Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953."

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: Föregångare: Bildad genom sammanslagning av: Sammandrag af Riksbankens och de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning. [Stockholm : Kungl. Bankinspektionen], Täckningsår: och: Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter. [Stockholm : Bankinspektören, Kongl. Finansdepartementet], Täckningsår: Efterföljare: Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. Bankinspektionen, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Översiktspublikation: Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år Stockholm : Statistiska centralbyrån, Uppgifter om bankerna (Statistiska meddelanden. Ser. E ; Bd 23). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) Vid digitaliseringen har innehållsförteckning och titelsida skapats och lagts till. urn:nbn:se:scb-smsre-23

3 STATISTISKA MEDDELANDEN Ser. E. Band XXIII. UPPGIFTER OM BANKERNA 1934 AF KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

4 INNEHÅLL Uppgifter om bankerna den 31 januari 1934 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 januari Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 januari Register Uppgifter om bankerna den 28 februari 1934 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 28 februari Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 28 februari Register. 20. Uppgifter om bankerna den 31 mars 1934 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 mars Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 mars Register Uppgifter om bankerna den 30 april 1934 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder. 4-5.

5 Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 april Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 30 april Register Uppgifter om bankerna den 31 maj 1934 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 maj Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 maj Register Uppgifter om bankerna den 30 juni 1934 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 juni Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 30 juni Register Uppgifter om bankerna den 31 juli 1934 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder 4-5. Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 juli Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 juli Register.. 20.

6 Uppgifter om bankerna den 31 augusti 1934 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 augusti Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 augusti Register. 20. Uppgifter om bankerna den 29 september 1934 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 29 september Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 29 september Register Uppgifter om bankerna den 31 oktober 1934 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 oktober Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 oktober Register Uppgifter om bankerna den 30 november 1934 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder. 4-5.

7 Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 november Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 30 november Register Uppgifter om bankerna den 31 december 1934 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 december Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 december Register. 20. Uppgifter om bankerna samt uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs för år 1934 av Kungl. Bank- och fondinspektionen Uppgifter om bankbolagen för år 1934 samt för åren Tab. 1. Antalet bankbolag, som nybildats eller upphört under åren , samt i verksamhet varande bankbolag vid slutet av åren Tab. 2. Bankbolagens omslutning (inklusive rediskonterade växlar) vid slutet av varje femårsperiod under åren samt vid utgången av vart och ett av åren Tab. 3. Bankbolagens fonder vid slutet av åren efter av bolagsstämma vidtagna dispositioner. 5. Tab. 4. Egna fonder och omslutning för bankbolag av olika storlek vid slutet av år Tab. 5. Bankbolagens inlåning från allmänheten vid slutet av åren

8 Tab. 6. Antalet av bankbolagens inlåningsräkningar samt medelbeloppet per räkning vid slutet av åren Tab. 7. Förhållandet mellan bankbolagens egna fonder och deras inlåning samt inlåningen i förhållande till omslutningen vid slutet av åren Tab. 8. Bankbolagens utlåning till allmänheten vid slutet av åren Tab. 9. Bankbolagens inrikes växlar vid slutet av åren Tab. 10. Bankbolagens utestående lån vid slutet av åren Tab. 11. Bankbolagens krediter i räkning (checkräkning samt rese- och byggnadskreditivräkning) vid slutet av åren Tab. 12. Fördelning efter den ställda säkerheten av sammanlagda beloppet av bankbolagens utestående lån och beviljade krediter i räkning vid slutet av åren Tab. 13. Bankbolagens fordringar hos och skulder till andra inhemska bankbolag m. fl. samt inhemska sparbanker vid slutet av åren Tab. 14. Förhållandet mellan bankbolagens inhemska inlåning m. m. och inhemska utlåning vid slutet av åren Tab. 15. Bankbolagens fordringar hos och skulder till utlandet vid slutet av åren Tab. 16. Bokförda värdet av bankbolagens inhemska och utländska obligationer, aktier och fastigheter vid slutet av åren Tab. 17. Bankbolagens medelsdispositioner före eller i samband med bokslutet för åren Tab. 18. Bankbolagens nettobehållning ävensom vissa relativa tal rörande omkostnader, nettobehållning och utdelning för åren Tab. 19. De större bankernas in- och utlåningsräntor ultimo varje månad under år Tab. 20. Uppgifter om de särskilda bankbolagens bokslut för år

9 Tab. 21. Relativa tal rörande de särskilda bankbolagens omkostnader, nettobehållning och utdelning för år Tab. 22. De särskilda bankbolagens balansräkningar vid 1934 års utgång efter bokslutet och efter de dispositioner, som i samband därmed vidtagits vid ordinarie bolagsstämma Uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs för år Fondkommissionärer. 22. Fondbörs 25.

10

11 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXIII. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 JANUARI 1934 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1934 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

12 2 Januari Solidariska

13 bankbolag. 3

14 4 Januari Solidariska 1) Här redovisas län mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. 3) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. 4) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor.

15 bankbolag. 5 1) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. 2) Här redovisas lån mot s. k. förlagshevia kronor.

16 6 Januari B a n k-

17 aktiebolag. 7

18 8 Januari B a n k-

19 aktiebolag. 9

20 10 Januari Bankaktiebolag.

21 Januari Bankaktiebolag. 11 1) Därav kronor på 1 år. 2) Har redovisat Un mot i. k. förlagsbevis kronor och amorteringslån hos riksgaldskontoret kronor. 3) Dårar egna obligationer kronor. 4) Hår redovisas lån mot s. k. förlagrbevis kronor.

22 12 Januari Bank- 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

23 aktiebolag. 13 1)Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

24 14 Januari Bank-

25 aktiebolag. 15 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

26 16 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank-

27 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 januari

28 18 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) Därav kronor guld å utrikes ort, ej inräknat i metalliska kassan. 2) Därav kronor utländsks obligationer. 3 ) De för bankbolagen har upptagna beloppen avse icke banker ocb sparbanker utan allenast allmänheten.

29 bolagens ställning den 31 januari ) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor och amorteringslån hos riksgäldskontoret kronor. 2) Därav hos riksbanken kronor.

30 20 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 9, 15, 17. Borås bank, > 9, 15, 17. Dalslands bank, > 9, 14, 17. Diskontobanken, > , 15, 17. Enskilda banken 1 Vänersborg.... 3, 5, 16. Gotlands bank, aktiebolaget.... 8, 13, 17. Göteborgs bank,.... 8, 13, 17. Göteborgs folkbank, >.... 7, 12, 16. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Hjo bank, >. 8, 13, 17. Jordbrnkarbanken, >. 9, 14, 17. Jämtlands folkbank,». 7, 12, 17. Kreditbanken, >. 9, 15, 17. Luleå folkbank, >. 7, 13, 17. Norrköpings folkbank, >. 7, 12, 17. Riksbanken 16, 18, 19. Sid. Skandinaviska kreditaktiebolaget.. 6, 11, 16. Skaraborgs enskilda bank 3, 5, 16. Skånska banken, aktiebolaget , 15, 17. Smålands enskilda bank 2, i, 16. Stockholms enskilda bank 2, 4, 16. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 6, Sundsvalls enskilda bank 3, 5, 16. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 9, 14, 17. Svenska handelsbanken, >. 6, 11, 16. Sydsvenska banken, >. 7, 13, 17. Södermanlands enskilda bank.... 3, 5, 16 Upplands enskilda bank 3, 5, 16. Värmlands enskilda bank.... 2, 4, 16. Östergötlands enskilda bank , 4, 16.

31 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXIII. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 28 FEBRUARI 1934 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1934 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

32 2 Februari Solidariska

33 bankbolag. 3

34 4 Februari Solidariska 1 ) Här redovisas lån mot B. k. förlagsbevis kronor. 2) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. 3) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. 4) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor.

35 bankbolag. 5 1) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. 2) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor.

36 6 Februari B a n k-

37 aktiebolag. 7

38 8 Februari B a n k-

39 aktiebolag. 9

40 10 Februari Bankaktiebolag.

41 Februari Bankaktiebolag. 11 1) Därav kronor på 1 år. 2) Här redovisa» lån mot s. k. förlagsbevis kronor och amorteringslan hos riksgäldakontoret kronor. 3) Därav egna obligationer kronor. 4) Här redovisas län mot s. k. förlagsbevis kronor.

42 12 Februari Bank- 1) Tillskott enligt 93 banklagen: kronor.

43 aktiebolag. 13 1) Hår redovisas lån mot s. k förlagsbevis kronor. 2) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

44 14 Februari Bank-

45 aktiebolag. 15 1) Tillskott enligt 93 banklagen: kronor.

46 16 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank-

47 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 28 februari

48 18 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) Därav kronor guid å utrikes ort, ej inräknat i metalliska kassan. 2) Därav kronor utländska obligationer. 3 ) De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker utan allenast allmänheten.

49 bolagens ställning den 28 februari ) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor och amorteringslån hos riksgäldikontoret kronor. 2) Därav hos riksbanken kronor.

50 20 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 9, 15, 17. Borås bank, > 9, 15, 17. Dalslands bank, > 9, 14, 17. Diskontobanken, > 10, 15, 17. Enskilda banken i Vänersborg... 3, 5, 16. Gotlands bank, aktiebolaget.... 8, 13, 17. Goteborgs bank, >.... 8, 13, 17. Göteborgs folkbank,».... 7, 12, 16. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Hjo bank,. 8, 13, 17. Jordbrnkarbanken, >. 9, 14, 17. Jämtlands folkbank, >. 7, 12, 17. Kreditbanken, > 9, 15, 17. Luleå folkbank,». 7, 13, 17. Norrköpings folkbank,». 7, 12, 17. Riksbanken 16, 18, 19. Sid. Skandinaviska kreditaktiebolaget.. 6, 11, 16. Skaraborgs enskilda bank 3, 5, 16. Skånska banken, aktiebolaget , 15, 17. Smalands enskilda bank 2, 4, 1 6. Stockholms enskilda bank 2, 4, 16. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag - 6, Sundsvalls enskilda bank 3, 5, 16. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 9, 14, 17. Svenska handelsbanken, > 6, 11, 16. Sydsvenska banken,» 7, 13, 17. Södermanlands enskilda bank.... 3, 5, 16. Upplands enskilda bank 3, 5, 16. Värmlands enskilda bank 2, 4, 16. Östergötlands enskilda bank S, 4, 16,

51 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXIII. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 MARS 1934 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1934 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

52 2 Mars Solidariska

53 bankbolag. 3

54 4 Mars Solidariska 1) Här redovisas lån mot a. k. förlagsberis kronor. 2) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. 3) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. 4) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor.

55 bankbolag. 5 1 ) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. 2») Här redovisa» lån mot s. k. förlagsbevis kronor.

56 6 Mars B a n k-

57 aktiebolag. 7

58 8 Mars B a n k-

59 aktiebolag. 9

60 10 Mars Bankaktiebolag.

61 Mars Bankaktiebolag. 11 1) Därav kronor pil åt. - 2) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor och amorteringslan hos riksgäldskontoret kronor. 3) Därav egna obligationer kronor. 4) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor.

62 12 Mars B a n k- 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

63 aktiebolag. 13 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

64 14 Mars B a n k-

65 aktiebolag. 15 1) Tillskott enligt 92 buklagen: kronor.

66 16 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank-

67 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 mars

68 18 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) Därav kronor guld å utrikes ort, ej inräknat i metalliska kassan. 2) Därav kronor utlandska obligationer. 3) De för bankbolagen har upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker utan allenast allmänheten.

69 bolagens ställning den 31 mars ) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor och amorteringslån hos riksgäldskontoret kronor. 2) Därav hos riksbanken kronor.

70 20 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 9, 15, 17. Borås bank, > 9, 15, 17. Dalslands bank, > 9, 14, 17. Diskontobanken, > 10, 15, 17. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 5, 16. Gotlands bank, aktiebolaget.... 8, 13, 17. Goteborgs bank, >.... 8, 13, 17. Göteborgs folkbank, >.... 7, 12, 16. GSteborgg handelsbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Hje bank, >. 8, 13, 17. Jordbrukarbanken, > 9, 11, 17. Jämtlands folkbank, >. 7, 13, 17. Kreditbanken, >. 9, 15, 17. Luleå folkbank, > 7, 13, 17. Norrkopings folkbank, > 7, 12, 17. Riksbanken 16, 18, 19. Sid. Skandinaviska kreditaktiebolaget.. 6, 11, 16. Skaraborgs enskilda bank 3, 5, 16, Skånska banken, aktiebolaget , 15, 17. Smalands enskilda bank 2, 4, 16.' Stockholms enskilda bank 2, 4, 16. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 6, Sundsvalls enskilda bank 3, 5, 16. Sundsvalls kreditbank, aktiebofeget. 9, 14, 17. Svenska handelsbanken, > 6, 11, 16. Sydsvenska banken, > 7, 13, 17. Södermanlands enskilda bank , 16. Upplands enskilda bank 3, 5, 16. Varmlands enskilda bank... 2, 4, 16. Östergötlands enskilda bank 2, 4, 16,

71 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXIII. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 APRIL 1934 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1934 KONGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT& SÖNER

72 2 April Solidariska

73 bankbolag. 3

74 4 April Solidariska 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Tillskott enlirt 209 banklagen: kronor. 3) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. 4) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor.

75 bankbolag. 5 1) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. _ 2) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevig kronor.

76 6 April B a n k-

77 aktiebolag. 7

78 8 April Bank-

79 aktiebolag. 9

80 10 April Bankaktiebolag.

81 April Bankaktiebolag. 11 1) Här redovisas lån mot a. k. förlagsbevit kronor och amorteringslän hos riksgäldskontoret kronor. 2) Därav egna obligationer kronor. 3) Här redovisas län mot i. k. förlagsbevis kronor.

82 12 April Bank- 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

83 aktiebolag. 13 1) Här redovisas län mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

84 14 April Bank-

85 aktiebolag. 15 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

86 16 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank-

87 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 april

88 18 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) Därav kronor guld å utrikes ort, ej inräknat i metallisk» kassan. 2) Därav kronor atlantiska obligationer. 3) De för bankbolagen kar nppugn» beloppen avse icke banker ock sparbanker utan allenast allmänheten.

89 bolagens ställning den 30 april ) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor och amorteringslån hos riksgäldskontoret kronor. 2) Därav hos riksbanken kronor.

90 20 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 9, 15, 17. Borås bank, > 9, 15, 17. Dalslands bank, > 9, 14, 17. Diskontobanken, > , 15, 17. Enskilda banken 1 Vänersborg.... 3, 5, 16. Gotlands bank, aktiebolaget.... 8, 13, 17. Göteborgs bank, >.... 8, 13, 17. Göteborgs folkbank, >.... 7, 12, 16. GSteborgs handelsbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Hjo bank, >. 8, 13, 17. Jordbrnkarbanken, > 9, 14, 17. Jämtlands folkbank, >. 7, 12, 17. Kreditbanken, > 9, 15, 17. Luleå folkbank, >. 7, 13, 17. Norrköpings folkbank, r. 7, 12, 17. Riksbanken 16, 18, 19. Sid. Skandinaviska kreditaktiebolaget. 6, 11, 16. Skaraborgs enskilda bank 3, 5, 16. Skånska banken, aktiebolaget , 15, 17. Smålands enskilda bank 2, 4, 16. Stockholms enbkilda bank 2, 4, 16. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 6, Snndsralls enskilda bank 3, 5, 16. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 9, 14, 17. Svenska handelsbanken, >. 6, 11, 16. Sydsvenska banken, > 7, 13, 17. Södermanlands enskilda bank.... 3, 5, 16. Upplands enskilda bank 3, 5, 16. Varmlands enskilda bank.... 2, 4, 16. Östergotlands enskilda bank 2, 4, 16.

91 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXIII. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 MAJ 1934 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1934 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

92 2 Maj Solidariska

93 bankbolag. 3

94 4 Maj Solidariska 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. 3) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. 4 ) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor.

95 bankbolag. 5 l ) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. 2) Här redovisas lån mot s. k. förlagabevis kronor.

96 6 Maj Bank-

97 aktiebolag. 7

98 8 Maj B a n k-

99 aktiebolag. 9

100 10 Maj Bankaktiebolag.

101 Maj Bankaktiebolag. 11 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsberis kronor. 2) Därav egna obligationer kronor. 3) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor.

102 12 Maj B a n k- 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

103 aktiebolag. 13 1) Här redovisas lån mot s. K förlagsbevis kronor. 2) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

104 14 Maj B a n k-

105 aktiebolag. 15 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

106 16 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank-

107 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 maj

108 18 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) Därav kronor guid å utrikes ort, ej inräknat i metalliska kassan. 2) Därav kronor utländska obligationer. 3) De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker utan allenast allmänheten.

109 bolagens ställning den 31 maj ) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. ') Därav hot riksbanken kronor.

110 20 Register. Sid. Bohusbanken,. aktiebolaget 9, 15, 17. Borås bank,» 9, 15, 17. Saltlands bank, > 9, 14, 17. Diskontobanken, > 10, 15, 17. Enskilda banken 1 Vänersborg.... 3, 5, 16. Gotlands bank, aktiebolaget.... 8, 13, 17. Göteborgs bank,.... 8, 13, 17. Göteborgs folkbank, >.... 7, 12, 16. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Hjo bank,. 8, 13, 17. Jordbrukarbanken, >. 9, 14, 17. Jämtlands folkbank, >. 7, 12, 17. Kreditbanken,». 9, 15, 17. Luleå folkbank, > 7, 13, 17. Norrköpings folkbank,». 7, 12, 17. Riksbanken 16, 18, 19. Sid. Skandinaviska kreditaktiebolaget.. 6, 11, 16. Skaraborgs enskilda bank 3, 5, 16. Sk&nska banken, aktiebolaget , 15, 17. Smålands enskilda bank 2, 4, 16. Stockholms enskilda bank 2, 4, 16. Stockholms inteckningtgarantiaktiebolag 6, Sundsvalls enskilda bank 3, 5, 16. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 9, 14, 17. Svenska handelsbanken, >. 6, 11, 16. Sydsvenska banken, >. 7, 13, 17. Södermanlands enskilda bank.... 3, 5, 16. Upplands enskilda bank 3, 5, 16. Värmlands enskilda bank , 4, 16. Östergötlands enskilda bank 8, 4, 16.

111 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXIII. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 JUNI 1934 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1934 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

112 2 Juni Solidariska

113 bankbolag. 3

114 4 Juni Solidariska 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. 3) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. 4) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor.

115 bankbolag. 5 1) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. 2) Här redovisas lån mot B. k. förlagsbevis kronor.

116 6 Juni Bank-

117 aktiebolag. 7

118 8 Juni B a n k-

119 aktiebolag. 9

120 10 Juni Bankaktiebolag.

121 Juni Bankaktiebolag. 11 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Därav egna obligationer kronor. 3) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor.

122 12 Juni B a n k- 1) Tillskott enligt 93 banklagen: kronor.

123 aktiebolag. 13 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

124 14 Juni Bank-

125 aktiebolag. 15 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

126 16 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank-

127 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 juni

128 18 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) Därav kronor guid ä utrikes ort, ej inräknat i metalliska kassan. 2) Därav kronor utländska obligationer. 3 ) De för bankbolagen när upptagna beloppen avse icke banker och aparbanker otan allenast allmänheten.

129 bolagens ställning den 30 juni ) Här redovisat lån mot s. k. förlagsbevig kronor. 2) Därav hos rikibanken kronor.

130 20 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 9, 15, 17. Borås bank, > 9, 15, 17. Dalslands bank, > 9, 14, 17. Diskontobanken, > 10, 15, 17. Enskilda banken 1 Vänersborg.... 3, 5, 16. Gotlands bank, aktiebolaget.... 8, 13, 17. Göteborgs bank, >.... 8, 13, 17. Göteborgs folkbank, >.... 7, 12, 16. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Hjo bank,». 8, 13, 17. Jordbrukarbanken, > 9, 14, 17. Jämtlands folkbank, >. 7, 12, 17. Kreditbanken,» 9, 15, 17. Luleå folkbank, >. 7, 13, 17. Horrkopings folkbank, >. 7, 12, 17. Riksbanken 16, 18, 19. Sid. Skandinaviska kreditaktiebolaget.. 6, 11, 16. Skaraborgs enskilda bank 3, 5, 16. Skånska banken, aktiebolaget , 15, 17. Smålands enskilda bank 2, 4, 16. Stockholms enskilda bank 2, 4, 16. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 6, Sundsvalls enskilda bank 3, 5, 16. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 9, 14, 17. Svenska handelsbanken, > 6, 11, 16. Sydsvenska banken, > 7, 13, 17. Södermanlands enskilda bank.... 3, 5, 16. Upplands enskilda bank 3, 5, 16. Värmlands enskilda bank 2, 4, 16. Östergötlands enskilda bank 2, 4, 16.

131 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXIII. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 JULI 1934 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1934 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

132 2 Juli Solidariska 1 ) Här upptagas även förutvarande solidariska bankbolag, vilka i särskild ordning ombildats till bank-

133 bankbolag. 1 ) 3 aktiebolag.

134 4 Juli Solidariska l ) Se sid. 2 not 1. 2) Här redovisas lån mot s. k. föriagsbevis kronor. 3) Tillskott en- 5 ) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor. 6) Tillskott enligt 209 banklagen:

135 bankbolag. 1 ) 5 ligt 209 banklagen: kronor. 4) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. kronor. 7) Här redovisas lån mot s. k. förlagabevia kronor.

136 6 Juli Bank-

137 aktiebolag. 7

138 8 Juli B a n k-

139 aktiebolag. 9

140 10 Juli Bankaktiebolag.

141 Juli Bankaktiebolag. 11 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Därav egna obligationer kronor. 3) Här redovisas lån mot s. k. förlagibevis kronor.

142 12 Juli Bank- 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

143 aktiebolag. 13 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2 ) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

144 14 Juli Bank-

145 aktiebolag. 15 l ) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

146 16 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank- 1) Se sid. 2 not 1.

147 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 juli

148 18 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) Därav kronor guld å utrikes ort, ej inräknat i metalliska kassan. 2) Därav kronor utläntiska obligationer. 3 ) De för bankbolagen här upptagas beloppen avse icke banker och sparbanker utan allenast allmänheten.

149 bolagens ställning den 31 juli ) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Därav hos riksbanken kronor.

150 20 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 9, 15, 17. Borås bank,» 9, 15, 17. Dalelands bank, > 9, 14, 17. Diskontobanken, > 10, 15, 17. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 5, 16. Gotlands bank, aktiebolaget.... 8, 13, 17. Göteborgs bank, >.... 8, 13, 17. Göteborgs folkbank, , 12, 16. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Hjo bank, > 8, 13, 17. Jordbrokarbanken, >. 9, 14, 17. Jämtlands folkbank, >. 7, 12, 17. Kreditbanken, >. 9, 15, 17. Luleå folkbank, > 7, 13, 17. Norrköpings folkbank,». 7, 12, 17. Biktbanken, 16, 18, 19. Sid. Skandinaviska kreditaktiebolaget.. 6, 11, 16. Skaraborgs enskilda bank 3, 5, 16. Skånska banken, aktiebolaget , 15, 17. Smalands bank, >.... 2, 4, 16. Stockholms enskilda bank 2, 4, 16. Stockholms inteckningagarantiaktiebolag 6, Sundsvalls enskilda bank 3, 5, 16. Sundsvalls kreditbank, aktrebolaget. 9, 14, 17. Svenska handelsbanken, >. 6, 11, 16. Sydsvenska banken,». 7, 13, 17. Södermanlands enskilda bank.... 3, 5, 16. Upplands enskilda bank 3, 5, 16. Värmlands enskilda bank 2, 4, 16. Östergötlands enskilda bank , 4, 16.

151 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXIII. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 AUGUSTI 1934 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1934 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

152 2 Augusti Solidariska 1) Här upptagas även förutvarande solidariska bankbolag, vilka i särskild ordning ombildats till bank-

153 bankbolag. 1 ) 3 aktiebolag.

154 4 Augusti Solidariska 1) Se sid. 2 not 1. 2) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 3) Tillskott en- 5) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor. 6) Tillskott enligt 92 banklagen:

155 bankbolag. 1 ) 5 ligt 92 banklagen: kronor. 4) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. kronor. _ 7) Här redovisas lån mot B. k. förlagsbevia kronor.

156 6 Augusti Bank-

157 aktiebolag. 7

158 8 Augusti Bank-

159 aktiebolag. 9

160 10 Augusti Bankaktiebolag.

161 Augusti Bankaktiebolag. 11 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Därav egna obligationer kronor. 3) Här redovisas län mot B. k. förlagsbevis kronor.

162 12 Augusti Bank- 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

163 aktiebolag. 13 1) Här redovisas lån mot s.k. förlagsbevis kronor. 2) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

164 14 Augusti Bank-

165 aktiebolag. 15 1) Tillskott enligt 93 banklagen: kronor.

166 16 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank- 1) Se sid. 2 not 1.

167 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 augusti

168 18 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) Därav kronor guld å utrikes ort, ej inräknat i metalliska kassan. 2) Därav kronor utländska obligationer. 3) De för bankbolagen bar upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker utan allenast allmänheten.

169 bolagens ställning den 31 augusti ) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. ') Därav hos riksbanken kronor.

170 20 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 9, 15, 17. Borås bank, > 9, 15, 17. Dalslands bank, > 9, 14, 17. Diskontobanken, > 10, 15, 17. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 5, 16. Gotlands bank, aktiebolaget.... 8, 13, 17. Göteborgs bank, >.... 8, 13, 17. Göteborgs folkbank, >.... 7, 12, 16. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 7, 13, W. Hjo bank, >. 8, 13, 17. Jordbrnkarbanken,». 9, 14, 17. Jämtlands folkbank,».7, 12, 17. Kreditbanken,» 9, 15, 17. Luleå folkbank,.. 7, 13, 17. Norrköping» folkbank, >. 7, 12, 17. Riksbanken 16, 18, 19. Sid. Skandinaviska kreditaktiebolaget.. 6, 11, 16. Skaraborgs enskilda bank 3, 5, 16. Skånska banken, aktiebolaget , 15, 17. Smalands bank, >.... 2, 4, 16. Stockholms enskilda bank 2, 4, 16. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 6, Sundsvalls enskilda bank 3, 5, 16. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 9, 14, 17. Svenska handelsbanken, > 6, 11, 16. Sydsvenska banken, >. 7, 13, 17. Södermanlands enskilda bank.... 3, 5, 16. Upplands enskilda bank aktiebolag. 3, 5, 16. Värmlands enskilda bank > 2, 4, 16. Östergötlands enskilda bank 2, 4, 16.

171 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXIII. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 29 SEPTEMBER 1934 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1934 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

172 2 September Solidariska 1) Här upptagas även förutvarande solidariska bankbolag, vilka i särskild ordning ombildats till bank-

173 bankbolag. 1 ) 3 aktiebolag.

174 4 September Solidariska 1) Se sid. 2 not 1. 2) Här redovisas lån mot e. k. förlagsbevis kronor. 3) Tillskott en- 5 ) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor. 6) Tillskott enligt 92 banklagen:

175 bankbolag. 1 ) 5 ligt 92 banklagen: kronor. 4) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor. kronor. 7) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor.

176 6 September B a n k-

177 aktiebolag. 7

178 8 September B a n k-

179 aktiebolag. 9

180 10 September Bankaktiebolag.

181 September Bankaktiebolag. 11 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Därav egna obligationer kronor. 3) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor.

182 12 September B a n k- 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

183 aktiebolag. 13 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2») Tillskott enligt 92 banklagen kronor.

184 14 September B a n k-

185 aktiebolag. 15 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

186 16 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank- 1) Se sid. 2 not 1.

187 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 29 september

188 18 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) Därav kronor guld & utrikes ort, ej inräknat i metalliska kassan. 2) Därav kronor utländska obligationer. 3 ) De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker utan allenast allmänheten.

189 bolagens ställning den 29 september ) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Därav hos riksbanken kronor.

190 20 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 9, 15, 17. Borås bank, > 9, 15, 17. Dalslands bank, > 9, 14, 17. Diskontobanken, > 10, 15, 17. Gotlandt bank, > 8, 13, 17. Göteborgs bank,» 8, 13, 17. Göteborgs folkbank, > 7, 12, 16. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Hjo bank, >. 8, 13, 17. Jordbrnkarbanken, >. 9, 14, 17. Jämtlands folkbank, >. 7, 12, 17. Kreditbanken, >. 9, 15, 17. Luleå folkbank, > 7, 13, 17. Norrköpings folkbank, >. 7, 12, 17. Riiksbanken 16, 18, 19. Skandinaviska kreditaktiebolaget.. 6, 11, 16. Sid. Skaraborgs enskilda bank aktiebolag. 3, 5, 16. Skinska banken, aktiebolaget , 15, 17. Smalands bank, >.... 2, 4, 16. Stockholms enskilda bank 2, 4, 16. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 6, 11, 16. Sandsvalls enskilda bank aktiebolag. 3, 5, 16. Sandsvalls kreditbank, aktiebolaget. 9, 14, 17. Svenska handelsbanken, >. 6, 11, 16. Sydsvenska banken, > 7, 13, 17. Södermanlands enskilda bank aktiebolag 3, 5, 16. Upplands enskilda bank aktiebolag 3, 5, 16. Vänersborgsbanken, aktiebolaget... 3, 5, 16. Värmlands enskilda bank aktiebolag. 2, 4, 16. Östergötlands enskilda bank > 2, 4, 16.

191 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXIII. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 OKTOBER 1934 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1934 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

192 2 Oktober Solidariska 1) Här upptagas förutvarande solidariska bankbolag, vilka i särskild ordning ombildats till bank-

193 bankbolag. 1 ) 3 aktiebolag.

194 4 Oktober1934. Solidariska 1) Se sid. 2 not 1. 2) H&r redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 3) Tillskott en- 5 ) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor. 6) Tillskott enligt 92 banklagen:

195 bankbolag. 1 ) 5 ligt 92 banklagen: kronor. 4 ) Tillskott enligt 92 hanklagen: kronor. kronor. 7) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor.

196 6 Oktober B a n k-

197 aktiebolag. 7

198 8 Oktober B a n k-

199 aktiebolag. 9

200 10 Oktober Bankaktiebolag.

201 Oktober Bankaktiebolag. 11 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Därav egna obligationer kronor. 3) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor.

202 12 Oktober B a n k- 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

203 aktiebolag. 13 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2 ) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

204 14 Oktober B a n k-

205 aktiebolag. 15 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

206 16 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank- 1) Se sid. 2 not 1.

207 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 oktober

208 18 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) Därav kronor guld å utrikes ort, ej inräknat i metalliska kassan. 2) Därav kronor utländska obligationer. 3 ) De for bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker utan allenast allmänheten.

209 bolagens ställning den 31 oktober ) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Därav hos riksbanken kronor.

210 20 Register. Sid. Bokusbanken, aktiebolaget 9, 15, 17. Borås bank, 9, 15, 17. Dalslands bank, > 9, 14, 17. Diskontobanken, > 10, 15, 17. Gotlands bank, > 8, 13, 17. Göteborgs bank, > 8, 13, 17. Göteborgs folkbank, > 7, 12, 16. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Hjo bank,». 8, 13, 17. Jordbrakarbanken, > 9, 14, 17. Jämtlands folkbank, > 7, 12, 17. Kreditbanken,. 9, 15, 17. Luleå folkbank, > 7, 13, 17. Norrköpings folkbank,. 7, 12, 17. Riksbanken 16, 18, 19. Skandinaviska kreditaktiebolaget.. 6, 11, 16. Sid. Skaraborgs enskilda bank aktiebolag. 3, 5, 16. Skånska banken, aktiebolaget , 15, 17. Smalands bank, >... 2, 4, 16. Stockholms enskilda bank aktiebolag. 2, 4, 16. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 6, 11, 16. Sundsvalls enskilda bank aktiebolag. 3, 5, 16. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 9, 14, 17. Svenska handelsbanken, >. 6, 11, 16. Sydsvenska banken, > 7, 13, 17. Södermanlands enskilda bank aktiebolag 3, 5, 16. Upplands enskilda bank aktiebolag. 3, 5, 16. Vänersborgsbanken, aktiebolaget... 3, 5, 16. Värmlands enskilda bank aktiebolag. 2, 4, 16. Östergötlands enskilda bank >. 2, 4, 16.

211 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXIII. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 NOVEMBER 1934 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1934 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT &SÄÖNER

212 2 November Solidariska 1) Här upptagas förutvarande solidariska bankbolag, vilka i särskild ordning ombildats till bank-

213 bankbolag. 1 ) 3 aktiebolag.

214 4 November Solidariska 1) Se sid. 2 not 1. 2) Hår redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 3) Tillskott en- 5 ) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor. 6) Tillskott enligt 92 banklagen:

215 bankbolag. 1 ) 5 ligt 92 banklagen: kronor. 4) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor. kronor. 7) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor.

216 6 November B a n k-

217 aktiebolag. 7

218 8 November B a n k-

219 aktiebolag. 9

220 10 November Bankaktiebolag.

221 November Bankaktiebolag. 11 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Därav egna obligationer kronor. 3) Här redovisas län mot s. k. förlagsbevis kronor.

222 12 November B a n k- 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

223 aktiebolag. 13 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

224 14 November B a n k-

225 aktiebolag. 15 1) Tillskott roligt 98 banklagen: kronor.

226 16 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank- 1) Se sid. 2 not 1.

227 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 november

228 18 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) Därav kronor guld å utrikes ort, ej inräknat i metalliska kassan. 2) Dårav kronor utländska obligationer. 3) Ds för bankbolagen när upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker ntan allenast allmänheten.

229 bolagens ställning den 30 november ) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Därav hos riksbanken kronor.

230 20 Register. Sid. Bobusbanken, aktiebolaget 9, 15, 17. Borås bank,. 9, 15, 17. Dalslands bank, 9, 14, 17. Diskontobanken, > 10, 15, 17. Gotlands bank, > 8, 13, 17. Göteborgs bank, > 8, 13, 17. Göteborgs folkbank,» 7, 12, 16. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Hjo bank,». 8, 13, 17. Jordbrakarbanken, >. 9, 14, 17. Jämtlands folkbank, >. 7, 12, 17. Kreditbanken, > 9, 15, 17. Luleå folkbank, >. 7, 13, 17. Norrköpings folkbank, >. 7, 13, 17. Riksbanken 16, 18, 19. Skandinaviska kreditaktiebolaget.. 6, 11, 16. Sid. Skaraborgs enskilda bank aktiebolag. 3, 5, 16. Skånska banken, aktiebolaget , 15, 17. Smalands bank, >.... 2, 4, 16. Stockholms enskilda bank aktiebolag. 2, 4, 16. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 6, 11, 16. Sundsvalls enskilda bank aktiebolag. 3, 5, 16, Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 9, 14, 17. Svenska handelsbanken, >. 6, 11, 16. Sydsvenska banken, >. 7, 13, 17. Södermanlands enskilda bank aktiebolag 3, 5, 16. Upplands enskilda bank aktiebolag. 3, 5, 16. Vänersborgabanken, aktiebolaget... 3, 5, 16. Värmlands enskilda bank aktiebolag. 2, i, 16. Östergötlands enskilda bank». 2, 4, 16.

231 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXIII. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 DECEMBER 1934 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1935 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

232 2 December So1idariska 1) Här upptagas förutvarande solidariska bankbolag, vilka i särskild ordning ombildats till bank-

233 bankbolag. 1 ) 3 aktiebolag.

234 4 December Solidariska 1) Se sid. 2 not 1. 2) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 3) Tillskott en- 5) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor. 6) Tillskott enligt 92 banklagen:

235 bankbolag. 1 ) 5 ligt 92 banklagen: kronor. 4) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor. kronor. 7) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevia kronor.

236 6 December B a n k-

237 aktiebolag. 7

238 8 December B a n k-

239 aktiebolag. 9

240 10 December Bankaktiebolag.

241 December Bankaktiebolag. 11 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Därav egna obligationer kronor. 3) Här redoviasa lån mot s. k. förlagsbevia kronor.

242 12 December B a n k- 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

243 aktiebolag. 13 1) Här redovisas lin mot s. k. färlagsbevis kronor. 2) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

244 14 December B a n k-

245 aktiebolag. 15 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

246 16 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank- 1) Se sid. 2 not 1.

247 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 december

248 18 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) Därav kronor gnid a utrikes ort, ej inräknat i metalliska kassan. 2) Därav kronor utländska obligationer. 3) De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och iparbanker ntan allenast allmänheten.

249 bolagens ställning den 31 december ) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Därav hos riksbanken kronor

250 20 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 9, 15, 17. Borås bank, > 9, 15, 17. Dalslands bank, > 9, 14, 17. Diskontobanken, > 10, 15, 17. Gotlands bank, > 8, 13, 17. Gateborgs bank, > 8, 13, 17. Göteborgs folkbank, > 7, 12, 16. GSteborgs handelsbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Hjo bank,.. 8, 13, 17. Jordbrnkarbanken, > 9, 14, 17. Jämtlands folkbank,» 7, 12, 17. Kreditbanken,» 9, 15, 17. Luleå folkbank,» 7, 13, 17. Norrköpings folkbank, > 7, 12, 17. Riksbanken 16, 18, 19. Skandinaviska kreditaktiebolaget.. 6, 11, 16. Sid. Skaraborgs enskilda bank aktiebolag 3, 5, 16. Skånska banken, aktiebolaget , 15, 17. Smålands bank, >.... 3, 4, 16. Stockholms enskilda bank aktiebolag. 2, 4, 16. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 6, 11, 16. Sundsvalls enskilda bank aktiebolag. 3, 5, 16. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 9, 14, 17. Svenska handelsbanken, > 6, 11, 16. Sydsvenska banken, > 7, 13, 17. Södermanlands enskilda bank aktiebolag 3, 5, 16. Upplands enskilda bank aktiebolag. 3, 5, 16. Vänersborgsbanken, aktiebolaget... 3, 5, 16. Värmlands enskilda bank aktiebolag - 2, 4, 16. Östergotlands enskilda bank > 8, 4, 16.

251 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXIII Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA SAMT UPPGIFTER OM FONDKOMMISSIONÄRER OCH FONDBÖRS FÖR ÅR 1934 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1935 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

252

253 Uppgifter om bankbolagen för år 1934 samt för åren Vid ingången av år 1934 voro 29 bankbolag i verksamhet, nämligen 9 solidariska bankbolag och 20 bankaktiebolag. Under året har ingen förändring skett av det totala antalet bankbolag, men i enlighet med särskild lag hava samtliga solidariska bankbolag ombildats till bankaktiebolag. Antalet av bankbolagens samtliga kontor såväl huvud- som avdelningskontor utgjorde vid 1934 års ingång st., och vid årets utgång st., motsvarande vid jämförelse med landets folkmängd ett kontor på c:a invånare. Av antalet kontor vid utgången av år 1934 hade aktiebolaget Svenska handelsbanken 271 st., Skandinaviska kreditaktiebolaget 113 st. och aktiebolaget Göteborgs bank 109 st. Antalet bankbolag och bankkontor. Tab. 1. Antalet bankbolag, som nybildats eller upphört under, åren , samt i verksamhet varande bankbolag vid slutet av åren

254 4 Förlängd oktroj. Under året har förlängd oktroj beviljats intill utgången av år 1944 för Skandinaviska kreditaktiebolaget och aktiebolaget Sydsvenska banken. Omslutning. Bankbolagens omslutning (inklusive rediskonterade växlar), som vid 1933 års utgång utgjorde kronor, har under året minskats med kronor eller med 4-7 % och utgjorde vid 1934 års slut kronor. Medeltalet av bankbolagens omslutning under år 1934 enligt av dem månadsvis avgivna översikter utgjorde kronor. Tab. 2. Bankbolagens omslutning (inklusive rediskonterade växlar) vid slutet av varje femårsperiod under åren samt vid utgången av vart och ett av åren ) Exklusive rediskonterade växlar. Anm. Index för grosshandelspriser, jämfört med prisläget 1 jnli juni 1914 sisom 100, åtgjorde för sista kvartalet 1915 och i övrigt vid årets slut Fonder. Under år 1934 har en bank av sin grundfond disponerat kronor för täckande av vid bokslutet för år 1934 konstaterade och befarade förluster. Under år 1935 har samma bank åter ökat sin grundfond genom utfärdande av preferensaktier å ett nominellt belopp av kronor. I samband med de solidariska bankbolagens ombildning till bankaktiebolag hava de kommanditfonder, som fyra av dessa bankbolag upplagt och som uppgingo till sammanlagt kronor, blivit kontant inlösta. Någon annan förändring beträffande bankbolagens grundfonder har icke inträffat under året, och utgjorde beloppet av samtliga bankbolags grundfonder vid årets slut liksom vid 1933 års utgång kronor. 1 ) Under år 1934 hava tolv bankbolag tillfört sina reservfonder tillhopa kronor samt ett bankbolag disponerat sin reservfond å kronor. Beloppet av samtliga bankbolags reservfonder, som vid 1933 års 1) Under år 1935 genomförd nyemission av kronor preferensaktier i en bank har betraktats som verkställd per 31/

255 utgång utgjorde kronor, har sålunda under året nedgått till kronor, eller med kronor. Under år 1934 hava fyra bankbolag tillfört sina dispositionsfonder tillhopa kronor, samt ett bankbolag överfört från sin dispositionsfond till sin reservfond kronor. Sammanlagda beloppet av bankbolagens dispositionsfonder, vilket vid 1933 års utgång utgjorde kronor, har sålunda vuxit till kronor vid 1934 års utgång. Bankbolagens samtliga egna fonder grund-, kommandit-, reserv- och dispositionsfonder utgjorde vid slutet av år 1933 sammanlagt kronor. Efter inlösen av kommanditfonderna samt efter övriga förutnämnda dispositioner uppgingo bankbolagens fonder vid 1934 års utgång till kronor. 1 ) Minskningen belöpte sig alltså till kronor, eller 15 %. 5 Tab. 3. Bankbolagens fonder vid slutet av åren efter av bolagsstämma vidtagna dispositioner. 1 ) 1 ) Se sid. 4 not 1). Tab. 4. Egna fonder och omslutning för bankbolag av olika storlek vid slutet av år Fonder och omslutning för banker av olika storlek. I förhållande till samtliga bankbolags omslutning utgjorde deras egna fonder 12-8 %. 1 ) Se sid. 4 not 1).

256 6 Inlåning. Tab. 5. Bankbolagens inlåning från allmänheten vid slutet av åren Tab. 6. Antalet av bankbolagens inlåningsräkningar samt medelbeloppet per räkning vid slutet av åren Förhållandet mellan fonder och inlåning samt inlåning och omslutning. Tab. 7. Förhållandet mellan bankbolagens egna fonder och deras inlåning samt inlåningen i förhållande till omslutningen vid slutet av åren

257 7 Tab. 8. Bankbolagens utlåning till allmänheten vid slutet av åren Utlåning. Tab. 9. Bankbolagens inrikes växlar vid slutet av åren Inrikes växlar. 1 ) Avser endast inrikes växlar exklusive rediskonterade. Tab. 10. Bankbolagens utestående lån vid slutet av åren Lån.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR

TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR BAND IV STOCKHOLM 1925 1935 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 364778 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND IV: 1. JORDBRUKSKASSORNA

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1927:31 FINANSDEPARTEMENTET BETÄNKANDE MED FÖRSLAG ANGÅENDE AVVECKLINGEN AV AKTIEBOLAGET

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Årgångarna 1860-1892 offentliggjorda i: Statistisk tidskrift / utgifven av Kongl. Statistiska centralbyrån.

INLEDNING TILL. Föregångare: Årgångarna 1860-1892 offentliggjorda i: Statistisk tidskrift / utgifven av Kongl. Statistiska centralbyrån. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Y, Sparbanksstatistik. 1, Sparbanker och folkbanker. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner,

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB November Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank 2013-01-03 FM5001 M11 Förändringar Finansmarknadsstatistik

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB April Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank -05-29 FM5001 M04 Förändringar Finansmarknadsstatistik april

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB Juni. Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank. Publicerad -07-27. Innehållsförteckning 1. Inledning och

Läs mer

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455 BOLAGSORDNING Heimstaden AB Organisationsnummer: 556670-0455 1 Firma Bolagets firma är Heimstaden AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun. 3 Verksamhet Bolaget har

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB Augusti Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank -09-25 FM5001 M08 Innehållsförteckning (klicka på tabellnamnet

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB ember Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank 2014-01-29 FM5001 M12 Förändringar Finansmarknadsstatistik

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB i Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank -07-27 FM5001 M06 Uppdaterad Finansmarknadsstatistik september

Läs mer

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder 1(6) Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder Månad / Kvartal 2004 FM0401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Finansmarknad A.2 Statistikområde Banker och kreditmarknadsföretag A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Riksbankens författningssamling

Riksbankens författningssamling Riksbankens författningssamling RBFS 2014:2 ISSN 0349-8344 Riksbankens föreskrifter och allmänna råd (RBFS 2014:2) om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik; beslutade den 26 maj 2014. RBFS

Läs mer

INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. År 1951. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. År 1951. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Allmän hälso- och sjukvård / Socialstyrelsen. Stockholm, 1913-1982. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1979. 1911-1967 utgiven av Kungl. Medicinalstyrelsen. 1911-1950 med

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1968

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1968 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1968 * TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1969 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1968 * * TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT * HELSINGFORS 1969 INNEHÅLL

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER I BURE EQUITY AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER I BURE EQUITY AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER I BURE EQUITY AB (PUBL) Innehållsförteckning INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1956 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1956 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT ;S SUOMEN PANKIN K Ir. JA STO RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1956 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1957 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1956 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2011-05-13 statliga stabilitetsåtgärderna Andra rapporten 2011 Avser första kvartalet 2011 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND FI:s uppdrag BANKERNAS FINANSIERING Marknadsräntornas utveckling

Läs mer