Folkbibliotek Number of libraries, bookmobiles, Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter län.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkbibliotek Number of libraries, bookmobiles, Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter län."

Transkript

1 Folkbibliotek 2009 Tabell 1:1 Tabell 1:2 Tabell 1:3 Tabellförteckning Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter län. Table 1:1 Personal, andel kvinnor och män Table 1:2 samt antal årsverken efter län. Driftskostnader, investeringsutgifter Table 1:3 samt intäkter efter län. List of tables Number of Libraries, bookmobiles, other lending stations by county. Library staff and number of personyears by county. Costs, expenses and revenues by county. Tabell 1:4 Bokbestånd och nyförvärv efter län. Table 1:4 Book stock and new acquisitions by county. Tabell 1:5 Bestånd och nyförvärv av AVmedier efter län. Table 1:5 Audio-visual media stock and new acquisitions by county. Tabell 1:6 Tidnings- och tidskriftsprenumerationer och antal titlar efter län. Table 1:6 Newspaper and periodical subscription and number of titles by county. Tabell 1:7 Tillgång till nättjänster och datorer efter län. Table 1:7 Access to internet ervice ande computers by county. Tabell 1:8 Total utlåning efter län. Table 1:8 Total loans by county. Tabell 1:9 Utlåning av böcker efter län. Table 1:9 Bookloans by county. Tabell 1:10 Utlåning av AV-medier efter län. Table 1:10 Audio-visual media loans by county. Tabell 1:11 Genomsnittligt antal öppettimmar per bibliotek och vecka efter län. Table 1:11 Average number of opening hours per library and week according to county. Tabell 1:12 Tabell 1:13 Tabell 1:14 Besök på bibliotek samt antal aktiva låntagare efter län. Antal tillfällen efter anordnad aktivitet och län samt andel aktiviteter primärt för barn/unga. Antal tillfällen primärt för barn/unga efter anordnad aktivitet och län Table 1:12 Table 1:13 Table 1:14 Library visits and active borrowers by county. Number of occations by activity and county, total. Number of occations by activity and county, mainly for children an youths. Tabell 1:15 Nyckeltal efter län. Table 1:15 Keyfigures by counties. Tabell 1:16 Nyckeltal efter län, fortsättning. Table 1:16 Keyfigures by counties, continue. Tabell 1:17 Antal filialbibliotek, bokbussar, årsverken, öppettimmar, bestånd, besök och aktiva låntagare efter kommun. Table 1:17 Number of libraries, bookmobiles, person-years, opening hours, stock, library visits and active borrowers by municipality.

2 Tabell 1:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter län. Bibliotek Bokbussar Tillgång till antal bokbussar Adm. av egen kommun Adm. av annan kommun Övriga utlåningsställen Huvudbibliotek Filialbibliotek Bibliotek integrerade med skolbibliotek Huvudbibliotek Filialbibliotek Riket Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten

3 Tabell 1:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken efter län. Personal Övrig personal Andel kvinnor (%) Övrig personal Andel män (%) Övrig personal Årsverken Bibliotekarier Bibliotekarier Bibliotekarier Bibliotekarier Övrig personal Varav till barno ungd.verks. Riket ,1 82,8 83,3 16,9 17,2 16, Stockholm ,7 80,5 78,7 20,3 19,5 21, Uppsala ,1 85,9 75,6 18,9 14,1 24, Södermanland ,9 77,6 84,4 19,1 22,4 15, Östergötland ,3 81,8 82,7 17,7 18,2 17, Jönköping ,8 77,5 87,9 17,2 22,5 12, Kronoberg ,2 91,0 84,8 11,8 9,0 15, Kalmar ,6 86,5 88,6 12,4 13,5 11, Gotland ,8 89,5 72,7 21,2 10,5 27, Blekinge ,8 74,6 88,9 19,2 25,4 11, Skåne ,9 81,7 82,1 18,1 18,3 17, Halland ,7 83,6 75,7 19,3 16,4 24, Västra Götaland ,5 85,3 83,6 15,5 14,7 16, Värmland ,9 87,0 88,5 12,1 13,0 11, Örebro ,1 82,3 76,8 20,9 17,7 23, Västmanland ,1 85,7 84,5 14,9 14,3 15, Dalarna ,8 79,7 89,7 14,2 20,3 10, Gävleborg ,0 77,8 86,5 17,0 22,2 13, Västernorrland ,8 81,0 90,1 14,2 19,0 9, Jämtland ,5 86,7 90,2 11,5 13,3 9, Västerbotten ,1 88,0 86,0 12,9 12,0 14, Norrbotten ,1 81,4 87,8 14,9 18,6 12,

4 Tabell 1:3. Driftskostnader, investeringutgifter samt intäkter efter län tals kronor. Driftskostnader Andel av totala driftskostnaderna (%) Investeringsutgifter Medier Personal Lokaler Övrigt Medier Personal Lokaler Övrigt Intäkter Riket ,4 52,8 23,5 12, Stockholm ,2 52,1 23,9 14, Uppsala ,1 49,5 21,1 16, Södermanland ,2 57,3 18,8 10, Östergötland ,0 46,4 32,3 9, Jönköping ,8 49,3 27,2 10, Kronoberg ,8 53,2 25,2 10, Kalmar ,1 57,8 20,0 10, Gotland ,2 53,4 19,6 14, Blekinge ,9 53,7 20,9 11, Skåne ,7 50,9 24,3 14, Halland ,8 51,3 26,5 10, Västra Götaland ,8 55,9 21,0 11, Värmland ,1 51,7 23,9 13, Örebro ,5 52,5 28,2 7, Västmanland ,4 48,3 26,0 13, Dalarna ,0 53,1 22,9 11, Gävleborg ,1 54,4 21,6 9, Västernorrland ,4 55,2 26,3 9, Jämtland ,9 56,8 16,2 12, Västerbotten ,2 56,3 18,9 12, Norrbotten ,9 53,6 24,0 9,

5 Tabell 1:4. Bokbestånd och nyförvärv efter län. Antal i 1000-tal. Bokbestånd Nyförvärv Andel nyförvärv av bokbestånd (%) Skönlitt vuxen Skönlitt barn Facklitteratur Skönlitt vuxen Skönlitt barn Fack-litteratur Antal titlar av nyförvärv Skönlitt vuxen Skönlitt barn Fack-litteratur Riket ,2 4,9 7,4 4,2 Stockholm ,2 5,8 8,9 4,8 Uppsala ,9 4,6 8,6 5,2 Södermanland ,6 3,9 7,1 3,7 Östergötland ,9 5,1 8,2 3,4 Jönköping ,0 5,0 7,1 3,8 Kronoberg ,9 4,9 7,0 3,7 Kalmar ,8 5,9 6,6 3,2 Gotland ,3 3,1 5,7 2,5 Blekinge ,1 4,7 7,3 17,2 Skåne ,2 5,1 6,7 4,4 Halland ,4 5,1 7,9 4,0 Västra Götaland ,1 4,8 7,0 4,2 Värmland ,5 4,4 8,4 3,0 Örebro ,7 4,1 7,2 3,7 Västmanland ,4 4,8 7,3 2,9 Dalarna ,2 4,9 7,5 3,9 Gävleborg ,2 4,8 6,5 4,7 Västernorrland ,2 3,9 6,7 3,1 Jämtland ,6 2,9 4,9 3,3 Västerbotten ,3 7,0 8,7 2,8 Norrbotten ,6 4,3 6,5 3,4

6 Tabell 1:5. Bestånd och nyförvärv av audio-visuella medier (AV-medier) efter län. AV-mediabestånd Nyförvärv AV-media Andel nyförvärv av AV-mediebestånd (%) E- böcker Ljudböcker Talböcker E-musik Video, DVD Musikfonogram CDrom, spel E- böcker E- musik Video, DVD Bok och Övr. AVmedia band Ljudböcker Talböcker Musikfonogram CDrom, spel E-böcker Bok Övr. och AVmedia band Ljudböcker Talböcker E-musik Riket ,1 11,6 14,5 12,4 7,5 7,2 12,3 15,5 15,5 6,5 Stockholm ,8 8,9 13,7 11,5 4,9 7,9 17,4 15,4 15,3 5,1 Uppsala ,6 17,3 13,4 7,3 98,7 6,7 19,2 14,0 7,3 9,6 Södermanland ,2 27,8 14,4 13,3 0,0 4,5 13,5 18,0 11,4 12,8 Östergötland ,7 18,2 16,6 17,1 0,0 6,2 15,3 15,1 20,2 4,9 Jönköping ,3 41,2 12,4 13,0 6,7 17,7 17,8 15,9 2,2 Kronoberg ,2 43,0 18,5 21,4 0,0 7,0 13,2 18,5 15,9 4,0 Kalmar ,1 47,8 15,5 12,6 100,0 7,3 18,2 25,1 20,9 1,7 Gotland ,9 6,9 9,5 4,5 0,0 6,7 12,4 13,4 0,0 Blekinge ,9 35,6 15,2 15,9 4,5 17,7 17,6 14,5 3,8 Skåne ,1 11,2 13,7 13,1 0,0 6,9 4,5 18,8 12,4 2,2 Halland ,6 18,5 14,3 13,1 0,0 7,2 16,5 32,2 6,2 5,9 Västra Götaland ,6 19,1 16,4 15,9 52,5 10,7 20,7 13,2 23,3 18,9 Värmland ,7 1,9 13,0 10,0. 5,0 11,9 19,1 14,2 3,7 Örebro ,1 1,3 16,8 16,7 0,0 5,0 11,4 24,8 11,5 1,3 Västmanland ,0 19,1 13,0 11,5 9,4 4,0 16,4 16,4 12,0 0,9 Dalarna ,0 0,0 13,5 11,2 0,0 4,8 11,4 11,8 13,7 1,2 Gävleborg ,3. 13,4 6,8. 5,1 12,1 17,1 14,9 1,3 Västernorrland ,6 100,0 13,7 11,5 0,0 3,4 13,1 16,1 3,5 2,7 Jämtland ,0 1,3 12,8 12,3 7,3 10,1 4,2 13,6 1,3 Västerbotten ,8 11,0 16,8 4,9 15,4 8,8 22,1 3,4 9,4 4,9 Norrbotten ,1 21,0 14,4 11,9 5,1 13,4 7,8 10,3 2,5 Video, DVD Musikfonogram CDrom, spel Bok och band Övr. AVmedia

7 Tabell 1:6. Tidnings- och tidskriftsprenumerationer* och antal titlar efter län. Tidningar Prenumerationer Titlar Sven-ska Tidskrifter Prenumerationer Sven-ska Titlar Svenska Utländska Utländska Utländska Svenska Utländska Riket Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten * Som tidning räknas varje periodisk publikation av typ "dagstidning" (tidningar som utkommer minst 2 dagar i veckan). Som tidskrift räknas periodisk publikation som utkommer med minst 4 nummer under året.

8 Tabell 1:7. Tillgång till nättjänster och datorer efter län. Nättjänster Betaldatabaser varav betaldatabaser med extern åtkomst Datorer tillgängliga för allmänheten antal datorer Enbart sökning i databaser Med och utan Internetuppkoppling Riket Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten

9 Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Antal Andel utlån av samtliga utlån (%) Fjärrlån Böcker AV-medier Böcker, alla medier 1 E-böcker Fysiska böcker AV-medier Utlån till verks. där reg. ej sker Riket ,3 17, Inlånade Utlånade Stockholm ,6 24, Uppsala ,0 23, Södermanland ,3 17, Östergötland ,8 20, Jönköping ,4 20, Kronoberg ,8 15, Kalmar ,5 16, Gotland ,5 14, Blekinge ,4 15, Skåne ,5 22, Halland ,5 14, Västra Götaland ,5 20, Värmland ,4 20, Örebro ,6 18, Västmanland ,7 27, Dalarna ,5 19, Gävleborg ,9 26, Västernorrland ,7 15, Jämtland ,2 18, Västerbotten ,7 18, Norrbotten ,8 13, , Inkluderar fysiska böcker, E-böcker, ljud- och talböcker 2. Totala antalet utlåning är inte det samma som summan av fysiska böcker och AV-medier, detta beror på att Hjo kommun kunde endast ange det totala utlåningen. 3. Information om totala antalet utlån av E-musik saknas för Värmlandslän 4. Summan av Gävle kommun och Helge-samarbetet 5. Eftersom fjärrlån mellan kommuner inom SELMA-samarbetet inte räknas som fjärrlån redovisas inte uppgiften. 6. Eftersom fjärrlån mellan kommuner inom Helge-samarbetet inte räknas som fjärrlån redovisas inte uppgiften.

10 Tabell 1:9. Utlåning av böcker efter län. Antal i 1000-tal. Bokutlåning Skönlitteratur vuxna Skönlitteratur barn Facklitteratur vuxna Facklitteratur barn Andel av total utlåning (%) Barnböcker (skönoch facklitteratur) Riket ,1 Stockholm ,8 Uppsala ,0 Södermanland ,4 Östergötland ,5 Jönköping ,6 Kronoberg ,7 Kalmar ,3 Gotland ,6 Blekinge ,8 Skåne ,8 Halland ,4 Västra Götaland ,7 Värmland ,1 Örebro ,5 Västmanland ,2 Dalarna ,6 Gävleborg ,3 Västernorrland ,1 Jämtland ,5 Västerbotten ,1 Norrbotten ,5 1. Totala antalet bokutlåning saknas för Hjo kommun, eftersom Hjo kommun kunde endast ange det totala utlåningen (dvs summan av bok och AV-medier). = Rättad

11 Tabell 1: 10. Utlåning av audio-visuella medier (AV-medier) efter län. AV-medieutlåning, exklusive E-musik Andel av total utlåning, exklusive E-musik (%) E-böcker Ljudböcker Talböcker (DAISY) Musikfonogram Video, DVD CD-rom, spel Bok och band E-musik (egna licenser) E-böcker Övr. AVmedia Ljudböcker Talböcker (DAISY) Musikfonogram Video, DVD CD-rom, spel Bok och band Övr. AVmedia Riket ,3 35,1 10,7 22,1 23,0 2,6 1,3 2,9 Stockholm ,7 33,1 9,4 24,2 21,8 1,8 0,9 5,0 Uppsala ,6 36,5 11,5 18,9 26,2 2,6 0,4 0,2 Södermanland ,3 44,5 13,9 11,7 18,4 4,4 0,8 4,1 Östergötland ,5 40,7 11,9 18,4 18,6 2,8 1,7 3,4 Jönköping ,0 37,6 7,4 18,3 28,6 1,4 0,9 4,8 Kronoberg ,4 41,5 13,8 18,4 15,8 1,6 2,0 5,5 Kalmar ,1 36,3 18,0 16,4 17,5 2,5 1,7 6,5 Gotland ,6 43,0 17,4 15,1 15,6 1,2 0,0 0,1 Blekinge ,9 38,1 16,5 12,2 20,9 4,2 3,3 3,8 Skåne ,4 26,8 9,2 32,8 22,2 4,3 1,3 1,0 Halland ,4 44,1 10,3 16,5 19,3 1,1 1,7 5,6 Västra Götaland ,9 30,3 10,4 22,7 27,6 2,8 1,3 3,1 Värmland ,9 40,2 14,4 12,0 26,6 1,2 2,5 1,1 Örebro ,8 53,2 18,9 12,6 9,4 1,8 1,1 1,1 Västmanland ,1 35,0 9,3 16,5 34,0 2,0 0,6 1,4 Dalarna ,3 37,7 8,9 25,4 21,2 1,3 2,1 2,1 Gävleborg ,8 35,9 9,1 27,0 22,0 3,3 0,7 0,3 Västernorrland ,2 50,1 12,0 17,3 11,0 3,0 2,1 2,4 Jämtland ,6 41,6 11,2 24,3 15,8 1,2 2,7 2,8 Västerbotten ,3 42,9 9,1 13,0 27,9 1,0 1,9 2,9 Norrbotten ,6 45,8 10,4 15,0 17,7 5,6 1,3 0,7 1. Exklusive Hjo och strömstads AV-medieutlåning. Hjo kommun kunde endast ange den totala utlåningen (dvs summan av bok och AV-medier). Strömstad har gemensam databas med Munkedal, Sotenäs och Tanum och därför redovisades inte utlåningen inom samarbete. 2. Information om totala antalet utlån av E-musik saknas för Värmlandslän. Detta beror att man saknar information om antalet utlånade E-musik från SELMA-biblioteken, dvs från 12 av 16 kommuner inom Värmlands län.

12 Tabell 1:11. Genomsnittligt antal öppettimmar per bibliotek och vecka efter län. Öppethållande Huvudbibliotek Öppethållande efter kl. 18 Per filialbibliotek Per bokbuss Huvudbibliotek Per bokbuss Andel bibliotek med söndagsöppet Per filialbibliotek Huvudbibliotek Filialbibliotek Per bokbuss Riket ,3 1,2 0,0 Stockholm ,6 2,9 0,0 Uppsala ,0 3,6 0,0 Södermanland ,6 0,0 0,0 Östergötland ,4 0,0 0,0 Jönköping ,7 0,0 0,0 Kronoberg ,5 0,0 0,0 Kalmar ,7 0,0 0,0 Gotland ,0 0,0 0,0 Blekinge ,0 0,0. Skåne ,2 2,3 0,0 Halland ,7 0,0 0,0 Västra Götaland ,2 1,3 0,0 Värmland ,5 0,0 0,0 Örebro ,0 3,6 0,0 Västmanland ,0 0,0 0,0 Dalarna ,3 0,0 0,0 Gävleborg ,0 0,0 0,0 Västernorrland ,3 0,0 0,0 Jämtland ,0 0,0 0,0 Västerbotten ,3 2,5 0,0 Norrbotten ,6 3,7 0,0

13 Tabell 1:12. Besök på bibliotek samt antal aktiva låntagare* efter län tal. * Aktiva låntagare är de som under året utfört minst en transaktion. Fysiska besök Huvudbibliotek Filialbibliotek Aktiva låntagare Med hemsändning Riket Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Summa av Helge-biblioteken och resterande kommuner i Västerbotten 2. Summa av V8-biblioteken och resterande kommuner i Västerbotten

14 Tabell 1:13. Antal tillfällen efter anordnad aktivitet och län samt andel aktiviteter primärt för barn/unga. Antal tillfällen Varav tillfällen primärt för barn/unga Andel aktiviteter primärt för barn/unga antal tillfällen per anordnad aktivitet I samarbete med BVC Berättar- /sagostund Målningoch hantverkskurs Läsecirkel - sluten sammankomst Läsecirkel - öppen sammankomst Biblioteksinformation/ - visning Bokprat - boksamtal Data-/ Internetkurs Filmvisning Föreläsning och debatt Riket % Stockholm % Uppsala % Södermanland % Östergötland % Jönköping % Kronoberg % Kalmar % Gotland % Blekinge % Skåne % Halland % Västra Götaland % Värmland % Örebro % Västmanland % Dalarna % Gävleborg % Västernorrland % Jämtland % Västerbotten % Norrbotten % Författarbesök Musikunderhållning Skrivarkurs Sångstund Teaterföreställning Utställning Annan programaktivitet

15 Tabell 1:14. Antal tillfällen primärt för barn/unga efter anordnad aktivitet och län Antal tillfällen per anordnad aktivitet I samarbete med BVC Berättar- /sagostund Läsecirke l - sluten Målningoch hantverkskurs sammankomst Läsecirke l - öppen sammankomst Biblioteksinformation/ -visning Bokprat - boksamtal Riket Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Data-/ Internetkurs Filmvisning Föreläsning och debatt Författarbesök Musikunderhållning Skrivarkurs Sångstund Teaterföreställning Utställning Annan programaktivitet

16 Tabell 1:15. Nyckeltal efter län. Bibliotekssystem Antal bibliotek per 1000 invånare Personal och ekonomi Total driftskostnad (kr) per invånare Kostnad per lån (bok + Årsverken/ 1000 AV) invånare Årsverken barn o ungd./ 1000 barn (0-14 år) Bestånd mediebestånd per invånare Antal böcker per AV-bestånd per invånare invånare Nyförvärv, böcker per invånare Antal barnb. per barn 0-14 år Riket 0, ,5 0,6 4,5 4,1 0,4 0,2 6,5 Stockholm 0, ,4 0,3 2,6 2,4 0,3 0,1 3,7 Uppsala 0, ,5 0,3 3,9 3,6 0,3 0,2 6,6 Södermanland 0, ,5 0,6 4,9 4,6 0,3 0,2 6,9 Östergötland 0, ,4 0,5 4,4 4,1 0,3 0,2 5,8 Jönköping 0, ,5 0,6 4,9 4,5 0,4 0,2 6,7 Kronoberg 0, ,6 0,9 5,7 5,3 0,4 0,3 9,6 Kalmar 0, ,6 0,9 6,8 6,4 0,5 0,3 11,7 Gotland 0, ,8 1,3 10,1 8,9 1,2 0,3 13,1 Blekinge 0, ,6 1,0 6,2 5,8 0,4 0,6 11,9 Skåne 0, ,5 0,6 4,5 4,0 0,5 0,2 6,1 Halland 0, ,5 1,0 4,8 4,5 0,3 0,2 7,7 Västra Götaland 0, ,5 0,6 4,2 3,8 0,4 0,2 6,2 Värmland 0, ,5 0,6 5,2 4,8 0,4 0,2 6,6 Örebro 0, ,5 0,9 5,3 5,0 0,4 0,2 8,3 Västmanland 0, ,5 0,9 5,0 4,5 0,4 0,2 6,7 Dalarna 0, ,6 0,6 6,0 5,5 0,5 0,3 9,9 Gävleborg 0, ,5 0,6 5,5 4,9 0,6 0,3 9,1 Västernorrland 0, ,5 0,9 4,9 4,6 0,3 0,2 7,1 Jämtland 0, ,6 1,0 8,1 7,6 0,5 0,3 11,4 Västerbotten 0, ,7 1,5 6,4 5,8 0,6 0,3 9,1 Norrbotten 0, ,6 1,0 5,5 5,1 0,4 0,2 10,0 = Rättad

17 Tabell 1:16. Nyckeltal efter län, fortsättning. Bestånd forts. Verksamhet Tidnings prenum. per 1000 invånare Tidningar, titlar per 1000 invånare Tidskrifter prenum. per 1000 invånare Tidskrifter titlar per 1000 invånare Total utlåning per invånare Boklån per invånare AV-utlån per invånare Antal barnbokslån per barn 0-14 år Antal besök per invånare Aktiva låntagare per invånare Riket 0,9 0,7 8,3 5,3 7,6 6,3 1,3 18,7 7,3 0,30 Stockholm 0,7 0,4 4,5 2,6 5,6 4,5 1,1 12,4 7,2 0,27 Uppsala 0,8 0,5 7,7 4,5 8,1 6,6 1,5 20,0 7,2 0,32 Södermanland 0,9 0,7 7,6 5,8 7,3 6,2 1,1 19,8 7,5 0,28 Östergötland 1,0 0,9 7,9 5,7 7,4 6,1 1,3 18,4 6,7 0,27 Jönköping 1,1 0,8 8,5 5,0 7,9 6,6 1,3 19,8 6,6 0,27 Kronoberg 1,1 0,8 9,1 5,4 9,2 8,0 1,2 26,6 6,7 0,32 Kalmar 1,1 0,8 14,0 9,2 9,2 7,9 1,3 25,7 7,6 0,33 Gotland 0,9 0,6 11,9 7,4 10,1 8,9 1,3 31,6 8,8 0,40 Blekinge 1,0 0,7 10,0 7,3 8,4 7,3 1,2 25,8 6,2 0,31 Skåne 0,8 0,5 9,1 5,3 8,0 6,6 1,5 18,6 7,4 0,30 Halland 0,9 0,5 7,2 4,7 9,4 8,2 1,2 26,2 8,3 0,33 Västra Götaland 0,9 0,6 8,7 5,3 8,4 6,7 1,7 18,7 7,5 0,31 Värmland 1,1 1,5 9,2 10,3 7,0 5,9 1,2 18,0 5,8 0,26 Örebro 1,1 1,0 8,0 6,5 7,8 6,6 1,2 20,6 6,7 0,28 Västmanland 1,1 1,0 7,9 5,9 7,2 5,7 1,5 17,5 5,9 0,28 Dalarna 1,2 0,9 13,4 7,9 8,2 6,9 1,4 22,3 6,2 0,30 Gävleborg 1,2 0,8 8,4 5,7 7,7 6,1 1,6 19,9 7,5 0,29 Västernorrland 0,7 0,5 13,8 5,8 7,7 6,6 1,0 21,9 6,9 0,28 Jämtland 1,2 0,7 13,6 7,7 7,9 6,6 1,2 20,3 9,5 0,34 Västerbotten 1,1 0,7 12,1 7,8 10,1 8,6 1,5 30,4 10,5 0,53 Norrbotten 1,1 0,8 9,4 6,5 7,7 6,8 0,9 24,9 6,8 0,29 = Rättad = Rättad

18 Tabell 1:17. Antal filialbibliotek, bokbussar, årsverken, öppettimmar, bestånd, besök och aktiva låntagare efter län. Bokbussar Årsverken Bestånd Utlåning Öppettimmar Besök Låntagare Tillgång till antal bokbussar Antal årsverken Bokbestånd (1000-tal) AV-medie bestånd 1000-tal antal utlån (1000-tal) ej e-musik Genomsnittligt antal öppettimmar per vecka Antal besök (1000-tal) Antal aktiva låntagare (1000-tal) Riket Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Summa av Helge-biblioteken och resterande kommuner i Västerbotten 2. Summa av V8-biblioteken och resterande kommuner i Västerbotten

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen.

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen. Hej! Tack för att du lämnar 2011 års uppgifter om ert bibliotek! Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten. Vi är tacksamma

Läs mer

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen.

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen. Hej! Tack för att du lämnar 2012 års uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten, det kommer

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

FOLKBIBLIOTEKEN

FOLKBIBLIOTEKEN FOLKBIBLIOTEKEN 2006 7 5 Public Libraries 2006 Folkbiblioteken 2006 Swedish Arts Council / Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Producent: Statisticon AB Förfrågningar: Mats Hansson, tel. 08 519 264 95

Läs mer

folkbibliotek 2008 Kulturen i siffror 2009:2

folkbibliotek 2008 Kulturen i siffror 2009:2 folkbibliotek 2008 Kulturen i siffror 2009:2 Public Libraries 2008 Folkbibliotek 2008 Swedish Arts Council / Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Förfrågningar: Cecilia Ranemo, tel. 08 519 264 32 Printed

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Välkommen till folkbiblioteksstatistiken 2011 avseende år 2010!

Välkommen till folkbiblioteksstatistiken 2011 avseende år 2010! Välkommen till folkbiblioteksstatistiken 2011 avseende år 2010! Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek! Frågorna är i stort sett samma som föregående år. Enkäten ser dock annorlunda ut därför

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Cecilia Ranemo, utredare Avdelningen för kunskapsutveckling och analys

Cecilia Ranemo, utredare Avdelningen för kunskapsutveckling och analys Cecilia Ranemo, utredare Avdelningen för kunskapsutveckling och analys Sveriges officiella statistik Lagen om den officiella statistiken 2001:99 Förordningen (2001:100) om den officiella statistiken Rådet

Läs mer

Välkommen till Sveriges officiella folkbiblioteksstatistik 2010 avseende år 2009!

Välkommen till Sveriges officiella folkbiblioteksstatistik 2010 avseende år 2009! Välkommen till Sveriges officiella folkbiblioteksstatistik 2010 avseende år 2009! Tack för att du lämnar era uppgifter om (AUTOMATIAKT UTSKRIVET KOMMUNNAMN) bibliotek! Enkäten består av 22 huvudfrågor.

Läs mer

FOLKBIBLIOTEKEN 2004 KULTUREN I SIFFROR 2005:2

FOLKBIBLIOTEKEN 2004 KULTUREN I SIFFROR 2005:2 FOLKBIBLIOTEKEN 2004 KULTUREN I SIFFROR 2005:2 Public Libraries 2004 Folkbiblioteken 2004 Swedish National Council for Cultural Affairs / Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Producent: Statisticon AB

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Bibliotek 2010. Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek

Bibliotek 2010. Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek Bibliotek 2010 Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek Biblioteksstatistik 2010 Denna publikation är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt

Läs mer

Bibliotek 2011. Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek

Bibliotek 2011. Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek Bibliotek 2011 Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek Biblioteksstatistik 2011 Denna publikation är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Uppdraget om planerna

Uppdraget om planerna Uppdraget om planerna Cecilia Ranemo blogg http://biblioteksstatistik.kb.se e-post biblioteksstatistik@kb.se Sidnummer 1 Nytt uppdrag i KBs instruktion 1 augusti 2011 A. Tillsammans med länsbiblioteken

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

folkbibliotek 2008 Kulturen i siffror 2009:2

folkbibliotek 2008 Kulturen i siffror 2009:2 folkbibliotek 2008 Kulturen i siffror 2009:2 Public Libraries 2008 Folkbibliotek 2008 Swedish Arts Council / Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Förfrågningar: Cecilia Ranemo, tel. 08 519 264 32 Printed

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

FOLKBIBLIOTEKEN 2002 KULTUREN I SIFFROR 2003:4

FOLKBIBLIOTEKEN 2002 KULTUREN I SIFFROR 2003:4 FOLKBIBLIOTEKEN 2002 KULTUREN I SIFFROR 2003:4 Public Libraries 2002 Folkbiblioteken 2002 Swedish National Council for Cultural Affairs / Ansvarig utgivare: Kulturrådet Producent: Statistiska centralbyrån,

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Kulturen i siffror. Folkbiblioteken 2001

Kulturen i siffror. Folkbiblioteken 2001 Kulturen i siffror 2002:2 Folkbiblioteken 2001 Statens kulturråd Public Libraries 2001 Folkbiblioteken 2001 Swedish National Council for Cultural Affairs / Official Statistics of Sweden ANSVARIG UTGIVARE:

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Götalands län Mäklarinsikt 2016:3 Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Välkommen till Sveriges officiella folkbiblioteksstatistik 2010 avseende år 2009!

Välkommen till Sveriges officiella folkbiblioteksstatistik 2010 avseende år 2009! Välkommen till Sveriges officiella folkbiblioteksstatistik 2010 avseende år 2009! Tack för att du lämnar era uppgifter om ert bibliotek! Enkäten består av 22 huvudfrågor. Frågorna är i stort sett desamma

Läs mer

Tillsvidareanställda. Tillsvidareanställda

Tillsvidareanställda. Tillsvidareanställda Hallands konstmuseum 214 Ekonomi Intäkter (kr) Kostnader (kr) Personal Verksamhetsbidrag från landsting/region Statligt bidrag enligt Kultursamverkans-förordningen Statligt bidrag (ej enligt Kultur-samverkans-förordningen)

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Samtliga definitionerioner och information om undersökningen återfinns på www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Sjukhusbibliotek.

Samtliga definitionerioner och information om undersökningen återfinns på www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Sjukhusbibliotek. Välkommen till 2009 års sjukhusbiblioteksstatistik!!! Tack för att du loggat in i frågeformuläret som rör 2009 års sjukhusbiblioteksstatistik!!! Notera vad klockan är när arbetet påbörjas, i slutet av

Läs mer

Bibliotek Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek

Bibliotek Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek Bibliotek 2011 Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek Biblioteksstatistik 2011 Denna publikation är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn KOMPENDIUM Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn Dialogmöte, februari 2014 Danderyd Vaxholm Sundbyberg Lidingö Innehåll Flyktingmottagning i förhållande till befolkning Flyktingmottagning

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

INFORMATION FRÅN LANTMÄTERIET 2015:2 1 (11) Fastighetsregistret

INFORMATION FRÅN LANTMÄTERIET 2015:2 1 (11) Fastighetsregistret INFORMATION FRÅN LANTMÄTERIET 2015:2 1 (11) Fastighetsregistret Statistik t o m kvartal 1 2015 Fastighetsregistret Allmänna delen Innehåll Levande objekt i allmänna delen Avregistrerade objekt i allmänna

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Gotlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Gotland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer