Redigering Katja Jokiniemi Design Jouni Malmborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redigering Katja Jokiniemi Design Jouni Malmborg"

Transkript

1

2 Redigering Katja Jokiniemi Design Jouni Malmborg 2

3 TERTTU LEHTOLA biblioteksdirektör Det gångna året präglades av stora besparingar. Besparingarna gällde både personalen och biblioteksmaterialet. Bibliotekets nettoutgifter per invånare minskade nästan 7 %. Målen som uppställts för bibliotekstjänsterna har dock uppnåtts i den mån resurserna tillåter. Målet för utlåning per invånare uppnåddes inte, vilket delvis förklaras med sänkningen av materialutgifter med 19 %. Också besöksantalet underskred målet, men nätanvändarnas antal fortsatte att växa. Bibliotekets användningsgrad ligger fortsättningsvis på landets medelnivå. De mål som ställts för landskapsbibliotekets verksamhet uppnåddes. Fjärrlånen återspeglar sänkningen av nivån på materialsamlingarna i och med att antalet utskickade fjärrlån minskade och antalet fjärrlån man fick in ökade. År 2010 var Borgå stadsbiblioteks sista år som Östra Nylands landskapsbibliotek men landskapsbiblioteksverksamheten fortsätter år 2011 genom att omfatta hela Nyland. I och med landskapsreformen var det också Östra Nylands Europainformations sista år i Borgå. Vi vill tacka regioninformatörerna för ett mångårigt fruktbart samarbete. Samarbetet inom det riksomfattande biblioteksnätet var intensivt, likaså med andra intressenter. Läroavtalsutbildningen och praktikantsamarbetet med läroanstalter i branschen fortsatte. Med undervisningsministeriets projektbidrag anskaffade man nya apparater, började digitalisera Borgå Gymnasiums material och ordnade evenemang. Flera olika evenemang ordnades också med övriga samarbetspartners. Även utbildning ordnades. För personalen ordnades fortbildning och arbetshälsan främjades med den årliga studieoch rekreationsresan. Som en del av stadens sparprogram drogs Tolkis bibliotek in i början av året och Kerko bibliotek upphörde i sin tidigare form i slutet av året. Den tioåriga huvudbiblioteksbyggnaden och Vårberga biblioteks trettioåriga verksamhet gav dock anledning till fest. På båda festerna fick biblioteket mycket beröm, vilket vi naturligtvis också har kunderna att tacka för eftersom deras insats är mycket viktig för att upprätthålla och utveckla tjänstenivån. Jag vill tacka också övriga samarbetspartners och den förträffliga personalen för det gångna året. 3

4 I biblioteket firades två märkesdagar under det gångna året. Huvudbiblioteksbyggnaden fyllde tio år och Vårberga närbibliotek 30 år. Huvudbiblioteksbyggnadens tioårsdag firades på den ursprungliga invigningsdagen, Runebergsdagen, den 5 februari med fanfarer samt kaffe med dopp. Festtalet hölls av förra bildningsdirektören, nuvarande fullmäktigeledamoten Markku Välimäki. På programmet stod biblioteksorientering med temat bibliotekets TOP10-tjänster och en utställning över byggnadens tioåriga historia. På festdagen publicerades också resultatet av den traditionella Skugg-Runeberg-omröstningen. På "Lainan päivä" 8.2 firades Vårberga biblioteks 30- årsjubileum. Tiotals olika utställningar gladde biblioteksbesökarna i Borgå med bl.a. fotografier, dikter, aforismer, hantverk och samhälleliga informationsinslag. Därutöver lyfte biblioteket fram aktuell litteratur och de årliga temaveckorna piggade upp vardagen. Under Europaveckan i maj lyfte man fram europeisk poesi och filmkonst. Då publicerades också Nylandfototävlingen, i vilken man ville hitta synpunkter på hur europeiskheten syns i Östra Nyland. Bokens och rosens dag, som inföll samma vecka, firades med författarbesök. Tiina Raevaara och Mark Mallon läste högt ur sina nyutkomna novell- och diktverk. Biblioteket presenterade sig i det mångkulturella evenemanget Möjligheternas torg som ordnades i Stadsparken i juni. Allmänheten fick bekanta sig med bokbussen och byta böcker och cd-skivor på bytestorget. Bibliotekets personal deltog också i evenemanget Det levande biblioteket som ordnades samtidigt. Det levande biblioteket är en funktionell metod för jämlikhet och mångkulturellt arbete som strävar efter att genom möten och dialog mellan olika människor främja respekt för mångfalden, de mänskliga rättigheterna och människovärdet. Det Levande biblioteket fungerar precis som ett vanligt bibliotek, man går dit och lånar en bok på en bestämd tid. Det är bara en liten skillnad: böckerna i det Levande biblioteket är levande människor och böckerna och bokläsarna inleder en personlig dialog. Böckerna i det Levande biblioteket är personer ur minoriteter och övriga grupper som ofta drabbas av diskriminering, fördomar, stereotypi och rasism. 4

5 Erik Lindroth spelade gitarr på barnoch ungdomsavdelningen. Kulturevenemanget Kultursommar 2010 i Albert Edelfelts fotspår kulminerade i evenemanget Konst i Borgå dag och natt i slutet av augusti. I biblioteket ordnades Ode till kvinnan-konsert På konserten uppträdde Taru Ritavesi (piano), Johanna Rusanen- Kartano (sopran) och Ilmari Räikkönen (piano) samt Kreeta-Julia Heikkilä (violin) och Taru Ritavesi (piano). Konserten drog ett hundratal åhörare till huvudbiblioteket. Hösten inleddes med fart med Gnistanevenemanget. Dagen arrangeras för och tillsammans med ungdomar. Arrangörer var ungdoms-, idrotts- och biblioteksväsendet i Borgå stad. Dagens tema var "Spooky på bibban". Programmet omfattade bl.a. utställning av skräcklitteratur och olika verkstäder där de unga fick prova på gatudans, skriva, teckna och spela trummor samt delta i ledd yoga. Man gjorde personliga smycken och bokhyllor, och Porvoon Pelikauppa visade hur man målar miniatyrer. Ungdomsfullmäktige presenterade Initiativkanalen, en webbtjänst för unga att bli hörda i ärenden som gäller hemkommunen eller -staden. Viljami Mehto trollade fram en musikinstallation på vuxenavdelningen, och Erik Lindroth spelade gitarr på barn- och ungdomsavdelningen. 5

6 Ryska veckan ordnades i oktober. I biblioteket ordnades en utställning över författaren Anton Tjechovs livsverk. Dessutom höll teater- och filmregissören Ralf Långbacka föredrag om sitt arbete med att regissera Tjechovs pjäser för ca 70 personer i huvudbiblioteket och Borgå Gymnasium. Porsse och e-tidningstjänsterna. Undervisning i användningen av biblioteket ordnades för sju grupper, där sammanlagt ca 70 personer bekantade sig med biblioteket. Målgrupper var bl.a. invandrare och studerande vid yrkesläroanstalter. I november ordnades den traditionella nordiska biblioteksveckan, vars tema var Det magiska Norden. Först gjordes en resa i skymningen till de magiska öarna Grönland, Färöarna och Island med Catharina Latvala, Nina Kihlman och Sanni Turunen. Kvällen avslutades med att Eila Diekmann och Thomas Henriksson läste högt ur veckans tematext som var John Ajvide Lindqvists Låt den rätte komma in. Deltagandet i kvällen var glädjande stort. I november presenterade biblioteket sig på Metodistkyrkans Café Onsdag. I biblioteket ordnades användarutbildning på finska och svenska. Vårens användarutbildningar omfattade tre delar: användningen av biblioteket, användningen av Internet samt e- tidningstjänsterna epress och PressDisplay. På hösten ordnades fem utbildningar, under vilka man bekantade sig med bibliotekskatalogen Ryska veckans evenemang ordnades i samarbete med de östnyländska läroanstalternas Rysslandsnätverk. Föreläsarens arvode betaldes med Närings-, trafik- och miljöcentralens anslag för främjande av läsintresse. Borgå stadsbibliotek deltog också i fjärrinformationstjänsten Fråga bibliotekarien genom att per e-post svara på frågor som lämnats via Internet. Catharina Latvala och Helena Backman-Karvonen från stadsbiblioteket hör till utvecklingsarbetsgruppen för skönlitterära ämnesordsregistren Kaunokki och Bella. År 2010 sammankom gruppen en gång och jobbade aktivt per e-post. Tove Selkälä hör till det Nationella Elektroniska Bibliotekets (FinElib) expertgrupp för allmänna bibliotek, och fungerar som FinElibs koordinator i Östra Nyland. Borgå stadsbibliotek deltar också i det riksomfattande biblioteksnätverkets samarbete i Rådet för de allmänna biblioteken och i Konsortiet för landskapsbibliotek. Biblioteket donerade böcker till Gattjinas centralbibliotek i Ryssland. 6

7 JANUARI Niin hyvää puuta träskulpturer / Markku Bergman Fotoutställning om Indien / Linnankosken lukios elevgrupp Presentation av internationella projekt i skolor i Borgå FEBRUARI Stadsbiblioteket 10 år på Prästgatan / bibliotekets egen utställning Natur- och miljövecka / Finlands naturskyddsförbund Nordiska vatten fotografier / Annika Welling-Nyberg MARS Foton med sommarmotiv / Pasi Jylhä-Ollila Tässä ja menneessä hetkessä Tavlor med dikter och aforismer / Jr. Parker & Viivi Garén, VGO Kårkulla samkommuns 50-årsjubileumsutställning APRIL Sluta slösa-veckan / Återvinningsrörelsen Enkelit kanssasi arbeten med silkestyg / Outi Pekuri Kraftgivande fotografi / kursarbete från Porvoon kansalaisopisto MAJ Bokens och rosens dag 4.5 Upphittade bokmärken / bibliotekets egen utställning Tarinankertojien jälkeläiset Vandringsutställning med samisk litteratur / Rovaniemi stadsbibliotek Samiska knivar kursarbete från Porvoon kansalaisopisto Resultat av Edelfelt-teckningstävling / kulturväsendet i Borgå stad 7

8 Stanislav Motykas foton av Kamien Pomorski och Borgå / Föreningen Finland-Polen i Borgånejden rf Fotoutställning Nyland och omröstning / Östra Nylands Europainformation och Borgå stadsbibliotek Sukkaeläimet självgjorda maskotar av sockor / Jenni Pakarinen och Elina Toivanen Fortsättning på Kårkulla samkommuns 50-årsjubileumsutställning Målningar / Sari Olin JUNI JULI En liten ängelutställning / Teija Dahlgren När rosor svettas fotoutställning om produktionen av rosenvatten i Mellanöstern / Lauri Dammert AUGUSTI Du kan bli fri från alkoholism AA och Al-Anon i Borgå presenterar sig SEPTEMBER GNISTAN idé- och hobbyevenemang och Maria Aaltonens lerarbeten och teckningar Underbara kvinnor konstterapeutiska akrylmålningar av olika kvinnor / Mari Tilli OKTOBER Cancerstiftelsens Rosa bandet-kampanj och insamling / damlag i kyrkbåtsrodd Porvoon Flikat Skärgårdens hägring fotoutställning om finska skärgården / Pekka Lehtonen Tjechov 150 år posterutställning / Samfundet Finland-Ryssland 8

9 NOVEMBER Svenska tiden / Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland och kulturväsendet i Borgå stad Finlands och Sveriges gemensamma historia-bokutställning Foton från Island / Sanni Turunen DECEMBER Villit ja vapaat vedet foton från vattenlöpningsevenemang under sommaren 2010 / Anne Kyyhkynen Artex-vekstäderna i Borgå presenterar sig Gammelbacka gård och Georg (Göran) Magnus Sprengtporten / bibliotekets egen utställning Sukkaeläimet självgjorda maskotar av sockor 9 Jenni Pakarinen och Elina Toivanen

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 Katalogiseringen av materialet i biblioteket i Albert Edelfeltin koulu blev färdig år Cirka titlar katalogiserades i databasen Porsse. Till skolbiblioteket skaffades PallasPro Extras funktionärs- och självbetjäningsprogram och utlåningen till eleverna började i september Också Lyceiparkens skola beslutade skaffa programmet PallasPro Extra och katalogisera skolbibliotekets samling i databasen Porsse. Katalogiseringen påbörjades hösten I september höll man ett samarbetsmöte för skolbiblioteken och stadsbiblioteket, på vilket behandlades aktuella ärenden och eventuella utvecklingsobjekt. Kulturskolan är ett samarbetsprojekt mellan Borgå stads kulturväsende, Borgå stadsbibliotek, Borgå stads morgon- och eftermiddagsverksamhet, Borgånejdens musikinstitut och Borgå museum. Kulturväsendet i Borgå stad bär ansvaret för kulturskolan. Biblioteket representeras i projektgruppen av avdelningschefen på barn- och ungdomsavdelningen, Catharina Latvala. Projektgruppen sammanträdde sju gånger under år Kulturskolans bestående tema är Borgå min stad, vilket betonar den lokala kulturen. Tyngdpunkten under åren ligger på nationalstadsparken i Borgå. Biblioteket har stött informationssökningen kring temat. 16

17 Boksampo Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Borgå stadsbibliotek anslag för att katalogisera material i Boksampo. Med anslaget anställde man en projektarbetare för tre månader för att katalogisera svenskspråkig skönlitteratur i Boksampo. Boksampo är en riksomfattande skönlitterär webbtjänst som samlar uppgifter om skönlitteratur och författare. Biblioteken har hittills haft begränsade möjligheter för skönlitterär informationssökning, i synnerhet vad gäller äldre litteratur, poesi och noveller. Boksampo lyfter fram äldre litteratur och gör bibliotekspersonalens tysta kunskap synlig. I Boksampo kan man också katalogisera enskilda dikter och noveller. Också biblioteksanvändarna kan delta i informationsproduktionen genom att skriva om sina egna läserfarenheter. Boksampo publiceras år Man har redan i många år arbetat med finskspråkiga Boksampo, medan arbetet med den svenskspråkiga påbörjades år Katalogiseringen av uppgifter påbörjades med finlandssvensk litteratur, och arbetet fördelas så att varje landskap svarar för sina egna hembygdsförfattare. Termen hembygdsförfattare är dock inte helt entydig eftersom många författare under sin karriär har flyttat till en annan ort och därför kan flera landskap anse att en och samma författare är deras hembygdsförfattare. Många av Borgås hembygdsförfattare har bott i Diktarhemmet, dit de har flyttat från en annan ort eller till och med ett annat landskap. Trots detta fanns största delen av Borgås hembygdsförfattare inte från tidigare i Boksampo, utan man var tvungen att börja katalogisera uppgifterna från början. Under projektet katalogiserades alla verk av svenskspråkiga hembygsförfattare i Östra Nyland i Boksampo. Hembygdssamlingen innehåller många noveller och också uppgifterna om dem katalogiserades i Boksampo. Digitaliseringsprojekt i Borgå gymnasiums museibibliotek Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat anslag för att utarbeta en plan för digitalisering av Borgå gymnasiums bibliotek samt för att genomföra digitaliseringsprojektet. Digitaliseringen påbörjades under det gångna året med manuskript. Man digitaliserade 19 manuskript och en tryckt bok, Carl Clercks Svenska spindlar från år 1757, i två omgångar i nationalbibliotekets digitaliseringscentrum i S:t Michel. Med undervisnings- och kulturministeriets fortsatta finansiering fortsätter digitaliseringsprojektet även år Borgå gymnasiums bibliotek grundades år 1728, och blev sin tids mest betydande offentliga vetenskapliga bibliotek i 1700-talets Finland efter Åbo Akademis bibliotek. Från slutet av 1700-talet till början av 1800-talet fick biblioteket många donationer av betydande personer; bl.a. professor Henrik Gabriel Porthan från Turun Akatemia donerade hela 133 verk till Borgå gymnasiums bibliotek. 17

18 En handskriven förteckning över donatorer, Benemeritorum de Bibliotheci memoria Gymnasiibibliotekets gåvobok finns bevarad, och digitaliserades bland de första. År 1979 övergick Borgå gymnasiums bibliotek i Borgå stads ägo och till Borgå stadsbibliotekets förvaltning. Bibliotekssamlingen omfattar ca verk och småtryck. Samlingen omfattar bl.a. manuskript, handkolorerade kartor, inkunabler (verk tryckta före 1501) och böcker som kommit som krigsbyte från Polen. och kulturministeriet. De stationära datorerna ersattes med bärbara datorer som möjliggör en effektivare användning av de trånga lokalerna. Man skaffade också ny kringutrustning som är lämplig för de nya datorerna. GPRS-förbindelsen byttes ut mot 3Gförbindelse. Förbindelserna blev betydligt snabbare, varvid det är möjligt att t.ex. göra mer omfattande informationssökning i bokbussen. Ralf Långbackas Tjechov-föredrag Under Ryska veckan i oktober höll teateroch filmregissören Ralf Långbacka ett föredrag i huvudbiblioteket och ett i Borgå Gymnasium om sitt arbete med att regissera Tjechovs pjäser. För föredraget användes anslaget som Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland beviljat för främjande av läsintresset. Nelli-portalen Bibliotekarie Tove Selkälä fortsatte som projektchef för Nelli-portalen för allmänna bibliotek i Östra Nyland och Nyland. Nelli publicerades år 2008 och är en portal för informationssökning, med vilken man kan söka information från flera olika databaser och webbkällor på en och samma gång. Förbättring av bokbussens Internetanslutning Bokbussens datorer och Internetanslutning förnyades med bidrag från Undervisnings- Babypoesi På hösten samlades en svenskspråkig babypoesigrupp i biblioteket. Gruppen leddes av Malin Hollmén och projektet fick stöd från Svenska kulturfonden. 18

19 Östra Nylands kommuner Liljendal, Pernå och Strömfors kommuner slogs samman med Lovisa stad från början av år 2010, varvid området för Östra Nylands landskapsbibliotek år 2010 omfattade Borgå stad, Lovisa stad och fem kommuner: Askola, Lappträsk, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Hembygdsmaterialet Strömfors hembygdsmaterial katalogiserades i den regionala databasen Via Regis. Nu finns hembygdsmaterialet från alla bibliotek i Östra Nyland i den regionala databasen. Landskapsbibliotekarien katalogiserade uppgifterna om hembygdsförfattarna i Boksampo, den riksomfattande webbtjänsten för skönlitteratur. En projektarbetare katalogiserade uppgifterna om hembygdsförfattarnas verk i Boksampo med ett projektanslag från Undervisnings- och kulturministeriet. Webbplatsen Östra Nylands författare upprätthålls även i fortsättningen, eftersom webbplatsen omfattar också faktalitterära författare som inte, enligt ett riksomfattande avtal, finns med i skönlitterära Boksampo. Hembygdssamlingen utökades med 87 böcker och 48 ljud- eller videoinspelningar. Man prenumererade på 14 tidningar. Dessutom sparade man lokala gratistidningar. I slutet av år 2010 omfattade hembygdssamlingen böcker, 354 tidningar och 162 ljud- eller videoinspelningar i referensbiblioteket samt böcker och 5 ljud- eller videoinspelningar som lånades ut. Därutöver magasinerades lokala tidningar. Från hembygdssamlingen blev 25 böcker avskrivna. 19

20 Utbildningar och möten Nettas högläsningsworkshop / Agneta Möller-Salmela Kitkasta Kirjasampoon Virva Soikkeli presenterade Boksampos författarsidor och teknik Marc21-utbildning / Ulla Ikäheimo, Nationalbiblioteket Landskapsbiblioteksmöte Program: Hälsningsord / Terttu Lehtola, biblioteksdirektör, Borgå stadsbibliotek Ajankohtaista Opetus- ja kulttuuriministeriöstä / Hannu Sulin, Undervisnings- och kulturministeriet Häme-Wiki, Aikakone ja Virtuaalipolku bibliotekets nya sätt att göra hembygdsarbete / Maija Saraste, projektplanerare, Tavastehus Informationsverksamhet POM-info, informationsbladet för Östra Nylands landskapsbibliotek, utkom en gång på våren och en gång på hösten. Dessutom skickade man kortare meddelanden per e- post. Fjärrlån Landskapsbiblioteket skickade fjärrlån till andra bibliotek. Detta är 7,4 % färre än året innan. Till Porsse-samarbetsbiblioteken i Askola, Borgnäs och Sibbo skickades lån. Utlåningen mellan Porssesamarbetsbiblioteken ökade med ca 33 % jämfört med året innan. Till Borgå stadsbiblioteks kunder begärdes 727 fjärrlån från övriga bibliotek. Detta är 6,8 % flera än föregående år. Dessutom lånades två ambulerande samlingar från Flerspråkiga biblioteket vid Helsingfors stadsbibliotek: en på persiska och kurdiska samt en på thai. Till Gammelbacka bibliotek lånades ambulerande samlingar på thai, swahili och ryska. Den nya Fråga bibliotekarien-chatten / Jonas Tana, Biblioteken.fi Boksampo-projektet / Helena Backman- Karvonen, Borgå stadsbibliotek Kirjasampo ja kotiseutukirjailijat / Eija Kareno, landskapsbibliotekarie, Borgå stadsbibliotek Babypoesi på biblioteket / Malin Hollmén 20

21 Jubileumsår I februari firades Vårberga biblioteks trettio verksamhetsår. På "Lainan päivä" den 8 februari bjöd biblioteket på kaffe och kaka åt 300 kunder och samarbetspartners. Pellekaija Pum uppträdde för 140 barn. För kunderna ordnades ett lotteri, till vilket man fick många pris från köpcentrets affärer. Huvudvinsten för unga var en MP3-spelare. Energi och sammarbete Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula invigde energirådgivningspunkten i närbiblioteket. Informationsverksamheten och tilläggstjänsterna ansluter sig till planeringen av den nya, energieffektiva stadsdelen Skaftkärr. I biblioteket arrangerades två energikvällar för kunderna. Under kvällarna berättade experter om de nya energilösningarna och gav tips om energibesparing. Borgå energi donerade två energimätare som kan lånas med bibliotekskortet. Siffror Utlåningen och besöksantalet vid Vårberga bibliotek ökade båda med 2 % jämfört med föregående år. Antalet bokade gruppbesök var 20. Sammanlagt 284 kunder bekantade sig med närbibliotekets verksamhet och samlingar i grupper. I Tallberga daghem arrangerades ett sagomusikevenemang. I det tvåspråkiga evenemanget deltog sammanlagt 114 åhörare. På bilden håller Åsa Nystedt föreläsning på energikvällen våren Aktias betalautomat i Vårberga avlägsnades. Banken donerade biblioteket en ny dator med kringutrustning så att man kan använda Internetbanken. 21

22 Utställningar Skaftkärr / Borgå Energi Vårberga bibliotek 30 år historia / Vårberga bibliotek Miniatytutställning / Oy Noark Ab Porslin, glas, fotografier / Tia Tallberg Dukningar för fest / Café Helmi Scouterna 100 år i Finland / Pirta Heiskanen Fotoutställning Nyland och omröstning / Östra Nylands Europainformation och Borgå stadsbibliotek Böcker som blivit film / Vårberga bibliotek och Ninnu Holme Mitt Afrika / Vårberga bibliotek och Ninnu Holme Du kan bli fri från alkoholism AA och Al- Anon i Borgå presenterar sig Julstämning / Vårberga bibliotek och Ninnu Holme 22 Foto från utställningen Mitt Afrika, Ninnu Holme

23 Utlåningen vid Gammelbacka bibliotek ökade med nästan 7 % från föregående år. Samarbetet med skolorna var intensivt. Klasser från Peipon koulu, Hamarin koulu och Pääskytien koulu besökte biblioteket 84 gånger och lärde sig hur man använder biblioteket och lånade pulpetböcker. Bibliotekets anställda besökte sjätteklassarna i Peipon koulu och lärde eleverna i skolans dataklass hur man använder Porsse-nätbiblioteket. Från Flerspråkiga biblioteket vid Helsingfors stadsbibliotek lånades ambulerande samlingar på thai, swahili och ryska. På Gammelbacka vårkarnevaldag sålde biblioteket påsar med avskrivna böcker ute i solskenet. Biblioteket var öppet till klockan 20 och kunderna fick berätta om sina favoritböcker, av vilka man gjorde en bokutställning. Gammelbacka gård-utställningen ordnades på biblioteket. Eftermiddagsklubben Spurttis höll sagostunder i biblioteket. Eleverna på Edupolis datakurs och kursen i finska bekantade sig med bibliotekets samlingar och nätbiblioteket Porsse. Ryska som hemspråk-gruppen vid Peipon koulu lärde sig under hösten att söka och använda bibliotekets ryskspråkiga material. Först bekantade de sig med utbudet i nätbiblioteket Porsse i skolans dataklass, varefter de bekantade sig med bibliotekets ryskspråkiga samling. Även Albanska som hemspråkgruppen lärde sig att söka material på biblioteket och hörde också om möjligheten att få låna mera material på sit eget språk från Helsingfors stadsbiblioteks Flerspråkiga bibliotek. Nästa år är avsikten att denna undervisning ges till alla hemspråksgrupper i skolan. Bibliotekschef Tuula Pajala berättade om de möjligheter biblioteket erbjuder på föräldrakvällen för invandrarelever i Peipon koulu. Dessutom ordnades följande utställningar på biblioteket: EurooppaFotoutställning Nyland och omröstning / Östra Nylands Europainformation och Borgå stadsbibliotek Du kan bli fri från alkoholism AA och Al- Anon i Borgå presenterar sig Nalle-utställning och nalle-teckningstävling 23

24 Kerko bibliotek År 2010 betydde stora ändringar för Kerko bibliotek. Kerko biblioteks långvariga biblioteksfunktionär Marja-Riitta Malinen gick i pension på hösten. År 1952 grundade man vid Kerkkoon koulu en utlåningsstation som sköttes av skolans lärare. Borgå landskommuns filialbibliotek grundades i Kerko år Maija-Riitta Malinen började som biblioteksfunktionär år Biblioteket flyttade från skolan till tegelradhusen i nedre byn år Först fungerade biblioteket en tid i brandkårens lokaler. År 1991 flyttade biblioteket till postens före detta lokaler på Henttalavägen, mittemot butiken. Biblioteket fick databaserat utlåningssystem och Internetförbindelse för byborna år På grund av stadens sparåtgärder lades Kerko biblioteks verksamhet i postens föredetta lokaler ner Kerkkoon kyläyhdistys organiserade tömningen och flytten av biblioteket till Kerkkoon koulu i samarbete med skolföreståndaren Piritta Simola och stadsbiblioteket. På det sättet är cirkeln sluten: biblioteket återvände till skolans lokaler. Bokbussen År 2010 hade bokbussen 244 kördagar. Bokbussens tidtabell omfattade 123 hållplatser. Av dem var 88 hållplatser på kvällsturen och 35 vid skolor och daghem på morgonturen. Antalet öppettimmar var sammanlagt och körtimmar 695. Utlåningen i bokbussen ökade med nästan 3 % från föregående år. I början av sommaren deltog bokbussen i evenemanget Möjligheternas torg i Stadsparken. Hemservice Huvudbibliotekets hemservice var mycket efterfrågad även år Kunder inom hemservicen är ca tjugo äldre eller rörelsehämmade borgåbor som inte kan besöka biblioteket personligen. Hemservicen förde läsning också till vistelserummen vid Johannisbergs servicebostäder. Hemservicen samarbetar med Celia-biblioteket (tidigare Biblioteket för synskadade). 24

25 År 2010 jobbade 48 personer vid Borgå stadsbibliotek - Östra Nylands landskapsbibliotek. Av dessa var fyra personer deltidspensionerade och två personer jobbade deltid. Antalet årsverken uppgick till 45,5. Mirja Laxell, Margareta Lundström, Marja-Riitta Malinen, Seija Riikonen och Boel Andersson, som alla hade gjort en lång karriär i Borgå stads tjänst, gick i pension. Borgå stadsbibliotek fortsatte sitt samarbete med Borgå handelsläroverks Företagsservice inom ramen för läroavtalsutbildningen för svenskspråkiga biblioteksfunktionärer. I biblioteket arbetade två läroavtalsstuderande. Catharina Latvala deltog i utvärderingen av examenstillfällen för läroavtalsstuderande i bibliotek runtom i landet. Två studerande från Åbo Akademi utförde sin arbetspraktik vid Borgå stadsbibliotek som en del av sin bibliotekarieexamen. Också en civiltjänstgörare arbetade i biblioteket. Huvudbiblioteket fungerade som PRAO-plats för tre högstadieelever. I Vårberga bibliotek fanns dessutom två och i Gammelbacka bibliotek en PRAO-elev. Dessutom bekantade sig några elever med arbetslivet i biblioteket under en dag. Biblioteket erbjöd också dagsverkesplats för några elever. PRAO-eleverna bekantade sig med bibliotekets olika avdelningar och verksamheter i enlighet med en på förhand uppgjord plan. På huvudbiblioteket ansvarar barn- och ungdomsavdelningen för handledningen av PRAO-elever tillsammans med hela den övriga personalen. En studerande från Yrkesinstitutet Prakticum utförde sin arbetspraktikperiod på en månad i huvudbiblioteket. Bibliotekets personal besökte 47 olika utbildningstillfällen under året. Speciellt flitigt deltog personalen i datautbildning. För hela stadens personal ordnades utbildning vid övergången till Microsoft Office 2007, och bibliotekets kanslist deltog i en omfattande kurs i kontorsprogram som ordnades som läroavtalsutbildning vid Företagsservice. Nationalbiblioteket ordnade riksomfattande utbildningar i det nya katalogiseringsformatet Marc21 och i utbildningen i Borgå deltog en stor del av bibliotekets personal. På personalens gemensamma utbildningsdag bekantade sig personalen med två rätt så nya bibliotek, Söderkulla bibliotek i Sibbo och Entresse bibliotek i Esbo. Därutöver ordnades en ledd Tai chi-morgongymnastik för personalen. Biblioteksfunktionär Henrik Lenck slutförde sina ämnesstudier inom biblioteks- och informationsbranschen (60 studiepoäng) vid Åbo Akademis öppna universitet. Biblioteksfunktionär Ninnu Holme från huvudbiblioteket var vikarie för Henrik Lenck i Vårberga bibliotek under hösten. 25

26 Biblioteksdirektör Terttu Lehtola Landskapsbibliotekarie Eija Kareno Avdelningschefer Katja Jokiniemi Catharina Latvala Kaisa Tolonen vik. Päivi Kuutti Specialbibliotekarie Markku Untinen Bibliotekarier Melina Aremaa Helena Backman-Karvonen Heidi Häivälä Katri Koivulaakso Mirja Laxell Tiina Rajala Tove Selkälä Marika Sykkö Specialbiblioteksfunktionär Arto Tella Biblioteksfunktionärer Boel Andersson Ninnu Holme Pasi Hynninen Åsa Ilander Eeva Jemivaara Eija Johansson Irja Kekäläinen Nina Kihlman Margareta Lundström Helena Nyholm Sinikka Seppänen Kati Sillgren Ann Westerling Annette Wackström-Paananen Virpi Vilkki Biblioteksbiträden Helena Eloranta Merja Koskenlaita Seija Riikonen Ritva Vainio Kanslist Maria Suomela Vaktmästare Thomas Blom Roger Johansson Adb-stödperson Ari Alho Bokbusschaufförer Bengt Ekholm Ulf Johansson Läroavtal Monika Felixsson Jouni Malmborg Civilitjänstgörare Emil Fridolfsson 26

27 Vikarier och praktikanter Bettina Bergström Rita Bäck Katriina Koponen Katja Kurki Jan Nyström Päivi Toivanen Sommararbetare Rasmus Kronberg Anh Tuyet Tran Emilia Wilén Katri Vuori Skolgångsbiträden som arbetat i biblioteket på sommaren Kerstin Bomberg Hellevi von Schrowe Evita Viiri Söndagsövervakare i tidningsläsesalen Anniina Kero Gammelbacka bibliotek Vårberga bibliotek Bibliotekschef Hannele Heiskanen Biblioteksfunktionärer Henrik Lenck Sari Oinas Sommararbetare Katri Vuori Praktikanter Terhi Kakkonen Kerko bibliotek Biblioteksfunktionärer Marja-Riitta Malinen Eeva Jemivaara Borgå gymnasiums bibliotek Lektor Stefan Hagman (Avtal om skötsel av Borgå Gymnasiums bibliotek) Bibliotekschef Tuula Pajala Biblioteksfunktionärer Kari Hovi Katja Mäkelä Praktikanter Katri Vuori 27

28 Ekonomi Besökare Intäkter Bruttoutgifter Nettoutgifter Besökare Bibliotekets alla verksamhetsställen hade totalt besökare. Besökarantalet minskade med 2,5 % jämfört med föregående år. Porsse-nätbiblioteket hade besökare och bibliotekets övriga sidor Alla bibliotekets webbtjänster hade totalt besökare. Sättet att räkna besök på webbtjänster har gjorts enhetligare på nationell nivå. Tidigare var det närmast serviceproducenten som förde statistik över besöken på webbtjänster, medan man i dag använder biblioteken.fi:s webbstatistik. Alla verksamhetsställen hade totalt öppettimmar. Regionreserveringar Huvudbiblioteket Gammelbacka bibliotek sammanlagt Vårberga bibliotek Bokbussen Kerko bibliotek I Porsse-samarbetsbiblioteken i Askola, Borgnäs, Sibbo och Borgå gjordes sammanlagt regionreserveringar år Detta var hela 63 % flera än föregående år. Med regionreserveringssystemet kan kunderna själva reservera material från samarbetsbiblioteken via nätet. Material transporteras mellan samarbetsbiblioteken två gånger i veckan. 28

VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 SISÄLLYSLUETTELO VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK SISÄLLYSLUETTELO VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Innehållsförteckning Ledare 5 Biblioteksnämnden

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Vasa stadsbibliotek - landskapsbibliotek

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Vasa stadsbibliotek - landskapsbibliotek VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Vasa stadsbibliotek - landskapsbibliotek INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ledare 5 1. Biblioteksnämnden 7 2. Landskapsbiblioteksverksamheten 8 3. Personalen 13 4. Projekt

Läs mer

Seniorer. Åbo 2014. och Gröngölingar. Nationella biblioteksdagen 17.9 FSBF:s årskonferens 18.9

Seniorer. Åbo 2014. och Gröngölingar. Nationella biblioteksdagen 17.9 FSBF:s årskonferens 18.9 Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 2/2014 Seniorer och Gröngölingar Åbo 2014 Nationella biblioteksdagen 17.9 FSBF:s årskonferens 18.9 Bästa Bibban-läsare I år är chefredaktörskapet

Läs mer

Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 2/2013. Tema: Barn

Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 2/2013. Tema: Barn Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 2/2013 Tema: Barn Bibliografik Foto av Jonas Tana Pärmbild av Jonas Tana Innehåll 4. Notiser 6. Ledarskap på bibliotek 7. Vårmöte i Helsingfors 8.

Läs mer

Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 3/2010. Boksampo. lyfter fram skönlitteraturen. IFLA Göteborg Global Accessible Library

Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 3/2010. Boksampo. lyfter fram skönlitteraturen. IFLA Göteborg Global Accessible Library Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 3/2010 Boksampo lyfter fram skönlitteraturen IFLA Göteborg Global Accessible Library Innehåll 3. Ledaren 4. Notiser 6. Nobody can do everything, but

Läs mer

ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4

ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 UTKAST TILL ÅRSRAPPORT. OMBRYTS OCH BILDSÄTTS EFTER VÅRMÖTET I APRIL /KN ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Överblick sid 2 2.

Läs mer

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING 1/2005 APRIL 1/2005 APRIL 3 Ordföranden har ordet 4 Notiser 6 Vasaflickan kom till Karis 7 Nya styrelsemedlemmar 8 Förslag till verksamhetsberättelse

Läs mer

TRITONIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004

TRITONIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 Tritonia Bilaga 1 Direktionen 3.5.2005 TRITONIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 Innehåll: 1 Översikt 2 Bibliotekstjänster 2.1 Utvecklingen av samlingarna 2.2 Användningen av bibliotekets tjänster 2.3 Utbildning

Läs mer

Verksamhetsstrategi för. Blankabiblioteken i Åboland. Mikaela Johansson och ledningsgruppen för Blankabiblioteken

Verksamhetsstrategi för. Blankabiblioteken i Åboland. Mikaela Johansson och ledningsgruppen för Blankabiblioteken Verksamhetsstrategi för Blankabiblioteken i Åboland Mikaela Johansson och ledningsgruppen för Blankabiblioteken Godkänd 19.11 2005 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Undervisningsministeriets biblioteksstrategi

Läs mer

-2, BILDN 2015-03-04 16:00

-2, BILDN 2015-03-04 16:00 -2, BILDN 2015-03-04 16:00 Möteskallelse Onsdag 4.3.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Annica Haldin, ordförande Malin Henriksson Markku

Läs mer

SVENSK BYGDEN. Nummer 2/2012 Pris 2 e. medlemstidning för svenska folkskolans vänner

SVENSK BYGDEN. Nummer 2/2012 Pris 2 e. medlemstidning för svenska folkskolans vänner SVENSK BYGDEN medlemstidning för svenska folkskolans vänner Nummer 2/2012 Pris 2 e SFV fick ny logo Nytänkande i biblioteksvärlden Virginia Woolf och tiden Svenska nu får positivt bemötande Gotlands kopplingar

Läs mer

Innehåll. nummer 4:2010. Var är östgötarna födda? Om KB, visioner, kulturmöten och snö. I Malmö står brukaren i självklart fokus

Innehåll. nummer 4:2010. Var är östgötarna födda? Om KB, visioner, kulturmöten och snö. I Malmö står brukaren i självklart fokus nr 4 2010 Innehåll nummer 4:2010 Var är östgötarna födda? 12 Om KB, visioner, kulturmöten och snö 3 I Malmö står brukaren i självklart fokus 14 Ministern svarade på öppet brev... 4 Mångfald i Garaget 15

Läs mer

TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2006

TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2006 TRITONIA BILAGA 1 Direktionen 23.5.2007 TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2006 Innehåll: 1 Allmän översikt 2 Bibliotekstjänster Kundservice Litteraturservice Utbildning i informationskompetens och informationssökning

Läs mer

Folkhälsans rapporter 2/2012. Från integrering till inklusion. Hälsofrämjande för barn och ungdomar med särskilda behov i Kyrkslätt.

Folkhälsans rapporter 2/2012. Från integrering till inklusion. Hälsofrämjande för barn och ungdomar med särskilda behov i Kyrkslätt. Folkhälsans rapporter 2/2012 Från integrering till inklusion Hälsofrämjande för barn och ungdomar med särskilda behov i Kyrkslätt Projektrapport Innehåll Bakgrund och ramar... 1 Utgångspunkt... 3 Projektet...

Läs mer

BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE

BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE 2006-2007 Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag finna henne där hon är, och börja just där. Den som inte kan det, lurar sig själv när

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 0 9 1. VERKSAMHETBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 1. 1. Allmänt Enligt 68 i kommunallagen omfattar bokslutet balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter

Läs mer

2 Studerande statistik

2 Studerande statistik Bladen representerar de landskap Novia verkar på: Älggräs - Österbotten Ek - Åboland (Egentlige Finland) Vitsippa - Nyland Min tanke, när jag fick i uppdage att göra rektorskedjan för yrkeshögskolan Novia,

Läs mer

9.12.2010 06/10. I detta nummer. 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda.

9.12.2010 06/10. I detta nummer. 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda. 9.12.2010 06/10 I detta nummer 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda. Vääriskoski 4. Maj-Brit Årets Vandalax Mattson 5. Ken Vanda stads nya talterapeut på svenska.

Läs mer

Motala Läser 2013-2015 Delrapport

Motala Läser 2013-2015 Delrapport Motala bibliotek/leg Oktober 2014 Motala Läser 2013-2015 Delrapport Sammanställd av projektledare Lillemor Engholm Guy Innehållsförteckning Motala Läser 2013-2015 Delrapport... 1 Sammanställd av projektledare

Läs mer

Förbundsordföranden har ordet

Förbundsordföranden har ordet Årsrapport 2011 Innehåll Förbundsordföranden har ordet 4 Förbundsdirektören har ordet 5 År 2011 i korthet 7 Rådgivnings- och kursverksamheten 8 Hushåll och näring 8 Operation skolmat 10 Miljöhänsyn i

Läs mer

Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet

Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet 2012 Folkhälsans förbund rf Översikt över vår verksamhet 2012 sid 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FOLKHÄLSANS FÖRBUND R.F.... 0 ÖVERSIKT ÖVER VÅR VERKSAMHET...

Läs mer

Föreningen kan också utan att sträva efter vinst bedriva biljettförmedling till evenemang som främjar föreningens syfte.

Föreningen kan också utan att sträva efter vinst bedriva biljettförmedling till evenemang som främjar föreningens syfte. Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen Luckan r.f. Föreningsregistret: 181018 FO-nummer: 1637159-4 ALLMÄNT OM LUCKAN Föreningens syfte är att främja svenskspråkig samhällelig och kulturell verksamhet i

Läs mer

Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län. - en kartläggning

Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län. - en kartläggning Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län - en kartläggning Viveca Nyström VN arkiv bibliotek November 2014 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Metod... 4 1.3 Frågeställningar...

Läs mer

HJÄLP MED DIN HJÄLP. Årsredovisning 2013

HJÄLP MED DIN HJÄLP. Årsredovisning 2013 HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2013 Finlands Röda Kors 16.5.2014 1 Godkänd vid fullmäktigemötet 16.5.2014 Omslagsbild: Redaktör: Översättning: Foto: Övningen Midvinter lyckades utmärkt. I Salo evakuerades

Läs mer

NEDSLAG NORGE MAKERSPACES RAPPORT FRÅN BOK & BIBLIOTEK 08:2013. Biblioteksbladet

NEDSLAG NORGE MAKERSPACES RAPPORT FRÅN BOK & BIBLIOTEK 08:2013. Biblioteksbladet NEDSLAG NORGE MAKERSPACES RAPPORT FRÅN BOK & BIBLIOTEK 08:2013 Biblioteksbladet FÖRORD Henriette Zorn Biblioteksbladet 08:2013 Årgång 98 Alla talar om läsning men vem gör nåt? Det var en fråga som dök

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN

ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Direktionen 16.2.2011 ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN Frivilligt på svenska Svenska studiecentralen, SSC, som under verksamhetsåret firade sitt 90-årsjubileum, har som uppgift att

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011 1(9) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel. 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011 Statistik Antalet besök på huvudbiblioteket

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer