GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-S. Monterings- och driftsinstruktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-S. Monterings- och driftsinstruktion"

Transkript

1 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Hydro Multi-S Monterings- och driftsinstruktion

2 Svenska (SE) Svenska (SE) Monterings- och driftsinstruktion Översättning av den engelska originalversionen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Symboler som förekommer i denna instruktion 2 2. Instruktionernas omfattning 2 3. Produktbeskrivning 2 4. Identifikation Typskylt Typnyckel 3 5. Driftsförhållanden 4 6. Installation Mekanisk installation Elinstallation 5 7. Manöverpanel 5 8. Igångkörning 5 9. Driftsformer Manuell drift Automatisk drift Torrkörningsskydd Nöddrift Funktioner Inställningar Inställning av tryckbrytare Inställning av membrantankens förtryck Underhåll Pump Inställningar Frostskydd Felsökning Relaterad dokumentation Destruktion 8 Läs denna monterings- och driftsinstruktion före installation. Installation och drift ska ske enligt lokala föreskrifter och gängse praxis. 1. Symboler som förekommer i denna instruktion Efterföljs inte dessa säkerhetsinstruktioner finns risk för personskador. Efterföljs inte dessa säkerhetsinstruktioner finns risk för driftstopp eller skador på utrustningen. Rekommendationer eller instruktioner som underlättar jobbet och säkerställer säker drift. 2. Instruktionernas omfattning Denna monterings- och driftsinstruktion gäller för Grundfos tryckstegringsenheter Hydro Multi-S. Hydro Multi-S är en serie fabriksmonterade tryckstegringsenheter, klara för installation och drift. 3. Produktbeskrivning Grundfos tryckstegringsenhet Hydro Multi-S är avsedd för tryckstegring av rent vatten. Exempel Flerbostadshus Hotell Skolor Jordbruk. Hydro Multi-S består av två eller tre identiska CM, CMV - eller CR-pumpar från Grundfos, parallellkopplade och monterade på samma bas, grenrör för insug och utlopp, avstängningsventiler, backventiler, manomter, tryckbrytare samt styrskåp. Se fig. 1. Fig Tryckstegringsenhet Hydro Multi-S Pos. Komponenter 1 Pumpar (Grundfos CM, CMV eller CR) 2 Utloppsgrenrör 3 Avstängningsventiler 4 Bas 5 Styrskåp 6 Manometer 7 Tryckbrytare 8 Stag 9 Backventiler 10 Skruvlock 11 Insugsgrenrör 12 Tryckströmbrytare TM Vi rekomenderar att installera en membrantank på utloppssidan. 2

3 4. Identifikation 4.1 Typskylt Typskylten för Hydro Multi-S sitter på staget. 1 2 Type Model: Serial No.: Mains supply: pmax: T Medium: Q Max.: H Nom.: MADE IN GERMANY IP Class: QR Weight: code Fig. 2 DE Wahlstedt - Germany Typskylt Hydro Multi-S 9XXXXXXX TM Pos. Beskrivning 1 Typbeteckning 2 Modell 3 Serienummer 4 Matningsspänning 5 Max. driftstryck (bar) 6 T-medium 7 Max. nominellt flöde i m 3 /h 8 Nominell lyfthöjd i meter 9 Tekniska dokument 10 Kapslingsklass 11 Vikt (kg) 12 Godkännandemärkning 13 QR-kod 14 Ursprungsland Svenska (SE) 4.2 Typnyckel Exempel Hydro Multi -S 2 CR 15-3 U3 A- B- A Systemnamn Systemtyp S: Pumpar med fast varvtal Antal pumpar Pumptyp Kod för matningsspänning U3: 3 x V, N, PE, 50 Hz U4: 3 x V, PE, 50 Hz U5: 3 x V, N, PE, 60 Hz U6: 3 x V, PE, 60 Hz U9: 3 x V, PE, 60 Hz UA: 3 x V, PE, 60 Hz UC: 1 x V, N, PE, 50 Hz UD: 1 x V, N, PE, 60 Hz UE: 1 x V, PE, 60 Hz UF: 3 x / V, N, PE, 60 Hz UG: 3 x / V, PE, 60 Hz Typ av system A: System med brytarskåpet monterat på systemet. B: System med väggmonterat skåp och 5 m kablar. Startmetod B: Direktstart (DOL) C: Y/D-start (SD) Materialkod A: Grenrör och ram av rostfritt stål, standardventiler B: Grenrör, ram och ventiler av rostfritt stål C: Grenrör och ram av galvaniserat stål, standardventiler (endast CME-A-pumpar) G: Grenrör och ram av galvaniserat stål, standardventiler H: Grenrör av galvaniserat stål, ram av galvaniserat svartmålat stål, standardventiler I: Grenrör av rostfritt stål, ram av rostfritt svartmålat stål, standardventiler P: Grenrör av rostfritt stål, ram av galvaniserat stål, standardventiler 3

4 Svenska (SE) 5. Driftsförhållanden Pumptyp Data CM, CMV CR Max. flöde Upr till 45 m 3 /h Upp till 69 m 3 /h Max. driftstryck 10 bar 10/16 bar Vätsketemperatur 5 till 50 C 5 till 50 C Omgivningstemperatur +5 till +60 C +5 till +40 C 1) +5 till +60 C 2) Max. sughöjd: 10,33 m minus pumpens NPSH minus övriga sugförluster minus säkerhetsmarginal på 0,5 m Effekt Upp till 3,2 kw Upp till 5,5 kw Startmetod Direktstart YD-start 3 x V, N, PE, 50 Hz 3 x V, PE, 50 Hz 3 x V, N, PE, 60 Hz 3 x V, PE, 60 Hz 3 x V, PE, 60 Hz Matningsspänning 3 x V, PE, 60 Hz 1 x V, N, PE, 50 Hz 1 x V, N, PE, 60 Hz 1 x V, PE, 60 Hz 3 x / V, N, PE, 60 Hz 3 x / V, PE, 60 Hz Spänningstolerans + 10 %/- 10 % Relativ luftfuktighet Max. 95 % Kapslingsklass IP Förfyllning av membrantanken Om en membrantank är ansluten till systemet, ska tanken förfyllas med kvävgas med ett tryck motsvarande 0,9 x starttryck. Det är viktigt att kvävgas används för att förhindra korrosion inuti membrantanken Rörledningar De rörledningar som ansluts till tryckstegringsenheten måste ha lämpliga dimensioner. Anslut rören till tryckstegringsenhetens grenrör. Du kan ansluta till valfri ände. Stryk på tätningspasta på den ände av grenröret som inte ska användas och montera skruvlocket. I vissa fall kan vibrationsdämpning krävas för att uppnå optimal drift och låg ljud- och vibrationsnivå. Oljud och vibrationer uppstår till följd av motorns och pumpens rotation samt av strömningen genom rör och armaturer. Om en tryckstegringsenhet installeras i flerbostadshus, eller om den första förbrukaren längs ledningen befinner sig nära tryckstegrinsenheten, bör du montera kompensatorer på insugs- och utloppsledning, för att förhindra att vibrationer fortplantas i rörsystemet. 1 1) Gäller motorstorlek 0,37 kw till och med 0,75 kw. 2) Gäller motorstorlek 1,1 kw till och med 5,5 kw. 6. Installation 1 2 TM Installation ska göras enligt lokala föreskrifter och gängse praxis. Fig. 3 Exempel på installation med kompensatorer och rörstöd (Grundfos standardleverans är markerad med grått) Kontrollera nedanstående punkter före installation. Att tryckstegringsenheten överensstämmer med beställningen. Att inga synliga skador finns. 6.1 Mekanisk installation Stå inte på grenrören. Det kan skada pumphuset eller orsaka läckage vid alla kopplingar Placering Beakta punkterna nedan för att säkerställa tillräcklig kylning av motor och elektronik. Hydro Multi-S ska placeras på sådant sätt att tillräcklig kylning säkerställs. Motorns kylflänsar och fläktblad samt hålen i fläktkåpan ska hållas rena. Hydro Multi-S lämpar sig inte för utomhusinstallation och ska skyddas från frost och direkt solljus. Tryckstegringsenheten ska placeras med tillräckligt fritt utrymme för inspektion och service på alla sidor. Pos. Beskrivning 1 Rörstöd 2 Kompensator Membrantank, kompensatorer, rörstöd och gejdklackar medföljer inte tryckstegringsenheten som standard. Efterdra samtliga muttrar före igångkörning. Rören ska förankras i byggnaden på sådant sätt att de inte kan förskjutas eller vrida sig. Om pumpen ska arbeta med suguppfordring måste den förses med lämpligt dimensionerad bottenventil. Om tryckstegringsenheten installeras på fundament med vibrationsdämpare måste kompensatorer monteras på grenrören. Detta är viktigt för att säkerställa att tryckstegringsenheten inte hänger i monteringsflänsarna. 4

5 6.1.4 Fundament Tryckstegringsenheten ska placeras på jämnt och stabilt underlag. Om inte tryckstegringsenheten är försedd med gejdklackar, måste den skruvas fast i golvet Kompensatorer Hydro Multi-S system med CM-pumpar måste alltid bultas fast i golvet. Kompensatorernas syfte förklaras nedan. De tar upp expansion/kontraktion i rörledningarna till följd av varierande vätsketemperatur. De minskar de mekaniska påkänningarna samt tryckstötar i rörledningarna. De isolerar stomljud i rörledningarna (endast kompensatorer av gummibälgtyp). 7. Manöverpanel Grundfos tryckstegringsenhet Multi-S kan styras från manöverpanelen, som är inbyggd i styrskåpet. Se fig Svenska (SE) Montera kompensatorer på minsta avstånd 1-1 1/2 gånger den nominella portdiametern från pumpen, både på sug- och trycksidan. Det förhindrar turbulens i kompensatorerna, vilket ger bättre sugförhållanden och minsta möjliga tryckförlust på utloppssidan. Rören ska förankras så att de inte belastar kompensatorer eller pump. Följ tillverkarens anvisningar och informera också rådgivare och rörinstallatörer om dem. 6.2 Elinstallation Kompensatorer får inte användas för att kompensera för bristande passning i rörledningarna, så som centrumförskjutning av flänsar. Elanslutning ska utföras av behörig elektriker i enlighet med lokala bestämmelser och enligt aktuellt kopplingsschema. Koppla bort späningsmatningen med hjälp av huvudbrytaren och lås huvudbrytaren med hänglås för att säkerställa att spänningsmatningen inte kan slås på av misstag. Fig. 4 7 Manöverpanel Pos. Beskrivning 1 Lysdiodindikering av torrkörningslarm 2 Pumpnummer Lysdiodindikering av felstatus 3 (endast 3-faspumpar) 4 Lysdiodindikering av att pump arbetar 5 Knappar för manuell drift 6 Knappar för stopp av pumpar 7 Knappar för automatisk drift 8 Lysdiodindikering av tillslagen matningsspänning TM Beakta nedanstående. Elinstallationen för tryckstegringsenheten måste uppfylla kapslingsklass IP54. Kontrollera att tryckstegringsenheten är lämplig för den elförsörjning till vilken den ska kopplas. Kontrollera att ledartvärsnittsaeran motsvarar data i kopplingsschemat. Elanslutning utförs enligt kopplingsschemat som medföljer tryckstegringsenheten. 8. Igångkörning Starta inte tryckstegringsenheten förrän pumpar och sugledningar fyllts med vätska. Gör så här för att starta tryckstegringsenheten. 1. Anslut vattenförsörjning och spänningsmatning. 2. Stäng ventilen på utloppssidan på alla pumpar. 3. Vattenfyll samtliga pumpar och kontrollera att insugsgrenrör och sugledningar är vattenfyllda. 4. Kontrollera att membrantankens förtryck är 0,9 x starttrycket. 5. Slå till spänningsmatningen. 6. Starta den första pumpen genom att hålla knappen för manuell drift nedtryckt. 7. Kontrollera pumpens rotationsriktning. Om pumpen roterar åt fel håll skiftar du två faser i spänningsmatningen. 8. Avlufta pumpen genom att sakta öppna dess utloppsventil. 9. Upprepa förfarandet för övriga pumpar. 10. Ställ om tryckstegringsenheten för automatisk drift genom att trycka på knappen för automatisk drift. 5

6 Svenska (SE) 9. Driftsformer Driftsformen för respektive pump kan väljas med knapparna för automatisk drift, stopp och manuell drift, enligt beskrivningen iavsnitt 7. Manöverpanel. 9.1 Manuell drift Manuell drift används normalt vid igångkörning, provkörning och service. Aktivera manuell drift genom att hålla knappen för manuell drift nedtryckt. Knappen för manuell drift har inget fast läge. Du måste alltså hålla den nedtryckt under provkörningen. 9.2 Automatisk drift När den här driftsformen valts anpassar sig pumpen automatisk till systemkraven, till exempel de tryck som angivits för tryckbrytarna. När en kran öppnas kommer vatten tas från membrantanken, om sådan finns, tills tanken är tom. När trycket fallit till det första starttrycket startas den första pumpen. Om förbrukningen fortsätter att öka startas fler pumpar, tills kapaciteten för de pumpar som är i drift motsvarar förbrukningen. När vattenförbrukningen minskar stiger först utloppstrycket till det första stopptrycket. Tryckbrytaren ger signal och en pump stoppas. Om konsumtionen minskar, kopplas fler pumpar bort tills den sista pumpen stoppar. 9.4 Nöddrift Plintar och kablar före huvudbrytaren förblir spänningssatta även när brytaren är i avstängt läge. Nöddrift ska endast användas i nödsituationer och bara för korta perioder. Defekta kretskort ska alltid bytas. Kontakta Grundfos auktoriserade servicepartner för att få ett nytt kretskort. Samtliga funktioner hos Hydro Multi-S styrs av ett kretskort i styrskåpet. Det är möjligt att undvika att systemet stoppas vid fel på kretskortet. För tryckstegringsenheter för 3-fasdrift går det att förbikoppla kretskortet och köra tryckstegringsenheten bara med tryckbrytarna. Gör så här för att sätta pumpen i nöddrift. 1. Bryt spänningmatningen och öppna styrskåpet. 2. Lossa styrskåpsanslutningen (se fig. 5, pos. A) och anslut den i nöddriftposition (se fig. 5, pos. B). 3. Stäng styrskåpet och slå till spänningsmatningen. B 9.3 Torrkörningsskydd Hydro Multi-S är försedd med torrkörningsskydd. Torrkörningsskyddet aktiveras av en tryckbrytare eller nivåvippa på sugsidan, kopplad till styrskåpet. Varje tryckbrytare styr en pump (inte alltid samma pump, eftersom pumparna alternerar efter varje cykel). Fig. 5 A Kretskort 10. Funktioner Hydro Multi-S har nedanstående funktioner. Automatisk kaskadstyrning av pumpar med två eller tre tryckbrytare. Automatisk pumpväxling vid start/stopp-cykel. Om pump befinner sig i felstatus tas den automatiskt ut drift. Automatisk återställning av felstatus efter torrkörning. Manuell återställning av felstatus efter överlastutlösning. Pump- och systemskydd Kortslutningsskydd med säkringar. Motorskydd med termorelä. Torrkörningsskydd med ytterligare tryckbrytare eller nivåvippa. Startfördröjning mellan två pumpar förhindrar att flera pumpar startas samtidigt. TM

7 11. Inställningar 11.1 Inställning av tryckbrytare Stopptrycket får under inga omständigheter överskrida max. driftstryck för pump och tank. Varje tryckstegringsenhet är fabrikstestad och tryckbrytarna är justerade för optimal prestanda. Under installation och igångkörning kan man behöva justera inställningarna för att optimera driften av den faktiska installationen. Se fig Inställning av membrantankens förtryck När pumpens starttryck fastställs kan membrantankens förtryck grovinställas till 90 % av pumpens starttryck. Förtryck = 0,9 x p start. Tankens förtyck måste kontrolleras/justeras med tom utloppsledning. 12. Underhåll Innan några arbeten på pumparna påbörjas ska du kontrollera att matningsspänningen slagits från. Lås huvudbrytaren med hänglås för att säkerställa att spänningsmatningen inte kan slås till av misstag. Svenska (SE) TM Pump Pumparnas lager och axeltätningar är underhållsfria Inställningar För att säkerställa korrekt och tillförlitlig drift bör membrantankens förtryck och tryckbrytarnas inställning kontrolleras med jämna mellanrum, minst en gång om året Frostskydd Om tryckstegringsenheten kommer att stå stilla när frostrisk föreligger måste grenrör, pumpar och membrantank tömmas för att inte frysa sönder. Fig. 6 Tryckbrytare Inställning av stopptryck Ställ in stopptrycket (p stopp ) enligt anvisningarna nedan. 1. Vrid skruven P1 medurs för att höja stopptrycket och moturs för att sänka det. Se fig Ställ in stopptrycken med inbördes differens 0,3 till 0,5 bar (kaskadsteg) för varje tryckbrytare. 3. Starta pumpen och kontrollera på manometern om önskat stopptryck erhållits för respektive tryckbrytare Inställning av differenstryck Ställ in differenstrycket (p diff. ) med skruven P2. Vrid medurs för att höja differenstrycket eller moturs för att sänka det. Stopptrycket ändras inte. Se fig. 6. Differenstrycket måste ställas in till samma värde på samtliga tryckbrytare Starttryck Starttrycket (p start ) ställs in automatiskt när differenstrycket ställs in. p start = p stopp - p diff. Följ anvisningarna nedan för att kontrollera att starttrycket har korrekt inställning. 1. Starta pumpen och kontrollera på manometern att önskade stopp- och startryck föreligger. 2. Upprepa inställningsförfarandet ovan tills du erhållit önskade start- och stopptryck. 7

8 Svenska (SE) 13. Felsökning Se monterings- och driftsinstruktion för pumparna vid fel som inte beskrivs här. Innan arbete på tryckstegringsenheten påbörjas, kontrollera att nätspänningen är frånkopplad och att den inte oavsiktligt kan återinkopplas. Fel Orsak Åtgärd 1. Hydro Multi-S går inte när den startats. 14. Relaterad dokumentation a) Det faktiska trycket är högre än eller lika med det inställda starttrycket. Mer information om Hydro Multi-S hittar du i WebCAPS på Grundfos webbsida 15. Destruktion Destruktion av denna produkt eller delar härav ska ske på ett miljövänligt vis: 1. Använd offentliga eller privata återvinningsstationer. 2. Om detta inte är möjligt, kontakta närmaste Grundfosbolag eller Grundfos auktoriserade servicepartners. Vänta tills trycket fallit, eller sänk trycket på utloppssidan av Hydro Multi-S. Kontrollera att tryckstegringsenheten startar. b) Spänningsmatning bortkopplad. Slå till spänningmatningen. c) Den automatiska brytaren har slagit från. Avhjälp felet och slut brytarna. d) Motorskydd utlöst. Kontakta GRUNDFOS auktoriserad servicepartner. e) Brytare defekt. Byt ut brytaren. f) Tryckbrytare defekt. Byt ut tryckbrytaren. g) Säkring utlöst. Avhjälp felet och byt säkring. h) Pump igensatt. Avhjälp orsaken till igensättningen. i) Motor defekt. Reparera eller byt motorn. j) Kretskortsfel. Byt ut säkringen, om så behövs. Växla till nöddrift och byt ut kretskortet, om det är defekt. 2. Pump startar men stannar a) Tryckbrytare felinställd. Öka stopptrycket och/eller differenstrycket. omedelbart igen. b) Fel förtryck i membrantanken. Kontrollera förtrycket. c) Torrkörningsskydd utlöst. Kontrollera inloppsförhållandena och att vätska flödar fritt till pumparna. 3. Täta starter och stopp. a) Tryckbrytare felinställd. Öka stopptrycket och/eller differenstrycket. b) Fel förtryck i membrantanken. Kontrollera förtrycket. c) Membrantank defekt. Reparera eller byt ut membrantanken. 4. Pumparna går men ger a) Sugledning/pump blockerad av föroreningar. Rengör sugledning/pump. inget vatten. b) Botten- eller backventil blockerad i stängt läge. Kontrollera och reparera ventilen. c) Luft i sugledning/pump. Avlufta pumparna. Kontrollera sugledningen med avseende på läckage. d) Motorer roterar åt fel håll. Ändra rotationsriktning genom att kasta om två faser i spänningsmatningen. 5. Pumpar går baklänges a) Läckage i sugledningen. Reparera eller byt ut sugledningen. när de stängs av. b) Botten-/backventil defekt. Reparera eller byt ut botten-/backventil. 6. Läckande axeltätning. a) Axeltätning defekt. Byt ut axeltätningen. 7. Oljud. a) Pumparna kaviterar. Kontrollera insugsförhållandena (pump, ledning, ventiler och eventuell sugsil). Rätt till ändringar förbehålles. 8

9 Försäkran om överensstämmelse 1 GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products Hydro Multi-S, to which this declaration relates, are in conformity with these Council directives on the approximation of the laws of the EC member states: CZ: ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky Hydro Multi-S, na něž se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu s ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů členských států Evropského společenství v oblastech: DE: EG-Konformitätserklärung Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte Hydro Multi-S, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmen: BG: EC декларация за съответствие Ние, фирма Grundfos, заявяваме с пълна отговорност, че продуктите Hydro Multi-S, за които се отнася настоящата декларация, отговарят на следните указания на Съвета за уеднаквяване на правните разпоредби на държавите членки на ЕС: DK: EF-overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne Hydro Multi-S som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med disse af Rådets direktiver om indbyrdes tilnærmelse til EF-medlemsstaternes lovgivning: EE: EL vastavusdeklaratsioon Meie, Grundfos, deklareerime enda ainuvastutusel, et tooted Hydro Multi-S, mille kohta käesolev juhend käib, on vastavuses EÜ Nõukogu direktiividega EMÜ liikmesriikide seaduste ühitamise kohta, mis käsitlevad: Försäkran om överensstämmelse GR: ήλωση συμμόρφωσης EC Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα Hydro Multi-S στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση, συμμορφώνονται με τις εξής Οδηγίες του Συμβουλίου περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών της ΕΕ: FR: Déclaration de conformité CE Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que les produits Hydro Multi-S, auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres CE relatives aux normes énoncées ci-dessous: IT: Dichiarazione di conformità CE Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti Hydro Multi-S, ai quali si riferisce questa dichiarazione, sono conformi alle seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CE: LT: EB atitikties deklaracija Mes, Grundfos, su visa atsakomybe pareiškiame, kad gaminiai Hydro Multi-S, kuriems skirta ši deklaracija, atitinka šias Tarybos Direktyvas dėl Europos Ekonominės Bendrijos šalių narių įstatymų suderinimo: UA: Декларація відповідності ЄС Компанія Grundfos заявляє про свою виключну відповідальність за те, що продукти Hydro Multi-S, на які поширюється дана декларація, відповідають таким рекомендаціям Ради з уніфікації правових норм країн - членів ЄС: PL: Deklaracja zgodności WE My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze wyroby Hydro Multi-S, których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne z następującymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisów prawnych krajów członkowskich WE: RU: Декларация о соответствии ЕС Мы, компания Grundfos, со всей ответственностью заявляем, что изделия Hydro Multi-S, к которым относится настоящая декларация, соответствуют следующим Директивам Совета Евросоюза об унификации законодательных предписаний стран-членов ЕС: SK: Prehlásenie o konformite ES My firma Grundfos prehlasujeme na svoju plnú zodpovednost, že výrobky Hydro Multi-S, na ktoré sa toto prehlásenie vzt ahuje, sú v súlade s ustanovením smernice Rady pre zblíženie právnych predpisov členských štátov Európskeho spoločenstva v oblastiach: RS: EC deklaracija o usaglašenosti Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod Hydro Multi-S, na koji se ova izjava odnosi, u skladu sa direktivama Saveta za usklađivanje zakona država članica EU: SE: EG-försäkran om överensstämmelse Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkterna Hydro Multi-S, som omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med rådets direktiv om inbördes närmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning, avseende: TR: EC uygunluk bildirgesi Grundfos olarak bu beyannameye konu olan Hydro Multi-S ürünlerinin, AB Üyesi Ülkelerin kanunlarını birbirine yaklaştırma üzerine Konsey Direktifleriyle uyumlu olduğunun yalnızca bizim sorumluluğumuz altında olduğunu beyan ederiz: ES: Declaración CE de conformidad Nosotros, Grundfos, declaramos bajo nuestra entera responsabilidad que los productos Hydro Multi-S, a los cuales se refiere esta declaración, están conformes con las Directivas del Consejo en la aproximación de las leyes de las Estados Miembros del EM: HR: EZ izjava o usklađenosti Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod Hydro Multi-S, na koji se ova izjava odnosi, u skladu s direktivama ovog Vijeća o usklađivanju zakona država članica EU: LV: EK atbilstības deklarācija Sabiedrība GRUNDFOS ar pilnu atbildību dara zināmu, ka produkti Hydro Multi-S, uz kuriem attiecas šis paziņojums, atbilst šādām Padomes direktīvām par tuvināšanos EK dalībvalstu likumdošanas normām: HU: EK megfelelőségi nyilatkozat Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a Hydro Multi-S termékek, amelyekre jelen nyilatkozik vonatkozik, megfelelnek az Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi előírásainak: ID: Deklarasi kesesuaian dengan EC Kami, Grundfos, menyatakan dengan tanggung jawab kami sendiri bahwa produk Hydro Multi-S, yang berkaitan dengan pernyataan ini, sesuai dengan petunjuk Dewan berikut ini sedapat mungkin dengan hukum negara-negara anggota Komunitas Eropa: PT: Declaração de conformidade CE A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que os produtos Hydro Multi-S, aos quais diz respeito esta declaração, estão em conformidade com as seguintes Directivas do Conselho sobre a aproximação das legislações dos Estados Membros da CE: RO: Declaraţie de conformitate CE Noi, Grundfos, declarăm pe propria răspundere că produsele Hydro Multi-S, la care se referă această declaraţie, sunt în conformitate cu aceste Directive de Consiliu asupra armonizării legilor Statelor Membre CE: SI: ES izjava o skladnosti V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da so naši izdelki Hydro Multi-S, na katere se ta izjava nanaša, v skladu z naslednjimi direktivami Sveta o približevanju zakonodaje za izenačevanje pravnih predpisov držav članic ES: FI: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Me, Grundfos, vakuutamme omalla vastuullamme, että tuotteet Hydro Multi-S, joita tämä vakuutus koskee, ovat EY:n jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamiseen tähtäävien Euroopan neuvoston direktiivien vaatimusten mukaisia seuraavasti: VI: Tuyên bố tuân thủ EC (Hội đồng Châu Âu) Chúng tôi - Grundfos - tuyên bố trong phạm vi trách nhiệm duy nhất của mình rằng các sản phẩm Hydro Multi-S mà tuyên bố này có liên quan tuân thủ các chỉ thị Hội đồng sau về việc áp dụng luật pháp của các nước thành viên EC: CN: EC 产 品 合 格 声 明 书 我 们 格 兰 富 在 我 们 的 全 权 责 任 下 声 明, 产 品 Hydro Multi-S, 即 该 合 格 证 所 指 之 产 品, 符 合 欧 共 体 使 其 成 员 国 法 律 趋 于 一 致 的 以 下 欧 共 理 事 会 指 令 : 9

10 Försäkran om överensstämmelse KO: EC 적합성 선언 Grundfos 에서는 자사의 단독 책임에 따라 이 선언과 관련된 Hydro Multi-S 제품이 EC 회원국 법률에 기반한 다음 이사회 지침을 준수함을 선언합니다 : MY: Perisytiharan keakuran EC Kami, Grundfos, mengisytiharkan di bawah tanggungjawab kami semata-mata bahawa produk Hydro Multi-S, yang berkaitan dengan perisytiharan ini, akur dengan perintah Majlis ini tentang penghampiran undang-undang negara ahli EC: TH: ค าประกาศความสอดคล องตามมาตรฐาน EC เราในนามของบร ษ ท Grundfos ขอประกาศภายใต ความร บผ ดชอบของเราแต เพ ยงผ เด ยวว าผล ตภ ณฑ Hydro Multi-S ซ งเก ยวข องก บค าประกาศน ม ความสอดคล องก บระเบ ยบค าส งเหล าน ของสภาว ชา ช พว าด วยค าประมาณตามกฎหมายของร ฐท เป นสมาช ก EC: Machinery Directive (2006/42/EC). Standards used: EN 809: Low Voltage Directive (2006/95/EC). Standard used: EN : EMC Directive (2004/108/EC). Standards used: EN : 2007, EN : 2005, EN : 2007, EN : This EC declaration of conformity is only valid when published as part of the Grundfos installation and operating instructions (publication number ). Bjerringbro, 15th August 2014 Jan Strandgaard Technical Director Person authorised to compile the technical file and empowered to sign the EC declaration of conformity. 10

11 Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Centro Industrial Garin 1619 Garín Pcia. de B.A. Phone: Telefax: Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-2630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belarus Представительство ГРУНДФОС в Минске , Минск ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, БЦ «Порт» Тел.: +7 (375 17) /73 Факс: +7 (375 17) Bosna and Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Zmaja od Bosne 7-7A, BH Sarajevo Phone: Telefax: Brazil BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 100 BG Sofia Tel Fax Canada GRUNDFOS Canada Inc Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 50/F Maxdo Center No. 8 XingYi Rd. Hongqiao development Zone Shanghai PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Buzinski prilaz 38, Buzin HR Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čajkovského Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN Vantaa Phone: +358-(0) Telefax: +358-(0) France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: HILGE GmbH & Co. KG Hilgestrasse Bodenheim/Rhein Germany Tel.: Telefax: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg., 5F, , Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: Mexico Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-61) Fax: (+48-61) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: Romania GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия , г. Москва, ул. Школьная, 39-41, стр. 1 Тел. (+7) (495) Факс (+7) Serbia Grundfos Srbija d.o.o. Omladinskih brigada 90b Novi Beograd Phone: Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 25 Jalan Tukang Singapore Phone: Telefax: Slovakia GRUNDFOS s.r.o. Prievozská 4D BRATISLAVA Phona: sk.grundfos.com Slovenia GRUNDFOS d.o.o. Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Phone: Telefax: +386 (0) South Africa GRUNDFOS (PTY) LTD Corner Mountjoy and George Allen Roads Wilbart Ext. 2 Bedfordview 2008 Phone: (+27) Fax: (+27) Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) Mölndal Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine Бізнес Центр Європа Столичне шосе, 103 м. Київ, 03131, Україна Телефон: ( ) Факс.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation West 118th Terrace Olathe, Kansas Phone: Telefax: Uzbekistan Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in Uzbekistan 38a, Oybek street, Tashkent Телефон: (+998) / Факс: (+998) Addresses Revised Grundfosföretag

12 ECM: The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide. Copyright Grundfos Holding A/S

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. UPS, UPSD Series 200. Protection Module. Monterings- och driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. UPS, UPSD Series 200. Protection Module. Monterings- och driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER UPS, UPSD Series 200 Protection Module Monterings- och driftsinstruktion Svenska (SE) Svenska (SE) Monterings- och driftsinstruktion Översättning av den engelska originalversionen.

Läs mer

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 GRUNDFOS INSTRUKTIONER, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 High temperature (air-cooled top) Monterings- och driftsinstruktion Svenska (SE) Svenska (SE) Monterings- och driftsinstruktion

Läs mer

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC GRUNDFOS INSTRUKTIONER SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC Monterings- och driftsinstruktion Svenska (SE) Svenska (SE) Monterings- och driftsinstruktion Översättning av den engelska originalversionen.

Läs mer

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 GRUNDFOS INSTRUKTIONR, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 Double seal (tandem) Monterings- och driftsinstruktion 2 Svenska (S) Monterings- och driftsinstruktion Översättning av den

Läs mer

GRUNDFOS INSTRUCTIONS

GRUNDFOS INSTRUCTIONS UPS Series 200 Basic Module Installation and operating instructions Montage- und Betriebsanleitung Notice d installation et d entretien Istruzioni di installazione e funzionamento Instrucciones de instalación

Läs mer

GRUNDFOS INSTRUKTIONER KMA. Monterings- och driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER KMA. Monterings- och driftsinstruktion GRUNDOS INSTRUKTIONER KM Monterings- och driftsinstruktion Svenska (SE) Svenska (SE) Monterings- och driftsinstruktion Översättning av den engelska originalversionen. INNEHÅLLSÖRTECKNING 1. nvändningsområden

Läs mer

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- och driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- och driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 D-2 Monterings- och driftsinstruktion Other languages Sololift2 D-2 http://net.grundfos.com/qr/i/97781574 Svenska (SE) Svenska (SE) Monterings- och driftsinstruktion Översättning

Läs mer

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- och driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- och driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 C-3 Monterings- och driftsinstruktion Other languages Sololift2 C-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771617 Svenska (SE) Svenska (SE) Monterings- och driftsinstruktion Översättning

Läs mer

SMART Digital - DDA and DDC

SMART Digital - DDA and DDC GRUNDFOS INSTRUKTIONER SMART Digital - DDA and DDC DDA up to 30 l/h, DDC up to 15 l/h Säkerhetsinstruktioner Svenska (SE) Svenska (SE) Säkerhetsinstruktioner Översättning av den engelska originalversionen.

Läs mer

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- och driftsinstruktion ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. www.grundfos.com

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- och driftsinstruktion ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. www.grundfos.com GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2 L Monterings- och driftsinstruktion ALPHA2 L AL LPHA2 ALPHA2 L ALPHA2 www.grundfos.com EG-försäkran om överensstämmelse Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkten

Läs mer

GRUNDFOS INSTRUCTIONS

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA Series 2000 GENI Module Installation and operating instructions Montage- und Betriebsanleitung Notice d installation et d entretien Istruzioni di installazione e funzionamento Instrucciones

Läs mer

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CR deep-well Installation and operating instructions 2 CR deep-well Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 7 Notice d'installation et d'entretien

Läs mer

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice

Läs mer

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management GRUNDFOS INSTRUCTIONS Grundfos Remote Management Installation and operating instructions 2 Grundfos Remote Management English (GB) Installation and operating instructions.................................

Läs mer

Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad

Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad Nyhet! Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad Rent, säkert och effektivt Avgaser, slipdamm, oljespill, löst liggande kablar och slangar är bara några av alla säkerhetsrisker som

Läs mer

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21 www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 SVENSK - Bruksanvisning Viktiga säkerhetsinformationer Innan du tar maskinen i drift ska du läsa igenom denna bruksanvisning, och därefter förvara

Läs mer

GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3. Monterings- och driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3. Monterings- och driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA/ALPHA3 Monterings- och driftsinstruktion Monterings- och driftsinstruktion Översättning av den engelska originalversionen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida. Symboler som förekommer

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC V20. Gäller fr.o.m. tillv.nr 7085-0011. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC V20. Gäller fr.o.m. tillv.nr 7085-0011. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 101 64-1 2013-10 24 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC V20 Gäller fr.o.m. tillv.nr 7085-0011 Installations- och skötselanvisning CTC V20 162 101

Läs mer

Termoventiler 4H_SE.indd 88000001 150320 4H-SERIEN

Termoventiler 4H_SE.indd 88000001 150320 4H-SERIEN Termoventiler 4H_SE.indd 88000001 150320 4H-SERIEN 4H-SERIEN LADDOMATIC 125 (alternativ) Sida 6-7 LADDOMAT 11-30 125 Sida 4-5 2 THERMOMATIC 125 Sida 8-9 LADDOMAT Pumpenhet 125 Sida 10-11 Fördelningsbalk

Läs mer

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products JP 5 and JP 6, to which this declaration

Läs mer

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Fire NBF, Fire NKF. Grundfos brandskyddssystem. Brandpumpenheter med el- eller dieseldrivna pumpar enligt EN 12845 och EN 12259-12

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Fire NBF, Fire NKF. Grundfos brandskyddssystem. Brandpumpenheter med el- eller dieseldrivna pumpar enligt EN 12845 och EN 12259-12 GRUNDFOS DATAÄFTE Fire NBF, Fire NKF Grundfos brandskyddssystem Brandpumpenheter med el- eller dieseldrivna pumpar enligt EN och EN 29- Innehåll Kapacitetsöversikt Förberäknade pumpar 3 Beräknade pumpar

Läs mer

ANVÄNDAR. RPSbox1 Manual SE rev2. YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL

ANVÄNDAR. RPSbox1 Manual SE rev2. YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL ANVÄNDAR Manual RPSbox1 Manual SE rev2 YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL INNEHÅLLSFÖRTÄCKNING Fasövervakningsenhet, PS-Box1 Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Beskrivning...4

Läs mer

Komfortdörrstängare TS83 DORMA. x ideala dimensioner x optimerade egenskaper

Komfortdörrstängare TS83 DORMA. x ideala dimensioner x optimerade egenskaper Komfortdörrstängare DORMA TS83 x ideala dimensioner x optimerade egenskaper DORMA TS 83 Komfortdörrstängare Komfortdörrstängare med tänkande öppningsbroms snabbt montage och enklare justering. En dörrstängare

Läs mer

Manuell spänning och förslutning Pneumatisk spänning och förslutning

Manuell spänning och förslutning Pneumatisk spänning och förslutning Handverktyg för stålband Manuell spänning och förslutning Pneumatisk spänning och förslutning Fördelen med Strapex Handverktyg, band och service i ett paket Det rätta verktyget Det fi nns många olika varianter

Läs mer

161 501 28-3 2015-09-18. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoMiniEl.

161 501 28-3 2015-09-18. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoMiniEl. 161 501 28-3 2015-09-18 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning Extern elpanna 161 501 28-3 2015-09-18 Installations- och skötselanvisning Extern elpanna CTC

Läs mer

3 mg/3 ml Injektionsvätska, lösning. Kytril 2 mg - Filmtabletten 2 mg. 1 mg Injektionsvätska, lösning. 3 mg Injektionsvätska, lösning

3 mg/3 ml Injektionsvätska, lösning. Kytril 2 mg - Filmtabletten 2 mg. 1 mg Injektionsvätska, lösning. 3 mg Injektionsvätska, lösning BILAGA I FÖRTECKNING ÖVER LÄKEMEDLETS NAMN, LÄKEMEDELSFORMER, STYRKOR, ADMINISTRERINGSSÄTT AV LÄKEMEDLEN, INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING I MEDLEMSSTATERNA 1 Österrike Österrike Belgien Belgien

Läs mer

Dörrstängare TS73V DORMA. x ideala dimensioner x optimerade egenskaper

Dörrstängare TS73V DORMA. x ideala dimensioner x optimerade egenskaper Dörrstängare DORMA TS73V x ideala dimensioner x optimerade egenskaper DORMA TS 73 V Dörrstängare Lättmonterad, ekonomisk och med steglöst inställbar stängningskraft. Fördelarna punkt för punkt...... för

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Glidskenedörrstängare TS 92 DORMA. i Contur Design

Glidskenedörrstängare TS 92 DORMA. i Contur Design Glidskenedörrstängare DORMA TS 92 i Contur Design reddot design award winner 2005 DORMA TS 92 Glidskenedörrstängare Universell dörrstängare för innerdörrar DORMA TS 92 är en modern dörrstängare för standarddörrar

Läs mer

I/O 200C. Upp till åtta I/O-enheter kan kopplas ihop på en DIN-skena, men de kan även delas i två rader med hjälp av förlängningskablarna

I/O 200C. Upp till åtta I/O-enheter kan kopplas ihop på en DIN-skena, men de kan även delas i två rader med hjälp av förlängningskablarna I/O 200C I/O 200C är en samling kostnadseffektiva I/O-enheter som är busskompatibla med I/O-enheterna i Serie 200 och som kan blandas med dessa i valfri ordning på samma DINskena. I/O 200C-enheter kan

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

Luftservo. Innehåll Monteringsanvisning...1 Service - underhåll...5 Förarinstruktion...6 Reservdelslista...8. Montering vriddon

Luftservo. Innehåll Monteringsanvisning...1 Service - underhåll...5 Förarinstruktion...6 Reservdelslista...8. Montering vriddon Luftservo 005-04-9 38-5530b SWE-97 3995 33 Allmänt Ventillådesats, det. nr: 07-08000 Vriddonssats, det. nr: 07-07000 Vriddonssats VBG 575V/590V, det. nr: 07-08500 Konsol, det. nr: 07-06500 Konsol VBG 575V/590V,

Läs mer

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CRN MAGdrive. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CRN MAGdrive. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CRN MAGdrive Installation and operating instructions 2 CRN MAGdrive Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 6 Notice d'installation et de fonctionnement

Läs mer

Använd dig av fördelarna i Norgrens unika On-line tjänster!

Använd dig av fördelarna i Norgrens unika On-line tjänster! Använd dig av fördelarna i Norgrens unika On-line tjänster! Gör ditt jobb lättare och spar tid - allt du behöver för att välja, konstruera och köpa Norgren pneumatikkomponeneter på ett bekvämt sätt - 24

Läs mer

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro MPC. Monterings- och driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro MPC. Monterings- och driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Hydro MPC Monterings- och driftsinstruktion Försäkran om överensstämmelse Försäkran om överensstämmelse GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility

Läs mer

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Grundfos GO Remote. Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301. Monterings- och driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Grundfos GO Remote. Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301. Monterings- och driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Grundfos GO Remote Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301 Monterings- och driftsinstruktion Svenska (SE) Svenska (SE) Monterings- och driftsinstruktion Översättning av den engelska originalversionen.

Läs mer

The Right Tool at the Right Time. Högpresterande, extrakorta borr. för rostfritt stål YOUR TRUSTED PARTNER SINCE 1913

The Right Tool at the Right Time. Högpresterande, extrakorta borr. för rostfritt stål YOUR TRUSTED PARTNER SINCE 1913 The Right Tool at the Right Time Högpresterande, extrakorta borr för rostfritt stål YOUR TRUSTED PARTNER SINCE 1913 2 Egenskaper & Fördelar Material Tillverkade av koboltlegerat HSS-E stål (M35), som är

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Innehåll 1 Allmän information 1.1 Användning 1.2 Tekniska data Monterings- och skötselanvisning Cirkulationspumpar Typ: Wilo-IPL, -DPL, -LP, -LPR, -LPRC, -ZPR samt Perfecta torra (C-pumpar) 2 Säkerhet

Läs mer

ORVESTO Näringsliv 2008

ORVESTO Näringsliv 2008 Stockholm 2008-05-29 ORVESTO Näringsliv 2008 ORVESTO Näringsliv, den årligen genomförda räckviddsundersökningen för svensk yrkespress är nu färdig och även körbar för den som abonnerar på databasen i SESAME.

Läs mer

ERIFLEX. FLEXIBAR Vik & Bockverktyg

ERIFLEX. FLEXIBAR Vik & Bockverktyg ERIFLEX FLEXIBAR Vik & Bockverktyg ERIFLEX FLEXIBAR Vikverktyg Vikverktyg MFF Vikverktyg U-Form MFF Fixering MFFV Se sidan 4 Se sidan 5 Se sidan 5 Montageskena MFFR Klämma MFFC Se sidan 6 Se sidan 6 Bockningsverktyg

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2012

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2012

Läs mer

scales - översikt Mikael Exempel Testdatum: 01.09.2015 Rapport framtagen: 05.12.2015 Online Assessment Online Assessment

scales - översikt Mikael Exempel Testdatum: 01.09.2015 Rapport framtagen: 05.12.2015 Online Assessment Online Assessment scales - översikt Mikael Exempel Testdatum: 01.09.2015 Rapport framtagen: 05.12.2015 Online Assessment Online Assessment Introduktion Denna rapport innehåller resultat från ett eller flera begåvnings-/färdighetstest

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

Bruksanvisning. Hydroforpump 230V 1,200 W Art.:

Bruksanvisning. Hydroforpump 230V 1,200 W Art.: Bruksanvisning Hydroforpump 230V 1,200 W Art.: 90 27 885 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

L2616 Rev. B 08/06 Table 1, QRC : Quick Reference Chart (Snabbreferensdiagram) Steg Kontakt Textvisning Förväntad avläsning / symbol / status Enheter Kommentarer I M t s digitalt teckenfönster 1

Läs mer

Viktoriadagen maj 2011. Strama Uppsala län

Viktoriadagen maj 2011. Strama Uppsala län Viktoriadagen maj 2011 Strama Uppsala län Bakterierna 3 miljarder år gamla 1918 Spanska sjukan på Västmanlands Regemente. Foto: Ernst Blom It is not difficult to make microbes resistant to penicillin.

Läs mer

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Självsugande pumpautomat 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Självsugande pumpautomat 50 Hz GRUNDFOS DATAHÄFTE Självsugande pumpautomat 50 Hz Innehållsförteckning Allmänna data Användningsområden 3 Typnyckel 3 Pumpade vätskor 3 Driftsförhållanden 3 Tekniska data 3 Funktioner och fördelar 3 Manöverpanel

Läs mer

GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPAR SB&SBA. Dränkbara pumpar. för vattenförsörjning från grävda brunnar, sjöar och vattendrag

GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPAR SB&SBA. Dränkbara pumpar. för vattenförsörjning från grävda brunnar, sjöar och vattendrag GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPAR SB&SBA Dränkbara pumpar för vattenförsörjning från grävda brunnar, sjöar och vattendrag GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPLÖSNINGAR Grundfos har allt från små dränkbara pumpar för en- och

Läs mer

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Monterings- och driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Monterings- och driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER SP Monterings- och driftsinstruktion Försäkran om överensstämmelse Försäkran om överensstämmelse EG-försäkran om överensstämmelse Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkterna

Läs mer

SIFO Radioundersökningar Rapport II 2008

SIFO Radioundersökningar Rapport II 2008 SIFO Radioundersökningar Rapport II 2008 Denna rapport omfattar data om radiolyssnandet i Sverige insamlad under perioden: För riket: 7/1-16/3 2008 (10 veckor) För lokala områden 15/10-16/12 2007, 7/1-16/3

Läs mer

SIFO Radioundersökningar. Rapport II 2007

SIFO Radioundersökningar. Rapport II 2007 SIFO Radioundersökningar Rapport II 2007 RADIOLYSSNANDET I HELA RIKET SAMT STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH MALMÖ Undersökningsperioder: Hela Riket 8/1-18/3 2007 Lokala områden 2/10-10/12 2006, 8/1-18/3 2007 SIFO

Läs mer

GRUNDFOS UNILIFT CC. Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar

GRUNDFOS UNILIFT CC. Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar GRUNDFOS UNILIFT CC Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar Unilift CC Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar Utmärkta grund- och gråvattenpumpar Grundfos nya Unilift CC är

Läs mer

Trådlös TV-länk SLV3100. Bruksanvisning

Trådlös TV-länk SLV3100. Bruksanvisning Trådlös TV-länk SLV3100 Bruksanvisning A 1 2 SLV3100 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR DC 9V Channel 1 2 3 4 ON/OFF 7 6 5 4 3 B 8 9 SLV3100 WIRELESS TVLINK RECEIVER Channel 1 2 3 4 DC 9V ON/OFF 13 12 11 10

Läs mer

MGE 71, MGE 80 Basic Monterings- och driftsinstruktion

MGE 71, MGE 80 Basic Monterings- och driftsinstruktion MGE 71, MGE 80 Basic Monterings- och driftsinstruktion TM02 1479 1301 Declaration of onformity We GRUNDFOS declare under our sole responsibility that the products MGE 71 and MGE 80, to which this declaration

Läs mer

En halv är mer än en. Förtrycket i ett expansionskärl på översta våningen. White Paper

En halv är mer än en. Förtrycket i ett expansionskärl på översta våningen. White Paper En halv är mer än en Förtrycket i ett expansionskärl på översta våningen White Paper Flamco B.V. October 15 En halv är mer än en Förhållandet mellan förtryck, fyllningstryck och slutliga trycket Det finns

Läs mer

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz GRUNDFOS DATAHÄFTE Sololift+ 50 Hz Innehåll Inledning Användning 3 Produktprogram 3 Funktion 3 Godkännanden 3 Sololift+ WC Sololift+ WC 4 Användning 4 Pumpad vätska 4 Egenskaper 4 Komponenter 4 Tekniska

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

K-400 K-3800 K-750 K-7500

K-400 K-3800 K-750 K-7500 K-400 K-3800 K-750 K-7500 GB p. 1 DE p. 3 FR p. 5 NL p. 7 IT p. 9 ES p. 11 PT p. 13 SV p. 15 DA p. 17 NO p. 19 FI p. 21 HR p. 23 PL p. 25 RO p. 27 CZ p. 29 HU p. 31 GR p. 33 RU p. 35 Figures p. 37 RIDGE

Läs mer

Argentina Denmark Italy Russia Slovakia Australia Netherlands Dormer Tools International Middle East, Far East Spain Brazil Austria Bolivia, Panama,

Argentina Denmark Italy Russia Slovakia Australia Netherlands Dormer Tools International Middle East, Far East Spain Brazil Austria Bolivia, Panama, Hårdmetallgängfräsar Introduktion Dormers omfattande program av solida HM-gängfräsar innehåller högpresterande verktyg med en imponerande livslängd och ökad process säkerhet. Hårdmetallen är av premiumtyp

Läs mer

MP3 GTP 01-MP3. Bruksanvisning

MP3 GTP 01-MP3. Bruksanvisning MP3 GTP 01-MP3 Bruksanvisning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Vend siden ? ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO 8 NEDERLANDS

Läs mer

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand 1 Utvecklingen i några viktiga regioner - Ändring i BNP, % per år - 14 12 - - 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 OECD, Nov -12

Läs mer

Elektra C ... 15 ... 9 GB... 11 NO... 13 ... 23 ... 17 ... 25 ... 29 ... 27

Elektra C ... 15 ... 9 GB... 11 NO... 13 ... 23 ... 17 ... 25 ... 29 ... 27 SE... 9 GB... 11 NO... 13 FR... 15 RU... 17 DE... 19 PL... 21 FI... 23 NL... 25 ES... 27 IT... 29 ELC331 ELC623, ELC633, ELC923, ELC933, ELC1533 min 300 mm 9 16 300/240 445/336 445 375 300 340 375 430

Läs mer

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Hydro Solo-E. Kompletta tryckstegringsenheter 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Hydro Solo-E. Kompletta tryckstegringsenheter 50/60 Hz GRUNDFOS DATAÄFTE Kompletta tryckstegringsenheter /6 z Innehåll Allmänt Kapacitetsöversikt sid. 3 sid. Driftsförhållanden sid. Inloppstryck sid. Typnyckel sid. Produktprogram sid. Konstruktion sid. Installation

Läs mer

Wilo-IF-Module Stratos

Wilo-IF-Module Stratos Pioneering for You Wilo-IF-Module Stratos sv Monterings- och skötselanvisning 2 105 381-Ed.02 / 2013-11-Wilo fig. 1: H/n H max / n max H min / n min Off / Aus 1 2 3 10 U[V] IF-Modul! ~15 mm ~15 mm fig.

Läs mer

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning WILO-Fluidcontrol / - EK S Monterings- och skötselanvisning 2 049 542 / 0407 1 Allmänt...3 1.1 Användningsändamål...3 1.2 Uppgifter om produkten...3 2 Anslutnings- och kapacitetsdata...3 3 Säkerhet...3

Läs mer

SONATAX sc, Armatur med knä LZX414.00.71000 och LZX414.00.72000

SONATAX sc, Armatur med knä LZX414.00.71000 och LZX414.00.72000 DOC273.59.00144.Jul07 SONATAX sc, Armatur med knä LZX414.00.71000 och LZX414.00.72000 Monteringsanvisningar Upplaga 1, 07/2007, wc/kt HACH LANGE GmbH, 2007. Med ensamrätt. Tryckt i Tyskland. Monteringsanvisningar

Läs mer

NOVA UP AE INSTALLATION, DRIFT- OCH SKÖTSELSANVISNING

NOVA UP AE INSTALLATION, DRIFT- OCH SKÖTSELSANVISNING NOVA UP AE INSTALLATION, DRIFT- OCH SKÖTSELSANVISNING DECLARATION OF CONFORMITY (IT) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE Noi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 - Mestrino (PD) - Italy, dichiariamo sotto la

Läs mer

T2FloorTemp Plus. Standardtermostat. Installations- och användarmanual

T2FloorTemp Plus. Standardtermostat. Installations- och användarmanual T2FloorTemp Plus Standardtermostat Installations- och användarmanual 56 Fig. 1 54 82 82 33 70,60 60 62 Fig. 2 3 Svenska 1. Tekniska data... 66 2. Beskrivning... 67 3. Montering och installation... 68 4.

Läs mer

Interkulturell kommunikation och ledarskap. Att leda framgångsrikt i en mångkulturell/internationell miljö

Interkulturell kommunikation och ledarskap. Att leda framgångsrikt i en mångkulturell/internationell miljö Interkulturell kommunikation och ledarskap Att leda framgångsrikt i en mångkulturell/internationell miljö Vad innebär det att vara internationell? Vi jobbar i en global kultur Jag har varit i många länder

Läs mer

Bruksanvisning Slangpump Modell PTL

Bruksanvisning Slangpump Modell PTL Bruksanvisning Slangpump Modell PTL Temag Pumpar AB Filaregatan 4 442 34 KUNGÄLV E-Post : info@temag.se www.temag.se CE deklaration Maskindirektiv 2006/42/EC Vi intygar under vårt ansvar att den utrustning

Läs mer

Power 380 * EN 60204-1, EN 60335-1, EN 1012-1 ** 98/73/EG, 73/23 EWG, 89/336/EWG, 93/68/EWG, 87/404EWG, 84/532/EWG, 84/533/EWG

Power 380 * EN 60204-1, EN 60335-1, EN 1012-1 ** 98/73/EG, 73/23 EWG, 89/336/EWG, 93/68/EWG, 87/404EWG, 84/532/EWG, 84/533/EWG K0011IVZ.fm Power 380 115 166 3687 / 1400-1.0 Betriebsanleitung.....................3 Operating Instruction..................8 Instructions d utilisation...............13 Manuale d istruzioni..................18

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. för montering av. Vattenpumpar

INSTALLATIONSGUIDE. för montering av. Vattenpumpar INSTALLATIONSGUIDE för montering av Vattenpumpar Allmänt Pumptyper Valet av vattenpump beror helt på ändamålet. Ska du tömma poolen, pumpa upp dricksvatten ur brunnen eller göra gräsmattan grönare med

Läs mer

Blandningstunna. Bruksanvisning - maskin, LVD och EMC-direktiven s. 1 av 10 140 / 190 L BRUKSANVISNING. Säkerhet Montering Underhåll och felsökning

Blandningstunna. Bruksanvisning - maskin, LVD och EMC-direktiven s. 1 av 10 140 / 190 L BRUKSANVISNING. Säkerhet Montering Underhåll och felsökning s. 1 av 10 Blandningstunna 140 / 190 L BRUKSANVISNING Säkerhet Montering Underhåll och felsökning Bruksanvisning i original reviderad 2014-09-02 s. 2 av 10 Före montering, idrifttagande eller underhåll,

Läs mer

Låsanordning för cylindermanöverdon. Installations-, underhålls- och driftsinstruktioner

Låsanordning för cylindermanöverdon. Installations-, underhålls- och driftsinstruktioner Låsanordning för cylindermanöverdon Låsanordning för cylindermanöverdon Installations-, underhålls- och driftsinstruktioner 6 B 70 sv 4/2015 2 6 B 20 sv Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 Delar och

Läs mer

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll RC4-2 Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll Innehåll Fjärrkontroll och övriga delar som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1999-01-15 1 1 (1+27) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/avent SCD505 EN User manual 3 DA Brugervejledning 13 DE Benutzerhandbuch 23 ES Manual del usuario 47 SV Användarhandbok 121 AR 141 Innehållsförteckning

Läs mer

Lediga Jobb. Vikarie. Version: Time Care Pool 3.3 Uppdaterat: 2013-01-02

Lediga Jobb. Vikarie. Version: Time Care Pool 3.3 Uppdaterat: 2013-01-02 Lediga Jobb Vikarie Version: Time Care Pool 3.3 Sammanfattning Modulen Intresseanmälan gör det möjligt att utannonsera kommande vikariat eller enstaka pass. Med utannonsering menas att dessa vikariepass

Läs mer

1. ALLMÄN INFORMATION

1. ALLMÄN INFORMATION ENSKA MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL JET ACTIVE J / JI / EURO EI 1 1. ALLMÄN INFORMATION ACTIVE är ett kompakt trycksättningssystem bestående av pump, motor samt en inbyggd kontrollenhet som även kan installeras

Läs mer

DE EN FR IT NL ES PT DK NO SE FI IS PL HU SK CZ SL HR SR RO

DE EN FR IT NL ES PT DK NO SE FI IS PL HU SK CZ SL HR SR RO Service Innehållsförteckning Innehållsförteckning Målgrupp...3 Symbolförklaring...3 Säkerhetsanvisningar...3 Kontakt...3 Uppbyggnad...4 Felåtgärd efter felbild...5 Serviceaktiviteter...6 Målgrupp Detta

Läs mer

Elektroniska styrsystem - enklare än någonsin. Robust och smidig maskin-styrning med intelligent elektronik

Elektroniska styrsystem - enklare än någonsin. Robust och smidig maskin-styrning med intelligent elektronik Elektroniska styrsystem - enklare än någonsin Robust och smidig maskin-styrning med intelligent elektronik 2 IQAN-TOC2 genvägen til framtiden 1 Lättspecificerat Lättinstallerat Enkel inställning Enkel

Läs mer

Bring Frigoscandia Food Logistic Centers

Bring Frigoscandia Food Logistic Centers Food Logistic Centers AS Customer Service Tel: +47 04051 Fax: +47 815 00 381 kundesenter@bringfrigoscandia.com RUD /Head office Olav Ingstadsvei 12 NO-1309 Rud Contact name: Johnny Eidet Postboks 125 NO-1309

Läs mer

Nyhet. Lågtryckspump - GP1

Nyhet. Lågtryckspump - GP1 Nyhet Lågtryckspump - GP1 Beskrivning GP1 är en tystgående lågtryckspump speciellt framtagen för cirkulation och transport av olja i kyl och fi lterkretsar samt smörjoljesystem. GP1- Lågtryckspump är av

Läs mer

Rekommendation TILLÄMPNING AV RELEVANTA DIREKTIV PÅ LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

Rekommendation TILLÄMPNING AV RELEVANTA DIREKTIV PÅ LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT December 1996 Rekommendation avseende TILLÄMPNING AV RELEVANTA DIREKTIV PÅ LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT 1. Avsikten med denna Rekommendation är att den skall användas som riktlinje för tillverkare av luftbehandlingsaggregat.

Läs mer

Komma igång. Komma igång

Komma igång. Komma igång Komma igång Komma igång Läs "Viktiga säkerhetsanvisningar" under Vanliga frågor innan du använder denna produkt. Förvara den här handboken så att du har den till hands om du vill slå upp något i den. Informationen

Läs mer

S 5004 Braspanel. Bruksanvisning Sida 2. Skall medföras i fordonet!

S 5004 Braspanel. Bruksanvisning Sida 2. Skall medföras i fordonet! S 5004 Braspanel Bruksanvisning Sida 2 Skall medföras i fordonet! S 5004 Braspanel Innehållsförteckning Använda symboler... 2 Komplettering till bruksanvisningen Säkerhetsanvisningar... 2 Viktig användarinformation...

Läs mer

PSR/PSE. Paddelvakt. för Vätskor. Mätområde: 2,5-4, l/min vatten. : 250 bar, t max. p max : 110 C

PSR/PSE. Paddelvakt. för Vätskor. Mätområde: 2,5-4, l/min vatten. : 250 bar, t max. p max : 110 C Paddelvakt för Vätskor mätning övervakning analys PSR/PSE Mätområde: 2,5-4,8... 383-533 p max : 250 bar, t max : 110 C Anslutning: G ¼... G 1 ½, ¼" NPT... 1 ½" NPT : Mässing eller Utbytbar paddel i KOBOLD

Läs mer

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GT-H, GT-HR, GT-U. Monterings- och driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GT-H, GT-HR, GT-U. Monterings- och driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER GT-H, GT-HR, GT-U Monterings- och driftsinstruktion Försäkran om överensstämmelse Försäkran om överensstämmelse GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole

Läs mer

Francesco Sinico Technical Director

Francesco Sinico Technical Director INSTRUCTION 2 Mestrino, 01/03/2011 Francesco Sinico Technical Director EN 60335-1: 02 3 4 EN 60335-1: 02 5 EVOTRON 40-60 - 80 EVOTRON SOL 40-60 - 80 EVOTRON SAN 40-60 - 80 6 MAX 1,0 MPa (10 bar) EVOTRON

Läs mer

Teknisk support. Knowledgebase. Webchat

Teknisk support. Knowledgebase. Webchat Teknisk support Vår målsättning är att ge dig de bästa produkterna och den bästa servicen genom att tillhandahålla ett omfattande paket med eservice-alternativ, som kompletteras med telefonsupport. Med

Läs mer

Företagsnamn: Grundfos Skapad av: Magnus Johansson Tel: +46(0) Datum:

Företagsnamn: Grundfos Skapad av: Magnus Johansson Tel: +46(0) Datum: Position Antal Beskrivning 1 HYDRO MULTI-E CRIE5-1 Art.nr.: 9913311 OBS! Bilden på produkten kan avvika från aktuell produkt GRUNDFOS Hydro Multi-E booster sets are designed for the transfer and pressure

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100%

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100% jan-1 jan-4 jun-4 sep-4 dec-4 mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 mar-6 jun-6 sep-6 dec-6 mar-7 jun-7 sep-7 dec-7 mar-8 jun-8 sep-8 dec-8 mar-9 jun-9 sep-9 dec-9 mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11

Läs mer

Rapport från kommissionen visar att över 250 miljoner EU-medborgare använder Internet regelbundet

Rapport från kommissionen visar att över 250 miljoner EU-medborgare använder Internet regelbundet IP/08/605 Bryssel den 18 april 2008 Rapport från kommissionen visar att över 2 miljoner EU-medborgare använder Internet regelbundet Över hälften av EU:s befolkning använder nu Internet regelbundet. 80

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

Instruktion Fläktar RGF

Instruktion Fläktar RGF 2009 In Instruktion Fläktar RGF Instruktionen ger information och dokumentation om fläktarnas teknik och skötsel. Den ska läsas av ansvarig personal och servicepersonal Åsa Grönberg Åkerstedts Verkstads

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

CAT kw

CAT kw AT 3 kw SE... 4 GB... 6 NO... 8 FR... 10 DE... 12 FI... 14 NL... 16 RU... 18 AT A min 300 mm B 10 A [mm] B [mm] [mm] 3 355 255 276 5 355 255 276 9 405 315 335 min 300 mm min 1,8 m Minimum distance in a

Läs mer

Journal. www.knx.se. KNX En Standard Ett Verktyg 300 Tillverkare 10.000-tals Produkter

Journal. www.knx.se. KNX En Standard Ett Verktyg 300 Tillverkare 10.000-tals Produkter Journal KNX En Standard Ett Verktyg 300 Tillverkare 10.000-tals Produkter KNX Sweden Tillsammans sprider vi kunskap Daglig support Nyhetsbrev Utbildningspaket Medlem Intresserad av KNX? Bli medlem i vår

Läs mer