Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911"

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag af enskilda bankernas qvartals-uppgifter nr/kvartal. 1867: dec.-1869: mars. Sammandrag af de enskilda sedelutgifvande bankernas samt Skandinaviska kreditaktiebolagets qvartals-uppgifter nr/kvartal. 1869: sep.-1871: juni Sammandrag af de enskilda sedelutgifvande bankernas, Skandinaviska kreditbolagens samt Aktiebolaget Stockholm handelsbanks qvartals-uppgifter nr/kvartal. 1871: sep.-1872: sep. Sammandrag af de enskilda bankinrättningarnes qvartals-uppgifter. Stockholm : [Kongl. Finansdepartementet], nr/kvartal. 1872: dec.-1874:dec. Sammandrag af de solidariska bankernas samt aktiebankernas och kreditaktiebolagens uppgifter. Stockholm : [Kongl. Finansdepartementet], nr/månad. 1875: jan.-1888: dec. Sammandrag af de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter. Stockholm : [Finansdepartementet], nr/månad. 1889: jan.-1901: juli Sammandrag af de solidariska enskilda bankernas och aktiebolagens till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter. [Stockholm] : [Bankinspektören, Kongl. Finansdepartementet], nr/månad. 1901: aug.-1903: dec. Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter. [Stockholm] : [Bankinspektören, Kongl. Finansdepartementet], nr/månad. 1904: jan.-1911: dec. I NationellaArkivDatabas (NAD), Finansdepartementets bankbyrå (arkiv) har följande skrivits om bakgrunden till Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter : [År 1868 inrättades] ett särskilt organ för den centrala tillsynen över det svenska affärsbankväsendet. Befattningshavaren erhöll år 1876 titeln bankinspektör. Kontrollorganen blev alltså dels centrala, finansministern och bankinspektören, dels lokala, länsstyrelserna, som för varje bank utövade kontrollen genom ombud; ett för granskning av ställningsöversikterna och övervakande av sedelutgivande affärsbankers del av de för sedelutgivningen m.m. reglerande bestämmelserna och det andra för deltagande i den årliga revisionen. De centrala och lokala organen arbetade dock oberoende av varandra. Denna ordning ändrades först genom 1903 års banklagar, som föreskrev, att de allmänna ombuden skulle lämna alla begärda upplysningar om vederbörande bank. År 1907 överflyttades den centrala banktillsynen från Finansdepartementet till ett nybildat ämbetsverk, Bankinspektionen, med bankinspektören som chef Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter Digitaliserad av Statistiska centralbyrån urn:nbn:se:scb-ens-bank-1911

3 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter 1911

4 Innehållsförteckning Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 31 januari Solidariska bankbolag. Tillgångar. Januari Solidariska bankbolag. Skulder. Januari Bankaktiebolag. I. Tillgångar. Januari Bankaktiebolag. II. Tillgångar. Januari Bankaktiebolag. I. Skulder. Januari Bankaktiebolag. II. Skulder. Januari Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 januari Sammandrag av riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning den 31 januari Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 28 februari Solidariska bankbolag. Tillgångar. Februari Solidariska bankbolag. Skulder. Februari Bankaktiebolag. I. Tillgångar. Februari Bankaktiebolag. II. Tillgångar. Februari Bankaktiebolag. I. Skulder. Februari Bankaktiebolag. II. Skulder. Februari Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 28 februari Sammandrag av riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning den 28 februari Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 31mars Solidariska bankbolag. Tillgångar. Mars Solidariska bankbolag. Skulder. Mars Bankaktiebolag. I. Tillgångar. Mars Bankaktiebolag. II. Tillgångar. Mars Bankaktiebolag. I. Skulder. Mars Bankaktiebolag. II. Skulder. Mars Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 mars Sammandrag av riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning den 31 mars

5 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 29 april Solidariska bankbolag. Tillgångar. April Solidariska bankbolag. Skulder. April Bankaktiebolag. I. Tillgångar. April Bankaktiebolag. II. Tillgångar. April Bankaktiebolag. I. Skulder. April Bankaktiebolag. II. Skulder. April Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 29 april Sammandrag av Riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning den 30 april Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 31 maj Solidariska bankbolag. Tillgångar. Maj Solidariska bankbolag. Skulder. Maj Bankaktiebolag. I. Tillgångar. Maj Bankaktiebolag. II. Tillgångar. Maj Bankaktiebolag. I. Skulder. Maj Bankaktiebolag. II. Skulder. Maj Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 maj Sammandrag av riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning den 31 maj Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 30 juni Solidariska bankbolag. Tillgångar. Juni Solidariska bankbolag. Skulder. Juni Bankaktiebolag. I. Tillgångar. Juni Bankaktiebolag. II. Tillgångar. Juni Bankaktiebolag. I. Skulder. Juni Bankaktiebolag. II. Skulder. Juni Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 juni Sammandrag av riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning den 30 juni

6 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 31 juli Solidariska bankbolag. Tillgångar. Juli Solidariska bankbolag. Skulder. Juli Bankaktiebolag. I. Tillgångar. Juli Bankaktiebolag. II. Tillgångar. Juli Bankaktiebolag. I. Skulder. Juli Bankaktiebolag. II. Skulder. Juli Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 juli Sammandrag av riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning den 31 juli Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 31 augusti Solidariska bankbolag. Tillgångar. Augusti Solidariska bankbolag. Skulder. Augusti Bankaktiebolag. I. Tillgångar. Augusti Bankaktiebolag. II. Tillgångar. Augusti Bankaktiebolag. I. Skulder. Augusti Bankaktiebolag. II. Skulder. Augusti Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 augusti Sammandrag av riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning den 31 augusti Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 30 september Solidariska bankbolag. Tillgångar. September Solidariska bankbolag. Skulder. September Bankaktiebolag. I. Tillgångar. September Bankaktiebolag. II. Tillgångar. September Bankaktiebolag. I. Skulder. September Bankaktiebolag. II. Skulder. September Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 september Sammandrag av riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning den 30 september Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 31 oktober Solidariska bankbolag. Tillgångar. Oktober Solidariska bankbolag. Skulder. Oktober Bankaktiebolag. I. Tillgångar. Oktober Bankaktiebolag. II. Tillgångar. Oktober Bankaktiebolag. I. Skulder. Oktober Bankaktiebolag. II. Skulder. Oktober Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 oktober Sammandrag av riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning den 31 oktober

7 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 30 november Solidariska bankbolag. Tillgångar. November Solidariska bankbolag. Skulder. November Bankaktiebolag. I. Tillgångar. November Bankaktiebolag. II. Tillgångar. November Bankaktiebolag. I. Skulder. November Bankaktiebolag. II. Skulder. November Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 november Sammandrag av riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning den 30 november Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 30 december Solidariska bankbolag. Tillgångar. December Solidariska bankbolag. Skulder. December Bankaktiebolag. I. Tillgångar. December Bankaktiebolag. II. Tillgångar. December Bankaktiebolag. I. Skulder. December Bankaktiebolag. II. Skulder. December Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 december Sammandrag av riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning den 30 december Uppgifter om bankbolagen för år 1911 af Kungl. Bankinspektionen Uppgifter om bankbolagen för år Solidariska bankbolag Bankaktiebolag Bankaktiebolag. II Sammandrag... 25

8

9 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 31 januari STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER 1911

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 28 februari STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER 1911

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 31 mars STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKEBIET P. A. NORSTEDT & SÖNER 1911

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 29 april STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER 1911

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 31 maj STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER 1911

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 30 juni STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER 1911

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 31 juli STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER 1911

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 31 augusti STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER 1911

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153 Medföljer som bilaga Post- och Inrikes Tidningar. Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 30 september STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER 1911

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 31 oktober STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER 1911

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 30 november STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER 1911

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207 Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens uppgifter för den 30 december STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER 1912

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225 UPPGIFTER OM BANKBOLAGEN FÖR ÅR 1911 AF KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 1912 [122130]

226

227 Uppgifter om bankbolagen för år Vid ingången af år 1911 voro 80 bankbolag i verksamhet, nämligen 17 solidariska bankbolag, 28 bankaktiebolag med grundfond å minst 1 miljon kronor här benämnda bankaktiebolag I samt 35 bankaktiebolag med lägre grundfond benämnda bankaktiebolag II. Följande sex banker hafva under året trädt i likvidation, nämligen: af solidariska bankbolag: Gäfleborgs enskilda bank, som uppgått i bankaktiebolaget norra Sverige; och Kristinehamns enskilda bank, som öfvertagits af Värmlands enskilda bank; af bankaktiebolag I: bankaktiebolaget Stockholm öfre Norrland, som rekonstruerats och från den 1 juli drifvit rörelse under firma aktiebolaget Norrlandsbanken; samt af bankaktiebolag II: Tranås bankaktiebolag, som uppgått i aktiebolaget Malmö folkbank; Halmstads bankaktiebolag, som uppgått i aktiebolaget Göteborgs handelsbank; och aktiebolaget Sollefteå folkbank, som uppgått i Sundsvalls enskilda bank. Efter erhållen oktroj hafva tvänne till bankaktiebolag I hörande banker öppnat bankrörelse, nämligen det ofvannämnda aktiebolaget Norrlandsbanken samt bankaktiebolaget Stockholms privatassistans, hvilket trädde i verksamhet den 1 februari. På grund af fondökning hafva från bankaktiebolag II till bankaktiebolag I öfverflyttats aktiebolaget Stockholms folkbank och aktiebolaget Härnösands folkbank. Sålunda framgår, att under året de solidariska bankbolagen min-. skats med 2, bankaktiebolag I ökats med 3 samt bankaktiebolag II minskats' med 5. Antalet banker hade alltså vid 1911 års slut nedgått till 76. I denna redogörelse upptagas för öfrigt tre bankaktiebolag, hvilka började sin rörelse under loppet af år 1910 och väl återfinnas i de senare månadsrapporterna för samma år, men icke i årsöfversikten för 1910, nämligen aktiebolaget Gäfleborgs handelsbank, som öfvertagit aktiebolaget Gäfle handelsbank, aktiebolaget Sundsvalls kreditbank, som öfvertagit aktiebolaget Sundsvalls folkbank, och aktiebolaget Hudiksvalls kreditbank, som öfvertagit aktiebolaget Hudiksvalls folkbank. f Antal bankbolag den 1 jan Bankbolag, som trädt i likvidation. Nya bankbolag. Antal bankbolag den 30 dec

228 Antal bankkontor. 2 Bankbolagens samtliga kontor utgjorde vid 1911 års ingång 579 st. och vid årets utgång 595 st., motsvarande vid jämförelse med landets folkmängd ett kontor på omkring invånare. Frånräknar man bankernas på de platser, där styrelsen har sitt säte, befintliga kontor hufvudkontoren och de på samma platser som dessa inrättade expeditionskontoren erhåller man bankernas afdelningskontor, som i slutet af 1911 uppgingo till ett antal af 465. Det högsta antalet afdelningskontor, 39 st., faller på bankaktiebolaget södra Sverige, därefter komma bankaktiebolaget norra Sverige med 38 och aktiebolaget Norrlandsbanken med 35. Endast ett fåtal af bankaktiebolag II, hvilkas rörelse enligt lag skall inskränkas att tillgodose den mindre omsättningen inom orten, hafva afdelningskontor och då endast för inlåning. Förlängda Följande bankbolag hafva under året erhållit förlängd oktroj, nämligen: oktrojer. aktiebolaget Blekinge bank, aktiebolaget Mälareprovinsernas bank, aktiebolaget Filipstads bank, och aktiebolaget Bergsjö folkbank, samtliga till utgången al" år Fonder. Med hänsyn tagen jämväl till de banker, som under året uppgått i redan bestående banker och därför icke upptagas i årsöfversikten, har summan af bankbolagens grund- och kommanditfonder under år 1911 ökats med kr. eller 49 procent och utgjorde vid årets utgång kr. 22 bankbolag hade grundfond, understigande kr., 9 minst kr. men under 1 miljon, 27 minst 1 miljon men under 6 miljoner och de öfriga 18 minst 6 miljoner kr. Bankernas reservfonder efter disposition af årsvinsten utgjorde vid 1910 års utgång kr. och vid 1911 års utgång kr. ökningen för året utgjorde alltså kr. eller 3 procent. Bankbolagens samtliga egna fonder, d. v. s. grund-, reserv- och dispositionsfonder, utgjorde vid slutet af år 1910, sedan årsvinsten disponerats, sammanlagdt kr. och vid 1911 års utgång, efter disposition af årets vinst, kr. Ökningen belöpte sig alltså till kr. eller 3-7 procent. Förutom de nybildade bankaktiebolagen Norrlandsbankens och Stockholms privatassistans' emissioner å resp och kr. hafva under året nya emissioner inbetalts med kr., däraf kr. tillförts grund- och kommanditfonder och kr. reservfonder. Med hänsyn till sammanlagda beloppet af de egna fonderna fördelade sig bankerna vid 1911 års utgång på följande sätt: Inlåning. under kr 17 st. minst » men under 1 milj. kr 9»» 1 milj.»» > 6» > 24 >» 6»»» > 18»».13 >» 18»» 13» Sammanlagda beloppet af de hos bankerna på upp- och afskrifningsräkning, löpande räkning, sparkasseräkning samt depositions- och kapitalräkning innestående medel, antalet dylika räkningar äfraisom medelbeloppet per räkning, allt vid början och slutet af 1911, utvisas af följande tabell:

229 3 Bankernas inlåning å nämnda räkningar i förhållande till deras egna fonder den 30 dec framgår af följande tablå. Inlåningen i förhållande till fonderna.

230 4

231 5 Sammanlagda beloppet af inrikes växlar i bankernas portföljer, de rediskonterade växlarna således oberäknade, utgjorde den 31 dec kr. och den 30 dec kr. samt hade sålunda under året minskats med kr. eller 0*7 procent. Beloppet rediskonterade inrikes växlar minskades under samma tid från kr. till kr. eller med 11-3 procent. Beloppet af utestående lån utgjorde den 31 dec kr. samt ekades under år 1911 med kr. eller 4-0 procent till kr. Antalet lån utgjorde den 31 dec st. och den 30 dec st. samt hade alltså ökats med st. Medelbeloppet per lån, som den 31 dec utgjorde kr., hade vid utgången af år 1911 minskats till kr. A kassa- och resekreditivräkning samt löpande räkning utestod hos bankbolagen,vid 1910 åi-s utgång kr. å räkningar och vid 1911 års slut kr. å räkningar. Det utestående beloppet hade alltså minskats med kr. och antalet räkningar ökats med 97 st. Medelbeloppet per räkning utgjorde den 31 dec kr. och vid 1911 års utgång kr. Bankbolagens fordringar hos hvarandra, hos vissa med banker jämställda inrättningar samt hos riksbanken (med undanlag dock af bankbolagens tillgodohafvande på giroräkning hos riksbanken, hvilket räknas såsom kassatillgång) uppgingo vid 1910 års utgång till sammanlagdt kr., medan skulderna belöpte sig till kr. och således med kr. öfversköto fordringarna. Vid slutet af år 1911 utgjorde dessa fordringar ff Inrikes växlar. Utestående lån. Utestående å kassa- och resekreditivräkning samt löpande räkning. Fordringar hos och skulder till inhemska banker.

232 Förhållandet mellan den inhemska ut- och inlåningen. 6 kr. och skulderna kr., hvadan skulderna då öfverstego fordringarna med kr. Den öfverskjutande skulden utvisar alltså en ökning under året af k*, eller 56-3 procent. Förhållandet mellan bankbolagens inhemska utlåning (inrikes växlar, utestående lån, utestående å kassa- och resekreditivräkning samt löpande räkning) och inlåning (innestående å upp- och afskrifningsräkning, löpande räkning, sparkasseräkning samt depositions- och kapitalräkning äfvensom saldo af fordringar hos och skulder till inhemska banker) utvisas af följande sammanställning, som jämväl upptager bankernas extra upplåning (upptagna lån, dock icke Stockholms inteckningsgarantiaktiebolags obligationslån). Postremissväxlar. Obligationer och aktier. Ställning till utlandet. Beloppet af bankernas utelöpande postremissväxlar uppgick ultimo dec till kr. och ultimo dec till kr. Bokförda värdet af bankbolagens obligationer utgjorde vid slutet af år kr. och vid 1911 års utgång kr. samt af aktierna resp och kr. Bankbolagens ställning till utlandet vid början och slutet af år 1911 utvisas af följande sammanställning. Omslutning. Nettovinst. Nettovinsten i förhållande till fondema. Bankbolagens omslutning, som vid ingången af år 1911 uppgick till kr., utgjorde vid årets utgång kr. och hade alltså ökats med kr. eller 2-2 procent. Bankbolagens sammanlagda nettovinst för år 1911 uppgick till kr. mot kr. år 1910, utvisande sålunda en ökning af kr., beroende delvis på den förut nämnda fondökningen. I förhållande till bankbolagens egna fonder, med inberäkning af under de löpande åren verkställda, men per 1 januari hvartdera året beräknade kapitalökningar, utgjorde nettovinsten år procent och år 1911, om

233 man frånräknar vinsten för bankaktiebolaget Stockholms privatassistans, som icke vax i verksamhet vid årets början, 7-1 procent. Frånsedt öfverföringar från dispositions- till reservfond hafva bankbolagen, förutom nettovinsten, utdelat eller reserverat af i öfrigt disponibla medel för år kr. och för år kr. Summa disponerade medel utgjorde alltså för år kr. och för år kr. Huru medlen disponerats utvisar följande tablå: 7 Disponerade medel. Bankernas vid senaste ordinarie bolagsstämmor beslutade bidrag till svenska pansarbåtsföreningen, vare sig de äro afsedda att utbetalas på en gång eller under loppet af flera år, ingå i denna statistik under rubriken J Omkostnaden och minska således resp. nettovinster, hvilka disponerats för bankernas egna ändamål. Dessa bidrag uppgå till följande belopp: Värmlands enskilda bank kr. Kopparbergs enskilda bank » Östergötlands enskilda bank » Smålands enskilda bank » Örebro enskilda bank ' » Stockholms enskilda bank > Norrköpings enskilda bank » Sundsvalls enskilda bank 50000» Enskilda banken i Vänersborg 5 000» Skaraborgs enskilda bank » Upplands enskilda bank 20000» Borås enskilda bank 6 000» Södermanlands enskilda bank > Hälsinglands enskilda bank » Skandinaviska kreditaktiebolaget » Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag » Aktiebolaget Stockholms handelsbank » Transport kr. ') Dessutom användes kr. till återbetalning af år 1908 gjordt tillskott till grundfonden. ') Dessutom har till kommanditlottränta för år 1912 afsatts kr. (jfr sid. 10 not 2). Bidrag till svenska pansarbåtsföreningen.

234 8 Transport kr. Aktiebolaget Blekinge bank 4500»» Sundsvalls handelsbank > > skånska handelsbanken 20000» Sydsvenska kreditaktiebolaget 54087» Aktiebolaget förenidgsbanken i Stockholm 9 400»» Stockholms diskontobank 21000» Bankaktiebolaget södra Sverige 30000» Aktiebolaget Mälareprovinsernas bank »» Göteborgs bank »» Bergslagsbanken 1200»» Tjänstemannabanken 5 250»» Angelholms landtmannabank 500»» Göteborgs folkbank 1000» > Gottlands bank 2 000» Bankaktiebolaget norra Sverige 15000» Aktiebolaget Gäfleborgs handelsbank 500» Bankaktiebolaget Stockholms privatassistans 1 500» Aktiebolaget Norrlandsbanken > > Härnösands folkbank 1000 >» 'Hudiksvalls bank 1500»» Norrköpings folkbank 1100»» Söderhamns folkbank 500 > > Nylands folkbank 400» Örebro folkbank 2 000»» Medelpads landtmannabank 1000»» Varbergs bank 500 > > Hallsbergs folkbank 450»» Vara bank 600»» Hammerdals folkbank 459 >» Sundsvalls kreditbank 800» Summa kr. Anslag till Under rubriken»omkostnader» ingå jämväl anslag till tjänstemännens pensions- och understödsfonder med följande belopp: pensionsfonder m. m. Värmlands enskilda bank kr. Östergötlands enskilda bank 40000» Smålands enskilda bank 10000» Örebro enskilda bank < » Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 10000» Aktiebolaget Blekinge bank 4 688»» Sundsvalls handelsbank »» arbetareringens bank > Transport kr.

235 Transport kr. Aktiebolaget skånska handelsbanken 5 000» Sydsvenska kreditaktiebolaget 20000» Aktiebolaget Mälareprovinsernas bank » Bankaktiebolaget Stockholms privatassistans 4000» Aktiebolaget Norrlandsbanken »» Örebro folkbank 3 500» Summa kr. Till allmännyttiga ändamål hafva anslagits: af aktiebolaget Jämtlands kreditbank 300 kronor och af aktiebolaget Östersunds diskontbank 450 kronor. Under rubriken»disponerade medel» upptagas, såsom af den nästföljande rubriken»disponerade medels fördelning» framgår, äfven sådana medel, som öfverföras från dispositionsfond till reservfond eller från saldo af föregående års vinst- och förlusträkning till dispositionsfond. 9

236 10 Solidariska ] ) Kapitalökningen beräknad per 1 januari s ) Dessutom har banken till kommanditlottränta

237 bankbolag. 11 för 1912 rfsatt kr :.

238 12 Solidariska bankbolag.

239 Bankaktiebolag. I. 13 ') Kapitalökningen beräknad per 1 januari 1911.

240 14 Bankaktie- *) Kapitalökningen beräknad per 1 januari 1911.

241 bolag. I. 15

242 16 Bankaktie-

243 bolag. I. 17 *) Kapitalökningen beräknad per 1 januari 1911.

244 18 Bankaktiebolag. I. 1 ) Kapitalökningen beräknad per 1 jannari 1911.

245 Bankaktiebolag. II. 19

246 20 Bankaktie- M Sedan, enligt besiat å ordinarie bolagsstämma den 28 april 1911, till afskrifningar användts kr. grundfonden genom tillskott af aktieägare återställts till sitt behöriga belopp. *) Kapitalökningen be-

247 bolag. II : af brattoriasten för 1910, hela reservfonden kr. 82,000: och kr af grundfonden, har räknad per 1 januari 1911.

248 22 Bankaktie-

249 bolag. II. 23 ') Kapitalökningen beräknad per 1 jannari 1911.

250 24 Bankaktiebolag. II. J ) Kapitalökningen beräknad per 1 januari 1911.

251 Sammandrag. 25

252

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND För förvaltningen av de medel, som på grund av 1950 och 1951 års avtal angående konjunkturutjämningsavgifter mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena samt Svenska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2004:1175 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004.

Läs mer

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 00 Publicerad i maj 00 publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna på finansmarknaden samt deras

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB (publ), org nr 556475-4793, torsdagen den 24 april 2014 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm Närvarande: Aktieägare

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Måndagen den 28 april 2014, kl. 16.00. Registrering från kl. 15.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR

TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR BAND IV STOCKHOLM 1925 1935 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 364778 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND IV: 1. JORDBRUKSKASSORNA

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513.

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ) 2015 Härmed kallas till

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

Stiftelsefö rördnande

Stiftelsefö rördnande Sida 1 av 6 Stiftelsefö rördnande Sparbanksstämman i Skaraborgs läns Sparbank har 2000-03-28 och 2000-05-05 beslutat att sparbanken skall upplösas utan likvidation för ombildning till bankaktiebolag. I

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 223 X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af Bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för året är, med undantag af tvänne längre

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

AKTIEBOLAGSRÄTT KNUT ENLIGT 1944 ÅRS LAG OM AKTIEBOLAG. Andra. STOCKHOLM P. Norstedt & Söners Förlag PROFESSOR

AKTIEBOLAGSRÄTT KNUT ENLIGT 1944 ÅRS LAG OM AKTIEBOLAG. Andra. STOCKHOLM P. Norstedt & Söners Förlag PROFESSOR AKTIEBOLAGSRÄTT ENLIGT 1944 ÅRS LAG OM AKTIEBOLAG KNUT AV PROFESSOR Andra STOCKHOLM P. Norstedt & Söners Förlag INNEHÅLL INLEDNING 9 A. Olika typer av rättsregler 10 B. Olika typer av sammanslutningar

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455 BOLAGSORDNING Heimstaden AB Organisationsnummer: 556670-0455 1 Firma Bolagets firma är Heimstaden AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun. 3 Verksamhet Bolaget har

Läs mer

Finansräkenskaper 2010

Finansräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 211 Finansräkenskaper Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar i fjol I slutet av år uppgick hushållens finansiella tillgångar till 223 miljarder euro. Detta var en

Läs mer

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ 2007.05.01-2008.04.30 HSB:BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 DELTAGARANMÄLAN Till Bostadsrättsföreningen Annebergs ordinarie föreningsstämma onsdagen 22 oktober 2008 kl. 19.00.

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

S e t t e r w a l l s

S e t t e r w a l l s S e t t e r w a l l s FÖRSTUDIE AVSEENDE ASSOCIATIONSFORM FÖR UNGA KLARA 2 1. Bakgrund och frågeställning 1.1 Unga Klara är för närvarande en verksamhetsgren inom Stockholms Stadsteater AB (Stadsteatern).

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70.

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277.

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277. Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Saab Automobile Parts AB Härmed kallas till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...... 3 Flerårsjämförelse. 4 Förslag till vinstdisposition 4 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen...

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl. 14.00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70.

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl. 14.00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70. Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB (publ) 2014 Härmed kallas till

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att avge årsredovisning för år 2014 för nedanstående stiftelser Ärendet Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2004:298 Utkom från trycket den 2 juni 2004 utfärdad den 19 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826 Comfort Window System AB (publ) Org. nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter och lagerförändring uppgick till 0 (64) tkr. Periodens

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2013

DELÅRSRAPPORT Q2 2013 DELÅRSRAPPORT Q2 2013 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 JULI 2013 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari juni 2013 Januari juni 2013 jämfört med motsvarande

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

Årsredovisning 2012 GoodCause Holding

Årsredovisning 2012 GoodCause Holding Årsredovisning 2012 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Flerårsjämförelse 3 Förslag till vinstdisposition 3 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen 4 Resultaträkning

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.

Läs mer