Dantek BiblioMatik. Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dantek BiblioMatik. Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014"

Transkript

1 Dantek BiblioMatik Build 677 Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014 Version 1 Copyright 2014 by Dantek AB Dantek bibliomatik build 677 Sida 1 av 26

2 Innehåll ElevWeb 3 Inledning 3 Design 3 Förbättrad sökprestanda 4 Referenslitteratur 4 Funktionen Goda Ideer 5 Kategorin I skolan 6 Visning av online resurser 7 Avdelningar 8 Lovkalendern kontrolleras 8 Lånedisken 9 Välj ett eget datum vid omlån 9 Begränsning av utlån och omlån mha regler i låneprofiler 10 Utlån med begränsning 11 Begränsning av återlämning 13 Materialunderhåll 15 Allmänt om online-resurser 15 Registrering av online-resurs 15 Skapa en bibliografisk post 15 Koppla ihop Bibliografisk post/placering(avdelning)/lånetid och löpnummer 16 Prisuppdatering alla skolans exemplar prisuppdateras 17 Snabb listvisning av avdelningar och dynamiska samlingar 17 Sortering och sökning bland exemplaren 18 Låntagarregistrering 20 E-post finns nu med i listvisning av låntagare 20 Snabb visning av låntagare i klasser 20 Ändra låneprofil 21 Radera alla låntagare utan lån 22 Klass i Låntagarregistrering 23 Självbetjäning 24 Möjlighet att skriva ut kan nu tas bort 24 Skriva in personliga uppgifter 24 Skolbibliotekariens Portal 25 Exemplartillgänglighet 25 Reservationsmeddelande 26 Dantek bibliomatik build 677 Sida 2 av 26

3 ElevWeb Inledning Ett av Skolinspektionens krav rörande skolbibliotek är ju att biblioteket ska vara en integrerad del av elevernas utbildning. Därför har vi i denna version av Dantek BiblioMatik fokuserat på att förbättra Dantek ElevWeb som ju används av elever och lärare för att söka i den lokala samlingen. Vårt grafiska sökverktyg Goda Idéer numera är standard hos alla kunder. Verktyget innehåller bl a sökningar som är anpassade efter skolämnena och kan vara ett viktigt redskap för elever och lärare på skolan. Andra nyheter är att man nu kan hantera online resurser som en integrerad del i samlingen. Man kan nu använda skolbiblioteket för att sprida sin länksamling eller digitala resurser, sökbart på samma sätt som övrigt material. Detta innebär att man i sin träfflista ser att det är en digital resurs samt kan ladda ner dokumentet. Med den nya versionen hoppas vi att skolbiblioteken runt om i landet ska vara en given del av varje elevs utbildning! Design Ny design av startsidan som numera går i en grå nyans. Den stora nyheten i denna version är att Goda ideer numera är standard och tillgänglig via menyval och knapp på startsidan. Dantek bibliomatik build 677 Sida 3 av 26

4 Förbättrad sökprestanda Dantek ElevWeb är nu optimerad och svarstiderna är nu 3-10 gånger kortare beroende på sökning. Men som tidigare så gäller det att vet man på förhand inom vilken kategori man vill söka (Titel, Ämne eller Författare) så går det fortare att använda ex v knappen Ämne för ämnessök än att använda knappen Alla. Referenslitteratur Nu finns det en ny ikon för Referenslitteratur i sökresultatet. Kräver att aktuellt material kopplas till lånetiden referens i programmet Materialunderhåll. Dantek bibliomatik build 677 Sida 4 av 26

5 Funktionen Goda Ideer Funktionen Goda Ideer är nu uppdaterat med nya bilder och många nya ämnen. Detta hoppas vi ska inspirera till mycket läsning! Användaren väljer det ämne som intesserar genom att klicka på rubriken eller i rutan för respektive kategori. I bilden ovan har eleven klickat på kategorin Berättelser och fantasier och nu visas underliggande valbara kategorier som eleven kan göra för att förfina sin sökning i samligen. När programmet visar en knapp med texten Nästa och en pil betyder det att det finns ytterligare en sida med fler kategorier att välja bland. Dantek bibliomatik build 677 Sida 5 av 26

6 För att navigera till denna sida så trycker man på texten Nästa. För att gå tillbaka till startsidan för Goda ideer så trycker man på startsidans symbol i navigeringsmenyn. Man kan även välja hur sökresultatet ska presenteras. Kategorin I skolan Detta är en ny kategori i funktionen Goda ideer. Tanken är att hjälpa lärare och elever hitta relevanta böcker per skolämne. Vi har även skapat en underkategori som vi döpt till Mest för lärare där man kan hitta material inom pedagogik och didaktik. För att systemet ska hitta relevanta titlar så är det viktigt att man verkligen anger ämnesord kopplat till skolämnena på sina registrerade material. Dantek bibliomatik build 677 Sida 6 av 26

7 Visning av online resurser Online material visas i sökresultatlistan tillsammans med övriga material som är relevanta utifrån den sökning som är gjord. För att ladda ner eller öppna en online resurs så trycker man på symbolen W. Online resurser registreras enligt beskrivningen som finns under rubriken Materialunderhåll i detta dokument. Dantek bibliomatik build 677 Sida 7 av 26

8 Avdelningar Numera hittar du programmet Avdelningar direkt i programmappen, d v s vi har slopat mappen Administrativa verktyg. Lovkalendern kontrolleras Du kan lägga in skolans lovkalender via programmet Avdelningar. Med en uppdaterad lovkalender beräknas återlämningsdatum till närmaste öppningsdag för biblioteket enligt den låneprofil som valts. Starta programmet Avdelningar. Högerklicka på din skolas namn i avdelningsstrukturen och välj Lovkalender. Programmet kontrollerar att du inte lägger in ett lov som är längre än 60 dagar. Dantek bibliomatik build 677 Sida 8 av 26

9 Lånedisken Välj ett eget datum vid omlån Du kan låna om en låntagares samtliga lån eller ett enskilt lån till ett datum du själv väljer genom att göra så här: 1) Läs in en låntagare i Lånedisken 2) Klick på Kalendern i verktygsraden 3) Välj datum för återlämning 4) Öppna Låntagaregenskaper (tryck t ex F3) 5) Markera de lån som ska lånas om och högerklicka, välj: Omlån och bekräfta. Dantek bibliomatik build 677 Sida 9 av 26

10 Notera att du också kan öppna kalendern direkt från fönstret Låntagaregenskaper, välja ett datum och sedan markera de lån du vill låna om. Antalet omlån är begränsat av de regler som finns under Verktyg>Hantera låneprofiler. Uppnår man gränsen för antal omlån, måste materialet först återlämnas och sedan lånas ut igen. Begränsning av utlån och omlån mha regler i låneprofiler Dantek BiblioMatik erbjuder möjlighet att göra begränsningar för utlån i relationen mellan låntagargrupper och materialgrupper. Avsikten är att kunna ha olika regler i Lånedisken respektive Självbejäningsdisken. Exempelvis att material som har utlånstid satt till Referens inte kan lånas i Självbejäningsdisken MEN i Lånedisken blir användaren uppmärksammad på detta genom ett utropstecken vid exemplaret i listan (se illustration nedan). När lånet genomförs avges en ljudsignal och man får möjlighet att ändå tillåta utlånet klicka då Ja (se illustration nedan). Var uppmärksam på att vid utlån av Referensmaterial måste man välja ett återlämningdatum, annars blir utlånsdatum också återlämningsdatum. Peka på info-ikonen för att ta del av informationen. Dantek bibliomatik build 677 Sida 10 av 26

11 Utlån med begränsning Det är nu möjligt att begränsa antal utlån via regler i låneprofiler. Vi visar med ett exempel: Biblioteket erbjuder utlån av filmer. Bibliotekets regel är att varje låntagare får ha högst 3 exemplar åt gången. Försöker en låntagare att t ex via Självbetjäningen låna fler filmer förhindras utlånet och ett meddelade visas. Ole Bole har redan 3 filmer och försöker nu att låna en fjärde. Den röda texten nederst är den text som upprättades vid regelbegränsningen. Dantek bibliomatik build 677 Sida 11 av 26

12 Gör så här för att införa denna regel: Välj Lånedisken>Verktyg>Hantera låneprofiler Ovanstående regel upprättas via fliken Utlån längst ner i fönstret. Välj först den låneprofil (Låntagare Material) från översta rutan som den nya begränsningen ska påverka (i ovanstående exempel Alla Låntagare Filmlånetid 1 dag ). Klicka på fliken Utlån (nedersta rutan). Klicka sedan på Lägg till utlånsregel och fönstret Regel öppnar: Välj Antal aktiva lån i listboxen Inställning som ska kontrolleras. I mittersta listboxen välj >= (större än eller lika med) I högra listboxen Värde välj: 3 Dantek bibliomatik build 677 Sida 12 av 26

13 Om en låntagare överskrider denna gräns, kan du nu välja hur systemet ska reagera. 1. Välj Betydelsenivå, i detta fall Avbryt och lämna meddelande 2. Välj Typ av presentation, i detta fall OK-knapp 3. Skriv in en text som information till låntagagaren, t ex Du kan endast ha 3 filmer till hemlån åt gången. 4. Klicka OK 5. Klik Använd Den begränsande regeln påverkar både Lånedisken och Självbetjäningen. Det finns även möjlighet att lägga till meddelanden till en låntagare: I exemplet ovan lånar en låntagare ett snabblån. En blå text påminner om att snabblån är 5 dagar. Regeln är endast en information som inte avbryter lånet. Informationen är vald att endast visas i Självbetjäningen. Begränsning av återlämning Det är nu möjligt att begränsa återlämning via regler i låneprofiler. Vi visar med ett exempel: Biblioteket handhar skolans utlån av Ipads där avsikten är att eleverna skall noteras för lånet och att eleverna ska återlämna när de slutar på skolan. För att förhindra att låntagarna återlämnar Ipaden i Självbetjäningen, kan man upprätta en regel som meddelar att detta inte är möjligt. Återlämning kan endast ske i Lånedisken. Man kan även koppla ett alarm om någon specifik åtgärd ska utföras i samband med återlämnandet. Gör så här: Välj Lånedisken > Verktyg > Hantera låneprofiler Välj först den utlånsregel (kolumn Låntagare Material) från översta rutan, som den nya begränsningen skall påverka. I vårt exempel Alla låntagare Ipad lån. Dantek bibliomatik build 677 Sida 13 av 26

14 Klicka på fliken Återlämning (nedersta rutan) Klicka på Lägg till återlämningsregel och fönstret Regel öppnas: Välj möjligheten Utförs funktionen i Självbetjäningsdisken i listboxen Inställning som ska kontrolleras. I mittersta listboxen visas = (likhetstecken) I högra listan Värde visas värdet True Om en låntagare möter denna begränsning (i Självbetjäningsdisken), kan du välja hur sýstemet ska reagera... Välj Avbryt och lämna meddelande OK-knapp visas (här kan man inte välja) Skriv in en text som besked till låntagaren, t ex Din Ipad kan endast återlämnas till skolbibliotekarien!" Klicka OK Klicka Använd Den begränsande regeln påverkar Lånedisken och Självbetjäningsdisken. Dantek bibliomatik build 677 Sida 14 av 26

15 Materialunderhåll Allmänt om online-resurser Digitala resurser kan nu enkelt registreras i Materialunderhåll och därmed ingå i bibliotekskatalogen på samma sätt som de fysiska materialen. Online-resurser har en ny egen ikon ( ska illustrera att det är en digital resurs). För att komma åt en digital resurs i ElevWeb så ska du klicka på ikonen online-resursen i ett nytt fönster.. Då öppnas Resultatlista med online-resurs Registrering av online-resurs Tillvägagångssättet är nästan som att registrera ett fysiskt material. Skapa först en bibliografisk post Börja med att ladda ned - eller upprätta själv den bibliografiska post som beskriver Online-resursen. Markera sedan den bibliografiska posten och välj egenskaper för att öppna den bibliografiska posten för editering. Använd fliken Enkel. Fyll i resursens URL (Internetlänk) i fältet för detta. Du bör också komplettera innehållsbeskrivningen med en text om resursen i fältet Innehållsbeskrivning. Kontrollera att fältet Kod för generell materialbeskrivning är satt till Elektroniskt lagrad resurs. Dantek bibliomatik build 677 Sida 15 av 26

16 Koppla sedan ihop Bibliografisk post/placering(avdelning)/lånetid och löpnummer 1. När posten är upprättad markerar du 2. Markera avdelning, t ex Online 3. Sätt en bock vid lånetiden Online-resurs 4. Högerklicka på dokumentet och välj Registrera nya material Klicka på knappen Upprätta utan streckkod och resursen upprättas utan internt löpnummer och får ikonen (högst upp till höger!) 5. Klicka sedan på Stäng Obs! Upprätta en Avdelning med exempelvis namnet Online använd programmet Avdelningar. ( om inte online-resursen ska placeras i bibliotekets övriga avdelningar). Lånetien Online-resurs har upprättats av Dantek i förväg. Dantek bibliomatik build 677 Sida 16 av 26

17 Prisuppdatering alla skolans exemplar prisuppdateras Exemplarens pris skrivs in vid den första registreringen i Pris-fältet. Vill du justera exemplarpriserna kan detta nu göras antingen för utvalda exemplar eller som här, där alla skolans exemplar prisuppdateras på en gång. Gör så här: 1) Högerklicka på exemplarets dokument och välj Egenskaper. 2) Klicka på fliken Material. 3) Klicka på knappen Ange pris per exemplar för alla material 4) Skriv in nytt pris och klicka OK du ser uppdateringen utföras, godkänn med OK. Snabb listvisning av avdelningar och dynamiska samlingar Visning av registrerade material i en avdelning eller i en dynamisk samling (t ex utlånstid) är ändrad och går nu snabbare. I Materialunderhålls huvudfönster kan du högerklicka på en avdelning och välja Öppna. Då visas nedanstående avdelningsöversikt i vänstra rutan. Klicka på en avdelning och antal exemplar visas i höger ruta. Klicka på Visa material I statuslinjen nederst kan du avläsa antal exemplar i den aktuella visningen. Dantek bibliomatik build 677 Sida 17 av 26

18 Sortering och sökning bland exemplaren Har du en lista med många exemplar, kan du både sortera och söka inom listan. Sortera via kolumnrubrik Du kan enkelt sortera en lista genom att klicka på kolumnrubriken. Klicka t ex på rubriken Titel för att få listan i titelordning. Sammansatt sortering Stora listor kan också sorteras sammansatt, där flera kriterier för sortering ingår. Klicka på ikonen A-Z nederst i rutan: Du väljer själv om sorteringarna ska vara i stigande A-Z eller fallande Z-A. Sök i en lista Klicka på ikonen Tratt för att söka inom listan. Du kan söka fram exemplar via kombinerad sökning Du skriver dig in i listan och klickar på det önskade värdet för sökningen. Dantek bibliomatik build 677 Sida 18 av 26

19 Ny sökning / Sortering I högra sidan av balken ses ikonerna som du använder för att annullera en sökning eller stänga sökfunktionen. Dantek bibliomatik build 677 Sida 19 av 26

20 Låntagarregistrering E-post finns nu med i listvisning av låntagare När du öppnar en klass eller en grupp, får du nu snabbt en överblick även när det gäller registrerade e-postadresser eller avsaknaden av en sådan. Snabb visning av låntagare i klasser När du pekar ut en klass kommer låntagarna i denna att visas snabbare än tidigare. En tidigare varning om att detta är en tidskrävande åtgärd har tagits bort eftersom systemet nu fungerar mycket snabbare! Dantek bibliomatik build 677 Sida 20 av 26

21 Ändra låneprofil Det kan uppstå situationer, när det kan vara en fördel att kunna ändra låneprofil kopplat till ett utlån. Exempelvis byta från terminslån till läsårslån. Peka ut den låntagare eller klass där ett eller flera utlånade material ska få låneprofilen ändrad högerklicka och välj Ändra låneprofilmall. Nedanstående fönster öppnar och du markerar det eller de utlån i översta rutan som ska ha en ny låneprofil. I nedersta rutan väljer du låneprofil och klickar på Ändra. Dantek bibliomatik build 677 Sida 21 av 26

22 Radera alla låntagare utan lån Du kan nu snabbt ta bort låntagare som slutat på skolan och inte längre har några lån. Använd funktionen Radera alla utan lån. Markera de låntagare som har slutat (använd t ex Markera alla) och låt systemet ta bort de låntagare som inte längre har något lån. De som har kvar något lån kommer att finnas kvar i klassen. Dantek bibliomatik build 677 Sida 22 av 26

23 Klass i Låntagarregistrering I skolans hierarki i Låntagarregistrering används ordet Klass som en rubrik för de klasser som finns på skolan. Ordet Klass används i flera olika sammanhang i systemet där elevens tillhörighet till klass är avgörande. T ex vid utskrift av förfallna lån, streckkoder mm för en klass. Det är därför viktigt att man behåller denna rubrik. Om ert bibliotek inte använder ordet Klass måste systemets standardinställningar ändras, kontakta i så fall Dantek support. Dantek bibliomatik build 677 Sida 23 av 26

24 Självbetjäning Möjlighet att skriva ut kan nu tas bort Självbetjäningsdisken kan ställas in så att låntagarna inte får möjlighet att skriva ut sin låntagarstatus, t ex om det inte finns någon skrivare vid självbetjäningen. Ikonen med skrivaren kan tas bort från skärmbilden. Kontakta Dantek support om utskriftsikonen för låntagarstatus ska tas bort. Skriva in personliga uppgifter Nur finns möjlighet för låntagaren att själva skriva in uppgifter om sin e-postadress, sms och telefonnummer. Klicka på knappen Personligt och ett fönster öppnas där dessa uppgifter kan skrivas in. Dantek bibliomatik build 677 Sida 24 av 26

25 Skolbibliotekariens Portal Exemplartillgänglighet Vid visning av sökresultat på färre än 500 bibliografiska poster visas nu exemplartillgänglighet med färgkoder (grön, blå, röd...). I tidigare versioner var färgkoderna begränsade till ett sökresultat på färre än 100 poster. Visningen av färgkoder kan alltid hämtas till sökresultatet genom att högerklicka och välja visa tillgänglighet. 246 poster funna, visas med färgkod för tillgänglighet. Dantek bibliomatik build 677 Sida 25 av 26

26 Reservationsmeddelande Du kan lägga till ett meddelande när du upprättar en reservation i Skolbibliotekariens Portal. Meddelandet följer reservationen och kan ses när ett utlånat material återlämnas. Reservationsmeddelandet i Skolbibliotekariens Portal: Reservationsmeddelandet visas också när reserverad titel fångas upp i Lånedisken eller Uppröjningsdisken. Reservation med meddelande Dantek bibliomatik build 677 Sida 26 av 26

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 TIPS OCH KÄNDA FEL BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatv. 4, 224 21 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Klient...

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Business Online Generellt

Business Online Generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Menyn Du kan navigera i Business Online på flera olika sätt. Ingången till de olika funktionerna hittar du via toppmenyn. Genom

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem Utskick till kunder Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Urval... 2 3. Skapa etiketter med adresser... 4 4. Utskick med e-post... 5 5. Utskick med e-post och bifogade filer... 6

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström Rebusmöte 2013 04 17 Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström ReBUS gruppens prioriterade punkter med kommentarer 11 & 35

Läs mer

Kom igång med ibinder Avtalsregistret

Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med avtal Grunderna i ibinder.com Denna manual beskriver hur avtal hanteras i ibinder.com och är ett komplement till den separata manualen Kom igång med

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Nyheter i Mikromarc 2.6.1

Nyheter i Mikromarc 2.6.1 Nyheter i Mikromarc 2.6.1 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, oktober 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Websök... 4 Ämnesord... 4 Flytta lån... 4 Uniform titel... 5 Högertrunkering... 5 Övriga

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

AXIELL SVERIGE AB. Versionsbeskrivning LIBRA.SE. Version 7.1

AXIELL SVERIGE AB. Versionsbeskrivning LIBRA.SE. Version 7.1 AXIELL SVERIGE AB Versionsbeskrivning LIBRA.SE Version 7.1 Versionsbeskrivning 7.1 Denna versionsbeskrivning utgår från förändringar i relation till version 6.7.5/7.0 Allmänt 1. Vissa långsamma rutiner

Läs mer

En introduktion till SLI.SE. April 2015

En introduktion till SLI.SE. April 2015 En introduktion till SLI.SE April 2015 Registrera konto Om du inte ser den här bilden, klicka på hänglåset uppe till höger och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i skola, får du en lista

Läs mer

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line Elisabeth Banemark, Pedagogiskt center, Kristianstad 08-07-05 Innehållsförteckning Logga in Användarnamn och Lösenord...

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

WWW.SERVICECONNECTION.NU

WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection Snabbguide del 2 Återrapportering, underhåll och sökning WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection - Förstasidan Förstasidan På första sidan finns en status sammanställning av aktuella

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

En liten introduktion till Mediakatalogen

En liten introduktion till Mediakatalogen En liten introduktion till Mediakatalogen Registrera konto Om du inte ser bilden till höger när du besöker SLI.SE, klicka då på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Sida 1(9) Mediecenter Värmland Lena Bengtsson, 054-7011062 lena.bengtsson@regionvarmland.se Datum 2015-05-07 En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Region Värmland - kommunalförbund Postadress

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20 Nedan visas hur ser ut när den öppnas (OBS bilderna är gamla men funktionerna är den samma). Sidan består av en navigationsmenyn med ikoner samt av sökfälten, Namn/Tel, Sökord och Org rubrik samt en kryssruta

Läs mer

Hjälp vid användning av Geodataportalens Avancerade sökning

Hjälp vid användning av Geodataportalens Avancerade sökning 1(12) Datum: 2014-05-26 Diarienr: Hjälp vid användning av s Avancerade sökning Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801 82 Gävle Lantmäterigatan 2 0771-63 63 63 geodatasekretariatet@lm.se

Läs mer

En introduktion till SLI.SE

En introduktion till SLI.SE En introduktion till SLI.SE Registrera konto Om du inte ser bilden till höger när du besöker SLI.SE, klicka då på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i skola,

Läs mer

IdéTorget Manual. Google kalender. Skapa din kalender på Internet. Uppdaterad oktober 2011

IdéTorget Manual. Google kalender. Skapa din kalender på Internet. Uppdaterad oktober 2011 IdéTorget Manual Google kalender Skapa din kalender på Internet Uppdaterad oktober 2011 Googles kalender Att göra sin planering på en digital kalender har många fördelar. Det ger möjlighet att få hjälp

Läs mer

Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och utvärderings vy

Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och utvärderings vy 1(14) Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och 2(14) Geodataportalen Denna skärmbild är det första du möts av när du går in i Geodataportalen: : Skärmbilden är indelad i tre olika paneler: Sökpanel

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Användarmanual Utbildningsportalen. 2011-03-30 Användarmanual SDH webbutbildning

Användarmanual Utbildningsportalen. 2011-03-30 Användarmanual SDH webbutbildning Användarmanual Utbildningsportalen 1 Innehållsförteckning Sid 1. Logga in 3 1.1 Registrera dig 4 1.2 Logga in på startsidan 7 1.3 Om du glömt ditt lösenord 8 2. Startsidan 9 3. Utbildningar 10 4. Tester

Läs mer

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Välkommen till automatiseringens värld Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Version 2.4 Vi har lösningar för 100 % av era resebehov. American Express Business

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Bildhantering

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Bildhantering Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Bildhantering 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Bildhantering 4 Infoga bild 4 Infoga dokument 5 Redigera bilder 7 Anpassa bild själv via bildverktyget 7 Anslagstavlan

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Lathund FE-edit i Typo3

Lathund FE-edit i Typo3 1(6) Lathund Front-end-editing (FE-edit) i Typo3 Front-end-editing (FE-edit) är ett förenklat sätt att redigera innehåll med Typo3. Helt kort går det ut på att man redigerar innehållet medan man surfar

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Verktygen i Fronter, för lärare

Verktygen i Fronter, för lärare Verktygen i Fronter, för lärare Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. 2012-07-18 Innehållsförteckning Hur hittar jag mitt kursrum?...

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Verktygen i Fronter, för lärare

Verktygen i Fronter, för lärare Verktygen i Fronter, för lärare Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. Rev 2014-07-07 1 Innehållsförteckning Hitta mitt kursrum...

Läs mer

Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM)

Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM) Sitevision på HiG BOL /2010-06-07 Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM) För att lägga in text eller redigera text på HiG s nya webb måste du tillhöra någon grupp som har behörighet

Läs mer

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr 090622 MANUAL FÖR MEMO COMAI WEBBKALENDER VERSION 2.0 ANVÄNDARE Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr Comai AB Follingbo Rosendal 305,

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

SJF LATHUND EPISERVER 7.0

SJF LATHUND EPISERVER 7.0 SJF LATHUND EPISERVER 7.0 LOgGA IN. Logga in URL: http://test.sjf.discoworks.se/epiui/cms SKAPA OCH REDIGERA SIDOR. Skapa sida Öppna trädnavigeringen genom att klicka på den mörkgrå struktursymbolen längst

Läs mer

Användarmanual Legimus för. Android

Användarmanual Legimus för. Android Användarmanual Legimus för Android Innehåll Användarmanual Legimus för Android... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en talbok... 4 Ladda ner taltidningar...

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com Office365 for educations Snabbguide https://portal.micorosft.com Innehåll 1. Logga in:... 4 1. Outlook- E-post... 5 2.1 E-post inställningar... 6 2.1.1 Signatur... 6 2.1.2 Dolda kopior... 6 2.1.3 Bilagor...

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

2013-04-18. Instruktion för användare av www.skolbiblioteksservice.se

2013-04-18. Instruktion för användare av www.skolbiblioteksservice.se Instruktion för användare av www.skolbiblioteksservice.se Innehåll Inledning... 1 Steg 1 Registrering och inloggning... 1 Registrering för personer med användarkonto hos Umeå kommun... 1 Inloggning för

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Redaktörens Lathund för Glokala. Så här redigerar du en redan befintlig hemsida. Så här skapar du en länk till en extern hemsida

Redaktörens Lathund för Glokala. Så här redigerar du en redan befintlig hemsida. Så här skapar du en länk till en extern hemsida Redaktörens Lathund för Glokala Glokala Folkhögskolan www.glokala.se Hej och välkommen till redaktörens lathund! Detta är en snabbguide för dig som har behörigheter att skapa och uppdatera sidor på Glokalas

Läs mer

Nyheter i PowerPoint 2010

Nyheter i PowerPoint 2010 Nyheter i PowerPoint 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet.

Läs mer

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Logga in 1. Öppna en webbläsare och gå till inloggningssidan: https://www.sfog.se/umbraco/ 2. Skriv in följande användarnam & lösenord : 3. Klicka på Logga

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg

version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg Introduktion till kursbyggarverktyg Contento Svenska AB Hornsgatan 103 117 28 Stocholm Table of Contents KAPITEL 1 Introduktion 2 Begrepp

Läs mer

Kom igång med Adela Gymnasium

Kom igång med Adela Gymnasium Kom igång med Adela Gymnasium Publicerad 2011-07-05 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Gymnasium 1 Starta Adela Gymnasium 5 Logga in som

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Skapa sidor, redigera befintliga samt lägga upp och länka till dokument. Mejla info@handels.se då riskerar inget att falla mellan stolarna.

Skapa sidor, redigera befintliga samt lägga upp och länka till dokument. Mejla info@handels.se då riskerar inget att falla mellan stolarna. Lathund handels.se Skapa sidor, redigera befintliga samt lägga upp och länka till dokument https://www.handels.se/templates/login.aspx?returnurl=/secure är adressen för att kunna logga in i Episerver.

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Användarmanual Insyn Sverige App Version 1.5.x

Användarmanual Insyn Sverige App Version 1.5.x Användarmanual Insyn Sverige App Version 1.5.x Vad är Insyn App? ipad App för läsning av de dokument som finns publicerade i Insyn på www.insynsverige.se. Stöd för anteckningar. Läsning Online och Offline.

Läs mer

Manual till publiceringsverktyg

Manual till publiceringsverktyg Manual till publiceringsverktyg Allmänt När man har loggat in hamnar man direkt på översikten över hela webbplatsen. Överst hittar man en meny som alltid ligger med i verktyget. Denna meny innehåller översikten

Läs mer

Manual för utskrift av pris och produktskyltar

Manual för utskrift av pris och produktskyltar Manual för utskrift av pris och produktskyltar Med Skyltdirekt.nu skapar du på ett användarvänligt sätt pris och produktskyltar. Alla i butiken kan skapa prisskyltar. Ingen datavana eller installation

Läs mer

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 0.9

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 0.9 Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 0.9 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Införande... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Hur laddar jag ner böcker?... 3 Hur hittar jag mina böcker?... 4 Hur tar

Läs mer

Dokumentation. Joomla - Administrationsguide 1. Logga in i administrations-gränssnittet 2. Ändra globala inställningar 2.

Dokumentation. Joomla - Administrationsguide 1. Logga in i administrations-gränssnittet 2. Ändra globala inställningar 2. Joomla - Administrationsguide Joomla - Administrationsguide 1 Logga in i administrations-gränssnittet 2 Ändra globala inställningar 2 Ändra titel 3 Artiklar, kategorier och sektioner 4 Skapa sektioner

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet...

Läs mer

Anordnarwebben. Manual

Anordnarwebben. Manual Anordnarwebben Manual sida 1/34 Innehållsförteckning 1 Beskrivning...3 2 Överblick...3 3 E-tjänsten...3 3.1 Information...4 3.2 Beläggning...5 3.3 Kö...6 3.4 Placeringar...8 3.5 Ersättningar... 11 3.6

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal 2.2 Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal 2.2 Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal 2.2 Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING TILL MANUALEN... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 INLOGGNINGSFÄLT... 5 2.2 LOGGA IN... 5 2.3 GLÖMT LÖSENORD... 5 2.4 ÖPPNA KURSER...

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

Användarmanual. Shoppa Plus

Användarmanual. Shoppa Plus Användarmanual Shoppa Plus Visste du att... med rätt skyltning så fördubblas de tänkta inköpen. Komma igång Logga in Klicka på Shoppaikonen som finns på ditt skrivbord. Fyll i ditt användarnamn och lösenord

Läs mer

Tidtagning med Eresults Lite programmet

Tidtagning med Eresults Lite programmet Tidtagning med Eresults Lite programmet Till en början: Börja med att anlsuta i EMIT läsaren till datorn genom att plugga in den gråa USB kabeln till USBporten där det står EMIT -> Starta sedan EResults

Läs mer

1. Gå till bildarkivet. (För att komma till bildarkivet klickar man på den lilla menyn i högra hörnet på navigatorn.)

1. Gå till bildarkivet. (För att komma till bildarkivet klickar man på den lilla menyn i högra hörnet på navigatorn.) Lathund Bildbank Detta är en lathund för hur man ställer in och använder bildbanken. Det är tre steg man måste genomföra för att bildbanken skall fungera: sätta upp metadata på bildarkivet, lägga till

Läs mer

Innehåll Uppgifter ipad utbildning

Innehåll Uppgifter ipad utbildning Datum: 2015-03-09 Innehåll Uppgifter ipad utbildning ipad 1. Knappar 2. Hemskärmen & appar 3. Visa öppnade appar 4. Ordna appar 5. Skapa/ta bort mapp 6. Lägga till en app på ipaden 7. Ta bort en app på

Läs mer

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice?

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice? Lathund för textdokument (Writer) och lite presentation (Impress). 1. Ladda hem OpenOffice på www.openoffice.org. 2. Öppna OpenOffice och välj textdokument (Writer). 3. Välj ett lämpligt teckensnitt genom

Läs mer

TC Online - Bruksanvisning

TC Online - Bruksanvisning TC Online - Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Login 2. Ny order 3. Sök order 3a. Snabbsökning 4. Händelselogg 4a. Ikoner 5. Listor 6. Mottagning av reparationsenheter från verkstaden 7. Leverans av

Läs mer

Workshop om Outlook. Outlook klient och Outlook Web App 2014-01-28 Christina Bodén och Eva Eriksson

Workshop om Outlook. Outlook klient och Outlook Web App 2014-01-28 Christina Bodén och Eva Eriksson Workshop om Outlook Outlook klient och Outlook Web App 2014-01-28 Christina Bodén och Eva Eriksson Två vägar in till eposten Outlook Web App - epost.varmdo.se Används på webben Upplevs av många som enklare

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Wordpress handledning för distrikt, lokalavdelningar och personsidor

Wordpress handledning för distrikt, lokalavdelningar och personsidor Wordpresshandledning fördistrikt,lokalavdelningaroch personsidor 1 Index Adminpanel... 5 Användare... 21 BWS Plugins... 15 inlägg... 6 Inlägg skapa och hantera... 7 Kategorier... 7 Inställningar... 14

Läs mer

RACCOON DEVELOPMENT AB

RACCOON DEVELOPMENT AB INNEHÅLL NYHETER 2-4 ARTIKLAR 5-7 BANNERS 8-10 SIDOR 11-15 AVDELNINGAR 16-17 MENY 18-20 TIDNINGEN 21-23 MEDARBETARE 24-26 FÖRSTASIDAN 27-28 Sid 2 NYHETER Hantera nyheter För att lägga till nyheter - klicka

Läs mer

Inledning... 3. F-skattsedel... 3. Remissen... 3. Nya ikoner... 3. Utskrift av journalanteckningar... 4. Anamnes... 5

Inledning... 3. F-skattsedel... 3. Remissen... 3. Nya ikoner... 3. Utskrift av journalanteckningar... 4. Anamnes... 5 Inledning... 3 Innehåll... 3 F-skattsedel... 3 Remissen... 3 Streckkodläsare... 3 Indikator på FK-perioden... 3 Nya ikoner... 3 Utskrift av journalanteckningar... 4 Tidsmemo, utan patientkoppling... 4

Läs mer

Utökad sökning i Cisions mediedatabas

Utökad sökning i Cisions mediedatabas Utökad sökning i Cisions mediedatabas Utökad sökning Använd funktionen Utökad sökning för att söka i mediedatabasen efter en viss typ av medier eller kontaktpersoner. Du kan ta fram helt nya listor eller

Läs mer