Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953."

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: Föregångare: Bildad genom sammanslagning av: Sammandrag af Riksbankens och de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning. [Stockholm : Kungl. Bankinspektionen], Täckningsår: och: Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter. [Stockholm : Bankinspektören, Kongl. Finansdepartementet], Täckningsår: Efterföljare: Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. Bankinspektionen, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Översiktspublikation: Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år Stockholm : Statistiska centralbyrån, Uppgifter om bankerna (Statistiska meddelanden. Ser. E ; Bd 34). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) Vid digitaliseringen har innehållsförteckning och titelsida skapats och lagts till. urn:nbn:se:scb-smsre-34

3 STATISTISKA MEDDELANDEN Ser. E. Band XXXIV. UPPGIFTER OM BANKERNA 1945 AF KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

4 INNEHÅLL Uppgifter om bankerna den 31 januari 1945 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 januari Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 januari Register Uppgifter om bankerna den 28 februari 1945 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 28 februari Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 28 februari Register Uppgifter om bankerna den 31 mars 1945 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 mars Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 mars Register Uppgifter om bankerna den 30 april 1945 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 30 april Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 april Register.. 18.

5 Uppgifter om bankerna den 31 maj 1945 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 maj Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 maj Register Uppgifter om bankerna den 30 juni 1945 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 30 juni Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 juni Register Uppgifter om bankerna den 31 juli 1945 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 juli Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 juli Register Uppgifter om bankerna den 31 augusti 1945 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 augusti Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 augusti Register Uppgifter om bankerna den 29 september 1945 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 29 september Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 29 september

6 Register Uppgifter om bankerna den 31 oktober 1945 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 oktober Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 oktober Register Uppgifter om bankerna den 30 november 1945 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 30 november Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 november Register Uppgifter om bankerna den 31 december 1945 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 december Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 december Register. 18. Uppgifter om bankerna samt uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs för år 1945 av Kungl. bank- och fondinspektionen Uppgifter om bankaktiebolagen för år 1945 samt för åren Tab. 1. Antalet bankaktiebolag, som nybildats eller upphört under åren , samt i verksamhet varande bankaktiebolag vid slutet av åren

7 Tab. 2. Bankaktiebolagens omslutning (inklusive rediskonterade växlar) vid slutet av varje femårsperiod under åren samt vid utgången av vart och ett av åren Tab. 3. Bankaktiebolagens fonder vid slutet av åren efter av bolagsstämma vidtagna dispositioner 4. Tab. 4. Egna fonder efter av bolagsstämma vidtagna dispositioner samt omslutning för bankaktiebolag av olika storlek vid slutet av år Tab. 5. Bankaktiebolagens inlåning från allmänheten vid slutet av åren Tab. 6. Antalet av bankaktiebolagens inlåningsräkningar samt medelbeloppet per räkning vid slutet av åren Tab. 7. Förhållandet mellan bankaktiebolagens egna fonder och deras inlåning samt inlåningen i förhållande till omslutningen vid slutet av åren Tab. 8. Bankaktiebolagens utlåning till allmänheten vid slutet av åren Tab. 9. Bankaktiebolagens inrikes växlar vid slutet av åren Tab. 10. Bankaktiebolagens utestående lån vid slutet av åren Tab. 11. Bankaktiebolagens krediter i räkning (checkräkning samt rese- och byggnadskreditivräkning) vid slutet av åren Tab. 12. Fördelning efter den ställda säkerheten av sammanlagda beloppet av bankaktiebolagens utestående lån och beviljade krediter i räkning vid slutet av åren Tab. 13. Bankaktiebolagens fordringar hos och skulder till andra inhemska banker m. fl. samt inhemska sparbanker vid slutet av åren Tab. 14. Förhållandet mellan bankaktiebolagens inlåning enligt tab. 5 och 13 jämte upplåning m. m. samt utlåning enligt tab. 8 och 13 vid slutet av åren Tab. 15. Bankaktiebolagens fordringar hos och skulder till utlandet vid slutet av åren

8 Tab. 16. Bokförda värdet av bankaktiebolagens inhemska och utländska obligationer, aktier och fastigheter vid slutet av åren Tab. 17. Bankaktiebolagens medelsdispositioner före eller i samband med bokslutet för åren Tab. 18. Bankaktiebolagens nettobehållning ävensom vissa relativa tal rörande omkostnader, nettobehållning och utdelning för åren Tab. 19. De större bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor ultimo varje månad under år Tab. 20. Uppgifter om de särskilda bankaktiebolagens bokslut för år Tab. 21. Relativa tal rörande de särskilda bankaktiebolagens omkostnader, nettobehållning och utdelning för år Tab. 22. De särskilda bankaktiebolagens balansräkningar vid 1945 års utgång efter bokslutet och efter de dispositioner, som i samband därmed vidtagits vid ordinarie bolagsstämma Uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs för år Fondkommissionärer. 22. Fondbörs 24.

9 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIV. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 JANUARI 1945 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER STOCKHOLM 1945

10 2 Januari 1945.

11 3

12 4 Januari 1945.

13 5

14 6 Januari 1945.

15 7

16 8 Januari ) Därav kronor i preferensaktier.») Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

17 1) Därav kronor i preferensaktier. 9

18 10 Januari ) Därav kronor i preferensaktier. 2 ) Därav kronor mot egna obligationer.

19 1) Därav kronor i preferensaktier. 11

20 12 Januari 1945.

21 13

22 14 Sammandrag av bankaktiebolagens l ) Därav utländska statspapper och obligationer kronor och svenska skattkammarväxlar kronor. 2 ) Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse kronor andra ntländska kunder än banker och bankirer. 3 ) Därav rembourakrediter kronor.

23 ställning den 31 januari ) Av innestående på inlåningsräkningarna äro kronor från andra utländska kunder än Banker och bankirer. 2 ) Därav kronor egna obligationer.

24 16 Uppgift på bankaktiebolagens in- och

25 utlåningsräntor den 31 januari

26 18 Register. Sid. Bohusbanken, aktiobolaget 7, 13, 17. Diskontohanken, > 7. 13, 17. Gotlands bank, > 6, 12, 17. Göteborga bank, J 3, 9, 16. Göteborgs folkbank, J 5, 11, 17. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 5, 11, 17. Hjo bank, >. 6, 12, 17. Inteckningsbanken aktiebolag.... 4, 10, 16. Jordbrnkarbanken. aktiebolaget... 7, 13, 17. Jämtlands folkbank, >... 5, 11, 17. Lnleå folkbank,»... 6, 12, 17. Skandinaviska Banken Aktiebolag.. 3, 9, 16. Skaraborgs enskilda bank aktiebolag. 3, 9, 16. Sid. Skånska banken, aktiebolaget.... 5, 11, 17. Smålands bank, aktiebolaget 2, 8, J 6. Sparbankernas Bankaktiebolag.... 7, 13, 17. Stockholms enskilda bank aktiebolag. 3, 9, 16. Sundsvalls enskilda bank, aktiebolag. 3, 9, 16. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Svenska handelsbanken, >. 5, 11, 16. Södermanlands enskilda bank, aktiebolag 4, 10, 16. Uplands enskilda bank aktiebolag.. 4, 10, 16. Wermlands enskilda bank >. 2, 8, 16. Östergötlands enskilda bank aktiebolag 2, 8, 16.

27 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIV. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 28 FEBRUARI 1945 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1945 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

28 2 Februari 1945.

29 3

30 4 Februari 1945.

31 5

32 6 Februari 1945.

33 7

34 8 Februari l ) Därav kronor i preferensaktier. s ) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

35 1) Därav kronor i preferensaktier. 9

36 10 Februari ) Därav kronor i preferensaktier. 2) Därav kronor mot egna obligationer.

37 1) Därav kronor i preferensaktier. 11

38 12 Februari 1945.

39 13

40 14 Sammandrag av bankaktiebolagens l ) Därav utländska statspapper och obligationer kronor och svenska skattkammarväxlar kronor. 2 ) Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse kronor andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 ) Därav rembourskrediter 16 3Ö17S1 kronor

41 ställning den 28 februari ) Av innestående på inlåningsräkningarna äro kronor från andra utländska kunder än banker och bankirer. 2 ) Därav kronor egna obligationer.

42 16 Uppgift på bankaktiebolagens in- och

43 utlåningsräntor den 28 februari

44 18 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 7, 13, 17. Diskontobanken, > 7. 13, 17. Gotlands bank, > 6, 12, 17. Göteborgs bank,» 3, 9, 16. Göteborgs folkbank, > 5, 11, 17. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 5, 11, 17. Hjo bank, >. 6, 12, 17. Inteckningsbanken aktiebolag.... 4, 10, 16. Jordbrnkarbanken. aktiebolaget... 7, 13, 17. Jämtlands folkbank, >... 5, 11, 17. Lnleå folkbank,»... 6, 12, 17. Skandinaviska Banken Aktiebolag.. 3, 9, 16. Skaraborgs enskilda bank aktiebolag. 3, 9, 16. Sid. Skånska banken, aktiebolaget.... 5, 11, 17. Smålands bank, aktiebolaget 2, 8, 16. Sparbankernas Bankaktiebolag.... 7, 13, 17. Stockholms enskilda bank aktiebolag. 3, 9, 16. Sundsvalls enskilda bank, aktiebolag. 3, 9, 16. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Svenska handelsbanken, i. 5, 11, 16. Södermanlands enskilda bank, aktiebolag 4, 10, 16. Uplands enskilda bank aktiebolag.. 4, 10, 16. Wermlands enskilda bank». 2, 8, 16. Östergötlands enskilda bank aktiebolag 2, 8, 16.

45 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIV. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 MARS 1945 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1945 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

46 2 Mars 1945.

47 3

48 4 Mars 1945.

49 5

50 6 Mars 1945.

51 7

52 8 Mars ) Därav kronor i preferensaktier. 2) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

53 1) Därav kronor i preferensaktier. 9

54 10 Mars ) Därav kronor i preferensaktier. 2) Därar kronor mot egna obligationer.

55 1) Därav kronor i preferensaktier. 11

56 12 Mars 1945.

57 13

58 14 Sammandrag av bankaktiebolagens 1) Därav utländska statspapper och obligationer kronor och svenska skattkammarväxlar kronor. 2) Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räknine avse kronor andra utländska kunder än banker och bankirer. 3) Därav rembourskrediter kronor.

59 ställning den 31 mars ) Av innestående på inlåningsräkningarna äro kronor från andra utländska kunder an banker och bankirer. 2) Därav kronor egna obligationer.

60 16 Uppgift på bankaktiebolagens in- och

61 utlåningsräntor den 31 mars

62 18 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 7, 13, 17. Diskontobanken, > 7. 13, 17. Gotlands bank, > 6, 12, 17. Göteborgs bank, > 3, 9, 16. Göteborgs folkbank, > 5, 11, 17. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 5, 11, 17. Hjo bank,». 6, 12, 17. Inteckningsbanken aktiebolag.... 4, 10, 16. Jordbrnkarbanken, aktiebolaget... 7, 13, 17. Jämtlands folkbank, >... 5, 11, 17. Luleå folkbank,»... 6, 12, 17. Skandinaviska Banken Aktiebolag.. 3, 9, 16. Skaraborgs enskilda bank aktiebolag. 3, 9, 16. Sid. Skånska banken, aktiebolaget , 17. Smålands bank, aktiebolaget , 8, 16. Sparbankernas Bankaktiebolag.... 7, 13, 17. Stockholms enskilda bank aktiebolag. 3, 9, 16. Sundsvalls enskilda bank, aktiebolag. 3, 9, 16. Snudsvalls kreditbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Svenska handelsbanken, >. 5, 11, 16. Södermanlands enskilda bank, aktiebolag 4, 10, 16. Uplands enskilda bank aktiebolag.. 4, 10, 16. Wermlands enskilda bank >. 2, 8, 16. Östergötlands enskilda bank aktiebolag 2, 8, 16.

63 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIV. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 APRIL 1945 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1945 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

64 2 April 1945.

65 3

66 4 April 1945.

67 5

68 6 April 1945.

69 7

70 8 April ) Därav kronor i preferensaktier. ') Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

71 1) Därav kronor i preferensaktier. 9

72 10 April ) Därav kronor i preferensaktier. 2) Därav kronor mot egna obligationer.

73 1) Därav kronor i preferensaktier. 11

74 12 April 1945.

75 13

76 14 Sammandrag av bankaktiebolagens 1) Därav utländska statspapper och obligationer kronor och svengka skattkammarväxlar kronor. 2) Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse é kronor andra utländska kunder än banker och bankirer. s ) Därav rembonrskrediter kronor.

77 ställning den 30 april ) Av innestående på inläningsräkningarna äro kronor från andra utländska knnder än banker och bankirer. 2 ) Därav kronor egna obligationer.

78 16 Uppgift på bankaktiebolagens in- och

79 utlåningsräntor den 30 april

80 18 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 7, 13, 17. Diskontobanken, > 7. 13, 17. Gotlands bank, > 6, 12, 17. Göteborgs bank. > 3, 9, 16. Göteborgs folkbank, > 5, 11, 17. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 5, 11, 17. Hjo bank, >. 6, 12, 17. Inteckningsbanken aktiebolag.... 4, 10, 16. Jordbrakarbanken, aktiebolaget... 7, 13, 17. Jämtlands folkbank, >... 5, 11, 17. Luleå folkbank, >... 6, 12, 17. Skandinaviska Banken Aktiebolag.. 3, 9, 16. Skaraborgs enskilda bank aktiebolag. 3, 9, 16. Sid. Skånska banken, aktiebolaget... 5, 11, 17. Smålands bank, aktiebolaget 2, 8, 16. Sparbankernas Bankaktiebolag... 7, 13, 17. Stockholms enskilda bank aktiebolag. 3, 9, 16. Sundsvalls enskilda bank, aktiebolag. 3, 9, 16. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Svenska handelsbanken, >. 5, 11, 16. Södermanlands enskilda bank, aktiebolag 4, 10, 16. Uplands enskilda bank aktiebolag.. 4, 10, 16. Wermlands enskilda bank». 2, 8, 16. ÖstergBtlands enskilda bank aktiebolag 2, 8, 16.

81 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIV. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 MAJ 1945 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1945 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

82 2 Maj 1945.

83 3

84 4 Maj 1945.

85 5

86 6 Maj 1945.

87 7

88 8 Maj ) Därav kronor i preferensaktier. 2) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

89 1) Därav kronor i preferensaktier. 9

90 10 Maj ) Därav kronor i preferensaktier. 2) Däråv kronor mot egna obligationer.

91 1) Därav kronor i preferensaktier. 11

92 12 Maj 1945.

93 13

94 14 Sammandrag av bankaktiebolagens 1) Därav utländska statspapper och obligationer kronor och svenska skattkammarv&xlar kronor. 2 ) Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse kronor andra utländska knnder än banker och bankirer. 3 ) Därav rembonrskrediter kronor.

95 ställning den 31 maj ) Av innestående pä. inlåningsräkningarna äro kronor från andra utländska knnder än banker och bankirer. 2) Därar kronor egna obligationer.

96 16 Uppgift på bankaktiebolagens in- och

97 utlåningsräntor den 31 maj

98 18 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 7, 13, 17. Diskontobanken, > 7, 13, 17. Gotlands bank,. 6, 12, 17. Göteborgs bank, > 3, 9, 16. Göteborgs folkbank, > 5, 11, 17. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 5, 11, 17. Hjo bank,». 6, 12, 17. Inteckningsbanken aktiebolag.... 4, 10, 16. Jordbrnkarbanken, aktiebolaget... 7, 13, 17. Jämtlands folkbank, >... 5, 11, 17. Luleå folkbank, >... 6, 12, 17. Skandinaviska Banken Aktiebolag.. 3, 9, 16. Skaraborgs enskilda bank aktiebolag. 3, 9, 16. Sid. Skånska banken, aktiebolaget.... 5, 11, 17. Smålands bank, aktiebolaget 2, 8, 16. Sparbankernas Bankaktiebolag.... 7, 13, 17. Stockholms enskilda bank aktiebolag. 3, 9, 16. Sundsvalls enskilda bank, aktiebolag. 3, 9, 16. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget, 7, 13, 17. Svenska handelsbanken, >. 5, 11, 16. Södermanlands enskilda bank, aktiebolag i, 10, 16. Uplands enskilda bank aktiebolag.. 4, 10, 16. Wermlands enskilda bank >. 2, 8, 16. Östergötlands enskilda bank aktiebolag 2, 8, 16.

99 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIV. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 JUNI 1945 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1945 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

100 2 Juni 1945.

101 3

102 4 Juni 1945.

103 1 ) Banken, vars tillgångar och skalder övertagits av Aktiebolaget Jordbrukarbanken, har npphört med sin rörelse. 5

104 6 Juni 1945.

105 7

106 8 Juni ) Därav kronor i preferensaktier. 2) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

107 1) Därav kronor i preferensaktier. 9

108 10 Juni l ) Däray kronor i preferensaktier. s ) Därav kronor mot egna obligationer.

109 1) Därav kronor i preferensaktier. ) Banken, vars tillgångar och skalder övertagits av Aktiebolaget Jordbrukarbanken, har upphört med sin rörelse. 11

110 12 Juni 1945.

111 13

112 14 Sammandrag av bankaktiebolagens 1) Därav utländska statspapper och obligationer kronor och svenska akattkammarväxlar kronor. 2 ) Åv inrikes växlar, lån och ntegtående krediter i räkning avse kronor andra utländska knnder än banker och bankirer. 3) Därav remboorskrediter kronor.

113 ställning den 30 juni ) AT innestående på, inläningsräkningarna äro kronor från andra utländska knnder än banker och bankirer. 2) Därav kronor egna obligationer.

114 16 Uppgift på bankaktiebolagens in- och

115 utlåningsräntor den 30 juni

116 18 Register. Sid. Bobusbanken, aktiebolaget 7, Diskontobanken, > Gotlands bank, > 6. 12, 17. Göteborgs bank, > 3, Göteborgs folkbank, > 5, Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 5, 11, 17. Hjo bank, >. ti, 12, 17. Inteckningsbanken aktiebolag.... 4, 10, 16. Jordbrnkarbanken, aktiebolaget , 17. Jämtlands folkbank, >... 5, 11, 17. Lnleå folkbank, >... 6, 12, 17. Skandinaviska Banken Aktiebolag.. 3, 9, 16. Skaraborgs enskilda bank aktiebolag. 3, 9, 16. Sid. Skånska banken, aktiebolaget.... 5, 11, 17. Smålands bank. aktiebolaget 2, 8, 16. Sparbankemas Bankaktiebolag.... 7, 13, 17. Stockholms enskilda bank aktiebolag. 3, Sundsvalls enskilda bank, aktiebolag. 3, 9, 16. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Svenska handelsbanken, >. 5, 11, 16. Södermanlands enskilda bank, aktiebolag 4, 10, 16. Uplands enskilda bank aktiebolag.. 4, 10, 16. Wermlands enskilda bank >. 2, 8, 16. Östergötlands enskilda bank aktiebolag 2, H, 16.

117 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIV. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 JULI 1945 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1945 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

118 2 Juli 1945.

119 3

120 4 Juli 1945.

121 5

122 6 Juli 1945.

123 7

124 8 Juli l ) Därav kronor i preferensaktier. 2) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

125 1) Därav kronor i preferensaktier. 9

126 10 Juli ) Därav kronor i preferensaktier. 2) Därav kronor mot egna obligationer.

127 l ) Därav kronor i preferensaktier. 11

128 12 Juli 1945.

129 13

130 14 Sammandrag av bankaktiebolagens 1) Därav utländska statspapper och obligationer kronor och svenska skattkammarväxlar kronor. 2 ) Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse kronor andra utländska knnder än banker och bankirer. 3 ) Därav rembonrskrediter kronor.

131 ställning den 31 juli ) Av innestående på inlåningsräkningarna äro kronor från andra utländska knnder än Banker och bankirer. 2) Därav kronor egna obligationer. s ) Hos riksbanken.

132 16 Uppgift på bankaktiebolagens in- och

133 utlåningsräntor den 31 juli

134 18 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 7, 13, 17. Diskontobanken, > 7, 13, 17. Gotlands bank, > 6, 12, 17. Göteborgs bank, > 3, 9, 16. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 5, 11, 17. Hjo bank,». 6, 12, 17. Inteckningsbanken aktiebolag.... 4, 10, 16. Jordbrukarbanken, aktiebolaget... 7, 13, 17. Jämtlands folkbank, >... 5, 11, 17. Luleå folkbank, >... 6, 12, 17. Skandinaviska Banken Aktiebolag.. 3, 9, 16. Skaraborgs enskilda bank aktiebolag. 3, 9, 16. Sid. Skinska banken, aktiebolaget... 5, 11, 17. Smalands bank, aktiebolaget 2, 8, 16. Sparbankernas Bankaktiebolag... 7, 13, 17. Stockholms enskilda bank aktiebolag. 3, 9, 16. Sundsvalls enskilda bank, aktiebolag. 3, 9, 16. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Svenska handelsbanken, >. 5, 11, 16. Södermanlands enskilda bank, aktiebolag 4, 10, 16. Uplands enskilda bank aktiebolag.. 4, 10, 16. Wermlands enskilda bank >. 2, 8, 16. Östergötlands enskilda bank aktiebolag 2, 8, 16.

135 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIV. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 AUGUSTI 1945 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1945 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

136 2 Augusti 1945.

137 3

138 4 Augusti 1945.

139 5

140 6 Augusti 1945.

141 7

142 8 Augusti ) Därav kronor i preferensaktier. 2) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

143 l ) Därav kronor i preferensaktier. 9

144 10 Augusti ) Därav kronor i preferensaktier. 2) Därav kronor mot egna obligationer.

145 1) Därav kronor i preferensaktier. 11

146 12 Augusti 1945.

147 13

148 14 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 ) Därav utländska statspapper och obligationer kronor oca svenska skattkammarväxlar kronor. 2) Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avae kronor andra utländska kunder än badker och bankirer. 3) Därav rembourskrediter kronor.

149 ställning den 31 augusti ) Av innestående på. inlåningsräkningarna äro kronor frän andra utländska kunder än banker och bankirer. 2) Därav kronor egna obligationer.

150 16 Uppgift på bankaktiebolagens in- och

151 utlåningsräntor den 31 augusti

152 18 Register. Sid. Bohnsbanken, aktiobolaget 7, 13, 17. Diskontobanken, > 7, 13, 17. Gotlands bank, > 6, 12, 17. Göteborgs bank, > 3, 9, 16. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 5, 11, 17. Hjo bank, >. 6, 12, 17. Inteckningsbanken aktiebolag.... 4, 10, lo'. Jordbrnkarbanken, aktiebolaget... 7, 13, 17. Jämtlands folkbank, >... 5, 11, 17. Luleå folkbank, >... 6, 12, 17. Skandinaviska Banken Aktiebolag.. 3, 9, 16, Skaraborgs enskilda bank aktiebolag. 3, 9, 16. Sid. Skånska banken, aktiebolaget.... 5, 11, 17. Smålanda bank, aktiebolaget 2, 8, 16. Sparbankernas Bankaktiebolag.... 7, 13, 17. Stockholms enskilda bank aktiebolag. 3, 9, 16. Sundsvalls enskilda bank, aktiebolag. 3, 9, 16. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Svenska handelsbanken. 5, 11, 16. Södermanlands enskilda bank, aktiebolag 4, 10, 16. Uplands enskilda bank aktiebolag.. 4, 10, 16. Wermlands enskilda bank». 2, 8, 16. Östergötlands enskilda bank aktiebolag 2, 8, 16.

153 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIV. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 29 SEPTEMBER 1945 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1945 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

154 2 September 1945.

155 3

156 4 September ) Banken, vars tillgångar och skulder övertagits av Skandinaviska Banken Aktiebolag, har upphört med sin rörelse.

157 5

158 6 September 1945.

159 7

160 8 September l ) Därav kronor i preferensaktier. 2) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

161 1) Därav kronor i preferensaktier. 9

162 10 September ) Banken, vars tillgångar och skulder övertagits av Skandinaviska Banken Aktiebolag, har npphört med sin rörelse. 2) Därav kronor mot egna obligationer.

163 1) Därav kronor i preferensaktier. 11

164 12 September 1945.

165 13

166 14 Sammandrag av bankaktiebolagens 1) Därav utländska statspapper och obligationer kronor och svenska statens skattkammarväxlaf kronor. 2) Av inrikes växlar, län och utestående krediter i räkning avse kronor andra utländska kunder än banker och bankirer. s ) Därav rembonrskrediter kronor.

167 ställning den 29 september ) AV innestående på inlåningsräkningarna äro kronor från andra utländska kunder an banker och bankirer. 2) Därav kronor egna obligationer. ') HOB annan än Riksbanken.

168 16 Uppgift på bankaktiebolagens in- och

169 utlåningsräntor den 29 september

170 18 Register. Sid. Bohnsbanken, aktiebolaget 7, 13, 17. Diskontobanken, > 7. 13, 17. Gotlands bank. > 6, 12, 17. Göteborgs bank, > 3, 9, IB. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 5, 11, 17. Hjo bank, >. 6, 12, 17. Inteckningsbanken aktiebolag.... 4, 10, 16. Jordbrukarbanken, aktiebolaget... 7, 13, 17. Jämtlands folkbank, >... 5, 11, 17. Luleå folkbank, >... 6, 12, 17. Skandinaviska Banken Aktiebolag.. 3, 9, lö. Skaraborgs enskilda bank aktiebolag. 3, 9, 16. Sid. Skånska banken, aktiebolaget.... 5, Smålands bank, aktiebolaget 8, 8, 16. Sparbankernas Bankaktiebolag.... 7, 13, 17. Stockholms enskilda bank aktiebolag. 3, 9, 16. Sundsvalls enskilda bank, aktiebolag. 3, 9, 16. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. SvenBka handelsbanken, >. 5, 11, 16. Södermanlands enskilda bank, aktiebolag 4, II), 16. Uplands enskilda bank aktiebolag.. 4, 10, 16. Wermlands enskilda bank». 2, 8, 16. Östergötlands enskilda bank aktiebolag 2, 8, 16.

171 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIV. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 OKTOBER 1945 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1945 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A.. NORSTEDT & SÖNER

172 2 Oktober 1945.

173 3

174 4 Oktober 1945.

175 5

176 6 Oktober 1945.

177 7

178 8 Oktober ) Därav kronor i preferensaktier. 2) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

179 1) Därav kronor i preferensaktier. 9

180 10 Oktober l ) Därav kronor mot egna obligationer.

181 1) Därav kronor i preferensaktier. 11

182 12 Oktober 1945.

183 13

184 14 Sammandrag av bankaktiebolagens 1) Därav ntländska statspapper och obligationer kronor och svenska statens skattkammarväxlaf kronor. ') Av inrikes växlar, lan och utestående krediter i räkning avse kronor andra ntländska kunder än banker och bankirer. s ) Därav rembonrskrediter kronor.

185 ställning den 31 oktober ) Av innestaende på inlaningsräkningarna äro kronor från andra utländska knnder än banker och bankirer. 2) Därav kronor egna obligationer. s ) Hos annan an Riksbanken.

186 16 Uppgift på bankaktiebolagens in- och

187 utlåningsräntor den 31 oktober I7

188 18 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 7, 13, 17. Diskontobanken, > 7, 13, 17. Gotlands bank, > 6, 12, 17. Göteborgs bank, > 3, 9, 16. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 5, 11, 17. Hjo bank, >. 6, 12, 17. Inteckningsbanken aktiebolag.... 4, 10, 16. Jordbrnkarbanken, aktiebolaget... 7, 13, 17. Jämtlands folkbank, >... 5, 11, 17. Luleå folkbank,.... 6, 12, 17. Skandinaviska Banken Aktiebolag.. 3, 9, 16. Sid. Skaraborgs enskilda bank aktiebolag. 4, 10, 16. Skånska banken, aktiebolaget.... 5, 11, 17. Smålands bank, aktiebolaget 2, 8, 16. Sparbankemas Bankaktiebolag.... 7, 13, 17. Stockholms enskilda bank aktiebolag. 3, 9, 16. Sundsvalls enskilda bank, aktiebolag. 3, 9, 16. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Svenska handelsbanken, >. 5, 11, 16. Uplands enskilda bank aktiebolag.. 4, 10, 16. Wermlands enskilda bank >. 2, 8, 16. Östergötlands enskilda bank aktiebolag 2, 8, 16.

189 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIV. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 NOVEMBER 1945 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1945 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

190 2 November 1945.

191 3

192 4 November 1945.

193 5

194 6 November 1945.

195 7

196 8 November ) Därav kronor i preferensaktier. 2) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

197 1) Därav kronor i preferensaktier. 9

198 10 November ) Därav kronor mot egna obligationer.

199 1) Därav kronor i preferensaktier. 11

200 12 November 1945.

201 13

202 14 Sammandrag av bankaktiebolagens 1) Därav utländska statspappor och obligationer kronor och svenska statens skattkammarväxlar kronor. 2 ) Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse kronor andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 ) Därav rembonrskrediter kronor.

TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR

TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR BAND IV STOCKHOLM 1925 1935 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 364778 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND IV: 1. JORDBRUKSKASSORNA

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1927:31 FINANSDEPARTEMENTET BETÄNKANDE MED FÖRSLAG ANGÅENDE AVVECKLINGEN AV AKTIEBOLAGET

Läs mer

''of* National Library of Sweden. Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012

''of* National Library of Sweden. Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 ON ''of* National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 202 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 934:26 KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET UTREDNING I FRÅGA OM ANVÄNDANDET AV POSTSPARBANKENS

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. 1957. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. 1957. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Allmän hälso- och sjukvård / Socialstyrelsen. Stockholm, 1913-1982. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1979. 1911-1967 utgiven av Kungl. Medicinalstyrelsen. 1911-1950 med

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR i 940 T IL L RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H E L S IN G F O R S 1941 STATSRÅDETS TRYCKERI D et ekonomiska livet i Finland år 1940... Industrin... Lantbruket... Arbetsmarknaden...

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 -SOU STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1963:2 Inrikesdepartementet KOMMUNALFÖRBUNDENS LÅNERÄTT KOMMUNALRÄTTSKOMMITTÉNS BETÄNKANDE

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1949 T ILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H E L SIN G FO R S 1950 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1949 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H E L SIN G FO R S

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

OBLIGATIONSVILLKOR FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) Emission av obligationslån 2013/2017. om upp till SEK 600 000 000, 3 månader STIBOR + 225 bps

OBLIGATIONSVILLKOR FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) Emission av obligationslån 2013/2017. om upp till SEK 600 000 000, 3 månader STIBOR + 225 bps 1(20) Emission av obligationslån 2013/2017 ISIN SE0005190253 om upp till SEK 600 000 000, 3 månader STIBOR + 225 bps FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) OBLIGATIONSVILLKOR 1. Definitioner 1 dessa villkor ( Villkoren

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1959 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H ELSIN GFORS 1960 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1959 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H ELSIN GFORS 1960 INNEHÅLL

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1954 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1955

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1954 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1955 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1954 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1955 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1954 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT * HELSINGFORS 1955 sid. D

Läs mer

I^NVd Natoni RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1967

I^NVd Natoni RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1967 SUOMEN PANKIN K IR JASTO O JLS r H I M I^NVd Natoni 003 5599 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1967 * TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1968 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR

Läs mer

Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ)

Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) PROSPEKT Teckning av Preferensaktier serie A Teckningsperiod 21 februari 2013 t.o.m. 19 april 2013 Sista likviddag den 26 april 2013 1 Definitioner Aktiebolagslagen Aktiebolagslag

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER I BURE EQUITY AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER I BURE EQUITY AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER I BURE EQUITY AB (PUBL) Innehållsförteckning INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1951: 23 SOCIALDEPARTEMENTET SOCIALVÅRDSKOMMITTÉNS BETÄNKANDE XVIII UTREDNING OCH FÖRSLAG

Läs mer

Årsredovisning 2014. Tillsammans äger vi Landshypotek Bank. Landshypotek ekonomisk förening Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2014. Tillsammans äger vi Landshypotek Bank. Landshypotek ekonomisk förening Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Tillsammans äger vi Landshypotek Bank A Innehåll Tillsammans äger vi Landshypotek Bank 1 Några milstolpar genom historien 2 Ordförande har ordet 3 En egen bank för konkurrenskraftig

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 02-11-06

PRESSMEDDELANDE 02-11-06 PRESSMEDDELANDE 02-11-06 Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat

Läs mer

Den svenska kreditmarknaden

Den svenska kreditmarknaden Den svenska kreditmarknaden Svenska Bankföreningen 1999 FÖRORD Svenska Bankföreningen presenterar härmed den tjugonde bearbetade upplagan av Den Svenska Kreditmarknaden. Tyngdpunkten i framställningen

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Återköp av aktier i LjungbergGruppen AB Den 24 mars beslutade ordinarie bolagsstämma i LjungbergGruppen AB (publ) (org nr 5561757047,

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 INLEDNING TILL Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 Folkräkningar utfördes under perioden 1860-1900 vart tionde år och publicerades i Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, Befolkningsstatistik

Läs mer

Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ)

Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) PROSPEKT Teckning av Units Teckningsperiod 10 oktober t.o.m. 29 november 2013 Sista likviddag den 6 december 2013 1 Definitioner Aktiebolagslagen Aktiebolagslag (2005:551)

Läs mer

STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER

STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND I: 2 STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER ARRENDEÅRET 1910 1911 AF KUNGL STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 1913 [123040] Statistiska

Läs mer

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor.

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor. 1 (5) Bolagsordning Ratos AB Artikel 1: Firma Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Ratos AB. Artikel 2: Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Artikel 3: Bolagets verksamhet

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m.

Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m. Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m. Inkomståret 2013 2013 Information till dig som lämnar kontrolluppgifter om: Ränteinkomster Ränteutgifter Tomträttsavgäld Obligationer Schablonintäkt på investeringssparkonto

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Meddelanden från K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm : 1903-1911.

INLEDNING TILL. Föregångare: Meddelanden från K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm : 1903-1911. INLEDNING TILL Sociala meddelanden / utgifna af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1912-1967. Ingår 1912-1953 i: Statistiska meddelanden. Ser. F, Sociala meddelanden. Fr. o. m.

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer