Best practice inom privat vård och omsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Best practice inom privat vård och omsorg"

Transkript

1 Best practice inom privat vård och omsorg 16 maj 2014 Mats Fagerlund Partner Anders Thörnsten Manager 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

2 Agenda - Best practice inom privat vård och omsorg Inledning och introduktion Slutsatser från Grant Thorntons intervjustudie Läkarleasing en tillväxtresa i en bransch som ingen vill ha (Thomas Göthlin, VD och ägare)

3 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt

4 DI Gasell åren <10

5 Sju framgångsfaktorer vi sett Tydlig vision, affärsidé och målbild Skarpt fokus i affärsmodellen Aktivt ledarskap Tydliga roller och ansvar Kommunikation och information Kontroll på riskerna Ordning och reda

6 Utgångspunkter för intervjustudien och respondenter Legal rapportering Krav på kontroll och uppföljning från huvumän Enhetsredovisning Levereras rätt kvalitet på köpt tjänst Externa rådgivare Finansiellkontroll Kvalitet- & uppföljning Ökade krav på reglering Förvärv- och integration Övertagande av offentlig verksamhet Rekryteringsbehov Attrahera & bibehålla personal Financial due Commercial diligence due diligence Audit Kommunika tion- & media Opinion & politiska risker Förändringar i lagstiftning Vinstfrågor Attityder till arbete och fritid Varumärke Frågor kring driftsformer Ny medialogik

7 Kommunikation och mediahantering Kommunikation & media

8 Kommunikation om vinster i välfärden Kommunikation & media Förskjutning i opinionen mot vinster i välfärden 7 av 10 för att stoppa vinstutdelning Partiöverskridande Fler partier antar officiellt mer kritisk inställning till vinster i välfärden Dock starkt stöd för ökad valfrihet för individen Grund för ologisk debatt kring ägar- och driftsformer Ny medialogik ökar riskerna för privata vårdaktörer

9 3 största utmaningarna Kommunikation & media Kommunikation & media 1. Att inte låta sig påverkas för mycket av den politiska osäkerheten i verksamhetsbeslut 2. Att få alla medarbetare att förstå betydelsen av kommunikation och att den påverkar en helhet 3. Att förbereda personalen på viktiga frågeställningar som kan komma att diskuteras

10 Hur möter man dessa utmaningar? Kommunikation & media Få nyckelpersoner att förstå betydelsen av kommunikation Öka medvetenheten genom konkreta exempel Enhetlig kommunikation (definiera vilka vi är, vad vi står för, vilka budskap som ska användas och säkerställ att dessa är sanna) Undvik försvarsställning och agera proaktivt Hög närvaro för att öka snabbheten Prioritera journalisternas frågor men se bolaget som en helhet Kombinera uttalande om vinstnivåer med kvalitativ information så att inte debatten om vinster blir för ensidig

11 Kvalitet och uppföljning Kvalitet & uppföljning Kvalitetsansvarig och organisation Förebyggande kvalitetsarbete riskanalyser avvikelsehantering kontinuerlig utbildning av personal kvalitetsansvarig med en oberoende kvalitetsorganisation kvalitetssystem och uppföljning Internt kvalitetsarbete systematiska förbättringar av ledningssystemet interna revisioner och interna anmärkningar interna mätningar, utvärderingar och uppföljningar Reaktivt kvalitetsarbete anmärkningar (interna, externa, websida etc.) uppföljningar av anmärkningar processer för systematiska förbättringar efter varje anmärkning Externt kvalitetsarbete extern revision av ledningssystem övervaktning och rapportering av/till externa organ t ex socialstyrelsen, kommuner etc. kundutvärderingar Kvalitetsstyrning

12 3 största utmaningarna inom kvalitet Kvalitet & uppföljning 1. Balansera kraven från myndigheter/beställare etc. med vad organisationen behöver för att leverera god vård 2. Balans mellan behovet av centralstyrning av kvalitetsarbetet och bibehållande av lokal drivkraft 3. Uppföljningssystem som skapar engagemang och bidrar till öppen och tillåtande kultur

13 Hur möter man dessa utmaningar? Kvalitet & uppföljning Initiativet ska stöttas från ägare och ledning Undvik att styras av lagstiftning eller vad andra anser är viktigt Skapa ett logiskt och lättanvänt system Använd färre men de absolut viktigaste kvalitetsindikatorerna Säkerställ mätbarhet över tid och målsättning Återkoppling på måluppfyllelse till uppdragsgivaren ISO certifiering synliggör processer och rutiner som varje medarbetare kan förbättra (demokratisering)

14 Hur möter man dessa utmaningar? Kvalitet & uppföljning Skapa en kultur där medarbetare tillåts tänka i termer av förbättringar och vågar göra misstag Vid misstag är fokus på rutiner och processer som brustit och inte på enskilda medarbetare Öka samverkan med uppdragsgivaren för att förtydliga förutsättningar för rätt behandling och ökad tonvikt på kvalitet/investering framför pris

15 3 största utmaningarna Attrahera och behålla personal Attrahera & bibehålla personal 1. Rekrytera personal med rätt inställning och kompetens 2. Kommunikation internt för att hantera oro bland personalen kring förändringar i verksamheten och ägande 3. Implementera bra rutiner och processer för att skapa trygghet hos personalen

16 Hur möter man dessa utmaningar? Attrahera & bibehålla personal Kommunikation till personalen Tydlighet med vad ägarna vill åstadkomma Personalen ska vara beredd på förändring Att förändring innebär möjligheter Vid kontinuerlig tillväxt kommer inget att någonsin vara helt "färdigt" fokus på förbättringar Viktigt att personalen känner att ägarna bryr sig om personalen (tydlighet i satsning på personalen år 1)

17 Hur möter man dessa utmaningar? Attrahera & bibehålla personal Hög närvaro från ägare/ledning Skapa delaktighet Ta itu med medarbetarproblem direkt Prioritera rutiner och processer och gör personalen delaktig Skapa utrymme för samverkan/diskussion Personalen är vårdande till sin natur, vilket ställer krav på lyhördhet för bakomliggande problem.

18 Finansiell kontroll och styrning Finansiellkontroll In-house Strategier Offertstöd i upphandling Affärsstöd Core Outsourca? Analyser Operativ rapportering Konsolidering och legal rapportering Väsentlig core Budgetering och finansförvaltning Anläggningsregister Lönehantering Outsourca Kostnader Kassa & Bank Icke-core Leverantörsreskontra Kundreskontra

19 3 största utmaningarna finansiell kontroll Finansiellkontroll 1. En växande verksamhet ställer högre krav på kompetens inom ekonomi & finans 2. Att inte få för stort gap mellan verksamhetens storlek och finansiell styrning och kontroll 3. Kvalitetssäkring av integrationsarbetet (av förvärvade och nyöppnade enheter)

20 Hur möter man dessa utmaningar Finansiellkontroll Vid nyrekrytering prioritera ekonomer med förmåga att hantera hög förändringstakt Systemstöd som klarar tillväxt Hantera den ökande kravbilden genom utbildningar i dotterbolagen och ekonomipersonal Förankring via ett fåtal ambassadörer Ordning och reda - kritiskt för uppföljning & beslutsfattande Att kunna presentera bolagets finansiell utveckling God kontroll av kassa/likviditet. Förståelse för kassaflödet

21 Vanligaste svagheterna inom finansiell rapportering och uppföljning Finansiellkontroll Ovana vid månadsvis rapportering Låg kunskap om legala redovisningsregler Låg erfarenhet av prognoser och nyckeltal som styrinstrument Ingen eller låg grad av kontroller Låg dokumentationsgrad leder till högt personberoende och svårighet med byte av personal Avsaknad av plan och låg förberedelse för att växla upp kvalitén på ekonomifunktionen vid stark tillväxt Oklara attestregler

22 Hur skapas ordning och reda i ett vårdföretag? Finansiellkontroll Val av kollektivavtal (pensionslösningar och försäkringar) Kontroll på kund-, anställnings- och väsentliga leverantörsavtal Kontroll på indexering, ev. tak och löptid i kundavtal, standardtjänst resp. tilläggstjänst Dokumentation av väsentliga rutiner och processer Klassificering/kodning av debiterade tjänster

23 Hur skapas ordning och reda i ett vårdföretag? Finansiellkontroll Kontroll av arbetade och fakturerade timmar, avtalsefterlevnad och kontroll av frånvaro Arbeta strukturerat och resurseffektivt med schemaläggning, bemanning, jour etc. Kostnadseffektivitet (val av leverantörer och antal) Kontroll på semesterlöneskulden och betald semester Momshantering (interna tjänster, utfasning av momsgrupper, blandad verksamhet, tilläggstjänster)

24 Fallgropar vid förvärv i vårdsektorn Förvärv och integration Orsaker till misslyckade förvärv i vårdsektorn 1. Överskattad budget/prognos 2. Förändrad konkurrenssituation 3. Förändrade regler/lagar 4. Nya upphandlingar med förändrade villkor 80% 75% 75% 70% 60% 50% 40% 50% 50% 50% 38% 38% 38% 30% 25% 20% 10% 0% Noggrann planering inför förvärv Personalkultur Säkerställa att nyckelpersoner stannar efter förvärv Utvärdering av budget/prognoser Bedömning av väsentliga kund- & leverantörsavtal Bedömning av marknad/konkurrenter Ordning & reda i verksamheten Grundläggande värderingar i verksamheten Grundlig utvärdering av historiska resultat

25 Framgångsrika företagsförvärv i vårdsektorn Förvärv och integration Hög förståelse om segmentet du förvärvar i Vara förberedd när tillfälle ges Noggrannhet/disciplin i förarbetet och genom processen Få till stånd ett effektivt och bra informationsflöde En dedikerad resurs som håller i samordningen Om befintliga ägare ska arbeta kvar, se till att ha samsyn om närliggande framtid (vem ska göra vad, arbetsinsats, målsättningar etc.) Externa rådgivare bör veta vad ditt företag står för

26 Hur lyckas man med integrationen? Förvärv och integration Att ha skapat ett "Vi" i organisationen innan förvärv Arbeta med färdiga strukturer (exempelvis checklistor) Att jobba nära revisorerna ger insyn och ökar förståelsen för den förvärvade enheten Hög närvaro (helst på plats, med olika kompetenser) Satsa på nätverks-/kompetensdagar, kommunikationsgrupp Tydliga attest- och VD-instruktioner Tydliga skall-krav som sätter tillräckligt god lägstanivå Se till att det förvärvade bolaget får behålla sin unika affärsplan och affärsidé men får avlastning vid behov

27 Frågor & funderingar 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Expertgruppen för kvalitet i välfärden Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Innehåll 1. Expertgruppens uppdrag... 3 2. Välfärdsuppdraget... 4 3. Marknaden för vård, skola och omsorg... 5

Läs mer

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2013-11-22

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2013-11-22 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2013-11-22 Satish Sen VD Kaleidoscope Övrigt Ansvarat för behovsanalys, screening och rekrytering av

Läs mer

Synnöve Ödegård. Tabell 1. Svar på frågan Jämfört med 2003, anser Du att säkerheten för patienterna i Sverige idag är?.

Synnöve Ödegård. Tabell 1. Svar på frågan Jämfört med 2003, anser Du att säkerheten för patienterna i Sverige idag är?. 28 september 2013 Hot mot säkerheten och möjligheter till förbättring Konferensdeltagarnas synpunkter inför konferensen Patientsäkerhet teori och praktik den 3:e och 4:e sept. 2013 Synnöve Ödegård Vid

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett

2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett 2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett mindre bolag och ett av flera på en ny marknad. Efter

Läs mer

Upplevelseledarskap, enklare i teorin än i praktiken

Upplevelseledarskap, enklare i teorin än i praktiken Studie Kundupplevelse 2013 Upplevelseledarskap, enklare i teorin än i praktiken En studie om framgångsfaktorer och fallgropar Trenden mot ett ökat kundfokus är idag tilltagande. Detta gäller speciellt

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

FINANCE SHARED SERVICES INOM SVENSKA STORFÖRETAG

FINANCE SHARED SERVICES INOM SVENSKA STORFÖRETAG Hur utvecklade är svenska storföretags Finance Shared Service Centers och inom vilka områden kommer de att utvecklas framöver? FINANCE SHARED SERVICES INOM SVENSKA STORFÖRETAG NULÄGE OCH FRAMTIDA FOKUS

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Downsizing. strategi eller panikåtgärd?

Downsizing. strategi eller panikåtgärd? Downsizing strategi eller panikåtgärd? Downsizing strategi eller panikåtgärd? Innehållsförteckning Förord..................................................................................................................

Läs mer

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4 Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Januari 2012 Sid 4 Satsa på ett lönsamt kunskapslyft 2012 UTBILDNINGSPROGRAM Black Belt-utbildning

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

Region Väst. Kommunal reserevision

Region Väst. Kommunal reserevision Region Väst Kommunal reserevision Resultat från en kvalitativ undersökning avseende attityder till pilotprojektet kommunal reserevision bland nyckelpersoner i Mark och Orust kommun Stockholm i januari

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Styrelsen för teknik och service 1 teknik & service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Innehållsförteckning VÅRT UPPDRAG... 3 VÅR OMVÄRLD... 4 POLICYER... 6 VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN Fastighet och anläggning...

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer