Medieplan Finströms bibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medieplan Finströms bibliotek"

Transkript

1 Medieplan Finströms bibliotek Om kommunen Finströms ligger centralt på Åland och Godby är norra Ålands centralort. I Finström finns: En grundskola åk 1-6, Källbo skola i Godby. I skolan inryms även eftis och norra Ålands specialklass Sunnanäng. Tre daghem, Emkarby, Pålsböle och Godby. Godby högstadieskola för alla elever på Norra Åland samt Ålands folkhögskola. I Godby finns även Ålands omsorgsförbunds dagcenter. Äldreboendet Rosengård och ett stödboende Linneagården. Befolkningen Finströms befolkning uppgick till personer varav hälften (drygt 1.300) bor i Godby, Grelsby och Ämnäs. Om biblioteket Finströms bibliotek ligger centralt i Godby och har egna lokaler i anslutning till Källbo skola. Biblioteket flyttade in hösten Lokalytan är 393 m 2, sociala utrymmen inräknade, till detta kommer ett magasin om cirka 40 m 2. Till följd av bibliotekets centrala läge utnyttjas det förutom av finströmare flitigt av norrålänningar och jomalabor. Besök /7, /10, /8,7 Utlån /13, /16, /16,6 Bestånd /7, /8, /7,9 Av beståndet är (18.888) böcker och (1.361) övriga medier. Biblioteket är öppet för allmänheten 32 tim/vecka (må to kl 12 20). Till detta kommer skolans besök. Skolklasserna besöker biblioteket regelbundet under skolåret, åk1 3 en ggn/vecka, åk 4 6 en ggn/varannan vecka. Samtliga daghemsavdelningar och lekparken besöker biblioteket en ggn/termin. Biblioteket har även service med bokkassar på kommunens daghem och i lekparken. Biblioteket ordnar högläsning i Rosengård och öppna sagostunder. Kulturaktiviteter arrangeras och varje månad öppnas en ny utställning. Biblioteket har fyra publika datorer. Besökarna har möjlighet att koppla upp sina egna bärbara datorer och sedan 2012 finns gratis wifi att tillgå. Samtliga datorer har direktuppkoppling till bibliotekets katalog på internet. Datorerna kan bokas. Målgrupp Finströms bibliotek är ett kommunbibliotek där den breda allmänheten är huvudmålgruppen. Vi vill uppmuntra barn och ungdomars läsintresse genom regelbundna klassbesök och hänsyn till detta tas redan i inköpsskedet. Vi försöker också inspirera barnfamiljer att besöka biblioteket. Biblioteket är med i det åländska bibliotekssamarbetet därför är alla låntagare välkomna till vårt bibliotek på samma villkor som finströmare som i sin tur kan utnyttja alla åländska kommunbibliotek. Personal Personalen består av en biblioteksassistent (20 tim/v), en barn- och ungdomsbibliotekarie (28 tim/vecka) samt kultur- och fritidschefen som är bibliotekarie och jobbar heltid. Cirka 70 % av kultur- och fritidschefens arbetstid ägnas åt biblioteket. Inköpspolicy Vi ska vara lyhörda för låntagarnas önskemål och överväga inköp av medier som efterfrågas. Vi ska tänka på att köpa in media för alla åldrar och i olika genrer. Fackböckerna ska vara tillförlitliga och aktuella. Vi köper inte in medier som innehåller rått underhållningsvåld, rasism, förföljelse av oliktänkande eller könsfördomar. Biblioteket ska vara neutralt i politiska och religiösa frågor. För medier som berör specialintressen eller som har begränsat intresse för breda grupper hänvisar vi till stadsbiblioteket. Vi köper in det mesta av den åländska utgivningen. Medier köps i första hand från BTJ och AdLibris. De lokala bokhandlarna används för kompletteringar och det åländska utbudet.

2 Gallring Gallring är viktigt för att hålla mediebeståndet intressant och i bra skick. Detta tänker vi på vid gallring: undvika att ha fler exemplar av samma titel (undantag Alandica som berör Finström och vissa populära barntitlar) gallring övervägs alltid för medier som inte varit utlånade på dagar inte ha medier med föråldrat eller missvisande innehåll medier som är tråkiga och oattraktiva gallras äldre upplagor av facklitteratur gallras och ersättas om det finns en sådan rekommendation smutsiga/slitna och trasiga medier ska gallras och ersättas om det finns behov Gallrade medier säljs eller bortskänkes. Internationell rekommendation för gallring 8% av beståndet. Magasinering ska undvikas. vuxen skön: klassiker och kända författarskap. vuxen fack: överväga magasinering noga, tex hantverksböcker om udda tekniker, biografier/memoarer över kända personer. barn skön: samma som vuxen. barn fack: magasineras bara i undantagsfall. för Alandica-material är huvudlinjen att det magasineras i stadsbiblioteket som har till uppgift att samla åländsk utgivning. Material med anknytning till Finström magasineras även hos oss. Om medieplanen Medieplan har vi som ett hjälpmedel vid inköp och gallring, för att bättre kunna tillgodose biblioteksbesökarnas behov och effektivisera vårt arbete. Medieplanen ger kunskap om beståndet och hur det utnyttjas. Den hjälper oss att bestämma vad vi ska satsa på, sätta upp mål och följa upp vår verksamhet. En medieplan och strategi för beståndet är viktig för att skapa utrymme för exponering. Rekommendationer Hälften av mediebeståndet kan vara äldre än fem år gammalt. De minsta kommunerna i Sverige har i medeltal 6,9 ex per innevånare, medeltal för Åland 11,63, Finström 7,9 (8,0). Nyttjandegrad bör ligga på 4-5, medel för Åland 1,5, Finström 2,1 (2,7). Antal nya exemplar per invånare: 0,23 nya ex per invånare totalt i Sverige, medeltal för Åland 0,57, Finström 0,38 (0,46). Finströms siffror uppdaterade. Kvalitetsrekommendation för de allmänna biblioteken. Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2011:7 Lån 18 lån/inv (16,6) Besök 10 besök/inv (8,7) Nyförvärv böcker/1000 inv (839/2500inv), 1 ny bok/barn u. 15 år. (0,86) Tidningar/Tidskrifter årgångar/1000 inv (43/2.500 inv) Om siffrorna Tagits fram för perioden 1 september september Medier i magasin samt tidskrifter är inte medräknade. Cirkulationstal har tagits fram separat för speciella placeringar exv Alandica, dvd, musik. Inom ( ) anges jämförelsesiffran mot 2012/2010. Siffrorna för ålder på beståndet har inte tagits fram denna gång. Dessutom har vi valt att endast ta fram cirkulationstal och fakta kring våra största fackavdelningar. Detta eftersom det är där förändringar slår igenom snabbare. Värt att ha i minnet att siffrorna för 2012 baserar sig på statistiken 2011 vilket var ett extremt bra år vad gäller utlåningen i Finströms bibliotek. Mål Cirkulationstalet för skönlitteratur bör komma upp i 1,5. Cirkulationstalet för fackavdelningarna bör komma upp i 1. Medieplanen följs upp och revideras vartannat år, nästa gång 2016 då tas även uppgifter om beståndets ålder samt siffror för samtliga fackavdelningar fram. Vuxen D Filosofi och psykologi Bestånd: 202 (228 /263) Förvärv: 8 (9/30) Gallring: 39 (13/8) Utlån: 175 (255 /382) Cirkulationstal: 0,87 (1,11 /1,45) Ålder bestånd: 128 < 5år, 135 > 5år (128 < 5år, 135 > 5år) En populär avdelning där beståndet har en bra balans åldersmässigt. Kommer många nya böcker inom området. En trendig avdelning som bör gallras regelbundet. Att lånen minskat kan delvis bero på införandet av en familjehylla. H Skönlitteratur Bestånd: 2496 (2669 /2712) Förvärv: 149 (129/156) Gallring: 275 (149 /117) Utlån: 3450 (3087/3092) Cirkulationstal: 1,38 (1,16/1,14) Ålder bestånd: 779 < 5år, 1866 > 5år (809 < 5år, 1875 > 5år)

3 Skönlitteraturen ökar i antal lån och cirkulationstal. Vår målsättning är ett cirkulationstal på minst 1,5. Deckare: Beståndet är 1016 (1004 /933) och utlåningen 2022(2025 /1912) vilket ger ett cirkulationstal på 1,99 (2,02 /2,05). Utlåningen av deckare utgör 59 (65 /60) % av lånen av skönlitteratur. Deckarnas andel av lånen har minskat. Biblioteket har en del skönlitteratur på finska och engelska. Det finns en viss efterfrågan och beståndet bör förnyas regelbundet. N Geografi Bestånd: 270 (287 /345) Förvärv: 13 (22/27) Gallring: 34 (50/4) Utlån: 163 (232 / 293) Cirkulationstal: 0,6 (0,81/0,85) Ålder bestånd: 123 < 5år, 155 > 5år (111 < 5år, 219 > 5år) Efterfrågan på resehandböcker och reseskildringar har minskat. Vi har fortfarandet en del folianter som börjar falla för ålderstrecket men det är svårt att hitta nya motsvarande. Beståndet behöver förnyas regelbundet eftersom innehållet snabbt blir inaktuellt. En rekommendation är att förnya reseguider vart femte år. Böcker om populära resmål prioriteras. Eftersom resehandböckerna är ganska dyra bör vi kanske fundera ett extra varv kring inköpspolicyn? Resetidskrifter som Allt om resor och Vagabond är ett bra komplement. Även National Geographic tangerar detta ämnesområde. P Teknik, industri, kommunikationer Bestånd: 427 (437 /416) Förvärv: 15 (31 /21) Gallring: 37 (21 /22) Utlån: 394 (571 /570) Cirkulationstal: 0,92 (1,31 /1,37) Ålder bestånd: 138 < 5år, 293 > 5år (135 < 5år, 285 > 5år) Utlånen har minskat klart. Böcker om snickeri, husbyggnad och hobbyböcker är fortfarande populära. Vi ska titta igenom avdelningen noga och analysera vad minskningen beror på. Q Ekonomi och näringsväsende Bestånd: 884 (828 /736) Förvärv: 49 (55 /61) Gallring: 66 (27 /1) Utlån: 1171 (1409 /1213) Cirkulationstal: 1,32 (1,7 /1,65) Ålder bestånd: 348 < 5år, 472 > 5år (294 < 5år, 443 > 5år) Bibliotekets populäraste fackavdelning och en av de bredaste. Här finns bland annat matlagning, inredning, trädgård, handarbete, jakt och fiske. Nyutgivningen är stor. Beståndet har ökat medan utlånen minskat. Finns skäl att fundera över inköp/gallring. Försöka öka skyltningen. V Medicin Bestånd: 269 (270 /347) Förvärv: 8 (19 /22) Gallring: 15 (27 /7) Utlån: 263 (297 /344) Cirkulationstal: 0,98 (1,1 /0,99) Ålder bestånd: 114 < 5år, 152 > 5år (136 < 5år, 225 > 5år) Viktigt att hålla beståndet aktuellt. Speciellt efterfrågas böcker om dietik, friskvård och alternativ medicin. Vid inköp tänk på att våra böcker om alternativ medicin behöver förnyas. Specialplaceringar Alandica Att skapa en lokalsamling över litteratur med Finströmsanknytning är ett framtida mål. Beståndet uppgår till 599 (708/735) exemplar och cirkulationstalet är 0,61 (0,78/0,49). Utlånen minskar men på grund av gallringen har cirkulationstalet inte påverkats så mycket. Avdelningen har fått en mer synlig placering i biblioteket med mycket mer utrymme för exponering. DVD-hyllan Filmer för vuxna har köpts in sedan 2008 och är populära bland låntagarna. Beståndet är 267 (213 /117) exemplar och cirkulationstalet 3,28 (6,63 /10,37). Beståndet har ökat samtidigt som utlånen minskat ganska drastiskt från 1412 till 877. Filmer är dyra eftersom de köps med utlåningsrättigheter och inköpen bör diskuteras noga. Ljudböcker Efterfrågan på ljudböcker ökar och beståndet ökar till följd av en medveten inköpspolicy. Bibliotekets bestånd är 437 (308 /166) exemplar och cirkulationstalet 1,77 (2,33 /2,75). Antalet utlån har ökat från 719 till 774. Vid inköp prioriteras mp3-format. Jul Bestånd 95 (96 /92) ex och 99 (98 /87) utlån ger ett cirkulationstal på 1,04 (1,02 /0,95). Böckerna exponeras endast under cirka två månader/år.

4 Musik Bestånd 358 (337) ex och 214 (499) utlån ger ett cirkulationstal på 0,6 (1,48). Cirkulationstalet har mer än halverats och musik efterfrågas inte längre. Detta bör beaktas vid inköp. Familjehylla Bestånd 110 (104) ex och 86 (137) utlån ger ett cirkulationstal på 0,78 (1,32). Biografier Bestånd 355 (401) ex och 392 (410) utlån ger ett cirkulationstal på 1,1 (1,02). Biografiernas popularitet håller i sig. En del smalare biografier köps inte in utan lånas via stadsbiblioteket. Barn och ungdom Lånen av barn- och ungdomsmedia står för 60 (57,9 /44,8) procent av bibliotekets utlåning. Skönlitteratur lånas mest medan facklitteratur står för 9,4 (7,8 /10,8) % av all utlåning. I Finström finns 434 barn och ungdomar i åldern 0-14 år. Utlånen 57,7 (51,3 /38,4) per barn. Bibliotekets policy är att skolbarnen får ha högst tio medier lånade samtidigt. Värt att notera är att barnen står för 26 % av bibliotekets lån medan vuxna står för 57 %. Dvs många vuxna (barnfamiljer) lånar på barnavdelningen. Detta bör vi tänka på både vid inköp och exponering. uh Skönlitteratur Bestånd: 3249 (3570 /3857) Förvärv: 147 (204 /365) Gallring: 193 (195 /399) Utlån: 7381 (7240 /6104) Cirkulationstal: 2,27 (2,06 /1,58) Ålder bestånd: 1728<5 år, 1842>5 (2018<5 år, 1819>5) Utlånen har ökat något och i kombination med att beståndet minskat har cirkulationstalet ökat. Avdelningen ska gallras ofta. Skyltas väl. Dubbletter köps in i undantagsfall. Exponeringen har ökat. Böckerna är försedda med genremärken. Bilderböcker Bestånd: 1493 (1479 /1392) Förvärv: 73 (63 /77) Gallring: 48 (33 /154) Utlån: 5470 (5235 / 3872) Cirkulationstal: 3,66 (3,54/2,78) Bilderböcker lånas också av de lägre klasserna i skolan och av många barnfamiljer. Beståndet har ökat trots avskrivningar de senaste åren. Vi behöver vara kritiska vid inköp och gallring behövs regelbundet. Slitna populära exemplar byts ut. Börja läsa Bestånd: 608 (623 /574) Förvärv: 39 (31 /43) Gallring: 8 (15 /21) Utlån: 3036 (2699 /1489) Cirkulationstal: 4,99 (4,33 /2,59) Cirkulationstalet har ökat markant bland annat till följd av ökat elevantal i skolan. Även beståndet har ökat en förklaring är att en del böcker togs från Pålsböle skola. Men det har framförallt kommit många nya bra BL-böcker som vi köpt in. Viktig avdelning för skolan. Vi försöker satsa på serier med fler delar samt på olika nivåer. Tänk på att köpa in böcker med enbart stora bokstäver. Avdelningen behöver gallras och vi ska se över om det är möjligt att förnya hela Palle-serien. Pekböcker Bestånd: 436 (422 /342) Förvärv: 14 (48 /28) Gallring: 14 (5 /21) Utlån: 1727 (2122 /1582) Cirkulationstal: 3,96 (5,03 /4,63) Beståndet har förnyats och kompletterats och är något så när aktuellt. Det bör hållas på nuvarande nivå. Lånen har minskat med 400! Rim&ramsor Bestånd: 59 (60 /59) Förvärv: 1 (0 /0) Gallring: 2 (0 /14) Utlån: 27 (73 /29) Cirkulationstal: 0,46 (1,22 /0,49) Utlåningen har mer än halverats och är tillbaka på 2010 års nivå. Bör analyseras. Gammalt bestånd. Sagor&sägner Bestånd: 159 (186 /206) Förvärv: 1 (0 /2) Gallring: 8 (4 /47) Utlån: 341 (519 /147) Cirkulationstal: 2,14 (2,79 /0,71) Cirkulationstalet är fortfarande ok men har sjunkit. Kunde lyftas fram mer. Har fått en ny plats. Beståndet behöver fräschas upp. uk Historia Bestånd: 141 (135 /161) Förvärv: 0 (0 /1) Gallring: 10 (4 /19) Utlån: 162 (112 /148) Cirkulationstal: 1,15 ( 0,83 /0,9)

5 Ålder bestånd: 10<5 år, 125>5 (32<5 år, 123>5) Beståndet har ökat liksom lånen. Lånas periodvis mycket av skolan. Kan i viss mån vara befogat med dubbletter eftersom nyutgivningen är begränsad. up Teknik och kommunikationer Bestånd: 180 (181 /205) Förvärv: 2 (8 /5) Gallring: 8 (11/6) Utlån: 475 (408 /373) Cirkulationstal: 2,64 (2,25 /1,82) Ålder bestånd: 48<5 år, 133>5 (59<5 år, 141>5) En favoritavdelning bland barnen och den ökar i popularitet. Håll koll och köp in nytt vartefter det ges ut. Pysselböcker lånas mycket och speciellt pyssel som anknyter till olika högtider. Avskrivna böcker om tex fordon bör ersättas med nya. uq Ekonomi och näringsväsende Bestånd: 241 (234 /245) Förvärv: 6 (1 /7) Gallring: 9 (9 /18) Utlån: 629 (500 /487) Cirkulationstal: 2,61 (2,14 /1,99) Ålder bestånd: 43<5 år, 191>5 (86<5 år, 168>5) En klar ökning av utlånen samtidigt som beståndet ökat. Har kommit en del nya böcker om tex matlagning/bakning vilket är populärt. Husdjursböcker är också efterfrågade. ur Idrott, lek och spel Bestånd: 189 (173 /190) Förvärv: 16 (5 /7) Gallring: 9 (6 /11) Utlån: 345 (245 /215) Cirkulationstal: 1,83 (1,42 /1,13) Ålder bestånd: 26 <5 år, 147>5 (39<5 år, 152>5) Sportböcker står för en stor del av ökningen, tex har det kommit attraktiva böcker om fotbollsstjärnor. Köp gärna in annat än fotboll om det finns. uu Naturvetenskap Bestånd: 580 (566 /601) Förvärv: 13 (12 /16) Gallring: 22 (25 /28) Utlån: 903 (800 /894) Cirkulationstal: 1,56 (1,41 /1,49) Ålder bestånd: 106<5 år, 460>5 Lånas mycket av både vuxna och barn. Både för skolarbete och fritidsläsning. Intresset för barnens mest populära fackavdelning ökar. Specialplaceringar Barnmusik Bestånd: 47 (39 /32) Förvärv: 6 (2 /2) Gallring: 0 (3 /1) Utlån: 100 (129 /79) Cirkulationstal: 2,13 (3,31 /2,03) Minskar i popularitet. Bör förnyas så den känns aktuell kanske vi inte riktigt lyckats där? Tänk på att köpa in tex Hits for kids. CD-rom Bestånd: 18 (20 /24) Förvärv: 0 (0 /2) Gallring: 0 (2 /6) Utlån: 70 (126/ 111) Cirkulationstal: 3,89 (6,3 /4,63) Inga nyförvärv och här bör vi fundera. Ska vi satsa på lite nytt eller endast skriva av efterhand? Utvecklingen på detta område går fort. Därför är det risk att beståndet föråldras snabbt. DVD-hyllan Bestånd: 211 (176 /177) Förvärv: 26 (18 /27) Gallring: 8 (32 /15) Utlån: 1434 (1885 /1124) Cirkulationstal: 6,8 (10,71 /6,35) Bibliotekets mest populära hylla när det gäller cirkulationstal trots att utlånen minskat. Populär både bland barn och föräldrar. Eleverna får numera ha endast en film lånad samtidigt på sitt konto. Jul Bestånd: 247 (259 /257) Förvärv: 5 (6 /2) Gallring: 22 (0 /38) Utlån: 413 (299 /217) Cirkulationstal: 1,67 (1,15 /0,85) Speciellt bilderböcker har strykande åtgång när det gäller julmaterial för barn, så här är det befogat med dubbletter. Viktigt att köpa in nytt julmaterial. Beståndet är gammalt men slits inte heller lika mycket eftersom det bara finns framme kring julen. Lånetiden är 14 dagar. Ljudbok Bestånd: 194 (164 /124) Förvärv: 13 (11 /10) Gallring: 3 (3 /6) Utlån: 692 (580 /430) Cirkulationstal: 3,57 (3,54 /3,47) Mer och mer populärt. Många som inte tycker om att läsa lånar gärna ljudbok. Används också av skolan. Bok+cd efterfrågas mera än tidigare. Medieplanen version 3.0/oktober 2014 Sammanställd av Marie Blomqvist, Ann-Christin Sjölund och Fredrika Sundberg

Medieplan Finströms bibliotek

Medieplan Finströms bibliotek Medieplan Finströms bibliotek Om kommunen Finströms ligger centralt på Åland och Godby är norra Ålands centralort. I Finström finns en grundskola åk 1-6, Källbo skola i Godby. I skolan finns eftis och

Läs mer

Medieplan 2015-2017. Älmhults Bibliotek

Medieplan 2015-2017. Älmhults Bibliotek Medieplan 2015-2017 Älmhults Bibliotek Medieplan för Älmhults bibliotek Medieplanen gäller för Älmhults huvudbibliotek. Medieplanen ses över vart 3:e år. Cirkulationstal för facklitteratur och skönlitteratur

Läs mer

Medieplan Olofströms bibliotek 2015

Medieplan Olofströms bibliotek 2015 Medieplan Olofströms bibliotek 2015 Kultur- och fritidsförvaltningen A Johnsson / A-C Fandén Datum: 2015-03-20 2 (10) Innehållsförteckning Varför medieplan?... 3 Folkbibliotek i Olofströms kommun... 3

Läs mer

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3 1 Innehållsförteckning Medieplan för Alfta bibliotek 3 Facklitteratur Avdelning A 4 Avdelning B 5 Avdelning C 6 Avdelning D 7 Avdelning E 8 Avdelning F 9 Avdelning G 10 Avdelning I. 11 Avdelning J. 12

Läs mer

Mediepolicy 2013-2014

Mediepolicy 2013-2014 Mediepolicy 2013-2014 Mediepolicyn vänder sig i första hand till Nackas invånare men har också till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken. Revidering sker

Läs mer

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Medieplan. Biblioteken i Mölndal Medieplan Biblioteken i Mölndal 2013 2016 Kontaktuppgifter för mer information: Anette Eliasson, bibliotekschef, Biblioteken i Mölndal Telefon: 031-315 16 71. E-post: anette.eliasson@molndal.se Linda Rydgren

Läs mer

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla.

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. MEDIEPLAN FÖR LESSEBOS BIBLIOTEK 2013 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Innehåll Mål...3 Bakgrund kommun...3

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Medieplan för Falköpings bibliotek

Medieplan för Falköpings bibliotek Medieplan för Falköpings bibliotek?! Den tänkande poeten Maj-Britt Bäckström 2004 (uppdaterad 2005, 2008 och 2009) 2 Innehållsförteckning INLEDNING...3 1 STYRANDE DOKUMENT...4 1.1 Bibliotekslagen och bibliotekets

Läs mer

Medieplan. för. Vimmerby bibliotek

Medieplan. för. Vimmerby bibliotek Bil 2 Medieplan för Vimmerby bibliotek 2007 Innehållsförteckning Inledning 3 Medieurval.4 Riktlinjer för magasinering 5 Riktlinjer för gallring.6 Nulägesanalys och prioriteringar på våra avdelningar Avdelning

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Medieplan. Biblioteken i Mölndal Medieplan Biblioteken i Mölndal 2017-2020 Kontaktuppgifter för mer information: Linda Anette Rydgren Eliasson, Rönnberg, bibliotekschef, bibliotekarie Biblioteken och i samordnare Mölndal Biblioteken Telefon:

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Mediepolicy

Mediepolicy PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Mediepolicy 2016 2018. Örebro stadsbibliotek Örebro kommun 2016-09-21 Km 235/2016 orebro.se 2 MEDIEPOLICY 2016-2018 PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för medier

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för medier VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2016-02-01 DNR KN 2016.005 MARIE GUSTAVSSON SID 1/1 SCHEF 08-587 853 45 MARIE.GUSTAVSSON@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinjer för medier Förslag till

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Medieplan på Rinkeby bibliotek

Medieplan på Rinkeby bibliotek Medieplan på Rinkeby bibliotek 1. Beskrivning av nuläget. I Rinkeby bodde 2003 16 053 människor, fördelat på 5 099 hushåll, varav 67 % med utländsk bakgrund, i Tensta 17 463, varav 61% med utländsk bakgrund.

Läs mer

Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun.

Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna besökt kommunens bibliotek? 1 2 1 16 21 19 17 15 16 35 30 33 23 23 23 3 4 4 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna använt bibliotekens service på internet?

Läs mer

Medieplan. Karlskoga bibliotek

Medieplan. Karlskoga bibliotek Medieplan Karlskoga bibliotek 2016-03-14 www.karlskoga.se Innehållsförteckning Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 2. Styrdokument... 4 2.1 Bibliotekslag (2013:801)... 4 2.2 FN:s

Läs mer

Medieplan Olofströms bibliotek 2012

Medieplan Olofströms bibliotek 2012 Medieplan Olofströms bibliotek 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen Olofströms bibliotek Datum: 2012-03-02 2 (18) Innehållsförteckning Varför medieplan?... 3 Omvärldsbeskrivning... 3 Geografiskt... 3

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Statistik för Vimmerby bibliotek 2011

Statistik för Vimmerby bibliotek 2011 Statistik för Vimmerby bibliotek 211 Sammanställt av: Jakob Nylin Nilsson, IT- och Studiebibliotekarie Innehåll Utlån... 1 Något om vad som lånas... 3 Målgrupper och litterära kategorier... 4 Fjärrlån...

Läs mer

Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning. Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun

Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning. Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun Innehåll Inledning... 3 Inköp... 4 Översyn av beståndet... 5 Fjärrlån... 5 Gåvor...

Läs mer

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Publicerad: 2017-10-17 Beslutsfattare: Torun Sundström Handläggare: Torun Sundström, avdelningen för vetenskaplig informationsförsörjning

Läs mer

Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen. Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun 2017

Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen. Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun 2017 Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun 2017 Innehåll Inledning... 3 Inköp... 4 Översyn av beståndet... 5 Fjärrlån... 6 Gåvor... 6 Litteraturstöden...

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013.

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013. Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013 Januari 2014 Syftet med enkäten har varit att ta reda på vad våra besökare vid biblioteken

Läs mer

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov.

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov. HANDLINGSPLAN 2009-2010 1. Biblioteket ska vara skolans informationscentrum Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Inledning... 2 Ämnesprofil... 2 Bevakningspolicy... 2 Bestånd... 3 Upphandlade leverantörer... 3 Förvärvskanaler... 3 Elektronisk version... 4 Åtkomst elektroniska

Läs mer

Medieplan för Karlskoga bibliotek

Medieplan för Karlskoga bibliotek Tjänsteskrivelse 1 (2) 2016-04-05 KFN 2016.0061 Handläggare Maria Lobell Medieplan för Karlskoga bibliotek Sammanfattning Biblioteket står sedan tidigare utan medieplan, varför ett skriftligt, ifrån grunden,

Läs mer

Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning. Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun

Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning. Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun Inledning Medieplanen hjälper

Läs mer

Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning

Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning Medieplanering ht 03 2003-11-26 Maja Samuelsson Innehåll: Inledning, mål, nyckeltal...s 2 Plan för vuxenverksamheten...s 4 Jämförande översikt över alla avdelningar...s

Läs mer

Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik!

Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik! Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik! Sjukhusbiblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik enligt lagen och förordningen om den officiella statistiken som uppdaterades

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

GÖTABIBLIOTEKEN. För FörlagEtt: Kom ihåg att klicka på lägga in din order i Book-IT i sista steget av beställningen

GÖTABIBLIOTEKEN. För FörlagEtt: Kom ihåg att klicka på lägga in din order i Book-IT i sista steget av beställningen Manual för inköp A. Inköp från AdLibris, BTJ och FörlagEtt. Beställ från leverantörerna som vanligt, de levererar poster via Libris. En katalogpost skapas automatiskt vid köpet om det inte redan finns

Läs mer

Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018

Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018 Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018 1 Innehåll Inledning och syfte... 3 Omvärldsbevakning... 3 Organisation... 4 Prioriterade grupper... 4 Medieinköp och urval... 5 Skönlitteratur... 5 Facklitteratur...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för. Ullvigymnasiets bibliotek. Läsåret 2012/13

Verksamhetsberättelse för. Ullvigymnasiets bibliotek. Läsåret 2012/13 Verksamhetsberättelse för Ullvigymnasiets bibliotek Läsåret 2012/13 Under läsåret 2012/13 har det varit en stor ruljangs på personal på biblioteket. Under höstterminen 2012 arbetade en bibliotekarie på

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Pappersenkät, support, definitioner och tips du på

Pappersenkät, support, definitioner och tips du på Välkommen till 2011 års sjukhusbiblioteksstatistik! Sjukhusbiblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik enligt lagen om den officiella statistiken SFS 2001:99 och SFS 2001:100, produktkod

Läs mer

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1 Mediaplan för KTH Biblioteket Version 1.1 Innehåll KTH Bibliotekets uppdrag... 3 Urvalskriterier... 3 Förvärvsprinciper... 3 Kursböcker... 3 KTH-publikationer... 3 Fjärrlån... 4 Tillgängliggörande... 4

Läs mer

Medieplan. för. Vimmerby bibliotek

Medieplan. för. Vimmerby bibliotek Bil 3 Medieplan för Vimmerby bibliotek 2010 Innehållsförteckning Inledning 3 Medieurval.4 Riktlinjer för magasinering 5 Riktlinjer för gallring.6 Nulägesanalys och prioriteringar på våra avdelningar Avdelning

Läs mer

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering - Hur gör jag för att få fram? Länsbibliotek i samverkan kommunbibliotek i sydlänen har framfört önskemål om en lathund för statistikuttag i BOOK-IT för bibliotekens

Läs mer

Bibliotekskunskap Yttre Biblioteken

Bibliotekskunskap Yttre Biblioteken Bibliotekskunskap Yttre Biblioteken Bibliotekskunskap för årskurs 5 4 lektioner i ½ klass 1. KLASSIFIKATIONSSYSTEMET Böckerna är ordnade ämnesvis i olika huvudavdelningar, med en stor bokstav, en signatur,

Läs mer

Medieplan Cirkulationsbiblioteket

Medieplan Cirkulationsbiblioteket Medieplan Cirkulationsbiblioteket stockholm.se 3 (8) Bakgrund Under många år har Cirkulationsbiblioteket varit en viktig resurs för Stockholms stads skolor. Användarundersökningar, både formella och spontana,

Läs mer

1. Används dokumentet Riktlinjer för medieförsörjningen inom Götasamarbetet JA NEJ Kommentar Alla Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala

1. Används dokumentet Riktlinjer för medieförsörjningen inom Götasamarbetet JA NEJ Kommentar Alla Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala 1. Används dokumentet Riktlinjer för medieförsörjningen inom Götasamarbetet http://www.lansbibliotek.ostsam.se/tjanster/kategori/goetabiblioteken/riktlinjer-foer-mediefoersoerjning 9 4 bibliotek har inte

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Syfte Vårt syfte med den genomförda enkäten var att skapa en dialog med våra biblioteksanvändare och att skapa positiva

Läs mer

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1(6) KFN 2009/0029 Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1 Kvalitetssäkringsmetoden Boken Boken omfattar olika enkät- och intervjuundersökningar

Läs mer

LITTERATUR UTGIVEN I FINLAND 2000

LITTERATUR UTGIVEN I FINLAND 2000 LITTERATUR UTGIVEN I FINLAND 2000 2000 Encyklopedier 193 12 19 224 Filosofi, psykologi 234 3 18 255 Religion 258 13 19 290 Sociologi, statistik 137 6 31 174 Nationalekonomi, politik 474 22 183 679 Rättvetenskap,

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Pargas biblioteksstig samarbetsavtal mellan skola och bibliotek

Pargas biblioteksstig samarbetsavtal mellan skola och bibliotek Pargas biblioteksstig samarbetsavtal mellan skola och bibliotek Genom ett nära samarbete mellan bibliotek och skola strävar vi till att stöda det mångsidiga arbete som görs inom skolorna för att främja

Läs mer

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012 Datum: 1114 Sida: 1 (9) Enkät Mariestads Stadsbibliotek 12 Mariestads Stadsbibliotek fick i uppdrag av kulturnämnden att göra en enkät om bibliotekets verksamhet. Enkäten fanns på biblioteket samt kommunens

Läs mer

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka PROGRAM/PLAN Medieplan för biblioteken i Dokumentets syfte Medieplanen har till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken Dokumentet gäller för Biblioteken i

Läs mer

REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING. SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 2013

REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING. SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 2013 REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 213 Redovisning brukarundersökning Vingåkers bibliotek v. 46 213 Enkäten genomförd bland låntagarna under vecka 46, 213. Jämförs

Läs mer

Vi köper de flesta av böckerna som kommer som mp3, men alla ges inte ut i mp3format.

Vi köper de flesta av böckerna som kommer som mp3, men alla ges inte ut i mp3format. Vi kan alltid bli bättre på att kommunicera vad vi gör och hur vi gör det till dig som är låntagare, och därför är vi alltid tacksamma för dina synpunkter. Det är också värdefullt att få veta vad som saknas

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Inköpspolicy. för. Mariestads Stadsbibliotek

Inköpspolicy. för. Mariestads Stadsbibliotek Inköpspolicy för Mariestads Stadsbibliotek Maj 2006 Inköpspolicy för Mariestads Stadsbibliotek Inköpspolicyn för Mariestads Stadsbibliotek är ett vägledande dokument vid inköp av media på huvudbibliotek

Läs mer

Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm

Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm En dag i november 2015 lämnade delar ur personalen på Gagnefs kommunbibliotek Dalarna för att åka till huvudstaden och besöka Internationella biblioteket

Läs mer

Medieplan Solna stadsbibliotek 2011

Medieplan Solna stadsbibliotek 2011 Medieplan Solna stadsbibliotek En medieplan görs för att bättre tillgodose brukarnas behov få bättre kunskap om mediebeståndet effektivisera mediehanteringen medvetet profilera sig skapa ett budgetunderlag

Läs mer

0% 37.5% 75% RÄKNA PROCENT

0% 37.5% 75% RÄKNA PROCENT Survey Results 01 1a. Erbjuder ni bokdepositioner till äldreomsorgen? 243 95% 14 5% 0% 37.5% 75% RÄKNA PROCENT Ja 181 74% Nej 62 26% 02 2. Hur levererar ni bokdepositionerna? 167 65% 90 35% 0% 34% 68%

Läs mer

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Uppdraget Jema Rådgivning har på uppdrag av Regionbibliotek Halland genomfört en undersökning bland ickeanvändare i fyra olika områden inom

Läs mer

Medieplan. Luleå kommuns folkbibliotek. för. Stadsbiblioteket steg 1

Medieplan. Luleå kommuns folkbibliotek. för. Stadsbiblioteket steg 1 Medieplan för Luleå kommuns folkbibliotek Stadsbiblioteket steg 1 Luleå mars 2004 Medieplan för Luleå kommuns folkbibliotek Stadsbiblioteket steg 1 Innehållsförteckning Inledning & sammanfattning 2 Facklitteratur

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i regionala förutsättningar för kunskapssamhället 1. Inledning Bibliotek för bildning, information och kultur Folkbiblioteken har ett brett uppdrag där huvuduppgifterna är att garantera

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen.

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen. Hej! Tack för att du lämnar 2011 års uppgifter om ert bibliotek! Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten. Vi är tacksamma

Läs mer

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ Markaryds kommun 7DOERNVSODQ för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ 6W\UGRNXPHQWI U0DUNDU\GVWDOERNVSODQ Enligt den regionala talboksplanen ska lokala talboksplaner upprättas, och enligt Markaryds kommuns Kultur-

Läs mer

Handlingsplan i bibliotekskunskap för Nybro Kommuns skolor.

Handlingsplan i bibliotekskunskap för Nybro Kommuns skolor. Handlingsplan i bibliotekskunskap för Nybro Kommuns skolor. Bakgrund I april 2005 godkände PKN (Primär Kommunala Nämnden) en grundplan för informationskompetens som ska gälla i alla Kalmar läns skolorna.

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

På seminariewebben http://trangtihyllan.blogspot.com/ hittar du bland annat program och bilder från dagen.

På seminariewebben http://trangtihyllan.blogspot.com/ hittar du bland annat program och bilder från dagen. Rapport från Trångt i hyllan eller ett väl genomtänkt bestånd? ett seminarium om gallring Katrineholm 2 april 2009 På seminariewebben http://trangtihyllan.blogspot.com/ hittar du bland annat program och

Läs mer

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Bakgrund Sedan augusti 2012 är Ljungsbroskolans bibliotek ett så kallat fokusbibliotek. Detta innebär att under två år får skolan centrala pengar för inventarier,

Läs mer

Stadsbibliotekets enkätundersökning

Stadsbibliotekets enkätundersökning Stadsbibliotekets enkätundersökning Enkäterna delades ut torsdag 2 april 26 till och med onsdag 26 april 26 med jämn spridning avseende tidpunkt för besök, kön och ålder. Dock kan man i svaren notera att

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Roller, ansvar och mediesamarbete - 2016 2015-12-18 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Styrdokument och riktlinjer... 2 2.1 Nationella styrdokument... 2 2.2 Regionala

Läs mer

Inledning Ockelbo kommun Ockelbo folkbibliotek

Inledning Ockelbo kommun Ockelbo folkbibliotek Inledning Ockelbo kommun Ockelbo är en liten kommun med ca 6000 invånare. Av dessa bor ca 3500 i tätorten. Ockelbo kommun beskriver sig självt som smultronstället i Gästrikland : där viltrika skogar och

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov.

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov. HANDLINGSPLAN 2009-2010 1. Biblioteket ska vara skolans informationscentrum Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Höstlov = Läslov, motion

Höstlov = Läslov, motion KF 24:1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 24:2 Barn- och utbildningsnämnden BUN 55 2016-04-26 1/2 Dnr BUN/2015:529-032 Höstlov = Läslov, motion Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 1. avslå motionen

Läs mer

Statistik för biblioteken i Vimmerby 2014

Statistik för biblioteken i Vimmerby 2014 Statistik för biblioteken i Vimmerby 2014 2015-03-10 / Jakob Nylin Nilsson Utlån Den sammanlagda utlåningen under 2014 uppgick till 103 004 antal lån. Tabell 1. Antal lån 2014 per biblioteksenhet Antal

Läs mer

folk- och skolbibliotek

folk- och skolbibliotek folk- och skolbibliotek 2016-2018 LAGAR OCH RIKTLINJER Det gröna Ockelbo: I det natursköna Ockelbo värnar vi om det gröna och har en nära relation till det spirande växtriket. Folkbiblioteket ser miljön

Läs mer

Samtliga definitionerioner och information om undersökningen återfinns på www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Sjukhusbibliotek.

Samtliga definitionerioner och information om undersökningen återfinns på www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Sjukhusbibliotek. Välkommen till 2009 års sjukhusbiblioteksstatistik!!! Tack för att du loggat in i frågeformuläret som rör 2009 års sjukhusbiblioteksstatistik!!! Notera vad klockan är när arbetet påbörjas, i slutet av

Läs mer

Välkommen till Umeå stadsbibliotek

Välkommen till Umeå stadsbibliotek Välkommen till Umeå stadsbibliotek Plan 4 Bibliotekets barn- och ungavdelning med sagorum, familjerum och formverkstad Avdelningarna Musik Film Scen, Makt och människa, Fantastika och Regnbågshyllan Upplev,

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S)

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S) MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Kommunikation och områdesarbete 2012-04-18 Referens Lena Hellström Dag och tid Onsdag den 18april 2012 Plats Närvarande Alby bibliotek Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror

Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror 2007 2011 Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror 2007 2011 Regionbibliotek Stockholm STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK KULTURFÖRVALTNINGEN Krister Hansson, tel 508

Läs mer

Värmdö. sammanställning biblioteksundersökning 2013

Värmdö. sammanställning biblioteksundersökning 2013 Värmdö sammanställning biblioteksundersökning 2013 1 Innehåll Biblioteket uppfyller de krav som jag tycker att det är rimligt att ställa Biblioteket har bra öppettider Det är lätt att hitta det jag söker

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Resultat från besökarenkäten hösten 2009

Resultat från besökarenkäten hösten 2009 Resultat från besökarenkäten hösten 2009 Systemet som användes heter Kvalitetsmetoden Boken och kommer från Compile Solution Sverige AB. Enkätfrågor: 1. Biblioteket uppfyller de krav som jag tycker att

Läs mer

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen.

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen. Hej! Tack för att du lämnar 2012 års uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten, det kommer

Läs mer

Strategisk medieplanering vid Karlstads universitetsbibliotek

Strategisk medieplanering vid Karlstads universitetsbibliotek Annika Johansson, Annelie Ekberg-Andersson & Britt-Marie Klinghagen Karlstads universitetsbibliotek annika.johansson@kau.se 2011 Strategisk medieplanering vid Karlstads universitetsbibliotek Karlstads

Läs mer

En rapport om hur kommunerna kan öka efterfrågan på bibliotekstjänster med utgångspunkt i Kulturrådets statistik för 2005

En rapport om hur kommunerna kan öka efterfrågan på bibliotekstjänster med utgångspunkt i Kulturrådets statistik för 2005 En rapport om hur kommunerna kan öka efterfrågan på bibliotekstjänster med utgångspunkt i Kulturrådets statistik för 2005 Mars 2007 SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Box 3127, 103 62 STOCKHOLM Tel: 08-545 132

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Region Skåne regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer