VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 BORGÅ STADSBIBLIOTEK ÖSTRA NYLANDS LANDSKAPSBIBLIOTEK

2 Illustrationer (Mullvad) Kaisa Leka Layout Jonas Eriksson 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BIBLIOTEKSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 SERVICEPUNKTER... 5 PERSONAL... 6 BIBLIOTEK I SAMARBETE VERKSAMHET, EVENEMANG OCH UTSTÄLLNINGAR STATSBIDRAG EKONOMI STATISTIK LANDSKAPSBIBLIOTEKETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

4 BIBLIOTEKSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT BORGÅ STADSBIBLIOTEK ÖSTRA NYLANDS LANDSKAPSBIBLIOTEK Verksamhetsåret 2005 Stadsbibliotekets uppgift är att producera högklassiga bibliotekstjänster för stadens invånare. Biblioteket fungerar som stadsbornas informationscenter och främjar självstudier och en meningsfull fritid. Biblioteket stöder bildning och kulturella intressen. Landskapsbiblioteket stöder och utvecklar fjärrlåne och informationstjänsterna för biblioteken i regionen och utvecklar datanätet i samarbete med andra aktörer i regionen. Biblioteket står till kommuninvånarnas tjänst med ändamålsenliga bibliotekslokaler, mångsidig och aktuell materialsamling, nätförbindelser till olika informationstjänster och en sakkunnig personal. Biblioteket följer biblioteksnätverkets utveckling i riket och utomlands. Biblioteket arbetar i samverkan med sina intressegrupper. Under verksamhetsåret har stora frågor avhandlats och viktiga riktlinjer dragits upp. Biblioteket har för sin del deltagit i beredningen av stadens nya strategi, kulturprogrammet för Östra Nyland och PARASprojektet. I alla dessa projekt har biblioteket en central ställning och det är viktigt att den också framhävs. Biblioteket belönades också för ett väl uträttat arbete, när fullmäktige i samband med den senaste budgetberedningen enhälligt ansåg att anslaget för biblioteksmaterial bör höjas över den fastställda budgetramen. Biblioteket utnyttjades i mindre grad än föregående år och nådde inte det mål som ställts. Utlåningen sjönk med 5.55 %. Ett intressant fenomen är att en liknande nedgång förekom i hela landet. Biblioteksanvändningen har alltid stigit och sjunkit, det speciella är att den har sjunkit samtidigt överallt i landet. Orsaken är troligen vid sidan av det låga anslaget för material det starkt växande bruket av hemdatorer. Antalet besökare har minskat med 6 % sedan ett år tillbaka, medan antalet besök i webbiblioteket har ökat med 12,55 %. Landskapsbiblioteket har fokus ställt på innehållsproduktionen och kunde nå de uppställda målen. Biblioteket ordnade ett landskapsbiblioteksmöte och flera utbildningsdagar för regionens bibliotek och informerade i aktuella frågor. En biblioteksstrategi för Östra Nyland upprättades i samarbete med biblioteken i regionen som en del av programmet för regioncentra. Biblioteket bedrev ett intensivt samarbete inom landskapsbiblioteksnätverket genom att delta i Rådet för de allmänna biblioteken och konsortiet för PallasProlandskapsbiblioteken samt i de förhandlingar som Kommunförbundet arrangerar för de stora biblioteken. Biblioteket bedrev också internationellt samarbete genom att stå som värd för flera grupper av utländska kolleger. Med hjälp av bidrag från undervisningsministeriet kunde biblioteket slutföra följande projekt: Tiedon lähde, indexeringen av barn och ungdomslitteratur och Via Regis som är en virtuell hembygdssamling. Skolorna och biblioteken fortsatte att utveckla sitt samarbete genom att sätta i gång en process som resulterar i att de största skolbiblioteken är med i det gemensamma bibliotekssystemet PallasPro. Personalens arbetsförmåga och välbefinnande stöddes genom intern utbildning och rekreation. Organisationen utvecklades genom att olika arbetsprocesser förnyades och effektiviserades. Resultatet av stadens personalenkät var mycket positiv för bibliotekets del. Ett stort tack till kunderna och personalen för ett bra år. 4

5 SERVICEPUNKTER Huvudbiblioteket Prästgatan 20 (PB 96) BORGÅ Gammelbacka bibliotek Centrumplatsen BORGÅ tfn fax tfn fax Vårberga bibliotek Sampovägen BORGÅ Kerko bibliotek Henttalavägen KERKO tfn fax tfn Tolkis bibliotek August Eklöfs väg TOLKIS Bokbussen tfn tfn Borgå gymnasiums bibliotek Gymnasiegatan BORGÅ tfn (kansli) 5

6 PERSONAL Under år 2005 var arbetsinsatsen i biblioteken sammanlagt 45,5 årsverken. Biblioteket hade tio deltidsanställda av vilka åtta var i deltidspension. PERSONALUTBILDNING Bibliotekets personal deltog under året i olika riksomfattande utbildningsdagar i biblioteksbranschen. Biblioteket ordnade därutöver en kurs i musikkatalogisering i Sibbo. En gemensam utbildningsdag ordnades för hela personalen i Karijärvi kurscentrum under temat kundtjänst. Utbildningen genomfördes i form av praktiska övningar och grupparbeten. ORGANISATIONSSCHEMA Bildningsnämnden Kultur och fritidssektionen Sektordirektör Markku Välimäki Biblioteksdirektör Terttu Lehtola Gammelbacka bibliotek Bibliotekschef Tuula Pajala Huvudbiblioteket Avdelningschefer: Vuxenavdelningen Johanna Nurminen Interna tjänster Juha Aittakumpu Barn och Ungdomsavdelningen Catharina Latvala 6 Bokbussen Kerko bibliotek Tolkis bibliotek Socialt biblioteksarbete Vårberga bibliotek Bibliotekschef Hannele Heiskanen Landskapsbibliotekarie Eija Kareno Borgå Gymnasiums bibliotek

7 PERSONALFÖRTECKNING 2005 Biblioteksdirektör Terttu Lehtola Pirjo Suoranta Heidi Ådahl Landskapsbibliotekarie Eija Kareno Sommaranställda Mathias Jokinen Marika Sykkö Specialbibliotekarie Markku Untinen Dataansvarig genom läroavtal JariPekka Huikko VUXENAVDELNINGEN Avdelningschef Outi Green Johanna Nurminen Bibliotekarier Katri Koivulaakso Paula Koskela Mirja Laxell (deltidspension) Marja Nuotio (deltidsanställd) Johanna Nurminen Tove Selkälä Margareta Wilkman (deltidspension) Vikarier Sylva Aejmelaeus Sari Oinas Anneli Rinne (60%) Marika Sykkö Civiltjänstgörare Mikael Green Magnus Hägglund INTERNA TJÄNSTER Avdelningschef Juha Aittakumpu (Katja Jokiniemis vik.) Biblioteksfunktionärer Bibliotekarie Boel Andersson (deltidspension ) Helena BackmanKarvonen Gunvor Eriksson Pasi Hynninen (musikansvarig) Specialbiblioteksfunktionär Catharina Latvala (projektarbete ) Arto Tella Margareta Lundström Pirkko Orava (deltidspension) Biblioteksfunktionärer EevaLiisa Portin (deltidspension) Sinikka Seppänen Ann Westerling Kati Sillgren (musikansvarig ) Eija Wilenius (60%, Tolkis 40%) Annette WackströmPaananen Bokbusschaufförer Bengt Ekholm Ulf Johansson Praktikanter Mathias Jokinen Minna Kämäräinen Anna Major Riikka Mustajärvi Maila Sinkkonen Kanslist Ingegerd Wackström (deltidspension) Minna Vihreäluoto (Maria Suomelas moderskapsvik ) Biblioteksbiträden Merja Koskenlaita Seija Riikonen (deltidspension) Ritva Vainio

8 Vaktmästare Thomas Blom Roger Johansson Läroavtal Annette WackströmPaananen Praktikanter Ari Alho Tero Mentula Mervi Porkka Heidi Saajasto Carola Sunden Joni Villanen Sommaranställda Erika Forsblom Evita Viiri Söndagsövervakare i tidningsläsesalen Marianne Munter BARNAVDELNINGEN Avdelningschef tf. Catharina Latvala Rauno Seppänen Catharina Latvala 1.9 GAMMELBACKA BIBLIOTEK Bibliotekschef Tuula Pajala Biblioteksfunktionärer Kari Hovi Nina Kihlman Sari Oinas vvs Virpi Vilkki (50%, Vårberga 50%) Läroavtal Nina Kihlman Praktikanter Terttu Lindroos Ari Putus Lördagshjälp Monica Boman Olli Makkonen Miika Paxal Saila Vilkki Sommaranställd Heidi Miikki Städare Raija Heikkilä (lokalcentralen) Bibliotekarie Riitta Papunen VÅRBERGA BIBLIOTEK Biblioteksfunktionärer Åsa Ilander (tjänstledig ) Irja Kekäläinen Nina Kihlman Leena Lapinleimu (deltidspension) Helena Nyholm Riitta Thesslund Biblioteksbiträde Helena Eloranta Läroavtal Nina Holme 8 Bibliotekschef Hannele Heiskanen Biblioteksfunktionärer Eeva Jemivaara Virpi Vilkki (50%, Gammelbacka 50%) Praktikanter Sari Oinas Janika RuohonenTelo Tuula Sirén

9 Sommaranställd Nikita Blomqvist Städare Irma Kataja (lokalcentralen) Toini Salminen (lokalcentralen) KERKO BIBLIOTEK Biblioteksfunktionär MarjaRiitta Malinen (55%) TOLKIS BIBLIOTEK Biblioteksfunktionär Eija Wilenius (40%) BORGÅ GYMNASIUMS BIBLIOTEK Lektor Stefan Hagman (genom avtal) 9

10 BIBLIOTEK I SAMARBETE Biblioteksgruppen PORSSE består av biblioteken i Borgå, Askola, Borgnäs och Sibbo. V E R K S A M H E T, E V E N E M A N G O C H U T S T Ä L L N I N G A R EVENEMANG OCH UTSTÄLLNINGAR I HUVUDBIBLIOTEKET I likhet med tidigare år ställde huvudbiblioteket sina lokaler till förfogande för olika utställningar och möjligheten utnyttjades flitigt: Under året ordnades i biblioteket 22 stora utställningar, av vilka 18 ordnades av andra än bibliotekets personal. Utställningarna följde detta år inte något särskilt tema, men de flesta tangerade på ett eller annat sätt internationalism. Europainformationen som arbetar i bibliotekets lokaler presenterade genom sin utställning 40 år av gemensamt utvecklingsarbete och EU:s grundlag. Polen gjordes känt genom en utställning ordnad av Föreningen FinlandPolen och en utställning med teckningar av polska barn. I samband med FinlandAmerika Föreningens intressanta Titanicutställning fanns litteratur med Titanicmotiv och annat material framlagt. Amnesty Internationals utställning bestod av affischer kring yttrandefrihet. Borgåföreningen Toukokuu, som är ett i huvudsak virtuellt publiceringsforum, tog ett kliv in i den reella världen genom att ställa ut ett inspirerande affischmaterial av bilder och dikter. Till poesins och poeternas värld förde oss också den ambulerande Edith Södergranutställningen vid en varm och stämningsfull öppninsceremoni i april. Biblioteket bjöd också på många fotografiutställningar och alster av amatörkonstnärer. Stadens ungdomsväsende ordnade en utställning, där ungdomsarbetets historia presenterades. Bibliotekets egna anställda grävde fram material i bibliotekets gömmor som de ställde ut särskilt ivrig var konst och musikavdelningen. INFORMATIONSTJÄNST OCH ANVÄNDARUTBILDNING Användningen av informationstjänsten statistikfördes under fem veckor av teamet för informationstjänst. Avsikten med statistiken var att genom stickprov kartlägga hur informationstjänsten användes för att kunna förbättra servicen. Under året 2005 ordnades utbildning i biblioteksanvändning 16 gånger och sammanlagt 38 personer deltog. Utbildningen gavs på finska, svenska och engelska i huvudbibliotekets datasal. I Gammelbacka och Vårberga bibliotek ordnades dessutom två utbildningar på ryska och vietnamesiska. I dessa deltog sex personer. Användning av bl.a. bibliotekets databas PORSSE, artikeldatabaser och den offentliga förvaltningens hemsidor lärdes ut. Utbildning gavs också till tio grupper, dvs. sammanlagt 62 personer. Målgrupperna var t.ex. invandrare och yrkesskolornas studerande. Under veckan för vuxenlärande i biblioteket ordnades nio rundvandringar på finska och svenska. Kunderna bekantade sig med huvudbiblioteket och dess tjänster tillsammans med bibliotekets personal. 10

11 UNDERVISNING I BIBLIOTEKSANVÄNDNING OCH INFORMATIONSSÖKNING FÖR SKOLELEVER År 2005 undervisade biblioteket över 1600 barn och unga från Borgå i biblioteksanvändning och informationssökning och i användningen av databasen PORSSE. Undervisningen gavs både i skolorna och i biblioteket. Dessutom ordnade biblioteket sagostunder för daghemmen och deltog i daghemmens föräldramöten. För skolorna och daghemmen sammanställde biblioteket varje vecka olika temapaket. I Vårberga bibliotek ordnades undervisning i biblioteksanvändning och effektiviserad undervisning i PORSSE för eleverna i klasserna 5 och 6. Vid dessa tillfällen lärde sig sammanlagt 100 elever att söka fram bibliotkesmaterial i bibliotekets databas med hjälp av hyllexempel. Gammelbacka bibliotek gav därtill boktips till sammanlagt 99 elever. Undervisning i biblioteksanvändning och informationssökning för barn och unga totalt: Huvudbiblioteket Vårberga bibliotek Gammelbacka bibliotek 50 gånger 1131 elever 7 gånger 121 elever 18 gånger 366 elever På huvudbibliotekets barn och ungdomsavdelning hölls dessutom 15 svenskspråkiga och 14 finskspråkiga sagotimmar. De svenskspråkiga sagotimmarna besöktes av sammanlagt 74 barn och de finskspråkiga av 73 barn. Pentti Kinosmaa var sagofarbror och Eerika Pynnönen sagotant under våren. På hösten hette sagotanten Erika Forsblom. BARN OCH UNGDOMSAVDELNINGENS SAMARBETSPROJEKT Bibliotekarie Riitta Papunen som svarar för samarbetet mellan skolorna och biblioteket deltog aktivt i utvecklingen av skolbiblioteken. Riitta Papunen genomförde också det nätbaserade undervisningsverktyget Tiedon lähde som finansierades av Undervisningsministeriet och Borgå stadsbibliotek och som lanserades hösten Catharina Latvala deltog i ett samprojekt mellan Borgå och Åbo stadsbibliotek gällande indexering av den svenskspråkiga barn och ungdomslitteraturen. PROJEKTET KULTURSKOLA Biblioteksfunktionär Nina Kihlman på barn och ungdomsavdelningen var bibliotekets representant och kontaktperson i projektet Kulturskolan, som är ett samarbetsprojekt mellan Borgånejdens musikinstitut, Konstskolan för barn och unga, Borgå museum, Borgå stadsbibliotek och bildningssektorn i Borgå stad. Bibliotekets viktigaste roll i projektet har varit att informera om Kulturskolans aktuella teman och komma med ideér för hur de skall behandlas. Kulturskolans tema för läsåret var Borgå bokens stad. Under läsåret besökte elever från Gammelbacka skola och Hinthaaran koulu biblioteket under Nina Kihlmans ledning. Hon berättade om bibliotekets historia och om boken som en outsinlig källa för kunskap. Gammelbacka skolas besök kröntes av en träff med borgåförfattarna Tom Paxal och Emma Juslin, som berättade för eleverna om sitt författarskap. Eleverna hade förberett sig inför besöket genom att skriva egna dikter som de läste upp och diskuterade med Paxal och Juslin. 11

12 BIBLIOTEKETS INVANDRARARBETE Till biblioteket köptes material på många andra språk än de inhemska, mest engelskt och ryskt. Till de olika verksamhetspunkterna beställdes också estniska, ryska, albanska vietnamesiska och arabiska tidningar. Bibliotekarie Katri Koivulaakso sammanställde en handledning i biblioteksanvändning på vietnamesiska, översatte bibliotekets broschyrer till vietnamesiska samt valde vietnamesiskt material till samlingarna. Material på mera sällsynta språk lånades från Invandrarbiblioteket vid Helsingfors stadsbibliotek. Ambulerande boksamlingar på olika språk beställdes till Gammelbacka och Vårberga bibliotek och till huvudbiblioteket. Biblioteket stod till tjänst med användarutbildning för vuxna också på engelska, ryska och vietnamesiska. Gammelbacka bibliotek gav användarutbildning åt invandrarklasserna i Peipon koulu och Pääskytien koulu och stödde deras studier i finska genom pulpetlån. Albanska mammor lärde sig använda biblioteket i familjekaféet Famili i Gammelbacka allaktivitetshus. Invandrararbetsgruppen besökte under året Invandrarbiblioteket i Helsingfors och bekantade sig med det mångkulturella biblioteket i Nordsjö. Invandrararbetsgruppen samarbetade med utlänningsbyrån i Borgå som bl.a. finansierade anskaffningarna av material på främmande språk EVENEMANG I GAMMELBACKA BIBLIOTEK Tant Lainas namnsdag firades i biblioteket Sinikka Nopola besökte biblioteket då Bokens och rosens dag firades i Peipon koulu Under vårkarnevalen i Gammelbacka var biblioteket öppet På Nalledagen ordnades en nalleutställning och tävlingarna: "Hitta på ett namn till nalle" och "Välj din favoritnalle". Nalle fick namnet Nestori Läs och lek. Daghemmen besökte Gammelbacka bibliotek. Virpi Vilkkis bokcirkel för skolbarn samlades fem gånger under hösten Pensionärernas bokcirkel samlades varannan vecka på onsdagen i referensbiblioteket UTSTÄLLNINGAR OCH EVENEMANG I VÅRBERGA BIBLIOTEK Konsta kirjastossa Konsta i biblioteket / Galleria Konsta Kirjastokortteja eri puolilta Suomea (yht. 94) Porvoo rakastettuni / Tapio Korkolainen, Marianne Iivonen Lähikuvia Lapista / Raimo Talvila Satusaari kirjasarjan kuvitusnäyttely / Merja Kukkonen, W+G Pasteller, pastellitöitä / Denise Blomfelt Koulut alkavat / Suomalainen kirjakauppa & kirjasto Vanhan Porvoon taiteilijat / Kalin, VartijaRissanen, Aav Joulusta sanottua sananlaskuja joulun ajasta / Katri KortelainenTakala 12

13 I biblioteket ordnades dessutom många små utställningar kring olika teman. Vårberga bibliotek firade 25årsjubileum 3.1 och 250 kunder bjöds på kaffe och tårta. Bibliotekets tjänster och personal fick mycket positiv feedback. I biblioteket ordnades sagomusik fyra gånger. Sagorna fick liv genom olika effekter, dräkter och levande musik. Sammanlagt 130 barn plus daghemspersonal deltog i evenemangen. Hannele Heiskanen besökte Vårvindens och Tallberga daghem i december. Hon sjöng och ackompanjerade barnens sånger på piano och läste en julberättelse. I dessa evenemang deltog sammanlagt 120 barn och 18 representanter för daghemspersonalen. Servicebroschyren Sinun lähikirjastosi on arjen luksusta delades ut i Vårberga i november med SunnuntaiUusimaa (2600 hushåll). Bland dem som lämnat in en kupong utlottades 20 bokpris som Suomalainen kirjakauppa, Söderströms bokhandel och WSOY skänkt. STATSBIDRAG Undervisningsministeriet beviljade Borgå stadsbibliotek Östra Nylands landskapsbibliotek bidrag till följande projekt: indexering av finsk och svenskspråkig barn och ungdomslitteratur 2005 Tiedon lähde internetsidor om informationssökning i bibliotekets samlingar för gymnasiets och högstadiets elever och lärare Via Regis virtuell hembygdssamling Länsstyrelsen i Södra Finlands län beviljade Borgå stadsbibliotek Östra Nylands landskapsbibliotek medel för följande projekt: utbildningspaket för att främja barns läsintresse 2005 medel för att införa Adbbaserad lånecirkulation i biblioteken i Kerko och Tolkis

14 EKONOMI Bibliotekes verksamhetsutgifter uppgick år 2005 till totalt , vilket utgör ca 1 % av stadens totala utgifter. Nettoutgift per invånare var 45,95. Omkostnad 2005 Personal Medieanskaffningar Bokanskaffningar Övriga ,7% 11,6% 7,1% 18,6% % Kostnaderna för besök och lån har stabiliserat sig. År 2005 var kostnaderna för ett besök 4,95 och för ett lån 2,62. I diagrammet nedan visas utvecklingen efter kommunfusionen Kostnad för besök i Kostnad för lån i 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,

15 STATISTIK Årsstatistiken över biblioteksverksamheten i hela landet och kommunvis finns på undervisningsministeriets internetsida: BIBLIOTEKSANVÄNDNING Besökare Antalet fysiska besök var sammanlagt Användningen av bibliotekssystemet över internet, dvs. webbesök, uppgick till sammanlagt besök i alla PORSSEbibliotek. I antalet besök i det virtuella biblioteket ingår också de informationssökningar som kunderna gjort i samband med de fysiska biblioteksbesöken. Biblioteket besöktes av 60,17 kunder per öppethållningstimme, vilket är ca åtta kunder färre än under föregående år. Det totala antalet öppethållningstimmar ökade med 570 timmar jämfört med föregående år och uppgick till 8308 timmar sammanlagt. Detta förklarar delvis varför antalet kunder per öppethållningstimme har minskat. Utlåning År 2005 hade biblioteket sammanlagt låntagare. I statistiken ingår alla kunder som under året lånat minst en gång på biblioteket. Antalet lån uppgick totalt till (inkl. fjärrlån), antalet lån per invånare 18,76 och per öppethållningstimme 105,65. Boklån enligt språk 2005 st. % Finska ,22 Svenska ,44 Engelska ,59 Ryska ,2 T yska ,18 Franska 605 0,1 Vietnamesiska 334 Spanska Besökare 2005 Huvudbiblioteket Bokbussen ,05 Gammelbacka bibliotek ,04 Vårberga bibliotek Estniska 216 0,03 Kerko bibliotek 4196 Italienska 171 0,03 Tolkis bibliotek 2063 Danska 118 0,02 Övrigt 642 0,1 T otalt

16 Lån Förändring i % Jämfört med föreg. Huvudbiblioteket Bokbussen Gammelbacka bibliotek Vårberga bibliotek , , , ,09 Kerko bibliotek ,54 T olkis bibliotek ,38 Socialt biblioteksarbete , ,56 T illsammans LÅN ENLIGT MATERIAL 2005 (Innehåller inte musikmaterial) Skönlitteratur för barn 39% Facklitteratur för vuxna 27% Skönlitteratur för vuxna 27% Facklitteratur för barn 7% 16

17 MEDIEBESTÅNDET Mediebestånd enligt materialtyp 2005 Böcker (även noter och partitur) Videor (VHS + DVD) Inspelningar (CD, Kasetter, LP och talbok) Elektroniska dokument Skön Fack Musik Andel % 84,6% 1,1% 4,9% ,2% ,6% Övriga ,6% T otalt ,0% T idningar Tidningar 2005 Dagstidningar Tidskrifter Huvudbiblioteket Vuxna Huvudbiblioteket Barn o. Unga 48 Huvudbiblioteket Musik o. Konst 43 Gammelbacka Vårberga 8 74 Bokbussen 42 Kerko 20 Tolkis 18 Johannisberg MEDIEBESTÅND ENLIGT SPRÅK 2005 Övriga språk 3,6% Engelska 5,4% Finska 57,4 % Svenska 33,6% ANSKAFFNING Bibliotekets samling är flytande mellan de olika verksamhetspunkterna och anskaffningarna koncentreras till de största biblioteken. Sammanlagt st. böcker och annat material köptes till biblioteket år

18 Anskaffning i de största verksamhetspunkterna 2005 Barn o. Barn o. Vuxna ungdom Vuxna ( %) ungdom ( %) Huvudbiblioteket ,91 26,09 Gammelbacka ,17 46,83 Vårberga ,83 50,17 Kerko ,49 77,51 Tolkis ,18 31,82 Bokbussen ,00 0, Anskaffning enligt materialtyp 2005 Skön Fack Böcker 6087 Videor 666 Inspelningar 158 Elektroniska dokument 7 T idningar 1015 Övriga 81 T otalt ,43 Musik ,57 Andel % ,0% 877 4,4% ,2% 65 0,3% ,0% 228 1,1% % Anskaffning enligt språk 2005 (inbegriper inte tidningar) st % 54,13 28,67 17,20 Gammelbacka bibliotek Finska Svenska Övriga språk ,70 8,61 11,69 Vårberga bibliotek Finska Svenska Övriga språk ,40 17,74 5,87 Huvudbiblioteket Finska Svenska Övriga språk Hela biblioteket Finska Svenska Övriga språk Övriga språk 15% Finska 60% 18 st Svenska 25%

19 AVSKRIVNINGAR Avskrivet material i olika verksamhetspunkterna (st.) Huvudbiblioteket Gammelbacka bibliotek Kerko bibliotek Vårberga bibliotek Bokbussen Anstaltbibliotek Tolkis bibliotek

20 LANDSKAPSBLIOTEKETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 Verksamhetsområde Östra Nylands landskap omfattar 10 kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Mörskom, Pernå, Pukkila, Sibbo och Strömfors. Landskapet är tvåspråkigt. Svenska är majoritetsspråk i Liljendal och Pernå. I Östra Nyland finns personer (Befolkningsregistercentralen ). Utvecklingsprogram för de allmänna biblioteken i Östra Nyland Arbetsgruppen Itukirjasto sammanträdde fyra gånger (21.1, 1.4, 10.5, 2.12). Ett utvecklingsprogram utarbetades och skickades för kommentarer till landskapets bibliotek. Efter det gjordes små ändringar på basis av kommentarerna. Vid landskapsbibliotekets höstmöte valdes chefen för biblioteketmediateket i Lovisa, Jorma Linnakangas, till ny medlem i arbetsgruppen. Dessutom beslutade man att de allmänna biblioteken i Östra Nyland i den närmaste framtiden skall koncentrera sig på marknadsföring och information. Bidrag för detta söks bl.a. via Östra Nylands kulturprogram. Via Regisregional databas Det första och andra skedet blev färdiga i slutet av året. Databasen omfattade då hembygdssamlingarna i Askola, Borgå, Lappträsk, Liljendal, Pernå och Sibbo bibliotek. I databasen fanns ca 2600 titlar och ca ämnesord, ortnamn eller personnamn. Biblioteket informerade om den regionala databasen 12.9 i Lovisa bibliotek, 29.9 i Strömfors bibliotek, och i Pernå bibliotek. Samtidigt kunde man bekanta sig med det lokala hembygdsmaterialet. Askola biblioteks hembygdssamling ordnades och indexerades 15.6, 4.7 och 12.8 För innehållet i den regionala databasen ansvarade: Eija Kareno, landskapsbibliotekarie, katalogisering Riikka Mustajärvi, bibliotekariepraktikant, sommaren 1,5 mån. Pasi Hynninen, biblioteksfunktionär, indexering, hösten 3 mån. Jon Hellström, bibliotekariestuderande, specialområde svenskspråkigt material, från nov. 2005, anställd vid Sibbo kommunbibliotek Introduktionen av regiondatabasen senarelades till början av år Östra Nylands författarsida Författarsidans layout och teknik förnyades under året Den arbetsgrupp som ansvarar för författarsidorna sammanträdde två gånger (9.8 och 2.11). Med bidrag av Nylands svenska kulturfond utarbetades presentationer av de tio svenskspråkiga författare som ännu saknades och presentationen av två författare översattes till svenska. I slutet av året omfattade sidorna 103 författare. Man beslutade att komplettering och uppdatering av författarsidorna skall prioriteras under år 2006 i landskapsbiblioteket. Med bidrag från Undervisningsministeriet inleddes en förundersökning om att förena författarsidorna och databaserna i PallasProlandskapsbiblioteken. 20

21 Hembygdsmaterial Borgå stadsbiblioteks hembygdssamling omfattade i slutet av år 2005 tot verk. En stor del av tidningarna och artiklarna har ännu inte indexerats i bibliotekets register. Kyrkoböcker skaffades som mikrokort. Landskapsbiblioteket införskaffade Mörskoms kort och Borgånejdens släkt och bygdeforskare rf Liljendals kort. Kommunbiblioteket i Lundo skänkte en mikrokortsläsare. Möten och utbildning Musikkatologiseringskurs / Pasi Hynninen Finland i nätverk, Utbildningsdag i Borgå stadsbibliotek / arr. Undervisningsministeriet Utbildning i artikelkatalogisering / Maarit Helen, Tammerfors stadsbibliotek landskapsbibliotek Landskapsbiblioteksmöte, tema Samarbete eller samgång, 17 deltagare Bokutställningar Ville Vallgrens böcker i Grand Information Informationsbladet POMinfo skickades ut, 4 nummer på finska och 4 på svenska inkl. bilagor. Epostmeddelanden skickades också enligt behov. 21

22 FJÄRRLÅN Fjärrlånen sköttes av biblioteksfunktionärerna Boel Andersson och Ann Westerling (utgående fjärrlån) och bibliotekarie Katri Koivulaakso (efterfrågade fjärrlån). Antalet utgående fjärrlån sjönk en aning medan lånen för dem som hör till PORSSE biblioteken ökade med över 15% jämfört med år Fjärrlån skickades till 218 stads/kommunbibliotek. Antalet efterfrågade fjärrlån ökade en aning jämfört med år Utgående lån 2005 (I siffrorna inom parentesen ingår förnyade lån) Mottagna förfrågningar om fjärrlån Utg. kopior Förfrågningar som skickats vidare Utg. lån Förfallna PORSSEbibl Inrikes Utrikes 1 1 Tot (1882) Tot. Förfallna Efterfrågade fjärrlån 2005 Sända Förfrågningar Förfrågningar förfrågningar mottagna mottagna som om fjärrlån som lån kopior PORSSEbibl Inrikes Utrikes Tot

Redigering Katja Jokiniemi Design Jouni Malmborg

Redigering Katja Jokiniemi Design Jouni Malmborg Redigering Katja Jokiniemi Design Jouni Malmborg 2 TERTTU LEHTOLA biblioteksdirektör Det gångna året präglades av stora besparingar. Besparingarna gällde både personalen och biblioteksmaterialet. Bibliotekets

Läs mer

You don't have to burn books to destroy a culture. Just get people to stop reading them. Ray Bradbury. Översättning: Borgå stads översättningstjänst

You don't have to burn books to destroy a culture. Just get people to stop reading them. Ray Bradbury. Översättning: Borgå stads översättningstjänst You don't have to burn books to destroy a culture. Just get people to stop reading them. Ray Bradbury Översättning: Borgå stads översättningstjänst 2 Bibliotekets verksamhetsår 2012 Också år 2012 genomfördes

Läs mer

Traditioner och nutid. Biblioteket syns

Traditioner och nutid. Biblioteket syns Salo stadsbibliotek Biblioteket betjänar Bibliotekstjänsterna har blivit mer mångsidiga än den traditionella låneoch returneringsverksamheten. Salo stadsbibliotek erbjuder material för informationshunger

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM Artikeln har tidigare publicerats i SFV:s kalender 2001. Det svenska biblioteksdistriktet omfattar biblioteks-

Läs mer

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM Stadsstyrelsen 360 04.11.2013 SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM STST 360 Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Jari Kettunen,

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin Sydkustens landskapsförbunds kartläggning av personaltillgången och behörigheten, språkförhållanden samt kvalitetsaspekter inom den svenska dagvården i medlemskommunerna hösten 2011. Del 1. Personaltillgången

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2005. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2005. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i s län 2005 regionala förutsättningar för kunskapssamhället 1. Inledning Bibliotek för bildning, information och kultur I takt med en ökande internationell konkurrens inom fler och fler

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Den svenska biblioteksstatistiken. Slutdokument från Svensk Biblioteksförenings verksamhetsgrupp för statistik

Den svenska biblioteksstatistiken. Slutdokument från Svensk Biblioteksförenings verksamhetsgrupp för statistik Den svenska biblioteksstatistiken Slutdokument från Svensk Biblioteksförenings verksamhetsgrupp för statistik Verksamhetsgruppen Gruppen tillsattes av generalsekreteraren efter ett initiativ från Föreningen

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1)

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Antal respondenter: 2458 : 378 Svarsfrekvens: 15,38 % Hur ofta besöker du biblioteket? Hur ofta besöker du biblioteket? Minst en gång i veckan 53 (14,1%)

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

HelMet-bibliotekets låneregler

HelMet-bibliotekets låneregler Till våra kunder HelMet-bibliotekets låneregler HelMet är en förkortning av Helsinki Metropolitan Area Libraries. Invånarna i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda har rätt att använda bibliotekstjänsterna

Läs mer

Höjning av grundkapital

Höjning av grundkapital Landskapsfullmäktige 17 08.12.2010 Höjning av Nylands förbunds grundkapital och anslutning av nya medlemskommuner 65/00/00/00/2010 RMV 17 Inledning Statsrådet har genom sitt beslut av 22.10.2009 beslutat

Läs mer

Medieplan på Rinkeby bibliotek

Medieplan på Rinkeby bibliotek Medieplan på Rinkeby bibliotek 1. Beskrivning av nuläget. I Rinkeby bodde 2003 16 053 människor, fördelat på 5 099 hushåll, varav 67 % med utländsk bakgrund, i Tensta 17 463, varav 61% med utländsk bakgrund.

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer Har du en idé? Vi hjälper dig vidare Skydda dina idéer Välkommen till PRV:s bibliotek PRV:s bibliotek är ett expertbibliotek inom immaterialrätt och patentinformation. Det fungerar som en kanal där allmänheten

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i regionala förutsättningar för kunskapssamhället 1. Inledning Bibliotek för bildning, information och kultur Folkbiblioteken har ett brett uppdrag där huvuduppgifterna är att garantera

Läs mer

SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION SOM HANDLAR OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION OCH ÄLDRE MÄNNISKOR

SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION SOM HANDLAR OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION OCH ÄLDRE MÄNNISKOR Stadsstyrelsen 29 02.02.2015 SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION SOM HANDLAR OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION OCH ÄLDRE MÄNNISKOR STST 02.02.2015 29 Beredning och tilläggsuppgifter: Kommunikationschef Aino-Marja Kontio,

Läs mer

Bilaga 2: Utblick nordiska länder

Bilaga 2: Utblick nordiska länder Bilaga 1. Sveriges författarfond Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella, statistiskt beräknade

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Innehållsförteckning Biblioteksplan för Lilla Edets kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Inledning... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 4 Biblioteket som

Läs mer

Mia Malm (ny) vikarierar Jonas Tana på Biblioteken.fi och fungerar som ordförande för IT-utskottet. Hon är tjänstledig från Karis bibliotek, Raseborg.

Mia Malm (ny) vikarierar Jonas Tana på Biblioteken.fi och fungerar som ordförande för IT-utskottet. Hon är tjänstledig från Karis bibliotek, Raseborg. Finlands svenska biblioteksförening IT-utskottet Tid 7.10.2013 kl. 11.30-14.30 Plats: Böle bibliotek, Helsingfors Närvarande: Mia Malm (ordf.), Biblioteken.fi Susanne Ahlroth, Regionförvaltningsverket

Läs mer

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008 Folkbiblioteken i Lund Årsberättelse 2008 Viktiga händelser 2008 Ny organisation Från 1 januari trädde en ny organisation i kraft. Biblioteksplan En plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun fastställdes

Läs mer

Biblioteksnätet. Stadsfullmäktige 110 16.09.2015. Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 20.1.2015 23

Biblioteksnätet. Stadsfullmäktige 110 16.09.2015. Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 20.1.2015 23 Stadsfullmäktige 110 16.09.2015 Biblioteksnätet Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 20.1.2015 23 Till Lojo stadsbibliotek hör huvudbiblioteket och sju närbibliotek: Karislojo, Tallbacka,

Läs mer

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG 1 Årligen kopieras det över 1 miljard sidor i finska företag. Enligt undersökningar består 2 till 15 procent av alla kopior av upphovsrättsskyddat material såsom tidningar,

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

Fakta om bibliotek 2012

Fakta om bibliotek 2012 Fakta om bibliotek 212 1 2 Kapitelrubrik Satsningar lönar sig Svensk Biblioteksförening genomför kontinuerligt undersökningar och sammanställer fakta från andra aktörer i syfte att ge argument för och

Läs mer

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Region Skåne regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

Personal- och utbildningsenkät

Personal- och utbildningsenkät Personal- och utbildningsenkät Finlands Näringsliv EK kartlägger årligen med hjälp av en personal- och utbildningsenkät arbetskrafts- och utbildningsbehovet i sina medlemsföretag I den enkät som sammanställdes

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1

7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1 7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1 Bibliotek (antal invånare i kommunen) % utrikes födda Uppgiftslämnare Aneby (6 400) 8 % Inger Eriksson Abrinius och Inger Hällfors Statistik

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Handläggare: Anne-Mari Ågren, Ledningsstab utv KS Verksamhetsberättelse 2014 Finskt förvaltningsområde Inledning Karlskoga Kommun ingår sedan 1.1.2012 i finskt förvaltningsområde. Bakgrunden är minoritetslagstiftningen

Läs mer

Finlands svenska biblioteksförening IT-utskottets möte. 11.12.2012 i Glaspalatsets träffpunkt. Närvarande

Finlands svenska biblioteksförening IT-utskottets möte. 11.12.2012 i Glaspalatsets träffpunkt. Närvarande Finlands svenska biblioteksförening IT-utskottets möte 11.12.2012 i Glaspalatsets träffpunkt Närvarande Jonas Tana (ordf.), Biblioteken.fi Harriet Lill-Smeds, Lovisa stadsbibliotek, Östra Nylands bibliotek

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

Celsiusskolans biblioteks verksamhetsberättelse

Celsiusskolans biblioteks verksamhetsberättelse Celsiusskolans biblioteks verksamhetsberättelse Läsåret 2012/2013 Mikael Vikman, Åsa Mattsson Celsiusskolan är Sveriges största idrottsgymnasium med cirka 900 elever. Förutom idrottsklasser (Samhälls-

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Foto Jenny Olsson Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-28 2 1 Innehåll Inledning o Bakgrund och syfte o Uppdrag Metod Styrdokument Nulägesanalys o Organisation o Statistik

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för

Läs mer

www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Forskningsbibliotek.

www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Forskningsbibliotek. Välkommen till 2009 års forskningsbiblioteksstatistik! Tack för att du loggat in i frågeformuläret om 2009 års forskningsbiblioteksstatistik!!! sbiblioteksstatistik!!! Titta hur mycket klockan är, du behöver

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Borgå konstkola. grundad 1985. Borgå konstskola ger grundläggande undervisning i bildkonst enligt den fördjupade läroplanen

Borgå konstkola. grundad 1985. Borgå konstskola ger grundläggande undervisning i bildkonst enligt den fördjupade läroplanen Borgå konstkola grundad 1985 Borgå konstskola ger grundläggande undervisning i bildkonst enligt den fördjupade läroplanen budget: brutto 629, netto 451, statsunderstöd 221 Verksamhetsplatser: Borgå centrum

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Höst (1.9.-1.1.01) Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013 Transport och turism 201 Finländarnas resor 201, Sommar (1.5.-1.8.201) Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 201 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Rapport november Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Viktiga händelser under den gångna månaden Styrgruppen samlades för ett första möte den 23 november. Kerstin Olsson, Anne Hederén,

Läs mer

UTVÄRDERINGSRAPPORT/FÖR/KONSTRUNDAN/2013//

UTVÄRDERINGSRAPPORT/FÖR/KONSTRUNDAN/2013// UTVÄRDERINGSRAPPORT/FÖR/KONSTRUNDAN/2013// Sammanställdav: Konstrundansarrangör ProjektkoordinatorAnnaNöjd/Åbolandshantverkrf 0405042188 konstrundan.aboland@gmail.com Konstrundan/2013/ Konstrundan arrangerades

Läs mer

Denna presentation tillhör Diversity Group och får inte spridas utan skaparens medgivande.

Denna presentation tillhör Diversity Group och får inte spridas utan skaparens medgivande. Definitioner Definitioner Krav på jämställdhet Krav på jämställdhet Varför jämställdhet? Övning Statistik - kommunbiblioteken 180 160 140 120 100 80 Övrig personal, män Övrig personal, kvinnor Bibliotekarier,

Läs mer

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN 1 Inom kommunalförvaltningen kopieras årligen över 500 miljoner sidor, varav 100 miljoner i samkommuner. Av dessa kopior tas 4,4 % av material som

Läs mer

Fråga bibliotekarien. Länkbiblioteket. Sökslussen. Metasökprogrammet Frank och Söksam. biblioteken.fi >

Fråga bibliotekarien. Länkbiblioteket. Sökslussen. Metasökprogrammet Frank och Söksam. biblioteken.fi > Fråga bibliotekarien Länkbiblioteket Sökslussen Metasökprogrammet Frank och Söksam biblioteken.fi > : Informationssökning { www.biblioteken.fi/informationssokning Centrala söktjänster för olika sökbehov

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer Borgå medborgarinstitut ägs av Borgå stad och är administrativt en enhet som lyder under det svenska skolväsendet inom stadens bildningssektor. Institutet är juridiskt en skola inom den fria bildningen

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

LÄROPLAN 2016. Fortbildningsdag i S:t Olofsskolan 18.4.2015. Mångvetenskapliga lärområden

LÄROPLAN 2016. Fortbildningsdag i S:t Olofsskolan 18.4.2015. Mångvetenskapliga lärområden LÄROPLAN 2016 Fortbildningsdag i S:t Olofsskolan 18.4.2015 Mångvetenskapliga lärområden Programmet idag Kl. 9.00-11.00: 1) Var står vi nu i läroplansarbetet? 2) Introduktion till ett ämnesöverskridande

Läs mer

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 1 Framtidens utmaningar befolkningen åldras behov av välfärdstjänster växer hela tiden ekonomiska och andra resursser räcker inte

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

BORGÅ UTBILDNINGSTJÄNSTERNAS INTERNATIONALISERINSPLAN. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå VOV (VI OCH VÄRLDEN)

BORGÅ UTBILDNINGSTJÄNSTERNAS INTERNATIONALISERINSPLAN. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå VOV (VI OCH VÄRLDEN) BORGÅ UTBILDNINGSTJÄNSTERNAS INTERNATIONALISERINSPLAN Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå VOV (VI OCH VÄRLDEN) Bakgrunden till projektet och internationaliseringsplanen Utmaningen/Behovet: Alltför

Läs mer

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Transport och turism 201 Finländarnas resor Höst 2012 (1 1122012) Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Den ökande populariteten för turism visar inga tecken

Läs mer

Finländarna reste flitigt under januari april 2012

Finländarna reste flitigt under januari april 2012 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1-0..01) Finländarna reste flitigt under januari april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet. Finländarna

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1. ALLMÄNT Arbetsgruppen fyllde sin uppgift att utveckla och bevara invandrarnas intresse för svenskan och den

Läs mer

Stick-klubben Torsdag 7 februari kl. 17.00 20.00 Kom och sticka med stick-klubben!

Stick-klubben Torsdag 7 februari kl. 17.00 20.00 Kom och sticka med stick-klubben! Välkommen till bibliotekets program våren 2013 Kalmar Stadsbibliotek Alla evenemang anordnas i Huvudbibliotekets samlingssal om inget annat anges. Februari Måndag 4 februari kl. 13.00-15.00 Konstutställning

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

Allmänt. 30 % allmän litteratur som ges ut av kommersiella förlag överförs till tillgängliga format budget ca 7 me ca 60 medarbetare

Allmänt. 30 % allmän litteratur som ges ut av kommersiella förlag överförs till tillgängliga format budget ca 7 me ca 60 medarbetare Celia-biblioteket ett specialbibliotek som betjänar hela landet näkövammaisten ja lukemisesteisten tasa-arvon edistäminen kirjallisuuden ja tiedon saannissa Verksamhet producera och låna talböcker, elektroniska

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Släktforskarhjälp med KLGF. Måndag 10 februari kl. 13.00-15.00. Plats: Huvudbiblioteket Arr: Kalmar läns genealogiska förening

Släktforskarhjälp med KLGF. Måndag 10 februari kl. 13.00-15.00. Plats: Huvudbiblioteket Arr: Kalmar läns genealogiska förening Välkommen till bibliotekets program våren 2014 Kalmar Stadsbibliotek Alla evenemang anordnas i Huvudbibliotekets samlingssal om inget annat anges. FEBRUARI Måndag 10 februari kl. 13.00-15.00 Tisdag 11

Läs mer

Plan för småbarnsfostran

Plan för småbarnsfostran Plan för småbarnsfostran Hembacka daghem 1 Hembacka daghem är ett daghem i Liljendal, Lovisa. Daghemmet har två avdelningar, lilla sidan med 12 platser för 1-3 åringar och stora sidan med 20 platser för

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Skolbibliotekets två främsta funktioner är att inspirera eleverna att känna läslust samt att hjälpa eleverna att förbättra sin förmåga att söka

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Kulturförvaltningennyckeltal

Kulturförvaltningennyckeltal Kulturförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 4 35 3 25 2 263 Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1 inv. 273 348 314 36 262 251 271 276 Värnamo ligger under rikssnittet

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

PERSONAL SOM ARBETAR MED VISSA SAKKUNNIGUPPGIFTER INOM FÖRVALTNINGEN, BYRÅUPPGIFTER, ICT-UPPGIFTER OCH INTERN SERVICE

PERSONAL SOM ARBETAR MED VISSA SAKKUNNIGUPPGIFTER INOM FÖRVALTNINGEN, BYRÅUPPGIFTER, ICT-UPPGIFTER OCH INTERN SERVICE KT Cirkulär 9/2014 bilaga 2 1 (15) BILAGA 1 FÖRVALTNINGSPERSONAL OCH PERSONAL INOM INTERN SERVICE BILAGA 1 PERSONAL SOM ARBETAR MED VISSA SAKKUNNIGUPPGIFTER INOM FÖRVALTNINGEN, BYRÅUPPGIFTER, ICT-UPPGIFTER

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Huvudmålet år 21 var samma som år 2. Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett

Läs mer

Modersmålsbiblioteket

Modersmålsbiblioteket Nätverk Slutrapport Projektperiod: 2011-09-01 2012-09-01 Modersmålsbiblioteket B Innehållsförteckning 1. Förord...3 2. Bakgrund...4 Modersmålsenhetens organisation...4 Förskola...4 Grundskola...5 Gymnasium...5

Läs mer

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM.

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. Nylands FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. PUSSLAR IHOP HELHETER. förbund ISBN 978-952-448-384-1 (inb.) ISBN 978-952-448-385-8 (pdf) Översättning: Susan Neiro och Patricia Karlsson

Läs mer

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 1 Bakgrund Enkäten genomfördes i april 1 (1.-17.4.) Den skickades via kommunernas registraturer till dem som ansvarar för webbkommunikationen

Läs mer

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1.-0..01) Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet.

Läs mer

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Antagen av kommunfullmäktige, x 2010-xx 1 Innehållsförteckning Biblioteksplan för Säffle kommun 3 Inledning 3 Styrdokument 3 Bibliotekets övergripande roll i samhället

Läs mer

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov.

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov. HANDLINGSPLAN 2009-2010 1. Biblioteket ska vara skolans informationscentrum Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans

Läs mer