BOOK-IT VERSION 7.1. Release notes

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOOK-IT VERSION 7.1. Release notes 2014-07-25"

Transkript

1 BOOK-IT VERSION 7.1 Release notes Axiell Sverige AB, Box 24014, Lund Fältspatvägen 4, Lund, tel: , e-post:

2 Innehållsförteckning Dokumentation... 3 Att göra före uppgraderingen... 3 Att göra efter uppgraderingen... 4 Övergripande... 5 Administration... 6 Administration grunddata... 7 Cirkulation... 8 Katalog Statistik Inköp Fjärrlån Periodika Arena / BOOK-IT PUB Arena Freelib Karta Inloggningsmodul (19)

3 Dokumentation Denna i princip heltäckande sammanställning över förändringar i version 7.1 åtföljs av ytterligare ett par dokument som kan vara till praktisk nytta i anslutning till uppgraderingen. 1. BOOK-IT funktionsbeskrivningar Tips & kända fel CiCoc- utlån och återlämning för skolor 4. Installation av klient Att göra före uppgraderingen 1. Installera klienten för version 7.1. Om biblioteket planerar att köra offline under uppgraderingen måste detta göras via en 7.1-klient. OBS! Viktigt att säkra var filerna sparas innan offline-driften inleds. Det görs i BOOK-IT 7.1 config: Offline dir. Klicka på den gula mappen. 2. Automatisk uppdatering av klienten är möjlig. För detta måste webbserver anges i BOOK-IT Config, fliken Uppdatering BOOK-IT. Läs mer i dokumentet BOOK-IT Boot och under avsnittet Administration Systemparameter C_AUT_UPGRADE. 3. OPAC ersätts av BOOK-IT PUB. Skicka in de uppgifter som vår Support har efterfrågat (gäller endast bibliotek som fortfarande har OPAC i bruk). Se också punkt 90 och Funktionsbeskrivning BOOK-IT PUB. BOOK-IT PUB behöver en webbläsare med JavaScript och Cookies aktiverade. För bästa kompabilitet rekommenderar vi Internet Explorer 8+, Google Chrome 25+, Firefox 20+ eller Safari 6+. Även om Internet Explorer har version 8 eller senare kan den vara inställd på så kallat kompatibilitetsläge, vilket gör att den beter sig som om den vore en tidigare version. Du kan kontrollera det genom att trycka på F12 och se till att Webbläsarläget är samma version som själva webbläsaren och att Dokumentläget är Standarder. Internet Explorer version 9 och framåt stöder standarder betydligt bättre än äldre versioner av IE (19)

4 4. Arena: IFrame-lösningen från OPAC Ny låntagare och Utlån tappar sina funktioner i samband med uppgraderingen. Ta bort dessa från Arena, och ersätt med en text om att de för närvarande inte går att använda. 5. BarnOPAC försvinner. Ta bort eventeulla länkar till BarnOPAC från bibliotekets hemsida. 6. Meddela Elib er att er adress till OPAC ska ersättas av den nya url:en till BOOK-IT PUB Modulen Särskild behörighet fungerar nu per enhet och måste öppnas för de enheter som använder den. Meddela Kundsupport vilka enheter som är "Meröppet-bibliotek". Att göra efter uppgraderingen 8. I fönstret Administration Behörighet: Ställ in behörigheten för det nya menyvalet Låntagaruppgifter under Grunddata Webb. 9. Läs funktionsbeskrivningen för Självregistrering/Skaffa lånekort. 10. Läs funktionsbeskrivningen för BOOK-IT PUB. 11. Rensa bort eventuella egna redigeringsformat för OPAC i fönstret Grunddata Katalog Redigeringsformat, beskrivning 12. Övertidsvarningar: Om ni har lagt in en länk till webbkatalogen för omlån i övertidsvarningar ska denna ändras under Administration Grunddata Cirkulation Meddelandetexter. Gå till fliken Meddelanden och välj respektive enhet samt Övrigt: Övertidsvarning. Här ser du texten, och vad den heter. Välj sedan fliken Texter och leta upp aktuella texter, som du kan ändra i grupprutan Översatta. Klicka på Uppdatera och Spara efter genomförd ändring. 13. Arena/BOOK-IT PUB: För att tidskriftsnummer ska kunna reserveras måste inställning göras för Visa knapp, exemplarreservation i grunddatafönstret Webb Text-/reservationsinställningar. Ange 1 för Arena/BOOK-IT-PUBanvändaren, alternativt generellt för alla användare med *. 4(19)

5 14. Ehub (tilläggsmodul): För att få ut utlåningsstatistik per medieleverantör så ska t.ex. E-lib läggas upp som leverantör under Grunddata Förvärv Leverantörer. Fältet URL ska för ELib se ut enligt följande: (som ingår i länken till den elektroniska adressen på posten). Övergripande 15. NYHET! Nu finns möjlighet att ändra fontstorlek i BOOK-IT menyer och fönster. I mitten av huvudmenyn finns piltangenter för detta; om du förstorar/förminskar så slår det igenom i alla fönster. Tänk då på att om du förstorar så kanske inte knappar längst ner i fönstret visas, med mindre än att du drar i kanten så att fönstret får större storlek. 16. Övergripande: Många fönster som innehållit information som endast berört OPAC har tagits bort. Dessutom har följande funktioner tagits bort i samband med modernisering av klienten eftersom de undersökningar vi gjort visat att användningen varit mycket begränsad: Inköp Förseningspåminnesle (man kan hitta försenade beställningar via Mängd beställningar istället) Periodika Reklamation Förvärv Kontooverföring XML Fjärrlån Fjärrlånetransaktioner Grunddata Periodika - Medlemmar, cirkulationslista 17. Swingade fönster Det stora arbetet med att bygga om klienten med ny Swing-teknik är färdigt. Det innebär att det går att skrolla med mushjul, fönster kan förstoras/förminskas och att du kan spara träfflistor till Excel med Ctrl+Shift+S. Det går också att förflytta sig i multilistor genom att skriva t.ex. första bokstaven i ett ord (under förutsättning att listan har fokus och kolumnen är markerad). Knappen Rensa är kopplad till funktionstangenten F7. Många fönster har även fått utökade restriktioner och annan översyn. Vissa av fönstren som kan generera långa söktider har även fått en Stopp-knapp som visas bredvid aktivitetssnurran längst ner till vänster. Denna ger möjlighet att avbryta sökningar som tar lång tid. 5(19)

6 18. Multilistor: Multilistor som sorterats om och där rader har markerats sparas nu korrekt till Excel. 19. Fönsterhantering: I alla fönster med flikar kan man nu navigera mellan dessa med hjälp av Alt + pil framåt och bakåt. 20. Övergripande: Problemen med kopiering med hjälp av högerklick i olika fönster är lösta. 21. Inloggning: Nu får man åter information om att det inte finns några lediga licenser vid inloggning om samtliga redan är upptagna, och inte bara "Ingen kontakt med databasen.." OPAC-användare. Om ni rensar bort OPAC-användare från fönstret Användare så måste användaren OPAC_e finnas kvar. Den användas för funktioner som inte gäller OPAC Administration 23. Administration Användare: I samband med att OPAC försvinner har vi också uppdaterat fönstret Användare. Nu finns bara två flikar som handlar om webben: Webb, allmänt och Webb, filter. Under Webb, allmänt hittar du inställningar för FreeLib: Logo, för att ange vilken logotype FreeLib ska använda och Logo url där du kan ange en webbplats dit man ska komma om man klickar på logotypen. Här anger du också om du ska använda Karta i Arena, Kartans URL samt Visningsformat för Arena på titelsidan (ALMA - Postvisning). En kryssruta för Låntagaren styr kan markeras och då visas endast beståndet för den enhet som låntagaren har som förvalt hämtställe. (Fungerar därmed endast på detta sätt när låntagaren är inloggad.) Under Webb, filter hittar du inställningar för standardhämtställen samt filtrering av beståndsvisning i Arena. 24. NYHET! Cirkulationsparametrar: E-lån, max antal för tidsperiod samt E- lån, tidsperiod. Gäller för tilläggsmodulen ehub. Läs mer i funktionsbeskrivning ehub. 25. Fönstret Cirkulationsparametrar, buggrättning: Nu tänds inte OKknappen förrän man lagt in ett värde i en parameter. Om inga ändringar görs är endast knappen Avbryt aktiv. 6(19)

7 26. Cirkulationsparameter Max antal reservationer per titel kan nu igen ställas in på cirkulationskategorinivå. 27. Systemparameter C_AUT_UPGRADE anger om automatisk uppgradering av klient ska göras. Läs mer i Funktionsbeskrivning BOOK- IT Boot. Administration grunddata 28. NYHET! Grunddata Webb Låntagaruppgifter. Detta fönster hanterar dels vilka uppgifter som ska anges när en person registrerar sig som ny låntagare, dels vilka uppgifter som en befintlig låntagare ska kunna ändra i sin profil via Arena/BOOK-IT PUB. Läs mer i funktionsbeskrivning Låntagar-registrering/ Skaffa lånekort. 29. NYHET! Grunddata Allmänt Organisationsstrukturer: Standardvärden, självregistrering. Här anges standarvärden för låntagare som registrerar sig via funktionen Skaffa lånekort i Arena och BOOK-IT PUB. Se funktionsbeskrivning Låntagarregistrering/ Skaffa lånekort. 30. Grunddata Allmänt Organisationsstrukturer: Nytt fält Cirkulationsställe. Här väljs på enhetsnivå cirkulationsställe för BOOK-IT PUB. Behövs om funktionen Låntagaren styr tillämpas i BOOK-IT PUB. Läs vidare i funktionsbeskrivningen för BOOK-IT PUB, sid NYHET!: Navet, för uppdatering av låntagarinformation. Nu finns möjlighet att uppdatera låntagarnas konto vad gäller namn- och adressuppgifter via Navet. Funktionsbeskrivning Navet är under arbete. 32. Grunddata Allmänt Organisationsstrukturer, låntagarimport Du kan markera på kontoorganisationsnivå om du önskar att låntagarimport ska ske via Låntagarimport eller SPAR (eller Navet). Om du markerat endera kryssruta så är den alltid markerad när du skapar en ny låntagare på den kontoorganisationen för att låntagaren ska bli uppdaterad när låntagarimport resp. uppdatering från SPAR sker nästa gång. 7(19)

8 33. Grunddata Cirkulation Meddelandetexter: På räkningarna har ledtexten Referensnummer fått mera plats och kan nu ändras i fliken Texter så att det istället står t.ex. Ange ref.nr vid internetbetalning! Webb Bildleverantör: AdLibris har bytt sin länk till omslagsbilder. Den nya länken är: aram. Försäkra dig om att det finns en länk också i fältet Sök-URL, t.ex.: m 35. Webb Medieklasser: Fönstret Ikonregler har ersatts av Medieklasser. Detta fönster gäller Arena och BOOK-IT PUB och används för att skapa mappningar mellan objektkoder mm och medieklasser som används i dessa webblösningar. 36. Katalog Språk har redigerats och utökats med fler språkkoder. Cirkulation 37. Nyhet! Låntagarinformation. Nu visas e-bokslån i låntagarinformationens Böcker hemma-flik om ehub-modulen är aktiverad. 38. NYHET! Låntagaruppgifter: Nu visas markering att låntagaren accepterar allmänna utskick från biblioteket. Markeringen kan inte ändras här utan hämtas från Arena och BOOK-IT PUB där låntagaren godkänner informationsutskick. I Mängd låntagare kan du söka efter låntagare som accepterar utskick. 39. Nyhet! Låntagarinformation: Uppdatera låntagarinformation Nu finns möjlighet att uppdatera låntagarnas konto vad gäller namnoch adressuppgifter via Skatteverkets tjänst Navet. 40. Låntagarinformation: Nu uppdateras fältet Uppdateringar: Ändrat endast om ändring görs av låntagarposten, eller om låntagaren misslyckats med inloggning i Arena Låntagarinformation. Uppgift om hyllsignatur visas åter i fliken Böcker hemma. 42. Låntagarinformation. Förvalt hämtställe är nu ändringsbart i låntagarinformationens flik Allmänt. 8(19)

9 43. Nyhet! Mängd låntagare: Det är nu möjligt att tilldela hämtställe för reservation, eller att ändra till inget valt hämtställe. Låntagaren kan själv välja hämtställe i Arena och BOOK-IT PUB. Hämtställe visas i träfflistan i Mängd låntagare. 44. Nyhet! Mängd låntagare: Det finns nu möjlighet söka fram låntagare både på specifikt hämtställe och söka fram dem som saknar hämställe. 45. Nyhet! Mängd låntagare: I Mängd låntagare kan du söka efter låntagare som accepterar utskick. 46. Mängd låntagare: Nu finns det återigen en Skriv ut-knapp i Mängd låntagare som ger en formaterad utskrift med Namn, Låntagar-id, Adress, samt Kommentarfält. 47. Mängd låntagare: Nu visas innehållet i träfflistan även vid klick på fliken och inte på knappen. 48. Utskrifter: Reservationslapp och kvitto har fått större text på låntagarid, löpnummer samt namn. Löpnummer visas överst. Om löpnummer inte används visas låntagar-id överst. 49. Nya utskrifter: Nu går det skriva ut plocklista/plocklapp för enhetsgruppens hämtställe. Valbart nu är Alla, Eget hämtställe, Enhetsgruppens hämtställe samt Andra hämtställen Plocklista: Nu kommer publikationummer med på plocklista Utskrifter, Räkningar: På räkning finns nu möjlighet att ändra ledtext för Referensnr så att det står att detta ska anges vid internetbetalning. Se avsnitt Grunddata Cirkulation Meddelandetexter Utskrifter, buggrättning: Etikett-utskrifter fungerar nu som de ska i Windows Utskick, Buggrättning. Nu ska man åter få välja SMS eller E-post först för utskick av reservationsmeddelande, om båda används, oberoende av om båda meddelandeformaten SMS och E-post för övertidsvarning är valda på aktuell kontoorganisation eller inte. 54. Utskick, Buggrättning. Kravutskick via Sms fungerar nu även när meddelandeavgift tas ut för påminnelser (19)

10 55. Räkning XML: Nu summeras respektive låntagares skuld för ersättningsavgift och ev. meddelande- och övertidsavgifter Fönstret Omsättningsbeslut: Hanteringen av fjärrlån är förbättrad. Vid omsättning av fjärrlån i fönstret Omsättningsbeslut gäller följande: Vid omsättningsförsök då föreslaget förfallodatum är senare än dagens datum görs omsättning till detta datum. Vid omsättningsförsök då föreslaget förfallodatum är dagens datum eller tidigare, meddelar BOOK-IT att "Minst ett exemplar har inte fått nytt förfallodatum alternativt har ett datum äldre än dagens datum. Åtgärda innan nytt omsättningsförsök." Denna påminnelse visas endast om stopptecknet är avmarkerat på aktuellt exemplar. 57. Omsättning: Buggrättning. Vid omsättning via Cirkulation Omsättning hängde sig fönstret om exemplaren av lånade av olika låntagare. Detta är nu åtgärdat. 58. Överskriden hylltid Nu tas rätt rad bort även när man har sorterat om listan Katalog 59. Nyhet! Mängd exemplar: Nytt sökfält för Antal lån. Skriv in t.ex. 80 för att få träff på exemplar som varit utlånade fler än 80 gånger. Rättad i NYHET! Reservationer, löpnummerordning. Nu kommer reservationerna i löpnummerordning efter tidpunkt då de fångas in. 61. Mängd reservationer: Utsökning i Mängd reservationer på Hämtställe i kombination med Ej infångningsbar alternativt På plocklista/lapp går nu mycket snabbare än tidigare. 62. Infångning av reservation: Exemplar fångas inte längre in felaktigt när två enheter som inte är i samma reservationsgrupp har beställningsposter, och den ena enheten ankomstregistrerar och återlämnar sitt exemplar. En bugg gjorde att detta exemplar fångades in till enhet med reservation i annan reservationsgrupp Rättad i (19)

11 63. Fönstret Expertsök, Reservationskorg: Bugg som gjorde att omsortering av titlar med kolumnrubrik inte fungerade så bra i Reservationskorg är fixad. Det går bara att sortera med pilarna nu, dock inte med kolumnrubriker. 64. Expertsök reservationer: Nu går det återigen att flytta exemplarreservationer i reservationskön. 65. Reservation Expertsök reservationer: Buggrättning - nu visas inte längre ORA-fel vid reservation när det finns parallella parametrar för åldersklass Vuxenmedia och Barnmedia. 66. Expertsök: Expertsök: De återkommande problemen med att fel post ibland visades i Expertsök vid byte mellan Träfflista och Katalogpost är nu slutligen löst. 67. Katalogisera: Buggen som gjorde att poster som nyligen uppdaterats i Katalogisera, via mallar inte omedelbart visades i träfflistan i Expertsök är lagad Mängd katalogposter: Vid val av "Uppdatera alla" uppdateras alla posterna i träfflistan utan kontrollfråga efter 100 poster. 69. Gallring: Problemet med långsam gallring som vissa bibliotek har drabbats av har åtgärdats. 70. Mängd exemplar: En bugg i version 7.1 är nu fixad. Den innebar att Antal lån visades i träfflistan endast om modulen Flytande bestånd var aktiverad (19)

12 Statistik 71. NYHET! Exemplarstatistik. Nu går det att få statistik på e-bokslån, under förutsättning att modulen ehub är aktiverad. Använd variabeln Cirkulationskategori. 72. Driftstatistik: Rättning gjord i driftstatistiken med avseende på tidpunkt - nu är det t.o.m. 23:59:59 istället för 23:59:00 som gäller. Felet gjorde att omsättningar som gjorts i OPAC/Arena minuten mellan 23:59 och 23:59:59 inte räknades med. 73. Statistik, buggrättning: Vid uttag av statistik där t.o.m.-datum var dag då vintertid övergår i sommartid hämtades fel datum, vilket kunde ge fel i resultatet. Nu är felet rättat. 74. Statistik Aktiva låntagare: Buggrättning av fel som kunde inträffa för statistikprofil Aktiva låntagare när låntagarkontot tagits bort för låntagare som varit aktiva under angiven period Statistik, buggrättning: Fönstret statistik visar summeringar av alla kolumner totalt eller markerade rader. Efter omsortering på kolumn blev summeringarna fel. Detta är nu rättat. 76. Exemplarstatistikkörningar med variabeln Hyllsignum fungerade inte i de fall där resultatet hanterar fjärrlåneposter med mer än ett signum separerade med semikolon. Rättning gjord så att om det finns signumfält med semikolon så tas inte dessa hyllsignum med i statistikresultatet. 77. Minnesproblem: vid körning av mycket stora statistikprofiler som tas ut i Kalkylark kan det uppstå minnesproblem. En ändring i datastrukturen är gjord, men för att helt undvika den här typen av problem vid stora datauttag måste BOOK-IT-klienten vara konfigurerad för att få ta 256 Mb minne. Denna inställning görs i BOOK-IT Config (19)

13 Inköp 78. Inköp Beställning: Fönstret Inköp Beställning är swingat och vissa ändringar är gjorda i samband med det. Alla sökfälten syns nu tydligt, på samma sätt som i övriga fönster. Prisjämförelser har tagits bort. Mer om detta kan läsas i Hjälpen. 79. Inköp, beställning. Inköpspost När en ny inköpspost via en order kommer in i BOOK-IT matchar vi inköpsposterna enligt nedan. 1. Om titelnummer är satt kolla om titelnummer + katalogpostleverantör ger en träff på inköpstiteln. 2. Om nr 1 ej ger träff, kolla på titelnummer + isbn. 3. Om titelnummer ej är satt, kolla enbart på isbn Inköp Beställning. Det går inte längre att koppla ihop en beställningspost (för att få exspektans) med en katalogpost som är stämplad som fjärrlånepost Inköp Beställning. Nu uppdateras inte placeringsinformationen längre felaktigt. Det kunde hända när man uppdaterade datum på en beställning som hade en viss placering och sedan gick vidare till en annan beställning som hade placering Inget val gjort och gjorde samma sak, då fick den senaste beställningen samma placering som den första Inköp Beställning: Rättning gjord i fönstret Förvärv - Inköp - Beställning så att det inte längre görs dubbla anrop för att hämta upp listorna för vald leverantör. De dubbla anropen kunde göra att BOOK-IT upplevdes som hängt när man valt en leverantör, typ BTJ-MD, med många listor kopplade till sig Inköp Beställning: Det går nu att lägga till beställningsinformation, bugg i 7.1 rättad Inköp Mängd beställningar: Det går nu att gå direkt från en beställning eller artikel till katalogposten för markerad titel. 85. Inköp, ankomstregistrering: Om man försöker ankomstregistrera en titel som inte är kopplad till en katalogpost, får man felmeddelandet: "Koppling till katalogpost saknas". 13(19)

14 86. Inköp Ankomstregistrering, fakturakontroll. Du kan ange vilken fakturakontroll (Automatisk, Manuell eller Ingen) du vill ha i Organisationsstrukturer. Antingen för hela kontoorganisationen och/eller på en enhet. Om man inte anger något blir standardvärdet Manuell. Såhär prioriteras angiven fakturakontroll i fönstret Inköp - Ankomstregistrering, beroende på om du gjort särskild inställning på kontoorganisationen (KO)/enheten eller inte. Innan du gör något val i fönstret Ankomstregistrering: Enligt inloggad enhet, om ingen avvikelse är satt på enheten, och enligt inloggad KO i andra hand. En enhet/avdelning vald i fönstret Ankomstregistrering: Enligt vald enhet, och om ingen avvikelse är satt på enheten enligt inloggad KO. Två eller flera enheter/avdelningar valda: enligt inloggad KO. 87. Web services: Utökat inköpsstöd från Btj:s Digitala häfte Nu kan man även få uppgifter från flera olika kontoorganisationer. Fjärrlån 88. Fönstret Fjärrlån Beställning: Nu går det att bläddra med Ctrl + pil framåt och bakåt i beställnings- och statusflikarna. 89. Omsättning, fjärrlån: Rättning med avseende på omsättning av fjärrlån via låntagarpostens Böcker hemma-flik. Om stoppet tas bort samt föreslagen tidpunkt är dagens datum eller tidigare - visas dialogrutan "Minst ett exemplar har inte fått nytt datum" om man inte angett "Annan lånetid". Om stoppet tas bort samt föreslagen tidpunkt är senare än dagens datum används den föreslagna tidpunkten som förfallodatum och lånet omsätts. Om ett exemplar är försett med ett stopp görs ingen omsättning och inte heller någon meddelas man om att man glömt sätta nytt datum. 90. Fjärrlån: Buggrättning gjord med avseende på problem där titelinformationen innehåller vissa nyckelord, typ AUTHOR och LANGAGE i versaler (19)

15 91. Fjärrlån: Vid import av post som saknar språkangivelse fungerade det inte att spara posten. Nu är problemet åtgärdat Fjärrlån: Vid import av fjärrlåneposter via Z39.50 får posterna nu rätt språk. Tidigare valdes standardspråk, nu är buggen rättad. Periodika 93. Periodika: Cirkulationslistor är borttagna. Funktion för dessa fanns i prenumeration, ankomstregistrering, grunddata samt OPAC Arena / BOOK-IT PUB 94. NYHET! ehub ny tilläggsmodul som erbjuder låntagarna möjlighet att ladda ner e-media i Arena och BOOK-IT PUB. Dessa lån visas under Mina lån, till katalogposten knyts ett e-exemplar för varje pågående lån och i exemplarstatistiken får du fram e-lånestatistik. Läs mer i funktionsbeskrivning ehub. 95. NYHET! BOOK-IT PUB ersätter OPAC när BOOK-IT uppgraderas till version 7.1. I uppgraderingen ingår en BOOK-IT PUB per kontoorganisation. Låntagarna väljer standardhämtställe och därmed styrs en inloggad låntagare till rätt enhet vad det gäller bestånd och reservationer, samt vid utlån om denna funktion används. BOOK-IT PUB har responsiv webb vilket innebär att gränssnittet anpassas till mobiltelefoner och surfplattor. Gränssnittet uppfyller tillgänglighetskrav enligt W3C 1.0 AA och W3C 2.0 AA. Vid sökning visas automatiskt förslag på sökord. Omslagbilder visas redan i träfflistan och fler fasetter för filtrering visas, t.ex. Ämne och Målgrupp. Observera att funktionen för Återlämning inte finns i BOOK-IT PUB (se punkten Cico nedan). Läs mer i Funktionsbeskrivning BOOK-IT PUB. 15(19)

16 OBS! OPAC-användaren opac_e får inte rensas bort från fönstret Administration Användare. 96. NYHET! CiCo Check in/check out på skolor! OPAC ersätts med BOOK-IT PUB. Denna innehåller möjlighet till utlån men inte till återlämning. Som komplement till de skolor som är i behov av även återlämning för eleverna har vi tagit fram en specialklient kallad CiCo som installeras på en PC i skolbiblioteket och som ger möjlighet till utlån och/eller återlämning. Detta är en enkel klient som kommunicerar med BOOK-ITdatabasen via Z39.70 precis som de utlåns- och återlämningsautomater som man kanske har i kommunen i övrigt. För att CiCo ska fungera måste det finnas tillgång till Z39.70-modulen i BOOK-IT, det behövs minst en Z39.70-klientlicens. Observera att klienten inte har möjlighet att skriva ut kvitton utan man får hänvisa låntagarna till den information som finns i Mina lån i BOOK-IT PUB alternativt i Arena. Kontakta din Support för att få tillgång till CiCo! Se separat beskrivning av CiCo. 97. CiCo. Ny inställningsmöjlighet i CiCo för time-out. Anges i antal sekunder i Config-filen. Grundinställning är 15 sekunder, varefter CiCo ställs om till att visa huvudfönstret med val för Utlån och Återlämning. 98. CiCo ger nu tydligare felmeddelanden: Om - ledig licens saknas - angiven server inte svarar/finns - användaruppgifterna är ogiltiga så startas CiCo med ett felmeddelande som anger vad som gick fel. Användaren uppmanas åtgärda felet och starta om. Om ledig licens saknas vid låntagaraktivitet (utlån el återlämning) så visas detta som meddelande samt att man ska kontakta personalen NYHET! Utlån finns nu integrerat i Arena och BOOK-IT PUB NYHET! Ny låntagare. Nu kan nya låntagare registrera sig via Arena och BOOK-IT PUB. I det nya grunddatafönstret Låntagaruppgifter anger du vilka fält som ska visas respektive vara obligatoriska. 16(19)

17 101. Arena/ BOOK-IT PUB. I Skaffa lånekort-formuläret accepterades inte bindestreck i för- och efternamn. Nu fungerar det NYHET! Låntagaruppgifter: I Arena och BOOK-IT PUB kan låntagare nu markera att de vill få informationsutskick från biblioteket. Markeringen visas i låntagarinformationen men kan inte ändras. I Mängd låntagare kan du söka efter låntagare som accepterar utskick Arena/ BOOK-IT PUB, Mina avgifter: Nu visas betalningar i Arena endast en månad tillbaka i tiden Arena och BOOK-IT PUB: Reservationer av periodika (poster med publikationtyp I) görs på publikationsnummernivå. Periodika som saknar publikationsnummer (t ex årsböcker, vissa mangaserier mfl) behandlas som monografier i reservationssammanhang och reserveras på titelnivå. Förutsättningen för att detta ska fungera korrekt är att exemplaren registreras enhetligt. Exempel på fel som kan uppstå: Om ett enda specifikt häfte av en tidskrift lokaliseras utan publikationsnummer och övriga häften har ett dylikt kan det nummerlösa häftet inte reserveras Arena och BOOK-IT PUB, omlån: Nu skickas rätt status från BOOK-IT till Arena för exemplar där påminnelse eller räkning skickats ut och de då inte får lånas om. Statusen visas i Mina lån som COPYISRECALLED fram till att Arena uppgraderats till version 2.7 då en korrekt svensk text istället kommer att visas Omslagsbildeer: Nu rensas ISBN-fältet från andra tecken än siffror och bokstaven X. Detta för att fältet ibland annars kan innehålla t ex anmärkning om format (inb.), vilket har effekten att vissa omslagsbildleverantörer inte kan hantera anropet Om det finns fler än en Arena (Portal site) eller BOOK-IT PUB knuten till en konto-organisation, och om en låntagare har ett förvalt hämtställe i en av dessa men reserverar i den andra (t.ex. om låntagaren är knuten till ett skolbibliotek men loggar in i folkbibliotekets Arena där det förvalda hämtstället inte finns) så måste hen välja hämtställe. Om låntagaren här under Mina uppgifter gör ett nytt val för förvalt hämtställe, så försvinner det hämtställe han tidigare haft som förvalt i den andra webbkatalogen. 17(19)

18 Arena 108. Sökning: Visning och sökning på Lokala anmärkningar (596) fungerar nu korrekt Sökning. Dubbleringen av sökförslag i sökportleten är nu borta Språk: Mappningen mellan språkkoder i BTJMARC1 och språken i Arena (som följer internationell standard ISO 639-3) är uppdaterad Inloggning: Nu går det inte längre att logga in med ett lånekort som tillhör en annan kontoorganisation än den Arena är kopplad till Låntagaruppgifter: Lånekort på andra kontoorganisationer än den Arena är kopplad till visas inte längre i lånekortsuppgifterna Reservationer: Nödvändig inställning för att tidskriftsnummer ska kunna reserveras är följande: I Grunddata Webb Text/Reservationsinställningar ska Visa knapp, exemplarreservation vara satt till 1 för Arena-användaren Reservationer: Nu går det att ta bort infångade reservationer i Arena Dynamisk lista: Det fungerar nu att använda kvalifikatorer och begrepp innehållande å, ä och ö när man skapar en dynamisk lista där sökningen görs i BOOK-IT Ny xsl-fil samt konfiguration för resurser i Arena. Den nya XSL-filen ska laddas ned från Axiells supportsida och laddas upp till dokumentbiblioteket som en ny version av den gamla filen. Portleten Dynamisk ws-klient ska ändras i fältet Länk till resurs (URL till webservice/xml i Arena version 2.6.6): =jdbc/bookit?&uid=arena1&cataloguerecordkey=${catalogueid } Ersätt innehållet i hakparenteserna <> med namnet på bibliotekets bookitserver, och ersätt frågetecknet efter =jdbc/bookit? med numret på det bookit-schema ditt bibliotek har (19)

19 117. Nyhetsservice: Tidigare kunde även titlar med exemplar som inte hade någon markering i kryssrutan Nyutgiven visas i Nyhetsservice i Arena, men detta är nu rättat Freelib 118. NYHET! Fönsterbredden i FreeLib anpassar sig nu till den fönsterbredd som är tillgänglig, dock minst 1024 pixlar Böcker hemma: Kolumnen för Fjärrlån har nu bytt namn till Lånetyp eftersom man nu också ska kunna se E-media i fliken Böcker hemma om biblioteket har modulen EHub Lokalisering. Knappen Katalogpost är borttagen när man från lokaliserar från menyn med BURK-etikett Menyn. Eftersom OPAC har avvecklats med BOOk-IT 7.1 så försvinner också menyalternativet OPAC i FreeLib. Karta 122. Kartmodulen. Nu är teckenkodningen ändrad så att svenska tecken visas korrekt Kartmodulen. Nu blir det träff även när en titel saknar författare och posistionen innehåller uppgift om första bokstav i titel- /författarfältet Inloggningsmodul 124. Inloggningsmodulen tar nu hänsyn till giltighetstid på kontot, inte enbart på lånekortet (19)

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 TIPS OCH KÄNDA FEL BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatv. 4, 224 21 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Klient...

Läs mer

FUNKTIONSBESKRIVNING

FUNKTIONSBESKRIVNING FUNKTIONSBESKRIVNING BOOK-IT version 7.1 2014-10-28 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: lund@axiell.com Innehållsförteckning Självregistering/

Läs mer

Övergripande beskrivning

Övergripande beskrivning Axiell ehub 1 Innehåll Övergripande beskrivning... 4 Koppling mot Elib... 5 Katalogposter... 5 Katalogposter från BTJ... 5 Katalogposter från LIBRIS... 6 Inställningar i BOOK-IT för posthämtning från LIBRIS...

Läs mer

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström Rebusmöte 2013 04 17 Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström ReBUS gruppens prioriterade punkter med kommentarer 11 & 35

Läs mer

Orderbekräftelse Rev 2012-11-22

Orderbekräftelse Rev 2012-11-22 Orderbekräftelse Rev 2012-11-22 Övergripande beskrivning När du beställer medier från vissa leverantörers webbplatser kan du få orderbekräftelser skickade direkt till ditt inköp i BOOK-IT. Därmed skapas

Läs mer

BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes 2015-09-16 8.0.19

BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes 2015-09-16 8.0.19 2015-09-16 8.0.19 BOOK-IT VERSION 8.0 Release notes Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se

Läs mer

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Lund 23 februari 2015 Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Detta är en steg för steg-handledning för att underlätta arbetet med att bearbeta årsstatistiken i BOOK-IT. Anvisningarna ska ses som ett förslag

Läs mer

BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes 2015-02-16

BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes 2015-02-16 2015-02-16 BOOK-IT VERSION 8.0 Release notes Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se 2

Läs mer

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering - Hur gör jag för att få fram? Länsbibliotek i samverkan kommunbibliotek i sydlänen har framfört önskemål om en lathund för statistikuttag i BOOK-IT för bibliotekens

Läs mer

Onlinebetalning, Arena 2013-08-23

Onlinebetalning, Arena 2013-08-23 Onlinebetalning, Arena 2013-08-23 Övergripande beskrivning Onlinebetalning är en tilläggsmodul till Arena. Modulen ger låntagarna möjlighet att själva betala sina skulder till biblioteket via Arena. Betalningen

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

Nyheter i Mikromarc 2.6.1

Nyheter i Mikromarc 2.6.1 Nyheter i Mikromarc 2.6.1 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, oktober 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Websök... 4 Ämnesord... 4 Flytta lån... 4 Uniform titel... 5 Högertrunkering... 5 Övriga

Läs mer

AXIELL SVERIGE AB. Versionsbeskrivning LIBRA.SE. Version 7.1

AXIELL SVERIGE AB. Versionsbeskrivning LIBRA.SE. Version 7.1 AXIELL SVERIGE AB Versionsbeskrivning LIBRA.SE Version 7.1 Versionsbeskrivning 7.1 Denna versionsbeskrivning utgår från förändringar i relation till version 6.7.5/7.0 Allmänt 1. Vissa långsamma rutiner

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM.

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM. Vad är nytt i Easy Planning 7.25 Denna uppdatering innehåller ett flertal stora förbättringar. Den största förbättringen är att mängden data som skickas över nätverket kraftigt har minskats mha SQL frågor.

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

Dantek BiblioMatik. Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014

Dantek BiblioMatik. Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014 Dantek BiblioMatik Build 677 Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014 Version 1 Copyright 2014 by Dantek AB Dantek bibliomatik build 677

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Ändrad 20120116 2 Innehållsförteckning 1 Artiklar... 5 1.1 Hantering av bilder... 5 1.1.1 Behörigheter:... 5 1.1.2 Mappar... 5 1.1.3 Ladda upp bilder... 5 1.1.4 Söka bland bilder... 6 1.1.5 Ta bort bilder...

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Nyheter i IA-systemet

Nyheter i IA-systemet Nyheter i IA-systemet från 2015-09-27 Sida 2 av 11 INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM VERSIONEN... 3 2. NYTT GRÄNSSNITT... 4 2.1. Logga ut-knappen... 4 2.2. Hjälp och information om systemet... 4 2.3. Vallistor...

Läs mer

2015-02-26 BOOK-IT VERSION 8.0. Funktionsbeskrivning

2015-02-26 BOOK-IT VERSION 8.0. Funktionsbeskrivning 2015-02-26 BOOK-IT VERSION 8.0 Funktionsbeskrivning 2 BOOK-IT MARC21 Övergripande beskrivning BOOK-Its ordinarie lagringsformat för katalogposter är BTJMARC1. Poster som inte är katalogiserade eller exporterade

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

Uppdaterad: 2013-09-17. Avgiftshantering

Uppdaterad: 2013-09-17. Avgiftshantering Uppdaterad: 2013-09-17 Avgiftshantering 1 Nya uppdateringar ägde rum 2013-09-17 Nytt Nya hjälptexter under betalstatus Tydligare felmeddelande om utskick misslyckas Möjlighet att backa från steg 2 till

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

Nya Mina vårdkontakter. En presentation över det nya gränssnittet för invånare

Nya Mina vårdkontakter. En presentation över det nya gränssnittet för invånare Nya Mina vårdkontakter En presentation över det nya gränssnittet för invånare Nyheter i nya Mina vårdkontakter Responsiv design gör Mina vårdkontakter tillgänglig även i mobiltelefon och surfplatta Stöd

Läs mer

Innehåll. Förändringar i v6.0

Innehåll. Förändringar i v6.0 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 Systemförändringar... 3 Databasen... 3 Import... 3 DuoSTATION Manager... 3 Ärenden... 3 E-post... 3 Dokumenthantering... 3 Utrustningar... 3 Användare...

Läs mer

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är:

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är: 1. Översikt hur du gör en ansökan 2. Obligatoriska uppgifter i en ansökan 3. Välja utbildningar 4. Skapa ett användarkonto 5. Skapa en ansökan Rangordna dina utbildningsval Bifoga obligatoriska handlingar/bilagor

Läs mer

WebOrderInstallation <====================>

WebOrderInstallation <====================> WebOrderInstallation 1 För installation av en kund som klient (en yttre användare som via WebOrderHandeln registrerar order) se vidare dokumentationen RdpKlientInstallation.pdf som kan hämtas ner från

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

Manual för WebbSMS 3.0

Manual för WebbSMS 3.0 1 2 Manual för WebbSMS 3.0 - Det har aldrig varit så enkelt som nu att skicka SMS! 3 Innehållsförteckning Nyheter i WebbSMS 3.0... 4 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS 3.0... 4 Skicka ett SMS...

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07 2013-10-07 Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet

Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet Sida 1 av 10 Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet Innehållsförteckning Allmän information 1 Inloggning och startsidan 3 Användarinformation 4 Registrera resultat 5 Tidigare

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

lokalnytt.se Manual kundadministration

lokalnytt.se Manual kundadministration lokalnytt.se Manual kundadministration version 2.0 2012-08-23 Innehåll Inledning... sidan 2 Rekommendationer... sidan 2 Gemensamma funktioner... sidan 3 Inloggning... sidan 4 Startsida... sidan 5 Objekt...

Läs mer

Kom igång med Adela Gymnasium

Kom igång med Adela Gymnasium Kom igång med Adela Gymnasium Publicerad 2011-07-05 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Gymnasium 1 Starta Adela Gymnasium 5 Logga in som

Läs mer

Nyheter i. Solen Pro/SolenX 6.5

Nyheter i. Solen Pro/SolenX 6.5 Nyheter i Solen Pro/SolenX 6.5 Solen Pro och SolenX Nyheter och förbättringar Utseendeförbättringar I både Pro och X har en del småändringar gjorts för att öka tydligheten/enkelheten i gränssnittet. -

Läs mer

Alfa e-recept: Ny anva ndare

Alfa e-recept: Ny anva ndare Ny förskrivare Registrera ny användare av Alfa e-recept Klicka på [Ny användare] Kontrollera att du har din e-legitimation tillgänglig innan du börjar fylla i formuläret. Det går bra att använda BankID,

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0 1(2) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0 BSAN-89PARS - Om man ändrade kund- eller leverantörspriser i rutinerna Uppdatering kunder eller leverantörer, så visade prisändringsloggen att priset

Läs mer

Introduktion. Pacsoft Online 2015-01-30

Introduktion. Pacsoft Online 2015-01-30 Introduktion Pacsoft Online 2015-01-30 2 Innehåll 1 Introduktion till Pacsoft Onlines användargränssnitt... 3 1.1 Grundläggande navigering... 3 1.2 Sökning efter information... 4 1.3 Inmatning av uppgifter...

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Release notes för RemoteX Applications Windowsklient version 4.4

Release notes för RemoteX Applications Windowsklient version 4.4 Release notes för RemoteX Applications Windowsklient version 4.4 Version 4.4 av RemoteX Applications fokuserar på att väsentligen förbättra användarupplevelsen med avseende på stabilitet och hastighet.

Läs mer

Hur lånar jag på biblioteket?

Hur lånar jag på biblioteket? Bibliotekets startsida / Hur lånar jag på biblioteket? Hur lånar jag på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker, filmer, cd-skivor, tidskrifter och annat. För att låna behöver du ett bibliotekskort.

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem. axema Sida 1. 20008-03 Vaka Användarmanual

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem. axema Sida 1. 20008-03 Vaka Användarmanual Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista Vad är nytt i Easy Planning 6.31 Nya funktioner som tillkommit: 1. Programmet nu Vistakompatibelt. 2. Ny html hjälpfil anpassad för Vista. 3. Skapa egna rapporter i Access. 4. Databasen uppgraderas till

Läs mer

CRAMO BUSINESS SUPPORT

CRAMO BUSINESS SUPPORT CRAMO BUSINESS SUPPORT ANVÄNDAR- HANDBOK FÖR EN BRA DAG PÅ JOBBET. WWW.CRAMO.SE Innehåll Sid Funktion 3 Inloggningsuppgifter 4 Kom igång 5 Pågående order 6 Skapa favoriter 7-9 Web-depå 10 Företagsprofil,

Läs mer

Office 365. Skapa och administrera dokumentbibliotek

Office 365. Skapa och administrera dokumentbibliotek Office 365 Skapa och administrera dokumentbibliotek Innehåll Skapa och administrera dokumentbibliotek... 3 Skapa... 3 Administrera... 5 Ta bort dokumentbibliotek... 6 Döpa om... 7 Snabbstart... 8 Skapa

Läs mer

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20 Doxcentral Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v..9 0-0-0 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och filer.

Läs mer

Manual för utskrift av pris och produktskyltar

Manual för utskrift av pris och produktskyltar Manual för utskrift av pris och produktskyltar Med Skyltdirekt.nu skapar du på ett användarvänligt sätt pris och produktskyltar. Alla i butiken kan skapa prisskyltar. Ingen datavana eller installation

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16)

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Hogia Personal version 13.1.138 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 12.1.16 till 13.1.138 av Hogia Personal. Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Vi har gjort

Läs mer

MANUAL WEBBADMINISTRATION. Webbadministration. Webbserver FTP. Datalagring & backup

MANUAL WEBBADMINISTRATION. Webbadministration. Webbserver FTP. Datalagring & backup Webbadministration QR-DOCS MANUAL WEBBADMINISTRATION Datalagring & backup Webbserver FTP Innehållsförteckning Inledning...2 Mappstruktur & namngivning av filer...3 Inloggning...5 Hem...6 Ny Produkt...7

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-01-11

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-01-11 Användarhandledning edwise Webbläsarinställningar 2013-01-11 Sida 2/14 Innehållsförteckning 1 Webbläsarinställningar... 3 1.1 Internet Explorer Kompatibilitetsläge... 3 1.1.1 Inställningar för kompatibilitetsvyn...

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Sökning med prefix i BOOK-IT PUB

Sökning med prefix i BOOK-IT PUB Sökning med prefix i BOOK-IT PUB Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: lund@axiell.com SÖKNING Katalogposter: BOOK-IT PUB söker inte direkt

Läs mer

F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1. Ny version 2013-09

F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1. Ny version 2013-09 F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1 Ny version 2013-09 F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 2 Innehåll Ny menystruktur... 3 Fordon... 3

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer