BOOK-IT VERSION 7.1. Release notes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOOK-IT VERSION 7.1. Release notes 2014-07-25"

Transkript

1 BOOK-IT VERSION 7.1 Release notes Axiell Sverige AB, Box 24014, Lund Fältspatvägen 4, Lund, tel: , e-post:

2 Innehållsförteckning Dokumentation... 3 Att göra före uppgraderingen... 3 Att göra efter uppgraderingen... 4 Övergripande... 5 Administration... 6 Administration grunddata... 7 Cirkulation... 8 Katalog Statistik Inköp Fjärrlån Periodika Arena / BOOK-IT PUB Arena Freelib Karta Inloggningsmodul (19)

3 Dokumentation Denna i princip heltäckande sammanställning över förändringar i version 7.1 åtföljs av ytterligare ett par dokument som kan vara till praktisk nytta i anslutning till uppgraderingen. 1. BOOK-IT funktionsbeskrivningar Tips & kända fel CiCoc- utlån och återlämning för skolor 4. Installation av klient Att göra före uppgraderingen 1. Installera klienten för version 7.1. Om biblioteket planerar att köra offline under uppgraderingen måste detta göras via en 7.1-klient. OBS! Viktigt att säkra var filerna sparas innan offline-driften inleds. Det görs i BOOK-IT 7.1 config: Offline dir. Klicka på den gula mappen. 2. Automatisk uppdatering av klienten är möjlig. För detta måste webbserver anges i BOOK-IT Config, fliken Uppdatering BOOK-IT. Läs mer i dokumentet BOOK-IT Boot och under avsnittet Administration Systemparameter C_AUT_UPGRADE. 3. OPAC ersätts av BOOK-IT PUB. Skicka in de uppgifter som vår Support har efterfrågat (gäller endast bibliotek som fortfarande har OPAC i bruk). Se också punkt 90 och Funktionsbeskrivning BOOK-IT PUB. BOOK-IT PUB behöver en webbläsare med JavaScript och Cookies aktiverade. För bästa kompabilitet rekommenderar vi Internet Explorer 8+, Google Chrome 25+, Firefox 20+ eller Safari 6+. Även om Internet Explorer har version 8 eller senare kan den vara inställd på så kallat kompatibilitetsläge, vilket gör att den beter sig som om den vore en tidigare version. Du kan kontrollera det genom att trycka på F12 och se till att Webbläsarläget är samma version som själva webbläsaren och att Dokumentläget är Standarder. Internet Explorer version 9 och framåt stöder standarder betydligt bättre än äldre versioner av IE (19)

4 4. Arena: IFrame-lösningen från OPAC Ny låntagare och Utlån tappar sina funktioner i samband med uppgraderingen. Ta bort dessa från Arena, och ersätt med en text om att de för närvarande inte går att använda. 5. BarnOPAC försvinner. Ta bort eventeulla länkar till BarnOPAC från bibliotekets hemsida. 6. Meddela Elib er att er adress till OPAC ska ersättas av den nya url:en till BOOK-IT PUB Modulen Särskild behörighet fungerar nu per enhet och måste öppnas för de enheter som använder den. Meddela Kundsupport vilka enheter som är "Meröppet-bibliotek". Att göra efter uppgraderingen 8. I fönstret Administration Behörighet: Ställ in behörigheten för det nya menyvalet Låntagaruppgifter under Grunddata Webb. 9. Läs funktionsbeskrivningen för Självregistrering/Skaffa lånekort. 10. Läs funktionsbeskrivningen för BOOK-IT PUB. 11. Rensa bort eventuella egna redigeringsformat för OPAC i fönstret Grunddata Katalog Redigeringsformat, beskrivning 12. Övertidsvarningar: Om ni har lagt in en länk till webbkatalogen för omlån i övertidsvarningar ska denna ändras under Administration Grunddata Cirkulation Meddelandetexter. Gå till fliken Meddelanden och välj respektive enhet samt Övrigt: Övertidsvarning. Här ser du texten, och vad den heter. Välj sedan fliken Texter och leta upp aktuella texter, som du kan ändra i grupprutan Översatta. Klicka på Uppdatera och Spara efter genomförd ändring. 13. Arena/BOOK-IT PUB: För att tidskriftsnummer ska kunna reserveras måste inställning göras för Visa knapp, exemplarreservation i grunddatafönstret Webb Text-/reservationsinställningar. Ange 1 för Arena/BOOK-IT-PUBanvändaren, alternativt generellt för alla användare med *. 4(19)

5 14. Ehub (tilläggsmodul): För att få ut utlåningsstatistik per medieleverantör så ska t.ex. E-lib läggas upp som leverantör under Grunddata Förvärv Leverantörer. Fältet URL ska för ELib se ut enligt följande: (som ingår i länken till den elektroniska adressen på posten). Övergripande 15. NYHET! Nu finns möjlighet att ändra fontstorlek i BOOK-IT menyer och fönster. I mitten av huvudmenyn finns piltangenter för detta; om du förstorar/förminskar så slår det igenom i alla fönster. Tänk då på att om du förstorar så kanske inte knappar längst ner i fönstret visas, med mindre än att du drar i kanten så att fönstret får större storlek. 16. Övergripande: Många fönster som innehållit information som endast berört OPAC har tagits bort. Dessutom har följande funktioner tagits bort i samband med modernisering av klienten eftersom de undersökningar vi gjort visat att användningen varit mycket begränsad: Inköp Förseningspåminnesle (man kan hitta försenade beställningar via Mängd beställningar istället) Periodika Reklamation Förvärv Kontooverföring XML Fjärrlån Fjärrlånetransaktioner Grunddata Periodika - Medlemmar, cirkulationslista 17. Swingade fönster Det stora arbetet med att bygga om klienten med ny Swing-teknik är färdigt. Det innebär att det går att skrolla med mushjul, fönster kan förstoras/förminskas och att du kan spara träfflistor till Excel med Ctrl+Shift+S. Det går också att förflytta sig i multilistor genom att skriva t.ex. första bokstaven i ett ord (under förutsättning att listan har fokus och kolumnen är markerad). Knappen Rensa är kopplad till funktionstangenten F7. Många fönster har även fått utökade restriktioner och annan översyn. Vissa av fönstren som kan generera långa söktider har även fått en Stopp-knapp som visas bredvid aktivitetssnurran längst ner till vänster. Denna ger möjlighet att avbryta sökningar som tar lång tid. 5(19)

6 18. Multilistor: Multilistor som sorterats om och där rader har markerats sparas nu korrekt till Excel. 19. Fönsterhantering: I alla fönster med flikar kan man nu navigera mellan dessa med hjälp av Alt + pil framåt och bakåt. 20. Övergripande: Problemen med kopiering med hjälp av högerklick i olika fönster är lösta. 21. Inloggning: Nu får man åter information om att det inte finns några lediga licenser vid inloggning om samtliga redan är upptagna, och inte bara "Ingen kontakt med databasen.." OPAC-användare. Om ni rensar bort OPAC-användare från fönstret Användare så måste användaren OPAC_e finnas kvar. Den användas för funktioner som inte gäller OPAC Administration 23. Administration Användare: I samband med att OPAC försvinner har vi också uppdaterat fönstret Användare. Nu finns bara två flikar som handlar om webben: Webb, allmänt och Webb, filter. Under Webb, allmänt hittar du inställningar för FreeLib: Logo, för att ange vilken logotype FreeLib ska använda och Logo url där du kan ange en webbplats dit man ska komma om man klickar på logotypen. Här anger du också om du ska använda Karta i Arena, Kartans URL samt Visningsformat för Arena på titelsidan (ALMA - Postvisning). En kryssruta för Låntagaren styr kan markeras och då visas endast beståndet för den enhet som låntagaren har som förvalt hämtställe. (Fungerar därmed endast på detta sätt när låntagaren är inloggad.) Under Webb, filter hittar du inställningar för standardhämtställen samt filtrering av beståndsvisning i Arena. 24. NYHET! Cirkulationsparametrar: E-lån, max antal för tidsperiod samt E- lån, tidsperiod. Gäller för tilläggsmodulen ehub. Läs mer i funktionsbeskrivning ehub. 25. Fönstret Cirkulationsparametrar, buggrättning: Nu tänds inte OKknappen förrän man lagt in ett värde i en parameter. Om inga ändringar görs är endast knappen Avbryt aktiv. 6(19)

7 26. Cirkulationsparameter Max antal reservationer per titel kan nu igen ställas in på cirkulationskategorinivå. 27. Systemparameter C_AUT_UPGRADE anger om automatisk uppgradering av klient ska göras. Läs mer i Funktionsbeskrivning BOOK- IT Boot. Administration grunddata 28. NYHET! Grunddata Webb Låntagaruppgifter. Detta fönster hanterar dels vilka uppgifter som ska anges när en person registrerar sig som ny låntagare, dels vilka uppgifter som en befintlig låntagare ska kunna ändra i sin profil via Arena/BOOK-IT PUB. Läs mer i funktionsbeskrivning Låntagar-registrering/ Skaffa lånekort. 29. NYHET! Grunddata Allmänt Organisationsstrukturer: Standardvärden, självregistrering. Här anges standarvärden för låntagare som registrerar sig via funktionen Skaffa lånekort i Arena och BOOK-IT PUB. Se funktionsbeskrivning Låntagarregistrering/ Skaffa lånekort. 30. Grunddata Allmänt Organisationsstrukturer: Nytt fält Cirkulationsställe. Här väljs på enhetsnivå cirkulationsställe för BOOK-IT PUB. Behövs om funktionen Låntagaren styr tillämpas i BOOK-IT PUB. Läs vidare i funktionsbeskrivningen för BOOK-IT PUB, sid NYHET!: Navet, för uppdatering av låntagarinformation. Nu finns möjlighet att uppdatera låntagarnas konto vad gäller namn- och adressuppgifter via Navet. Funktionsbeskrivning Navet är under arbete. 32. Grunddata Allmänt Organisationsstrukturer, låntagarimport Du kan markera på kontoorganisationsnivå om du önskar att låntagarimport ska ske via Låntagarimport eller SPAR (eller Navet). Om du markerat endera kryssruta så är den alltid markerad när du skapar en ny låntagare på den kontoorganisationen för att låntagaren ska bli uppdaterad när låntagarimport resp. uppdatering från SPAR sker nästa gång. 7(19)

8 33. Grunddata Cirkulation Meddelandetexter: På räkningarna har ledtexten Referensnummer fått mera plats och kan nu ändras i fliken Texter så att det istället står t.ex. Ange ref.nr vid internetbetalning! Webb Bildleverantör: AdLibris har bytt sin länk till omslagsbilder. Den nya länken är: aram. Försäkra dig om att det finns en länk också i fältet Sök-URL, t.ex.: m 35. Webb Medieklasser: Fönstret Ikonregler har ersatts av Medieklasser. Detta fönster gäller Arena och BOOK-IT PUB och används för att skapa mappningar mellan objektkoder mm och medieklasser som används i dessa webblösningar. 36. Katalog Språk har redigerats och utökats med fler språkkoder. Cirkulation 37. Nyhet! Låntagarinformation. Nu visas e-bokslån i låntagarinformationens Böcker hemma-flik om ehub-modulen är aktiverad. 38. NYHET! Låntagaruppgifter: Nu visas markering att låntagaren accepterar allmänna utskick från biblioteket. Markeringen kan inte ändras här utan hämtas från Arena och BOOK-IT PUB där låntagaren godkänner informationsutskick. I Mängd låntagare kan du söka efter låntagare som accepterar utskick. 39. Nyhet! Låntagarinformation: Uppdatera låntagarinformation Nu finns möjlighet att uppdatera låntagarnas konto vad gäller namnoch adressuppgifter via Skatteverkets tjänst Navet. 40. Låntagarinformation: Nu uppdateras fältet Uppdateringar: Ändrat endast om ändring görs av låntagarposten, eller om låntagaren misslyckats med inloggning i Arena Låntagarinformation. Uppgift om hyllsignatur visas åter i fliken Böcker hemma. 42. Låntagarinformation. Förvalt hämtställe är nu ändringsbart i låntagarinformationens flik Allmänt. 8(19)

9 43. Nyhet! Mängd låntagare: Det är nu möjligt att tilldela hämtställe för reservation, eller att ändra till inget valt hämtställe. Låntagaren kan själv välja hämtställe i Arena och BOOK-IT PUB. Hämtställe visas i träfflistan i Mängd låntagare. 44. Nyhet! Mängd låntagare: Det finns nu möjlighet söka fram låntagare både på specifikt hämtställe och söka fram dem som saknar hämställe. 45. Nyhet! Mängd låntagare: I Mängd låntagare kan du söka efter låntagare som accepterar utskick. 46. Mängd låntagare: Nu finns det återigen en Skriv ut-knapp i Mängd låntagare som ger en formaterad utskrift med Namn, Låntagar-id, Adress, samt Kommentarfält. 47. Mängd låntagare: Nu visas innehållet i träfflistan även vid klick på fliken och inte på knappen. 48. Utskrifter: Reservationslapp och kvitto har fått större text på låntagarid, löpnummer samt namn. Löpnummer visas överst. Om löpnummer inte används visas låntagar-id överst. 49. Nya utskrifter: Nu går det skriva ut plocklista/plocklapp för enhetsgruppens hämtställe. Valbart nu är Alla, Eget hämtställe, Enhetsgruppens hämtställe samt Andra hämtställen Plocklista: Nu kommer publikationummer med på plocklista Utskrifter, Räkningar: På räkning finns nu möjlighet att ändra ledtext för Referensnr så att det står att detta ska anges vid internetbetalning. Se avsnitt Grunddata Cirkulation Meddelandetexter Utskrifter, buggrättning: Etikett-utskrifter fungerar nu som de ska i Windows Utskick, Buggrättning. Nu ska man åter få välja SMS eller E-post först för utskick av reservationsmeddelande, om båda används, oberoende av om båda meddelandeformaten SMS och E-post för övertidsvarning är valda på aktuell kontoorganisation eller inte. 54. Utskick, Buggrättning. Kravutskick via Sms fungerar nu även när meddelandeavgift tas ut för påminnelser (19)

10 55. Räkning XML: Nu summeras respektive låntagares skuld för ersättningsavgift och ev. meddelande- och övertidsavgifter Fönstret Omsättningsbeslut: Hanteringen av fjärrlån är förbättrad. Vid omsättning av fjärrlån i fönstret Omsättningsbeslut gäller följande: Vid omsättningsförsök då föreslaget förfallodatum är senare än dagens datum görs omsättning till detta datum. Vid omsättningsförsök då föreslaget förfallodatum är dagens datum eller tidigare, meddelar BOOK-IT att "Minst ett exemplar har inte fått nytt förfallodatum alternativt har ett datum äldre än dagens datum. Åtgärda innan nytt omsättningsförsök." Denna påminnelse visas endast om stopptecknet är avmarkerat på aktuellt exemplar. 57. Omsättning: Buggrättning. Vid omsättning via Cirkulation Omsättning hängde sig fönstret om exemplaren av lånade av olika låntagare. Detta är nu åtgärdat. 58. Överskriden hylltid Nu tas rätt rad bort även när man har sorterat om listan Katalog 59. Nyhet! Mängd exemplar: Nytt sökfält för Antal lån. Skriv in t.ex. 80 för att få träff på exemplar som varit utlånade fler än 80 gånger. Rättad i NYHET! Reservationer, löpnummerordning. Nu kommer reservationerna i löpnummerordning efter tidpunkt då de fångas in. 61. Mängd reservationer: Utsökning i Mängd reservationer på Hämtställe i kombination med Ej infångningsbar alternativt På plocklista/lapp går nu mycket snabbare än tidigare. 62. Infångning av reservation: Exemplar fångas inte längre in felaktigt när två enheter som inte är i samma reservationsgrupp har beställningsposter, och den ena enheten ankomstregistrerar och återlämnar sitt exemplar. En bugg gjorde att detta exemplar fångades in till enhet med reservation i annan reservationsgrupp Rättad i (19)

11 63. Fönstret Expertsök, Reservationskorg: Bugg som gjorde att omsortering av titlar med kolumnrubrik inte fungerade så bra i Reservationskorg är fixad. Det går bara att sortera med pilarna nu, dock inte med kolumnrubriker. 64. Expertsök reservationer: Nu går det återigen att flytta exemplarreservationer i reservationskön. 65. Reservation Expertsök reservationer: Buggrättning - nu visas inte längre ORA-fel vid reservation när det finns parallella parametrar för åldersklass Vuxenmedia och Barnmedia. 66. Expertsök: Expertsök: De återkommande problemen med att fel post ibland visades i Expertsök vid byte mellan Träfflista och Katalogpost är nu slutligen löst. 67. Katalogisera: Buggen som gjorde att poster som nyligen uppdaterats i Katalogisera, via mallar inte omedelbart visades i träfflistan i Expertsök är lagad Mängd katalogposter: Vid val av "Uppdatera alla" uppdateras alla posterna i träfflistan utan kontrollfråga efter 100 poster. 69. Gallring: Problemet med långsam gallring som vissa bibliotek har drabbats av har åtgärdats. 70. Mängd exemplar: En bugg i version 7.1 är nu fixad. Den innebar att Antal lån visades i träfflistan endast om modulen Flytande bestånd var aktiverad (19)

12 Statistik 71. NYHET! Exemplarstatistik. Nu går det att få statistik på e-bokslån, under förutsättning att modulen ehub är aktiverad. Använd variabeln Cirkulationskategori. 72. Driftstatistik: Rättning gjord i driftstatistiken med avseende på tidpunkt - nu är det t.o.m. 23:59:59 istället för 23:59:00 som gäller. Felet gjorde att omsättningar som gjorts i OPAC/Arena minuten mellan 23:59 och 23:59:59 inte räknades med. 73. Statistik, buggrättning: Vid uttag av statistik där t.o.m.-datum var dag då vintertid övergår i sommartid hämtades fel datum, vilket kunde ge fel i resultatet. Nu är felet rättat. 74. Statistik Aktiva låntagare: Buggrättning av fel som kunde inträffa för statistikprofil Aktiva låntagare när låntagarkontot tagits bort för låntagare som varit aktiva under angiven period Statistik, buggrättning: Fönstret statistik visar summeringar av alla kolumner totalt eller markerade rader. Efter omsortering på kolumn blev summeringarna fel. Detta är nu rättat. 76. Exemplarstatistikkörningar med variabeln Hyllsignum fungerade inte i de fall där resultatet hanterar fjärrlåneposter med mer än ett signum separerade med semikolon. Rättning gjord så att om det finns signumfält med semikolon så tas inte dessa hyllsignum med i statistikresultatet. 77. Minnesproblem: vid körning av mycket stora statistikprofiler som tas ut i Kalkylark kan det uppstå minnesproblem. En ändring i datastrukturen är gjord, men för att helt undvika den här typen av problem vid stora datauttag måste BOOK-IT-klienten vara konfigurerad för att få ta 256 Mb minne. Denna inställning görs i BOOK-IT Config (19)

13 Inköp 78. Inköp Beställning: Fönstret Inköp Beställning är swingat och vissa ändringar är gjorda i samband med det. Alla sökfälten syns nu tydligt, på samma sätt som i övriga fönster. Prisjämförelser har tagits bort. Mer om detta kan läsas i Hjälpen. 79. Inköp, beställning. Inköpspost När en ny inköpspost via en order kommer in i BOOK-IT matchar vi inköpsposterna enligt nedan. 1. Om titelnummer är satt kolla om titelnummer + katalogpostleverantör ger en träff på inköpstiteln. 2. Om nr 1 ej ger träff, kolla på titelnummer + isbn. 3. Om titelnummer ej är satt, kolla enbart på isbn Inköp Beställning. Det går inte längre att koppla ihop en beställningspost (för att få exspektans) med en katalogpost som är stämplad som fjärrlånepost Inköp Beställning. Nu uppdateras inte placeringsinformationen längre felaktigt. Det kunde hända när man uppdaterade datum på en beställning som hade en viss placering och sedan gick vidare till en annan beställning som hade placering Inget val gjort och gjorde samma sak, då fick den senaste beställningen samma placering som den första Inköp Beställning: Rättning gjord i fönstret Förvärv - Inköp - Beställning så att det inte längre görs dubbla anrop för att hämta upp listorna för vald leverantör. De dubbla anropen kunde göra att BOOK-IT upplevdes som hängt när man valt en leverantör, typ BTJ-MD, med många listor kopplade till sig Inköp Beställning: Det går nu att lägga till beställningsinformation, bugg i 7.1 rättad Inköp Mängd beställningar: Det går nu att gå direkt från en beställning eller artikel till katalogposten för markerad titel. 85. Inköp, ankomstregistrering: Om man försöker ankomstregistrera en titel som inte är kopplad till en katalogpost, får man felmeddelandet: "Koppling till katalogpost saknas". 13(19)

14 86. Inköp Ankomstregistrering, fakturakontroll. Du kan ange vilken fakturakontroll (Automatisk, Manuell eller Ingen) du vill ha i Organisationsstrukturer. Antingen för hela kontoorganisationen och/eller på en enhet. Om man inte anger något blir standardvärdet Manuell. Såhär prioriteras angiven fakturakontroll i fönstret Inköp - Ankomstregistrering, beroende på om du gjort särskild inställning på kontoorganisationen (KO)/enheten eller inte. Innan du gör något val i fönstret Ankomstregistrering: Enligt inloggad enhet, om ingen avvikelse är satt på enheten, och enligt inloggad KO i andra hand. En enhet/avdelning vald i fönstret Ankomstregistrering: Enligt vald enhet, och om ingen avvikelse är satt på enheten enligt inloggad KO. Två eller flera enheter/avdelningar valda: enligt inloggad KO. 87. Web services: Utökat inköpsstöd från Btj:s Digitala häfte Nu kan man även få uppgifter från flera olika kontoorganisationer. Fjärrlån 88. Fönstret Fjärrlån Beställning: Nu går det att bläddra med Ctrl + pil framåt och bakåt i beställnings- och statusflikarna. 89. Omsättning, fjärrlån: Rättning med avseende på omsättning av fjärrlån via låntagarpostens Böcker hemma-flik. Om stoppet tas bort samt föreslagen tidpunkt är dagens datum eller tidigare - visas dialogrutan "Minst ett exemplar har inte fått nytt datum" om man inte angett "Annan lånetid". Om stoppet tas bort samt föreslagen tidpunkt är senare än dagens datum används den föreslagna tidpunkten som förfallodatum och lånet omsätts. Om ett exemplar är försett med ett stopp görs ingen omsättning och inte heller någon meddelas man om att man glömt sätta nytt datum. 90. Fjärrlån: Buggrättning gjord med avseende på problem där titelinformationen innehåller vissa nyckelord, typ AUTHOR och LANGAGE i versaler (19)

15 91. Fjärrlån: Vid import av post som saknar språkangivelse fungerade det inte att spara posten. Nu är problemet åtgärdat Fjärrlån: Vid import av fjärrlåneposter via Z39.50 får posterna nu rätt språk. Tidigare valdes standardspråk, nu är buggen rättad. Periodika 93. Periodika: Cirkulationslistor är borttagna. Funktion för dessa fanns i prenumeration, ankomstregistrering, grunddata samt OPAC Arena / BOOK-IT PUB 94. NYHET! ehub ny tilläggsmodul som erbjuder låntagarna möjlighet att ladda ner e-media i Arena och BOOK-IT PUB. Dessa lån visas under Mina lån, till katalogposten knyts ett e-exemplar för varje pågående lån och i exemplarstatistiken får du fram e-lånestatistik. Läs mer i funktionsbeskrivning ehub. 95. NYHET! BOOK-IT PUB ersätter OPAC när BOOK-IT uppgraderas till version 7.1. I uppgraderingen ingår en BOOK-IT PUB per kontoorganisation. Låntagarna väljer standardhämtställe och därmed styrs en inloggad låntagare till rätt enhet vad det gäller bestånd och reservationer, samt vid utlån om denna funktion används. BOOK-IT PUB har responsiv webb vilket innebär att gränssnittet anpassas till mobiltelefoner och surfplattor. Gränssnittet uppfyller tillgänglighetskrav enligt W3C 1.0 AA och W3C 2.0 AA. Vid sökning visas automatiskt förslag på sökord. Omslagbilder visas redan i träfflistan och fler fasetter för filtrering visas, t.ex. Ämne och Målgrupp. Observera att funktionen för Återlämning inte finns i BOOK-IT PUB (se punkten Cico nedan). Läs mer i Funktionsbeskrivning BOOK-IT PUB. 15(19)

16 OBS! OPAC-användaren opac_e får inte rensas bort från fönstret Administration Användare. 96. NYHET! CiCo Check in/check out på skolor! OPAC ersätts med BOOK-IT PUB. Denna innehåller möjlighet till utlån men inte till återlämning. Som komplement till de skolor som är i behov av även återlämning för eleverna har vi tagit fram en specialklient kallad CiCo som installeras på en PC i skolbiblioteket och som ger möjlighet till utlån och/eller återlämning. Detta är en enkel klient som kommunicerar med BOOK-ITdatabasen via Z39.70 precis som de utlåns- och återlämningsautomater som man kanske har i kommunen i övrigt. För att CiCo ska fungera måste det finnas tillgång till Z39.70-modulen i BOOK-IT, det behövs minst en Z39.70-klientlicens. Observera att klienten inte har möjlighet att skriva ut kvitton utan man får hänvisa låntagarna till den information som finns i Mina lån i BOOK-IT PUB alternativt i Arena. Kontakta din Support för att få tillgång till CiCo! Se separat beskrivning av CiCo. 97. CiCo. Ny inställningsmöjlighet i CiCo för time-out. Anges i antal sekunder i Config-filen. Grundinställning är 15 sekunder, varefter CiCo ställs om till att visa huvudfönstret med val för Utlån och Återlämning. 98. CiCo ger nu tydligare felmeddelanden: Om - ledig licens saknas - angiven server inte svarar/finns - användaruppgifterna är ogiltiga så startas CiCo med ett felmeddelande som anger vad som gick fel. Användaren uppmanas åtgärda felet och starta om. Om ledig licens saknas vid låntagaraktivitet (utlån el återlämning) så visas detta som meddelande samt att man ska kontakta personalen NYHET! Utlån finns nu integrerat i Arena och BOOK-IT PUB NYHET! Ny låntagare. Nu kan nya låntagare registrera sig via Arena och BOOK-IT PUB. I det nya grunddatafönstret Låntagaruppgifter anger du vilka fält som ska visas respektive vara obligatoriska. 16(19)

17 101. Arena/ BOOK-IT PUB. I Skaffa lånekort-formuläret accepterades inte bindestreck i för- och efternamn. Nu fungerar det NYHET! Låntagaruppgifter: I Arena och BOOK-IT PUB kan låntagare nu markera att de vill få informationsutskick från biblioteket. Markeringen visas i låntagarinformationen men kan inte ändras. I Mängd låntagare kan du söka efter låntagare som accepterar utskick Arena/ BOOK-IT PUB, Mina avgifter: Nu visas betalningar i Arena endast en månad tillbaka i tiden Arena och BOOK-IT PUB: Reservationer av periodika (poster med publikationtyp I) görs på publikationsnummernivå. Periodika som saknar publikationsnummer (t ex årsböcker, vissa mangaserier mfl) behandlas som monografier i reservationssammanhang och reserveras på titelnivå. Förutsättningen för att detta ska fungera korrekt är att exemplaren registreras enhetligt. Exempel på fel som kan uppstå: Om ett enda specifikt häfte av en tidskrift lokaliseras utan publikationsnummer och övriga häften har ett dylikt kan det nummerlösa häftet inte reserveras Arena och BOOK-IT PUB, omlån: Nu skickas rätt status från BOOK-IT till Arena för exemplar där påminnelse eller räkning skickats ut och de då inte får lånas om. Statusen visas i Mina lån som COPYISRECALLED fram till att Arena uppgraderats till version 2.7 då en korrekt svensk text istället kommer att visas Omslagsbildeer: Nu rensas ISBN-fältet från andra tecken än siffror och bokstaven X. Detta för att fältet ibland annars kan innehålla t ex anmärkning om format (inb.), vilket har effekten att vissa omslagsbildleverantörer inte kan hantera anropet Om det finns fler än en Arena (Portal site) eller BOOK-IT PUB knuten till en konto-organisation, och om en låntagare har ett förvalt hämtställe i en av dessa men reserverar i den andra (t.ex. om låntagaren är knuten till ett skolbibliotek men loggar in i folkbibliotekets Arena där det förvalda hämtstället inte finns) så måste hen välja hämtställe. Om låntagaren här under Mina uppgifter gör ett nytt val för förvalt hämtställe, så försvinner det hämtställe han tidigare haft som förvalt i den andra webbkatalogen. 17(19)

18 Arena 108. Sökning: Visning och sökning på Lokala anmärkningar (596) fungerar nu korrekt Sökning. Dubbleringen av sökförslag i sökportleten är nu borta Språk: Mappningen mellan språkkoder i BTJMARC1 och språken i Arena (som följer internationell standard ISO 639-3) är uppdaterad Inloggning: Nu går det inte längre att logga in med ett lånekort som tillhör en annan kontoorganisation än den Arena är kopplad till Låntagaruppgifter: Lånekort på andra kontoorganisationer än den Arena är kopplad till visas inte längre i lånekortsuppgifterna Reservationer: Nödvändig inställning för att tidskriftsnummer ska kunna reserveras är följande: I Grunddata Webb Text/Reservationsinställningar ska Visa knapp, exemplarreservation vara satt till 1 för Arena-användaren Reservationer: Nu går det att ta bort infångade reservationer i Arena Dynamisk lista: Det fungerar nu att använda kvalifikatorer och begrepp innehållande å, ä och ö när man skapar en dynamisk lista där sökningen görs i BOOK-IT Ny xsl-fil samt konfiguration för resurser i Arena. Den nya XSL-filen ska laddas ned från Axiells supportsida och laddas upp till dokumentbiblioteket som en ny version av den gamla filen. Portleten Dynamisk ws-klient ska ändras i fältet Länk till resurs (URL till webservice/xml i Arena version 2.6.6): =jdbc/bookit?&uid=arena1&cataloguerecordkey=${catalogueid } Ersätt innehållet i hakparenteserna <> med namnet på bibliotekets bookitserver, och ersätt frågetecknet efter =jdbc/bookit? med numret på det bookit-schema ditt bibliotek har (19)

19 117. Nyhetsservice: Tidigare kunde även titlar med exemplar som inte hade någon markering i kryssrutan Nyutgiven visas i Nyhetsservice i Arena, men detta är nu rättat Freelib 118. NYHET! Fönsterbredden i FreeLib anpassar sig nu till den fönsterbredd som är tillgänglig, dock minst 1024 pixlar Böcker hemma: Kolumnen för Fjärrlån har nu bytt namn till Lånetyp eftersom man nu också ska kunna se E-media i fliken Böcker hemma om biblioteket har modulen EHub Lokalisering. Knappen Katalogpost är borttagen när man från lokaliserar från menyn med BURK-etikett Menyn. Eftersom OPAC har avvecklats med BOOk-IT 7.1 så försvinner också menyalternativet OPAC i FreeLib. Karta 122. Kartmodulen. Nu är teckenkodningen ändrad så att svenska tecken visas korrekt Kartmodulen. Nu blir det träff även när en titel saknar författare och posistionen innehåller uppgift om första bokstav i titel- /författarfältet Inloggningsmodul 124. Inloggningsmodulen tar nu hänsyn till giltighetstid på kontot, inte enbart på lånekortet (19)

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 TIPS OCH KÄNDA FEL BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatv. 4, 224 21 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Klient...

Läs mer

Övergripande beskrivning

Övergripande beskrivning Axiell ehub 1 Innehåll Övergripande beskrivning... 4 Koppling mot Elib... 5 Katalogposter... 5 Katalogposter från BTJ... 5 Katalogposter från LIBRIS... 6 Inställningar i BOOK-IT för posthämtning från LIBRIS...

Läs mer

FUNKTIONSBESKRIVNING

FUNKTIONSBESKRIVNING FUNKTIONSBESKRIVNING BOOK-IT version 7.1 2014-10-28 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: lund@axiell.com Innehållsförteckning Självregistering/

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT 8.0 2015-03-27 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelse

Läs mer

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 8.0 2016-04-22

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 8.0 2016-04-22 TIPS OCH KÄNDA FEL BOOK-IT version 8.0 2016-04-22 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatv. 4, 224 21 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Cirkulation...

Läs mer

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström Rebusmöte 2013 04 17 Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström ReBUS gruppens prioriterade punkter med kommentarer 11 & 35

Läs mer

Övergripande beskrivning

Övergripande beskrivning Axiell ehub 1 Innehåll Övergripande beskrivning... 4 Koppling mot Elib... 5 Katalogposter... 5 Katalogposter från BTJ... 5 Katalogposter från LIBRIS... 6 Inställningar i BOOK-IT för posthämtning från LIBRIS...

Läs mer

BOOK-IT OFFLINE. Version 7.1 2013-10-16

BOOK-IT OFFLINE. Version 7.1 2013-10-16 Version 7.1 2013-10-16 BOOK-IT OFFLINE Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Glimmervägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: lund@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelser... 3 Inloggning...

Läs mer

Orderbekräftelse Rev 2012-11-22

Orderbekräftelse Rev 2012-11-22 Orderbekräftelse Rev 2012-11-22 Övergripande beskrivning När du beställer medier från vissa leverantörers webbplatser kan du få orderbekräftelser skickade direkt till ditt inköp i BOOK-IT. Därmed skapas

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT 2016-09-07 INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT version 9.0 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se

Läs mer

Axiell Arena Visa BOOK-IT:s resurser

Axiell Arena Visa BOOK-IT:s resurser Axiell Arena Visa BOOK-IT:s resurser Innehåll 1 Introduktion... 2 2 Lägg xsl-fil i Dokumentbiblioteket... 3 3 Web service-koppling mot BOOK-IT:s resurser... 7 1 Axiell Bibliotek AB 1 Introduktion I Axiell

Läs mer

Årsstatistik för år 2015 BOOK-IT 7.1 och 8.0

Årsstatistik för år 2015 BOOK-IT 7.1 och 8.0 Lund december 2015 Årsstatistik för år 2015 BOOK-IT 7.1 och 8.0 Detta är en steg för steg-handledning för att underlätta arbetet med att bearbeta årsstatistiken i BOOK-IT. Anvisningarna ska ses som ett

Läs mer

BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes 2015-09-01 8.0.19

BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes 2015-09-01 8.0.19 2015-09-01 8.0.19 BOOK-IT VERSION 8.0 Release notes Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se

Läs mer

BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes 2015-09-16 8.0.19

BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes 2015-09-16 8.0.19 2015-09-16 8.0.19 BOOK-IT VERSION 8.0 Release notes Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se

Läs mer

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Lund 23 februari 2015 Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Detta är en steg för steg-handledning för att underlätta arbetet med att bearbeta årsstatistiken i BOOK-IT. Anvisningarna ska ses som ett förslag

Läs mer

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering - Hur gör jag för att få fram? Länsbibliotek i samverkan kommunbibliotek i sydlänen har framfört önskemål om en lathund för statistikuttag i BOOK-IT för bibliotekens

Läs mer

BOOK-IT VERSION 9.0. Funktionsbeskrivning

BOOK-IT VERSION 9.0. Funktionsbeskrivning 2016-11-11 BOOK-IT VERSION 9.0 Funktionsbeskrivning Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se

Läs mer

BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes. 2015-11-02 8.0.21 Server/8.0.22 Klient

BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes. 2015-11-02 8.0.21 Server/8.0.22 Klient 2015-11-02 8.0.21 Server/8.0.22 Klient BOOK-IT VERSION 8.0 Release notes Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com,

Läs mer

BOOK-IT & Welib på skolor. Förberedelser i BOOK-IT

BOOK-IT & Welib på skolor. Förberedelser i BOOK-IT 2017-03-24 BOOK-IT & Welib på skolor Förberedelser i BOOK-IT 1 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com,

Läs mer

Onlinebetalning, Arena 2013-08-23

Onlinebetalning, Arena 2013-08-23 Onlinebetalning, Arena 2013-08-23 Övergripande beskrivning Onlinebetalning är en tilläggsmodul till Arena. Modulen ger låntagarna möjlighet att själva betala sina skulder till biblioteket via Arena. Betalningen

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes 2015-02-16

BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes 2015-02-16 2015-02-16 BOOK-IT VERSION 8.0 Release notes Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se 2

Läs mer

Årsstatistik för år 2015 installationer med marcformatet MARC21

Årsstatistik för år 2015 installationer med marcformatet MARC21 Lund januari 2015 Årsstatistik för år 2015 installationer med marcformatet MARC21 Detta är en steg för steg-handledning för att underlätta arbetet med att bearbeta årsstatistiken i BOOK-IT. Anvisningarna

Läs mer

Nyheter i Mikromarc 2.6.1

Nyheter i Mikromarc 2.6.1 Nyheter i Mikromarc 2.6.1 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, oktober 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Websök... 4 Ämnesord... 4 Flytta lån... 4 Uniform titel... 5 Högertrunkering... 5 Övriga

Läs mer

Årsstatistik för år 2015 installationer med marcformatet MARC21

Årsstatistik för år 2015 installationer med marcformatet MARC21 Lund februari 2016 Årsstatistik för år 2015 installationer med marcformatet MARC21 Detta är en steg för steg-handledning för att underlätta arbetet med att bearbeta årsstatistiken i BOOK-IT. Anvisningarna

Läs mer

ALEPH ver. 18 Lån - övningar

ALEPH ver. 18 Lån - övningar ALEPH ver. 18 Lån - övningar Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping Anslut till lånemodulen i biblioteket/databasen SWE50 (administrativ databas). Låntagare A. Registrera tre nya låntagare Ø Visa

Läs mer

Inför nytt år. Inköp och periodika

Inför nytt år. Inköp och periodika 2016-11-11 Inför nytt år Inköp och periodika 1 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Release Notes. Arena 3.2

Release Notes. Arena 3.2 Release Notes Arena 3.2 OM RELEASE NOTES Datum Version 2016-10-26 A 2016-10-27 B 2016-11-02 C 2016-11-03 D 2016-11-08 E Dessa release notes kommer att uppdateras flertalet gånger. Du bör därför alltid

Läs mer

Årsstatistik för år 2015 BOOK-IT 7.1 och 8.0

Årsstatistik för år 2015 BOOK-IT 7.1 och 8.0 Lund 25 januari 2016 Årsstatistik för år 2015 BOOK-IT 7.1 och 8.0 Detta är en steg för steg-handledning för att underlätta arbetet med att bearbeta årsstatistiken i BOOK-IT. Anvisningarna ska ses som ett

Läs mer

Nyhetsdokument version 3 5.1

Nyhetsdokument version 3 5.1 Nyhetsdokument version 3 5.1 Produkt Version Releasedatum Mikromarc 3 5.1 14. november 2011 Ny och förbättrad funktionalitet Nedanför finner du en kort beskrivning av ny och ändrad funktionalitet i denna

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Axiell Trend statistikverktyg

Axiell Trend statistikverktyg Axiell Trend statistikverktyg Tilläggsmodul 2016-01-26 Övergripande beskrivning Axiell Trend är ett webbaserat analysverktyg som ger en helhetsbild av biblioteksverksamheten. Här finns översiktliga grafiska

Läs mer

Karusell med länkade omslagsbilder

Karusell med länkade omslagsbilder [Skriv text] Axiell Arena Karusell med länkade omslagsbilder Axiell har tagit fram en funktion som presenterar titlar/katalogposter i Arena i form av en interaktiv karusell som visar omslagsbilder. Funktionen

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM.

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM. Vad är nytt i Easy Planning 7.25 Denna uppdatering innehåller ett flertal stora förbättringar. Den största förbättringen är att mängden data som skickas över nätverket kraftigt har minskats mha SQL frågor.

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

AXIELL SVERIGE AB. Versionsbeskrivning LIBRA.SE. Version 7.1

AXIELL SVERIGE AB. Versionsbeskrivning LIBRA.SE. Version 7.1 AXIELL SVERIGE AB Versionsbeskrivning LIBRA.SE Version 7.1 Versionsbeskrivning 7.1 Denna versionsbeskrivning utgår från förändringar i relation till version 6.7.5/7.0 Allmänt 1. Vissa långsamma rutiner

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

Release notes. Axiell Arena version 3.2

Release notes. Axiell Arena version 3.2 Release notes Axiell Arena version 3.2 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiel l.com, www.axiell.se INNEHÅLL

Läs mer

Instruktion för applikation Var sitter känslan?

Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 1 (17) Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmänt...

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Nyheter i IA-systemet

Nyheter i IA-systemet Nyheter i IA-systemet från 2015-09-27 Sida 2 av 11 INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM VERSIONEN... 3 2. NYTT GRÄNSSNITT... 4 2.1. Logga ut-knappen... 4 2.2. Hjälp och information om systemet... 4 2.3. Vallistor...

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Mikromarc 2 Meddelandecenter

Mikromarc 2 Meddelandecenter Mikromarc 2 Meddelandecenter Version 2.6 och högre Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, september 2006 Bibliotekscentrum Sverige AB - 0470-532 530 - www.bibliotekscentrum.se Sida 1 av 59 Innehållsförteckning

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3

Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3 MANUAL SMS-DIREKT Innehållsförteckning Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3 Kartfunktioner... 3 Markera område... 5 Redigera... 7 Nytt utskick Skicka genom

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Innehåll. Förändringar i v6.0

Innehåll. Förändringar i v6.0 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 Systemförändringar... 3 Databasen... 3 Import... 3 DuoSTATION Manager... 3 Ärenden... 3 E-post... 3 Dokumenthantering... 3 Utrustningar... 3 Användare...

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Skola24 Schemavisning

Skola24 Schemavisning Skola24 Schemavisning För att schemat ska kunna visas måste det vara publicerat. Publicering görs genom att schemaläggaren väljer Arkiv Publicera aktuellt schema i Skola24 Schema. Schemauppgifterna blir

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor Information 2014-12-03 1 (14) Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen rektor Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Roller i Liferay och Axiell Arena

Roller i Liferay och Axiell Arena Axiell Arena Roller i Liferay och Axiell Arena Introduktion I Axiell Arena finns det i praktiken två olika behörighetssystem ett för Liferayadministration och ett för administration av funktionaliteten

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Nyheter i PaletteArena 6.3

Nyheter i PaletteArena 6.3 Nyheter i PaletteArena 6.3 I april 2016 uppgraderade Sveriges lantbruksuniversitet sitt elektroniska fakturahanteringssystem PaletteArena (Palette) från version 5.3 till version 6.3. Det är inte mycket

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Ändrad 20120116 2 Innehållsförteckning 1 Artiklar... 5 1.1 Hantering av bilder... 5 1.1.1 Behörigheter:... 5 1.1.2 Mappar... 5 1.1.3 Ladda upp bilder... 5 1.1.4 Söka bland bilder... 6 1.1.5 Ta bort bilder...

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Nyheter och ändringar i Adela Barnomsorg Adela Barnomsorg

Nyheter och ändringar i Adela Barnomsorg Adela Barnomsorg Nyheter och ändringar i Adela Barnomsorg 4.8.0 Adela Barnomsorg Adela Barnomsorg är nu uppdaterat för att kunna hantera hela flödet, från ansökan till uppsägning, via Adelanet. Förbättrad hantering av

Läs mer

Manual Interbook Bygdegårdar

Manual Interbook Bygdegårdar Manual Interbook Bygdegårdar Bidrag och föreningsuppgifter Datum: 2013 01 23 Version 1.0 Sidan 1 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare

Läs mer

Innehåll. Förändringar i v5.3

Innehåll. Förändringar i v5.3 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 DuoSTATION Manager... 3 Allmänt... 3 Ärenden... 3 Information... 3 Organisationer... 3 Debitering... 3 Utrustningar... 4 Inventering... 4 Metering... 4 IT

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Manual C3 BMS för Android-telefoner

Manual C3 BMS för Android-telefoner - för dig som gillar ovanliga fåglar 2012-09-24 Manual C3 BMS för Android-telefoner Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken

Läs mer

Cramo Business Support. användar handbok

Cramo Business Support. användar handbok Cramo Business Support användar handbok Innehåll Sid Funktion 3 Inloggningsuppgifter 4 Kom igång 5 Pågående order 6 Web-depå 7 Företagsprofil, avtalade rabatter 8 Visa faktura 9 Ekonomisk statistik 9 Tekniska

Läs mer

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16)

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Hogia Personal version 13.1.138 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 12.1.16 till 13.1.138 av Hogia Personal. Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Vi har gjort

Läs mer

LOTTA MANUAL. t.o.m. version Cederlund 2014-12-07

LOTTA MANUAL. t.o.m. version Cederlund 2014-12-07 LOTTA MANUAL t.o.m. version Cederlund 2014-12-07 Innehållsförteckning 1. Nedladdning, installation och start av programmet 2. Skapa en turnering 3. Lägga in spelare i programmet 3.1. Inmatning av spelare

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

Release Notes. Axiell Arena Dokumentet uppdateras löpande

Release Notes. Axiell Arena Dokumentet uppdateras löpande Release Notes Axiell Arena 2.7.2 Dokumentet uppdateras löpande 2014-12-19 i INNEHÅLL 1. ANVÄNDARE 3 1.1 ÄNDRA ADRESS 3 1.2 LOGIN 3 1.3 SKAFFA LÅNEKORT 3 1.4 MINA LÅN 3 2. KATALOG 4 2.1 TIDIGARE SÖKNING

Läs mer

Dantek BiblioMatik. Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014

Dantek BiblioMatik. Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014 Dantek BiblioMatik Build 677 Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014 Version 1 Copyright 2014 by Dantek AB Dantek bibliomatik build 677

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

GÖTABIBLIOTEKEN. För FörlagEtt: Kom ihåg att klicka på lägga in din order i Book-IT i sista steget av beställningen

GÖTABIBLIOTEKEN. För FörlagEtt: Kom ihåg att klicka på lägga in din order i Book-IT i sista steget av beställningen Manual för inköp A. Inköp från AdLibris, BTJ och FörlagEtt. Beställ från leverantörerna som vanligt, de levererar poster via Libris. En katalogpost skapas automatiskt vid köpet om det inte redan finns

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är:

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är: 1. Översikt hur du gör en ansökan 2. Obligatoriska uppgifter i en ansökan 3. Välja utbildningar 4. Skapa ett användarkonto 5. Skapa en ansökan Rangordna dina utbildningsval Bifoga obligatoriska handlingar/bilagor

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07 2013-10-07 Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 4 3. Meddelande 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer