Medieplan Finströms bibliotek

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medieplan Finströms bibliotek"

Transkript

1 Medieplan Finströms bibliotek Om kommunen Finströms ligger centralt på Åland och Godby är norra Ålands centralort. I Finström finns: En grundskola åk 1-6, Källbo skola i Godby. I skolan inryms även eftis och norra Ålands specialklass Sunnanäng. Tre daghem, Emkarby, Pålsböle och Godby. Godby högstadieskola för alla elever på Norra Åland samt Ålands folkhögskola. I Godby finns även Ålands omsorgsförbunds dagcenter. Äldreboendet Rosengård och ett stödboende Linneagården. Befolkningen Finströms befolkning uppgick till personer varav hälften (drygt 1.300) bor i Godby, Grelsby och Ämnäs. Om biblioteket Finströms bibliotek ligger centralt i Godby och har egna lokaler i anslutning till Källbo skola. Biblioteket flyttade in hösten Lokalytan är 393 m 2, sociala utrymmen inräknade, till detta kommer ett magasin om cirka 40 m 2. Till följd av bibliotekets centrala läge utnyttjas det förutom av finströmare flitigt av norrålänningar och jomalabor. Besök /7, /10, /8,7 Utlån /13, /16, /16,6 Bestånd /7, /8, /7,9 Av beståndet är (18.888) böcker och (1.361) övriga medier. Biblioteket är öppet för allmänheten 32 tim/vecka (må to kl 12 20). Till detta kommer skolans besök. Skolklasserna besöker biblioteket regelbundet under skolåret, åk1 3 en ggn/vecka, åk 4 6 en ggn/varannan vecka. Samtliga daghemsavdelningar och lekparken besöker biblioteket en ggn/termin. Biblioteket har även service med bokkassar på kommunens daghem och i lekparken. Biblioteket ordnar högläsning i Rosengård och öppna sagostunder. Kulturaktiviteter arrangeras och varje månad öppnas en ny utställning. Biblioteket har fyra publika datorer. Besökarna har möjlighet att koppla upp sina egna bärbara datorer och sedan 2012 finns gratis wifi att tillgå. Samtliga datorer har direktuppkoppling till bibliotekets katalog på internet. Datorerna kan bokas. Målgrupp Finströms bibliotek är ett kommunbibliotek där den breda allmänheten är huvudmålgruppen. Vi vill uppmuntra barn och ungdomars läsintresse genom regelbundna klassbesök och hänsyn till detta tas redan i inköpsskedet. Vi försöker också inspirera barnfamiljer att besöka biblioteket. Biblioteket är med i det åländska bibliotekssamarbetet därför är alla låntagare välkomna till vårt bibliotek på samma villkor som finströmare som i sin tur kan utnyttja alla åländska kommunbibliotek. Personal Personalen består av en biblioteksassistent (20 tim/v), en barn- och ungdomsbibliotekarie (28 tim/vecka) samt kultur- och fritidschefen som är bibliotekarie och jobbar heltid. Cirka 70 % av kultur- och fritidschefens arbetstid ägnas åt biblioteket. Inköpspolicy Vi ska vara lyhörda för låntagarnas önskemål och överväga inköp av medier som efterfrågas. Vi ska tänka på att köpa in media för alla åldrar och i olika genrer. Fackböckerna ska vara tillförlitliga och aktuella. Vi köper inte in medier som innehåller rått underhållningsvåld, rasism, förföljelse av oliktänkande eller könsfördomar. Biblioteket ska vara neutralt i politiska och religiösa frågor. För medier som berör specialintressen eller som har begränsat intresse för breda grupper hänvisar vi till stadsbiblioteket. Vi köper in det mesta av den åländska utgivningen. Medier köps i första hand från BTJ och AdLibris. De lokala bokhandlarna används för kompletteringar och det åländska utbudet.

2 Gallring Gallring är viktigt för att hålla mediebeståndet intressant och i bra skick. Detta tänker vi på vid gallring: undvika att ha fler exemplar av samma titel (undantag Alandica som berör Finström och vissa populära barntitlar) gallring övervägs alltid för medier som inte varit utlånade på dagar inte ha medier med föråldrat eller missvisande innehåll medier som är tråkiga och oattraktiva gallras äldre upplagor av facklitteratur gallras och ersättas om det finns en sådan rekommendation smutsiga/slitna och trasiga medier ska gallras och ersättas om det finns behov Gallrade medier säljs eller bortskänkes. Internationell rekommendation för gallring 8% av beståndet. Magasinering ska undvikas. vuxen skön: klassiker och kända författarskap. vuxen fack: överväga magasinering noga, tex hantverksböcker om udda tekniker, biografier/memoarer över kända personer. barn skön: samma som vuxen. barn fack: magasineras bara i undantagsfall. för Alandica-material är huvudlinjen att det magasineras i stadsbiblioteket som har till uppgift att samla åländsk utgivning. Material med anknytning till Finström magasineras även hos oss. Om medieplanen Medieplan har vi som ett hjälpmedel vid inköp och gallring, för att bättre kunna tillgodose biblioteksbesökarnas behov och effektivisera vårt arbete. Medieplanen ger kunskap om beståndet och hur det utnyttjas. Den hjälper oss att bestämma vad vi ska satsa på, sätta upp mål och följa upp vår verksamhet. En medieplan och strategi för beståndet är viktig för att skapa utrymme för exponering. Rekommendationer Hälften av mediebeståndet kan vara äldre än fem år gammalt. De minsta kommunerna i Sverige har i medeltal 6,9 ex per innevånare, medeltal för Åland 11,63, Finström 7,9 (8,0). Nyttjandegrad bör ligga på 4-5, medel för Åland 1,5, Finström 2,1 (2,7). Antal nya exemplar per invånare: 0,23 nya ex per invånare totalt i Sverige, medeltal för Åland 0,57, Finström 0,38 (0,46). Finströms siffror uppdaterade. Kvalitetsrekommendation för de allmänna biblioteken. Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2011:7 Lån 18 lån/inv (16,6) Besök 10 besök/inv (8,7) Nyförvärv böcker/1000 inv (839/2500inv), 1 ny bok/barn u. 15 år. (0,86) Tidningar/Tidskrifter årgångar/1000 inv (43/2.500 inv) Om siffrorna Tagits fram för perioden 1 september september Medier i magasin samt tidskrifter är inte medräknade. Cirkulationstal har tagits fram separat för speciella placeringar exv Alandica, dvd, musik. Inom ( ) anges jämförelsesiffran mot 2012/2010. Siffrorna för ålder på beståndet har inte tagits fram denna gång. Dessutom har vi valt att endast ta fram cirkulationstal och fakta kring våra största fackavdelningar. Detta eftersom det är där förändringar slår igenom snabbare. Värt att ha i minnet att siffrorna för 2012 baserar sig på statistiken 2011 vilket var ett extremt bra år vad gäller utlåningen i Finströms bibliotek. Mål Cirkulationstalet för skönlitteratur bör komma upp i 1,5. Cirkulationstalet för fackavdelningarna bör komma upp i 1. Medieplanen följs upp och revideras vartannat år, nästa gång 2016 då tas även uppgifter om beståndets ålder samt siffror för samtliga fackavdelningar fram. Vuxen D Filosofi och psykologi Bestånd: 202 (228 /263) Förvärv: 8 (9/30) Gallring: 39 (13/8) Utlån: 175 (255 /382) Cirkulationstal: 0,87 (1,11 /1,45) Ålder bestånd: 128 < 5år, 135 > 5år (128 < 5år, 135 > 5år) En populär avdelning där beståndet har en bra balans åldersmässigt. Kommer många nya böcker inom området. En trendig avdelning som bör gallras regelbundet. Att lånen minskat kan delvis bero på införandet av en familjehylla. H Skönlitteratur Bestånd: 2496 (2669 /2712) Förvärv: 149 (129/156) Gallring: 275 (149 /117) Utlån: 3450 (3087/3092) Cirkulationstal: 1,38 (1,16/1,14) Ålder bestånd: 779 < 5år, 1866 > 5år (809 < 5år, 1875 > 5år)

3 Skönlitteraturen ökar i antal lån och cirkulationstal. Vår målsättning är ett cirkulationstal på minst 1,5. Deckare: Beståndet är 1016 (1004 /933) och utlåningen 2022(2025 /1912) vilket ger ett cirkulationstal på 1,99 (2,02 /2,05). Utlåningen av deckare utgör 59 (65 /60) % av lånen av skönlitteratur. Deckarnas andel av lånen har minskat. Biblioteket har en del skönlitteratur på finska och engelska. Det finns en viss efterfrågan och beståndet bör förnyas regelbundet. N Geografi Bestånd: 270 (287 /345) Förvärv: 13 (22/27) Gallring: 34 (50/4) Utlån: 163 (232 / 293) Cirkulationstal: 0,6 (0,81/0,85) Ålder bestånd: 123 < 5år, 155 > 5år (111 < 5år, 219 > 5år) Efterfrågan på resehandböcker och reseskildringar har minskat. Vi har fortfarandet en del folianter som börjar falla för ålderstrecket men det är svårt att hitta nya motsvarande. Beståndet behöver förnyas regelbundet eftersom innehållet snabbt blir inaktuellt. En rekommendation är att förnya reseguider vart femte år. Böcker om populära resmål prioriteras. Eftersom resehandböckerna är ganska dyra bör vi kanske fundera ett extra varv kring inköpspolicyn? Resetidskrifter som Allt om resor och Vagabond är ett bra komplement. Även National Geographic tangerar detta ämnesområde. P Teknik, industri, kommunikationer Bestånd: 427 (437 /416) Förvärv: 15 (31 /21) Gallring: 37 (21 /22) Utlån: 394 (571 /570) Cirkulationstal: 0,92 (1,31 /1,37) Ålder bestånd: 138 < 5år, 293 > 5år (135 < 5år, 285 > 5år) Utlånen har minskat klart. Böcker om snickeri, husbyggnad och hobbyböcker är fortfarande populära. Vi ska titta igenom avdelningen noga och analysera vad minskningen beror på. Q Ekonomi och näringsväsende Bestånd: 884 (828 /736) Förvärv: 49 (55 /61) Gallring: 66 (27 /1) Utlån: 1171 (1409 /1213) Cirkulationstal: 1,32 (1,7 /1,65) Ålder bestånd: 348 < 5år, 472 > 5år (294 < 5år, 443 > 5år) Bibliotekets populäraste fackavdelning och en av de bredaste. Här finns bland annat matlagning, inredning, trädgård, handarbete, jakt och fiske. Nyutgivningen är stor. Beståndet har ökat medan utlånen minskat. Finns skäl att fundera över inköp/gallring. Försöka öka skyltningen. V Medicin Bestånd: 269 (270 /347) Förvärv: 8 (19 /22) Gallring: 15 (27 /7) Utlån: 263 (297 /344) Cirkulationstal: 0,98 (1,1 /0,99) Ålder bestånd: 114 < 5år, 152 > 5år (136 < 5år, 225 > 5år) Viktigt att hålla beståndet aktuellt. Speciellt efterfrågas böcker om dietik, friskvård och alternativ medicin. Vid inköp tänk på att våra böcker om alternativ medicin behöver förnyas. Specialplaceringar Alandica Att skapa en lokalsamling över litteratur med Finströmsanknytning är ett framtida mål. Beståndet uppgår till 599 (708/735) exemplar och cirkulationstalet är 0,61 (0,78/0,49). Utlånen minskar men på grund av gallringen har cirkulationstalet inte påverkats så mycket. Avdelningen har fått en mer synlig placering i biblioteket med mycket mer utrymme för exponering. DVD-hyllan Filmer för vuxna har köpts in sedan 2008 och är populära bland låntagarna. Beståndet är 267 (213 /117) exemplar och cirkulationstalet 3,28 (6,63 /10,37). Beståndet har ökat samtidigt som utlånen minskat ganska drastiskt från 1412 till 877. Filmer är dyra eftersom de köps med utlåningsrättigheter och inköpen bör diskuteras noga. Ljudböcker Efterfrågan på ljudböcker ökar och beståndet ökar till följd av en medveten inköpspolicy. Bibliotekets bestånd är 437 (308 /166) exemplar och cirkulationstalet 1,77 (2,33 /2,75). Antalet utlån har ökat från 719 till 774. Vid inköp prioriteras mp3-format. Jul Bestånd 95 (96 /92) ex och 99 (98 /87) utlån ger ett cirkulationstal på 1,04 (1,02 /0,95). Böckerna exponeras endast under cirka två månader/år.

4 Musik Bestånd 358 (337) ex och 214 (499) utlån ger ett cirkulationstal på 0,6 (1,48). Cirkulationstalet har mer än halverats och musik efterfrågas inte längre. Detta bör beaktas vid inköp. Familjehylla Bestånd 110 (104) ex och 86 (137) utlån ger ett cirkulationstal på 0,78 (1,32). Biografier Bestånd 355 (401) ex och 392 (410) utlån ger ett cirkulationstal på 1,1 (1,02). Biografiernas popularitet håller i sig. En del smalare biografier köps inte in utan lånas via stadsbiblioteket. Barn och ungdom Lånen av barn- och ungdomsmedia står för 60 (57,9 /44,8) procent av bibliotekets utlåning. Skönlitteratur lånas mest medan facklitteratur står för 9,4 (7,8 /10,8) % av all utlåning. I Finström finns 434 barn och ungdomar i åldern 0-14 år. Utlånen 57,7 (51,3 /38,4) per barn. Bibliotekets policy är att skolbarnen får ha högst tio medier lånade samtidigt. Värt att notera är att barnen står för 26 % av bibliotekets lån medan vuxna står för 57 %. Dvs många vuxna (barnfamiljer) lånar på barnavdelningen. Detta bör vi tänka på både vid inköp och exponering. uh Skönlitteratur Bestånd: 3249 (3570 /3857) Förvärv: 147 (204 /365) Gallring: 193 (195 /399) Utlån: 7381 (7240 /6104) Cirkulationstal: 2,27 (2,06 /1,58) Ålder bestånd: 1728<5 år, 1842>5 (2018<5 år, 1819>5) Utlånen har ökat något och i kombination med att beståndet minskat har cirkulationstalet ökat. Avdelningen ska gallras ofta. Skyltas väl. Dubbletter köps in i undantagsfall. Exponeringen har ökat. Böckerna är försedda med genremärken. Bilderböcker Bestånd: 1493 (1479 /1392) Förvärv: 73 (63 /77) Gallring: 48 (33 /154) Utlån: 5470 (5235 / 3872) Cirkulationstal: 3,66 (3,54/2,78) Bilderböcker lånas också av de lägre klasserna i skolan och av många barnfamiljer. Beståndet har ökat trots avskrivningar de senaste åren. Vi behöver vara kritiska vid inköp och gallring behövs regelbundet. Slitna populära exemplar byts ut. Börja läsa Bestånd: 608 (623 /574) Förvärv: 39 (31 /43) Gallring: 8 (15 /21) Utlån: 3036 (2699 /1489) Cirkulationstal: 4,99 (4,33 /2,59) Cirkulationstalet har ökat markant bland annat till följd av ökat elevantal i skolan. Även beståndet har ökat en förklaring är att en del böcker togs från Pålsböle skola. Men det har framförallt kommit många nya bra BL-böcker som vi köpt in. Viktig avdelning för skolan. Vi försöker satsa på serier med fler delar samt på olika nivåer. Tänk på att köpa in böcker med enbart stora bokstäver. Avdelningen behöver gallras och vi ska se över om det är möjligt att förnya hela Palle-serien. Pekböcker Bestånd: 436 (422 /342) Förvärv: 14 (48 /28) Gallring: 14 (5 /21) Utlån: 1727 (2122 /1582) Cirkulationstal: 3,96 (5,03 /4,63) Beståndet har förnyats och kompletterats och är något så när aktuellt. Det bör hållas på nuvarande nivå. Lånen har minskat med 400! Rim&ramsor Bestånd: 59 (60 /59) Förvärv: 1 (0 /0) Gallring: 2 (0 /14) Utlån: 27 (73 /29) Cirkulationstal: 0,46 (1,22 /0,49) Utlåningen har mer än halverats och är tillbaka på 2010 års nivå. Bör analyseras. Gammalt bestånd. Sagor&sägner Bestånd: 159 (186 /206) Förvärv: 1 (0 /2) Gallring: 8 (4 /47) Utlån: 341 (519 /147) Cirkulationstal: 2,14 (2,79 /0,71) Cirkulationstalet är fortfarande ok men har sjunkit. Kunde lyftas fram mer. Har fått en ny plats. Beståndet behöver fräschas upp. uk Historia Bestånd: 141 (135 /161) Förvärv: 0 (0 /1) Gallring: 10 (4 /19) Utlån: 162 (112 /148) Cirkulationstal: 1,15 ( 0,83 /0,9)

5 Ålder bestånd: 10<5 år, 125>5 (32<5 år, 123>5) Beståndet har ökat liksom lånen. Lånas periodvis mycket av skolan. Kan i viss mån vara befogat med dubbletter eftersom nyutgivningen är begränsad. up Teknik och kommunikationer Bestånd: 180 (181 /205) Förvärv: 2 (8 /5) Gallring: 8 (11/6) Utlån: 475 (408 /373) Cirkulationstal: 2,64 (2,25 /1,82) Ålder bestånd: 48<5 år, 133>5 (59<5 år, 141>5) En favoritavdelning bland barnen och den ökar i popularitet. Håll koll och köp in nytt vartefter det ges ut. Pysselböcker lånas mycket och speciellt pyssel som anknyter till olika högtider. Avskrivna böcker om tex fordon bör ersättas med nya. uq Ekonomi och näringsväsende Bestånd: 241 (234 /245) Förvärv: 6 (1 /7) Gallring: 9 (9 /18) Utlån: 629 (500 /487) Cirkulationstal: 2,61 (2,14 /1,99) Ålder bestånd: 43<5 år, 191>5 (86<5 år, 168>5) En klar ökning av utlånen samtidigt som beståndet ökat. Har kommit en del nya böcker om tex matlagning/bakning vilket är populärt. Husdjursböcker är också efterfrågade. ur Idrott, lek och spel Bestånd: 189 (173 /190) Förvärv: 16 (5 /7) Gallring: 9 (6 /11) Utlån: 345 (245 /215) Cirkulationstal: 1,83 (1,42 /1,13) Ålder bestånd: 26 <5 år, 147>5 (39<5 år, 152>5) Sportböcker står för en stor del av ökningen, tex har det kommit attraktiva böcker om fotbollsstjärnor. Köp gärna in annat än fotboll om det finns. uu Naturvetenskap Bestånd: 580 (566 /601) Förvärv: 13 (12 /16) Gallring: 22 (25 /28) Utlån: 903 (800 /894) Cirkulationstal: 1,56 (1,41 /1,49) Ålder bestånd: 106<5 år, 460>5 Lånas mycket av både vuxna och barn. Både för skolarbete och fritidsläsning. Intresset för barnens mest populära fackavdelning ökar. Specialplaceringar Barnmusik Bestånd: 47 (39 /32) Förvärv: 6 (2 /2) Gallring: 0 (3 /1) Utlån: 100 (129 /79) Cirkulationstal: 2,13 (3,31 /2,03) Minskar i popularitet. Bör förnyas så den känns aktuell kanske vi inte riktigt lyckats där? Tänk på att köpa in tex Hits for kids. CD-rom Bestånd: 18 (20 /24) Förvärv: 0 (0 /2) Gallring: 0 (2 /6) Utlån: 70 (126/ 111) Cirkulationstal: 3,89 (6,3 /4,63) Inga nyförvärv och här bör vi fundera. Ska vi satsa på lite nytt eller endast skriva av efterhand? Utvecklingen på detta område går fort. Därför är det risk att beståndet föråldras snabbt. DVD-hyllan Bestånd: 211 (176 /177) Förvärv: 26 (18 /27) Gallring: 8 (32 /15) Utlån: 1434 (1885 /1124) Cirkulationstal: 6,8 (10,71 /6,35) Bibliotekets mest populära hylla när det gäller cirkulationstal trots att utlånen minskat. Populär både bland barn och föräldrar. Eleverna får numera ha endast en film lånad samtidigt på sitt konto. Jul Bestånd: 247 (259 /257) Förvärv: 5 (6 /2) Gallring: 22 (0 /38) Utlån: 413 (299 /217) Cirkulationstal: 1,67 (1,15 /0,85) Speciellt bilderböcker har strykande åtgång när det gäller julmaterial för barn, så här är det befogat med dubbletter. Viktigt att köpa in nytt julmaterial. Beståndet är gammalt men slits inte heller lika mycket eftersom det bara finns framme kring julen. Lånetiden är 14 dagar. Ljudbok Bestånd: 194 (164 /124) Förvärv: 13 (11 /10) Gallring: 3 (3 /6) Utlån: 692 (580 /430) Cirkulationstal: 3,57 (3,54 /3,47) Mer och mer populärt. Många som inte tycker om att läsa lånar gärna ljudbok. Används också av skolan. Bok+cd efterfrågas mera än tidigare. Medieplanen version 3.0/oktober 2014 Sammanställd av Marie Blomqvist, Ann-Christin Sjölund och Fredrika Sundberg

Medieplan Finströms bibliotek

Medieplan Finströms bibliotek Medieplan Finströms bibliotek Om kommunen Finströms ligger centralt på Åland och Godby är norra Ålands centralort. I Finström finns en grundskola åk 1-6, Källbo skola i Godby. I skolan finns eftis och

Läs mer

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3 1 Innehållsförteckning Medieplan för Alfta bibliotek 3 Facklitteratur Avdelning A 4 Avdelning B 5 Avdelning C 6 Avdelning D 7 Avdelning E 8 Avdelning F 9 Avdelning G 10 Avdelning I. 11 Avdelning J. 12

Läs mer

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla.

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. MEDIEPLAN FÖR LESSEBOS BIBLIOTEK 2013 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Innehåll Mål...3 Bakgrund kommun...3

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Medieplan. för. Vimmerby bibliotek

Medieplan. för. Vimmerby bibliotek Bil 2 Medieplan för Vimmerby bibliotek 2007 Innehållsförteckning Inledning 3 Medieurval.4 Riktlinjer för magasinering 5 Riktlinjer för gallring.6 Nulägesanalys och prioriteringar på våra avdelningar Avdelning

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Medieplan på Rinkeby bibliotek

Medieplan på Rinkeby bibliotek Medieplan på Rinkeby bibliotek 1. Beskrivning av nuläget. I Rinkeby bodde 2003 16 053 människor, fördelat på 5 099 hushåll, varav 67 % med utländsk bakgrund, i Tensta 17 463, varav 61% med utländsk bakgrund.

Läs mer

Medieplan Olofströms bibliotek 2012

Medieplan Olofströms bibliotek 2012 Medieplan Olofströms bibliotek 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen Olofströms bibliotek Datum: 2012-03-02 2 (18) Innehållsförteckning Varför medieplan?... 3 Omvärldsbeskrivning... 3 Geografiskt... 3

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning

Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning Medieplanering ht 03 2003-11-26 Maja Samuelsson Innehåll: Inledning, mål, nyckeltal...s 2 Plan för vuxenverksamheten...s 4 Jämförande översikt över alla avdelningar...s

Läs mer

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov.

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov. HANDLINGSPLAN 2009-2010 1. Biblioteket ska vara skolans informationscentrum Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans

Läs mer

Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun.

Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna besökt kommunens bibliotek? 1 2 1 16 21 19 17 15 16 35 30 33 23 23 23 3 4 4 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna använt bibliotekens service på internet?

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering - Hur gör jag för att få fram? Länsbibliotek i samverkan kommunbibliotek i sydlänen har framfört önskemål om en lathund för statistikuttag i BOOK-IT för bibliotekens

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Medieplan Solna stadsbibliotek 2011

Medieplan Solna stadsbibliotek 2011 Medieplan Solna stadsbibliotek En medieplan görs för att bättre tillgodose brukarnas behov få bättre kunskap om mediebeståndet effektivisera mediehanteringen medvetet profilera sig skapa ett budgetunderlag

Läs mer

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012 Datum: 1114 Sida: 1 (9) Enkät Mariestads Stadsbibliotek 12 Mariestads Stadsbibliotek fick i uppdrag av kulturnämnden att göra en enkät om bibliotekets verksamhet. Enkäten fanns på biblioteket samt kommunens

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

Inledning Ockelbo kommun Ockelbo folkbibliotek

Inledning Ockelbo kommun Ockelbo folkbibliotek Inledning Ockelbo kommun Ockelbo är en liten kommun med ca 6000 invånare. Av dessa bor ca 3500 i tätorten. Ockelbo kommun beskriver sig självt som smultronstället i Gästrikland : där viltrika skogar och

Läs mer

0% 37.5% 75% RÄKNA PROCENT

0% 37.5% 75% RÄKNA PROCENT Survey Results 01 1a. Erbjuder ni bokdepositioner till äldreomsorgen? 243 95% 14 5% 0% 37.5% 75% RÄKNA PROCENT Ja 181 74% Nej 62 26% 02 2. Hur levererar ni bokdepositionerna? 167 65% 90 35% 0% 34% 68%

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kommunens struktur 3. Verksamhetsområden 3.1 Allmänheten 3.1.1 Nuläge och utgångspunkt för fortsatt verksamhet 3.1.2 Framtiden att arbeta för

Läs mer

Strategisk medieplanering vid Karlstads universitetsbibliotek

Strategisk medieplanering vid Karlstads universitetsbibliotek Annika Johansson, Annelie Ekberg-Andersson & Britt-Marie Klinghagen Karlstads universitetsbibliotek annika.johansson@kau.se 2011 Strategisk medieplanering vid Karlstads universitetsbibliotek Karlstads

Läs mer

Medieplan. Luleå kommuns folkbibliotek. för. Stadsbiblioteket steg 1

Medieplan. Luleå kommuns folkbibliotek. för. Stadsbiblioteket steg 1 Medieplan för Luleå kommuns folkbibliotek Stadsbiblioteket steg 1 Luleå mars 2004 Medieplan för Luleå kommuns folkbibliotek Stadsbiblioteket steg 1 Innehållsförteckning Inledning & sammanfattning 2 Facklitteratur

Läs mer

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Syfte Vårt syfte med den genomförda enkäten var att skapa en dialog med våra biblioteksanvändare och att skapa positiva

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ Markaryds kommun 7DOERNVSODQ för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ 6W\UGRNXPHQWI U0DUNDU\GVWDOERNVSODQ Enligt den regionala talboksplanen ska lokala talboksplaner upprättas, och enligt Markaryds kommuns Kultur-

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i regionala förutsättningar för kunskapssamhället 1. Inledning Bibliotek för bildning, information och kultur Folkbiblioteken har ett brett uppdrag där huvuduppgifterna är att garantera

Läs mer

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Region Skåne regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

På andra språk än svenska

På andra språk än svenska På andra språk än svenska Inledning Strax efter påsk 2008 skickade Regionbibliotek Västra Götaland ut en enkät till kommunbiblioteken i regionen angående böcker på andra språk än svenska. Ett angeläget

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län Resursbibliotek för döva I Örebro pågår sedan oktober 2001 projektet Resursbibliotek för döva. Initiativtagare

Läs mer

Bibliotekets medieplan - uppgradering

Bibliotekets medieplan - uppgradering TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Suzanne Hammargren 2014-06-04 KFN 2014/0109 50635 Kultur- och fritidsnämnden Bibliotekets medieplan - uppgradering Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Medieplan för Ålidhemsbibliotekets vuxenavdelning: facklitteratur

Medieplan för Ålidhemsbibliotekets vuxenavdelning: facklitteratur Medieplan för Ålidhemsbibliotekets vuxenavdelning: facklitteratur Bestånd: 9 224 (öppen hylla) Utlån 2003: 17 304 Utnyttjandegrad: 1,9 Andel utlån*: 13 % Andel 0-5 år**: 16 % Andel 6-10 år**: 21 % Andel

Läs mer

Tidskrifter på Vingåkers bibliotek 2008

Tidskrifter på Vingåkers bibliotek 2008 Tidskrifter på Vingåkers bibliotek 2008 Vingåkers bibliotek erbjuder över 100 dagstidningar och tidskrifter för barn och vuxna. Vi försöker hålla såväl bredd som kvalité och täcka upp så många populära

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2005. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2005. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i s län 2005 regionala förutsättningar för kunskapssamhället 1. Inledning Bibliotek för bildning, information och kultur I takt med en ökande internationell konkurrens inom fler och fler

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

Välkomna till. användarmöte/konferens för Dewey 2015-04-13

Välkomna till. användarmöte/konferens för Dewey 2015-04-13 Välkomna till användarmöte/konferens för Dewey 2015-04-13 Praktisk information Toaletter Om något händer Fika och lunch Mer information #DDKse15 Välkomna till Lidingö stad hälsans ö tio minuter från Stockholms

Läs mer

Stadsbibliotekets enkätundersökning

Stadsbibliotekets enkätundersökning Stadsbibliotekets enkätundersökning Enkäterna delades ut torsdag 2 april 26 till och med onsdag 26 april 26 med jämn spridning avseende tidpunkt för besök, kön och ålder. Dock kan man i svaren notera att

Läs mer

Resultat brukarundersökningen hösten 2010

Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Om du tänker på bemötandet i stort. Hur nöjd är du då med personalens bemötande? Bemöter personalen dig lika bra som du hoppades? Tänk dig ett perfekt bemötande.

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

Mera temasatsningar, såsom ni gjorde med biografier om jag minns rätt. SVAR: Håll utkik på utställningsytan.

Mera temasatsningar, såsom ni gjorde med biografier om jag minns rätt. SVAR: Håll utkik på utställningsytan. Sammanställning från fråga 12 Vad tycker du Karlskoga bibliotek kan förändra för att bli det perfekta biblioteket och fråga 13 Lämna gärna övriga synpunkter. Beröm Jag tycker att vi har ett jättebra bibliotek

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

Resultat från besökarenkäten hösten 2009

Resultat från besökarenkäten hösten 2009 Resultat från besökarenkäten hösten 2009 Systemet som användes heter Kvalitetsmetoden Boken och kommer från Compile Solution Sverige AB. Enkätfrågor: 1. Biblioteket uppfyller de krav som jag tycker att

Läs mer

7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1

7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1 7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1 Bibliotek (antal invånare i kommunen) % utrikes födda Uppgiftslämnare Aneby (6 400) 8 % Inger Eriksson Abrinius och Inger Hällfors Statistik

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Flytande bestånd i Helge en utvärdering. Version 3

Flytande bestånd i Helge en utvärdering. Version 3 Flytande bestånd i Helge en utvärdering Version 3 Viveca Nyström VN arkiv & bibliotek AB, 2015 Innehåll 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Frågeställningar 4 1.3 Metod och avgränsningar 5 2. Sammanfattning

Läs mer

Medieplan för de kommunala biblioteken i Sigtuna kommun

Medieplan för de kommunala biblioteken i Sigtuna kommun Medieplan för de kommunala biblioteken i Sigtuna kommun 2006 2007-08-30 Gunnel Wikström Johansson Medieplan för Centrumbiblioteket och Valstabiblioteket 2006 Inledning Kommunen Sigtuna kommun har ca 37

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1)

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Antal respondenter: 2458 : 378 Svarsfrekvens: 15,38 % Hur ofta besöker du biblioteket? Hur ofta besöker du biblioteket? Minst en gång i veckan 53 (14,1%)

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Medieplan. Värnamo Bibliotek 2005

Medieplan. Värnamo Bibliotek 2005 Medieplan Värnamo Bibliotek 2005 Innehållsförteckning Sida Inledning 3 Omvärldsbeskrivning 4 Huvudbibliotekets medieplan 6 Avdelning A Bok- och biblioteksväsen 7 B Allmänt och blandat 8 C Religion 9 D

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Projekt Synliggör Biblioteket

Projekt Synliggör Biblioteket Projekt Synliggör Biblioteket Projektet drivs av Region Halland 2009-2010. Kulturrådet har beviljat medel. Projektbibliotek: Hylte, Laholm, Onsala och Vallås Syfte: göra biblioteken och biblioteksverksamheterna

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Medieplan. Värnamo Bibliotek 2011

Medieplan. Värnamo Bibliotek 2011 Medieplan Värnamo Bibliotek 2011 Innehållsförteckning Inledning 3 Omvärldsbeskrivning 4 Kvalitets- och urvalskriterier 6 Inköp 7 Inköp fjärrlån 7 Gallring 7 Öppet magasin 8 Huvudbibliotekets medieplan

Läs mer

ÄMNESBEVAKNING PÅ BIBLIOTEKET I SOLNA CENTRUM

ÄMNESBEVAKNING PÅ BIBLIOTEKET I SOLNA CENTRUM ÄMNESBEVAKNING PÅ BIBLIOTEKET I SOLNA CENTRUM Facklitteratur A 866 660 164 29 0,8 18.9 306 A 593 550 143 28 0,8 50 346 BOK- OCH BIBLIOTEKSVÄSEN: Utnyttjandegraden är fortfarande låg trots omfattande gallringar.

Läs mer

En rapport om hur kommunerna kan öka efterfrågan på bibliotekstjänster med utgångspunkt i Kulturrådets statistik för 2005

En rapport om hur kommunerna kan öka efterfrågan på bibliotekstjänster med utgångspunkt i Kulturrådets statistik för 2005 En rapport om hur kommunerna kan öka efterfrågan på bibliotekstjänster med utgångspunkt i Kulturrådets statistik för 2005 Mars 2007 SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Box 3127, 103 62 STOCKHOLM Tel: 08-545 132

Läs mer

Samarbete mellan BHV och biblioteken i Västra Götaland

Samarbete mellan BHV och biblioteken i Västra Götaland Samarbete mellan BHV och biblioteken i Västra Götaland Checklista Bakgrund Barnhälsovård och bibliotek har ett gemensamt uppdrag att på olika sätt stimulera barns språkutveckling. En framgångsfaktor i

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 MALÅ KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN 1 (13) Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 Inledning I Malå kommun finns ett integrerat folk- och skolbibliotek. Biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Välkommen till folkbiblioteksstatistiken 2011 avseende år 2010!

Välkommen till folkbiblioteksstatistiken 2011 avseende år 2010! Välkommen till folkbiblioteksstatistiken 2011 avseende år 2010! Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek! Frågorna är i stort sett samma som föregående år. Enkäten ser dock annorlunda ut därför

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

M E D I E P L A N KARLSKRONA KOMMUNS BIBLIOTEK 2 0 1 0-2 0 1 3

M E D I E P L A N KARLSKRONA KOMMUNS BIBLIOTEK 2 0 1 0-2 0 1 3 M E D I E P L A N KARLSKRONA KOMMUNS BIBLIOTEK 2 0 1 0-2 0 1 3 Innehåll Organisation och målinriktning 3 Karlskrona kommun sturktur och bibliotek. 3 Styrande dokument 4 Inköp av media 5 Inköpskanaler och

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Lyssna på ljudböcker i iphone, ipad och ipod Touch

Lyssna på ljudböcker i iphone, ipad och ipod Touch Lyssna på ljudböcker i iphone, ipad och ipod Touch Vi rekommenderar att du lyssnar på dina ljudböcker i Adlibris Mondo-appen eftersom du då kan börja lyssna direkt i din ios-enhet. Du kan även lyssna på

Läs mer

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare 300 telefonintervjuer med användare De som under de senaste 12 månaderna besökt Linköpings stadsbibliotek eller dess webbplats. (inklusive närbibliotek/bokbuss,

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Fakta om bibliotek 2012

Fakta om bibliotek 2012 Fakta om bibliotek 212 1 2 Kapitelrubrik Satsningar lönar sig Svensk Biblioteksförening genomför kontinuerligt undersökningar och sammanställer fakta från andra aktörer i syfte att ge argument för och

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Lund 23 februari 2015 Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Detta är en steg för steg-handledning för att underlätta arbetet med att bearbeta årsstatistiken i BOOK-IT. Anvisningarna ska ses som ett förslag

Läs mer

Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå

Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå 1 Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå Ansökan om bidrag till projektet Möte med Norrbottensförfattare ett projekt för ökade kontakter mellan hörselskadade i Norrbotten

Läs mer

Biblioteksplan för Högsby kommun

Biblioteksplan för Högsby kommun Rev 2007-12-04 Rev 2008-03-06 Rev 2008-09-01 Antagen KF 2009-03-26, 51 Rev KS 2012-03-13 Rev och antagen KF 2012-04-02, 46 Biblioteksplan för Högsby kommun 2011-2015 Inledning Folkbiblioteken står i dag

Läs mer

Det bästa är att kombinera flera olika metoder och källor. TIPS - för informationssökning på webben!

Det bästa är att kombinera flera olika metoder och källor. TIPS - för informationssökning på webben! Sök effektivt 1. Uppslagsböcker - i biblioteket eller på webben 2. Sök böcker direkt på hyllan eller använd ämnesdatabaser - eventuellt också tidningsartiklar 3. Länkbibliotek - kvalitetskontrollerade

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Folkbiblioteken i. Västra Götalands län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Västra Götalands län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Västra Götalands län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Biblioteken är i grunden ett frihetsprojekt som ger fri tillgång till information och kunskap för att stimulera

Läs mer