tonåring Min dricker väl inte? En presentation av drogvaneundersökningen 2006 bland gotländska skolelever

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tonåring Min dricker väl inte? En presentation av drogvaneundersökningen 2006 bland gotländska skolelever"

Transkript

1 tonåring Min dricker väl inte? En presentation av drogvaneundersökningen 2006 bland gotländska skolelever

2 - Jag röker bara på fester! Får du smaka på alkohol hemma? Snusar du varje dag? Snusar du ibland? - Min pappa snusar ju... Alla dricker, eller? Dricker du för att bli berusad? - Jag kunde sitta i flera timmar och spela!

3 Är det langaren eller du som ska ge din tonåring fakta och attityder om alkohol och knark? NU HÅLLER DU I EN LITEN SKRIFT som presenterar statistik och frågeställningar som bland annat berör gotländska ungdomars alkoholoch drogvanor! Vartannat år genomför Gotlands kommun en drogvaneenkät bland eleverna i grundskolans årskurs 9 och i gymnasiets årskurs 2. Syftet med enkäten är att följa utvecklingen och att svaren ska ge underlag för att planera olika åtgärder. Svaren är viktiga för de politiskt styrande och de kommunala verksamheterna som har ansvar för ungdomar, skolan, fritidsgårdarna och socialtjänsten och naturligtvis även för polisen och andra myndigheter. Men föräldrar och andra vuxna kring ungdomarna är den viktigaste målgruppen. Ett flertal av de uppgifter som finns i denna skrift har redan presenterats i olika sammanhang under hösten 2006, men här kommer en mer samlad presentation av statistiken. Många av frågorna har vi möjlighet att presentera i form av statistiska tidsserier och några av uppgifterna har vi valt att presentera mest i form av skriven text. Några kapitel har kommentarer kring hur statistiken för våra gotländska ungdomar förhåller sig till nationella jämförelser. Generellt följer dock de gotländska siffrorna de nationella. Skriften innehåller även ett antal kommentarer från skola, fritidsgårdar, socialtjänst och polis mest för att du ska få lite hjälp att tänka vidare och för att ge dig ingångar till samtal. I slutet av skriften finns en sammanställning av olika instanser dit du kan vända sig till för att få hjälp eller ytterligare svar på frågor. SKRIFTEN ÄR PRODUCERAD AV FOLKHÄLSOTEAMET INOM GOTLANDS KOMMUN Innehåll: SID 4 RÖKER DU? SID 5 SNUSAR DU? SID 6 DRICKER DU ALKOHOL? SID 7 ALLA DRICKER, ELLER? SID 8 BJUDER DU DIN TONÅRING? SID 9 HUR OFTA DRICKER DU? SID 9 ALKOHOL & TRAFIK SID 10 SNIFFAR DU? SID 11 HUR OFTA SPELAR DU? SID 12 KNARKAR DU? SID 13 TIDIGA KÄNNETECKEN SID 14 UNDERSÖKNINGEN SID 15 SNABBKURS I FÖRÄLDRASKAP SID 16 VI ARBETAR MOT SAMMA MÅL SID19 VART VÄNDER JAG MIG?

4 Elever åk 9 som uppger att de röker Elever åk 2 gymnasiet som uppger att de röker Röker du? OFTA BÖRJAR UNGDOMAR RÖKA UTAN ATT TÄNKA EFTER. Det är ofta kompisar som hejar på. De röker då och då, vänjer sig och till slut blir det en vana. För många ungdomar blir rökningen en vana, eller snarare en ovana, ganska fort. Övergången till högstadiet, men framförallt sommarmånaderna efter årskurs 9 och första månaderna i gymnasiet är en kritisk period då många börjar röka. Till en början ser man inte de negativa effekterna av rökningen, men efter hand vill merparten sluta. Men att sluta är svårt. Det bästa är naturligtvis att hitta sina egna goda skäl till att aldrig börja röka! I undersökningen finns flera svarsalternativ för både Nej- respektive Ja-svaren. Tabellerna redovisar de samlade Ja-svaren. Röker du varje dag? Feströker du? Det händer mycket mellan årskurs 9 och gymnasiet när det gäller rökvanorna. Betydligt större andel av gymnasieungdomarna uppger att de röker. - Jag röker bara på fester! Hur ska ungdomar som inte röker förhålla sig till sina rökande kompisar? Varför röker ungdomar, i synnerhet flickor, i så stor omfattning? 4

5 Snusar du? MÅNGA UPPLEVER ATT SNUSNING INTE ÄR LIKA FARLIGT SOM RÖKNING. Det är en falsk föreställning. Snusning ger kroppen en mycket hög halt av nikotin, vilket leder till att kroppen långsiktigt utsätts för skade- och sjukdomsrisker av olika slag. Under de senaste två åren har snusandet minskat något bland ungdomar. Men för tio år sedan var det nästan inga flickor alls som snusade, vilket det är i dag. Elever åk 9 som uppger att de snusar I undersökningen finns flera svarsalternativ för både Nej- respektive Jasvaren. Tabellerna redovisar de samlade Ja-svaren. Snusar du varje dag? Snusar du ibland? - Det är i alla fall bättre än att röka! Hur gör vi vuxna när vi möter ungdomar utanför butiken som ber oss köpa cigaretter eller snus till dem? Elever åk 2 gymnasiet som uppger att de snusar 5

6 Elever åk 9 som uppger att de druckit alkohol de senaste månaderna Dricker din tonåring? Elever åk 9 som uppger att de druckit alkohol senaste veckan FÖR MÅNGA AV OSS VUXNA är det svårt att prata om alkohol på ett naturligt sätt. Kanske beror det på den kulturella dubbelhet som ofta är förknippat med alkoholen. Fest, god mat och umgänge men också våld, missbruk, olyckor och ohälsa. Åldersgränserna för alkohol är till för att skydda mot alkoholens skadliga verkningar. Vi älskar våra barn och ungdomar och vill skydda dem från allt ont. Men eftersom det kan vara svårt att själv sätta alla gränser kan samhällets uppsatta åldersgränser vara ett stöd för oss vuxna. Har du druckit alkohol den senaste månaden? Har du druckit alkohol den senaste veckan? Den nationella trenden är en viss nedgång både bland pojkar och flickor, men våra gotländska flickor skiljer sig från denna och visar på en större andel som dricker. Vad vill jag säga till min tonåring? Hur har min tonåring reagerat tidigare när vi samtalat om alkohol och droger? Vilken reaktion förväntar jag mig att få? 6

7 Alla dricker, eller? FRÅN VÅRA TIDNINGAR, RADIO OCH TV får vi kanske intrycket av att alla dricker. Så är det inte! Den senaste tidens utveckling visar att det finns en ökande andel ungdomar som inte dricker alls och som dessutom tydligt tar avstånd från alkohol. Den utvecklingen är vanligare bland pojkarna än bland flickorna. Fast som en motpol finns också en tendens att de fåtal ungdomar som dricker mycket tenderar att dricka ännu mer. När det gäller gymnasieungdomarna har i princip de flesta åldern inne för att få dricka alkohol. Under årskurs 2 i gymnasiet fyller man 18 år. I en nationell jämförelse ser vi att de gotländska gymnasieungdomarna i större omfattning uppger att de druckit alkohol. Dricker du mer än en halv kvarting sprit vid ett tillfälle? Med intensivkonsumtion menas att du dricker alkohol motsvarande minst 18 cl sprit vid ett och samma tillfälle. Det kan vara i form av en halv kvarting, en flaska vin, fyra stora flaskor stark cider/alkoläsk, fyra burkar starköl eller sex burkar folköl. De som dricker så mycket är i en högriskgrupp för alkoholskador! De gotländska pojkarna intensivkonsumerar inte lika mycket som de uppgav år 2000 och 2002 och följer således den nationella trenden, men flickornas konsumtion ökar. Elever åk 2 som uppger att de druckit alkohol de senaste månaderna Elever åk 2 som uppger att de intensivkonsumerar en gång i månaden eller oftare Har du valt det bästa tillfället för samtalet? Hur skulle jag själv reagerat som tonåring om mina föräldrar tog upp frågan med mig? Vilken kunskap och vilka argument behöver jag? - Jag dricker mig aldrig full 7

8 % Elever åk 9 som uppger att dom blev bjudna på alkohol av sina föräldrar Bjuder du din tonåring? % Nej, jag blir aldrig bjuden Ja, jag får smaka ur mina mina föräldrars glas Ja, jag får enstaka glas Ja, jag blir ofta bjuden ATT BJUDA SIN TONÅRING PÅ ALKOHOL eller inte i hemmet är en återkommande fråga för tonårsföräldrar. Åldersgränserna är till för att hållas - även hemma, är ett argument. Som kontrast kan man säga: Min tonåring får ett glas öl, vin eller cider här hemma för då vet jag i alla fall vad han/hon dricker. Alla undersökningar visar dock klart och tydligt att de tonåringar som blir bjudna hemma, oavsett hur litet eller mycket, dricker både mer och oftare i andra sammanhang tillsammans med sina kompisar. Det är en myt att man kan begränsa tonåringars drickande genom att själv bjuda dem på ett glas. Det här gäller givetvis inte bara alkohol utan även föräldrarnas förhållningssätt när det gäller exempelvis tobak och narkotika. % Dricker du ofta hemma? Får du smaka på alkohol hemma? % Elever åk 2 som uppger att dom blev bjudna på alkohol av sina föräldrar Både nationell och internationell forskning visar ett tydligt samband mellan föräldrars vanor att bjuda och tonåringarnas totala alkoholkonsumtion och efterföljande ökad risk för alkoholskador Nej, jag blir aldrig bjuden Ja, jag får smaka ur mina mina föräldrars glas Ja, jag får enstaka glas Ja, jag blir ofta bjuden Pratar du med föräldrarna till din tonårings kompisar? Och hur har dom diskuterat detta hemma? Hur kan man som förälder, tillsammans med andra föräldrar, diskutera fram till ett gemensamt förhållningssätt om att bjuda eller inte bjuda på alkohol? 8

9 0 Hur ofta dricker du? % 60 Elever åk 9 som uppger hur ofta dom dricker sig berusade NATURLIGTVIS FINNS DET INGEN allmängiltig definition på ordet berusad utan varje ungdom gör sin tolkning. Oavsett vilken tolkning man gör av ordet så kan man konstatera att nära på alla tonåringar som dricker alkohol tycks göra det i ett berusningssyfte. Vi ser återigen en tydlig skillnad mellan pojkar och flickor. Dricker du för att bli berusad? Har du åkt med någon som druckit? ALKOHOL OCH TRAFIK ÄR EN KOMBINATION som är förknippad med omedelbar livsfara. Ändå uppger drygt 20 procent, var femte elev, fler flickor än pojkar, att han/hon under det senaste året åkt med en berusad chaufför. Bland svarsalternativen kunde man även ange hur många gånger. Nästan var fjärde elev av de som hade åkt med en berusad chaufför uppgav att det skett mer än tre gånger det senaste året. På nationell nivå är ungefär en fjärdedel av alla dödsfall i trafiken orsakade av en alkohol- eller drogpåverkad förare. Här på Gotland är det nästan hälften av olycksfallen med dödlig utgång som beror på alkohol eller droger. Denna fråga har aldrig varit med i tidigare undersökningar, men vi kan ändå göra en jämförelse på nationell nivå, då Vägverket ställt en identisk fråga i sin befolkningsenkät % % % 20 Någon g/vecka Ett par ggr/mån Någon g/mån Någon ggr/år Mer sällan Aldrig Elever som uppger om dom åkt med någon förare som varit påverkad av alkohol det senaste året? Åk 9 GOTLAND ÖVRIGA SVERIGE Åk 2 Kan vi gotlänningar göra något för att minska andelen alkoholrelaterade dödsolycksfall i trafiken? Hur ska vi som föräldrar vara säkra på att våra ungdomar inte åker med en påverkad förare? 15 % år år

10 Sniffar du? ATT SNIFFA ELLER BOFFA ÄR ETT SÄTT ATT BERUSA SIG genom att andas in ångorna från lättflyktiga lösningsmedel eller olika drivgaser. Även om det sker vid enstaka tillfällen är det farligt och skadligt. Långvarigt missbruk kan ge hjärnskador och skador på bland annat lever och njurar. Typiska tecken på att någon sniffat kan vara kvarlämnade limtuber, tändare, sprayflaskor och påsar. Ungdomar som sniffat kan ha huvudvärk, hosta, sömnsvårigheter, konstiga drömmar, hallucinationer eller rent av lukta lösningsmedel. Andelen elever som svarat att de sniffat ligger ganska stadig över åren på 6-8 procent. Flickor har prövat i större utsträckning än pojkar. Man bränner ganska många hjärnceller - Jag blev alldeles tom i huvudet! Diskutera gärna om riskerna för hjärnskador vid sniffning. Är det OK att snoka igenom sin tonårings rum? 10

11 Hur ofta spelar du? UNGEFÄR EN TREDJEDEL AV UNGDOMARNA i både årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 uppger att de deltagit i spel om pengar under det senaste året. I bägge åldersgrupperna uppger en större andel pojkar att de spelat. Det handlar om spelautomater, Triss, Bingolotto, Tipset, Oddset och spel om hästar samt olika former av spelande på Internet. 7 procent av pojkarna och 4 procent av flickorna i årskurs 9 samt 13 procent av pojkarna och 2 procent av flickorna i gymnasiet uppger att de spelat för mer än 100 kronor den senaste månaden. EN STOR DEL AV UNGDOMARNA TILLBRINGAR MÅNGA TIMMAR FRAMFÖR DATORN och det skapar förutsättningar för spel på Internet. Där förekommer både spel om pengar lika väl som olika former av rollspel, nätsurfande och annan tidsförströelse. Många tycks vara beroende av att sitta framför datorn utan att veta om det. Det missbruk som mest liknar drogberoende är en spelmani där suget tycks vara lika starkt som somliga beskriver längtan efter droger. En person med spelmani som tvingas avstå kan drabbas av absti - nenssymptom som liknar en drogmissbrukares. Spelmani kan leda till att man missköter hygien, hälsa, mat, arbete och skola och inte klarar att upprätthålla normala relationer till familj och kompisar. - Jag kunde sitta i flera timmar och spela! Ska man begränsa tiden framför datorn och i så fall hur? Hur ska man som förälder veta att undomarnas spelande på datorn inte är sunt? 11

12 Elever åk 9 som uppger att de någon gång använt narkotika Knarkar du? ALLT FÄRRE AV VÅRA UNGDOMAR TESTAR NARKOTIKA trots att tillgången är stor. Vanligast är hasch och marijuana. Men även andra droger förekommer frekvent på Gotland. Det är inte bara ett sommarfenomen. Droger finns på Gotland året runt! Vem är det då som prövar narkotika? Erfarenheten säger att det inte bara är ungdomar i problemfamiljer. De flesta som provar narkotika första gången är vanerökare och påverkade av alkohol. Därför minskar risken att ungdomar prövar narkotika om de inte röker eller dricker. Andra typiska skäl för att prova narkotika kan vara nyfikenhet, en tendens att testa gränser, kamrattryck eller behov av verklighetsflykt. Flickor som prövar narkotika umgås oftast med äldre killar. Det finns även en liten grupp ungdomar som uppger att de använt olika former av läkemedel för att öka på berusningseffekten. Elever åk 2 som uppger att de någon gång använt narkotika Narkotikaproblem kan kännas övermäktiga, men du behöver inte vara maktlös. Du har i första hand ett ansvar för ditt barn men du kan behövas även för andras barn och deras föräldrar. Lär känna dina barns kompisar och deras föräldrar! Det är en tillgång och en skyddande faktor. Till polisens tipstelefon kan du alltid ringa anonymt till en telefonsvarare. Har du rökt cannabis? Har du provat ecstasy? Har du tagit amfetamin? Färre personer uppger att de använt narkotika. Flickor på Gotland har inte minskat sin användning av narkotika i lika stor grad jämfört med resten av Sverige. Grundskolans elever fick även svara på om de har använt narkotika den senaste månaden. Två och en halv procent svarade Ja, en tredjedel av dessa var pojkar och två tredjedelar var flickor. I jämförelse med nationell statistik så uppger flickorna på gymnasiet i större grad att de använt narkotika och pojkarna i mindre omfattning. 12

13 Tidiga kännetecken DET ÄR INTE ALLTID LÄTT ATT VARA VAKSAM utan att vara misstänksam. Ibland är det svårt att upptäcka narkotikamissbruk eftersom de yttre tecknen kan likna vanligt tonårstrots. Dessutom vill man som förälder inte tro att det är så illa. Därför förnekar man ibland sin egen oro och magkänsla. Många ungdomar som missbrukar narkotika visar tecken som slöhet och trötthet. Var uppmärksam på om pengar och prylar försvinner hemifrån eller om nya kompisar dyker upp. De missbrukande ungdomarna föraktar kanske sina tidigare kamrater eller värderingar. Man upplever dem ofta som svårnådda och att de alltid är på väg ut. Har du någon gång känt dig nyfiken på att prova? Som mamma såg jag bara tonårstrots! På vilka sätt kan man som vuxen ingripa om man misstänker narkotikamissbruk? Många förespråkar liberalisering av narkotikaanvändning. Vilka är dina skäl till att ha ett restriktivt förhållningssätt och noll-tolerans mot narkotika? 13

14 Så här är undersökningen gjord SEDAN MITTEN PÅ 1990-TALET har kommunen genomfört en drogvaneenkät i grundskolans årskurs 9. Motsvarande enkät för gymnasiet, men med ett betydligt färre antal frågor, har använts sedan Enkätfrågornas utformning inom tobaks-, alkohol- och drogområdet samordnas nationellt av CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Deras arbete ger också ett underlag för jämförelser mellan kommuner, län och hela landet. Enkäterna fylls i av eleverna i klassrummet och kommunens Folkhälsoteam ansvarar för sammanställningen. Enkätsvaren hanteras anonymt i en databas. Undersökningarna är så kallade totalundersökningar vilket innebär att samtliga elever deltar. Svarsfrekvensen, i förhållande till inskrivna elever, för redovisade siffror i årskurs 9 är cirka 90 procent och för gymnasiets del något lägre. Syftet med enkäten är att följa utvecklingen och att svaren ska ge underlag för att planera olika åtgärder. Svaren är viktiga för de politiskt styrande och de skilda kommunala verksamheter som har ansvar för ungdomar, skolan, fritidsgårdarna och socialtjänsten, och naturligtvis även för polisen och andra myndigheter.

15 Tänk om det fanns en snabbkurs i det goda föräldraskapet... DEN ENKLA VÄGEN är kanske en dröm för många. Men det goda föräldraskapet är något som man måste arbeta fram själv. För somliga är det lätt, för andra blir det en kämpig uppgift. DE HÄR FEM PUNKTERNA är några grundläggande frågor. Använda dem i kombination med ett kärleksfullt förhållningssätt till din tonåring och inte bara i ett kontrollerande syfte. Var är din tonåring i kväll? Att veta var han/hon är någonstans och att ha en uppfattning om det är en bra miljö. Vem umgås min tonåring med? Känner du din tonårings kamrater och kamraternas föräldrar? Har ni en naturlig kontakt med samtal om gränssättning och samtal om föräldraskap? Vad gör min tonåring? Har din tonåring bra aktiviteter och en meningsfull fritidssysselsättning? Vad är det som gäller när det gäller normer omkring alkohol, rökning och droger i dessa samemanhang? När ska min tonåring vara hemma? Finns det gränser, vilka är dom och vad händer om man, medvetet eller omedvetet, överträder gränserna? Gör överenskommelser med kompisarnas föräldrar om gränser när det gäller tider, tobak och alkohol! Hur ska min tonåring komma hem? Är jag som förälder vaken då? Hur har hämtning eller annan samåkning samordnats med andra föräldrar? 15

16 Skolan ska arbeta för att... Vara en miljö där eleverna blir sedda, bekräftade och tagna på allvar. Öka kunskapen om hälsa och livskvalité. Aktivt arbeta med värderings- och attitydfrågor. Upprätthålla en tobaksfri skola. Stödja föräldrarna i deras föräldraansvar genom att väcka intresse, ge tips och stödja nätverk mellan föräldrar i en klass eller skola. Vi jobbar tillsammans för en bra tonårstid Fritidsgården finns för att... Fritidsgården är en trygg miljö som stimulerar och erbjuder ungdomar en meningsfull fritid. All fritidsgårdsverksamhet är drogfri, ungdomar ska känna sig trygga i verksamheten och vår nolltolerans gör det lättare att säga nej. Nolltolerans för oss innebär att vi alltid tar en hemkontakt om någon ungdom upptäcks ha provat alkohol eller droger. Som förälder eller vuxen är du alltid välkommen att kontakta fritidsledare på gårdarna om du har frågor kring tonåringar eller vill ha stöd i hur man bemöter ungdomar i olika sammanhang. 16

17 Vi på ungdomsgruppen... Vi på ungdomsgruppen för en diskussion med föräldrar om att ha uppsikt över sitt barskåp eller där man förvarar sin alkohol. Idag träffar vi på flera föräldrar och andra vuxna som har pallar med öl, vin och sprit i sitt garage eller förråd. Det kan leda till att kontrollen och uppsikten blir omöjlig. I samtal med ungdomar uppfattar vi att tillgången på alkohol har ökat de senaste åren. I vårt uppsökande arbete, framförallt sommartid, påträffar vi mer och mer alkohol som kommer ifrån Danmark och Tyskland, i form av stora ölburkar och alkoholläsk som ej går att handla på Systembolaget. Vi ser även en negativ förändring i flickors alkoholkonsumtion, fler tonårsflickor hamnar på akutavdelningen på grund av akut alkoholförgiftning. Förändringen kring flickors alkoholkonsumtion har gjort att vi förändrat förhållningssätt i vårt uppsökande arbete. Vi lägger mycket mer fokus på att se flickorna som ofta finns bakom pojkarna. Tillgången på alkohol har ökat och mycket kommer från utlandet Viktiga råd från polisen... Var uppmärksam på förändringar i dina ungdomars intressen och vanor. Om de slutar med idrott, sover längre på dagarna etc. Intressera er för era ungdomars bekantskapskrets. Vilka vänner har de? Vilka är föräldrarna? Var bor de? Prata med ungdomarna om vad de gör när de är ute. 17

18 Mina egna tankar:

19 Vart vänder jag mig? Socialtjänstens Ungdomsgrupp Österväg 21, Visby. tel Socialjouren Når du på tel 112. Polisen på Gotland når du på tel eller anonymt via tipstelefonsvararen tel Elelvvården, skolkurator, skolhälsovården på din skola se i Skolkatalogen. Tryggve Omkring barn och ungdomar som växer upp i familjer med missbruk finns en särskild verksamhet, Tryggve, som nås på tel eller Fritidsgårdarna på Gotland finns presenterade i vanliga telefonkatalogens gröna sidor på Kultur- och fritidsförvaltningen. Via internet kan du läsa om de olika verksamheter på Gotlands kommuns hemsida Fler bra hemsidor: Rapporten produceras på initiativ av Gotlands kommun, Folkhälsoteamet, Visby. Tel Kontakt: Håkan Jonsson, Tel Ansvarig utgivare: Håkan Jonsson, Folkhälsostrateg, Gotlands kommun. Grafisk form: Louise Sörensen, Oss Reklambyrå. Foto: Jesper Hammarlund, Micke Andersson. Nicka Hellenberg. Tryck: Gotlands Grafiska. Upplaga: ex. Produktion: Oss Reklambyrå, Södertorg 12, Visby. Tel Stort tack till elever och lärare på Elfrida André gymnasiet, som ställt upp som fotomodeller.

20 Så mycket mer än en baksida! Åldersgränserna som samhället satt upp beträffande tobak och alkohol är till för att skydda mot dess skadliga konsekvenser. Tala öppet med din tonåring om oro, misstankar och aningar. Samråd med andra föräldrar om när era tonåringar ska vara hemma och var uppe när de kommer hem. Håll koll på den alkohol ni har i hemmet. Var observant på ändrat beteende, nya okända kompisar för din tonåring eller om pengar eller andra värdeföremål försvinner eller dyker upp hemma. Kolla av med kompisarnas föräldrar om din tonåring ska sova över hos en kompis. Kolla andra typer av arrangemang, så att du inte låter dig föras bakom ljuset. Ofta räcker ett enkelt telefonsamtal. Gör överenskommelser föräldrar emellan om gränssättning när det gäller tobak, alkohol, tider och så vidare. Rapport 1:2007

Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA

Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN? Vart annat år genomförs en drogvaneenkät på Gotland bland eleverna i grundskolans åk 9 Syftet: Följa utvecklingen Underlag

Läs mer

Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN?

Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN? Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN? Vartannat år genomförs en drogvaneenkät på Gotland bland elever i grundskolans årskurs 9 Syftet: Följa utvecklingen

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007

Skolelevers drogvanor 2007 Skolelevers drogvanor 2007 - en enkätstudie i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Hanna Mann och Maria Selway Alkohol- och drogförebyggande samordnare Ängelholms kommun DROGVANOR I ÅRSKURS 9 4 TOBAK 4 Rökning

Läs mer

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm Till dig som har en tonåring i Sundbyberg FOTO: Susanne Kronholm Förord Hej, Den här foldern riktar sig till dig som har en tonåring i din närhet. Du kanske är förälder, vårdnadshavare eller är en annan

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2007 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Socialmedicinska enheten vid Lunds universitet genomförde under 2007 lokala drogvaneundersökningar

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Åre kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bräcke kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

tobak alkohol - narkotika

tobak alkohol - narkotika Preliminär redovisning av några av svaren på Drogvaneundersökningar i Gotlands kommun under perioden 1998 26 avseende elever i åk 9 Vissa av frågorna belyser även elever i gymnasiet åk 2 för åren 24 26

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2 Drogvaneundersökning år 2008 Jämtlands gymnasium årskurs 2 Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ till en bred

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 på gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 2 på gymnasiet Resulterande svar 99 Gruppera efter fråga nej Är

Läs mer

i Västernorrland Drogvanor årskurs 9 i grundskolan 2008

i Västernorrland Drogvanor årskurs 9 i grundskolan 2008 Drogvanor årskurs 9 i grundskolan i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten,

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, Tabeller Norrbottens län årskurs 9 Bilaga 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9....

Läs mer

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 21 BAKGRUND 3 SAMMANFATTNING OCH UTVECKLING 4 Högstadiet sammanfattning och utveckling 2-21 Gymnasiets

Läs mer

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9 Urval: alla Är du pojke eller flicka? A. Pojke 43 51,2 B. Flicka 41 48,8 Total 84 100 100% (84/84) Ålder? A. 13 år 0 0 B. 14 år 1 1,2 C. 15 år 45 55,6 D. 16 år 35

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 18 år (född 1993) Resulterande svar

Läs mer

Alla överens! Ingen under 18 år ska få tag på alkohol

Alla överens! Ingen under 18 år ska få tag på alkohol Alla överens! Ingen under 18 år ska få tag på alkohol Öckerömodellen Resultat från drogvaneundersökningar 21-214 i årskurs 7-9 Eva Malmqvist, Folkhälsosamordnare Rökning 21-214 Svar på frågan Har du rökt

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9 2003

Drogvaneundersökning år 9 2003 Drogvaneundersökning år 9 2003 Innehåll SAMMANFATTNING... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 DEFINITIONER... 8 Intensivkonsumtion... 8 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel rökare... 9

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 16 år (född 1995) Resulterande svar

Läs mer

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Uddevalla Kommun 2001 2(23) Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel tobakskonsumenter...

Läs mer

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Tabellbilaga: Umeåregionen, Grundskolan åk 7-9 Karina Nygren UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenhet vid Umeå Socialtjänst Umeå 2005-02-01 2 Tabellbilaga:

Läs mer

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 Drogvaneundersökning Åk 2 gymnasiet Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73

Läs mer

Drogvaneundersökning År 9

Drogvaneundersökning År 9 Drogvaneundersökning År 9 Uddevalla Kommun 2001 2 (23) Innehåll SAMMANDRAG... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel tobakskonsumenter... 9 Andel rökare...

Läs mer

narkotika-, uppdrag av Stad

narkotika-, uppdrag av Stad Sammanfattning Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Trollhättans kommun Resultat från ANT-undersökning 2007 December 2007 Undersökningen är genomförd

Läs mer

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2 Drogvaneundersökning på gymnasium 2009 år 2 Sedan 2004 har Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet. Detta är en kort sammanställning efter undersökning under november 2009

Läs mer

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 29 GYMNASIET ÅR 2 Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli Socialförvaltningen & Barn och utbildningsförvaltningen Innehåll Sida Bakgrund... 3 Sammanfattning...4-5

Läs mer

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien.

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien. KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige, särskilt tjejer, mår allt sämre psykiskt. Därför ska

Läs mer

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka?

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka? Sedan 2001 har Skånes kommuner genomfört drogvaneundersökningar vartannat år bland grundskole- och gymnasieelever. Undersökningen genomförs av Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, Region Skåne

Läs mer

TÄNK OM frågor och svar

TÄNK OM frågor och svar TÄNK OM frågor och svar (Rev. den 26 april 2010) Vad är syftet med TÄNK OM? Syftet är att sprida kunskap och föra upp frågan om langning av alkohol till tonåringar på samtals- och medieagendan. Den primära

Läs mer

Drogenkät 2002 Kalmar kommun år 8.

Drogenkät 2002 Kalmar kommun år 8. 00-0- Drogenkät 00 Kalmar kommun år. Undersökningen bygger på inlämnade svar av sammanlagt elever i år i Kalmar kommun. Det ger en svarsfrekvens på %. Utav dessa elever är 0 flickor och pojkar. Samma undersökning

Läs mer

uppdrag Trollhättans kommun

uppdrag Trollhättans kommun Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Trollhättans kommun November 2010 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Folkhälsorådet,

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Fokus skolår 7, 9 och 2 gymn med och utan funktionsnedsättning LIV & HÄLSA UNG 2014 Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Josefin Sejnelid, utredningssekreterare

Läs mer

- risker och konsekvenser

- risker och konsekvenser Filmfakta Ämne: Idrott och hälsa, Biologi, ANDT Ålder: Från 13 år (H, Gy) Speltid: 17 minuter Svenskt tal med svensk text som tillval Producent: Kunskapsmedia AB, 2012 Inlärningsmål - Att ungdomarna lär

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Undersökningen gjordes v 11-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 377 svar. Största andelen från åk 7 och 9 (ca 37

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät om hälsa och livsstil som har tagits fram tillsammans med ungdomar i Östergötland. Resultaten kommer att användas för att ta hänsyn till vad unga tycker.

Läs mer

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2.

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2. Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2. Maj 2007 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Hälsopolitiska

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2015 Krokoms kommun

Skolelevers drogvanor 2015 Krokoms kommun Skolelevers drogvanor 2015 Krokoms kommun 2(23) Dnr: RS/156/2016 Ansvarig: Lars Eriksson, Utvecklingsenheten, Region Jämtland Härjedalen Databearbetning och författare av rapport: Anna Werme, Utvecklingsenheten,

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2011

Ungdomars drogvanor 2011 Ungdomars drogvanor 2011 Undersökning bland årskurs 9 och gymnasiet år 2 CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Ungdomars drogvanor 2011 Deltagande: Åk 9-18 av 18 klasser. Bortfall 0%.

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät med frågor om hur du mår och vad du gillar att göra. Enkäten har tagits fram tillsammans med andra ungdomar i Östergötland och kommer att användas så att

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning i år 6, Tyresö kommun 2010 Svarsfrekvens: 2004:84% (tot antal svarande elever 485 st) 2005:85% (urvalsundersökning,

Läs mer

DROGENKÄT. En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun.

DROGENKÄT. En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun. Kommunkansliet Februari 2007 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Hur du kan utrota ungdomsfylleriet i din kommun

Hur du kan utrota ungdomsfylleriet i din kommun Hur du kan utrota ungdomsfylleriet i din kommun Mötesplats IFO 9 oktober 2008 Upplägg idag: Idé / bakgrund / hypotes Resultat Öckerö Hur har vi gjort? Hur utrota ungdomsfylleriet i din kommun/stadsdel?

Läs mer

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet Drogvanenkät vt-26 Kalmar kommun högstadiet Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län beslutat att genomföra en undersökning om grundskolelevers

Läs mer

Cannabis och unga rapport 2012

Cannabis och unga rapport 2012 Cannabis och unga rapport 12 Kartläggning av cannabisanvändandet bland ungdomar och unga vuxna i Göteborg 11. Data från drogvaneundersökningar, UngDOK, folkhälsoenkäter och kartläggning av tungt narkotikamissbruk

Läs mer

Drogvaneundersökning åk 7-9. Strömsunds kommun 2014

Drogvaneundersökning åk 7-9. Strömsunds kommun 2014 Drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2014 Undersökningen gjordes i mars 2014 Samtliga skolor i årskurs 7-9 deltog Totalt 335 svar varav 43 % flickor och 57% pojkar Procent anges som andel av samtliga

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla 2014 En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla.indd 2 2014-01-13 09:01:53 Frågor om dig och din familj Sätt ett kryss på varje

Läs mer

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad Copyright GfK Sverige AB, Lund 2 Innehållet är skyddat enligt Lagen om upphovsrätt 196:729 och får inte utan GfK Sverige AB:s medgivande reproduceras eller spridas i någon form, lagras i elektroniska media,

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport år 8

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Om mig 2014 Snabbrapport år 8 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen

Läs mer

Ungdomars alkohol- och drogvanor 2002

Ungdomars alkohol- och drogvanor 2002 Omsorgsutskottet Ungdomars alkohol- och drogvanor 2002 En enkätundersökning riktad till 1464 ungdomar i Linköpings kommun. Oktober 2002 Lars-Åke Gustafson Tidigare rapporter, som har getts ut av omsorgsutskottet

Läs mer

Ungdomars Tobaks- Alkohol och Drogvanor i Järfälla kommun

Ungdomars Tobaks- Alkohol och Drogvanor i Järfälla kommun Rapport om Ungdomars Tobaks- Alkohol och Drogvanor i Järfälla kommun Årskurs 8, november 13 Undersökning nr 11 Andel elever i årskurs 8 som är rökfria, snusfria, alkoholfria och narkotikafria 13 8 9 98

Läs mer

Elevers drogvanor läsår 2015/2016. Länsrapport Värmland Årskurs 9

Elevers drogvanor läsår 2015/2016. Länsrapport Värmland Årskurs 9 Elevers drogvanor läsår 2015/2016 Länsrapport Värmland Årskurs 9 Drogvaneundersökningen ska bidra med aktuellt kunskapsunderlag över attityder till droger och drogvanor för planering och beslut av främjande

Läs mer

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökningens syfte, metod och urval Syfte Kartlägga ålänningarnas tobaks-, alkoholvanor och bruk av narkotika samt jämföra

Läs mer

1 Går du i årskurs 6 eller årskurs 9? Årskurs 6. 2 Är du flicka eller pojke? Flicka. 3 Vilket år är du född? 4 I vilken månad är du född?

1 Går du i årskurs 6 eller årskurs 9? Årskurs 6. 2 Är du flicka eller pojke? Flicka. 3 Vilket år är du född? 4 I vilken månad är du född? 1 Går du i årskurs 6 eller årskurs 9? Årskurs 6 Årskurs 9 2 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 3 Vilket år är du född? 4 I vilken månad är du född? Januari Maj September Februari Juni Oktober Mars

Läs mer

Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun år 7, 9 samt år 2 på gymnasiet. (mars 2009)

Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun år 7, 9 samt år 2 på gymnasiet. (mars 2009) Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun år 7, 9 samt år 2 på gymnasiet. (mars 9) Denna drogvaneundersökning är ett samarbete mellan Jörgen Lundqvist, Salems kommun och Jörgen Larsson, Prev & InFo

Läs mer

Alkohol, tobak, narkotika och dopning

Alkohol, tobak, narkotika och dopning 7 APRIL 21 Alkohol, tobak, narkotika och dopning Elever i årskurs sju och gymnasiets första år tillfrågades om alkohol- och tobaksbruk, liksom om inställning till narkotika, och om de använt narkotika

Läs mer

Föräldramöte i Kramfors skolor. Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 ÅK7-ÅK9

Föräldramöte i Kramfors skolor. Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 ÅK7-ÅK9 Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 Läs igenom frågan, tillsammans eller var för sig. Välj det svar du tycker passar dig bäst eller eget alternativ. Lägg

Läs mer

Forskarteamet 2010. Några resultat från elev- och föräldraundersökning våren 2010. Föräldrar Tillsammans 13 deltagande skolor

Forskarteamet 2010. Några resultat från elev- och föräldraundersökning våren 2010. Föräldrar Tillsammans 13 deltagande skolor Forskarteamet Några resultat från elev- och föräldraundersökning våren Föräldrar Tillsammans 13 deltagande skolor Forskarteamet Interventionsskolor 7 st Älvboda friskola, Skutskär Trollehöjdskolan, Jönköping

Läs mer

DELTAGARHÄFTE TILLHÖR: www.alkoholfri.nu

DELTAGARHÄFTE TILLHÖR: www.alkoholfri.nu SNACKA OM IDROTT DELTAGARHÄFTE TILLHÖR: www.alkoholfri.nu Alkoholproblem sånt som händer när man dricker alkohol Visst skadar man kroppen om man dricker alkohol. Hjärnan, levern och andra organ tar mycket

Läs mer

Drogpolicy. StorsjöGymnasiet 0 (6)

Drogpolicy. StorsjöGymnasiet 0 (6) Drogpolicy StorsjöGymnasiet 0 (6) Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 2 Definition... 2 Målsättning... 3 Handlingsplan... 3 Förebyggande åtgärder... 3 Direkta åtgärder... 3 Tecken och symtom... 5

Läs mer

Föräldraträffar Viktigt för våra barn och ungdomar

Föräldraträffar Viktigt för våra barn och ungdomar Ungt Fokus Föräldraträffar Viktigt för våra barn och ungdomar Ungt Fokus Föräldraträffar på skola/förskola är ett bra forum för att stärka föräldrarna i sin föräldraroll Föräldrarna är viktigast för barnen/ungdomarna,

Läs mer

Liv & Hälsa ung 2011

Liv & Hälsa ung 2011 2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &

Läs mer

Kupol en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa

Kupol en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa Kupol en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 8 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige mår allt sämre psykiskt. Därför försöker en forskargrupp

Läs mer

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 29 Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 Inledning Denna rapport är en sammanställning av drogvaneundersökningen

Läs mer

Kronobergselevers drogvanor 2002

Kronobergselevers drogvanor 2002 Kronobergselevers drogvanor 2002 Resultat från en enkätundersökning bland elever i gymnasieskolans årskurs 2 i Kronobergs län vårterminen 2002 Livsstil Kronoberg INNEHÅLL SIDA Bakgrund 3 Undersökningens

Läs mer

Om mig 2015. Snabbrapport gymnasiet åk 2. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2015. Snabbrapport gymnasiet åk 2. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2015 Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: Antal svarande:

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

Strömbackaskolan läsåret 2015-2016. Handlingsplan mot droger

Strömbackaskolan läsåret 2015-2016. Handlingsplan mot droger Strömbackaskolan läsåret 2015-2016 Handlingsplan mot droger! Piteå maj 2015, Piteå kommun Strömbackaskolan. Handlingsplan mot droger I detta dokument avses med ordet drog, alkohol, narkotika, icke medicinsk

Läs mer

DROGVANEUNDERSÖKNING 2014

DROGVANEUNDERSÖKNING 2014 DROGVANEUNDERSÖKNING 214 Genomfördes på Perslundaskolan 22 september 214 133 av 148 elever deltog (externt bortfall 1,1%) Åk 7: 42 av 49 elever (externt bortfall 14,2%) Åk 8: 4 av 44 elever (externt bortfall

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig 2014 Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner,

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Skolelevers drogvanor 2006 Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 103 Stockholm 2007 Innehåll Tabellförteckning... 5 Inledning... 25 Undersökningen

Läs mer

Tonårsförälder? Finns det droger bland ungdomarna? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...?

Tonårsförälder? Finns det droger bland ungdomarna? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...? Tonårsförälder? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...? Finns det droger bland ungdomarna? En broschyr om alkohol och droger DANDERYDS KOMMUN 1 Varför har du fått den här

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander Upplaga: 4 000 ex Artikelnummer: 11505 ISBN: 978-91-7321-366-0 Barn i utsatta situationer behöver

Läs mer

Drogvanor, åk 9, Kalmar, 2010

Drogvanor, åk 9, Kalmar, 2010 Drogvanor, åk 9,, 2010 Enkätundersökning, CAN Generellt lägre nivåer jämfört med riket Alkoholkonsumenter Total årlig alkoholkonsumtion Intensivkonsumtion Provat narkotika Rökare Snusare Alkoholkonsumenter

Läs mer

Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan

Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan Viktig information om rapporten: Syftet med snabbrapporterna är att ge dig som arbetar i kommunen eller skolan snabb återkoppling av resultaten. Det är en automatiserad

Läs mer

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING Andelen rökare bland båda könen minskar successivt i riket som helhet. I CAN:s riksundersökning av gymnasieelever i åk 2 (2005) 1 rökte ca 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen

Läs mer

Röker du? Flickor. Ja, när jag blir bjuden. Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% 0% Åk 9 56% 17% 7% 9% 7% 4% Nej, har slutat

Röker du? Flickor. Ja, när jag blir bjuden. Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% 0% Åk 9 56% 17% 7% 9% 7% 4% Nej, har slutat 10 9 8 7 6 5 4 Röker du? Flickor Nej, har aldrig rökt Nej, har bara prövat Nej, har slutat Ja, när jag blir bjuden Ja, 1-5 cigaretter per dag Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% Åk

Läs mer

Skolår 7 och 9 levnadsvanor och skola

Skolår 7 och 9 levnadsvanor och skola ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Skolår 7 och 9 levnadsvanor och skola Liv & hälsa ung 214 Grundskolan Skolår 7 och 9 1 8 Andel som sover 6 timmar eller mindre på vardagar 6 34 35 4 31

Läs mer

Stockholmsenkäten 2012. Årskurs 9. Temarapport - Droger och spel 2012. Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2

Stockholmsenkäten 2012. Årskurs 9. Temarapport - Droger och spel 2012. Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkäten 12 Temarapport - Droger och spel 12 Årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk-

Läs mer

Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting

Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting 2(32) Dnr: LS/348/2013 Ansvarig: Ronny Weylandt, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting www.jll.se/folkhalsa Foto: Jörgen Wiklund/bildarkivet.se

Läs mer

Policy och handlingsplan för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete på

Policy och handlingsplan för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete på Policy och handlingsplan för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete på LJUNGBY Handlingsplanen upprättad 6 maj 2013 Reviderad 20140811 Inledning Skolan har ett ansvar att motverka tobaksbruk, alkohol-

Läs mer

Drogvaneundersökning 2015

Drogvaneundersökning 2015 Drogvaneundersökning 215 Drogvaneundersökning 215 Genomfördes på Arenaskolan och Ala skola den 26-27 augusti 215 Utomstående funktionärer 513 av 579 elever deltog Åk 7: 165 av 184 elever Åk 8: 162 av 188

Läs mer

Vad dricker ditt barn?

Vad dricker ditt barn? Vad dricker ditt barn? INFORMATION FRÅN EN UNDERSÖKNING I LINKÖPINGS KOMMUN BLAND UNGDOMAR MELLAN 12-19 ÅR Till dig som är förälder VARFÖR DRICKER UNGDOMAR ALKOHOL? 85% av eleverna i årskurs 6 svarar,

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Till dig som är tonårs förälder i Solna

Till dig som är tonårs förälder i Solna Till dig som är tonårs förälder i Solna Solna_original.indd 1 09-04-14 09.31.07 Din TONÅRING är viktig Solna bedriver sedan många år ett förebyggande arbete riktat till barn och ungdomar. Tillsammans med

Läs mer

!Du svarar anonymt. Årskurs 9

!Du svarar anonymt. Årskurs 9 2008 Liv & Hälsa ung 2008 Va d är Liv & Hälsa ung? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv & Hälsa ung. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du mår, vilka levnadsvanor

Läs mer

Kartläggning av kända missbrukare i Åtvidaberg, 2007. Anna Södergren Samordnare för kommunens alkohol- drog- och brottsförebyggande arbete

Kartläggning av kända missbrukare i Åtvidaberg, 2007. Anna Södergren Samordnare för kommunens alkohol- drog- och brottsförebyggande arbete Kartläggning av kända missbrukare i Åtvidaberg, 2007 Anna Södergren Samordnare för kommunens alkohol- drog- och brottsförebyggande arbete INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 METOD 4 RESULTAT

Läs mer

ALKOHOLEN OCH SAMHÄLLET

ALKOHOLEN OCH SAMHÄLLET STUDIEPLAN FÖR ALKOHOLEN OCH SAMHÄLLET ALKOHOLENS ANDRAHANDSSKADOR ALKOHOLEN OCH SAMHÄLLET Åsa Jinder om att växa upp i missbruk Alkohol är den femte största orsaken till sjukdom och död TEMA 2015/2016:

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014 Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun Resultat 2014 Drogvaneundersökning i år 7, Tyresö kommun 2014 Svarsfrekvens: 2014: 84% (tot antal svarade 428 st) varav 195 flickor och 233 pojkar

Läs mer

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i gymnasiet Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska.

Läs mer

narkotika-, uppdrag av Stad

narkotika-, uppdrag av Stad Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Trollhättans kommun Resultat från ANT-undersökning 2007 December 2007 Undersökningen är genomförd av Splitvision

Läs mer

Liv och hälsa Ung 2004

Liv och hälsa Ung 2004 Årskurs 7 Liv och hälsa Ung 2004 Vad är Liv och hälsa Ung 2004? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv och hälsa Ung 2004. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du

Läs mer

Lyssna, stötta och slå larm!

Lyssna, stötta och slå larm! För barn Lyssna, stötta och slå larm! - när en kompis utsätts för övergrepp Stötta Det är alltid vuxnas ansvar att skydda barn och ungdomar mot sexuella övergrepp, men du som kompis kan göra mycket för

Läs mer

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Utvärderare: Jens Sjölander, Malmö högskola E-post: jens.sjolander@mah.se Tel. 040/665 75 38, 073/261 35 49 Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Bakgrund Under 2008 införs

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 7. Undersökningen genomfördes under vårterminen 7 och bygger på 578 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som var

Läs mer

Presskonferens 14 oktober Verksamhetsområde Social utveckling

Presskonferens 14 oktober Verksamhetsområde Social utveckling Presskonferens 14 oktober 213 Kunskapskällar'n Göteborgs Stads informations- och kunskapscentrum för ANDT-frågor - Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak Utbildningar, föreläsningar, konferenser och konsultation

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2009 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Drogvaneundersökning 2009 har genomförts i samarbete mellan Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen

Läs mer

Samtal om tobak i skolan

Samtal om tobak i skolan Samtal om tobak i skolan Margareta Pantzar www.psykologermottobak.org Sotis-manualen Metoden i Samtalet om tobak (SOTIS) i skolan togs fram för att stödja, strukturera och effektivisera dialogen kring

Läs mer

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005 LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret Drogvaneundersökning 2005 Maria Strömgren Barbro Müller April 2006 2 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 BAKGRUND...5 VARFÖR DROGVANEUNDERSÖKNINGAR?...5

Läs mer