Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911"

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag af enskilda bankernas qvartals-uppgifter nr/kvartal. 1867: dec.-1869: mars. Sammandrag af de enskilda sedelutgifvande bankernas samt Skandinaviska kreditaktiebolagets qvartals-uppgifter nr/kvartal. 1869: sep.-1871: juni Sammandrag af de enskilda sedelutgifvande bankernas, Skandinaviska kreditbolagens samt Aktiebolaget Stockholm handelsbanks qvartals-uppgifter nr/kvartal. 1871: sep.-1872: sep. Sammandrag af de enskilda bankinrättningarnes qvartals-uppgifter. Stockholm : [Kongl. Finansdepartementet], nr/kvartal. 1872: dec.-1874:dec. Sammandrag af de solidariska bankernas samt aktiebankernas och kreditaktiebolagens uppgifter. Stockholm : [Kongl. Finansdepartementet], nr/månad. 1875: jan.-1888: dec. Sammandrag af de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter. Stockholm : [Finansdepartementet], nr/månad. 1889: jan.-1901: juli Sammandrag af de solidariska enskilda bankernas och aktiebolagens till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter. [Stockholm] : [Bankinspektören, Kongl. Finansdepartementet], nr/månad. 1901: aug.-1903: dec. Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter. [Stockholm] : [Bankinspektören, Kongl. Finansdepartementet], nr/månad. 1904: jan.-1911: dec. I NationellaArkivDatabas (NAD), Finansdepartementets bankbyrå (arkiv) har följande skrivits om bakgrunden till Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter : [År 1868 inrättades] ett särskilt organ för den centrala tillsynen över det svenska affärsbankväsendet. Befattningshavaren erhöll år 1876 titeln bankinspektör. Kontrollorganen blev alltså dels centrala, finansministern och bankinspektören, dels lokala, länsstyrelserna, som för varje bank utövade kontrollen genom ombud; ett för granskning av ställningsöversikterna och övervakande av sedelutgivande affärsbankers del av de för sedelutgivningen m.m. reglerande bestämmelserna och det andra för deltagande i den årliga revisionen. De centrala och lokala organen arbetade dock oberoende av varandra. Denna ordning ändrades först genom 1903 års banklagar, som föreskrev, att de allmänna ombuden skulle lämna alla begärda upplysningar om vederbörande bank. År 1907 överflyttades den centrala banktillsynen från Finansdepartementet till ett nybildat ämbetsverk, Bankinspektionen, med bankinspektören som chef Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter Digitaliserad av Statistiska centralbyrån urn:nbn:se:scb-ens-bank-1911

3 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter 1911

4 Innehållsförteckning Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 31 januari Solidariska bankbolag. Tillgångar. Januari Solidariska bankbolag. Skulder. Januari Bankaktiebolag. I. Tillgångar. Januari Bankaktiebolag. II. Tillgångar. Januari Bankaktiebolag. I. Skulder. Januari Bankaktiebolag. II. Skulder. Januari Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 januari Sammandrag av riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning den 31 januari Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 28 februari Solidariska bankbolag. Tillgångar. Februari Solidariska bankbolag. Skulder. Februari Bankaktiebolag. I. Tillgångar. Februari Bankaktiebolag. II. Tillgångar. Februari Bankaktiebolag. I. Skulder. Februari Bankaktiebolag. II. Skulder. Februari Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 28 februari Sammandrag av riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning den 28 februari Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 31mars Solidariska bankbolag. Tillgångar. Mars Solidariska bankbolag. Skulder. Mars Bankaktiebolag. I. Tillgångar. Mars Bankaktiebolag. II. Tillgångar. Mars Bankaktiebolag. I. Skulder. Mars Bankaktiebolag. II. Skulder. Mars Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 mars Sammandrag av riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning den 31 mars

