Medieplan Finströms bibliotek

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medieplan Finströms bibliotek"

Transkript

1 Medieplan Finströms bibliotek Om kommunen Finströms ligger centralt på Åland och Godby är norra Ålands centralort. I Finström finns: En grundskola åk 1-6, Källbo skola i Godby. I skolan inryms även eftis och norra Ålands specialklass Sunnanäng. Tre daghem, Emkarby, Pålsböle och Godby. Godby högstadieskola för alla elever på Norra Åland samt Ålands folkhögskola. I Godby finns även Ålands omsorgsförbunds dagcenter. Äldreboendet Rosengård och ett stödboende Linneagården. Befolkningen Finströms befolkning uppgick till personer varav hälften (drygt 1.300) bor i Godby, Grelsby och Ämnäs. Om biblioteket Finströms bibliotek ligger centralt i Godby och har egna lokaler i anslutning till Källbo skola. Biblioteket flyttade in hösten Lokalytan är 393 m 2, sociala utrymmen inräknade, till detta kommer ett magasin om cirka 40 m 2. Till följd av bibliotekets centrala läge utnyttjas det förutom av finströmare flitigt av norrålänningar och jomalabor. Besök /7, /10, /8,7 Utlån /13, /16, /16,6 Bestånd /7, /8, /7,9 Av beståndet är (18.888) böcker och (1.361) övriga medier. Biblioteket är öppet för allmänheten 32 tim/vecka (må to kl 12 20). Till detta kommer skolans besök. Skolklasserna besöker biblioteket regelbundet under skolåret, åk1 3 en ggn/vecka, åk 4 6 en ggn/varannan vecka. Samtliga daghemsavdelningar och lekparken besöker biblioteket en ggn/termin. Biblioteket har även service med bokkassar på kommunens daghem och i lekparken. Biblioteket ordnar högläsning i Rosengård och öppna sagostunder. Kulturaktiviteter arrangeras och varje månad öppnas en ny utställning. Biblioteket har fyra publika datorer. Besökarna har möjlighet att koppla upp sina egna bärbara datorer och sedan 2012 finns gratis wifi att tillgå. Samtliga datorer har direktuppkoppling till bibliotekets katalog på internet. Datorerna kan bokas. Målgrupp Finströms bibliotek är ett kommunbibliotek där den breda allmänheten är huvudmålgruppen. Vi vill uppmuntra barn och ungdomars läsintresse genom regelbundna klassbesök och hänsyn till detta tas redan i inköpsskedet. Vi försöker också inspirera barnfamiljer att besöka biblioteket. Biblioteket är med i det åländska bibliotekssamarbetet därför är alla låntagare välkomna till vårt bibliotek på samma villkor som finströmare som i sin tur kan utnyttja alla åländska kommunbibliotek. Personal Personalen består av en biblioteksassistent (20 tim/v), en barn- och ungdomsbibliotekarie (28 tim/vecka) samt kultur- och fritidschefen som är bibliotekarie och jobbar heltid. Cirka 70 % av kultur- och fritidschefens arbetstid ägnas åt biblioteket. Inköpspolicy Vi ska vara lyhörda för låntagarnas önskemål och överväga inköp av medier som efterfrågas. Vi ska tänka på att köpa in media för alla åldrar och i olika genrer. Fackböckerna ska vara tillförlitliga och aktuella. Vi köper inte in medier som innehåller rått underhållningsvåld, rasism, förföljelse av oliktänkande eller könsfördomar. Biblioteket ska vara neutralt i politiska och religiösa frågor. För medier som berör specialintressen eller som har begränsat intresse för breda grupper hänvisar vi till stadsbiblioteket. Vi köper in det mesta av den åländska utgivningen. Medier köps i första hand från BTJ och AdLibris. De lokala bokhandlarna används för kompletteringar och det åländska utbudet.

2 Gallring Gallring är viktigt för att hålla mediebeståndet intressant och i bra skick. Detta tänker vi på vid gallring: undvika att ha fler exemplar av samma titel (undantag Alandica som berör Finström och vissa populära barntitlar) gallring övervägs alltid för medier som inte varit utlånade på dagar inte ha medier med föråldrat eller missvisande innehåll medier som är tråkiga och oattraktiva gallras äldre upplagor av facklitteratur gallras och ersättas om det finns en sådan rekommendation smutsiga/slitna och trasiga medier ska gallras och ersättas om det finns behov Gallrade medier säljs eller bortskänkes. Internationell rekommendation för gallring 8% av beståndet. Magasinering ska undvikas. vuxen skön: klassiker och kända författarskap. vuxen fack: överväga magasinering noga, tex hantverksböcker om udda tekniker, biografier/memoarer över kända personer. barn skön: samma som vuxen. barn fack: magasineras bara i undantagsfall. för Alandica-material är huvudlinjen att det magasineras i stadsbiblioteket som har till uppgift att samla åländsk utgivning. Material med anknytning till Finström magasineras även hos oss. Om medieplanen Medieplan har vi som ett hjälpmedel vid inköp och gallring, för att bättre kunna tillgodose biblioteksbesökarnas behov och effektivisera vårt arbete. Medieplanen ger kunskap om beståndet och hur det utnyttjas. Den hjälper oss att bestämma vad vi ska satsa på, sätta upp mål och följa upp vår verksamhet. En medieplan och strategi för beståndet är viktig för att skapa utrymme för exponering. Rekommendationer Hälften av mediebeståndet kan vara äldre än fem år gammalt. De minsta kommunerna i Sverige har i medeltal 6,9 ex per innevånare, medeltal för Åland 11,63, Finström 7,9 (8,0). Nyttjandegrad bör ligga på 4-5, medel för Åland 1,5, Finström 2,1 (2,7). Antal nya exemplar per invånare: 0,23 nya ex per invånare totalt i Sverige, medeltal för Åland 0,57, Finström 0,38 (0,46). Finströms siffror uppdaterade. Kvalitetsrekommendation för de allmänna biblioteken. Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2011:7 Lån 18 lån/inv (16,6) Besök 10 besök/inv (8,7) Nyförvärv böcker/1000 inv (839/2500inv), 1 ny bok/barn u. 15 år. (0,86) Tidningar/Tidskrifter årgångar/1000 inv (43/2.500 inv) Om siffrorna Tagits fram för perioden 1 september september Medier i magasin samt tidskrifter är inte medräknade. Cirkulationstal har tagits fram separat för speciella placeringar exv Alandica, dvd, musik. Inom ( ) anges jämförelsesiffran mot 2012/2010. Siffrorna för ålder på beståndet har inte tagits fram denna gång. Dessutom har vi valt att endast ta fram cirkulationstal och fakta kring våra största fackavdelningar. Detta eftersom det är där förändringar slår igenom snabbare. Värt att ha i minnet att siffrorna för 2012 baserar sig på statistiken 2011 vilket var ett extremt bra år vad gäller utlåningen i Finströms bibliotek. Mål Cirkulationstalet för skönlitteratur bör komma upp i 1,5. Cirkulationstalet för fackavdelningarna bör komma upp i 1. Medieplanen följs upp och revideras vartannat år, nästa gång 2016 då tas även uppgifter om beståndets ålder samt siffror för samtliga fackavdelningar fram. Vuxen D Filosofi och psykologi Bestånd: 202 (228 /263) Förvärv: 8 (9/30) Gallring: 39 (13/8) Utlån: 175 (255 /382) Cirkulationstal: 0,87 (1,11 /1,45) Ålder bestånd: 128 < 5år, 135 > 5år (128 < 5år, 135 > 5år) En populär avdelning där beståndet har en bra balans åldersmässigt. Kommer många nya böcker inom området. En trendig avdelning som bör gallras regelbundet. Att lånen minskat kan delvis bero på införandet av en familjehylla. H Skönlitteratur Bestånd: 2496 (2669 /2712) Förvärv: 149 (129/156) Gallring: 275 (149 /117) Utlån: 3450 (3087/3092) Cirkulationstal: 1,38 (1,16/1,14) Ålder bestånd: 779 < 5år, 1866 > 5år (809 < 5år, 1875 > 5år)

3 Skönlitteraturen ökar i antal lån och cirkulationstal. Vår målsättning är ett cirkulationstal på minst 1,5. Deckare: Beståndet är 1016 (1004 /933) och utlåningen 2022(2025 /1912) vilket ger ett cirkulationstal på 1,99 (2,02 /2,05). Utlåningen av deckare utgör 59 (65 /60) % av lånen av skönlitteratur. Deckarnas andel av lånen har minskat. Biblioteket har en del skönlitteratur på finska och engelska. Det finns en viss efterfrågan och beståndet bör förnyas regelbundet. N Geografi Bestånd: 270 (287 /345) Förvärv: 13 (22/27) Gallring: 34 (50/4) Utlån: 163 (232 / 293) Cirkulationstal: 0,6 (0,81/0,85) Ålder bestånd: 123 < 5år, 155 > 5år (111 < 5år, 219 > 5år) Efterfrågan på resehandböcker och reseskildringar har minskat. Vi har fortfarandet en del folianter som börjar falla för ålderstrecket men det är svårt att hitta nya motsvarande. Beståndet behöver förnyas regelbundet eftersom innehållet snabbt blir inaktuellt. En rekommendation är att förnya reseguider vart femte år. Böcker om populära resmål prioriteras. Eftersom resehandböckerna är ganska dyra bör vi kanske fundera ett extra varv kring inköpspolicyn? Resetidskrifter som Allt om resor och Vagabond är ett bra komplement. Även National Geographic tangerar detta ämnesområde. P Teknik, industri, kommunikationer Bestånd: 427 (437 /416) Förvärv: 15 (31 /21) Gallring: 37 (21 /22) Utlån: 394 (571 /570) Cirkulationstal: 0,92 (1,31 /1,37) Ålder bestånd: 138 < 5år, 293 > 5år (135 < 5år, 285 > 5år) Utlånen har minskat klart. Böcker om snickeri, husbyggnad och hobbyböcker är fortfarande populära. Vi ska titta igenom avdelningen noga och analysera vad minskningen beror på. Q Ekonomi och näringsväsende Bestånd: 884 (828 /736) Förvärv: 49 (55 /61) Gallring: 66 (27 /1) Utlån: 1171 (1409 /1213) Cirkulationstal: 1,32 (1,7 /1,65) Ålder bestånd: 348 < 5år, 472 > 5år (294 < 5år, 443 > 5år) Bibliotekets populäraste fackavdelning och en av de bredaste. Här finns bland annat matlagning, inredning, trädgård, handarbete, jakt och fiske. Nyutgivningen är stor. Beståndet har ökat medan utlånen minskat. Finns skäl att fundera över inköp/gallring. Försöka öka skyltningen. V Medicin Bestånd: 269 (270 /347) Förvärv: 8 (19 /22) Gallring: 15 (27 /7) Utlån: 263 (297 /344) Cirkulationstal: 0,98 (1,1 /0,99) Ålder bestånd: 114 < 5år, 152 > 5år (136 < 5år, 225 > 5år) Viktigt att hålla beståndet aktuellt. Speciellt efterfrågas böcker om dietik, friskvård och alternativ medicin. Vid inköp tänk på att våra böcker om alternativ medicin behöver förnyas. Specialplaceringar Alandica Att skapa en lokalsamling över litteratur med Finströmsanknytning är ett framtida mål. Beståndet uppgår till 599 (708/735) exemplar och cirkulationstalet är 0,61 (0,78/0,49). Utlånen minskar men på grund av gallringen har cirkulationstalet inte påverkats så mycket. Avdelningen har fått en mer synlig placering i biblioteket med mycket mer utrymme för exponering. DVD-hyllan Filmer för vuxna har köpts in sedan 2008 och är populära bland låntagarna. Beståndet är 267 (213 /117) exemplar och cirkulationstalet 3,28 (6,63 /10,37). Beståndet har ökat samtidigt som utlånen minskat ganska drastiskt från 1412 till 877. Filmer är dyra eftersom de köps med utlåningsrättigheter och inköpen bör diskuteras noga. Ljudböcker Efterfrågan på ljudböcker ökar och beståndet ökar till följd av en medveten inköpspolicy. Bibliotekets bestånd är 437 (308 /166) exemplar och cirkulationstalet 1,77 (2,33 /2,75). Antalet utlån har ökat från 719 till 774. Vid inköp prioriteras mp3-format. Jul Bestånd 95 (96 /92) ex och 99 (98 /87) utlån ger ett cirkulationstal på 1,04 (1,02 /0,95). Böckerna exponeras endast under cirka två månader/år.

4 Musik Bestånd 358 (337) ex och 214 (499) utlån ger ett cirkulationstal på 0,6 (1,48). Cirkulationstalet har mer än halverats och musik efterfrågas inte längre. Detta bör beaktas vid inköp. Familjehylla Bestånd 110 (104) ex och 86 (137) utlån ger ett cirkulationstal på 0,78 (1,32). Biografier Bestånd 355 (401) ex och 392 (410) utlån ger ett cirkulationstal på 1,1 (1,02). Biografiernas popularitet håller i sig. En del smalare biografier köps inte in utan lånas via stadsbiblioteket. Barn och ungdom Lånen av barn- och ungdomsmedia står för 60 (57,9 /44,8) procent av bibliotekets utlåning. Skönlitteratur lånas mest medan facklitteratur står för 9,4 (7,8 /10,8) % av all utlåning. I Finström finns 434 barn och ungdomar i åldern 0-14 år. Utlånen 57,7 (51,3 /38,4) per barn. Bibliotekets policy är att skolbarnen får ha högst tio medier lånade samtidigt. Värt att notera är att barnen står för 26 % av bibliotekets lån medan vuxna står för 57 %. Dvs många vuxna (barnfamiljer) lånar på barnavdelningen. Detta bör vi tänka på både vid inköp och exponering. uh Skönlitteratur Bestånd: 3249 (3570 /3857) Förvärv: 147 (204 /365) Gallring: 193 (195 /399) Utlån: 7381 (7240 /6104) Cirkulationstal: 2,27 (2,06 /1,58) Ålder bestånd: 1728<5 år, 1842>5 (2018<5 år, 1819>5) Utlånen har ökat något och i kombination med att beståndet minskat har cirkulationstalet ökat. Avdelningen ska gallras ofta. Skyltas väl. Dubbletter köps in i undantagsfall. Exponeringen har ökat. Böckerna är försedda med genremärken. Bilderböcker Bestånd: 1493 (1479 /1392) Förvärv: 73 (63 /77) Gallring: 48 (33 /154) Utlån: 5470 (5235 / 3872) Cirkulationstal: 3,66 (3,54/2,78) Bilderböcker lånas också av de lägre klasserna i skolan och av många barnfamiljer. Beståndet har ökat trots avskrivningar de senaste åren. Vi behöver vara kritiska vid inköp och gallring behövs regelbundet. Slitna populära exemplar byts ut. Börja läsa Bestånd: 608 (623 /574) Förvärv: 39 (31 /43) Gallring: 8 (15 /21) Utlån: 3036 (2699 /1489) Cirkulationstal: 4,99 (4,33 /2,59) Cirkulationstalet har ökat markant bland annat till följd av ökat elevantal i skolan. Även beståndet har ökat en förklaring är att en del böcker togs från Pålsböle skola. Men det har framförallt kommit många nya bra BL-böcker som vi köpt in. Viktig avdelning för skolan. Vi försöker satsa på serier med fler delar samt på olika nivåer. Tänk på att köpa in böcker med enbart stora bokstäver. Avdelningen behöver gallras och vi ska se över om det är möjligt att förnya hela Palle-serien. Pekböcker Bestånd: 436 (422 /342) Förvärv: 14 (48 /28) Gallring: 14 (5 /21) Utlån: 1727 (2122 /1582) Cirkulationstal: 3,96 (5,03 /4,63) Beståndet har förnyats och kompletterats och är något så när aktuellt. Det bör hållas på nuvarande nivå. Lånen har minskat med 400! Rim&ramsor Bestånd: 59 (60 /59) Förvärv: 1 (0 /0) Gallring: 2 (0 /14) Utlån: 27 (73 /29) Cirkulationstal: 0,46 (1,22 /0,49) Utlåningen har mer än halverats och är tillbaka på 2010 års nivå. Bör analyseras. Gammalt bestånd. Sagor&sägner Bestånd: 159 (186 /206) Förvärv: 1 (0 /2) Gallring: 8 (4 /47) Utlån: 341 (519 /147) Cirkulationstal: 2,14 (2,79 /0,71) Cirkulationstalet är fortfarande ok men har sjunkit. Kunde lyftas fram mer. Har fått en ny plats. Beståndet behöver fräschas upp. uk Historia Bestånd: 141 (135 /161) Förvärv: 0 (0 /1) Gallring: 10 (4 /19) Utlån: 162 (112 /148) Cirkulationstal: 1,15 ( 0,83 /0,9)

5 Ålder bestånd: 10<5 år, 125>5 (32<5 år, 123>5) Beståndet har ökat liksom lånen. Lånas periodvis mycket av skolan. Kan i viss mån vara befogat med dubbletter eftersom nyutgivningen är begränsad. up Teknik och kommunikationer Bestånd: 180 (181 /205) Förvärv: 2 (8 /5) Gallring: 8 (11/6) Utlån: 475 (408 /373) Cirkulationstal: 2,64 (2,25 /1,82) Ålder bestånd: 48<5 år, 133>5 (59<5 år, 141>5) En favoritavdelning bland barnen och den ökar i popularitet. Håll koll och köp in nytt vartefter det ges ut. Pysselböcker lånas mycket och speciellt pyssel som anknyter till olika högtider. Avskrivna böcker om tex fordon bör ersättas med nya. uq Ekonomi och näringsväsende Bestånd: 241 (234 /245) Förvärv: 6 (1 /7) Gallring: 9 (9 /18) Utlån: 629 (500 /487) Cirkulationstal: 2,61 (2,14 /1,99) Ålder bestånd: 43<5 år, 191>5 (86<5 år, 168>5) En klar ökning av utlånen samtidigt som beståndet ökat. Har kommit en del nya böcker om tex matlagning/bakning vilket är populärt. Husdjursböcker är också efterfrågade. ur Idrott, lek och spel Bestånd: 189 (173 /190) Förvärv: 16 (5 /7) Gallring: 9 (6 /11) Utlån: 345 (245 /215) Cirkulationstal: 1,83 (1,42 /1,13) Ålder bestånd: 26 <5 år, 147>5 (39<5 år, 152>5) Sportböcker står för en stor del av ökningen, tex har det kommit attraktiva böcker om fotbollsstjärnor. Köp gärna in annat än fotboll om det finns. uu Naturvetenskap Bestånd: 580 (566 /601) Förvärv: 13 (12 /16) Gallring: 22 (25 /28) Utlån: 903 (800 /894) Cirkulationstal: 1,56 (1,41 /1,49) Ålder bestånd: 106<5 år, 460>5 Lånas mycket av både vuxna och barn. Både för skolarbete och fritidsläsning. Intresset för barnens mest populära fackavdelning ökar. Specialplaceringar Barnmusik Bestånd: 47 (39 /32) Förvärv: 6 (2 /2) Gallring: 0 (3 /1) Utlån: 100 (129 /79) Cirkulationstal: 2,13 (3,31 /2,03) Minskar i popularitet. Bör förnyas så den känns aktuell kanske vi inte riktigt lyckats där? Tänk på att köpa in tex Hits for kids. CD-rom Bestånd: 18 (20 /24) Förvärv: 0 (0 /2) Gallring: 0 (2 /6) Utlån: 70 (126/ 111) Cirkulationstal: 3,89 (6,3 /4,63) Inga nyförvärv och här bör vi fundera. Ska vi satsa på lite nytt eller endast skriva av efterhand? Utvecklingen på detta område går fort. Därför är det risk att beståndet föråldras snabbt. DVD-hyllan Bestånd: 211 (176 /177) Förvärv: 26 (18 /27) Gallring: 8 (32 /15) Utlån: 1434 (1885 /1124) Cirkulationstal: 6,8 (10,71 /6,35) Bibliotekets mest populära hylla när det gäller cirkulationstal trots att utlånen minskat. Populär både bland barn och föräldrar. Eleverna får numera ha endast en film lånad samtidigt på sitt konto. Jul Bestånd: 247 (259 /257) Förvärv: 5 (6 /2) Gallring: 22 (0 /38) Utlån: 413 (299 /217) Cirkulationstal: 1,67 (1,15 /0,85) Speciellt bilderböcker har strykande åtgång när det gäller julmaterial för barn, så här är det befogat med dubbletter. Viktigt att köpa in nytt julmaterial. Beståndet är gammalt men slits inte heller lika mycket eftersom det bara finns framme kring julen. Lånetiden är 14 dagar. Ljudbok Bestånd: 194 (164 /124) Förvärv: 13 (11 /10) Gallring: 3 (3 /6) Utlån: 692 (580 /430) Cirkulationstal: 3,57 (3,54 /3,47) Mer och mer populärt. Många som inte tycker om att läsa lånar gärna ljudbok. Används också av skolan. Bok+cd efterfrågas mera än tidigare. Medieplanen version 3.0/oktober 2014 Sammanställd av Marie Blomqvist, Ann-Christin Sjölund och Fredrika Sundberg

Medieplan för de kommunala biblioteken i Sigtuna kommun

Medieplan för de kommunala biblioteken i Sigtuna kommun Medieplan för de kommunala biblioteken i Sigtuna kommun 2006 2007-08-30 Gunnel Wikström Johansson Medieplan för Centrumbiblioteket och Valstabiblioteket 2006 Inledning Kommunen Sigtuna kommun har ca 37

Läs mer

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla.

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. MEDIEPLAN FÖR LESSEBOS BIBLIOTEK 2013 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Innehåll Mål...3 Bakgrund kommun...3

Läs mer

Bibliotekets medieplan - uppgradering

Bibliotekets medieplan - uppgradering TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Suzanne Hammargren 2014-06-04 KFN 2014/0109 50635 Kultur- och fritidsnämnden Bibliotekets medieplan - uppgradering Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

MEDIE PLAN BODENS STADSBIBLIOTEK

MEDIE PLAN BODENS STADSBIBLIOTEK MEDIE PLAN 2006 BODENS STADSBIBLIOTEK 1 Innehållsförteckning Medieplan för Bodens Stadsbibliotek 4 Facklitteratur Avdelning A 8 Avdelning B 9 Avdelning C 10 Avdelning D 11 Avdelning E 12 Avdelning F 14

Läs mer

MEDIEPLAN 2015. Utarbetad och sammanställd av Mediegruppen och antagen våren 2014 Reviderad 2015

MEDIEPLAN 2015. Utarbetad och sammanställd av Mediegruppen och antagen våren 2014 Reviderad 2015 1 MEDIEPLAN 2015 Huvuduppgiften är att ge alla människor tillgång till information för sin personliga utveckling, utbildning, kulturella berikning, avkoppling, ekonomiska verksamhet och välunderrättade

Läs mer

Mediaplanering inför block 2. Profilering av media på Tegs bibliotek.

Mediaplanering inför block 2. Profilering av media på Tegs bibliotek. Mediaplanering inför block 2. Mål: Under året ska faktaavdelningens folianter flyttas från sin särskilda folianthylla och integreras med faktaböckerna under varje avdelning. Detta för att öka överblick

Läs mer

Flytande bestånd i Helge en utvärdering. Version 3

Flytande bestånd i Helge en utvärdering. Version 3 Flytande bestånd i Helge en utvärdering Version 3 Viveca Nyström VN arkiv & bibliotek AB, 2015 Innehåll 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Frågeställningar 4 1.3 Metod och avgränsningar 5 2. Sammanfattning

Läs mer

media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17

media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17 media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17 Innehåll 2 inledning 4 media 2006 bakgrund och förutsättningar 10 vad har hänt under 2006 16 nedslag i grupperna 25 2007 och vidare Under 2006

Läs mer

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011 Diarienummer: Datum: 2011-11-12 Handläggare: Lena Gullmert, Karin Fernström Kundvals- och finansieringsavdelningen Kulturenheten Kultur- och fritidsnämnden Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek

Läs mer

Biblioteksplan för Nora kommun

Biblioteksplan för Nora kommun Biblioteksplan för Nora kommun Del 1 Vad är en biblioteksplan? En biblioteksplan skall ses som en möjlighet att formulera en lokal bibliotekspolitik, som inte bara lyfter fram de traditionella värdena

Läs mer

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet?

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Redovisning av kommentarer med svar på inkomna synpunkter Detta är en sammanställning av de avslutande

Läs mer

Kommunens bibliotek och kultur/musikskola

Kommunens bibliotek och kultur/musikskola Kvalitets- och kostnadsjämförelse om Kommunens bibliotek och kultur/musikskola Rapport från kvalitetsnätverk Västkust,,, idköping,,,,, 2005-11-15 Sammanfattning Kvalitetsnätverk Västkust startade i slutet

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN MARIESTADS STADSBIBLIOTEK FÖR HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER

BIBLIOTEKSPLAN MARIESTADS STADSBIBLIOTEK FÖR HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER BIBLIOTEKSPLAN FÖR MARIESTADS STADSBIBLIOTEK HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN MARIESTADS KOMMUN MARS 2005 Innehållsförteckning sida Förord 3 Mariestads Stadsbibliotek 4 Omvärlden

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

Sammanställning av enkäten - Lärsamverkan sydost personalenkät -08. Statistik - Lärsamverkan sydost personalenkät -08

Sammanställning av enkäten - Lärsamverkan sydost personalenkät -08. Statistik - Lärsamverkan sydost personalenkät -08 Sammanställning av enkäten - Lärsamverkan sydost personalenkät -08 Statistik - Lärsamverkan sydost personalenkät -08 1 Ge exempel på användarundervisning: Har haft några informationstillfällen men ej nått

Läs mer

Bibliotek 2011. Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek

Bibliotek 2011. Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek Bibliotek 2011 Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek Biblioteksstatistik 2011 Denna publikation är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt

Läs mer

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek Medborgardialog om Framtidens bibliotek Innehållsförteckning DEL 1 Inledning 3 DEL 2 Bakgrund och metod 4 DEL 3 Resultat fokusgruppssamtal 6 DEL 4 Avslutande analys 21 bilaga A Verksamheter 25 bilaga B

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

Biblioteksplan för Högsby kommun

Biblioteksplan för Högsby kommun Rev 2007-12-04 Rev 2008-03-06 Rev 2008-09-01 Antagen KF 2009-03-26, 51 Rev KS 2012-03-13 Rev och antagen KF 2012-04-02, 46 Biblioteksplan för Högsby kommun 2011-2015 Inledning Folkbiblioteken står i dag

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för

Läs mer

Framgångsrikt, men förbisett

Framgångsrikt, men förbisett om bibliotekets betydelse för integration Svensk Biblioteksförening april 2008 SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Box 70380, 107 24 STOCKHOLM Tel: 08-545 132 30. Fax. 08-545 132 31 E-post: info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Region Skåne regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i regionala förutsättningar för kunskapssamhället 1. Inledning Bibliotek för bildning, information och kultur Folkbiblioteken har ett brett uppdrag där huvuduppgifterna är att garantera

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20 Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB INNEHÅLL Sida 1. MÖJLIGHETERNAS RUM 1 2. UTGÅNGSPUNKTER 2 3. BIBLIOTEKETS UPPGIFTER 3 4.

Läs mer

Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek

Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 522 31,4 B. Kvinna 1142 68,6 Min ålder A. yngre än 25 år 371 22,3 B. 26-45 år 534 32,1 C. 46-65 år 465 27,9 D. äldre än 65 294 17,7 Tid för mitt besök

Läs mer

Riktlinjer för webbtexter

Riktlinjer för webbtexter Riktlinjer för webbtexter Riktlinjer för webbtexter I det här materialet ingår webbtexter och riktlinjer för hur du kan skriva webbtexter, så att de blir konsekventa och tydliga. Texterna kan du använda

Läs mer

Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län. - en kartläggning

Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län. - en kartläggning Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län - en kartläggning Viveca Nyström VN arkiv bibliotek November 2014 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Metod... 4 1.3 Frågeställningar...

Läs mer

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Olika syn på saken Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Innehåll 3 Förord 4 Vad vet vi sedan tidigare om bibliotekens användare? 4 kärnan: yngre, kvinnor och högutbildade 6 tv,

Läs mer

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 INLEDNING Mycket händer i biblioteksvärlden just nu och det är mycket som påverkar dagens folkbibliotek.

Läs mer