Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15"

Transkript

1 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp

2 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har uppdraget att arbeta för en attraktiv, effektiv, trygg, säker och hållbar miljö för kommunens invånare, företagare och besökare. Uppdragsgivare är samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljönämnden samt kommunstyrelsen. Förvaltningens verksamhetsidé uttrycker vår ambition: Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen är en modern organisation som möjliggör att Linköpings kommun utvecklas konkurrenskraftigt, med intressant och berörande stadsbyggnad med långsiktig hållbarhet. Förvaltningens mål utgår från verksamhetsidén och kommunens kärnvärden Modiga,, Mångfasetterade. I år prövar vi att härleda varje aktivitet till ett eller flera kärnvärden i syfte att stärka vår egen medvetenhet. Utvecklingsplanen är ett internt verktyg för att kunna styra, leda, utveckla och följa upp förvaltningens verksamheter så att vi ska kunna leva upp till förväntningar från våra uppdragsgivare och kunder. Förvaltningen kommer därför att betona den strategiska ledningen, kundperspektivet, kundnytta och delaktighet, ett processinriktat arbetssätt och stärkt kvalitetsarbete. Utvecklingsfrågorna och medarbetarnas arbetsmiljö och delaktighet är andra viktiga delar i utvecklingsplanen. För att förverkliga utvecklingsplanen ska varje kontor eller avdelning bryta ner de aktiviteter som bidrar till ökad måluppfyllelse. Resultatet från senaste medarbetarundersökningen visar att förvaltningens styrkor framförallt finns inom engagemang, motivation och information. Detta ska vi aktivt arbeta vidare med för att behålla. Anna Bertilson Samhällsbyggnadsdirektör

3 3 Kommunikation och service 1. Medborgare och intressenter upplever förvaltningens kommunikation som begriplig, relevant och lyhörd. 2. Medborgare och intressenter upplever god tillgänglighet, professionalism och effektiv handläggning. 1.1 Vi ska revidera befintlig kommunikationsstrategi. Tertial 2 Administrativ 1.2 Vi ska förbättra informationen på hemsidan så att den får ökad aktualitet, blir mer målgruppsanpassad, når fler språkgrupper och personer med funktionsnedsättning. Mångfacetterade Tertial 3 Administrativ 2.1 Vi ska se över behovet av att revidera våra servicelöften. Tertial 3 Administrativ 2.3 Vi ska effektivisera kundtjänstärenden och samtal för att förkorta handläggningstiderna, ge snabbare och tydligare återkoppling till kunderna genom att införa gemensamma rutiner. Tertial 3 Administrativ 2.4 Vi ska ge snabbare återkoppling på motioner och medborgarförslag. 2.5 Vi ska öka den personliga tillgängligheten genom att ha fler kvällsöppettider 2.6 Vi ska använda ny teknik för att förbättra informationsåtkomsten och öka möjligheterna till självservice. Tertial 2 Nämndansvarig tjänsteman, Tertial 1 Kontorser Mångfacetterade och 3 Tertial 3 Administrativ

4 4 Kvalitet och utveckling 3. Vi är en modern organisation som tar tillvara på utvecklingsidéer och agerar proaktivt. 4. Vi har ett processorienterat arbetssätt. 3.1 Vi ska vara lyhörda och uppmärksamma Mångfasetterade Tertial 3 Kontorser medarbetares goda idéer och utvecklingsförslag. 4.1 Vi ska utveckla och förtydliga vårt Tertial 3 Kvalitets ledningssystem och vår organisationsmodell. 4.2 Vi ska implementera och utveckla våra huvud- Mångfasetterade Tertial 2 Kvalitets och stödprocesser som är en bas för ett processinriktat arbetssätt. 4.3 Vi ska införa uppdrags- eller Tertial 3 Kvalitets projektbeskrivningar för uppdrag och utvecklingsprojekt. 4.4 Vi ska arbeta vidare med verksamhetsmått, nyckeltal och framgångsindikatorer för hela förvaltningen. Tertial 3 Kontorser 4.5 Vi ska införa ett kvalitetssystem med en digital verksamhetshandbok som kvalitetssäkrar våra gemensamma arbetsrutiner. Modiga Mångfasetterade Tertial 3 Kvalitets

5 5 Ledarskap och medarbetarskap 5. Vi är en attraktiv arbetsgivare som både utvecklar våra medarbetare och attraherar nya. 6. Vi har en hälsofrämjande arbetsmiljö som är öppen och inkluderande. 7. Vi har en helhetssyn och verkar utifrån ett samhällsbyggnadsperspektiv. 5.1 Vi ska arbeta mer strategiskt i våra ledningsgrupper, följa vår gemensamma ledaridé och ta fram ledningsgruppsdeklarationer. 5.2 Vi ska fastställa definierade nyckelroller i vår styrmodell. 5.3 Vi ska under året införa ett systematiskt arbetssätt för att kommunicera med medarbetare som är föräldralediga eller sjukskrivna. 5.4 Vi lyfter fram våra arbetsgivarerbjudanden och marknadsför oss som en attraktiv arbetsgivare och arbetar med ambassadörskap. 5.5 Utifrån vår kompetensförsörjningsplan ska vi öka samverkan med universitet och högskolor. 6.1 Vi ska arbeta med att vara en öppen och inkluderande arbetsplats. 7.1 Vi ska årligen anordna ett seminarie för alla medarbetare med fokus på vad som är aktuellt inom våra olika stadsbyggnadsprojekt. Modiga Tertial 3 Kontorser Tertial 2 Personal Tertial 2 Personal Tertial 3 Personal Mångfasetterade Tertial 3 Personal Mångfasetterade Tertial 2 Kontorser Mångfasetterade Tertial 3 Teknik- och samhällsbyggnads

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014 Satsa framåt täck bakåt 2.0 Strategisk plan samhällsbyggnadsförvaltningen 2012 2014 Mot nya utmaningar På unika Öland tar människor alltid nya kreativa initiativ, såväl under det lite lugnare vinterhalvåret

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Personalenhetens. verksamhetsplan 2013-2015

Personalenhetens. verksamhetsplan 2013-2015 Personalenhetens verksamhetsplan 2013-2015 Kortversion Yvonne Andersson, Personalchef Umeå universitet som arbetsgivare Umeå universitet kommer de närmaste åren att möta en ökad konkurrens om personal

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Verksamhetsstrategi FÖR SKOGSSTYRELSEN

Verksamhetsstrategi FÖR SKOGSSTYRELSEN Verksamhetsstrategi FÖR 2014 Foto: Josefina Sköld Innehåll Inledning 5 Vårt uppdrag 6 Bruka utan att förbruka 6 Skogsriket med värden för världen 7 Skogspolitiska mål 7 Produktionsmålet 7 Miljömålet 7

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program Handlingsplan för 2010 Personalpolitiskt program Personalstrategisk handlingsplan för 2010 Lunds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare - både för att kunna rekrytera nya medarbetare och för att ta

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning Kerstin Jungstedt Gemensamma riktlinjer 1 (6) Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Inledning Stockholms läns landsting har gemensamma

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 2014

Verksamhetsplan 2013 2014 Verksamhetsplan 2013 2014 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2013-2014 IKSU får människor att må bättre! STRATEGIER 2013 2014 Nöjdare medlemmar och kunder - Vi vill ha god kännedom om vad våra medlemmar

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer