Förändringar publikationen Finansmarknadsstatistik september 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förändringar publikationen Finansmarknadsstatistik september 2010"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 1(6) Förändringar publikationen Finansmarknadsstatistik september 2010 Nya tabeller 4.5 Bankernas utlåning fördelad på löptid 4.6 Bostadsinstitutens utlåning fördelad på löptid 4.8 MFI:s utlåning för bostadsändamål till svenska hushåll fördelad på löptid 4.9 Bankernas utlåning för bostadsändamål till svenska hushåll fördelad på löptid 4.10 Bostadsinstitutens utlåning för bostadsändamål till svenska hushåll fördelad på löptid 4.16 MFI:s köpta och sålda lån under perioden 4.22 MFI:s utlåning i form av betal- och kreditkortsfordringar 4.23 Bankernas utlåning i form av betal- och kreditkortsfordringar 4.24 Finansbolagens utlåning i form av betal- och kreditkortsfordringar 4.25 Antal utgivna betal- och kreditkort 4.34 Bankernas in- och upplåning från svenska hushåll 4.40 Värdepappersspecifikation bostadsinstitut 5.11 MFI:s utlåningsräntor, återstående räntebindningstid 5.12 Bankernas utlåningsräntor, återstående räntebindningstid 5.13 Bostadsinstitutens utlåningsräntor, återstående räntebindningstid 7.6 Svenskägda MFI:s konsoliderade utländska fordringar efter slutlig risk, tidsserie

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 2(6) Befintliga tabeller som utökats eller förändrats 4.4 MFI:s utlåning fördelad på löptid Kontokredit och löptid t.o.m. 3 mån nya nedbrytningar. Återstående räntebindningstid ny del. 4.7 Utlåning till svenska hushåll inkl HIO fördelad på långivande sektor och ändamål Företagarhushåll kan ha bostadslån och kategorin bostadsändamål delas upp på lån till företagarhushåll och övriga hushåll MFI:s utlåning fördelad på säkerhet 4.12 Bankernas utlåning fördelad på säkerhet 4.13 Bostadsinstitutens utlåning fördelad på säkerhet 4.14 Finansbolagens utlåning fördelad på säkerhet 4.15 Övriga MFI:s utlåning fördelad på säkerhet 4.17 MFI:s utlåning till svensk och utländsk icke-mfi fördelad på typ av kredit Betal- och kreditkortsfordringar ingår i övriga krediter (specificeras istället i tabell 4.22) 4.18 Bankernas utlåning till svensk och utländsk icke-mfi fördelad på typ av kredit Betal- och kreditkortsfordringar ingår i övriga krediter (specificeras istället i tabell 4.23) 4.19 Bostadsinstitutens utlåning till svensk och utländsk icke-mfi fördelad på typ av kredit Betal- och kreditkortsfordringar ingår i övriga krediter (ej aktuellt för bostadsinstitut).

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 3(6) 4.20 Finansbolagens utlåning till svensk och utländsk icke-mfi fördelad på typ av kredit Betal- och kreditkortsfordringar ingår i övriga krediter (specificeras istället i tabell 4.24) 4.21 Övriga MFI:s utlåning till svensk och utländsk icke-mfi fördelad på typ av kredit Betal- och kreditkortsfordringar ingår i övriga krediter Bostadsinstitutens utlåning till svensk och utländsk icke-mfi Utlåning till icke-mfi, tidigare utlåning till allmänheten. Tabellen är även för tidigare perioder avseende allmänheten. Ägarlägenheter ny säkerhet. För utestående lån i tabell visas endast uppdelningen rörlig/bunden ränta för svensk icke-mfi/svenska hushåll. För periodens nya lån i tabell finns en ny kolumn med bundna ränta som precis som tidigare delas upp på < 5 år och 5 år Leasing från MFI, objektfördelad Nya leasingobjekt: lätta lastbilar, rälsfordon, båtar och fartyg, luftfartyg, containrar, anläggnings- och byggmaskiner, jord- och skogsbruksmaskiner, medicinsk utrustning. ADB-utrustning har bytt namn till datorer och kringutrustning. Inredning/utrustning för hotell, restaurang och butiker slås ihop med kontorsutrustning Leasing från banker, objektfördelad Nya leasingobjekt: lätta lastbilar, rälsfordon, båtar och fartyg, luftfartyg, containrar, anläggnings- och byggmaskiner, jord- och skogsbruksmaskiner, medicinsk utrustning. ADB-utrustning bytt namn till datorer och kringutrustning. Inredning/utrustning för hotell, restaurang och butiker slås ihop med kontorsutrustning Leasing från finansbolag, objektfördelad Nya leasingobjekt: lätta lastbilar, rälsfordon, båtar och fartyg, luftfartyg, containrar, anläggnings- och byggmaskiner, jord- och skogsbruksmaskiner, medicinsk utrustning. ADB-utrustning bytt namn till datorer och kringutrustning. Inredning/utrustning för hotell, restaurang och butiker slås ihop med kontorsutrustning MFI:s in- och upplåning från svenska hushåll Tidigare endast total in - och upplåning från hushållssektorerna, nu nedbrutet på typ av inlåning Värdepappersspecifikation MFI Totalkolumn har lagts till för innehav av värdepapper. Emitterade värdepapper (exkl. förlagslån och emitterade andelar i

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 4(6) penningmarknadsfonder) redovisas både uppdelat på papperstyp och efter löptid. Nya papperstyper som specificeras är indexobligationer, säkerställda obligationer, postväxlar och övriga värdepapper. Nollkupongsobligationer försvinner. Förlagslån och emitterade andelar i penningmarknadsfonder redovisas separat Värdepappersspecifikation banker Totalkolumn har lagts till för innehav av värdepapper. Emitterade värdepapper (exkl. förlagslån) redovisas både uppdelat på papperstyp och efter löptid. Nya papperstyper som specificeras är indexobligationer, säkerställda obligationer, postväxlar och övriga värdepapper. Nollkupongsobligationer försvinner. Förlagslån redovisas separat. 5.3 MFI:s utlåningsräntor och hushåll. Hushåll delas upp på företagarhushåll och HIO och övriga hushåll. 5.4 Bankernas utlåningsräntor och hushåll. Hushåll delas upp på företagarhushåll och HIO och övriga hushåll. 5.5 Bostadsinstitutens utlåningsräntor och hushåll. Hushåll delas upp på företagarhushåll och HIO och övriga hushåll. 5.6 Utlåningsräntor till hushåll fördelad på långivande sektor och ändamål. En separat tabell med ändamålsuppdelning, tidigare fanns räntor efter ändamål angivet för respektive långivande sektor. Nu följer tabellen samma uppställning som utestående lånebelopp i tabell 4.7. Bostadslån är uppdelat på lån till företagarhushåll och lån till övriga hushåll. 5.7 Finansbolagens och övriga MFI:s utlåningsräntor Förtydligande att finansbolag ingår i gruppen som tidigare bara benämndes övriga MFI. Svensk allmänhet har ersatts av en total för svenska ickefinansiella företag och hushåll. 5.8 Bankernas inlåningsräntor och hushåll. 5.9 Bankernas in- och utlåningsräntor jämfört med 6 månaders statsskuldväxelränta

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 5(6) och hushåll Bostadsinstitutens in- och utlåningsräntor jämfört med 6 månaders statsskuldväxelränta och hushåll. 6.3 Penningmarknaden Emitterade bruttobelopp under månaden ny tabell. Riksbanken ny emittent i tabellen. 6.4 Obligationsmarknaden Utestående statsobligationer och premieobligationer särredovisas. Tidigare ingick bara statsobligationer. 7.3 Sverigebaserade MFI:s engagemang i utlandet Landuppdelningen ändrad till EU-länder (där Baltikum lagts till som landgrupp), övriga Europa och övriga utlandet. 7.4 Svenskägda MFI:s konsoliderade utländska fordringar Landuppdelningen ändrad till EU-länder (där Baltikum lagts till som landgrupp), övriga Europa och övriga utlandet. Uppdelning efter löptid försvinner. Tidigare visades endast gränsöverskridande fordringar vilket nu ändrats till att visa totala konsoliderade utländska fordringar för svenskägda MFI. Konsoliderade fordringar mot utlandet efter slutlig risk och övriga åtaganden har lagts till. 7.5 Sverigebaserade MFI:s engagemang i utlandet, tidsserie Landuppdelningen ändrad till EU-länder (där Baltikum lagts till som landgrupp), övriga Europa och övriga utlandet.

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 6(6) Längre tidsserier 3.9 MFI:s balansräkning tidsserier Finns nu från mars 1996 (kvartalsvis), tidigare började serien i december Utlåning till svenska hushåll inkl HIO fördelad på långivande sektor och ändamål Finns nu från december 2001, tidigare började serien i december Borttagna serier (numrering enligt tidigare publikation) 4.13 Lånestockar förvaltade av bostadsinstitut för annans räkning 6.5 Bostadsinstitutens upplåningsinstrument Konsoliderade utländska fordringar fördelade på återstående löptid Konsoliderade utländska fordringar fördelade på återstående löptid, tidsserier

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Riksbanksstudier, februari 2015 s v e r i g e s r i k s b a n k Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Produktion: Sveriges riksbank

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2014 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2014 Information om denna publikation lämnas av Emma Brattström, tel 08-787 06 71 eller e-post: emma.brattstrom@riksbank.se

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns?

Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns? Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns? Riksbankschef Stefan Ingves SNS/SIFR Finanspanel SNS 6 mars 2015 Vad kan en centralbank

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Företagens kortperiodiska tillgångar och skulder (BAST)

Företagens kortperiodiska tillgångar och skulder (BAST) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (35) Företagens kortperiodiska tillgångar och skulder (BAST) Kvartal 2005 NV1006 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 25 oktober 2007 och gäller i 12 månader från denna dag. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15.000.000.000 Arrangör Nordea Bank

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Stabiliteten i det finansiella systemet

Stabiliteten i det finansiella systemet Stabiliteten i det finansiella systemet 12 JUNI 214 12 juni 214 Dnr 14-999 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Ett stort och sammanlänkat system 5 Buffertar skapas i banksystemet 5 Skuldsättning och realekonomin

Läs mer

Hur skuldsatta är de svenska hushållen?

Hur skuldsatta är de svenska hushållen? n Ekonomiska kommentarer Analysen av hushållens skuldsättning har under de senaste åren baserats på aggregerade data eller stickprov på nya låntagare. I den aggregerade statistiken är det inte möjligt

Läs mer

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Tillämpningsområde 11.1. Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av finansiella instrument av företag som inte har valt att värdera

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Första kvartalet 2014 Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Kvartalets resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 3 980 mkr (3 660) Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning uppgick

Läs mer

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2015:1)

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2015:1) REGERINGSRAPPORT 1 (4) Hanteringsklass: Öppen 2015-03-13 Dnr 2015/215 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet

Läs mer

Skuldnedskrivningsverktyget ur ett svenskt perspektiv

Skuldnedskrivningsverktyget ur ett svenskt perspektiv Skuldnedskrivningsverktyget ur ett svenskt perspektiv Elin Eliasson, Emil Jansson och Thomas Jansson* Författarna är eller har varit verksamma vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet samt Riksbankens

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Götene kommuns penninghantering

Strategi och riktlinjer för Götene kommuns penninghantering Strategi och riktlinjer för Götene kommuns penninghantering Likviditetsplanering Likviditetsplaneringen skall bestå dels av en finansieringsbudget och dels av en likviditetsplan. Finansieringsbudgeten

Läs mer

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS 1 Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS har utformats enbart i syfte att ge allmän vägledning i vissa frågor, och kan inte jämställas med professionell rådgivning.

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter

FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter FARS REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter (december 2013) REDU

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar; FFFS 2014:12 Utkom från trycket

Läs mer

Del 15 Avkastningsberäkning

Del 15 Avkastningsberäkning Del 15 Avkastningsberäkning 1 Innehåll 1. Framtida förväntat pris 2. Price return 3. Total Return 5. Excess Return 6. Övriga alternativ 7. Avslutande ord 2 I del 15 går vi igenom olika möjliga alternativ

Läs mer

Transcom WorldWide S.A. société anonyme Registrerat säte: 45, rue des Scillas, L-2529 Howald R.C.S. Luxembourg B 59.528

Transcom WorldWide S.A. société anonyme Registrerat säte: 45, rue des Scillas, L-2529 Howald R.C.S. Luxembourg B 59.528 Transcom WorldWide S.A. société anonyme Registrerat säte: 45, rue des Scillas, L-2529 Howald R.C.S. Luxembourg B 59.528 Transcom WorldWide AB publikt aktiebolag (publ) Registrerat säte: Stockholm, Sverige

Läs mer

Postnummersystemet i Sverige

Postnummersystemet i Sverige Postnummersystemet i Sverige Gäller fr.o.m mars 2013 1 Postnummerrådet 2013 Postnummerrådet Innehåll 1. Inledning 3 2. Postnummerområden 3 3. Postnumrens användningsområde, 4 olika system 5 4. Administrativa

Läs mer

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Tillämpningsområde Lagtext 4 kap. 14 a första och tredje styckena ÅRL Derivatinstrument och andra finansiella instrument

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK har cirka 39 000 medlemmar över hela Sverige och vilar

Läs mer