VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 BORGÅ STADSBIBLIOTEK ÖSTRA NYLANDS LANDSKAPSBIBLIOTEK

2 Illustrationer (Mullvad) Kaisa Leka Layout Jonas Eriksson 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BIBLIOTEKSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 SERVICEPUNKTER... 5 PERSONAL... 6 BIBLIOTEK I SAMARBETE VERKSAMHET, EVENEMANG OCH UTSTÄLLNINGAR STATSBIDRAG EKONOMI STATISTIK LANDSKAPSBIBLIOTEKETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

4 BIBLIOTEKSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT BORGÅ STADSBIBLIOTEK ÖSTRA NYLANDS LANDSKAPSBIBLIOTEK Verksamhetsåret 2005 Stadsbibliotekets uppgift är att producera högklassiga bibliotekstjänster för stadens invånare. Biblioteket fungerar som stadsbornas informationscenter och främjar självstudier och en meningsfull fritid. Biblioteket stöder bildning och kulturella intressen. Landskapsbiblioteket stöder och utvecklar fjärrlåne och informationstjänsterna för biblioteken i regionen och utvecklar datanätet i samarbete med andra aktörer i regionen. Biblioteket står till kommuninvånarnas tjänst med ändamålsenliga bibliotekslokaler, mångsidig och aktuell materialsamling, nätförbindelser till olika informationstjänster och en sakkunnig personal. Biblioteket följer biblioteksnätverkets utveckling i riket och utomlands. Biblioteket arbetar i samverkan med sina intressegrupper. Under verksamhetsåret har stora frågor avhandlats och viktiga riktlinjer dragits upp. Biblioteket har för sin del deltagit i beredningen av stadens nya strategi, kulturprogrammet för Östra Nyland och PARASprojektet. I alla dessa projekt har biblioteket en central ställning och det är viktigt att den också framhävs. Biblioteket belönades också för ett väl uträttat arbete, när fullmäktige i samband med den senaste budgetberedningen enhälligt ansåg att anslaget för biblioteksmaterial bör höjas över den fastställda budgetramen. Biblioteket utnyttjades i mindre grad än föregående år och nådde inte det mål som ställts. Utlåningen sjönk med 5.55 %. Ett intressant fenomen är att en liknande nedgång förekom i hela landet. Biblioteksanvändningen har alltid stigit och sjunkit, det speciella är att den har sjunkit samtidigt överallt i landet. Orsaken är troligen vid sidan av det låga anslaget för material det starkt växande bruket av hemdatorer. Antalet besökare har minskat med 6 % sedan ett år tillbaka, medan antalet besök i webbiblioteket har ökat med 12,55 %. Landskapsbiblioteket har fokus ställt på innehållsproduktionen och kunde nå de uppställda målen. Biblioteket ordnade ett landskapsbiblioteksmöte och flera utbildningsdagar för regionens bibliotek och informerade i aktuella frågor. En biblioteksstrategi för Östra Nyland upprättades i samarbete med biblioteken i regionen som en del av programmet för regioncentra. Biblioteket bedrev ett intensivt samarbete inom landskapsbiblioteksnätverket genom att delta i Rådet för de allmänna biblioteken och konsortiet för PallasProlandskapsbiblioteken samt i de förhandlingar som Kommunförbundet arrangerar för de stora biblioteken. Biblioteket bedrev också internationellt samarbete genom att stå som värd för flera grupper av utländska kolleger. Med hjälp av bidrag från undervisningsministeriet kunde biblioteket slutföra följande projekt: Tiedon lähde, indexeringen av barn och ungdomslitteratur och Via Regis som är en virtuell hembygdssamling. Skolorna och biblioteken fortsatte att utveckla sitt samarbete genom att sätta i gång en process som resulterar i att de största skolbiblioteken är med i det gemensamma bibliotekssystemet PallasPro. Personalens arbetsförmåga och välbefinnande stöddes genom intern utbildning och rekreation. Organisationen utvecklades genom att olika arbetsprocesser förnyades och effektiviserades. Resultatet av stadens personalenkät var mycket positiv för bibliotekets del. Ett stort tack till kunderna och personalen för ett bra år. 4

5 SERVICEPUNKTER Huvudbiblioteket Prästgatan 20 (PB 96) BORGÅ Gammelbacka bibliotek Centrumplatsen BORGÅ tfn fax tfn fax Vårberga bibliotek Sampovägen BORGÅ Kerko bibliotek Henttalavägen KERKO tfn fax tfn Tolkis bibliotek August Eklöfs väg TOLKIS Bokbussen tfn tfn Borgå gymnasiums bibliotek Gymnasiegatan BORGÅ tfn (kansli) 5

6 PERSONAL Under år 2005 var arbetsinsatsen i biblioteken sammanlagt 45,5 årsverken. Biblioteket hade tio deltidsanställda av vilka åtta var i deltidspension. PERSONALUTBILDNING Bibliotekets personal deltog under året i olika riksomfattande utbildningsdagar i biblioteksbranschen. Biblioteket ordnade därutöver en kurs i musikkatalogisering i Sibbo. En gemensam utbildningsdag ordnades för hela personalen i Karijärvi kurscentrum under temat kundtjänst. Utbildningen genomfördes i form av praktiska övningar och grupparbeten. ORGANISATIONSSCHEMA Bildningsnämnden Kultur och fritidssektionen Sektordirektör Markku Välimäki Biblioteksdirektör Terttu Lehtola Gammelbacka bibliotek Bibliotekschef Tuula Pajala Huvudbiblioteket Avdelningschefer: Vuxenavdelningen Johanna Nurminen Interna tjänster Juha Aittakumpu Barn och Ungdomsavdelningen Catharina Latvala 6 Bokbussen Kerko bibliotek Tolkis bibliotek Socialt biblioteksarbete Vårberga bibliotek Bibliotekschef Hannele Heiskanen Landskapsbibliotekarie Eija Kareno Borgå Gymnasiums bibliotek

7 PERSONALFÖRTECKNING 2005 Biblioteksdirektör Terttu Lehtola Pirjo Suoranta Heidi Ådahl Landskapsbibliotekarie Eija Kareno Sommaranställda Mathias Jokinen Marika Sykkö Specialbibliotekarie Markku Untinen Dataansvarig genom läroavtal JariPekka Huikko VUXENAVDELNINGEN Avdelningschef Outi Green Johanna Nurminen Bibliotekarier Katri Koivulaakso Paula Koskela Mirja Laxell (deltidspension) Marja Nuotio (deltidsanställd) Johanna Nurminen Tove Selkälä Margareta Wilkman (deltidspension) Vikarier Sylva Aejmelaeus Sari Oinas Anneli Rinne (60%) Marika Sykkö Civiltjänstgörare Mikael Green Magnus Hägglund INTERNA TJÄNSTER Avdelningschef Juha Aittakumpu (Katja Jokiniemis vik.) Biblioteksfunktionärer Bibliotekarie Boel Andersson (deltidspension ) Helena BackmanKarvonen Gunvor Eriksson Pasi Hynninen (musikansvarig) Specialbiblioteksfunktionär Catharina Latvala (projektarbete ) Arto Tella Margareta Lundström Pirkko Orava (deltidspension) Biblioteksfunktionärer EevaLiisa Portin (deltidspension) Sinikka Seppänen Ann Westerling Kati Sillgren (musikansvarig ) Eija Wilenius (60%, Tolkis 40%) Annette WackströmPaananen Bokbusschaufförer Bengt Ekholm Ulf Johansson Praktikanter Mathias Jokinen Minna Kämäräinen Anna Major Riikka Mustajärvi Maila Sinkkonen Kanslist Ingegerd Wackström (deltidspension) Minna Vihreäluoto (Maria Suomelas moderskapsvik ) Biblioteksbiträden Merja Koskenlaita Seija Riikonen (deltidspension) Ritva Vainio

8 Vaktmästare Thomas Blom Roger Johansson Läroavtal Annette WackströmPaananen Praktikanter Ari Alho Tero Mentula Mervi Porkka Heidi Saajasto Carola Sunden Joni Villanen Sommaranställda Erika Forsblom Evita Viiri Söndagsövervakare i tidningsläsesalen Marianne Munter BARNAVDELNINGEN Avdelningschef tf. Catharina Latvala Rauno Seppänen Catharina Latvala 1.9 GAMMELBACKA BIBLIOTEK Bibliotekschef Tuula Pajala Biblioteksfunktionärer Kari Hovi Nina Kihlman Sari Oinas vvs Virpi Vilkki (50%, Vårberga 50%) Läroavtal Nina Kihlman Praktikanter Terttu Lindroos Ari Putus Lördagshjälp Monica Boman Olli Makkonen Miika Paxal Saila Vilkki Sommaranställd Heidi Miikki Städare Raija Heikkilä (lokalcentralen) Bibliotekarie Riitta Papunen VÅRBERGA BIBLIOTEK Biblioteksfunktionärer Åsa Ilander (tjänstledig ) Irja Kekäläinen Nina Kihlman Leena Lapinleimu (deltidspension) Helena Nyholm Riitta Thesslund Biblioteksbiträde Helena Eloranta Läroavtal Nina Holme 8 Bibliotekschef Hannele Heiskanen Biblioteksfunktionärer Eeva Jemivaara Virpi Vilkki (50%, Gammelbacka 50%) Praktikanter Sari Oinas Janika RuohonenTelo Tuula Sirén

9 Sommaranställd Nikita Blomqvist Städare Irma Kataja (lokalcentralen) Toini Salminen (lokalcentralen) KERKO BIBLIOTEK Biblioteksfunktionär MarjaRiitta Malinen (55%) TOLKIS BIBLIOTEK Biblioteksfunktionär Eija Wilenius (40%) BORGÅ GYMNASIUMS BIBLIOTEK Lektor Stefan Hagman (genom avtal) 9

10 BIBLIOTEK I SAMARBETE Biblioteksgruppen PORSSE består av biblioteken i Borgå, Askola, Borgnäs och Sibbo. V E R K S A M H E T, E V E N E M A N G O C H U T S T Ä L L N I N G A R EVENEMANG OCH UTSTÄLLNINGAR I HUVUDBIBLIOTEKET I likhet med tidigare år ställde huvudbiblioteket sina lokaler till förfogande för olika utställningar och möjligheten utnyttjades flitigt: Under året ordnades i biblioteket 22 stora utställningar, av vilka 18 ordnades av andra än bibliotekets personal. Utställningarna följde detta år inte något särskilt tema, men de flesta tangerade på ett eller annat sätt internationalism. Europainformationen som arbetar i bibliotekets lokaler presenterade genom sin utställning 40 år av gemensamt utvecklingsarbete och EU:s grundlag. Polen gjordes känt genom en utställning ordnad av Föreningen FinlandPolen och en utställning med teckningar av polska barn. I samband med FinlandAmerika Föreningens intressanta Titanicutställning fanns litteratur med Titanicmotiv och annat material framlagt. Amnesty Internationals utställning bestod av affischer kring yttrandefrihet. Borgåföreningen Toukokuu, som är ett i huvudsak virtuellt publiceringsforum, tog ett kliv in i den reella världen genom att ställa ut ett inspirerande affischmaterial av bilder och dikter. Till poesins och poeternas värld förde oss också den ambulerande Edith Södergranutställningen vid en varm och stämningsfull öppninsceremoni i april. Biblioteket bjöd också på många fotografiutställningar och alster av amatörkonstnärer. Stadens ungdomsväsende ordnade en utställning, där ungdomsarbetets historia presenterades. Bibliotekets egna anställda grävde fram material i bibliotekets gömmor som de ställde ut särskilt ivrig var konst och musikavdelningen. INFORMATIONSTJÄNST OCH ANVÄNDARUTBILDNING Användningen av informationstjänsten statistikfördes under fem veckor av teamet för informationstjänst. Avsikten med statistiken var att genom stickprov kartlägga hur informationstjänsten användes för att kunna förbättra servicen. Under året 2005 ordnades utbildning i biblioteksanvändning 16 gånger och sammanlagt 38 personer deltog. Utbildningen gavs på finska, svenska och engelska i huvudbibliotekets datasal. I Gammelbacka och Vårberga bibliotek ordnades dessutom två utbildningar på ryska och vietnamesiska. I dessa deltog sex personer. Användning av bl.a. bibliotekets databas PORSSE, artikeldatabaser och den offentliga förvaltningens hemsidor lärdes ut. Utbildning gavs också till tio grupper, dvs. sammanlagt 62 personer. Målgrupperna var t.ex. invandrare och yrkesskolornas studerande. Under veckan för vuxenlärande i biblioteket ordnades nio rundvandringar på finska och svenska. Kunderna bekantade sig med huvudbiblioteket och dess tjänster tillsammans med bibliotekets personal. 10

11 UNDERVISNING I BIBLIOTEKSANVÄNDNING OCH INFORMATIONSSÖKNING FÖR SKOLELEVER År 2005 undervisade biblioteket över 1600 barn och unga från Borgå i biblioteksanvändning och informationssökning och i användningen av databasen PORSSE. Undervisningen gavs både i skolorna och i biblioteket. Dessutom ordnade biblioteket sagostunder för daghemmen och deltog i daghemmens föräldramöten. För skolorna och daghemmen sammanställde biblioteket varje vecka olika temapaket. I Vårberga bibliotek ordnades undervisning i biblioteksanvändning och effektiviserad undervisning i PORSSE för eleverna i klasserna 5 och 6. Vid dessa tillfällen lärde sig sammanlagt 100 elever att söka fram bibliotkesmaterial i bibliotekets databas med hjälp av hyllexempel. Gammelbacka bibliotek gav därtill boktips till sammanlagt 99 elever. Undervisning i biblioteksanvändning och informationssökning för barn och unga totalt: Huvudbiblioteket Vårberga bibliotek Gammelbacka bibliotek 50 gånger 1131 elever 7 gånger 121 elever 18 gånger 366 elever På huvudbibliotekets barn och ungdomsavdelning hölls dessutom 15 svenskspråkiga och 14 finskspråkiga sagotimmar. De svenskspråkiga sagotimmarna besöktes av sammanlagt 74 barn och de finskspråkiga av 73 barn. Pentti Kinosmaa var sagofarbror och Eerika Pynnönen sagotant under våren. På hösten hette sagotanten Erika Forsblom. BARN OCH UNGDOMSAVDELNINGENS SAMARBETSPROJEKT Bibliotekarie Riitta Papunen som svarar för samarbetet mellan skolorna och biblioteket deltog aktivt i utvecklingen av skolbiblioteken. Riitta Papunen genomförde också det nätbaserade undervisningsverktyget Tiedon lähde som finansierades av Undervisningsministeriet och Borgå stadsbibliotek och som lanserades hösten Catharina Latvala deltog i ett samprojekt mellan Borgå och Åbo stadsbibliotek gällande indexering av den svenskspråkiga barn och ungdomslitteraturen. PROJEKTET KULTURSKOLA Biblioteksfunktionär Nina Kihlman på barn och ungdomsavdelningen var bibliotekets representant och kontaktperson i projektet Kulturskolan, som är ett samarbetsprojekt mellan Borgånejdens musikinstitut, Konstskolan för barn och unga, Borgå museum, Borgå stadsbibliotek och bildningssektorn i Borgå stad. Bibliotekets viktigaste roll i projektet har varit att informera om Kulturskolans aktuella teman och komma med ideér för hur de skall behandlas. Kulturskolans tema för läsåret var Borgå bokens stad. Under läsåret besökte elever från Gammelbacka skola och Hinthaaran koulu biblioteket under Nina Kihlmans ledning. Hon berättade om bibliotekets historia och om boken som en outsinlig källa för kunskap. Gammelbacka skolas besök kröntes av en träff med borgåförfattarna Tom Paxal och Emma Juslin, som berättade för eleverna om sitt författarskap. Eleverna hade förberett sig inför besöket genom att skriva egna dikter som de läste upp och diskuterade med Paxal och Juslin. 11

12 BIBLIOTEKETS INVANDRARARBETE Till biblioteket köptes material på många andra språk än de inhemska, mest engelskt och ryskt. Till de olika verksamhetspunkterna beställdes också estniska, ryska, albanska vietnamesiska och arabiska tidningar. Bibliotekarie Katri Koivulaakso sammanställde en handledning i biblioteksanvändning på vietnamesiska, översatte bibliotekets broschyrer till vietnamesiska samt valde vietnamesiskt material till samlingarna. Material på mera sällsynta språk lånades från Invandrarbiblioteket vid Helsingfors stadsbibliotek. Ambulerande boksamlingar på olika språk beställdes till Gammelbacka och Vårberga bibliotek och till huvudbiblioteket. Biblioteket stod till tjänst med användarutbildning för vuxna också på engelska, ryska och vietnamesiska. Gammelbacka bibliotek gav användarutbildning åt invandrarklasserna i Peipon koulu och Pääskytien koulu och stödde deras studier i finska genom pulpetlån. Albanska mammor lärde sig använda biblioteket i familjekaféet Famili i Gammelbacka allaktivitetshus. Invandrararbetsgruppen besökte under året Invandrarbiblioteket i Helsingfors och bekantade sig med det mångkulturella biblioteket i Nordsjö. Invandrararbetsgruppen samarbetade med utlänningsbyrån i Borgå som bl.a. finansierade anskaffningarna av material på främmande språk EVENEMANG I GAMMELBACKA BIBLIOTEK Tant Lainas namnsdag firades i biblioteket Sinikka Nopola besökte biblioteket då Bokens och rosens dag firades i Peipon koulu Under vårkarnevalen i Gammelbacka var biblioteket öppet På Nalledagen ordnades en nalleutställning och tävlingarna: "Hitta på ett namn till nalle" och "Välj din favoritnalle". Nalle fick namnet Nestori Läs och lek. Daghemmen besökte Gammelbacka bibliotek. Virpi Vilkkis bokcirkel för skolbarn samlades fem gånger under hösten Pensionärernas bokcirkel samlades varannan vecka på onsdagen i referensbiblioteket UTSTÄLLNINGAR OCH EVENEMANG I VÅRBERGA BIBLIOTEK Konsta kirjastossa Konsta i biblioteket / Galleria Konsta Kirjastokortteja eri puolilta Suomea (yht. 94) Porvoo rakastettuni / Tapio Korkolainen, Marianne Iivonen Lähikuvia Lapista / Raimo Talvila Satusaari kirjasarjan kuvitusnäyttely / Merja Kukkonen, W+G Pasteller, pastellitöitä / Denise Blomfelt Koulut alkavat / Suomalainen kirjakauppa & kirjasto Vanhan Porvoon taiteilijat / Kalin, VartijaRissanen, Aav Joulusta sanottua sananlaskuja joulun ajasta / Katri KortelainenTakala 12

13 I biblioteket ordnades dessutom många små utställningar kring olika teman. Vårberga bibliotek firade 25årsjubileum 3.1 och 250 kunder bjöds på kaffe och tårta. Bibliotekets tjänster och personal fick mycket positiv feedback. I biblioteket ordnades sagomusik fyra gånger. Sagorna fick liv genom olika effekter, dräkter och levande musik. Sammanlagt 130 barn plus daghemspersonal deltog i evenemangen. Hannele Heiskanen besökte Vårvindens och Tallberga daghem i december. Hon sjöng och ackompanjerade barnens sånger på piano och läste en julberättelse. I dessa evenemang deltog sammanlagt 120 barn och 18 representanter för daghemspersonalen. Servicebroschyren Sinun lähikirjastosi on arjen luksusta delades ut i Vårberga i november med SunnuntaiUusimaa (2600 hushåll). Bland dem som lämnat in en kupong utlottades 20 bokpris som Suomalainen kirjakauppa, Söderströms bokhandel och WSOY skänkt. STATSBIDRAG Undervisningsministeriet beviljade Borgå stadsbibliotek Östra Nylands landskapsbibliotek bidrag till följande projekt: indexering av finsk och svenskspråkig barn och ungdomslitteratur 2005 Tiedon lähde internetsidor om informationssökning i bibliotekets samlingar för gymnasiets och högstadiets elever och lärare Via Regis virtuell hembygdssamling Länsstyrelsen i Södra Finlands län beviljade Borgå stadsbibliotek Östra Nylands landskapsbibliotek medel för följande projekt: utbildningspaket för att främja barns läsintresse 2005 medel för att införa Adbbaserad lånecirkulation i biblioteken i Kerko och Tolkis

14 EKONOMI Bibliotekes verksamhetsutgifter uppgick år 2005 till totalt , vilket utgör ca 1 % av stadens totala utgifter. Nettoutgift per invånare var 45,95. Omkostnad 2005 Personal Medieanskaffningar Bokanskaffningar Övriga ,7% 11,6% 7,1% 18,6% % Kostnaderna för besök och lån har stabiliserat sig. År 2005 var kostnaderna för ett besök 4,95 och för ett lån 2,62. I diagrammet nedan visas utvecklingen efter kommunfusionen Kostnad för besök i Kostnad för lån i 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,

15 STATISTIK Årsstatistiken över biblioteksverksamheten i hela landet och kommunvis finns på undervisningsministeriets internetsida: BIBLIOTEKSANVÄNDNING Besökare Antalet fysiska besök var sammanlagt Användningen av bibliotekssystemet över internet, dvs. webbesök, uppgick till sammanlagt besök i alla PORSSEbibliotek. I antalet besök i det virtuella biblioteket ingår också de informationssökningar som kunderna gjort i samband med de fysiska biblioteksbesöken. Biblioteket besöktes av 60,17 kunder per öppethållningstimme, vilket är ca åtta kunder färre än under föregående år. Det totala antalet öppethållningstimmar ökade med 570 timmar jämfört med föregående år och uppgick till 8308 timmar sammanlagt. Detta förklarar delvis varför antalet kunder per öppethållningstimme har minskat. Utlåning År 2005 hade biblioteket sammanlagt låntagare. I statistiken ingår alla kunder som under året lånat minst en gång på biblioteket. Antalet lån uppgick totalt till (inkl. fjärrlån), antalet lån per invånare 18,76 och per öppethållningstimme 105,65. Boklån enligt språk 2005 st. % Finska ,22 Svenska ,44 Engelska ,59 Ryska ,2 T yska ,18 Franska 605 0,1 Vietnamesiska 334 Spanska Besökare 2005 Huvudbiblioteket Bokbussen ,05 Gammelbacka bibliotek ,04 Vårberga bibliotek Estniska 216 0,03 Kerko bibliotek 4196 Italienska 171 0,03 Tolkis bibliotek 2063 Danska 118 0,02 Övrigt 642 0,1 T otalt

16 Lån Förändring i % Jämfört med föreg. Huvudbiblioteket Bokbussen Gammelbacka bibliotek Vårberga bibliotek , , , ,09 Kerko bibliotek ,54 T olkis bibliotek ,38 Socialt biblioteksarbete , ,56 T illsammans LÅN ENLIGT MATERIAL 2005 (Innehåller inte musikmaterial) Skönlitteratur för barn 39% Facklitteratur för vuxna 27% Skönlitteratur för vuxna 27% Facklitteratur för barn 7% 16

17 MEDIEBESTÅNDET Mediebestånd enligt materialtyp 2005 Böcker (även noter och partitur) Videor (VHS + DVD) Inspelningar (CD, Kasetter, LP och talbok) Elektroniska dokument Skön Fack Musik Andel % 84,6% 1,1% 4,9% ,2% ,6% Övriga ,6% T otalt ,0% T idningar Tidningar 2005 Dagstidningar Tidskrifter Huvudbiblioteket Vuxna Huvudbiblioteket Barn o. Unga 48 Huvudbiblioteket Musik o. Konst 43 Gammelbacka Vårberga 8 74 Bokbussen 42 Kerko 20 Tolkis 18 Johannisberg MEDIEBESTÅND ENLIGT SPRÅK 2005 Övriga språk 3,6% Engelska 5,4% Finska 57,4 % Svenska 33,6% ANSKAFFNING Bibliotekets samling är flytande mellan de olika verksamhetspunkterna och anskaffningarna koncentreras till de största biblioteken. Sammanlagt st. böcker och annat material köptes till biblioteket år

18 Anskaffning i de största verksamhetspunkterna 2005 Barn o. Barn o. Vuxna ungdom Vuxna ( %) ungdom ( %) Huvudbiblioteket ,91 26,09 Gammelbacka ,17 46,83 Vårberga ,83 50,17 Kerko ,49 77,51 Tolkis ,18 31,82 Bokbussen ,00 0, Anskaffning enligt materialtyp 2005 Skön Fack Böcker 6087 Videor 666 Inspelningar 158 Elektroniska dokument 7 T idningar 1015 Övriga 81 T otalt ,43 Musik ,57 Andel % ,0% 877 4,4% ,2% 65 0,3% ,0% 228 1,1% % Anskaffning enligt språk 2005 (inbegriper inte tidningar) st % 54,13 28,67 17,20 Gammelbacka bibliotek Finska Svenska Övriga språk ,70 8,61 11,69 Vårberga bibliotek Finska Svenska Övriga språk ,40 17,74 5,87 Huvudbiblioteket Finska Svenska Övriga språk Hela biblioteket Finska Svenska Övriga språk Övriga språk 15% Finska 60% 18 st Svenska 25%

19 AVSKRIVNINGAR Avskrivet material i olika verksamhetspunkterna (st.) Huvudbiblioteket Gammelbacka bibliotek Kerko bibliotek Vårberga bibliotek Bokbussen Anstaltbibliotek Tolkis bibliotek

20 LANDSKAPSBLIOTEKETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 Verksamhetsområde Östra Nylands landskap omfattar 10 kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Mörskom, Pernå, Pukkila, Sibbo och Strömfors. Landskapet är tvåspråkigt. Svenska är majoritetsspråk i Liljendal och Pernå. I Östra Nyland finns personer (Befolkningsregistercentralen ). Utvecklingsprogram för de allmänna biblioteken i Östra Nyland Arbetsgruppen Itukirjasto sammanträdde fyra gånger (21.1, 1.4, 10.5, 2.12). Ett utvecklingsprogram utarbetades och skickades för kommentarer till landskapets bibliotek. Efter det gjordes små ändringar på basis av kommentarerna. Vid landskapsbibliotekets höstmöte valdes chefen för biblioteketmediateket i Lovisa, Jorma Linnakangas, till ny medlem i arbetsgruppen. Dessutom beslutade man att de allmänna biblioteken i Östra Nyland i den närmaste framtiden skall koncentrera sig på marknadsföring och information. Bidrag för detta söks bl.a. via Östra Nylands kulturprogram. Via Regisregional databas Det första och andra skedet blev färdiga i slutet av året. Databasen omfattade då hembygdssamlingarna i Askola, Borgå, Lappträsk, Liljendal, Pernå och Sibbo bibliotek. I databasen fanns ca 2600 titlar och ca ämnesord, ortnamn eller personnamn. Biblioteket informerade om den regionala databasen 12.9 i Lovisa bibliotek, 29.9 i Strömfors bibliotek, och i Pernå bibliotek. Samtidigt kunde man bekanta sig med det lokala hembygdsmaterialet. Askola biblioteks hembygdssamling ordnades och indexerades 15.6, 4.7 och 12.8 För innehållet i den regionala databasen ansvarade: Eija Kareno, landskapsbibliotekarie, katalogisering Riikka Mustajärvi, bibliotekariepraktikant, sommaren 1,5 mån. Pasi Hynninen, biblioteksfunktionär, indexering, hösten 3 mån. Jon Hellström, bibliotekariestuderande, specialområde svenskspråkigt material, från nov. 2005, anställd vid Sibbo kommunbibliotek Introduktionen av regiondatabasen senarelades till början av år Östra Nylands författarsida Författarsidans layout och teknik förnyades under året Den arbetsgrupp som ansvarar för författarsidorna sammanträdde två gånger (9.8 och 2.11). Med bidrag av Nylands svenska kulturfond utarbetades presentationer av de tio svenskspråkiga författare som ännu saknades och presentationen av två författare översattes till svenska. I slutet av året omfattade sidorna 103 författare. Man beslutade att komplettering och uppdatering av författarsidorna skall prioriteras under år 2006 i landskapsbiblioteket. Med bidrag från Undervisningsministeriet inleddes en förundersökning om att förena författarsidorna och databaserna i PallasProlandskapsbiblioteken. 20

21 Hembygdsmaterial Borgå stadsbiblioteks hembygdssamling omfattade i slutet av år 2005 tot verk. En stor del av tidningarna och artiklarna har ännu inte indexerats i bibliotekets register. Kyrkoböcker skaffades som mikrokort. Landskapsbiblioteket införskaffade Mörskoms kort och Borgånejdens släkt och bygdeforskare rf Liljendals kort. Kommunbiblioteket i Lundo skänkte en mikrokortsläsare. Möten och utbildning Musikkatologiseringskurs / Pasi Hynninen Finland i nätverk, Utbildningsdag i Borgå stadsbibliotek / arr. Undervisningsministeriet Utbildning i artikelkatalogisering / Maarit Helen, Tammerfors stadsbibliotek landskapsbibliotek Landskapsbiblioteksmöte, tema Samarbete eller samgång, 17 deltagare Bokutställningar Ville Vallgrens böcker i Grand Information Informationsbladet POMinfo skickades ut, 4 nummer på finska och 4 på svenska inkl. bilagor. Epostmeddelanden skickades också enligt behov. 21

22 FJÄRRLÅN Fjärrlånen sköttes av biblioteksfunktionärerna Boel Andersson och Ann Westerling (utgående fjärrlån) och bibliotekarie Katri Koivulaakso (efterfrågade fjärrlån). Antalet utgående fjärrlån sjönk en aning medan lånen för dem som hör till PORSSE biblioteken ökade med över 15% jämfört med år Fjärrlån skickades till 218 stads/kommunbibliotek. Antalet efterfrågade fjärrlån ökade en aning jämfört med år Utgående lån 2005 (I siffrorna inom parentesen ingår förnyade lån) Mottagna förfrågningar om fjärrlån Utg. kopior Förfrågningar som skickats vidare Utg. lån Förfallna PORSSEbibl Inrikes Utrikes 1 1 Tot (1882) Tot. Förfallna Efterfrågade fjärrlån 2005 Sända Förfrågningar Förfrågningar förfrågningar mottagna mottagna som om fjärrlån som lån kopior PORSSEbibl Inrikes Utrikes Tot

Redigering Katja Jokiniemi Design Jouni Malmborg

Redigering Katja Jokiniemi Design Jouni Malmborg Redigering Katja Jokiniemi Design Jouni Malmborg 2 TERTTU LEHTOLA biblioteksdirektör Det gångna året präglades av stora besparingar. Besparingarna gällde både personalen och biblioteksmaterialet. Bibliotekets

Läs mer

VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 SISÄLLYSLUETTELO VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK SISÄLLYSLUETTELO VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Innehållsförteckning Ledare 5 Biblioteksnämnden

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Vasa stadsbibliotek - landskapsbibliotek

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Vasa stadsbibliotek - landskapsbibliotek VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Vasa stadsbibliotek - landskapsbibliotek INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ledare 5 1. Biblioteksnämnden 7 2. Landskapsbiblioteksverksamheten 8 3. Personalen 13 4. Projekt

Läs mer

Verksamhetsstrategi för. Blankabiblioteken i Åboland. Mikaela Johansson och ledningsgruppen för Blankabiblioteken

Verksamhetsstrategi för. Blankabiblioteken i Åboland. Mikaela Johansson och ledningsgruppen för Blankabiblioteken Verksamhetsstrategi för Blankabiblioteken i Åboland Mikaela Johansson och ledningsgruppen för Blankabiblioteken Godkänd 19.11 2005 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Undervisningsministeriets biblioteksstrategi

Läs mer

Seniorer. Åbo 2014. och Gröngölingar. Nationella biblioteksdagen 17.9 FSBF:s årskonferens 18.9

Seniorer. Åbo 2014. och Gröngölingar. Nationella biblioteksdagen 17.9 FSBF:s årskonferens 18.9 Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 2/2014 Seniorer och Gröngölingar Åbo 2014 Nationella biblioteksdagen 17.9 FSBF:s årskonferens 18.9 Bästa Bibban-läsare I år är chefredaktörskapet

Läs mer

Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen

Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2009 Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen Innehåll 3. Ledaren 4. Notiser 7. Korsholms nya bokbuss 8. Biblioteksverksamhet utan gränser

Läs mer

-2, BILDN 2015-03-04 16:00

-2, BILDN 2015-03-04 16:00 -2, BILDN 2015-03-04 16:00 Möteskallelse Onsdag 4.3.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Annica Haldin, ordförande Malin Henriksson Markku

Läs mer

Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 2/2008 VÖRÅ + MAXMO. Library Lovers Svensk Biblioteksförening

Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 2/2008 VÖRÅ + MAXMO. Library Lovers Svensk Biblioteksförening Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 2/2008 VÖRÅ + MAXMO Library Lovers Svensk Biblioteksförening Innehåll 3. Ledaren: Medier och biblioteksverksamhet 4. Filosoferande kring nyttan av

Läs mer

Enheten för kultur och fritid. för folkbiblioteken i Västerviks kommun

Enheten för kultur och fritid. för folkbiblioteken i Västerviks kommun Enheten för kultur och fritid Biblioteksplan för folkbiblioteken i Västerviks kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förslag till biblioteksplan 3 Inriktningsmål. 3 Åldersanpassad biblioteksservice...

Läs mer

TRITONIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004

TRITONIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 Tritonia Bilaga 1 Direktionen 3.5.2005 TRITONIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 Innehåll: 1 Översikt 2 Bibliotekstjänster 2.1 Utvecklingen av samlingarna 2.2 Användningen av bibliotekets tjänster 2.3 Utbildning

Läs mer

ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Avseende biblioteksplan 2012-2015 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz Biblioteksplansgruppen

ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Avseende biblioteksplan 2012-2015 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz Biblioteksplansgruppen qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf NULÄGESBESKRIVNING ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Avseende biblioteksplan

Läs mer

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM Artikeln har tidigare publicerats i SFV:s kalender 2001. Det svenska biblioteksdistriktet omfattar biblioteks-

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Biblioteks- och informationstjänster

Verksamhetsberättelse 2012 Biblioteks- och informationstjänster Verksamhetsberättelse 2012 Biblioteks- och informationstjänster A llt fler personer sökte sig till biblioteket under 2012, men det lånades ändå något mindre jämfört med året innan. Under den senare hälften

Läs mer

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING Informationskompetens Nya standarder presenteras Utbildning såväl på nätet som i Åbo Bibliotekssystem byts ut Nya styrelsen presenterar sig /200 MARS

Läs mer

Norrbottens länsbibliotek

Norrbottens länsbibliotek 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 200 2005 2005 2005 Norrbottens länsbibliotek www.norrbottenslansbibliotek.nu 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 200 Innehåll 2005 2005

Läs mer

TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2006

TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2006 TRITONIA BILAGA 1 Direktionen 23.5.2007 TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2006 Innehåll: 1 Allmän översikt 2 Bibliotekstjänster Kundservice Litteraturservice Utbildning i informationskompetens och informationssökning

Läs mer

Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011

Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011 Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande -2011 Antagen av kommunfullmäktige den 24 februari 19 Gemensam vision: Alla invånare i Ljungby kommun

Läs mer

ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4

ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 UTKAST TILL ÅRSRAPPORT. OMBRYTS OCH BILDSÄTTS EFTER VÅRMÖTET I APRIL /KN ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Överblick sid 2 2.

Läs mer

Sydkustens landskapsförbund är en intresseorganisation för de tvåspråkiga kommunerna i södra Finland. Sakkunnigorganisation.

Sydkustens landskapsförbund är en intresseorganisation för de tvåspråkiga kommunerna i södra Finland. Sakkunnigorganisation. Års rapport 2013 1 Sydkustens landskapsförbund är en intresseorganisation för de tvåspråkiga kommunerna i södra Finland. Medlemskommuner: Borgå stad Esbo stad Grankulla stad Hangö stad Helsingfors stad

Läs mer

Biblioteksplan 2010-2014

Biblioteksplan 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (7.22) 2009-09-15 BUN/2009:120 600 Biblioteksplan 2010-2014 Dokumenttyp: Planer Förvaltning: KSF, FO samhällsutveckling Ämnesområde: Bibliotek Dnr: BUN/2009:120 600 Ägare/ansvarig:

Läs mer

Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009

Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009 2010-04-13 Biblioteken 2009 Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009 Har du ett bibliotek saknar du ingenting Marcus Tullius Cicero Uppvidinge biblioteks verksamhetsberättelse 2009 Ekonomi: Bibliotekets

Läs mer

Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län. - en kartläggning

Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län. - en kartläggning Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län - en kartläggning Viveca Nyström VN arkiv bibliotek November 2014 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Metod... 4 1.3 Frågeställningar...

Läs mer

Medieplanering Bibliotek Skåne NV

Medieplanering Bibliotek Skåne NV koncept Medieplanering Bibliotek Skåne NV En närmare bekantskap Förord Mitt uppdrag att skriva en medieplanering för Bibliotek Skåne NV har inte varit helt lätt. När jag började hade samarbete Skåne NV

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011 1(9) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel. 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011 Statistik Antalet besök på huvudbiblioteket

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014 1(17) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel. 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014 Bibliotekets uppdrag Bibliotekslagen

Läs mer

Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 2/2013. Tema: Barn

Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 2/2013. Tema: Barn Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 2/2013 Tema: Barn Bibliografik Foto av Jonas Tana Pärmbild av Jonas Tana Innehåll 4. Notiser 6. Ledarskap på bibliotek 7. Vårmöte i Helsingfors 8.

Läs mer

Nytta och nöje på nätet

Nytta och nöje på nätet Nytta och nöje på nätet Digitalt medborgarskap i Östergötland 2011-01-01 Slutrapport Internet för alla Sofia Larsson och Anne Hederén, Länsbibliotek Östergötland Sammanfattning Projekt Nytta och nöje:

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN INNEHÅLL INLEDNING... 3 OMVÄRLDSANALYS AV KOMMUNEN... 3 Geografiskt läge... 3 Befolkning och boende... 3 Arbete och näringsliv... 4 Kulturliv och kulturinstitutioner... 4 Hälsovård

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 0 9 1. VERKSAMHETBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 1. 1. Allmänt Enligt 68 i kommunallagen omfattar bokslutet balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter

Läs mer