GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-S. Monterings- och driftsinstruktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-S. Monterings- och driftsinstruktion"

Transkript

1 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Hydro Multi-S Monterings- och driftsinstruktion

2 Svenska (SE) Svenska (SE) Monterings- och driftsinstruktion Översättning av den engelska originalversionen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Symboler som förekommer i denna instruktion 2 2. Instruktionernas omfattning 2 3. Produktbeskrivning 2 4. Identifikation Typskylt Typnyckel 3 5. Driftsförhållanden 4 6. Installation Mekanisk installation Elinstallation 5 7. Manöverpanel 5 8. Igångkörning 5 9. Driftsformer Manuell drift Automatisk drift Torrkörningsskydd Nöddrift Funktioner Inställningar Inställning av tryckbrytare Inställning av membrantankens förtryck Underhåll Pump Inställningar Frostskydd Felsökning Relaterad dokumentation Destruktion 8 Läs denna monterings- och driftsinstruktion före installation. Installation och drift ska ske enligt lokala föreskrifter och gängse praxis. 1. Symboler som förekommer i denna instruktion Efterföljs inte dessa säkerhetsinstruktioner finns risk för personskador. Efterföljs inte dessa säkerhetsinstruktioner finns risk för driftstopp eller skador på utrustningen. Rekommendationer eller instruktioner som underlättar jobbet och säkerställer säker drift. 2. Instruktionernas omfattning Denna monterings- och driftsinstruktion gäller för Grundfos tryckstegringsenheter Hydro Multi-S. Hydro Multi-S är en serie fabriksmonterade tryckstegringsenheter, klara för installation och drift. 3. Produktbeskrivning Grundfos tryckstegringsenhet Hydro Multi-S är avsedd för tryckstegring av rent vatten. Exempel Flerbostadshus Hotell Skolor Jordbruk. Hydro Multi-S består av två eller tre identiska CM, CMV - eller CR-pumpar från Grundfos, parallellkopplade och monterade på samma bas, grenrör för insug och utlopp, avstängningsventiler, backventiler, manomter, tryckbrytare samt styrskåp. Se fig. 1. Fig Tryckstegringsenhet Hydro Multi-S Pos. Komponenter 1 Pumpar (Grundfos CM, CMV eller CR) 2 Utloppsgrenrör 3 Avstängningsventiler 4 Bas 5 Styrskåp 6 Manometer 7 Tryckbrytare 8 Stag 9 Backventiler 10 Skruvlock 11 Insugsgrenrör 12 Tryckströmbrytare TM Vi rekomenderar att installera en membrantank på utloppssidan. 2

3 4. Identifikation 4.1 Typskylt Typskylten för Hydro Multi-S sitter på staget. 1 2 Type Model: Serial No.: Mains supply: pmax: T Medium: Q Max.: H Nom.: MADE IN GERMANY IP Class: QR Weight: code Fig. 2 DE Wahlstedt - Germany Typskylt Hydro Multi-S 9XXXXXXX TM Pos. Beskrivning 1 Typbeteckning 2 Modell 3 Serienummer 4 Matningsspänning 5 Max. driftstryck (bar) 6 T-medium 7 Max. nominellt flöde i m 3 /h 8 Nominell lyfthöjd i meter 9 Tekniska dokument 10 Kapslingsklass 11 Vikt (kg) 12 Godkännandemärkning 13 QR-kod 14 Ursprungsland Svenska (SE) 4.2 Typnyckel Exempel Hydro Multi -S 2 CR 15-3 U3 A- B- A Systemnamn Systemtyp S: Pumpar med fast varvtal Antal pumpar Pumptyp Kod för matningsspänning U3: 3 x V, N, PE, 50 Hz U4: 3 x V, PE, 50 Hz U5: 3 x V, N, PE, 60 Hz U6: 3 x V, PE, 60 Hz U9: 3 x V, PE, 60 Hz UA: 3 x V, PE, 60 Hz UC: 1 x V, N, PE, 50 Hz UD: 1 x V, N, PE, 60 Hz UE: 1 x V, PE, 60 Hz UF: 3 x / V, N, PE, 60 Hz UG: 3 x / V, PE, 60 Hz Typ av system A: System med brytarskåpet monterat på systemet. B: System med väggmonterat skåp och 5 m kablar. Startmetod B: Direktstart (DOL) C: Y/D-start (SD) Materialkod A: Grenrör och ram av rostfritt stål, standardventiler B: Grenrör, ram och ventiler av rostfritt stål C: Grenrör och ram av galvaniserat stål, standardventiler (endast CME-A-pumpar) G: Grenrör och ram av galvaniserat stål, standardventiler H: Grenrör av galvaniserat stål, ram av galvaniserat svartmålat stål, standardventiler I: Grenrör av rostfritt stål, ram av rostfritt svartmålat stål, standardventiler P: Grenrör av rostfritt stål, ram av galvaniserat stål, standardventiler 3

4 Svenska (SE) 5. Driftsförhållanden Pumptyp Data CM, CMV CR Max. flöde Upr till 45 m 3 /h Upp till 69 m 3 /h Max. driftstryck 10 bar 10/16 bar Vätsketemperatur 5 till 50 C 5 till 50 C Omgivningstemperatur +5 till +60 C +5 till +40 C 1) +5 till +60 C 2) Max. sughöjd: 10,33 m minus pumpens NPSH minus övriga sugförluster minus säkerhetsmarginal på 0,5 m Effekt Upp till 3,2 kw Upp till 5,5 kw Startmetod Direktstart YD-start 3 x V, N, PE, 50 Hz 3 x V, PE, 50 Hz 3 x V, N, PE, 60 Hz 3 x V, PE, 60 Hz 3 x V, PE, 60 Hz Matningsspänning 3 x V, PE, 60 Hz 1 x V, N, PE, 50 Hz 1 x V, N, PE, 60 Hz 1 x V, PE, 60 Hz 3 x / V, N, PE, 60 Hz 3 x / V, PE, 60 Hz Spänningstolerans + 10 %/- 10 % Relativ luftfuktighet Max. 95 % Kapslingsklass IP Förfyllning av membrantanken Om en membrantank är ansluten till systemet, ska tanken förfyllas med kvävgas med ett tryck motsvarande 0,9 x starttryck. Det är viktigt att kvävgas används för att förhindra korrosion inuti membrantanken Rörledningar De rörledningar som ansluts till tryckstegringsenheten måste ha lämpliga dimensioner. Anslut rören till tryckstegringsenhetens grenrör. Du kan ansluta till valfri ände. Stryk på tätningspasta på den ände av grenröret som inte ska användas och montera skruvlocket. I vissa fall kan vibrationsdämpning krävas för att uppnå optimal drift och låg ljud- och vibrationsnivå. Oljud och vibrationer uppstår till följd av motorns och pumpens rotation samt av strömningen genom rör och armaturer. Om en tryckstegringsenhet installeras i flerbostadshus, eller om den första förbrukaren längs ledningen befinner sig nära tryckstegrinsenheten, bör du montera kompensatorer på insugs- och utloppsledning, för att förhindra att vibrationer fortplantas i rörsystemet. 1 1) Gäller motorstorlek 0,37 kw till och med 0,75 kw. 2) Gäller motorstorlek 1,1 kw till och med 5,5 kw. 6. Installation 1 2 TM Installation ska göras enligt lokala föreskrifter och gängse praxis. Fig. 3 Exempel på installation med kompensatorer och rörstöd (Grundfos standardleverans är markerad med grått) Kontrollera nedanstående punkter före installation. Att tryckstegringsenheten överensstämmer med beställningen. Att inga synliga skador finns. 6.1 Mekanisk installation Stå inte på grenrören. Det kan skada pumphuset eller orsaka läckage vid alla kopplingar Placering Beakta punkterna nedan för att säkerställa tillräcklig kylning av motor och elektronik. Hydro Multi-S ska placeras på sådant sätt att tillräcklig kylning säkerställs. Motorns kylflänsar och fläktblad samt hålen i fläktkåpan ska hållas rena. Hydro Multi-S lämpar sig inte för utomhusinstallation och ska skyddas från frost och direkt solljus. Tryckstegringsenheten ska placeras med tillräckligt fritt utrymme för inspektion och service på alla sidor. Pos. Beskrivning 1 Rörstöd 2 Kompensator Membrantank, kompensatorer, rörstöd och gejdklackar medföljer inte tryckstegringsenheten som standard. Efterdra samtliga muttrar före igångkörning. Rören ska förankras i byggnaden på sådant sätt att de inte kan förskjutas eller vrida sig. Om pumpen ska arbeta med suguppfordring måste den förses med lämpligt dimensionerad bottenventil. Om tryckstegringsenheten installeras på fundament med vibrationsdämpare måste kompensatorer monteras på grenrören. Detta är viktigt för att säkerställa att tryckstegringsenheten inte hänger i monteringsflänsarna. 4

5 6.1.4 Fundament Tryckstegringsenheten ska placeras på jämnt och stabilt underlag. Om inte tryckstegringsenheten är försedd med gejdklackar, måste den skruvas fast i golvet Kompensatorer Hydro Multi-S system med CM-pumpar måste alltid bultas fast i golvet. Kompensatorernas syfte förklaras nedan. De tar upp expansion/kontraktion i rörledningarna till följd av varierande vätsketemperatur. De minskar de mekaniska påkänningarna samt tryckstötar i rörledningarna. De isolerar stomljud i rörledningarna (endast kompensatorer av gummibälgtyp). 7. Manöverpanel Grundfos tryckstegringsenhet Multi-S kan styras från manöverpanelen, som är inbyggd i styrskåpet. Se fig Svenska (SE) Montera kompensatorer på minsta avstånd 1-1 1/2 gånger den nominella portdiametern från pumpen, både på sug- och trycksidan. Det förhindrar turbulens i kompensatorerna, vilket ger bättre sugförhållanden och minsta möjliga tryckförlust på utloppssidan. Rören ska förankras så att de inte belastar kompensatorer eller pump. Följ tillverkarens anvisningar och informera också rådgivare och rörinstallatörer om dem. 6.2 Elinstallation Kompensatorer får inte användas för att kompensera för bristande passning i rörledningarna, så som centrumförskjutning av flänsar. Elanslutning ska utföras av behörig elektriker i enlighet med lokala bestämmelser och enligt aktuellt kopplingsschema. Koppla bort späningsmatningen med hjälp av huvudbrytaren och lås huvudbrytaren med hänglås för att säkerställa att spänningsmatningen inte kan slås på av misstag. Fig. 4 7 Manöverpanel Pos. Beskrivning 1 Lysdiodindikering av torrkörningslarm 2 Pumpnummer Lysdiodindikering av felstatus 3 (endast 3-faspumpar) 4 Lysdiodindikering av att pump arbetar 5 Knappar för manuell drift 6 Knappar för stopp av pumpar 7 Knappar för automatisk drift 8 Lysdiodindikering av tillslagen matningsspänning TM Beakta nedanstående. Elinstallationen för tryckstegringsenheten måste uppfylla kapslingsklass IP54. Kontrollera att tryckstegringsenheten är lämplig för den elförsörjning till vilken den ska kopplas. Kontrollera att ledartvärsnittsaeran motsvarar data i kopplingsschemat. Elanslutning utförs enligt kopplingsschemat som medföljer tryckstegringsenheten. 8. Igångkörning Starta inte tryckstegringsenheten förrän pumpar och sugledningar fyllts med vätska. Gör så här för att starta tryckstegringsenheten. 1. Anslut vattenförsörjning och spänningsmatning. 2. Stäng ventilen på utloppssidan på alla pumpar. 3. Vattenfyll samtliga pumpar och kontrollera att insugsgrenrör och sugledningar är vattenfyllda. 4. Kontrollera att membrantankens förtryck är 0,9 x starttrycket. 5. Slå till spänningsmatningen. 6. Starta den första pumpen genom att hålla knappen för manuell drift nedtryckt. 7. Kontrollera pumpens rotationsriktning. Om pumpen roterar åt fel håll skiftar du två faser i spänningsmatningen. 8. Avlufta pumpen genom att sakta öppna dess utloppsventil. 9. Upprepa förfarandet för övriga pumpar. 10. Ställ om tryckstegringsenheten för automatisk drift genom att trycka på knappen för automatisk drift. 5

6 Svenska (SE) 9. Driftsformer Driftsformen för respektive pump kan väljas med knapparna för automatisk drift, stopp och manuell drift, enligt beskrivningen iavsnitt 7. Manöverpanel. 9.1 Manuell drift Manuell drift används normalt vid igångkörning, provkörning och service. Aktivera manuell drift genom att hålla knappen för manuell drift nedtryckt. Knappen för manuell drift har inget fast läge. Du måste alltså hålla den nedtryckt under provkörningen. 9.2 Automatisk drift När den här driftsformen valts anpassar sig pumpen automatisk till systemkraven, till exempel de tryck som angivits för tryckbrytarna. När en kran öppnas kommer vatten tas från membrantanken, om sådan finns, tills tanken är tom. När trycket fallit till det första starttrycket startas den första pumpen. Om förbrukningen fortsätter att öka startas fler pumpar, tills kapaciteten för de pumpar som är i drift motsvarar förbrukningen. När vattenförbrukningen minskar stiger först utloppstrycket till det första stopptrycket. Tryckbrytaren ger signal och en pump stoppas. Om konsumtionen minskar, kopplas fler pumpar bort tills den sista pumpen stoppar. 9.4 Nöddrift Plintar och kablar före huvudbrytaren förblir spänningssatta även när brytaren är i avstängt läge. Nöddrift ska endast användas i nödsituationer och bara för korta perioder. Defekta kretskort ska alltid bytas. Kontakta Grundfos auktoriserade servicepartner för att få ett nytt kretskort. Samtliga funktioner hos Hydro Multi-S styrs av ett kretskort i styrskåpet. Det är möjligt att undvika att systemet stoppas vid fel på kretskortet. För tryckstegringsenheter för 3-fasdrift går det att förbikoppla kretskortet och köra tryckstegringsenheten bara med tryckbrytarna. Gör så här för att sätta pumpen i nöddrift. 1. Bryt spänningmatningen och öppna styrskåpet. 2. Lossa styrskåpsanslutningen (se fig. 5, pos. A) och anslut den i nöddriftposition (se fig. 5, pos. B). 3. Stäng styrskåpet och slå till spänningsmatningen. B 9.3 Torrkörningsskydd Hydro Multi-S är försedd med torrkörningsskydd. Torrkörningsskyddet aktiveras av en tryckbrytare eller nivåvippa på sugsidan, kopplad till styrskåpet. Varje tryckbrytare styr en pump (inte alltid samma pump, eftersom pumparna alternerar efter varje cykel). Fig. 5 A Kretskort 10. Funktioner Hydro Multi-S har nedanstående funktioner. Automatisk kaskadstyrning av pumpar med två eller tre tryckbrytare. Automatisk pumpväxling vid start/stopp-cykel. Om pump befinner sig i felstatus tas den automatiskt ut drift. Automatisk återställning av felstatus efter torrkörning. Manuell återställning av felstatus efter överlastutlösning. Pump- och systemskydd Kortslutningsskydd med säkringar. Motorskydd med termorelä. Torrkörningsskydd med ytterligare tryckbrytare eller nivåvippa. Startfördröjning mellan två pumpar förhindrar att flera pumpar startas samtidigt. TM

7 11. Inställningar 11.1 Inställning av tryckbrytare Stopptrycket får under inga omständigheter överskrida max. driftstryck för pump och tank. Varje tryckstegringsenhet är fabrikstestad och tryckbrytarna är justerade för optimal prestanda. Under installation och igångkörning kan man behöva justera inställningarna för att optimera driften av den faktiska installationen. Se fig Inställning av membrantankens förtryck När pumpens starttryck fastställs kan membrantankens förtryck grovinställas till 90 % av pumpens starttryck. Förtryck = 0,9 x p start. Tankens förtyck måste kontrolleras/justeras med tom utloppsledning. 12. Underhåll Innan några arbeten på pumparna påbörjas ska du kontrollera att matningsspänningen slagits från. Lås huvudbrytaren med hänglås för att säkerställa att spänningsmatningen inte kan slås till av misstag. Svenska (SE) TM Pump Pumparnas lager och axeltätningar är underhållsfria Inställningar För att säkerställa korrekt och tillförlitlig drift bör membrantankens förtryck och tryckbrytarnas inställning kontrolleras med jämna mellanrum, minst en gång om året Frostskydd Om tryckstegringsenheten kommer att stå stilla när frostrisk föreligger måste grenrör, pumpar och membrantank tömmas för att inte frysa sönder. Fig. 6 Tryckbrytare Inställning av stopptryck Ställ in stopptrycket (p stopp ) enligt anvisningarna nedan. 1. Vrid skruven P1 medurs för att höja stopptrycket och moturs för att sänka det. Se fig Ställ in stopptrycken med inbördes differens 0,3 till 0,5 bar (kaskadsteg) för varje tryckbrytare. 3. Starta pumpen och kontrollera på manometern om önskat stopptryck erhållits för respektive tryckbrytare Inställning av differenstryck Ställ in differenstrycket (p diff. ) med skruven P2. Vrid medurs för att höja differenstrycket eller moturs för att sänka det. Stopptrycket ändras inte. Se fig. 6. Differenstrycket måste ställas in till samma värde på samtliga tryckbrytare Starttryck Starttrycket (p start ) ställs in automatiskt när differenstrycket ställs in. p start = p stopp - p diff. Följ anvisningarna nedan för att kontrollera att starttrycket har korrekt inställning. 1. Starta pumpen och kontrollera på manometern att önskade stopp- och startryck föreligger. 2. Upprepa inställningsförfarandet ovan tills du erhållit önskade start- och stopptryck. 7

8 Svenska (SE) 13. Felsökning Se monterings- och driftsinstruktion för pumparna vid fel som inte beskrivs här. Innan arbete på tryckstegringsenheten påbörjas, kontrollera att nätspänningen är frånkopplad och att den inte oavsiktligt kan återinkopplas. Fel Orsak Åtgärd 1. Hydro Multi-S går inte när den startats. 14. Relaterad dokumentation a) Det faktiska trycket är högre än eller lika med det inställda starttrycket. Mer information om Hydro Multi-S hittar du i WebCAPS på Grundfos webbsida 15. Destruktion Destruktion av denna produkt eller delar härav ska ske på ett miljövänligt vis: 1. Använd offentliga eller privata återvinningsstationer. 2. Om detta inte är möjligt, kontakta närmaste Grundfosbolag eller Grundfos auktoriserade servicepartners. Vänta tills trycket fallit, eller sänk trycket på utloppssidan av Hydro Multi-S. Kontrollera att tryckstegringsenheten startar. b) Spänningsmatning bortkopplad. Slå till spänningmatningen. c) Den automatiska brytaren har slagit från. Avhjälp felet och slut brytarna. d) Motorskydd utlöst. Kontakta GRUNDFOS auktoriserad servicepartner. e) Brytare defekt. Byt ut brytaren. f) Tryckbrytare defekt. Byt ut tryckbrytaren. g) Säkring utlöst. Avhjälp felet och byt säkring. h) Pump igensatt. Avhjälp orsaken till igensättningen. i) Motor defekt. Reparera eller byt motorn. j) Kretskortsfel. Byt ut säkringen, om så behövs. Växla till nöddrift och byt ut kretskortet, om det är defekt. 2. Pump startar men stannar a) Tryckbrytare felinställd. Öka stopptrycket och/eller differenstrycket. omedelbart igen. b) Fel förtryck i membrantanken. Kontrollera förtrycket. c) Torrkörningsskydd utlöst. Kontrollera inloppsförhållandena och att vätska flödar fritt till pumparna. 3. Täta starter och stopp. a) Tryckbrytare felinställd. Öka stopptrycket och/eller differenstrycket. b) Fel förtryck i membrantanken. Kontrollera förtrycket. c) Membrantank defekt. Reparera eller byt ut membrantanken. 4. Pumparna går men ger a) Sugledning/pump blockerad av föroreningar. Rengör sugledning/pump. inget vatten. b) Botten- eller backventil blockerad i stängt läge. Kontrollera och reparera ventilen. c) Luft i sugledning/pump. Avlufta pumparna. Kontrollera sugledningen med avseende på läckage. d) Motorer roterar åt fel håll. Ändra rotationsriktning genom att kasta om två faser i spänningsmatningen. 5. Pumpar går baklänges a) Läckage i sugledningen. Reparera eller byt ut sugledningen. när de stängs av. b) Botten-/backventil defekt. Reparera eller byt ut botten-/backventil. 6. Läckande axeltätning. a) Axeltätning defekt. Byt ut axeltätningen. 7. Oljud. a) Pumparna kaviterar. Kontrollera insugsförhållandena (pump, ledning, ventiler och eventuell sugsil). Rätt till ändringar förbehålles. 8

9 Försäkran om överensstämmelse 1 GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products Hydro Multi-S, to which this declaration relates, are in conformity with these Council directives on the approximation of the laws of the EC member states: CZ: ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky Hydro Multi-S, na něž se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu s ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů členských států Evropského společenství v oblastech: DE: EG-Konformitätserklärung Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte Hydro Multi-S, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmen: BG: EC декларация за съответствие Ние, фирма Grundfos, заявяваме с пълна отговорност, че продуктите Hydro Multi-S, за които се отнася настоящата декларация, отговарят на следните указания на Съвета за уеднаквяване на правните разпоредби на държавите членки на ЕС: DK: EF-overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne Hydro Multi-S som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med disse af Rådets direktiver om indbyrdes tilnærmelse til EF-medlemsstaternes lovgivning: EE: EL vastavusdeklaratsioon Meie, Grundfos, deklareerime enda ainuvastutusel, et tooted Hydro Multi-S, mille kohta käesolev juhend käib, on vastavuses EÜ Nõukogu direktiividega EMÜ liikmesriikide seaduste ühitamise kohta, mis käsitlevad: Försäkran om överensstämmelse GR: ήλωση συμμόρφωσης EC Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα Hydro Multi-S στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση, συμμορφώνονται με τις εξής Οδηγίες του Συμβουλίου περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών της ΕΕ: FR: Déclaration de conformité CE Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que les produits Hydro Multi-S, auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres CE relatives aux normes énoncées ci-dessous: IT: Dichiarazione di conformità CE Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti Hydro Multi-S, ai quali si riferisce questa dichiarazione, sono conformi alle seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CE: LT: EB atitikties deklaracija Mes, Grundfos, su visa atsakomybe pareiškiame, kad gaminiai Hydro Multi-S, kuriems skirta ši deklaracija, atitinka šias Tarybos Direktyvas dėl Europos Ekonominės Bendrijos šalių narių įstatymų suderinimo: UA: Декларація відповідності ЄС Компанія Grundfos заявляє про свою виключну відповідальність за те, що продукти Hydro Multi-S, на які поширюється дана декларація, відповідають таким рекомендаціям Ради з уніфікації правових норм країн - членів ЄС: PL: Deklaracja zgodności WE My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze wyroby Hydro Multi-S, których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne z następującymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisów prawnych krajów członkowskich WE: RU: Декларация о соответствии ЕС Мы, компания Grundfos, со всей ответственностью заявляем, что изделия Hydro Multi-S, к которым относится настоящая декларация, соответствуют следующим Директивам Совета Евросоюза об унификации законодательных предписаний стран-членов ЕС: SK: Prehlásenie o konformite ES My firma Grundfos prehlasujeme na svoju plnú zodpovednost, že výrobky Hydro Multi-S, na ktoré sa toto prehlásenie vzt ahuje, sú v súlade s ustanovením smernice Rady pre zblíženie právnych predpisov členských štátov Európskeho spoločenstva v oblastiach: RS: EC deklaracija o usaglašenosti Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod Hydro Multi-S, na koji se ova izjava odnosi, u skladu sa direktivama Saveta za usklađivanje zakona država članica EU: SE: EG-försäkran om överensstämmelse Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkterna Hydro Multi-S, som omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med rådets direktiv om inbördes närmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning, avseende: TR: EC uygunluk bildirgesi Grundfos olarak bu beyannameye konu olan Hydro Multi-S ürünlerinin, AB Üyesi Ülkelerin kanunlarını birbirine yaklaştırma üzerine Konsey Direktifleriyle uyumlu olduğunun yalnızca bizim sorumluluğumuz altında olduğunu beyan ederiz: ES: Declaración CE de conformidad Nosotros, Grundfos, declaramos bajo nuestra entera responsabilidad que los productos Hydro Multi-S, a los cuales se refiere esta declaración, están conformes con las Directivas del Consejo en la aproximación de las leyes de las Estados Miembros del EM: HR: EZ izjava o usklađenosti Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod Hydro Multi-S, na koji se ova izjava odnosi, u skladu s direktivama ovog Vijeća o usklađivanju zakona država članica EU: LV: EK atbilstības deklarācija Sabiedrība GRUNDFOS ar pilnu atbildību dara zināmu, ka produkti Hydro Multi-S, uz kuriem attiecas šis paziņojums, atbilst šādām Padomes direktīvām par tuvināšanos EK dalībvalstu likumdošanas normām: HU: EK megfelelőségi nyilatkozat Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a Hydro Multi-S termékek, amelyekre jelen nyilatkozik vonatkozik, megfelelnek az Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi előírásainak: ID: Deklarasi kesesuaian dengan EC Kami, Grundfos, menyatakan dengan tanggung jawab kami sendiri bahwa produk Hydro Multi-S, yang berkaitan dengan pernyataan ini, sesuai dengan petunjuk Dewan berikut ini sedapat mungkin dengan hukum negara-negara anggota Komunitas Eropa: PT: Declaração de conformidade CE A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que os produtos Hydro Multi-S, aos quais diz respeito esta declaração, estão em conformidade com as seguintes Directivas do Conselho sobre a aproximação das legislações dos Estados Membros da CE: RO: Declaraţie de conformitate CE Noi, Grundfos, declarăm pe propria răspundere că produsele Hydro Multi-S, la care se referă această declaraţie, sunt în conformitate cu aceste Directive de Consiliu asupra armonizării legilor Statelor Membre CE: SI: ES izjava o skladnosti V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da so naši izdelki Hydro Multi-S, na katere se ta izjava nanaša, v skladu z naslednjimi direktivami Sveta o približevanju zakonodaje za izenačevanje pravnih predpisov držav članic ES: FI: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Me, Grundfos, vakuutamme omalla vastuullamme, että tuotteet Hydro Multi-S, joita tämä vakuutus koskee, ovat EY:n jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamiseen tähtäävien Euroopan neuvoston direktiivien vaatimusten mukaisia seuraavasti: VI: Tuyên bố tuân thủ EC (Hội đồng Châu Âu) Chúng tôi - Grundfos - tuyên bố trong phạm vi trách nhiệm duy nhất của mình rằng các sản phẩm Hydro Multi-S mà tuyên bố này có liên quan tuân thủ các chỉ thị Hội đồng sau về việc áp dụng luật pháp của các nước thành viên EC: CN: EC 产 品 合 格 声 明 书 我 们 格 兰 富 在 我 们 的 全 权 责 任 下 声 明, 产 品 Hydro Multi-S, 即 该 合 格 证 所 指 之 产 品, 符 合 欧 共 体 使 其 成 员 国 法 律 趋 于 一 致 的 以 下 欧 共 理 事 会 指 令 : 9

10 Försäkran om överensstämmelse KO: EC 적합성 선언 Grundfos 에서는 자사의 단독 책임에 따라 이 선언과 관련된 Hydro Multi-S 제품이 EC 회원국 법률에 기반한 다음 이사회 지침을 준수함을 선언합니다 : MY: Perisytiharan keakuran EC Kami, Grundfos, mengisytiharkan di bawah tanggungjawab kami semata-mata bahawa produk Hydro Multi-S, yang berkaitan dengan perisytiharan ini, akur dengan perintah Majlis ini tentang penghampiran undang-undang negara ahli EC: TH: ค าประกาศความสอดคล องตามมาตรฐาน EC เราในนามของบร ษ ท Grundfos ขอประกาศภายใต ความร บผ ดชอบของเราแต เพ ยงผ เด ยวว าผล ตภ ณฑ Hydro Multi-S ซ งเก ยวข องก บค าประกาศน ม ความสอดคล องก บระเบ ยบค าส งเหล าน ของสภาว ชา ช พว าด วยค าประมาณตามกฎหมายของร ฐท เป นสมาช ก EC: Machinery Directive (2006/42/EC). Standards used: EN 809: Low Voltage Directive (2006/95/EC). Standard used: EN : EMC Directive (2004/108/EC). Standards used: EN : 2007, EN : 2005, EN : 2007, EN : This EC declaration of conformity is only valid when published as part of the Grundfos installation and operating instructions (publication number ). Bjerringbro, 15th August 2014 Jan Strandgaard Technical Director Person authorised to compile the technical file and empowered to sign the EC declaration of conformity. 10

11 Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Centro Industrial Garin 1619 Garín Pcia. de B.A. Phone: Telefax: Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-2630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belarus Представительство ГРУНДФОС в Минске , Минск ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, БЦ «Порт» Тел.: +7 (375 17) /73 Факс: +7 (375 17) Bosna and Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Zmaja od Bosne 7-7A, BH Sarajevo Phone: Telefax: Brazil BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 100 BG Sofia Tel Fax Canada GRUNDFOS Canada Inc Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 50/F Maxdo Center No. 8 XingYi Rd. Hongqiao development Zone Shanghai PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Buzinski prilaz 38, Buzin HR Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čajkovského Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN Vantaa Phone: +358-(0) Telefax: +358-(0) France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: HILGE GmbH & Co. KG Hilgestrasse Bodenheim/Rhein Germany Tel.: Telefax: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg., 5F, , Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: Mexico Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-61) Fax: (+48-61) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: Romania GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия , г. Москва, ул. Школьная, 39-41, стр. 1 Тел. (+7) (495) Факс (+7) Serbia Grundfos Srbija d.o.o. Omladinskih brigada 90b Novi Beograd Phone: Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 25 Jalan Tukang Singapore Phone: Telefax: Slovakia GRUNDFOS s.r.o. Prievozská 4D BRATISLAVA Phona: sk.grundfos.com Slovenia GRUNDFOS d.o.o. Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Phone: Telefax: +386 (0) South Africa GRUNDFOS (PTY) LTD Corner Mountjoy and George Allen Roads Wilbart Ext. 2 Bedfordview 2008 Phone: (+27) Fax: (+27) Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) Mölndal Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine Бізнес Центр Європа Столичне шосе, 103 м. Київ, 03131, Україна Телефон: ( ) Факс.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation West 118th Terrace Olathe, Kansas Phone: Telefax: Uzbekistan Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in Uzbekistan 38a, Oybek street, Tashkent Телефон: (+998) / Факс: (+998) Addresses Revised Grundfosföretag

12 ECM: The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide. Copyright Grundfos Holding A/S