Redigering Katja Jokiniemi Design Jouni Malmborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redigering Katja Jokiniemi Design Jouni Malmborg"

Transkript

1

2 Redigering Katja Jokiniemi Design Jouni Malmborg 2

3 TERTTU LEHTOLA biblioteksdirektör Det gångna året präglades av stora besparingar. Besparingarna gällde både personalen och biblioteksmaterialet. Bibliotekets nettoutgifter per invånare minskade nästan 7 %. Målen som uppställts för bibliotekstjänsterna har dock uppnåtts i den mån resurserna tillåter. Målet för utlåning per invånare uppnåddes inte, vilket delvis förklaras med sänkningen av materialutgifter med 19 %. Också besöksantalet underskred målet, men nätanvändarnas antal fortsatte att växa. Bibliotekets användningsgrad ligger fortsättningsvis på landets medelnivå. De mål som ställts för landskapsbibliotekets verksamhet uppnåddes. Fjärrlånen återspeglar sänkningen av nivån på materialsamlingarna i och med att antalet utskickade fjärrlån minskade och antalet fjärrlån man fick in ökade. År 2010 var Borgå stadsbiblioteks sista år som Östra Nylands landskapsbibliotek men landskapsbiblioteksverksamheten fortsätter år 2011 genom att omfatta hela Nyland. I och med landskapsreformen var det också Östra Nylands Europainformations sista år i Borgå. Vi vill tacka regioninformatörerna för ett mångårigt fruktbart samarbete. Samarbetet inom det riksomfattande biblioteksnätet var intensivt, likaså med andra intressenter. Läroavtalsutbildningen och praktikantsamarbetet med läroanstalter i branschen fortsatte. Med undervisningsministeriets projektbidrag anskaffade man nya apparater, började digitalisera Borgå Gymnasiums material och ordnade evenemang. Flera olika evenemang ordnades också med övriga samarbetspartners. Även utbildning ordnades. För personalen ordnades fortbildning och arbetshälsan främjades med den årliga studieoch rekreationsresan. Som en del av stadens sparprogram drogs Tolkis bibliotek in i början av året och Kerko bibliotek upphörde i sin tidigare form i slutet av året. Den tioåriga huvudbiblioteksbyggnaden och Vårberga biblioteks trettioåriga verksamhet gav dock anledning till fest. På båda festerna fick biblioteket mycket beröm, vilket vi naturligtvis också har kunderna att tacka för eftersom deras insats är mycket viktig för att upprätthålla och utveckla tjänstenivån. Jag vill tacka också övriga samarbetspartners och den förträffliga personalen för det gångna året. 3

4 I biblioteket firades två märkesdagar under det gångna året. Huvudbiblioteksbyggnaden fyllde tio år och Vårberga närbibliotek 30 år. Huvudbiblioteksbyggnadens tioårsdag firades på den ursprungliga invigningsdagen, Runebergsdagen, den 5 februari med fanfarer samt kaffe med dopp. Festtalet hölls av förra bildningsdirektören, nuvarande fullmäktigeledamoten Markku Välimäki. På programmet stod biblioteksorientering med temat bibliotekets TOP10-tjänster och en utställning över byggnadens tioåriga historia. På festdagen publicerades också resultatet av den traditionella Skugg-Runeberg-omröstningen. På "Lainan päivä" 8.2 firades Vårberga biblioteks 30- årsjubileum. Tiotals olika utställningar gladde biblioteksbesökarna i Borgå med bl.a. fotografier, dikter, aforismer, hantverk och samhälleliga informationsinslag. Därutöver lyfte biblioteket fram aktuell litteratur och de årliga temaveckorna piggade upp vardagen. Under Europaveckan i maj lyfte man fram europeisk poesi och filmkonst. Då publicerades också Nylandfototävlingen, i vilken man ville hitta synpunkter på hur europeiskheten syns i Östra Nyland. Bokens och rosens dag, som inföll samma vecka, firades med författarbesök. Tiina Raevaara och Mark Mallon läste högt ur sina nyutkomna novell- och diktverk. Biblioteket presenterade sig i det mångkulturella evenemanget Möjligheternas torg som ordnades i Stadsparken i juni. Allmänheten fick bekanta sig med bokbussen och byta böcker och cd-skivor på bytestorget. Bibliotekets personal deltog också i evenemanget Det levande biblioteket som ordnades samtidigt. Det levande biblioteket är en funktionell metod för jämlikhet och mångkulturellt arbete som strävar efter att genom möten och dialog mellan olika människor främja respekt för mångfalden, de mänskliga rättigheterna och människovärdet. Det Levande biblioteket fungerar precis som ett vanligt bibliotek, man går dit och lånar en bok på en bestämd tid. Det är bara en liten skillnad: böckerna i det Levande biblioteket är levande människor och böckerna och bokläsarna inleder en personlig dialog. Böckerna i det Levande biblioteket är personer ur minoriteter och övriga grupper som ofta drabbas av diskriminering, fördomar, stereotypi och rasism. 4

5 Erik Lindroth spelade gitarr på barnoch ungdomsavdelningen. Kulturevenemanget Kultursommar 2010 i Albert Edelfelts fotspår kulminerade i evenemanget Konst i Borgå dag och natt i slutet av augusti. I biblioteket ordnades Ode till kvinnan-konsert På konserten uppträdde Taru Ritavesi (piano), Johanna Rusanen- Kartano (sopran) och Ilmari Räikkönen (piano) samt Kreeta-Julia Heikkilä (violin) och Taru Ritavesi (piano). Konserten drog ett hundratal åhörare till huvudbiblioteket. Hösten inleddes med fart med Gnistanevenemanget. Dagen arrangeras för och tillsammans med ungdomar. Arrangörer var ungdoms-, idrotts- och biblioteksväsendet i Borgå stad. Dagens tema var "Spooky på bibban". Programmet omfattade bl.a. utställning av skräcklitteratur och olika verkstäder där de unga fick prova på gatudans, skriva, teckna och spela trummor samt delta i ledd yoga. Man gjorde personliga smycken och bokhyllor, och Porvoon Pelikauppa visade hur man målar miniatyrer. Ungdomsfullmäktige presenterade Initiativkanalen, en webbtjänst för unga att bli hörda i ärenden som gäller hemkommunen eller -staden. Viljami Mehto trollade fram en musikinstallation på vuxenavdelningen, och Erik Lindroth spelade gitarr på barn- och ungdomsavdelningen. 5

6 Ryska veckan ordnades i oktober. I biblioteket ordnades en utställning över författaren Anton Tjechovs livsverk. Dessutom höll teater- och filmregissören Ralf Långbacka föredrag om sitt arbete med att regissera Tjechovs pjäser för ca 70 personer i huvudbiblioteket och Borgå Gymnasium. Porsse och e-tidningstjänsterna. Undervisning i användningen av biblioteket ordnades för sju grupper, där sammanlagt ca 70 personer bekantade sig med biblioteket. Målgrupper var bl.a. invandrare och studerande vid yrkesläroanstalter. I november ordnades den traditionella nordiska biblioteksveckan, vars tema var Det magiska Norden. Först gjordes en resa i skymningen till de magiska öarna Grönland, Färöarna och Island med Catharina Latvala, Nina Kihlman och Sanni Turunen. Kvällen avslutades med att Eila Diekmann och Thomas Henriksson läste högt ur veckans tematext som var John Ajvide Lindqvists Låt den rätte komma in. Deltagandet i kvällen var glädjande stort. I november presenterade biblioteket sig på Metodistkyrkans Café Onsdag. I biblioteket ordnades användarutbildning på finska och svenska. Vårens användarutbildningar omfattade tre delar: användningen av biblioteket, användningen av Internet samt e- tidningstjänsterna epress och PressDisplay. På hösten ordnades fem utbildningar, under vilka man bekantade sig med bibliotekskatalogen Ryska veckans evenemang ordnades i samarbete med de östnyländska läroanstalternas Rysslandsnätverk. Föreläsarens arvode betaldes med Närings-, trafik- och miljöcentralens anslag för främjande av läsintresse. Borgå stadsbibliotek deltog också i fjärrinformationstjänsten Fråga bibliotekarien genom att per e-post svara på frågor som lämnats via Internet. Catharina Latvala och Helena Backman-Karvonen från stadsbiblioteket hör till utvecklingsarbetsgruppen för skönlitterära ämnesordsregistren Kaunokki och Bella. År 2010 sammankom gruppen en gång och jobbade aktivt per e-post. Tove Selkälä hör till det Nationella Elektroniska Bibliotekets (FinElib) expertgrupp för allmänna bibliotek, och fungerar som FinElibs koordinator i Östra Nyland. Borgå stadsbibliotek deltar också i det riksomfattande biblioteksnätverkets samarbete i Rådet för de allmänna biblioteken och i Konsortiet för landskapsbibliotek. Biblioteket donerade böcker till Gattjinas centralbibliotek i Ryssland. 6

7 JANUARI Niin hyvää puuta träskulpturer / Markku Bergman Fotoutställning om Indien / Linnankosken lukios elevgrupp Presentation av internationella projekt i skolor i Borgå FEBRUARI Stadsbiblioteket 10 år på Prästgatan / bibliotekets egen utställning Natur- och miljövecka / Finlands naturskyddsförbund Nordiska vatten fotografier / Annika Welling-Nyberg MARS Foton med sommarmotiv / Pasi Jylhä-Ollila Tässä ja menneessä hetkessä Tavlor med dikter och aforismer / Jr. Parker & Viivi Garén, VGO Kårkulla samkommuns 50-årsjubileumsutställning APRIL Sluta slösa-veckan / Återvinningsrörelsen Enkelit kanssasi arbeten med silkestyg / Outi Pekuri Kraftgivande fotografi / kursarbete från Porvoon kansalaisopisto MAJ Bokens och rosens dag 4.5 Upphittade bokmärken / bibliotekets egen utställning Tarinankertojien jälkeläiset Vandringsutställning med samisk litteratur / Rovaniemi stadsbibliotek Samiska knivar kursarbete från Porvoon kansalaisopisto Resultat av Edelfelt-teckningstävling / kulturväsendet i Borgå stad 7

8 Stanislav Motykas foton av Kamien Pomorski och Borgå / Föreningen Finland-Polen i Borgånejden rf Fotoutställning Nyland och omröstning / Östra Nylands Europainformation och Borgå stadsbibliotek Sukkaeläimet självgjorda maskotar av sockor / Jenni Pakarinen och Elina Toivanen Fortsättning på Kårkulla samkommuns 50-årsjubileumsutställning Målningar / Sari Olin JUNI JULI En liten ängelutställning / Teija Dahlgren När rosor svettas fotoutställning om produktionen av rosenvatten i Mellanöstern / Lauri Dammert AUGUSTI Du kan bli fri från alkoholism AA och Al-Anon i Borgå presenterar sig SEPTEMBER GNISTAN idé- och hobbyevenemang och Maria Aaltonens lerarbeten och teckningar Underbara kvinnor konstterapeutiska akrylmålningar av olika kvinnor / Mari Tilli OKTOBER Cancerstiftelsens Rosa bandet-kampanj och insamling / damlag i kyrkbåtsrodd Porvoon Flikat Skärgårdens hägring fotoutställning om finska skärgården / Pekka Lehtonen Tjechov 150 år posterutställning / Samfundet Finland-Ryssland 8

9 NOVEMBER Svenska tiden / Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland och kulturväsendet i Borgå stad Finlands och Sveriges gemensamma historia-bokutställning Foton från Island / Sanni Turunen DECEMBER Villit ja vapaat vedet foton från vattenlöpningsevenemang under sommaren 2010 / Anne Kyyhkynen Artex-vekstäderna i Borgå presenterar sig Gammelbacka gård och Georg (Göran) Magnus Sprengtporten / bibliotekets egen utställning Sukkaeläimet självgjorda maskotar av sockor 9 Jenni Pakarinen och Elina Toivanen

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 Katalogiseringen av materialet i biblioteket i Albert Edelfeltin koulu blev färdig år Cirka titlar katalogiserades i databasen Porsse. Till skolbiblioteket skaffades PallasPro Extras funktionärs- och självbetjäningsprogram och utlåningen till eleverna började i september Också Lyceiparkens skola beslutade skaffa programmet PallasPro Extra och katalogisera skolbibliotekets samling i databasen Porsse. Katalogiseringen påbörjades hösten I september höll man ett samarbetsmöte för skolbiblioteken och stadsbiblioteket, på vilket behandlades aktuella ärenden och eventuella utvecklingsobjekt. Kulturskolan är ett samarbetsprojekt mellan Borgå stads kulturväsende, Borgå stadsbibliotek, Borgå stads morgon- och eftermiddagsverksamhet, Borgånejdens musikinstitut och Borgå museum. Kulturväsendet i Borgå stad bär ansvaret för kulturskolan. Biblioteket representeras i projektgruppen av avdelningschefen på barn- och ungdomsavdelningen, Catharina Latvala. Projektgruppen sammanträdde sju gånger under år Kulturskolans bestående tema är Borgå min stad, vilket betonar den lokala kulturen. Tyngdpunkten under åren ligger på nationalstadsparken i Borgå. Biblioteket har stött informationssökningen kring temat. 16

17 Boksampo Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Borgå stadsbibliotek anslag för att katalogisera material i Boksampo. Med anslaget anställde man en projektarbetare för tre månader för att katalogisera svenskspråkig skönlitteratur i Boksampo. Boksampo är en riksomfattande skönlitterär webbtjänst som samlar uppgifter om skönlitteratur och författare. Biblioteken har hittills haft begränsade möjligheter för skönlitterär informationssökning, i synnerhet vad gäller äldre litteratur, poesi och noveller. Boksampo lyfter fram äldre litteratur och gör bibliotekspersonalens tysta kunskap synlig. I Boksampo kan man också katalogisera enskilda dikter och noveller. Också biblioteksanvändarna kan delta i informationsproduktionen genom att skriva om sina egna läserfarenheter. Boksampo publiceras år Man har redan i många år arbetat med finskspråkiga Boksampo, medan arbetet med den svenskspråkiga påbörjades år Katalogiseringen av uppgifter påbörjades med finlandssvensk litteratur, och arbetet fördelas så att varje landskap svarar för sina egna hembygdsförfattare. Termen hembygdsförfattare är dock inte helt entydig eftersom många författare under sin karriär har flyttat till en annan ort och därför kan flera landskap anse att en och samma författare är deras hembygdsförfattare. Många av Borgås hembygdsförfattare har bott i Diktarhemmet, dit de har flyttat från en annan ort eller till och med ett annat landskap. Trots detta fanns största delen av Borgås hembygdsförfattare inte från tidigare i Boksampo, utan man var tvungen att börja katalogisera uppgifterna från början. Under projektet katalogiserades alla verk av svenskspråkiga hembygsförfattare i Östra Nyland i Boksampo. Hembygdssamlingen innehåller många noveller och också uppgifterna om dem katalogiserades i Boksampo. Digitaliseringsprojekt i Borgå gymnasiums museibibliotek Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat anslag för att utarbeta en plan för digitalisering av Borgå gymnasiums bibliotek samt för att genomföra digitaliseringsprojektet. Digitaliseringen påbörjades under det gångna året med manuskript. Man digitaliserade 19 manuskript och en tryckt bok, Carl Clercks Svenska spindlar från år 1757, i två omgångar i nationalbibliotekets digitaliseringscentrum i S:t Michel. Med undervisnings- och kulturministeriets fortsatta finansiering fortsätter digitaliseringsprojektet även år Borgå gymnasiums bibliotek grundades år 1728, och blev sin tids mest betydande offentliga vetenskapliga bibliotek i 1700-talets Finland efter Åbo Akademis bibliotek. Från slutet av 1700-talet till början av 1800-talet fick biblioteket många donationer av betydande personer; bl.a. professor Henrik Gabriel Porthan från Turun Akatemia donerade hela 133 verk till Borgå gymnasiums bibliotek. 17

18 En handskriven förteckning över donatorer, Benemeritorum de Bibliotheci memoria Gymnasiibibliotekets gåvobok finns bevarad, och digitaliserades bland de första. År 1979 övergick Borgå gymnasiums bibliotek i Borgå stads ägo och till Borgå stadsbibliotekets förvaltning. Bibliotekssamlingen omfattar ca verk och småtryck. Samlingen omfattar bl.a. manuskript, handkolorerade kartor, inkunabler (verk tryckta före 1501) och böcker som kommit som krigsbyte från Polen. och kulturministeriet. De stationära datorerna ersattes med bärbara datorer som möjliggör en effektivare användning av de trånga lokalerna. Man skaffade också ny kringutrustning som är lämplig för de nya datorerna. GPRS-förbindelsen byttes ut mot 3Gförbindelse. Förbindelserna blev betydligt snabbare, varvid det är möjligt att t.ex. göra mer omfattande informationssökning i bokbussen. Ralf Långbackas Tjechov-föredrag Under Ryska veckan i oktober höll teateroch filmregissören Ralf Långbacka ett föredrag i huvudbiblioteket och ett i Borgå Gymnasium om sitt arbete med att regissera Tjechovs pjäser. För föredraget användes anslaget som Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland beviljat för främjande av läsintresset. Nelli-portalen Bibliotekarie Tove Selkälä fortsatte som projektchef för Nelli-portalen för allmänna bibliotek i Östra Nyland och Nyland. Nelli publicerades år 2008 och är en portal för informationssökning, med vilken man kan söka information från flera olika databaser och webbkällor på en och samma gång. Förbättring av bokbussens Internetanslutning Bokbussens datorer och Internetanslutning förnyades med bidrag från Undervisnings- Babypoesi På hösten samlades en svenskspråkig babypoesigrupp i biblioteket. Gruppen leddes av Malin Hollmén och projektet fick stöd från Svenska kulturfonden. 18

19 Östra Nylands kommuner Liljendal, Pernå och Strömfors kommuner slogs samman med Lovisa stad från början av år 2010, varvid området för Östra Nylands landskapsbibliotek år 2010 omfattade Borgå stad, Lovisa stad och fem kommuner: Askola, Lappträsk, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Hembygdsmaterialet Strömfors hembygdsmaterial katalogiserades i den regionala databasen Via Regis. Nu finns hembygdsmaterialet från alla bibliotek i Östra Nyland i den regionala databasen. Landskapsbibliotekarien katalogiserade uppgifterna om hembygdsförfattarna i Boksampo, den riksomfattande webbtjänsten för skönlitteratur. En projektarbetare katalogiserade uppgifterna om hembygdsförfattarnas verk i Boksampo med ett projektanslag från Undervisnings- och kulturministeriet. Webbplatsen Östra Nylands författare upprätthålls även i fortsättningen, eftersom webbplatsen omfattar också faktalitterära författare som inte, enligt ett riksomfattande avtal, finns med i skönlitterära Boksampo. Hembygdssamlingen utökades med 87 böcker och 48 ljud- eller videoinspelningar. Man prenumererade på 14 tidningar. Dessutom sparade man lokala gratistidningar. I slutet av år 2010 omfattade hembygdssamlingen böcker, 354 tidningar och 162 ljud- eller videoinspelningar i referensbiblioteket samt böcker och 5 ljud- eller videoinspelningar som lånades ut. Därutöver magasinerades lokala tidningar. Från hembygdssamlingen blev 25 böcker avskrivna. 19

20 Utbildningar och möten Nettas högläsningsworkshop / Agneta Möller-Salmela Kitkasta Kirjasampoon Virva Soikkeli presenterade Boksampos författarsidor och teknik Marc21-utbildning / Ulla Ikäheimo, Nationalbiblioteket Landskapsbiblioteksmöte Program: Hälsningsord / Terttu Lehtola, biblioteksdirektör, Borgå stadsbibliotek Ajankohtaista Opetus- ja kulttuuriministeriöstä / Hannu Sulin, Undervisnings- och kulturministeriet Häme-Wiki, Aikakone ja Virtuaalipolku bibliotekets nya sätt att göra hembygdsarbete / Maija Saraste, projektplanerare, Tavastehus Informationsverksamhet POM-info, informationsbladet för Östra Nylands landskapsbibliotek, utkom en gång på våren och en gång på hösten. Dessutom skickade man kortare meddelanden per e- post. Fjärrlån Landskapsbiblioteket skickade fjärrlån till andra bibliotek. Detta är 7,4 % färre än året innan. Till Porsse-samarbetsbiblioteken i Askola, Borgnäs och Sibbo skickades lån. Utlåningen mellan Porssesamarbetsbiblioteken ökade med ca 33 % jämfört med året innan. Till Borgå stadsbiblioteks kunder begärdes 727 fjärrlån från övriga bibliotek. Detta är 6,8 % flera än föregående år. Dessutom lånades två ambulerande samlingar från Flerspråkiga biblioteket vid Helsingfors stadsbibliotek: en på persiska och kurdiska samt en på thai. Till Gammelbacka bibliotek lånades ambulerande samlingar på thai, swahili och ryska. Den nya Fråga bibliotekarien-chatten / Jonas Tana, Biblioteken.fi Boksampo-projektet / Helena Backman- Karvonen, Borgå stadsbibliotek Kirjasampo ja kotiseutukirjailijat / Eija Kareno, landskapsbibliotekarie, Borgå stadsbibliotek Babypoesi på biblioteket / Malin Hollmén 20

21 Jubileumsår I februari firades Vårberga biblioteks trettio verksamhetsår. På "Lainan päivä" den 8 februari bjöd biblioteket på kaffe och kaka åt 300 kunder och samarbetspartners. Pellekaija Pum uppträdde för 140 barn. För kunderna ordnades ett lotteri, till vilket man fick många pris från köpcentrets affärer. Huvudvinsten för unga var en MP3-spelare. Energi och sammarbete Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula invigde energirådgivningspunkten i närbiblioteket. Informationsverksamheten och tilläggstjänsterna ansluter sig till planeringen av den nya, energieffektiva stadsdelen Skaftkärr. I biblioteket arrangerades två energikvällar för kunderna. Under kvällarna berättade experter om de nya energilösningarna och gav tips om energibesparing. Borgå energi donerade två energimätare som kan lånas med bibliotekskortet. Siffror Utlåningen och besöksantalet vid Vårberga bibliotek ökade båda med 2 % jämfört med föregående år. Antalet bokade gruppbesök var 20. Sammanlagt 284 kunder bekantade sig med närbibliotekets verksamhet och samlingar i grupper. I Tallberga daghem arrangerades ett sagomusikevenemang. I det tvåspråkiga evenemanget deltog sammanlagt 114 åhörare. På bilden håller Åsa Nystedt föreläsning på energikvällen våren Aktias betalautomat i Vårberga avlägsnades. Banken donerade biblioteket en ny dator med kringutrustning så att man kan använda Internetbanken. 21

22 Utställningar Skaftkärr / Borgå Energi Vårberga bibliotek 30 år historia / Vårberga bibliotek Miniatytutställning / Oy Noark Ab Porslin, glas, fotografier / Tia Tallberg Dukningar för fest / Café Helmi Scouterna 100 år i Finland / Pirta Heiskanen Fotoutställning Nyland och omröstning / Östra Nylands Europainformation och Borgå stadsbibliotek Böcker som blivit film / Vårberga bibliotek och Ninnu Holme Mitt Afrika / Vårberga bibliotek och Ninnu Holme Du kan bli fri från alkoholism AA och Al- Anon i Borgå presenterar sig Julstämning / Vårberga bibliotek och Ninnu Holme 22 Foto från utställningen Mitt Afrika, Ninnu Holme

23 Utlåningen vid Gammelbacka bibliotek ökade med nästan 7 % från föregående år. Samarbetet med skolorna var intensivt. Klasser från Peipon koulu, Hamarin koulu och Pääskytien koulu besökte biblioteket 84 gånger och lärde sig hur man använder biblioteket och lånade pulpetböcker. Bibliotekets anställda besökte sjätteklassarna i Peipon koulu och lärde eleverna i skolans dataklass hur man använder Porsse-nätbiblioteket. Från Flerspråkiga biblioteket vid Helsingfors stadsbibliotek lånades ambulerande samlingar på thai, swahili och ryska. På Gammelbacka vårkarnevaldag sålde biblioteket påsar med avskrivna böcker ute i solskenet. Biblioteket var öppet till klockan 20 och kunderna fick berätta om sina favoritböcker, av vilka man gjorde en bokutställning. Gammelbacka gård-utställningen ordnades på biblioteket. Eftermiddagsklubben Spurttis höll sagostunder i biblioteket. Eleverna på Edupolis datakurs och kursen i finska bekantade sig med bibliotekets samlingar och nätbiblioteket Porsse. Ryska som hemspråk-gruppen vid Peipon koulu lärde sig under hösten att söka och använda bibliotekets ryskspråkiga material. Först bekantade de sig med utbudet i nätbiblioteket Porsse i skolans dataklass, varefter de bekantade sig med bibliotekets ryskspråkiga samling. Även Albanska som hemspråkgruppen lärde sig att söka material på biblioteket och hörde också om möjligheten att få låna mera material på sit eget språk från Helsingfors stadsbiblioteks Flerspråkiga bibliotek. Nästa år är avsikten att denna undervisning ges till alla hemspråksgrupper i skolan. Bibliotekschef Tuula Pajala berättade om de möjligheter biblioteket erbjuder på föräldrakvällen för invandrarelever i Peipon koulu. Dessutom ordnades följande utställningar på biblioteket: EurooppaFotoutställning Nyland och omröstning / Östra Nylands Europainformation och Borgå stadsbibliotek Du kan bli fri från alkoholism AA och Al- Anon i Borgå presenterar sig Nalle-utställning och nalle-teckningstävling 23

24 Kerko bibliotek År 2010 betydde stora ändringar för Kerko bibliotek. Kerko biblioteks långvariga biblioteksfunktionär Marja-Riitta Malinen gick i pension på hösten. År 1952 grundade man vid Kerkkoon koulu en utlåningsstation som sköttes av skolans lärare. Borgå landskommuns filialbibliotek grundades i Kerko år Maija-Riitta Malinen började som biblioteksfunktionär år Biblioteket flyttade från skolan till tegelradhusen i nedre byn år Först fungerade biblioteket en tid i brandkårens lokaler. År 1991 flyttade biblioteket till postens före detta lokaler på Henttalavägen, mittemot butiken. Biblioteket fick databaserat utlåningssystem och Internetförbindelse för byborna år På grund av stadens sparåtgärder lades Kerko biblioteks verksamhet i postens föredetta lokaler ner Kerkkoon kyläyhdistys organiserade tömningen och flytten av biblioteket till Kerkkoon koulu i samarbete med skolföreståndaren Piritta Simola och stadsbiblioteket. På det sättet är cirkeln sluten: biblioteket återvände till skolans lokaler. Bokbussen År 2010 hade bokbussen 244 kördagar. Bokbussens tidtabell omfattade 123 hållplatser. Av dem var 88 hållplatser på kvällsturen och 35 vid skolor och daghem på morgonturen. Antalet öppettimmar var sammanlagt och körtimmar 695. Utlåningen i bokbussen ökade med nästan 3 % från föregående år. I början av sommaren deltog bokbussen i evenemanget Möjligheternas torg i Stadsparken. Hemservice Huvudbibliotekets hemservice var mycket efterfrågad även år Kunder inom hemservicen är ca tjugo äldre eller rörelsehämmade borgåbor som inte kan besöka biblioteket personligen. Hemservicen förde läsning också till vistelserummen vid Johannisbergs servicebostäder. Hemservicen samarbetar med Celia-biblioteket (tidigare Biblioteket för synskadade). 24

25 År 2010 jobbade 48 personer vid Borgå stadsbibliotek - Östra Nylands landskapsbibliotek. Av dessa var fyra personer deltidspensionerade och två personer jobbade deltid. Antalet årsverken uppgick till 45,5. Mirja Laxell, Margareta Lundström, Marja-Riitta Malinen, Seija Riikonen och Boel Andersson, som alla hade gjort en lång karriär i Borgå stads tjänst, gick i pension. Borgå stadsbibliotek fortsatte sitt samarbete med Borgå handelsläroverks Företagsservice inom ramen för läroavtalsutbildningen för svenskspråkiga biblioteksfunktionärer. I biblioteket arbetade två läroavtalsstuderande. Catharina Latvala deltog i utvärderingen av examenstillfällen för läroavtalsstuderande i bibliotek runtom i landet. Två studerande från Åbo Akademi utförde sin arbetspraktik vid Borgå stadsbibliotek som en del av sin bibliotekarieexamen. Också en civiltjänstgörare arbetade i biblioteket. Huvudbiblioteket fungerade som PRAO-plats för tre högstadieelever. I Vårberga bibliotek fanns dessutom två och i Gammelbacka bibliotek en PRAO-elev. Dessutom bekantade sig några elever med arbetslivet i biblioteket under en dag. Biblioteket erbjöd också dagsverkesplats för några elever. PRAO-eleverna bekantade sig med bibliotekets olika avdelningar och verksamheter i enlighet med en på förhand uppgjord plan. På huvudbiblioteket ansvarar barn- och ungdomsavdelningen för handledningen av PRAO-elever tillsammans med hela den övriga personalen. En studerande från Yrkesinstitutet Prakticum utförde sin arbetspraktikperiod på en månad i huvudbiblioteket. Bibliotekets personal besökte 47 olika utbildningstillfällen under året. Speciellt flitigt deltog personalen i datautbildning. För hela stadens personal ordnades utbildning vid övergången till Microsoft Office 2007, och bibliotekets kanslist deltog i en omfattande kurs i kontorsprogram som ordnades som läroavtalsutbildning vid Företagsservice. Nationalbiblioteket ordnade riksomfattande utbildningar i det nya katalogiseringsformatet Marc21 och i utbildningen i Borgå deltog en stor del av bibliotekets personal. På personalens gemensamma utbildningsdag bekantade sig personalen med två rätt så nya bibliotek, Söderkulla bibliotek i Sibbo och Entresse bibliotek i Esbo. Därutöver ordnades en ledd Tai chi-morgongymnastik för personalen. Biblioteksfunktionär Henrik Lenck slutförde sina ämnesstudier inom biblioteks- och informationsbranschen (60 studiepoäng) vid Åbo Akademis öppna universitet. Biblioteksfunktionär Ninnu Holme från huvudbiblioteket var vikarie för Henrik Lenck i Vårberga bibliotek under hösten. 25

26 Biblioteksdirektör Terttu Lehtola Landskapsbibliotekarie Eija Kareno Avdelningschefer Katja Jokiniemi Catharina Latvala Kaisa Tolonen vik. Päivi Kuutti Specialbibliotekarie Markku Untinen Bibliotekarier Melina Aremaa Helena Backman-Karvonen Heidi Häivälä Katri Koivulaakso Mirja Laxell Tiina Rajala Tove Selkälä Marika Sykkö Specialbiblioteksfunktionär Arto Tella Biblioteksfunktionärer Boel Andersson Ninnu Holme Pasi Hynninen Åsa Ilander Eeva Jemivaara Eija Johansson Irja Kekäläinen Nina Kihlman Margareta Lundström Helena Nyholm Sinikka Seppänen Kati Sillgren Ann Westerling Annette Wackström-Paananen Virpi Vilkki Biblioteksbiträden Helena Eloranta Merja Koskenlaita Seija Riikonen Ritva Vainio Kanslist Maria Suomela Vaktmästare Thomas Blom Roger Johansson Adb-stödperson Ari Alho Bokbusschaufförer Bengt Ekholm Ulf Johansson Läroavtal Monika Felixsson Jouni Malmborg Civilitjänstgörare Emil Fridolfsson 26

27 Vikarier och praktikanter Bettina Bergström Rita Bäck Katriina Koponen Katja Kurki Jan Nyström Päivi Toivanen Sommararbetare Rasmus Kronberg Anh Tuyet Tran Emilia Wilén Katri Vuori Skolgångsbiträden som arbetat i biblioteket på sommaren Kerstin Bomberg Hellevi von Schrowe Evita Viiri Söndagsövervakare i tidningsläsesalen Anniina Kero Gammelbacka bibliotek Vårberga bibliotek Bibliotekschef Hannele Heiskanen Biblioteksfunktionärer Henrik Lenck Sari Oinas Sommararbetare Katri Vuori Praktikanter Terhi Kakkonen Kerko bibliotek Biblioteksfunktionärer Marja-Riitta Malinen Eeva Jemivaara Borgå gymnasiums bibliotek Lektor Stefan Hagman (Avtal om skötsel av Borgå Gymnasiums bibliotek) Bibliotekschef Tuula Pajala Biblioteksfunktionärer Kari Hovi Katja Mäkelä Praktikanter Katri Vuori 27

28 Ekonomi Besökare Intäkter Bruttoutgifter Nettoutgifter Besökare Bibliotekets alla verksamhetsställen hade totalt besökare. Besökarantalet minskade med 2,5 % jämfört med föregående år. Porsse-nätbiblioteket hade besökare och bibliotekets övriga sidor Alla bibliotekets webbtjänster hade totalt besökare. Sättet att räkna besök på webbtjänster har gjorts enhetligare på nationell nivå. Tidigare var det närmast serviceproducenten som förde statistik över besöken på webbtjänster, medan man i dag använder biblioteken.fi:s webbstatistik. Alla verksamhetsställen hade totalt öppettimmar. Regionreserveringar Huvudbiblioteket Gammelbacka bibliotek sammanlagt Vårberga bibliotek Bokbussen Kerko bibliotek I Porsse-samarbetsbiblioteken i Askola, Borgnäs, Sibbo och Borgå gjordes sammanlagt regionreserveringar år Detta var hela 63 % flera än föregående år. Med regionreserveringssystemet kan kunderna själva reservera material från samarbetsbiblioteken via nätet. Material transporteras mellan samarbetsbiblioteken två gånger i veckan. 28

~ 3 ~ Terttu Lehtola chef för bibliotekstjänster

~ 3 ~ Terttu Lehtola chef för bibliotekstjänster 1 ~ 2 ~ r 2011 var ett jubileumsår för biblioteket Å som redan i 150 år erbjudit Borgåborna sina tjänster. Under hela det gångna året jubilerade vi tillsammans med våra kunder. I samarbete med Borgånejdens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004. Borgå stadsbibliotek Östra Nylands landskapsbibliotek

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004. Borgå stadsbibliotek Östra Nylands landskapsbibliotek VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 Borgå stadsbibliotek Östra Nylands landskapsbibliotek INNEHÅLL BIBLIOTEKSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT 3 VERKSAMHETSPUNKTER 4 PERSONAL 5 KURSER 8 EKONOMI 9 UNDERSTÖD 10 INFORMATIONSVERKSAMHET

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 BORGÅ STADSBIBLIOTEK ÖSTRA NYLANDS LANDSKAPSBIBLIOTEK Illustrationer (Mullvad) Kaisa Leka Layout Jonas Eriksson 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BIBLIOTEKSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 SERVICEPUNKTER...

Läs mer

Design Jonas Eriksson

Design Jonas Eriksson Design Jonas Eriksson 2 BIBLIOTEKET ÅR 2007 På Borgå stadsbibliotek kan vi vara nöjda med år 2007. Den färska invånarenkäten visar att av all den service staden erbjuder är man mest nöjd med just bibliotekstjänsterna.

Läs mer

BORGÅ HEMBYGDSSAMLING OCH NYLANDS LANDSKAPSMATERIAL. Beståndspolitik

BORGÅ HEMBYGDSSAMLING OCH NYLANDS LANDSKAPSMATERIAL. Beståndspolitik BORGÅ HEMBYGDSSAMLING OCH NYLANDS LANDSKAPSMATERIAL Beståndspolitik Borgå stadsbibliotek Nylands landskapsbibliotek 18.3.2015 Borgå stadsbibliotek Nylands landskapsbibliotek BORGÅ HEMBYGDSSAMLING OCH NYLANDS

Läs mer

design Jouni Malmborg

design Jouni Malmborg design Jouni Malmborg 2 3 Vi har igen ett aktivt biblioteksår bakom oss. Bibliotekets användningsgrad förblev oförändrad, men användningssättet håller på att ändras. Utlåningen ökade med cirka två procent,

Läs mer

You don't have to burn books to destroy a culture. Just get people to stop reading them. Ray Bradbury. Översättning: Borgå stads översättningstjänst

You don't have to burn books to destroy a culture. Just get people to stop reading them. Ray Bradbury. Översättning: Borgå stads översättningstjänst You don't have to burn books to destroy a culture. Just get people to stop reading them. Ray Bradbury Översättning: Borgå stads översättningstjänst 2 Bibliotekets verksamhetsår 2012 Också år 2012 genomfördes

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Toimintakertomus 20 Verksamhetsberättelse 2011 1 Innehåll 1. Bibliotekets användning och samlingar... 2 2. Ekonomi... 4 3. Evenemang... 5 4. Personalen... 6 5. Projekt... 7 Kirjasampo.fi Boksampo.fi...

Läs mer

Helle-bibliotekens användningsregler

Helle-bibliotekens användningsregler Helle-bibliotekens användningsregler FRÅN 23.5.2017 Helle-biblioteken De här reglerna gäller alla Hellebibliotek. De städer och kommuner som har Hellebibliotek är: Askola Hangö (från 11/2017) Ingå (från

Läs mer

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENING IT-utskottets möte. Tid: 1.11.2010 kl. 12.00-15.40 Plats: Bibliotek 10, Helsingfors.

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENING IT-utskottets möte. Tid: 1.11.2010 kl. 12.00-15.40 Plats: Bibliotek 10, Helsingfors. FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENING IT-utskottets möte Tid: 1.11.2010 kl. 12.00-15.40 Plats: Bibliotek 10, Helsingfors Närvarande: Annika Lund, Stadsbiblioteket i Jakobstad, ordf. Gerd Backman, Väståbolands

Läs mer

Pargas biblioteksstig samarbetsavtal mellan skola och bibliotek

Pargas biblioteksstig samarbetsavtal mellan skola och bibliotek Pargas biblioteksstig samarbetsavtal mellan skola och bibliotek Genom ett nära samarbete mellan bibliotek och skola strävar vi till att stöda det mångsidiga arbete som görs inom skolorna för att främja

Läs mer

Bibliotekens webbmaterial för undervisning

Bibliotekens webbmaterial för undervisning Bibliotekens webbmaterial för undervisning De finländska biblioteken, museerna och arkiven har lagt ut information och fritt tillgängliga texter, bilder och videor på nätet. Du kan använda materialet till

Läs mer

~ 2 ~ Chef för bibliotekstjänster Asko Rossi

~ 2 ~ Chef för bibliotekstjänster Asko Rossi ~ 0 ~ ~ 1 ~ Början av december på den nya arbetsplatsen i Borgå stadsbibliotek var ett koncentrat av bibliotekschefens vardag. Det framgick fort att mycket i såväl Borgå som hela Nyland är föremål för

Läs mer

till och bokdonationer som biblioteket fick ta emot.

till och bokdonationer som biblioteket fick ta emot. s. 1 I biblioteket var det gångna året händelserikt på både gott och ont. Recessionen slog till även mot Borgå stads ekonomi och stadens budget öppnades på nytt. För att uppnå nödvändiga inbesparingar

Läs mer

Anstaltsbibliotek Ett anstaltsbibliotek är ett bibliotek som är verksamt på ett sjukhus eller en vårdinrättning.

Anstaltsbibliotek Ett anstaltsbibliotek är ett bibliotek som är verksamt på ett sjukhus eller en vårdinrättning. Statistik för de allmänna biblioteken Termer Nedanom definieras i alfabetisk ordning de begrepp som har använts i databasens tabeller, tabellrubriker och nyckeltal, och innebörden av de olika regionindelningarna

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

KULTURUTSKOTTETSBETÄNKANDE

KULTURUTSKOTTETSBETÄNKANDE KULTURUTSKOTTETSBETÄNKANDE Landskapslag om allmänna bibliotek 1996-97 nr 5 FR nr 15 SAMMANFATTNING Landskapsstyrelsens förslag Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en ny landskapslag om allmänna

Läs mer

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1(6) KFN 2009/0029 Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1 Kvalitetssäkringsmetoden Boken Boken omfattar olika enkät- och intervjuundersökningar

Läs mer

HelMet-bibliotekets låneregler

HelMet-bibliotekets låneregler Till våra kunder HelMet-bibliotekets låneregler HelMet är en förkortning av Helsinki Metropolitan Area Libraries. Invånarna i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda har rätt att använda bibliotekstjänsterna

Läs mer

Översikt av chefen för bibliotekstjänster... 4. Evenemang... 6. Litteratur och föredrag i huvudbiblioteket... 6

Översikt av chefen för bibliotekstjänster... 4. Evenemang... 6. Litteratur och föredrag i huvudbiblioteket... 6 1 / 36 Innehållsförteckning Översikt av chefen för bibliotekstjänster... 4 Evenemang... 6 Litteratur och föredrag i huvudbiblioteket... 6 Musikföreställningar och tal om musik... 8 Övriga evenemang...

Läs mer

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Roller, ansvar och mediesamarbete - 2016 2015-12-18 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Styrdokument och riktlinjer... 2 2.1 Nationella styrdokument... 2 2.2 Regionala

Läs mer

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1)

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Antal respondenter: 2458 : 378 Svarsfrekvens: 15,38 % Hur ofta besöker du biblioteket? Hur ofta besöker du biblioteket? Minst en gång i veckan 53 (14,1%)

Läs mer

Traditioner och nutid. Biblioteket syns

Traditioner och nutid. Biblioteket syns Salo stadsbibliotek Biblioteket betjänar Bibliotekstjänsterna har blivit mer mångsidiga än den traditionella låneoch returneringsverksamheten. Salo stadsbibliotek erbjuder material för informationshunger

Läs mer

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM Artikeln har tidigare publicerats i SFV:s kalender 2001. Det svenska biblioteksdistriktet omfattar biblioteks-

Läs mer

Kulturundersökning Halmstad 2010

Kulturundersökning Halmstad 2010 Kulturundersökning Halmstad 2010 10 8 6 1. Har du under det senaste året? (gäller inte bara i Halmstad) Bio Musikal/ show Konstutställning Rock / popkonsert Museum Teater Kurs/ studiecirkel Familje / barnprogram

Läs mer

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag E-kampanj 2009 Ett diskussionsunderlag Bakgrund! Syfte med e-kampanjen 2008 Öka användningen av bibliotekens e-tjänster Marknadsföra östgötabibliotekens e- tjänster under gemensamt begrepp Biblioteket

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Stadsbibliotekets enkätundersökning

Stadsbibliotekets enkätundersökning Stadsbibliotekets enkätundersökning Enkäterna delades ut torsdag 2 april 26 till och med onsdag 26 april 26 med jämn spridning avseende tidpunkt för besök, kön och ålder. Dock kan man i svaren notera att

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Öppnaskönlitteraturen, visa författarna! BOKSAMPO FSBF :s årskonferens i Korsholm

Öppnaskönlitteraturen, visa författarna! BOKSAMPO FSBF :s årskonferens i Korsholm Öppnaskönlitteraturen, visa författarna! BOKSAMPO FSBF :s årskonferens i Korsholm 9.9.2010 virva.soikkeli@vaasa.fi BOKSAMPO? en gemensam skönlitterär webbportal en hemsida för skönlitteraturen och författarna

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Mål för bibliotekslektionerna

Mål för bibliotekslektionerna Mål för bibliotekslektionerna Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Biblioteket ska vara en

Läs mer

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM Stadsstyrelsen 360 04.11.2013 SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM STST 360 Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Jari Kettunen,

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Rapport!om!den!svenskspråkiga!yrkesutbildningen! med!förslag!till!förändringar!

Rapport!om!den!svenskspråkiga!yrkesutbildningen! med!förslag!till!förändringar! Lärarensmotto:Manlärsålängemanharelever Rapportomdensvenskspråkigayrkesutbildningen medförslagtillförändringar OleNorrback Utredningsman 9.1.2015 Innehåll Uppdraget...4 Nulägetinomsvenskspråkigyrkesutbildning...5

Läs mer

Mia Malm (ny) vikarierar Jonas Tana på Biblioteken.fi och fungerar som ordförande för IT-utskottet. Hon är tjänstledig från Karis bibliotek, Raseborg.

Mia Malm (ny) vikarierar Jonas Tana på Biblioteken.fi och fungerar som ordförande för IT-utskottet. Hon är tjänstledig från Karis bibliotek, Raseborg. Finlands svenska biblioteksförening IT-utskottet Tid 7.10.2013 kl. 11.30-14.30 Plats: Böle bibliotek, Helsingfors Närvarande: Mia Malm (ordf.), Biblioteken.fi Susanne Ahlroth, Regionförvaltningsverket

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013.

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013. Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013 Januari 2014 Syftet med enkäten har varit att ta reda på vad våra besökare vid biblioteken

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen

Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen Rapport 2005-10-10 Sammanfattning Kultur och fritidsnämndens resultatmål för biblioteksverksamheten finns angivna i förvaltningens verksamhetsplan.

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

VårKultur 2011 - Rapport

VårKultur 2011 - Rapport VårKultur 2011 - Rapport Kultur för och med seniorer Kultursamarbetet VårKultur ordnades våren 2011 för femte gången av Sydkustens landskapsförbund i samarbete med kultursektorerna i Åbo, Kimitoön och

Läs mer

Folkbibliotek Number of libraries, bookmobiles, Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter län.

Folkbibliotek Number of libraries, bookmobiles, Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter län. Folkbibliotek 2009 Tabell 1:1 Tabell 1:2 Tabell 1:3 Tabellförteckning Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter län. Table 1:1 Personal, andel kvinnor och män Table 1:2 samt antal årsverken

Läs mer

Fråga bibliotekarien. Länkbiblioteket. Sökslussen. Metasökprogrammet Frank och Söksam. biblioteken.fi >

Fråga bibliotekarien. Länkbiblioteket. Sökslussen. Metasökprogrammet Frank och Söksam. biblioteken.fi > Fråga bibliotekarien Länkbiblioteket Sökslussen Metasökprogrammet Frank och Söksam biblioteken.fi > : Informationssökning { www.biblioteken.fi/informationssokning Centrala söktjänster för olika sökbehov

Läs mer

SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION SOM HANDLAR OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION OCH ÄLDRE MÄNNISKOR

SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION SOM HANDLAR OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION OCH ÄLDRE MÄNNISKOR Stadsstyrelsen 29 02.02.2015 SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION SOM HANDLAR OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION OCH ÄLDRE MÄNNISKOR STST 02.02.2015 29 Beredning och tilläggsuppgifter: Kommunikationschef Aino-Marja Kontio,

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet

Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet Hur kan biblioteken bidra? Presentation av mig Bibliotekschef i Mjölby kommun sedan mars 2011 Bakgrund som journalist och bibliotekskonsulent Har jobbat

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Finlandssvenska Online Helsingfors universitet/ Helga Hilmisdóttir Daniela Piipponen (koordinator) Beatrice Silén (projektledare)

Finlandssvenska Online Helsingfors universitet/ Helga Hilmisdóttir Daniela Piipponen (koordinator) Beatrice Silén (projektledare) Finlandssvenska Online 2016-2018 Helsingfors universitet/ Helga Hilmisdóttir Daniela Piipponen (koordinator) Beatrice Silén (projektledare) Vad är Finlandssvenska Online? En digital kurs i finlandssvenska

Läs mer

Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm

Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm En dag i november 2015 lämnade delar ur personalen på Gagnefs kommunbibliotek Dalarna för att åka till huvudstaden och besöka Internationella biblioteket

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

Finskspråkiga försöker i större utsträckning än svenskspråkiga få service på sitt eget språk 18,4 6,2 3,3. Sällan Aldrig 1,9 81,7 54,8

Finskspråkiga försöker i större utsträckning än svenskspråkiga få service på sitt eget språk 18,4 6,2 3,3. Sällan Aldrig 1,9 81,7 54,8 Språkbarometern 14.. Sammanfattningen av resultaten från Språkbarometern Språkbarometern undersöker hur väl den lokala språkminoriteten får service på sitt eget språk i hemkommunen. Samtliga tvåspråkiga

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

E för alla. Finlandssvenska biblioteksförenings Årskonferens i Korsholm. Päivi Jokitalo paivi.jokitalo@helsinki.fi

E för alla. Finlandssvenska biblioteksförenings Årskonferens i Korsholm. Päivi Jokitalo paivi.jokitalo@helsinki.fi E för alla Finlandssvenska biblioteksförenings Årskonferens i Korsholm Päivi Jokitalo paivi.jokitalo@helsinki.fi E för alla : vilka alla? Vad då E? Alla bibliotekssektorer kunder till NB Alla allmänna

Läs mer

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen.

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen. Hej! Tack för att du lämnar 2011 års uppgifter om ert bibliotek! Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten. Vi är tacksamma

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Innehåll Syfte och verksamhet... 3 Mandatperiod 3 Ungdomsfullmäktigeval... 3 Ekonomi..... 5 Mötespraxis... 5 Utträde ur ungdomsfullmäktige. 5 Ungdomsfullmäktiges styrelse

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

Välkommen till Sveriges officiella folkbiblioteksstatistik 2010 avseende år 2009!

Välkommen till Sveriges officiella folkbiblioteksstatistik 2010 avseende år 2009! Välkommen till Sveriges officiella folkbiblioteksstatistik 2010 avseende år 2009! Tack för att du lämnar era uppgifter om (AUTOMATIAKT UTSKRIVET KOMMUNNAMN) bibliotek! Enkäten består av 22 huvudfrågor.

Läs mer

E-husets bibliotek Verksamhetsberättelse E-husets bibliotek E-huset.

E-husets bibliotek Verksamhetsberättelse E-husets bibliotek E-huset. E-husets bibliotek Verksamhetsberättelse 2006 E-husets bibliotek E-huset bibliotek@ehuset.lth.se 2 Verksamhetsberättelse för E-husets bibliotek 2006 E-husets bibliotek finns lokaliserat i E-huset vid LTH

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

Upphovsrätt och undervisning

Upphovsrätt och undervisning Upphovsrätt och undervisning En utredning över materialet som lärare använder sig av i sin undervisning samt om upphovsrättsliga problem de har upplevt Kopiosto ry 30.6.2015 sammandra g Kopiosto rf utförde

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer Borgå medborgarinstitut ägs av Borgå stad och är administrativt en enhet som lyder under det svenska skolväsendet inom stadens bildningssektor. Institutet är juridiskt en skola inom den fria bildningen

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Jonna Hahto 27.8.2010 Sammanfattning, översatt av A-S Källund 2 Innehåll Inledning 1 Bibliotekens nationella användarenkät 2010 Bakgrundsuppgifter

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 Verksamhetsplan Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 1 1 Bakgrund 3 2 Vision 4 3 Verksamheten 5 3.1 Organisation... 5 3.2 Lokaler och bemanning... 5 3.3 Bibliotekssamarbete... 5 4 Verksamhetens

Läs mer

Bokbussfestival, Åbo, 11-13/8 2011

Bokbussfestival, Åbo, 11-13/8 2011 Bokbussfestival, Åbo, 11-13/8 2011 I mitten av augusti anordnades en internationell Bokbussfestival i Åbo, Finland, i samband med att den finska bokbussverksamheten firade 50-årsjubileum. Festivalen organiserades

Läs mer

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Slutrapport Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Tommy Johansson, Vivika Sjöstedt, Berit Svensson 2016 Innehåll Bakgrund 3 Katalogiseringen av Husénsamlingen

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen.

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen. Hej! Tack för att du lämnar 2012 års uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten, det kommer

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 24 25,8 B. Kvinna 60 64,5 C. Annan 9 9,7 Min ålder A. yngre än 25 år 40 43 B. 26 45 år 18 19,4 C. 46 65 år 17 18,3 D. äldre än 65 18 19,4 Tid för mitt besök

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Bynamnen i Nyland Om den geografiska utbredningen av byar med namn på -by, -böle och -skog

Bynamnen i Nyland Om den geografiska utbredningen av byar med namn på -by, -böle och -skog ELJAS ORRMAN Bynamnen i Nyland Om den geografiska utbredningen av byar med namn på -by, -böle och -skog Artikeln ursprungligen publicerad i Studier i nordisk filologi 67 SSLS 539, 1987, s. 143 148 Svenska

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2016. Styrelsens och förslag till höstmötet 19.11.

POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2016. Styrelsens och förslag till höstmötet 19.11. POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2016 Styrelsens och förslag till höstmötet 19.11.2015 FÖRENINGENS MÅLSÄTTNING SAMT INLEDNING TILL VERKSAMHETSPLANEN Föreningens

Läs mer

sep Välkommen att fira tillsammans med oss, Martina Haag och Duraid Al-Khamisi den 3 sep. Jubileumsprogram

sep Välkommen att fira tillsammans med oss, Martina Haag och Duraid Al-Khamisi den 3 sep. Jubileumsprogram 3 sep Välkommen att fira tillsammans med oss, Martina Haag och Duraid Al-Khamisi den 3 sep. Jubileumsprogram Den 31 augusti 1916 invigdes Jönköpings stadsbibliotek och den 1 september öppnades dörrarna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Utställning av stadens konst vid Stockholms skolor Motion av Tomas Rudin och Emma Lindqvist (båda s) (2008:72)

Utställning av stadens konst vid Stockholms skolor Motion av Tomas Rudin och Emma Lindqvist (båda s) (2008:72) Utlåtande 2009:127 RVIII (Dnr 328-2442/2008) Utställning av stadens konst vid Stockholms skolor Motion av Tomas Rudin och Emma Lindqvist (båda s) (2008:72) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Under året händer det här

Under året händer det här Läsäventyret Det stora läsäventyret är en gemensam fest till läsningens och böckernas ära! Den lyfter fram barn- och ungdomslitteraturen samt läsningen som hobby under hela feståret Finland 100. Läsäventyret

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 27 26,7 B. Kvinna 72 71,3 C. Annan 2 2 Min ålder A. yngre än 25 år 23 22,8 B. 26 45 år 19 18,8 C. 46 65 år 30 29,7 D. äldre än 65 29 28,7 Tid för mitt besök

Läs mer

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING Hallstahammars kommun hör sedan 1 januari 2010 till förvaltningsområdet för finska. Kommunen har gjort en kartläggning av de behov och önskemål som den sverigefinska minoriteten

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING ANTAGNING AV STUDERANDE RIKSOMFATTANDE SPRÅKPROV

GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING ANTAGNING AV STUDERANDE RIKSOMFATTANDE SPRÅKPROV GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING ANTAGNING AV STUDERANDE RIKSOMFATTANDE SPRÅKPROV Svenska språket LÄSFÖRSTÅELSE (50 min) Efternamn Förnamn Födelsetid Underskrift Fylls i av språkprovets arrangör: Provet arrangeras

Läs mer

Finland Organisationens telefonnummer * 019-520211 Organisationens e-postadress fornamn.efternamn@porvoo.fi Typ av ägare * kommun Företagsform

Finland Organisationens telefonnummer * 019-520211 Organisationens e-postadress fornamn.efternamn@porvoo.fi Typ av ägare * kommun Företagsform Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki UBS Redovisningsblankett specialunderstöd Projektgrupp > redovisning av användningen av statsunderstöd Utbildningsnivå * Allmänbildande utbildning Ansökningsgrupp

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Enkät 2011 - Umeåregionen

Enkät 2011 - Umeåregionen Enkät 2011 - Umeåregionen Jag är A. Man 26 26,3 B. Kvinna 73 73,7 Min ålder A. yngre än 25 år 18 18,2 B. 26-45 år 42 42,4 C. 46-65 år 24 24,2 D. äldre än 65 15 15,2 Tid för mitt besök A. 8-13 20 20,2 B.

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Man 17 19,5 Kvinna 63 72,4 Annan 7 8 Min ålder yngre än 25 år 19 21,8 26 45 år 25 28,7 46 65 år 23 26,4 äldre än 65 20 23 Tid för mitt besök 8 13 9 10,3 13 17

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer