Redigering Katja Jokiniemi Design Jouni Malmborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redigering Katja Jokiniemi Design Jouni Malmborg"

Transkript

1

2 Redigering Katja Jokiniemi Design Jouni Malmborg 2

3 TERTTU LEHTOLA biblioteksdirektör Det gångna året präglades av stora besparingar. Besparingarna gällde både personalen och biblioteksmaterialet. Bibliotekets nettoutgifter per invånare minskade nästan 7 %. Målen som uppställts för bibliotekstjänsterna har dock uppnåtts i den mån resurserna tillåter. Målet för utlåning per invånare uppnåddes inte, vilket delvis förklaras med sänkningen av materialutgifter med 19 %. Också besöksantalet underskred målet, men nätanvändarnas antal fortsatte att växa. Bibliotekets användningsgrad ligger fortsättningsvis på landets medelnivå. De mål som ställts för landskapsbibliotekets verksamhet uppnåddes. Fjärrlånen återspeglar sänkningen av nivån på materialsamlingarna i och med att antalet utskickade fjärrlån minskade och antalet fjärrlån man fick in ökade. År 2010 var Borgå stadsbiblioteks sista år som Östra Nylands landskapsbibliotek men landskapsbiblioteksverksamheten fortsätter år 2011 genom att omfatta hela Nyland. I och med landskapsreformen var det också Östra Nylands Europainformations sista år i Borgå. Vi vill tacka regioninformatörerna för ett mångårigt fruktbart samarbete. Samarbetet inom det riksomfattande biblioteksnätet var intensivt, likaså med andra intressenter. Läroavtalsutbildningen och praktikantsamarbetet med läroanstalter i branschen fortsatte. Med undervisningsministeriets projektbidrag anskaffade man nya apparater, började digitalisera Borgå Gymnasiums material och ordnade evenemang. Flera olika evenemang ordnades också med övriga samarbetspartners. Även utbildning ordnades. För personalen ordnades fortbildning och arbetshälsan främjades med den årliga studieoch rekreationsresan. Som en del av stadens sparprogram drogs Tolkis bibliotek in i början av året och Kerko bibliotek upphörde i sin tidigare form i slutet av året. Den tioåriga huvudbiblioteksbyggnaden och Vårberga biblioteks trettioåriga verksamhet gav dock anledning till fest. På båda festerna fick biblioteket mycket beröm, vilket vi naturligtvis också har kunderna att tacka för eftersom deras insats är mycket viktig för att upprätthålla och utveckla tjänstenivån. Jag vill tacka också övriga samarbetspartners och den förträffliga personalen för det gångna året. 3

4 I biblioteket firades två märkesdagar under det gångna året. Huvudbiblioteksbyggnaden fyllde tio år och Vårberga närbibliotek 30 år. Huvudbiblioteksbyggnadens tioårsdag firades på den ursprungliga invigningsdagen, Runebergsdagen, den 5 februari med fanfarer samt kaffe med dopp. Festtalet hölls av förra bildningsdirektören, nuvarande fullmäktigeledamoten Markku Välimäki. På programmet stod biblioteksorientering med temat bibliotekets TOP10-tjänster och en utställning över byggnadens tioåriga historia. På festdagen publicerades också resultatet av den traditionella Skugg-Runeberg-omröstningen. På "Lainan päivä" 8.2 firades Vårberga biblioteks 30- årsjubileum. Tiotals olika utställningar gladde biblioteksbesökarna i Borgå med bl.a. fotografier, dikter, aforismer, hantverk och samhälleliga informationsinslag. Därutöver lyfte biblioteket fram aktuell litteratur och de årliga temaveckorna piggade upp vardagen. Under Europaveckan i maj lyfte man fram europeisk poesi och filmkonst. Då publicerades också Nylandfototävlingen, i vilken man ville hitta synpunkter på hur europeiskheten syns i Östra Nyland. Bokens och rosens dag, som inföll samma vecka, firades med författarbesök. Tiina Raevaara och Mark Mallon läste högt ur sina nyutkomna novell- och diktverk. Biblioteket presenterade sig i det mångkulturella evenemanget Möjligheternas torg som ordnades i Stadsparken i juni. Allmänheten fick bekanta sig med bokbussen och byta böcker och cd-skivor på bytestorget. Bibliotekets personal deltog också i evenemanget Det levande biblioteket som ordnades samtidigt. Det levande biblioteket är en funktionell metod för jämlikhet och mångkulturellt arbete som strävar efter att genom möten och dialog mellan olika människor främja respekt för mångfalden, de mänskliga rättigheterna och människovärdet. Det Levande biblioteket fungerar precis som ett vanligt bibliotek, man går dit och lånar en bok på en bestämd tid. Det är bara en liten skillnad: böckerna i det Levande biblioteket är levande människor och böckerna och bokläsarna inleder en personlig dialog. Böckerna i det Levande biblioteket är personer ur minoriteter och övriga grupper som ofta drabbas av diskriminering, fördomar, stereotypi och rasism. 4

5 Erik Lindroth spelade gitarr på barnoch ungdomsavdelningen. Kulturevenemanget Kultursommar 2010 i Albert Edelfelts fotspår kulminerade i evenemanget Konst i Borgå dag och natt i slutet av augusti. I biblioteket ordnades Ode till kvinnan-konsert På konserten uppträdde Taru Ritavesi (piano), Johanna Rusanen- Kartano (sopran) och Ilmari Räikkönen (piano) samt Kreeta-Julia Heikkilä (violin) och Taru Ritavesi (piano). Konserten drog ett hundratal åhörare till huvudbiblioteket. Hösten inleddes med fart med Gnistanevenemanget. Dagen arrangeras för och tillsammans med ungdomar. Arrangörer var ungdoms-, idrotts- och biblioteksväsendet i Borgå stad. Dagens tema var "Spooky på bibban". Programmet omfattade bl.a. utställning av skräcklitteratur och olika verkstäder där de unga fick prova på gatudans, skriva, teckna och spela trummor samt delta i ledd yoga. Man gjorde personliga smycken och bokhyllor, och Porvoon Pelikauppa visade hur man målar miniatyrer. Ungdomsfullmäktige presenterade Initiativkanalen, en webbtjänst för unga att bli hörda i ärenden som gäller hemkommunen eller -staden. Viljami Mehto trollade fram en musikinstallation på vuxenavdelningen, och Erik Lindroth spelade gitarr på barn- och ungdomsavdelningen. 5

6 Ryska veckan ordnades i oktober. I biblioteket ordnades en utställning över författaren Anton Tjechovs livsverk. Dessutom höll teater- och filmregissören Ralf Långbacka föredrag om sitt arbete med att regissera Tjechovs pjäser för ca 70 personer i huvudbiblioteket och Borgå Gymnasium. Porsse och e-tidningstjänsterna. Undervisning i användningen av biblioteket ordnades för sju grupper, där sammanlagt ca 70 personer bekantade sig med biblioteket. Målgrupper var bl.a. invandrare och studerande vid yrkesläroanstalter. I november ordnades den traditionella nordiska biblioteksveckan, vars tema var Det magiska Norden. Först gjordes en resa i skymningen till de magiska öarna Grönland, Färöarna och Island med Catharina Latvala, Nina Kihlman och Sanni Turunen. Kvällen avslutades med att Eila Diekmann och Thomas Henriksson läste högt ur veckans tematext som var John Ajvide Lindqvists Låt den rätte komma in. Deltagandet i kvällen var glädjande stort. I november presenterade biblioteket sig på Metodistkyrkans Café Onsdag. I biblioteket ordnades användarutbildning på finska och svenska. Vårens användarutbildningar omfattade tre delar: användningen av biblioteket, användningen av Internet samt e- tidningstjänsterna epress och PressDisplay. På hösten ordnades fem utbildningar, under vilka man bekantade sig med bibliotekskatalogen Ryska veckans evenemang ordnades i samarbete med de östnyländska läroanstalternas Rysslandsnätverk. Föreläsarens arvode betaldes med Närings-, trafik- och miljöcentralens anslag för främjande av läsintresse. Borgå stadsbibliotek deltog också i fjärrinformationstjänsten Fråga bibliotekarien genom att per e-post svara på frågor som lämnats via Internet. Catharina Latvala och Helena Backman-Karvonen från stadsbiblioteket hör till utvecklingsarbetsgruppen för skönlitterära ämnesordsregistren Kaunokki och Bella. År 2010 sammankom gruppen en gång och jobbade aktivt per e-post. Tove Selkälä hör till det Nationella Elektroniska Bibliotekets (FinElib) expertgrupp för allmänna bibliotek, och fungerar som FinElibs koordinator i Östra Nyland. Borgå stadsbibliotek deltar också i det riksomfattande biblioteksnätverkets samarbete i Rådet för de allmänna biblioteken och i Konsortiet för landskapsbibliotek. Biblioteket donerade böcker till Gattjinas centralbibliotek i Ryssland. 6

7 JANUARI Niin hyvää puuta träskulpturer / Markku Bergman Fotoutställning om Indien / Linnankosken lukios elevgrupp Presentation av internationella projekt i skolor i Borgå FEBRUARI Stadsbiblioteket 10 år på Prästgatan / bibliotekets egen utställning Natur- och miljövecka / Finlands naturskyddsförbund Nordiska vatten fotografier / Annika Welling-Nyberg MARS Foton med sommarmotiv / Pasi Jylhä-Ollila Tässä ja menneessä hetkessä Tavlor med dikter och aforismer / Jr. Parker & Viivi Garén, VGO Kårkulla samkommuns 50-årsjubileumsutställning APRIL Sluta slösa-veckan / Återvinningsrörelsen Enkelit kanssasi arbeten med silkestyg / Outi Pekuri Kraftgivande fotografi / kursarbete från Porvoon kansalaisopisto MAJ Bokens och rosens dag 4.5 Upphittade bokmärken / bibliotekets egen utställning Tarinankertojien jälkeläiset Vandringsutställning med samisk litteratur / Rovaniemi stadsbibliotek Samiska knivar kursarbete från Porvoon kansalaisopisto Resultat av Edelfelt-teckningstävling / kulturväsendet i Borgå stad 7

8 Stanislav Motykas foton av Kamien Pomorski och Borgå / Föreningen Finland-Polen i Borgånejden rf Fotoutställning Nyland och omröstning / Östra Nylands Europainformation och Borgå stadsbibliotek Sukkaeläimet självgjorda maskotar av sockor / Jenni Pakarinen och Elina Toivanen Fortsättning på Kårkulla samkommuns 50-årsjubileumsutställning Målningar / Sari Olin JUNI JULI En liten ängelutställning / Teija Dahlgren När rosor svettas fotoutställning om produktionen av rosenvatten i Mellanöstern / Lauri Dammert AUGUSTI Du kan bli fri från alkoholism AA och Al-Anon i Borgå presenterar sig SEPTEMBER GNISTAN idé- och hobbyevenemang och Maria Aaltonens lerarbeten och teckningar Underbara kvinnor konstterapeutiska akrylmålningar av olika kvinnor / Mari Tilli OKTOBER Cancerstiftelsens Rosa bandet-kampanj och insamling / damlag i kyrkbåtsrodd Porvoon Flikat Skärgårdens hägring fotoutställning om finska skärgården / Pekka Lehtonen Tjechov 150 år posterutställning / Samfundet Finland-Ryssland 8

9 NOVEMBER Svenska tiden / Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland och kulturväsendet i Borgå stad Finlands och Sveriges gemensamma historia-bokutställning Foton från Island / Sanni Turunen DECEMBER Villit ja vapaat vedet foton från vattenlöpningsevenemang under sommaren 2010 / Anne Kyyhkynen Artex-vekstäderna i Borgå presenterar sig Gammelbacka gård och Georg (Göran) Magnus Sprengtporten / bibliotekets egen utställning Sukkaeläimet självgjorda maskotar av sockor 9 Jenni Pakarinen och Elina Toivanen

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 Katalogiseringen av materialet i biblioteket i Albert Edelfeltin koulu blev färdig år Cirka titlar katalogiserades i databasen Porsse. Till skolbiblioteket skaffades PallasPro Extras funktionärs- och självbetjäningsprogram och utlåningen till eleverna började i september Också Lyceiparkens skola beslutade skaffa programmet PallasPro Extra och katalogisera skolbibliotekets samling i databasen Porsse. Katalogiseringen påbörjades hösten I september höll man ett samarbetsmöte för skolbiblioteken och stadsbiblioteket, på vilket behandlades aktuella ärenden och eventuella utvecklingsobjekt. Kulturskolan är ett samarbetsprojekt mellan Borgå stads kulturväsende, Borgå stadsbibliotek, Borgå stads morgon- och eftermiddagsverksamhet, Borgånejdens musikinstitut och Borgå museum. Kulturväsendet i Borgå stad bär ansvaret för kulturskolan. Biblioteket representeras i projektgruppen av avdelningschefen på barn- och ungdomsavdelningen, Catharina Latvala. Projektgruppen sammanträdde sju gånger under år Kulturskolans bestående tema är Borgå min stad, vilket betonar den lokala kulturen. Tyngdpunkten under åren ligger på nationalstadsparken i Borgå. Biblioteket har stött informationssökningen kring temat. 16

17 Boksampo Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Borgå stadsbibliotek anslag för att katalogisera material i Boksampo. Med anslaget anställde man en projektarbetare för tre månader för att katalogisera svenskspråkig skönlitteratur i Boksampo. Boksampo är en riksomfattande skönlitterär webbtjänst som samlar uppgifter om skönlitteratur och författare. Biblioteken har hittills haft begränsade möjligheter för skönlitterär informationssökning, i synnerhet vad gäller äldre litteratur, poesi och noveller. Boksampo lyfter fram äldre litteratur och gör bibliotekspersonalens tysta kunskap synlig. I Boksampo kan man också katalogisera enskilda dikter och noveller. Också biblioteksanvändarna kan delta i informationsproduktionen genom att skriva om sina egna läserfarenheter. Boksampo publiceras år Man har redan i många år arbetat med finskspråkiga Boksampo, medan arbetet med den svenskspråkiga påbörjades år Katalogiseringen av uppgifter påbörjades med finlandssvensk litteratur, och arbetet fördelas så att varje landskap svarar för sina egna hembygdsförfattare. Termen hembygdsförfattare är dock inte helt entydig eftersom många författare under sin karriär har flyttat till en annan ort och därför kan flera landskap anse att en och samma författare är deras hembygdsförfattare. Många av Borgås hembygdsförfattare har bott i Diktarhemmet, dit de har flyttat från en annan ort eller till och med ett annat landskap. Trots detta fanns största delen av Borgås hembygdsförfattare inte från tidigare i Boksampo, utan man var tvungen att börja katalogisera uppgifterna från början. Under projektet katalogiserades alla verk av svenskspråkiga hembygsförfattare i Östra Nyland i Boksampo. Hembygdssamlingen innehåller många noveller och också uppgifterna om dem katalogiserades i Boksampo. Digitaliseringsprojekt i Borgå gymnasiums museibibliotek Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat anslag för att utarbeta en plan för digitalisering av Borgå gymnasiums bibliotek samt för att genomföra digitaliseringsprojektet. Digitaliseringen påbörjades under det gångna året med manuskript. Man digitaliserade 19 manuskript och en tryckt bok, Carl Clercks Svenska spindlar från år 1757, i två omgångar i nationalbibliotekets digitaliseringscentrum i S:t Michel. Med undervisnings- och kulturministeriets fortsatta finansiering fortsätter digitaliseringsprojektet även år Borgå gymnasiums bibliotek grundades år 1728, och blev sin tids mest betydande offentliga vetenskapliga bibliotek i 1700-talets Finland efter Åbo Akademis bibliotek. Från slutet av 1700-talet till början av 1800-talet fick biblioteket många donationer av betydande personer; bl.a. professor Henrik Gabriel Porthan från Turun Akatemia donerade hela 133 verk till Borgå gymnasiums bibliotek. 17

18 En handskriven förteckning över donatorer, Benemeritorum de Bibliotheci memoria Gymnasiibibliotekets gåvobok finns bevarad, och digitaliserades bland de första. År 1979 övergick Borgå gymnasiums bibliotek i Borgå stads ägo och till Borgå stadsbibliotekets förvaltning. Bibliotekssamlingen omfattar ca verk och småtryck. Samlingen omfattar bl.a. manuskript, handkolorerade kartor, inkunabler (verk tryckta före 1501) och böcker som kommit som krigsbyte från Polen. och kulturministeriet. De stationära datorerna ersattes med bärbara datorer som möjliggör en effektivare användning av de trånga lokalerna. Man skaffade också ny kringutrustning som är lämplig för de nya datorerna. GPRS-förbindelsen byttes ut mot 3Gförbindelse. Förbindelserna blev betydligt snabbare, varvid det är möjligt att t.ex. göra mer omfattande informationssökning i bokbussen. Ralf Långbackas Tjechov-föredrag Under Ryska veckan i oktober höll teateroch filmregissören Ralf Långbacka ett föredrag i huvudbiblioteket och ett i Borgå Gymnasium om sitt arbete med att regissera Tjechovs pjäser. För föredraget användes anslaget som Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland beviljat för främjande av läsintresset. Nelli-portalen Bibliotekarie Tove Selkälä fortsatte som projektchef för Nelli-portalen för allmänna bibliotek i Östra Nyland och Nyland. Nelli publicerades år 2008 och är en portal för informationssökning, med vilken man kan söka information från flera olika databaser och webbkällor på en och samma gång. Förbättring av bokbussens Internetanslutning Bokbussens datorer och Internetanslutning förnyades med bidrag från Undervisnings- Babypoesi På hösten samlades en svenskspråkig babypoesigrupp i biblioteket. Gruppen leddes av Malin Hollmén och projektet fick stöd från Svenska kulturfonden. 18

19 Östra Nylands kommuner Liljendal, Pernå och Strömfors kommuner slogs samman med Lovisa stad från början av år 2010, varvid området för Östra Nylands landskapsbibliotek år 2010 omfattade Borgå stad, Lovisa stad och fem kommuner: Askola, Lappträsk, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Hembygdsmaterialet Strömfors hembygdsmaterial katalogiserades i den regionala databasen Via Regis. Nu finns hembygdsmaterialet från alla bibliotek i Östra Nyland i den regionala databasen. Landskapsbibliotekarien katalogiserade uppgifterna om hembygdsförfattarna i Boksampo, den riksomfattande webbtjänsten för skönlitteratur. En projektarbetare katalogiserade uppgifterna om hembygdsförfattarnas verk i Boksampo med ett projektanslag från Undervisnings- och kulturministeriet. Webbplatsen Östra Nylands författare upprätthålls även i fortsättningen, eftersom webbplatsen omfattar också faktalitterära författare som inte, enligt ett riksomfattande avtal, finns med i skönlitterära Boksampo. Hembygdssamlingen utökades med 87 böcker och 48 ljud- eller videoinspelningar. Man prenumererade på 14 tidningar. Dessutom sparade man lokala gratistidningar. I slutet av år 2010 omfattade hembygdssamlingen böcker, 354 tidningar och 162 ljud- eller videoinspelningar i referensbiblioteket samt böcker och 5 ljud- eller videoinspelningar som lånades ut. Därutöver magasinerades lokala tidningar. Från hembygdssamlingen blev 25 böcker avskrivna. 19

20 Utbildningar och möten Nettas högläsningsworkshop / Agneta Möller-Salmela Kitkasta Kirjasampoon Virva Soikkeli presenterade Boksampos författarsidor och teknik Marc21-utbildning / Ulla Ikäheimo, Nationalbiblioteket Landskapsbiblioteksmöte Program: Hälsningsord / Terttu Lehtola, biblioteksdirektör, Borgå stadsbibliotek Ajankohtaista Opetus- ja kulttuuriministeriöstä / Hannu Sulin, Undervisnings- och kulturministeriet Häme-Wiki, Aikakone ja Virtuaalipolku bibliotekets nya sätt att göra hembygdsarbete / Maija Saraste, projektplanerare, Tavastehus Informationsverksamhet POM-info, informationsbladet för Östra Nylands landskapsbibliotek, utkom en gång på våren och en gång på hösten. Dessutom skickade man kortare meddelanden per e- post. Fjärrlån Landskapsbiblioteket skickade fjärrlån till andra bibliotek. Detta är 7,4 % färre än året innan. Till Porsse-samarbetsbiblioteken i Askola, Borgnäs och Sibbo skickades lån. Utlåningen mellan Porssesamarbetsbiblioteken ökade med ca 33 % jämfört med året innan. Till Borgå stadsbiblioteks kunder begärdes 727 fjärrlån från övriga bibliotek. Detta är 6,8 % flera än föregående år. Dessutom lånades två ambulerande samlingar från Flerspråkiga biblioteket vid Helsingfors stadsbibliotek: en på persiska och kurdiska samt en på thai. Till Gammelbacka bibliotek lånades ambulerande samlingar på thai, swahili och ryska. Den nya Fråga bibliotekarien-chatten / Jonas Tana, Biblioteken.fi Boksampo-projektet / Helena Backman- Karvonen, Borgå stadsbibliotek Kirjasampo ja kotiseutukirjailijat / Eija Kareno, landskapsbibliotekarie, Borgå stadsbibliotek Babypoesi på biblioteket / Malin Hollmén 20

21 Jubileumsår I februari firades Vårberga biblioteks trettio verksamhetsår. På "Lainan päivä" den 8 februari bjöd biblioteket på kaffe och kaka åt 300 kunder och samarbetspartners. Pellekaija Pum uppträdde för 140 barn. För kunderna ordnades ett lotteri, till vilket man fick många pris från köpcentrets affärer. Huvudvinsten för unga var en MP3-spelare. Energi och sammarbete Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula invigde energirådgivningspunkten i närbiblioteket. Informationsverksamheten och tilläggstjänsterna ansluter sig till planeringen av den nya, energieffektiva stadsdelen Skaftkärr. I biblioteket arrangerades två energikvällar för kunderna. Under kvällarna berättade experter om de nya energilösningarna och gav tips om energibesparing. Borgå energi donerade två energimätare som kan lånas med bibliotekskortet. Siffror Utlåningen och besöksantalet vid Vårberga bibliotek ökade båda med 2 % jämfört med föregående år. Antalet bokade gruppbesök var 20. Sammanlagt 284 kunder bekantade sig med närbibliotekets verksamhet och samlingar i grupper. I Tallberga daghem arrangerades ett sagomusikevenemang. I det tvåspråkiga evenemanget deltog sammanlagt 114 åhörare. På bilden håller Åsa Nystedt föreläsning på energikvällen våren Aktias betalautomat i Vårberga avlägsnades. Banken donerade biblioteket en ny dator med kringutrustning så att man kan använda Internetbanken. 21

22 Utställningar Skaftkärr / Borgå Energi Vårberga bibliotek 30 år historia / Vårberga bibliotek Miniatytutställning / Oy Noark Ab Porslin, glas, fotografier / Tia Tallberg Dukningar för fest / Café Helmi Scouterna 100 år i Finland / Pirta Heiskanen Fotoutställning Nyland och omröstning / Östra Nylands Europainformation och Borgå stadsbibliotek Böcker som blivit film / Vårberga bibliotek och Ninnu Holme Mitt Afrika / Vårberga bibliotek och Ninnu Holme Du kan bli fri från alkoholism AA och Al- Anon i Borgå presenterar sig Julstämning / Vårberga bibliotek och Ninnu Holme 22 Foto från utställningen Mitt Afrika, Ninnu Holme

23 Utlåningen vid Gammelbacka bibliotek ökade med nästan 7 % från föregående år. Samarbetet med skolorna var intensivt. Klasser från Peipon koulu, Hamarin koulu och Pääskytien koulu besökte biblioteket 84 gånger och lärde sig hur man använder biblioteket och lånade pulpetböcker. Bibliotekets anställda besökte sjätteklassarna i Peipon koulu och lärde eleverna i skolans dataklass hur man använder Porsse-nätbiblioteket. Från Flerspråkiga biblioteket vid Helsingfors stadsbibliotek lånades ambulerande samlingar på thai, swahili och ryska. På Gammelbacka vårkarnevaldag sålde biblioteket påsar med avskrivna böcker ute i solskenet. Biblioteket var öppet till klockan 20 och kunderna fick berätta om sina favoritböcker, av vilka man gjorde en bokutställning. Gammelbacka gård-utställningen ordnades på biblioteket. Eftermiddagsklubben Spurttis höll sagostunder i biblioteket. Eleverna på Edupolis datakurs och kursen i finska bekantade sig med bibliotekets samlingar och nätbiblioteket Porsse. Ryska som hemspråk-gruppen vid Peipon koulu lärde sig under hösten att söka och använda bibliotekets ryskspråkiga material. Först bekantade de sig med utbudet i nätbiblioteket Porsse i skolans dataklass, varefter de bekantade sig med bibliotekets ryskspråkiga samling. Även Albanska som hemspråkgruppen lärde sig att söka material på biblioteket och hörde också om möjligheten att få låna mera material på sit eget språk från Helsingfors stadsbiblioteks Flerspråkiga bibliotek. Nästa år är avsikten att denna undervisning ges till alla hemspråksgrupper i skolan. Bibliotekschef Tuula Pajala berättade om de möjligheter biblioteket erbjuder på föräldrakvällen för invandrarelever i Peipon koulu. Dessutom ordnades följande utställningar på biblioteket: EurooppaFotoutställning Nyland och omröstning / Östra Nylands Europainformation och Borgå stadsbibliotek Du kan bli fri från alkoholism AA och Al- Anon i Borgå presenterar sig Nalle-utställning och nalle-teckningstävling 23

24 Kerko bibliotek År 2010 betydde stora ändringar för Kerko bibliotek. Kerko biblioteks långvariga biblioteksfunktionär Marja-Riitta Malinen gick i pension på hösten. År 1952 grundade man vid Kerkkoon koulu en utlåningsstation som sköttes av skolans lärare. Borgå landskommuns filialbibliotek grundades i Kerko år Maija-Riitta Malinen började som biblioteksfunktionär år Biblioteket flyttade från skolan till tegelradhusen i nedre byn år Först fungerade biblioteket en tid i brandkårens lokaler. År 1991 flyttade biblioteket till postens före detta lokaler på Henttalavägen, mittemot butiken. Biblioteket fick databaserat utlåningssystem och Internetförbindelse för byborna år På grund av stadens sparåtgärder lades Kerko biblioteks verksamhet i postens föredetta lokaler ner Kerkkoon kyläyhdistys organiserade tömningen och flytten av biblioteket till Kerkkoon koulu i samarbete med skolföreståndaren Piritta Simola och stadsbiblioteket. På det sättet är cirkeln sluten: biblioteket återvände till skolans lokaler. Bokbussen År 2010 hade bokbussen 244 kördagar. Bokbussens tidtabell omfattade 123 hållplatser. Av dem var 88 hållplatser på kvällsturen och 35 vid skolor och daghem på morgonturen. Antalet öppettimmar var sammanlagt och körtimmar 695. Utlåningen i bokbussen ökade med nästan 3 % från föregående år. I början av sommaren deltog bokbussen i evenemanget Möjligheternas torg i Stadsparken. Hemservice Huvudbibliotekets hemservice var mycket efterfrågad även år Kunder inom hemservicen är ca tjugo äldre eller rörelsehämmade borgåbor som inte kan besöka biblioteket personligen. Hemservicen förde läsning också till vistelserummen vid Johannisbergs servicebostäder. Hemservicen samarbetar med Celia-biblioteket (tidigare Biblioteket för synskadade). 24

25 År 2010 jobbade 48 personer vid Borgå stadsbibliotek - Östra Nylands landskapsbibliotek. Av dessa var fyra personer deltidspensionerade och två personer jobbade deltid. Antalet årsverken uppgick till 45,5. Mirja Laxell, Margareta Lundström, Marja-Riitta Malinen, Seija Riikonen och Boel Andersson, som alla hade gjort en lång karriär i Borgå stads tjänst, gick i pension. Borgå stadsbibliotek fortsatte sitt samarbete med Borgå handelsläroverks Företagsservice inom ramen för läroavtalsutbildningen för svenskspråkiga biblioteksfunktionärer. I biblioteket arbetade två läroavtalsstuderande. Catharina Latvala deltog i utvärderingen av examenstillfällen för läroavtalsstuderande i bibliotek runtom i landet. Två studerande från Åbo Akademi utförde sin arbetspraktik vid Borgå stadsbibliotek som en del av sin bibliotekarieexamen. Också en civiltjänstgörare arbetade i biblioteket. Huvudbiblioteket fungerade som PRAO-plats för tre högstadieelever. I Vårberga bibliotek fanns dessutom två och i Gammelbacka bibliotek en PRAO-elev. Dessutom bekantade sig några elever med arbetslivet i biblioteket under en dag. Biblioteket erbjöd också dagsverkesplats för några elever. PRAO-eleverna bekantade sig med bibliotekets olika avdelningar och verksamheter i enlighet med en på förhand uppgjord plan. På huvudbiblioteket ansvarar barn- och ungdomsavdelningen för handledningen av PRAO-elever tillsammans med hela den övriga personalen. En studerande från Yrkesinstitutet Prakticum utförde sin arbetspraktikperiod på en månad i huvudbiblioteket. Bibliotekets personal besökte 47 olika utbildningstillfällen under året. Speciellt flitigt deltog personalen i datautbildning. För hela stadens personal ordnades utbildning vid övergången till Microsoft Office 2007, och bibliotekets kanslist deltog i en omfattande kurs i kontorsprogram som ordnades som läroavtalsutbildning vid Företagsservice. Nationalbiblioteket ordnade riksomfattande utbildningar i det nya katalogiseringsformatet Marc21 och i utbildningen i Borgå deltog en stor del av bibliotekets personal. På personalens gemensamma utbildningsdag bekantade sig personalen med två rätt så nya bibliotek, Söderkulla bibliotek i Sibbo och Entresse bibliotek i Esbo. Därutöver ordnades en ledd Tai chi-morgongymnastik för personalen. Biblioteksfunktionär Henrik Lenck slutförde sina ämnesstudier inom biblioteks- och informationsbranschen (60 studiepoäng) vid Åbo Akademis öppna universitet. Biblioteksfunktionär Ninnu Holme från huvudbiblioteket var vikarie för Henrik Lenck i Vårberga bibliotek under hösten. 25

26 Biblioteksdirektör Terttu Lehtola Landskapsbibliotekarie Eija Kareno Avdelningschefer Katja Jokiniemi Catharina Latvala Kaisa Tolonen vik. Päivi Kuutti Specialbibliotekarie Markku Untinen Bibliotekarier Melina Aremaa Helena Backman-Karvonen Heidi Häivälä Katri Koivulaakso Mirja Laxell Tiina Rajala Tove Selkälä Marika Sykkö Specialbiblioteksfunktionär Arto Tella Biblioteksfunktionärer Boel Andersson Ninnu Holme Pasi Hynninen Åsa Ilander Eeva Jemivaara Eija Johansson Irja Kekäläinen Nina Kihlman Margareta Lundström Helena Nyholm Sinikka Seppänen Kati Sillgren Ann Westerling Annette Wackström-Paananen Virpi Vilkki Biblioteksbiträden Helena Eloranta Merja Koskenlaita Seija Riikonen Ritva Vainio Kanslist Maria Suomela Vaktmästare Thomas Blom Roger Johansson Adb-stödperson Ari Alho Bokbusschaufförer Bengt Ekholm Ulf Johansson Läroavtal Monika Felixsson Jouni Malmborg Civilitjänstgörare Emil Fridolfsson 26

27 Vikarier och praktikanter Bettina Bergström Rita Bäck Katriina Koponen Katja Kurki Jan Nyström Päivi Toivanen Sommararbetare Rasmus Kronberg Anh Tuyet Tran Emilia Wilén Katri Vuori Skolgångsbiträden som arbetat i biblioteket på sommaren Kerstin Bomberg Hellevi von Schrowe Evita Viiri Söndagsövervakare i tidningsläsesalen Anniina Kero Gammelbacka bibliotek Vårberga bibliotek Bibliotekschef Hannele Heiskanen Biblioteksfunktionärer Henrik Lenck Sari Oinas Sommararbetare Katri Vuori Praktikanter Terhi Kakkonen Kerko bibliotek Biblioteksfunktionärer Marja-Riitta Malinen Eeva Jemivaara Borgå gymnasiums bibliotek Lektor Stefan Hagman (Avtal om skötsel av Borgå Gymnasiums bibliotek) Bibliotekschef Tuula Pajala Biblioteksfunktionärer Kari Hovi Katja Mäkelä Praktikanter Katri Vuori 27

28 Ekonomi Besökare Intäkter Bruttoutgifter Nettoutgifter Besökare Bibliotekets alla verksamhetsställen hade totalt besökare. Besökarantalet minskade med 2,5 % jämfört med föregående år. Porsse-nätbiblioteket hade besökare och bibliotekets övriga sidor Alla bibliotekets webbtjänster hade totalt besökare. Sättet att räkna besök på webbtjänster har gjorts enhetligare på nationell nivå. Tidigare var det närmast serviceproducenten som förde statistik över besöken på webbtjänster, medan man i dag använder biblioteken.fi:s webbstatistik. Alla verksamhetsställen hade totalt öppettimmar. Regionreserveringar Huvudbiblioteket Gammelbacka bibliotek sammanlagt Vårberga bibliotek Bokbussen Kerko bibliotek I Porsse-samarbetsbiblioteken i Askola, Borgnäs, Sibbo och Borgå gjordes sammanlagt regionreserveringar år Detta var hela 63 % flera än föregående år. Med regionreserveringssystemet kan kunderna själva reservera material från samarbetsbiblioteken via nätet. Material transporteras mellan samarbetsbiblioteken två gånger i veckan. 28

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 BORGÅ STADSBIBLIOTEK ÖSTRA NYLANDS LANDSKAPSBIBLIOTEK Illustrationer (Mullvad) Kaisa Leka Layout Jonas Eriksson 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BIBLIOTEKSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 SERVICEPUNKTER...

Läs mer

You don't have to burn books to destroy a culture. Just get people to stop reading them. Ray Bradbury. Översättning: Borgå stads översättningstjänst

You don't have to burn books to destroy a culture. Just get people to stop reading them. Ray Bradbury. Översättning: Borgå stads översättningstjänst You don't have to burn books to destroy a culture. Just get people to stop reading them. Ray Bradbury Översättning: Borgå stads översättningstjänst 2 Bibliotekets verksamhetsår 2012 Också år 2012 genomfördes

Läs mer

HelMet-bibliotekets låneregler

HelMet-bibliotekets låneregler Till våra kunder HelMet-bibliotekets låneregler HelMet är en förkortning av Helsinki Metropolitan Area Libraries. Invånarna i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda har rätt att använda bibliotekstjänsterna

Läs mer

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM Artikeln har tidigare publicerats i SFV:s kalender 2001. Det svenska biblioteksdistriktet omfattar biblioteks-

Läs mer

Traditioner och nutid. Biblioteket syns

Traditioner och nutid. Biblioteket syns Salo stadsbibliotek Biblioteket betjänar Bibliotekstjänsterna har blivit mer mångsidiga än den traditionella låneoch returneringsverksamheten. Salo stadsbibliotek erbjuder material för informationshunger

Läs mer

Mia Malm (ny) vikarierar Jonas Tana på Biblioteken.fi och fungerar som ordförande för IT-utskottet. Hon är tjänstledig från Karis bibliotek, Raseborg.

Mia Malm (ny) vikarierar Jonas Tana på Biblioteken.fi och fungerar som ordförande för IT-utskottet. Hon är tjänstledig från Karis bibliotek, Raseborg. Finlands svenska biblioteksförening IT-utskottet Tid 7.10.2013 kl. 11.30-14.30 Plats: Böle bibliotek, Helsingfors Närvarande: Mia Malm (ordf.), Biblioteken.fi Susanne Ahlroth, Regionförvaltningsverket

Läs mer

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM Stadsstyrelsen 360 04.11.2013 SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM STST 360 Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Jari Kettunen,

Läs mer

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1)

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Antal respondenter: 2458 : 378 Svarsfrekvens: 15,38 % Hur ofta besöker du biblioteket? Hur ofta besöker du biblioteket? Minst en gång i veckan 53 (14,1%)

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION SOM HANDLAR OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION OCH ÄLDRE MÄNNISKOR

SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION SOM HANDLAR OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION OCH ÄLDRE MÄNNISKOR Stadsstyrelsen 29 02.02.2015 SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION SOM HANDLAR OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION OCH ÄLDRE MÄNNISKOR STST 02.02.2015 29 Beredning och tilläggsuppgifter: Kommunikationschef Aino-Marja Kontio,

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Stadsbibliotekets enkätundersökning

Stadsbibliotekets enkätundersökning Stadsbibliotekets enkätundersökning Enkäterna delades ut torsdag 2 april 26 till och med onsdag 26 april 26 med jämn spridning avseende tidpunkt för besök, kön och ålder. Dock kan man i svaren notera att

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Finlands svenska biblioteksförening IT-utskottets möte. 11.12.2012 i Glaspalatsets träffpunkt. Närvarande

Finlands svenska biblioteksförening IT-utskottets möte. 11.12.2012 i Glaspalatsets träffpunkt. Närvarande Finlands svenska biblioteksförening IT-utskottets möte 11.12.2012 i Glaspalatsets träffpunkt Närvarande Jonas Tana (ordf.), Biblioteken.fi Harriet Lill-Smeds, Lovisa stadsbibliotek, Östra Nylands bibliotek

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Fråga bibliotekarien. Länkbiblioteket. Sökslussen. Metasökprogrammet Frank och Söksam. biblioteken.fi >

Fråga bibliotekarien. Länkbiblioteket. Sökslussen. Metasökprogrammet Frank och Söksam. biblioteken.fi > Fråga bibliotekarien Länkbiblioteket Sökslussen Metasökprogrammet Frank och Söksam biblioteken.fi > : Informationssökning { www.biblioteken.fi/informationssokning Centrala söktjänster för olika sökbehov

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Innehåll Syfte och verksamhet... 3 Mandatperiod 3 Ungdomsfullmäktigeval... 3 Ekonomi..... 5 Mötespraxis... 5 Utträde ur ungdomsfullmäktige. 5 Ungdomsfullmäktiges styrelse

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer Borgå medborgarinstitut ägs av Borgå stad och är administrativt en enhet som lyder under det svenska skolväsendet inom stadens bildningssektor. Institutet är juridiskt en skola inom den fria bildningen

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kommunens struktur 3. Verksamhetsområden 3.1 Allmänheten 3.1.1 Nuläge och utgångspunkt för fortsatt verksamhet 3.1.2 Framtiden att arbeta för

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2005. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2005. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i s län 2005 regionala förutsättningar för kunskapssamhället 1. Inledning Bibliotek för bildning, information och kultur I takt med en ökande internationell konkurrens inom fler och fler

Läs mer

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 1058/12.01.00/2014 49 Svar på fullmäktigemotion gällande möjligheter att grunda en nordisk skola inom det finska skolväsendet Beredning och upplysningar: Ilpo

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Finlands svenska biblioteksförening rf 2006

Verksamhetsberättelse för Finlands svenska biblioteksförening rf 2006 Verksamhetsberättelse för Finlands svenska biblioteksförening rf 2006 Verksamhetsberättelse för Finlands svenska biblioteksförening rf 2006 Finlands svenska biblioteksförening r.f. är en ideell förening,

Läs mer

UTVÄRDERINGSRAPPORT/FÖR/KONSTRUNDAN/2013//

UTVÄRDERINGSRAPPORT/FÖR/KONSTRUNDAN/2013// UTVÄRDERINGSRAPPORT/FÖR/KONSTRUNDAN/2013// Sammanställdav: Konstrundansarrangör ProjektkoordinatorAnnaNöjd/Åbolandshantverkrf 0405042188 konstrundan.aboland@gmail.com Konstrundan/2013/ Konstrundan arrangerades

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Resultat brukarundersökningen hösten 2010

Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Om du tänker på bemötandet i stort. Hur nöjd är du då med personalens bemötande? Bemöter personalen dig lika bra som du hoppades? Tänk dig ett perfekt bemötande.

Läs mer

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin Sydkustens landskapsförbunds kartläggning av personaltillgången och behörigheten, språkförhållanden samt kvalitetsaspekter inom den svenska dagvården i medlemskommunerna hösten 2011. Del 1. Personaltillgången

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Jonna Hahto 27.8.2010 Sammanfattning, översatt av A-S Källund 2 Innehåll Inledning 1 Bibliotekens nationella användarenkät 2010 Bakgrundsuppgifter

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Allmänt. 30 % allmän litteratur som ges ut av kommersiella förlag överförs till tillgängliga format budget ca 7 me ca 60 medarbetare

Allmänt. 30 % allmän litteratur som ges ut av kommersiella förlag överförs till tillgängliga format budget ca 7 me ca 60 medarbetare Celia-biblioteket ett specialbibliotek som betjänar hela landet näkövammaisten ja lukemisesteisten tasa-arvon edistäminen kirjallisuuden ja tiedon saannissa Verksamhet producera och låna talböcker, elektroniska

Läs mer

Bästa Nyhetsbrevläsare,

Bästa Nyhetsbrevläsare, I detta nyhetsbrev berättar vi om egrunderna, ansökan till specialundervisning, Registret över verifierat kunnande, den nya delen om läroavtal i Studieinfo, SePPO-projektet och den kommunvisa SADe-turnén.

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2015

Biblioteksplan 2013-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(4) Biblioteksplan 2013-2015 Område Program Plan Riktlinje Biblioteksplan Fastställd Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad BKU-nämnd, Till och med 2015 2012-10-31 79 Tjänsteföreskrift Diarienummer

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Man 17 19,5 Kvinna 63 72,4 Annan 7 8 Min ålder yngre än 25 år 19 21,8 26 45 år 25 28,7 46 65 år 23 26,4 äldre än 65 20 23 Tid för mitt besök 8 13 9 10,3 13 17

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 24 25,8 B. Kvinna 60 64,5 C. Annan 9 9,7 Min ålder A. yngre än 25 år 40 43 B. 26 45 år 18 19,4 C. 46 65 år 17 18,3 D. äldre än 65 18 19,4 Tid för mitt besök

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Bilaga 4. Borgå lantdag 200 år, bilder från evenemang. Nationella evenemang i Borgå den 28 mars 2009

Bilaga 4. Borgå lantdag 200 år, bilder från evenemang. Nationella evenemang i Borgå den 28 mars 2009 Bilaga 4 Borgå lantdag 200 år, bilder från evenemang Nationella evenemang i Borgå den 28 mars 2009 Delegationen för Märkesåret 1809 arrangerade statliga huvudevenemang i Borgå domkapitel och domkyrkan.

Läs mer

Plan för småbarnsfostran

Plan för småbarnsfostran Plan för småbarnsfostran Hembacka daghem 1 Hembacka daghem är ett daghem i Liljendal, Lovisa. Daghemmet har två avdelningar, lilla sidan med 12 platser för 1-3 åringar och stora sidan med 20 platser för

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1. ALLMÄNT Arbetsgruppen fyllde sin uppgift att utveckla och bevara invandrarnas intresse för svenskan och den

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Enkät 2011 - Umeåregionen

Enkät 2011 - Umeåregionen Enkät 2011 - Umeåregionen Jag är A. Man 26 26,3 B. Kvinna 73 73,7 Min ålder A. yngre än 25 år 18 18,2 B. 26-45 år 42 42,4 C. 46-65 år 24 24,2 D. äldre än 65 15 15,2 Tid för mitt besök A. 8-13 20 20,2 B.

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Höjning av grundkapital

Höjning av grundkapital Landskapsfullmäktige 17 08.12.2010 Höjning av Nylands förbunds grundkapital och anslutning av nya medlemskommuner 65/00/00/00/2010 RMV 17 Inledning Statsrådet har genom sitt beslut av 22.10.2009 beslutat

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

Medieplan på Rinkeby bibliotek

Medieplan på Rinkeby bibliotek Medieplan på Rinkeby bibliotek 1. Beskrivning av nuläget. I Rinkeby bodde 2003 16 053 människor, fördelat på 5 099 hushåll, varav 67 % med utländsk bakgrund, i Tensta 17 463, varav 61% med utländsk bakgrund.

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i regionala förutsättningar för kunskapssamhället 1. Inledning Bibliotek för bildning, information och kultur Folkbiblioteken har ett brett uppdrag där huvuduppgifterna är att garantera

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Finlands svenska biblioteksförening r.f. (FSBF) godkänd av vårmötet i Helsingfors den 27.4.2012

Verksamhetsberättelse 2011 för Finlands svenska biblioteksförening r.f. (FSBF) godkänd av vårmötet i Helsingfors den 27.4.2012 Verksamhetsberättelse 2011 för Finlands svenska biblioteksförening r.f. (FSBF) godkänd av vårmötet i Helsingfors den 27.4.2012 Verksamheten Finlands svenska biblioteksförenings verksamhet det gångna året

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Föredragningslista 8/14 1 (7) 25.08.2014

Föredragningslista 8/14 1 (7) 25.08.2014 Föredragningslista 8/14 1 (7) Ungdomsfullmäktiges möteskallelse Tidpunkt kl. 17.00 Plats Ungdomslokalen Zentra 1. Mötets öppnande 2. Mötets anordnade 3. Mötets laglighet och beslutsförhet 4. Godkännande

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Släktforskarhjälp med KLGF. Måndag 10 februari kl. 13.00-15.00. Plats: Huvudbiblioteket Arr: Kalmar läns genealogiska förening

Släktforskarhjälp med KLGF. Måndag 10 februari kl. 13.00-15.00. Plats: Huvudbiblioteket Arr: Kalmar läns genealogiska förening Välkommen till bibliotekets program våren 2014 Kalmar Stadsbibliotek Alla evenemang anordnas i Huvudbibliotekets samlingssal om inget annat anges. FEBRUARI Måndag 10 februari kl. 13.00-15.00 Tisdag 11

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-11-01 Sidan 4 av 11 81/2011 Kultur- och fritidsnämndens IT-plan 2013-2015 I ärendet föreligger

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

RESERAPPORT. Tom Alenius. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola UTBYTESPERIOD, ÅRHUS, DANMARK 28.8-21.11.2010. Fysioterapi

RESERAPPORT. Tom Alenius. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola UTBYTESPERIOD, ÅRHUS, DANMARK 28.8-21.11.2010. Fysioterapi RESERAPPORT UTBYTESPERIOD, ÅRHUS, DANMARK 28.8-21.11.2010 Tom Alenius Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Fysioterapi Helsingfors 2010 1. Resan mot Danmarks andra största stad Århus, belägen på Jyllands

Läs mer

På väg mot den nya biblioteksla en

På väg mot den nya biblioteksla en På väg mot den nya biblioteksla en Hans största välgörenhetsinsats var troligen byggandet av bibliotek. Från 1883 till sin Hans största välgörenhetsinsats var troligen byggandet av bibliotek. Från 1883

Läs mer

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång I detta nyhetsbrev tar vi upp aktuellt om förberedelserna inför antagning till utbildningar, läroavtalsutbildningens mötesplats, Viro Nordic Digital Day dagarna under ICT-veckan samt egrunderna. Här ingår

Läs mer

BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR...

BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR... Page 1 of 6 共 享 举 报 滥 用 情 况 下 一 个 博 客» 创 建 博 客 登 录 BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR... EN BLOGG FRÅN OCH OM HTS BIBLIOTEK! DET HANDLAR OM DET SOM HAR HÄNT, HÄNDER OCH SKA HÄNDA. BLOGGEN GER OCKSÅ MÅNGA BOKTIPS PÅ

Läs mer

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet.

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. Finansiering & FYRK.FI Karl Norrbom, Föreningen Luckan, 2015 LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. I december 2000 blev LUCKAN en självständig

Läs mer

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 Bakgrund! Bibliotekens tjänster på nätet www.ostgotabibliotek.se Biblioteket hemifrån Sök i bibliotekens kataloger Låna om och beställ Ladda ner e-böcker Lyssna

Läs mer

Personal- och utbildningsenkät

Personal- och utbildningsenkät Personal- och utbildningsenkät Finlands Näringsliv EK kartlägger årligen med hjälp av en personal- och utbildningsenkät arbetskrafts- och utbildningsbehovet i sina medlemsföretag I den enkät som sammanställdes

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008 Folkbiblioteken i Lund Årsberättelse 2008 Viktiga händelser 2008 Ny organisation Från 1 januari trädde en ny organisation i kraft. Biblioteksplan En plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun fastställdes

Läs mer

Modersmålsbiblioteket

Modersmålsbiblioteket Nätverk Slutrapport Projektperiod: 2011-09-01 2012-09-01 Modersmålsbiblioteket B Innehållsförteckning 1. Förord...3 2. Bakgrund...4 Modersmålsenhetens organisation...4 Förskola...4 Grundskola...5 Gymnasium...5

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

Tritonia 2010. Tritonia Pentonia från tre 'll fem. Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010

Tritonia 2010. Tritonia Pentonia från tre 'll fem. Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010 Tritonia 2010 Tritonia Pentonia från tre 'll fem Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010 Tritonia 2001-2009 Vasa vetenskapliga bibliotek Tritonia, grundat 2001, eher decennier av planering Gemensamt

Läs mer

Ditt bibliotek i Karlskrona

Ditt bibliotek i Karlskrona SVENSKA Ditt bibliotek i Karlskrona 2003-10-01 Ditt bibliotek I Karlskrona kommun finns ett Stadsbibliotek och tio biblioteksfilialer. Dessa bibliotek finns för att du ska kunna hämta kunskap och få inspiration.

Läs mer

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Syfte Vårt syfte med den genomförda enkäten var att skapa en dialog med våra biblioteksanvändare och att skapa positiva

Läs mer

7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1

7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1 7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1 Bibliotek (antal invånare i kommunen) % utrikes födda Uppgiftslämnare Aneby (6 400) 8 % Inger Eriksson Abrinius och Inger Hällfors Statistik

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Biblioteks- och informationstjänster

Verksamhetsberättelse 2012 Biblioteks- och informationstjänster Verksamhetsberättelse 2012 Biblioteks- och informationstjänster A llt fler personer sökte sig till biblioteket under 2012, men det lånades ändå något mindre jämfört med året innan. Under den senare hälften

Läs mer

Resultat från besökarenkäten hösten 2009

Resultat från besökarenkäten hösten 2009 Resultat från besökarenkäten hösten 2009 Systemet som användes heter Kvalitetsmetoden Boken och kommer från Compile Solution Sverige AB. Enkätfrågor: 1. Biblioteket uppfyller de krav som jag tycker att

Läs mer

VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2013

VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2013 VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER fr.o.m. 1.1.2013 VASKI-bibliotekens användarregler Till VASKI-biblioteken hör stadsbiblioteken i Åbo, S:t Karins, Letala, Nådendal, Pemar, Reso och Nystad samt kommunbiblioteken

Läs mer

Webbutveckling för minnesinstitutioner Modifierad version av presentationen, anpassad för webben.

Webbutveckling för minnesinstitutioner Modifierad version av presentationen, anpassad för webben. Webbutveckling för minnesinstitutioner Modifierad version av presentationen, anpassad för webben. Kalle Laajala Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek FA:s årsstämma 28 maj 2009 Library of Congress Makthavare.se

Läs mer

IDROTTSTJÄNSTER PRISLISTA OCH RESERVERINGSDIREKTIV

IDROTTSTJÄNSTER PRISLISTA OCH RESERVERINGSDIREKTIV IDROTTSTJÄNSTER PRISLISTA OCH RESERVERINGSDIREKTIV ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTHYRNING I enlighet med Borgå stads förvaltnings- och verksamhetsstadga är det bildningsnämnden som fattar beslut om avgifter

Läs mer