BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes 2015-02-16"

Transkript

1 BOOK-IT VERSION 8.0 Release notes Axiell Sverige AB, Box 24014, Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, Lund tel , e-post:

2 2

3 Att göra innan uppgraderingen 1. Installera klient 8.0. Observera att om ni ska köra offline under uppgraderingen så måste 8.0-klienten vara installerad. 2. NYHET! Ny MARC21-modul. För dem som önskar denna variant, läs Funktionsbeskrivning MARC21. Observera avsnittet: Att göra innan konverteringen. Att göra efter uppgraderingen 3. Se över behörigheterna för nya menyval. SRU/SRW-sökning i Expertsök (en restriktion ) och Grunddata Katalog SRU/SRW-databaser. Ange per roll vem som ska ha tillgång till SRU/SRW-sökningen i Expertsök. Endast typ Systemadministratör behöver behörighet för grunddatafönstret SRU/SRWdatabaser Övergripande 4. NYHET! Sökning. Generellt i alla lägen där man kan ange sökfrågor, t ex i Expertsök, Periodika, Inköp och Fjärrlån ska de boolska operatorerna OCH, ELLER, INTE och TILL anges merd versaler alternativt inom { }. Detta för att möjliggöra sökning på själva orden och, eller, inte samt till. 5. NYHET! Ny hjälp. Hjälpen har nytt utseende och ny adress. Genom att klicka på F1-tangenten kommer du alltid till hjälpen för det fönster som har fokus. 6. Mängdhanteringar. Mängd låntagare, Mängd reservationer och Mängd beställningar har gjorts om för att hantering av stora mängder ska fungera bättre och bli tydligare. Nu visas en snurra medan ändringar/borttagning görs. Om det handlar om tusentals rader så tar det tid, men det är uppenbart att arbetet pågår. 7. Offline. Nu kan man i samband med inloggning välja att starta klienten i offline-läge även om man har kontakt med databasen. Kan t ex vara användbart om förbindelsen med BOOK-IT servern är hårt belastad och man önskar att köra offline tills problemen är avhjälpta. 8. Offline. Nu fungerar återigen kontrollen om kontakt med databasen är återupprättad. Kontroll sker var 30:e sekund. Om man önskar fortsätta i offline-läge ett tag till och vill stänga av kontrollerna så klickar man bara på Kontakt-ikonen. 9. 3

4 Administration 10. Systemparameter MAX_LOGINS_USER. Ny parameter: MAX_LOGINS_USER, med defaultvärde 3, som anger hur många samtidiga klienter en användare kan starta. Om en användare försöker öppna fler än tillåtet antal visas en dialogruta om att det inte finns lediga licenser för aktuell användare. 11. Systemparametrar Låntagarinformation, betalningshistorik Det finns nu två nya systemparametrar som anger hur många månaders betalningshistorik som ska visas. Den ena styr visningen i BOOK-IT, den andra visningen i Arena/BOOK-IT PUB. Default har parametrarna värden som gör att visningen fungerar precis som tidigare och behöver bara ändras om man vill ha en förändring. Parametrarna är: NO_MONTHS_PAYMENT_HIST_BOOKIT default -1 (Visa alla, samma som idag) NO_MONTHS_PAYMENT_HIST_EXT default 1 (Visa senaste månaden, samma som idag). 12. Systemprameter BIB_SERVICE. Om systemparametern BIB_SERVICE har värdet 0 görs ingen skillnad på bibliografiska etiketter och löpnummeretikett utan båda behandlas som löpnummeretikett. Detta underlättar för bibliotek som ej har Bibliografisk service och gör att man kan lokalisera exemplar med intelligent etikett till t ex LIBRISposter utan att BOOK-IT gör kontroller mot titelnumret. 13. Systemparametrar för automatisk borttagning av katalogposter. Nya systemparametrar: JOB_DEL_CAT_NO_COPY och JOB_DEL_CAT_CCL. Man kan nu få automatisk rensning av katalogposter utifrån två nya systemparametrar. Parameter JOB_DEL_CAT_NO_COPY anger hur gamla katalogposter som ska tas bort som saknar bestånd/exspektans. Anges med antal dagar. Parameter JOB_DEL_CAT_CCL ger er möjlighet att definiera en sökfråga som underlag för borttagning. Alla poster som uppfyller sökfrågan och som saknar bestånd/exspektans tas bort. Det gäller även om det finns fiktivt bestånd. Kan användas för att automatiskt rensa e-titlar som inne (ex för BURK-poster: upphört/öv LR/ob. Ex. för Librisposter: Ej tillgänglig /hy LR/ob). Jobben ligger som default ICKE aktiverade men aktiveras enkelt av en behörig systemadministratör. 14. Systemparameter V_LABEL_C. Lokalisering: Vid lokalisering kunde man skriva in +tecken fastän det inte är ett godkänt tecken enligt systemparameterinställning. 15. Cirkulationsparametrar. Ny cirkulationsparameter, Räkning, extern. Denna ska användas om tilläggsmodulen BOOK-IT Eco för koppling till externa ekonomisystem har öppnats. 16. Användare. Låsningar som uppstod när användare är knutna till anslag har nu åtgärdats. Anslaget försvinner från användaren direkt när det tas bort i Mängd beställningar och det fungerar att ta bort och rensa anslag

5 17. Behörighet. Statistikprofiler. Nu finns möjlighet att markera vilka statistikprofiler som ska vara publika. Under Administration Behörighet finns en ny restriktion för Statistik; per roll kan du här ange att endast de statistikprofiler som är markerade som publika ska visas. Observera att denna behörighet gäller menyvalet Administration Statistik, inte det menyval under Grunddata som heter Statistik. 18. Användarlogg. Nytt delfönster där man kan söka på låntagarid och som visar vilka ändringar användare har gjort på aktuell låntagare. 19. Grunddata. Dubbelklick eller Enter i en multilista fungera nu i alla grunddatafönster. 20. NYHET! Grunddata Allmänt Organisationsstrukturer. Här finns en ny funktion på enhetsnivå för att stänga vald enhet tillfälligt. I en listruta kan du välja vikariernade enhet för reservationshanteringen, och i ett textfält kan du skriva in önskad kommentar. Läs mer i Funktionsbeskrivningen Tillfällig stängning. 21. Grunddata Allmänt Adresser, egna. Automatiserade jobb: Nu är avsändar- och svarsadress för statusmejlen som skickas vid de automatiserade jobben knutna till e-postadresstypen Avsändare och Svar på konto-organisationsnivå. Tidigare var det Systemansvarig, men eftersom man ofta har flera e-postadresser angivna på den användare som anges för Systemansvar så kunde det hända att dessa automatiska e-brev inte gick iväg då statusmejlens avsändaradress inte får vara längre än 128 tecken. 22. NYHET! Grunddata Cirkulation Externt ekonomisystem. Fönstret och behörighet för detta visas om tilläggsmodulen BOOK-IT Eco är öppnad. Här anges information och parametrar för att kunna skicka räkningsuppgifter till ett externt ekonomisystem. Om en enhet inte har parametrar så används information på konto-organisationsnivå. 23. Extern räkning: Om man misslyckas med att skicka extern räkning, för att inställningen i grunddatafönstret Extern räkning är fel så går det ett ebrev till epostadresstyp Ekonomi. 24. NYHET! Grunddata Cirkulation Meddelandetexter. Fönstret är ombyggt. Nu visas meddelandetexternas ingående textdelar, textnycklar samt ändringsfält i en och samma flik för enklare hantering. Här visas också för respektive vald text i vilka meddelandeformat som texten används. Det finns nu en efterlängtad funktion för Förhandsgranska. Vissa texter, som t.ex. Reservationslapp, innehåller inga egna unika meddelandedelar, så här visas inte de ingående textdelarna, men förhandsgranskningen fungerar ändå för dessa. 25. Grunddata Cirkulation Meddelandeformat. Nu finns möjlighet att välja formatet XML också för påminnelser och reservationsmeddelanden

6 26. Grunddata Cirkulation Status. Man kan inte längre ta bort statuskoder som sätts automatiskt av systemet i olika lägen, t ex På räkning, Mjukgallrad och liknande. 27. NYHET! Grunddata Reservationer Reservationsregler. Fönstret är ombyggt för att vara mera effektivt vid uppläggning av nya reservationsregler och ändring av befintliga. 28. Grunddata Katalog Objektkoder: Objektkoder kan avmarkeras för visning internt, d.v.s vid katalogisering är inte koden valbar. Dock ska man aldrig avmarkera koder som finns på befintliga poster i systemet. 29. NYHET! Grunddata Katalog SRU/SRW-databaser Här finns Libris, Fennica och Library of Congress inlagda. Om ni lägger till egna måste ni ta reda på diverse inloggningsuppgifter etc. 30. Administration Grunddata Förvärv Orderregler. Nu får man bara upp orderregler för de enheter man filtrerar på, med tillhörande avdelningar samt bara de orderregler som finns på den avdelning man filtrerar på. 31. Grunddata Förvärv Leverantörer. Nu går det att ta bort en leverantör som inte har beställningar kopplade till sig

7 Cirkulation 32. NYHET! Sök låntagare. Nu går det att söka på adress i fritextfältet för Sök låntagare. I detta fält är vänstertrunkering och maskering möjligt. Postnummer söks utan mellanslag; exempelvis ett postnummer som ser ut så här: söks med Sök låntagare. Sökning på Låntagarorganisation fungerar nu med hjälp av listruta. 34. NYHET! Cirkulation. Det finns nu möjlighet att ta bort pågående e-lån. Detta görs med hjälp av knappen Gallra i Exemplarinformation som nås från Böcker hemma eller beståndsfliken i Expertsök. 35. Låntagarinformation. Låntagarinformation: Nu går det igen att ta bort låntagare även när man har kommit till låntagarinformationen från fönstret Utlån. 36. Låntagarinformation. Nu visas externt låntagarid i klienten. Dock går det inte att söka på det i Sök låntagare, och det används endast externt för ökad säkerhet vid kommunikation med t.ex. Elib. 37. Låntagarinformation. Reservationer som inte effektueras: när reservation tas bort i Mängd reservationer eller när en katalogpost med titelreservation tas bort läggs ett medelande om detta i låntagarinformationens flik Signaler, som blir markerat för Visa externt. Samma händer om man lägger status Avbeställd eller Slutnoterad på beställningsposter där det finns reservationer samt när ett exemplar med exemplarreservation tas bort. Meddelandet visas i Arena/BOOK-IT PUB under Mina uppgifter. 38. Låntagarinformation. Reservationer: Vid borttagning av reservationer stannar markören kvar på nästa rad, istället för att hoppa upp till första raden. 39. Mängd låntagare: Ändring gjord vi borttagning av låntagare, nu försvinner de borttagna direkt från träfflistan. 40. Mängd låntagare. Utsökning av låntagare med skuldintervall går nu avsevärt snabbare än tidigare. 41. Utskrifter. Återlämningskvitto visar nu antal återlämnade exemplar. 42. Utskrifter. Nu finns det extra rader längst ner på reservationskvittot så att det ska vara längre. 43. Utskrifter. Publikationsnummer och Extern anmärkning kommer vid exemplarreservation ut på plocklista och plocklapp

8 44. Utskrifter. Plocklista/-lapp. Exemplarreservationer skrivs nu ut också om exemplarnumret innehåller bokstäver. 45. Utskrifter. Nu fungerar det att först skriva ut för den egna "Enhetsgruppens hämtställe" och sedan för "Andra hämtställen" även om man inte stänger ner klienten. 46. Utskrifter. Nu kan man åter skriva ut lånehistoriken med hjälp av ctrl+p. 47. Utskrifter. Nu kan man spara en multilista, med diakriter som t.ex. polskt L. 1. Filen sparas som en CSV-fil komma-avgränsad (office 2007 och nyare) 2. Öppna Excel och hämta upp den sparade filen. 48. Utskrifter. Räkning XML. När man skriver ut en räkning till xml får man nu med exemplarinfon på låntagarens skuld. 49. Återlämning. Tillfällig lokalisering: Vid återlämning av tillfälligt lokaliserat exemplar där t.o.m. datum har uppnåtts uppstod ett fel vid återlämning. Detta har nu rättats, och det tillfälligt lokaliserade exemplaret blir återlämnat när man svarar Ja på frågan om återlokalisering. 50. Återlämningslogg. Nu visas bockar korrekt i kolumnerna för Fjärrlån och Reserverat. Mouse over-text visas också. 51. Låntagarimport och SPAR-uppdatering. Om det skapas nya konton via låntagarimport och ni har markerat SPARuppdatering på aktuell kontoorganisation, får alla dessa en markering för SPARuppdatering. Detta innebär att dessa konton blir uppdaterade såväl via låntagarimport som via SPAR

9 Katalog 52. NYHET! Expertsök. BOOK-IT ger sökförslag på ord som förekommer i databasen efter att man skrivit in tre tecken. Om ingen träff finns i databasen så visas resultat från motsvarande sökning i Google, vilket kan vara användbart om man t.ex. har stavat fel. Den externa sökningen i Google kan väljas bort med hjälp av knappen Inställningar i Expertsök. 53. NYHET! Expertsök. En gjord sökning kan begränsas med hjälp av fasetter. Fasetterna som finns är: utgivningsår, författare, medietyp, hylla och språk. Det går att välja vilka av dessa fasetter man vill ha och detta görs i per användare i fönstret Administration Användare, alternativt via en knapp, Inställningar, i Expertsök. Man kan också välja att inte visa några fasetter alls. Fasetterna kan döljas tillfälligt under en session med knappen Dölj fasetter i Expertsök. De visas igen efter omstart av Expertsök. 54. NYHET! Expertsök: Med knappen Serie i fliken träfflista kan du hitta fortsättningsverk som hör ihop med den markerade titeln. Detta förutsätter att hänvisning till första delen finns i katalogposten för övriga delar, i fält 887 i BURK-poster. 55. NYHET! Expertsök. Nu finns det möjlighet söka ut exemplar på förvärvsdatum i Expertsök, och samtidigt filtrera på avdelning och placering. 56. NYHET! Expertsök. Uppgift om e-boksdistributör som ligger i fält 024 7_ $2 är nu sökbart och kan användas i fritext eller tillsammans med kvalifikator nt för att hitta titlar som erbjuds av en viss eboksleverantör. Sök t ex med elib/nt eller atingo/nt. 57. NYHET! Expertsök. SRU-sökning: I Expertsök finns en ny flik, SRU-sök. SRU står för Search Retrival via URL och möjliggör sökning i externa bibliotekskataloger. De medlevererade är LIBRIS, Library of Congress och finska Fennica. Fler kataloger kan läggas till i grunddatafönstret SRU/SRW, databaser. Via SRU-sök kan du även spara posterna till din lokala katalog och/eller använda dem i fjärrlånemodulen. I fönstret Administration Behörighet för fönstret Expertsök anger du via en restriktion vilka roller som ska ha behörighet för funktionen NYHET! Expertsök. Funktionen för Slå ihop poster har fått nytt utseende och ett tydligare gränssnitt. Färgmarkering visar skillnader mellan de valda posterna. 59. Expertsök: Sammanslagning av poster tar nu även med exspektans. Om man mot all förmodan skulle slå ihop två olika titlar uppdateras inte själva titeluppgifterna i inköpsmodulen. 9

10 60. Expertsök. Omslagsbilder: Om det är problem med bildleverantörens server så väntade Expertsök tills det kom en timeout innan man kunde gå vidare. Detta är nu löst så att bilder laddas separat. 61. Expertsök. När reservation genomförs via reservationskorgen så stängs nu denna när reservationen är gjord. 62. Expertsök. Snurra visar nu att sökning pågår, i de fall när sökningen tar lite tid. 63. Gallring. Om det finns reservationer på en titel, och katalogposten gallras så skapas det ett meddelande i låntagarpostens signalflik, fältet Meddelande. Detta meddelande blir automatiskt markerat med Visa externt, varvid meddelandet också visas i Arena/BOOK-IT PUB under Mina uppgifter. Om ett exemplar gallras och det finns en exemplarreservation på detta exemplar, så sker samma sak. 64. Gallring. Nu går det att gallra även utlånade exemplar från Exemplarinformation och Gallra hårt från meny. Varning ges om att exemplaret är utlånat. 65. Exemplarinformation: Exemplar på räkning stämplas med en ny status "På räkning". 66. Mängd exemplar. Träfflistan i Mängd exemplar har utökats med fler kolumner: Pulikationsnummer, Extern anmärkning, Anmärkning, Placeringstyp samt uppgifter om Ägande enhet, Avdelning, Cirkulationskategori och Hylla (av intresse vid utsökning och presentation av tillfälliga lokaliseringar). Kolumnerna för etikettnummer och antal lån visas nu direkt efter huvuduppslag. 67. Reservationer. NYHET! Nu finns det möjlighet att ändra Ansvarande enhet i fönstren Expertsök, Låntagrinformation och Mängd reservationer, under förutsättning att reservationen inte är infångad. Om ändring görs av ansvarande enhet till en annan reservationsgrupp är det vikigt att kontrollera i reservationsdetaljen att det finns infångningsbara exemplar. 68. Reservationer. Nu visas plats i reservationskön korrekt även då det finns reservationer i olika reservationsgrupper. Med filterinställning för Alla visas hela reservationskön i den ordning reservationerna lagts oberoende av olika grupper, men filtrering på respektive enhet visar den korrekta kön med utgångspunkt i ansvarande enhets reservationsregelverk. Om alla enheter är i samma reservationsgrupp är det ingen skillnad mot tidigare. 69. Reservationskorg. Rättning är gjord av en bugg i fönstret Reservationsresultat, som gjorde att när BOOK-IT gett meddelande om att reservation inte tillåts för en eller flera titlar så fungerade det inte korrekt när reservationen ändå skulle godkännas. Exempel på detta gällde t.ex. när reservation skulle göras för låntagare med historik, som redan hade lånat en viss titel

11 70. Mängd reservationer. NYHET! Om reservationer tas bort i Mängd reservationer så läggs ett meddelande i låntagarpostens flik Signaler, fältet Meddelanden. Detta fält visas i Arena/BOOK-IT PUB. 71. Mängd reservationer. Nu visas också Låntagarkategori i träfflistan vid sökning på reservationer. 72. NYHET! Mängd katalogposter. Du kan nu kombinera sökningar efter poster utan bestånd/order och poster under given period med en valfri sökfråga. 73. NYHET! Mängd katalogposter. Export av katalogposter. I Mängd katalog kan man exportera poster till en fil som sedan kan läsas in i andra databaser, t ex ett annat biblioteks BOOK-IT. Exporten kan göras i överföringsformaten ISO2709, XML och Radformat. 74. Katalogisera, via mallar. Nu kan man spara fortlöpande när man katalogiserar utan att icke ifyllda fält försvinner. 75. Katalogisera, via mallar. Det fungerar nu att markera ett fält som obligatoriskt i en mall. 76. Katalogpostimport. Nu finns möjlighet att bestämma vilka MARC-fält som ska följa med vid import av katalogposter. I varje fält och delfält i fönstret Administration Grunddata Katalog MARC-format, beskrivning finns en kryssruta som kan bockas av om man inte vill att detta fält/delfält ska följa med vid import. (Till hjälpen: I de fall där en delfältskod förekommer flera gånger i "Delbegrepp - delfältkoder" MÅSTE "Ta med vid export" bockas av för ALLA förekomster av detta delfält för att det skall filteras bort.) 77. Katalogpostformat. Konverteringen mellan MARC21 och BTJMARC1 är förbättrad med avseende på litterär genre. Kod 1, d, e, f, h, i, j, m, s samt p i fält 008, pos 33 konverteras till 1 (skönlitteratur). 78. Katalogpostformat. Konvertering från LIBRIS: Innehållsbeskrivningen från MARC21 fält 520 hamnar nu korrekt i BTJMARC1-fält Konvertering från MARC21. LIBRIS inför en förändring som innebär att uppgifter som tidigare låg i fält 260 läggs i 264. MARC-formatet som används i BOOK-IT (BTJMARC1) innehåller inget fält 264 så dessa uppgifter konverteras till 260. Fält 264 är upprepningsbart i MARC21 medan 260 bara får förekomma en gång. Vid flera förekomster av 264 konverteras endast den första förekomsten med tillhörande delfält. 80. NYHET! Avvisade katalogposter. Fönstret Avvisade katalogposter har fått nytt utseende och ett tydligare gränssnitt. Olika färger indikerar olika typer av skillnader mellan den avvisade och den befintliga posten. 81. Avvisade katalogposter. Filtreringsrutorna: Det fungerar återigen att filtrera på importmetod och/eller avvisningsorsak i Avvisade katalogposter. 11

12 82. Avvisade katalogoster. Nu visas meddelande om en och samma post samtidigt behandlas av två användare. 83. Topplistor. Rättning gjord så att topplistornas innehåll inte påverkas av att exemplar gallras. Nu sparas antal utlån per titel även om sista exemplaret gallras. När katalogposten tas bort så försvinner titeln dock från topplistan Statistik 84. NYHET! Analysverktyget Trend. Tilläggsmodul. En webbaserad rapportgenerator med färdiga grafiska presentationer som beskriver biblitotekets verksamhet. Statistikuttag görs från BOOK-IT, och också från tillgängliga dokument med besöksstatistik och programverksamhet 85. NYHET! Statistikprofiler Nu finns postnummer med som variabel i profilerna för Låntagarstatistik, Aktiva låntagare och Exemplarstatistik. 86. NYHET! Statistikprofiler. Exemplarstatistik och statistik över Flytande bestånd kan nu grupperas på veckodag OCH timme i kombination. 87. NYHET! Statistikprofiler. En ny kryssruta för Publik kan aktiveras i fönstret Lägg till/ändra statistikprofil. I fönstret Behörighet kan menyvalet Statistik förses med en restriktion så att endast Publik-markerade profiler ska synas för användare knutna till roller med restriktionen. Vid uppgraderingen blir alla statistikprofiler publika. 88. NYHET! Författarfonden. Vid körning av författarfondsfilerna så sparas de nu på på den egna datorn, i Användarmappen {user.home}\book-it\save. Sökvägen visas innan körningen, så du kan ändra till önskad plats. Stäng inte fönstret eller klienten under pågående körning. 89. Statistik MARC21. Vid statistikuttag med variabeln Hyllsignum hämtas hyllsignum från fält 852 h. 90. Statistik: statistikkörningar med variabeln Hyllsignum gick inte att genomföra om flera signum separerade med semikolon ingick i körningen. Nu fungerar det trots dylika förekomster, men dessa redovisas inte i resultatet

13 Inköp 91. NYHET! Förvärv Inköp Beställning. Nu kan man söka fram beställningar i kombination med CCL-fråga vilket ger möjlighet att söka på t ex barn/vuxen och medietyp. En kraftfull sökmöjlighet är att söka fram titlar i kombination med CCL:"INTE xxx/av". Då får man fram alla titlar som man inte har något bestånd på och som man då kanske önskar beställa. 92. Förvärv Inköp Beställning. När man markerar en titel i fönstret Inköp Beställning i fliken Sök/Översikt och sedan går direkt till fliken Beställning ska nu rätt titel alltid visas. 93. Förvärv Inköp Ankomstregistrering: Vid lokalisering i inköpsmodulen följer den placeringen med som man angett vid beställningstillfället. Om man angett "inget val gjort" så väljs standardplacering. 94. Förvärv Inköp Ankomstregistrering. När titelnummer saknas på beställningen kan du nu välja om du vill att en titel ska få status Levererad eller inte när du ankomstregistrerar en titel utan titelnummer. När du kommer till fönstret Lokalisera och anger ett etikettnummer, kommer denna dialogruta: "Beställningen saknar titelnummer och måste lokaliseras via Expertsök. Vill du avsluta beställningen med status Levererad?" Rättad i BOOK-IT Förvärv Inköp Ankomstregistrering. Man kan inte längre av misstag råka starta två parallella sökningar om t ex en scanner dubbelläser en etikett. 96. Förvärv Inköp Mängd beställningar. Buggrättning. Om en sökning resulterar i en stor träff så visas nu snurran medan träfflistan fylls. Tidigare kunde man tro att det inte fungerade eftersom det dröjde innan träfflistan visades Fjärrlån 97. Fjärrlån, träfflistan. Träfflistan visar nu också Ansvarande enhet, Beställningsdatum, Medietyp samt Språk. Träfflistan kan sorteras om på önskat begrepp för att man lättare ska kunna hitta till rätt fjärrlånepost. 13

14 Periodika 98. Nyhet! Periodika, uppdatera föregående nummer. Nu kan du ange att senast ankomstregistrerade numret är Ej hemlån och att numret före automatiskt blir till utlån, via cirkulationskategorier. Det finns tre varianter att hantera tidskrifter på: 1. Aktuella numret ska ha vara Ej hemlån, när nästa nummer kommer ska det föregående få en cirkulationskategori som är kopplad till hur länge tidskriften ska lånas ut. 2. Alltid en cirkulationskategori som är kopplad till en specifik lånetid, eller alltid Ej hemlån. 3. Som punkt 2 ovan. Innevarande år ska ha cirkulationskategori Ej hemlån, när det blir ett nytt år ska föregående års tidskrifter uppdateras med en angiven cirkulationskategori som tillåter utlån. OBS! De tidskriftsnummer som blivit registrerade före uppgraderingen inte kan omfattas av automatisk uppdatering. 99. NYHET! Periodika Prenumeration. Gallra exemplar När man gallrar ett tidskriftsexemplar från Expertsök, slår det också igenom i Periodika-modulen. I fliken Prenumeration markeras kolumnen Ank. med Gallr. för aktuellt nummer. Observera att detta kommer att gälla från och med BOOK-IT 8.0 för de exemplar som ankomstregistreras i Periodika-modulen och därefter gallras NYHET! Periodika Prenumeration. Listor. Du kan nu göra utsökningar i Periodika på ett intervall av ankomstdatum. Träfflistan har utökats med kolumnerna: Stat1, Stat2, Ämne och Språk. Du kan spara och redigera dina listor i Excel genom att ange Ctrl+Shift+S och därefter få ut snygga listor över ditt tidskriftsbestånd NYHET! Periodika Prenumeration. Nu kan man också lägga till Anmärkning och Extern info med standardinformation under Periodika Prenumeration, fliken Prenumeration NYHET! Periodika Prenumeration. Kontroll vid borttagning av årsvis information. Kontrollen sker i tre steg. 1. Om du ska ta bort en årsvis information kommer en fråga om du verkligen vill ta bort den. 2. Sen kontrolleras om titeln är registrerad/lokaliserad i fler än en prenumeration för perioden och då kommer ytterligare en dialogruta som undrar om du vill ta bort den årsvisa information. 3. Därefter kontrolleras om utgåvan är registrerad/lokaliserad. Om så är fallet kommer det ytterligare en dialogruta. Om du försöker att bort enstaka nummer från utgivningsplanen kommer en kontrollfråga när det finns fler än ett exemplar knutet till det specifika numret. 14

15 103. NYHET! Periodika Prenumeration. Om du vill dubblera en titel i periodika-modulen för att kunna ange olika leverantörer så kopieras nu också utgivningsplanen. Gå till fönstret Periodika - Prenumeration och fliken Titel. Ange en annan leverantör och klicka på Lägg till så kopierias befintlig titel till ny leverantör. När du sedan klickar på Generera har regelverket kopierats och du har fått med dig utgivningsplanen till den dubblerade titeln NYHET! Periodika, prenumeration. Nu kommer det en varning i samband med borttagning av ett specifikt nummer i en utgivningsplan, om det finns registrerade exemplar med koppling till aktuellt nummer. Det kommer också en varning både om man försöker ta bort den årsvisa posten när det finns registrerade exemplar Periodika Prenumeration. Fältet för Lokal anmärkning i fliken Titel har utökats för att få plats att skriva in mer information Periodika, prenumeration. Ändra Årsvis information, fältet Överföringsdatum är borttaget eftersom funktionen för XML Kontoöverföring i Perioda tagits bort i tidigare version NYHET! Periodika Ankomstregistrering. Det är nu tydligt i fönstret Periodika Ankomstregistrering vilka nummer som har blivit ankomstregistrerade. I utgivningsplanen är numrena markerade med en grön prick om alla prenumerationer är registrerade och/eller lokaliserade. Är en delmängd registrerade och/eller lokaliserade är numrena markerade med en röd prick NYHET! Periodika Ankomstregistrering. Nu kan du se en anmärkning på prenumerationen i fönstret Ankomstregistrering utan att högerklicka. Anmärkningen som visas är den som heter Anmärkning, pren Periodika Ankomstregistrering. Fokus ges nu åter till Registrera-knappen när framsökning resulterar i en utgåva som är dags att ankomstregistrera Periodika Förseningspåminnelse Man kan nu söka fram underlag för förseningspåminnelser baserat på prenumerationer knutna till viss enhet/avdelning och även utifrån det tidsintervall tidskrifterna borde anlänt. Träfflistan är utökad med mer information för att även kunna vara ett underlag för uttag av listor för vidare bearbetning. Det går även bra använda detta fönster för att få fram information om prenumerationerna och spara detta till Excel för vidare bearbetning Periodika Prenumeration. Fliken Prenumeration, klicka på Ändra. Fältet Nästa beställning är borttaget eftersom det inte används. 15

16 Webbklienten BOOK-IT Flex 112. NYHET! Tilläggsmodul: Nu finns det en webbklient med cirkulationsfunktioner (utlån, omlån, återlämning) och låntagarhantering samt Katalog (Sökning, exemplarhantering) och reservationshantering. Plocklistorna är dynamiska, plockade titlar försvinner och nya titlar tillkommer vid ny sökning. Genom att markera en viss rad visas information om exemplar, hämtställe etc. Genom att klicka på ett exemplarnummer blir detta återlämnat=infångat. Vid ny sökning är reservationen inte längre med i listan. Läs mer i Funktionsbeskrivningar BOOK-IT 8.0. BOOK-IT Eco för externa räkningar 113. NYHET! Tilläggsmodul: BOOK-IT kan integreras mot affärssystem så att när räkningar genrerats så väljer man att skicka informationen direkt till externa ekonomisystem. Skulden kan därefter inte betalas i BOOK-IT. När betalning registrerats i det externa systemet tas aktuella lån bort från BOOK-IT och exemplaren får status Betald räkning. Dessa exemplar kan gallras, utan att först återlämnas. Om exemplar på räkning återlämnas kan information om detta skickas till det externa systemet, om så önskas. Via en cirkulationsparameter går det att förbjuda återlämning av räkningsexemplar. När modulen öppnas tillkommer behörighet för grunddatafönstret Cirkulation Extern ekonomisystem för inställningar för överföringsinformation. Läs mer i Funktionsbeskrivningar BOOK-IT 8.0. Arena/BOOK-IT PUB 114. Beståndsvisning. Nu går det att visa alla enheter "ihopfällda" med ett plustecken i beståndsvisningen. Om bibliotekets Arena idag visar alla enheter expanderade direkt, d.v.s att de visas med ett minustecken framför namnet, ska du avmarkera kryssrutan "Expandera bestånd" i inställningarna för katalogpostportleten för att kunna se den nya funktionaliteten. På användaren, fliken Webb, allmänt, kan du ställa in om den översta organisationsnivån (KO) ska visas i beståndet eller ej. OBS denna måste visas om du använder enhetsgrupper i Arena Skaffa lånekort. Nu fungerar det fullt ut att anmäla sig som ny låntagare, även om inställningen för Giltighetstid (i Organisationsstrukturer) är 0 dagar. Meddelande ges att registreringen gick bra, och att biblioteket ska kontaktas för att aktivera kortet. Arena/BOOK-IT PUB version krävs Skaffa lånekort. Förvalt hämtställe i Skaffa lånekort fungerar nu även för enhetsgrupper

17 117. Skaffa lånekort. Nu är det tillåtet med : (kolon) i Gatuadress i formuläret skaffa lånekort i BOOK-IT PUB och Arena Reservationer. Eftersom periodikareservationer är så komplexa kan systemet inte räkna ut köplats i samband med reservation. Därför visas istället en text som anger att köplats inte kan anges Omslagsbilder. Nu rensas alla tecken utom siffror och bokstaven X bort ur länken som gör att omslagsbilder visas. Poster från Libris innehåller ofta (inb.) efter ISBN, och det gjorde att länken till AdLibris omslagsbilder inte fungerade Fasetter. Flerledade ämnesord från fält 690, 651, 655 och 695 visas nu korrekt i fasetterna i BOOK-IT PUB och Arena Mina lån. Nu skickas rätt status från BOOK-IT till Arena för exemplar där påminnelse eller räkning skickats ut och de då inte får lånas om. Statusen visas i Mina lån som COPYISRECALLED fram till att Arena uppgraderats till version 2.7 då en svensk text istället kommer att visas. Finns i BOOK-IT Mina uppgifter. Nu visas inloggad låntagares alla förnamn under Mina uppgifter, inte endast det första förnamnet Arena. Ändringar har gjorts för att förbättra prestanda för bibliotek med många enheter och bibliotek som använder tilläggsmodulen enhetsgrupper i Arena Web services 124. Onlinebetalning. Nu finns det möjlighet att använda minimibelopp för onlinebetalning i BOOK-IT Web services. Anges i grunddatafönstret Organisationsstrukturer. Ännu inte implementerat i Arena Validering. Nu valideras fälten personnummer, e-postadress och telefonnummer vid inmatning i formulär. Meddelanden visas om det inte är korrekt Spärrad låntagare. Nu skickas information om att en låntagare är spärrad, d.v.s. om den har röd signal och stoppstyrning gäller Transaktionsstatus: Nu ges meddelanden som motsvarar dem som ges i BOOK-ITklienten om t.ex. varför en reservation inte går att genomföra. Parametern plainmessage skickas ut för meddelandena addreservation, Loans, renewloan, overdueloans, checkout, checkouttest Antal utlån. Nu går det att få information om hur många gånger en titel har varit utlånad per år. 17

18 129. Antal utlån. Nu går det att få information om antal utlån per titel per valt tidsintervall träff. Nu ger även anrop med format=proprietary felkod cataloguerecordnotfound när katalogpost saknas. (Oberoende av vilket redigeringsformat som används) Beståndsvisning. När parametern 'allholdingsrequired' är satt till true ignoreras nu parameter 'holdingid' om denna är angiven. (Oberoende av vilken beståndsfiltrering som görs) Z NYHET. Integration av RFID i BOOK-IT-klienten. Nu behöver de bibliotek som använder Bibliothecas RFID-plattor BiblioStaff inte längre ha programmet RFIDIF igång vid cirkulation och exemplarhantering i BOOK-IT. BOOK-IT-klienten känner av att en platta är tillkopplad och i de fall ett fönster har ett fält där en etikett kan läsas in markeras fältet med en streckad ram. Markören behöver inte vara ställd i rätt fält utan så snart det finns ett fält med streckad ram kan man lägga boken på plattan och fältet fylls med numret från chipet. För att konvertera behöver man dock fortfarande använda RFIDIF Offline. Förbättrad hantering av offlinetransaktioner från automater. Lån som tidigare ej lånats ut och hamnat på fellista blir nu utlånade istället när automaterna återfår online-läge. Det gäller t ex lån som normalt stoppas pga max antal lån uppnåtts eller ej får lånas enligt parametern Utlåningsstyrning. Lån som har lånats ut i offline-läge får markering på exemplaret om detta. Därmed blir det lättare att förstå varför lån kan ha genomförts mot regelverket RFID: Felet med att det inte gick att läsa flera exemplar samtidigt med en RFID-platta i fönstret Utlån är löst (iversion ). 18

AXIELL SVERIGE AB. Versionsbeskrivning LIBRA.SE. Version 7.1

AXIELL SVERIGE AB. Versionsbeskrivning LIBRA.SE. Version 7.1 AXIELL SVERIGE AB Versionsbeskrivning LIBRA.SE Version 7.1 Versionsbeskrivning 7.1 Denna versionsbeskrivning utgår från förändringar i relation till version 6.7.5/7.0 Allmänt 1. Vissa långsamma rutiner

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4 Nationella 2.4 Innehållsförteckning 1 INLEDNING 5 1.1.1 Allmänt... 5 1.1.2 Handbokens målgrupp... 5 1.1.3 Konventioner i handboken... 5 1.1.4 Säkerhet... 5 1.1.5 Att arbeta i en webbläsare... 6 1.1.6 Behörighet...

Läs mer

Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare

Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare Innehåll Inledning 2 Börja att använda FC.BatchAssist 2 Säkerhetskopiera 2 Inställningar 3 Uppdatera med aktuella FC-konton 4

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Dantek BiblioMatik. Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014

Dantek BiblioMatik. Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014 Dantek BiblioMatik Build 677 Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014 Version 1 Copyright 2014 by Dantek AB Dantek bibliomatik build 677

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Manual Winbas Business Online

Manual Winbas Business Online Manual Winbas Business Online 1. Varför Winbas webshop? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1 Tilläggstjänster ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Första start av SHOPsync 2 3 Inställningar för Visma Administration 5 4 Inställningar för Visma Avendo 17 5 Övriga inställningar i webbutiken

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

EFT Jakt installations och användarinstruktion

EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion... 1 Inledning... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Att starta programmet första gången... 6 Registrering

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR

NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR Oslo, oktober 2013 1. utgåvan All information i den här dokumentationen kan ändras utan förvarning, och representerar inte en förpliktelse från producenten. Allt material i dokumentationen

Läs mer

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5 STR Service AB astra Modulen KASSA Version 1.5 1 Allmänt om Kassan Syftet med astra Kassa är att skapa ett så enkelt system som möjligt för att hålla ordning på ditt företags kontanta medel samt dina kunders/elevers

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING...

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING... INLEDNING INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Byrå 1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 2.1 Effektiv redovisning/ verifikatsregistrering...4 2.1.1 Översikt över verifikatsregistreringsfönstret...4

Läs mer

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Det känns väldigt roligt att äntligen få släppa version 2012.Q3 av 3L Pro till er. I den här versionen har vi sedan i våras arbetat mycket med att modernisera utseendet

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Mamut Academy Grundkurs Hemsida och E-handel

Mamut Academy Grundkurs Hemsida och E-handel Grundkurs Hemsida och E-handel Mamut Academy 2002 Mamut AB. Alla rättigheter förbehålles. Mamut AB och Mamut Business Software är registrerade varumärken för Mamut ASA. Manualen är producerad vid MamutPress

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11 Innehåll Redovisning 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 Syfte 3 Redovisningsmodulen 3 Kommunikation 4 Funktioner i redovisningsmodulen 5 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 Formuläret Registrera verifikation

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 20000302

Nyhetsbrev Exder 20000302 Sida 1 av 8 Nyhetsbrev Exder 20000302 Sedan vi släppte den förra versionen av Exder i början av december har vi fokuserat på att förbättra många mindre punkter och vi har inte egentligen utvecklat några

Läs mer