Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1"

Transkript

1 Lund 23 februari 2015 Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Detta är en steg för steg-handledning för att underlätta arbetet med att bearbeta årsstatistiken i BOOK-IT. Anvisningarna ska ses som ett förslag på hur ni ur BOOK-IT får ut svar till KB:s enkät. I årsstatistiken används objektkodsgrupper. I fönstret Grunddata Statistik Objektkodsgrupper måste inställningar göras innan årsstatistiken genereras eftersom grunduppsättningen i BOOK-IT inte överensstämmer med uppdelning av medietyper i KB:s frågeformulär. Ett hjälpavsnitt om grunddatafönstret Objektkodsgrupper finns på sid 2. Genom att skapa enhetsgrupper förenklas redovisningen för kontoorganisationer som innehåller mer än en statistikenhet, exempelvis där flera kommuner ingår i en och samma kontoorganisation alternativt där skolbibliotek som inte är integrerade med folkbiblioteket ingår. Eventuella enhetsgrupper måste skapas innan generering av årsstatistiken. Ett hjälpavsnitt om grunddatafönstret Enhetsgrupper finns på sid 2. Viktigt att tänka på innan ni ger er i kast med uppgiften är att kontrollera att systemparametern STAT_URL är korrekt. Den skall inledas med serverns namn, ex: (eller../bookitx/ om ni kör i multiserver), där <hostname> ersätts med webb-serverns namn (och x ersätts med siffran i ert schema). Observera att parametern avslutas med ett snedstreck / Genereringen av årsstatistiken bör göras i början av året, eftersom gallrade exemplar försvinner retroaktivt ur beståndsstatistiken. Utlånsstatistiken påverkas däremot inte av gallringar. Om ni redan har följt tidigare anvisningar och rättat upp objektkodsgrupperna samt, vid behov, sett över enhetsgrupperna kan ni hoppa över sid 2-3 i denna anvisning och fortsätta till sid 4 för att få hjälp med BOOK-IT-specifika frågor i enkäten för år Lycka till med arbetet. Vänliga hälsningar, Axiell Sverige BOOK-IT 1

2 Objektkodsgrupper Innan du genererar årsstatistiken behövs en översyn av grupperingen av objektkoder. Detta görs i fönstret fönstret Grunddata Statistik Objektkodsgrupper. Här kan du fritt döpa om grupperna och ändra grupperingarna så att de stämmer överens med det som efterfrågas. Några nya objektkodsgrupper behövs. (Läs mer om Objektkodsgrupper i BOOK-IT hjälpen.) Gruppera förslagsvis enligt följande: Objektkodsgrupper Nytt namn Objektkoder Bild K*, E, F Böcker, tidningar och tidskrifter A, AB Cd-rom, spel och kurser Interaktiva medier M, IN, IO, LC, LO E-böcker, E-musik L, LR Film Film, TV, Radio G* Ljudböcker I* (inte IA, IB, IC, IX, IZ) Manuskript B, C, D, Mikrografiska dokument H Musik J* Talböcker IA, IB, IC IX, IZ Övrigt Övriga objektkoder Enhetsgrupper Om din kontoorganisation innefattar bibliotek i olika kommuner eller med olika huvudmän kan du förenkla arbetet med årsstatistiken i BOOK-IT genom att gruppera enheter i grunddatafönstret Enhetsgrupper. Enhetsgrupperna kan användas bl.a. vid statistikuttag i fönstren Statistik och Årsstatistik. Enhetsgruppering ska vara gjord innan du genererar årsstatistiken. För att kunna ta ut statistik för en enhetsgrupp måste du vara inloggad på aktuell enhetsgrupp. Gå till Arkiv Byt cirkulationsställe. (Läs mer om enhetsgrupper i BOOK-IT-hjälpen.) Generering av årsstatistiken Utan särredovisning Välj: Administration Årsstatistik Generera (Välj Enhetsgrupp) Ange år: Radioknappen Utan särredovisning är markerad, detta innebär att du får hela kontoorganisationens - alternativt en enhetsgrupps - samlade siffror. Utför genereringen av Årsstatistiken. Därefter väljer du menyalternativet Administration Årsstatistik Visa. Om du har genererat årsstatistik för enhetsgrupp väljer du aktell/aktuella enhetsgrupp(er) en i taget. Ett e-postmeddelande om att genereringen är färdig skickas till den e-postadress som är angiven för inloggad användare. Klicka på Kalkylark, spara som ett Exceldokument (döp det till namn.xls eller namn.xlsx) på lämplig plats på din egen dator eller på nätverket. 2

3 Med särredovisning Använd denna om du vill redovisa årsstatistiken separat för en eller flera enheter i kontoorganisationen. Välj: Administration Årsstatistik Generera Ange år: 2014, markera radioknappen Med särredovisning. Utför genereringen av Årsstatistiken. Ett e-postmeddelande om att genereringen är färdig skickas till den e-postadress som är angiven för inloggad användare. Därefter väljer du menyalternativet Administration Årsstatistik Visa. Klicka på Kalkylark, spara som ett Exceldokument (döp det till namn.xls eller namn.xlsx) på lämplig plats på din egen dator eller på nätverket. 3

4 Förslag på tillvägagångssätt för statistikredovisning Observera att här nedan finns tips endast för frågor som kan besvaras med uppgifter från BOOK-IT. 10. Bestånd nyförvärv För kolumnen Fysiskt bestånd: se Årsstatistikprofil Exemplar Objektkodsgrupp KB BOOK-IT Statistikprofil Böcker med skriven text Böcker, tidningar och tidskrifter (- 1) - Antal kursböcker Värdet är okänt (2) Ljudböcker Ljudböcker Talböcker, Daisy Talböcker Tidskrifter, periodika Sök i Expertsök eller i Periodika-modulen (3) Tidningar Sök i Expertsök eller i Periodika-modulen (4) Musik Musik Film, TV, Radio Film, TV, Radio Mikrografiska dokument Mikrografiska dokument Bild, grafiska och kartogr. Bild Manuskript Manuskript Interaktiva medier Interaktiva medier Övriga medietyper Övrigt 1. Böcker, tidningar och tidskrifter: Summan minus summorna för Tidskrifter och Tidningar Tidskrifter - Mängd exemplar: i/pu INTE ä*/hy k-org.kod /av Tidskrifter - Mängd exemplar: (ä*/hy eller veckotidning) k-org.kod /av OBS! Tidskrifter, periodika samt Tidningar: sökning på enhetskod ger träff på alla enheter som har exemplar, därför måste ni välja ägande enhet om sökning ska göras per enhet. 2. (Om inte det finns utpekad cirk.kategori eller placering för kursböcker.) 3. Tidskrifter, periodika (löpande titlar): Sök i Expertsök på i/pu INTE ä*/hy INTE veckotidning 2014/dt k-org.kod /av alternativt i Periodikamodulen: INTE ä*/hy INTE veckotidning + Avdelningsfilter 4. Tidninga, dagstidningar (löpande titlar): Sök i Expertsök på (ä*/hy eller veckotidning) 2014/dt k-org.kod /av alternativt: (ä*/hy eller veckotidning) 2014/dt k-org.kod /av alternativt: (ä*/hy eller veckotidning) löpande/dt k-org.kod /av alternativt Alternativt i Periodikamodulen: (ä*/hy ELLER veckotidning) + Avdelningsfilter 4

5 (Observera att detta är ett förslag för att få en ungefärlig uppdelning mellan Periodika och tidningar. Det finns inget exakt sätt att skilja så länge ni inte har egna cirkulationskategorier för de två olika typerna.) För kolumnen varav fysiskt nyförvärv: se Årsstatistikprofil Nya ex Objektkodsgrupp Upprepa enligt ovan (för Tidskrifter och Tidningar anges antal nya löpande titlar av respektive typ). För kolumnen Bestånd av elektroniska titlar: Se Årsstatistikprofil Exemplar Objektkodsgrupp Böcker med skriven text Expertsök: LR/ob INTE mus/sp INTE i/pu Antal kursböcker Informationen går inte att få ur BOOK-IT 1 Ljudböcker Expertsök: LR/ob eljudbok Tidskrifter, periodika Expertsök: LR/ob: i/pu INTE ä*/hy org.kod /av Tidningar Expertsök: LR/ob ä*/hy org.kod /av Musik LR/ob mus/sp Interaktiva medier Interaktiva medier Övriga medietyper Övrigt Fråga 11. Specialfrågor Bestånd av tryckta böcker för barn och unga: Se Årsstatistikprofil Exemplar Åldersklass Fack/Skön Objektkodsgrupp Summera Barnmedia, Facklitteratur Böcker + Barnmedia, Skömlitteratur Böcker Antal nyförvärv av tryckta böcker etc för barn och unga: Se Årsstatistikprofil Nya ex Åldersklass Fack/Skön Objektkodsgrupp Summera Barnmedia, Facklitteratur Böcker + Barnmedia, Skönlitteratur Böcker Antal utlån av tryckta böcker etc för barn och unga: Se Årsstatistikprofil Lån Åldersklass Fack/Skön Objektkodsgrupp Bestånd av skönlitteratur, tryckta böcker. SAB-signum H: Se Årsstatistikprofil Exemplar Åldersklass Fack/Skön Objektkodsgrupp Summera Barnmedia Skönlitteratur Böcker och Vuxenmedia Skönlitteratur Böcker Antal referensexemplar: Se Årsstatistikprofil Exemplar Cirk.kat. Välj Ej hemlån, Referens eller dyl. Bestånd av medier för personer med läsnedsättning: Se KB:s anvisningar i formuläret. Det är svårt att få ut rätt bestånd i BOOK-IT. 5

6 Förslag: Se fråga10: Talböcker I Mängd exemplar: Sök på ab/ob (gäller punktskrift) Sök på Stor stil eller (lättläst inte j/bn) eller äppelhylla etc Utlån av medier för personer med läsnedsättning: Se KB:s anvisningar i formuläret. Det är svårt att få ut rätt utlån i BOOK-IT. Se Årsstatistikprofil Lån Låntagarkategori (för t.ex. Talbokslåntagare) alternativt Se under rubrik Lån inkl. oms. / objektkodsgrupp Talböcker Fråga 12. Hur många titlar av medier på olika språk Om du följde anvisningarna under Allmän information på vår supportsida har du redan tagit ut denna information. Om inte gör enligt följande: Titlar För att få fram beståndet av titlar på olika språk ska du skapa en statistikprofil för detta under förutsättning att det gäller hela konto-organisationen. Gå till Grunddata Statistik Statistikprofiler Skapa en Exemplarstatistikprofil. Välj variabeln Språk och Objektkodsgrupp i Grupperbara fält Välj variabeln Titlar i Visningsbara fält. Klicka OK och sedan Spara. Kör profilen i fönstret Administration Statistik för hela kontoorganisationen för dagens datum. Spara som kalkylark. Summera totalt, samt raderna för Svenska, Finska, Tornedalsfinska, Jiddish, Romani, Nordsamiska, Sydsamiska, Lulesamiska och Samiska. Antal titlar på fysiska medier. Antal titlar på svenska språket: Summera alla rader för Svenska, förutom Objektkodsgrupp E-böcker, E-musik. Antal elektroniska titlar. Antal titlar på svenska språket: Se Svenska och Objektkodsgrupp E-böcker, E-musik. Antal titlar på fysiska medier. Antal titlar på nationella minoritetsspråk: Summera alla rader - förutom Objektkodsgrupp E-böcker, E-musik - för Finska, Tornedalsfinska, Jiddish, Romani, Nordsamiska, Sydsamiska, Lulesamiska och Samiska. Antal elektroniska titlar. Antal titlar på nationella minoritetsspråk: Summera alla rader - för Objektkodsgrupp E-böcker, E-musik - för Finska, Tornedalsfinska, Jiddish, Romani, Nordsamiska, Sydsamiska, Lulesamiska och Samiska. 6

7 Antal titlar på fysiska medier. Antal titlar på utländska språk: Summera alla rader förutom språken ovan och musikalier, och förutom Objektkodsgrupp E-böcker, E-musik. Antal elektroniska titlar. Antal titlar på utländska språk: Summera alla rader förutom språken ovan och musikalier, för Objektkodsgrupp E-böcker, E-musik. Antal titlar på fysiska medier. Totalt antal titlar. Räkna bort summan nedan för E-böcker, E-musik från totalsumman Antal elektroniska titlar. Totalt antal titlar. Summera alla rader för E-böcker, E-musik. Om redovisning ska göras för valda enheter ska du istället söka på respektive enhets bestånd i Expertsök: <enhetskod>/av <enhetskod>/av LR/ob <enhetskod>/av swe/sp. <enhetskod>/av swe/sp. LR/ob <enhetskod>/av + Filterinställning för språk: markera Finska, Tornedalsfinska, Jiddish, Romani, Nordsamiska, sydsamiska, Lulesamiska och Samiska. <enhetskod>/av + LR/ob Filterinställning för språk: markera Finska, Tornedalsfinska, Jiddish, Romani, Nordsamiska, sydsamiska, Lulesamiska och Samiska. Notera sökresultaten för varje enhet. 7

8 Fråga 14. Frågor om utlån, omlån och användning För att få fram lån, utan omlån, ska du skapa en statistikprofil för att kunna särredovisa omlånen. Gå till Grunddata Statistik Statistikprofiler Skapa en Exemplarstatistikprofil. Välj variabeln Objektkodsgrupp i Grupperbara fält Välj variabelerna Lån inkl. oms. samt Omsättningar i Visningsbara fält. Klicka OK och sedan Spara. Årsstatistik för år 2014 Kör profilen i fönstret Administration Statistik för kontoorganisationen/enhetsgrupp för Spara som kalkylark. Fyll i formuläret enligt anvisningarna i Fråga 12, med undantag för Fysiska böcker, Tidskrifter samt Tidningar. För att kunna särskilja böcker från tidningar och tidskrifter krävs att ni har egen cirkulationskategoir för tidningar resp. tidskrifter. Se Årsstatistikprofil Lån inkl. omsättningar Cirk.kat. Dra ifrån siffran för cirk.kat. Tidskrifter och Tidningar från objektkodsgrupp Böcker, tidningar och tidskrifter. Fråga 16. Hur många fjärrlån gjordes (ej omlån) Fjärrutlån För att få fram fjärrutlån, utan omlån, ska du skapa en statistikprofil för att kunna särredovisa fjärrutlånen utan omlånen, under förutsättning att ni har en låntagarkategori för svenska och en för utländska bibliotek. Gå till Grunddata Statistik Statistikprofiler Skapa en Exemplarstatistikprofil. Välj variabeln Låntagarkategori i Grupperbara fält Välj variabelerna Lån inkl. oms. samt Omsättningar i Visningsbara fält. Klicka OK och sedan Spara. Kör profilen i fönstret Administration Statistik för kontoorganisationen/enhetsgrupp för Spara som kalkylark. Antal fjärr(ut)lån inom Sverige Se låntagarkategori Bibliotek inom Sverige Antal fjärr(ut)lån utanför Sverige Se låntagarkategori Bibliotek utanför Sverige 8

9 Fjärrinlån För att få fram fjärrinlån, utan omlån, gör du såhär: Välj Fjärrlån Statistik Ange datum fr.o.m och t.o.m Välj Bibliotekstyp: Alla (alternativt Leverantör Alla, om ni inte har använt grundddatafönstret Allmänt Bibliotekstyp för Svenska resp. Utländska bibliotek. (Klicka på Kalkylark om varabeln Leverantör har använts.) Summera kolumnerna Ank. vanlig, Ank. ej hem samt Ank. kopior för Svenska resp. utländska bibliotek. Fråga 17. Användningen av den elektroniska delen av samlingen Endast bibliotek som har ehub kan få ut information om e-bokslån i BOOK-IT. Tänk då också på att ehub-lånen inte sträcker sig över hela Antal nedladdningar Se Årsstatistikprofil Lån inkl oms. Cirk. Kat. Se E-media. Fråga 19. Aktiva låntagare Antal aktiva åntagare uppdelat på kvinnor/män och institutioner Gå till Grunddata Statistik Statistikprofiler Skapa en statistikprofil för Aktiva låntagare. Välj variabeln Kön och Åldersgrupp (om er åldersgruppsindelning är < 18, annars välj Ålder) i Grupperbara fält Välj variableln Aktiva låntagare i Visningsbara fält. Klicka OK och sedan Spara. Kör profilen i fönstret Administration Statistik för kontoorganisationen/enhetsgrupp för Spara som kalkylark. Summera Kvinnor, Män och Odefinierade. Summera Ålder / Åldersgrupp <18. 9

Övergripande beskrivning

Övergripande beskrivning Axiell ehub 1 Innehåll Övergripande beskrivning... 4 Koppling mot Elib... 5 Katalogposter... 5 Katalogposter från BTJ... 5 Katalogposter från LIBRIS... 6 Inställningar i BOOK-IT för posthämtning från LIBRIS...

Läs mer

BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes 2015-02-16

BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes 2015-02-16 2015-02-16 BOOK-IT VERSION 8.0 Release notes Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se 2

Läs mer

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström Rebusmöte 2013 04 17 Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström ReBUS gruppens prioriterade punkter med kommentarer 11 & 35

Läs mer

Bibliotek i Kristianstad

Bibliotek i Kristianstad Bibliotek i Kristianstad Statistik Teknik. Projektrapport Roland Persson, Tore Torngren Projektledare 2014-03-26 2 Innehåll Bibliotek i Kristianstad... 3 1. Inledning... 3 2. En gemensam statistikenkät.

Läs mer

Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009

Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009 Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009 Gäller följande offentligt finansierade bibliotek: (observera att vissa definitioner endast gäller för vissa bibliotekstyper)

Läs mer

Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009

Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009 Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009 Gäller följande offentligt finansierade bibliotek: (observera att vissa definitioner endast gäller för vissa bibliotekstyper)

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Riktlinjer för webbtexter

Riktlinjer för webbtexter Riktlinjer för webbtexter Riktlinjer för webbtexter I det här materialet ingår webbtexter och riktlinjer för hur du kan skriva webbtexter, så att de blir konsekventa och tydliga. Texterna kan du använda

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Dantek BiblioMatik. Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014

Dantek BiblioMatik. Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014 Dantek BiblioMatik Build 677 Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014 Version 1 Copyright 2014 by Dantek AB Dantek bibliomatik build 677

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... Hantverksdata Entré Lathund Nytt Bokföringsår i Entré Innehåll LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... - 1 - Varje år... - 1 - Skapa ett nytt redovisningsår... - 1 - Föra över Utgående balanser... - 1 - Vid

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Bibliotek 2011. Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek

Bibliotek 2011. Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek Bibliotek 2011 Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek Biblioteksstatistik 2011 Denna publikation är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: förslag inför Bibliotek 2013

Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: förslag inför Bibliotek 2013 - 1 - Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: förslag inför Bibliotek 2013 Reviderad 2011-02-01 Inledning och kommentarer Arbetsgruppen för regler och avgifter har bestått av: Britta Bergman,

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

ALEPH ver. 16. Lån. Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping

ALEPH ver. 16. Lån. Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 1 2. VERKTYGSFÄLT... 1 2.1 tagarverktygsfält... 1 2.2 Exemplarverktygsfält... 2 3. LÅNTAGARE... 2 3.1 Sök låntagare... 4

Läs mer

Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: Bibliotek 2013, version 5 Reviderad 2011-05-25

Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: Bibliotek 2013, version 5 Reviderad 2011-05-25 1 Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: Bibliotek 2013, version 5 Reviderad 2011-05-25 Kommentarer Regeldokumentet har processats fram sedan oktober 2010 och föreligger nu i sin 5:e version.

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Elektronisk fakturahantering (EFH) Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår.

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår. Redovisning Bokföringsår 2 Kontoplan 2 Kostnadsställe 4 Fördelningskonto 5 Rapportgenerator 7 Bygg egna rapporter 11 Verifikationsregistrering 14 Bokföringsorder till verifikat 15 Huvudbok 17 Verifikationslista/Dagbok

Läs mer

AXIELL SVERIGE AB. Versionsbeskrivning LIBRA.SE. Version 7.1

AXIELL SVERIGE AB. Versionsbeskrivning LIBRA.SE. Version 7.1 AXIELL SVERIGE AB Versionsbeskrivning LIBRA.SE Version 7.1 Versionsbeskrivning 7.1 Denna versionsbeskrivning utgår från förändringar i relation till version 6.7.5/7.0 Allmänt 1. Vissa långsamma rutiner

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (20) 502

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (20) 502 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll KomMed Medlemssystem Användarhandledning 140902. V11. Senaste version av detta dokument hittar du på KomMeds startsida. Innehåll 1. Att komma igång... 2 1.1 Inloggning... 2 1.2 KomMed arbetsyta... 3 1.3

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer