En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider"

Transkript

1 En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider

2 Innehållsförteckning Förord Samarbete är nyckeln till hållbara måltider...3 Kapitel 1 Om Fazer Food Services arbete...4 Målet är smakupplevelser att njuta av med gott samvete...4 En tydlig måltidsfilosofi hjälper oss att lyckas...5 Vi har kommit långt men vill gå ännu längre...6 Viktigt att utveckla inköpen i nära samarbete med kunderna...7 Kapitel 2 Undersökningsresultat, expertkommentarer och case...8 Synen på livsmedelkriterier och måltider i privat och offentilig sektor...8 Experten säger Den offentliga sektorn bör leda utvecklingen...9 Tankar från Fazer Food Services partner: Menigo ser starkt trend för klimatsmart mat...9 Vem sätter kriterierna och på vilka grunder?...10 Experten säger Livsmedelsfrågor är hetare än någonsin...11 Ett gott exempel Täby kommun satsar ekologiskt...11 Hur viktiga är måltider i privat och offentlig sektor?...12 Experten säger Skåne satsar på en hållbar matkultur...13 Ett gott exempel För SEB är måltiderna en del av personalhälsan...13 Vi vill starta samtal om hållbara måltider...14 Om rapporten Att köpa in och ställa krav på mat och måltider Företagsansvar är en integrerad del av Fazers verksamhet och ansvarsfulla inköp är en del av företagsansvaret. För Fazer Food Services är det högt prioriterat att minska matens klimatavtryck och välja hållbara råvaror. I den här rapporten beskrivs Fazer Food Services arbete för ansvarsfulla inköp. Du finner också resultatet från en undersökning bland kommuner och företag och kommentarer från såväl oberoende experter som från kunder och partners till Fazer Food Services. Undersökningen har utförts av YouGov under perioden oktober Sammanlagt genomfördes 114 telefonintervjuer med upphandlings- och inköpsansvariga i privat och kommunal sektor. 34 svarade från den privata sektorn och 80 svarade från den kommunala. Kontakt För mer information om rapporten, undersökningen eller Fazer Food Services arbete med inköp och urval av hållbara livsmedel, kontakta Sofia Liljefors-Edlund, Kommunikationsdirektör Fazer i Sverige, ,

3 Samarbete är nyckeln till hållbara måltider Att mat och livsmedel sätter stort avtryck på vår jord har inte undgått någon. Maten står för ungefär 25 procent av människans klimatpåverkan (Källa: WWF). Det finns en stor medvetenhet om att vi måste slänga mindre mat och äta mindre av det som är riktigt resurskrävande, till exempel kött. Det här är två stora frågor som vi på Fazer Food Services arbetar med. I våra restaurangkök har vi kommit mycket långt i arbetet med att minska matsvinnet. Det är en naturlig och systematisk del av det dagliga arbetet. Vi har under flera år med framgång genomfört kampanjer bland gästerna för att minska tallrikssvinnet, d.v.s. den mat som gästerna slänger. Vi har också i flera år arbetat med att öka konsumtionen av vegetabilier, och successivt minska mängden på köttet. Genom att placera gröna rätter först på menyn och buffén, utöka och hela tiden utveckla det vegetariska utbudet vill vi locka våra gäster och kunder att välja mer grönt. Men att välja bra mat handlar inte bara om att se till dess klimatavtryck. Det handlar till exempel också om att produktionen sker under schyssta arbetsvillkor, att fisken kommer från uthålliga bestånd, och djuren växt upp och slaktats på ett bra sätt. Lägg därtill att vi måste fundera på varifrån vi köper in livsmedel att vi samarbetar med våra leverantörer och inte nödvändigtvis importerar grönsaker med långa transportvägar under vinterhalvåret då vi istället kan välja rotfrukter från vårt eget närområde. Det ett stort och komplext pussel som ska läggas för att skapa hållbara måltider, där krav ska ställas mot tillgång och ekonomiska ramar. Det är detta pussel som den här rapporten handlar om. Vi på Fazer Food Services serverar dagligen måltider i Sverige. Vi ser som vår uppgift att driva på utvecklingen och med vår kunskap och erfarenhet hjälpa våra uppdragsgivare att nå sina mål. Det är ett svårnavigerat område där många faktorer som tid, budget, kunskap, tillgång och organisationens engagemang ska vägas in. Eftersom alla i grund och botten har samma mål så handlar det om att samarbeta för att nå målen. Syftet med den här rapporten har varit att understryka vikten av hållbara livsmedel och bidra till det pågående samtalet mellan oss aktörer i branschen. Trevlig läsning, Harald Rydén, Inköpsdirektör Fazer Food Services Förord 3

4 Målet är smakupplevelser att njuta av med gott samvete Måltider lämnar avtryck. Att skapa smakupplevelser som stannar kvar hos gästerna är lika viktigt som att reducera det avtryck som maten oundvikligen lämnar på vår jord. Fazer Food Services vill vara en föregångare inom branschen genom att ständigt utveckla arbetet med ansvarsfulla inköp. Under de senaste åren har nya arbetssätt, stärkt kontroll, tuffare krav och tätare leverantörssamarbeten lett till en rad konkreta resultat. Fazer Food Services serverar dagligen måltider på uppdrag av företag och offentliga verksamheter. I upphandlingsprocessen av måltidstjänsterna definierar uppdragsgivaren kriterier för den mat som ska serveras och vilka miljömål som ska uppfyllas. Uppdragsgivarna på den här marknaden har generellt sett en snäv budget att förhålla sig till. Fazer Food Services arbete med hållbara och ansvarsfulla inköp bygger på arbete mot egna mål samtidigt som företaget ska leverera efter kundens önskemål. De mål och kriterier som Fazer Food Services arbetar efter gäller för alla de restauranger företaget driver. Därmed säkerställs att kraven uppfylls även om kunden inte själv efterfrågat dem. Fazer Food Services har tre övergripande miljömål som regelbundet följs upp. Inköpen baseras också på nationella och internationella förordningar och regler. Fazer Food Services arbetar med noggrant utvalda leverantörer för att säkerställa att råvarorna som serveras i Fazer Food Services restauranger är hållbara och ansvarsfullt producerade. Fazer Food Services mål och inköpskriterier Tre övergripande miljömål Öka andelen ekologiska produkter målet för 2015 är 16 % Öka andelen vegetabilier med 3 % per år på bekostnad av animalier Minska matsvinnet till max 3 % Exempel på inköpskriterier: Övergripande krav Förbud mot vissa tillsatser och krav för certifiering av bl.a. palmolja Krav på utbildning och miljöhänsyn vid transporter Kött, fågel, ägg och mejeriprodukter Krav på ursprungsmärkning och djuromsorg Förbud mot användningen av antibiotika och GMO Fisk och skaldjur Förbud mot rödlistade arter Premiera MSC-märkt fisk 4 Kapitel 1

5 En tydlig måltidsfilosofi hjälper oss att lyckas Fazer Food Services mål är att skapa smakupplevelser som gästerna kan njuta av med gott samvete. För att lyckas finns ett nära samarbete mellan inköpsavdelningen och restaurangerna. Inköpsavdelningen formulerar och följer upp kraven på råvarorna. Råvarorna testas av Fazer Food Services kockar som bedömer kvalitet och smak. Utvalda råvaror ingår sedan i menyplaneringen och beställningssystemen som används ute på alla restauranger. Arbetsprocessen: urval, provsmakning och uppföljning Policyarbete och inköp Inköpsavdelningens övergripande arbete handlar om att formulera policies och kriterier för valet av råvaror och leverantörer. Samarbete med ett fåtal utvalda leverantörer För att i högsta grad kunna påverka och kontrollera pris, kvalitet, krav och transporter så har Fazer Food Services under senare år minskat antalet leverantörer och fördjupat samarbetet med ett fåtal av leverantörerna. Provsmakning och menyplanering Alla råvaror testas av Fazer Food Services främsta kockar, Fazer Culinary Professionals, som bedömer kvalitet och smakegenskaper. Godkända produkter ingår sedan i beställningssortimentet i alla restauranger och i recepten i vår gemensamma kokbok. Varje restaurang sätter sin egen meny men tar stöd i kokboken och beställer råvaror från det gemensamma beställningssortimentet. Leverantörskontroller Uppföljningarna är viktiga för att säkerställa att leverantörer kontinuerligt lever upp till de krav som Fazer Food Services ställer. Dessa uppföljningar sker dels i form av uppdaterade avtal, dels i form av att Fazer Food Services besöker leverantörerna på plats, så kallade live audits. Kapitel 1 5

6 Vi har kommit långt men vill gå ännu längre Att tänka smart och hållbart kring livsmedelsinköp är ett arbete under ständig utveckling. Kraven på livsmedel förändras i snabb takt. Idag är ekologiskt ett självklart inslag på de flesta restauranger och krav på djurskydd börjar uppmärksammas allt mer. Fazer Food Services ser en stor möjlighet i att kombinera höga livsmedelskrav med aktiva val i menyplaneringen, att äta mer vegetariskt och köpa in råvaror efter säsong. En utmaning för alla aktörer på marknaden är att skapa gemensamma definitioner, mätpunkter och arbetssätt i upphandlingar. Resultat från Fazer Food Services arbete med inköp Ökat andelen ekologiska varor från 7 % till 13 % under perioden Minskat utsläppen från transporter med 23 % på 3 år Ökat andelen MSC-märkt fisk till 56 % på 3 år Att hitta smarta lösningar För Fazer Food Services är livsmedelskriterierna grunden för att kunna ställa höga krav på hållbarhet och kvalitet. För att lyckas begränsa klimatavtrycket arbetar Fazer Food Services kontinuerligt med att förena höga krav med aktiva val i menyplaneringen. Det innebär att köpa in livsmedel efter säsong och successivt öka andelen grönt och minska andelen animalier. Redan idag har Fazer Food Services tagit flera steg i den riktningen. Att följa säsongen gör det möjligt att minska onödiga utsläpp och kostnader. Till exempel utesluter Fazer Food Services gurkor och tomater från salladen under vinterhalvåret och erbjuder istället smakrika rotfrukter och baljväxter. Restaurangserveringen är utformad på ett sätt som gör att gästerna uppmanas att ta mer grönsaker och mindre kött. Sallad och grönsaker är alltid placerade först på buffén, och restaurangerna erbjuder alltid minst en vegetarisk rätt som placeras högst på menyn. En stor andel vegetabilier används för att dekorera kött- och fiskrätter. Vi jobbar ständigt för att öka andelen vegetariska recept. Attraktiva vegetariska rätter är ett effektivt sätt att få gästerna att vilja äta mer vegetariskt. Utmaningar för framtiden Inköp av måltider och livsmedel, samt de kriterier och krav som formuleras för livsmedel är i ständig och snabb förändring. Detta betyder att det är viktigt att leverantörer och inköpare är överens om hur olika kriterier ska definieras, mätas och följas upp. Och inte minst hur upphandlingar ska utformas för att gynna målet med inköpen: goda och hållbara måltider. Detta är en utmaning som delas av många, vilket bland annat illustreras i undersökningen på sidan 8. 6 Kapitel 1

7 Viktigt att utveckla inköpen i nära samarbete med kunderna Vår uppgift är att laga god mat, skapa attraktiva måltidskoncept och genom inköpen hjälpa kunderna att uppnå sina miljömål. Samtidigt är vi verksamma i en bransch där kundernas krav och ekonomiska förutsättningar dikterar villkoren. Det är också viktigt att vi tillsammans med våra kunder utvecklar realistiska krav som går att följa upp och mäta samtidigt som de går hand i hand med kundens miljömål. Därför önskar vi ha en nära dialog med kunderna såväl inför en upphandling som under en pågående avtalsperiod. Vi behöver samarbeta för att nå fram till de mest effektiva lösningarna, förklarar Siv Jbari, anbudsspecialist på Fazer Food Services. På vilket sätt styr kundavtalen hur ni arbetar med ansvarsfulla inköp? Det skiljer sig mellan privata och offentliga kunder. För privata kunder arbetar vi i stor utsträckning efter vår filosofi och anpassar framför allt måltiderna efter kundernas önskemål. Inom offentlig sektor ställs mycket fler och mer specifika krav som vi har att förhålla oss till. Hur har synen på ansvarsfulla inköp och hållbara måltider förändrats under senare år? Medvetenheten ökar och de offentliga aktörerna visar vägen. Det syns i den snabbväxande efterfrågan på ekologiskt såväl som på en ökad användning av Miljöstyrningsrådets rekommendationer. Positivt är också att vissa offentliga aktörer börjat inför kvalitativa utvärderingar i sina upphandlingar. Ett exempel är att vissa har infört sensoriska tester. Ett annat är att fler infört ett system där poängsättningen i upphandlingen gynnar hållbara livsmedelskriterier. Finns det några utmaningar och förbättringspotential för framtiden? Inköp är ett svårnavigerat område för alla inblandade. Därför är det viktigt att det finns ett enhetligt sätt att se på livsmedelskriterier och utvärdera dem i upphandlingar. En viktig del i det arbetet är att leverantörer och inköpare har en ännu närmare dialog kring vilka mål som är viktiga och olika sätt att nå dit. Kapitel 1 7

8 Synen på livsmedelskriterier och måltider i privat och offentlig sektor För att få en indikation på marknadens aktuella syn på inköpsfrågor har Fazer Food Services, med hjälp av undersökningsföretaget YouGov, låtit kartlägga vilka inköpskriterier som upphandlare av livsmedel och måltider ser som viktiga och tar i beaktning. Frågorna ställdes över telefon till 80 av Sveriges 290 kommuner och 34 företag under oktober I detta kapitel redovisas delar av undersökningen och några reflektioner från diverse aktörer i måltids- och livsmedelsbranschen. Syftet är att lyfta olika perspektiv inom ett område där utvecklingen går snabbt och det pågår många diskussioner. Krånglig att förhålla sig till LOU Fler än hälften av Sveriges kommuner anser att det är svårt att följa inköpskriterierna för livsmedel- och måltider. Den enskilt största utmaningen är att följa Lagen om offentlig upphandling. Respondenterna tycker att det är svårt att förstå och tolka lagen och att det blir begränsande att inte uttryckligen kunna fråga efter närproducerade eller svenska livsmedel. Viktigaste kriterierna vid upphandling av livsmedel (top-of mind) Offentlig sektor 1. Ekologiskt 38 % 2. Att hålla sig inom specifika prisklasser 30 % 3. Närproducerat 25 % 4. Rättvisemärkt 19 % 5. Miljövänliga förpackningar 10 % 6. Kravmärkt, svenskt ursprung 6 % 7. Information om ursprungsland och spårbarhet 5 % Privat 1. Att hålla sig inom specifika prisklasser 44 % 2. Ekologiskt 26 % 3. Närproducerat 26 % 4. Rättvisemärkt 26 % 5. Svenskt ursprung 26 % 6. Miljövänliga förpackningar 24 % 7. Kravmärkt 24 % 8 Kapitel 2

9 Experten säger: Den offentliga sektorn bör leda utvecklingen Hej Monica Sihlén, upphandlingsexpert på Konkurrensverket. Vilka inköpskriterier är hetast just nu? Idag är ekologiska inköpskriterier helt okontroversiella. Det är mycket enkelt att fråga efter ekologiskt och inga svårigheter att följa upp. Den överlägset största frågan nu är ambitionen att ställa djurskyddskrav. Djurskyddskriterier är ibland svåra att verifiera och följa upp, vilket vi börjar komma tillrätta med. Hur viktigt är det att ställa krav? Jag har full förståelse för att upphandlare har begränsade resurser och är medveten om att de gör ett stort jobb. Men jag vill ändå understryka hur viktigt det är att sätta upp tydliga inköpskriterier. Om man inte ställer några specifika krav betyder det nämligen att man accepterar den lägsta standarden inom miljö- och djurskydd som är tillåten enligt EUs lagstiftning. På vilket sätt menar du att upphandlare har ett ansvar? Livsmedelsupphandlare inom offentlig sektor har stor möjlighet att påverka marknaden och bana väg för en hållbar utveckling. Genom att ställa krav tvingar de producenterna och leverantörerna till ständiga förbättringar. EU ser till exempel offentlig upphandling som ett sätt att nå samhälleliga mål. Den offentliga sektorn förväntas gå före, vilket är ett stort och viktigt ansvar. Tankar från Fazer Food Services partner: Menigo ser stark trend för klimatsmart mat Hej, Mie Fendert marknadschef på Menigo. Växer intresset för ansvarsfulla inköp? Absolut. Det finns ett större intresse idag kring frågor om ursprung och djuromsorg och efterfrågan på svenskt, ekologiskt och rättvisemärkta produkter ökar. Hur ser trenderna ut? Trots att intresset växer är utvecklingen fortfarande i sin linda. I framtiden tror vi att klimatsmart mat och det vegetariska utbudet kommer att öka. Finns det några utmaningar? Många vill ställa höga krav på råvarorna men långt ifrån alla har utrymme för det i sin budget. Vidare är klimatsmart mat mer komplext än att välja svenskt eller ekologiskt. Att öka andelen grönt, minska andelen kött och välja råvaror efter säsong är viktiga faktorer. Hur ser ni på möjligheterna? Både klimat- och budgetutmaningar kan till viss del lösas genom att öka andelen grönt och minska andelen kött. I tillägg behövs utbildning, att beslutsfattare, kockar och gäster gör medvetna val. Det är viktigt att lyfta fram värdet i hållbara råvaror så att prisskillnaden blir begriplig och accepterad av alla. Kapitel 2 9

10 Vem sätter kriterierna och på vilka grunder? Vilken är din titel? Stor kunskap i kommunerna I Sveriges kommuner finns en hög kompetens inom mat- och livsmedelsfrågor. Så gott som alla kommuner i undersökningen uppger att de har en person med särskild måltids- eller livsmedelskompetens. I privat sektor är det ungefär fyra av tio. 29 % 1 % 13 % 58 % 71 % 3 % 26 % I sex av tio kommuner finns det en kostchef, och i övriga en upphandlingsansvarig eller annan person med måltidskompetens. Bland de privata företagen är det en inköpsansvarig eller annan såsom exempelvis ekonomikontors- eller platschef som tar beslut i måltidsfrågor. Kostchef Kommunal Upphandlingsansvarig Inköpsansvarig Annan titel Privat Viktigt med dialog med leverantören En viktig del i inköpsprocessen är dialogen mellan upphandlare och leverantör. Nio av tio kommuner uppger att de för en dialog med leverantören såväl inför som efter upphandling. Hälften av de privata företagen är i kontakt med leverantören inför och efter upphandlingen, medan en fjärdedel endast för en dialog inför inköpet. Ungefär hälften av kommunerna och de privata bolagen uppger att de utvärderar sina inköpskriterier varje år. Vilket alternativ passar bäst in på din organisation när det gäller er dialog med leverantörer av måltidstjänster eller livsmedel? 6 % 1 % 3 % 90 % 3 % 15 % 50 % 26 % 6 % Kommunal Vi för endast en dialog med leverantörer inför inköp/upphandling Vi för endast en dialog med leverantör efter att inköp/ upphandling är genomförd Vi för en dialog både inför och efter inköp/upphandling Privat Vi för ingen dialog med leverantören utöver själva ordern/ beställningen Inget av ovanstående Vet ej 10 Kapitel 2

11 Experten säger: Livsmedelsfrågor är hetare än någonsin Hej Marianne Backrud Hagberg, ordförande Kost och Näring. Hur ser era medlemmar på Lagen om offentlig upphandling (LOU)? Utmaningarna med LOU har varit en ständig fråga under en lång period. Men enligt min uppfattning, som baseras på vad jag hör från medlemmarna, så har LOU blivit lite enklare att förhålla sig till de senaste åren. Eller så har vi lärt oss hur vi ska hantera den bättre. Är det viktigt att kunskapen om måltidens betydelse ökar i de privata bolagen? Jag tror att vi kommer att få se samma utveckling inom den privata sektorn som vi sett inom den offentliga. Tidigare var majoriteten av upphandlingsfrågorna kopplade till pris, men idag har pendeln svängt till kvalitetskrav som kriterier. Privata företag skulle definitivt ha konkurrensfördelar av att se på måltiden som en helhet. Skulle du säga att frågan om offentliga måltider är prioriterad? När det gäller intresset för mat och diskussionen kring den offentliga måltiden skulle jag vilja hävda att det har skett en revolution under de senaste fem åren. Livsmedelsfrågorna är heta inte bara inom branschen utan även i samhället och bland politiker. Den stora attitydförändringen medför att vi just nu har ett väldigt roligt klimat att jobba i. Ett gott exempel: Täby kommun satsar ekologiskt Hej, Vendela Emmelin upphandlare i Täby kommun. Hur ser Täby kommun på skolmaten? För oss är måltiden en helhetsupplevelse där bra service och trevligt bemötande går hand i hand med bra råvaror, goda smaker och näringsrika rätter. Finns det några livsmedelskriterier och fokusområden som ni prioriterar? Alla livsmedel ska hålla hög kvalitet och vara näringsrika. Just nu satsar vi extra på att utveckla och följa upp det ekologiska utbudet. Ett annat prioriterat miljöområde är att minska matsvinnet. Hur arbetar ni med dessa frågor? Vi har en dietist som driver arbetet i samarbete med avtalssamordnare och oss upphandlare. Vi för också en nära dialog med Fazer Food Services och andra leverantörer. Hur förändras arbetet med livsmedelsfrågorna? I vår senaste upphandling var ekologiskt ett viktigt område. Det hänger ihop med efterfrågan från invånarna i Täby. Nu ser vi att de även börjar efterfråga närproducerat och ställa krav på djurskydd. Kapitel 2 11

12 Hur viktiga är måltider i privat och offentlig sektor? Måltidsfrågor står på agendan Sex av tio kommuner och ungefär hälften av de privata företagen anser att måltidsfrågor står högt på dagordningen. Det innebär också att var fjärde kommun anser att frågan är för lågt prioriterad inom den egna kommunen. Det finns en idé eller vision Åtta av tio kommuner har en policy eller vision kopplat till inköp av livsmedel eller måltidstjänster, någon som inte alls är lika vanligt inom privat sektor. Vissa kommuner eller regioner i Sverige har valt att gå steget längre och aktivt profilera sig som en matregion. Ett sådant exempel är Skåne där matfrågorna är en del av regionens utvecklingsarbete. Liknande arbete sker på många andra håll i landet. I vilken utsträckning upplever du att inköp eller upphandling av måltidstjänster är prioriterad inom din organisation? 20 % 41 % 4 % 23 % Kommunal 5 % 8 % Inte alls prioriterad det saknas helt engagemang i frågan Ganska lågt prioriterad diskuteras sällan och med lågt engagemang Varken lågt eller högt prioriterad diskuteras till viss del 26 % Privat Ganska högt prioriterad diskuteras men har inte högsta prioritet Mycket högt prioriterad viktig fråga som ligger högt på organisationens dagsordning Vet ej 6 % 6 % 26 % 18 % 18 % Har ni någon policy eller vision i er organisation gällande de måltidstjänster eller livsmedel som ni köper in eller upphandlar? 14 % 5% 3% 81 % 59 % 38 % Kommunal Privat Ja vi har en policy eller vision Vet ej känner ej till detta Nej, vi har ingen policy eller vision 12 Kapitel 2

13 Experten säger: Skåne satsar på en hållbar matkultur Hej Lill Spenninge, verksamhetsledare Livsmedelsakademin Skåne. Hur kommer det sig att Region Skåne har valt att satsa på en hållbar matkultur? Livsmedelsnäringen sysselsätter väldigt många personer i Skåne. Vi har en mycket stark mattradition som bland annat speglas i Skånes vision att vara Nordeuropas ledande matregion år Just nu är det stort regionalt fokus på patientmaten som det idag ställs mycket tuffare kvalitetskrav på än tidigare. Ekologiskt, pris, närproducerat och rättvisemärkt är de inköpskriterier som rankas högst bland offentliga upphandlare. Stämmer den topplistan in på Skåne? Nja. Jag skulle uppskatta att närproducerat hamnar åtminstone på plats två i Skåne. Vi har nära till varandra här nere och det finns en kultur av att vilja främja lokala livsmedelsproducenter. Upphandlare har blivit bra på att spalta upp livsmedel i kategorier och hitta sätt att köpa närproducerade varor. Man lär sig av varandra, och Miljöstyrningsrådets riktlinjer har varit till stor hjälp. Vilka insikter vill du dela gällande måltidens betydelse? Måltiden har en mycket stark påverkan på hälsa och välmående. Ett aktuellt exempel från Skåne är att flera sjukhus nu går över till att servera mat i bufféform. En bra måltidsupplevelse är en viktig del i tillfrisknandet och då är det viktigt att kunna erbjuda patienten valmöjligheter, och möjlighet att välja mat i stunden. Ett gott exempel: För SEB är måltiderna en del av personalhälsan Hej Fredrik Kraft, inköpschef på SEB. Kan du berätta varför ni på SEB valt att satsa på personalmåltider? I vår senaste upphandling stod vi inför valet att avveckla eller utveckla vår personalrestaurang. Flera av våra kontor är i citylägen och då måste personalmåltiderna kunna konkurrera med andra alternativ. Vi valde att satsa, delvis eftersom HR-avdelningen såg måltiderna som ett sätt att skapa en hälsosam arbetsplats. På vilket sätts syns det? Vi har ett helt nytt koncept där inredningen och servicen skapar en restaurangatmosfär samtidigt som menyerna har en tydlig hälsoprofil med noga utvalda råvaror, mindre kolhydrater och mer grönsaker. Vi jobbar även med att koppla ihop måltiderna med andra hälsoaktiviteter så som hälsodagar och träning. Har ni sett några positiva resultat? Ja, betydligt fler besöker personalrestaurangen nu än tidigare. Den är mycket uppskattad och både vi och kökspersonalen får glada tillrop från personalen. Kapitel 2 13

14 Vi vill starta samtal om hållbara måltider Syftet med den här rapporten har varit att understryka vikten av hållbara måltider, peka på utmaningarna och initiera en diskussion med kunder, partners, beslutsfattare och sakkunniga på området. Fazer Food Services vill tacka alla som bidragit med att svara på våra frågor i undersökningen och i de intervjuer som redovisas i rapporten. Vi tar med oss alla intressanta åsikter och insikter, bland annat: Att det är glädjande att så många kommuner vill ställa krav på sina livsmedel och måltider. Att många kommuner tycker att det är utmanande att få igenom sina krav i praktiken. Men genom ett nära samarbete mellan måltidsleverantörer, som Fazer Food Services, uppdragsgivare och leverantörer kan mycket göras redan idag för att köpa de livsmedel som önskas. Att allt fler ställer högre krav, och det är bra. Att inte ställa krav är detsamma som att godkänna lågt ställda krav. Samtidigt måste ekvationen mellan krav, tillgång och pris gå ihop. Att utvecklingen går mot att fler inom både privat och offentlig verksamhet kommer att titta mer på kvalitetskriterier och mindre på pris. Att måltidsfrågan, som idag står högt på agendan i sex av tio kommuner, förhoppningsvis kommer att fortsätta att öka i betydelse inom både privat och offentlig verksamhet. Att vi ser en stark utveckling för klimatsmart mat som komponeras efter säsong och bygger på en stor andel vegetarisk kost. Detta och mycket mer finns att diskutera. Vi hoppas att du vill bidra till samtalet. Tack för att du har läst vår rapport. Fazer Food Services 14 Kapitel 2

15

16 Om Fazer Fazer är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr och kexprodukter samt måltids- och cafétjänster. Koncernen har egen verksamhet i åtta länder och export till över 40 länder. Fazers mission är att skapa smakupplevelser. Företagets framgång har sedan etableringen 1891 grundats på bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, de kunniga medarbetarnas passion och företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. Målsättningen är att dela ett gott liv, varje dag. Fazer-koncernens omsättning uppgick till knappt 1,7 miljarder euro år 2013, och antalet anställda är över Fazers verksamhet styrs av de etiska principerna som grundar sig på koncernens värderingar och FN:s Global Compact. Om Fazer Food Services Fazer är ledande inom måltidstjänster i Norden med cirka 1100 anställda. De flesta restauranger drivs under varumärket Amica och Fazer. Våra cirka 200 enheter i Sverige finns på företag, skolor och universitet samt inom vård, äldreomsorg och försvar. I november 2014 tog Fazer Culinary Team hem världsmästartiteln under Culinary World Cup. Läs mer på Fazers syn på Corporate Responsibility Fazers vill erbjuda produkter och tjänster som kan hjälpa konsumenten att leva den ansvarsfulla livsstil han eller hon har valt. Därför är företagsansvar en integrerad del av Fazer-koncernens företagskultur och spelar en viktig roll i utvecklingen av all affärsverksamhet. Fazers Corporate Responsibility program omfattar sex delområden: ansvarsfull affärsverksamhet, ansvar för miljön, konsumenter och ansvar, intressegruppsrelationer, ansvar för personalen och ansvarsfulla inköp. Lindhagensgatan 120, Box 30170, Stockholm SKOM024 Tryckt på miljövänligt papper. Växel: facebook.com/fazersverige Twitter och

Kostchef Sara Ekelund Antagen i Kommunfullmäktige 2013-05-22 26 DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN

Kostchef Sara Ekelund Antagen i Kommunfullmäktige 2013-05-22 26 DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN BAKGRUND Den goda måltiden är riktlinjer för en god kvalitet på den mat och de måltider som erbjuds inom de verksamheter Dals-Eds kommun ansvarar för. Den goda måltiden

Läs mer

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy.

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy. LIVSMEDELSPOLICY Beslutad i: KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-16 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret, tillsvidare POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer

Läs mer

Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun

Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun Servicenämnden 2013 / 30 1 (5) Datum 2013-03-12 Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun Vision Trelleborgs kommun ska erbjuda matgästerna lustfyllda måltider, lagade av bra råvaror som ger god hälsa

Läs mer

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING KURSPROGRAM 2014 Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar

Läs mer

Genomgång av Ekomatsedeln. Praktiska övningar som ger inblick i Ekomatsedelns

Genomgång av Ekomatsedeln. Praktiska övningar som ger inblick i Ekomatsedelns Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar ger utomordentligt goda resultat. Det visar

Läs mer

ursprungsmärkning av livsmedel

ursprungsmärkning av livsmedel Frivillig ursprungsmärkning av livsmedel Martin & Servera arbetar, tillsammans med restaurang- och storköksbranschen, för att initiera en frivillig ursprungsmärkning för livsmedel, något som många kunder

Läs mer

Miljömåltider i Göteborgs Stad

Miljömåltider i Göteborgs Stad Miljömåltider i Göteborgs Stad LAGA MAT EFTER SÄSONG! I Göteborgs Stad arbetar vi för att alla måltider som serveras ska vara miljömåltider. En miljömåltid är baserad på miljömärkta råvaror, är säsongsanpassad,

Läs mer

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg De offentliga måltidernas

Läs mer

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT För dig som bryr dig om schysst produktion Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Anders Strålman, vd Axfood AB Vår

Läs mer

God mat + Bra miljö = Sant

God mat + Bra miljö = Sant God mat + Bra miljö = Sant Vad vi äter spelar roll - både för hälsan och miljön! Här berättar vi mer om hur vår mat påverkar miljön och hur du själv kan bidra med dina beslut Sju smarta regler för maten

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter:

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter: Måltidspolicy Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2013-10-24 125 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona kommun och dess bolag tills vidare Kostpolicy

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Välj godare råvaror till ditt kök

Välj godare råvaror till ditt kök KRAV-CERTIFIERA DIN RESTAURANG Välj godare råvaror till ditt kök Receptet på godare mat VASA ALLÉ GÖTEBORG Restaurang Wasa Allé ligger mitt i Vasastaden i Göteborg. Här är ambitionsnivån skyhög, inte minst

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Organisation Kvalitet

Organisation Kvalitet 1(6) 2(6) I Svedala kommun är maten alltid viktig. Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla, den har stor betydelse ur många aspekter. Den är helt nödvändig, i rätt mängd och rätt sammansättning,

Läs mer

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiden har betydelse Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger energi och hälsa. God och

Läs mer

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider Kostpolicy för Falköpings kommun Mat och måltider Falköpings kommun och maten Här i Falköpings kommun är maten ett medel för att nå god och jämlik hälsa för kommunens invånare. Detta är i enlighet med

Läs mer

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-14 GSN-2013/447.809 1 (3) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta 08-535 363 11 Margareta.Kurki@huddinge.se Grundskolenämnden Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN Bilaga till kostpolicyn RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN NÄRING MÅLTIDEN Måltiderna ska vara utformade enligt de svenska näringsrekommendationerna för äldre. Måltidernas närings- och energiinnehåll är viktigt

Läs mer

REVISION AV LIVSMEDELSKRITERIER 2010. Livsmedelskonferens U24, 2010-11-11 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, Monica@msr.se

REVISION AV LIVSMEDELSKRITERIER 2010. Livsmedelskonferens U24, 2010-11-11 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, Monica@msr.se REVISION AV LIVSMEDELSKRITERIER 2010 Livsmedelskonferens U24, 2010-11-11 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, Monica@msr.se AGENDA Exempel på Miljöstyrningsrådets nya livsmedelskriterier Den offentliga

Läs mer

Ansvarsfullt företagande.

Ansvarsfullt företagande. Våra ledstjärnor på vägen mot framtidens hållbara meny. Ansvarsfullt företagande. nsvar d 2020 10.5% av vår försäljning är ekologiska och miljömärkta produkter 20% av ledare med personalansvar ska ha utländsk

Läs mer

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös Enkla råd är svåra att ge Matproduktion genom tiderna Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 8, Konsum8onens klimatpåverkan 1 Växthuseffekten De

Läs mer

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum.

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi samlade ihop olika konventionella varor som brukar

Läs mer

Hållbara måltider i Trosa kommun

Hållbara måltider i Trosa kommun 2012-10-08 Hållbara måltider i Trosa kommun www.trosa.se Vision Trosa kommun erbjuder Sveriges bästa offentliga måltider där matglädjen, människan och miljön står i centrum. Inledning Ett hållbart samhälle

Läs mer

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur Martin & Servera erbjuder fiskar och skaldjur märkta med certifieringarna ASC, MSC och KRAV. Genom att välja certifierade fiskar och skaldjur bidrar du till

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 5049/02.08.00/2013 Stadsstyrelsen 114 7.4.2014 Fullmäktige 65 19.5.2014 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar

Läs mer

Policy för hållbar utveckling och mat. för Malmö stad

Policy för hållbar utveckling och mat. för Malmö stad Policy för hållbar utveckling och mat för Malmö stad Innehåll: Matens betydelse mer än ett mål mat sid 5 Policy för hållbar utveckling och mat sid 9 Från policy till verklighet sid 27 Matens betydelse

Läs mer

Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras!

Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras! amtiden r f h c o n e t a M? Vart är vi på väg Susanne Gäre Gunnar Lyckhage Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras! Sverige saknar en livsmedelsstrategi! Jordbrukarna

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Inköpspolicy. Kristianstads Nation

Inköpspolicy. Kristianstads Nation Inköpspolicy Kristianstads Nation Miljömål Nationens mål är att minst 10 % av våra råvaror ska vara framtagna på ett sätt som är hållbart för miljön. Med det så söker vi varor som är märkta med t.ex. något

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Hållbar, nyttig och inspirerande mat i Umeå kommun

Hållbar, nyttig och inspirerande mat i Umeå kommun Så arbetar Måltidsservice för att servera hållbara måltider och främja goda matvanor Hållbar, nyttig och inspirerande mat i Umeå kommun Matglädje Mat är glädje, inspiration och njutning. Goda måltider,

Läs mer

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ MAT OCH MILJÖ DET HÄR FAKTABLADET ÄR FRAMTAGEN TILL ÖVNINGARNA HEJ SKOLMAT. HELA MATERIALET FINNS FÖR NEDLADDNING PÅ WWW.LIVSMEDELSVERKET.SE Mat och måltider spelar en viktig roll i våra liv. Mat kan vara

Läs mer

Detta kan göras imorgon

Detta kan göras imorgon Sammanfattning svinnworkshop, Hållbara måltider i Örebro län 2.0, 2015.03.30 Detta kan göras imorgon - Kommunicera med mottagningskök hur mycket går åt? - Ta tillvara på överbliven mat. - Införa smakskedar.

Läs mer

Framtidens livsmedel - Hållbara kretslopp

Framtidens livsmedel - Hållbara kretslopp Framtidens livsmedel - Hållbara kretslopp 2015-06-23 Henrik Nyberg Int NN 2014-02-10 1 Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat Nuläge: Import av fisk och grönsaker

Läs mer

HAR NI REDAN BESLUTAT UPPHANDLA NÄRPRODUCERAD MAT?

HAR NI REDAN BESLUTAT UPPHANDLA NÄRPRODUCERAD MAT? Beslutsfattare, upphandlare och måltidsexperter HAR NI REDAN BESLUTAT UPPHANDLA NÄRPRODUCERAD MAT? ATT UPPHANDLA NÄRPRODUCERAT Detta häfte har utarbetats för att stödja upphandling av närproducerade livsmedel

Läs mer

Naturskyddsföreningens kampanj för att minska matens miljöpåverkan.

Naturskyddsföreningens kampanj för att minska matens miljöpåverkan. Naturskyddsföreningens kampanj för att minska matens miljöpåverkan. Om alla svenskar bytte kött mot grönsaker två gånger i veckan skulle det motsvara koldioxidutsläppet från 233 000 bilar under ett helt

Läs mer

En vecka till start av det nya skolmåltidsavtalet den 1 november

En vecka till start av det nya skolmåltidsavtalet den 1 november Stockholm 2011-10-18 Informationsbrev Sodexo En vecka till start av det nya skolmåltidsavtalet den 1 november Hej, jag som skriver till er heter Thomas Andersson och arbetar som Distriktschef i Sodexo.

Läs mer

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Maj 2006 Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Rapport inför miljöpartiets kongress 25-28 maj Innehåll Inledning. 3 Om ursprungsmärkning.. 5 Om betydelsen av att kunna göra medvetna val..

Läs mer

Trerätters år 9. Förväntat resultat Efter arbetsområdets slut förväntas eleven

Trerätters år 9. Förväntat resultat Efter arbetsområdets slut förväntas eleven Trerätters år 9 Förankring i kursplanen Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att planera och tillaga måltider och att genomföra uppgifter som förekommer i ett hem. använda metoder, livsmedel och

Läs mer

januari 2013 Upphandla eller följa upp?

januari 2013 Upphandla eller följa upp? januari 2013 Upphandla eller följa upp? En rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Upphandla eller följa upp? en rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Inledning

Läs mer

Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat

Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat Klimatsmart kretsloppsbaserad produktion av fisk och grönsaker 2015-01-27 Henrik Nyberg Int NN 2014-02-10 1 Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat Nuläge: Import

Läs mer

VI ARBETAR FÖR ATT FLER SKA SERVERA EKOLOGISK OCH KLIMATSMART MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL.

VI ARBETAR FÖR ATT FLER SKA SERVERA EKOLOGISK OCH KLIMATSMART MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL. VI ARBETAR FÖR ATT FLER SKA SERVERA EKOLOGISK OCH KLIMATSMART MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL. Informationscentrum för Ekologiska Produkter Informationsmaterial Kursverksamhet Studiebesök Rådgivning Marknadsutveckling

Läs mer

[ KEITARINGU ] CATERING på japanska

[ KEITARINGU ] CATERING på japanska [ KEITARINGU ] CATERING på japanska NjUT Av livets frukt EN fest för smak och syn. här - där öst möter väst INGENTING är omöjligt Ska du ordna en fest, ett affärsmöte eller något annat evenemang? Söker

Läs mer

Skandinaviens främsta köttleverantör

Skandinaviens främsta köttleverantör folder från quality meat 2014 OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET Skandinaviens främsta köttleverantör OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET om oss Quality Meat är ett av de största handelsföretagen på marknaden

Läs mer

FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS!

FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS! FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS! * Man slänger mat för flera miljarder kronor i Sverige varje år. * Räknar man hela Europas matsvinn så kastar vi så mycket att en yta lika stort som landet Belgien odlas helt

Läs mer

Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling. Anna Lipkin 18 september 2014

Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling. Anna Lipkin 18 september 2014 Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling Anna Lipkin 18 september 2014 Ett samlat upphandlingsstöd 2014 1 januari Tillhandahålla metod- och kompetensstöd för innovationsupphandling (tidigare Vinnova).

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Minska matsvinnet. Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad. Nyhet: Doggybag Beställ nu!

Minska matsvinnet. Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad. Nyhet: Doggybag Beställ nu! Minska matsvinnet Erbjud dina gäster att ta hem resterna i doggybag Nyhet: Doggybag Beställ nu! Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad Så här jobbar

Läs mer

KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL

KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL ÖVERGRIPANDE MÅL Skollunch ska erbjudas utan avgift till alla elever som är antagna

Läs mer

Stärk djurskyddet i Europa

Stärk djurskyddet i Europa Stärk djurskyddet i Europa Europas förenta krafter maj 2009 www.centerpartiet.se Centerpartiet vill: 1. Förbättra skyddet för EU:s grisar 2. Att djur ska bedövas före slakt 3. Införa max åtta timmar långa

Läs mer

Skolkocken vår nya idol!

Skolkocken vår nya idol! Tre utbildningsaktörer om vikten av kompetenshöjning i skolköken Eva Fröman, konsult på EkoMatCentrum Cecilia Corin, konsult på Hushållningssällskapet Mija Gustafsson, projektledare på Nationellt centrum

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Fler vegetariska lunchalternativ i Jönköpings kommun?

Fler vegetariska lunchalternativ i Jönköpings kommun? Fler vegetariska lunchalternativ i Jönköpings kommun? Anna Sperl Jönköpings kommun, Miljökontoret 28 november 2013 Innehållsförteckning 1.0 Introduktion... 3 2.0 Bakgrund... 3 3.0 Mål och syfte... 4 3.1

Läs mer

Kommuner och landsting vill, kan och vågar satsa på kvalitet på livsmedel i offentliga kök. Presentation från Landsbygdsnätverket 2014

Kommuner och landsting vill, kan och vågar satsa på kvalitet på livsmedel i offentliga kök. Presentation från Landsbygdsnätverket 2014 Kommuner och landsting vill, kan och vågar satsa på kvalitet på livsmedel i offentliga kök Presentation från Landsbygdsnätverket 2014 Landsbygdsnätverkets arbete med kvalitet på livsmedel i offentliga

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Upphandling av livsmedel frukt, grönsaker och potatis. KS 2014-335

Upphandling av livsmedel frukt, grönsaker och potatis. KS 2014-335 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-09-02 256 Upphandling av livsmedel frukt, grönsaker och potatis. KS 2014-335 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för kostverksamheten i grundskolan i Västerviks kommun

Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för kostverksamheten i grundskolan i Västerviks kommun Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för kostverksamheten i grundskolan i Västerviks kommun Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete av kostenverksamheten i grundskolan i Västerviks kommun Den

Läs mer

Publik: Fiskbranschen, fiskare, lobbyorganisationer, myndigheter, media. 180. Kära vänner, tack för att jag har fått möjlighet att träffa er här idag!

Publik: Fiskbranschen, fiskare, lobbyorganisationer, myndigheter, media. 180. Kära vänner, tack för att jag har fått möjlighet att träffa er här idag! Fiskbranschens riksförbund, Göteborg Hållbar matglädje Tid: 30 min Publik: Fiskbranschen, fiskare, lobbyorganisationer, myndigheter, media. 180 personer anmälda. Kära vänner, tack för att jag har fått

Läs mer

Matlandet. Fokus på ungdomars upplevelse av matlandet Sverige

Matlandet. Fokus på ungdomars upplevelse av matlandet Sverige Matlandet Fokus på ungdomars upplevelse av matlandet Sverige Disposition Teknisk beskrivning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Läshänvisning Bilagor Resultat (totalnivå) Kännedom Matens ursprung Matländer

Läs mer

och utbildningsförvaltningen

och utbildningsförvaltningen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-23 FSN-2013/352.809 1 (3) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta 08-535 363 11 Margareta.Kurki@huddinge.se Förskolenämnden Bryt köttnormen

Läs mer

Världen har blivit varmare

Världen har blivit varmare Klimatsmart mat Hur vi genom vårt matval kan bidra till att minska effekterna av klimatförändringarna - Samtidigt som vi äter bra för oss Världen har blivit varmare Vad har hänt? Människans utsläpp av

Läs mer

Redovisning av Ekocentrum Projekt 121. SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING

Redovisning av Ekocentrum Projekt 121. SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING Redovisning av Ekocentrum Projekt 121 SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING Projektet har genomfört ett antal uppskattade och välbesökta aktiviteter och också stakat ut en intressant väg för Ekocentrum.

Läs mer

Morgondagens rätt? Maten, klimatet, påverkan år 2050

Morgondagens rätt? Maten, klimatet, påverkan år 2050 Växthusgasutsläpp och livsmedel 1 Morgondagens rätt? Maten, klimatet, påverkan år 5 Karin Hjerpe, Jordbruksverket Fredrik Hedenus, Chalmers ton CO -eq per person och år 8 6 Offentlig konsumtion Shoppa

Läs mer

Restaurang Stekoteket Målgrupp att kommunicera med: Lunchgäster Ton: Personlig, lättsam med lite humor

Restaurang Stekoteket Målgrupp att kommunicera med: Lunchgäster Ton: Personlig, lättsam med lite humor Övningsuppgift v.43 - Copyrighting för sociala medier och webb Restaurang Stekoteket Målgrupp att kommunicera med: Lunchgäster Ton: Personlig, lättsam med lite humor Facebookstatusar: 1. Hos oss på Stekoteket

Läs mer

Ekomat i Malmö stad så funkar det

Ekomat i Malmö stad så funkar det Ekomat i Malmö stad så funkar det Det handlar om omsorg! Därför ska vi köpa ekologiskt och rättvisemärkt. Det handlar om omsorg om barnen, eftersom ekologiskt och rättvisemärkt bland mycket annat innebär

Läs mer

Minnesanteckningar från konsumentrådets möte den 4 mars 2014

Minnesanteckningar från konsumentrådets möte den 4 mars 2014 Minnesanteckningar från konsumentrådets möte den 4 mars 2014 Punkt 1 Mötesordföranden Christina Nordin inledde mötet med att hälsa deltagarna välkomna till konsumentrådets möte. Ordföranden började med

Läs mer

Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014

Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014 Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014 Ett branschforskningsinstitut för livsmedelskedjan med uppgift

Läs mer

Den hållbara maten konsumenten i fokus

Den hållbara maten konsumenten i fokus Den hållbara maten konsumenten i fokus Frukostseminarium, 10 april 2013 Produktion av livsmedel står för ungefär en fjärdedel av svenskarnas totala utsläpp av växthusgaser. Maten påverkar också miljön

Läs mer

Den viktiga skolmåltiden. Martin& Servera-rapporten 2013

Den viktiga skolmåltiden. Martin& Servera-rapporten 2013 Den viktiga skolmåltiden Martin& Servera-rapporten 2013 Innehåll Vår skolmåltidsvision 3 Skolmåltiden en viktig politisk fråga 4 Skolmåltiden viktig enligt föräldrarna 5 Att lyssna på våra kunder och ha

Läs mer

Kostprogram. Askersunds kommun. Matens betydelse mer än ett mål mat

Kostprogram. Askersunds kommun. Matens betydelse mer än ett mål mat Kostprogram Askersunds kommun Matens betydelse mer än ett mål mat Bakgrund Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla och är helt nöd vändig, i rätt mängd och med rätt sammansättning, för att vi

Läs mer

Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet

Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat är en källa till glädje! Mat är ett stort och roligt

Läs mer

Pressmeddelande 13-09- 16

Pressmeddelande 13-09- 16 Pressmeddelande 13-09- 16 Nordisk undersökning om matsvinn: Svenskar slänger oftast mat Svenskar är mest benägna i Norden att kasta livsmedel. Minst benägna att slänga mat är finländarna. Men det är framför

Läs mer

Ät S.M.A.R.T. Det finns en utställning och ett omfattande OH-paket om Ät S.M.A.R.T. Läs mer på www.sll.se/ctn under Mat och miljö.

Ät S.M.A.R.T. Det finns en utställning och ett omfattande OH-paket om Ät S.M.A.R.T. Läs mer på www.sll.se/ctn under Mat och miljö. Hur hälsosam var egentligen maten du åt till lunch? Och hur påverkade den miljön? Många känner osäkerhet inför konsekvenserna av vad vi äter. Ät -modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt

Läs mer

Kostpolicy. inom äldreomsorgen

Kostpolicy. inom äldreomsorgen Kostpolicy inom äldreomsorgen Alla matgäster, men även anhöriga, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Södertälje kommuns måltidsverksamheter.

Läs mer

SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA

SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA Det vi äter påverkar miljön. Livsmedelsproduktionen kräver oerhört mycket åkrar, vatten, näringsämnen och energi. Det finns redan så mycket åkrar att det är svårt att öka antalet

Läs mer

Förskolans mat Verksamhetsplan för köket

Förskolans mat Verksamhetsplan för köket Förskolans mat Verksamhetsplan för köket 2014-2015 Innehåll Förskolans visioner och arbete runt måltiderna... 3 Bra principer för maten... 4 Ekologiska råvaror... 4 Sockerpolicy... 4 Saltpolicy... 5 Kontinuerliga

Läs mer

RAPPORT2010. Konsumentföreningen Stockholm. Långkok eller färdiglagat? Föräldrajuryn om vardagsmaten. December 2010

RAPPORT2010. Konsumentföreningen Stockholm. Långkok eller färdiglagat? Föräldrajuryn om vardagsmaten. December 2010 RAPPORT2010 Konsumentföreningen Stockholm Långkok eller färdiglagat? Föräldrajuryn om vardagsmaten December 2010 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55

Läs mer

Livsmedelsverkets miljösmarta matval

Livsmedelsverkets miljösmarta matval Livsmedelsverkets miljösmarta matval Anna-Karin Johansson, Miljöstrateg www.slv.se se e/matomiljo Livsmedelsverket ts vision i Alla känner matgläd dje och mår bra av mat ten. Vi vill dela visionen med

Läs mer

ROOMI Consciously yours

ROOMI Consciously yours ROOMI Consciously yours VÅRT ANSVARSTAGANDE Toivio & Trum AB (härefter T&T) och varumärket ROOMI, tillämpar ISOstandarden ISO 26000 Vägledning för socialt ansvarstagande i sin verksamhet, enligt nedan.

Läs mer

Det finns också en utställning och ett omfattande. på www.folkhalsoguiden.se/mat.

Det finns också en utställning och ett omfattande. på www.folkhalsoguiden.se/mat. Hur hälsosam var egentligen maten du åt till lunch? Och hur påverkade den miljön? Många känner osäkerhet inför konsekvenserna av vad vi äter. Ät - modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt

Läs mer

Ett paradis för. matälskare

Ett paradis för. matälskare s q rtuopv ms tuopv Ett paradis för matälskare s q rtuopv ms tuopv Hej och välkommen till ICA Stop i Täby s q rtuopv ms tuopv ms q rtuopvq rtuopv m suopv m suopv m Vare sig du brukar komma in till oss

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Du har en produkt som får oss att må bra

Du har en produkt som får oss att må bra Du har en produkt som får oss att må bra Bra mat för människan Nyckeln till din merförsäljning Allt fler svenskar intresserar sig för en kosthållning vars inverkan på kroppens blodsockernivå är så minimal

Läs mer

Västerås stads Restaurangenhet. så här jobbar vi med skolmat inom Västerås stad

Västerås stads Restaurangenhet. så här jobbar vi med skolmat inom Västerås stad Västerås stads Restaurangenhet så här jobbar vi med skolmat inom Västerås stad Maten lagas ute på skolorna Restaurangenhetens uppgift är att bidra till högre måluppfyllelse genom att servera vällagad och

Läs mer

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige Kort om mig och gården Den svenska ekomarknaden går som tåget Forskarkritik

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

Sibylle Mendes. Criadora Consult. Upphandla livsmedel Stockholm 19 nov 2013

Sibylle Mendes. Criadora Consult. Upphandla livsmedel Stockholm 19 nov 2013 . Sibylle Mendes Criadora Consult Upphandla livsmedel Stockholm 19 nov 2013 Goda exempel De goda exemplen finns, men de har krävt en hel del extra arbete av såväl kostchefer som upphandlare. Vadstena,

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-02-20 2015-02-19Dnr KS.2015.14 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Annika Friberg Tel: 0303-371186 E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Ale kommuns målsättning inom

Läs mer

Miljöaktuellts kommunrankning: Visualisering av resultat för Malmö stad

Miljöaktuellts kommunrankning: Visualisering av resultat för Malmö stad repo001.docx 2012-03-2914 Miljöaktuellts kommunrankning: Visualisering av resultat för Malmö stad repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 1.1 Inledning 2 1.2 Metodbeskrivning 4 2 Malmö

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer