AXIELL SVERIGE AB. Versionsbeskrivning LIBRA.SE. Version 7.1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AXIELL SVERIGE AB. Versionsbeskrivning LIBRA.SE. Version 7.1"

Transkript

1 AXIELL SVERIGE AB Versionsbeskrivning LIBRA.SE Version 7.1

2 Versionsbeskrivning 7.1 Denna versionsbeskrivning utgår från förändringar i relation till version 6.7.5/7.0 Allmänt 1. Vissa långsamma rutiner I version och 7.0 i kombination med Windows 7, så har vissa rutiner tagit väldigt lång tid att öppna. Bland annat så har Gemensamma register varit drabbade. Nu är en rättning för detta problem implementerat i alla rutiner i LIBRA.SE. Katalog/bestånd 2. Visning av fortsättningsarbeten i läsordning Önskemål har länge funnits om att kunna presentera fortsättningsarbeten i läsordning på ett bättre sätt an vad som är fallet enligt gängse katalogiseringsregler. I version 7.1 har en ny funktionalitet skapats för detta. Vi använder samma metodik som sedan tidigare kunnat användas för att arbeta med bidragskatalogisering. Ett fortsättningsarbete visas på följande sätt i katalogen: (Första delen i verket) (Genom att klicka på +-tecknet) Axiell Sverige AB 2014 Sid 1 av 9

3 (Annan än första del i verket) För att skapa kopplingen mellan verket gör man på följande sätt: 1. Sök upp del ett i verket och notera eller kopiera Katalogid. 2. Sök upp del två i verket 3. Öppna katalogiseringen Ctrl+O 4. Öppna redigering av 00-fälten Ctrl+O 5. Klicka på fliken h-fortsättningsarbete 6. Skriv eller klistra in katalogid från första delen i fältet Fortsättningsarbete första titel 7. Skriv 02 i fältet Nummer i läsordning 8. Spara Fortsätt sedan på samma sätt med förjande delar. Ändra enbart nummer i läsordningen. OBS! För bibliotek med bibliografisk försörjning från BURK är förfarande ännu enklare. Det räcker med att söka upp del 2, 3 osv. och gå till fliken h- Fortsättningsarbete och spara posten för att länk ska uppstå. För att detta ska fungera krävs att posterna innehåller ett särskilt fält i MARC-posten som ser ut ungefär så här: $2BURK IV$b d6$o02 Fältet inleds alltid med 886 och de två sista siffrorna anger nummer i läsordning. Saknas detta fält, vilket det kan göra i t.ex. äldre poster, måste registreringen göras som beskrivs ovan. 3. Justerad validering Valideringen av MARC-fält 264 $a är rättad och fältet hanteras korrekt. Fältet är också upprepningsbart. 4. Felräkning av bestånd Om ett exemplar har haft en särskild statusmärkning och samtidigt varit På väg har det orsakat felaktig uppgift om antal exemplar. Det är nu rättat. 5. Visningsfel på aviserade titlar. Om en katalogpost har flera exemplar med olika hyllsignum eller lokala placeringar så har det tidigare blivit en etta på varje rad även fast det bara är ett exemplar som är aviserat. Det har också gett effekten att det har sett om som att även de exemplar som är inne har sett ut som att de är utlånade. Detta är nu rättat och visningen sker på ett korrekt sätt i beståndet. 6. Automatisk återlokalisering Om funktionen för tillfällig omlokalisering används så fungerar nu återlokaliseringen automatiskt så snart exemplaret återlämnas på den ursprungligen ägande enheten om detta sker efter passerat slutdatum för den tillfälliga omlokaliseringen. 7. Knapphändiga poster i Bokhandel Online Beställningsposterna som levererats från e-bokhandlarna har varit så rudimentära att de Axiell Sverige AB 2014 Sid 2 av 9

4 inte varit sökbara i OPAC/Arena förrän de bibliografiska posterna har levererats. Detta är nu löst genom att vi lägger till nödvändig information i beställningsposten vilket gör dem sök- och reserverbara med en gång. 8. Skydd och filter vid postimport Vid import av katalogposter via SRU/SRW har inte funktionerna för filter och skydd fungerat helt som de flesta önskar. Rutinen är nu modifierad och fungerar på följande sätt: Filter innebär att angivet fält vid import inte importeras. Skydd innebär att innehållet i ett angivet fält skyddas för överskrivning och att ett redan registrerat värde inte dubbleras. Skydd kan nu sättas på delfältsnivå. 9. Uppdatering av BURK-poster justerad Om en existerande katalogpost med BURK-nummer har saknat de två sista kontrolltecknen har inte uppdatering av posten fungerat. Nu har en andra kontroll lagts till för att säkerställa att poster uppdateras även om kontrolltecken saknas. 10. Återlämningsdatum visas åter på exemplar där räkning skickats På grund av skillnader i önskemål mellan Sverige och Finland togs i tidigare version bort uppgift om återlämningsdatum bort från fliken c-bestånd i katalogsökningen. Den är nu åter på plats i installationer i Sverige. 11. Katalogsökning och avdelningar I Avancerad sökning sker en begränsning av de avdelningar som visas som alternativ om man i första steget har valt att filtrera på enhet. 12. Katalogisering-fältordning För bibliotek som önskar påverka fältordningen t.ex. för att styra ordningen som ämnesord visas kan nu göra det. Markera den rad som det nya fältet ska placeras ovanför och ge kortkommando Ctrl + och ett tomt fält öppnas för registrering. OBS! Gäller fält med samma fältkod. Fält kan inte tvingas in i fel ordning! 13. Framsökning av katalogposter utan bestånd En särskild rutin för att söka ut katalogposter som saknar bestånd har skapats. Sökningen ignorerar poster som ska finnas utan bestånd, t.ex. elektroniska media, artiklar, bidrag och länkar. Syftet är att ge möjlighet att i nästa steg ta bort dessa. Rutinen finns under Verktyg, Hämta katalog-id. Rutinen ger möjlighet att förfina sökningen, t.ex. via posternas datering. Klicka på Hämta och sedan resultat visas, på Stäng. Framsökta poster finns nu som ett vanligt sökresultat. Om så önskas kan posterna sedan tas bort via Global ändring. Låntagarregister 14. Utskrift av låntagares tidskrifter För bibliotek som har tidskrifter på Cirkulation, Distribution eller förmedling har nu möjlighet skapats att skriva ut önskade tidskrifter, t.ex. inför en kommande prenumeration. Urval på datum har lagts till i låntagarregistrets flik 7-Tidskrifter. 15. Låntagarsök för Meröppet För bibliotek med Meröppet finns nu en funktion för sökning i låntagarregistret som gör det möjligt att söka fram låntagare med behörighet för Meröppet på vald enhet. 16. Automatisk borttagning av spärr En spärr som har skapats automatiskt när låntagare fått påminnelser tas nu också automatiskt bort när sista exemplar på en påminnelse tas bort. OBS! Gäller enbart spärrar som har kommit till efter att version 7.0 eller senare har installerats! Axiell Sverige AB 2014 Sid 3 av 9

5 17. Ta bort låntagare med cirkulationslistor Om en låntagare varit knuten till en cirkulationslista har detta förhindrat borttag av låntagaren. Nu tas en låntagare bort från eventuella cirkulationslistor om låntagaren tas bort. 18. Registrering av mobilnummer En kontroll har införts för mobilnummer som innebär att de inledande tecknen måste vara 07 för att undvika att andra nummer registreras där vilket är nödvändigt för korrekt hantering av t.ex. SMS. 19. Borttag av låntagare Inaktiva låntagare kan nu tas bort. Funktionen finns inom ramen för låntagarrapporten. Låntagare med lån, reservationer, spärrar eller skulder kan inte tas bort. OBS! Låntagares aktiviteter med NetLoan eller Axiell Arena innebär ingen aktivitet i LIBRA.SE och dessa låntagare kan därför tas bort av misstag! Utlån/återlämning 20. Uppräkning av antal omlån Ett fel har rättats som gav upphov till felaktig beräkning av antalet gjorda omlån i de fall flera omlån gjordes samtidigt och dessa hade olika antal omlån sedan tidigare. 21. Markering av reservation vid utlån Om en låntagare lånar ett exemplar där det finns reservationer visades tidigare en signal i listan över gjorda lån i utlåningsfunktionen. Den försvann som en effekt av andra justeringar, men har nu åter införts. 22. Utlån och Lista som utskriftsalternativ Utskrift av Lista i utlånet har nu fått ett eget val under Arkiv Utskriftsinställningar. Det nya valet heter Lånelista. Detta har varit ett ofta uttryckt önskemål för att man inte ska behöva ha skrivardialog för att få lånekvitto till kvittoskrivare och lånelista till A4- skrivare. 23. Information om Sparade lån Texten som talar om att ett exemplar varit utlånat tidigare har felaktigt pekat på när boken senast lånades när det i själva verket är senaste återlämningsdatum Texten är justerad så att det tydligt framgår vilken uppgift det är. Påminnelser 24. Justering av uppgifter i påminnelser I påminnelser som skickas via e-post har uppgift om typ av lån saknats. Den har nu lagts till så att uppgifterna är identiska oavsett form för utskick. 25. Förvarning via SMS Om inställningarna har varit att skicka förvarning via SMS även om låntagaren har haft en aktiv e-postadress så har inte förvarningen skickats som SMS. Felet är nu åtgärdat. 26. Adress på påminnelser När man har skickat ut utskrivna påminnelser med texten Till målsman för har skapats tom rad och viss information har inte fått rum i fönster på fönsterkuvert. När Målsman förekommer skrivs i fortsättningen inte eventuell adressrad 3 ut. Tester visar att den används mycket sällan. Axiell Sverige AB 2014 Sid 4 av 9

6 Förvärv 27. Problem med direktleverans Om man har använt funktionen för direktleverans i förvärvsrutinen har inte beställningen registrerats som levererad och problem har sedan uppstått i vissa lägen, t.ex. vid gallring. Rutinen är nu justerad. 28. Gallring av tidskrifter Tidskriftshäften som funnits registrerade som sparade lån har inte kunnat gallras. Detta är nu rättat och ska förhoppningsvis underlätta vid årsskiftena. 29. Bokhandel online och hyllsignum. Hyllsignum har skickats med i beställningarna men det har inte skapats något 852 h-fält i exspektansposten. Detta är nu åtgärdat. 30. Bokhandel online och uppdatering Nytt fält från BTJ är implementerar vilket gör att de i efterhand kan uppdatera en beställning och justera till exempel pris eller hyllsignum. Denna utveckling gör det också möjligt för BTJ att uppdatera externnummer i exspektansposten vilket kommer att underlätta för de biblioteket som har Libris som katalogpostleverantör. 31. Inleverans-exemplarnummer Vid inleverans har ett exemplarnummer/streckkod som registrerats legat kvar i inleveransrutinen med risk för felhantering. Nu tas numret bort ur exemplarnummerfältet så snart inleverans har gjorts. Fjärrlån 32. Uppdatering av biblioteksuppgifter i Fjärrlån I fjärrlånemodulens biblioteksregister finns nu möjlighet att enkelt hämta hem adressuppgifter till LIBRA.SE från Libris biblioteksregister. Det sker genom att klicka på knappen Hämta. 33. Fjärrlån-katalogposter I vissa lägen kunde ett nytt fjärrlån få samma identitet som ett tidigare fjärrlån som avslutats. Detta kunde skapa vissa problem och är nu åtgärdat. Tidskrifter 34. Förväntat datum för tidskrifter I tidskriftshanteringen finns ett förväntat leveransdatum för ej inlevererade häften. En felaktig hantering har påverkat visning och hantering och har nu förändrats för att fungera som avsett. Axiell Sverige AB 2014 Sid 5 av 9

7 Reservationer 35. Ny funktion och uppgift i Enhetsregistret I tidigare version infördes en ny funktion som gjorde det möjligt för en låntagare att låna ett exemplar av en titel och ändå ha en reservation kvar om det fanns exemplar med andra lånetider. Funktionen användes t.ex. för bibliotek som önskade låna ut ett referensexemplar en kort period, men där låntagaren ändå senare vill ha ett normalt lån av samma titel. Detta skapade problem för bibliotek med t.ex. exemplar både som snabblån och med vanlig lånetid. En ny variabel finns därför i Enhetsregistret, fliken 5-lånetider för att markera att för vald(a) lånetid(er) ska reservation tas bort om lån sker av exemplar med annan lånetid. På ett ordinärt folkbibliotek bör detta värde förmodligen finnas markerat på samtliga låneperioder. OBS! Spara för flera enheter fungerar inte! 36. Reservationsgrupper och reservation på enstaka enhet Användning av reservationsgrupper har inneburit att man inte har kunnat göra reservationer på enstaka enheter utan betydande svårigheter. I och med denna version kan bibliotek som arbetar med reservationsgrupper ändå göra vanliga reservationer genom att avmarkera kryssruta i reservationsrutinen med rubriken Reservationskögrupper används 37. Omlokalisering och reservationer Omlokalisering, såväl permanent som tillfällig har skapat problem om det har funnits reservationer. Rutinen har arbetats om för att göra det möjligt. Gäller för båda typerna av omlokalisering. 38. Förändrad presentation av globala reservationer Presentationen av globala reservationer har förändrats. Dels för att skapa bättre översikt och dels för att spara på utrymmet. Förändringen gäller både i reservationsrutinen och på fliken 4-Lån/res på låntagarposten. En global reservation visas nu enbart fram på en rad och med markeringen G och genom att klicka på länken expanderas raderna så att samtliga enheter visas. Den uppgift om köplats som visas är den bästa om olika placering i reservationskön gäller på olika enheter. 39. Mer information när reservationer fångas in Ett ganska stort arbete har lagts ner på att förbättra informationen till personalen när reserverade titlar återlämnas. I större samarbeten med många enheter kan man ha nytta av att få mer information om tillgängligheten för att i vissa fall kunna undvika att böcker skickas i onödan. När reserverade böcker fångas in och dialogrutan för reservationer visas läggs därför till information som personalen kan använda efter eget gottfinnande. o Om exemplar finns inne på reservationernas hämtenhet visas det som (2 Inne) OBS! i siffran för den egna enheten ingår det exemplar som just hanteras, varför egen enhet alltid får minst (1 Inne) o Om det enbart finns beställda exemplar visas (Inne) utan siffra. Detta för att signalera att exemplar är på gång till enheten. o Om exemplar inte finns inne på aktuella enheter visas i en kolumn återlämningsdatum för det exemplar som kan förväntas återlämnas tidigast av utlånade exemplar som ägs av enheten i fråga. Axiell Sverige AB 2014 Sid 6 av 9

8 40. Felhantering av reservationsavgifter rättat Bibliotek som har angivit i reglerna att t.ex. barnavdelningens bestånd ska vara undantaget från reservationsavgift och samtidigt har tillämpat principen att reservationsavgiften ska genereras som skuld vid avisering har upptäckt att det inte fungerar som det är tänkt och att skuld har skapats. Felet är nu rättat. 41. Reservationer slutdatum Slutdatum för reservationer anges i ruta märkt T o m, det vill säga till och med, men det har i praktiken fungerat enbart som till. Det är nu justerat. 42. Extra skicke-meddelande Om utskrift har gjorts av ett skicke-meddelande och boken sedan passerat ytterligare en enhet har ett nytt meddelande skrivits ut. Detta är nu borttaget. 43. Ändrad hämtkod många bibliotek har haft problem med att hämtkoderna börjat bli för långa för att vara praktiska. Dessutom har önskemål framförts om att kunna sammanföra flera böcker till samma låntagare. Hämtkoden är därför utbytt mot låntagarens id i systemet vilket är ett kortare nummer. 44. Förbättrad hämtkod Hämtkod på den egna noteringen är nu placerad så långt upp i övre vänstra hörnet som möjligt enligt mångas önskemål. I fetstil står längst upp till vänster på papperet: Koden Ev. Rubrik Senaste hämtdatum 45. Aviseringskod och SMS I vissa lägen då avisering med aviseringskod skickats via SMS har utrymmet varit för litet och alla tecken har inte fått plats. Koden har nu flyttats i meddelandet för att alltid få plats. 46. Utskrift av Egen notering till kvittoskrivare Önskemål om att göra kvittot något längre för att de inte ska trilla ur boken är nu uppfyllt. 47. Information om multireservationer Information om reserverade titlar på annan enhet vid normal multireservation har inte fungerat. Endast en av de reserverade titlarna har funnits med i mailet. Rutinen är nu ändrad så att det skickas ett mail för varje reserverad titel. 48. Stående reservation av tidskrifter Ett fel som gjorde att stående reservation av tidskrifter för vissa bibliotek inte fungerade är nu åtgärdat. Axiell Sverige AB 2014 Sid 7 av 9

9 Rapporter 49. Ny specialgjord Plocklista Främst för bibliotek som arbetar med globala reservationer och tillåter reservation av innestående, finns ett behov av att snabbare och enklare kunna ta fram en s.k. plocklista utan att behöva ställa in vilka villkor som ska gälla varje gång. Listan är utformad så att den tar fram exemplar som står inne på den enhet användaren är knuten till. Listan innehåller även två nya kolumner som vi hoppas ska vara värdefulla. IH vilket ger information om att det finns exemplar inne på Hämt-enheten IHG vilket ger information om att det finns exemplar inne på Hämt-enhetens biblioteksgrupp. Kolumnerna kan påverkas vid utskrift till skärm, Excel osv men utskrift direkt till skrivare har ett fast format för att optimera utskriften. 50. Sparade värden i Reservationslista Med en Fia-med-knuff kan nu sparas värden för användaren om enheter, och kryssrutorna för tillgänglighet. 51. Enhet i reservationsrapporten Det är nu möjligt att ange Alla för såväl ägande enhet och hämtenhet vid urval för att förbättra flexibiliteten. 52. Låntagarrapporten - Datum på låntagarskulder I rapportdelen har man tidigare kunna söka låntagare med skulder, men inte kunnat göra ett urval baserat på datum för skulder. Det är nu möjligt. T.ex. för att skicka räkning eller kanske avskriva skulder. 53. Gallringsunderlag Antal lån I gallringsunderlaget har önskats ett tillägg av uppgift om antal lån för de exemplar som söks fram för att ge ett bättre underlag för beståndsvården. 54. Fel i beståndsanalysen Tack vare observanta bibliotekarier har ett par beräkningsfel i beståndsanalysen upptäckts och justerats. Axiell Sverige AB 2014 Sid 8 av 9

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare

Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare Innehåll Inledning 2 Börja att använda FC.BatchAssist 2 Säkerhetskopiera 2 Inställningar 3 Uppdatera med aktuella FC-konton 4

Läs mer

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Det känns väldigt roligt att äntligen få släppa version 2012.Q3 av 3L Pro till er. I den här versionen har vi sedan i våras arbetat mycket med att modernisera utseendet

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 20000302

Nyhetsbrev Exder 20000302 Sida 1 av 8 Nyhetsbrev Exder 20000302 Sedan vi släppte den förra versionen av Exder i början av december har vi fokuserat på att förbättra många mindre punkter och vi har inte egentligen utvecklat några

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Första start av SHOPsync 2 3 Inställningar för Visma Administration 5 4 Inställningar för Visma Avendo 17 5 Övriga inställningar i webbutiken

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare Normalt ligger det mycket arbete bakom det material som man successivt skriver in i Disgen. I vissa fall kan ett ambitiöst och noggrant forskningsarbete betraktas som ett livsverk. När bärbara datorer

Läs mer

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Word och Excel - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Innehållsförteckning 1 Microsoft Word... 1 1.1 Formatering av stilar (eller rättare sagt formatmallar)... 1 1.1.1 Vad är en formatmall?...

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Manual Winbas Business Online

Manual Winbas Business Online Manual Winbas Business Online 1. Varför Winbas webshop? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1 Tilläggstjänster ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Folkpost på tre sekunder!

Folkpost på tre sekunder! Folkpost på tre sekunder! En plan med sikte mot en nationell katalog dnr 241-KB 761-2011 Kungl. biblioteket libris@kb.se Innehållsförteckning Sammanfattning. 3 1. Inledning... 5 1.1 Uppdraget...5 1.2 Genomförandet...5

Läs mer

För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser.

För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser. Tidsregistrering med skanner För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser. Meny-hänvisningarna refererar till

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING...

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING... INLEDNING INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Byrå 1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 2.1 Effektiv redovisning/ verifikatsregistrering...4 2.1.1 Översikt över verifikatsregistreringsfönstret...4

Läs mer

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår.

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår. Redovisning Bokföringsår 2 Kontoplan 2 Kostnadsställe 4 Fördelningskonto 5 Rapportgenerator 7 Bygg egna rapporter 11 Verifikationsregistrering 14 Bokföringsorder till verifikat 15 Huvudbok 17 Verifikationslista/Dagbok

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Lägesanalys: Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se Fakta om rapporten Beställare: Utförd av: Vår referens:

Läs mer