Hur annonseras nyckelhålsmärkningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur annonseras nyckelhålsmärkningen"

Transkript

1 Rapport Hur annonseras nyckelhålsmärkningen i direktreklam till hushållen? av Elin Lövestam och Anita Laser Reuterswärd LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD ADMINISTRATION, Sweden

2 Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 4 Metod... 4 Resultat... 6 Hur stor del av de annonserade livsmedlen är nyckelhålsmärkta?... 6 Andel nyckelhålsmärkta produkter i annonseringen... 6 Frukt & grönt... 6 Utveckling från 2004 juni Hur marknadsförs varor med nyckelhålet?... 8 Annonser för ett livsmedel... 8 Annonser för flera livsmedel... 8 Annonser för frukt & grönt... 9 Är användningen av nyckelhålet i annonseringen rättvisande?... 9 Missvisande omärkta produkter... 9 Felaktigt märkta produkter Placering av nyckelhålet Variationer inom och mellan butikerna Diskussion Inkonsekvent användning av nyckelhålet i direktreklam Otydlighet vid annonser som avser flera produkter Nyckelhålsmärkning av frukt & grönt Produkter som inte uppfyller nyckelhålets villkor Placering och utformning av nyckelhålet Sammanfattning Slutsatser... 16

3 Sammanfattning Syftet med denna undersökning var att kartlägga på vilket sätt svenska livsmedelsbutiker använde sig av nyckelhålet i marknadsföring för nyckelhålsmärkta produkter i direktreklamen till hushåll. Undersökningen omfattar direktreklam och tidningsannonser från 13 olika livsmedelsbutiker som samlats under perioden januari 2004 juni Syftet med direktreklam är konsumenten snabbt ska se vad reklamerbjudandet innefattar. Vad gäller nyckelhålet måste konsumenten snabbt kunan bedöma om den finns för en viss vara eller inte. Resultatet för direktreklamen mellan januari juni 2009 visade att cirka 20 procent av de annonserade livsmedlen var nyckelhålsmärkta. Tretton procent utgjordes av frukt & grönt (frukt, bär samt potatis, rotfrukter, baljväxter och andra grönsaker). Annonseringen av nyckelhålsmärkta livsmedel i direktreklam har inte ökat mellan 2004 och 2009, om man bortser från den ökade marknadsföringen av frukt & grönt med nyckelhålet. Denna annonsering har kunnat göras efter juni 2005 då reglerna ändrades. Följande faktorer är viktiga att beakta: De som utformar direktreklam och som arbetar i butik med t.ex. skyltning eller hyllkantsmärkning bör utbildas så att de känner till vad nyckelhålet står för och hur det får användas. Annonser bör utformas så att nyckelhålet syns tydligt, antingen vid prisuppgiften eller att symbolen på förpackningen syns på produktbilderna. Förutsättningar för framtida annonsering i direktreklam till hushållen bör vara: Annonseringen bör göras på ett systematiskt och korrekt sätt. Annonseringen bör följa den utformning av nyckelhålet som anges i föreskrifterna (LIVSFS 2009:6) och i profilprogrammet som utformats i juni 2009 (se Livsmedelsverkets webbplats). Annonsering av produkter i direktreklamen bör endast göras om konsumenten sedan kan hitta motsvarande nyckelhålsmärkta produkt i butiken. Detta gäller framför allt frukt & grönt som är oförpackad. 2 Livsmedelsverkets rapport nr 20/2009

4 Bakgrund Nyckelhålssymbolen har använts sedan 1989 och är ett verktyg för att göra det enklare för konsumenten att välja hälsosamt när hon handlar. För att få märka ett livsmedel med symbolen finns villkor för fett, salt (natrium), sockerarter och kostfiber. Från början gällde reglerna främst mjölk och mjölkprodukter, ost, köttprodukter, matfett/margarin och spannmålsprodukter. I juni 2005 ändrades reglerna så att villkoren för fett skärptes för några grupper, villkor för sockerarter och natrium (salt) infördes för de grupper där detta är relevant och flera nya livsmedelsgrupper kunde nyckelhålsmärkas (LIVSFS 2005:9). Kött, fisk och fiskprodukter samt frukt och bär samt potatis, rotfrukter, baljväxter och andra grönsaker (frukt & grönt), med vissa villkor, fick nu märkas, liksom vegetabiliska produkter som är alternativ till mjölk- och köttprodukter. Märkningen gäller för färdigförpackade livsmedel. Några grupper kan nyckelhålsmärkas även som oförpackade via skyltar, hyllmärkning m.m. Det gäller för fisk och frukt & grönt. Nyckelhålssymbolen är sedan 1989 Livsmedelsverkets varumärke. I samband med att reglerna ändrades 2005 infördes -märket som betecknar ett varumärke, och detta ska finnas invid symbolen, vilket framgår av föreskriften (LIVSFS 2005:9). Livsmedelsföretagen och andra aktörer som använder märkningen ansvarar för att de nyckelhålsmärkta livsmedlen uppfyller villkoren. Ännu en ny revidering av reglerna skedde den 17 jun 2009 (LIVSFS 2009:6) i samband med att även Danmark och Norge började använda nyckelhålsmärkningen. Ett gemensamt profilprogram har tagits fram, se den svenska versionen på: Handeln använder direktreklam till hushållen och en stor del av matreklamen gäller nyckelhålsmärkta produkter. Det har inte tidigare funnits någon vägledning om hur detta ska ske, men efter den 17 juni kan handeln använda nyckelhålet i marknadsföring enligt profilprogrammet. Syftet med direktreklam är konsumenten snabbt ska se vad reklamerbjudandet innefattar. Vad gäller nyckelhålet måste konsumenten snabbt kunna bedöma om den finns för en viss vara eller inte. Livsmedelsverkets rapportserie nr 20/2009 3

5 Syfte Syftet med denna undersökning var att kartlägga på vilket sätt svenska livsmedelsbutiker använde sig av nyckelhålet i sin marknadsföring för nyckelhålsmärkta produkter i direktreklamen till hushåll mellan januari 2004 och juni Metod Undersökningen omfattar direktreklam och tidningsannonser från 13 olika livsmedelsbutiker som samlats under perioden januari 2004 juni Insamlingen av annonser har gjorts av Anita Laser Reuterswärd, Livsmedelsverket, genom att spara dels annonser som kommit hem i brevlådan och dels de som funnits som bilaga i dagstidningar (Uppsala Nya Tidning, SvD, DN). Fördelningen mellan de olika butikerna och årtalen är därför ojämn. De flesta annonserna är publicerade i tidningar som distribuerats i Stockholm-Uppsalaregionen men enstaka annonser är publicerade i andra delar av landet. Totalt 278 olika annonsblad bläddrades igenom för att räkna hur många livsmedel som marknadsfördes med nyckelhålet. Dessutom noterades på vilka olika sätt butikerna använde nyckelhålssymbolen i annonseringen av livsmedel. Annonserna undersöktes med fokus på följande frågeställningar: Hur stor andel av de annonserade livsmedlen är nyckelhålsmärkta? Hur marknadsförs varor med nyckelhålet? Är användningen av nyckelhålet i annonseringen rättvisande? Hur marknadsförs frukt & grönt med nyckelhålet? Har någon förändring skett mellan januari 2004 och juni 2009 gällande ovanstående frågeställningar? I denna undersökning innebär "livsmedel marknadsförda med nyckelhålet" annonser som antingen är markerade med ett tryckt nyckelhål i annonsen eller där nyckelhålet framhävs tydligt på produktbilden. Då fördelningen mellan butikerna och annonsernas årtal är ojämn är det svårt att jämföra butikerna med varandra eller att dra slutsatser om förändringar som skett mellan januari 2004 och juni Resultaten är därför att betrakta som tendenser snarare än absoluta sanningar. 4 Livsmedelsverkets rapport nr 20/2009

6 För att kunna visa exempel på hur varor marknadsförs med nyckelhålet finns kopior på vissa av annonserna. Kopiorna finns i bilaga 1 och refereras till i texten med bild och bildens nummer i ordningen, till exempel bild 1a. På bilderna finns markeringar och förklaringar på vad som kännetecknar de olika exemplen. Livsmedelsverkets rapportserie nr 20/2009 5

7 Resultat Hur stor del av de annonserade livsmedlen är nyckelhålsmärkta? Andel nyckelhålsmärkta produkter i annonseringen I undersökningen fanns annonser från åtta butiker mellan januari juni Tabell 1 visar hur många livsmedel som totalt fanns med i annonserna från varje butik. Den visar också hur stor del av de annonserade livsmedlen som var nyckelhålsmärkta. Tabell 1. Lista över de undersökta butikerna och deras användande av nyckelhålet i marknadsföring januari juni Butik Antal undersökta annonsblad Antal undersökta annonserade livsmedel Andel nyckelhål (%) Coop Extra Coop Forum Coop Konsum Hemköp Ica Kvantum Ica Maxi Ica Supermarket Willys I annonserna under 2009 (januari-juni) marknadsförs i genomsnitt en femtedel av de annonserade livsmedlen med nyckelhålet. Andelen nyckelhålsmärkta produkter för respektive butik varierar mellan 10 och 42 procent. Frukt & grönt Insamlingen av annonserna började 2004, men då ingick inte frukt & grönt i de livsmedelsgrupper som kunde nyckelhålsmärkas. I annonserna från 2004 och första hälften av 2005 finns därför inga nyckelhålssymboler invid dessa livsmedel i direktreklamen. I juni 2005 ändrades kriterierna för nyckelhålsmärkning så att också frukt & grönt fick märkas med symbolen, antingen som oförpackat eller som färdigförpackat. Tabell 2 visar en översikt över antalet frukt & grönt som under januari juni 2009 marknadsfördes med nyckelhålet av respektive butik. Tabellen visar också hur stor andel frukt & grönt utgjorde av det totala antalet varor som marknadsfördes med nyckelhålet. 6 Livsmedelsverkets rapport nr 20/2009

8 Tabell 2. Lista över antalet frukt & grönt som under januari-juni 2009 som marknadsfördes med nyckelhålet samt hur stor andel frukt & grönt utgör av de varor som marknadsfördes med nyckelhålet. Butik Antal nyckelhålsmärkta varor Antal nyckelhålsmärkta Frukt & grönt Andel av nyckelhålsmärkta varor (%) Coop Extra Coop Forum Coop Konsum Hemköp Ica Kvantum Ica Maxi Ica Supermarket Willys Flera av butikerna markerar allt frukt & grönt i annonserna med nyckelhålet. Tabell 2 visar också att frukt & grönt för många butiker utgör den största delen av de varor som man marknadsför med nyckelhålet. Utveckling från 2004 juni 2009 I tabell 3 visas hur stor andel av de annonserade varorna som är nyckelhålsmärkta för varje år mellan 2004 och I tabellen visas det genomsnittliga resultatet för alla undersökta butiker. Det vänstra fältet visar den totala andelen nyckelhålsmärkta produkter av alla de undersökta annonserna medan man i det högra fältet har räknat bort frukt & grönt från de nyckelhålsmärkta produkterna. Anledningen till att man räknat bort frukt & grönt är att denna livsmedelsgrupp inte fick nyckelhålsmärkas förrän i juni Eftersom frukt & grönt de senare åren har utgjort en stor andel av de nyckelhålsmärkta produkterna i direktreklamen krävs det att man räknar bort denna livsmedelsgrupp för att man ska kunna se utvecklingen av övriga nyckelhålsmärkta produkter. Tabell 3. Genomsnittlig andel av de annonserade livsmedlen som är nyckelhålsmärkta, med respektive utan att frukt och grönsaker räknas med. År Andel nyckelhålsmärkta livsmedel (%) Andel nyckelhålsmärkt frukt & grönt (%) Andel nyckelhålsmärkta livsmedel, utom frukt & grönt (%) Livsmedelsverkets rapportserie nr 20/2009 7

9 Mellan år 2004 och juni 2009 har den totala andelen varor som marknadsförs med nyckelhålet ökat. Om man däremot inte räknar med frukt & grönt som från mitten av år 2005 märkts med symbolen i annonserna, visar det sig att andelen i stort sett är konstant. I vissa butiker har annonseringen med nyckelhålssymbol för andra livsmedelsgrupper än frukt & grönt snarare minskat något medan den i andra ökat. Hur marknadsförs varor med nyckelhålet? Annonser för ett livsmedel Vid marknadsföring av en nyckelhålsmärkt produkt finns tre olika sätt som butikerna använder: Ett tryckt nyckelhål i själva annonsen för det livsmedel som avses, till exempel vid prisuppgiften eller produktbilden (bild 1 a, bild 1 b) En produktbild som tydligt visar att livsmedlet har ett nyckelhål på förpackningen (bild 2 a, bild 2 b). En kombination av ovanstående: tryckt nyckelhål i annonsen + nyckelhålet syns tydligt på förpackningen på produktbilden (bild 3 a, bild 3 b) De flesta butikerna blandar de tre sätten och kan använda alla tre i samma annonsblad. Alla nyckelhålsmärkta produkter marknadsförs dock inte med symbolen. Det är vanligt förekommande att man låter bli att trycka ett nyckelhål i annonsen och att symbolen på förpackningen syns otydligt eller inte alls på produktbilden (bild 4 a, bild 4 b). Annonser för flera livsmedel Många annonser inkluderar flera olika produkter ur samma livsmedelsgrupp, till exempel bröd eller frukostflingor. I de fall då bara någon av de annonserade produkterna i samma annons är nyckelhålsmärkt, och de andra inte, finns det olika sätt som butikerna använder symbolen på: Tryckt nyckelhål i annonsen, bild på både nyckelhålsmärkta och omärkta produkter (bild 5 a, bild 5 b) Tryckt nyckelhål i annonsen, bild endast på nyckelhålsmärkta produkter (bild 6 a, bild 6 b) Ingen tryckt symbol i annonsen, bild på både nyckelhålsmärkta och omärkta produkter (bild 7 a, bild 7 b) Ingen tryckt symbol i annonsen, bild endast på nyckelhålsmärkta produkter (bild 8 a, bild 8 b) Även här blandar butikerna de olika sätten och alla fyra varianter kan finnas representerade i ett annonsblad. En av butikerna hanterar dessa annonser på ett konsekvent sätt genom att visa produktbilder på både nyckelhålsmärkta och 8 Livsmedelsverkets rapport nr 20/2009

10 omärkta livsmedel och placera en liten tryckt symbol bredvid bilden på den nyckelhålsmärkta varan. Annonser för frukt & grönt Från mitten av år 2005 marknadsför butikerna frukt & grönt med nyckelhålssymbolen. Man använder oftast ett tryckt nyckelhål i annonsen (bild 9 a, bild 9 b) men vid färdigförpackad potatis och grönsaker används ibland istället produktbildens nyckelhål (bild 10 a). Precis som med andra nyckelhålsmärkta livsmedel händer det ibland att frukt & grönt inte marknadsförs med nyckelhålet över huvud taget (bild 10 b). I flera fall markeras vissa oförpackad frukt & grönt med nyckelhålet medan andra i samma annons inte marknadsförs som nyckelhålsmärkta (bild 11 a, bild 11 b). Är användningen av nyckelhålet i annonseringen rättvisande? Missvisande omärkta produkter Många av de produkter som av tillverkaren märkts med nyckelhålet marknadsförs inte med symbolen i annonsen. I många fall väljs en produktbild där symbolen syns antingen inte alls eller mycket otydligt (bild 4 a). I andra fall skyms nyckelhålssymbolen av andra varor eller av annonsens prisuppgift (bild 4 b). I tabell 4 visas hur många nyckelhålsmärkta produkter som inte marknadsfördes med nyckelhålet i de undersökta annonserna under januari juni Tabellen visar också hur stor andel dessa livsmedel utgör av det totala antalet annonserade livsmedel. I tabellens högra fält visas också antalet annonser för frukt & grönt där inte nyckelhålet användes. Tabell 4. Lista över antal livsmedel 2009 som uppfyller kriterierna för nyckelhålet men som inte marknadsförs med symbolen, samt antal frukt & grönt av dessa. Butik Antal undersökta annonserade livsmedel Antal märkta livsmedel som inte marknadsförs med nyckelhålet Andel av annonserade livsmedel (%) Antal frukt & grönt Coop Extra Coop Forum Coop Konsum Hemköp Ica Kvantum Ica Maxi Ica Supermarket Willys Livsmedelsverkets rapportserie nr 20/2009 9

11 Variationen är stor mellan de olika butikerna, men också mellan samma butik i olika annonsblad. I vissa annonsblad marknadsför man systematiskt de märkta varorna med nyckelhålet medan man i andra bara gör det med några få. Av de nyckelhålsmärkta produkterna som inte marknadsförs med nyckelhålet utgör frukt & grönt ungefär en tredjedel, med mycket stora variationer mellan butikerna. Felaktigt märkta produkter I några annonser använder man nyckelhålet som marknadsföring trots att det annonserade livsmedlet inte uppfyller kriterierna för nyckelhålsmärkning. Några exempel på sådana livsmedel är oförpackat kött, mineralvatten och apelsinjuice. Det rör sig om enstaka annonser och ingen av de undersökta butikerna är överrepresenterad när det gäller denna typ av misstag. I några fall har man blandat ihop nyckelhålet med andra märkningar och marknadsför ekologiska produkter med symbolen (bild 12 a), I andra fall har man märkt lättmargarin med tryckt nyckelhål i annonsen utan att kontrollera att denna sorts lättmargarin verkligen är nyckelhålsmärkt (bild 12 b). Det förekommer också att oförpackat kött eller bröd markeras med en tryckt nyckelhålssymbol trots att det ingår i kriterierna för dessa livsmedel att de måste vara färdigförpackade för att kunna nyckelhålsmärkas (bild 12 c). Placering av nyckelhålet I många fall är placeringen av det tryckta nyckelhålet sådan att det lätt missförstås vilken vara som egentligen är nyckelhålsmärkt. Den kan till exempel placeras mellan två produktbilder eller prisuppgifter på ett sätt så att man inte tydligt ser vilken vara som symbolen avser (bild 13 a, bild 13 b). I vissa fall placeras ett tryckt nyckelhål högst upp eller i mitten på en sida som annonserar för en viss livsmedelsgrupp, till exempel frukt & grönt. Finns då varor från andra livsmedelsgrupper på denna sida som inte är nyckelhålsmärkta framgår inte detta faktum. Utformning på nyckelhålet Alla utom en av de undersökta butikerna använder den utformning på nyckelhålssymbolen som anges av Livsmedelsverket (LIVSFS 2005:9). Den butik som avviker från denna utformning använder en annan form på nyckelhålet och använder inte heller det -märke för registrerat varumärke som ska ingå i symbolen. Variationer inom och mellan butikerna Annonsbladen från samma butik skiljer sig ofta mycket från vecka till vecka. En vara som ena veckan marknadsförs med ett tryckt nyckelhål i annonsen kan veckan därpå annonseras utan tryckt nyckelhål och med en produktbild som inte visar symbolen. I direktreklam händer det mycket ofta att en vara annonseras flera gånger i samma reklamblad, till exempel på förstasidan och sedan på mittupp- 10 Livsmedelsverkets rapport nr 20/2009

12 slaget. Även här kan märkningen skilja sig mellan de två produktbilderna i samma annons. Mellan oförpackad frukt & grönt i samma annons kan också märkningen skilja sig. Variationen mellan de olika butikerna gäller valet av placering av nyckelhålet och användningen av en tryckt nyckelhålssymbol i annonsen. Flera av butikerna använder ett tryckt nyckelhål som placeras i anslutning till prisuppgiften medan andra placerar nyckelhålet i anslutning till produktbilden. En av butikerna använder inget tryckt nyckelhålsmärke alls. Livsmedelsverkets rapportserie nr 20/

13 Diskussion Marknadsföringen av produkter med nyckelhålet har enligt den här undersökningen ökat mellan 2004 och juni 2009, beroende på att frukt & grönt inkluderades i nyckelhålskriterierna år Bortser man från frukt & grönt är dock andelen produkter marknadsförda med nyckelhålet ungefär densamma som Nyckelhålet finns till för att göra det enklare för konsumenten att välja hälsosamma livsmedel. För att uppfylla det syftet krävs att konsumenten klart och tydligt kan förstå vilka livsmedel som egentligen är nyckelhålsmärkta. Inkonsekvent användning av nyckelhålet i direktreklam I denna undersökning ser man att det finns flera olika sätt på vilka butikerna använder sig av nyckelhålet. Det är inte bara mellan butikerna som sätten varierar, utan de olika sätten används också inom samma butik, och ofta i ett och samma annonsblad. Det verkar också vara godtyckligt vilka av de nyckelhålsmärkta produkterna som marknadsförs med symbolen, då det varierar från vecka till vecka om ett och samma livsmedel markeras med nyckelhål i direktreklamen. Om vissa av de nyckelhålsmärkta livsmedlen marknadsförs med nyckelhålet och andra inte, och det dessutom är olika från gång till gång, kan det bli svårt för konsumenten att veta vilken märkning som egentligen gäller. Ett tydligare sätt att använda nyckelhålet är att konsekvent marknadsföra de nyckelhålsmärkta varorna på samma sätt. Man kan till exempel förse alla de annonserade nyckelhålsmärkta varorna med en tryckt symbol eller i stället låta produktbildernas nyckelhål synas tydligt i annonsen (se bild 1-3). Otydlighet vid annonser som avser flera produkter I många fall avser annonsen flera olika produkter varav bara någon är nyckelhålsmärkt. Då uppstår ett problem kring hur man ska kunna använda symbolen för att marknadsföra den märkta produkten. Att placera ett tryckt nyckelhål vid prisuppgiften eller i mitten av produktbilderna kan bli missvisande eftersom konsumenten kan ledas till att tro att alla de annonserade livsmedlen är nyckelhålsmärkta (se bild 5, bild 6). Att bara visa en produktbild på det märkta livsmedlet med nyckelhålet tydligt synligt kan få samma effekt (se bild 8). Ett tydligare alternativ är att visa produktbilder på både märkta och omärkta produkter (se bild 7) eller att placera den tryckta nyckelhålssymbolen i direkt anslutning till produktbilden på den märkta varan. 12 Livsmedelsverkets rapport nr 20/2009

14 Nyckelhålsmärkning av frukt & grönt I vissa annonsblad utgör frukt & grönt 100 procent av de varor som marknadsförs med nyckelhålet. Frukt & grönt som marknadsförs med nyckelhålet bör rimligen också vara märkta med symbolen i butik, t.ex. på hyllkanten när det gäller oförpackade livsmedel. I undersökningen har det inte genomförts någon kontroll av märkningen i butik, därför är det oklart om butikerna konsekvent symbolmärker de oförpackade livsmedel som i direktreklamen marknadsförs med nyckelhålet. Produkter som inte uppfyller nyckelhålets villkor Att använda nyckelhålet i marknadsföring för produkter som inte uppfyller kriterierna för symbolen är naturligtvis inte acceptabelt. För att uppfylla syftet att göra det enkelt för konsumenten måste det gå att lita på att de produkter som marknadsförs som nyckelhålsmärkta också är det. I denna undersökning var det bara ett fåtal varor som felaktigt marknadsfördes med nyckelhålet (se bild 12). Samtidigt är det viktigt för konsumentens förtroende för symbolen att butikerna kontrollerar att inga sådana fel uppstår i annonsen. Placering och utformning av nyckelhålet För att underlätta för konsumenten bör placeringen av symbolen vara sådan att inget missförstånd kan uppstå rörande vilken vara symbolen egentligen avser. Några exempel på placeringar som kan leda till missförstånd är mittemellan två annonserade varor eller högst uppe/ i mitten på en sida som innehåller fler livsmedelsgrupper än bara frukt & grönt (se bild 13). Sedan 2005 är nyckelhålet ett registrerat varumärke och det finns sedan 2009 ett profilprogram med anvisningar för symbolens utformning och placering. Den butikskedja som använder en egen utformning av nyckelhålssymbolen bör respektera varumärket och följa den mall som finns i profilprogrammet. Livsmedelsverkets rapportserie nr 20/

15 Sammanfattning Tabell 5 visar en sammanställning av de olika bildexemplen och vilka av dem som ger ett tydlig respektive otydligt intryck. De annonser som avser frukt & grönt har inte bedömts som tydliga eller otydliga eftersom det är oklart vilka av dessa produkter som är märkta med nyckelhålet i butik. Exemplen med de olika bilderna visar alltså följande: Bild 1-3 är exempel på tydlig användning av nyckelhålet i annonser. Bild 4 är ett exempel på otydlig användning. Vid annonser för flera livsmedel samtidigt är bild 7 ett exempel på tydlig annonsering kan bild 5, 6 och 8 lätt ge upphov till missförstånd och bilderna är otydliga. visar bild 12 felaktig användning av nyckelhålet, vilket givetvis bör undvikas (otydlig). visar bild 13 exempel på otydlig placering av symbolen. 14 Livsmedelsverkets rapport nr 20/2009

16 Tabell 5. Sammanställning av bildexempel: tydligt respektive otydligt intryck. Bild Beskrivning Tydlig Otydlig 1 Annons för vara som är märkt med nyckelhålet. Symbolen syns inte på förpackningen men man har tryckt en nyckelhålssymbol i annonsen, t.ex. vid prisuppgiften X 2 Annons för vara som är märkt med nyckelhålet. Symbolen syns tydligt på förpackningen men man har inte tryckt någon symbol i annonsen. X 3 Annons för vara som är märkt med nyckelhålet. Symbolen syns på förpackningen och man har dessutom tryckt en symbol i annonsen, t.ex. vid prisuppgiften. X 4 Annons för vara som är märkt med nyckelhålet. Symbolen syns otydligt på förpackningen eller inte alls och man har inte tryckt någon symbol i annonsen. X 5 Annons för flera varor varav en eller flera, men inte alla, är märkta med nyckelhålet. Man har tryckt en nyckelhålssymbol i annonsen, t.ex. vid prisuppgiften. Produktbilder visas på både produkter med och utan X nyckelhål. 6 Annons för flera varor varav en eller flera, men inte alla, är märkta med nyckelhålet. Man har tryckt en nyckelhålssymbol i annonsen, t.ex. vid prisuppgiften. På produktbilden syns bara eller framför allt den X nyckelhålsmärkta produkten. 7 Annons för flera varor varav en eller flera, men inte alla, är märkta med nyckelhålet. Man har inte tryckt någon nyckelhålssymbol i annonsen och produktbilder visas på både produkter med och utan nyckelhål. X 8 Annons för flera varor varav en eller flera, men inte alla, är märkta med nyckelhålet. Man har inte tryckt något nyckelhål i annonsen. På produktbilden syns bara eller framför allt den nyckelhålsmärkta produkten med X symbolen tydligt synlig. 9 Annons för frukt och/eller grönsaker, oförpackade eller färdigför-packade. Man har tryckt en nyckelhålssymbol i annonsen, t.ex. vid prisuppgiften. 10 Annons för frukt och/eller grönsaker, oförpackade eller färdigförpackade. Man har inte tryckt någon symbol i annonsen. 11 Flera olika annonser för frukt och/eller grönsaker i samma reklamblad, ofta på samma sida. Man har tryckt nyckelhålssymboler i vissa annonser men inte i andra. 12 Annons för vara som inte är märkt med nyckelhålet. Man har felaktigt tryckt en nyckelhålssymbol i annonsen. X 13 Annons för vara som är märkt med nyckelhålet. Man har tryckt en nyckelhålssymbol i annonsen och placerat den mellan två olika varor så att man inte tydligt kan se vilken av dem som är nyckelhålsmärkt X Livsmedelsverkets rapportserie nr 20/

17 Slutsatser Nyckelhålets syfte är att göra det enklare för konsumenten att välja hälsosamma livsmedel. En förutsättning för detta är att butikerna nyttjar märkningen på ett tydligt och konsekvent sätt vid annonsering av färdigförpackade produkter. Detta bör också gälla vid hyllkantsmärkning av frukt & grönt som får säljas oförpackad. En stor andel av de annonser som använts i direktreklamen mellan 2004 och juni 2009 har inte utformas tydligt och konsekvent. De felaktigheter som finns är säkerligen beroende på avsaknaden av en tydlig vägledning för annonsering. Även utbildning av dem som utformar direktreklamen saknas i denna fråga. Följande är viktigt: De som utformar direktreklam och som arbetar i butik med t.ex. skyltning eller hyllkantsmärkning bör utbildas så att de känner till vad nyckelhålet står för och hur det får användas. Annonser bör utformas så att nyckelhålet syns tydligt, antingen vid prisuppgiften eller att symbolen på förpackningen syns på produktbilderna. Nyckelhålssymbolen bör i annonsen placeras så att en konsument lätt kan förstå vilken vara som symbolen avser. Vid annonsering för flera livsmedel bör bilderna visa vilka varor som är nyckelhålsmärkta och vilka som inte är det. Vid utformningen av annonser bör kontroll göras så att inga varor felaktigt marknadsförs som nyckelhålsmärkta. Oförpackat kött (bild 12c) eller bröd får inte visas i bild med nyckelhålet i annonser, eftersom det endast är frukt & grönt samt fisk som får märkas oförpackat. Förutsättningar för framtida annonsering i direktreklam till hushållen: Annonseringen bör göras på ett systematiskt och korrekt sätt. Annonseringen bör följa den utformning av nyckelhålet som anges i föreskrifterna (LIVSFS 2009:6) och i profilprogrammet som utformats i juni 2009 (se Livsmedelsverkets hemsida). Annonsering av produkter i direktreklamen bör endast göras om konsumenten sedan kan hitta motsvarande nyckelhålsmärkta produkt i butiken. Detta gäller framför allt frukt & grönt som är oförpackad. 16 Livsmedelsverkets rapport nr 20/2009

18 BILAGA Exempel på annonsering med nyckelhålssymbolen 1. Annons med tryckt symbol Annons för vara som är märkt med nyckelhålet. Symbolen syns inte på förpackningen men man har tryckt en nyckelhålssymbol i annonsen, t.ex. vid prisuppgiften. Exempel: 1 a) Ica Supermarket Tryckt nyckelhål i annonsen 1 b) Hemköp Tryckt nyckelhål i annonsen

19 2. Annons utan tryckt nyckelhål, tydligt nyckelhål på produktbilden Annons för vara som är märkt med nyckelhålet. Symbolen syns tydligt på förpackningen men man har inte tryckt någon symbol i annonsen. Exempel: 2 a) Willys Nyckelhålet syns tydligt på produktbilden 2 b) Ica Maxi Nyckelhålet syns tydligt på produktbilden

20 3. Annons med tryckt nyckelhål, tydligt nyckelhål på produktbilden Annons för vara som är märkt med nyckelhålet. Symbolen syns på förpackningen och man har dessutom tryckt en symbol i annonsen, t.ex. vid prisuppgiften. Exempel: 3 a) Ica Kvantum Tryckt nyckelhål i annonsen Nyckelhålet syns tydligt på produktbilden 3 b) Ica Kvantum Tryckt nyckelhål i annonsen Nyckelhålet syns tydligt på produktbilden

21 4. Annons utan tryckt nyckelhål, symbolen på förpackningen syns otydligt eller inte alls på produktbilden Annons för vara som är märkt med nyckelhålet. Symbolen syns otydligt på förpackningen eller inte alls och man har inte tryckt någon symbol i annonsen. Exempel: 4 a) Ica Kvantum Nyckelhålet syns otydligt på produktbilden 4 b) Willys Nyckelhålet dolt bakom prisuppgiften

22 5. Annons för flera varor, tryckt symbol i annonsen, bild på flera produkter Annons för flera varor varav en eller flera, men inte alla, är märkta med nyckelhålet. Man har tryckt en nyckelhålssymbol i annonsen, t.ex. vid prisuppgiften. Produktbilder visas på både produkter med och utan nyckelhål. Exempel: 5 a) Coop Konsum Tryckt nyckelhål i annonsen Annons för både nyckelhålsmärkta och icke nyckelhålsmärkta varor Produktbild på både nyckelhålsmärkta och icke nyckelhålsmärkta varor 5 b) Ica Kvantum Produktbild på både nyckelhålsmärkta och icke nyckelhålsmärkta varor Tryckt nyckelhål i annonsen Annons för både nyckelhålsmärkta och icke nyckelhålsmärkta varor

23 6. Annons för flera varor, tryckt symbol i annonsen, bild endast på nyckelhålsmärkt produkt Annons för flera varor varav en eller flera, men inte alla, är märkta med nyckelhålet. Man har tryckt en nyckelhålssymbol i annonsen, t.ex. vid prisuppgiften. På produktbilden syns bara eller framför allt den nyckelhålsmärkta produkten. Exempel: 6 a) Ica Supermarket Tryckt nyckelhål i annonsen Produktbild på nyckelhålsmärkt vara Annons för både nyckelhålsmärkta och icke nyckelhålsmärkta varor 6 b) Hemköp Annons för både nyckelhålsmärkta och icke nyckelhålsmärkta varor Produktbild på nyckelhålsmärkt vara Tryckt nyckelhål i annonsen

24 7. Annons för flera varor, ingen tryckt symbol, bild på både nyckelhålsmärkta och omärkta produkter Annons för flera varor varav en eller flera, men inte alla, är märkta med nyckelhålet. Man har inte tryckt någon nyckelhålssymbol i annonsen och produktbilder visas på både produkter med och utan nyckelhål. Exempel: 7 a) Ica Maxi Nyckelhålet syns tydligt på produktbilden Produktbild på både nyckelhålsmärkta och icke nyckelhålsmärkta varor Annons för både nyckelhålsmärkta och icke nyckelhålsmärkta varor 7 b) Hemköp Nyckelhålet syns tydligt på produktbilden Annons för både nyckelhålsmärkta och icke nyckelhålsmärkta varor Produktbild på både nyckelhålsmärkta och icke nyckelhålsmärkta varor

25 8. Annons för flera varor, ingen tryckt symbol, produktbild endast på nyckelhålsmärkta produkter Annons för flera varor varav en eller flera, men inte alla, är märkta med nyckelhålet. Man har inte tryckt något nyckelhål i annonsen. På produktbilden syns bara eller framför allt den nyckelhålsmärkta produkten med symbolen tydligt synlig. Exempel: 8 a) Ica Kvantum Annons för både nyckelhålsmärkta och icke nyckelhålsmärkta varor Produktbild på nyckelhålsmärkt vara. Nyckelhålet syns tydligt. 8 b) Hemköp Annons för både nyckelhålsmärkta och icke nyckelhålsmärkta varor Produktbild på nyckelhålsmärkt vara. Nyckelhålet syns tydligt

26 9. Annons för frukt och grönt, tryckt symbol i annonsen Annons för frukt och/eller grönsaker, oförpackade eller förpackade. Man har tryckt en nyckelhålssymbol i annonsen, t.ex. vid prisuppgiften. Exempel: 9 a) Coop Konsum Oförpackad frukt, tryckt nyckelhål i annonsen 9 b) Ica Maxi Förpackad frukt, tryckt nyckelhål i annonsen

27 10. Annons för frukt och grönt, utan tryckt symbol i annonsen Annons för frukt och/eller grönsaker, oförpackade eller förpackade. Man har inte tryckt någon symbol i annonsen. Exempel: 10 a) Hemköp Förpackad frukt/grönt, inget tryckt nyckelhål i annonsen Nyckelhålet syns tydligt på produktbilden 10 b) Coop Forum Oförpackad frukt/grönt, inget tryckt nyckelhål i annonsen

28 11. Flera annonser för frukt och grönt, endast vissa märkta med tryckt symbol i annonsen Flera olika annonser för frukt och/eller grönsaker i samma reklamblad, ofta på samma sida. Man har tryckt nyckelhålssymboler i vissa annonser men inte i andra. Exempel: 11 a) Coop Forum Oförpackad frukt/grönt, tryckt nyckelhål i annonsen Oförpackad frukt/grönt, inget tryckt nyckelhål i annonsen 11 b) Ica Kvantum Oförpackad frukt/grönt, tryckt nyckelhål i annonsen Oförpackad frukt/grönt, inget tryckt nyckelhål i annonsen

29 12. Annons med tryckt symbol trots att den annonserade varan inte uppfyller nyckelhålskriterierna Annons för vara som inte är märkt med nyckelhålet. Man har felaktigt tryckt en nyckelhålssymbol i annonsen. Exempel: 12 a) Hemköp Tryckt nyckelhål i annonsen Annons för icke nyckelhålsmärkta produkter 12 b) Ica Kvantum Tryckt nyckelhål i annonsen Annons för icke nyckelhålsmärkt produkt

30 12 c) Coop Extra Annons för icke nyckelhålsmärkt produkt oförpackat kött får inte nyckelhålsmärkas Tryckt nyckelhål i annonsen

31 13. Annons med tryckt symbol som placerats så att man inte tydligt kan se vilken vara som avses Annons för vara som är märkt med nyckelhålet. Man har tryckt en nyckelhålssymbol i annonsen och placerat den mellan två olika varor så att man inte tydligt kan se vilken av dem som är nyckelhålsmärkt. Exempel: 13 a) Coop Extra Tryckt nyckelhål placerat mellan två annonser 13 b) Coop Forum Tryckt nyckelhål placerat mellan två annonser

32 Rapporter som utgivits Mikroprofil Nötkreatur. Kartläggning av mikroorganismer på slaktkroppar av M Lindblad. 2. Mögel och mykotoxiner i ris fokus på basmati och råris av E Fredlund och A M Thim. 3. Interkalibrering av laboratorier. Mikrobiologi Livsmedel, januari 2008 av C Normark och K Mykkänen. 4. The Swedish Monitoring of Pesticide Residues in Food of Plant Origin: 2006, EC and National Report by A Andersson, G Jansson and A Jansson. 5. The Swedish Monitoring of Pesticide Residues in Food of Plant Origin: 2007, EC and National Report by A Andersson, G Jansson and A Jansson. 6. Rapportering av livsmedelskontrollen 2007 av Doris Rosling. 7. Proficiency Testing Food Chemistry, Nutritional Components of Food, Round N 41 by L Merino. 8. Proficiency Testing Food Chemistry, Trace Elements in Food, Round T 16 by C Åstrand and L Jorhem. 9. På väg mot miljöanpassade kostråd. Vetenskapligt underlag inför miljökonsekvensanalysen av Livsmedelsverket kostråd av C Lagerberg Fogelberg. 10. På väg mot miljöanpassade kostråd delrapport fisk av F Ziegler. 11. Rapportering av dricksvattenkontrollen 2007 av D Rosling. 12. Riksprojekt 2007 Kvicksilver i saluhållen fisk. 13. Interkalibrering av laboratorier. Mikrobiologi Dricksvatten 2008:1, mars av T Šlapokas, C Gunnarsson och A Jentzen. 14. Interkalibrering av laboratorier. Mikrobiologi Livsmedel, april 2008 av C Normark, M Olsson och I Tillander. 15. Är dagens mat näringsfattig? En kritisk granskning av näringsförändringar i vegetabilier över tiden av I Mattisson, C Andersson, W Becker, H S Strandler, A Strömberg och S Wretling. 16. Salt i lunchrätter i Jönköpings län Resultat från analysprojekt i 8 kommuner hösten 2007 av W Becker. 17. Fett och fettsyror i den svenska kosten i Analyser av Matkorgar inköpta 2005 av W Becker, M Haglund och S Wretling. 18. Älgkött analys av näringsämnen av M Arnemo, I Mattisson, A Staffas och H S Strandler. 19. Proficiency Testing Food Chemistry, Nutritional Components of Food, Round N 41 by L Merino and M Åström. 20. Bly och kadmium i vegetabilier odlade kring Rönnskärsverken, Skelleftehamn Revidering av Matmallen av E Amcoff och H Enghardt Barbieri. 22. Proficiency Testing Food Chemistry, Vitamins in Food, Round V-6 by H S Strandler and A Staffas. 23. Proficiency Testing Food Chemistry, Trace Elements in Food, Round T-17 by C Åstrand and Lars Jorhem. 24. Rapport från GMO-projektet Undersökning av GMO-livsmedel förekomst, spårbarhet och märkning av Z Kurowska. 25. Energi och vikt vid graviditet och amning Vetenskapligt underlag inför revideringen av Livsmedelsverkts kostråd för gravida och ammande. 26. Näringsämnen vid graviditet och amning Vetenskapligt underlag inför revideringen av Livsmedelsverkts kostråd för gravida och ammande. 27. Interkalibrering av laboratorier. Mikrobiologi Dricksvatten 2008:2, september av T Šlapokas och A Jentzen. 28. Interkalibrering av laboratorier. Mikrobiologi Livsmedel, oktober 2008 av C Normark och M Olsson.

33 Rapporter som utgivits Nedkylning av slaktkroppar (nöt) på gårdsnära slakterier Kartläggning och utvärdering av ny metodik av R Lindqvist och J-E Eriksson. 2. Kompetensprovning av laboratorier. Mikrobiologi Livsmedel, januari 2009 av C Normark och M Olsson. 3. Proficiency Testing Food Chemistry, Nutritional Components of Food, Round N 43 by L Merino. 4. Riskprofil Mögel och mykotoxiner i livsmedel av E Fredlund, L Abramsson Zetterberg, A-M Thim och M Olsen. 5. Proficiency Testing Food Chemistry, Trace Elements in Food, Round T-18 by C Åstrand and L Jorhem. 6. Kontrollprogrammet för tvåskaliga blötdjur Årsrapport 2008 av M Persson och B Karlson. 7. Rapportering av livsmedelskontrollen 2008 av D Rosling. 8. Rapportering av dricksvattenkontrollen 2008 av D Rosling. 9. Kompetensprovning av laboratorier. Mikrobiologi Livsmedel, april 2009 av C Normark, M Olsson and I Tillander. 10. Kompetensprovning av laboratorier. Mikrobiologi Dricksvatten, 2009:1, mars av T Slapokas, A Jenzten och M Olsson. 11. Kontroll av restsubstanser i levande djur och animaliska livsmedel. Resultat 2008 av I Nordlander, B Aspenström-Fagerlund, A Glynn, A Johansson, K Granelli, E Fredberg, I Nilsson, Livsmedelsverket och K Girma, Jordbruksverket. 12. Fett och fettsyror i den svenska kosten i Analyser av Matkorgar inköpta 2005 av W Becker, A Eriksson, M Haglund och S Wretling. 13. Färdiga såser, glutenfria produkter och Aloe Vera analys av näringsämnen av I Mattisson, C Gard, A Staffas och C Åstrand. 14. Kemisk riskprofil för dricksvatten av K Svensson, U Beckman-Sundh, P O Darnerud, C Forslund, H Johnsson, T Lindberg och S Sand. 15. Proficiency Testing Food Chemistry, Nutritional Components of Food, Round N 44 by L Merino. 16. Matförgiftningar i Sverige analys av rapporterade matförgiftningar av M Lindblad, A Westöö, R Lindqvist, Livsmedelsverket, M Hjertqvist och Y Andersson, Smittskyddsinstitutet. 17. Proficiency Testing Food Chemistry, Vitamins in Food, Round V-7 by H S Strandler and A Staffas. 18. Riksprojekt Transfettsyror i kakor/kex och chips märkning och hlster av L Wallin, S Wretling och I Mattisson. 19. Utbudet av nyckelhålsmärkta färdigförpackade produkter i september 2009 av E Lövestam och A Laser Reuterswärd. 20. Hur annonseras nyckelhåsmärkningen i direktreklam till hushåll av E Lövestam och A Laser Reuterswärd. LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD ADMINISTRATION, Sweden ISSN

Undersökning av GMO-livsmedel - förekomst, spårbarhet och märkning

Undersökning av GMO-livsmedel - förekomst, spårbarhet och märkning Rapport 21-2009 Rapport från GMO-projektet 2009 Undersökning av GMO-livsmedel - förekomst, spårbarhet och märkning av Zofia Kurowska LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD ADMINISTRATION, Sweden Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Undersökning av förekomsten

Undersökning av förekomsten Rapport 26-2011 Rapport från GMO-projektet 2011 Undersökning av förekomsten av GMO i livsmedel av Zofia Kurowska LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD AGENCY, Sweden Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund...

Läs mer

Vetenskapligt underlag för råd om mängden frukt och grönsaker till vuxna och barn

Vetenskapligt underlag för råd om mängden frukt och grönsaker till vuxna och barn Rapport 14-2012 Vetenskapligt underlag för råd om mängden frukt och grönsaker till vuxna och barn av Hanna Eneroth LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD AGENCY, Sweden Innehåll Sammanfattning... 2 Summary...

Läs mer

Bly och kadmium i vegetabilier odlade kring Rönnskärsverken, Skelleftehamn 2006

Bly och kadmium i vegetabilier odlade kring Rönnskärsverken, Skelleftehamn 2006 Rapport 20-2008 Bly och kadmium i vegetabilier odlade kring Rönnskärsverken, Skelleftehamn 2006 av Birgitta Sundström och Lars Jorhem LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD ADMINISTRATION, Sweden Produktion:

Läs mer

Undersökning av GMO-livsmedel

Undersökning av GMO-livsmedel Rapport 24-2008 Rapport från GMO-projektet 2008 Undersökning av GMO-livsmedel - förekomst, spårbarhet och märkning av Zofia Kurowska LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD ADMINISTRATION, Sweden Produktion: Livsmedelsverket,

Läs mer

Nordiskt kontrollprojekt om nyckelhålsmärkning 2011

Nordiskt kontrollprojekt om nyckelhålsmärkning 2011 Rapport 25-2011 Nordiskt kontrollprojekt om nyckelhålsmärkning 2011 av Ingrid Lindeberg LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD AGENCY, Sweden Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Mål... 5 Avgränsningar...

Läs mer

Ursprung och identitet av kött infört från annat EU-land

Ursprung och identitet av kött infört från annat EU-land Rapport 6 2005 Projektinriktad kontroll 2004 Ursprung och identitet av kött infört från annat EU-land av Helena Storbjörk Innehåll Sammanfattning...3 Projektbeskrivning...4 Motiv och syfte med projektet...4

Läs mer

Stärkelse, sockerarter och kostfiber i den svenska kosten

Stärkelse, sockerarter och kostfiber i den svenska kosten Rapport 12-2009 Stärkelse, sockerarter och kostfiber i den svenska kosten - Analyser av Matkorgar inköpta 2005 av Wulf Becker, Anders Eriksson, Maria Haglund och Sören Wretling LIVSMEDELS VERKET NATIONAL

Läs mer

Kommuners och Livsmedelsverkets rapportering av livsmedelskontrollen 2011

Kommuners och Livsmedelsverkets rapportering av livsmedelskontrollen 2011 Rapport 30-2011 Kommuners och Livsmedelsverkets rapportering av livsmedels 2011 av Cecilia Svärd och Linda Eskilsson LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD AGENCY, Sweden Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund...

Läs mer

Margariner och matfettsblandningar

Margariner och matfettsblandningar Rapport 15-2011 Margariner och matfettsblandningar - analys av fettsyror av Rikard Åsgård och Sören Wretling LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD ADMINISTRATION, Sweden Innehåll Sammanfattning... 2 Summary...

Läs mer

Livsmedelsbutiker hösten 2011

Livsmedelsbutiker hösten 2011 Livsmedelsbutiker hösten 2011 Utförd av miljökontoret i Jönköpings kommun Skriven av Katarina Holmstedt 2011-09-29 Inledning Under 2011 bedrivs delar av den planerade livsmedelskontrollen i Jönköpings

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007 SKOP har på uppdrag av intervjuat cirka 5 av föreningens medlemmar. Intervjuerna gjordes mellan den 4 och 27. Svaren redovisas i denna rapport. I rapporten görs jämförelser med två medlemsundersökningar

Läs mer

Inventering av det ekologiska utbudet i Sigtunas livsmedelsbutiker april 2014

Inventering av det ekologiska utbudet i Sigtunas livsmedelsbutiker april 2014 Inventering av det ekologiska utbudet i Sigtunas livsmedelsbutiker april 2014 Inventering av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker mars april 2014 Bakgrund och syfte Med anledning av ett ökat konsumentintresse

Läs mer

Utökad undersökning av bekämpningsmedelsrester. frukter och grönsaker 2006-2007; slutrapport

Utökad undersökning av bekämpningsmedelsrester. frukter och grönsaker 2006-2007; slutrapport Rapport 23 2007 Utökad undersökning av bekämpningsmedelsrester i färska ekologiska frukter och grönsaker 2006-2007; slutrapport av P Bergkvist, L Wallin, A Andersson, A Strömberg, M Pearson och A Önell

Läs mer

Pris och utbud av. ekologiska livsmedel. i Jönköpings kommun

Pris och utbud av. ekologiska livsmedel. i Jönköpings kommun Pris och utbud av ekologiska livsmedel i Jönköpings kommun 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Resultat... 4 Utbud... 4 Pris... 6 Diskussion... 7 Slutsatser... 7 Bilaga...

Läs mer

Märkning av allergener och kan innehålla spår av allergener

Märkning av allergener och kan innehålla spår av allergener Rapport 11-2012 Nordiskt kontrollprojekt 2012 Märkning av allergener och kan innehålla spår av allergener - Resultatet av de svenska kontrollerna av Ulla Fäger Foto: Åsa Isacsson LIVSMEDELS VERKET NATIONAL

Läs mer

PROJEKT. Revision av företag som tillverkar livsmedel och kommunernas kostenheter 2016-02-03

PROJEKT. Revision av företag som tillverkar livsmedel och kommunernas kostenheter 2016-02-03 PROJEKT Revision av företag som tillverkar livsmedel och kommunernas kostenheter 2016-02-03 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se

Läs mer

Matprisundersökning 2004 och 2006 Konsumentverkets matkorg

Matprisundersökning 2004 och 2006 Konsumentverkets matkorg KONSUMENT SÖDERTÄLJE April 2006 Matprisundersökning 2004 och 2006 Konsumentverkets matkorg Samfattning Konsument Södertälje har mätt prisnivån på Konsumentverkets matkorg, för ett hushåll med två vuxna

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling sverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i sverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:9) om användning av viss symbol; (H 128 ) Utkom från trycket 30 januari 2015 Omtryck beslutade den

Läs mer

Bakom våra råd om bra matvanor

Bakom våra råd om bra matvanor Bakom våra råd om bra matvanor Nordiska Näringsrekommendationer Bra matvanor Riskanalysens principer Externa experter Andra internationella rekommendationer Nutrition Experimentella studier Folkhälsa Studiekvalitet

Läs mer

Inventering nr 2 av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 2014

Inventering nr 2 av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 2014 Inventering nr 2 av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 214 Inventering av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 214 Bakgrund och syfte Med anledning av ett ökat konsumentintresse

Läs mer

Älsklingsmat och spring i benen

Älsklingsmat och spring i benen Älsklingsmat och spring i benen Tips och idéer för förskolebarn Idag tänker vi berätta lite om maten och matens betydelse för barnens hälsa och väl befinnande. Alla behöver vi mat för att kroppen ska fungera.

Läs mer

Importera färdigförpackade livsmedel

Importera färdigförpackade livsmedel Importera färdigförpackade livsmedel Information till dig som vill importera färdigförpackade livsmedel Starta verksamheten I den här broschyren kan du som vill importera och sälja färdigförpackade livsmedel

Läs mer

Kontrollprojekt Material i kontakt med livsmedel café. Miljökontoret 2015 Lina Lundberg. Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprojekt Material i kontakt med livsmedel café. Miljökontoret 2015 Lina Lundberg. Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprojekt Material i kontakt med livsmedel café Miljökontoret 2015 Lina Lundberg Linköpings kommun linkoping.se Bakgrund... 2 Syfte och mål... 2 Metod och genomförande... 3 Ställningstagande... 3

Läs mer

PROJEKT. Livsmedelskontroll genom revision hos tillverkare och. hos caféer 2013 2013-11-13

PROJEKT. Livsmedelskontroll genom revision hos tillverkare och. hos caféer 2013 2013-11-13 PROJEKT Livsmedelskontroll genom revision hos tillverkare och kommunala kostenheter samt kontroll hos caféer 2013 2013-11-13 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling sverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i sverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:9) om användning av viss symbol; (H 128) Utkom från trycket den 17 juni 2009 Omtryck beslutade den

Läs mer

Högre exponering för miljöföroreningar hos högkonsumeter av viltkött?

Högre exponering för miljöföroreningar hos högkonsumeter av viltkött? 2012-03-28 Rapport angående uppdrag nr 215 1042, dnr 235-4460-10Mm Högre exponering för miljöföroreningar hos högkonsumeter av viltkött? Maria Wennberg 1 Ingvar Bergdahl 1 1 Yrkes- och miljömedicin, Institutionen

Läs mer

Blir det dyrare att tänka på miljön när man handlar?

Blir det dyrare att tänka på miljön när man handlar? Blir det dyrare att tänka på miljön när man handlar? Undersökningen genomfördes av Pensionärsorganisationernas samverkansgrupp och sammanställdes av Konsument Göteborg Maj 2012 Sammanfattning Seniorsamverkansgruppens

Läs mer

Grossisterna. En länk i kedjan för ökad användning av ekologiska och närproducerade varor i den offentliga sektorn

Grossisterna. En länk i kedjan för ökad användning av ekologiska och närproducerade varor i den offentliga sektorn Grossisterna En länk i kedjan för ökad användning av ekologiska och närproducerade varor i den offentliga sektorn Av: Linnéa Iseland Mars - april 2001 På uppdrag/under ledning av: Kristina Sjöholm, projektledare

Läs mer

Behöver era ekologiska produkter en Ekokick?

Behöver era ekologiska produkter en Ekokick? Behöver era ekologiska produkter en Ekokick? Ekokick är ett marknadsföringskoncept för livsmedelsbutiker med syfte att öka försäljningen av ekologiska livsmedel. Det sker genom utbildning av butikspersonal,

Läs mer

Dnr 2016-800. Temperatur i butik. Miljö- och byggnadskontoret Västerviks kommun. Rada Dobriyanova 2016-04-11

Dnr 2016-800. Temperatur i butik. Miljö- och byggnadskontoret Västerviks kommun. Rada Dobriyanova 2016-04-11 Dnr 2016-800 Temperatur i butik Miljö- och byggnadskontoret s kommun Rada Dobriyanova 2016-04-11 2 Sammanfattning Många livsmedelsbutiker i s kommun hanterar livmedel som kräver kyl- och frysförvaring.

Läs mer

1(4) Miljöförvaltningen. Äggkampanj. Landskrona stad 2010. Malin Gunnarsson-Lodin Miljöinspektör Rapport 2010:6. Miljöförvaltningen.

1(4) Miljöförvaltningen. Äggkampanj. Landskrona stad 2010. Malin Gunnarsson-Lodin Miljöinspektör Rapport 2010:6. Miljöförvaltningen. 1(4) Äggkampanj Landskrona stad 2010 Malin Gunnarsson-Lodin Miljöinspektör Rapport 2010:6 261 80 Landskrona 2(4) Äggkampanj vecka 13, år 2010 genomförde i samarbete med 11 av Landskronas livsmedelsbutiker

Läs mer

Vad gör de som drabbas av magsjuka och matförgiftningar?

Vad gör de som drabbas av magsjuka och matförgiftningar? Rapport 6-2010 Vad gör de som drabbas av magsjuka och matförgiftningar? - Resultat från en nationell intervjuundersökning av Jonas Toljander och Nina Karnehed LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD ADMINISTRATION,

Läs mer

Ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker Sigtuna, januari 2016 Inventering nr 5, december 2015

Ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker Sigtuna, januari 2016 Inventering nr 5, december 2015 Ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker Sigtuna, januari 2016 Inventering nr 5, december 2015 Ekomatcentrum och Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden har genomfört en femte ekoinventering av Sigtunas

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. om utvecklingen av marknaden för mjölkprodukter och konkurrerande produkter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. om utvecklingen av marknaden för mjölkprodukter och konkurrerande produkter EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 27.6.2007 KOM(2007) 360 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om utvecklingen av marknaden för mjölkprodukter och konkurrerande produkter SV SV RAPPORT

Läs mer

Rapport. Redlighet och spårbarhet vid restauranger i Linköping

Rapport. Redlighet och spårbarhet vid restauranger i Linköping Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret Rapport Redlighet och spårbarhet vid restauranger i Linköping Författare Birgitta Iggland 1. Sammanfattning Konsumenter ska känna sig trygga, säkra

Läs mer

Grundläggande förhållanden och aktiviteter som är nödvändiga för att upprätthålla en hygienisk miljö genom hela livsmedelskedjan.

Grundläggande förhållanden och aktiviteter som är nödvändiga för att upprätthålla en hygienisk miljö genom hela livsmedelskedjan. Grundförutsättningar Med grundförutsättningar menas: Grundläggande förhållanden och aktiviteter som är nödvändiga för att upprätthålla en hygienisk miljö genom hela livsmedelskedjan. Syftet är både att

Läs mer

PROJEKT. Butiker med oförpackade livsmedel

PROJEKT. Butiker med oförpackade livsmedel PROJEKT Butiker med oförpackade livsmedel 2011-10-19 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Här

Läs mer

Utveckling Stenhamra Centrum 2010-11-02

Utveckling Stenhamra Centrum 2010-11-02 Utveckling Stenhamra Centrum 2010-11-02 Agenda Bakgrund / nuläge Gemensamma intressen Butikens roll på marknaden Butikens särskilda behov Förutsättningar för markanvisningen Alternativ lösning för att

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddskontoret. Rapportserie. Livsmedel 2008:1 Centraltillverkade och centralförpackade smörgåsar och sallader Provtagning och analys

Miljö- och hälsoskyddskontoret. Rapportserie. Livsmedel 2008:1 Centraltillverkade och centralförpackade smörgåsar och sallader Provtagning och analys Miljö- och hälsoskyddskontoret Rapportserie Livsmedel 2008:1 Centraltillverkade och centralförpackade smörgåsar och sallader Provtagning och analys Förord Den här rapporten handlar om ett provtagningsprojekt

Läs mer

Kundpanelrapport. Mat & resor

Kundpanelrapport. Mat & resor Kundpanelrapport Mat & resor Genomförd 26 mars-1 april Rapport 1 juni 2010 Bakgrund kring ICA Kundpanel och den aktuella undersökningen Under hösten 2009 rekryterades sammanlagt 3,379 ICA-kunder till det

Läs mer

Ekologiskt utbud i Upplands-Bro kommuns livsmedelsbutiker våren 2015

Ekologiskt utbud i Upplands-Bro kommuns livsmedelsbutiker våren 2015 1 Ekologiskt utbud i Upplands-Bro kommuns livsmedelsbutiker våren 2015 Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro i samarbete med EkoMatCentrum Inventering utförd 2015 av Ekomatcentrum och Naturskyddsföreningen

Läs mer

Lunchvalet. Rapport. Svenska Naturskyddsföreningen, Svenskt Sigill, Sveriges Konsumentråd samt Stockholms läns landsting.

Lunchvalet. Rapport. Svenska Naturskyddsföreningen, Svenskt Sigill, Sveriges Konsumentråd samt Stockholms läns landsting. Rapport Synovate LUI Tel +46 (0)8 522 330 00 P.O. Box 8057 Fax +46 (0)8 522 330 99 SE-104 20 Stockholm www.synovate.se Sweden VAT NO SE556147405601 Igeldammsgatan 22 Lunchvalet Rapport Beställare Konsult

Läs mer

Generell Analys. 3. Det är viktigt att du väljer ett svar i vart och ett av de åttio blocken.

Generell Analys. 3. Det är viktigt att du väljer ett svar i vart och ett av de åttio blocken. Generell Analys Instruktioner De flesta av oss saknar tid eller intresse att verkligen fundera och reflektera över den arbetssituation vi befinner oss i. Vi vet naturligtvis hur det känns, vi kollar läget,

Läs mer

Kontrollprojekt om nyckelhålsmärkning 2007

Kontrollprojekt om nyckelhålsmärkning 2007 Rapport 26 2007 Kontrollprojekt om nyckelhålsmärkning 2007 av Lena Janson, Anita Laser Reuterswärd och Ingrid Lindeberg LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD ADMINISTRATION, Sweden Produktion: Livsmedelsverket,

Läs mer

Profilprogram för varumärket nyckelhålet

Profilprogram för varumärket nyckelhålet Profilprogram för varumärket nyckelhålet Utgivet av Livsmedelsverket (Sverige), Fødevarestyrelsen (Danmark), Helsedirektoratet och Mattilsynet (Norge) Innehåll Introduktion Sidan 3 Symbolen Nyckelhålets

Läs mer

Transfettsyror i kakor/kex och chips - märkning och halter

Transfettsyror i kakor/kex och chips - märkning och halter Rapport 18-2009 Riksprojekt 2008 Transfettsyror i kakor/kex och chips - märkning och halter av Lena Wallin, Sören Wretling och Irene Mattisson LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD ADMINISTRATION, Sweden Innehåll

Läs mer

Ökade omsättningen. med 35% Öka konkurrenskraften. Fylld med inspiration! Prins Daniels Fellowship. Lönsamma ombyggnationer.

Ökade omsättningen. med 35% Öka konkurrenskraften. Fylld med inspiration! Prins Daniels Fellowship. Lönsamma ombyggnationer. DAGLIGVARUHANDEL Öka konkurrenskraften Prins Daniels Fellowship Fylld med inspiration! Lönsamma ombyggnationer Nya heta koncept Sebastian Lindström, ICA Supermarket Sveg Ökade omsättningen med 35% Jag

Läs mer

PROJEKT. Butiker del 1 2012-10-17

PROJEKT. Butiker del 1 2012-10-17 PROJEKT Butiker del 1 2012-10-17 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Resultat Övervägande del

Läs mer

Projektinriktad kontroll: kött i butik

Projektinriktad kontroll: kött i butik Rapport Projektinriktad kontroll: kött i butik Sala och Heby kommun, 2014 Anna Samuelsson Miljöenheten, Sala kommun 2014-12-15 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Lagstöd... 4 Arbetsmetod...

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om laboratorier som anlitas vid tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511); 1

Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om laboratorier som anlitas vid tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511); 1 Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om laboratorier som anlitas vid tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511); 1 (H 340) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför

Läs mer

Tänkvärt kring kalorier! 100g chips = en hel måltid! 1 liter läsk = en hel måltid! 90g choklad = en hel måltid!

Tänkvärt kring kalorier! 100g chips = en hel måltid! 1 liter läsk = en hel måltid! 90g choklad = en hel måltid! Att äta och röra sig är ett grundläggande behov hos människan. Det behövs för att vi ska förebygga sjukdom och hålla oss friska. Mat och rörelse är också en källa till glädje, njutning och social samvaro

Läs mer

PROJEKT. Livsmedelskontroll vid restauranger, kommunala och privata skolkök samt hos försäljare av kosttillskott 2016-04-27

PROJEKT. Livsmedelskontroll vid restauranger, kommunala och privata skolkök samt hos försäljare av kosttillskott 2016-04-27 PROJEKT Livsmedelskontroll vid restauranger, kommunala och privata skolkök samt hos försäljare av kosttillskott och hälsokost 2016-04-27 ADRESS Hertig Johans torg 2 541 83 Skövde TELEFON 0500-49 36 30

Läs mer

Angående dioxinhalter i sik fångad i Vättern och Vänern

Angående dioxinhalter i sik fångad i Vättern och Vänern MEDDELANDE Datum 2015-01-12 Beteckning Sida 1/3 Enligt sändlista Angående dioxinhalter i sik fångad i Vättern och Vänern Kompletterande analyser har bekräftat att det förekommer halter av dioxin i sik

Läs mer

GRANSKNING MARKNADSFÖRING Version 18/10

GRANSKNING MARKNADSFÖRING Version 18/10 GRANSKNING MARKNADSFÖRING Version 18/10 Vi kommer att granska alla de stora livsmedelskedjorna och deras olika insatser för påverkan av marknaden och reklamjippon, men det kommer successivt och detta dokument

Läs mer

Nyckelhålet på restaurang Enklare att välja hälsosamt. Villkor för Nyckelhålet på restaurang. Villkorsdokument 2014 för test

Nyckelhålet på restaurang Enklare att välja hälsosamt. Villkor för Nyckelhålet på restaurang. Villkorsdokument 2014 för test Enklare att välja hälsosamt Villkor för Nyckelhålet på restaurang Villkorsdokument 2014 för test Hushållningssällskapet och Livsmedelsverket har under 2013 inlett ett samarbete för Nyckelhålet på restaurang.

Läs mer

Recept på matglädje. En presentation av Livsmedelsverket

Recept på matglädje. En presentation av Livsmedelsverket Recept på matglädje En presentation av Livsmedelsverket Vårt jobb ger näring åt hälsan, Sverige och jorden. Livsmedelsverket har en viktig roll på flera områden. Maten och hur vi äter är en av de viktigaste

Läs mer

EN URSPRUNGSMÄRKNING FÖR LIVSMEDEL, RÅVAROR OCH VÄXTER Information till dig som vill ursprungsmärka dina produkter.

EN URSPRUNGSMÄRKNING FÖR LIVSMEDEL, RÅVAROR OCH VÄXTER Information till dig som vill ursprungsmärka dina produkter. EN URSPRUNGSMÄRKNING FÖR LIVSMEDEL, RÅVAROR OCH VÄXTER Information till dig som vill ursprungsmärka dina produkter. kött, ÄGG & MJÖLK 100 % svenskt. NU BLIR DET ENKLARE ATT HITTA SVENSKA LIVSMEDEL, RÅVAROR

Läs mer

Konsumenter granskar sillmarknaden

Konsumenter granskar sillmarknaden Konsumenter granskar sillmarknaden Produkttester sill Varför vi lägger så mycket arbete på sillen har två skäl. Dels är det en stor marknad med massor av variationer, typiskt för hur tillverkare och handel

Läs mer

Företagens attityd till barnhälsa i sin marknadsföring

Företagens attityd till barnhälsa i sin marknadsföring Företagens attityd till barnhälsa i sin marknadsföring En undersökning bland livsmedelstillverkare om deras känsla för ansvar Juli 2005 1. Bakgrund Reklam påverkar vårt beteende och får oss att agera,

Läs mer

Borlänge är en miljökommun som vågar gå före!

Borlänge är en miljökommun som vågar gå före! Borlänge är en miljökommun som vågar gå före! Kan man upphandla närodlat? En av landets vanligaste frågor Svaret är: Ja och nej Transporter Kvalitet Näringslivsutveckling Från mittcirkeln gör endast

Läs mer

Centrala Barnhälsovården Skaraborg Primärvården, 2013-01-23

Centrala Barnhälsovården Skaraborg Primärvården, 2013-01-23 Centrala Barnhälsovården Skaraborg Primärvården, 2013-01-23 Fortsatta problem med vissa tungmetaller och mineraler i barnmat Allmän information till vårdpersonal Viss barnmat innehåller tungmetallerna

Läs mer

Pris och utbud av ekologisk mat samt miljöinformation i butik

Pris och utbud av ekologisk mat samt miljöinformation i butik Konsumentverket/KO PM 2004:19 Pris och utbud av ekologisk mat samt miljöinformation i butik Resultat från en undersökning av 67 ekologiska livsmedel på 11 orter under hösten 2004 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Svar på motion nr 1 från Nordöstra Smålands Grisföretagare

Svar på motion nr 1 från Nordöstra Smålands Grisföretagare Svar på motion nr 1 från Nordöstra Smålands Grisföretagare Sveriges Grisföretagare har en kontinuerlig kontakt med slakt och handel. Kritiken vi ofta får handlar bland annat om den höga spädgrisdödligheten

Läs mer

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Konsekvensanalys Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Förord AB Handelns utredningsinstitut (HUI) har på uppdrag av Östersunds kommun,

Läs mer

Eviras anvisning 16024/1/sv. Märkning och spårning av nötkött

Eviras anvisning 16024/1/sv. Märkning och spårning av nötkött Eviras anvisning 16024/1/sv Märkning och spårning av nötkött Ansvarig person Carmela Hellsten Sida/sidor 1 / 18 INNEHÅLL 1 ALLMÄNT... 2 2 DEFINITIONER... 2 3 LAGSTIFTNING... 3 4 MÄRKNING OCH SPÅRNING

Läs mer

Förslag om nya föreskrifter om berikning av vissa livsmedel

Förslag om nya föreskrifter om berikning av vissa livsmedel REMISS 1 (7) Området för strategisk utveckling och stöd Juridiska avdelningen Förslag om nya föreskrifter om berikning av vissa livsmedel 1. Bakgrund Livsmedelsverket har tidigare remitterat ett förslag

Läs mer

Till dig som vill göra fältförsök med genetiskt modifierade växter

Till dig som vill göra fältförsök med genetiskt modifierade växter Till dig som vill göra fältförsök med genetiskt modifierade växter Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade växter i miljön för andra ändamål än att släppa ut dem på marknaden (fältförsök) kräver

Läs mer

2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar

2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar 1 2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar av Sven Gärderud, Carl-Erik Särndal och Ivar Söderlind Sammanfattning I denna rapport använder

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling sverkets författningssamling ISSN 1651-3533 sverkets föreskrifter om användning av viss symbol; (H 128) Utkom från trycket den 1 juni 2005 beslutade den 23 maj 2005. Med stöd av 25 och 55 livsmedelsförordningen

Läs mer

Spårbarhet och redlighet

Spårbarhet och redlighet 2016 Miljö- och byggnadsförvaltningen Spårbarhet och redlighet - Av nötkött på restauranger Projektet utfördes under hösten och vintern 2015/2016 av livsmedelsinspektörerna: Giovanna Sanchez, Camilla Olsson

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Generalläkarens föreskrifter om livsmedelsverksamhet inom Försvarsmakten

FÖRFATTNINGSSAMLING. Generalläkarens föreskrifter om livsmedelsverksamhet inom Försvarsmakten FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2012:4 Utkom från trycket 2012-10-19 Generalläkarens föreskrifter om livsmedelsverksamhet

Läs mer

Maten under graviditeten

Maten under graviditeten Maten under graviditeten Graviditet och mat I Sverige har vi goda möjligheter till bra mat och att äta väl under graviditeten behöver inte vara svårt. Den gravida bör liksom alla äta vanlig, varierad och

Läs mer

Mat & dryck! (Vad, var, när & hur)

Mat & dryck! (Vad, var, när & hur) Mat & dryck! (Vad, var, när & hur) Jag har sammanställt lite information kring mat och dryck som ett stöd för barn och föräldrar i BT-97. På första sidan står det kortfattat och i punktform om vad vi trycker

Läs mer

Här kan du räkna ut ett barns behov av energi när det gäller basalmetabolismen

Här kan du räkna ut ett barns behov av energi när det gäller basalmetabolismen Bild 1 Kost för simmare, ca 8-18 år Järfälla Simklubb Anja Näslund 0709-967099 kroppochknopp@hotmail.com www.hfkk.se www.twitter.com/anjanaslund Bild 2 Kost Hälsa Välmående Prestation Träning Sömn Vila

Läs mer

Västerbottens läns landsting Hälsoinspiratörer. Dietistkonsult Norr Elin Johansson

Västerbottens läns landsting Hälsoinspiratörer. Dietistkonsult Norr Elin Johansson Västerbottens läns landsting Hälsoinspiratörer Dietist sedan 2006 Driver Dietistkonsult Norr sedan 2008 2 bloggar http://blogg.halsa2020.se/dietistbloggen/ www.dietistkonsult.nu Föreläsningar, kostrådgivning

Läs mer

Märkning av fisk. Miljökontoret 2014. Kalle Tegnestedt Charlotta Paulsson

Märkning av fisk. Miljökontoret 2014. Kalle Tegnestedt Charlotta Paulsson Märkning av fisk Miljökontoret 2014 Kalle Tegnestedt Charlotta Paulsson BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL 2 METOD OCH GENOMFÖRANDE 2 RESULTAT 4 LAGSTÖD 4 SLUTSATS OCH DISKUSSION 4 1 Bakgrund I takt med globaliseringen

Läs mer

Salmonella i frukt och grönsaker

Salmonella i frukt och grönsaker Rapport 6 2004 Riksprojekt 2002 Salmonella i frukt och grönsaker NATIONAL FOOD ADMINISTRATION, Sweden Riksprojekt 2002 Salmonella i frukt och grönsaker Projektgrupp Torbjörn Albért, Avdelningen för information

Läs mer

Medlemspanelen. - om marknadsföring av naturkosmetik. Oktober 2009 Konsumentföreningen Stockholm

Medlemspanelen. - om marknadsföring av naturkosmetik. Oktober 2009 Konsumentföreningen Stockholm Medlemspanelen - om marknadsföring av naturkosmetik Oktober 2009 Konsumentföreningen Stockholm Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om inställningen

Läs mer

Häckningsresultat hos stare 2006 2008 i Kvismaren

Häckningsresultat hos stare 2006 2008 i Kvismaren Häckningsresultat hos stare 2006 2008 i Kvismaren Jan Sondell I förra årsskriften presenterades en sammanfattning av de studier av stare som pågått vid Kvismare fågelstation under drygt fyra decennier.

Läs mer

Kontrollprogrammet för tvåskaliga blötdjur

Kontrollprogrammet för tvåskaliga blötdjur Rapport 14-2011 Årsrapport 2009-2010 Kontrollprogrammet för tvåskaliga blötdjur av Ingrid Nordlander, Malin Persson, Helena Hallström, Magnus Simonsson, Livsmedelsverket och Bengt Karlsson, SMHI LIVSMEDELS

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNINGEN AV EMAS-LOGOTYPEN

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNINGEN AV EMAS-LOGOTYPEN RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNINGEN AV EMAS-LOGOTYPEN 1. PRINCIPER Referensförordning Denna riktlinje påverkar inte tillämpningen av gemenskapslagstiftningen, eller nationell lagstiftning eller tekniska standarder

Läs mer

Projektrapport Livsmedelskontroll av redlighet på pizzerior År 2015

Projektrapport Livsmedelskontroll av redlighet på pizzerior År 2015 Projektrapport Livsmedelskontroll av redlighet på pizzerior År 2015 Livsmedelskontroll av redlighet på pizzerior, år 2015 Bakgrund Begreppet redlighet innebär att märkning och presentation av livsmedel

Läs mer

Redlighet och hygien vid grillning i butik 2008

Redlighet och hygien vid grillning i butik 2008 Miljökontoret 2008-06-04 Dnr 2008-1099 Jenny Nyström, 013-20 60 41 Annelie Vestergren, 013-20 72 76 Redlighet och hygien vid grillning i butik 2008 Besöksadress: Drottninggatan 45 Linköping, Postadress:

Läs mer

Kundpanelrapport. Hälsa & tillsatser

Kundpanelrapport. Hälsa & tillsatser Kundpanelrapport Hälsa & tillsatser Genomförd 26 mars-1 april Rapport 1 juni 2010 Bakgrund kring ICA Kundpanel och den aktuella undersökningen Under hösten 2009 rekryterades sammanlagt 3,379 ICA-kunder

Läs mer

Handla ekologiskt? Ekologiskt kvitto om alla i Örebro enbart åt ekologiska ägg

Handla ekologiskt? Ekologiskt kvitto om alla i Örebro enbart åt ekologiska ägg Ekologiskt kvitto om alla i Örebro enbart åt ekologiska ägg Om alla 130 000 invånare i Örebro under ett år äter 20 000 000 st ekologiska ägg istället för konventionella skulle det bidra till: Minskad användning

Läs mer

Salt i lunchrätter i Jönköpings län

Salt i lunchrätter i Jönköpings län Rapport 16-2008 Salt i lunchrätter i Jönköpings län - Resultat från analysprojekt i åtta kommuner hösten 2007 av Wulf Becker LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD ADMINISTRATION, Sweden Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

De 20 vanligaste frågorna om Svanen

De 20 vanligaste frågorna om Svanen De 20 vanligaste frågorna om Svanen 1. Vilka står bakom Svanen? Hösten 1989 beslöt Nordiska Ministerrådet att införa Svanen, en officiell och gemensam miljömärkning för Norden. I Sverige sköter SIS Miljömärkning

Läs mer

Revision - butiker 2013

Revision - butiker 2013 Dnr 2013-4113 Revision - butiker 2013 Utförd av Miljökontoret i Jönköpings kommun Skriven av Johanna Sandberg Larsson 2013-10-21 1 Inledning Under 2013 bedrevs delar av den planerade livsmedelskontrollen

Läs mer

Kontrollerna har skett oanmälda. Arbetslagets egen checklista för sprinten, har använts som underlag.

Kontrollerna har skett oanmälda. Arbetslagets egen checklista för sprinten, har använts som underlag. Sprint Butik 2012 Inledning Miljökontorets livsmedelsgrupp har under perioden v.45-47 utfört kontroller av större butiker med manuell hantering, samt en nyregistrering av en butik med förpackande livsmedel.

Läs mer

Tillsynsprojekt Tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel

Tillsynsprojekt Tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel Tillsynsprojekt Tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel Miljö- och byggnadskontoret s kommun Rapport 3:2012 Miljö 2012-12-19 Dnr: 2012-002023 Inledning 2009 lades tillsynsansvaret för receptfria läkemedel

Läs mer

"Foodshed". Varifrån kommer vår mat och hur kommer den till oss?

Foodshed. Varifrån kommer vår mat och hur kommer den till oss? "Foodshed". Varifrån kommer vår mat och hur kommer den till oss? Susanne Johansson, Institutionen för ekologi och växtproduktionslära, SLU, tel: 018-67 14 08, e-post: Susanne.Johansson@evp.slu.se Varifrån

Läs mer

Honungsringen ekonomisk förening

Honungsringen ekonomisk förening Honungsringen ekonomisk förening Kontrollerar ursprung och kvalité Jordbruksverket Avel- och djurhållningsenheten 551 82 Jönköping Stockholm 2015-11-05 Rapport om Honungsringen ekonomisk förening aktivitet

Läs mer

Redovisning av projektinriktad kontroll, PIK, 2002 i Stockholms län En fråga om hygien

Redovisning av projektinriktad kontroll, PIK, 2002 i Stockholms län En fråga om hygien Bilaga 16:23 till kommunstyrelsens protokoll den 10 september 2003, 28 PM 2003 RVIII (Dnr 303-3568/2002) Körkort för livsmedelshantering Skrivelse av Ewa Samuelsson (kd) Redovisning av projektinriktad

Läs mer

Riktad kontroll Ärlig fisk December 2013. Camilla Blom Karina Alvarez

Riktad kontroll Ärlig fisk December 2013. Camilla Blom Karina Alvarez December 2013 Camilla Blom Karina Alvarez December 2013 Utgivningsdatum: 2014-06-17 Utgivare: Miljöförvaltningen Projektledare: Camilla Blom, Karina Alvarez Kontaktperson: Daniel Selin 3 (16) Sammanfattning

Läs mer

Kadmium i potatis. Artikeln följer här. Diagram (och text) finns i slutet. Ur "Växtpressen" (Nr 3/99):

Kadmium i potatis. Artikeln följer här. Diagram (och text) finns i slutet. Ur Växtpressen (Nr 3/99): Kadmium i potatis I tidningen "Växtpressen" (Nr 3/99) finns en artikel om kadmium i potatis. Forskaren Kerstin Olsson redovisar resultat från 4 års försök vid Svalöf Weibull AB. Växtpressen, som är en

Läs mer

PROJEKT. Matfestival 2013 2013-09-11

PROJEKT. Matfestival 2013 2013-09-11 PROJEKT Matfestival 2013 2013-09-11 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Resultat Vi utförde

Läs mer

Kontroll av mikrobiologisk kvalitet på mjukglass i Varbergs Kommun, sommaren 2012

Kontroll av mikrobiologisk kvalitet på mjukglass i Varbergs Kommun, sommaren 2012 Kontroll av mikrobiologisk kvalitet på mjukglass i Varbergs Kommun, sommaren 2012 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen besökte sammanlagt 21 caféer, restauranger och kiosker under sommaren

Läs mer

Kemikalieprojekt Med inriktning på kontroll av bekämpningsmedel

Kemikalieprojekt Med inriktning på kontroll av bekämpningsmedel 2008-12-08 Kemikalieprojekt Med inriktning på kontroll av bekämpningsmedel Bygg- och miljökontoret Miljöavdelningen Agneta Gustafsson Inger Nygren Sammanfattning Bygg- och miljökontoret i har under våren

Läs mer

ATT EXPORTERA SVENSKA LIVSMEDEL TILL DANMARK PROBLEMFRITT EFTERSOM BÅDA LÄNDERNA ÄR MED I EU, -ELLER? PRESENTERAT PÅ 30 MINUTER OCH 25 BILDER

ATT EXPORTERA SVENSKA LIVSMEDEL TILL DANMARK PROBLEMFRITT EFTERSOM BÅDA LÄNDERNA ÄR MED I EU, -ELLER? PRESENTERAT PÅ 30 MINUTER OCH 25 BILDER Export seminarium 20160419 ATT EXPORTERA SVENSKA LIVSMEDEL TILL DANMARK PROBLEMFRITT EFTERSOM BÅDA LÄNDERNA ÄR MED I EU, -ELLER? PRESENTERAT PÅ 30 MINUTER OCH 25 BILDER Organisation Boarps Gård AB, slaktgrisar

Läs mer