5 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 29 april Solidariska bankbolag. Tillgångar. April Solidariska bankbolag. Skulder. April Bankaktiebolag. I. Tillgångar. April Bankaktiebolag. II. Tillgångar. April Bankaktiebolag. I. Skulder. April Bankaktiebolag. II. Skulder. April Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 29 april Sammandrag av Riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning den 30 april Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 31 maj Solidariska bankbolag. Tillgångar. Maj Solidariska bankbolag. Skulder. Maj Bankaktiebolag. I. Tillgångar. Maj Bankaktiebolag. II. Tillgångar. Maj Bankaktiebolag. I. Skulder. Maj Bankaktiebolag. II. Skulder. Maj Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 maj Sammandrag av riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning den 31 maj Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 30 juni Solidariska bankbolag. Tillgångar. Juni Solidariska bankbolag. Skulder. Juni Bankaktiebolag. I. Tillgångar. Juni Bankaktiebolag. II. Tillgångar. Juni Bankaktiebolag. I. Skulder. Juni Bankaktiebolag. II. Skulder. Juni Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 juni Sammandrag av riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning den 30 juni

6 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 31 juli Solidariska bankbolag. Tillgångar. Juli Solidariska bankbolag. Skulder. Juli Bankaktiebolag. I. Tillgångar. Juli Bankaktiebolag. II. Tillgångar. Juli Bankaktiebolag. I. Skulder. Juli Bankaktiebolag. II. Skulder. Juli Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 juli Sammandrag av riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning den 31 juli Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 31 augusti Solidariska bankbolag. Tillgångar. Augusti Solidariska bankbolag. Skulder. Augusti Bankaktiebolag. I. Tillgångar. Augusti Bankaktiebolag. II. Tillgångar. Augusti Bankaktiebolag. I. Skulder. Augusti Bankaktiebolag. II. Skulder. Augusti Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 augusti Sammandrag av riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning den 31 augusti Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 30 september Solidariska bankbolag. Tillgångar. September Solidariska bankbolag. Skulder. September Bankaktiebolag. I. Tillgångar. September Bankaktiebolag. II. Tillgångar. September Bankaktiebolag. I. Skulder. September Bankaktiebolag. II. Skulder. September Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 september Sammandrag av riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning den 30 september Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 31 oktober Solidariska bankbolag. Tillgångar. Oktober Solidariska bankbolag. Skulder. Oktober Bankaktiebolag. I. Tillgångar. Oktober Bankaktiebolag. II. Tillgångar. Oktober Bankaktiebolag. I. Skulder. Oktober Bankaktiebolag. II. Skulder. Oktober Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 oktober Sammandrag av riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning den 31 oktober

7 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 30 november Solidariska bankbolag. Tillgångar. November Solidariska bankbolag. Skulder. November Bankaktiebolag. I. Tillgångar. November Bankaktiebolag. II. Tillgångar. November Bankaktiebolag. I. Skulder. November Bankaktiebolag. II. Skulder. November Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 november Sammandrag av riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning den 30 november Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 30 december Solidariska bankbolag. Tillgångar. December Solidariska bankbolag. Skulder. December Bankaktiebolag. I. Tillgångar. December Bankaktiebolag. II. Tillgångar. December Bankaktiebolag. I. Skulder. December Bankaktiebolag. II. Skulder. December Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 december Sammandrag av riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning den 30 december Uppgifter om bankbolagen för år 1911 af Kungl. Bankinspektionen Uppgifter om bankbolagen för år Solidariska bankbolag Bankaktiebolag Bankaktiebolag. II Sammandrag... 25

8

9 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 31 januari STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER 1911

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 28 februari STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER 1911

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 31 mars STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKEBIET P. A. NORSTEDT & SÖNER 1911

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 29 april STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER 1911

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 31 maj STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER 1911

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 30 juni STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER 1911

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 31 juli STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER 1911

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 31 augusti STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER 1911

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153 Medföljer som bilaga Post- och Inrikes Tidningar. Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 30 september STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER 1911

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 31 oktober STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER 1911

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 30 november STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER 1911

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 30 december STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER 1912

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225 UPPGIFTER OM BANKBOLAGEN FÖR ÅR 1911 AF KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 1912 [122130]

226

227 Uppgifter om bankbolagen för år Vid ingången af år 1911 voro 80 bankbolag i verksamhet, nämligen 17 solidariska bankbolag, 28 bankaktiebolag med grundfond å minst 1 miljon kronor här benämnda bankaktiebolag I samt 35 bankaktiebolag med lägre grundfond benämnda bankaktiebolag II. Följande sex banker hafva under året trädt i likvidation, nämligen: af solidariska bankbolag: Gäfleborgs enskilda bank, som uppgått i bankaktiebolaget norra Sverige; och Kristinehamns enskilda bank, som öfvertagits af Värmlands enskilda bank; af bankaktiebolag I: bankaktiebolaget Stockholm öfre Norrland, som rekonstruerats och från den 1 juli drifvit rörelse under firma aktiebolaget Norrlandsbanken; samt af bankaktiebolag II: Tranås bankaktiebolag, som uppgått i aktiebolaget Malmö folkbank; Halmstads bankaktiebolag, som uppgått i aktiebolaget Göteborgs handelsbank; och aktiebolaget Sollefteå folkbank, som uppgått i Sundsvalls enskilda bank. Efter erhållen oktroj hafva tvänne till bankaktiebolag I hörande banker öppnat bankrörelse, nämligen det ofvannämnda aktiebolaget Norrlandsbanken samt bankaktiebolaget Stockholms privatassistans, hvilket trädde i verksamhet den 1 februari. På grund af fondökning hafva från bankaktiebolag II till bankaktiebolag I öfverflyttats aktiebolaget Stockholms folkbank och aktiebolaget Härnösands folkbank. Sålunda framgår, att under året de solidariska bankbolagen min-. skats med 2, bankaktiebolag I ökats med 3 samt bankaktiebolag II minskats' med 5. Antalet banker hade alltså vid 1911 års slut nedgått till 76. I denna redogörelse upptagas för öfrigt tre bankaktiebolag, hvilka började sin rörelse under loppet af år 1910 och väl återfinnas i de senare månadsrapporterna för samma år, men icke i årsöfversikten för 1910, nämligen aktiebolaget Gäfleborgs handelsbank, som öfvertagit aktiebolaget Gäfle handelsbank, aktiebolaget Sundsvalls kreditbank, som öfvertagit aktiebolaget Sundsvalls folkbank, och aktiebolaget Hudiksvalls kreditbank, som öfvertagit aktiebolaget Hudiksvalls folkbank. f Antal bankbolag den 1 jan Bankbolag, som trädt i likvidation. Nya bankbolag. Antal bankbolag den 30 dec

228 Antal bankkontor. 2 Bankbolagens samtliga kontor utgjorde vid 1911 års ingång 579 st. och vid årets utgång 595 st., motsvarande vid jämförelse med landets folkmängd ett kontor på omkring invånare. Frånräknar man bankernas på de platser, där styrelsen har sitt säte, befintliga kontor hufvudkontoren och de på samma platser som dessa inrättade expeditionskontoren erhåller man bankernas afdelningskontor, som i slutet af 1911 uppgingo till ett antal af 465. Det högsta antalet afdelningskontor, 39 st., faller på bankaktiebolaget södra Sverige, därefter komma bankaktiebolaget norra Sverige med 38 och aktiebolaget Norrlandsbanken med 35. Endast ett fåtal af bankaktiebolag II, hvilkas rörelse enligt lag skall inskränkas att tillgodose den mindre omsättningen inom orten, hafva afdelningskontor och då endast för inlåning. Förlängda Följande bankbolag hafva under året erhållit förlängd oktroj, nämligen: oktrojer. aktiebolaget Blekinge bank, aktiebolaget Mälareprovinsernas bank, aktiebolaget Filipstads bank, och aktiebolaget Bergsjö folkbank, samtliga till utgången al" år Fonder. Med hänsyn tagen jämväl till de banker, som under året uppgått i redan bestående banker och därför icke upptagas i årsöfversikten, har summan af bankbolagens grund- och kommanditfonder under år 1911 ökats med kr. eller 49 procent och utgjorde vid årets utgång kr. 22 bankbolag hade grundfond, understigande kr., 9 minst kr. men under 1 miljon, 27 minst 1 miljon men under 6 miljoner och de öfriga 18 minst 6 miljoner kr. Bankernas reservfonder efter disposition af årsvinsten utgjorde vid 1910 års utgång kr. och vid 1911 års utgång kr. ökningen för året utgjorde alltså kr. eller 3 procent. Bankbolagens samtliga egna fonder, d. v. s. grund-, reserv- och dispositionsfonder, utgjorde vid slutet af år 1910, sedan årsvinsten disponerats, sammanlagdt kr. och vid 1911 års utgång, efter disposition af årets vinst, kr. Ökningen belöpte sig alltså till kr. eller 3-7 procent. Förutom de nybildade bankaktiebolagen Norrlandsbankens och Stockholms privatassistans' emissioner å resp och kr. hafva under året nya emissioner inbetalts med kr., däraf kr. tillförts grund- och kommanditfonder och kr. reservfonder. Med hänsyn till sammanlagda beloppet af de egna fonderna fördelade sig bankerna vid 1911 års utgång på följande sätt: Inlåning. under kr 17 st. minst » men under 1 milj. kr 9»» 1 milj.»» > 6» > 24 >» 6»»» > 18»».13 >» 18»» 13» Sammanlagda beloppet af de hos bankerna på upp- och afskrifningsräkning, löpande räkning, sparkasseräkning samt depositions- och kapitalräkning innestående medel, antalet dylika räkningar äfraisom medelbeloppet per räkning, allt vid början och slutet af 1911, utvisas af följande tabell:

229 3 Bankernas inlåning å nämnda räkningar i förhållande till deras egna fonder den 30 dec framgår af följande tablå. Inlåningen i förhållande till fonderna.

230 4

231 5 Sammanlagda beloppet af inrikes växlar i bankernas portföljer, de rediskonterade växlarna således oberäknade, utgjorde den 31 dec kr. och den 30 dec kr. samt hade sålunda under året minskats med kr. eller 0*7 procent. Beloppet rediskonterade inrikes växlar minskades under samma tid från kr. till kr. eller med 11-3 procent. Beloppet af utestående lån utgjorde den 31 dec kr. samt ekades under år 1911 med kr. eller 4-0 procent till kr. Antalet lån utgjorde den 31 dec st. och den 30 dec st. samt hade alltså ökats med st. Medelbeloppet per lån, som den 31 dec utgjorde kr., hade vid utgången af år 1911 minskats till kr. A kassa- och resekreditivräkning samt löpande räkning utestod hos bankbolagen,vid 1910 åi-s utgång kr. å räkningar och vid 1911 års slut kr. å räkningar. Det utestående beloppet hade alltså minskats med kr. och antalet räkningar ökats med 97 st. Medelbeloppet per räkning utgjorde den 31 dec kr. och vid 1911 års utgång kr. Bankbolagens fordringar hos hvarandra, hos vissa med banker jämställda inrättningar samt hos riksbanken (med undanlag dock af bankbolagens tillgodohafvande på giroräkning hos riksbanken, hvilket räknas såsom kassatillgång) uppgingo vid 1910 års utgång till sammanlagdt kr., medan skulderna belöpte sig till kr. och således med kr. öfversköto fordringarna. Vid slutet af år 1911 utgjorde dessa fordringar ff Inrikes växlar. Utestående lån. Utestående å kassa- och resekreditivräkning samt löpande räkning. Fordringar hos och skulder till inhemska banker.

232 Förhållandet mellan den inhemska ut- och inlåningen. 6 kr. och skulderna kr., hvadan skulderna då öfverstego fordringarna med kr. Den öfverskjutande skulden utvisar alltså en ökning under året af k*, eller 56-3 procent. Förhållandet mellan bankbolagens inhemska utlåning (inrikes växlar, utestående lån, utestående å kassa- och resekreditivräkning samt löpande räkning) och inlåning (innestående å upp- och afskrifningsräkning, löpande räkning, sparkasseräkning samt depositions- och kapitalräkning äfvensom saldo af fordringar hos och skulder till inhemska banker) utvisas af följande sammanställning, som jämväl upptager bankernas extra upplåning (upptagna lån, dock icke Stockholms inteckningsgarantiaktiebolags obligationslån). Postremissväxlar. Obligationer och aktier. Ställning till utlandet. Beloppet af bankernas utelöpande postremissväxlar uppgick ultimo dec till kr. och ultimo dec till kr. Bokförda värdet af bankbolagens obligationer utgjorde vid slutet af år kr. och vid 1911 års utgång kr. samt af aktierna resp och kr. Bankbolagens ställning till utlandet vid början och slutet af år 1911 utvisas af följande sammanställning. Omslutning. Nettovinst. Nettovinsten i förhållande till fondema. Bankbolagens omslutning, som vid ingången af år 1911 uppgick till kr., utgjorde vid årets utgång kr. och hade alltså ökats med kr. eller 2-2 procent. Bankbolagens sammanlagda nettovinst för år 1911 uppgick till kr. mot kr. år 1910, utvisande sålunda en ökning af kr., beroende delvis på den förut nämnda fondökningen. I förhållande till bankbolagens egna fonder, med inberäkning af under de löpande åren verkställda, men per 1 januari hvartdera året beräknade kapitalökningar, utgjorde nettovinsten år procent och år 1911, om

233 man frånräknar vinsten för bankaktiebolaget Stockholms privatassistans, som icke vax i verksamhet vid årets början, 7-1 procent. Frånsedt öfverföringar från dispositions- till reservfond hafva bankbolagen, förutom nettovinsten, utdelat eller reserverat af i öfrigt disponibla medel för år kr. och för år kr. Summa disponerade medel utgjorde alltså för år kr. och för år kr. Huru medlen disponerats utvisar följande tablå: 7 Disponerade medel. Bankernas vid senaste ordinarie bolagsstämmor beslutade bidrag till svenska pansarbåtsföreningen, vare sig de äro afsedda att utbetalas på en gång eller under loppet af flera år, ingå i denna statistik under rubriken J Omkostnaden och minska således resp. nettovinster, hvilka disponerats för bankernas egna ändamål. Dessa bidrag uppgå till följande belopp: Värmlands enskilda bank kr. Kopparbergs enskilda bank » Östergötlands enskilda bank » Smålands enskilda bank » Örebro enskilda bank ' » Stockholms enskilda bank > Norrköpings enskilda bank » Sundsvalls enskilda bank 50000» Enskilda banken i Vänersborg 5 000» Skaraborgs enskilda bank » Upplands enskilda bank 20000» Borås enskilda bank 6 000» Södermanlands enskilda bank > Hälsinglands enskilda bank » Skandinaviska kreditaktiebolaget » Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag » Aktiebolaget Stockholms handelsbank » Transport kr. ') Dessutom användes kr. till återbetalning af år 1908 gjordt tillskott till grundfonden. ') Dessutom har till kommanditlottränta för år 1912 afsatts kr. (jfr sid. 10 not 2). Bidrag till svenska pansarbåtsföreningen.

234 8 Transport kr. Aktiebolaget Blekinge bank 4500»» Sundsvalls handelsbank > > skånska handelsbanken 20000» Sydsvenska kreditaktiebolaget 54087» Aktiebolaget förenidgsbanken i Stockholm 9 400»» Stockholms diskontobank 21000» Bankaktiebolaget södra Sverige 30000» Aktiebolaget Mälareprovinsernas bank »» Göteborgs bank »» Bergslagsbanken 1200»» Tjänstemannabanken 5 250»» Angelholms landtmannabank 500»» Göteborgs folkbank 1000» > Gottlands bank 2 000» Bankaktiebolaget norra Sverige 15000» Aktiebolaget Gäfleborgs handelsbank 500» Bankaktiebolaget Stockholms privatassistans 1 500» Aktiebolaget Norrlandsbanken > > Härnösands folkbank 1000 >» 'Hudiksvalls bank 1500»» Norrköpings folkbank 1100»» Söderhamns folkbank 500 > > Nylands folkbank 400» Örebro folkbank 2 000»» Medelpads landtmannabank 1000»» Varbergs bank 500 > > Hallsbergs folkbank 450»» Vara bank 600»» Hammerdals folkbank 459 >» Sundsvalls kreditbank 800» Summa kr. Anslag till Under rubriken»omkostnader» ingå jämväl anslag till tjänstemännens pensions- och understödsfonder med följande belopp: pensionsfonder m. m. Värmlands enskilda bank kr. Östergötlands enskilda bank 40000» Smålands enskilda bank 10000» Örebro enskilda bank < » Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 10000» Aktiebolaget Blekinge bank 4 688»» Sundsvalls handelsbank »» arbetareringens bank > Transport kr.

235 Transport kr. Aktiebolaget skånska handelsbanken 5 000» Sydsvenska kreditaktiebolaget 20000» Aktiebolaget Mälareprovinsernas bank » Bankaktiebolaget Stockholms privatassistans 4000» Aktiebolaget Norrlandsbanken »» Örebro folkbank 3 500» Summa kr. Till allmännyttiga ändamål hafva anslagits: af aktiebolaget Jämtlands kreditbank 300 kronor och af aktiebolaget Östersunds diskontbank 450 kronor. Under rubriken»disponerade medel» upptagas, såsom af den nästföljande rubriken»disponerade medels fördelning» framgår, äfven sådana medel, som öfverföras från dispositionsfond till reservfond eller från saldo af föregående års vinst- och förlusträkning till dispositionsfond. 9

236 10 Solidariska ] ) Kapitalökningen beräknad per 1 januari s ) Dessutom har banken till kommanditlottränta

237 bankbolag. 11 för 1912 rfsatt kr :.

238 12 Solidariska bankbolag.

239 Bankaktiebolag. I. 13 ') Kapitalökningen beräknad per 1 januari 1911.

240 14 Bankaktie- *) Kapitalökningen beräknad per 1 januari 1911.

241 bolag. I. 15

242 16 Bankaktie-

243 bolag. I. 17 *) Kapitalökningen beräknad per 1 januari 1911.

244 18 Bankaktiebolag. I. 1 ) Kapitalökningen beräknad per 1 jannari 1911.

245 Bankaktiebolag. II. 19

246 20 Bankaktie- M Sedan, enligt besiat å ordinarie bolagsstämma den 28 april 1911, till afskrifningar användts kr. grundfonden genom tillskott af aktieägare återställts till sitt behöriga belopp. *) Kapitalökningen be-

247 bolag. II : af brattoriasten för 1910, hela reservfonden kr. 82,000: och kr af grundfonden, har räknad per 1 januari 1911.

248 22 Bankaktie-

249 bolag. II. 23 ') Kapitalökningen beräknad per 1 jannari 1911.

250 24 Bankaktiebolag. II. J ) Kapitalökningen beräknad per 1 januari 1911.

251 Sammandrag. 25

252

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2015:817 Utkom från trycket den 11 december 2015 utfärdad den 26 november 2015.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2003:772 Utkom från trycket den 25 november 2003 utfärdad den 13 november 2003.

Läs mer

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827 INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND För förvaltningen av de medel, som på grund av 1950 och 1951 års avtal angående konjunkturutjämningsavgifter mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena samt Svenska

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Media Monitor Report Maj 2012

Media Monitor Report Maj 2012 Utskriftsdatum: 2012-06-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Maj 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John Tjernelds Advokatfond för år 2008.

Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John Tjernelds Advokatfond för år 2008. Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John Tjernelds Advokatfond för år 2008. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning av verksamheten Fondens avkastning skall användas till resestipendier för

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Stiftelsen John Tjernelds Advokatfond Org.nr. 802003-5237. Sida 1 av 5

Stiftelsen John Tjernelds Advokatfond Org.nr. 802003-5237. Sida 1 av 5 Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John Tjernelds Advokatfond för år 2007. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning av verksamheten Fondens avkastning skall användas till resestipendier för

Läs mer

INNEHÅLL. Underdånig berättelse

INNEHÅLL. Underdånig berättelse INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

Årsredovisning. för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770

Årsredovisning. för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770 Årsredovisning för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013.08.26 2014.12.31. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2016

Delårsrapport januari - juni 2016 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I Januari Juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick till Resultatet efter

Läs mer

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Stor-Stockholms Privatläkar Service, SSPL-S AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB (publ), org nr 556475-4793, torsdagen den 24 april 2014 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm Närvarande: Aktieägare

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni Innehållsförteckning Sida Delårsrapport för andra kvartalet 3 Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 3 Transaktioner

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Finansräkenskaper 2010

Finansräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 211 Finansräkenskaper Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar i fjol I slutet av år uppgick hushållens finansiella tillgångar till 223 miljarder euro. Detta var en

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2016

Delårsrapport januari - mars 2016 Delårsrapport januari - 2016 Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Mars 2016 Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (-) MSEK Bruttoresultatet för

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2016

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2016 1 (6) Kommunledningskontoret 20-12-12 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Finansrapporter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Måndagen den 28 april 2014, kl. 16.00. Registrering från kl. 15.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Delårsrapport 2015-06-30

Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport 2015-06-30 DELÅRSRAPPORT 2015-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30. Utveckling av resultat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Årsredovisning STAFFANSTORPS SPORTSKYTTEKLUBB

Årsredovisning STAFFANSTORPS SPORTSKYTTEKLUBB Årsredovisning för STAFFANSTORPS SPORTSKYTTEKLUBB 845001-3019 Räkenskapsåret 2014 1 (6) Styrelsen för STAFFANSTORPS SPORTSKYTTEKLUBB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Brf Hamngatan 32 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Årets resultat 226 957 Dispositionsfond 673 383 Återstår

Läs mer

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 36

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 36 Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta.... 36 Tabell 2 Finansbolagens utlåning i SEK och utländsk valuta. Kundstruktur... 36 Tabell 3 Finansbolagens balansräkning vid utgången

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. 'tfårcg/ngfaeiem^ DEN 31 DECEMBER 1931 FÖR ÅRET SLUTANDE. TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda

ÅRSBERÄTTELSE. 'tfårcg/ngfaeiem^ DEN 31 DECEMBER 1931 FÖR ÅRET SLUTANDE. TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda 'tfårcg/ngfaeiem^ ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅRET SLUTANDE DEN 31 DECEMBER 1931 TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda *- -*- bolags ordinarie bolagsstämma avhålles i Helsingfors å Hotel Societetshuset onsdagen

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

STADGAR. för. Ändamål.

STADGAR. för. Ändamål. STADGAR för Läroverkslärarnes Riksförbund. Ändamål. ' 1- Läroverkslärarnes Riksförbund, som skall utgöra ett föreningsband mellan lärarne vid de allmänna läroverken oeh vid statens seminarier, har till

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992.

INLEDNING. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. D, Järnvägsstatistiska meddelanden. Stockholm : Kungl. Järnvägsstyrelsen, 1913-1954. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Årg. 1939-1947 med fransk parallelltitel

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö

Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö 2008-09-01 2009-08-31 HSB BRF FRIHETEN I MALMÖ 746000-5817 Kallelse Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Friheten kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr ) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013.

BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr ) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013. BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr 556870-4521) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013. 1 Firma Bolagets firma är Oscar Properties Holding AB (publ). 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer