Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911"

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag af enskilda bankernas qvartals-uppgifter nr/kvartal. 1867: dec.-1869: mars. Sammandrag af de enskilda sedelutgifvande bankernas samt Skandinaviska kreditaktiebolagets qvartals-uppgifter nr/kvartal. 1869: sep.-1871: juni Sammandrag af de enskilda sedelutgifvande bankernas, Skandinaviska kreditbolagens samt Aktiebolaget Stockholm handelsbanks qvartals-uppgifter nr/kvartal. 1871: sep.-1872: sep. Sammandrag af de enskilda bankinrättningarnes qvartals-uppgifter. Stockholm : [Kongl. Finansdepartementet], nr/kvartal. 1872: dec.-1874:dec. Sammandrag af de solidariska bankernas samt aktiebankernas och kreditaktiebolagens uppgifter. Stockholm : [Kongl. Finansdepartementet], nr/månad. 1875: jan.-1888: dec. Sammandrag af de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter. Stockholm : [Finansdepartementet], nr/månad. 1889: jan.-1901: juli Sammandrag af de solidariska enskilda bankernas och aktiebolagens till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter. [Stockholm] : [Bankinspektören, Kongl. Finansdepartementet], nr/månad. 1901: aug.-1903: dec. Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter. [Stockholm] : [Bankinspektören, Kongl. Finansdepartementet], nr/månad. 1904: jan.-1911: dec. I NationellaArkivDatabas (NAD), Finansdepartementets bankbyrå (arkiv) har följande skrivits om bakgrunden till Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter : [År 1868 inrättades] ett särskilt organ för den centrala tillsynen över det svenska affärsbankväsendet. Befattningshavaren erhöll år 1876 titeln bankinspektör. Kontrollorganen blev alltså dels centrala, finansministern och bankinspektören, dels lokala, länsstyrelserna, som för varje bank utövade kontrollen genom ombud; ett för granskning av ställningsöversikterna och övervakande av sedelutgivande affärsbankers del av de för sedelutgivningen m.m. reglerande bestämmelserna och det andra för deltagande i den årliga revisionen. De centrala och lokala organen arbetade dock oberoende av varandra. Denna ordning ändrades först genom 1903 års banklagar, som föreskrev, att de allmänna ombuden skulle lämna alla begärda upplysningar om vederbörande bank. År 1907 överflyttades den centrala banktillsynen från Finansdepartementet till ett nybildat ämbetsverk, Bankinspektionen, med bankinspektören som chef Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter Digitaliserad av Statistiska centralbyrån urn:nbn:se:scb-ens-bank-1911

3 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter 1911

4 Innehållsförteckning Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 31 januari Solidariska bankbolag. Tillgångar. Januari Solidariska bankbolag. Skulder. Januari Bankaktiebolag. I. Tillgångar. Januari Bankaktiebolag. II. Tillgångar. Januari Bankaktiebolag. I. Skulder. Januari Bankaktiebolag. II. Skulder. Januari Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 januari Sammandrag av riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning den 31 januari Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 28 februari Solidariska bankbolag. Tillgångar. Februari Solidariska bankbolag. Skulder. Februari Bankaktiebolag. I. Tillgångar. Februari Bankaktiebolag. II. Tillgångar. Februari Bankaktiebolag. I. Skulder. Februari Bankaktiebolag. II. Skulder. Februari Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 28 februari Sammandrag av riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning den 28 februari Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 31mars Solidariska bankbolag. Tillgångar. Mars Solidariska bankbolag. Skulder. Mars Bankaktiebolag. I. Tillgångar. Mars Bankaktiebolag. II. Tillgångar. Mars Bankaktiebolag. I. Skulder. Mars Bankaktiebolag. II. Skulder. Mars Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 mars Sammandrag av riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning den 31 mars

5 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 29 april Solidariska bankbolag. Tillgångar. April Solidariska bankbolag. Skulder. April Bankaktiebolag. I. Tillgångar. April Bankaktiebolag. II. Tillgångar. April Bankaktiebolag. I. Skulder. April Bankaktiebolag. II. Skulder. April Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 29 april Sammandrag av Riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning den 30 april Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 31 maj Solidariska bankbolag. Tillgångar. Maj Solidariska bankbolag. Skulder. Maj Bankaktiebolag. I. Tillgångar. Maj Bankaktiebolag. II. Tillgångar. Maj Bankaktiebolag. I. Skulder. Maj Bankaktiebolag. II. Skulder. Maj Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 maj Sammandrag av riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning den 31 maj Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 30 juni Solidariska bankbolag. Tillgångar. Juni Solidariska bankbolag. Skulder. Juni Bankaktiebolag. I. Tillgångar. Juni Bankaktiebolag. II. Tillgångar. Juni Bankaktiebolag. I. Skulder. Juni Bankaktiebolag. II. Skulder. Juni Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 juni Sammandrag av riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning den 30 juni

6 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 31 juli Solidariska bankbolag. Tillgångar. Juli Solidariska bankbolag. Skulder. Juli Bankaktiebolag. I. Tillgångar. Juli Bankaktiebolag. II. Tillgångar. Juli Bankaktiebolag. I. Skulder. Juli Bankaktiebolag. II. Skulder. Juli Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 juli Sammandrag av riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning den 31 juli Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 31 augusti Solidariska bankbolag. Tillgångar. Augusti Solidariska bankbolag. Skulder. Augusti Bankaktiebolag. I. Tillgångar. Augusti Bankaktiebolag. II. Tillgångar. Augusti Bankaktiebolag. I. Skulder. Augusti Bankaktiebolag. II. Skulder. Augusti Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 augusti Sammandrag av riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning den 31 augusti Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 30 september Solidariska bankbolag. Tillgångar. September Solidariska bankbolag. Skulder. September Bankaktiebolag. I. Tillgångar. September Bankaktiebolag. II. Tillgångar. September Bankaktiebolag. I. Skulder. September Bankaktiebolag. II. Skulder. September Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 september Sammandrag av riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning den 30 september Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 31 oktober Solidariska bankbolag. Tillgångar. Oktober Solidariska bankbolag. Skulder. Oktober Bankaktiebolag. I. Tillgångar. Oktober Bankaktiebolag. II. Tillgångar. Oktober Bankaktiebolag. I. Skulder. Oktober Bankaktiebolag. II. Skulder. Oktober Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 oktober Sammandrag av riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning den 31 oktober

7 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 30 november Solidariska bankbolag. Tillgångar. November Solidariska bankbolag. Skulder. November Bankaktiebolag. I. Tillgångar. November Bankaktiebolag. II. Tillgångar. November Bankaktiebolag. I. Skulder. November Bankaktiebolag. II. Skulder. November Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 november Sammandrag av riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning den 30 november Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 30 december Solidariska bankbolag. Tillgångar. December Solidariska bankbolag. Skulder. December Bankaktiebolag. I. Tillgångar. December Bankaktiebolag. II. Tillgångar. December Bankaktiebolag. I. Skulder. December Bankaktiebolag. II. Skulder. December Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 december Sammandrag av riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning den 30 december Uppgifter om bankbolagen för år 1911 af Kungl. Bankinspektionen Uppgifter om bankbolagen för år Solidariska bankbolag Bankaktiebolag Bankaktiebolag. II Sammandrag... 25

8

9 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 31 januari STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER 1911

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 28 februari STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER 1911

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 31 mars STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKEBIET P. A. NORSTEDT & SÖNER 1911

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 29 april STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER 1911

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 31 maj STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER 1911

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 30 juni STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER 1911

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 31 juli STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER 1911

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 31 augusti STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER 1911

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153 Medföljer som bilaga Post- och Inrikes Tidningar. Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 30 september STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER 1911

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 31 oktober STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER 1911

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 30 november STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER 1911

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 30 december STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER 1912

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225 UPPGIFTER OM BANKBOLAGEN FÖR ÅR 1911 AF KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 1912 [122130]

226

227 Uppgifter om bankbolagen för år Vid ingången af år 1911 voro 80 bankbolag i verksamhet, nämligen 17 solidariska bankbolag, 28 bankaktiebolag med grundfond å minst 1 miljon kronor här benämnda bankaktiebolag I samt 35 bankaktiebolag med lägre grundfond benämnda bankaktiebolag II. Följande sex banker hafva under året trädt i likvidation, nämligen: af solidariska bankbolag: Gäfleborgs enskilda bank, som uppgått i bankaktiebolaget norra Sverige; och Kristinehamns enskilda bank, som öfvertagits af Värmlands enskilda bank; af bankaktiebolag I: bankaktiebolaget Stockholm öfre Norrland, som rekonstruerats och från den 1 juli drifvit rörelse under firma aktiebolaget Norrlandsbanken; samt af bankaktiebolag II: Tranås bankaktiebolag, som uppgått i aktiebolaget Malmö folkbank; Halmstads bankaktiebolag, som uppgått i aktiebolaget Göteborgs handelsbank; och aktiebolaget Sollefteå folkbank, som uppgått i Sundsvalls enskilda bank. Efter erhållen oktroj hafva tvänne till bankaktiebolag I hörande banker öppnat bankrörelse, nämligen det ofvannämnda aktiebolaget Norrlandsbanken samt bankaktiebolaget Stockholms privatassistans, hvilket trädde i verksamhet den 1 februari. På grund af fondökning hafva från bankaktiebolag II till bankaktiebolag I öfverflyttats aktiebolaget Stockholms folkbank och aktiebolaget Härnösands folkbank. Sålunda framgår, att under året de solidariska bankbolagen min-. skats med 2, bankaktiebolag I ökats med 3 samt bankaktiebolag II minskats' med 5. Antalet banker hade alltså vid 1911 års slut nedgått till 76. I denna redogörelse upptagas för öfrigt tre bankaktiebolag, hvilka började sin rörelse under loppet af år 1910 och väl återfinnas i de senare månadsrapporterna för samma år, men icke i årsöfversikten för 1910, nämligen aktiebolaget Gäfleborgs handelsbank, som öfvertagit aktiebolaget Gäfle handelsbank, aktiebolaget Sundsvalls kreditbank, som öfvertagit aktiebolaget Sundsvalls folkbank, och aktiebolaget Hudiksvalls kreditbank, som öfvertagit aktiebolaget Hudiksvalls folkbank. f Antal bankbolag den 1 jan Bankbolag, som trädt i likvidation. Nya bankbolag. Antal bankbolag den 30 dec

228 Antal bankkontor. 2 Bankbolagens samtliga kontor utgjorde vid 1911 års ingång 579 st. och vid årets utgång 595 st., motsvarande vid jämförelse med landets folkmängd ett kontor på omkring invånare. Frånräknar man bankernas på de platser, där styrelsen har sitt säte, befintliga kontor hufvudkontoren och de på samma platser som dessa inrättade expeditionskontoren erhåller man bankernas afdelningskontor, som i slutet af 1911 uppgingo till ett antal af 465. Det högsta antalet afdelningskontor, 39 st., faller på bankaktiebolaget södra Sverige, därefter komma bankaktiebolaget norra Sverige med 38 och aktiebolaget Norrlandsbanken med 35. Endast ett fåtal af bankaktiebolag II, hvilkas rörelse enligt lag skall inskränkas att tillgodose den mindre omsättningen inom orten, hafva afdelningskontor och då endast för inlåning. Förlängda Följande bankbolag hafva under året erhållit förlängd oktroj, nämligen: oktrojer. aktiebolaget Blekinge bank, aktiebolaget Mälareprovinsernas bank, aktiebolaget Filipstads bank, och aktiebolaget Bergsjö folkbank, samtliga till utgången al" år Fonder. Med hänsyn tagen jämväl till de banker, som under året uppgått i redan bestående banker och därför icke upptagas i årsöfversikten, har summan af bankbolagens grund- och kommanditfonder under år 1911 ökats med kr. eller 49 procent och utgjorde vid årets utgång kr. 22 bankbolag hade grundfond, understigande kr., 9 minst kr. men under 1 miljon, 27 minst 1 miljon men under 6 miljoner och de öfriga 18 minst 6 miljoner kr. Bankernas reservfonder efter disposition af årsvinsten utgjorde vid 1910 års utgång kr. och vid 1911 års utgång kr. ökningen för året utgjorde alltså kr. eller 3 procent. Bankbolagens samtliga egna fonder, d. v. s. grund-, reserv- och dispositionsfonder, utgjorde vid slutet af år 1910, sedan årsvinsten disponerats, sammanlagdt kr. och vid 1911 års utgång, efter disposition af årets vinst, kr. Ökningen belöpte sig alltså till kr. eller 3-7 procent. Förutom de nybildade bankaktiebolagen Norrlandsbankens och Stockholms privatassistans' emissioner å resp och kr. hafva under året nya emissioner inbetalts med kr., däraf kr. tillförts grund- och kommanditfonder och kr. reservfonder. Med hänsyn till sammanlagda beloppet af de egna fonderna fördelade sig bankerna vid 1911 års utgång på följande sätt: Inlåning. under kr 17 st. minst » men under 1 milj. kr 9»» 1 milj.»» > 6» > 24 >» 6»»» > 18»».13 >» 18»» 13» Sammanlagda beloppet af de hos bankerna på upp- och afskrifningsräkning, löpande räkning, sparkasseräkning samt depositions- och kapitalräkning innestående medel, antalet dylika räkningar äfraisom medelbeloppet per räkning, allt vid början och slutet af 1911, utvisas af följande tabell:

229 3 Bankernas inlåning å nämnda räkningar i förhållande till deras egna fonder den 30 dec framgår af följande tablå. Inlåningen i förhållande till fonderna.

230 4

231 5 Sammanlagda beloppet af inrikes växlar i bankernas portföljer, de rediskonterade växlarna således oberäknade, utgjorde den 31 dec kr. och den 30 dec kr. samt hade sålunda under året minskats med kr. eller 0*7 procent. Beloppet rediskonterade inrikes växlar minskades under samma tid från kr. till kr. eller med 11-3 procent. Beloppet af utestående lån utgjorde den 31 dec kr. samt ekades under år 1911 med kr. eller 4-0 procent till kr. Antalet lån utgjorde den 31 dec st. och den 30 dec st. samt hade alltså ökats med st. Medelbeloppet per lån, som den 31 dec utgjorde kr., hade vid utgången af år 1911 minskats till kr. A kassa- och resekreditivräkning samt löpande räkning utestod hos bankbolagen,vid 1910 åi-s utgång kr. å räkningar och vid 1911 års slut kr. å räkningar. Det utestående beloppet hade alltså minskats med kr. och antalet räkningar ökats med 97 st. Medelbeloppet per räkning utgjorde den 31 dec kr. och vid 1911 års utgång kr. Bankbolagens fordringar hos hvarandra, hos vissa med banker jämställda inrättningar samt hos riksbanken (med undanlag dock af bankbolagens tillgodohafvande på giroräkning hos riksbanken, hvilket räknas såsom kassatillgång) uppgingo vid 1910 års utgång till sammanlagdt kr., medan skulderna belöpte sig till kr. och således med kr. öfversköto fordringarna. Vid slutet af år 1911 utgjorde dessa fordringar ff Inrikes växlar. Utestående lån. Utestående å kassa- och resekreditivräkning samt löpande räkning. Fordringar hos och skulder till inhemska banker.

232 Förhållandet mellan den inhemska ut- och inlåningen. 6 kr. och skulderna kr., hvadan skulderna då öfverstego fordringarna med kr. Den öfverskjutande skulden utvisar alltså en ökning under året af k*, eller 56-3 procent. Förhållandet mellan bankbolagens inhemska utlåning (inrikes växlar, utestående lån, utestående å kassa- och resekreditivräkning samt löpande räkning) och inlåning (innestående å upp- och afskrifningsräkning, löpande räkning, sparkasseräkning samt depositions- och kapitalräkning äfvensom saldo af fordringar hos och skulder till inhemska banker) utvisas af följande sammanställning, som jämväl upptager bankernas extra upplåning (upptagna lån, dock icke Stockholms inteckningsgarantiaktiebolags obligationslån). Postremissväxlar. Obligationer och aktier. Ställning till utlandet. Beloppet af bankernas utelöpande postremissväxlar uppgick ultimo dec till kr. och ultimo dec till kr. Bokförda värdet af bankbolagens obligationer utgjorde vid slutet af år kr. och vid 1911 års utgång kr. samt af aktierna resp och kr. Bankbolagens ställning till utlandet vid början och slutet af år 1911 utvisas af följande sammanställning. Omslutning. Nettovinst. Nettovinsten i förhållande till fondema. Bankbolagens omslutning, som vid ingången af år 1911 uppgick till kr., utgjorde vid årets utgång kr. och hade alltså ökats med kr. eller 2-2 procent. Bankbolagens sammanlagda nettovinst för år 1911 uppgick till kr. mot kr. år 1910, utvisande sålunda en ökning af kr., beroende delvis på den förut nämnda fondökningen. I förhållande till bankbolagens egna fonder, med inberäkning af under de löpande åren verkställda, men per 1 januari hvartdera året beräknade kapitalökningar, utgjorde nettovinsten år procent och år 1911, om

233 man frånräknar vinsten för bankaktiebolaget Stockholms privatassistans, som icke vax i verksamhet vid årets början, 7-1 procent. Frånsedt öfverföringar från dispositions- till reservfond hafva bankbolagen, förutom nettovinsten, utdelat eller reserverat af i öfrigt disponibla medel för år kr. och för år kr. Summa disponerade medel utgjorde alltså för år kr. och för år kr. Huru medlen disponerats utvisar följande tablå: 7 Disponerade medel. Bankernas vid senaste ordinarie bolagsstämmor beslutade bidrag till svenska pansarbåtsföreningen, vare sig de äro afsedda att utbetalas på en gång eller under loppet af flera år, ingå i denna statistik under rubriken J Omkostnaden och minska således resp. nettovinster, hvilka disponerats för bankernas egna ändamål. Dessa bidrag uppgå till följande belopp: Värmlands enskilda bank kr. Kopparbergs enskilda bank » Östergötlands enskilda bank » Smålands enskilda bank » Örebro enskilda bank ' » Stockholms enskilda bank > Norrköpings enskilda bank » Sundsvalls enskilda bank 50000» Enskilda banken i Vänersborg 5 000» Skaraborgs enskilda bank » Upplands enskilda bank 20000» Borås enskilda bank 6 000» Södermanlands enskilda bank > Hälsinglands enskilda bank » Skandinaviska kreditaktiebolaget » Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag » Aktiebolaget Stockholms handelsbank » Transport kr. ') Dessutom användes kr. till återbetalning af år 1908 gjordt tillskott till grundfonden. ') Dessutom har till kommanditlottränta för år 1912 afsatts kr. (jfr sid. 10 not 2). Bidrag till svenska pansarbåtsföreningen.

234 8 Transport kr. Aktiebolaget Blekinge bank 4500»» Sundsvalls handelsbank > > skånska handelsbanken 20000» Sydsvenska kreditaktiebolaget 54087» Aktiebolaget förenidgsbanken i Stockholm 9 400»» Stockholms diskontobank 21000» Bankaktiebolaget södra Sverige 30000» Aktiebolaget Mälareprovinsernas bank »» Göteborgs bank »» Bergslagsbanken 1200»» Tjänstemannabanken 5 250»» Angelholms landtmannabank 500»» Göteborgs folkbank 1000» > Gottlands bank 2 000» Bankaktiebolaget norra Sverige 15000» Aktiebolaget Gäfleborgs handelsbank 500» Bankaktiebolaget Stockholms privatassistans 1 500» Aktiebolaget Norrlandsbanken > > Härnösands folkbank 1000 >» 'Hudiksvalls bank 1500»» Norrköpings folkbank 1100»» Söderhamns folkbank 500 > > Nylands folkbank 400» Örebro folkbank 2 000»» Medelpads landtmannabank 1000»» Varbergs bank 500 > > Hallsbergs folkbank 450»» Vara bank 600»» Hammerdals folkbank 459 >» Sundsvalls kreditbank 800» Summa kr. Anslag till Under rubriken»omkostnader» ingå jämväl anslag till tjänstemännens pensions- och understödsfonder med följande belopp: pensionsfonder m. m. Värmlands enskilda bank kr. Östergötlands enskilda bank 40000» Smålands enskilda bank 10000» Örebro enskilda bank < » Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 10000» Aktiebolaget Blekinge bank 4 688»» Sundsvalls handelsbank »» arbetareringens bank > Transport kr.

235 Transport kr. Aktiebolaget skånska handelsbanken 5 000» Sydsvenska kreditaktiebolaget 20000» Aktiebolaget Mälareprovinsernas bank » Bankaktiebolaget Stockholms privatassistans 4000» Aktiebolaget Norrlandsbanken »» Örebro folkbank 3 500» Summa kr. Till allmännyttiga ändamål hafva anslagits: af aktiebolaget Jämtlands kreditbank 300 kronor och af aktiebolaget Östersunds diskontbank 450 kronor. Under rubriken»disponerade medel» upptagas, såsom af den nästföljande rubriken»disponerade medels fördelning» framgår, äfven sådana medel, som öfverföras från dispositionsfond till reservfond eller från saldo af föregående års vinst- och förlusträkning till dispositionsfond. 9

236 10 Solidariska ] ) Kapitalökningen beräknad per 1 januari s ) Dessutom har banken till kommanditlottränta

237 bankbolag. 11 för 1912 rfsatt kr :.

238 12 Solidariska bankbolag.

239 Bankaktiebolag. I. 13 ') Kapitalökningen beräknad per 1 januari 1911.

240 14 Bankaktie- *) Kapitalökningen beräknad per 1 januari 1911.

241 bolag. I. 15

242 16 Bankaktie-

243 bolag. I. 17 *) Kapitalökningen beräknad per 1 januari 1911.

244 18 Bankaktiebolag. I. 1 ) Kapitalökningen beräknad per 1 jannari 1911.

245 Bankaktiebolag. II. 19

246 20 Bankaktie- M Sedan, enligt besiat å ordinarie bolagsstämma den 28 april 1911, till afskrifningar användts kr. grundfonden genom tillskott af aktieägare återställts till sitt behöriga belopp. *) Kapitalökningen be-

247 bolag. II : af brattoriasten för 1910, hela reservfonden kr. 82,000: och kr af grundfonden, har räknad per 1 januari 1911.

248 22 Bankaktie-

249 bolag. II. 23 ') Kapitalökningen beräknad per 1 jannari 1911.

250 24 Bankaktiebolag. II. J ) Kapitalökningen beräknad per 1 januari 1911.

251 Sammandrag. 25

252

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR

TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR BAND IV STOCKHOLM 1925 1935 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 364778 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND IV: 1. JORDBRUKSKASSORNA

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1927:31 FINANSDEPARTEMENTET BETÄNKANDE MED FÖRSLAG ANGÅENDE AVVECKLINGEN AV AKTIEBOLAGET

Läs mer

STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER

STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND I: 2 STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER ARRENDEÅRET 1910 1911 AF KUNGL STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 1913 [123040] Statistiska

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. ST. Prop. N:o 22. Finlands Landtdags u n - derdånigasvar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel till de bekof, för hvilkas bestridande de ordinarie statsinkomsterna

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

''of* National Library of Sweden. Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012

''of* National Library of Sweden. Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 ON ''of* National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 202 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 934:26 KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET UTREDNING I FRÅGA OM ANVÄNDANDET AV POSTSPARBANKENS

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR i 940 T IL L RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H E L S IN G F O R S 1941 STATSRÅDETS TRYCKERI D et ekonomiska livet i Finland år 1940... Industrin... Lantbruket... Arbetsmarknaden...

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Årgångarna 1860-1892 offentliggjorda i: Statistisk tidskrift / utgifven av Kongl. Statistiska centralbyrån.

INLEDNING TILL. Föregångare: Årgångarna 1860-1892 offentliggjorda i: Statistisk tidskrift / utgifven av Kongl. Statistiska centralbyrån. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Y, Sparbanksstatistik. 1, Sparbanker och folkbanker. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner,

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

IM ands Ständers Bankfullmäktige B E R A T T E L S E X X X I I. Ständernas Bankutskott 1882 1884. tili. omfattande ären.

IM ands Ständers Bankfullmäktige B E R A T T E L S E X X X I I. Ständernas Bankutskott 1882 1884. tili. omfattande ären. X X X I I. IM ands Ständers Bankfullmäktige B E R A T T E L S E tili Ständernas Bankutskott omfattande ären 1882 1884. Helsingfors, Pinska Litteratur-sällskapets tryckeri, 1885. Finlands Ständers Bankfullmäktiges

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1949 T ILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H E L SIN G FO R S 1950 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1949 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H E L SIN G FO R S

Läs mer

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Rubrik: Lag (1951:308) om ekonomiska föreningar

Rubrik: Lag (1951:308) om ekonomiska föreningar SFS nr: 1951:308 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L1 Rubrik: Lag (1951:308) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1951-06-01 Författningen har upphävts genom: SFS 1987:667 ----------- Upphävd:

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-s0-8101_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-s0-8101_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. S, Allmänna arbeten. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910 = 1-39. Den underdåniga berättelsen angående allmänna

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor.

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor. 1 (5) Bolagsordning Ratos AB Artikel 1: Firma Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Ratos AB. Artikel 2: Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Artikel 3: Bolagets verksamhet

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1954 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1955

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1954 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1955 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1954 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1955 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1954 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT * HELSINGFORS 1955 sid. D

Läs mer

BERÄTTELSE. Finlands Ständers Bankfullmäktiges. Ständernas B an k u tsk ott, 1888-1890. HELSINGFORS, J. C. FRENCKELL & SON, 1891. X X X V I.

BERÄTTELSE. Finlands Ständers Bankfullmäktiges. Ständernas B an k u tsk ott, 1888-1890. HELSINGFORS, J. C. FRENCKELL & SON, 1891. X X X V I. X X X V I. Finlands Ständers Bankfullmäktiges BERÄTTELSE tili Ständernas B an k u tsk ott, omfattande ären 1888-1890. HELSINGFORS, J. C. FRENCKELL & SON, 1891. > U n d e r den treärsperiod, som denna berättelse

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 20. Finlands Landtdags underd å n i g a svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående kommunikationsfonden. Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Läs mer

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 INLEDNING TILL Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 I serien Arbetsstatistik A ingår: 1 Undersökning af bagerierna

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

I^NVd Natoni RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1967

I^NVd Natoni RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1967 SUOMEN PANKIN K IR JASTO O JLS r H I M I^NVd Natoni 003 5599 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1967 * TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1968 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. FACTUM ELECTRONICS HOLDING AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. FACTUM ELECTRONICS HOLDING AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i FACTUM ELECTRONICS HOLDING AB (publ) Fredagen den 9 mars 2012 Innehållsförteckning 1. Styrelsens förslag till dagordning 2. Styrelsens förslag till struktur- och verksamhetsförändring

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1951: 23 SOCIALDEPARTEMENTET SOCIALVÅRDSKOMMITTÉNS BETÄNKANDE XVIII UTREDNING OCH FÖRSLAG

Läs mer

Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut i samband med refinansiering av Bolagets preferensaktier och därmed tillhörande beslut

Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut i samband med refinansiering av Bolagets preferensaktier och därmed tillhörande beslut Styrelsens för Oscar Properties Holding AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 13 16 i den föreslagna dagordningen till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 Punkt 13 Styrelsens förslag till

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer