Rapport om nätkursverksamheten inom ÖPU år 2006 (inkl. vissa sammanställningar av nätkursverksamheten inom ÖPU åren )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport om nätkursverksamheten inom ÖPU år 2006 (inkl. vissa sammanställningar av nätkursverksamheten inom ÖPU åren 2000-2006)"

Transkript

1 Rapport om nätkursverksamheten inom ÖPU år 2006 (inkl. vissa sammanställningar av nätkursverksamheten inom ÖPU åren ) Baseras delvis på kapitel 3 i Årsrapporten om Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo år Rapporten och bilagor är tillgängliga på Denna rapport hittas även via Forslund

2 1 Arrangerade och avlagda nätkurser 1.1 Arrangerade och avlagda nätkurser vid ÅA som helhet och vid ÖPU 2006 Under år 2006 producerades vid akademienheterna i Åbo totalt i nätkurser ca sp (av dessa 36 % inom ÖPU). År 2005 var motsvarande summar ca sv (av dessa 58 % inom ÖPU) och ca sp (21 % inom ÖPU). Antalet deltagare år 2006 var totalt ca (år 2005 ca 2.600), varav 37 % var ÖPU-deltagare. I Vasa är ÖPU:s andel av totalt producerade sp på nätkurser ca 6 % och av antalet deltagare ca 12 %. Notera att statistiken över antal deltagare samt arrangerade och producerade sp vid fakulteterna baserar sig på manuell insamling av data. Siffrorna är också beroende av hur enheterna har definierat nätstödd kurs: i vissa fall har kurser där nätet, dvs. en inlärningsplattform eller webben, används endast för materialdistribution tagits med, och i vissa fall har man tagit med endast de kurser där en plattform eller webben används för såväl distribution som kommunikation. För förteckning över nät- och flerformskurser vid Akademin, se sammanställning enligt information från referensgrupperna och öppna universitetet (listan är dock inte garanterat fullständigt heltäckande): Nätkurser som erbjudits inom öppna universitetet sedan ht 2000 finns på Tabell: Erbjudna och avlagda nätstödda kurser vid enheterna i Åbo ÖPU/Åbo Totalt ÅA/Åbo ÖPU/Åbo Totalt ÅA/Åbo (omräknat till sp) (omräknat till sp) studerande ca ca ca avlagda SP ca ca ca ca 4500 antal kurser som ordnats ca 130 ca 50 ca 110 ca 55 Tabell: Arrangerade nätbaserade kurser (antal kurser och antal sp) totalt vid enheterna i Åbo och relaterat till nätkurser inom ÖPU i Åbo år 2006 Arrangerade kurser Arrangerade sp Totalt ÖPU Andelen ÖPU Totalt ÖPU Andelen ÖPU HF % % MNF * % % ESF/ekon * % % ESF/pol % % TkF/IT-avd.* % % TkF/Proc.avd (KTF)* TF % % CSK/Åbo % % ÅBO TOTALT % % 2

3 Antal arrangerade nätkurser 2006 ÅA/Åbo HF MNF ESF ekon ESF pol 7 24 TkF IT-avd 0 TkF Proc.avd TF CSK Ordinarie undervisning Öppen universitetsundervisning Antal arrangerade sp i nätkurser 2006 ÅA/Åbo HF MNF ESF ekon ESF pol TkF IT-avd 0 TkF Proc.avd TF 7 23 CSK Ordinarie undervisning Öppen universitetsundervisning Tabell: Avlagda nätkurser per fakultet och för ÖPU (hela ÅA) åren Totalt stud. på nätkurser Totalt avlagda nät-sp ÖPU-stud. av totalt på nätkurser ÖPU-sp av totalt avlagda nät-sp ÖPU:s andel av totala antalet stud.på nätkurser ÖPU:s andel av totala 3 antalet nätsp Totalt stud. på nätkurser Totalt antal nät-sp (inkl. sv omräknade till sp) ÖPU-stud. av totalt på nätkurser 2005 ÖPU nät-sp (inkl. sv omräknade till sp) ÖPU:s andel av totala antalet stud.på nätkurser ÖPU:s andel av totala antalet nät-sp (inkl. sv omräknade till sp) HF % 61 % % 64 % MNF * % 4 % % 36 % ESF/ekon * % 27 % % 23 % ESF/pol % 81 % % 73 % TkF/IT-avd.* % 17 % TkF/Proc.avd (KTF)* 0 % 0 % TF % 85 % % 59 % CSK/Åbo % 37 % % 61 % Åbo totalt % 36 % % 46 % PF % 0 % % 6 % SVF % 35 % % 3 % CSK/Vasa % 0 % % 0 % Vasa totalt % 6 % % 5 % 0 0 ÅA TOTALT % 29 %

4 * Fr.o.m har ämnena informationsbehandling från MNF och informationssystem från ESF flyttat över till TkF/ITavd (TkF hette fram till 2005 KTF). Kurser som avlagts i sv är omräknade i sp (*1.8). 1.2 Arrangerade och avlagda nätkurser vid ÖPU åren Tabell: Nätkurser vid ÖPU Åbo samt jämförelse med ÖPU Vasa och ÖPU totalt (sv är omräknade till sp (*1.8) för ) ht 2000 ÖPU/totalt ÖPU/Åbo ÖPU/Vasa ÖPU totalt ÖPU Åbo ÖPU Vasa ÖPU/Åbo ÖPU/Åbo ÖPU/Åbo ÖPU/Åbo ÖPU/Åbo studerande avlagda sv avlagda sp antal kurser som ordnats antal sv som ordnats antal sp som ordnats antal kurser som erbjudits antal sv som erbjudits antal sp som erbjudits Inom Öppna universitetet i Åbo har antal studerande och arrangerade nätkurser statistikförts under hela den period som det arrangerats nätkurser, dvs. åren Totalt har det arrangerats ca 260 nätkurser inom ÖPU i Åbo (ca 110 kurser och ca 150 kurser ). Tabell: Arrangerade nätkurser inom Öppna universitetet (enheterna i Åbo) åren (sv är omräknade till sp *1.8 för åren ) ht 2000 Totalt Antal studerande Antal avlagda SV Antal avlagda SP Antal nätstödda kurser som ordnats Nätkurser som erbjudits inom öppna universitetet sedan ht 2000 finns i BILAGA 1 samt på adressen Antal studerande på nätkurser inom ÖPU (ÅA/Åbo) antal studerande år 4

5 Antal arrangerade nätkurser inom ÖPU (ÅA/Åbo) antal kurser år 2 Nätkursutbudet vid enheterna i Åbo 2.1 Producerade nätkurser vid Akademin i Åbo (inkl. ÖPU) åren Med Öppna universitetsmedel har det åren producerat nätkurser omfattande ca 490 sp (sv omräknade till sp, *1.8). Dessutom har kurser överförts från Lotus Learning Space till Blackboard eller Moodle (ca 170 sp). Med specialmedel för virtualisering från UVM och Stiftelsen för Åbo Akademi producerats nätkurser omfattande ca 400 sp (sv omräknade till sp, *1.8). Total har alltså nätkurser omfattande ca 900 sp producerats vid Akademins enheter i Åbo under åren , dels med medel från UVM (för virtualisering och ÖPU), dels med medel från Stiftelsen för Åbo Akademi. En stor del av kurserna som producerats är vid periodens slut fortfarande i bruk. Tabell: Totalantal nätkurser producerade vid Akademin i Åbo åren med Undervisningsministeriets medel för virtualisering och för öppen universitetsundervisning samt med medel från Stiftelsen för Åbo Akademi Totalt UVM, Stiftelsen + ÖPU (sv omräknade till sp) UVM, Stiftelsen + ÖPU UVM + Stiftelsen (sv omräknade till sp) Totalt ÖPU UVM + Stiftelsen (sv omräknade till sp) Antal sv Antal sp Antal sp överförda från LLS till BB/Moodle ÖPU Tabell: Nätkurser producerade vid Akademin i Åbo åren med Undervisningsministeriets medel för virtualisering och för öppen universitetsundervisning samt med medel från Stiftelsen för Åbo Akademi UVM ÖPU UVM ÖPU UVM ÖPU UVM ÖPU Stiftelsen UVM ÖPU UVM ÖPU ingår i siffran Antal sv för 2002 Antal sp Antal sp överförda från LLS till BB/Moodle

6 I tabellen nedan framgår antal nätkurser vid de olika fakulteterna i Åbo siffrorna är ungefärliga, eftersom det varierar hur enheten definierat nätkurs. Totalt finns det vid enheterna i Åbo ungefär 190 nätkurser (ca sp). 2.1 Existerande nätkurser vid Akademin i Åbo år 2006 Notera förteckningen över nät- och flerformskurser vid Akademin (listan är dock inte garanterat fullständigt heltäckande): Tabell: Nätbaserade kurser vid Akademins enheter i Åbo som finns/kan erbjudas (situationen ) Antal nätbaserade kurser (ca) som finns/kan erbjudas inom ordinarie undervisning och/eller ÖPU Antal sp i nätform (ca) som finns/kan erbjudas inom ordinarie undervisning och/eller ÖPU HF MNF ESF/ekon ESF/pol TkF/IT-avd TkF/Proc.avd. (KTF) 0 0 TF CSK/Åbo I de fall samma kurs ingår i flera ämnen räknas den flera gånger. I siffrorna ingår inte kurser under planering. 3 Utvärdering av nätkurser inom ÖPU/Åbo 2006 Inom öppna universitetet har en sammanställning gjorts på basen av utvärderingar genomförda 2006 i 31 nätkurser. I sammanställningen ingår utvärderingar gjorda av totalt ca 590 personer av ca 1230 som börjat på nätkurser). Sammanställningen baseras alltså på utvärderingar av ca 48 % av deltagarna (alla kurser utvärderas inte med utvärderingsblanketten och i vissa kurser är svarsprocenten låg). I de kurser där kursutvärderingen var obligatorisk var svarsprocenten naturligtvis högre. Resultaten (dvs. de statistiska uppgifterna) är i de flesta fall nästan identiska med resultaten från år 2005 (och även 2004). Utvärderingsfrågorna uppdaterades på sommaren 2006, då över hälften av frågorna ändrades, vilket innebär att informationen i alla fall inte är jämförbar med tidigare år. Skalan i frågorna har varit utmärkt ganska bra inte så bra dåligt. Av de svarande har 70 % (2005: samma siffra) tidigare deltagit i nätkurser, vilket är bra att hålla i minnet då man analyserar resultaten. 65 % (2005: 70 %) tycker att arbetsmängden varit lagom (dvs. motsvarat antalet sp) och 29 % (2005: 27 %) ansåg att kurserna varit för arbetskrävande, dvs. rätt många upplever alltså att arbetsmängden är för stor beror det på att kurserna i sp jämfört med i sv blivit mer arbetskrävande, att nätkurserna har för mycket övningsuppgifter, eller finns det en förväntning att komma lättare undan? Av de svarande föredrog 81 % (2005: 82 %) att delta i kursen som nätkurs framom att delta i kursen om den hade erbjudits som närstudiekurs. (Tillgängligheten till kursen, dvs. möjligheten att kunna delta pga. flexibiliteten i rum, är ju ofta avgörande för ÖPU-studerande. Dessutom var ju de som tillfrågades personer som valt att delta i nätkurs dock erbjuds samma kurs mycket sällan i olika form, så deltagarna har inte 6

7 möjlighet att välja hur de avlägger kurserna.) 52 % (2005: samma siffra) av de svarande tycker ändå att närstudieträffarna i allmänhet fyller en viktig funktion också på nätkurser. Målsättningen med nätkurserna har ju i många fall varit att aktivera deltagarna mer än på en traditionell kurs: 88 % (2005: 80 %) av de svarande upplever att de varit tillräckligt aktiva på kursen. Med handledningen är deltagarna överlag nöjda: 97 % ansåg att instruktionerna för uppgifter och arbetsgång varit utmärkta eller ganska bra (33 % utmärkt, 64 % bra). I våra nätkurser har betydelsen av tydliga instruktioner också betonats det är trevligt att se att detta också märks. Kursens schema och tidtabell är ofta en av utmaningarna i nätkurser och det är svårt att hitta ett schema som passar alla deltagare. 31 % tyckte att tidtabellen passade dem utmärkt och 41 % ganska bra. 26 % tyckte att tidtabellen var för snabb (och endast 2 % upplevde att den var för långsam). Med tanke på ÖPU-terminer och helhetsutbud inom ett ämne kan det vara svårt att göra ett schema med långsammare studietakt, men speciellt i vissa kurser bör man kanske ändå överväga detta. Över 80 % anser att handledning och instruktioner fungerat bra och som vi såg ovan är deltagarna speciellt nöjda med instruktionerna för nätkurserna som erbjudits. Denna fråga formulerades om i den nya kursutvärderingen, för att vi i fortsättningen skulle få fram ännu bättre hur de olika formerna av handledning ( före kursen börjar, under kursens gång, efter övningsuppgift ) fungerar. 81 % (2005: 85 %) ansåg att handledningen (definierad som "instruktioner för att göra uppgifter samt svar på frågor och råd under arbetets gång") varit utmärkt eller ganska bra. 87 % ansåg att handledningen (definierad som handledning av läraren under kursens gång, dvs. svar på frågor och råd t.ex. på kursens anslagstavla, i samband med föreläsningar, i diskussionsforum ) varit utmärkt eller ganska bra. Med feedbacken på övningsuppgifter var 77 % (2005: 79 %) nöjda eller mycket nöjda (Enligt 29 % har den fungerat utmärkt, enligt 64 % bra). 23 % (2005: 20 %) tyckte att feedbacken var dålig eller inte så bra siffran är så pass hög att det nog finns skäl att se över detta. I deltagarnas fria kommentarer kritiseras det direkt om läraren inte synts till tillräckligt ofta på kursen och om feedbacken kommer sent. Av deltagarna på Blackboard-kurser tycker 96 % (2005: 85 %) att plattformen fungerar utmärkt eller ganska bra, och av deltagarna på kurser i Moodle ansåg 94 % att den fungerat utmärkt eller ganska bra - överlag fungerar alltså båda miljöerna bra (antalet svar var ungefär lika många per plattform). Endast 6 % upplevde att de under kursen haft andra tekniska problem (som inte gällde inlärningsplattformarna). 97 % (2005: 94 %) ansåg också att de fått tillräckligt tekniskt stöd under kursens gång. Deltagarna uppmanades också i fritext ange vilka problem de upplevt med inlärningsplattformarna och annan teknik dessa går vi igenom för att kunna förbättra tekniken. För att få en bättre bild av deltagarnas lärandemiljö frågar vi i den nya kursutvärderingen även vilken webbläsare de använder och var de loggar in. 80 % loggade in hemifrån via bredband och 11 % via jobbet. Internet Explorer (48 %) och Mozilla (43 %) är de vanligaste webbläsarna. Några kursdeltagares kommentarer sammanfattar ganska bra vad vi vill uppnå med nätkurserna: Jag hade inte förväntat mig så mycket arbete, men just pga. detta så lärde man sig massor. Jag hade inga speciella förväntningar på nätkursen, men jag var ganska skeptisk till att det skulle vara ett bra sätt att lära sig på. Men jag tycker att det funkar bättre och är mycket mer lärorikt än vanliga föreläsningar. 7

8 BILAGA 1 Nätkurser arrangerade vid Öppna universitetet (http://www.abo.fi/fc/opu/natlager.htm ) FC/ÅA: Hösten 2006 erbjöds 25 nätkurser (totalt 153 sp + 9 sv), av vilka 24 förverkligades (150 sp + 9 sv, totalt 701 ALLMÄN TEOLOGI: Gamla testamentet I, 5 sp /Grundstudier inleds, FC-Åbo ALLMÄN TEOLOGI: Predikan i historia och nutid, 5 sp /Ämnesstudier 35 sp fortsätter, FC-Åbo ALLMÄN TEOLOGI: Kyrka och folk, 5 sp (Läskurs) /Ämnesstudier, FC-Åbo ALLMÄN TEOLOGI: Proseminarieuppsats, 5 sp, FC-Åbo BIOLOGI: Artkännedom, vertebrater, 4 sp, FC-Åbo ENGELSKA: Engelska för HF/TF, 5 sp, FC-Åbo FOLKLORISTIK: Folkloristikens källor och arkivpraktik, 5 sv, FC-Åbo FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING: Strategisk ledning, 5 sp /Grundstudier pågår, FC-Åbo/Högskolan på Åland FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING: Strategisk praxis, 5 sp, FC-Åbo INFORMATIONSBEHANDLING: Introduktion till informationsbehandling, 5 sp /Grundstudier 25 sp inleds, FC-Åbo INFORMATIONSBEHANDLING: Programmering fortsättningskurs, 5 sp /Grundstudier pågår, FC- Åbo/Högskolan på Åland INFORMATIONSBEHANDLING: Utbildningsteknologi, 8 sp, FC-Åbo : Proseminarium, 4 sv /Ämnesstudier avslutas, FC-Åbo : Dokumentbeskrivning och innehållsanalys, 10 sp/70 sp pågår, Österbotten (12 samarbetsparter) INFORMATIONSSYSTEM: Grundkurs i informationssystem, 10 sp, FC-Åbo INTERKULTURELL KOMMUNIKATION: I religionernas smältdegel, 10 sp, VNF/Vasa sommaruni KONSTVETENSKAP: Introduktion till konstvetenskap, 6 sp, FC-Åbo/Högskolan på Åland MILJÖKUNSKAP: Miljö och etik, 5 sp/grundstudier 25 sp inleds, FC-Åbo/Högskolan på Åland MILJÖKUNSKAP/OFFENTLIG FÖRVALTNING/RÄTTSVETENSKAP: Miljörätt och förvaltningsstruktur, 10 sp/grundstudier inleds, FC-Åbo/Högskolan på Åland/Pedersöre mbi (Norra ligan) NATIONALEKONOMI/EUROPAKUNSKAP/SAMHÄLLSLÄRA: Finland och EU - aktuella ekonomiska frågor/grundstudier 25 sp pågår, FC-Åbo RELIGIONSVETENSKAP: Genus och religion, 10 sp, FC-Åbo RÄTTSVETENSKAP/SAMHÄLLSLÄRA: Familje- och kvarlåtenskapsrätt/del I, 7 sp, FC-Åbo SOCIOLOGI/SAMHÄLLSLÄRA : Grundkurs i sociologi, 10 sp, Högskolan på Åland/Kronoby mbi (Norra ligan) STATISTIK: Grundkurs i statistisk data-analys, 10 sp, FC-Åbo STATSKUNSKAP: Specialkurs i politisk delaktighet och demokratifostran ur ett statskunskapligt perspektiv, 3 sp, FC-Åbo FC/Vasa: Hösten 2006 erbjöds 3 nätkurser (totalt 20 sp), av vilka 2 förverkligades (10 sp, totalt 95 HÄLSOVÅRDSADMINISTRATION: Ledarskapsteorier, 5 sp, Helsingfors sv. arbis PEDAGOGIK: Mediekultur 5 sp, FC-Vasa i Åbo VÅRDVETENSKAP: Grundkurs i intercultural caring, 10 sp, FC-Vasa/ INHIBERAD Sommaren inga nätkurser FC/ÅA: Våren 2006 erbjöds 28 nätkurser (totalt 151 sp + 15 sv), av vilka 25 förverkligades (137 sp +12 sv, totalt 841 ALLMÄN TEOLOGI: Praktisk teologi I, 5 sp, FC-Åbo / Högskolan på Åland 8

9 ALLMÄN TEOLOGI: Teologisk etik med religionsfilosofi I, 5 sp, FC-Åbo / Högskolan på Åland ALLMÄN TEOLOGI: Inledning till cum laude i kyrkohistoria o. praktisk teologi, 10 sp, FC-Åbo BIOLOGI: Artkännedom, vertebrater, 2 sv, FC-Åbo FOLKLORISTIK: Att berätta, tala och sjunga, 5 sv, FC-Åbo FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING: Organisation och ledning - en introduktion, 10 sp, FC-Åbo / Högskolan på Åland INFORMATIONSBEHANDLING: Programmering, grundkurs, 5 sp, FC-Åbo / Högskolan på Åland INFORMATIONSBEHANDLING: Logik, 3 sv (5 sp), FC-Åbo INFORMATIONSBEHANDLING: Utbildningsteknologi, 5-8 sp: FC-Åbo/ INHIBERAD : Kommunikation och inlärning, 2 sv, FC-Åbo : Introduktion till Information Management, 5 sp, Österbotten (12 samarbetsparter) : Informationskällor, 5 sp, Österbotten (12 samarbetsparter) : Informationskällor, 5 sp, Österbotten (12 samarbetsparter)/inhiberad INFORMATIONSSYSTEM: Managing the Digital Enterprise, 5 sp, FC-Åbo / Högskolan på Åland INTERKULTURELL KOMMUNIKATION: I religionernas smältdegel, 10 sp, FC-Åbo INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING: European Business and Markets, 10 sp, FC-Åbo / Högskolan på Åland KOMMUNIKATION: Vetenskapligt skrivande, 2 sp, FC-Åbo / Vasa su / Karlebynejdens institut KONSTVETENSKAP: Introduktion till konstvetenskap, 6 sp, Högskolan på Åland / INHIBERAD KVINNOVETENSKAP: Kvinnor, kropp och hälsa, 5 sp, FC-Åbo MILJÖKUNSKAP: Ekologi och miljövård, del I, 5 sp, FC-Åbo MILJÖKUNSKAP: Ekologi och miljövård, del II, 5 sp, FC-Åbo NATIONALEKONOMI: Grundkurs i nationalekonomi, 10 sp, FC-Åbo / Högskolan på Åland OFFENTLIG FÖRVALTNING: Organisationsteori I, 5 sp, FC-Åbo RÄTTSVETENSKAP: Familje- och kvarlåtenskapsrätt/del I, 7 sp, Östra & VästraNyland/ Österbotten/FC-Åbo RÄTTSVETENSKAP: Kurs i uppgörande av juridiska urkunder, 3 sp, Helsingfors stads sv ai SKÄRGÅRDSKUNSKAP: Skärgårdsnatur, 10 sp, FC-Åbo SOCIOLOGI: Grundkurs i sociologi, 10 sp, FC-Åbo SOCIOLOGI: Sociologins historia och klassiker, 5 sp, FC-Åbo FC/Vasa: Våren 2006 erbjöds 5 nätkurser (totalt 30 sp), av vilka 5 förverkligades (30 sp, totalt 61 SOCIALPOLITIK: Jämställdhetsperspektiv i socialpolitiken, del 1, 5 sp, FC-Vasa SOCIALPOLITIK: Jämställdhetsperspektiv i socialpolitiken, del 2, 5 sp, FC-Vasa SOCIALPOLITIK: Social service, del 1, 5 sp, FC-Vasa SOCIALPOLITIK: Social service, del 2, 5 sp, FC-Vasa VÅRDVETENSKAP: Intercultural Caring, 10 sp, FC-Vasa FC/ÅA: Hösten 2005 erbjöds 23 nätkurser (totalt 14 sv sp), av vilka 20 förverkligades (14 sv sp, totalt 560 ALLMÄN TEOLOGI: Kyrkohistoria I, 5 sp, FC-Åbo / Högskolan på Åland ENGELSKA: Specialkurs i engelska för HF, 5 sp, Karlebynejdens institut INHIBERAD pga för få deltagare. FOLKLORISTIK: Att upptäcka och förstå kulturen, 5 sv, FC-Åbo INFORMATIONSBEHANDLING: Introduktion till informationsbehandling, 5 sp, FC-Åbo / Högskolan på Åland INFORMATIONSBEHANDLING: Programmering fortsättningskurs, 3 sv (5 sp), FC-Åbo : Proseminarium, 4 sv, Helsingfors stads sv ai : Administration av digitala och tryckta samlingar, 2 sv, FC-Åbo : Databaskonstruktion, 3sv, FC-Åbo : Kommunikation och inlärning, 3 sp, Vasa Sommaruni INFORMATIONSSYSTEM: Futures1 - How Can We Explore the Future, 6 sp, Högskolan på Åland INHIBERAD pga för få deltagare. 9

10 INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING: European Business and Markets, 10 sp, Vasa Sommaruni INHIBERAD pga för få deltagare. INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING: Grundkurs i marknadsföring, 10 sp, FC-Åbo / Borgå mbi/ Högskoland på Åland KOMMUNIKATION: Kommunikationsprocesser, 3 sp, Vasa sommaruni/karlebynejdens institut "KULTURLINJEN" / OFFENTLIG FÖRVALTNING: Kulturpolitik och förvaltning, 10 sp, FC-Åbo / Vasa su LATIN: Latin 1, 5 sp, Vasa sommaruni/vasa su filialen i Jakobstad LITTERATURVETENSKAP: Från duk till berättande, 10 sp, FC-Åbo MILJÖKUNSKAP: Miljöekonomins grunder del 1, 5 sp, FC-Åbo MILJÖKUNSKAP: Miljöekonomins grunder del 2, 5 sp, FC-Åbo PSYKOLOGI: Introduktion till psykologin, 10 sp, FC-Åbo RÄTTSVETENSKAP: Arbetsrätt, 7 sp, FC-Åbo SOCIOLOGI: Sociologisk teori, 5 sp, FC-Åbo STATISTIK: Baskurs i statistik, 5 sp, Nykarleby arbetarinstitut TEOLOGISK ETIK MED RELIGIONSFILOSOFI: Kristen sexualetik, 10 sp, FC-Åbo Vid FC/Vasa erbjöds hösten nätkurs (totalt 10 sp), av vilka 1 förverkligades (10 sp, totalt 15 MASSKOMMUNIKATION: Medier och masskommunikation, 10 sp, FC-Vasa FC/ÅA: Sommaren 2005 erbjöds 6 nätkurser (totalt 24 sv), av vilka 4 förverkligades (14 sv, totalt 80 : Bok- och bibliotekshistoria, 1 sv, FC-Åbo : Interaktiva medier, 5sv, Hangö Sommaruni INHIBERAD pga för få deltagare. RELIGIONSVETENSKAP: Religion och Internet, 5sv, Vasa Sommaruni INHIBERAD pga för få deltagare. RÄTTSVETENSKAP: Bolagsrätt, 5sv, Vasa Sommaruni STATISTIK: Grundkurs i statistisk data-analys, 5 sv, FC-Åbo SVENSKA SPRÅKET: Namnforskning, 2-3 sv, FC-Åbo/Norra ligan Vid FC/Vasa erbjöds sommaren nätkurs (totalt 2 sv), av vilka 1 förverkligades (totalt 2 sv, 10 FC/ÅA: Våren 2005 erbjuds 32 nätkurser (totalt 120,5 sv), av vilka 31 förverkligades (115,5 sv, totalt 531 ALLMÄN TEOLOGI: Religionsvetenskap I, 3 sv, FC-Åbo ALLMÄN TEOLOGI: Nya testamentet I, 3 sv, FC-Åbo ALLMÄN TEOLOGI: Laudatur i allmän teologi, 25 sv (6 kurser: Block I: Kyrkans liturgi och kyrkorummets teologi, 3 sv; Block II: Kvinnogestalter i kyrkohistorien, 3 sv: Block III: Kyrkoliv och prästroll, 3 sv; Block IV: Döpande och lärande, 3 sv; Block V: Slutseminarium, 3 sv; Laudaturuppsats, 3 sv); FC-Åbo BIOLOGI: Introduktion till molekylär genetik, 1 sv, FC-Åbo FILOSOFI: Vetenskapsfilosofi, 2-4 sv, FC-Åbo FINSKA SPRÅKET MED LITTERATUREN: Från Aleksis Kivi till Eeva Joenpelto, 3 sv, FC-Åbo FOLKLORISTIK: Grundkurs i folkloristik, 5 sv, FC-Åbo FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING: Företagets organisation och ledning - en introduktion, 5 sv, Högskolan på Åland HISTORIA: Miljöhistoria, 5 sv, FC-Åbo INFORMATIONSBEHANDLING: Programmering, grundkurs, 3 sv, FC-Åbo INFORMATIONSBEHANDLING: Datorteknik, 3 sv, FC-Åbo : Informationskällor, 4 sv, FC-Åbo : Grundkurs i informationssökning, 2 sv, FC-Åbo 10

11 : Interaktiva medier, 5 sv, Högskolan på Åland : Kommunikation och inlärning, 2 sv, FC-Åbo INFORMATIONSSYSTEM: Redovisningens informationssystem, 3 sv, FC-Åbo INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING: Transport- och logistiktjänster, 5 sv, Högskolan på Åland INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING: Transport- och logistiktjänster, 5 sv, Norra Ligan (Nykarleby) KONSTVETENSKAP: Konstvetenskapliga Generalia, 5 sv, FC-Åbo KONSTVETENSKAP: Introduktion till konstvetenskapen, 5 sv, VNF/Karis INHIBERAD pga få delt. LATIN: Grundkurs i latin, 2,5 sv, FC-Åbo SKÄRGÅRDSKUNSKAP: Samhälle och näringar, 5 sv, FC-Åbo SOCIOLOGI: Aktuell sociologisk forskning, 3 sv, FC-Åbo SOCIOLOGI: Samhälle och kultur, 5 sv, FC/Åbo SVENSKA SPRÅKET: Språket på webben, 2 sv, Borgå/Lovisa/Sibbo mi, Högskolan på Åland SVENSKA SPRÅKET: Språkriktighet, 3-5 sv, Helsingfors stads sv ai SVENSKA: Svenska II A, 2 sv, Högskolan på Åland Vid FC/Vasa erbjöds våren nätkurser (totalt 22 sv), av vilka 5 förverkligades (13 sv, 76 FC/ÅA: Hösten 2004 erbjöds 26 nätkurser (totalt 102 sv), av vilka 19 förverkligades (74 sv, totalt 519 ALLMÄN TEOLOGI Dogmatik I, 3 sv, FC-Åbo ENGELSKA Proseminarium i lingvistik, 5 sv, FC-Åbo FILOSOFI Vetenskapsfilosofi för ekonomutbildningen, 4 sv, Högskolan på Åland FOLKLORISTIK Kulturproduktion i media, 5 sv, FC-Åbo FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING Organisationsanalys, 5 sv, Högskolan på Åland / INHIBERAD p.g.a. för få deltagare FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING Organisationsanalys, 5 sv, Nykarleby arbis INFORMATIONSBEHANDLING Programmering, grundkurs, 3 sv, Vasa su / INHIBERAD p.g.a. för få deltagare INFORMATIONSBEHANDLING Programmering, grundkurs, 3 sv, Högskolan på Åland / INHIBERAD INFORMATIONSBEHANDLING Introduktion till informationsbehandling, 3 sv, FC-Åbo INFORMATIONSBEHANDLING Programmering, fortsättningskurs, 3 sv, FC-Åbo Prosemi, 4 sv ÖPU/Exfort, FC-Åbo Interaktiva medier, 5 sv, FC-Åbo Administration av digitala och tryckta samlingar, 2 sv, Helsingfors stads sv ai Databaskonstruktion, 3 sv, Helsingfors stads sv ai Bok- och bibliotekshistoria, 1 sv, Högskolan på Åland / INHIBERAD Interaktiva medier, 5 sv, Vasa sommaruni INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING Transport- och logistiktjänster, 5 sv, Norra Ligan (Nykarleby)/FRAMSKJUTEN till vt 2005 KOMMUNIKATION Kommunikationsprocesser, 2 sv, FC-Åbo KONSTVETENSKAP 1900-talets konst i Finland och internat., 5 sv, FC-Åbo KVINNOVETENSKAP Mellan stormskär och blåkulla, 3 sv, FC-Åbo, Kristinestad, Närpes & Kaskö mi MILJÖKUNSKAP Ekologi och miljövård, 5 sv, FC/Åbo / INHIBERAD p.g.a. för få deltagare MILJÖKUNSKAP Ekologi och miljövård, 5 sv, Norra ligan (Kronoby) / INHIBERAD p.g.a. för få deltagare NATIONALEKONOMI Världsekonomi, 2-3 sv, FC/Åbo PSYKOLOGI Psykologins grunder, 5 sv, FC/Åbo RÄTTSVETENSKAP Familje- o kvarlåtenskapsrätt/del I, 5 sv, FC/Åbo STATISTIK Grk i statistisk data-analys, 5 sv, FC/Åbo 11

12 FC/ÅA: Sommaren 2004 erbjöds 6 nätkurser (totalt 17 sv), av vilka 4 förverkligades (13 sv, 110 INFORMATIONSBEHANDLING Programmering, grundkrs, 3 sv Högskolan på Åland st 04 / INHIBERAD p.g.a. för få deltagare Bok och bibliotekshistoria, 1 sv FC/Åbo st 04 Kommunikation och inlärning, 2 sv FC/Åbo st 04 Bok och bibliotekshistoria, 1 sv Vasa sommaruni st 04 / INHIBERAD p.g.a. för få deltagare LITTERATURVETENSKAP II Litteraturhistorisk kurs, 5 sv Vasa sommaruni st 04 SKÄRGÅRDSKUNSKAP Skärgårdsnatur, 5 sv FC/Åbo st 04 FC/ÅA: Våren 2004 erbjöds 20 nätkurser (totalt 85,5sv) av vilka 19 förverkligades (totalt 80,5 sv, 394 ALLMÄN TEOLOGI Teologisk etik med religionsfilosofi I, 3 sv FC/Åbo vt 04 ALLMÄN TEOLOGI Gamla testamentet I, 3 sv FC/Åbo vt 04 FOLKLORISTIK Att berätta, tala och sjunga, 5 sv Grankulla stads MBI / INHIBERAD p.g.a. för få deltagare FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING Organisation och ledning - en introduktion, 5 sv FC/Åbo vt 04 FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING Organisation och ledning - en introduktion, 5 sv Högskolan på Åland vt 04 INFORMATIONSBEHANDLING Introduktion till informationsbehandling, 3 sv FC/Åbo vt 04 INFORMATIONSBEHANDLING Introduktion till informationsbehandling, 3 sv Högskolan på Åland vt 04 Informationskällor, 4 sv H:fors stads sve. Arbis vt 04 Grk i informationssökning, 2 sv H:fors stads sve. Arbis vt 04 Dokumentbeskrivning och innehållsanalys, 5 sv FC/Åbo vt 04 INTERKULTURELL KOMMUNIKATION I religionernas smältdegel, 5 sv Cityfolkhögskolan, Högskolan på Åland vt 04 INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING European Markets, 5 sv Nykarleby AI vt 04 INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING Transport- och logistiktjänster, 5 sv FC/Åbo vt 04 MILJÖKUNSKAP Miljöekonomins grunder, 5 sv FC/Åbo vt 04 OFFENTLIG FÖRVALTNING Kulturpolitik och förvaltning, 5 sv FC/Åbo vt 04 OFFENTLIG FÖRVALTNING Finlands offentliga förvaltning, 5 sv Nykarleby AI vt 04 PSYKOLOGI Psykologi som vetenskap, 5 sv FC/Åbo vt 04 RELIGIONSVETENSKAP Religion och Internet, 5 sv FC/Åbo vt 04 SOCIOLOGI Grundkurs i sociologi, 5 sv FC/Åbo vt 04 SPRÅKKURS/ENGELSKA Specialkurs i engelska för HF & TF, 2,5 sv FC/Åbo vt 04 FC/ÅA: Hösten 2003 erbjöds 24 nätkurser (totalt 103,5sv) av vilka 19 förverkligades (totalt 83 sv) ALLMÄN TEOLOGI Praktisk teologi I, 3 sv FC/Åbo ht 03 ALLMÄN TEOLOGI Cum laude i systematisk teologi, 14 sv forts. (5 sv) FC/Åbo ht 03 BIOLOGI Artkännedom vertebrater, 2 sv Kronoby MBI m.fl. ht 03 FOLKLORISTIK Introduktion till folkloristiken, 4+1 sv Grankulla stads MBI / INHIBERAD p.g.a. för få deltagare HISTORIA / MILJÖKUNSKAP Miljöhistoria, 5 sv FC/Åbo ht 03 INFORMATIONSBEHANDLING Introduktion till informationsbehandling, 3 sv Högskolan på Åland / INHIBERAD p.g.a. för få deltagare Interaktiva medier, 5 sv H:fors stads sve. Arbis ht 03 Introduktion till Information Management, 3 sv FC/Åbo ht 03 Interaktiva medier, 5 sv FC/Åbo ht 03 INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING Den internationella företagsverksamhetens grunder, 5 sv Nykarleby AI ht 03 12

13 INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING European Markets, 5 sv FC/Åbo ht 03 KONSTVETENSKAP Introduktion till konstvetenskap, 5 sv YH Sydväst (Esbo) ht 03 KONSTVETENSKAP Finland med närområden, del I, 2sv Finlands konst fram till 1900-talet (del II), 3 sv FC/Åbo ht 03 KVINNOVETENSKAP/ HISTORIA Mellan Stormskär och Blåkulla, 3 sv FC/Åbo ht 03 MILJÖKUNSKAP / KEMI Miljökemi, 2 sv FC/Åbo ht 03 MILJÖKUNSKAP Ekologi och miljövård, 5 sv FC/Åbo ht 03 OFFENTLIG FÖRVALTNING Finlands offentliga förvaltning, 5 sv DISTIS / INHIBERAD PSYKOLOGI Psykologins grunder, 5 sv FC/Åbo ht 03 PSYKOLOGI Psykologi som vetenskap, 5 sv Högskolan på Åland, Cityfolkhögskolan / INHIBERAD p.g.a. för få deltagare RELIGIONSVETENSKAP Evas dilemma: Religion och kön, 5 sv FC/Åbo ht 03 SPRÅKKURS/TYSKA Forts.kurs i tyska, 2,5 sv FC/Åbo / INHIBERAD p.g.a. för få deltagare STATISTIK Grk i statistisk data-analys, 5 sv Västra Nylands folkhögskola ht 03 STATISTIK Grk i statistisk data-analys, 5 sv FC/Åbo ht 03 SVENSKA Språkriktighet, 5 sv Borgå folkhögskola, Borgå MBI, Västra Nylands folkhögskola ht 03 FC/ÅA: Våren och sommaren 2003 erbjöds 16 nätkurser (totalt 66 sv) ALLMÄN TEOLOGI Kyrkohistoria I, 3 sv FC/Åbo vt 03 ALLMÄN TEOLOGI Cum laude i systematisk teologi, 4 sv FC/Åbo inl. vt 03 FOLKLORISTIK Folkloristikens källor och material, 4 sv FC/Åbo vt 03 FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING Organisation och ledning - en introduktion, 5 sv Ålands högskola vt 03 INFORMATIONSBEHANDLING Introduktion till informationsbehandling, 3 sv FC/Åbo vt 03 Datastrukturering och design av databaser, 3 sv FC/Åbo vt 03 Bok- och bibliotekshistoria, 1 sv FC/Åbo st 03 Dokumentbeskrivning och innehållsanalys, 5 sv Helsingfors arbis vt 03 INTERKULTURELL KOMMUNIKATION I religionernas smältdegel, 5 sv FC/Åbo vt 03 KONSTVETENSKAP Introduktion till konstvetenskap, 5 sv FC/Åbo vt 03 MILJÖKUNSKAP Miljöekonomins grunder, 5 sv FC/Åbo vt 03 MUSIKVETENSKAP Finlands och Europas folkmusik, 3 sv FC/Åbo vt 03 OFFENTLIG FÖRVALTNING Kulturpolitik och förvaltning, 5 sv FC/Åbo vt 03 SKÄRGÅRDSKUNSKAP Skärgårdsnatur, 5 sv, FC/Åbo, Nykarleby ai vt 03 SOCIOLOGI Grundkurs i sociologi, 5 sv FC/Åbo vt 03 FC/ÅA: Hösten 2002 erbjöds 19 nätkurser (totalt 76 sv) ALLMÄN TEOLOGI Dogmatik I, 3 sv, FC/Åbo ht 02 FOLKLORISTIK Att upptäcka och förstå kulturen, 5 sv, FC/Åbo ht 02 13

14 GEOGRAFI Ekonomisk geografi, 2sv, FC/Åbo ht 02 HISTORIA Miljöhistoria, 5 sv, FC/Åbo / Nykarleby ai ht 02 INFORMATIONSBEHANDLING Introduktion till informationsbehandling, 3 sv, FC/Åbo ht 02 Elektronisk publicering, 1 sv, FC/Åbo ht 02 Beståndsutveckling och externa informationsresurser, 2 sv, FC/Åbo ht 02 Introduktion till Information Management, 3 sv, Helsingfors arbis ht 02 INFORMATIONSSYSTEM Grundkurs i informationssystem, 5 sv, FC/Åbo/Vasa su ht 02 INTERNATIONELL FÖRETAGSVERSAMHET Den internationella företagsverksamhetens grunder, 5sv, FC/Åbo ht 02 INTERNATIONELL FÖRETAGSVERSAMHET European Business Environment, 5 sv, FC/Åbo ht 02 INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Introduktion till interkulturell kommunikation, 5 sv, Turun kristillinen opisto ht 02 INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Introduktion till interkulturell kommunikation, 5 sv, Västra Nylands Folkhögskola/SÖFF ht 02 MILJÖKUNSKAP Miljökemi, 2sv, FC/Åbo ht 02 PSYKOLOGI Psykologins grunder, 5 sv, FC/Åbo ht 02 PSYKOLOGI Psykologi som vetenskap, 5 sv, FC/Åbo ht 02 SOCIOLOGI Samhälle och kultur, 5 sv, FC/Åbo ht 02 SOCIOLOGI Grundkurs i sociologi, 5 sv, Västra Nylands Folkhögskola ht 02 SVENSKA Språkriktighet, 5 sv, Cygnus-nätverket ht 02 FC/ÅA: Våren 2002 erbjöds 18 nätkurser (totalt 75,5 sv). ALLMÄN TEOLOGI Religionsvetenskap I (3 sv), Fortbildningscentralen vt 02 ALLMÄN TEOLOGI Nya testamentet I (3 sv), Fortbildningscentralen vt 02 ENGELSKA/CUM LAUDE Proseminarier i Lingvistik (5 sv), Fortbildningscentralen vt 02 FOLKLORISTIK Att berätta, tala och sjunga (5 sv), Fortbildningscentralen vt 02 FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING 15 sv Företagets organisation och ledning - en introduktion (5 sv), Fortbildningscentralen vt 02 FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING 15 sv Företagets organisation och ledning - en introduktion (5 sv), Pedersöre medborgarinstitut vt 02 GEOGRAFI Geomorfologi (4 sv), Fortbildningscentralen vt 02 Informationskällor (4 sv), Fortbildningscentralen vt 02 Grk i informationssökning (2 sv), Fortbildningscentralen vt 02 14

15 KONSTVETENSKAP 20 sv Introduktion till konstvetenskap (5 sv), Diktyon Ab vt 02 KONSTVETENSKAP 20 sv Introduktion till konstvetenskap (5 sv), YH Sydväst/Esbo vt 02 LITTERATURVETENSKAP Harry Potters ursprung (5 sv), Fortbildningscentralen vt 02 MILJÖKUNSKAP Miljöekonomins grunder (5 sv), Fortbildningscentralen vt 02 REDOVISNING 15 sv Bokslut och balansanalys (5 sv), Nykarleby arbetarinstitut vt 02 SOCIOLOGI 10 sv Grundkurs i sociologi del 2 (2 sv), Fortbildningscentralen vt 02 SPRÅKSTUDIER Fortsättningskurs i tyska (2,5 sv), Fortbildningscentralen vt 02 SVENSKA Språkriktighet (5 sv), Jakobstads svenska arbetarinstitut vt 02 SVENSKA Språkriktighet (5 sv), Ålands högskola vt 02 FC/ÅA: Hösten 2001 erbjöds 16 nätkurser (totalt 62 sv). ALLMÄN TEOLOGI Praktisk teologi I (3 sv), Fortbildningscentralen ht 01 FOLKLORISITK Grk i folkloristik och Finlands svenska folkdikting (5 sv), Fortbildningscentralen ht 01 GEOGRAFI Geografins grunder (1 sv), Fortbildningscentralen ht 01 Finlands geografi (2 sv), Fortbildningscentralen ht 01 Introduktion till kartografi (1 sv), Fortbildningscentralen ht 01 Kulturgeografi (2 sv), Fortbildningscentralen ht 01 HISTORIA Miljöhistoria (5 sv), Fortbildningscentralen ht 01 Dokumentbeskrivning och innehållsanalys (5 sv), Fortbildningscentralen ht 01 INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Introduktion i interkurturell kommunikation (5 sv), Fortbildningscentralen ht 01 INTERNATIONELL FÖRETAGSVERKSAMHET (f.d. Ekonomisk geografi) Transportekonomi och logistik (5 sv), Fortbildningscentralen ht 01 LITTERATURVETENSKAP Harry Potters ursprung (5 sv), Fortbildningscentralen ht 01 MILJÖKUNSKAP Ekologi och miljövård (5 sv), Fortbildningscentralen ht 01 PSYKOLOGI Psykologins grunder (5 sv), Fortbildningscentralen ht-vt REDOVISNING Bokslut och balansanalys (5 sv) Fortbildningscentralen ht 01 SOCIOLOGI Aktuell sociologisk forskning (3 sv), Fortbildningscentralen ht 01 SVENSKA Språkriktighet (5 sv), Korsholms vuxeninstitut ht 01 FC/ÅA: Vårterminen 2001 erbjöds 17 kurser (totalt 67 sv). 274 personer deltog. ALLMÄN TEOLOGI Kyrkohistoria 1 (3 sv), Fortbildningscentralen vt 01 Gamla testamentet 1 (3 sv), Fortbildningscentralen vt 01 INFORMATIONSBEHANDLING Datakommunikation (3 sv) Fortbildningscentralen vt 01 15

16 Fortsättningskurs i Java-programmering (3 sv), Fortbildningscentralen vt 01 Webbdesign (3 sv), Fortbildningscentralen vt 01 Introduktion till Information Management (3 sv), Fortbildningscentralen vt01 INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Introduktion i interkulturell kommunikation (5 sv), Helsingfors Arbis vt 01 INTERNATIONELL FÖRETAGSVERKSAMHET (f.d. Ekonomisk geografi) Grundkurs i ekonomisk geografi (5 sv), Fortbildningscentralen vt 01 European Business Environment (5 sv), Fortbildningscentralen vt 01 KVINNOVETENSKAP Mellan stormskär och blåkulla - en introducerande kurs i kvinnohistoria (3 sv), Fortbildningscentralen vt 01 MEDIAKUNSKAP Innehållsanalys av Internet och film (3 sv), Fortbildningscentralen vt 01 PSYKOLOGI Psykologins grunder (5 sv), Fortbildningscentralen vt 01 REDOVISNING Grundkurs i bokföring och redovisning (5 sv), Fortbildningscentralen vt 01 Grundkurs i bokföring och redovisning (5 sv), Nykarleby arbetarinstitut vt 01 Grundkurs i bokföring och redovisning (5 sv), SÖFF vt 01 SOCIOLOGI Grundkurs i sociologi (3 sv), Fortbildningscentralen vt 01 SVENSKA Språkriktighet (5 sv), Fortbildningscentralen vt 01 FC/ÅA: Höstterminen 2000 erbjöds 9 nätkurser (totalt 37 sv). 259 personer deltog. ALLMÄN TEOLOGI Teologisk etik med religionsfilosofi (3 sv), Fortbildningscentralen ht 00 INFORMATIONSBEHANDLING Datakunskap I (5 sv), Fortbildningscentralen ht 00 Grundkurs i Java-programmering (3 sv), Fortbildningscentralen ht 00 Databaser (3 sv), Fortbildningscentralen ht 00 Databaser (3sv), Ålands högskoal ht 00 INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Developing Cultural Awareness (5 sv), Fortbildningscentralen st-ht 00 Introduktion i interkulturell kommunikation (5 sv), Fortbildningscentralen ht 00 INTERNATIONELL FÖRETAGSVERKSAMHET (f.d. Ekonomisk geografi) Grundkurs i ekonomisk geografi (5 sv), Fortbildningscentralen ht 00 MEDIAKUNSKAP Introkurs i mediakunskap (5 sv), Fortbildningscentralen ht 00 16

- Allmänna stud. 24 63 English Words I 5 G, Ä English Words II 5. 2 Ä x Blackboard. 3 G x Blackboard. 5 G X Learning Space

- Allmänna stud. 24 63 English Words I 5 G, Ä English Words II 5. 2 Ä x Blackboard. 3 G x Blackboard. 5 G X Learning Space NÄT 2006 existerande erbjudna 2006. HF ENGELSKA 7 Kärnkurs IV (2/3 av 5 ) 4 Ä Nej Webb ordinarie 24 137 4 Kärnkurs III (1/3 av 5 ) 2 Ä Nej 9 Proseminarium i lingvistik 5 Ä Nej ordinarie 2 Post-War Englishes

Läs mer

ARRANGERADE NÄTKURSER 2005 inkl. FÖRTECKNING ÖVER EXISTERANDE NÄTKURSER (enl. tillgänglig info)

ARRANGERADE NÄTKURSER 2005 inkl. FÖRTECKNING ÖVER EXISTERANDE NÄTKURSER (enl. tillgänglig info) ARRANGERADE NÄTKURSER 2005 inkl. FÖRTECKNING ÖVER EXISTERANDE NÄTKURSER (enl. tillgänglig info) Humanistisk ENGELSKA FILOSOFI Vetenskapsfilosofi för ESF (5 ) Vetenskapsfilosofi för HF (3 ) 5 FINSKA Finsk

Läs mer

Ekonomisk-statsvetenskapliga fakultetens virtualiseringsstrategi godkänd av fakultetsrådet 19.9.2003

Ekonomisk-statsvetenskapliga fakultetens virtualiseringsstrategi godkänd av fakultetsrådet 19.9.2003 Ekonomisk-statsvetenskapliga fakultetens virtualiseringsstrategi godkänd av fakultetsrådet 19.9.2003 1. Inledning Styrelsen för Åbo Akademi godkände den första strategin för Åbo Akademis virtualisering

Läs mer

PROJEKTRAPPORT TILL UVM FÖR PROJEKT 2006

PROJEKTRAPPORT TILL UVM FÖR PROJEKT 2006 PROJEKTRAPPORT TILL UVM FÖR PROJEKT 2006 Projekt: För virtuella undervisningsprojekt som prioriteras av universitetet samt för personalutbildning i anknytning till dem samt för nationell virtualuniversitetsverksamhet

Läs mer

L Öppna universitetet

L Öppna universitetet 2008-09 L Öppna universitetet Åbo Akademi Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fabriksgatan 2, 20500 Åbo Tfn: (02) 215 4666, fax: (02) 215 4943 Tina Engblom, utbildningschef Tfn: (02) 215 4665 Majlen

Läs mer

Uppsala LearningLab

Uppsala LearningLab Uppsala LearningLab 19.6.2007 Tove Forslund, Lärcentret tove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/lc/ ÅBO AKADEMI Grundades 1640, flyttas till Helsingfors 1828 och blir Helsingfors universitet; ÅA grundad på nytt

Läs mer

Allmän teologi inom öppna universitetet

Allmän teologi inom öppna universitetet Uppsatsskrivning och seminarier via nätet: instruktioner och handledning i Blackboard och Moodle Maria Söderbacka Fortbildningscentralen/Teologiska fakulteten 4.5.2007 Allmän teologi inom öppna universitetet

Läs mer

Årsrapport om Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo år 2006

Årsrapport om Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo år 2006 Årsrapport om Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo år 2006 Årsrapport om Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo år 2006 Innehållsförteckning 1 Allmänt...4 1.1

Läs mer

1 Allmänt... 3 2 Nätkurser...4 3 Humanistiska fakulteten... 5

1 Allmänt... 3 2 Nätkurser...4 3 Humanistiska fakulteten... 5 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Nätkurser...4 3 Humanistiska fakulteten... 5 Etnologi... 5 Filosofi... 5 Etik... 6 Finska språket med litteraturen... 6 Folkloristik... 6 Historia... 7 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

ALLMÄN TEOLOGI 1. Nedan presenteras varje delkurs som hör till de olika nivåerna inom allmän teologi.

ALLMÄN TEOLOGI 1. Nedan presenteras varje delkurs som hör till de olika nivåerna inom allmän teologi. 1 Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi har ett examensämne som kallas Allmän teologi. Studiehelheten är ämnad för dem som avlägger fristående kurser eller vitsord, för dem som önskar studera vid det öppna

Läs mer

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet Undervisning Obs! Under studieorienteringsveckan kommer samtliga studenter att i samråd med representanter från sitt huvudämne, lärcentret och fakultetskansliet göra upp en individuell studieplan. Fakultetens

Läs mer

REGISTER ÖVER STUDIEPERIODERNA 1

REGISTER ÖVER STUDIEPERIODERNA 1 REGISTER ÖVER STUDIEPERIODERNA 1 ALLMÄNNA STUDIER Kommunikation E826.0 Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) ÅK 1 / Praktiskt teologi 41 9102.0 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ÅK 2 / Språktjänst 41 Det

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, tyska och ryska 28.8.2012 Innehåll Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll.

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll. Genomgång av examensstrukturen Historia, filosofi och litteraturvetenskap 28.8.2012 Studiechef Sanna Westerlund Ämnen vid fakulteten Språk - engelska - finska - franska - ryska - svenska - tyska HF Kultur

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Innehåll Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013 Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

ALLMÄNNA STUDIER. Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) 9102 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ALLMÄNNA STUDIER 1

ALLMÄNNA STUDIER. Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) 9102 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ALLMÄNNA STUDIER 1 ALLMÄNNA STUDIER 1 ALLMÄNNA STUDIER E826 Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) Att studeranden skall tillägna sig grundläggande färdigheter att på ett framgångsrikt sätt studera vid fakulteten och tillägna

Läs mer

Tove Forslund, projektledare,

Tove Forslund, projektledare, Kvalitetsprojektet vid Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi: Projektrapport för virtualiseringsprojektet och PedaQ för åren 1999-2001 http://www.abo.fi/fc/virtualisering/ Tove Forslund, projektledare,

Läs mer

Öppna universitetet vid Åbo Akademi FC / ÅA

Öppna universitetet vid Åbo Akademi FC / ÅA Öppna universitetet vid Åbo Akademi FC / ÅA kurser som kan erbjudas i samarbete med regionala kursarrangörer läsåret 2005-2006 1 1. Innehåll 2. Inledning sid. 3 3. Nätkurser sid. 4 4. Humanistiska fakulteten

Läs mer

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Etnologi... 4 Filosofi... 4 Etik... 5 Finska språket med litteraturen... 5 Folkloristik... 5 Historia... 6 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi 19.5.2016 kl. 10.00-14.00, Uleåborg "livsmedelsekonomi och företagande" och "marknadsföring". Lantbruksekonomi

Läs mer

Årsrapport om Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet i Åbo år 2004

Årsrapport om Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet i Åbo år 2004 Årsrapport om Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet i Åbo år 2004 Årsrapport om Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet i Åbo år 2004 Årsrapporten finns på webben http://www.abo.fi/virtuellauniversitetet/allmant/rapporter/rapporter2004.htm

Läs mer

Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Planerare Carina Gräsbeck carina.grasbeck@abo.

Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Planerare Carina Gräsbeck carina.grasbeck@abo. Uppdaterad 13.3.2015/cl Kurser våren 2015 Österbotten Anmälningar till vårens kurser fr.o.m. 24.11 www.abo.fi/fc/anmalningsdb/ eller opu-vasa@abo.fi www.abo.fi/opu Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser)

Läs mer

Svenska språket. Första året

Svenska språket. Första året Svenska språket Första året 2016-2017 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Vad är dubbelbehörighetsprojektet? Dubbelbehörighet betyder att en ämneslärare har

Läs mer

Utbildningslinjen för Informationsteknologi

Utbildningslinjen för Informationsteknologi Utbildningslinjen för Informationsteknologi Jan Westerholm utbildningslinjeansvarig 27.8.2015 1 Fyra Fakulteter vid ÅA och deras utbildningslinjer 1. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi kultur,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Allmänt...3 2 Organiseringen av virtualiseringsverksamheten år 2007...3 2.1 Aktörer inom virtualiseringen vid Åbo Akademi...3 2.2 Organisationsplan...4 2.3 Lednings- och arbetsgruppernas

Läs mer

Svenska språket. Första året

Svenska språket. Första året Svenska språket Första året 2014-2015 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

Utvärdering av samarbetet inom Åbo Akademis öppna universitet. Seminarium för samarbetsparter 7 april 2005 Tina Engblom

Utvärdering av samarbetet inom Åbo Akademis öppna universitet. Seminarium för samarbetsparter 7 april 2005 Tina Engblom Utvärdering av samarbetet inom Åbo Akademis öppna universitet Seminarium för samarbetsparter 7 april 2005 Tina Engblom Vem har svarat? 22 enheter (67%) av 33 har svarat/pågående samarbete under läsåret

Läs mer

Kurser våren 2017 Åland

Kurser våren 2017 Åland Uppdaterad 19.1.2017/cs Kurser våren 2017 Åland Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Religioner och livssyner,15 sp Tidpunkt: 16.1-18.6. 2017 Lärare: FM

Läs mer

ÖPPNA UNIVERSITETET 2003-2004

ÖPPNA UNIVERSITETET 2003-2004 ÖPPNA UNIVERSITETET 2003-2004 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Biskopsgatan 10 A, 20500 Åbo tfn (02) 215 4666 fax (02) 215 4943 Fortbildningscentralen vid Österbottens Högskola Kyrkoesplanaden 11-13,

Läs mer

Svenska språket. Första året 2015-2016

Svenska språket. Första året 2015-2016 Svenska språket Första året 201-2016 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi, Uleåborg "lantbruksekonomi och företagande", "livsmedelsekonomi och

Läs mer

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 Redigering: Christel Söderholm Layout och omslag: Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2006 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fortbildningscentralerna vid Åbo Akademi

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Etnologi... 4 Filosofi... 4 Etik... 5 Finska språket med litteraturen... 5 Folkloristik... 5 Historia... 6 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

AVLAGDA EXAMINA VID ÅBO AKADEMI ÅREN /per / Psykologi

AVLAGDA EXAMINA VID ÅBO AKADEMI ÅREN /per / Psykologi AVLAGDA EXAMINA VID ÅBO AKADEMI ÅREN 1996-25/per 31.12.5/17.1.26 HF/doktorsexamen Svenska 1 2 3 Engelska 1 1 1 1 3 1 8 Finska 1 1 1 1 1 1 6 Franska 1 1 2 Klassiska Ryska 1 1 2 Tyska 1 1 1 3 Historia 2

Läs mer

om med examinator och för detta uppbärs extra examinationsarvode.

om med examinator och för detta uppbärs extra examinationsarvode. Anvisningar Anmälningar Görs alltid till arrangören, antingen till Centret för livslångt lärande (CLL) på adressen www.abo.fi/opu eller till våra lokala arrangörer i Svenskfinland. Anmälan till kurser

Läs mer

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 955 5 558 Företagsekonomi 2 739 2 480 5 219 Teknisk informationsbehandling

Läs mer

Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol Planerare Katarina Humina katarina.humina@abo.fi, 02-215 4540. Arrangör: CLL/öppna universitetet

Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol Planerare Katarina Humina katarina.humina@abo.fi, 02-215 4540. Arrangör: CLL/öppna universitetet Uppdaterad 14.10.2015/cs Kurser 2015-16 Åland Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Bibeln i historia och nutid,15 sp Tidpunkt: 7.9.2015-12.2. 2016 Lärare:

Läs mer

TENTAMINA för läsåret 2008-2009

TENTAMINA för läsåret 2008-2009 TENTAMINA för läsåret 2008-2009 Kurstentamen Kurstentamina planeras av varje ansvarig lärare i början av respektive undervisningsperiod. Kurstentamen inplaceras med fördel i den undervisningsfria veckan

Läs mer

www.abo.fi/fc/opu Kurser som erbjuds i samarbete med regionala kursarrangörer läsåret 2009-2010

www.abo.fi/fc/opu Kurser som erbjuds i samarbete med regionala kursarrangörer läsåret 2009-2010 Kurser som erbjuds i samarbete med regionala kursarrangörer läsåret 2009-2010 www.abo.fi/fc/opu Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, Vasa Strandgatan 2. PB 311, 65101 Vasa Tel. (06) 324 7129, fax (06)

Läs mer

EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE

EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE Denna uppdatering gjord 28/5 2007 EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE *) = Strukturen kan variera beroende på huvudämne KANDIDATEXAMEN, 180 poäng Studier i huvudämnet: Statskunskap,

Läs mer

Åbo Akademi. våren 2008

Åbo Akademi. våren 2008 Öppna universitetet Åbo Akademi våren 2008 Redigering: Christel Söderholm Layout och omslag: Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2007 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fortbildningscentralerna vid

Läs mer

Andra till tredje året

Andra till tredje året Andra till tredje året Kursnamn Omf Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Period I (v.36-43) Finska 5 sp 912730.0 NN - Grupp 1 36-43 Må, On 13.15-14.45 Se CSK - Grupp 2 36-43 Ti, To 13.15-14.45 Se CSK Svenska

Läs mer

HANDELSRÄTT, SJÖRÄTT Fabriksgatan 2 (Arken), Åbo

HANDELSRÄTT, SJÖRÄTT Fabriksgatan 2 (Arken), Åbo HANDELSRÄTT, SJÖRÄTT Fabriksgatan 2 (Arken), 20500 Åbo Ämnet handelsrätt omfattar rättsområden med anknytning till det ekonomiska livet, såsom arbetsrätten, köp- och exporträtten, kredit- och säkerhetsrätten,

Läs mer

Humaniora vid Åbo Akademi

Humaniora vid Åbo Akademi Humaniora vid Åbo Akademi Nära dig vi har tid att handleda och stöda! Högklassig forskning ger utmärkta undervisningsmiljöer Ett finlandssvenskt, nordiskt och internationellt universitet Du formar din

Läs mer

Finska språket. Första året 2015-2016

Finska språket. Första året 2015-2016 Finska språket Första året 201-2016 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

Förteckningarna är (genom ordförandebeslut) reviderade av sektionsnämnden för lärarutbildning 2003-01-30.

Förteckningarna är (genom ordförandebeslut) reviderade av sektionsnämnden för lärarutbildning 2003-01-30. Örebro universitet Bilaga till utbildningsplanerna Praktisk pedagogisk utbildning till gymnasielärare, 40 poäng samt Praktisk pedagogisk utbildning till grundskollärare i årskurs 4-9, 40 poäng Förteckning

Läs mer

Ledande tjänsteman: Byråchefen för studieärenden. Samordningsgrupp för virtualiseringsverksamheten

Ledande tjänsteman: Byråchefen för studieärenden. Samordningsgrupp för virtualiseringsverksamheten Tove Forslund Projektledare för ÅA:s virtualisering, Åbo tove.forslund@abo.fi www.abo.fi/lc/, www.abo.fi/virtuellauniversitetet/ Start på virtualiseringen av delprojekt 2004 2.2.2004 Samordningsgrupp för

Läs mer

Analys av antal helårsstudenter och av andel studenter på avancerad nivå 2008 och 2009

Analys av antal helårsstudenter och av andel studenter på avancerad nivå 2008 och 2009 HÖGSKOLAN DALARNA Analys av antal helårsstudenter och av andel studenter på avancerad nivå 2008 och Tove Holmqvist 2010-04-23 Det finns minst fyra goda skäl att noggrant följa utvecklingen på avancerad

Läs mer

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo Den traditionella indelningen i privaträtt och offentlig rätt har utgått från tanken om att det finns å ena sidan privata och å andra sidan offentliga

Läs mer

Stockholms universitet Bilaga punkt 8

Stockholms universitet Bilaga punkt 8 Stockholms universitet 2010-03-17 Bilaga punkt 8 Lärarutbildningskansliet Lärarutbildningsnämnden Kristina Öberg Lars-Erik Olofsson 2010-03-10 Ämnen som kan ingå i en lärarexamen mot grundskolans senare

Läs mer

Gemensamma och språkstudier -

Gemensamma och språkstudier - Innehållsförteckning 1 Språkkrav i examen... 2 2 Gemensamma och språkstudier för kandidatexamen... 2 3 Gemensamma och språkstudier för magisterexamen... 6 1 1 Språkkrav i examen Alla finländska studerande

Läs mer

Gemensamma och språkstudier -

Gemensamma och språkstudier - Innehållsförteckning 1 Språkkrav i examen... 2 2 Gemensamma och språkstudier för kandidatexamen... 2 1 1 Språkkrav i examen Alla finländska studerande skall för en lägre eller högre högskoleexamen visa

Läs mer

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus)

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus) Ämnet Redovisning Accounting Laskentatoimi Redovisning beskriver den företagsekonomiska verkligheten i siffror. Den ger underlag för ledning av företag och organisationer och den visar utåt hur företaget

Läs mer

Rapport om resultaten av Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo åren

Rapport om resultaten av Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo åren Rapport om resultaten av Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo åren 2001-2006 1. Inledning...2 2. Kursutveckling...3 2.1 Producerade nätkurser...3 2.2 Arrangerade nätkurser...4 2.3

Läs mer

öppna universitetet 2012-2013 Åbo Akademi Uppdaterad 7.11.2012/CS Se ämnesinfosidorna för närmare information

öppna universitetet 2012-2013 Åbo Akademi Uppdaterad 7.11.2012/CS Se ämnesinfosidorna för närmare information öppna universitetet Åbo Akademi 2012-2013 Uppdaterad 7.11.2012/CS Se ämnesinfosidorna för närmare information 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar

Läs mer

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Programöversikt Uppdaterad: 2010-10-25 Tre års studier på heltid, 180 högskolepoäng (hp) Start både höst- och vårtermin Om du startar programmet på hösten börjar

Läs mer

Andra till tredje året Kandidatexamen

Andra till tredje året Kandidatexamen Andra till tredje året Kandidatexamen Period 1 (v. 36-43) SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Engelska/TF 5 sp 903420.0 Barclay 36-43 44-49 Ti, To Finska/HF, TF, psykologi och logopedi 5 sp 912730.0 Nummela - Grupp

Läs mer

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken. Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors Studiebyrån, våren 2015 Dagens tema» Huvudämnesval Examenskraven ISP:en och huvudämnesvalet» Studieplanering» Karriärplanering Huvudämnet i examen» Minst

Läs mer

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten SAMHÄLLSVETENSKAPER OCH VÅRDVETENSKAP 61 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen

Läs mer

TENTAMINA för läsåret

TENTAMINA för läsåret TENTAMINA för läsåret 2007-2008 Kurstentamen Kurstentamina planeras av varje ansvarig lärare i början av respektive undervisningsperiod. Kurstentamen inplaceras med fördel i den undervisn ingsfria veckan

Läs mer

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland 1 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen

Läs mer

Politices kandidatexamen

Politices kandidatexamen Huvudämnesstrukturen för ämnet PRIVATRÄTT läsåret 2013 2014 Politices kandidatexamen 70 sp Grundstudier 25 sp Inledningsstudier i juridik 10 sp Studerande avlägger Inledningsstudier i juridik genom att

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

2013-2014. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Kurser i hela landet. www.abo.fi/opu

2013-2014. Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! Kurser i hela landet. www.abo.fi/opu öppna vid Åbo Akademi universitetet Vi har en stol ledig just för dig öppna universitetet är öppet för alla! 2013-2014 Kurser i hela landet Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan

Läs mer

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Åbo Akademi (rektor, Mikko Hupa) Fyra fakulteter Fakulteten för humanoria, psykologi och teologi Fakulteten för padagogik och välfärdsstudier

Läs mer

BILAGA 1 Strategi för nätstödd undervisning vid ÅA åren 2007-2010 åtgärdsplan (ver. 2, 14.11.2007, uppföljning 29.1.2009)

BILAGA 1 Strategi för nätstödd undervisning vid ÅA åren 2007-2010 åtgärdsplan (ver. 2, 14.11.2007, uppföljning 29.1.2009) Strategi för nätstödd undervisning vid ÅA åren 2007- åtgärdsplan (ver. 2, 14.11.2007, uppföljning 29.1.) Åtgärdsförslag i strategin för nätstödd undervisning vid ÅA åren 2007- Allmänt Information om strategin

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 8. Informationssystem Informationssystem utgör en betydande del av infrastrukturen i dagens företag och erbjuder ett gemensamt arbetsredskap för såväl företagsledare som företagets intressenter. Utbildningen

Läs mer

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation Svensk- och tvåspråkiga kommuner Bakgrundsinformation 2008 2017 Kommunerna i Svenskfinland 2017 49 av de finländska kommunerna är två- eller svenskspråkiga. Det finns sammanlagt 311 kommuner. Det finns

Läs mer

Biokemi. Biokemi. Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp MÅLSÄTTNING

Biokemi. Biokemi. Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp MÅLSÄTTNING Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp MÅLSÄTTNING En biokemist med kandidatexamen i naturvetenskaper bör: - förstå biokemins betydelse för naturvetenskaperna och samhället, liksom också för tekniken

Läs mer

LITTERATUR UTGIVEN I FINLAND 2000

LITTERATUR UTGIVEN I FINLAND 2000 LITTERATUR UTGIVEN I FINLAND 2000 2000 Encyklopedier 193 12 19 224 Filosofi, psykologi 234 3 18 255 Religion 258 13 19 290 Sociologi, statistik 137 6 31 174 Nationalekonomi, politik 474 22 183 679 Rättvetenskap,

Läs mer

L Öppna universitetet

L Öppna universitetet 2009 L Öppna universitetet Åbo Akademi 1 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fabriksgatan 2, 20500 Åbo Tfn: (02) 215 4666, fax: (02) 215 4943 Tina Engblom, utbildningschef Tfn: (02) 215 4665 Majlen

Läs mer

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG!

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG! REGISTRERINGSINFORMATION Kurserna är indelade i ämne efter bokstavsordning OBS: WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND!!! Du kan inte webbregistrera dig om du är villkorligt behörig eller om du

Läs mer

Studieguide och användarhandbok för Moodle2

Studieguide och användarhandbok för Moodle2 Uppdaterad i maj 2012/NKallio Studieguide och användarhandbok för Moodle2 för kursen PF:s studieorientering, 2 sp 1. Introduktion till kursen Studieperioden PF:s studieorientering (2 sp) är en obligatorisk

Läs mer

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Innehåll Individuell studieplan (ISP): Instruktioner... 1 Individuell studieplan (ISP)... 2 ISP:n för kandidatexamen... 2 Steg för steg anvisningar för ifyllande

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning - ämnen, behörighet och regler för villkorsantagning

Kompletterande pedagogisk utbildning - ämnen, behörighet och regler för villkorsantagning Beslut 20120306 Dnr: FAK 2012/39 Nämnden för utbildningsvetenskap (NUV) Kompletterande pedagogisk utbildning ämnen, behörighet och regler för villkorsantagning 1. Antagning görs i samtliga ämnen som Linnéuniversitetet

Läs mer

I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens. verksamhetsområden på Fastlandsfinland år 2013.8

I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens. verksamhetsområden på Fastlandsfinland år 2013.8 Svenskspråkig grundläggande utbildning -statistiska uppgifter år 2013 Innehåll I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens verksamhetsområden på Fastlandsfinland åren 2003-2013.1

Läs mer

Öppna universitetet Åbo Akademi. våren 2012

Öppna universitetet Åbo Akademi. våren 2012 Öppna universitetet Åbo Akademi våren 2012 Innehåll Kursutbudet 3-38 Kursutbudet regionvis http://www.abo.fi/public/opuregioner Praktisk information 40 Anmälningar Avgifter Tentmen, tantamensresultat Intyg

Läs mer

ÖPPNA UNIVERSITETET

ÖPPNA UNIVERSITETET ÖPPNA UNIVERSITETET 2005-2006 Redigering: Christel Söderholm Layout och omslag: Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2005 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fortbildningscentralerna vid Åbo Akademi

Läs mer

Kurser 2015-16 Österbotten

Kurser 2015-16 Österbotten Uppdaterad 14.10.2015/cs Kurser 2015-16 Österbotten Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Bibeln i historia och nutid,15 sp Tidpunkt: 7.9.2015-12.2. 2016

Läs mer

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015 Helsingfors universitet / Institutionen för beteendevetenskaper Utbildning i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna

Läs mer

Språkklimatet i Finland år Kommunmarknaden Marina Lindell

Språkklimatet i Finland år Kommunmarknaden Marina Lindell Språkklimatet i Finland år 2016 Kommunmarknaden 14.09.2016 Marina Lindell Språkbarometern Följer upp hur den språkliga servicen förverkligas i tvåspråkiga kommuner. Hur väl får den lokala språkminoriteten

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Tyska språket och litteraturen. Första året 2015-2016

Tyska språket och litteraturen. Första året 2015-2016 Tyska språket och litteraturen Första året 201-2016 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två.

Läs mer

Välkommen till 16.11.2015 1

Välkommen till 16.11.2015 1 Välkommen till 16.11.2015 1 Öppna universitet vid ÅA Grundat 1981 Målet är utbildningsmässig och regional jämlikhet 2014 3062 studerande 26779 avlagda studiepoäng 300 arrangerade kurser varav 33 % nätkurser

Läs mer

2002-2006 Filosofie kandidatexamen i folkloristik med etnologi och skärgårdskunskap som biämnen.

2002-2006 Filosofie kandidatexamen i folkloristik med etnologi och skärgårdskunskap som biämnen. Maria Johansson KONTAKTUPPGIFTER Maria Johansson Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi Åboenheten (f.d. Fortbildningscentralen) Fabriksgatan 2, 20500 Åbo Besöksadress: Arken, byggnad G, vån. 1,

Läs mer

Studieorientering för nya studerande TkK-examen

Studieorientering för nya studerande TkK-examen Studieorientering för nya studerande TkK-examen Centret för språk och kommunikation Direktör Jan Jylhä 29.8.2013 29.8.2013 Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken 1 Centret för språk

Läs mer

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin Evaluation Summary - CT8 Grundläggande webbdesign HT Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) Q. a Kurslitteratur? 7 Medel:.

Läs mer

Att undervisa och examinera på nätet. Utvecklingsdagar för virtuell undervisning, 26.11.2008 Linda Mannila, IT-avdelningen, Åbo Akademi

Att undervisa och examinera på nätet. Utvecklingsdagar för virtuell undervisning, 26.11.2008 Linda Mannila, IT-avdelningen, Åbo Akademi Att undervisa och examinera på nätet Utvecklingsdagar för virtuell undervisning, 26.11.2008 Linda Mannila, IT-avdelningen, Åbo Akademi Webbaserad undervisning hos oss? Virtuella appron Fem IB-kurser helt

Läs mer

öppna universitetet kurser i Åbo våren 2013 Åbo Akademi Uppdaterad /CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på

öppna universitetet kurser i Åbo våren 2013 Åbo Akademi Uppdaterad /CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på öppna universitetet Åbo Akademi kurser i Åbo våren 2013 Uppdaterad 27.3.2013/CS Se ämnessidorna för uppdaterad information på www.abo.fi/opu ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består

Läs mer

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi Undervisningsprogram FOLKRÄTT (Samhällsvetenskaplig utbildning)

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi Undervisningsprogram FOLKRÄTT (Samhällsvetenskaplig utbildning) Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi Undervisningsprogram 2017-2018 Uppdaterat 20.6.2017 FOLKRÄTT (Samhällsvetenskaplig utbildning) HÖSTTERMIN - PERIOD 1 (v. 36-43) Kursnamn Omf. Kurskod Lärare

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp och Särskild kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp och Särskild kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Utbildnings- och forskningsenheten Chefsbeslut 2017-03-16, Ärende nr 9-17 BESLUT, bilaga Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp och Särskild kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav,

Läs mer

UTVÄRDERING AV SYSTEMET MED TRE TERMINER VID ÅBO AKADEMI

UTVÄRDERING AV SYSTEMET MED TRE TERMINER VID ÅBO AKADEMI UTVÄRDERING AV SYSTEMET MED TRE TERMINER VID ÅBO AKADEMI Preliminär rapport 20.9 2004 Bakgrund En av rektor tillsatt arbetsgrupp presenterade sin rapport Strukturförändringar 26.5 2000 där det bl.a. ingick

Läs mer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer Borgå medborgarinstitut ägs av Borgå stad och är administrativt en enhet som lyder under det svenska skolväsendet inom stadens bildningssektor. Institutet är juridiskt en skola inom den fria bildningen

Läs mer

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2010-2011

Öppna universitetet. Åbo Akademi 2010-2011 Öppna universitetet Åbo Akademi 2010-2011 Innehåll Kursutbudet 3-54 Senioruniversitetet vid Åbo Akademi 54 Kursutbudet regionvis http://www.abo.fi/public/opuregioner Praktisk information - finns som pdf-bilaga

Läs mer

Användningen av nätet i undervisningen Bilaga 1 Institution: "Bioblocket": biologi (BL), biokemi (BK), biovetenskap (BV), farmaci (F)

Användningen av nätet i undervisningen Bilaga 1 Institution: Bioblocket: biologi (BL), biokemi (BK), biovetenskap (BV), farmaci (F) Användningen av nätet i undervisningen Bilaga 1 Institution: "Bioblocket": biologi (BL), biokemi (BK), biovetenskap (BV), farmaci (F) BV Ämneskurser: Computers / Computational Methods in bioresearch nätet

Läs mer

Öppna universitetet. Åbo Akademi. våren Åbo

Öppna universitetet. Åbo Akademi. våren Åbo Öppna universitetet Åbo Akademi våren 2012 Åbo 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen lära

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer