VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 BORGÅ STADSBIBLIOTEK ÖSTRA NYLANDS LANDSKAPSBIBLIOTEK

2 Illustrationer (Mullvad) Kaisa Leka Layout Jonas Eriksson 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BIBLIOTEKSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 SERVICEPUNKTER... 5 PERSONAL... 6 BIBLIOTEK I SAMARBETE VERKSAMHET, EVENEMANG OCH UTSTÄLLNINGAR STATSBIDRAG EKONOMI STATISTIK LANDSKAPSBIBLIOTEKETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

4 BIBLIOTEKSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT BORGÅ STADSBIBLIOTEK ÖSTRA NYLANDS LANDSKAPSBIBLIOTEK Verksamhetsåret 2005 Stadsbibliotekets uppgift är att producera högklassiga bibliotekstjänster för stadens invånare. Biblioteket fungerar som stadsbornas informationscenter och främjar självstudier och en meningsfull fritid. Biblioteket stöder bildning och kulturella intressen. Landskapsbiblioteket stöder och utvecklar fjärrlåne och informationstjänsterna för biblioteken i regionen och utvecklar datanätet i samarbete med andra aktörer i regionen. Biblioteket står till kommuninvånarnas tjänst med ändamålsenliga bibliotekslokaler, mångsidig och aktuell materialsamling, nätförbindelser till olika informationstjänster och en sakkunnig personal. Biblioteket följer biblioteksnätverkets utveckling i riket och utomlands. Biblioteket arbetar i samverkan med sina intressegrupper. Under verksamhetsåret har stora frågor avhandlats och viktiga riktlinjer dragits upp. Biblioteket har för sin del deltagit i beredningen av stadens nya strategi, kulturprogrammet för Östra Nyland och PARASprojektet. I alla dessa projekt har biblioteket en central ställning och det är viktigt att den också framhävs. Biblioteket belönades också för ett väl uträttat arbete, när fullmäktige i samband med den senaste budgetberedningen enhälligt ansåg att anslaget för biblioteksmaterial bör höjas över den fastställda budgetramen. Biblioteket utnyttjades i mindre grad än föregående år och nådde inte det mål som ställts. Utlåningen sjönk med 5.55 %. Ett intressant fenomen är att en liknande nedgång förekom i hela landet. Biblioteksanvändningen har alltid stigit och sjunkit, det speciella är att den har sjunkit samtidigt överallt i landet. Orsaken är troligen vid sidan av det låga anslaget för material det starkt växande bruket av hemdatorer. Antalet besökare har minskat med 6 % sedan ett år tillbaka, medan antalet besök i webbiblioteket har ökat med 12,55 %. Landskapsbiblioteket har fokus ställt på innehållsproduktionen och kunde nå de uppställda målen. Biblioteket ordnade ett landskapsbiblioteksmöte och flera utbildningsdagar för regionens bibliotek och informerade i aktuella frågor. En biblioteksstrategi för Östra Nyland upprättades i samarbete med biblioteken i regionen som en del av programmet för regioncentra. Biblioteket bedrev ett intensivt samarbete inom landskapsbiblioteksnätverket genom att delta i Rådet för de allmänna biblioteken och konsortiet för PallasProlandskapsbiblioteken samt i de förhandlingar som Kommunförbundet arrangerar för de stora biblioteken. Biblioteket bedrev också internationellt samarbete genom att stå som värd för flera grupper av utländska kolleger. Med hjälp av bidrag från undervisningsministeriet kunde biblioteket slutföra följande projekt: Tiedon lähde, indexeringen av barn och ungdomslitteratur och Via Regis som är en virtuell hembygdssamling. Skolorna och biblioteken fortsatte att utveckla sitt samarbete genom att sätta i gång en process som resulterar i att de största skolbiblioteken är med i det gemensamma bibliotekssystemet PallasPro. Personalens arbetsförmåga och välbefinnande stöddes genom intern utbildning och rekreation. Organisationen utvecklades genom att olika arbetsprocesser förnyades och effektiviserades. Resultatet av stadens personalenkät var mycket positiv för bibliotekets del. Ett stort tack till kunderna och personalen för ett bra år. 4

5 SERVICEPUNKTER Huvudbiblioteket Prästgatan 20 (PB 96) BORGÅ Gammelbacka bibliotek Centrumplatsen BORGÅ tfn fax tfn fax Vårberga bibliotek Sampovägen BORGÅ Kerko bibliotek Henttalavägen KERKO tfn fax tfn Tolkis bibliotek August Eklöfs väg TOLKIS Bokbussen tfn tfn Borgå gymnasiums bibliotek Gymnasiegatan BORGÅ tfn (kansli) 5

6 PERSONAL Under år 2005 var arbetsinsatsen i biblioteken sammanlagt 45,5 årsverken. Biblioteket hade tio deltidsanställda av vilka åtta var i deltidspension. PERSONALUTBILDNING Bibliotekets personal deltog under året i olika riksomfattande utbildningsdagar i biblioteksbranschen. Biblioteket ordnade därutöver en kurs i musikkatalogisering i Sibbo. En gemensam utbildningsdag ordnades för hela personalen i Karijärvi kurscentrum under temat kundtjänst. Utbildningen genomfördes i form av praktiska övningar och grupparbeten. ORGANISATIONSSCHEMA Bildningsnämnden Kultur och fritidssektionen Sektordirektör Markku Välimäki Biblioteksdirektör Terttu Lehtola Gammelbacka bibliotek Bibliotekschef Tuula Pajala Huvudbiblioteket Avdelningschefer: Vuxenavdelningen Johanna Nurminen Interna tjänster Juha Aittakumpu Barn och Ungdomsavdelningen Catharina Latvala 6 Bokbussen Kerko bibliotek Tolkis bibliotek Socialt biblioteksarbete Vårberga bibliotek Bibliotekschef Hannele Heiskanen Landskapsbibliotekarie Eija Kareno Borgå Gymnasiums bibliotek

7 PERSONALFÖRTECKNING 2005 Biblioteksdirektör Terttu Lehtola Pirjo Suoranta Heidi Ådahl Landskapsbibliotekarie Eija Kareno Sommaranställda Mathias Jokinen Marika Sykkö Specialbibliotekarie Markku Untinen Dataansvarig genom läroavtal JariPekka Huikko VUXENAVDELNINGEN Avdelningschef Outi Green Johanna Nurminen Bibliotekarier Katri Koivulaakso Paula Koskela Mirja Laxell (deltidspension) Marja Nuotio (deltidsanställd) Johanna Nurminen Tove Selkälä Margareta Wilkman (deltidspension) Vikarier Sylva Aejmelaeus Sari Oinas Anneli Rinne (60%) Marika Sykkö Civiltjänstgörare Mikael Green Magnus Hägglund INTERNA TJÄNSTER Avdelningschef Juha Aittakumpu (Katja Jokiniemis vik.) Biblioteksfunktionärer Bibliotekarie Boel Andersson (deltidspension ) Helena BackmanKarvonen Gunvor Eriksson Pasi Hynninen (musikansvarig) Specialbiblioteksfunktionär Catharina Latvala (projektarbete ) Arto Tella Margareta Lundström Pirkko Orava (deltidspension) Biblioteksfunktionärer EevaLiisa Portin (deltidspension) Sinikka Seppänen Ann Westerling Kati Sillgren (musikansvarig ) Eija Wilenius (60%, Tolkis 40%) Annette WackströmPaananen Bokbusschaufförer Bengt Ekholm Ulf Johansson Praktikanter Mathias Jokinen Minna Kämäräinen Anna Major Riikka Mustajärvi Maila Sinkkonen Kanslist Ingegerd Wackström (deltidspension) Minna Vihreäluoto (Maria Suomelas moderskapsvik ) Biblioteksbiträden Merja Koskenlaita Seija Riikonen (deltidspension) Ritva Vainio

8 Vaktmästare Thomas Blom Roger Johansson Läroavtal Annette WackströmPaananen Praktikanter Ari Alho Tero Mentula Mervi Porkka Heidi Saajasto Carola Sunden Joni Villanen Sommaranställda Erika Forsblom Evita Viiri Söndagsövervakare i tidningsläsesalen Marianne Munter BARNAVDELNINGEN Avdelningschef tf. Catharina Latvala Rauno Seppänen Catharina Latvala 1.9 GAMMELBACKA BIBLIOTEK Bibliotekschef Tuula Pajala Biblioteksfunktionärer Kari Hovi Nina Kihlman Sari Oinas vvs Virpi Vilkki (50%, Vårberga 50%) Läroavtal Nina Kihlman Praktikanter Terttu Lindroos Ari Putus Lördagshjälp Monica Boman Olli Makkonen Miika Paxal Saila Vilkki Sommaranställd Heidi Miikki Städare Raija Heikkilä (lokalcentralen) Bibliotekarie Riitta Papunen VÅRBERGA BIBLIOTEK Biblioteksfunktionärer Åsa Ilander (tjänstledig ) Irja Kekäläinen Nina Kihlman Leena Lapinleimu (deltidspension) Helena Nyholm Riitta Thesslund Biblioteksbiträde Helena Eloranta Läroavtal Nina Holme 8 Bibliotekschef Hannele Heiskanen Biblioteksfunktionärer Eeva Jemivaara Virpi Vilkki (50%, Gammelbacka 50%) Praktikanter Sari Oinas Janika RuohonenTelo Tuula Sirén

9 Sommaranställd Nikita Blomqvist Städare Irma Kataja (lokalcentralen) Toini Salminen (lokalcentralen) KERKO BIBLIOTEK Biblioteksfunktionär MarjaRiitta Malinen (55%) TOLKIS BIBLIOTEK Biblioteksfunktionär Eija Wilenius (40%) BORGÅ GYMNASIUMS BIBLIOTEK Lektor Stefan Hagman (genom avtal) 9

10 BIBLIOTEK I SAMARBETE Biblioteksgruppen PORSSE består av biblioteken i Borgå, Askola, Borgnäs och Sibbo. V E R K S A M H E T, E V E N E M A N G O C H U T S T Ä L L N I N G A R EVENEMANG OCH UTSTÄLLNINGAR I HUVUDBIBLIOTEKET I likhet med tidigare år ställde huvudbiblioteket sina lokaler till förfogande för olika utställningar och möjligheten utnyttjades flitigt: Under året ordnades i biblioteket 22 stora utställningar, av vilka 18 ordnades av andra än bibliotekets personal. Utställningarna följde detta år inte något särskilt tema, men de flesta tangerade på ett eller annat sätt internationalism. Europainformationen som arbetar i bibliotekets lokaler presenterade genom sin utställning 40 år av gemensamt utvecklingsarbete och EU:s grundlag. Polen gjordes känt genom en utställning ordnad av Föreningen FinlandPolen och en utställning med teckningar av polska barn. I samband med FinlandAmerika Föreningens intressanta Titanicutställning fanns litteratur med Titanicmotiv och annat material framlagt. Amnesty Internationals utställning bestod av affischer kring yttrandefrihet. Borgåföreningen Toukokuu, som är ett i huvudsak virtuellt publiceringsforum, tog ett kliv in i den reella världen genom att ställa ut ett inspirerande affischmaterial av bilder och dikter. Till poesins och poeternas värld förde oss också den ambulerande Edith Södergranutställningen vid en varm och stämningsfull öppninsceremoni i april. Biblioteket bjöd också på många fotografiutställningar och alster av amatörkonstnärer. Stadens ungdomsväsende ordnade en utställning, där ungdomsarbetets historia presenterades. Bibliotekets egna anställda grävde fram material i bibliotekets gömmor som de ställde ut särskilt ivrig var konst och musikavdelningen. INFORMATIONSTJÄNST OCH ANVÄNDARUTBILDNING Användningen av informationstjänsten statistikfördes under fem veckor av teamet för informationstjänst. Avsikten med statistiken var att genom stickprov kartlägga hur informationstjänsten användes för att kunna förbättra servicen. Under året 2005 ordnades utbildning i biblioteksanvändning 16 gånger och sammanlagt 38 personer deltog. Utbildningen gavs på finska, svenska och engelska i huvudbibliotekets datasal. I Gammelbacka och Vårberga bibliotek ordnades dessutom två utbildningar på ryska och vietnamesiska. I dessa deltog sex personer. Användning av bl.a. bibliotekets databas PORSSE, artikeldatabaser och den offentliga förvaltningens hemsidor lärdes ut. Utbildning gavs också till tio grupper, dvs. sammanlagt 62 personer. Målgrupperna var t.ex. invandrare och yrkesskolornas studerande. Under veckan för vuxenlärande i biblioteket ordnades nio rundvandringar på finska och svenska. Kunderna bekantade sig med huvudbiblioteket och dess tjänster tillsammans med bibliotekets personal. 10

11 UNDERVISNING I BIBLIOTEKSANVÄNDNING OCH INFORMATIONSSÖKNING FÖR SKOLELEVER År 2005 undervisade biblioteket över 1600 barn och unga från Borgå i biblioteksanvändning och informationssökning och i användningen av databasen PORSSE. Undervisningen gavs både i skolorna och i biblioteket. Dessutom ordnade biblioteket sagostunder för daghemmen och deltog i daghemmens föräldramöten. För skolorna och daghemmen sammanställde biblioteket varje vecka olika temapaket. I Vårberga bibliotek ordnades undervisning i biblioteksanvändning och effektiviserad undervisning i PORSSE för eleverna i klasserna 5 och 6. Vid dessa tillfällen lärde sig sammanlagt 100 elever att söka fram bibliotkesmaterial i bibliotekets databas med hjälp av hyllexempel. Gammelbacka bibliotek gav därtill boktips till sammanlagt 99 elever. Undervisning i biblioteksanvändning och informationssökning för barn och unga totalt: Huvudbiblioteket Vårberga bibliotek Gammelbacka bibliotek 50 gånger 1131 elever 7 gånger 121 elever 18 gånger 366 elever På huvudbibliotekets barn och ungdomsavdelning hölls dessutom 15 svenskspråkiga och 14 finskspråkiga sagotimmar. De svenskspråkiga sagotimmarna besöktes av sammanlagt 74 barn och de finskspråkiga av 73 barn. Pentti Kinosmaa var sagofarbror och Eerika Pynnönen sagotant under våren. På hösten hette sagotanten Erika Forsblom. BARN OCH UNGDOMSAVDELNINGENS SAMARBETSPROJEKT Bibliotekarie Riitta Papunen som svarar för samarbetet mellan skolorna och biblioteket deltog aktivt i utvecklingen av skolbiblioteken. Riitta Papunen genomförde också det nätbaserade undervisningsverktyget Tiedon lähde som finansierades av Undervisningsministeriet och Borgå stadsbibliotek och som lanserades hösten Catharina Latvala deltog i ett samprojekt mellan Borgå och Åbo stadsbibliotek gällande indexering av den svenskspråkiga barn och ungdomslitteraturen. PROJEKTET KULTURSKOLA Biblioteksfunktionär Nina Kihlman på barn och ungdomsavdelningen var bibliotekets representant och kontaktperson i projektet Kulturskolan, som är ett samarbetsprojekt mellan Borgånejdens musikinstitut, Konstskolan för barn och unga, Borgå museum, Borgå stadsbibliotek och bildningssektorn i Borgå stad. Bibliotekets viktigaste roll i projektet har varit att informera om Kulturskolans aktuella teman och komma med ideér för hur de skall behandlas. Kulturskolans tema för läsåret var Borgå bokens stad. Under läsåret besökte elever från Gammelbacka skola och Hinthaaran koulu biblioteket under Nina Kihlmans ledning. Hon berättade om bibliotekets historia och om boken som en outsinlig källa för kunskap. Gammelbacka skolas besök kröntes av en träff med borgåförfattarna Tom Paxal och Emma Juslin, som berättade för eleverna om sitt författarskap. Eleverna hade förberett sig inför besöket genom att skriva egna dikter som de läste upp och diskuterade med Paxal och Juslin. 11

12 BIBLIOTEKETS INVANDRARARBETE Till biblioteket köptes material på många andra språk än de inhemska, mest engelskt och ryskt. Till de olika verksamhetspunkterna beställdes också estniska, ryska, albanska vietnamesiska och arabiska tidningar. Bibliotekarie Katri Koivulaakso sammanställde en handledning i biblioteksanvändning på vietnamesiska, översatte bibliotekets broschyrer till vietnamesiska samt valde vietnamesiskt material till samlingarna. Material på mera sällsynta språk lånades från Invandrarbiblioteket vid Helsingfors stadsbibliotek. Ambulerande boksamlingar på olika språk beställdes till Gammelbacka och Vårberga bibliotek och till huvudbiblioteket. Biblioteket stod till tjänst med användarutbildning för vuxna också på engelska, ryska och vietnamesiska. Gammelbacka bibliotek gav användarutbildning åt invandrarklasserna i Peipon koulu och Pääskytien koulu och stödde deras studier i finska genom pulpetlån. Albanska mammor lärde sig använda biblioteket i familjekaféet Famili i Gammelbacka allaktivitetshus. Invandrararbetsgruppen besökte under året Invandrarbiblioteket i Helsingfors och bekantade sig med det mångkulturella biblioteket i Nordsjö. Invandrararbetsgruppen samarbetade med utlänningsbyrån i Borgå som bl.a. finansierade anskaffningarna av material på främmande språk EVENEMANG I GAMMELBACKA BIBLIOTEK Tant Lainas namnsdag firades i biblioteket Sinikka Nopola besökte biblioteket då Bokens och rosens dag firades i Peipon koulu Under vårkarnevalen i Gammelbacka var biblioteket öppet På Nalledagen ordnades en nalleutställning och tävlingarna: "Hitta på ett namn till nalle" och "Välj din favoritnalle". Nalle fick namnet Nestori Läs och lek. Daghemmen besökte Gammelbacka bibliotek. Virpi Vilkkis bokcirkel för skolbarn samlades fem gånger under hösten Pensionärernas bokcirkel samlades varannan vecka på onsdagen i referensbiblioteket UTSTÄLLNINGAR OCH EVENEMANG I VÅRBERGA BIBLIOTEK Konsta kirjastossa Konsta i biblioteket / Galleria Konsta Kirjastokortteja eri puolilta Suomea (yht. 94) Porvoo rakastettuni / Tapio Korkolainen, Marianne Iivonen Lähikuvia Lapista / Raimo Talvila Satusaari kirjasarjan kuvitusnäyttely / Merja Kukkonen, W+G Pasteller, pastellitöitä / Denise Blomfelt Koulut alkavat / Suomalainen kirjakauppa & kirjasto Vanhan Porvoon taiteilijat / Kalin, VartijaRissanen, Aav Joulusta sanottua sananlaskuja joulun ajasta / Katri KortelainenTakala 12

13 I biblioteket ordnades dessutom många små utställningar kring olika teman. Vårberga bibliotek firade 25årsjubileum 3.1 och 250 kunder bjöds på kaffe och tårta. Bibliotekets tjänster och personal fick mycket positiv feedback. I biblioteket ordnades sagomusik fyra gånger. Sagorna fick liv genom olika effekter, dräkter och levande musik. Sammanlagt 130 barn plus daghemspersonal deltog i evenemangen. Hannele Heiskanen besökte Vårvindens och Tallberga daghem i december. Hon sjöng och ackompanjerade barnens sånger på piano och läste en julberättelse. I dessa evenemang deltog sammanlagt 120 barn och 18 representanter för daghemspersonalen. Servicebroschyren Sinun lähikirjastosi on arjen luksusta delades ut i Vårberga i november med SunnuntaiUusimaa (2600 hushåll). Bland dem som lämnat in en kupong utlottades 20 bokpris som Suomalainen kirjakauppa, Söderströms bokhandel och WSOY skänkt. STATSBIDRAG Undervisningsministeriet beviljade Borgå stadsbibliotek Östra Nylands landskapsbibliotek bidrag till följande projekt: indexering av finsk och svenskspråkig barn och ungdomslitteratur 2005 Tiedon lähde internetsidor om informationssökning i bibliotekets samlingar för gymnasiets och högstadiets elever och lärare Via Regis virtuell hembygdssamling Länsstyrelsen i Södra Finlands län beviljade Borgå stadsbibliotek Östra Nylands landskapsbibliotek medel för följande projekt: utbildningspaket för att främja barns läsintresse 2005 medel för att införa Adbbaserad lånecirkulation i biblioteken i Kerko och Tolkis

14 EKONOMI Bibliotekes verksamhetsutgifter uppgick år 2005 till totalt , vilket utgör ca 1 % av stadens totala utgifter. Nettoutgift per invånare var 45,95. Omkostnad 2005 Personal Medieanskaffningar Bokanskaffningar Övriga ,7% 11,6% 7,1% 18,6% % Kostnaderna för besök och lån har stabiliserat sig. År 2005 var kostnaderna för ett besök 4,95 och för ett lån 2,62. I diagrammet nedan visas utvecklingen efter kommunfusionen Kostnad för besök i Kostnad för lån i 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,

15 STATISTIK Årsstatistiken över biblioteksverksamheten i hela landet och kommunvis finns på undervisningsministeriets internetsida: BIBLIOTEKSANVÄNDNING Besökare Antalet fysiska besök var sammanlagt Användningen av bibliotekssystemet över internet, dvs. webbesök, uppgick till sammanlagt besök i alla PORSSEbibliotek. I antalet besök i det virtuella biblioteket ingår också de informationssökningar som kunderna gjort i samband med de fysiska biblioteksbesöken. Biblioteket besöktes av 60,17 kunder per öppethållningstimme, vilket är ca åtta kunder färre än under föregående år. Det totala antalet öppethållningstimmar ökade med 570 timmar jämfört med föregående år och uppgick till 8308 timmar sammanlagt. Detta förklarar delvis varför antalet kunder per öppethållningstimme har minskat. Utlåning År 2005 hade biblioteket sammanlagt låntagare. I statistiken ingår alla kunder som under året lånat minst en gång på biblioteket. Antalet lån uppgick totalt till (inkl. fjärrlån), antalet lån per invånare 18,76 och per öppethållningstimme 105,65. Boklån enligt språk 2005 st. % Finska ,22 Svenska ,44 Engelska ,59 Ryska ,2 T yska ,18 Franska 605 0,1 Vietnamesiska 334 Spanska Besökare 2005 Huvudbiblioteket Bokbussen ,05 Gammelbacka bibliotek ,04 Vårberga bibliotek Estniska 216 0,03 Kerko bibliotek 4196 Italienska 171 0,03 Tolkis bibliotek 2063 Danska 118 0,02 Övrigt 642 0,1 T otalt

16 Lån Förändring i % Jämfört med föreg. Huvudbiblioteket Bokbussen Gammelbacka bibliotek Vårberga bibliotek , , , ,09 Kerko bibliotek ,54 T olkis bibliotek ,38 Socialt biblioteksarbete , ,56 T illsammans LÅN ENLIGT MATERIAL 2005 (Innehåller inte musikmaterial) Skönlitteratur för barn 39% Facklitteratur för vuxna 27% Skönlitteratur för vuxna 27% Facklitteratur för barn 7% 16

17 MEDIEBESTÅNDET Mediebestånd enligt materialtyp 2005 Böcker (även noter och partitur) Videor (VHS + DVD) Inspelningar (CD, Kasetter, LP och talbok) Elektroniska dokument Skön Fack Musik Andel % 84,6% 1,1% 4,9% ,2% ,6% Övriga ,6% T otalt ,0% T idningar Tidningar 2005 Dagstidningar Tidskrifter Huvudbiblioteket Vuxna Huvudbiblioteket Barn o. Unga 48 Huvudbiblioteket Musik o. Konst 43 Gammelbacka Vårberga 8 74 Bokbussen 42 Kerko 20 Tolkis 18 Johannisberg MEDIEBESTÅND ENLIGT SPRÅK 2005 Övriga språk 3,6% Engelska 5,4% Finska 57,4 % Svenska 33,6% ANSKAFFNING Bibliotekets samling är flytande mellan de olika verksamhetspunkterna och anskaffningarna koncentreras till de största biblioteken. Sammanlagt st. böcker och annat material köptes till biblioteket år

18 Anskaffning i de största verksamhetspunkterna 2005 Barn o. Barn o. Vuxna ungdom Vuxna ( %) ungdom ( %) Huvudbiblioteket ,91 26,09 Gammelbacka ,17 46,83 Vårberga ,83 50,17 Kerko ,49 77,51 Tolkis ,18 31,82 Bokbussen ,00 0, Anskaffning enligt materialtyp 2005 Skön Fack Böcker 6087 Videor 666 Inspelningar 158 Elektroniska dokument 7 T idningar 1015 Övriga 81 T otalt ,43 Musik ,57 Andel % ,0% 877 4,4% ,2% 65 0,3% ,0% 228 1,1% % Anskaffning enligt språk 2005 (inbegriper inte tidningar) st % 54,13 28,67 17,20 Gammelbacka bibliotek Finska Svenska Övriga språk ,70 8,61 11,69 Vårberga bibliotek Finska Svenska Övriga språk ,40 17,74 5,87 Huvudbiblioteket Finska Svenska Övriga språk Hela biblioteket Finska Svenska Övriga språk Övriga språk 15% Finska 60% 18 st Svenska 25%

19 AVSKRIVNINGAR Avskrivet material i olika verksamhetspunkterna (st.) Huvudbiblioteket Gammelbacka bibliotek Kerko bibliotek Vårberga bibliotek Bokbussen Anstaltbibliotek Tolkis bibliotek

20 LANDSKAPSBLIOTEKETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 Verksamhetsområde Östra Nylands landskap omfattar 10 kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Mörskom, Pernå, Pukkila, Sibbo och Strömfors. Landskapet är tvåspråkigt. Svenska är majoritetsspråk i Liljendal och Pernå. I Östra Nyland finns personer (Befolkningsregistercentralen ). Utvecklingsprogram för de allmänna biblioteken i Östra Nyland Arbetsgruppen Itukirjasto sammanträdde fyra gånger (21.1, 1.4, 10.5, 2.12). Ett utvecklingsprogram utarbetades och skickades för kommentarer till landskapets bibliotek. Efter det gjordes små ändringar på basis av kommentarerna. Vid landskapsbibliotekets höstmöte valdes chefen för biblioteketmediateket i Lovisa, Jorma Linnakangas, till ny medlem i arbetsgruppen. Dessutom beslutade man att de allmänna biblioteken i Östra Nyland i den närmaste framtiden skall koncentrera sig på marknadsföring och information. Bidrag för detta söks bl.a. via Östra Nylands kulturprogram. Via Regisregional databas Det första och andra skedet blev färdiga i slutet av året. Databasen omfattade då hembygdssamlingarna i Askola, Borgå, Lappträsk, Liljendal, Pernå och Sibbo bibliotek. I databasen fanns ca 2600 titlar och ca ämnesord, ortnamn eller personnamn. Biblioteket informerade om den regionala databasen 12.9 i Lovisa bibliotek, 29.9 i Strömfors bibliotek, och i Pernå bibliotek. Samtidigt kunde man bekanta sig med det lokala hembygdsmaterialet. Askola biblioteks hembygdssamling ordnades och indexerades 15.6, 4.7 och 12.8 För innehållet i den regionala databasen ansvarade: Eija Kareno, landskapsbibliotekarie, katalogisering Riikka Mustajärvi, bibliotekariepraktikant, sommaren 1,5 mån. Pasi Hynninen, biblioteksfunktionär, indexering, hösten 3 mån. Jon Hellström, bibliotekariestuderande, specialområde svenskspråkigt material, från nov. 2005, anställd vid Sibbo kommunbibliotek Introduktionen av regiondatabasen senarelades till början av år Östra Nylands författarsida Författarsidans layout och teknik förnyades under året Den arbetsgrupp som ansvarar för författarsidorna sammanträdde två gånger (9.8 och 2.11). Med bidrag av Nylands svenska kulturfond utarbetades presentationer av de tio svenskspråkiga författare som ännu saknades och presentationen av två författare översattes till svenska. I slutet av året omfattade sidorna 103 författare. Man beslutade att komplettering och uppdatering av författarsidorna skall prioriteras under år 2006 i landskapsbiblioteket. Med bidrag från Undervisningsministeriet inleddes en förundersökning om att förena författarsidorna och databaserna i PallasProlandskapsbiblioteken. 20

21 Hembygdsmaterial Borgå stadsbiblioteks hembygdssamling omfattade i slutet av år 2005 tot verk. En stor del av tidningarna och artiklarna har ännu inte indexerats i bibliotekets register. Kyrkoböcker skaffades som mikrokort. Landskapsbiblioteket införskaffade Mörskoms kort och Borgånejdens släkt och bygdeforskare rf Liljendals kort. Kommunbiblioteket i Lundo skänkte en mikrokortsläsare. Möten och utbildning Musikkatologiseringskurs / Pasi Hynninen Finland i nätverk, Utbildningsdag i Borgå stadsbibliotek / arr. Undervisningsministeriet Utbildning i artikelkatalogisering / Maarit Helen, Tammerfors stadsbibliotek landskapsbibliotek Landskapsbiblioteksmöte, tema Samarbete eller samgång, 17 deltagare Bokutställningar Ville Vallgrens böcker i Grand Information Informationsbladet POMinfo skickades ut, 4 nummer på finska och 4 på svenska inkl. bilagor. Epostmeddelanden skickades också enligt behov. 21

22 FJÄRRLÅN Fjärrlånen sköttes av biblioteksfunktionärerna Boel Andersson och Ann Westerling (utgående fjärrlån) och bibliotekarie Katri Koivulaakso (efterfrågade fjärrlån). Antalet utgående fjärrlån sjönk en aning medan lånen för dem som hör till PORSSE biblioteken ökade med över 15% jämfört med år Fjärrlån skickades till 218 stads/kommunbibliotek. Antalet efterfrågade fjärrlån ökade en aning jämfört med år Utgående lån 2005 (I siffrorna inom parentesen ingår förnyade lån) Mottagna förfrågningar om fjärrlån Utg. kopior Förfrågningar som skickats vidare Utg. lån Förfallna PORSSEbibl Inrikes Utrikes 1 1 Tot (1882) Tot. Förfallna Efterfrågade fjärrlån 2005 Sända Förfrågningar Förfrågningar förfrågningar mottagna mottagna som om fjärrlån som lån kopior PORSSEbibl Inrikes Utrikes Tot

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004. Borgå stadsbibliotek Östra Nylands landskapsbibliotek

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004. Borgå stadsbibliotek Östra Nylands landskapsbibliotek VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 Borgå stadsbibliotek Östra Nylands landskapsbibliotek INNEHÅLL BIBLIOTEKSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT 3 VERKSAMHETSPUNKTER 4 PERSONAL 5 KURSER 8 EKONOMI 9 UNDERSTÖD 10 INFORMATIONSVERKSAMHET

Läs mer

Design Jonas Eriksson

Design Jonas Eriksson Design Jonas Eriksson 2 BIBLIOTEKET ÅR 2007 På Borgå stadsbibliotek kan vi vara nöjda med år 2007. Den färska invånarenkäten visar att av all den service staden erbjuder är man mest nöjd med just bibliotekstjänsterna.

Läs mer

design Jouni Malmborg

design Jouni Malmborg design Jouni Malmborg 2 3 Vi har igen ett aktivt biblioteksår bakom oss. Bibliotekets användningsgrad förblev oförändrad, men användningssättet håller på att ändras. Utlåningen ökade med cirka två procent,

Läs mer

Redigering Katja Jokiniemi Design Jouni Malmborg

Redigering Katja Jokiniemi Design Jouni Malmborg Redigering Katja Jokiniemi Design Jouni Malmborg 2 TERTTU LEHTOLA biblioteksdirektör Det gångna året präglades av stora besparingar. Besparingarna gällde både personalen och biblioteksmaterialet. Bibliotekets

Läs mer

BORGÅ HEMBYGDSSAMLING OCH NYLANDS LANDSKAPSMATERIAL. Beståndspolitik

BORGÅ HEMBYGDSSAMLING OCH NYLANDS LANDSKAPSMATERIAL. Beståndspolitik BORGÅ HEMBYGDSSAMLING OCH NYLANDS LANDSKAPSMATERIAL Beståndspolitik Borgå stadsbibliotek Nylands landskapsbibliotek 18.3.2015 Borgå stadsbibliotek Nylands landskapsbibliotek BORGÅ HEMBYGDSSAMLING OCH NYLANDS

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Anstaltsbibliotek Ett anstaltsbibliotek är ett bibliotek som är verksamt på ett sjukhus eller en vårdinrättning.

Anstaltsbibliotek Ett anstaltsbibliotek är ett bibliotek som är verksamt på ett sjukhus eller en vårdinrättning. Statistik för de allmänna biblioteken Termer Nedanom definieras i alfabetisk ordning de begrepp som har använts i databasens tabeller, tabellrubriker och nyckeltal, och innebörden av de olika regionindelningarna

Läs mer

~ 3 ~ Terttu Lehtola chef för bibliotekstjänster

~ 3 ~ Terttu Lehtola chef för bibliotekstjänster 1 ~ 2 ~ r 2011 var ett jubileumsår för biblioteket Å som redan i 150 år erbjudit Borgåborna sina tjänster. Under hela det gångna året jubilerade vi tillsammans med våra kunder. I samarbete med Borgånejdens

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Pargas biblioteksstig samarbetsavtal mellan skola och bibliotek

Pargas biblioteksstig samarbetsavtal mellan skola och bibliotek Pargas biblioteksstig samarbetsavtal mellan skola och bibliotek Genom ett nära samarbete mellan bibliotek och skola strävar vi till att stöda det mångsidiga arbete som görs inom skolorna för att främja

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Toimintakertomus 20 Verksamhetsberättelse 2011 1 Innehåll 1. Bibliotekets användning och samlingar... 2 2. Ekonomi... 4 3. Evenemang... 5 4. Personalen... 6 5. Projekt... 7 Kirjasampo.fi Boksampo.fi...

Läs mer

Helle-bibliotekens användningsregler

Helle-bibliotekens användningsregler Helle-bibliotekens användningsregler FRÅN 23.5.2017 Helle-biblioteken De här reglerna gäller alla Hellebibliotek. De städer och kommuner som har Hellebibliotek är: Askola Hangö (från 11/2017) Ingå (från

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

You don't have to burn books to destroy a culture. Just get people to stop reading them. Ray Bradbury. Översättning: Borgå stads översättningstjänst

You don't have to burn books to destroy a culture. Just get people to stop reading them. Ray Bradbury. Översättning: Borgå stads översättningstjänst You don't have to burn books to destroy a culture. Just get people to stop reading them. Ray Bradbury Översättning: Borgå stads översättningstjänst 2 Bibliotekets verksamhetsår 2012 Också år 2012 genomfördes

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Traditioner och nutid. Biblioteket syns

Traditioner och nutid. Biblioteket syns Salo stadsbibliotek Biblioteket betjänar Bibliotekstjänsterna har blivit mer mångsidiga än den traditionella låneoch returneringsverksamheten. Salo stadsbibliotek erbjuder material för informationshunger

Läs mer

KULTURUTSKOTTETSBETÄNKANDE

KULTURUTSKOTTETSBETÄNKANDE KULTURUTSKOTTETSBETÄNKANDE Landskapslag om allmänna bibliotek 1996-97 nr 5 FR nr 15 SAMMANFATTNING Landskapsstyrelsens förslag Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en ny landskapslag om allmänna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Hej! Mer information, pappersenkät, support och definitioner når du via http://biblioteksstatistik.kb.se/?page_id=27

Hej! Mer information, pappersenkät, support och definitioner når du via http://biblioteksstatistik.kb.se/?page_id=27 Hej! Välkommen till Sveriges officiella forskningsbiblioteksstatistik avseende 2012. Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Vi önskar få svar

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik!

Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in och ändra e-postadressen om du inte är rätt kontaktperson. Där ser du också

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Roller, ansvar och mediesamarbete - 2016 2015-12-18 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Styrdokument och riktlinjer... 2 2.1 Nationella styrdokument... 2 2.2 Regionala

Läs mer

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM Stadsstyrelsen 360 04.11.2013 SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM STST 360 Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Jari Kettunen,

Läs mer

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM Artikeln har tidigare publicerats i SFV:s kalender 2001. Det svenska biblioteksdistriktet omfattar biblioteks-

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Hej! Mer information, pappersenkät, support, definitioner och tips når du via

Hej! Mer information, pappersenkät, support, definitioner och tips når du via Hej! Välkommen till Sveriges officiella forskningsbiblioteksstatistik avseende 2011! Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Vi önskar få svar

Läs mer

Sveriges officiella biblioteksstatistik enkät

Sveriges officiella biblioteksstatistik enkät Sveriges officiella biblioteksstatistik enkät Frågor om biblioteksorganisationen 1. Vem ska vi kontakta om vi har några frågor om de lämnade uppgifterna Ditt namn Din e-post Ditt telefonnummer Internetlänk

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

till och bokdonationer som biblioteket fick ta emot.

till och bokdonationer som biblioteket fick ta emot. s. 1 I biblioteket var det gångna året händelserikt på både gott och ont. Recessionen slog till även mot Borgå stads ekonomi och stadens budget öppnades på nytt. För att uppnå nödvändiga inbesparingar

Läs mer

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag E-kampanj 2009 Ett diskussionsunderlag Bakgrund! Syfte med e-kampanjen 2008 Öka användningen av bibliotekens e-tjänster Marknadsföra östgötabibliotekens e- tjänster under gemensamt begrepp Biblioteket

Läs mer

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SPRÅKPROGRAM 31.3.2010 1. SPRÅKPROGRAMMETS BAKGRUND Stadsstyrelsen beslutade 17.12.2007 att för staden utarbetas ett språkprogram; Stadsstyrelsen tillsatte 21.11.2009

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1)

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Antal respondenter: 2458 : 378 Svarsfrekvens: 15,38 % Hur ofta besöker du biblioteket? Hur ofta besöker du biblioteket? Minst en gång i veckan 53 (14,1%)

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013.

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013. Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013 Januari 2014 Syftet med enkäten har varit att ta reda på vad våra besökare vid biblioteken

Läs mer

~ 2 ~ Chef för bibliotekstjänster Asko Rossi

~ 2 ~ Chef för bibliotekstjänster Asko Rossi ~ 0 ~ ~ 1 ~ Början av december på den nya arbetsplatsen i Borgå stadsbibliotek var ett koncentrat av bibliotekschefens vardag. Det framgick fort att mycket i såväl Borgå som hela Nyland är föremål för

Läs mer

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 Verksamhetsplan Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 1 1 Bakgrund 3 2 Vision 4 3 Verksamheten 5 3.1 Organisation... 5 3.2 Lokaler och bemanning... 5 3.3 Bibliotekssamarbete... 5 4 Verksamhetens

Läs mer

Folkbibliotek Number of libraries, bookmobiles, Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter län.

Folkbibliotek Number of libraries, bookmobiles, Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter län. Folkbibliotek 2009 Tabell 1:1 Tabell 1:2 Tabell 1:3 Tabellförteckning Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter län. Table 1:1 Personal, andel kvinnor och män Table 1:2 samt antal årsverken

Läs mer

Åbo en traditionsrik och modern skolstad! turku.fi/undervisning

Åbo en traditionsrik och modern skolstad! turku.fi/undervisning Åbo en traditionsrik och modern skolstad! turku.fi/undervisning 9 500 Småbarnsfostran Småbarnsfostran är växelverkan Åbo har ca 50 dagvårdsenheter, som kan bestå av flera olika daghem eller till exempel

Läs mer

Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm

Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm En dag i november 2015 lämnade delar ur personalen på Gagnefs kommunbibliotek Dalarna för att åka till huvudstaden och besöka Internationella biblioteket

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier Mars 2013

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier Mars 2013 Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier Mars Bakgrund Enkäten genomfördes i början av (12.2 1.3) Den skickades via kommunernas registraturer till dem som ansvarar för webbkommunikationen

Läs mer

Vuxenutbildningsundersökningen 2006

Vuxenutbildningsundersökningen 2006 Utbildning 2008 Vuxenutbildningsundersökningen 2006 Deltagande i vuxenutbildning Nästan 1,7 miljoner deltog i vuxenutbildning År 2006 deltog varannan 18 64-åring, dvs. över 1,7 miljoner personer, i vuxenutbildning,

Läs mer

Höjning av grundkapital

Höjning av grundkapital Landskapsfullmäktige 17 08.12.2010 Höjning av Nylands förbunds grundkapital och anslutning av nya medlemskommuner 65/00/00/00/2010 RMV 17 Inledning Statsrådet har genom sitt beslut av 22.10.2009 beslutat

Läs mer

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation Svensk- och tvåspråkiga kommuner Bakgrundsinformation 2008 2017 Kommunerna i Svenskfinland 2017 49 av de finländska kommunerna är två- eller svenskspråkiga. Det finns sammanlagt 311 kommuner. Det finns

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer Har du en idé? Vi hjälper dig vidare Skydda dina idéer Välkommen till PRV:s bibliotek PRV:s bibliotek är ett expertbibliotek inom immaterialrätt och patentinformation. Det fungerar som en kanal där allmänheten

Läs mer

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING Hallstahammars kommun hör sedan 1 januari 2010 till förvaltningsområdet för finska. Kommunen har gjort en kartläggning av de behov och önskemål som den sverigefinska minoriteten

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Pappersenkät, support, definitioner och tips du på

Pappersenkät, support, definitioner och tips du på Välkommen till 2011 års sjukhusbiblioteksstatistik! Sjukhusbiblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik enligt lagen om den officiella statistiken SFS 2001:99 och SFS 2001:100, produktkod

Läs mer

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN 1 Inom kommunalförvaltningen kopieras årligen över 500 miljoner sidor, varav 100 miljoner i samkommuner. Av dessa kopior tas 4,4 % av material som

Läs mer

Finland Organisationens telefonnummer * 019-520211 Organisationens e-postadress fornamn.efternamn@porvoo.fi Typ av ägare * kommun Företagsform

Finland Organisationens telefonnummer * 019-520211 Organisationens e-postadress fornamn.efternamn@porvoo.fi Typ av ägare * kommun Företagsform Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki UBS Redovisningsblankett specialunderstöd Projektgrupp > redovisning av användningen av statsunderstöd Utbildningsnivå * Allmänbildande utbildning Ansökningsgrupp

Läs mer

Celia - Bibliotekstjänster för elever med särskilda behov

Celia - Bibliotekstjänster för elever med särskilda behov 11.10.2017 Celia - Bibliotekstjänster för elever med särskilda behov Tammerfors 10.10.2017 Minna Katela 1 Celia Celia är ett nationellt kunskapscentrum för tillgänglig litteratur och publicering, som producerar

Läs mer

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG 1 Årligen kopieras det över 1 miljard sidor i finska företag. Enligt undersökningar består 2 till 15 procent av alla kopior av upphovsrättsskyddat material såsom tidningar,

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik!

Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik! Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik! Sjukhusbiblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik enligt lagen och förordningen om den officiella statistiken som uppdaterades

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Lathund i informationssökning

Lathund i informationssökning Lathund i informationssökning Att söka efter material, bearbeta det samt därefter skriva en rapport eller uppsats är en process i olika faser. Den här lathunden är tänkt att vara en hjälp för dig som behöver

Läs mer

TURISMFÖRETAGARTRÄFF 28.11.2012 i VILLA LANDE. Närvarande: Linda Bergholm-Montenegro. Koti- ja maatila-apu M & J. Monica Sandberg

TURISMFÖRETAGARTRÄFF 28.11.2012 i VILLA LANDE. Närvarande: Linda Bergholm-Montenegro. Koti- ja maatila-apu M & J. Monica Sandberg TURISMFÖRETAGARTRÄFF 28.11.2012 i VILLA LANDE Närvarande: Daniel Wilson Maria Pick Ann Nyström Michael Nurmi Martin Ericsson Benjamin Donner Bodil Rehn Linda Bergholm-Montenegro Fredrik Bergholm Magnus

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

LÄROPLANEN 2016. Regionalt gymnasiesamarbete SIBOLOKO Tiina Välikangas

LÄROPLANEN 2016. Regionalt gymnasiesamarbete SIBOLOKO Tiina Välikangas LÄROPLANEN 2016 Regionalt gymnasiesamarbete SIBOLOKO Tiina Välikangas REGIONAL LP2016-ORGANISATION Styrgrupp Rikard Lindström, Borgå Thomas Grönholm, Lovisa Hannu Ollikainen, Sibbo Anders Nordström, Kotka

Läs mer

Kaskö stads informationsstrategi

Kaskö stads informationsstrategi Godkänd i stadsfullmäktige 24.5.2007 32 Kaskö stads informationsstrategi 1. Bakgrund I kommunallagens 29 sägs: Kommunen skall informera invånarna om ärenden som är anhängiga i kommunen, planer som gäller

Läs mer

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 1 Framtidens utmaningar befolkningen åldras behov av välfärdstjänster växer hela tiden ekonomiska och andra resursser räcker inte

Läs mer

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen.

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen. Hej! Tack för att du lämnar 2011 års uppgifter om ert bibliotek! Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten. Vi är tacksamma

Läs mer

Bilaga 2: Utblick nordiska länder

Bilaga 2: Utblick nordiska länder Bilaga 1. Sveriges författarfond Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella, statistiskt beräknade

Läs mer

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen.

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen. Hej! Tack för att du lämnar 2012 års uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten, det kommer

Läs mer

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin Sydkustens landskapsförbunds kartläggning av personaltillgången och behörigheten, språkförhållanden samt kvalitetsaspekter inom den svenska dagvården i medlemskommunerna hösten 2011. Del 1. Personaltillgången

Läs mer

SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION SOM HANDLAR OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION OCH ÄLDRE MÄNNISKOR

SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION SOM HANDLAR OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION OCH ÄLDRE MÄNNISKOR Stadsstyrelsen 29 02.02.2015 SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION SOM HANDLAR OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION OCH ÄLDRE MÄNNISKOR STST 02.02.2015 29 Beredning och tilläggsuppgifter: Kommunikationschef Aino-Marja Kontio,

Läs mer

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2005. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2005. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i s län 2005 regionala förutsättningar för kunskapssamhället 1. Inledning Bibliotek för bildning, information och kultur I takt med en ökande internationell konkurrens inom fler och fler

Läs mer

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren Stadsstyrelsen 212 22.10.2013 Stadsstyrelsen 216 23.10.2013 Budget och ekonomiplan 2014-2016 634/02.02.00/2013 STST 212 Beredning: ekonomidirektör Kirsi Kettunen Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats

Läs mer

Den svenska biblioteksstatistiken. Slutdokument från Svensk Biblioteksförenings verksamhetsgrupp för statistik

Den svenska biblioteksstatistiken. Slutdokument från Svensk Biblioteksförenings verksamhetsgrupp för statistik Den svenska biblioteksstatistiken Slutdokument från Svensk Biblioteksförenings verksamhetsgrupp för statistik Verksamhetsgruppen Gruppen tillsattes av generalsekreteraren efter ett initiativ från Föreningen

Läs mer

Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17

Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17 Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17 Fokusbibliotekens mål Fokusbibliotek är en pedagogisk resurs som stöder elevers lärande och pedagogers arbete genom att: vara en integrerad del av

Läs mer

18.4.2005 NYLANDS LANDSKAPSPLAN (ETAPPLAN), FÖRSTA MYNDIGHETSSAMRÅDET

18.4.2005 NYLANDS LANDSKAPSPLAN (ETAPPLAN), FÖRSTA MYNDIGHETSSAMRÅDET PROMEMORIA Översättning Bilaga 6 Lf 2/08 Ärende nr 16 Områdesanvändning NYLANDS LANDSKAPSPLAN (ETAPPLAN), FÖRSTA MYNDIGHETSSAMRÅDET Tid Fredag, den 21 januari 2005, kl. 9.00 Plats Landskapssalen, Alexandersgatan

Läs mer

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Bakgrund Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en biblioteksplan för den samlade

Läs mer

Timfördelning för den svenskspråkiga grundläggande undervisningen i Grankulla

Timfördelning för den svenskspråkiga grundläggande undervisningen i Grankulla Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 41 04.06.2014 51 18.08.2014 Timfördelning för den svenskspråkiga grundläggande undervisningen i

Läs mer

Tema och fokus. Tillsammans Finlands 100 år. Finland idag. Finland i framtiden. Alla finländare och Finlands vänner

Tema och fokus. Tillsammans Finlands 100 år. Finland idag. Finland i framtiden. Alla finländare och Finlands vänner Tema och fokus Tillsammans 2017 Finlands 100 år Finland idag Finland i framtiden Alla finländare och Finlands vänner 2 En mångfasetterad helhet 3 Sök till det officiella programmet Programförslag. Innehåll,

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten RAPPORT 1 (6) DNR: HANDLÄGGARE Eva Davidsson TELEFON 0522-69 61 10 Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten 2007 1. Bakgrund och syfte Uddevalla kommun arbetar sedan några år tillbaka med

Läs mer

E-husets bibliotek Verksamhetsberättelse E-husets bibliotek E-huset.

E-husets bibliotek Verksamhetsberättelse E-husets bibliotek E-huset. E-husets bibliotek Verksamhetsberättelse 2006 E-husets bibliotek E-huset bibliotek@ehuset.lth.se 2 Verksamhetsberättelse för E-husets bibliotek 2006 E-husets bibliotek finns lokaliserat i E-huset vid LTH

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Utvärdering av biblioteksverksamheten vid HÅ år 2012 utgående från Strategi för biblioteket vid HÅ

Utvärdering av biblioteksverksamheten vid HÅ år 2012 utgående från Strategi för biblioteket vid HÅ Utvärdering av biblioteksverksamheten vid HÅ år 2012 utgående från Strategi för biblioteket vid HÅ 2011-2013 Verksamhetsidé Biblioteket skall erbjuda varje studerande vid Högskolan på Åland (HÅ), så väl

Läs mer

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENING IT-utskottets möte. Tid: 1.11.2010 kl. 12.00-15.40 Plats: Bibliotek 10, Helsingfors.

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENING IT-utskottets möte. Tid: 1.11.2010 kl. 12.00-15.40 Plats: Bibliotek 10, Helsingfors. FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENING IT-utskottets möte Tid: 1.11.2010 kl. 12.00-15.40 Plats: Bibliotek 10, Helsingfors Närvarande: Annika Lund, Stadsbiblioteket i Jakobstad, ordf. Gerd Backman, Väståbolands

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1(6) KFN 2009/0029 Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1 Kvalitetssäkringsmetoden Boken Boken omfattar olika enkät- och intervjuundersökningar

Läs mer

Statistik för Vimmerby bibliotek 2011

Statistik för Vimmerby bibliotek 2011 Statistik för Vimmerby bibliotek 211 Sammanställt av: Jakob Nylin Nilsson, IT- och Studiebibliotekarie Innehåll Utlån... 1 Något om vad som lånas... 3 Målgrupper och litterära kategorier... 4 Fjärrlån...

Läs mer

Katso kaikki tuotteet: reuhurinne.fi

Katso kaikki tuotteet: reuhurinne.fi Bra priser! Perusta etsivätoimisto, opi tekemään sarjakuvia, askartele hauskoja soittimia, lähde tutkimusmatkalle luontoon. Tötterön ja Pikkiksen seurassa ei tule aika pitkäksi! OTAVA Katso kaikki tuotteet:

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2873 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH PUBLIC LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Läs mer

VårKultur 2011 - Rapport

VårKultur 2011 - Rapport VårKultur 2011 - Rapport Kultur för och med seniorer Kultursamarbetet VårKultur ordnades våren 2011 för femte gången av Sydkustens landskapsförbund i samarbete med kultursektorerna i Åbo, Kimitoön och

Läs mer

Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun

Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun 2017-2019 1 Dokumenttyp: Dokumentnamn: Diarienummer: Beslutad av: Beslutsdatum: Giltig till och med: Gäller för: Dokumentansvarig avdelning: Senast reviderad:

Läs mer