FUNKTIONSBESKRIVNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FUNKTIONSBESKRIVNING"

Transkript

1 FUNKTIONSBESKRIVNING BOOK-IT version Axiell Sverige AB, Box 24014, Lund Fältspatvägen 4, Lund, tel: , e-post:

2 Innehållsförteckning Självregistering/ Skaffa lånekort Rev BOOK-IT PUB... 9 ehub Rev Onlinebetalning, Arena Uppdaterad för version BOOK-IT Boot Rev (25)

3 Självregistering/ Skaffa lånekort Rev Övergripande beskrivning Detta är en funktion som gör det möjligt för biblioteksanvändare att registrera sig själva som låntagare via Arena/BOOK-IT PUB Den stora skillnaden mot funktionen Ny låntagare som fanns i OPAC är att biblioteket har möjlighet att låta denna registrering vara fullt giltig direkt så att låntagaren kan reservera med detsamma. Personnumret bildar ett lånekort vid självregistrering. Funktioner Ett nytt fönster: Administration Grunddata Webb Låntagaruppgifter Detta fönster hanterar vilka uppgifter som ska anges när en person registrerar sig som ny låntagare och dels vilka uppgifter som en befintlig låntagare ska kunna ändra i sin profil via Arena och BOOK-IT PUB. Administration Grunddata Allmänt Organisationsstrukturer Här anges på kontoorganisationsnivå tre nya standardvärden som gäller dessa självregistreringar: standardlåntagarkategori, standardgiltighetstid och minimiålder för att få registrera sig som låntagare på detta sätt. Genom att skapa låntagarkategori Online, och därefter förbjuda denna kategori att reservera eller genom att ge giltighetstid 0 dagar så går det att förhindra att låntagare via självregistrering blir fullvärdiga låntagare direkt. Om biblioteket har tilläggsmodulen ehub kan en självregistrerad låntagare också låna e-böcker direkt, om inte detta hindras via parameterinställning eller giltighetstid. (Läs mer under avsnitt ehub.) Om biblioteket använder sig av Inloggningsmodulen för låntagarnas inloggning hos Elib, så bör giltighetstiden sättas till 0 för att förhindra att låntagaren loggar in med 3(25)

4 personnumemr och pinkod hos Elib innan hen är godkänd via legitimation på biblioteket. Ny portlet i Arena med namnet Skaffa lånekort (Self registration). Påverkan på befintliga rutiner Fönstret Administration Grunddata OPAC Ändringsregler är borttaget och ersatt av kolumnen Ändringsbar låntagare i ovan nämnda fönster Låntagaruppgifter. Förberedelser Administration Grunddata Webb Låntagaruppgifter. I detta fönster ställer du in vilka uppgifter som ska anges när en person registrerar sig som ny låntagare och dels vilka uppgifter som en befintlig låntagare ska kunna ändra i sin profil via Arena. Förklaring till kolumnerna: Namn svenska: Svensk ledtext till fältet i Arena Beskrivning svenska: Förklarande text på svenska i Arena Namn engelska: Engelsk ledtext till fältet i Arena Beskrivning engelska: Förklarande text på svenska i Arena Obligatoriskt: Om fältet ska vara obligatoriskt att fylla i för låntagaren. 4(25)

5 Synlig: Om fältet ska visas i registreringsformuläret Ändringsbar låntagare: Vad låntagaren ska kunna ändra i Mina uppgifter/my profile. Gäller endast vid uppdatering av befintliga låntagare. Ordning: Här kan du påverka i vilken ordning som fälten ska visas i registreringsformuläret. Var och en av dessa uppgifter har sitt regelverk. Se tabell: Tabellen ska tolkas så här (exempel): Förnamn är en uppgift som alltid ska fyllas i, som inte kan ändras av låntagaren i efterhand och biblioteket kan inte välja att dölja fältet eller göra det icke obligatoriskt. Inte heller kan man erbjuda låntagarna möjligheten att ändra det i efterhand. E-post är en uppgift som per default inte är obligatorisk, men möjlig att fyllas i i registreringsformuläret och ändringsbar i efterhand. Biblioteket kan välja att göra den obligatorisk, låta blir att visa den alls eller stänga av låntagarens möjlighet att uppdatera den i efterhand. Utskick av övertidsvarning är en uppgift som aldrig kan göras obligatorisk att kryssa i (eftersom funktionen är utformad som 5(25)

6 en kryssruta räknas både kryss i rutan och uteblivet kryss som ett svar ) men biblioteket kan välja att dölja den från registeringsformuläret. Administration Grunddata Allmänt Organisationsstrukturer: Här anger du (på kontoorganisationsnivå) i grupprutan Standardvärden, självregistrering: Låntagarkategori: Online skapas av Axiell inför uppgraderingen till version 7.1. Detta ger biblioteket möjlighet att med hjälp av cirkulationsparametrarna sätta upp ett lämpligt regelverk för hur de självregistrerande låntagarna ska hanteras. Giltighetstid, konto: anges i antal dagar. 0 dagar innebär att låntagarkontot inte aktiveras per automatik, och fältet Giltig till i låntagarposten visar datum för den dag då låntagaren anmälde sig. I BOOK-IT version tidigare än , Arena version tidigareän ges dock inget relevant meddelande om att låntagaruppgifterna har skickats till bibliotekssystemet och att låntagaren ska legitimera sig på biblioteket för att bli giltig låntagare. Genom att istället ange 1 dag kommer man runt detta problem. Åldersgräns, själv : anges i antal år. Innebär att alla som är under den angivna åldern får ett låntagarkonto vars giltighetstid går ut samma dag och kan inte användas för e- lån eller reservationer. I fönstret: Administration Grunddata Allmänt Organisationsstrukturer måste Standardvärde för Adressplats vara valt för att Skaffa lånekort-formuläret ska fungera. 6(25)

7 Förberedelser i Arena Nu behöver du ta reda på reda på vilka id:n din kontoorganisation och din enhet (t ex huvudbiblioteket) har. Det gör du i BOOK-IT-fönstret Hjälp Om - Visa detaljer. I Arena: Välj ut en sida där registeringen ska ske alternativt skapa en ny. Dra in portleten Skaffa lånekort (eng: Self registration). Klicka på skiftnyckeln och Inställningar Här finns en rad konfigurationsmöjligheter men du ska bara fylla i de som på bilden på nästa sida är markerade med en röd prick. (Portleten ska konfigureras mot en viss kontoorganisation och enhet, även om enheten i praktiken inte har någon betydelse i en Arena som arbetar mot BOOK-IT.) Fyll i: Enhet (id för enhet) Member (välj i rullgardinsmeny, Organisation (id för kontoorganisation) URL till lånevillkor Visa Hjälp-länk (valfritt) Klicka på Spara och Gå tillbaka till Arena. 7(25)

8 Tips! (Gäller BOOK-IT-version tidigare än och Arenaversion tidigare än 2.7.1) Om personnumret redan finns upplagt i bibliotekssystemet, i samma eller i en annan kontoorgansation går det inte att skapa en ny låntagare. Tyvärr har Arena i nuläget inte någon möjlighet att upplysa låntagaren om detta på ett informativt sätt, utan ger bara ifrån sig ett generellt felmeddelande. Om ni använder möjligheten att begränsa självregisteringsfunktioner för en viss åldersgrupp ser det för låntagaren ut som att registreringen lyckats, och när hen sedan försöker logga in kommer felmeddelande om att kontots giltighetstid har passerats. 8(25)

9 Skriv gärna en informativ artikel om dessa två scenarier i anslutning till portleten BOOK-IT PUB Övergripande beskrivning I samband med att BOOK-IT uppgraderas till 7.1 ersätts OPAC av BOOK-IT PUB. BOOK-IT PUB har ett tilltalande och lättanvänt gränssnitt, som uppfyller kraven för tillgänglighet och som är responsivt: gränssnittet anpassar sig automatiskt för telefoner och surfplattor. Det finns nu möjlighet att tillåta att låntagaren blir fullvärdig låntagare via PUB. Andra nyheter är att låntagaren kan välja att ha förvalt hämtställe, och kan tacka ja till utskick från biblioteket. Det skapas en PUB per kontoorganisation, men om det finns mer än en organisation inom kontoorganisationen t.ex. såväl folkbibliotek som skolbibliotek så skapas en PUB för folkbiblioteket och en för skolbiblioteket. Om ni önskar fler än en PUB per konto-organisation kan ni kontakta support för prisuppgift. Låntagarna kan efter uppgraderingen gärna knytas till en enhet (hämtställe vid reservation) och därmed till ett utpekat cirkulationsställe (genom inställningar som beskrivs i senare stycke). För skolbibliotek rekommenderas att alla låntagare knyts till ett hämtställe. Det finns också möjlighet att beställa ett filtreringstillägg som gör det möjligt för låntagarna att välja en enhet för filtrerad sökning. Denna filtrering gör att endast poster för vald enhets bestånd visas i träfflistan. 9(25)

10 Funktioner BOOK-IT PUB är bibliotekets nya webbplats, och består av följande funktioner: Startsida som visar bibliotekets egen text (skickas in till Axiells support inför uppgraderingen), en sökruta för fritextsökning, med länk till sida med Utökad sökning, en log-inruta och en lista på de nya titlar. Liksom i OPAC finns låntagarens egna sidor med Mina lån, Mina reservationer och Mina uppgifter. Det finns sidor för kontakt: Kontakta biblioteket samt Inköps- respektive Fjärrlåneförslag. Formuläret för Ny låntagare kan ställas in så att låntagaren blir fullvärdig låntagare direkt. En funktion för Utlån i PUB kan aktiveras om biblioteket så önskar Påverkan på befintliga rutiner Eftersom det i normalfallet endast skapas en PUB per kontoorganisation så bör man framför allt på skolbibliotek med utlån i BOOK-IT PUB se till att låntagarna kopplar sig till ett standard-hämtställe och göra nödvändiga inställningar för att rätt regelverk ska gälla och statistiken för reservationer och eventuella lån i PUB ska hamna på rätt ställe ( Låntagaren styr ). Fältet för hämtställe kan göras obligatoriskt i formuläret Ny låntagare så nya låntagare som anmäler sig via detta därmed får ett standardhämtställe. Inför uppgraderingen till BOOK-IT version 7.1 ber vi er skicka de texter som ska visas i BOOK-IT PUB till Support. Det finns ingen möjlighet för er själva att ändra texterna i efterhand. Funktionen för Återlämning finns inte i BOOK-IT PUB. Skolbibliotek som önskar få ett alternativ till OPAC Återlämning ombeds att kontakta Support för hjälp. Läs mer i dokumentet CiCo. 10(25)

11 Förberedelser I version 7.1: Självregistrering: Grunddata Allmänt Organisationsstukturer, på kontoorganisationsnivå i delfönstret Standardvärden, självregistrering: Fyll i fälten (förslagsvis enligt nedan eller med önskade värden): Låntagarkategori (välj Online), Giltighetstid, konto: 90 (ange 0 dag om du inte vill att låntagaren blir fullvärdig låntagare direkt). Läs mer under funktionsbeskrivning Självregistrering / Skaffa lånekort Åldersgräns själv: 18. Låntagaren styr: Grunddata Cirkulation Cirkulationsställe Lägg upp ett nytt cirkulationsställe PUB per enhet. (Inför installation av BOOK-IT PUB har vi lagt in PUB på enhet Huvudbiblioteket.) Om inställning per enhet inte görs innebär det att statistiken för alla reservationer och eventuella utlån i BOOK-IT PUB hamnar på den enhet som BOOK-IT PUBanvändaren är knuten till. Grunddata Allmänt Organisationsstukturer, delfönstret Standardvärden, diverse: Här anger du per enhet cirkulationsställe PUB som standardcirkulationsställe. Denna inställning innebär att regelverket för aktuell enhet gäller för inloggad användare samt att reservationer och eventuella lån knyts till rätt cirkulationsställe (se nästa stycke). 11(25)

12 En förutsättning för att BOOK-IT PUB ska fungera optimalt är att alla aktiva låntagare väljer ett standard-hämtställe. Detta kan låntagaren göra själv i BOOK-IT PUB under Mina sidor Mina uppgifter. Du kan också knyta låntagare till standardhämtställen i låntagarposten eller i Mängd låntagare. En låntagare som har förvalt hämtställe behöver inte välja detta vid varje reservationstillfälle. Administration Användare: Fliken Webb, allmänt. Om du 1. För användaren bookitpub markerar kryssrutan Låntagaren styr under BOOK-IT PUB, och 2. om låntagaren har gjort inställning för Förvalt hämtställe så ser inloggad låntagare bestånd endast för aktuellt hämtställe. Inställning för Låntagaren styr påverkar statistiken och regelverk för reservationer och ev. lån i BOOK-IT PUB, under förutsättning att du har angett BOOK-IT PUB som cirkulationsställe för respektive enhet enligt anvisningar på förgående sida, och valt hämtställen enligt anvisning nedan. Hämtställe och Utökad sökning: Administration Användare: Fliken Webb, filter: Välj de enheter som ska vara valbara som hämtställen i grupprutan Valbart org.filter. I grupprutan Grundinställning väljer du konto-organisation och aktuella enheter som ska vara valbara i Utökad sökning. Endast den konto-organisation/de enheter som BOOK-IT PUB filtreras på kan väljas här. 12(25)

13 Observera att om ni rensar bort opac-användare så får användare opac_e INTE tas bort, den används för funktioner som inte gäller OPAC. Låntagaruppgifter: (se separat Funktionsbeskrivning) Grundata Webb Låntagaruppgifter: Ange att Förvalt hämtställe ska vara obligatoriskt i formuläret för Ny låntagare I Mängd låntagare finns möjlighet att tilldela Förvalt hämtställe. Sök t.ex. på postnummer och ange önskat hämtställe för framsökta låntagare i träfflistefliken. För skolbibliotek med FreeLib är det enklast att i BOOK-IT 7.1 Mängd låntagare söka på låntagarkategori = skola och ange hämtställe med utgångspunkt i detta. Reservationer: I BOOK-IT PUB är En klicks-reservationer förvalt, vilket innebär att om låntagaren har förvalt hämtställe så kan hen inte välja hämtställe vid reservationstillfället. Om denna inställning inte önskas kan du kontakta Support Övertidsvarningar: Om ni har lagt in en länk till webbkatalogen för omlån i övertidsvarningar ska denna ändras under Administration Grunddata Cirkulation Meddelandetexter. Gå till fliken Meddelanden och välj respektive enhet samt Övrigt: Övertidsvarning. Här ser du texten, och vad den heter. Välj sedan fliken Texter och leta upp aktuella texter, som du kan ändra i grupprutan Översatta. Klicka på Uppdatera och Spara efter genomförd ändring. Tips I Utökad sökning i BOOK-IT PUB visas de språk som finns i bibliotekskatalogen. Kontrollera listan över språk, om du hittar koder här i stället för språk i klartext så beror det på felaktiga katalogposter som måste rättas upp för att språklistan ska visas korrekt. Sök på de felaktiga språkkoderna i Expertsök och rätta upp de poster som innehåller fel. Kontakta Support för prisuppgift om ni önskar hjälp. Observera att listan för Nya titlar inte visar alla nylokaliserade exemplar, utan första exemplaret som lokaliseras till en post. 13(25)

14 Förvalt hämtställe: Om en låntagare har sitt konto aktiverat i flera kontoorganisationer så går det att välja hämtställe i respektive BOOK-IT PUB alternativt Arena. Om det finns fler än en BOOK-IT PUB knuten till en kontoorganisation, och om en låntagare har ett förvalt hämtställe i en av dessa men reserverar i den andra (t.ex. om låntagaren är knuten till ett skolbibliotek men loggar in i folkbibliotekets PUB där det förvalda hämtstället inte finns) så krävs val av hämtställe. Om låntagaren här under Mina uppgifter nu gör ett nytt val för förvalt hämtställe, så försvinner det hämtställe han tidigare haft som förvalt i den andra BOOK-IT PUB:en. Filtrering av sökning: Sökfiltrering per enhet finns under Utökad sökning. Om ni dessutom önskar möjlighet att filtrera sökningarna i den ordinarie sökrutan så kan denna funktion installeras, vänligen kontakta support. Priset är 8900:- per BOOK-IT PUB. Statistik: För de bibliotek som har haft modulen Webbstatistik installeras istället Google Analytics utan extra kostnad i samband med installationen av BOOK-IT PUB. 14(25)

15 ehub Tilläggsmodul Övergripande beskrivning ehub är navet till enkel hantering av e-böcker från flera e- medieleverantörer och erbjuder ett och samma gränssnitt för låntagarna. I BOOK-IT registreras pågående e-bokslån i Böcker hemma-fliken och du får e-lånestatistik på samma sätt som för övriga lån. E-bokslånen visas också i Arena och BOOK-IT PUB tillsammans med övriga lån. Lånetiden bestäms av e-boksleverantören, och när lånetiden är slut försvinner lånet från låntagaruppgifterna. För låntagare med historik, t.ex. Boken kommer-låntagare så sparas också e-bokslånen i historiken. ehub är en modul som öppnas av Axiell Support mot en avgift. Funktioner Administration Parameterunderhåll Cirkulationsparametrar: Här finns två nya parametrar: E-lån, max antal: anger hur många e-bokslån en låntagare får ha. E-lån, max antal per tidsperiod: anger under vilken tidsperiod max antal gäller. Administration Statistik Statistikprofiler Om du skapar statistikprofiler med variabeln Cirkulationskategori så kan du få ut statistik på lån av cirkulationskategori E-media. Observera att nedladdning av e-media hanteras olika: I BOOK-IT hanteras nedladdning i olika format (t.ex. Online och PDF) som separata lån. Så gör också leverantören Overdrive, medan Elib räknar nedladdningar i olika format av samma titel som ett lån. 15(25)

16 Cirkulation Låntagarinformation För låntagare som har pågående e-bokslån visas dessa under fliken Böcker hemma med lånetyp E-lån. Påverkan på befintliga rutiner Det blir möjligt att kunna påverka bibliotekets kostnader för e-lånen genom att ha en restriktiv parametersättning. Det går att definiera olika regler för olika låntagarkategorier. Förberedelser Ange i cirkulationsparametrarna vilka regler som ska gälla för antal e-lån under given tidsperiod. T.ex. max fem lån per månad. E-lån, max antal: ange hur många e-bokslån en låntagare får ha. E-lån, max antal per tidsperiod: ange under vilken tidsperiod max antal gäller. Om ni tillåter att nya låntagare blir fullvärdiga låntagare via formuläret Skaffa lånekort i Arena eller BOOK-IT PUB kan det vara aktuellt att göra en parametersättning som är restriktiv för låntagarkategori Online. Grunddata Förvärv Leverantörer För att få ut utlåningsstatistik per medieleverantör så ska t.ex. Elib läggas upp som leverantör under Grunddata Förvärv Leverantörer. Fältet URL ska för ELib se ut enligt följande: (som ingår i länken till den elektroniska adressen på posten). 16(25)

17 Onlinebetalning, Arena Uppdaterad för version 7.1 Övergripande beskrivning Onlinebetalning är en tilläggsmodul till Arena/BOOK-IT PUB. Modulen ger låntagarna möjlighet att själva betala sina skulder till biblioteket via Arena. Betalningen sker med kontokort (VISA, MasterCard, Eurocard, American Express, Diners Club) över Internet. Transaktionerna sker via DIBS, Dansk Internet Betalingssystem, Från Mina sidor och menyalternativet Mina avgifter i Arena och BOOK-IT PUB kan låntagaren markera vilken/vilka av sina skulder han eller hon vill betala, och klickar därefter sig vidare till DIBS webbplats där betalningen genomförs. När transaktionen är klar kommer låntagaren tillbaka till Arena där en kvittens visas. Påverkan på befintliga rutiner Skulden regleras automatiskt på låntagarkontot i klienten i samband med att betalning via Arena har skett. Exemplar som blivit betalda med Onlinebetalning kommer fram då man söker i Mängd Exemplar och har markerat radioknappen Finns på betald räkning läs mer nedan under Tips och goda råd. Förberedelser Kontakta DIBS för att sluta avtal om inte det redan är gjort. Tel , Meddela att ni är kunder hos Axiell. De ger även vägledning för tecknande av inlösenavtal (se nedan). 17(25)

18 Slut avtal med kortinlösande bank. DIBS har kopplingar med Euroline (SEB), Babs (Swedbank), Nordea, Handelsbanken och Danske bank. Inställningar i BOOK-IT Förutsättningar för låntagaren Alla låntagare som vill använda Onlinebetalning måste ha en aktiv e-postadress på sitt låntagarkonto. Om låntagaren inte har det syns inte knappen Betala i Arena. Administration Grunddata- Allmänt Organisationsstrukturer På konto-organisationsnivå: Ange bibliotekets organisationsnummer i fältet Organisationsnummer. Administration Grunddata - Allmänt Adresser, egna Ny adresstyp, Kontaktadress, onlinebetalning, anges på kontoorganisationsnivå. Denna adress visas i Arena och BOOK-IT PUB under rubriken Betalningsmottagare i samband med transaktionen. Cirkulationsparametern Räkningar, ersättningsavgift i låntagarskuld måste ha värdet 1 om man ska kunna betala räkningar med Onlinebetalning. Inställningar i Arena Axiells Support har gjort nödvändiga inställningar för Onlinebetalning, till exempel markerat rutan för Test och angivit bibliotekets kundnummer från DIBS. Logga in som LifeRay-användare. Gå till sidan: arenaadress>/web/arena/protected/debts. Eller gå till Mina sidor och portleten Mina avgifter. Klicka på skiftnyckeln, välj Inställningar. Se skärmdump 1. 18(25)

19 Skärmdump 1 Kontrollera att kryssrutan Aktivera onlinebetalning är markerad. Se skärmdump 2. Skärmdump 2. Texter Du kan till exempel skriva in en text till låntagaren som visas i samband med transaktionen i Arena. Denna text skrivs in i portleten Mina avgifter under Inställningar Portletöversättningar. Textnyckeln heter LabelDebts För att du ska se textnyckeln måste du vara på den sida där texten visas (detta gäller genomgående i Arena). Se skärmdump 3. Texten visas här, se skärmdump 4. 19(25)

20 Skärmdump 3 Skärmdump 4 När du kommer till sidan där betalningen är genomförd finns det en knapp som heter Slutför. Om du vill ändra texten på knappen så gör du det i fältet för textnyckeln ButtonFinish. För att du ska se textnyckeln måste du vara på den sida där texten visas (detta gäller genomgående i Arena). Se skärmdump 5. 20(25)

21 Skärmdump 5 Slut på testperioden När testperioden är slut ska du kontakta Axiells support som avmarkerar kryssrutan för Test. Administration i DIBS Logga in på för administration av ditt konto. Under menypunkten Integration/callback ska kryssrutan med texten Utför flera callback försök om callback inte fungerar kryssas i och en e-postadress anges till en person på biblioteket som får ett mail varje gång ett betalningsförsök inte har gått igenom. Under menypunkten Returvärden ska kryssrutan med texten Alla fält, även sådana som ni har skapat, med undantag av kortinformationen returneras kryssas i. 21(25)

22 Tips och goda råd Exemplar på räkningar som blivit betalda med Onlinebetalning kan du söka upp i Mängd Exemplar för att gallra dem. Markera radioknappen Finns på betald räkning samt ange den enhet exemplaret var placerat/lokaliserat på, och sortera därefter på Förfallodatum. Härifrån kan du sedan gallra exemplaret utan att först återlämna det. Alla exemplar som det har skickats ut räkning på hamnar i detta fönster. Gå gärna in och rensa listan innan ni kör igång med Onlinebetalning. Observera att om cirkulationsparametern Signaler, kravsteg är inställd för gul eller röd signal vid kravsteg Räkning så försvinner inte signalen förrän alla exemplar på räkning har återlämnats eller gallrats. 22(25)

23 BOOK-IT Boot Rev Automatisk uppgradering av klienten Övergripande Funktionen BOOK-IT Boot är ett verktyg för att uppdatera BOOK-IT klienten utan att behöva installera om den. BOOK-IT Boot är en fristående funktion som installeras tillsammans med BOOK-IT klienten. Observera att du klientversion 7.1 måste installeras för att kommande uppdateringar ska ske per automatik. Om du inte vill använda BOOK-IT Boot kan du stänga av den antingen lokalt på respektive klientinstallation eller via BOOK- IT servern. I det senare fallet styrs samtliga klienter som använder en viss server. Funktionen säkerställer att rätt version av klientprogramvaran används baserat på vilken BOOK-IT server klienten jobbar mot. Varje gång man startar klienten kontrollerar den om det finns någon uppdatering. Om uppdatering finns kommer denna laddas ner till klienten och därefter startas BOOK-IT klienten. Användaren har möjlighet att avbryta en uppdatering under uppdateringen visas en dialogruta där du kan bocka i att du vill starta befintlig version direkt istället för att vänta på uppdateringen. Klientdator BookIT Klienten BookIT server 3. Starta BookIT 1. Server version BookIT Boot 2. Klientuppdatering 23(25)

24 Inställningar En inställning måste göras på klienten; Öppna programmet config.exe som följer med BOOK-IT-klienten och som ligger i installationskatalogen under Program Axiell Bibliotek. I fliken Uppdatering måste BOOK-IT:s webbserver pekas ut. Det är samma server som t.ex. Freelib och/eller ALMA ligger på. Om du är osäker på namnet kan du kontrollera systemparametern RPT_URL parametern inleds med webbserverns namn. Exempel från RPT_URL: Ange namnet utan inledande fram till /report.. Exempel: opac.tyreso.se Klientuppdateringen görs via port 80. Om en annan port ska användas ska du ange port efter servernamnet, t.ex. opac.tyreso.se:85 24(25)

25 Vill man stänga av uppdateringsfunktionen lokalt på klienten ska fältet BOOK-IT webserver vara tomt. På servern anger systemparametern C_AUT_UPGRADE om automatisk uppdatering ska vara påslagen eller inte. Observera att om du har en BOOK-IT-klient i gång, och startar en till och denna uppdateras så bör du stänga båda klienterna så att du inte riskerar att ha två olika versioner igång samtidigt. 25(25)

BOOK-IT VERSION 7.1. Release notes 2014-07-25

BOOK-IT VERSION 7.1. Release notes 2014-07-25 BOOK-IT VERSION 7.1 Release notes 2014-07-25 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: lund@axiell.com Innehållsförteckning Dokumentation... 3 Att

Läs mer

Övergripande beskrivning

Övergripande beskrivning Axiell ehub 1 Innehåll Övergripande beskrivning... 4 Koppling mot Elib... 5 Katalogposter... 5 Katalogposter från BTJ... 5 Katalogposter från LIBRIS... 6 Inställningar i BOOK-IT för posthämtning från LIBRIS...

Läs mer

BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes 2015-02-16

BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes 2015-02-16 2015-02-16 BOOK-IT VERSION 8.0 Release notes Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se 2

Läs mer

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 TIPS OCH KÄNDA FEL BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatv. 4, 224 21 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Klient...

Läs mer

ALEPH ver. 16. Lån. Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping

ALEPH ver. 16. Lån. Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 1 2. VERKTYGSFÄLT... 1 2.1 tagarverktygsfält... 1 2.2 Exemplarverktygsfält... 2 3. LÅNTAGARE... 2 3.1 Sök låntagare... 4

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström Rebusmöte 2013 04 17 Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström ReBUS gruppens prioriterade punkter med kommentarer 11 & 35

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

AXIELL SVERIGE AB. Versionsbeskrivning LIBRA.SE. Version 7.1

AXIELL SVERIGE AB. Versionsbeskrivning LIBRA.SE. Version 7.1 AXIELL SVERIGE AB Versionsbeskrivning LIBRA.SE Version 7.1 Versionsbeskrivning 7.1 Denna versionsbeskrivning utgår från förändringar i relation till version 6.7.5/7.0 Allmänt 1. Vissa långsamma rutiner

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Uppdaterad: 2013-09-17. Avgiftshantering

Uppdaterad: 2013-09-17. Avgiftshantering Uppdaterad: 2013-09-17 Avgiftshantering 1 Nya uppdateringar ägde rum 2013-09-17 Nytt Nya hjälptexter under betalstatus Tydligare felmeddelande om utskick misslyckas Möjlighet att backa från steg 2 till

Läs mer

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Innehåll Inledning... 1 Kom igång... 1 Logga in... 1 Startsidan... 2 Mitt bibliotek... 2 Mina uppgifter... 3 Registrera låntagare...

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9

INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9 Manual Innehållsförteckning INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9 Informationsfliken... 10 Toppbild och färgschema... 10 Utseende boxar på startsidan... 11

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15 LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar MANUAL Beställa och leveranskvittera Uppdaterad: 2012-02-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL FÖR BESTÄLLARE Innehåll 1.Bakgrund - införande

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Användarmanual v2.0 ADMIN

Användarmanual v2.0 ADMIN Användarmanual v2.0 ADMIN INSTÄLLNINGAR...4 GENERELLT... 4 FRAKT... 12 BESTÄLLNING... 22 REGISTRERINGSEPOST... 25 BETALNING... 27 KUNDVALIDERING... 29 ORDER/KASSA... 32 ANPASSAD CSS... 33 REDIGERA LANDLISTA...

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

Dantek BiblioMatik. Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014

Dantek BiblioMatik. Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014 Dantek BiblioMatik Build 677 Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014 Version 1 Copyright 2014 by Dantek AB Dantek bibliomatik build 677

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Innehållsförteckning INLEDNING... 3 Hur man använder manualen... 3 Rekommenderade systemkrav och inställningar... 3 ALLMÄNT

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

Webforum Teamwork & Professional Manual

Webforum Teamwork & Professional Manual Webforum Teamwork & Professional Manual Senast uppdaterad: 2015-03-11 Innehåll Inledning... 5 Inloggning... 5 Glömt ditt personliga lösenord?... 6 Webbarbetsplatsens layout... 7 Sidhuvud... 8 Min profil...

Läs mer