Dantek BiblioMatik. Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dantek BiblioMatik. Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014"

Transkript

1 Dantek BiblioMatik Build 677 Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014 Version 1 Copyright 2014 by Dantek AB Dantek bibliomatik build 677 Sida 1 av 26

2 Innehåll ElevWeb 3 Inledning 3 Design 3 Förbättrad sökprestanda 4 Referenslitteratur 4 Funktionen Goda Ideer 5 Kategorin I skolan 6 Visning av online resurser 7 Avdelningar 8 Lovkalendern kontrolleras 8 Lånedisken 9 Välj ett eget datum vid omlån 9 Begränsning av utlån och omlån mha regler i låneprofiler 10 Utlån med begränsning 11 Begränsning av återlämning 13 Materialunderhåll 15 Allmänt om online-resurser 15 Registrering av online-resurs 15 Skapa en bibliografisk post 15 Koppla ihop Bibliografisk post/placering(avdelning)/lånetid och löpnummer 16 Prisuppdatering alla skolans exemplar prisuppdateras 17 Snabb listvisning av avdelningar och dynamiska samlingar 17 Sortering och sökning bland exemplaren 18 Låntagarregistrering 20 E-post finns nu med i listvisning av låntagare 20 Snabb visning av låntagare i klasser 20 Ändra låneprofil 21 Radera alla låntagare utan lån 22 Klass i Låntagarregistrering 23 Självbetjäning 24 Möjlighet att skriva ut kan nu tas bort 24 Skriva in personliga uppgifter 24 Skolbibliotekariens Portal 25 Exemplartillgänglighet 25 Reservationsmeddelande 26 Dantek bibliomatik build 677 Sida 2 av 26

3 ElevWeb Inledning Ett av Skolinspektionens krav rörande skolbibliotek är ju att biblioteket ska vara en integrerad del av elevernas utbildning. Därför har vi i denna version av Dantek BiblioMatik fokuserat på att förbättra Dantek ElevWeb som ju används av elever och lärare för att söka i den lokala samlingen. Vårt grafiska sökverktyg Goda Idéer numera är standard hos alla kunder. Verktyget innehåller bl a sökningar som är anpassade efter skolämnena och kan vara ett viktigt redskap för elever och lärare på skolan. Andra nyheter är att man nu kan hantera online resurser som en integrerad del i samlingen. Man kan nu använda skolbiblioteket för att sprida sin länksamling eller digitala resurser, sökbart på samma sätt som övrigt material. Detta innebär att man i sin träfflista ser att det är en digital resurs samt kan ladda ner dokumentet. Med den nya versionen hoppas vi att skolbiblioteken runt om i landet ska vara en given del av varje elevs utbildning! Design Ny design av startsidan som numera går i en grå nyans. Den stora nyheten i denna version är att Goda ideer numera är standard och tillgänglig via menyval och knapp på startsidan. Dantek bibliomatik build 677 Sida 3 av 26

4 Förbättrad sökprestanda Dantek ElevWeb är nu optimerad och svarstiderna är nu 3-10 gånger kortare beroende på sökning. Men som tidigare så gäller det att vet man på förhand inom vilken kategori man vill söka (Titel, Ämne eller Författare) så går det fortare att använda ex v knappen Ämne för ämnessök än att använda knappen Alla. Referenslitteratur Nu finns det en ny ikon för Referenslitteratur i sökresultatet. Kräver att aktuellt material kopplas till lånetiden referens i programmet Materialunderhåll. Dantek bibliomatik build 677 Sida 4 av 26

5 Funktionen Goda Ideer Funktionen Goda Ideer är nu uppdaterat med nya bilder och många nya ämnen. Detta hoppas vi ska inspirera till mycket läsning! Användaren väljer det ämne som intesserar genom att klicka på rubriken eller i rutan för respektive kategori. I bilden ovan har eleven klickat på kategorin Berättelser och fantasier och nu visas underliggande valbara kategorier som eleven kan göra för att förfina sin sökning i samligen. När programmet visar en knapp med texten Nästa och en pil betyder det att det finns ytterligare en sida med fler kategorier att välja bland. Dantek bibliomatik build 677 Sida 5 av 26

6 För att navigera till denna sida så trycker man på texten Nästa. För att gå tillbaka till startsidan för Goda ideer så trycker man på startsidans symbol i navigeringsmenyn. Man kan även välja hur sökresultatet ska presenteras. Kategorin I skolan Detta är en ny kategori i funktionen Goda ideer. Tanken är att hjälpa lärare och elever hitta relevanta böcker per skolämne. Vi har även skapat en underkategori som vi döpt till Mest för lärare där man kan hitta material inom pedagogik och didaktik. För att systemet ska hitta relevanta titlar så är det viktigt att man verkligen anger ämnesord kopplat till skolämnena på sina registrerade material. Dantek bibliomatik build 677 Sida 6 av 26

7 Visning av online resurser Online material visas i sökresultatlistan tillsammans med övriga material som är relevanta utifrån den sökning som är gjord. För att ladda ner eller öppna en online resurs så trycker man på symbolen W. Online resurser registreras enligt beskrivningen som finns under rubriken Materialunderhåll i detta dokument. Dantek bibliomatik build 677 Sida 7 av 26

8 Avdelningar Numera hittar du programmet Avdelningar direkt i programmappen, d v s vi har slopat mappen Administrativa verktyg. Lovkalendern kontrolleras Du kan lägga in skolans lovkalender via programmet Avdelningar. Med en uppdaterad lovkalender beräknas återlämningsdatum till närmaste öppningsdag för biblioteket enligt den låneprofil som valts. Starta programmet Avdelningar. Högerklicka på din skolas namn i avdelningsstrukturen och välj Lovkalender. Programmet kontrollerar att du inte lägger in ett lov som är längre än 60 dagar. Dantek bibliomatik build 677 Sida 8 av 26

9 Lånedisken Välj ett eget datum vid omlån Du kan låna om en låntagares samtliga lån eller ett enskilt lån till ett datum du själv väljer genom att göra så här: 1) Läs in en låntagare i Lånedisken 2) Klick på Kalendern i verktygsraden 3) Välj datum för återlämning 4) Öppna Låntagaregenskaper (tryck t ex F3) 5) Markera de lån som ska lånas om och högerklicka, välj: Omlån och bekräfta. Dantek bibliomatik build 677 Sida 9 av 26

10 Notera att du också kan öppna kalendern direkt från fönstret Låntagaregenskaper, välja ett datum och sedan markera de lån du vill låna om. Antalet omlån är begränsat av de regler som finns under Verktyg>Hantera låneprofiler. Uppnår man gränsen för antal omlån, måste materialet först återlämnas och sedan lånas ut igen. Begränsning av utlån och omlån mha regler i låneprofiler Dantek BiblioMatik erbjuder möjlighet att göra begränsningar för utlån i relationen mellan låntagargrupper och materialgrupper. Avsikten är att kunna ha olika regler i Lånedisken respektive Självbejäningsdisken. Exempelvis att material som har utlånstid satt till Referens inte kan lånas i Självbejäningsdisken MEN i Lånedisken blir användaren uppmärksammad på detta genom ett utropstecken vid exemplaret i listan (se illustration nedan). När lånet genomförs avges en ljudsignal och man får möjlighet att ändå tillåta utlånet klicka då Ja (se illustration nedan). Var uppmärksam på att vid utlån av Referensmaterial måste man välja ett återlämningdatum, annars blir utlånsdatum också återlämningsdatum. Peka på info-ikonen för att ta del av informationen. Dantek bibliomatik build 677 Sida 10 av 26

11 Utlån med begränsning Det är nu möjligt att begränsa antal utlån via regler i låneprofiler. Vi visar med ett exempel: Biblioteket erbjuder utlån av filmer. Bibliotekets regel är att varje låntagare får ha högst 3 exemplar åt gången. Försöker en låntagare att t ex via Självbetjäningen låna fler filmer förhindras utlånet och ett meddelade visas. Ole Bole har redan 3 filmer och försöker nu att låna en fjärde. Den röda texten nederst är den text som upprättades vid regelbegränsningen. Dantek bibliomatik build 677 Sida 11 av 26

12 Gör så här för att införa denna regel: Välj Lånedisken>Verktyg>Hantera låneprofiler Ovanstående regel upprättas via fliken Utlån längst ner i fönstret. Välj först den låneprofil (Låntagare Material) från översta rutan som den nya begränsningen ska påverka (i ovanstående exempel Alla Låntagare Filmlånetid 1 dag ). Klicka på fliken Utlån (nedersta rutan). Klicka sedan på Lägg till utlånsregel och fönstret Regel öppnar: Välj Antal aktiva lån i listboxen Inställning som ska kontrolleras. I mittersta listboxen välj >= (större än eller lika med) I högra listboxen Värde välj: 3 Dantek bibliomatik build 677 Sida 12 av 26

13 Om en låntagare överskrider denna gräns, kan du nu välja hur systemet ska reagera. 1. Välj Betydelsenivå, i detta fall Avbryt och lämna meddelande 2. Välj Typ av presentation, i detta fall OK-knapp 3. Skriv in en text som information till låntagagaren, t ex Du kan endast ha 3 filmer till hemlån åt gången. 4. Klicka OK 5. Klik Använd Den begränsande regeln påverkar både Lånedisken och Självbetjäningen. Det finns även möjlighet att lägga till meddelanden till en låntagare: I exemplet ovan lånar en låntagare ett snabblån. En blå text påminner om att snabblån är 5 dagar. Regeln är endast en information som inte avbryter lånet. Informationen är vald att endast visas i Självbetjäningen. Begränsning av återlämning Det är nu möjligt att begränsa återlämning via regler i låneprofiler. Vi visar med ett exempel: Biblioteket handhar skolans utlån av Ipads där avsikten är att eleverna skall noteras för lånet och att eleverna ska återlämna när de slutar på skolan. För att förhindra att låntagarna återlämnar Ipaden i Självbetjäningen, kan man upprätta en regel som meddelar att detta inte är möjligt. Återlämning kan endast ske i Lånedisken. Man kan även koppla ett alarm om någon specifik åtgärd ska utföras i samband med återlämnandet. Gör så här: Välj Lånedisken > Verktyg > Hantera låneprofiler Välj först den utlånsregel (kolumn Låntagare Material) från översta rutan, som den nya begränsningen skall påverka. I vårt exempel Alla låntagare Ipad lån. Dantek bibliomatik build 677 Sida 13 av 26

14 Klicka på fliken Återlämning (nedersta rutan) Klicka på Lägg till återlämningsregel och fönstret Regel öppnas: Välj möjligheten Utförs funktionen i Självbetjäningsdisken i listboxen Inställning som ska kontrolleras. I mittersta listboxen visas = (likhetstecken) I högra listan Värde visas värdet True Om en låntagare möter denna begränsning (i Självbetjäningsdisken), kan du välja hur sýstemet ska reagera... Välj Avbryt och lämna meddelande OK-knapp visas (här kan man inte välja) Skriv in en text som besked till låntagaren, t ex Din Ipad kan endast återlämnas till skolbibliotekarien!" Klicka OK Klicka Använd Den begränsande regeln påverkar Lånedisken och Självbetjäningsdisken. Dantek bibliomatik build 677 Sida 14 av 26

15 Materialunderhåll Allmänt om online-resurser Digitala resurser kan nu enkelt registreras i Materialunderhåll och därmed ingå i bibliotekskatalogen på samma sätt som de fysiska materialen. Online-resurser har en ny egen ikon ( ska illustrera att det är en digital resurs). För att komma åt en digital resurs i ElevWeb så ska du klicka på ikonen online-resursen i ett nytt fönster.. Då öppnas Resultatlista med online-resurs Registrering av online-resurs Tillvägagångssättet är nästan som att registrera ett fysiskt material. Skapa först en bibliografisk post Börja med att ladda ned - eller upprätta själv den bibliografiska post som beskriver Online-resursen. Markera sedan den bibliografiska posten och välj egenskaper för att öppna den bibliografiska posten för editering. Använd fliken Enkel. Fyll i resursens URL (Internetlänk) i fältet för detta. Du bör också komplettera innehållsbeskrivningen med en text om resursen i fältet Innehållsbeskrivning. Kontrollera att fältet Kod för generell materialbeskrivning är satt till Elektroniskt lagrad resurs. Dantek bibliomatik build 677 Sida 15 av 26

16 Koppla sedan ihop Bibliografisk post/placering(avdelning)/lånetid och löpnummer 1. När posten är upprättad markerar du 2. Markera avdelning, t ex Online 3. Sätt en bock vid lånetiden Online-resurs 4. Högerklicka på dokumentet och välj Registrera nya material Klicka på knappen Upprätta utan streckkod och resursen upprättas utan internt löpnummer och får ikonen (högst upp till höger!) 5. Klicka sedan på Stäng Obs! Upprätta en Avdelning med exempelvis namnet Online använd programmet Avdelningar. ( om inte online-resursen ska placeras i bibliotekets övriga avdelningar). Lånetien Online-resurs har upprättats av Dantek i förväg. Dantek bibliomatik build 677 Sida 16 av 26

17 Prisuppdatering alla skolans exemplar prisuppdateras Exemplarens pris skrivs in vid den första registreringen i Pris-fältet. Vill du justera exemplarpriserna kan detta nu göras antingen för utvalda exemplar eller som här, där alla skolans exemplar prisuppdateras på en gång. Gör så här: 1) Högerklicka på exemplarets dokument och välj Egenskaper. 2) Klicka på fliken Material. 3) Klicka på knappen Ange pris per exemplar för alla material 4) Skriv in nytt pris och klicka OK du ser uppdateringen utföras, godkänn med OK. Snabb listvisning av avdelningar och dynamiska samlingar Visning av registrerade material i en avdelning eller i en dynamisk samling (t ex utlånstid) är ändrad och går nu snabbare. I Materialunderhålls huvudfönster kan du högerklicka på en avdelning och välja Öppna. Då visas nedanstående avdelningsöversikt i vänstra rutan. Klicka på en avdelning och antal exemplar visas i höger ruta. Klicka på Visa material I statuslinjen nederst kan du avläsa antal exemplar i den aktuella visningen. Dantek bibliomatik build 677 Sida 17 av 26

18 Sortering och sökning bland exemplaren Har du en lista med många exemplar, kan du både sortera och söka inom listan. Sortera via kolumnrubrik Du kan enkelt sortera en lista genom att klicka på kolumnrubriken. Klicka t ex på rubriken Titel för att få listan i titelordning. Sammansatt sortering Stora listor kan också sorteras sammansatt, där flera kriterier för sortering ingår. Klicka på ikonen A-Z nederst i rutan: Du väljer själv om sorteringarna ska vara i stigande A-Z eller fallande Z-A. Sök i en lista Klicka på ikonen Tratt för att söka inom listan. Du kan söka fram exemplar via kombinerad sökning Du skriver dig in i listan och klickar på det önskade värdet för sökningen. Dantek bibliomatik build 677 Sida 18 av 26

19 Ny sökning / Sortering I högra sidan av balken ses ikonerna som du använder för att annullera en sökning eller stänga sökfunktionen. Dantek bibliomatik build 677 Sida 19 av 26

20 Låntagarregistrering E-post finns nu med i listvisning av låntagare När du öppnar en klass eller en grupp, får du nu snabbt en överblick även när det gäller registrerade e-postadresser eller avsaknaden av en sådan. Snabb visning av låntagare i klasser När du pekar ut en klass kommer låntagarna i denna att visas snabbare än tidigare. En tidigare varning om att detta är en tidskrävande åtgärd har tagits bort eftersom systemet nu fungerar mycket snabbare! Dantek bibliomatik build 677 Sida 20 av 26

21 Ändra låneprofil Det kan uppstå situationer, när det kan vara en fördel att kunna ändra låneprofil kopplat till ett utlån. Exempelvis byta från terminslån till läsårslån. Peka ut den låntagare eller klass där ett eller flera utlånade material ska få låneprofilen ändrad högerklicka och välj Ändra låneprofilmall. Nedanstående fönster öppnar och du markerar det eller de utlån i översta rutan som ska ha en ny låneprofil. I nedersta rutan väljer du låneprofil och klickar på Ändra. Dantek bibliomatik build 677 Sida 21 av 26

22 Radera alla låntagare utan lån Du kan nu snabbt ta bort låntagare som slutat på skolan och inte längre har några lån. Använd funktionen Radera alla utan lån. Markera de låntagare som har slutat (använd t ex Markera alla) och låt systemet ta bort de låntagare som inte längre har något lån. De som har kvar något lån kommer att finnas kvar i klassen. Dantek bibliomatik build 677 Sida 22 av 26

23 Klass i Låntagarregistrering I skolans hierarki i Låntagarregistrering används ordet Klass som en rubrik för de klasser som finns på skolan. Ordet Klass används i flera olika sammanhang i systemet där elevens tillhörighet till klass är avgörande. T ex vid utskrift av förfallna lån, streckkoder mm för en klass. Det är därför viktigt att man behåller denna rubrik. Om ert bibliotek inte använder ordet Klass måste systemets standardinställningar ändras, kontakta i så fall Dantek support. Dantek bibliomatik build 677 Sida 23 av 26

24 Självbetjäning Möjlighet att skriva ut kan nu tas bort Självbetjäningsdisken kan ställas in så att låntagarna inte får möjlighet att skriva ut sin låntagarstatus, t ex om det inte finns någon skrivare vid självbetjäningen. Ikonen med skrivaren kan tas bort från skärmbilden. Kontakta Dantek support om utskriftsikonen för låntagarstatus ska tas bort. Skriva in personliga uppgifter Nur finns möjlighet för låntagaren att själva skriva in uppgifter om sin e-postadress, sms och telefonnummer. Klicka på knappen Personligt och ett fönster öppnas där dessa uppgifter kan skrivas in. Dantek bibliomatik build 677 Sida 24 av 26

25 Skolbibliotekariens Portal Exemplartillgänglighet Vid visning av sökresultat på färre än 500 bibliografiska poster visas nu exemplartillgänglighet med färgkoder (grön, blå, röd...). I tidigare versioner var färgkoderna begränsade till ett sökresultat på färre än 100 poster. Visningen av färgkoder kan alltid hämtas till sökresultatet genom att högerklicka och välja visa tillgänglighet. 246 poster funna, visas med färgkod för tillgänglighet. Dantek bibliomatik build 677 Sida 25 av 26

26 Reservationsmeddelande Du kan lägga till ett meddelande när du upprättar en reservation i Skolbibliotekariens Portal. Meddelandet följer reservationen och kan ses när ett utlånat material återlämnas. Reservationsmeddelandet i Skolbibliotekariens Portal: Reservationsmeddelandet visas också när reserverad titel fångas upp i Lånedisken eller Uppröjningsdisken. Reservation med meddelande Dantek bibliomatik build 677 Sida 26 av 26

DANTEK ELEVWEB HJÄLP. Dantek ElevWeb Hjälp. Version 1 Copyright 2016 by Dantek AB. Sidan 1

DANTEK ELEVWEB HJÄLP. Dantek ElevWeb Hjälp. Version 1 Copyright 2016 by Dantek AB. Sidan 1 Dantek ElevWeb Hjälp Version 1 Copyright 2016 by Dantek AB Sidan 1 Innehåll Introduktion till Dantek ElevWeb 3 Att söka i Dantek ElevWeb 4 3 sätt att söka 5 Trunkering 5 Fritextsökning 6 Hjälp via stavningskontroll

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 TIPS OCH KÄNDA FEL BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatv. 4, 224 21 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Klient...

Läs mer

ALEPH ver. 18 Lån - övningar

ALEPH ver. 18 Lån - övningar ALEPH ver. 18 Lån - övningar Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping Anslut till lånemodulen i biblioteket/databasen SWE50 (administrativ databas). Låntagare A. Registrera tre nya låntagare Ø Visa

Läs mer

Användarhandbok StepStones Recruiters Space

Användarhandbok StepStones Recruiters Space Användarhandbok StepStones Recruiters Space CV-Sökningar I denna del av Recruiters Space kan du söka efter passande kandidater i StepStones CV-databas. Du kan också registrera CV-agenter som automatiskt

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer

ALEPH ver. 18 Sökning - övningar

ALEPH ver. 18 Sökning - övningar ALEPH ver. 18 Sökning - övningar Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping Anslut till låne- eller förvärvsmodulen i biblioteket/databasen SWE50 (administrativ databas) eller katalogiseringsmodulen

Läs mer

Business Online Generellt

Business Online Generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Menyn Du kan navigera i Business Online på flera olika sätt. Ingången till de olika funktionerna hittar du via toppmenyn. Genom

Läs mer

So ka artiklar och annan litteratur

So ka artiklar och annan litteratur 1 So ka artiklar och annan litteratur UB:s startsida är en bra startpunkt när du ska söka litteratur vare sig du letar efter böcker eller artiklar. Sökrutan är nästan det första du lägger märke till. Bakom

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

Användarmanualen. Visma Enterprise Content Search. Standard Version 2.0 for Platina. Version 1.1

Användarmanualen. Visma Enterprise Content Search. Standard Version 2.0 for Platina. Version 1.1 Användarmanualen Visma Enterprise Content Search Standard Version 2.0 for Platina Version 1.1 Innehållsförteckning 1 Ändringshistorik... 4 2 Introduktion... 5 2.1 Ikoner... 5 2.1.1 Allmänt... 5 2.1.2 Sökresultat...

Läs mer

BOOK-IT & Welib på skolor. Förberedelser i BOOK-IT

BOOK-IT & Welib på skolor. Förberedelser i BOOK-IT 2017-03-24 BOOK-IT & Welib på skolor Förberedelser i BOOK-IT 1 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com,

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Nyhetsdokument version 3 5.1

Nyhetsdokument version 3 5.1 Nyhetsdokument version 3 5.1 Produkt Version Releasedatum Mikromarc 3 5.1 14. november 2011 Ny och förbättrad funktionalitet Nedanför finner du en kort beskrivning av ny och ändrad funktionalitet i denna

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem Utskick till kunder Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Urval... 2 3. Skapa etiketter med adresser... 4 4. Utskick med e-post... 5 5. Utskick med e-post och bifogade filer... 6

Läs mer

Nyheter i Mikromarc 2.6.1

Nyheter i Mikromarc 2.6.1 Nyheter i Mikromarc 2.6.1 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, oktober 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Websök... 4 Ämnesord... 4 Flytta lån... 4 Uniform titel... 5 Högertrunkering... 5 Övriga

Läs mer

Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet

Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet April 2008 Innehållsförteckning 1 Webbplats... 1 1.1 Hem.... 3 1.2 Fördelar med rapportering via Internet... 3

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

Stöd och matchning Så hittar du leverantörer som erbjuder. Version 4,

Stöd och matchning Så hittar du leverantörer som erbjuder. Version 4, Stöd och matchning Så hittar du leverantörer som erbjuder Stöd och matchning Version 4, 2017 03 27 1 Hitta leverantör av Stöd och matchning Du väljer själv vilken leverantör av Stöd och matchning du vill

Läs mer

Kom igång med ibinder Avtalsregistret

Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med avtal Grunderna i ibinder.com Denna manual beskriver hur avtal hanteras i ibinder.com och är ett komplement till den separata manualen Kom igång med

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Berättarministeriet. Lathund Light

Berättarministeriet. Lathund Light Berättarministeriet Lathund Light 1 1.1 - Administrationspanelen 1.1 - Logga in För att göra ändringar på berattarministeriet.se måste du logga in i administrationspanelen. Du måste då skriva in adressen

Läs mer

Sekreterare och Plussekreterare Version via Melior

Sekreterare och Plussekreterare Version via Melior Sekreterare och Plussekreterare Version 3.7.3 via Melior Logga in i Melior. Öppna MedSpeech via Externa program i menyraden, välj Utskrift diktatlista, v.g. se nedan. MedSpeech startar och du får upp en

Läs mer

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning 2016-09-15 Skapat av: Fältström Ingrid 1 (31) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Begreppsförklaringar... 3 1.1.1 Kolumn... 3 1.1.2 Lista... 3 1.1.3 Posttyp...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Sida 0 av 17 Version: 124 (EL) MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Beskrivning och instruktioner för Skyltsystemet. 2010-10-01 Jerntorget Sverige AB JERNTORGET SVERIGE AB BOX 256, 792 24 MORA TFN: 0250-141 00 FAX:

Läs mer

Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats

Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats Linda Höglund Pulsen Application AB 1 Innehållsförteckning Logga in på projektkontoret... 3 Startsida Projektkontoret... 4 Funktioner på projektkontorets startsida...

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden Infobank kvickguide Kom i gång med Infobank Välkommen till SKL Kommentus webbaserad tjänst Infobank Arbetsrätten. Denna snabbguide ger dig en kort introduktion som användare av Infobank, så att du snabbt

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

Landstinget i Värmland, mars 2012

Landstinget i Värmland, mars 2012 Snabbguide Landstinget i Värmland, mars 2012 Innehållsförteckning Snabbguide till basfunktioner i LISA+... 3 Om LISA+... 3 Att komma igång... 3 Inloggning... 5 Att byta lösenord... 5 Hur görs personsökning?...

Läs mer

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Välkommen till automatiseringens värld Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Version 2.4 Vi har lösningar för 100 % av era resebehov. American Express Business

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Dokument i klassens aktivitet

Dokument i klassens aktivitet Dokument i klassens aktivitet I min mall har jag ju tagit bort Aktivitetens dokument, så att eleverna inte har tillgång till dem. Min tanke med detta är att de lärare som arbetar i klassen då får en plats

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line Elisabeth Banemark, Pedagogiskt center, Kristianstad 08-07-05 Innehållsförteckning Logga in Användarnamn och Lösenord...

Läs mer

Grund. Markera Användaren och välj Användarinställningar till vänster i Grids utforskare. Välj Talinställningar

Grund. Markera Användaren och välj Användarinställningar till vänster i Grids utforskare. Välj Talinställningar Grund När du startar the Grid 2 kommer du till Utforskaren. Här hanterar man Användare och sidor istället för mappar och filer. När du markerar en användare ändras funktionerna i det grå fältet till vänster.

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

NYHETER... 2 1. Skapa nyheten... 2 Välj Ny och Nyhet... 2 Skriv in nyhetens rubrik... 2 Nyheten hamnar överst i nyhetslistan... 2 2.

NYHETER... 2 1. Skapa nyheten... 2 Välj Ny och Nyhet... 2 Skriv in nyhetens rubrik... 2 Nyheten hamnar överst i nyhetslistan... 2 2. NYHETER... 2 1. Skapa nyheten... 2 Välj Ny och Nyhet... 2 Skriv in nyhetens rubrik... 2 Nyheten hamnar överst i nyhetslistan... 2 2. Skapa innehåll i nyheten... 3 Text... 3 Bild... 5 Fil... 6 Formulär...

Läs mer

Användarmanual Insyn Sverige App Version 1.5.x

Användarmanual Insyn Sverige App Version 1.5.x Användarmanual Insyn Sverige App Version 1.5.x Vad är Insyn App? ipad App för läsning av de dokument som finns publicerade i Insyn på www.insynsverige.se. Stöd för anteckningar. Läsning Online och Offline.

Läs mer

Office 365. Vad är det?

Office 365. Vad är det? Office 365 Vad är det? Vad är Office 365? Om du sparar i Office 365 kommer du kunna fortsätta med ditt arbete var du än är så länge du har tillgång till en dator, en smartphone eller en surfplatta och

Läs mer

Användarmanual FormPipe Meetings. FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11

Användarmanual FormPipe Meetings. FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11 Användarmanual FormPipe Meetings FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11 Revision number: 6 ID number: 10023309 Date: 2012-09-132012-09-11 Innehåll Innehåll... 3 Inledning... 4 Förkrav... 5 Installation... 5

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

IVT Online manual Att göra en beställning

IVT Online manual Att göra en beställning IVT Online manual Att göra en beställning IVT Online Att göra en beställning Januari 2013 Innehållsförteckning Start Logga in i IVT Online 4 Startsidan 5-6 Söka produkter Att söka en produkt 7-8 Infoknappen

Läs mer

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr 090622 MANUAL FÖR MEMO COMAI WEBBKALENDER VERSION 2.0 ANVÄNDARE Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr Comai AB Follingbo Rosendal 305,

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14.

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14. Innehållsförteckning Avdelning Sida Registrering 2 Inloggning 3 Startsidan 4 Notiser 6 Nyheter 7 Dagböcker 8 Meddelanden 11 Statistik 12 Mål 13 Evenemang 14 Profilsida 16 Sjukvårdande yta 17 1 Registrering

Läs mer

Använda SYV-spindeln

Använda SYV-spindeln 2015-02-19 Använda SYV-spindeln Instruktioner för att komma igång! 1 av 11 Komma igång! 1. Registrera en användare och logga in För att börja använda SYV-spindeln är det första du måste göra att registrera

Läs mer

Sociala system. för rollen Vodok Enhetschef

Sociala system. för rollen Vodok Enhetschef Sociala system för rollen Vodok Enhetschef 2013-02-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inloggning 3 1.1 Inloggningsfönstret 3 1.1.1 Mitt konto 4 1.1.2 Min stadsdel 4 1.1.3 Dokumentation 4 1.1.4 Kontakter och support

Läs mer

[1] Uppdaterad 2012-03- 20

[1] Uppdaterad 2012-03- 20 [1] Uppdaterad 2012-03- 20 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Venuepoint så säljer du biljetter... 3 Översikt och navigering... 3 Panel... 3 Menyrader... 4 Funktionsflikar (moduler)... 4 Biljettförsäljning...

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 2 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till en länk i text 9 Lägga till länkar under

Läs mer

Lathund Evenemangskalender

Lathund Evenemangskalender Lathund Evenemangskalender I denna lathund går vi genom steg för steg hur man sätter upp evenemangskalendern. För detta krävs fyra olika moment. Delmoment 1: Skapa ett evenemangsarkiv 1. Markera den sida

Läs mer

Användarmanual Legimus för. Android

Användarmanual Legimus för. Android Användarmanual Legimus för Android Innehåll Användarmanual Legimus för Android... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en talbok... 4 Ladda ner taltidningar...

Läs mer

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23 Manual Invånare Stöd och Behandling version 1.4 Stockholm, 2015-11-23 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna vara aktiv

Läs mer

Verktyg i Fronter, för student

Verktyg i Fronter, för student Verktyg i Fronter, för student Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. Skapad: 2011-08-17 Innehåll Vilka verktyg finns det i Fronter?...

Läs mer

Administration: Bibliotek (ny)

Administration: Bibliotek (ny) Administration: Bibliotek (ny) Det här dokumentet beskriver hur du administrerar inställningarna för ert bibliotek via Elib Admin (https://admin.elib.se). På sidorna finns hjälptexter för de olika funktionerna.

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

IdéTorget Manual. Google kalender. Skapa din kalender på Internet. Uppdaterad oktober 2011

IdéTorget Manual. Google kalender. Skapa din kalender på Internet. Uppdaterad oktober 2011 IdéTorget Manual Google kalender Skapa din kalender på Internet Uppdaterad oktober 2011 Googles kalender Att göra sin planering på en digital kalender har många fördelar. Det ger möjlighet att få hjälp

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

ATT LÄGGA TILL KONTROLLPUNKTER I DIN KONTROLLPLAN! Klicka på Kontrollplans knappen.

ATT LÄGGA TILL KONTROLLPUNKTER I DIN KONTROLLPLAN! Klicka på Kontrollplans knappen. LATHUND Nr.2 Att anpassa och arbeta i kontrollplanen Lägga upp Organisationen Överblicka ditt projekt Möten Bjud in/skicka protokoll Skriv ut Kontrollplanen Att ladda upp egna mallar Att anpassa och arbeta

Läs mer

Manual för utskrift av pris och produktskyltar

Manual för utskrift av pris och produktskyltar Manual för utskrift av pris och produktskyltar Med Skyltdirekt.nu skapar du på ett användarvänligt sätt pris och produktskyltar. Alla i butiken kan skapa prisskyltar. Ingen datavana eller installation

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN REGISTRERING AV KOMPETENS. Version Sida 1 av 5

LATHUND PA-WEBBEN REGISTRERING AV KOMPETENS. Version Sida 1 av 5 LATHUND PA-WEBBEN REGISTRERING AV KOMPETENS Version 3. 2011-04-29 Sida 1 av 5 INTRODUKTION... 3 REGISTRERA DIN KOMPETENS/UTBILDNING... 3 Sida 2 av 5 Introduktion Denna del av PA-webben använder du dig

Läs mer

En introduktion till SLI.SE. April 2015

En introduktion till SLI.SE. April 2015 En introduktion till SLI.SE April 2015 Registrera konto Om du inte ser den här bilden, klicka på hänglåset uppe till höger och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i skola, får du en lista

Läs mer

Huvudfönstret för GroupWise

Huvudfönstret för GroupWise Huvudfönstret för Det mesta arbetet i utförs i huvudfönster. Huvudfönstrets olika delar beskrivs nedan. HUVUDMENY visas längst upp i och innehåller menypunkter: Arkiv, Redigera, Visa, Åtgärder, Verktyg,

Läs mer

ALEPH ver. 16 Sökning

ALEPH ver. 16 Sökning Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 1 2. SÖK... 1 2.1 Avancerad sökning... 2 2.2 CCL flera databaser... 2 2.3 Flera fält... 3 2.4 Regler för sökning... 4 2.5

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Rapport, sök journalanteckningar

Rapport, sök journalanteckningar Rapport, sök journalanteckningar 1. Sök dokumentation för en eller flera enheter/områden 2. Sök dokumentation för specifik patient 3. Sök i vårdplan 4. Aktuellt och Observera 5. Läs hela journalen 1. Söka

Läs mer

Hjälp vid användning av Geodataportalens Avancerade sökning

Hjälp vid användning av Geodataportalens Avancerade sökning 1(12) Datum: 2014-05-26 Diarienr: Hjälp vid användning av s Avancerade sökning Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801 82 Gävle Lantmäterigatan 2 0771-63 63 63 geodatasekretariatet@lm.se

Läs mer

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 0.9

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 0.9 Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 0.9 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Införande... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Hur laddar jag ner böcker?... 3 Hur hittar jag mina böcker?... 4 Hur tar

Läs mer

Efter inloggningen kommer du till applikationens huvudfönster

Efter inloggningen kommer du till applikationens huvudfönster Nilex Inventarie 1. Logga in i Nilex... 2 2. Personliga inställningar... 3 2.1. Meny Visa... 3 2.2. Inventarielistan... 5 2.3. Inställningar för fält... 6 2.3.1. Fliken Sortering/Visning... 7 2.3.2. Fliken

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18.

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18. Innehållsförteckning Avdelning Sida Användaradministration 2 Notiser 10 Nyheter 11 Meddelande 12 Annonsering 14 Design 15 Inställningar 18 Profilsida 19 1 Användaradministration Under Användaradministration

Läs mer

Verktygen i Fronter, för lärare

Verktygen i Fronter, för lärare Verktygen i Fronter, för lärare Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. Rev 2014-07-07 1 Innehållsförteckning Hitta mitt kursrum...

Läs mer

LUVIT Resource Centre 1.4. Användarmanual

LUVIT Resource Centre 1.4. Användarmanual LUVIT Resource Centre 1.4 Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 PORTALEN... 2 LOGGA IN... 2 SJÄLVREGISTRERING... 2 ÖPPNA KURSER... 3 NYHETER... 4 DEN PERSONLIGA MENYN... 4 MENYN...

Läs mer

Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och utvärderings vy

Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och utvärderings vy 1(14) Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och 2(14) Geodataportalen Denna skärmbild är det första du möts av när du går in i Geodataportalen: : Skärmbilden är indelad i tre olika paneler: Sökpanel

Läs mer

WWW.SERVICECONNECTION.NU

WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection Snabbguide del 2 Återrapportering, underhåll och sökning WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection - Förstasidan Förstasidan På första sidan finns en status sammanställning av aktuella

Läs mer

1. Gå till bildarkivet. (För att komma till bildarkivet klickar man på den lilla menyn i högra hörnet på navigatorn.)

1. Gå till bildarkivet. (För att komma till bildarkivet klickar man på den lilla menyn i högra hörnet på navigatorn.) Lathund Bildbank Detta är en lathund för hur man ställer in och använder bildbanken. Det är tre steg man måste genomföra för att bildbanken skall fungera: sätta upp metadata på bildarkivet, lägga till

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Komma igång med Widgit Writer

Komma igång med Widgit Writer Symbolbruket Hargdata 013-712 70 info@symbolbruket.se www.symbolbruket.se Komma igång med Widgit Writer Widgit Writer är en app för ipad där du kan skriva enkla symboldokument med ljudning och talat stöd

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

VERKTSTÄLLIGHET I PROCAPITA instruktioner för checklistan utförare

VERKTSTÄLLIGHET I PROCAPITA instruktioner för checklistan utförare VERKTSTÄLLIGHET I PROCAPITA instruktioner för checklistan utförare Det här dokumentet innehåller mer utförliga förklaringar över alla de punkter som enhetschef (eller person som verkställer beställning)

Läs mer

GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN

GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN Sida 1 av 9 Version: 1 (EL) GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN Användarhanteringen sker i ett verktyg som heter Användaradmin och man kan också göra en del saker direkt på intranätet. I användarhanteringen

Läs mer

Pilar till länkade aktiviteter skrivs ut även från översikt

Pilar till länkade aktiviteter skrivs ut även från översikt Vad är nytt i Easy Planning 6.58 Detta är en större uppdatering som innehåller ett flertal förbättringar samt en del nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att uppdatera till denna version.

Läs mer

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. sli.se/gr

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. sli.se/gr INTRODUKTION till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI sli.se/gr Skapa konto Klicka på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i kommun och skola, får du en lista på "träffar"

Läs mer