Regional samverkansanalys avseende samverkan via Rakel vid allvarliga och extraordinära händelser inom Jönköpings län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regional samverkansanalys avseende samverkan via Rakel vid allvarliga och extraordinära händelser inom Jönköpings län"

Transkript

1 Bo Edström Christer Wiklund Exempel Jönköpings Regional Samverkansanalys 1 (21) Regional samverkansanalys avseende samverkan via Rakel vid allvarliga och extraordinära händelser inom Jönköpings Notera: Detta dokument kan användas som exempel vid genomförande av regionala samverkansanalyser. MSB-51.1

2 Exempel Jönköpings Regional Samverkansanalys 2 (21) 1 Inledning Jönköpings s arbete med Rakel i sin krissamverkansorganisation, har varit en utgångspunkt för detta exempel. Dokumentet ska alltså vara ett stöd för aktörers framtagande av en samverkansanalys på regional nivå och anpassas efter det egna samverkansbehovet. 1.1 Beslut om Rakel för regional samverkan Rakel ska användas för samverkansledning mellan blåljusaktörer, sstyrelse, kommunstaber och övriga aktörer inom krishanteringssystemet i Jönköpings. 1.2 Syfte Syftet med den regionala samverkansanalysen är att beskriva hur organisationerna inom Jönköpings avser att använda Rakel för samverkan vid allvarliga och extraordinära händelser. Analysen ska fokusera på att identifiera samverkansparter och vilka statiska talgrupper som bör programmeras in i Rakelterminalerna avsedda för ledningsplatser och ledningsfunktioner för att säkra samverkan. 1.3 Omfattning Analysen redovisar i första hand hur samverkan via Rakel ska ske mellan ledningsfunktioner (personer eller platser) inom Jönköpings samt med externa aktörer med ansvar för verksamhet som i stor utsträckning påverkar ets krisledningsförmåga. 1.4 Avgränsningar Analysen omfattar inte samverkansbehov vid insatser för blåljusmyndigheter (RAPS) och inte de enskilda organisationernas interna samverkansbehov. Analysen behandlar inte heller de regionala aktörernas (Länsstyrelsen, landstinget, polismyndigheten eller SOS Alarm) samverkan med den nationella nivån. 1.5 Metod Detta exempel utgår från nuvarande samverkansstrukturer i Jönköpings och de nationella riktlinjerna för samverkan i Rakel. Samverkansanalysen har tagits fram under olika samverkansmöten/workshops och vid det första mötet deltog en bred representation av medlemmar. Vid det andra mötet deltog samtliga kommuners beredskapssamordnare.

3 Exempel Jönköpings Regional Samverkansanalys 3 (21) 1.6 Förutsättningar för regional samverkansanalys Under 2010 bedrev MSB ett projekt som i juli levererade Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel del 1-3, version 2.0. I dessa riktlinjer definieras talgrupper för olika typer av samverkan mellan Rakelanvändare. På regional nivå handlar det om att komma överens mellan organisationerna om hur och när Rakel ska användas. Den regionala samverkansanalysen blir också styrande för vissa delar av införandet på enskilda organisationer inom et. Detta gäller i första hand de enskilda organisationernas ledningsplatser. Nationella riktlinjer Nationell nivå Regional samverkansanalys Regional nivå Länsstyrelse Landsting Polis SOS Alarm Kommunal Ledning Räddningstjänst Externa aktörer Angränsande Figur 1 Framtagning av samverkansanalys på regional nivå 1.7 Förkortningar I detta dokument används nedanstående förkortningar. Allmänna förkortningar Rakelförkortningar Räddningscentral DMO Anrop mellan terminaler utan anslutning mot Rakelnätet KC Kommunikationscentral DWS PC-baserad operatörsplats Kommunal ledningsplats ISSI Individnummer B Räddningschef i beredskap GSSI Talgruppsnummer TiB Tjänsteman i beredskap MSISDN Funktionsnummer Lst Länsstyrelsen SDS Textmeddelande i Rakel Lt Landstinget Zzzz Zonnamn Sjöräddning

4 Exempel Jönköpings Regional Samverkansanalys 4 (21) 1.8 Referenser # Beskrivning Utgivare 1. Nationella riktlinjer för samverkan, version 2.0, daterad MSB:s anvisningar för operativ kommunikationsplanering i Rakel, version 1.0 daterad (Notera att bilaga 1 innehåller nummerserier för sstyrelser och kommuner) 3. Anvisningar för nummersättning av kommunal räddningstjänst med flera. Version 2.1, daterad MSB Rakel MSB Rakel MSB Rakel

5 Exempel Jönköpings Regional Samverkansanalys 5 (21) 2 Regional samverkan för Jönköpings I Figur 2 nedan visas vilka organisationer som den regionala samverkan omfattar. För samverkan mellan dessa organisationer finns statiska talgrupper som redovisas i kapitel 3. Rutorna på vänstra sidan är de organisationer som ingår i krissamverkan för Jönköpings (F-Samverkan), d.v.s. samtliga kommuner, sstyrelsen, landstinget, polisen och SOS Alarm. Rutorna på högra sidan visar exempel på externa aktörer och angränsande som kan behöva samverkan vid vissa händelser ur ett regionalt ledningsperspektiv. Jönköping Mullsjö Habo Vaggeryd Nässjö Eksjö Aneby Tranås Vetlanda Sävsjö Gislaved-Gnosjö Värnamo Angränsande Kommunala ledningsplatser och räddningscentraler Övriga org. Länsstyrelsen SOS Alarm AB Polisen Landstinget Regionala organisationer * Externa aktörer * Samverkan med organisationer på nationell nivå exempelvis MSB, Regeringskansli, RPS m.fl. omfattas inte av denna samverkansanalys Figur 2 Regional samverkan inom Jönköpings

6 Exempel Jönköpings Regional Samverkansanalys 6 (21) 3 Talgrupper för regional samverkan inom et I detta avsnitt redovisas de statiska talgrupper som bedöms behövas för att tillgodose det samverkansbehov som identifierats i föregående kapitel. För varje talgrupp beskrivs vilka aktörer i et som ingår och i förekommande fall återges talgruppens beskrivning från Nationella riktlinjer för samverkan. Slutligen beskrivs den överenskommelse om användningen som gjorts i detta fall, i Jönköpings. Talgrupper för ledning redovisas i avsnitt 3.1 till 3.7. Talgrupper för spontan samverkan redovisas i avsnitt 3.8 till De aktörer som deltar i respektive talgrupp är markerad med ifyllnad av färg.

7 Exempel Jönköpings Regional Samverkansanalys 7 (21) 3.1 Talgrupp: Jönk LednBlå, Jönköping Mullsjö Habo Vaggeryd Nässjö Eksjö Aneby Tranås Vetlanda Sävsjö Gislaved. Gnosjö Värnamo Jönköping/ JILL Mullsjö Habo Vaggeryd Nässjö Eksjö Aneby Tranås Vetlanda Sävsjö Gislaved/Gnosjö Värnamo B Ledningsfordon Länsstyrelse Landsting Polis SOS Alarm Säksam. Revinge Figur 3. Deltagare i talgrupp Jönk LednBlå Enligt nationella riktlinjer Talgruppen Zzzz LednBlå är avsedd för övergripande ledning och ledningsansvariga vid krisledningsorganisationerna på snivå. För att begränsa användarkretsen bör talgruppen tilldelas dynamiskt vid behov men bör programmeras statiskt i mobila radiostationer för nyckelfunktioner (TIB), på ledningsplatser och i ledningsfordon. Vid behov kan talgruppen skannas och användas som anropstalgrupp för samtal på övriga samtalsgrupper för krisledning. Talgruppen har skanning Låg för att den ska bli automatiskt skannad vid dynamisk tilldelning Enligt F-Samverkan Talgruppen Jönk LednBlå används vid särskild räddningstjänsthändelse. Berörda aktörer ska lägga in talgruppen minst på ledningsplatser. Räddningstjänst, polis och sjukvård bör även lägga in den i rörlig terminal för ledningsfunktioner för ledningssamverkan vid insats med exempelvis Försvarsmakten och Sjöräddningssällskapet.

8 Exempel Jönköpings Regional Samverkansanalys 8 (21) 3.2 Talgrupp: Jönk LednSam, Jönköping Mullsjö Habo Vaggeryd Nässjö Eksjö Aneby Tranås Vetlanda Sävsjö Gislaved. Gnosjö Värnamo Jönköping/ JILL Mullsjö Habo Vaggeryd Nässjö Eksjö Aneby Tranås Vetlanda Sävsjö Gislaved/Gnosjö Värnamo B Ledningsfordon Länsstyrelse Landsting Polis SOS Alarm Säksam. Revinge Figur 4. Deltagare i talgrupp Jönk LednSam Enligt nationella riktlinjer Talgruppen Zzzz LednSam är avsedd för samverkan mellan alla aktörer inom ets krissamverkan och är avsedd för alla ledningsplatser i et. Talgruppen omfattar användarorganisationerna Polisen, kommunal räddningstjänst, SOS, landstinget och sstyrelsen och kommunerna (2, 7, 9, 12, 14, 50) Enligt F-Samverkan Jönk LednSam är primär talgrupp för samverkan inom Jönköpings Talgruppen Jönk LednSam bör skannas 7/24 av TIB på landstinget, TIB på sstyrelsen samt B i et. Kommunerna har denna talgrupp skannad men kanske inte passar radion 7/24. Kommunerna bör ha avtal med (SOS) för att få larm om att man ska Passa Rakel, Kommuner som väljer att gå upp och därmed passar talgruppen ska anmäla sig till Länsstyrelsens TIB (eller SOS).

9 Exempel Jönköpings Regional Samverkansanalys 9 (21) 3.3 Talgrupp: Jönk LednOmr, Jönköping Mullsjö Habo Vaggeryd Nässjö Eksjö Aneby Tranås Vetlanda Sävsjö Gislaved. Gnosjö Värnamo Jönköping/ JILL Mullsjö Habo Vaggeryd Nässjö Eksjö Aneby Tranås Vetlanda Sävsjö Gislaved/Gnosjö Värnamo B Ledningsfordon Länsstyrelse Landsting Polis SOS Alarm Säksam. Revinge Figur 5. Deltagare i talgrupp Jönk LednOmr Enligt nationella riktlinjer Talgruppen Zzzz LednOmr ersätter sradionätet L1 och är avsedd för områdesansvariga myndigheter inom et, d.v.s. sstyrelse och kommuner. Talgruppen omfattar användarorganisationerna sstyrelsen och kommunerna (14, 50). Endast av sstyrelsen utpekade organisationsblock under 14 och 50 ska ha talrättigheter Enligt F-Samverkan Talgruppen Jönk LednOmr används endast efter överenskommelse mellan sstyrelsen och kommunerna. Kallelse sker via annan talgrupp, individsamtal, SDS eller annat sätt. Talgruppen Jönk LednOmr skannas inte.

10 Exempel Jönköpings Regional Samverkansanalys 10 (21) 3.4 Talgrupp: Jönk LednTIB, Jönköping Mullsjö Habo Vaggeryd Nässjö Eksjö Aneby Tranås Vetlanda Sävsjö Gislaved. Gnosjö Värnamo Jönköping/ JILL Mullsjö Habo Vaggeryd Nässjö Eksjö Aneby Tranås Vetlanda Sävsjö Gislaved/Gnosjö Värnamo B Ledningsfordon Länsstyrelse TIB Landsting TIB Polis LVB SOS Alarm Säksam. Revinge Figur 6. Deltagare i talgrupp Jönk LednTIB Enligt nationella riktlinjer Talgruppen Zzzz LednTIB är endast avsedd för sgemensamma TIBfunktioner i en begränsad krets som endast omfattar 4 5 TIB-funktioner. Talgruppen omfattar endast speciella ledningsfunktioner inom användarorganisationerna Polisen, kommunal räddningstjänst, SOS, landstinget och sstyrelsen (7, 9, 14) Enligt F-Samverkan Talgruppen Jönk LednTIB används för veckovisa avstämningar så kallade vakthundsmöten. Talgruppen ska vara skannad hos ovanstående 7/24 för att möjliggöra omedelbar kommunikation samt för att kunna skicka SDS för kallelse till planerade avstämningar.

11 Exempel Jönköpings Regional Samverkansanalys 11 (21) 3.5 Talgrupp: Jönk Ledn, Jönköping Mullsjö Habo Vaggeryd Nässjö Eksjö Aneby Tranås Vetlanda Sävsjö Gislaved. Gnosjö Värnamo Jönköping/ JILL Mullsjö Habo Vaggeryd Nässjö Eksjö Aneby Tranås Vetlanda Sävsjö Gislaved/Gnosjö Värnamo B Ledningsfordon Länsstyrelse Landsting Polis SOS Alarm Säksam. Revinge Figur 7. Deltagare i talgrupp Jönk Ledn Enligt nationella riktlinjer Talgruppen Zzzz Ledn är avsedd för bakre ledning vid särskild räddningstjänst händelse i et och avsedd att användas från ledningsplatser som leder räddningstjänst i et. Talgruppen omfattar användarorganisationerna kommunal räddningstjänst, SOS och sstyrelsen (7, 9, 14) Enligt F-Samverkan Talgruppen Jönk Ledn används exempelvis vid stora räddningstjänsthändelser. Överenskommelse om användning sker via SDS, individsamtal eller enligt beslut från skannad talgrupp exempelvis Jönk LednTIB. Talgruppen Jönk Ledn skannas normalt inte.

12 Exempel Jönköpings Regional Samverkansanalys 12 (21) 3.6 Förslag till ny talgrupp: Jönk LednAlla, för samverkan med externa organisationer, (GSSI saknas) Jönköping Mullsjö Habo Vaggeryd Nässjö Eksjö Aneby Tranås Vetlanda Sävsjö Gislaved. Gnosjö Värnamo Jönköping/ JILL Mullsjö Habo Vaggeryd Nässjö Eksjö Aneby Tranås Vetlanda Sävsjö Gislaved/Gnosjö Värnamo B Ledningsfordon Länsstyrelse Landsting Polis SOS Alarm Säksam. Revinge Figur 8. Deltagare i eventuellt ny talgrupp Jönk LednAlla Förslag till nationella riktlinjer Talgruppen Zzzz LednAlla är avsedd för övergripande ledning och informationsutbyte mellan ledningsfunktioner i alla organisationer (inklusive företag) med ansvar eller påverkan på ets krishantering och krisberedskap Exempel: Enligt F-Samverkan Talgruppen Jönk LednAlla programmeras in i terminaler på ledningsplatser och för ledningsfunktioner. Talgruppen kan användas vid olika typer av händelser för informationsutbyte för att skapa en gemensam lägesbild. Talgruppen ska ej skannas, kallelse sker via respektive ordinarie larmväg. (Förslag utgående från text för samma talgrupp!)

13 Exempel Jönköpings Regional Samverkansanalys 13 (21) 3.7 Förslag till ny talgrupp: Jönk KÖSLed, (GSSI saknas) Jönköping Mullsjö Habo Vaggeryd Nässjö Eksjö Aneby Tranås Vetlanda Sävsjö Gislaved. Gnosjö Värnamo Jönköping/ JILL Mullsjö Habo Vaggeryd Nässjö Eksjö Aneby Tranås Vetlanda Sävsjö Gislaved/Gnosjö Värnamo B Ledningsfordon Länsstyrelse Landsting Polis SOS Alarm Säksam. Revinge Figur 9. Deltagare i eventuellt ny talgrupp Jönk KÖSLed Förslag till nationella riktlinjer Talgruppen Zzzz KÖSLed är avsedd för samverkan mellan ledningsfunktioner för alla kommuner och räddningstjänster inom ett. Talgruppen kan delas ut till motsvarande funktioner i angränsande för att underlätta samverkan mellan grannkommuner över sgränser Exempel: Enligt F-Samverkan Utöver för eget ska kommuner med gräns till kommun i annat lägga in minst dessa s motsvarande talgrupper. Användning initieras av enskild aktör som meddelar samverkansparter via vald talgrupp, individanrop, SDS eller annat sätt. (Förslag utgående från text för samma talgrupp!)

14 Exempel Jönköpings Regional Samverkansanalys 14 (21) 3.8 Talgrupp: Jönk Alla-1 och Jönk Alla-2, ( och ) (spontan samverkan) Jönköping Mullsjö Habo Vaggeryd Nässjö Eksjö Aneby Tranås Vetlanda Sävsjö Gislaved. Gnosjö Värnamo Jönköping/ JILL Mullsjö Habo Vaggeryd Nässjö Eksjö Aneby Tranås Vetlanda Sävsjö Gislaved/Gnosjö Värnamo B Ledningsfordon Länsstyrelse Landsting Polis SOS Alarm Säksam. Revinge Figur 10. Deltagare i eventuellt ny talgrupp Jönk Alla-1 och Jönk Alla Enligt nationella riktlinjer Dessa talgrupper för spontan samverkan används för att möjliggöra spontana anrop och samverkan mellan mobila enheter samt i övriga fall då talgrupper för samverkan inte finns avdelade eller tillgängliga i Rakelnätet. Huvuddelen av talgrupperna bör vara statiskt programmerade i de mobila radiostationerna Enligt F-Samverkan För att möjliggöra samverkan mellan alla användare (organisationer med ISSIserie som börjar med siffra 1 8) Talgrupperna Jönk Alla-1 och Jönk Alla-2 kan användas vid spontan samverkan mellan flera organisationer som inte har tillgång till andra typer av statiskt programmerade eller dynamiskt tilldelade talgrupper för samverkan. Om användarna tillhör blåljusorganisationerna bör i första hand talgrupper Samverkan Blå användas. Beakta att behöriga användare från alla organisationer kan ha tillgång till och kan avlyssna talgruppen. Programmeras vid behov samverkanstalgrupper för angränsande i mobil radiostationerna. Talgrupperna skannas inte

15 Exempel Jönköpings Regional Samverkansanalys 15 (21) 3.9 Talgrupp: Jönk Blå-1 - Jönk Blå-5, ( ) (spontan samverkan) Jönköping Mullsjö Habo Vaggeryd Nässjö Eksjö Aneby Tranås Vetlanda Sävsjö Gislaved. Gnosjö Värnamo Jönköping/ JILL Mullsjö Habo Vaggeryd Nässjö Eksjö Aneby Tranås Vetlanda Sävsjö Gislaved/Gnosjö Värnamo B Ledningsfordon Länsstyrelse Landsting Polis SOS Alarm Säksam. Revinge Figur 11. Deltagare i eventuellt ny talgrupp Jönk Blå-1(-5) Enligt nationella riktlinjer Dessa talgrupper finns hos alla Rakelanvändare hos Polis, räddningstjänst, landting och sstyrelsens krisledning i respektive och säkerställer möjligheten till spontan samverkan mellan dessa aktörer Enligt F-Samverkan För att möjliggöra samverkan mellan användare inom blåljusorganisationerna (organisation som innehar ISSI-serie som påbörjas med siffra 1 4 samt sstyrelsernas kris- och räddningsledning). Talgrupperna Jönk Blå-1 till Jönk Blå-5 kan användas vid spontan samverkan mellan en eller flera organisationer inom blåljusorganisationen som inte har tillgång till andra typer av statiskt programmerade eller dynamiskt tilldelade talgrupper för samverkan. Beakta att behöriga användare från andra blåljusorganisationer kan ha tillgång till och kan avlyssna talgruppen Saknas sådant stöd för gruppkombinering programmeras vid behov samverkanstalgrupper för angränsande i radiostationerna. Talgrupperna Jönk Blå-1 till Jönk Blå-5 skannas inte.

16 Exempel Jönköpings Regional Samverkansanalys 16 (21) 3.10 Talgrupp: Jönk KÖS-1 - Jönk KÖS-5, ( ) (spontan samverkan) Jönköping Mullsjö Habo Vaggeryd Nässjö Eksjö Aneby Tranås Vetlanda Sävsjö Gislaved. Gnosjö Värnamo Jönköping/ JILL Mullsjö Habo Vaggeryd Nässjö Eksjö Aneby Tranås Vetlanda Sävsjö Gislaved/Gnosjö Värnamo B Ledningsfordon Länsstyrelse Landsting Polis SOS Alarm Säksam. Revinge Figur 12. Deltagare i talgrupp Jönk KÖS-1 (-5) Förslag till nationella riktlinjer Talgruppen Zzzz KÖS-1 - Zzzz KÖS-5 läggs in hos alla Rakelanvändare inom sstyrelsen, kommuner och kommunala räddningstjänster i et för att säkerställa möjlighet till spontan samverkan mellan dessa aktörer. Talgrupperna delas ut till motsvarande funktioner i angränsande för att underlätta samverkan. För att förenkla rättighetstilldelning för dessa talgrupper föreslås att MSB förvaltar och lägger in dem i systemet med generella talrättigheter för alla användare i block 7 (Räddningstjänst), 14 (sstyrelser) och 50 (kommuner) Enligt F-Samverkan Talgrupperna ska läggas in i alla terminaler och säkerställer att spontan samverkan kan ske mellan alla Rakelanvändare inom sstyrelsen, kommuner och kommunal räddningstjänst som har verksamhet i et. Rättigheter till talgrupper delas ut till kommuner angränsande för spontan samverkan.

17 Exempel Jönköpings Regional Samverkansanalys 17 (21) 4 Talgrupper för DMO (Direct Mode Operation) Vid eventuella driftstörningar på Rakelsystemet, kan samband genomföras direkt mellan två eller flera Rakelterminaler, utan att vara anslutna mot Rakelsystemet. Terminalerna ställs då i DMO-läge. Förutsättning för att kunna genomföra samband i DMO-läge är att avstånd och övriga förhållande mellan terminalerna medger radioförbindelse. Det finns två nationella DMO-talgrupper, Alla DMO-1 och Alla DMO-2 som ska programmeras i alla Rakelterminaler för att säkerställa möjlighet till spontan samverkan i DMO. För Räddningstjänst, polis och sjukvården finns dessutom definierade nationella DMO-talgrupper som alltid läggs in i dessa organisationers terminaler. Det finns också DMO-talgrupper för insatssamverkan mellan dessa organisationer. För sstyrelser och kommuner, som inte har egna DMO-frekvenser, finns Fri DMO-1 och Fri DMO-2. På dessa frekvenser kan en eller flera DMO-talgrupper definieras. För att säkerställa att DMO kan användas mellan användare i olika kommuner definieras två stycken DMO-talgrupper som är sgemensamma. För kommunala ledningsplatser föreslås följande DMO-talgrupper läggas in: GSSI Mnemonic Kommentar ) Alla DMO ) Alla DMO DMO KÖS-1 Kanal: Fri DMO-1 9o00092 DMO KÖS-2 Kanal: Fri DMO-2 1) Talgrupperna Alla DMO-1 och Alla DMO-2 har samma GSSI-nummer men olika frekvenser. Kommun kan även definiera egna DMO-talgrupper (GSSI och menm) på Fri DMO-1 och Fri DMO-2 men det innebär inte att man få fler samtidiga talmöjligheter.

18 Exempel Jönköpings Regional Samverkansanalys 18 (21) 5 Överenskommelser mellan kommunerna 5.1 Exempel: Modell för Rakelinförande i kommuner Nedanstående figur är tänkt att illustrera olika steg eller nivåer i en kommuns Rakelinförande. KL Nivå KL består av två terminaler för kommunledning och kommunens ledningsplats. Kommunal Krisstab Nivå Krisstab innebär att man skaffar ytterligare några terminaler för utökad ledning. Beredskap/ jour Trygghetspunkter Nivå Beredskap/jour innebär att beredskapsfunktioner får Rakel för utlarmning och samverkan. Rakel på Trygghetspunkter kan t.ex. användas vid störningar i telenät för att kunna nå 112-tjänsten. Enskilda förvaltningar och bolag I nivå 4 finns kommunala förvaltningarna där det kan bli aktuellt med Rakel även i daglig verksamhet. Som framgick av det inledande kapitlet så omfattar denna samverkansanalys formellt sett endast aktörernas förmåga att på ledningsnivå kunna samverka inom Krissamverkan Kronoberg och med externa aktörer, alltså toppen på pyramiden. För att underlätta vid ett fördjupat Rakelinförande som kanske sker stegvis så definierades modellen ovan för att med utgångspunkt från modellen kunna skapa lokala talgrupper som täcker behovet ner till och med jourer och trygghetspunkter. Talgrupper för den kommunala verksamheten redovisas i lokal samverkansanalys för respektive kommun.

19 Exempel Jönköpings Regional Samverkansanalys 19 (21) 6 Talgruppstabell för regional samverkan inom Jönköpings Regionala Samverkans- talgrupper Användning, händelse, Länsstyrelsen SOS Alarm Polis Landstinget JILL/B Kommunala Kommunala LP Andra myndigheter Övriga aktörer Kom. i angr. Jönk Lednblå Används för särskild räddningstjänsthändelse innan stab har etablerats. L L L L L L L Jönk LednSam Primär talgrupp för samverkan mellan samtliga aktörer i F- Samverkan L L L L L L L Jönk LednOmr För områdesansvariga myndigheter inom ett, d.v.s. sstyrelse och kommuner och ska i huvudsak användas mellan sstyrelsens ledningsplats och kommunala ledningsplatser. L L Jönk LednTIB Används för veckovisa avstämningar/vakthundsmöten. Talgruppen ska vara skannad hos ovanstående 7/24 för att möjliggöra omedelbar kommunikation samt för att kunna skicka SDS för kallelse till planerade avstämningar. L L L L L Jönk Ledn Används för bakre ledning vid Särskild räddningstjänst händelse i et. Talgruppen avsedd att användas från ledningsplatser som leder räddningstjänst i et L L L L

20 Exempel Jönköpings Regional Samverkansanalys 20 (21) Regionala Samverkans- talgrupper Användning, händelse, Länsstyrelsen SOS Alarm Polis Landstinget JILL/B Kommunala Kommunala LP Andra myndigheter Övriga aktörer Kom. i angr. Förslag till ny talgrupp: Jönk Ledn Alla Talgruppen Jönk LednAlla programmeras in i terminaler på ledningsplatser och för ledningsfunktioner. Talgruppen kan användas vid olika typer av händelser för informationsutbyte för att skapa en gemensam lägesbild. Talgruppen ska ej skannas, kallelse sker via respektive ordinarie larmväg. L L L L L L L L L L Förslag till ny talgrupp: Jönk KÖSLed Utöver för eget ska kommuner med gräns till kommun i annat lägga in minst dessa s motsvarande talgrupper. Användning initieras av enskild aktör som meddelar samverkansparter via vald talgrupp, individanrop, SDS eller annat sätt. L L L L L Jönk Alla ( ) Används för samverkan med andra användare än ovannämnda t.ex. Sv. Kraftnät, Elföretag, Trafikverk m.fl. S S S S S S S S S Jönk Blå ( ) Talgrupper för spontan samverkan för medhörning S S S S S S Jönk KÖS- 1 till och med Jönk KÖS-5 ( ) Talgrupperna Jönk KÖS-1 och Jönk KÖS-2 ska läggas in i alla terminaler och säkerställer att spontan samverkan kan ske mellan alla Rakelanvändare inom sstyrelsen, kommuner och kommunal räddningstjänst som har verksamhet i et. S S S S S

21 Exempel Jönköpings Regional Samverkansanalys 21 (21) Regionala Samverkans- talgrupper Användning, händelse, Länsstyrelsen SOS Alarm Polis Landstinget JILL/B Kommunala Kommunala LP Andra myndigheter Övriga aktörer Kom. i angr. Rättigheter till talgrupper delas ut till kommuner angränsande för spontan samverkan. Förklaringar L Ledningssamverkan S Spontan samverkan

Regional samverkansanalys avseende samverkan via Rakel vid allvarliga och extraordinära händelser inom Kalmar län

Regional samverkansanalys avseende samverkan via Rakel vid allvarliga och extraordinära händelser inom Kalmar län samhällsskydd och beredskap Exempel: Kalmar län 1 (17) Christer Wiklund tel. nr 010-240 5172 christer.wiklund@msb.se Regional samverkansanalys avseende samverkan via Rakel vid allvarliga och extraordinära

Läs mer

Talgrupper för kommunal ledning inom Kalmar län

Talgrupper för kommunal ledning inom Kalmar län samhällsskydd och beredskap Exempel Kalmar län 1 (5) Christer Wiklund tel. nr 010-240 5172 christer.wiklund@msb.se Talgrupper för kommunal ledning inom Kalmar län Notera: Detta dokument kan användas som

Läs mer

Programmeringsanvisningar för lokal, regional och nationell nivå

Programmeringsanvisningar för lokal, regional och nationell nivå Programmeringsanvisningar för lokal, regional och nationell nivå Datum: 2012-10-02 Publ.nr: MSB471 ISBN 978-91-7383-275-5 Diarienummer: 10194-2010 MSB:s kontakt: Enheten för system och tjänster Rakelverksamheten

Läs mer

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel version 2.0

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel version 2.0 Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel version 2.0 Vilka har tagit fram riktlinjerna? Projekt Samverkan i Rakel Styrgrupp MSB (ordförande Per-Åke Mårtensson, Håkan Axelsson, Kurt Andersson) Socialstyrelsen

Läs mer

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel Regional nivå Datum: 201-05-29 Publ. nr. MSB 420 MSB:s kontakt: Enheten för system och tjänster Tel vxl 0771-240 240 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Vägledning för gemensam Rakelanvändning

Vägledning för gemensam Rakelanvändning Vägledning för gemensam Rakelanvändning Västernorrlands län Västernorrland Styrdokument Sida 2 av 10 Sida 3 av 10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Användningsområden... 4 2.1 Mötesformer med Rakel...

Läs mer

Krissamverkan Gotland

Krissamverkan Gotland Version 2015-06-04 Frida Blixt, Länsstyrelsen i Gotlands län Krissamverkan Gotland samverkansorgan i Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Grundläggande nationella principer... 3 Samhällets skyddsvärden...

Läs mer

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel Lokal nivå Datum: 2012-05-29 Publ.nr: MSB 419 MSB:s kontakt: Enheten för system och tjänster Rakelverksamheten Tel vxl. 0771-240 240 2 Innehållsförteckning 1

Läs mer

Programmeringsanvisningar för Blåljusorganisationer

Programmeringsanvisningar för Blåljusorganisationer Programmeringsanvisningar för Blåljusorganisationer Datum: 2012-10-02 Publ.nr: MSB 472 ISBN 978-91-7383-276-2 Diarienummer: 10194-2010 MSB:s kontakt: Enheten för system och tjänster Rakelverksamheten Tel

Läs mer

Generaldirektör. Överdirektör. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap. Karlstad. Enheten för utveckling av räddningstjänst och krishantering

Generaldirektör. Överdirektör. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap. Karlstad. Enheten för utveckling av räddningstjänst och krishantering Internrevisionen Generaldirektör Överdirektör Kommunikationsdirektör Ekonomi- och planeringsdirektör HR-direktör Chefsjurist verksamhetsstöd Service- och säkerhetsenheten Rättsenheten Ekonomienheten Personalenheten

Läs mer

Delprogram krisberedskap. Ingår i handlingsprogram trygghet och säkerhet

Delprogram krisberedskap. Ingår i handlingsprogram trygghet och säkerhet Delprogram krisberedskap. Ingår i handlingsprogram trygghet och säkerhet Ks 2013:365 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Delprogram krisberedskap. Ingår i handlingsprogram trygghet

Läs mer

Rakel - nya polisradion. Polisens införande av Rakel Hösten 2008 Etapp 3: Halland, Västra Götaland

Rakel - nya polisradion. Polisens införande av Rakel Hösten 2008 Etapp 3: Halland, Västra Götaland Rakel - nya polisradion Polisens införande av Rakel Hösten 2008 Etapp 3: Halland, Västra Götaland Polisens införande av Rakel Rikspolisstyrelsen arbetar med införandet av nya radiosystemet Rakel inom hela

Läs mer

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Avdelningen för utbildning,

Läs mer

Rakel Tillsammans med SOS Alarm

Rakel Tillsammans med SOS Alarm Sidan 1 av 10 Rakel Tillsammans med SOS Alarm Sidan 2 av 10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rakel... 1 Tillsammans med... 1 SOS Alarm... 1 1 Revisionshistorik... 3 2 Förord... 4 3 Inledning... 4 4 SOS Alarms Rakeluppdrag...

Läs mer

Länsstyrelsedagar 2013 Nationell, regional och lokal samverkan på ledningsplatser

Länsstyrelsedagar 2013 Nationell, regional och lokal samverkan på ledningsplatser Länsstyrelsedagar 2013 Nationell, regional och lokal samverkan på ledningsplatser Stockholm, 2013-10-23 Bo Edström (MSB) 1 Regional samverkan Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap Exempel

Läs mer

Plan för krisledningsnämnden i Landstinget Blekinge 2014-2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2015-XX-XX

Plan för krisledningsnämnden i Landstinget Blekinge 2014-2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2015-XX-XX Plan för krisledningsnämnden i Landstinget Blekinge 2014-2018 Antagen av landstingsfullmäktige 2015-XX-XX Innehållsförteckning 1 Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1.1 Mål... Fel! Bokmärket

Läs mer

- kommunal räddningstjänst - räddningstjänst vid flygplats, industrioch kärnkraftanläggning

- kommunal räddningstjänst - räddningstjänst vid flygplats, industrioch kärnkraftanläggning MSB-50.2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (30) Anvisningar för nummersättning i Rakel för - kommunal räddningstjänst - räddningstjänst vid flygplats, industrioch kärnkraftanläggning - MSB:

Läs mer

Processbeskrivning för införande av Rakel vid ledningsplatser

Processbeskrivning för införande av Rakel vid ledningsplatser samhällsskydd och beredskap Processbeskrivning 1.0 1 (9) Bo Edström tel. nr 010-240 5025 bo.edstrom@msb.se Christer Wiklund tel. nr 010-240 5172 christer.wiklund@msb.se Processbeskrivning för införande

Läs mer

PLAN KRISER 2012-08-31

PLAN KRISER 2012-08-31 PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, STORA OLYCKOR OCH ANDRA KRISER 2012-08-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 KOMMUNORGANISATION... 3 RISKER OCH SÅRBARHETER I KOMMUNEN... 4 INFORMATIONSBEREDSKAP...

Läs mer

Så gör du en ledningsoch sambandsanalys för Rakel

Så gör du en ledningsoch sambandsanalys för Rakel Så gör du en ledningsoch sambandsanalys för Rakel Datum: 2012-05-29 Publ.nr MSB440 MSB:s kontakt: Enheten för system och tjänster, Rakelverksamheten Tel växel: 0771-240 240 2 Innehållsförteckning Lednings-

Läs mer

Utbildnings- och referensdokument för RAKEL inom RäddSam F

Utbildnings- och referensdokument för RAKEL inom RäddSam F Skriven av David Högberg Fastställd av Micael Carlsson Fastställd den 2011-02-23 Reviderad av David Högberg Reviderad den 2013-02-28 www.raddsamf.com Utbildnings- och referensdokument för RAKEL inom RäddSam

Läs mer

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab 1 (6) Krisledningsorganisation Katrineholms kommun Ledning För att säkerställa samordning och information vid extraordinära händelser i fredstid har kommunen en krisledningsorganisation som ansvarar för

Läs mer

Operativa kommunikationsrutiner via Rakelanvändning RAKEL Skåne 2012-10-30 version 2.0

Operativa kommunikationsrutiner via Rakelanvändning RAKEL Skåne 2012-10-30 version 2.0 1 Operativa kommunikationsrutiner via Rakelanvändning RAKEL Skåne 2012-10-30 version 2.0 2 Avgränsning Dokumentet avser kommunikation mellan larmade enheter och SOS Alarm och/eller kommunikation mellan

Läs mer

Rakel. Statusrapport K-sam 7 oktober 2011

Rakel. Statusrapport K-sam 7 oktober 2011 Rakel Statusrapport K-sam 7 oktober 2011 Agenda MSB Rakels fokus: Vara samhällets sambandssystem för ledning och kris Få ordning på ekonomin Rakel ska vara självfinansierande Fler betalande kunder ger

Läs mer

Central krisledningsplan för Örebro kommun

Central krisledningsplan för Örebro kommun 2013-12-17 Ks 953/2013 Central krisledningsplan för Örebro kommun Handlingsplan för organisation och ledning vid kriser, extraordinära händelser och höjd beredskap Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdrag...3

Läs mer

Yttrande över Strategi för regional samordning. och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlans län.

Yttrande över Strategi för regional samordning. och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlans län. Kommunstyrelsen Datum Diarienummer Kommunledningskontoret 2015-09-02 2015:421 Demokrati och välfärd Katarina Reigo, 016-7108718 1 (2) Yttrande över Strategi för regional samordning och inriktning av krisberedskap

Läs mer

Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm

Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm Sidan 1 av 8 Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm Sidan 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm... 1 1 Revisionshistorik... 3 2 Inledning... 4 3 Talgrupper för

Läs mer

Lagen om extraordinära händelser. Helen Kasström, MSB

Lagen om extraordinära händelser. Helen Kasström, MSB Lagen om extraordinära händelser Helen Kasström, MSB Vad är en extraordinär händelse i fredstid? Enligt lagens definition: En händelse som avviker från det normala Innebär en allvarlig störning eller risk

Läs mer

Hur kan vi kommunicera vid bränder, RAKEL för rökdykning?

Hur kan vi kommunicera vid bränder, RAKEL för rökdykning? Hur kan vi kommunicera vid bränder, RAKEL för rökdykning? och för en hel skadeplats! Vem jag är David Högberg make pappa - - brandingenjör Brandingenjör, LTH 2002, RUB 2003 Räddningstjänsten i Jönköpings

Läs mer

Ledningsplan vid större samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun

Ledningsplan vid större samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, kanslienheten Ulrika Thorell, 0531-52 60 02 ulrika.thorell@bengtsfors.se POLICY 2012-11-13 Antagen av KF, rev av KS 1(11) 29/2011, rev 300/12 Ledningsplan vid större samhällsstörning,

Läs mer

Så fyller du i ett programmeringsunderlag för Rakel

Så fyller du i ett programmeringsunderlag för Rakel Så fyller du i ett programmeringsunderlag för Rakel Datum: 2012-05-29 Publ.nr MSB439 ISBN 978-91-7383-260-1 MSB:s kontakt: Enheten för system och tjänster, Rakelverksamheten Tel växel: 0771-240 240 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Dnr: Samverkan RAKEL i Örebro län

Dnr: Samverkan RAKEL i Örebro län Dnr: 450-1278-2013 Samverkan RAKEL i Örebro län 2012-2013 Projektrapport 2:4 2012 Samverkan RAKEL Örebro län 2012-2013 Projektansvarig: Petter Kärrlander Telefon: 019-19 30 43 E-post: petter.karrlander@lansstyrelsen.se

Läs mer

Steget före. Landstingets krisberedskap. Säkerhet & beredskap

Steget före. Landstingets krisberedskap. Säkerhet & beredskap Steget före Landstingets krisberedskap Säkerhet & beredskap Text: Ing-Mari Johansson och Agneta Carlsson, Säkerhet/beredskap Produktion: GA Information Foto: Hans Runesson, Tomas Asp, Holmatro, IStockphoto,

Läs mer

Krisledningsnämnden. Plan för extraordinära händelser. Landstinget Dalarna Landstingsstyrelsen 29 maj 2006

Krisledningsnämnden. Plan för extraordinära händelser. Landstinget Dalarna Landstingsstyrelsen 29 maj 2006 Krisledningsnämnden Plan för extraordinära händelser Landstinget Dalarna Landstingsstyrelsen 29 maj 2006 Bilagor Bilaga 1a Åtgärdsplan för ordförande i KLN Bilaga 1b Åtgärdsplan för övriga medlemmar i

Läs mer

Skåne. Tid: Torsdagen den 9 mars 2011, 13.00 16.00. Plats: Räddningstjänsten Höör, Terminalvägen 1

Skåne. Tid: Torsdagen den 9 mars 2011, 13.00 16.00. Plats: Räddningstjänsten Höör, Terminalvägen 1 Datum 2011-03-12 Projektledare Johansson Direkttelefon 0705 38 92 46 ISSI: 260008 E-post erling.johansson@rsyd.se Projektgrupp RAKEL Skåne Minnesanteckningar Till, se sändlista Tid: Torsdagen den 9 mars

Läs mer

Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer

Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Anvisning, instruktion 2015-02-03 Kommunchefen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

QSP. Karlskoga Radioklubb. Nr 7 September 2013

QSP. Karlskoga Radioklubb. Nr 7 September 2013 QSP Karlskoga Radioklubb Nr 7 September 2013 QSP är medlemsblad för Karlskoga Radioklubb, SK4KR. Notiser och meddelanden mottages tacksamt till nedanstående adress: Red. c/o Öman, Valåsen Gamla Jägmästargården

Läs mer

Larm och samverkansplattform för kommunikation och lägesuppfattning för den svenska beredskapen vid nukleära olyckor

Larm och samverkansplattform för kommunikation och lägesuppfattning för den svenska beredskapen vid nukleära olyckor Larm och samverkansplattform för kommunikation och lägesuppfattning för den svenska beredskapen vid nukleära olyckor Projekt 10 från handlingsplanen för den svenska beredskapen för radiologiska och nukleära

Läs mer

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kylesten Anders Hagström Ingela Asp Hanna Datum 2015-04-16 Diarienummer KSN-2015-0305 Kommunstyrelsen Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering

Läs mer

Gränsräddningsrådet 12/5

Gränsräddningsrådet 12/5 Minnesanteckningar 1 (6) Beredskapsfunktionen Magnus Berg Direkt 010-2250540 magnus.w.berg@lansstyrelsen.se Gränsräddningsrådet 12/5 Minnesanteckningar Mötet inleds med en kortare presentation av deltagande

Läs mer

Minnesanteckningar Rakel Länsstyrelseforum 30 september 1 oktober 2014

Minnesanteckningar Rakel Länsstyrelseforum 30 september 1 oktober 2014 Minnesanteckningar Rakel Länsstyrelseforum 30 september 1 oktober 2014 1. Inledning a. Marcus hälsade välkommen och vi gick laget runt för att presentera oss. b. Därefter sa Martin Åkesson några minnesord

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-11-02 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Informationschef Pia.Oredsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Krisledningsplan

Läs mer

Införande av Rakelsystemet i hälso- och sjukvården. Stöd i den operativa kommunikationsplaneringen

Införande av Rakelsystemet i hälso- och sjukvården. Stöd i den operativa kommunikationsplaneringen Införande av Rakelsystemet i hälso- och sjukvården Stöd i den operativa kommunikationsplaneringen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Bilder Med tillstånd av http://www.utryckning-uppsala.se (Utryckning Uppsala). Fickr.com, Creative Commons-licensed, Waldo-Jaquith.

Bilder Med tillstånd av http://www.utryckning-uppsala.se (Utryckning Uppsala). Fickr.com, Creative Commons-licensed, Waldo-Jaquith. Kurskatalog 2013 1 Bilder Med tillstånd av http://www.utryckning-uppsala.se (Utryckning Uppsala). Fickr.com, Creative Commons-licensed, Waldo-Jaquith. 2 Kurser Grundläggande ledningsmetodik Datum: 11 april

Läs mer

Krisberedskapsplan 2015-2018

Krisberedskapsplan 2015-2018 Krisberedskapsplan 2015-2018 PLAN 2 (16) Innehållsförteckning Håbo kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 1. Åtgärdsplan för mandatperioden 2015-2018... 4 Sammanfattning... 4 1.1 Ny krisledningsorganisation...

Läs mer

Agenda Energibranschens Rakelforum

Agenda Energibranschens Rakelforum Energibranschens Rakelforum - Arbete med nationella riktlinjer Rakel elförsörjning med kommentarer från möte. Blå text Ver 1.1 2013-10-03 Christer Wiberg Combitech christer.wiberg@comitech.se 1 Agenda

Läs mer

... 9... 10... 11 ... 26... 27

... 9... 10... 11 ... 26... 27 ... 3... 4... 6... 7... 7... 8... 9... 10... 11... 11... 13... 14... 15... 16... 17... 26... 27... 28 2 Malmö stad strävar efter ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart Malmö - ett samhälle där

Läs mer

En väg till framgångsrik samverkan. Dra nytta av Kronobergs och Jönköpings erfarenheter

En väg till framgångsrik samverkan. Dra nytta av Kronobergs och Jönköpings erfarenheter En väg till framgångsrik samverkan Dra nytta av Kronobergs och Jönköpings erfarenheter Länsstyrelsernas uppdrag är tydligt: Information, samordning och stöd för att främja en anslutning till Rakel. Behovet

Läs mer

KOMPETENT LEDNINGSSYSTEM MED FOKUS PÅ ENKELHET

KOMPETENT LEDNINGSSYSTEM MED FOKUS PÅ ENKELHET KOMPETENT LEDNINGSSYSTEM MED FOKUS PÅ ENKELHET CELAB OPERATOR PLATFORM 2.0 NYCKELFUNKTIONER En okomplicerad lösning med bred funktionalitet för ökad effektivitet vid styrning av resurser på fältet.den

Läs mer

Informationsmöte. Örebro, 4 maj 2010

Informationsmöte. Örebro, 4 maj 2010 Informationsmöte Örebro, 4 maj 2010 1 Agenda informationsmöte Övergripande om Styrel Utbildningens upplägg Exemplet: Jönköping Avslutande frågor och kommentarer 2 Obalans ger elbrist El är en färskvara

Läs mer

Utbildningsmaterial inför införandet av RAKEL i sjukvården Skåne Etapp 1 2010-05-17

Utbildningsmaterial inför införandet av RAKEL i sjukvården Skåne Etapp 1 2010-05-17 Utbildningsmaterial inför införandet av RAKEL i sjukvården Skåne Etapp 1 2010-05-17 Stefan Lundh -2010 Inledning Innan du påbörjar denna utbildningen bör du har gått MSB s utbildning i hur RAKEL fungerar.

Läs mer

Operativa rutiner mellan Region Skåne och SOS Alarm AB

Operativa rutiner mellan Region Skåne och SOS Alarm AB Operativa rutiner mellan Region Skåne och SOS Alarm AB Ambulanssjukvården 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Revisionsförteckning... 4 1.1 Giltighet... 5 1.2 Syfte... 5 1.3 Tillämpningsområde och avgränsningar...

Läs mer

Regional krissamverkan i Jönköpings län

Regional krissamverkan i Jönköpings län Regional krissamverkan i Jönköpings län Innehållsansvarig: Daniel Lilja, hälso- och sjukvårdsavdelningen, Landstingets kansli, daniel.lilja@lj.se. Produktion: Informationsavdelningen, Landstingets kansli,

Läs mer

Samverkansplattform, en metod

Samverkansplattform, en metod Samverkansplattform, en metod Vid en extra ordinär händelse är det viktigt att det finns en accepterad och fastställd rutin för hur händelsen ska hanteras. Det går självklart inte att säga att så här kommer

Läs mer

Kommunens uppgifter i samhällets krisberedskapssystem

Kommunens uppgifter i samhällets krisberedskapssystem 1 (7) Räddningstjänsten Kommunens uppgifter i samhällets krisberedskapssystem Utgångspunkter Det nuvarande beredskapssystemet för kommunerna regleras i lagen (1994:1720) om civilt försvar. Det kom till

Läs mer

Kenneth Ericson 2011-06-13

Kenneth Ericson 2011-06-13 Kenneth Ericson 2011-06-13 Välkommen till Öckerö kommun Rörö Kulturarv, traditioner och historiska miljöer bevaras och utvecklas för kommande generationer. Det öppna, karga landskapet tillsammans med tillgängliga

Läs mer

Rakel. Grundläggande Instruktioner och riktlinjer. För att slå på terminalen tryck en gång på av- och på-knappen, även kallad Modeknappen

Rakel. Grundläggande Instruktioner och riktlinjer. För att slå på terminalen tryck en gång på av- och på-knappen, även kallad Modeknappen Rakel Grundläggande Instruktioner och riktlinjer Grundläggande kunskap om Handterminal och Fordonsradio Slå av och på terminalen. För att slå på terminalen tryck en gång på av- och på-knappen, även kallad

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun

Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-08-29 175 Innehållsförteckning Sida Syfte med ledningsplanen 3 Fastställande

Läs mer

Krisledningsplan 2011 2014

Krisledningsplan 2011 2014 Burlövs kommun Kommunfullmäktige Krisledningsplan 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19, 144 1. Händelse! 2. SOS 4. Larmfunktionen återkopplar beslut om åtgärd till SOS Räddningstjänst, Lst,

Läs mer

Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt i det vi vill uppnå i samhället

Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt i det vi vill uppnå i samhället Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt i det vi vill uppnå i samhället Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt

Läs mer

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel inom och med Blåljusorganisationerna

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel inom och med Blåljusorganisationerna Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel inom och med Blåljusorganisationerna INTERIMSUTGÅVA MSB:s kontakt: Enheten för system och tjänster Rakelverksamheten Bilaga till Nationella Riktlinjer för samverkan

Läs mer

Yttrande 1 (5) Datum 2016-01-14

Yttrande 1 (5) Datum 2016-01-14 1 (5) Indelningskommittén fi.indelningskommitten@regeringskansliet.se YTTRANDE ÖVER ARBETET MED NY LÄNS- OCH LANDSTINGSINDELNING Indelningskommittén har ställt två frågor till länsstyrelserna, dels om

Läs mer

Plan för krisstödssamordning POSOM Mullsjö kommun

Plan för krisstödssamordning POSOM Mullsjö kommun Drabbad Anhöriga Vänner Arbetskamrater Arbetsgivare. Samhälle Plan för krisstödssamordning POSOM Mullsjö kommun Denna plan ingår i Delprogram Krisberedskap antagen av kommunfullmäktige 2013-12-17 130 Ks

Läs mer

Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2015:4 2015-06-22

Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2015:4 2015-06-22 Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2015:4 2015-06-22 1 Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2015:4 Förord I lagen om kommuners och landstings åtgärder inför

Läs mer

Finansieringsprinciper

Finansieringsprinciper Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Finansieringsprinciper Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel De satsningar som finansieras

Läs mer

Trygghetens Hus, samverkan i Jämtlands län med medborgarna i fokus

Trygghetens Hus, samverkan i Jämtlands län med medborgarna i fokus Trygghetens Hus, samverkan i Jämtlands län med medborgarna i fokus Jämtland och Härjedalen en stor del av Sverige 126 000 invånare glest befolkat många små orter utspridda i länet befolkningen tredubblas

Läs mer

Samverkanskonferens på nationell nivå med fokus på flyktingsituationen

Samverkanskonferens på nationell nivå med fokus på flyktingsituationen MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Mötesanteckningar 1 (5) Antecknat av Halldor Stolt samordning@msb.se 073-026 1103 Mötesdatum 2015-09-18 Mötestid 16.00-16.50 Samverkanskonferens på

Läs mer

Samverkan i skadeområde vid händelser med Farliga ämnen/cbrne

Samverkan i skadeområde vid händelser med Farliga ämnen/cbrne Samverkan i skadeområde vid händelser med Farliga ämnen/cbrne Med fokus på personsanering Regional samordningsfunktion (RSF) i Värmlands län Utgiven av Länsstyrelsen Värmland www.lansstyrelsen.se/varmland

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum Kmc_ra_06_029

Katastrofmedicinskt Centrum Kmc_ra_06_029 Kmc_ra_06_029 2006-02-7 LiÖ Katastrofberedskap (LtBKK) Att: Kopia: Eva Bengtsson Redovisning utav övning i regional sjukvårdsledning samt stabsmetodik vid Linköping 06-02-0 Övning i regional sjukvårdsledning

Läs mer

Ändringsmeddelande 2012-02-28

Ändringsmeddelande 2012-02-28 MSB-1.3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (7) UB Enheten för affärsstöd av Rakel Marijke Silander Ändringsmeddelande Ändringar i löpande text anges i kursiv stil. Den 28 februari genomfördes

Läs mer

RAKEL [Radiokommunikation för effektiv ledning]

RAKEL [Radiokommunikation för effektiv ledning] RAKEL [Radiokommunikation för effektiv ledning] www.rakel.info Till dig som arbetar med skydd och säkerhet De kommande åren kommer att innebära en hel del förändringar för kommunikationen inom och mellan

Läs mer

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet

Läs mer

Ett tryggare Sverige. Ett gemensamt system för mobil kommunikation

Ett tryggare Sverige. Ett gemensamt system för mobil kommunikation SVENSKA SAMMANFATTNING Bilaga 1 KOMMUNFÖRBUNDET 1999-02-17 Sektionen för Energi, Skydd och Säkerhet Finanssektionen Ett tryggare Sverige. Ett gemensamt system för mobil kommunikation Allmänt om radiokommunikation

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av samhällets alarmeringstjänst. Dir. 2011:106. Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2011

Kommittédirektiv. Översyn av samhällets alarmeringstjänst. Dir. 2011:106. Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2011 Kommittédirektiv Översyn av samhällets alarmeringstjänst Dir. 2011:106 Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2011 Sammanfattning En utredare ska se över samhällets alarmeringstjänst. Syftet med

Läs mer

Kriskommunikationsplan. För Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Kriskommunikationsplan. För Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kriskommunikationsplan För Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kriskommunikationsplanen är en bilaga till Länsstyrelsens Krisledningsplan med rapportnummer 2013:105 Beslutande: Annika Braide, informationsenheten

Läs mer

2011-05-09 v1.0 /AL. RAKEL vad är det?

2011-05-09 v1.0 /AL. RAKEL vad är det? RAKEL vad är det? RAKEL vad är det? RAdioKommunikation för Effektiv Ledning Digitalt radiosystem Krypterad trafik Stora möjligheter till samverkan mellan olika myndigheter/organisationer Möjligt att göra

Läs mer

Förfrågan med anledning av regeringsuppdrag angående stärkt krisberedskap efter skogsbranden i Västmanland 2014

Förfrågan med anledning av regeringsuppdrag angående stärkt krisberedskap efter skogsbranden i Västmanland 2014 1 SALA K MMUN Kommunstyrelsens förvaltning lnk. 2015-10- 2 7 AktbilaQa \ 2015-08-19 Förfrågan med anledning av regeringsuppdrag angående stärkt krisberedskap efter skogsbranden i Västmanland 2014 Räddningstjänsten

Läs mer

Region Jämtland Härjedalens risk- och sårbarhetsanalys 2015. Version: 1. Beslutsinstans: Regionstyrelsen

Region Jämtland Härjedalens risk- och sårbarhetsanalys 2015. Version: 1. Beslutsinstans: Regionstyrelsen Region Jämtland Härjedalens risk- och Version: 1 Beslutsinstans: Regionstyrelsen 2(17) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2015-09-29 Nyutgåva Regionstyrelsen 3(17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3 Fördjupningsarbete 20080428 Vårterminen 2008 Rapport nr: 488. Radiokommunikation

Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3 Fördjupningsarbete 20080428 Vårterminen 2008 Rapport nr: 488. Radiokommunikation Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3 Fördjupningsarbete 20080428 Vårterminen 2008 Rapport nr: 488 Radiokommunikation -Nödvändig förnyelse?- Patrik Kempainen Abstract Syftet med rapporten är

Läs mer

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) avseende samverkan

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) avseende samverkan Presentation av Mål/syfte Att genom samverkan bli effektivare och kraftfullare i vår strävan att skapa trygghet och säkerhet för de som verkar, bor och vistas i RäddSamF:s område. RäddSamF skall kunna

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3

Läs mer

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar samhällsskydd och beredskap PM 1 (14) SÖ-UUTV Thomas Bengtsson 010-240 22 12 thomas.bengtsson@msb.se Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar Innehållsföreteckning Inledning...2 Övergripande

Läs mer

INFOBLADET. Journalister fick lära mer om 112-myndigheterna

INFOBLADET. Journalister fick lära mer om 112-myndigheterna INFOBLADET östgötapolisen redaktör: Annika Manninen, informatör ansv. utgivare: Annsofie Bondesson, informationsdirektör Materialet till Infobladet skickas till mailto:annika.manninen@polisen.se senast

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Jönköpings län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Jönköpings län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Jönköpings län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 2 (124) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / LSO Statlig / kommunal räddningstjänst

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / LSO Statlig / kommunal räddningstjänst Lagar: Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / LSO Statlig / kommunal räddningstjänst Lag (2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför och extra ordinära händelseri fredstid och beredskap / LEH

Läs mer

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 1 Januari 2008 DNR 420-17/2008 Revisionsrapport STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

Läs mer

Samlad bedömning 2011. En bild av risker och förmågor inom svensk krisberedskap

Samlad bedömning 2011. En bild av risker och förmågor inom svensk krisberedskap Samlad bedömning 2011 En bild av risker och förmågor inom svensk krisberedskap 2 MSB:s kontaktpersoner: Carl-Gustaf Erixon, 010-240 44 35 Johanna Enberg, 010-240 40 55 Publikationsnummer MSB372 ISBN 978-91-7383-213-7

Läs mer

Överenskommelse. Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE " MALÅ " STORUMAN " NORSJÖ " SKELLEFTEÅ VILHELMINA

Överenskommelse. Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE  MALÅ  STORUMAN  NORSJÖ  SKELLEFTEÅ VILHELMINA Överenskommelse Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE MALÅ STORUMAN NORSJÖ VILHELMINA LYCKSELE DOROTEA SKELLEFTEÅ ÅSELE ROBERTSFORS VINDELN BJURHOLM VÄNNÄS NORDMALING

Läs mer

Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne

Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne Tisdagen den 30 september 2014 genomfördes en samverkansövning med deltagare från Kristianstad Österlen Airport, räddningstjänst nordost, polis

Läs mer

Analys brand i byggnad i Eksjös gamla trästad

Analys brand i byggnad i Eksjös gamla trästad Analys brand i byggnad i Eksjös gamla trästad Kort sammanfattning SOS Alarm har analyserat det initiala larmskeendet från inkommet 112-anrop gällande branden i Eksjös gamla trästad. Det övergripande syftet

Läs mer

Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. I vardag och kris. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. I vardag och kris. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. I vardag och kris. Vad är speciellt med Rakel? Den politiska förankringen Robustheten Täckning som kan förstärkas vid behov

Läs mer

Krishanteringsprogram

Krishanteringsprogram 1 [13] 2015-05-13 Krishanteringsprogram Botkyrka kommuns program för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier. Dokumenttyp: Styrdokument Beslutad av: Kommunfullmäktige

Läs mer

- Kommunikation, samordning och interoperabilitet

- Kommunikation, samordning och interoperabilitet Promemoria Dnr Fö2009/1090/SSK 2010-02-16 Försvarsdepartementet AG-Rakel Rakel, nuläge och framtid - Kommunikation, samordning och interoperabilitet 2 Sammanfattning Bakgrund Effektiva insatser vid nödlägen

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 TRYGGHET OCH SÄKERHET I BORLÄNGE, FALUN, SÄTER OCH GAGNEF Innehåll 1. Brottsförebyggande arbete Samverkansavtal mellan kommun och polis 2. Skydd mot olyckor Brandförebyggande

Läs mer

Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och större krishändelser, POSOM, i Vetlanda kommun

Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och större krishändelser, POSOM, i Vetlanda kommun 2012-05-21 Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och större krishändelser, POSOM, i Vetlanda kommun Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2012-06-14 143 Innehåll Inledning 3

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

Policy. Handlingsplan för samhällsstörning. Sida 1/7

Policy. Handlingsplan för samhällsstörning. Sida 1/7 Sida 1/7 Handlingsplan för samhällsstörning Detta dokument beskriver hur Kungsbacka kommun ska hantera samhällsstörningar som går utanför de vardagshändelser som man normalt är förberedd på. I händelse

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer