Medieplan på Rinkeby bibliotek

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medieplan på Rinkeby bibliotek"

Transkript

1 Medieplan på Rinkeby bibliotek 1. Beskrivning av nuläget. I Rinkeby bodde människor, fördelat på hushåll, varav 67 % med utländsk bakgrund, i Tensta , varav 61% med utländsk bakgrund. Tensta och Rinkeby bibliotek tillhör, sedan 2001, samma enhet. Detta innebär att vi är medansvariga för den bild av Sverige som våra besökare från så många olika länder får. Fri och jämlik tillgång till information och litterära upplevelser blir därför extra viktiga uppgifter för våra bibliotek. Vi kommer att samordna våra inköp och dela ansvar när det gäller utländsk litteratur i avsikt att höja den gemensamma kvaliteten på enhetens utländska mediebestånd. Vi vill i framtiden gemensamt förvalta ett flytande bestånd, som riktar sig till studerande i Tensta och Rinkeby (Se målgrupper.) Befolkningen är ung, och in- och utflyttningen är hög. Ett drygt hundratal språk talas här. Här återfinns hela världen i de olika kulturerna, språken och religionerna. Många av invånarna kommer från länder som har en muntlig tradition, och för många är religionen en viktig del av vardagen. Servicehuset i Rinkeby har sammanlagt ca. 120 boende; inkl. boende för dementa. De dominerande språken är svenska, spanska, turkiska och persiska. Vi ansvarar för biblioteksservice 1 timme/vecka i servicehusets eget bibliotek. I Rinkeby finns ca.30 lokala föreningar. (Se pärm i närmagasinet.) Arbetslösheten är mer än dubbelt så hög som i övriga Stockholm. Utbildningsnivån hos bibliotekens besökare varierar alltifrån analfabeter till högutbildade. Många studerar på grundskolenivå. Bibliotekens roll i det livslånga lärandet kan inte nog betonas. I Rinkeby finns även Språkforskningsinstitutet. Våra medieinköp ska därför bygga på tanken att biblioteket är en unik resurs i det livslånga lärandet. Invånarna i stadsdelarna ska ha samma möjligheter som människor i andra delar av landet att bli en del av det svenska samhället, möta den svenska kulturen, litteraturen, såväl som hela världens litterära mångfald, skaffa sig utbildning och försörjning, men också behålla sin språkliga och etniska identitet. Utbildning Rinkeby: Efter högsta utbildningsnivå Utbildningsnivå Folk/grundskola Gymnasium Eftergymnasial Uppgift saknas år: ,2 % 36,0 % 18,7 % 11,1 % Stockholm: Efter högsta utbildningsnivå Utbildningsnivå Folk/grundskola Gymnasium Eftergymnasial Uppgift saknas år: ,3% 36,9% 48,5% 2,2% 1

2 I Rinkeby finns 19 kommunala förskolor fördelat på 5 förskoleenheter och 15 förskolor inom den enskilt drivna förskoleverksamheten. Dessutom finns en öppen förskola och ett familjedaghem. Studentbostäder: I Rinkeby finns 5 kommunala grundskolor: 3 st. 1-6 år; 1 st. 1-9 år och 1 st. 7-9 år Utrustade med skolbibliotek och bemannade med utbildade bibliotekarier. Det finns dessutom en fristående grundskola med data, engelska och franska som profil. Närmsta gymnasieskola finns i Tensta. Competens i Götaland AB bedriver SFI-utbildning i Rinkeby. I Tensta finns Västerorts vuxengymnasium. Antal studerande:ca.400 elever för närvarande Åsö vuxengymnasium bedriver undervisning i engelska i Folkets hus lokaler Antal studerande: ca 30 elever (kvinnor) Sundbybergs folkhögskola erbjuder utbildningar i omvårdnad/omsorg där många Rinkebybor studerar. Antal studerande: Kunskapsutveckling i Stockholm erbjuder bl.a. basutbildningar och vårdbiträdesutbildningar i lokaler på Hindertorpsgränd. Antal studerande: Befolkningen fördelar sig enligt följande storleksordning: (2002) Somalia (som) Bosnien 521 (bos) Polen 193 (pol) Turkiet (tur) Chile 472 (spa) OSS 119 (rus) Irak (ara) Finland 440 (fin) Marocko 115 (ara) Grekland 913 (gre) Iran 424 (per) Spanien 95 (spa) Syrien 578 (ara) Etiopien 413 (tir) Språk; ungefärlig fördelning: Arabiska 1895 Bosniska 521 Ryska 119 Somali 1580 Finska 440 Kurdiska Turkiska 1571 Persiska 424 Romani Grekiska 913 Tigr./Amarinja 413 Engelska Spanska 567 Polska 193 Svenska Åldersfördelning % 14% % 15% % 14% % 31% % 19% % 5% 80-1% 1% 2

3 Cirkulation Antal aktiva låntagare efter ålder (mars 2004 t.o.m. mars2005) lånades media ut på biblioteket 2003 lånades media ut på biblioteket 2004 lånades media ut på biblioteket Barnböcker fack skön Vuxenböcker fack skön Multimedia Video AV- media Cirkulationstalet ,07 2,03 2,2 Varje Rinkebybo lånade i genomsnitt: ,2 7,9 6,8 Bibliotekets karaktär På biblioteket finns ca böcker. Av dessa är ca: vuxen- och barnböcker är på svenska, som är det gemensamma språket och 8000 är på utländska språk. Vi har böcker på 24 olika språk samt tidningar och tidskrifter på ca.13 språk. Vi har en stor samling religös litteratur samlad under avdelningen Abrahams barn. Vi har ett relativt stort utbud av språkkurser, studielitteratur, video/dvd-filmer och musik på CD. Vi har fem publika datorer, varav en har tillgång till den publika bibliotekskatalogen, OPAC, informationsdatabaser m.m. Tre datorer är tillgängliga för Internetbokningar och en för ordbehandling. 3

4 2. Vår medieplan Målgrupper Vid medieinköp vill vi prioritera barn och ungdom samt studerande inom SFI, Grundvux och Komvux samt högskole- och universitetsstuderande på följande områden: Språk, pedagogik, etnografi, samhälle och religion sedda ur ett mångkulturellt perspektiv. Prioriterade språkområden Rinkeby och Tensta bibliotek delar ansvar för inköp av litteratur på vissa språk, där ett av biblioteken har huvudansvaret för inköp och det andra erbjuder ett aktualitetsbestånd: Medier; inte äldre än fem år, generellt sett samt periodika. Vi vill på detta sätt komplettera varandras mediebestånd av framför allt utländska medier. Medier på de prioriterade språken avser alla typer av medier. Språk Ansvar Arabiska Rin/Ten Romani Rin Bengali Rin Ryska Rin/Ten Bos/Ser/Kro Rin Somali Rin Engelska Rin/Ten Spanska Ten Finska Ten Svenska Rin/Ten Franska 1 Tigrinja/ Rin/Ten Grekiska Rin/Ten Amarinja Hindi Dep. Turkiska Rin/Ten Kurdiska 2 Tyska Persiska Ten Urdu Inköpspolicy Vi ska vara mycket lyhörda för låntagarnas önskemål och överväga inköp av medier som efterfrågas. Svårighetsgrad När det gäller beskrivning av mediernas svårighetsgrad, särskilt beträffande facklitteraturen, rekommenderar vi följande begrepp: Avancerad, populär och lättläst litteratur. Dessa kan användas i de enskilda medieplanerna för varje ämnesområde. Avancerad litteratur: Litteratur som vänder sig till universitets- och högskolestuderande. Populär: Populärvetenskaplig litteratur som vänder sig till en intresserad allmänhet i arbete, studier och på fritid. Lättläst: Lättläst och förenklande, i hänseende till språk och typografi. 1 Ev. inköp av franska bilderböcker. 2 Inköp eller dep. fr. IB? 4

5 Virtuella biblioteket Det virtuella biblioteket består av databaspaketet och Book-IT som är tillgängliga via OPAC. Dessutom ingår Internet samt olika e-medier. Det virtuella biblioteket är en gemensam resurs för hela SSB. Vi bör sträva efter att öka tillgängligheten till dessa tjänster för våra besökare. Tillgången till det virtuella biblioteket påverkar vår mediebudget direkt eftersom vi kan välja att enbart ha viss litteratur i elektronisk form. Exponering Bibliotekets medier bör, på lämpliga ytor, exponeras på ett sätt som väcker läslust. Gallring/magasinering Vi bör undvika att ha flera exemplar av samma titel. Undantag från regeln kan göras av pedagogiska skäl beträffande t.ex. medier för bokprat, läsecirklar, lokala samlingar, kurslitteratur, språkkurser och lexikon och medier för förskola och grundskola som gäller temaarbeten. Äldre upplagor skall gallras och bytas ut om det finns en sådan rekommendation. Magasinering av medier bör i första hand undvikas. Medier som är smutsiga eller trasiga ska gallras och ersättas om det finns behov. Gallrade medier erbjuds som gåva till andra biblioteksenheter eller går till försäljning som annonseras på vår webbsida. 5

MEDIEPLAN 2015. Utarbetad och sammanställd av Mediegruppen och antagen våren 2014 Reviderad 2015

MEDIEPLAN 2015. Utarbetad och sammanställd av Mediegruppen och antagen våren 2014 Reviderad 2015 1 MEDIEPLAN 2015 Huvuduppgiften är att ge alla människor tillgång till information för sin personliga utveckling, utbildning, kulturella berikning, avkoppling, ekonomiska verksamhet och välunderrättade

Läs mer

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla.

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. MEDIEPLAN FÖR LESSEBOS BIBLIOTEK 2013 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Innehåll Mål...3 Bakgrund kommun...3

Läs mer

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 1 CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 FÖRORD Medieförsörjningsplanen syftar till att få till stånd tydliga riktlinjer för ansvarsfördelningen mellan Internationella bibliotekets

Läs mer

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län En studie genomförd i november och december 2014 av Ulla Hjorton INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Utgångspunkter 4 Uppdrag och syfte 4 Lagen och personer

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN MARIESTADS STADSBIBLIOTEK FÖR HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER

BIBLIOTEKSPLAN MARIESTADS STADSBIBLIOTEK FÖR HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER BIBLIOTEKSPLAN FÖR MARIESTADS STADSBIBLIOTEK HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN MARIESTADS KOMMUN MARS 2005 Innehållsförteckning sida Förord 3 Mariestads Stadsbibliotek 4 Omvärlden

Läs mer

Framgångsrikt, men förbisett

Framgångsrikt, men förbisett om bibliotekets betydelse för integration Svensk Biblioteksförening april 2008 SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Box 70380, 107 24 STOCKHOLM Tel: 08-545 132 30. Fax. 08-545 132 31 E-post: info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Medieplan för de kommunala biblioteken i Sigtuna kommun

Medieplan för de kommunala biblioteken i Sigtuna kommun Medieplan för de kommunala biblioteken i Sigtuna kommun 2006 2007-08-30 Gunnel Wikström Johansson Medieplan för Centrumbiblioteket och Valstabiblioteket 2006 Inledning Kommunen Sigtuna kommun har ca 37

Läs mer

Biblioteksplan för Högsby kommun

Biblioteksplan för Högsby kommun Rev 2007-12-04 Rev 2008-03-06 Rev 2008-09-01 Antagen KF 2009-03-26, 51 Rev KS 2012-03-13 Rev och antagen KF 2012-04-02, 46 Biblioteksplan för Högsby kommun 2011-2015 Inledning Folkbiblioteken står i dag

Läs mer

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan Svensk Biblioteksförening Arbetar för skol-, folk-, vård- och forskningsbibliotek. Föreningen är ideell och har cirka 550 institutionella och 3 000 enskilda medlemmar. Föreningen har funnits sedan år 2000

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17

media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17 media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17 Innehåll 2 inledning 4 media 2006 bakgrund och förutsättningar 10 vad har hänt under 2006 16 nedslag i grupperna 25 2007 och vidare Under 2006

Läs mer

Biblioteksplan för Nora kommun

Biblioteksplan för Nora kommun Biblioteksplan för Nora kommun Del 1 Vad är en biblioteksplan? En biblioteksplan skall ses som en möjlighet att formulera en lokal bibliotekspolitik, som inte bara lyfter fram de traditionella värdena

Läs mer

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Region Skåne regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20 Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB INNEHÅLL Sida 1. MÖJLIGHETERNAS RUM 1 2. UTGÅNGSPUNKTER 2 3. BIBLIOTEKETS UPPGIFTER 3 4.

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för

Läs mer

Folkpost på tre sekunder!

Folkpost på tre sekunder! Folkpost på tre sekunder! En plan med sikte mot en nationell katalog dnr 241-KB 761-2011 Kungl. biblioteket libris@kb.se Innehållsförteckning Sammanfattning. 3 1. Inledning... 5 1.1 Uppdraget...5 1.2 Genomförandet...5

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

Kommunikationsplan. för. Sandvikens Folkbibliotek

Kommunikationsplan. för. Sandvikens Folkbibliotek Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(13) Marcus Strand 026-24 16 12 marcus.strand@sandviken.se Kommunikationsplan för Sandvikens Folkbibliotek Sandvikens Folkbibliotek Version nr 1 Kommunikationsplan

Läs mer

När världen krymper måste biblioteket bli större

När världen krymper måste biblioteket bli större När världen krymper måste biblioteket bli större en rapport om Det mångspråkiga biblioteket utveckling av interkulturella mötesplatser, ett ESF-projekt 1 inneh å ll Innehåll Inledning till UNESCOS Folkbiblioteksmanifest

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Biblioteksplan 2006 1 Innehållsförteckning sid Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Bibliotekets uppdrag ur Kultur- och fritidsstrategi 4 Operationella mål och mätetal 5 Personal och ekonomi 6 Biblioteksorganisation

Läs mer

Bibliotek 2011. Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek

Bibliotek 2011. Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek Bibliotek 2011 Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek Biblioteksstatistik 2011 Denna publikation är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt

Läs mer

Nytta och nöje på nätet

Nytta och nöje på nätet Nytta och nöje på nätet Digitalt medborgarskap i Östergötland 2011-01-01 Slutrapport Internet för alla Sofia Larsson och Anne Hederén, Länsbibliotek Östergötland Sammanfattning Projekt Nytta och nöje:

Läs mer

Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009

Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009 2010-04-13 Biblioteken 2009 Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009 Har du ett bibliotek saknar du ingenting Marcus Tullius Cicero Uppvidinge biblioteks verksamhetsberättelse 2009 Ekonomi: Bibliotekets

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer