Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953."

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: Föregångare: Bildad genom sammanslagning av: Sammandrag af Riksbankens och de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning. [Stockholm : Kungl. Bankinspektionen], Täckningsår: och: Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter. [Stockholm : Bankinspektören, Kongl. Finansdepartementet], Täckningsår: Efterföljare: Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. Bankinspektionen, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Översiktspublikation: Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år Stockholm : Statistiska centralbyrån, Uppgifter om bankerna (Statistiska meddelanden. Ser. E ; Bd 23). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) Vid digitaliseringen har innehållsförteckning och titelsida skapats och lagts till. urn:nbn:se:scb-smsre-23

3 STATISTISKA MEDDELANDEN Ser. E. Band XXIII. UPPGIFTER OM BANKERNA 1934 AF KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

4 INNEHÅLL Uppgifter om bankerna den 31 januari 1934 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 januari Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 januari Register Uppgifter om bankerna den 28 februari 1934 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 28 februari Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 28 februari Register. 20. Uppgifter om bankerna den 31 mars 1934 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 mars Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 mars Register Uppgifter om bankerna den 30 april 1934 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder. 4-5.

5 Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 april Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 30 april Register Uppgifter om bankerna den 31 maj 1934 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 maj Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 maj Register Uppgifter om bankerna den 30 juni 1934 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 juni Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 30 juni Register Uppgifter om bankerna den 31 juli 1934 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder 4-5. Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 juli Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 juli Register.. 20.

6 Uppgifter om bankerna den 31 augusti 1934 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 augusti Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 augusti Register. 20. Uppgifter om bankerna den 29 september 1934 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 29 september Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 29 september Register Uppgifter om bankerna den 31 oktober 1934 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 oktober Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 oktober Register Uppgifter om bankerna den 30 november 1934 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder. 4-5.

7 Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 november Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 30 november Register Uppgifter om bankerna den 31 december 1934 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 december Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 december Register. 20. Uppgifter om bankerna samt uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs för år 1934 av Kungl. Bank- och fondinspektionen Uppgifter om bankbolagen för år 1934 samt för åren Tab. 1. Antalet bankbolag, som nybildats eller upphört under åren , samt i verksamhet varande bankbolag vid slutet av åren Tab. 2. Bankbolagens omslutning (inklusive rediskonterade växlar) vid slutet av varje femårsperiod under åren samt vid utgången av vart och ett av åren Tab. 3. Bankbolagens fonder vid slutet av åren efter av bolagsstämma vidtagna dispositioner. 5. Tab. 4. Egna fonder och omslutning för bankbolag av olika storlek vid slutet av år Tab. 5. Bankbolagens inlåning från allmänheten vid slutet av åren

8 Tab. 6. Antalet av bankbolagens inlåningsräkningar samt medelbeloppet per räkning vid slutet av åren Tab. 7. Förhållandet mellan bankbolagens egna fonder och deras inlåning samt inlåningen i förhållande till omslutningen vid slutet av åren Tab. 8. Bankbolagens utlåning till allmänheten vid slutet av åren Tab. 9. Bankbolagens inrikes växlar vid slutet av åren Tab. 10. Bankbolagens utestående lån vid slutet av åren Tab. 11. Bankbolagens krediter i räkning (checkräkning samt rese- och byggnadskreditivräkning) vid slutet av åren Tab. 12. Fördelning efter den ställda säkerheten av sammanlagda beloppet av bankbolagens utestående lån och beviljade krediter i räkning vid slutet av åren Tab. 13. Bankbolagens fordringar hos och skulder till andra inhemska bankbolag m. fl. samt inhemska sparbanker vid slutet av åren Tab. 14. Förhållandet mellan bankbolagens inhemska inlåning m. m. och inhemska utlåning vid slutet av åren Tab. 15. Bankbolagens fordringar hos och skulder till utlandet vid slutet av åren Tab. 16. Bokförda värdet av bankbolagens inhemska och utländska obligationer, aktier och fastigheter vid slutet av åren Tab. 17. Bankbolagens medelsdispositioner före eller i samband med bokslutet för åren Tab. 18. Bankbolagens nettobehållning ävensom vissa relativa tal rörande omkostnader, nettobehållning och utdelning för åren Tab. 19. De större bankernas in- och utlåningsräntor ultimo varje månad under år Tab. 20. Uppgifter om de särskilda bankbolagens bokslut för år

9 Tab. 21. Relativa tal rörande de särskilda bankbolagens omkostnader, nettobehållning och utdelning för år Tab. 22. De särskilda bankbolagens balansräkningar vid 1934 års utgång efter bokslutet och efter de dispositioner, som i samband därmed vidtagits vid ordinarie bolagsstämma Uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs för år Fondkommissionärer. 22. Fondbörs 25.

10

11 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXIII. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 JANUARI 1934 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1934 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

12 2 Januari Solidariska

13 bankbolag. 3

14 4 Januari Solidariska 1) Här redovisas län mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. 3) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. 4) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor.

15 bankbolag. 5 1) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. 2) Här redovisas lån mot s. k. förlagshevia kronor.

16 6 Januari B a n k-

17 aktiebolag. 7

18 8 Januari B a n k-

19 aktiebolag. 9

20 10 Januari Bankaktiebolag.

21 Januari Bankaktiebolag. 11 1) Därav kronor på 1 år. 2) Har redovisat Un mot i. k. förlagsbevis kronor och amorteringslån hos riksgaldskontoret kronor. 3) Dårar egna obligationer kronor. 4) Hår redovisas lån mot s. k. förlagrbevis kronor.

22 12 Januari Bank- 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

23 aktiebolag. 13 1)Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

24 14 Januari Bank-

25 aktiebolag. 15 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

26 16 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank-

27 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 januari

28 18 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) Därav kronor guld å utrikes ort, ej inräknat i metalliska kassan. 2) Därav kronor utländsks obligationer. 3 ) De för bankbolagen har upptagna beloppen avse icke banker ocb sparbanker utan allenast allmänheten.

29 bolagens ställning den 31 januari ) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor och amorteringslån hos riksgäldskontoret kronor. 2) Därav hos riksbanken kronor.

30 20 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 9, 15, 17. Borås bank, > 9, 15, 17. Dalslands bank, > 9, 14, 17. Diskontobanken, > , 15, 17. Enskilda banken 1 Vänersborg.... 3, 5, 16. Gotlands bank, aktiebolaget.... 8, 13, 17. Göteborgs bank,.... 8, 13, 17. Göteborgs folkbank, >.... 7, 12, 16. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Hjo bank, >. 8, 13, 17. Jordbrnkarbanken, >. 9, 14, 17. Jämtlands folkbank,». 7, 12, 17. Kreditbanken, >. 9, 15, 17. Luleå folkbank, >. 7, 13, 17. Norrköpings folkbank, >. 7, 12, 17. Riksbanken 16, 18, 19. Sid. Skandinaviska kreditaktiebolaget.. 6, 11, 16. Skaraborgs enskilda bank 3, 5, 16. Skånska banken, aktiebolaget , 15, 17. Smålands enskilda bank 2, i, 16. Stockholms enskilda bank 2, 4, 16. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 6, Sundsvalls enskilda bank 3, 5, 16. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 9, 14, 17. Svenska handelsbanken, >. 6, 11, 16. Sydsvenska banken, >. 7, 13, 17. Södermanlands enskilda bank.... 3, 5, 16 Upplands enskilda bank 3, 5, 16. Värmlands enskilda bank.... 2, 4, 16. Östergötlands enskilda bank , 4, 16.

31 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXIII. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 28 FEBRUARI 1934 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1934 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

32 2 Februari Solidariska

33 bankbolag. 3

34 4 Februari Solidariska 1 ) Här redovisas lån mot B. k. förlagsbevis kronor. 2) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. 3) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. 4) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor.

35 bankbolag. 5 1) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. 2) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor.

36 6 Februari B a n k-

37 aktiebolag. 7

38 8 Februari B a n k-

39 aktiebolag. 9

40 10 Februari Bankaktiebolag.

41 Februari Bankaktiebolag. 11 1) Därav kronor på 1 år. 2) Här redovisa» lån mot s. k. förlagsbevis kronor och amorteringslan hos riksgäldakontoret kronor. 3) Därav egna obligationer kronor. 4) Här redovisas län mot s. k. förlagsbevis kronor.

42 12 Februari Bank- 1) Tillskott enligt 93 banklagen: kronor.

43 aktiebolag. 13 1) Hår redovisas lån mot s. k förlagsbevis kronor. 2) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

44 14 Februari Bank-

45 aktiebolag. 15 1) Tillskott enligt 93 banklagen: kronor.

46 16 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank-

47 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 28 februari

48 18 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) Därav kronor guid å utrikes ort, ej inräknat i metalliska kassan. 2) Därav kronor utländska obligationer. 3 ) De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker utan allenast allmänheten.

49 bolagens ställning den 28 februari ) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor och amorteringslån hos riksgäldikontoret kronor. 2) Därav hos riksbanken kronor.

50 20 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 9, 15, 17. Borås bank, > 9, 15, 17. Dalslands bank, > 9, 14, 17. Diskontobanken, > 10, 15, 17. Enskilda banken i Vänersborg... 3, 5, 16. Gotlands bank, aktiebolaget.... 8, 13, 17. Goteborgs bank, >.... 8, 13, 17. Göteborgs folkbank,».... 7, 12, 16. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Hjo bank,. 8, 13, 17. Jordbrnkarbanken, >. 9, 14, 17. Jämtlands folkbank, >. 7, 12, 17. Kreditbanken, > 9, 15, 17. Luleå folkbank,». 7, 13, 17. Norrköpings folkbank,». 7, 12, 17. Riksbanken 16, 18, 19. Sid. Skandinaviska kreditaktiebolaget.. 6, 11, 16. Skaraborgs enskilda bank 3, 5, 16. Skånska banken, aktiebolaget , 15, 17. Smalands enskilda bank 2, 4, 1 6. Stockholms enskilda bank 2, 4, 16. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag - 6, Sundsvalls enskilda bank 3, 5, 16. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 9, 14, 17. Svenska handelsbanken, > 6, 11, 16. Sydsvenska banken,» 7, 13, 17. Södermanlands enskilda bank.... 3, 5, 16. Upplands enskilda bank 3, 5, 16. Värmlands enskilda bank 2, 4, 16. Östergötlands enskilda bank S, 4, 16,

51 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXIII. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 MARS 1934 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1934 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

52 2 Mars Solidariska

53 bankbolag. 3

54 4 Mars Solidariska 1) Här redovisas lån mot a. k. förlagsberis kronor. 2) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. 3) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. 4) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor.

55 bankbolag. 5 1 ) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. 2») Här redovisa» lån mot s. k. förlagsbevis kronor.

56 6 Mars B a n k-

57 aktiebolag. 7

58 8 Mars B a n k-

59 aktiebolag. 9

60 10 Mars Bankaktiebolag.

61 Mars Bankaktiebolag. 11 1) Därav kronor pil åt. - 2) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor och amorteringslan hos riksgäldskontoret kronor. 3) Därav egna obligationer kronor. 4) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor.

62 12 Mars B a n k- 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

63 aktiebolag. 13 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

64 14 Mars B a n k-

65 aktiebolag. 15 1) Tillskott enligt 92 buklagen: kronor.

66 16 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank-

67 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 mars

68 18 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) Därav kronor guld å utrikes ort, ej inräknat i metalliska kassan. 2) Därav kronor utlandska obligationer. 3) De för bankbolagen har upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker utan allenast allmänheten.

69 bolagens ställning den 31 mars ) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor och amorteringslån hos riksgäldskontoret kronor. 2) Därav hos riksbanken kronor.

70 20 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 9, 15, 17. Borås bank, > 9, 15, 17. Dalslands bank, > 9, 14, 17. Diskontobanken, > 10, 15, 17. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 5, 16. Gotlands bank, aktiebolaget.... 8, 13, 17. Goteborgs bank, >.... 8, 13, 17. Göteborgs folkbank, >.... 7, 12, 16. GSteborgg handelsbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Hje bank, >. 8, 13, 17. Jordbrukarbanken, > 9, 11, 17. Jämtlands folkbank, >. 7, 13, 17. Kreditbanken, >. 9, 15, 17. Luleå folkbank, > 7, 13, 17. Norrkopings folkbank, > 7, 12, 17. Riksbanken 16, 18, 19. Sid. Skandinaviska kreditaktiebolaget.. 6, 11, 16. Skaraborgs enskilda bank 3, 5, 16, Skånska banken, aktiebolaget , 15, 17. Smalands enskilda bank 2, 4, 16.' Stockholms enskilda bank 2, 4, 16. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 6, Sundsvalls enskilda bank 3, 5, 16. Sundsvalls kreditbank, aktiebofeget. 9, 14, 17. Svenska handelsbanken, > 6, 11, 16. Sydsvenska banken, > 7, 13, 17. Södermanlands enskilda bank , 16. Upplands enskilda bank 3, 5, 16. Varmlands enskilda bank... 2, 4, 16. Östergötlands enskilda bank 2, 4, 16,

71 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXIII. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 APRIL 1934 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1934 KONGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT& SÖNER

72 2 April Solidariska

73 bankbolag. 3

74 4 April Solidariska 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Tillskott enlirt 209 banklagen: kronor. 3) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. 4) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor.

75 bankbolag. 5 1) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. _ 2) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevig kronor.

76 6 April B a n k-

77 aktiebolag. 7

78 8 April Bank-

79 aktiebolag. 9

80 10 April Bankaktiebolag.

81 April Bankaktiebolag. 11 1) Här redovisas lån mot a. k. förlagsbevit kronor och amorteringslän hos riksgäldskontoret kronor. 2) Därav egna obligationer kronor. 3) Här redovisas län mot i. k. förlagsbevis kronor.

82 12 April Bank- 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

83 aktiebolag. 13 1) Här redovisas län mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

84 14 April Bank-

85 aktiebolag. 15 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

86 16 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank-

87 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 april

88 18 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) Därav kronor guld å utrikes ort, ej inräknat i metallisk» kassan. 2) Därav kronor atlantiska obligationer. 3) De för bankbolagen kar nppugn» beloppen avse icke banker ock sparbanker utan allenast allmänheten.

89 bolagens ställning den 30 april ) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor och amorteringslån hos riksgäldskontoret kronor. 2) Därav hos riksbanken kronor.

90 20 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 9, 15, 17. Borås bank, > 9, 15, 17. Dalslands bank, > 9, 14, 17. Diskontobanken, > , 15, 17. Enskilda banken 1 Vänersborg.... 3, 5, 16. Gotlands bank, aktiebolaget.... 8, 13, 17. Göteborgs bank, >.... 8, 13, 17. Göteborgs folkbank, >.... 7, 12, 16. GSteborgs handelsbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Hjo bank, >. 8, 13, 17. Jordbrnkarbanken, > 9, 14, 17. Jämtlands folkbank, >. 7, 12, 17. Kreditbanken, > 9, 15, 17. Luleå folkbank, >. 7, 13, 17. Norrköpings folkbank, r. 7, 12, 17. Riksbanken 16, 18, 19. Sid. Skandinaviska kreditaktiebolaget. 6, 11, 16. Skaraborgs enskilda bank 3, 5, 16. Skånska banken, aktiebolaget , 15, 17. Smålands enskilda bank 2, 4, 16. Stockholms enbkilda bank 2, 4, 16. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 6, Snndsralls enskilda bank 3, 5, 16. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 9, 14, 17. Svenska handelsbanken, >. 6, 11, 16. Sydsvenska banken, > 7, 13, 17. Södermanlands enskilda bank.... 3, 5, 16. Upplands enskilda bank 3, 5, 16. Varmlands enskilda bank.... 2, 4, 16. Östergotlands enskilda bank 2, 4, 16.

91 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXIII. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 MAJ 1934 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1934 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

92 2 Maj Solidariska

93 bankbolag. 3

94 4 Maj Solidariska 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. 3) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. 4 ) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor.

95 bankbolag. 5 l ) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. 2) Här redovisas lån mot s. k. förlagabevis kronor.

96 6 Maj Bank-

97 aktiebolag. 7

98 8 Maj B a n k-

99 aktiebolag. 9

100 10 Maj Bankaktiebolag.

101 Maj Bankaktiebolag. 11 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsberis kronor. 2) Därav egna obligationer kronor. 3) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor.

102 12 Maj B a n k- 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

103 aktiebolag. 13 1) Här redovisas lån mot s. K förlagsbevis kronor. 2) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

104 14 Maj B a n k-

105 aktiebolag. 15 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

106 16 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank-

107 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 maj

108 18 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) Därav kronor guid å utrikes ort, ej inräknat i metalliska kassan. 2) Därav kronor utländska obligationer. 3) De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker utan allenast allmänheten.

109 bolagens ställning den 31 maj ) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. ') Därav hot riksbanken kronor.

110 20 Register. Sid. Bohusbanken,. aktiebolaget 9, 15, 17. Borås bank,» 9, 15, 17. Saltlands bank, > 9, 14, 17. Diskontobanken, > 10, 15, 17. Enskilda banken 1 Vänersborg.... 3, 5, 16. Gotlands bank, aktiebolaget.... 8, 13, 17. Göteborgs bank,.... 8, 13, 17. Göteborgs folkbank, >.... 7, 12, 16. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Hjo bank,. 8, 13, 17. Jordbrukarbanken, >. 9, 14, 17. Jämtlands folkbank, >. 7, 12, 17. Kreditbanken,». 9, 15, 17. Luleå folkbank, > 7, 13, 17. Norrköpings folkbank,». 7, 12, 17. Riksbanken 16, 18, 19. Sid. Skandinaviska kreditaktiebolaget.. 6, 11, 16. Skaraborgs enskilda bank 3, 5, 16. Sk&nska banken, aktiebolaget , 15, 17. Smålands enskilda bank 2, 4, 16. Stockholms enskilda bank 2, 4, 16. Stockholms inteckningtgarantiaktiebolag 6, Sundsvalls enskilda bank 3, 5, 16. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 9, 14, 17. Svenska handelsbanken, >. 6, 11, 16. Sydsvenska banken, >. 7, 13, 17. Södermanlands enskilda bank.... 3, 5, 16. Upplands enskilda bank 3, 5, 16. Värmlands enskilda bank , 4, 16. Östergötlands enskilda bank 8, 4, 16.

111 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXIII. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 JUNI 1934 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1934 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

112 2 Juni Solidariska

113 bankbolag. 3

114 4 Juni Solidariska 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. 3) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. 4) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor.

115 bankbolag. 5 1) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. 2) Här redovisas lån mot B. k. förlagsbevis kronor.

116 6 Juni Bank-

117 aktiebolag. 7

118 8 Juni B a n k-

119 aktiebolag. 9

120 10 Juni Bankaktiebolag.

121 Juni Bankaktiebolag. 11 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Därav egna obligationer kronor. 3) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor.

122 12 Juni B a n k- 1) Tillskott enligt 93 banklagen: kronor.

123 aktiebolag. 13 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

124 14 Juni Bank-

125 aktiebolag. 15 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

126 16 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank-

127 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 juni

128 18 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) Därav kronor guid ä utrikes ort, ej inräknat i metalliska kassan. 2) Därav kronor utländska obligationer. 3 ) De för bankbolagen när upptagna beloppen avse icke banker och aparbanker otan allenast allmänheten.

129 bolagens ställning den 30 juni ) Här redovisat lån mot s. k. förlagsbevig kronor. 2) Därav hos rikibanken kronor.

130 20 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 9, 15, 17. Borås bank, > 9, 15, 17. Dalslands bank, > 9, 14, 17. Diskontobanken, > 10, 15, 17. Enskilda banken 1 Vänersborg.... 3, 5, 16. Gotlands bank, aktiebolaget.... 8, 13, 17. Göteborgs bank, >.... 8, 13, 17. Göteborgs folkbank, >.... 7, 12, 16. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Hjo bank,». 8, 13, 17. Jordbrukarbanken, > 9, 14, 17. Jämtlands folkbank, >. 7, 12, 17. Kreditbanken,» 9, 15, 17. Luleå folkbank, >. 7, 13, 17. Horrkopings folkbank, >. 7, 12, 17. Riksbanken 16, 18, 19. Sid. Skandinaviska kreditaktiebolaget.. 6, 11, 16. Skaraborgs enskilda bank 3, 5, 16. Skånska banken, aktiebolaget , 15, 17. Smålands enskilda bank 2, 4, 16. Stockholms enskilda bank 2, 4, 16. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 6, Sundsvalls enskilda bank 3, 5, 16. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 9, 14, 17. Svenska handelsbanken, > 6, 11, 16. Sydsvenska banken, > 7, 13, 17. Södermanlands enskilda bank.... 3, 5, 16. Upplands enskilda bank 3, 5, 16. Värmlands enskilda bank 2, 4, 16. Östergötlands enskilda bank 2, 4, 16.

131 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXIII. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 JULI 1934 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1934 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

132 2 Juli Solidariska 1 ) Här upptagas även förutvarande solidariska bankbolag, vilka i särskild ordning ombildats till bank-

133 bankbolag. 1 ) 3 aktiebolag.

134 4 Juli Solidariska l ) Se sid. 2 not 1. 2) Här redovisas lån mot s. k. föriagsbevis kronor. 3) Tillskott en- 5 ) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor. 6) Tillskott enligt 209 banklagen:

135 bankbolag. 1 ) 5 ligt 209 banklagen: kronor. 4) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. kronor. 7) Här redovisas lån mot s. k. förlagabevia kronor.

136 6 Juli Bank-

137 aktiebolag. 7

138 8 Juli B a n k-

139 aktiebolag. 9

140 10 Juli Bankaktiebolag.

141 Juli Bankaktiebolag. 11 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Därav egna obligationer kronor. 3) Här redovisas lån mot s. k. förlagibevis kronor.

142 12 Juli Bank- 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

143 aktiebolag. 13 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2 ) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

144 14 Juli Bank-

145 aktiebolag. 15 l ) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

146 16 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank- 1) Se sid. 2 not 1.

147 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 juli

148 18 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) Därav kronor guld å utrikes ort, ej inräknat i metalliska kassan. 2) Därav kronor utläntiska obligationer. 3 ) De för bankbolagen här upptagas beloppen avse icke banker och sparbanker utan allenast allmänheten.

149 bolagens ställning den 31 juli ) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Därav hos riksbanken kronor.

150 20 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 9, 15, 17. Borås bank,» 9, 15, 17. Dalelands bank, > 9, 14, 17. Diskontobanken, > 10, 15, 17. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 5, 16. Gotlands bank, aktiebolaget.... 8, 13, 17. Göteborgs bank, >.... 8, 13, 17. Göteborgs folkbank, , 12, 16. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Hjo bank, > 8, 13, 17. Jordbrokarbanken, >. 9, 14, 17. Jämtlands folkbank, >. 7, 12, 17. Kreditbanken, >. 9, 15, 17. Luleå folkbank, > 7, 13, 17. Norrköpings folkbank,». 7, 12, 17. Biktbanken, 16, 18, 19. Sid. Skandinaviska kreditaktiebolaget.. 6, 11, 16. Skaraborgs enskilda bank 3, 5, 16. Skånska banken, aktiebolaget , 15, 17. Smalands bank, >.... 2, 4, 16. Stockholms enskilda bank 2, 4, 16. Stockholms inteckningagarantiaktiebolag 6, Sundsvalls enskilda bank 3, 5, 16. Sundsvalls kreditbank, aktrebolaget. 9, 14, 17. Svenska handelsbanken, >. 6, 11, 16. Sydsvenska banken,». 7, 13, 17. Södermanlands enskilda bank.... 3, 5, 16. Upplands enskilda bank 3, 5, 16. Värmlands enskilda bank 2, 4, 16. Östergötlands enskilda bank , 4, 16.

151 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXIII. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 AUGUSTI 1934 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1934 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

152 2 Augusti Solidariska 1) Här upptagas även förutvarande solidariska bankbolag, vilka i särskild ordning ombildats till bank-

153 bankbolag. 1 ) 3 aktiebolag.

154 4 Augusti Solidariska 1) Se sid. 2 not 1. 2) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 3) Tillskott en- 5) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor. 6) Tillskott enligt 92 banklagen:

155 bankbolag. 1 ) 5 ligt 92 banklagen: kronor. 4) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. kronor. _ 7) Här redovisas lån mot B. k. förlagsbevia kronor.

156 6 Augusti Bank-

157 aktiebolag. 7

158 8 Augusti Bank-

159 aktiebolag. 9

160 10 Augusti Bankaktiebolag.

161 Augusti Bankaktiebolag. 11 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Därav egna obligationer kronor. 3) Här redovisas län mot B. k. förlagsbevis kronor.

162 12 Augusti Bank- 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

163 aktiebolag. 13 1) Här redovisas lån mot s.k. förlagsbevis kronor. 2) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

164 14 Augusti Bank-

165 aktiebolag. 15 1) Tillskott enligt 93 banklagen: kronor.

166 16 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank- 1) Se sid. 2 not 1.

167 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 augusti

168 18 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) Därav kronor guld å utrikes ort, ej inräknat i metalliska kassan. 2) Därav kronor utländska obligationer. 3) De för bankbolagen bar upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker utan allenast allmänheten.

169 bolagens ställning den 31 augusti ) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. ') Därav hos riksbanken kronor.

170 20 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 9, 15, 17. Borås bank, > 9, 15, 17. Dalslands bank, > 9, 14, 17. Diskontobanken, > 10, 15, 17. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 5, 16. Gotlands bank, aktiebolaget.... 8, 13, 17. Göteborgs bank, >.... 8, 13, 17. Göteborgs folkbank, >.... 7, 12, 16. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 7, 13, W. Hjo bank, >. 8, 13, 17. Jordbrnkarbanken,». 9, 14, 17. Jämtlands folkbank,».7, 12, 17. Kreditbanken,» 9, 15, 17. Luleå folkbank,.. 7, 13, 17. Norrköping» folkbank, >. 7, 12, 17. Riksbanken 16, 18, 19. Sid. Skandinaviska kreditaktiebolaget.. 6, 11, 16. Skaraborgs enskilda bank 3, 5, 16. Skånska banken, aktiebolaget , 15, 17. Smalands bank, >.... 2, 4, 16. Stockholms enskilda bank 2, 4, 16. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 6, Sundsvalls enskilda bank 3, 5, 16. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 9, 14, 17. Svenska handelsbanken, > 6, 11, 16. Sydsvenska banken, >. 7, 13, 17. Södermanlands enskilda bank.... 3, 5, 16. Upplands enskilda bank aktiebolag. 3, 5, 16. Värmlands enskilda bank > 2, 4, 16. Östergötlands enskilda bank 2, 4, 16.

171 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXIII. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 29 SEPTEMBER 1934 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1934 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

172 2 September Solidariska 1) Här upptagas även förutvarande solidariska bankbolag, vilka i särskild ordning ombildats till bank-

173 bankbolag. 1 ) 3 aktiebolag.

174 4 September Solidariska 1) Se sid. 2 not 1. 2) Här redovisas lån mot e. k. förlagsbevis kronor. 3) Tillskott en- 5 ) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor. 6) Tillskott enligt 92 banklagen:

175 bankbolag. 1 ) 5 ligt 92 banklagen: kronor. 4) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor. kronor. 7) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor.

176 6 September B a n k-

177 aktiebolag. 7

178 8 September B a n k-

179 aktiebolag. 9

180 10 September Bankaktiebolag.

181 September Bankaktiebolag. 11 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Därav egna obligationer kronor. 3) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor.

182 12 September B a n k- 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

183 aktiebolag. 13 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2») Tillskott enligt 92 banklagen kronor.

184 14 September B a n k-

185 aktiebolag. 15 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

186 16 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank- 1) Se sid. 2 not 1.

187 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 29 september

188 18 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) Därav kronor guld & utrikes ort, ej inräknat i metalliska kassan. 2) Därav kronor utländska obligationer. 3 ) De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker utan allenast allmänheten.

189 bolagens ställning den 29 september ) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Därav hos riksbanken kronor.

190 20 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 9, 15, 17. Borås bank, > 9, 15, 17. Dalslands bank, > 9, 14, 17. Diskontobanken, > 10, 15, 17. Gotlandt bank, > 8, 13, 17. Göteborgs bank,» 8, 13, 17. Göteborgs folkbank, > 7, 12, 16. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Hjo bank, >. 8, 13, 17. Jordbrnkarbanken, >. 9, 14, 17. Jämtlands folkbank, >. 7, 12, 17. Kreditbanken, >. 9, 15, 17. Luleå folkbank, > 7, 13, 17. Norrköpings folkbank, >. 7, 12, 17. Riiksbanken 16, 18, 19. Skandinaviska kreditaktiebolaget.. 6, 11, 16. Sid. Skaraborgs enskilda bank aktiebolag. 3, 5, 16. Skinska banken, aktiebolaget , 15, 17. Smalands bank, >.... 2, 4, 16. Stockholms enskilda bank 2, 4, 16. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 6, 11, 16. Sandsvalls enskilda bank aktiebolag. 3, 5, 16. Sandsvalls kreditbank, aktiebolaget. 9, 14, 17. Svenska handelsbanken, >. 6, 11, 16. Sydsvenska banken, > 7, 13, 17. Södermanlands enskilda bank aktiebolag 3, 5, 16. Upplands enskilda bank aktiebolag 3, 5, 16. Vänersborgsbanken, aktiebolaget... 3, 5, 16. Värmlands enskilda bank aktiebolag. 2, 4, 16. Östergötlands enskilda bank > 2, 4, 16.

191 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXIII. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 OKTOBER 1934 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1934 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

192 2 Oktober Solidariska 1) Här upptagas förutvarande solidariska bankbolag, vilka i särskild ordning ombildats till bank-

193 bankbolag. 1 ) 3 aktiebolag.

194 4 Oktober1934. Solidariska 1) Se sid. 2 not 1. 2) H&r redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 3) Tillskott en- 5 ) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor. 6) Tillskott enligt 92 banklagen:

195 bankbolag. 1 ) 5 ligt 92 banklagen: kronor. 4 ) Tillskott enligt 92 hanklagen: kronor. kronor. 7) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor.

196 6 Oktober B a n k-

197 aktiebolag. 7

198 8 Oktober B a n k-

199 aktiebolag. 9

200 10 Oktober Bankaktiebolag.

201 Oktober Bankaktiebolag. 11 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Därav egna obligationer kronor. 3) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor.

202 12 Oktober B a n k- 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

203 aktiebolag. 13 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2 ) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

204 14 Oktober B a n k-

205 aktiebolag. 15 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

206 16 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank- 1) Se sid. 2 not 1.

207 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 oktober

208 18 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) Därav kronor guld å utrikes ort, ej inräknat i metalliska kassan. 2) Därav kronor utländska obligationer. 3 ) De for bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker utan allenast allmänheten.

209 bolagens ställning den 31 oktober ) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Därav hos riksbanken kronor.

210 20 Register. Sid. Bokusbanken, aktiebolaget 9, 15, 17. Borås bank, 9, 15, 17. Dalslands bank, > 9, 14, 17. Diskontobanken, > 10, 15, 17. Gotlands bank, > 8, 13, 17. Göteborgs bank, > 8, 13, 17. Göteborgs folkbank, > 7, 12, 16. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Hjo bank,». 8, 13, 17. Jordbrakarbanken, > 9, 14, 17. Jämtlands folkbank, > 7, 12, 17. Kreditbanken,. 9, 15, 17. Luleå folkbank, > 7, 13, 17. Norrköpings folkbank,. 7, 12, 17. Riksbanken 16, 18, 19. Skandinaviska kreditaktiebolaget.. 6, 11, 16. Sid. Skaraborgs enskilda bank aktiebolag. 3, 5, 16. Skånska banken, aktiebolaget , 15, 17. Smalands bank, >... 2, 4, 16. Stockholms enskilda bank aktiebolag. 2, 4, 16. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 6, 11, 16. Sundsvalls enskilda bank aktiebolag. 3, 5, 16. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 9, 14, 17. Svenska handelsbanken, >. 6, 11, 16. Sydsvenska banken, > 7, 13, 17. Södermanlands enskilda bank aktiebolag 3, 5, 16. Upplands enskilda bank aktiebolag. 3, 5, 16. Vänersborgsbanken, aktiebolaget... 3, 5, 16. Värmlands enskilda bank aktiebolag. 2, 4, 16. Östergötlands enskilda bank >. 2, 4, 16.

211 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXIII. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 NOVEMBER 1934 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1934 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT &SÄÖNER

212 2 November Solidariska 1) Här upptagas förutvarande solidariska bankbolag, vilka i särskild ordning ombildats till bank-

213 bankbolag. 1 ) 3 aktiebolag.

214 4 November Solidariska 1) Se sid. 2 not 1. 2) Hår redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 3) Tillskott en- 5 ) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor. 6) Tillskott enligt 92 banklagen:

215 bankbolag. 1 ) 5 ligt 92 banklagen: kronor. 4) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor. kronor. 7) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor.

216 6 November B a n k-

217 aktiebolag. 7

218 8 November B a n k-

219 aktiebolag. 9

220 10 November Bankaktiebolag.

221 November Bankaktiebolag. 11 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Därav egna obligationer kronor. 3) Här redovisas län mot s. k. förlagsbevis kronor.

222 12 November B a n k- 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

223 aktiebolag. 13 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

224 14 November B a n k-

225 aktiebolag. 15 1) Tillskott roligt 98 banklagen: kronor.

226 16 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank- 1) Se sid. 2 not 1.

227 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 november

228 18 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) Därav kronor guld å utrikes ort, ej inräknat i metalliska kassan. 2) Dårav kronor utländska obligationer. 3) Ds för bankbolagen när upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker ntan allenast allmänheten.

229 bolagens ställning den 30 november ) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Därav hos riksbanken kronor.

230 20 Register. Sid. Bobusbanken, aktiebolaget 9, 15, 17. Borås bank,. 9, 15, 17. Dalslands bank, 9, 14, 17. Diskontobanken, > 10, 15, 17. Gotlands bank, > 8, 13, 17. Göteborgs bank, > 8, 13, 17. Göteborgs folkbank,» 7, 12, 16. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Hjo bank,». 8, 13, 17. Jordbrakarbanken, >. 9, 14, 17. Jämtlands folkbank, >. 7, 12, 17. Kreditbanken, > 9, 15, 17. Luleå folkbank, >. 7, 13, 17. Norrköpings folkbank, >. 7, 13, 17. Riksbanken 16, 18, 19. Skandinaviska kreditaktiebolaget.. 6, 11, 16. Sid. Skaraborgs enskilda bank aktiebolag. 3, 5, 16. Skånska banken, aktiebolaget , 15, 17. Smalands bank, >.... 2, 4, 16. Stockholms enskilda bank aktiebolag. 2, 4, 16. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 6, 11, 16. Sundsvalls enskilda bank aktiebolag. 3, 5, 16, Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 9, 14, 17. Svenska handelsbanken, >. 6, 11, 16. Sydsvenska banken, >. 7, 13, 17. Södermanlands enskilda bank aktiebolag 3, 5, 16. Upplands enskilda bank aktiebolag. 3, 5, 16. Vänersborgabanken, aktiebolaget... 3, 5, 16. Värmlands enskilda bank aktiebolag. 2, i, 16. Östergötlands enskilda bank». 2, 4, 16.

231 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXIII. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 DECEMBER 1934 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1935 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

232 2 December So1idariska 1) Här upptagas förutvarande solidariska bankbolag, vilka i särskild ordning ombildats till bank-

233 bankbolag. 1 ) 3 aktiebolag.

234 4 December Solidariska 1) Se sid. 2 not 1. 2) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 3) Tillskott en- 5) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor. 6) Tillskott enligt 92 banklagen:

235 bankbolag. 1 ) 5 ligt 92 banklagen: kronor. 4) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor. kronor. 7) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevia kronor.

236 6 December B a n k-

237 aktiebolag. 7

238 8 December B a n k-

239 aktiebolag. 9

240 10 December Bankaktiebolag.

241 December Bankaktiebolag. 11 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Därav egna obligationer kronor. 3) Här redoviasa lån mot s. k. förlagsbevia kronor.

242 12 December B a n k- 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

243 aktiebolag. 13 1) Här redovisas lin mot s. k. färlagsbevis kronor. 2) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

244 14 December B a n k-

245 aktiebolag. 15 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

246 16 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank- 1) Se sid. 2 not 1.

247 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 december

248 18 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) Därav kronor gnid a utrikes ort, ej inräknat i metalliska kassan. 2) Därav kronor utländska obligationer. 3) De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och iparbanker ntan allenast allmänheten.

249 bolagens ställning den 31 december ) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Därav hos riksbanken kronor

250 20 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 9, 15, 17. Borås bank, > 9, 15, 17. Dalslands bank, > 9, 14, 17. Diskontobanken, > 10, 15, 17. Gotlands bank, > 8, 13, 17. Gateborgs bank, > 8, 13, 17. Göteborgs folkbank, > 7, 12, 16. GSteborgs handelsbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Hjo bank,.. 8, 13, 17. Jordbrnkarbanken, > 9, 14, 17. Jämtlands folkbank,» 7, 12, 17. Kreditbanken,» 9, 15, 17. Luleå folkbank,» 7, 13, 17. Norrköpings folkbank, > 7, 12, 17. Riksbanken 16, 18, 19. Skandinaviska kreditaktiebolaget.. 6, 11, 16. Sid. Skaraborgs enskilda bank aktiebolag 3, 5, 16. Skånska banken, aktiebolaget , 15, 17. Smålands bank, >.... 3, 4, 16. Stockholms enskilda bank aktiebolag. 2, 4, 16. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 6, 11, 16. Sundsvalls enskilda bank aktiebolag. 3, 5, 16. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 9, 14, 17. Svenska handelsbanken, > 6, 11, 16. Sydsvenska banken, > 7, 13, 17. Södermanlands enskilda bank aktiebolag 3, 5, 16. Upplands enskilda bank aktiebolag. 3, 5, 16. Vänersborgsbanken, aktiebolaget... 3, 5, 16. Värmlands enskilda bank aktiebolag - 2, 4, 16. Östergotlands enskilda bank > 8, 4, 16.

251 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXIII Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA SAMT UPPGIFTER OM FONDKOMMISSIONÄRER OCH FONDBÖRS FÖR ÅR 1934 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1935 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

252

253 Uppgifter om bankbolagen för år 1934 samt för åren Vid ingången av år 1934 voro 29 bankbolag i verksamhet, nämligen 9 solidariska bankbolag och 20 bankaktiebolag. Under året har ingen förändring skett av det totala antalet bankbolag, men i enlighet med särskild lag hava samtliga solidariska bankbolag ombildats till bankaktiebolag. Antalet av bankbolagens samtliga kontor såväl huvud- som avdelningskontor utgjorde vid 1934 års ingång st., och vid årets utgång st., motsvarande vid jämförelse med landets folkmängd ett kontor på c:a invånare. Av antalet kontor vid utgången av år 1934 hade aktiebolaget Svenska handelsbanken 271 st., Skandinaviska kreditaktiebolaget 113 st. och aktiebolaget Göteborgs bank 109 st. Antalet bankbolag och bankkontor. Tab. 1. Antalet bankbolag, som nybildats eller upphört under, åren , samt i verksamhet varande bankbolag vid slutet av åren

254 4 Förlängd oktroj. Under året har förlängd oktroj beviljats intill utgången av år 1944 för Skandinaviska kreditaktiebolaget och aktiebolaget Sydsvenska banken. Omslutning. Bankbolagens omslutning (inklusive rediskonterade växlar), som vid 1933 års utgång utgjorde kronor, har under året minskats med kronor eller med 4-7 % och utgjorde vid 1934 års slut kronor. Medeltalet av bankbolagens omslutning under år 1934 enligt av dem månadsvis avgivna översikter utgjorde kronor. Tab. 2. Bankbolagens omslutning (inklusive rediskonterade växlar) vid slutet av varje femårsperiod under åren samt vid utgången av vart och ett av åren ) Exklusive rediskonterade växlar. Anm. Index för grosshandelspriser, jämfört med prisläget 1 jnli juni 1914 sisom 100, åtgjorde för sista kvartalet 1915 och i övrigt vid årets slut Fonder. Under år 1934 har en bank av sin grundfond disponerat kronor för täckande av vid bokslutet för år 1934 konstaterade och befarade förluster. Under år 1935 har samma bank åter ökat sin grundfond genom utfärdande av preferensaktier å ett nominellt belopp av kronor. I samband med de solidariska bankbolagens ombildning till bankaktiebolag hava de kommanditfonder, som fyra av dessa bankbolag upplagt och som uppgingo till sammanlagt kronor, blivit kontant inlösta. Någon annan förändring beträffande bankbolagens grundfonder har icke inträffat under året, och utgjorde beloppet av samtliga bankbolags grundfonder vid årets slut liksom vid 1933 års utgång kronor. 1 ) Under år 1934 hava tolv bankbolag tillfört sina reservfonder tillhopa kronor samt ett bankbolag disponerat sin reservfond å kronor. Beloppet av samtliga bankbolags reservfonder, som vid 1933 års 1) Under år 1935 genomförd nyemission av kronor preferensaktier i en bank har betraktats som verkställd per 31/

255 utgång utgjorde kronor, har sålunda under året nedgått till kronor, eller med kronor. Under år 1934 hava fyra bankbolag tillfört sina dispositionsfonder tillhopa kronor, samt ett bankbolag överfört från sin dispositionsfond till sin reservfond kronor. Sammanlagda beloppet av bankbolagens dispositionsfonder, vilket vid 1933 års utgång utgjorde kronor, har sålunda vuxit till kronor vid 1934 års utgång. Bankbolagens samtliga egna fonder grund-, kommandit-, reserv- och dispositionsfonder utgjorde vid slutet av år 1933 sammanlagt kronor. Efter inlösen av kommanditfonderna samt efter övriga förutnämnda dispositioner uppgingo bankbolagens fonder vid 1934 års utgång till kronor. 1 ) Minskningen belöpte sig alltså till kronor, eller 15 %. 5 Tab. 3. Bankbolagens fonder vid slutet av åren efter av bolagsstämma vidtagna dispositioner. 1 ) 1 ) Se sid. 4 not 1). Tab. 4. Egna fonder och omslutning för bankbolag av olika storlek vid slutet av år Fonder och omslutning för banker av olika storlek. I förhållande till samtliga bankbolags omslutning utgjorde deras egna fonder 12-8 %. 1 ) Se sid. 4 not 1).

256 6 Inlåning. Tab. 5. Bankbolagens inlåning från allmänheten vid slutet av åren Tab. 6. Antalet av bankbolagens inlåningsräkningar samt medelbeloppet per räkning vid slutet av åren Förhållandet mellan fonder och inlåning samt inlåning och omslutning. Tab. 7. Förhållandet mellan bankbolagens egna fonder och deras inlåning samt inlåningen i förhållande till omslutningen vid slutet av åren

257 7 Tab. 8. Bankbolagens utlåning till allmänheten vid slutet av åren Utlåning. Tab. 9. Bankbolagens inrikes växlar vid slutet av åren Inrikes växlar. 1 ) Avser endast inrikes växlar exklusive rediskonterade. Tab. 10. Bankbolagens utestående lån vid slutet av åren Lån.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 00 Publicerad i maj 00 publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna på finansmarknaden samt deras

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2004:1175 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004.

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

Sparbarometern QIII 2012

Sparbarometern QIII 2012 Sparbarometern QIII 2012 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2012 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt.

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt. Bilaga 2 Spec A1. Kapitalplaceringar Rad 8. Omvända repor På posten omvända repor redovisas den erlagda köpeskillingen vid äkta återköpsavtal. Omvända repor och repor ska redovisas separat på Spec A1.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455 BOLAGSORDNING Heimstaden AB Organisationsnummer: 556670-0455 1 Firma Bolagets firma är Heimstaden AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun. 3 Verksamhet Bolaget har

Läs mer

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2002

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2002 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 00 Publicerad i september 00 Svenska Bankföreningen publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar KTS Test 4:e kvartalet 2014 Testmyndighet nr 1 TEST Landstingens finansiella tillgångar och skulder Påbörjad, skicka in senast 2014-12-31 Myndighet 1a Sida 1 av 11 Innan du börjar Sidor och frågor i blanketten

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal.

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal. Remissexemplar 2014-03-26 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Standardrapport Företag med utländska filialer ska upprätta rapporten för moderföretaget inklusive dess filialer. Uppgifterna ska överensstämma

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 Sparbarometern QII 2010 Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor.

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor. Bilaga 1 Styrelsens för Venue Retail Group Aktiebolag, org nr 556540-1493, förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission, (B.)

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank Regel BESLUTSDATUM: 2011-12-07 BESLUT AV: BEFATTNING: - ANSVARIG AVDELNING: Direktionen ADM FÖRVALTNINGSANSVARIG: Henrik Gardholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2003

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2003 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 00 Publicerad i maj 004 Svenska Bankföreningen publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna på finansmarknaden

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB (publ), org nr 556475-4793, torsdagen den 24 april 2014 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm Närvarande: Aktieägare

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer Riksbanksfullmäktige ska enligt riksbankslagen varje år lämna förslag till disposition av Riksbankens vinst som till stora delar levereras in till statskassan. Sedan 1988 beräknas

Läs mer

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL tills vidare 1(6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL Finansinspektionen meddelar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Anvisningar för kvartalsvis rapportering för APfonderna, exklusive 7:e AP-fonden

Anvisningar för kvartalsvis rapportering för APfonderna, exklusive 7:e AP-fonden STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(10) Anvisningar för kvartalsvis rapportering för APfonderna, exklusive 7:e AP-fonden Allmänt Kvartalsrapport för AP-fonder ska insändas till Statistiska centralbyrån senast 45

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod 11.7 MARIK AB II MARIKAB expanderar sin verksamhet 0X9. Nedanstående balansräkning (IB o UB) och resultaträkning gäller för 0X9 och du ska upprätta en ny kassaflödesanalys för 0X9 - med hjälp av nedanstående

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Förändringar publikationen Finansmarknadsstatistik september 2010

Förändringar publikationen Finansmarknadsstatistik september 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 1(6) Förändringar publikationen Finansmarknadsstatistik september 2010 Nya tabeller 4.5 Bankernas utlåning fördelad på löptid 4.6 Bostadsinstitutens utlåning fördelad på löptid

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2014:xx STANDARDRAPPORT E-POSTADRESS Remissexemplar 2014 03 26 RÄKENSKAPSÅR RÄKENSKAPSÅR SOM UPPGIFTERNA AVSER Fr.o.m. (ÅÅÅÅMMDD) T.o.m. (ÅÅÅÅMMDD) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2004

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2004 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 004 Publicerad i maj 005 Svenska Bankföreningen publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna på finansmarknaden

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB Aktieägarna i Fastilium Property Group AB (publ), org. nr 556705-1965, kallas härmed till årsstämma den 25 juni 2015 kl. 14:00 i bolagets lokaler på

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042.

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. Nedan återges allmänna villkor för rubricerade lån. Dessa villkor ersätter i förekommande fall av Låntagaren

Läs mer

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2015:1)

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2015:1) REGERINGSRAPPORT 1 (4) Hanteringsklass: Öppen 2015-03-13 Dnr 2015/215 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet

Läs mer