BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes 2015-02-16"

Transkript

1 BOOK-IT VERSION 8.0 Release notes Axiell Sverige AB, Box 24014, Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, Lund tel , e-post:

2 2

3 Att göra innan uppgraderingen 1. Installera klient 8.0. Observera att om ni ska köra offline under uppgraderingen så måste 8.0-klienten vara installerad. 2. NYHET! Ny MARC21-modul. För dem som önskar denna variant, läs Funktionsbeskrivning MARC21. Observera avsnittet: Att göra innan konverteringen. Att göra efter uppgraderingen 3. Se över behörigheterna för nya menyval. SRU/SRW-sökning i Expertsök (en restriktion ) och Grunddata Katalog SRU/SRW-databaser. Ange per roll vem som ska ha tillgång till SRU/SRW-sökningen i Expertsök. Endast typ Systemadministratör behöver behörighet för grunddatafönstret SRU/SRWdatabaser Övergripande 4. NYHET! Sökning. Generellt i alla lägen där man kan ange sökfrågor, t ex i Expertsök, Periodika, Inköp och Fjärrlån ska de boolska operatorerna OCH, ELLER, INTE och TILL anges merd versaler alternativt inom { }. Detta för att möjliggöra sökning på själva orden och, eller, inte samt till. 5. NYHET! Ny hjälp. Hjälpen har nytt utseende och ny adress. Genom att klicka på F1-tangenten kommer du alltid till hjälpen för det fönster som har fokus. 6. Mängdhanteringar. Mängd låntagare, Mängd reservationer och Mängd beställningar har gjorts om för att hantering av stora mängder ska fungera bättre och bli tydligare. Nu visas en snurra medan ändringar/borttagning görs. Om det handlar om tusentals rader så tar det tid, men det är uppenbart att arbetet pågår. 7. Offline. Nu kan man i samband med inloggning välja att starta klienten i offline-läge även om man har kontakt med databasen. Kan t ex vara användbart om förbindelsen med BOOK-IT servern är hårt belastad och man önskar att köra offline tills problemen är avhjälpta. 8. Offline. Nu fungerar återigen kontrollen om kontakt med databasen är återupprättad. Kontroll sker var 30:e sekund. Om man önskar fortsätta i offline-läge ett tag till och vill stänga av kontrollerna så klickar man bara på Kontakt-ikonen. 9. 3

4 Administration 10. Systemparameter MAX_LOGINS_USER. Ny parameter: MAX_LOGINS_USER, med defaultvärde 3, som anger hur många samtidiga klienter en användare kan starta. Om en användare försöker öppna fler än tillåtet antal visas en dialogruta om att det inte finns lediga licenser för aktuell användare. 11. Systemparametrar Låntagarinformation, betalningshistorik Det finns nu två nya systemparametrar som anger hur många månaders betalningshistorik som ska visas. Den ena styr visningen i BOOK-IT, den andra visningen i Arena/BOOK-IT PUB. Default har parametrarna värden som gör att visningen fungerar precis som tidigare och behöver bara ändras om man vill ha en förändring. Parametrarna är: NO_MONTHS_PAYMENT_HIST_BOOKIT default -1 (Visa alla, samma som idag) NO_MONTHS_PAYMENT_HIST_EXT default 1 (Visa senaste månaden, samma som idag). 12. Systemprameter BIB_SERVICE. Om systemparametern BIB_SERVICE har värdet 0 görs ingen skillnad på bibliografiska etiketter och löpnummeretikett utan båda behandlas som löpnummeretikett. Detta underlättar för bibliotek som ej har Bibliografisk service och gör att man kan lokalisera exemplar med intelligent etikett till t ex LIBRISposter utan att BOOK-IT gör kontroller mot titelnumret. 13. Systemparametrar för automatisk borttagning av katalogposter. Nya systemparametrar: JOB_DEL_CAT_NO_COPY och JOB_DEL_CAT_CCL. Man kan nu få automatisk rensning av katalogposter utifrån två nya systemparametrar. Parameter JOB_DEL_CAT_NO_COPY anger hur gamla katalogposter som ska tas bort som saknar bestånd/exspektans. Anges med antal dagar. Parameter JOB_DEL_CAT_CCL ger er möjlighet att definiera en sökfråga som underlag för borttagning. Alla poster som uppfyller sökfrågan och som saknar bestånd/exspektans tas bort. Det gäller även om det finns fiktivt bestånd. Kan användas för att automatiskt rensa e-titlar som inne (ex för BURK-poster: upphört/öv LR/ob. Ex. för Librisposter: Ej tillgänglig /hy LR/ob). Jobben ligger som default ICKE aktiverade men aktiveras enkelt av en behörig systemadministratör. 14. Systemparameter V_LABEL_C. Lokalisering: Vid lokalisering kunde man skriva in +tecken fastän det inte är ett godkänt tecken enligt systemparameterinställning. 15. Cirkulationsparametrar. Ny cirkulationsparameter, Räkning, extern. Denna ska användas om tilläggsmodulen BOOK-IT Eco för koppling till externa ekonomisystem har öppnats. 16. Användare. Låsningar som uppstod när användare är knutna till anslag har nu åtgärdats. Anslaget försvinner från användaren direkt när det tas bort i Mängd beställningar och det fungerar att ta bort och rensa anslag

5 17. Behörighet. Statistikprofiler. Nu finns möjlighet att markera vilka statistikprofiler som ska vara publika. Under Administration Behörighet finns en ny restriktion för Statistik; per roll kan du här ange att endast de statistikprofiler som är markerade som publika ska visas. Observera att denna behörighet gäller menyvalet Administration Statistik, inte det menyval under Grunddata som heter Statistik. 18. Användarlogg. Nytt delfönster där man kan söka på låntagarid och som visar vilka ändringar användare har gjort på aktuell låntagare. 19. Grunddata. Dubbelklick eller Enter i en multilista fungera nu i alla grunddatafönster. 20. NYHET! Grunddata Allmänt Organisationsstrukturer. Här finns en ny funktion på enhetsnivå för att stänga vald enhet tillfälligt. I en listruta kan du välja vikariernade enhet för reservationshanteringen, och i ett textfält kan du skriva in önskad kommentar. Läs mer i Funktionsbeskrivningen Tillfällig stängning. 21. Grunddata Allmänt Adresser, egna. Automatiserade jobb: Nu är avsändar- och svarsadress för statusmejlen som skickas vid de automatiserade jobben knutna till e-postadresstypen Avsändare och Svar på konto-organisationsnivå. Tidigare var det Systemansvarig, men eftersom man ofta har flera e-postadresser angivna på den användare som anges för Systemansvar så kunde det hända att dessa automatiska e-brev inte gick iväg då statusmejlens avsändaradress inte får vara längre än 128 tecken. 22. NYHET! Grunddata Cirkulation Externt ekonomisystem. Fönstret och behörighet för detta visas om tilläggsmodulen BOOK-IT Eco är öppnad. Här anges information och parametrar för att kunna skicka räkningsuppgifter till ett externt ekonomisystem. Om en enhet inte har parametrar så används information på konto-organisationsnivå. 23. Extern räkning: Om man misslyckas med att skicka extern räkning, för att inställningen i grunddatafönstret Extern räkning är fel så går det ett ebrev till epostadresstyp Ekonomi. 24. NYHET! Grunddata Cirkulation Meddelandetexter. Fönstret är ombyggt. Nu visas meddelandetexternas ingående textdelar, textnycklar samt ändringsfält i en och samma flik för enklare hantering. Här visas också för respektive vald text i vilka meddelandeformat som texten används. Det finns nu en efterlängtad funktion för Förhandsgranska. Vissa texter, som t.ex. Reservationslapp, innehåller inga egna unika meddelandedelar, så här visas inte de ingående textdelarna, men förhandsgranskningen fungerar ändå för dessa. 25. Grunddata Cirkulation Meddelandeformat. Nu finns möjlighet att välja formatet XML också för påminnelser och reservationsmeddelanden

6 26. Grunddata Cirkulation Status. Man kan inte längre ta bort statuskoder som sätts automatiskt av systemet i olika lägen, t ex På räkning, Mjukgallrad och liknande. 27. NYHET! Grunddata Reservationer Reservationsregler. Fönstret är ombyggt för att vara mera effektivt vid uppläggning av nya reservationsregler och ändring av befintliga. 28. Grunddata Katalog Objektkoder: Objektkoder kan avmarkeras för visning internt, d.v.s vid katalogisering är inte koden valbar. Dock ska man aldrig avmarkera koder som finns på befintliga poster i systemet. 29. NYHET! Grunddata Katalog SRU/SRW-databaser Här finns Libris, Fennica och Library of Congress inlagda. Om ni lägger till egna måste ni ta reda på diverse inloggningsuppgifter etc. 30. Administration Grunddata Förvärv Orderregler. Nu får man bara upp orderregler för de enheter man filtrerar på, med tillhörande avdelningar samt bara de orderregler som finns på den avdelning man filtrerar på. 31. Grunddata Förvärv Leverantörer. Nu går det att ta bort en leverantör som inte har beställningar kopplade till sig

7 Cirkulation 32. NYHET! Sök låntagare. Nu går det att söka på adress i fritextfältet för Sök låntagare. I detta fält är vänstertrunkering och maskering möjligt. Postnummer söks utan mellanslag; exempelvis ett postnummer som ser ut så här: söks med Sök låntagare. Sökning på Låntagarorganisation fungerar nu med hjälp av listruta. 34. NYHET! Cirkulation. Det finns nu möjlighet att ta bort pågående e-lån. Detta görs med hjälp av knappen Gallra i Exemplarinformation som nås från Böcker hemma eller beståndsfliken i Expertsök. 35. Låntagarinformation. Låntagarinformation: Nu går det igen att ta bort låntagare även när man har kommit till låntagarinformationen från fönstret Utlån. 36. Låntagarinformation. Nu visas externt låntagarid i klienten. Dock går det inte att söka på det i Sök låntagare, och det används endast externt för ökad säkerhet vid kommunikation med t.ex. Elib. 37. Låntagarinformation. Reservationer som inte effektueras: när reservation tas bort i Mängd reservationer eller när en katalogpost med titelreservation tas bort läggs ett medelande om detta i låntagarinformationens flik Signaler, som blir markerat för Visa externt. Samma händer om man lägger status Avbeställd eller Slutnoterad på beställningsposter där det finns reservationer samt när ett exemplar med exemplarreservation tas bort. Meddelandet visas i Arena/BOOK-IT PUB under Mina uppgifter. 38. Låntagarinformation. Reservationer: Vid borttagning av reservationer stannar markören kvar på nästa rad, istället för att hoppa upp till första raden. 39. Mängd låntagare: Ändring gjord vi borttagning av låntagare, nu försvinner de borttagna direkt från träfflistan. 40. Mängd låntagare. Utsökning av låntagare med skuldintervall går nu avsevärt snabbare än tidigare. 41. Utskrifter. Återlämningskvitto visar nu antal återlämnade exemplar. 42. Utskrifter. Nu finns det extra rader längst ner på reservationskvittot så att det ska vara längre. 43. Utskrifter. Publikationsnummer och Extern anmärkning kommer vid exemplarreservation ut på plocklista och plocklapp

8 44. Utskrifter. Plocklista/-lapp. Exemplarreservationer skrivs nu ut också om exemplarnumret innehåller bokstäver. 45. Utskrifter. Nu fungerar det att först skriva ut för den egna "Enhetsgruppens hämtställe" och sedan för "Andra hämtställen" även om man inte stänger ner klienten. 46. Utskrifter. Nu kan man åter skriva ut lånehistoriken med hjälp av ctrl+p. 47. Utskrifter. Nu kan man spara en multilista, med diakriter som t.ex. polskt L. 1. Filen sparas som en CSV-fil komma-avgränsad (office 2007 och nyare) 2. Öppna Excel och hämta upp den sparade filen. 48. Utskrifter. Räkning XML. När man skriver ut en räkning till xml får man nu med exemplarinfon på låntagarens skuld. 49. Återlämning. Tillfällig lokalisering: Vid återlämning av tillfälligt lokaliserat exemplar där t.o.m. datum har uppnåtts uppstod ett fel vid återlämning. Detta har nu rättats, och det tillfälligt lokaliserade exemplaret blir återlämnat när man svarar Ja på frågan om återlokalisering. 50. Återlämningslogg. Nu visas bockar korrekt i kolumnerna för Fjärrlån och Reserverat. Mouse over-text visas också. 51. Låntagarimport och SPAR-uppdatering. Om det skapas nya konton via låntagarimport och ni har markerat SPARuppdatering på aktuell kontoorganisation, får alla dessa en markering för SPARuppdatering. Detta innebär att dessa konton blir uppdaterade såväl via låntagarimport som via SPAR

9 Katalog 52. NYHET! Expertsök. BOOK-IT ger sökförslag på ord som förekommer i databasen efter att man skrivit in tre tecken. Om ingen träff finns i databasen så visas resultat från motsvarande sökning i Google, vilket kan vara användbart om man t.ex. har stavat fel. Den externa sökningen i Google kan väljas bort med hjälp av knappen Inställningar i Expertsök. 53. NYHET! Expertsök. En gjord sökning kan begränsas med hjälp av fasetter. Fasetterna som finns är: utgivningsår, författare, medietyp, hylla och språk. Det går att välja vilka av dessa fasetter man vill ha och detta görs i per användare i fönstret Administration Användare, alternativt via en knapp, Inställningar, i Expertsök. Man kan också välja att inte visa några fasetter alls. Fasetterna kan döljas tillfälligt under en session med knappen Dölj fasetter i Expertsök. De visas igen efter omstart av Expertsök. 54. NYHET! Expertsök: Med knappen Serie i fliken träfflista kan du hitta fortsättningsverk som hör ihop med den markerade titeln. Detta förutsätter att hänvisning till första delen finns i katalogposten för övriga delar, i fält 887 i BURK-poster. 55. NYHET! Expertsök. Nu finns det möjlighet söka ut exemplar på förvärvsdatum i Expertsök, och samtidigt filtrera på avdelning och placering. 56. NYHET! Expertsök. Uppgift om e-boksdistributör som ligger i fält 024 7_ $2 är nu sökbart och kan användas i fritext eller tillsammans med kvalifikator nt för att hitta titlar som erbjuds av en viss eboksleverantör. Sök t ex med elib/nt eller atingo/nt. 57. NYHET! Expertsök. SRU-sökning: I Expertsök finns en ny flik, SRU-sök. SRU står för Search Retrival via URL och möjliggör sökning i externa bibliotekskataloger. De medlevererade är LIBRIS, Library of Congress och finska Fennica. Fler kataloger kan läggas till i grunddatafönstret SRU/SRW, databaser. Via SRU-sök kan du även spara posterna till din lokala katalog och/eller använda dem i fjärrlånemodulen. I fönstret Administration Behörighet för fönstret Expertsök anger du via en restriktion vilka roller som ska ha behörighet för funktionen NYHET! Expertsök. Funktionen för Slå ihop poster har fått nytt utseende och ett tydligare gränssnitt. Färgmarkering visar skillnader mellan de valda posterna. 59. Expertsök: Sammanslagning av poster tar nu även med exspektans. Om man mot all förmodan skulle slå ihop två olika titlar uppdateras inte själva titeluppgifterna i inköpsmodulen. 9

10 60. Expertsök. Omslagsbilder: Om det är problem med bildleverantörens server så väntade Expertsök tills det kom en timeout innan man kunde gå vidare. Detta är nu löst så att bilder laddas separat. 61. Expertsök. När reservation genomförs via reservationskorgen så stängs nu denna när reservationen är gjord. 62. Expertsök. Snurra visar nu att sökning pågår, i de fall när sökningen tar lite tid. 63. Gallring. Om det finns reservationer på en titel, och katalogposten gallras så skapas det ett meddelande i låntagarpostens signalflik, fältet Meddelande. Detta meddelande blir automatiskt markerat med Visa externt, varvid meddelandet också visas i Arena/BOOK-IT PUB under Mina uppgifter. Om ett exemplar gallras och det finns en exemplarreservation på detta exemplar, så sker samma sak. 64. Gallring. Nu går det att gallra även utlånade exemplar från Exemplarinformation och Gallra hårt från meny. Varning ges om att exemplaret är utlånat. 65. Exemplarinformation: Exemplar på räkning stämplas med en ny status "På räkning". 66. Mängd exemplar. Träfflistan i Mängd exemplar har utökats med fler kolumner: Pulikationsnummer, Extern anmärkning, Anmärkning, Placeringstyp samt uppgifter om Ägande enhet, Avdelning, Cirkulationskategori och Hylla (av intresse vid utsökning och presentation av tillfälliga lokaliseringar). Kolumnerna för etikettnummer och antal lån visas nu direkt efter huvuduppslag. 67. Reservationer. NYHET! Nu finns det möjlighet att ändra Ansvarande enhet i fönstren Expertsök, Låntagrinformation och Mängd reservationer, under förutsättning att reservationen inte är infångad. Om ändring görs av ansvarande enhet till en annan reservationsgrupp är det vikigt att kontrollera i reservationsdetaljen att det finns infångningsbara exemplar. 68. Reservationer. Nu visas plats i reservationskön korrekt även då det finns reservationer i olika reservationsgrupper. Med filterinställning för Alla visas hela reservationskön i den ordning reservationerna lagts oberoende av olika grupper, men filtrering på respektive enhet visar den korrekta kön med utgångspunkt i ansvarande enhets reservationsregelverk. Om alla enheter är i samma reservationsgrupp är det ingen skillnad mot tidigare. 69. Reservationskorg. Rättning är gjord av en bugg i fönstret Reservationsresultat, som gjorde att när BOOK-IT gett meddelande om att reservation inte tillåts för en eller flera titlar så fungerade det inte korrekt när reservationen ändå skulle godkännas. Exempel på detta gällde t.ex. när reservation skulle göras för låntagare med historik, som redan hade lånat en viss titel

11 70. Mängd reservationer. NYHET! Om reservationer tas bort i Mängd reservationer så läggs ett meddelande i låntagarpostens flik Signaler, fältet Meddelanden. Detta fält visas i Arena/BOOK-IT PUB. 71. Mängd reservationer. Nu visas också Låntagarkategori i träfflistan vid sökning på reservationer. 72. NYHET! Mängd katalogposter. Du kan nu kombinera sökningar efter poster utan bestånd/order och poster under given period med en valfri sökfråga. 73. NYHET! Mängd katalogposter. Export av katalogposter. I Mängd katalog kan man exportera poster till en fil som sedan kan läsas in i andra databaser, t ex ett annat biblioteks BOOK-IT. Exporten kan göras i överföringsformaten ISO2709, XML och Radformat. 74. Katalogisera, via mallar. Nu kan man spara fortlöpande när man katalogiserar utan att icke ifyllda fält försvinner. 75. Katalogisera, via mallar. Det fungerar nu att markera ett fält som obligatoriskt i en mall. 76. Katalogpostimport. Nu finns möjlighet att bestämma vilka MARC-fält som ska följa med vid import av katalogposter. I varje fält och delfält i fönstret Administration Grunddata Katalog MARC-format, beskrivning finns en kryssruta som kan bockas av om man inte vill att detta fält/delfält ska följa med vid import. (Till hjälpen: I de fall där en delfältskod förekommer flera gånger i "Delbegrepp - delfältkoder" MÅSTE "Ta med vid export" bockas av för ALLA förekomster av detta delfält för att det skall filteras bort.) 77. Katalogpostformat. Konverteringen mellan MARC21 och BTJMARC1 är förbättrad med avseende på litterär genre. Kod 1, d, e, f, h, i, j, m, s samt p i fält 008, pos 33 konverteras till 1 (skönlitteratur). 78. Katalogpostformat. Konvertering från LIBRIS: Innehållsbeskrivningen från MARC21 fält 520 hamnar nu korrekt i BTJMARC1-fält Konvertering från MARC21. LIBRIS inför en förändring som innebär att uppgifter som tidigare låg i fält 260 läggs i 264. MARC-formatet som används i BOOK-IT (BTJMARC1) innehåller inget fält 264 så dessa uppgifter konverteras till 260. Fält 264 är upprepningsbart i MARC21 medan 260 bara får förekomma en gång. Vid flera förekomster av 264 konverteras endast den första förekomsten med tillhörande delfält. 80. NYHET! Avvisade katalogposter. Fönstret Avvisade katalogposter har fått nytt utseende och ett tydligare gränssnitt. Olika färger indikerar olika typer av skillnader mellan den avvisade och den befintliga posten. 81. Avvisade katalogposter. Filtreringsrutorna: Det fungerar återigen att filtrera på importmetod och/eller avvisningsorsak i Avvisade katalogposter. 11

12 82. Avvisade katalogoster. Nu visas meddelande om en och samma post samtidigt behandlas av två användare. 83. Topplistor. Rättning gjord så att topplistornas innehåll inte påverkas av att exemplar gallras. Nu sparas antal utlån per titel även om sista exemplaret gallras. När katalogposten tas bort så försvinner titeln dock från topplistan Statistik 84. NYHET! Analysverktyget Trend. Tilläggsmodul. En webbaserad rapportgenerator med färdiga grafiska presentationer som beskriver biblitotekets verksamhet. Statistikuttag görs från BOOK-IT, och också från tillgängliga dokument med besöksstatistik och programverksamhet 85. NYHET! Statistikprofiler Nu finns postnummer med som variabel i profilerna för Låntagarstatistik, Aktiva låntagare och Exemplarstatistik. 86. NYHET! Statistikprofiler. Exemplarstatistik och statistik över Flytande bestånd kan nu grupperas på veckodag OCH timme i kombination. 87. NYHET! Statistikprofiler. En ny kryssruta för Publik kan aktiveras i fönstret Lägg till/ändra statistikprofil. I fönstret Behörighet kan menyvalet Statistik förses med en restriktion så att endast Publik-markerade profiler ska synas för användare knutna till roller med restriktionen. Vid uppgraderingen blir alla statistikprofiler publika. 88. NYHET! Författarfonden. Vid körning av författarfondsfilerna så sparas de nu på på den egna datorn, i Användarmappen {user.home}\book-it\save. Sökvägen visas innan körningen, så du kan ändra till önskad plats. Stäng inte fönstret eller klienten under pågående körning. 89. Statistik MARC21. Vid statistikuttag med variabeln Hyllsignum hämtas hyllsignum från fält 852 h. 90. Statistik: statistikkörningar med variabeln Hyllsignum gick inte att genomföra om flera signum separerade med semikolon ingick i körningen. Nu fungerar det trots dylika förekomster, men dessa redovisas inte i resultatet

13 Inköp 91. NYHET! Förvärv Inköp Beställning. Nu kan man söka fram beställningar i kombination med CCL-fråga vilket ger möjlighet att söka på t ex barn/vuxen och medietyp. En kraftfull sökmöjlighet är att söka fram titlar i kombination med CCL:"INTE xxx/av". Då får man fram alla titlar som man inte har något bestånd på och som man då kanske önskar beställa. 92. Förvärv Inköp Beställning. När man markerar en titel i fönstret Inköp Beställning i fliken Sök/Översikt och sedan går direkt till fliken Beställning ska nu rätt titel alltid visas. 93. Förvärv Inköp Ankomstregistrering: Vid lokalisering i inköpsmodulen följer den placeringen med som man angett vid beställningstillfället. Om man angett "inget val gjort" så väljs standardplacering. 94. Förvärv Inköp Ankomstregistrering. När titelnummer saknas på beställningen kan du nu välja om du vill att en titel ska få status Levererad eller inte när du ankomstregistrerar en titel utan titelnummer. När du kommer till fönstret Lokalisera och anger ett etikettnummer, kommer denna dialogruta: "Beställningen saknar titelnummer och måste lokaliseras via Expertsök. Vill du avsluta beställningen med status Levererad?" Rättad i BOOK-IT Förvärv Inköp Ankomstregistrering. Man kan inte längre av misstag råka starta två parallella sökningar om t ex en scanner dubbelläser en etikett. 96. Förvärv Inköp Mängd beställningar. Buggrättning. Om en sökning resulterar i en stor träff så visas nu snurran medan träfflistan fylls. Tidigare kunde man tro att det inte fungerade eftersom det dröjde innan träfflistan visades Fjärrlån 97. Fjärrlån, träfflistan. Träfflistan visar nu också Ansvarande enhet, Beställningsdatum, Medietyp samt Språk. Träfflistan kan sorteras om på önskat begrepp för att man lättare ska kunna hitta till rätt fjärrlånepost. 13

14 Periodika 98. Nyhet! Periodika, uppdatera föregående nummer. Nu kan du ange att senast ankomstregistrerade numret är Ej hemlån och att numret före automatiskt blir till utlån, via cirkulationskategorier. Det finns tre varianter att hantera tidskrifter på: 1. Aktuella numret ska ha vara Ej hemlån, när nästa nummer kommer ska det föregående få en cirkulationskategori som är kopplad till hur länge tidskriften ska lånas ut. 2. Alltid en cirkulationskategori som är kopplad till en specifik lånetid, eller alltid Ej hemlån. 3. Som punkt 2 ovan. Innevarande år ska ha cirkulationskategori Ej hemlån, när det blir ett nytt år ska föregående års tidskrifter uppdateras med en angiven cirkulationskategori som tillåter utlån. OBS! De tidskriftsnummer som blivit registrerade före uppgraderingen inte kan omfattas av automatisk uppdatering. 99. NYHET! Periodika Prenumeration. Gallra exemplar När man gallrar ett tidskriftsexemplar från Expertsök, slår det också igenom i Periodika-modulen. I fliken Prenumeration markeras kolumnen Ank. med Gallr. för aktuellt nummer. Observera att detta kommer att gälla från och med BOOK-IT 8.0 för de exemplar som ankomstregistreras i Periodika-modulen och därefter gallras NYHET! Periodika Prenumeration. Listor. Du kan nu göra utsökningar i Periodika på ett intervall av ankomstdatum. Träfflistan har utökats med kolumnerna: Stat1, Stat2, Ämne och Språk. Du kan spara och redigera dina listor i Excel genom att ange Ctrl+Shift+S och därefter få ut snygga listor över ditt tidskriftsbestånd NYHET! Periodika Prenumeration. Nu kan man också lägga till Anmärkning och Extern info med standardinformation under Periodika Prenumeration, fliken Prenumeration NYHET! Periodika Prenumeration. Kontroll vid borttagning av årsvis information. Kontrollen sker i tre steg. 1. Om du ska ta bort en årsvis information kommer en fråga om du verkligen vill ta bort den. 2. Sen kontrolleras om titeln är registrerad/lokaliserad i fler än en prenumeration för perioden och då kommer ytterligare en dialogruta som undrar om du vill ta bort den årsvisa information. 3. Därefter kontrolleras om utgåvan är registrerad/lokaliserad. Om så är fallet kommer det ytterligare en dialogruta. Om du försöker att bort enstaka nummer från utgivningsplanen kommer en kontrollfråga när det finns fler än ett exemplar knutet till det specifika numret. 14

15 103. NYHET! Periodika Prenumeration. Om du vill dubblera en titel i periodika-modulen för att kunna ange olika leverantörer så kopieras nu också utgivningsplanen. Gå till fönstret Periodika - Prenumeration och fliken Titel. Ange en annan leverantör och klicka på Lägg till så kopierias befintlig titel till ny leverantör. När du sedan klickar på Generera har regelverket kopierats och du har fått med dig utgivningsplanen till den dubblerade titeln NYHET! Periodika, prenumeration. Nu kommer det en varning i samband med borttagning av ett specifikt nummer i en utgivningsplan, om det finns registrerade exemplar med koppling till aktuellt nummer. Det kommer också en varning både om man försöker ta bort den årsvisa posten när det finns registrerade exemplar Periodika Prenumeration. Fältet för Lokal anmärkning i fliken Titel har utökats för att få plats att skriva in mer information Periodika, prenumeration. Ändra Årsvis information, fältet Överföringsdatum är borttaget eftersom funktionen för XML Kontoöverföring i Perioda tagits bort i tidigare version NYHET! Periodika Ankomstregistrering. Det är nu tydligt i fönstret Periodika Ankomstregistrering vilka nummer som har blivit ankomstregistrerade. I utgivningsplanen är numrena markerade med en grön prick om alla prenumerationer är registrerade och/eller lokaliserade. Är en delmängd registrerade och/eller lokaliserade är numrena markerade med en röd prick NYHET! Periodika Ankomstregistrering. Nu kan du se en anmärkning på prenumerationen i fönstret Ankomstregistrering utan att högerklicka. Anmärkningen som visas är den som heter Anmärkning, pren Periodika Ankomstregistrering. Fokus ges nu åter till Registrera-knappen när framsökning resulterar i en utgåva som är dags att ankomstregistrera Periodika Förseningspåminnelse Man kan nu söka fram underlag för förseningspåminnelser baserat på prenumerationer knutna till viss enhet/avdelning och även utifrån det tidsintervall tidskrifterna borde anlänt. Träfflistan är utökad med mer information för att även kunna vara ett underlag för uttag av listor för vidare bearbetning. Det går även bra använda detta fönster för att få fram information om prenumerationerna och spara detta till Excel för vidare bearbetning Periodika Prenumeration. Fliken Prenumeration, klicka på Ändra. Fältet Nästa beställning är borttaget eftersom det inte används. 15

16 Webbklienten BOOK-IT Flex 112. NYHET! Tilläggsmodul: Nu finns det en webbklient med cirkulationsfunktioner (utlån, omlån, återlämning) och låntagarhantering samt Katalog (Sökning, exemplarhantering) och reservationshantering. Plocklistorna är dynamiska, plockade titlar försvinner och nya titlar tillkommer vid ny sökning. Genom att markera en viss rad visas information om exemplar, hämtställe etc. Genom att klicka på ett exemplarnummer blir detta återlämnat=infångat. Vid ny sökning är reservationen inte längre med i listan. Läs mer i Funktionsbeskrivningar BOOK-IT 8.0. BOOK-IT Eco för externa räkningar 113. NYHET! Tilläggsmodul: BOOK-IT kan integreras mot affärssystem så att när räkningar genrerats så väljer man att skicka informationen direkt till externa ekonomisystem. Skulden kan därefter inte betalas i BOOK-IT. När betalning registrerats i det externa systemet tas aktuella lån bort från BOOK-IT och exemplaren får status Betald räkning. Dessa exemplar kan gallras, utan att först återlämnas. Om exemplar på räkning återlämnas kan information om detta skickas till det externa systemet, om så önskas. Via en cirkulationsparameter går det att förbjuda återlämning av räkningsexemplar. När modulen öppnas tillkommer behörighet för grunddatafönstret Cirkulation Extern ekonomisystem för inställningar för överföringsinformation. Läs mer i Funktionsbeskrivningar BOOK-IT 8.0. Arena/BOOK-IT PUB 114. Beståndsvisning. Nu går det att visa alla enheter "ihopfällda" med ett plustecken i beståndsvisningen. Om bibliotekets Arena idag visar alla enheter expanderade direkt, d.v.s att de visas med ett minustecken framför namnet, ska du avmarkera kryssrutan "Expandera bestånd" i inställningarna för katalogpostportleten för att kunna se den nya funktionaliteten. På användaren, fliken Webb, allmänt, kan du ställa in om den översta organisationsnivån (KO) ska visas i beståndet eller ej. OBS denna måste visas om du använder enhetsgrupper i Arena Skaffa lånekort. Nu fungerar det fullt ut att anmäla sig som ny låntagare, även om inställningen för Giltighetstid (i Organisationsstrukturer) är 0 dagar. Meddelande ges att registreringen gick bra, och att biblioteket ska kontaktas för att aktivera kortet. Arena/BOOK-IT PUB version krävs Skaffa lånekort. Förvalt hämtställe i Skaffa lånekort fungerar nu även för enhetsgrupper

17 117. Skaffa lånekort. Nu är det tillåtet med : (kolon) i Gatuadress i formuläret skaffa lånekort i BOOK-IT PUB och Arena Reservationer. Eftersom periodikareservationer är så komplexa kan systemet inte räkna ut köplats i samband med reservation. Därför visas istället en text som anger att köplats inte kan anges Omslagsbilder. Nu rensas alla tecken utom siffror och bokstaven X bort ur länken som gör att omslagsbilder visas. Poster från Libris innehåller ofta (inb.) efter ISBN, och det gjorde att länken till AdLibris omslagsbilder inte fungerade Fasetter. Flerledade ämnesord från fält 690, 651, 655 och 695 visas nu korrekt i fasetterna i BOOK-IT PUB och Arena Mina lån. Nu skickas rätt status från BOOK-IT till Arena för exemplar där påminnelse eller räkning skickats ut och de då inte får lånas om. Statusen visas i Mina lån som COPYISRECALLED fram till att Arena uppgraderats till version 2.7 då en svensk text istället kommer att visas. Finns i BOOK-IT Mina uppgifter. Nu visas inloggad låntagares alla förnamn under Mina uppgifter, inte endast det första förnamnet Arena. Ändringar har gjorts för att förbättra prestanda för bibliotek med många enheter och bibliotek som använder tilläggsmodulen enhetsgrupper i Arena Web services 124. Onlinebetalning. Nu finns det möjlighet att använda minimibelopp för onlinebetalning i BOOK-IT Web services. Anges i grunddatafönstret Organisationsstrukturer. Ännu inte implementerat i Arena Validering. Nu valideras fälten personnummer, e-postadress och telefonnummer vid inmatning i formulär. Meddelanden visas om det inte är korrekt Spärrad låntagare. Nu skickas information om att en låntagare är spärrad, d.v.s. om den har röd signal och stoppstyrning gäller Transaktionsstatus: Nu ges meddelanden som motsvarar dem som ges i BOOK-ITklienten om t.ex. varför en reservation inte går att genomföra. Parametern plainmessage skickas ut för meddelandena addreservation, Loans, renewloan, overdueloans, checkout, checkouttest Antal utlån. Nu går det att få information om hur många gånger en titel har varit utlånad per år. 17

18 129. Antal utlån. Nu går det att få information om antal utlån per titel per valt tidsintervall träff. Nu ger även anrop med format=proprietary felkod cataloguerecordnotfound när katalogpost saknas. (Oberoende av vilket redigeringsformat som används) Beståndsvisning. När parametern 'allholdingsrequired' är satt till true ignoreras nu parameter 'holdingid' om denna är angiven. (Oberoende av vilken beståndsfiltrering som görs) Z NYHET. Integration av RFID i BOOK-IT-klienten. Nu behöver de bibliotek som använder Bibliothecas RFID-plattor BiblioStaff inte längre ha programmet RFIDIF igång vid cirkulation och exemplarhantering i BOOK-IT. BOOK-IT-klienten känner av att en platta är tillkopplad och i de fall ett fönster har ett fält där en etikett kan läsas in markeras fältet med en streckad ram. Markören behöver inte vara ställd i rätt fält utan så snart det finns ett fält med streckad ram kan man lägga boken på plattan och fältet fylls med numret från chipet. För att konvertera behöver man dock fortfarande använda RFIDIF Offline. Förbättrad hantering av offlinetransaktioner från automater. Lån som tidigare ej lånats ut och hamnat på fellista blir nu utlånade istället när automaterna återfår online-läge. Det gäller t ex lån som normalt stoppas pga max antal lån uppnåtts eller ej får lånas enligt parametern Utlåningsstyrning. Lån som har lånats ut i offline-läge får markering på exemplaret om detta. Därmed blir det lättare att förstå varför lån kan ha genomförts mot regelverket RFID: Felet med att det inte gick att läsa flera exemplar samtidigt med en RFID-platta i fönstret Utlån är löst (iversion ). 18

BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes 2015-09-16 8.0.19

BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes 2015-09-16 8.0.19 2015-09-16 8.0.19 BOOK-IT VERSION 8.0 Release notes Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se

Läs mer

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 TIPS OCH KÄNDA FEL BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatv. 4, 224 21 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Klient...

Läs mer

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström Rebusmöte 2013 04 17 Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström ReBUS gruppens prioriterade punkter med kommentarer 11 & 35

Läs mer

Övergripande beskrivning

Övergripande beskrivning Axiell ehub 1 Innehåll Övergripande beskrivning... 4 Koppling mot Elib... 5 Katalogposter... 5 Katalogposter från BTJ... 5 Katalogposter från LIBRIS... 6 Inställningar i BOOK-IT för posthämtning från LIBRIS...

Läs mer

BOOK-IT VERSION 7.1. Release notes 2014-07-25

BOOK-IT VERSION 7.1. Release notes 2014-07-25 BOOK-IT VERSION 7.1 Release notes 2014-07-25 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: lund@axiell.com Innehållsförteckning Dokumentation... 3 Att

Läs mer

Orderbekräftelse Rev 2012-11-22

Orderbekräftelse Rev 2012-11-22 Orderbekräftelse Rev 2012-11-22 Övergripande beskrivning När du beställer medier från vissa leverantörers webbplatser kan du få orderbekräftelser skickade direkt till ditt inköp i BOOK-IT. Därmed skapas

Läs mer

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering - Hur gör jag för att få fram? Länsbibliotek i samverkan kommunbibliotek i sydlänen har framfört önskemål om en lathund för statistikuttag i BOOK-IT för bibliotekens

Läs mer

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Lund 23 februari 2015 Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Detta är en steg för steg-handledning för att underlätta arbetet med att bearbeta årsstatistiken i BOOK-IT. Anvisningarna ska ses som ett förslag

Läs mer

AXIELL SVERIGE AB. Versionsbeskrivning LIBRA.SE. Version 7.1

AXIELL SVERIGE AB. Versionsbeskrivning LIBRA.SE. Version 7.1 AXIELL SVERIGE AB Versionsbeskrivning LIBRA.SE Version 7.1 Versionsbeskrivning 7.1 Denna versionsbeskrivning utgår från förändringar i relation till version 6.7.5/7.0 Allmänt 1. Vissa långsamma rutiner

Läs mer

FUNKTIONSBESKRIVNING

FUNKTIONSBESKRIVNING FUNKTIONSBESKRIVNING BOOK-IT version 7.1 2014-10-28 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: lund@axiell.com Innehållsförteckning Självregistering/

Läs mer

Nyheter i Mikromarc 2.6.1

Nyheter i Mikromarc 2.6.1 Nyheter i Mikromarc 2.6.1 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, oktober 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Websök... 4 Ämnesord... 4 Flytta lån... 4 Uniform titel... 5 Högertrunkering... 5 Övriga

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

2015-02-26 BOOK-IT VERSION 8.0. Funktionsbeskrivning

2015-02-26 BOOK-IT VERSION 8.0. Funktionsbeskrivning 2015-02-26 BOOK-IT VERSION 8.0 Funktionsbeskrivning 2 BOOK-IT MARC21 Övergripande beskrivning BOOK-Its ordinarie lagringsformat för katalogposter är BTJMARC1. Poster som inte är katalogiserade eller exporterade

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Onlinebetalning, Arena 2013-08-23

Onlinebetalning, Arena 2013-08-23 Onlinebetalning, Arena 2013-08-23 Övergripande beskrivning Onlinebetalning är en tilläggsmodul till Arena. Modulen ger låntagarna möjlighet att själva betala sina skulder till biblioteket via Arena. Betalningen

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Ändrad 20120116 2 Innehållsförteckning 1 Artiklar... 5 1.1 Hantering av bilder... 5 1.1.1 Behörigheter:... 5 1.1.2 Mappar... 5 1.1.3 Ladda upp bilder... 5 1.1.4 Söka bland bilder... 6 1.1.5 Ta bort bilder...

Läs mer

Dantek BiblioMatik. Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014

Dantek BiblioMatik. Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014 Dantek BiblioMatik Build 677 Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014 Version 1 Copyright 2014 by Dantek AB Dantek bibliomatik build 677

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07 2013-10-07 Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

Sökning med prefix i BOOK-IT PUB

Sökning med prefix i BOOK-IT PUB Sökning med prefix i BOOK-IT PUB Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: lund@axiell.com SÖKNING Katalogposter: BOOK-IT PUB söker inte direkt

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30)

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30) Netwise Office Web Netwise Office Web... 2 Allmänt... 2 Användargränssnitt... 2 Inloggning... 4 Felmeddelande vid personlig inloggning... 5 Katalogsökning... 6 Användarinformation... 8 Avancerad sökning...

Läs mer

Kom igång med Adela Gymnasium

Kom igång med Adela Gymnasium Kom igång med Adela Gymnasium Publicerad 2011-07-05 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Gymnasium 1 Starta Adela Gymnasium 5 Logga in som

Läs mer

Hur lånar jag på biblioteket?

Hur lånar jag på biblioteket? Bibliotekets startsida / Hur lånar jag på biblioteket? Hur lånar jag på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker, filmer, cd-skivor, tidskrifter och annat. För att låna behöver du ett bibliotekskort.

Läs mer

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär.

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. Formulär - lathund Du kan skapa formulär på sidmallen skolornas webbsida 1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. 3. Klicka

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. Till denna version har vi gjort en del större ändringar samt en rad mindre justeringar,

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.70. Release 2010-08-23 Easy Planning 6.70 1

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.70. Release 2010-08-23 Easy Planning 6.70 1 Vad är nytt i Easy Planning 6.70 Denna uppdatering innehåller ett stort antal förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att göra en uppdatering för att få ett ännu mera lättarbetat

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista Vad är nytt i Easy Planning 6.31 Nya funktioner som tillkommit: 1. Programmet nu Vistakompatibelt. 2. Ny html hjälpfil anpassad för Vista. 3. Skapa egna rapporter i Access. 4. Databasen uppgraderas till

Läs mer

Detta är en större uppdatering som innehåller många förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering.

Detta är en större uppdatering som innehåller många förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Vad är nytt i Easy Planning 7.14 Detta är en större uppdatering som innehåller många förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Nyheter 1. Välja kund på

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Anordnarwebben. Manual

Anordnarwebben. Manual Anordnarwebben Manual sida 1/34 Innehållsförteckning 1 Beskrivning...3 2 Överblick...3 3 E-tjänsten...3 3.1 Information...4 3.2 Beläggning...5 3.3 Kö...6 3.4 Placeringar...8 3.5 Ersättningar... 11 3.6

Läs mer

Innehållsdeklaration I. Knappmenyn... 3 II. Välkomstfönstret... 7 III. Träfflista... 10 IV. Projektinformation... 12 V. Företagsinformation... 14 VI.

Innehållsdeklaration I. Knappmenyn... 3 II. Välkomstfönstret... 7 III. Träfflista... 10 IV. Projektinformation... 12 V. Företagsinformation... 14 VI. 1 Innehållsdeklaration I. Knappmenyn... 3 II. Välkomstfönstret... 7 III. Träfflista... 10 IV. Projektinformation... 12 V. Företagsinformation... 14 VI. Kontaktinformation... 16 VII. Sök... 18 VIII. Avancerade

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp?

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp? Webbklienten Webben är uppbyggd med hjälp av flikar. När du öppnar lärosätets schemasida finns ett antal flikar som syns på webben för alla. Om du loggar in får du ytterligare flikar och möjligheter till

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM.

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM. Vad är nytt i Easy Planning 7.25 Denna uppdatering innehåller ett flertal stora förbättringar. Den största förbättringen är att mängden data som skickas över nätverket kraftigt har minskats mha SQL frågor.

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Uni-View loggbok är en option till Uni-View med funktionen som bland annat är tänkt att ersätta liggare på skrivbordet i kontrollrummen.

Uni-View loggbok är en option till Uni-View med funktionen som bland annat är tänkt att ersätta liggare på skrivbordet i kontrollrummen. Uni-View loggbok 1 2 Uni-View loggbok Uni-View loggbok är en option till Uni-View med funktionen som bland annat är tänkt att ersätta liggare på skrivbordet i kontrollrummen. Istället för att skriva i

Läs mer

INTRODUKTION TILL LADOK

INTRODUKTION TILL LADOK Innehåll 1. Huvudmenyn... 2 2. Menyraden... 3 Arkiv... 3 Redigera... 3 Inställningar... 3 Special... 3 Funktion... 4 Hjälp... 4 3. Funktion och förflyttningar... 4 Förflyttning mellan fält... 4 Förflyttning

Läs mer

Manual för WebbSMS 3.0

Manual för WebbSMS 3.0 1 2 Manual för WebbSMS 3.0 - Det har aldrig varit så enkelt som nu att skicka SMS! 3 Innehållsförteckning Nyheter i WebbSMS 3.0... 4 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS 3.0... 4 Skicka ett SMS...

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning 1(20) Funktionsbeskrivning Import från RF - Aktivitetsstöd Beskrivningen stödjer funktion per 20120916 2(20) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Viktigt att tänka på!...3 1. Syfte...4 2. Funktionsbeskrivning

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

lokalnytt.se Manual kundadministration

lokalnytt.se Manual kundadministration lokalnytt.se Manual kundadministration version 2.0 2012-08-23 Innehåll Inledning... sidan 2 Rekommendationer... sidan 2 Gemensamma funktioner... sidan 3 Inloggning... sidan 4 Startsida... sidan 5 Objekt...

Läs mer

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda.

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Tänk på att bilder som ses här kommer från standard installationen av xvis och kan se

Läs mer

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20 Doxcentral Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v..9 0-0-0 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och filer.

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0 1(2) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0 BSAN-89PARS - Om man ändrade kund- eller leverantörspriser i rutinerna Uppdatering kunder eller leverantörer, så visade prisändringsloggen att priset

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Release notes för RemoteX Applications Windowsklient version 4.4

Release notes för RemoteX Applications Windowsklient version 4.4 Release notes för RemoteX Applications Windowsklient version 4.4 Version 4.4 av RemoteX Applications fokuserar på att väsentligen förbättra användarupplevelsen med avseende på stabilitet och hastighet.

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

MANUAL WEBBADMINISTRATION. Webbadministration. Webbserver FTP. Datalagring & backup

MANUAL WEBBADMINISTRATION. Webbadministration. Webbserver FTP. Datalagring & backup Webbadministration QR-DOCS MANUAL WEBBADMINISTRATION Datalagring & backup Webbserver FTP Innehållsförteckning Inledning...2 Mappstruktur & namngivning av filer...3 Inloggning...5 Hem...6 Ny Produkt...7

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-444479 Fax 033-126697

Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-444479 Fax 033-126697 EVO DEV Kassaflöde Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-444479 Fax 033-126697 Innehåll Modulkrav Garp 1 Använd även kreditbetyg för Detta händer vid installationen 1 förfallodatum

Läs mer

ALEPH ver. 16. Lån. Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping

ALEPH ver. 16. Lån. Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 1 2. VERKTYGSFÄLT... 1 2.1 tagarverktygsfält... 1 2.2 Exemplarverktygsfält... 2 3. LÅNTAGARE... 2 3.1 Sök låntagare... 4

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Bokningsadministration - Användarmanual

Bokningsadministration - Användarmanual 2010 Bokningsadministration - Användarmanual Bengt Henriksson Bokningsportalen 2010 2(20) Innehållsförteckning Översikt... 3 Komma igång... 4 Hur startar jag upp mitt bokningssystem?... 4 Bokning... 5

Läs mer

Lathund - webbsidor och filer

Lathund - webbsidor och filer Lathund - webbsidor och filer 2005-09-07 Manualen nås via denna webbadress: http://www.med.lu.se/support Lathund - webbsidor och filer... 1 1. Inloggning... 2 Efter inloggningen... 2 2 Översikt över gränssnittet...

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.0 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Administration... 5 4.1 Lokala inställningar... 5 4.1.1 Skrivarinställningar... 5 4.1.2

Läs mer

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lathund efact web 1 Lathund efact web Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lösenord skall vara minst 4

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20 Nedan visas hur ser ut när den öppnas (OBS bilderna är gamla men funktionerna är den samma). Sidan består av en navigationsmenyn med ikoner samt av sökfälten, Namn/Tel, Sökord och Org rubrik samt en kryssruta

Läs mer

Refnr. Ett fel är rättat när det blev fel pengar på den ekonomiska transaktionen om man vid flytt mellan förråd hade olika enheter.

Refnr. Ett fel är rättat när det blev fel pengar på den ekonomiska transaktionen om man vid flytt mellan förråd hade olika enheter. Nytt i Hybron Nova Version: 1.5.6.0 Sökning på typ av förrådsplats I de fall man har mer än 50 förrådsplatser på ett förråd och sökningen visas, så kan man nu även söka på typ av plats. Tidigare kunde

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Snabbguide för leverantörer Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Processöversikt Basware Supplier Portal är avsedd för leverantörorganisationer (senare kallad leverantörer). Beroende på systeminställningarna

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Användningsområde... 1 2 Inställningar för enkät... 1 2.1 Fliken Allmänt... 1 2.2 Fliken Frågor... 2 2.2.1 Textfråga... 3 2.2.2 Envalsfråga...

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.1.1 Innehållsförteckning 1 Användningsområde...1 2 Inställningar för enkät...1 2.1 Fliken Allmänt...1 2.2 Fliken frågor...2 2.2.1 Gemensamma inställningar:... 2 2.2.2

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web

Användarmanual för ParaGå Web 1 Användarmanual för ParaGå Web 2014-12-10 jsj stockholm.se 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Webbgränssnittet... 4 Att hitta i systemet... 4 Hjälptexter... 4 Inloggning i webbgränssnittet...

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Boktips.net manual. Roller i Boktips.net

Boktips.net manual. Roller i Boktips.net Boktips.net manual Villkor och rollfördelning Boktips.net är en del i samarbetet Öppna Bibliotek. Öppna Bibliotek är en gemensam tjänst för Sveriges bibliotek som syftar till att möjliggöra delning av

Läs mer

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Bakgrund Samarbetet mellan biblioteken i Värmland sträcker sig tillbaka till 2003 då samverkansprojektet Bibliotek Värmland (BV)

Läs mer

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Sida 1(9) Mediecenter Värmland Lena Bengtsson, 054-7011062 lena.bengtsson@regionvarmland.se Datum 2015-05-07 En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Region Värmland - kommunalförbund Postadress

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

Nyheter i. Solen Pro/SolenX 6.5

Nyheter i. Solen Pro/SolenX 6.5 Nyheter i Solen Pro/SolenX 6.5 Solen Pro och SolenX Nyheter och förbättringar Utseendeförbättringar I både Pro och X har en del småändringar gjorts för att öka tydligheten/enkelheten i gränssnittet. -

Läs mer

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Innehåll Allmänt om tandvårdsintyg och T99-reformen...2 Systemstart...2 Beställning av nytt tandvårdsintyg...5 Sök patient...6 Exempel...6 Områdeskod...8

Läs mer

Nyheter i IA-systemet

Nyheter i IA-systemet Nyheter i IA-systemet från 2015-09-27 Sida 2 av 11 INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM VERSIONEN... 3 2. NYTT GRÄNSSNITT... 4 2.1. Logga ut-knappen... 4 2.2. Hjälp och information om systemet... 4 2.3. Vallistor...

Läs mer