INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK"

Transkript

1 Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid.

2 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna det tryckta ordet och yttrandefriheten. Biblioteket skall såväl i fråga om barn- som vuxenlitteraturen motverka spekulationer i våld, köns- och rasdiskriminering. Biblioteket skall visa respekt för den enskildes önskemål men alltid främja god kvalitet vid val av medier och aktiviteter. Biblioteket skall vara en länk i folkbildningsarbetet. Kommunens bibliotekssystem består förutom stadsbiblioteket i Kulturmagasinet av elva närbibliotek, en bokbuss och uppsökande verksamhet. Tillsammans bildar de en enhet vars sammanlagda mediebestånd skall ge kommuninnevånarna tillgång till ett allsidigt och rikt urval av böcker, tidningar, tidskrifter, språkkurser, talböcker, DVD, CD och E-media. Skillnader i mediebeståndets sammansättning på de olika biblioteksenheterna kan förekomma beroende på närområdets struktur och befolkningsunderlag. Det samlade mediebeståndet skall vara tillgängligt för alla kommuninnevånare utan kostnader der för den enskilde. För hyra av spelfilm tas en avgift. Samverkan sker med Mittuniversitetets och landstingets bibliotek där hänsyn tas till de olika bibliotekens uppdrag och mediabestånd. URVALSPRINCIPER Allmänt Bibliotekets samlingar fungerar som samhällets kollektiva minne. Mediebeståndet vid stadsbiblioteket, närbiblioteken och den uppsökande verksamheten utgör en gemensam resurs. Riktlinjerna för inköp gäller samtliga enheter. Vid medieinköp skall grupper med speciella behov, som barn och ungdomar, invandrare och läshandikappade, särskilt uppmärksammas. Hänsyn bör tas till olika intresseområden. De läsovanas behov skall beaktas. Utgåvor anpassade för läsovanas behov ska finnas, t ex LL-böcker. Bibliotekets urval utgörs av media av god kvalitet. Med kvalitet avses de kriterier som gäller för inköp av skönlitteratur och facklitteratur. Urvalet måste hålla sig inom de ekonomiska ramarna för medieinköp.

3 3 En strävan skall vara att belysa åsikter och värderingar i samhället ur olika synvinklar. Biblioteket tar dock avstånd från media vars innehåll spekulerar i våld och fördomar, förvanskar fakta, ger uttryck för rasism eller könsdiskriminering eller förföljelse av oliktänkande. Hänsyn till efterfrågan och inköpsförslag från allmänheten ska iakttas och bedömas utifrån inköpspolicyns urvalskriterier för kvalitet. Urvalsprinciperna gäller också för gåvor. Biblioteket förbehåller sig rätten att avgöra om dessa ska ingå i beståndet. Litteratur som inte köpts av kvalitetsskäl, fjärrlånas inte. Medieurval omfattar även fortlöpande översyn av det befintliga beståndet genom ersättnings- och kompletteringsköp samt gallring. Skönlitteratur Biblioteket skall erbjuda ett rikt bestånd av såväl äldre som modern skönlitteratur, framför allt på svenska men också på främmande språk. Den svenska litteraturens olika tidsepoker och riktningar skall vara väl representerade. Nya författarskap skall uppmärksammas. Stor vikt läggs vid skönlitteratur som har god språklig och litterär form, levande miljö- och personskildring och som stimulerar fantasin, ger god underhållning och vidgar läsarens förståelse för sin egen och andras verklighet. Facklitteratur Facklitteratur skall finnas inom alla ämnesområden och för alla åldrar och skall bestå av såväl grundläggande som mera avancerade verk. Vid urvalet läggs största vikt vid faktainnehållets saklighet, kvalitet och aktualitet. Den facklitteratur som anskaffas skall i första hand ha allmänt intresse. Läromedel för grundskolan köps inte in. Kurslitteratur köps när den bedöms vara av allmänt intresse.

4 4 Tidningar och tidskrifter Tidningar och tidskrifter får allt större betydelse i dagens informationstäta samhälle. På biblioteket skall finnas ett rikt och mångsidigt utbud av tidskrifter för aktuell samhällsorientering, kunskap och stimulans på såväl svenska som främmande språk. Biblioteket har ett särskilt ansvar för att tillhandahålla kulturtidskrifter. De allmänpolitiska tidskrifterna skall ha en bredd, som bidrar till att hålla samhällsdebatt och opinionsbildning levande. Stor vikt läggs vid facktidskrifter inom ämnesområden där böcker saknas eller snabbt blir inaktuella. Dagstidningarna bör ha en bred geografisk och språklig spridning. Förutom nordiska och europeiska tidningar bör tidningar erbjudas även från de språkområden, varifrån kommunens flyktinggrupper kommer. Talböcker Biblioteken svarar för huvudparten av de läshandikappades litteraturförsörjning. Biblioteket skall därför tillhandahålla ett stort och allsidigt utbud av talböcker för såväl synskadade som andra talboksberättigade grupper. Talboksbeståndet skall bestå av fackoch skönlitteratur för både barn och vuxna. Ett urval av tidningar och tidskrifter som finns inlästa skall också finnas. AV-media förutom talböcker AV-media är ett viktigt komplement till och ibland en ersättning för tryckta media och omfattar ljudböcker, språkkurser, musikinspelningar, diabilder, mikrofilmat material samt DVD och CD-media. Vid inköp av dessa media gäller samma grundläggande urvalsprinciper som vid köp av litteratur.

5 5 Elektroniska media Biblioteket ska tillhandahålla elektroniska media i form av databaser, E-böcker, E- ljudböcker och CD-ROM. Biblioteket ska noga följa den snabba utvecklingen inom detta område och vara öppen för nya elektroniska media. Dessa media kompletterar eller i vissa fall ersätter traditionella, pappersbundna media. Samma regler för kvalitet, opartiskhet etc. gäller för elektroniska media som biblioteket tillhandahåller som för de traditionella informationsbärarna. Internet Förutom media som köps in till biblioteken erbjuder biblioteket också information som kan nås via Internet. Informationen på nätet är fri och något särskilt urval för vad som är åtkomligt från biblioteket kan inte göras. Biblioteket kan genom att visa på och informera om intressanta länkar och hemsidor underlätta åtkomsten av seriöst och intressant material. Det finns grundläggande regler för användningen av bibliotekets internetdatorer.

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör

dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Avgränsning 2 Definitioner 2 Intressenturval 2 Skolbiblioteksfrågan i lagrummet 5 Vad som har sagts 5 Skolbibliotek i

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

Framgångsrikt, men förbisett

Framgångsrikt, men förbisett om bibliotekets betydelse för integration Svensk Biblioteksförening april 2008 SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Box 70380, 107 24 STOCKHOLM Tel: 08-545 132 30. Fax. 08-545 132 31 E-post: info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss ett uppdrag för Sveriges kommuner och landsting Skolbiblioteket finns där kompetens och resurser blir synliga och samverkar med elever och pedagoger. Skolbiblioteket

Läs mer

Vi arbetar i medborgarnas tjänst

Vi arbetar i medborgarnas tjänst Vi arbetar i medborgarnas tjänst En kartläggning av mediestrategiskt arbete på bibliotek utifrån normerande dokument Åsa Söderlind Gullvor Elf Vi arbetar i medborgarnas tjänst En kartläggning av mediestrategiskt

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna

Lätt att hitta lätt att låna Lätt att hitta lätt att låna Ny modell för bibliotekens nationella mediesamarbete en utredning av bibliotekens fjärrlån Annette Johansson AnnJo Konsulteri Nils G Storhagen New Logistics Institute AB KB:s

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Förord I den svenska skolan sker just nu stora förändringar, med ny skollag, nya läroplaner och ett nytt betygssystem. Samtidigt förändras

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

En Europeisk Referensram

En Europeisk Referensram NYCKELKOMPETENSER FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE En Europeisk Referensram Nyckelkompetenser för livslångt lärande en europeisk referensram är en bilaga till Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18

Läs mer

Fakta om bibliotek 2012

Fakta om bibliotek 2012 Fakta om bibliotek 212 1 2 Kapitelrubrik Satsningar lönar sig Svensk Biblioteksförening genomför kontinuerligt undersökningar och sammanställer fakta från andra aktörer i syfte att ge argument för och

Läs mer

Värdegrundsdelegationen. Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Värdegrundsdelegationen. Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Värdegrundsdelegationen Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Tryck: Elanders, mars 2014 Foto: Lagbok, foto: Fredrik Sandberg/TT Domstolshandling, foto: Jessica Gow/TT SMSdeklaration,

Läs mer

Biblioteken och de nationella minoriteterna

Biblioteken och de nationella minoriteterna Biblioteken och de nationella minoriteterna hur svenska folkbibliotek arbetar för romer, judar, tornedalingar, samer och sverigefinnar. Sara Ahlryd, Lotta Vigur, Joacim Hansson Avdelningen för biblioteks-

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Lise-Lotte Andersson & Pia Möller Heikkilä December 2008 Examensarbete, 15 högskolepoäng

Läs mer

2 MTM:s rapporter. Tid för teckenspråk. Utredning om teckenspråkig läsning. Helena söderlund

2 MTM:s rapporter. Tid för teckenspråk. Utredning om teckenspråkig läsning. Helena söderlund 2 MTM:s rapporter Tid för teckenspråk Utredning om teckenspråkig läsning Helena söderlund Tid för teckenspråk Utredning om teckenspråkig läsning helena söderlund Upplysningar om innehållet: Myndigheten

Läs mer

Alltid kön, men inte bara kön

Alltid kön, men inte bara kön Alltid kön, men inte bara kön Kartläggning och analys av arbetet med könsuppdelad statistik vid Statens musikverk Stockholm 2014 Peter Bjerkesjö, Erika Edquist, Miriam Hurtado Bodell, Maria Stenman Innehåll

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

av människor med funktionshinder

av människor med funktionshinder Om bemötande av människor med funktionshinder Ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande UTGIVEN AV SISUS Bemötandeuppdraget BEMÖTANDEUPPDRAGET Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd,

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer