Orderbekräftelse Rev

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Orderbekräftelse Rev 2012-11-22"

Transkript

1 Orderbekräftelse Rev Övergripande beskrivning När du beställer medier från vissa leverantörers webbplatser kan du få orderbekräftelser skickade direkt till ditt inköp i BOOK-IT. Därmed skapas en beställningspost med uppgift om antal beställda exemplar, pris och leveransdatum samt uppgift om beställande kontoorganisation/enhet/avdelning I skrivande stund fungerar detta för nätbokhandlarna AdLibris, Bokus, BTJ:s tjänst Media Direkt samt FörlagEtt. Nya funktioner Funktionen syns inte i BOOK-IT, utan anpassningarna för att kunna ta emot orderbekräftelser är gjorda i servern. När du beställer via AdLibris hemsida visas texten Lägg in din beställning i Axiell BOOK-IT. Genom att klicka på knappen Skicka sänder du beställningsposten till din egen inköpsmodul. När du beställer via Bokus hemsida visas texten BookIT-användare? Överför kundordern till ditt lokala BookIT-system: Genom att klicka på knappen Överför kundorder sänder du beställningsposten från Bokus till ditt inköp. När du beställer via BTJ Media Direkt hemsida skickas beställningsposten automatiskt till BOOK-IT. Om du även vill ha katalogposten markerar du kryssrutan BP (Bibliografisk post) i vyn över kundvagnen. När du beställer via FörlagEtts hemsida visas texten Klicka här för att lägga in din order i BOOK-IT. Därefter kommer du till en sida som säger såhär: Lägg in din beställning i Axiell BOOK-IT Innan du skickar in din beställning i Axiell BOOK-IT har du chansen att ange en anmärkningsrad för varje titel. Genom att klicka på knappen Skicka sänder du beställningsposten från FörlagEtt till ditt inköp. Påverkan på befintliga rutiner Vid beställning via AdLibris, Bokus, BTJ Media Direkt och FörlagEtts hemsida behöver du inte längre göra motsvarande beställning i BOOK-IT. Beställningsposten orderbekräftelsen - hamnar nämligen direkt i inköp, med titeluppgifter och beställande kontoorganisation/enhet/avdelning, standardplacering, pris, antal och beräknat

2 leveransdatum. Dessa uppgifter är kopplade till din inloggning i AdLibris, Bokus, BTJ Media Direkt och FörlagEtt som i sin tur är kopplade till ett kundnummer. Detta kundnummer ska vara kopplat till en enhet eller avdelning i fönstret Orderregler, se nedan under Förberedelser. Numera skickar alla leverantörer, utom FörlagEtt, med titelnummer i beställningsposten. Då kan beställningsposten kopplas ihop automatiskt med katalogposten och exspektansen blir synlig. FörlagEtts beställningsposter är bara sökbara i inköp och man behöver koppla ihop beställningsposten med en katalogpost för att få exspektansen synlig i Expertsök och OPAC. Detta gör du genom att importera posten (eller katalogisera titeln) och koppla dess titelnummer till beställningsposten i inköpsmodulen, via knappen Sök. Om du markerat kryssrutan BP för dina beställningar från BTJ Media Direkt visas exspektansen i Expertsök så fort katalogposten levererats. Förberedelser Kontakta AdLibris/BTJ/Bokus/FörlagEtt för att få kundnummer, användarnamn och lösenord och för att meddela dem namnet på er OPAC-server och eventuellt schema om biblioteket finns på Axiells hotell eller delar server med andra kommuner. Uppgifterna kan se ut såhär: opac.almtuna.se, schema bookit7. Om man inte delar server med andra bibliotek är schemat bookit0. Kontaktperson på FörlagEtt: Daniel Andersson Administration - Grunddata - Förvärv - Leverantörer Lägg upp AdLibris som leverantör. Kortnamnet ska vara AdLibris, det vill säga med versalt A och L. Lägg upp BTJ som leverantör. Kortnamnet ska vara BTJ-MD. Lägg upp Bokus som leverantör. Kortnamnet ska vara Bokus. Lägg upp FörlagEtt som leverantör. Kortnamnet ska vara ForlagEtt, det vill säga med versalt F och E. Administration - Grunddata - Förvärv - Orderregler Lägg upp en så kallad leverantörsrelation/er mellan AdLibris, BTJ Media Direkt, Bokus och FörlagEtt och ditt bibliotek i fönstret Orderregler. Din inloggning hos dessa leverantörer är kopplad till ett visst kundnummer, som ska anges i Orderregler. Samma kundnummer kan inte förekomma mer än en gång i fönstret Orderregler. Det är kundnumrets koppling till enhet eller avdelning som styr var titeln blir placerad i beställningsposten. Du kan inte koppla kundnumret till ett visst anslag i fönstret

3 Orderregler, men om du lägger orderreglerna på avdelningsnivå kommer det standardanslag som är kopplat till angiven avdelning att belastas. Detta kan du kolla i fönstret Administration - Grunddata - Allmänt Avdelningar. Tips och goda råd För att biblioteket ska få exspektans på de inköpta titlarna som saknar titelnummer får man koppla ihop den importerade, eller katalogiserade, katalogposten med orderbekräftelsen (=beställningsposten). Du kan söka fram alla beställningsposter som saknar titelnummer och därmed även saknar exspektans i Expertsök. Det gör du genom att välja alternativet Utan titelnummer i listrutan Söktyp i fönstret Inköp Beställning (Figur 1). Du kan kombinera sökningen med listrutan Leverantör och välja till exempel FörlagEtt. Figur 1 Först importerar (eller katalogiserar) du katalogposten för att sedan kunna koppla ihop beställningsposten med katalogposten. Gå in på respektive beställning, klicka på Sök (Figur 2) och ett nytt fönster öppnas (Figur 3). Klicka på knappen Sök i det nya fönstret en gång till.

4 Figur 2 Figur 3

5 Om du får träff på fler poster (Figur 4), markerar du aktuell post och klickar på Koppla. Figur 4 Nu är titelnumret kopplat till beställningsposten (Figur 5). Figur 5 Klicka på Spara eller OK och exspektansen syns genast i Expertsök (Figur 6, B= beställd=exspektans) och i Arena/OPAC!

6 Figur 6

7 Inköpskorg Rev Övergripande beskrivning Inköpskorgen ger dig möjlighet att via drag and drop -teknik skicka titlar från Expertsök, Katalogisering, och/eller Inköp - Beställning direkt till en internetbokhandel och därefter få en beställningspost i inköpsmodulen. I skrivande stund är det endast AdLibris och Bokus som gjort anpassningar för denna funktion. Nya funktioner Fönstret Inköpskorg, under Förvärv Inköp. När du skickar beställningen från inköpskorgen väljer du i listrutan Leverantör om du ska skicka beställningen till AdLibris eller Bokus. Webbläsaren öppnar vald webbplats där du loggar in med användarnamn och lösenord. (Ditt bibliotek kan ha flera olika inloggningar kopplade till olika kundnummer.) Kataloginformationen från BOOK-IT matchas mot leverantörernas databaser och resultatet presenteras i en träfflista med uppgifter om vilka utgåvor som är tillgängliga. När du genomfört din beställning i AdLibris visas texten Lägg in din beställning i BOOK-IT. Genom att klicka på knappen Skicka sänder du beställningsposten från AdLibris till din egen inköpsmodul. När du genomfört din beställning i Bokus visas texten BookIT-användare? Överför kundordern till ditt lokala BookIT-system: Genom att klicka på knappen Överför kundorder sänder du beställningsposten från Bokus till din egen inköpsmodul. Vid beställning från LINK-lista via inköpskorgen kontrollerar systemet om katalogpost saknas, och om så är fallet beställs en post automatiskt och levereras under natten. Därefter visas exspektansen även i Expertsök. Vid beställning från Expertsök via inköpskorgen syns exspektansen omedelbart även där, eftersom posten redan finns i katalogen. Påverkan på befintliga rutiner Underlättar inköpen via webben avsevärt. (Se även funktionsbeskrivningarna Orderbekräftelse och Prisförfrågan.) Orderbekräftelser från AdLibris och Bokus använder ordernumret från respektive leverantör som listnummer, vilket innebär att du kan söka fram dem i fliken Sök/Översikt i Inköp - Beställning. Orderbekräftelser från AdLibris och Bokus använder ISBN som artikelnummer. Om du både beställer via LINK från BTJ, samt från AdLibris och Bokus via inköpskorgen ska du söka på titel- eller författaruppgifter istället för leverantör i inköpsmodulen för att kunna få en samlad översikt över beställningarna.

8 Förberedelser Se till att menyalternativet Inköpskorg finns tillgängligt för de roller som ska ha tillgång till det. Kontakta AdLibris och Bokus för att få kundnummer, användarnamn och lösenord och för att meddela dem namnet på er OPAC-server. Om BOOK-IT är installerat på en gemensam server och går mot ett särskilt schema ska även detta meddelas t.ex. bookit2. Port 80 måste vara öppen från OPAC mot Internet. Lägg upp AdLibris som leverantör i Grunddata Förvärv - Leverantörer. Kortnamnet ska vara AdLibris, dvs med versalt A och L. Ange Online som Ordertyp. Ange sökvägen i fältet URL: Välj AdLibrisOnline i listrutan Visningsformat. Lägg upp Bokus som leverantör i Grunddata Förvärv - Leverantörer. Kortnamnet ska vara Bokus. Ange Online som Ordertyp. Ange sökvägen i fältet URL: Välj AdLibrisOnline i listrutan Visningsformat. Lägg upp en s k leverantörsrelation/er mellan AdLibris och Bokus och ditt bibliotek i fönstret Orderregler. Din inloggning hos leverantörerna är kopplade till ett visst kundnummer, som ska anges i Orderregler. Du kan inte koppla samma kundnummer till AdLibris eller Bokus mer än en gång i fönstret Orderregler. Det är kundnumrets koppling till kontoorganisation/enhet/avdelning som styr hur orderbekräftelsen ser ut i beställningsfliken i fönstret Inköp - Beställning. Du kan inte koppla kundnumret till ett visst anslag i fönstret Orderregler, men om du lägger orderreglerna på avdelningsnivå kommer respektive anslag att belastas om avdelningen är kopplad till ett standardanslag i BOOK-IT. Tips och goda råd Om du väljer att beställa via ett kundnummer som är knutet till en viss enhet i orderreglerna, kan du använda knappen Fördela i beställningsfliken i fönstret Inköp Beställning för att i efterhand dela upp beställningarna på respektive avdelning.

Övergripande beskrivning

Övergripande beskrivning Axiell ehub 1 Innehåll Övergripande beskrivning... 4 Koppling mot Elib... 5 Katalogposter... 5 Katalogposter från BTJ... 5 Katalogposter från LIBRIS... 6 Inställningar i BOOK-IT för posthämtning från LIBRIS...

Läs mer

FUNKTIONSBESKRIVNING

FUNKTIONSBESKRIVNING FUNKTIONSBESKRIVNING BOOK-IT version 7.1 2014-10-28 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: lund@axiell.com Innehållsförteckning Självregistering/

Läs mer

BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes 2015-02-16

BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes 2015-02-16 2015-02-16 BOOK-IT VERSION 8.0 Release notes Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se 2

Läs mer

BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes 2015-09-16 8.0.19

BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes 2015-09-16 8.0.19 2015-09-16 8.0.19 BOOK-IT VERSION 8.0 Release notes Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se

Läs mer

BOOK-IT VERSION 7.1. Release notes 2014-07-25

BOOK-IT VERSION 7.1. Release notes 2014-07-25 BOOK-IT VERSION 7.1 Release notes 2014-07-25 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: lund@axiell.com Innehållsförteckning Dokumentation... 3 Att

Läs mer

Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel

Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel Innehåll Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel... 1 SYFTE... 2 BESKRIVNING... 2 Hitta

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 TIPS OCH KÄNDA FEL BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatv. 4, 224 21 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Klient...

Läs mer

Användarmanual small

Användarmanual small S Användarmanual small Logistic Office Innehåll Inloggning...5 Produktprofil...6 Korrektur...7 Produktkategorier...8 Mallprodukt...8 Originalprodukt...8 Lagerprodukt...9 Beställning...9 Teknisk specifikation...

Läs mer

Kom igång med Procurators nya kundanpassade webbutik!

Kom igång med Procurators nya kundanpassade webbutik! Kom igång med Procurators nya kundanpassade webbutik! Sedan vi lanserade webbutiken 2006 har denna snabbt blivit en av våra viktigaste kanaler och andelen kunder som väljer att handla på webben ökar hela

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Kom i gångg. g Med Staples Netshop. www.staplesnetshop.se

Kom i gångg. g Med Staples Netshop. www.staplesnetshop.se Kom i gångg g Med Staples Netshop www.staplesnetshop.se Välkommen till vår Internetbutik Staples Netshop! För att effektivisera dina inköp lägger vi stor vikt på att erbjuda smarta lösningar inom logistik,

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Administrera din butik 2. 2 Lägg in dina första varor och artiklar 4. 3 Butiksinställningar 8

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Administrera din butik 2. 2 Lägg in dina första varor och artiklar 4. 3 Butiksinställningar 8 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Administrera din butik 2 2 Lägg in dina första varor och artiklar 4 3 Butiksinställningar 8 i Nordisk e-handel Lathund Nordisk e-handel AB INNEHÅLL 30 juni 2015 sv 1 Nordisk

Läs mer

Preppmaterial för ARON

Preppmaterial för ARON Preppmaterial för ARON DATORSALAR... 3 INLOGGNING OCH HEMKATALOG... 3 SKRIVARE... 3 FILÖVERFÖRING... 3 E-POST... 6 STUDENTPORTALEN... 7 STUDIER... 7 Studiehandbok... 7 LADOK... 7 Tentaanmälan... 7 MINA

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

Hej och välkommen till en kort presentation av SchemaKoll. I den här presentationen kommer du att bli guidad genom alla olika delar av SchemaKoll för

Hej och välkommen till en kort presentation av SchemaKoll. I den här presentationen kommer du att bli guidad genom alla olika delar av SchemaKoll för Hej och välkommen till en kort presentation av SchemaKoll. I den här presentationen kommer du att bli guidad genom alla olika delar av SchemaKoll för att du ska känna dig säker när du själv börjar arbeta

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Gör en modern släktbok för CD eller webben

Gör en modern släktbok för CD eller webben Gör en modern släktbok för CD eller webben 21 Den traditionella släktboken består av ett antal tabeller och i bästa fall en grafisk stam- eller antavla, och man kan med ett register eller hänvisningar

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Manual Administration digitala läromedel

Manual Administration digitala läromedel Manual Administration digitala läromedel I SAMARBETE MED DIG Manual för Gleerups digitala läromedel På www.gleerupsportal.se finns alla Gleerups digitala läromedel. Här kan du begära nytt lösenord, logga

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

får Office att göra mer

får Office att göra mer CALENDAR BROWSER ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION... 2 2 KOMMA IGÅNG MED CALENDAR BROWSER... 2 2.1 HITTA CALENDAR BROWSER I OUTLOOK... 2 2.2 INSTALLERA CALENDAR BROWSER-KLIENTEN... 3

Läs mer

Bg Autogiro. November 2014. Medgivande via Hemsida

Bg Autogiro. November 2014. Medgivande via Hemsida November 2014 Bg Autogiro Medgivande via Hemsida Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908 Styrelsens säte: Stockholm Växel: 08-725 60 00 Org.nr:

Läs mer

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Sidan 1 av 10 Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Version 2.1 Sidan 2 av 10 Innehåll Att logga in och byta lösenord... 3 Logga in... 3 Byta lösenord...

Läs mer

SKÖTSELSKOLAN. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-03-09

SKÖTSELSKOLAN. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-03-09 SKÖTSELSKOLAN Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 203-03-09 Innehållsförteckning. Aktivera ett användarkonto, jag har en egen e-postadress 3 2. Aktivera ett användarkonto,

Läs mer

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår E-beställningar Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller steg för steg hur du gör en beställning, inlevererar en beställning och hur fakturorna matchas mot order. Ekonomiavdelningen 2014-01-29

Läs mer