BOOK-IT VERSION 7.1. Release notes

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOOK-IT VERSION 7.1. Release notes 2014-07-25"

Transkript

1 BOOK-IT VERSION 7.1 Release notes Axiell Sverige AB, Box 24014, Lund Fältspatvägen 4, Lund, tel: , e-post:

2 Innehållsförteckning Dokumentation... 3 Att göra före uppgraderingen... 3 Att göra efter uppgraderingen... 4 Övergripande... 5 Administration... 6 Administration grunddata... 7 Cirkulation... 8 Katalog Statistik Inköp Fjärrlån Periodika Arena / BOOK-IT PUB Arena Freelib Karta Inloggningsmodul (19)

3 Dokumentation Denna i princip heltäckande sammanställning över förändringar i version 7.1 åtföljs av ytterligare ett par dokument som kan vara till praktisk nytta i anslutning till uppgraderingen. 1. BOOK-IT funktionsbeskrivningar Tips & kända fel CiCoc- utlån och återlämning för skolor 4. Installation av klient Att göra före uppgraderingen 1. Installera klienten för version 7.1. Om biblioteket planerar att köra offline under uppgraderingen måste detta göras via en 7.1-klient. OBS! Viktigt att säkra var filerna sparas innan offline-driften inleds. Det görs i BOOK-IT 7.1 config: Offline dir. Klicka på den gula mappen. 2. Automatisk uppdatering av klienten är möjlig. För detta måste webbserver anges i BOOK-IT Config, fliken Uppdatering BOOK-IT. Läs mer i dokumentet BOOK-IT Boot och under avsnittet Administration Systemparameter C_AUT_UPGRADE. 3. OPAC ersätts av BOOK-IT PUB. Skicka in de uppgifter som vår Support har efterfrågat (gäller endast bibliotek som fortfarande har OPAC i bruk). Se också punkt 90 och Funktionsbeskrivning BOOK-IT PUB. BOOK-IT PUB behöver en webbläsare med JavaScript och Cookies aktiverade. För bästa kompabilitet rekommenderar vi Internet Explorer 8+, Google Chrome 25+, Firefox 20+ eller Safari 6+. Även om Internet Explorer har version 8 eller senare kan den vara inställd på så kallat kompatibilitetsläge, vilket gör att den beter sig som om den vore en tidigare version. Du kan kontrollera det genom att trycka på F12 och se till att Webbläsarläget är samma version som själva webbläsaren och att Dokumentläget är Standarder. Internet Explorer version 9 och framåt stöder standarder betydligt bättre än äldre versioner av IE (19)

4 4. Arena: IFrame-lösningen från OPAC Ny låntagare och Utlån tappar sina funktioner i samband med uppgraderingen. Ta bort dessa från Arena, och ersätt med en text om att de för närvarande inte går att använda. 5. BarnOPAC försvinner. Ta bort eventeulla länkar till BarnOPAC från bibliotekets hemsida. 6. Meddela Elib er att er adress till OPAC ska ersättas av den nya url:en till BOOK-IT PUB Modulen Särskild behörighet fungerar nu per enhet och måste öppnas för de enheter som använder den. Meddela Kundsupport vilka enheter som är "Meröppet-bibliotek". Att göra efter uppgraderingen 8. I fönstret Administration Behörighet: Ställ in behörigheten för det nya menyvalet Låntagaruppgifter under Grunddata Webb. 9. Läs funktionsbeskrivningen för Självregistrering/Skaffa lånekort. 10. Läs funktionsbeskrivningen för BOOK-IT PUB. 11. Rensa bort eventuella egna redigeringsformat för OPAC i fönstret Grunddata Katalog Redigeringsformat, beskrivning 12. Övertidsvarningar: Om ni har lagt in en länk till webbkatalogen för omlån i övertidsvarningar ska denna ändras under Administration Grunddata Cirkulation Meddelandetexter. Gå till fliken Meddelanden och välj respektive enhet samt Övrigt: Övertidsvarning. Här ser du texten, och vad den heter. Välj sedan fliken Texter och leta upp aktuella texter, som du kan ändra i grupprutan Översatta. Klicka på Uppdatera och Spara efter genomförd ändring. 13. Arena/BOOK-IT PUB: För att tidskriftsnummer ska kunna reserveras måste inställning göras för Visa knapp, exemplarreservation i grunddatafönstret Webb Text-/reservationsinställningar. Ange 1 för Arena/BOOK-IT-PUBanvändaren, alternativt generellt för alla användare med *. 4(19)

5 14. Ehub (tilläggsmodul): För att få ut utlåningsstatistik per medieleverantör så ska t.ex. E-lib läggas upp som leverantör under Grunddata Förvärv Leverantörer. Fältet URL ska för ELib se ut enligt följande: (som ingår i länken till den elektroniska adressen på posten). Övergripande 15. NYHET! Nu finns möjlighet att ändra fontstorlek i BOOK-IT menyer och fönster. I mitten av huvudmenyn finns piltangenter för detta; om du förstorar/förminskar så slår det igenom i alla fönster. Tänk då på att om du förstorar så kanske inte knappar längst ner i fönstret visas, med mindre än att du drar i kanten så att fönstret får större storlek. 16. Övergripande: Många fönster som innehållit information som endast berört OPAC har tagits bort. Dessutom har följande funktioner tagits bort i samband med modernisering av klienten eftersom de undersökningar vi gjort visat att användningen varit mycket begränsad: Inköp Förseningspåminnesle (man kan hitta försenade beställningar via Mängd beställningar istället) Periodika Reklamation Förvärv Kontooverföring XML Fjärrlån Fjärrlånetransaktioner Grunddata Periodika - Medlemmar, cirkulationslista 17. Swingade fönster Det stora arbetet med att bygga om klienten med ny Swing-teknik är färdigt. Det innebär att det går att skrolla med mushjul, fönster kan förstoras/förminskas och att du kan spara träfflistor till Excel med Ctrl+Shift+S. Det går också att förflytta sig i multilistor genom att skriva t.ex. första bokstaven i ett ord (under förutsättning att listan har fokus och kolumnen är markerad). Knappen Rensa är kopplad till funktionstangenten F7. Många fönster har även fått utökade restriktioner och annan översyn. Vissa av fönstren som kan generera långa söktider har även fått en Stopp-knapp som visas bredvid aktivitetssnurran längst ner till vänster. Denna ger möjlighet att avbryta sökningar som tar lång tid. 5(19)

6 18. Multilistor: Multilistor som sorterats om och där rader har markerats sparas nu korrekt till Excel. 19. Fönsterhantering: I alla fönster med flikar kan man nu navigera mellan dessa med hjälp av Alt + pil framåt och bakåt. 20. Övergripande: Problemen med kopiering med hjälp av högerklick i olika fönster är lösta. 21. Inloggning: Nu får man åter information om att det inte finns några lediga licenser vid inloggning om samtliga redan är upptagna, och inte bara "Ingen kontakt med databasen.." OPAC-användare. Om ni rensar bort OPAC-användare från fönstret Användare så måste användaren OPAC_e finnas kvar. Den användas för funktioner som inte gäller OPAC Administration 23. Administration Användare: I samband med att OPAC försvinner har vi också uppdaterat fönstret Användare. Nu finns bara två flikar som handlar om webben: Webb, allmänt och Webb, filter. Under Webb, allmänt hittar du inställningar för FreeLib: Logo, för att ange vilken logotype FreeLib ska använda och Logo url där du kan ange en webbplats dit man ska komma om man klickar på logotypen. Här anger du också om du ska använda Karta i Arena, Kartans URL samt Visningsformat för Arena på titelsidan (ALMA - Postvisning). En kryssruta för Låntagaren styr kan markeras och då visas endast beståndet för den enhet som låntagaren har som förvalt hämtställe. (Fungerar därmed endast på detta sätt när låntagaren är inloggad.) Under Webb, filter hittar du inställningar för standardhämtställen samt filtrering av beståndsvisning i Arena. 24. NYHET! Cirkulationsparametrar: E-lån, max antal för tidsperiod samt E- lån, tidsperiod. Gäller för tilläggsmodulen ehub. Läs mer i funktionsbeskrivning ehub. 25. Fönstret Cirkulationsparametrar, buggrättning: Nu tänds inte OKknappen förrän man lagt in ett värde i en parameter. Om inga ändringar görs är endast knappen Avbryt aktiv. 6(19)

7 26. Cirkulationsparameter Max antal reservationer per titel kan nu igen ställas in på cirkulationskategorinivå. 27. Systemparameter C_AUT_UPGRADE anger om automatisk uppgradering av klient ska göras. Läs mer i Funktionsbeskrivning BOOK- IT Boot. Administration grunddata 28. NYHET! Grunddata Webb Låntagaruppgifter. Detta fönster hanterar dels vilka uppgifter som ska anges när en person registrerar sig som ny låntagare, dels vilka uppgifter som en befintlig låntagare ska kunna ändra i sin profil via Arena/BOOK-IT PUB. Läs mer i funktionsbeskrivning Låntagar-registrering/ Skaffa lånekort. 29. NYHET! Grunddata Allmänt Organisationsstrukturer: Standardvärden, självregistrering. Här anges standarvärden för låntagare som registrerar sig via funktionen Skaffa lånekort i Arena och BOOK-IT PUB. Se funktionsbeskrivning Låntagarregistrering/ Skaffa lånekort. 30. Grunddata Allmänt Organisationsstrukturer: Nytt fält Cirkulationsställe. Här väljs på enhetsnivå cirkulationsställe för BOOK-IT PUB. Behövs om funktionen Låntagaren styr tillämpas i BOOK-IT PUB. Läs vidare i funktionsbeskrivningen för BOOK-IT PUB, sid NYHET!: Navet, för uppdatering av låntagarinformation. Nu finns möjlighet att uppdatera låntagarnas konto vad gäller namn- och adressuppgifter via Navet. Funktionsbeskrivning Navet är under arbete. 32. Grunddata Allmänt Organisationsstrukturer, låntagarimport Du kan markera på kontoorganisationsnivå om du önskar att låntagarimport ska ske via Låntagarimport eller SPAR (eller Navet). Om du markerat endera kryssruta så är den alltid markerad när du skapar en ny låntagare på den kontoorganisationen för att låntagaren ska bli uppdaterad när låntagarimport resp. uppdatering från SPAR sker nästa gång. 7(19)

8 33. Grunddata Cirkulation Meddelandetexter: På räkningarna har ledtexten Referensnummer fått mera plats och kan nu ändras i fliken Texter så att det istället står t.ex. Ange ref.nr vid internetbetalning! Webb Bildleverantör: AdLibris har bytt sin länk till omslagsbilder. Den nya länken är: aram. Försäkra dig om att det finns en länk också i fältet Sök-URL, t.ex.: m 35. Webb Medieklasser: Fönstret Ikonregler har ersatts av Medieklasser. Detta fönster gäller Arena och BOOK-IT PUB och används för att skapa mappningar mellan objektkoder mm och medieklasser som används i dessa webblösningar. 36. Katalog Språk har redigerats och utökats med fler språkkoder. Cirkulation 37. Nyhet! Låntagarinformation. Nu visas e-bokslån i låntagarinformationens Böcker hemma-flik om ehub-modulen är aktiverad. 38. NYHET! Låntagaruppgifter: Nu visas markering att låntagaren accepterar allmänna utskick från biblioteket. Markeringen kan inte ändras här utan hämtas från Arena och BOOK-IT PUB där låntagaren godkänner informationsutskick. I Mängd låntagare kan du söka efter låntagare som accepterar utskick. 39. Nyhet! Låntagarinformation: Uppdatera låntagarinformation Nu finns möjlighet att uppdatera låntagarnas konto vad gäller namnoch adressuppgifter via Skatteverkets tjänst Navet. 40. Låntagarinformation: Nu uppdateras fältet Uppdateringar: Ändrat endast om ändring görs av låntagarposten, eller om låntagaren misslyckats med inloggning i Arena Låntagarinformation. Uppgift om hyllsignatur visas åter i fliken Böcker hemma. 42. Låntagarinformation. Förvalt hämtställe är nu ändringsbart i låntagarinformationens flik Allmänt. 8(19)

9 43. Nyhet! Mängd låntagare: Det är nu möjligt att tilldela hämtställe för reservation, eller att ändra till inget valt hämtställe. Låntagaren kan själv välja hämtställe i Arena och BOOK-IT PUB. Hämtställe visas i träfflistan i Mängd låntagare. 44. Nyhet! Mängd låntagare: Det finns nu möjlighet söka fram låntagare både på specifikt hämtställe och söka fram dem som saknar hämställe. 45. Nyhet! Mängd låntagare: I Mängd låntagare kan du söka efter låntagare som accepterar utskick. 46. Mängd låntagare: Nu finns det återigen en Skriv ut-knapp i Mängd låntagare som ger en formaterad utskrift med Namn, Låntagar-id, Adress, samt Kommentarfält. 47. Mängd låntagare: Nu visas innehållet i träfflistan även vid klick på fliken och inte på knappen. 48. Utskrifter: Reservationslapp och kvitto har fått större text på låntagarid, löpnummer samt namn. Löpnummer visas överst. Om löpnummer inte används visas låntagar-id överst. 49. Nya utskrifter: Nu går det skriva ut plocklista/plocklapp för enhetsgruppens hämtställe. Valbart nu är Alla, Eget hämtställe, Enhetsgruppens hämtställe samt Andra hämtställen Plocklista: Nu kommer publikationummer med på plocklista Utskrifter, Räkningar: På räkning finns nu möjlighet att ändra ledtext för Referensnr så att det står att detta ska anges vid internetbetalning. Se avsnitt Grunddata Cirkulation Meddelandetexter Utskrifter, buggrättning: Etikett-utskrifter fungerar nu som de ska i Windows Utskick, Buggrättning. Nu ska man åter få välja SMS eller E-post först för utskick av reservationsmeddelande, om båda används, oberoende av om båda meddelandeformaten SMS och E-post för övertidsvarning är valda på aktuell kontoorganisation eller inte. 54. Utskick, Buggrättning. Kravutskick via Sms fungerar nu även när meddelandeavgift tas ut för påminnelser (19)

10 55. Räkning XML: Nu summeras respektive låntagares skuld för ersättningsavgift och ev. meddelande- och övertidsavgifter Fönstret Omsättningsbeslut: Hanteringen av fjärrlån är förbättrad. Vid omsättning av fjärrlån i fönstret Omsättningsbeslut gäller följande: Vid omsättningsförsök då föreslaget förfallodatum är senare än dagens datum görs omsättning till detta datum. Vid omsättningsförsök då föreslaget förfallodatum är dagens datum eller tidigare, meddelar BOOK-IT att "Minst ett exemplar har inte fått nytt förfallodatum alternativt har ett datum äldre än dagens datum. Åtgärda innan nytt omsättningsförsök." Denna påminnelse visas endast om stopptecknet är avmarkerat på aktuellt exemplar. 57. Omsättning: Buggrättning. Vid omsättning via Cirkulation Omsättning hängde sig fönstret om exemplaren av lånade av olika låntagare. Detta är nu åtgärdat. 58. Överskriden hylltid Nu tas rätt rad bort även när man har sorterat om listan Katalog 59. Nyhet! Mängd exemplar: Nytt sökfält för Antal lån. Skriv in t.ex. 80 för att få träff på exemplar som varit utlånade fler än 80 gånger. Rättad i NYHET! Reservationer, löpnummerordning. Nu kommer reservationerna i löpnummerordning efter tidpunkt då de fångas in. 61. Mängd reservationer: Utsökning i Mängd reservationer på Hämtställe i kombination med Ej infångningsbar alternativt På plocklista/lapp går nu mycket snabbare än tidigare. 62. Infångning av reservation: Exemplar fångas inte längre in felaktigt när två enheter som inte är i samma reservationsgrupp har beställningsposter, och den ena enheten ankomstregistrerar och återlämnar sitt exemplar. En bugg gjorde att detta exemplar fångades in till enhet med reservation i annan reservationsgrupp Rättad i (19)

11 63. Fönstret Expertsök, Reservationskorg: Bugg som gjorde att omsortering av titlar med kolumnrubrik inte fungerade så bra i Reservationskorg är fixad. Det går bara att sortera med pilarna nu, dock inte med kolumnrubriker. 64. Expertsök reservationer: Nu går det återigen att flytta exemplarreservationer i reservationskön. 65. Reservation Expertsök reservationer: Buggrättning - nu visas inte längre ORA-fel vid reservation när det finns parallella parametrar för åldersklass Vuxenmedia och Barnmedia. 66. Expertsök: Expertsök: De återkommande problemen med att fel post ibland visades i Expertsök vid byte mellan Träfflista och Katalogpost är nu slutligen löst. 67. Katalogisera: Buggen som gjorde att poster som nyligen uppdaterats i Katalogisera, via mallar inte omedelbart visades i träfflistan i Expertsök är lagad Mängd katalogposter: Vid val av "Uppdatera alla" uppdateras alla posterna i träfflistan utan kontrollfråga efter 100 poster. 69. Gallring: Problemet med långsam gallring som vissa bibliotek har drabbats av har åtgärdats. 70. Mängd exemplar: En bugg i version 7.1 är nu fixad. Den innebar att Antal lån visades i träfflistan endast om modulen Flytande bestånd var aktiverad (19)

12 Statistik 71. NYHET! Exemplarstatistik. Nu går det att få statistik på e-bokslån, under förutsättning att modulen ehub är aktiverad. Använd variabeln Cirkulationskategori. 72. Driftstatistik: Rättning gjord i driftstatistiken med avseende på tidpunkt - nu är det t.o.m. 23:59:59 istället för 23:59:00 som gäller. Felet gjorde att omsättningar som gjorts i OPAC/Arena minuten mellan 23:59 och 23:59:59 inte räknades med. 73. Statistik, buggrättning: Vid uttag av statistik där t.o.m.-datum var dag då vintertid övergår i sommartid hämtades fel datum, vilket kunde ge fel i resultatet. Nu är felet rättat. 74. Statistik Aktiva låntagare: Buggrättning av fel som kunde inträffa för statistikprofil Aktiva låntagare när låntagarkontot tagits bort för låntagare som varit aktiva under angiven period Statistik, buggrättning: Fönstret statistik visar summeringar av alla kolumner totalt eller markerade rader. Efter omsortering på kolumn blev summeringarna fel. Detta är nu rättat. 76. Exemplarstatistikkörningar med variabeln Hyllsignum fungerade inte i de fall där resultatet hanterar fjärrlåneposter med mer än ett signum separerade med semikolon. Rättning gjord så att om det finns signumfält med semikolon så tas inte dessa hyllsignum med i statistikresultatet. 77. Minnesproblem: vid körning av mycket stora statistikprofiler som tas ut i Kalkylark kan det uppstå minnesproblem. En ändring i datastrukturen är gjord, men för att helt undvika den här typen av problem vid stora datauttag måste BOOK-IT-klienten vara konfigurerad för att få ta 256 Mb minne. Denna inställning görs i BOOK-IT Config (19)

13 Inköp 78. Inköp Beställning: Fönstret Inköp Beställning är swingat och vissa ändringar är gjorda i samband med det. Alla sökfälten syns nu tydligt, på samma sätt som i övriga fönster. Prisjämförelser har tagits bort. Mer om detta kan läsas i Hjälpen. 79. Inköp, beställning. Inköpspost När en ny inköpspost via en order kommer in i BOOK-IT matchar vi inköpsposterna enligt nedan. 1. Om titelnummer är satt kolla om titelnummer + katalogpostleverantör ger en träff på inköpstiteln. 2. Om nr 1 ej ger träff, kolla på titelnummer + isbn. 3. Om titelnummer ej är satt, kolla enbart på isbn Inköp Beställning. Det går inte längre att koppla ihop en beställningspost (för att få exspektans) med en katalogpost som är stämplad som fjärrlånepost Inköp Beställning. Nu uppdateras inte placeringsinformationen längre felaktigt. Det kunde hända när man uppdaterade datum på en beställning som hade en viss placering och sedan gick vidare till en annan beställning som hade placering Inget val gjort och gjorde samma sak, då fick den senaste beställningen samma placering som den första Inköp Beställning: Rättning gjord i fönstret Förvärv - Inköp - Beställning så att det inte längre görs dubbla anrop för att hämta upp listorna för vald leverantör. De dubbla anropen kunde göra att BOOK-IT upplevdes som hängt när man valt en leverantör, typ BTJ-MD, med många listor kopplade till sig Inköp Beställning: Det går nu att lägga till beställningsinformation, bugg i 7.1 rättad Inköp Mängd beställningar: Det går nu att gå direkt från en beställning eller artikel till katalogposten för markerad titel. 85. Inköp, ankomstregistrering: Om man försöker ankomstregistrera en titel som inte är kopplad till en katalogpost, får man felmeddelandet: "Koppling till katalogpost saknas". 13(19)

14 86. Inköp Ankomstregistrering, fakturakontroll. Du kan ange vilken fakturakontroll (Automatisk, Manuell eller Ingen) du vill ha i Organisationsstrukturer. Antingen för hela kontoorganisationen och/eller på en enhet. Om man inte anger något blir standardvärdet Manuell. Såhär prioriteras angiven fakturakontroll i fönstret Inköp - Ankomstregistrering, beroende på om du gjort särskild inställning på kontoorganisationen (KO)/enheten eller inte. Innan du gör något val i fönstret Ankomstregistrering: Enligt inloggad enhet, om ingen avvikelse är satt på enheten, och enligt inloggad KO i andra hand. En enhet/avdelning vald i fönstret Ankomstregistrering: Enligt vald enhet, och om ingen avvikelse är satt på enheten enligt inloggad KO. Två eller flera enheter/avdelningar valda: enligt inloggad KO. 87. Web services: Utökat inköpsstöd från Btj:s Digitala häfte Nu kan man även få uppgifter från flera olika kontoorganisationer. Fjärrlån 88. Fönstret Fjärrlån Beställning: Nu går det att bläddra med Ctrl + pil framåt och bakåt i beställnings- och statusflikarna. 89. Omsättning, fjärrlån: Rättning med avseende på omsättning av fjärrlån via låntagarpostens Böcker hemma-flik. Om stoppet tas bort samt föreslagen tidpunkt är dagens datum eller tidigare - visas dialogrutan "Minst ett exemplar har inte fått nytt datum" om man inte angett "Annan lånetid". Om stoppet tas bort samt föreslagen tidpunkt är senare än dagens datum används den föreslagna tidpunkten som förfallodatum och lånet omsätts. Om ett exemplar är försett med ett stopp görs ingen omsättning och inte heller någon meddelas man om att man glömt sätta nytt datum. 90. Fjärrlån: Buggrättning gjord med avseende på problem där titelinformationen innehåller vissa nyckelord, typ AUTHOR och LANGAGE i versaler (19)

15 91. Fjärrlån: Vid import av post som saknar språkangivelse fungerade det inte att spara posten. Nu är problemet åtgärdat Fjärrlån: Vid import av fjärrlåneposter via Z39.50 får posterna nu rätt språk. Tidigare valdes standardspråk, nu är buggen rättad. Periodika 93. Periodika: Cirkulationslistor är borttagna. Funktion för dessa fanns i prenumeration, ankomstregistrering, grunddata samt OPAC Arena / BOOK-IT PUB 94. NYHET! ehub ny tilläggsmodul som erbjuder låntagarna möjlighet att ladda ner e-media i Arena och BOOK-IT PUB. Dessa lån visas under Mina lån, till katalogposten knyts ett e-exemplar för varje pågående lån och i exemplarstatistiken får du fram e-lånestatistik. Läs mer i funktionsbeskrivning ehub. 95. NYHET! BOOK-IT PUB ersätter OPAC när BOOK-IT uppgraderas till version 7.1. I uppgraderingen ingår en BOOK-IT PUB per kontoorganisation. Låntagarna väljer standardhämtställe och därmed styrs en inloggad låntagare till rätt enhet vad det gäller bestånd och reservationer, samt vid utlån om denna funktion används. BOOK-IT PUB har responsiv webb vilket innebär att gränssnittet anpassas till mobiltelefoner och surfplattor. Gränssnittet uppfyller tillgänglighetskrav enligt W3C 1.0 AA och W3C 2.0 AA. Vid sökning visas automatiskt förslag på sökord. Omslagbilder visas redan i träfflistan och fler fasetter för filtrering visas, t.ex. Ämne och Målgrupp. Observera att funktionen för Återlämning inte finns i BOOK-IT PUB (se punkten Cico nedan). Läs mer i Funktionsbeskrivning BOOK-IT PUB. 15(19)

16 OBS! OPAC-användaren opac_e får inte rensas bort från fönstret Administration Användare. 96. NYHET! CiCo Check in/check out på skolor! OPAC ersätts med BOOK-IT PUB. Denna innehåller möjlighet till utlån men inte till återlämning. Som komplement till de skolor som är i behov av även återlämning för eleverna har vi tagit fram en specialklient kallad CiCo som installeras på en PC i skolbiblioteket och som ger möjlighet till utlån och/eller återlämning. Detta är en enkel klient som kommunicerar med BOOK-ITdatabasen via Z39.70 precis som de utlåns- och återlämningsautomater som man kanske har i kommunen i övrigt. För att CiCo ska fungera måste det finnas tillgång till Z39.70-modulen i BOOK-IT, det behövs minst en Z39.70-klientlicens. Observera att klienten inte har möjlighet att skriva ut kvitton utan man får hänvisa låntagarna till den information som finns i Mina lån i BOOK-IT PUB alternativt i Arena. Kontakta din Support för att få tillgång till CiCo! Se separat beskrivning av CiCo. 97. CiCo. Ny inställningsmöjlighet i CiCo för time-out. Anges i antal sekunder i Config-filen. Grundinställning är 15 sekunder, varefter CiCo ställs om till att visa huvudfönstret med val för Utlån och Återlämning. 98. CiCo ger nu tydligare felmeddelanden: Om - ledig licens saknas - angiven server inte svarar/finns - användaruppgifterna är ogiltiga så startas CiCo med ett felmeddelande som anger vad som gick fel. Användaren uppmanas åtgärda felet och starta om. Om ledig licens saknas vid låntagaraktivitet (utlån el återlämning) så visas detta som meddelande samt att man ska kontakta personalen NYHET! Utlån finns nu integrerat i Arena och BOOK-IT PUB NYHET! Ny låntagare. Nu kan nya låntagare registrera sig via Arena och BOOK-IT PUB. I det nya grunddatafönstret Låntagaruppgifter anger du vilka fält som ska visas respektive vara obligatoriska. 16(19)

17 101. Arena/ BOOK-IT PUB. I Skaffa lånekort-formuläret accepterades inte bindestreck i för- och efternamn. Nu fungerar det NYHET! Låntagaruppgifter: I Arena och BOOK-IT PUB kan låntagare nu markera att de vill få informationsutskick från biblioteket. Markeringen visas i låntagarinformationen men kan inte ändras. I Mängd låntagare kan du söka efter låntagare som accepterar utskick Arena/ BOOK-IT PUB, Mina avgifter: Nu visas betalningar i Arena endast en månad tillbaka i tiden Arena och BOOK-IT PUB: Reservationer av periodika (poster med publikationtyp I) görs på publikationsnummernivå. Periodika som saknar publikationsnummer (t ex årsböcker, vissa mangaserier mfl) behandlas som monografier i reservationssammanhang och reserveras på titelnivå. Förutsättningen för att detta ska fungera korrekt är att exemplaren registreras enhetligt. Exempel på fel som kan uppstå: Om ett enda specifikt häfte av en tidskrift lokaliseras utan publikationsnummer och övriga häften har ett dylikt kan det nummerlösa häftet inte reserveras Arena och BOOK-IT PUB, omlån: Nu skickas rätt status från BOOK-IT till Arena för exemplar där påminnelse eller räkning skickats ut och de då inte får lånas om. Statusen visas i Mina lån som COPYISRECALLED fram till att Arena uppgraderats till version 2.7 då en korrekt svensk text istället kommer att visas Omslagsbildeer: Nu rensas ISBN-fältet från andra tecken än siffror och bokstaven X. Detta för att fältet ibland annars kan innehålla t ex anmärkning om format (inb.), vilket har effekten att vissa omslagsbildleverantörer inte kan hantera anropet Om det finns fler än en Arena (Portal site) eller BOOK-IT PUB knuten till en konto-organisation, och om en låntagare har ett förvalt hämtställe i en av dessa men reserverar i den andra (t.ex. om låntagaren är knuten till ett skolbibliotek men loggar in i folkbibliotekets Arena där det förvalda hämtstället inte finns) så måste hen välja hämtställe. Om låntagaren här under Mina uppgifter gör ett nytt val för förvalt hämtställe, så försvinner det hämtställe han tidigare haft som förvalt i den andra webbkatalogen. 17(19)

18 Arena 108. Sökning: Visning och sökning på Lokala anmärkningar (596) fungerar nu korrekt Sökning. Dubbleringen av sökförslag i sökportleten är nu borta Språk: Mappningen mellan språkkoder i BTJMARC1 och språken i Arena (som följer internationell standard ISO 639-3) är uppdaterad Inloggning: Nu går det inte längre att logga in med ett lånekort som tillhör en annan kontoorganisation än den Arena är kopplad till Låntagaruppgifter: Lånekort på andra kontoorganisationer än den Arena är kopplad till visas inte längre i lånekortsuppgifterna Reservationer: Nödvändig inställning för att tidskriftsnummer ska kunna reserveras är följande: I Grunddata Webb Text/Reservationsinställningar ska Visa knapp, exemplarreservation vara satt till 1 för Arena-användaren Reservationer: Nu går det att ta bort infångade reservationer i Arena Dynamisk lista: Det fungerar nu att använda kvalifikatorer och begrepp innehållande å, ä och ö när man skapar en dynamisk lista där sökningen görs i BOOK-IT Ny xsl-fil samt konfiguration för resurser i Arena. Den nya XSL-filen ska laddas ned från Axiells supportsida och laddas upp till dokumentbiblioteket som en ny version av den gamla filen. Portleten Dynamisk ws-klient ska ändras i fältet Länk till resurs (URL till webservice/xml i Arena version 2.6.6): =jdbc/bookit?&uid=arena1&cataloguerecordkey=${catalogueid } Ersätt innehållet i hakparenteserna <> med namnet på bibliotekets bookitserver, och ersätt frågetecknet efter =jdbc/bookit? med numret på det bookit-schema ditt bibliotek har (19)

19 117. Nyhetsservice: Tidigare kunde även titlar med exemplar som inte hade någon markering i kryssrutan Nyutgiven visas i Nyhetsservice i Arena, men detta är nu rättat Freelib 118. NYHET! Fönsterbredden i FreeLib anpassar sig nu till den fönsterbredd som är tillgänglig, dock minst 1024 pixlar Böcker hemma: Kolumnen för Fjärrlån har nu bytt namn till Lånetyp eftersom man nu också ska kunna se E-media i fliken Böcker hemma om biblioteket har modulen EHub Lokalisering. Knappen Katalogpost är borttagen när man från lokaliserar från menyn med BURK-etikett Menyn. Eftersom OPAC har avvecklats med BOOk-IT 7.1 så försvinner också menyalternativet OPAC i FreeLib. Karta 122. Kartmodulen. Nu är teckenkodningen ändrad så att svenska tecken visas korrekt Kartmodulen. Nu blir det träff även när en titel saknar författare och posistionen innehåller uppgift om första bokstav i titel- /författarfältet Inloggningsmodul 124. Inloggningsmodulen tar nu hänsyn till giltighetstid på kontot, inte enbart på lånekortet (19)

BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes 2015-02-16

BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes 2015-02-16 2015-02-16 BOOK-IT VERSION 8.0 Release notes Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se 2

Läs mer

Övergripande beskrivning

Övergripande beskrivning Axiell ehub 1 Innehåll Övergripande beskrivning... 4 Koppling mot Elib... 5 Katalogposter... 5 Katalogposter från BTJ... 5 Katalogposter från LIBRIS... 6 Inställningar i BOOK-IT för posthämtning från LIBRIS...

Läs mer

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström Rebusmöte 2013 04 17 Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström ReBUS gruppens prioriterade punkter med kommentarer 11 & 35

Läs mer

AXIELL SVERIGE AB. Versionsbeskrivning LIBRA.SE. Version 7.1

AXIELL SVERIGE AB. Versionsbeskrivning LIBRA.SE. Version 7.1 AXIELL SVERIGE AB Versionsbeskrivning LIBRA.SE Version 7.1 Versionsbeskrivning 7.1 Denna versionsbeskrivning utgår från förändringar i relation till version 6.7.5/7.0 Allmänt 1. Vissa långsamma rutiner

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

ALEPH ver. 16. Lån. Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping

ALEPH ver. 16. Lån. Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 1 2. VERKTYGSFÄLT... 1 2.1 tagarverktygsfält... 1 2.2 Exemplarverktygsfält... 2 3. LÅNTAGARE... 2 3.1 Sök låntagare... 4

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska FaktaNet live v2 Manual Version: 080919 1 Språk: Svenska Inloggning Antingen via byggfakta.se eller faktanetlive.com, i dagsläget fungerar bara byggfakta profiler. Inte First Index m.fl. varianter. Menyn

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Handbok för administratörer. SITHS Admin

Handbok för administratörer. SITHS Admin Handbok för administratörer SITHS Admin SITHS Admin Handbok 2 Handbok för administratörer. SITHS Admin (2010-03-19, Release v2.8) 2010 TeliaSonera Sverige AB SITHS Admin Handbok 3 Index administrera funktion,

Läs mer

Dantek BiblioMatik. Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014

Dantek BiblioMatik. Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014 Dantek BiblioMatik Build 677 Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014 Version 1 Copyright 2014 by Dantek AB Dantek bibliomatik build 677

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

1 INLEDNING... 7. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...7 1.2 Typografiskt i manualen...8 1.3 TeamViewer...8 2 SYSTEMKRAV...

1 INLEDNING... 7. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...7 1.2 Typografiskt i manualen...8 1.3 TeamViewer...8 2 SYSTEMKRAV... INNEHÅLL 1 INLEDNING... 7 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...7 1.2 Typografiskt i manualen...8 1.3 TeamViewer...8 2 SYSTEMKRAV... 9 2.1 Webbläsare...9 2.2 Hårdvara... 10 2.3 Internet... 10 3

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

1 INLEDNING... 8. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV...

1 INLEDNING... 8. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV... INNEHÅLL 1 INLEDNING... 8 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV... 10 2.1 Webbläsare... 10 2.2 Hårdvara... 11 2.3 Internet... 11

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4 Nationella 2.4 Innehållsförteckning 1 INLEDNING 5 1.1.1 Allmänt... 5 1.1.2 Handbokens målgrupp... 5 1.1.3 Konventioner i handboken... 5 1.1.4 Säkerhet... 5 1.1.5 Att arbeta i en webbläsare... 6 1.1.6 Behörighet...

Läs mer

Webforum Teamwork & Professional Manual

Webforum Teamwork & Professional Manual Webforum Teamwork & Professional Manual Senast uppdaterad: 2015-03-11 Innehåll Inledning... 5 Inloggning... 5 Glömt ditt personliga lösenord?... 6 Webbarbetsplatsens layout... 7 Sidhuvud... 8 Min profil...

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15 LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar MANUAL Beställa och leveranskvittera Uppdaterad: 2012-02-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL FÖR BESTÄLLARE Innehåll 1.Bakgrund - införande

Läs mer

Användarmanual. Visma TendSign Pro. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.

Användarmanual. Visma TendSign Pro. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign. Användarmanual Visma TendSign Pro Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning Visma TendSign Pro 1. Visma TendSign Upphandling...

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer