Prioritering av landstingets verksamheter. Pressinformation 7 februari 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prioritering av landstingets verksamheter. Pressinformation 7 februari 2008"

Transkript

1 Prioritering av landstingets verksamheter Pressinformation 7 februari

2 Deltagare Svante Lönnbark, landstingsdirektör, Berit Fredricsson, chef Division Primärvård, Gunnar Jansson, chef Division Operation, Christina Wassberg, chef Division Medicin, Roger O Nilsson, chef Division Diagnostik, Kjell Norman, chef Division BKPH, Barn- och kvinnosjukvård, Psykiatri och Habilitering,

3 Varför prioritera? Möta framtiden: metoder, flöden, läkemedel, samhällsutveckling, teknisk utveckling, lokaler. Göra klart vilken vård vi ska erbjuda länsborna i länet och regionen. Ekonomiska överskott idag, men inte på sikt om inte landstingets sammanlagda kostnader minskar Den nya organisationen gör det möjligt 3

4 Idag har vi råd men inte imorgon Sjukvården ryms idag i landstingets budget Överskott de senaste två åren 2006 = 216 miljoner kronor 2007 = 125 miljoner kronor Underskotten från var sammanlagt 352 mnkr. 216 mnkr har betalats av. Nu återstår 136 mnkr som ska betalas av under Avbetalningen ryms i budget. Framtid: minskade skatteintäkter, ökade kostnader. Landstingets ekonomiska mål är 2% av nettokostnaderna, vilket motsvarar ett överskott om cirka 135 miljoner kronor varje år. 4

5 Resultatutveckling Utfall Budget 5

6 Kostnadsutveckling % 6% 4% 4,7% 3,8% 4,2% 4,2% 2% 1,5% 0% Landstinget Gävleborg Landstingssektorn 6

7 Vad vill vi uppnå med prioriteringsarbetet? En tydlig bild av vad vi ska fokusera på Likvärdig vård Skapa utrymme att utveckla verksamheter Ökad tillgänglighet Optimalt användande av resurser En kraftfull organisation 7

8 Om prioriteringarna Arbetet pågår för fullt Många förslag måste utredas vidare De flesta beslut fattas av landstingsdirektör och divisionschefer Vissa beslut fattas av politiken Sammanlagd uppskattad effekt är upp till 200 miljoner kronor 8

9 Huvudspåren i prioriteringarna Nischning Färre utbudspunkter, bibehållen eller höjd kvalitet Kostnadskontroll Personal Inhyrd personal Läkemedel Köpt vård Avtal och entreprenad Utveckling Investeringar för ökad kvalitet Anpassade öppettider på sjukhus och hälsocentraler Allmänna effektiviseringar 9

10 Division BKPH Barn- och kvinnosjukvård, Psykiatri och Habilitering Divisionschef Kjell Norman 10

11 Division BKPH Barnsjukvården inkl neonatalvården Bedömning Bemanningsenhet Bemanningstal Bidragsgivning Bonussystem Fakturakontroll Forskningsfonder Friskvårdsersättningen Inhyrd personal Verksamhet i Gävle alt Hudiksvall, Annex Hudiksvall alt Gävle? Bedömning av länsspecialist innan transport till annat län? Intern bemanningsenhet? Minskar behovet av inhyrd personal, samt högre kvalitet på medarbetare. Dra ned bemanningstalet där det ligger över 1,3? Översyn av bidrag för glutenintolerans och övriga bidrag? Bonussystem som uppmuntrar av prestationer hos medarbetare? Bättre kontroll av fakturor? Ingen överföring av resultatet på forskningsfonderna till 2009? Ta bort friskvårdsersättningen? Omfördelning/minskning av kostnader för bemanningsföretag? 11

12 Division BKPH Jourlinjer Konsultavtal Kvinnosjukvården Köpt vård Logistiköversyn Läkemedel Materialförsörjning Nattavtalet Schemaläggning Sommarplanering Översyn av jourlinjer inom specialistsjukvården? Nischning kan innebära jourlinjer kan tas bort. Reduktion av konsultinhyrning? Verksamhet i Gävle alt Hudiksvall, Annex Hudiksvall alt Gävle? Linjeansvar, koordinering, uppföljning? Nya avtal. Överprövning av beslut/dubbelkoll. Logistiköversyner/processförbättringar/bättre vårdhygien? Efterlevnad av läkemedelsförskrivningen? Delegering m m vid materialförsörjning? Avveckla nattavtal för all personal i landstinget? Löser nattbemanningen men kostar för mycket. Schemalägga läkare? Flera steg, först inom avtalet, sedan på bredare front. 1-5 semesterperioder, tidig planering? Minskar behovet av inhyrd personal. 12

13 Division BKPH Specialistsjukvården Telefonabonnemang Tvättrutiner Utbildningar Utomlän/Regionsjukvård Vardagsrationalisering Vuxenpsykiatri Väntelistor Övernattningar Anpassade öppettider på mottagning? Se över telefonabonnemangen (LG7)? Följa rutiner för tvätthantering, undvika svinndebitering? Bättre samordning av vidareutbildningar? Bättre samverkan och uppföljning+ konsultläkare? Logistik, rutiner? Översyn av bemanning inom slutenvården? Gemensamma väntelistor för all verksamhet? Inga övernattningar vid interna möten? 13

14 Division Diagnostik Divisionschef Roger O Nilsson 14

15 Division Diagnostik Bemanningsenhet Bidragsgivning Bonussystem Fakturakontroll Forskningsfonder Friskvårdsersättningen Inhyrd personal Jourlinjer Konsultavtal Köpt vård Intern bemanningsenhet? Översyn av bidrag för glutenintolerans, övriga bidrag? Bonussystem? Bättre kontroll av fakturor? Ingen överföring av resultatet på forskningsfonderna till 2009? Ta bort friskvårdsersättningen? Omfördelning/minskning av kostnader för bemanningsföretag? Översyn av jourlinjer inom specialistsjukvården? Reduktion av konsultinhyrning? Linjeansvar, koordinering, uppföljning? 15

16 Division Diagnostik Labverksamheten Logistiköversyn Läkemedel Materialförsörjning Nattavtalet Schemaläggning Sommarplanering Specialistsjukvården Telefonabonnemang Tvättrutiner Labmedicin ansvarar för all labverksamhet i länet? Idag inte kostnadseffektivt eller högkvalitativt då det är utspritt. Logistiköversyner/processförbättringar/bättre vårdhygien? Efterlevnad av läkemedelsförskrivningen? Delegering m m vid materialförsörjning? Avveckla nattavtal för all personal i landstinget? Schemalägga läkare? 1-5 semesterperioder, tidig planering? Öppettider mottagning? Se över telefonabonnemangen (LG7)? Följa rutiner för tvätthantering, undvika svinndebitering? 16

17 Division Diagnostik Utbildningar Utomlän/Regionsjukvård Vardagsrationalisering Övernattningar Bättre samordning av vidareutbildningar? Bättre samverkan och uppföljning + konsultläkare? Logistik, rutiner m m? Inga övernattningar vid interna möten? 17

18 Division Operation Divisionschef Gunnar Jansson 18

19 Division Operation Ambulansen Ambulanssjukvården Ambulanssjukvården Ambulanstransporter Bedömning Bemanningsenhet Bemanningstal Bidragsgivning Bonussystem Fakturakontroll Minska övertiden genom att anställa personal? Lyckad rekryteringssatsning under hösten med 30-talet kandidater Jumbolans? Entreprenadalternativ undersöks Minskning av flyg- och helikoptertransporter? Påverkar ej akut omhändertagande i Hälsingland. Bedömning av länsspecialist innan transport till annat län? Intern bemanningsenhet? Dra ned bemanningstalet där det ligger över 1,3? Översyn av bidrag för ortopediska hjälpmedel? Bonussystem? Bättre kontroll av fakturor? 19

20 Division Operation Forskningsfonder Friskvårdsersättningen Inhyrd personal Jourlinjer Konsultavtal Köpt vård Logistiköversyn Logopedverksamhet Läkemedel Materialförsörjning Ingen överföring av resultatet på forskningsfonderna till 2009? Ta bort friskvårdsersättningen? Omfördelning/minskning av kostnader för bemanningsföretag? Översyn av jourlinjer inom specialistsjukvården? Reduktion av konsultinhyrning? Linjeansvar, koordinering, uppföljning? Logistiköversyner/processförbättringar/bättre vårdhygien? Översyn av Tal- & Sväljverksamheten? Efterlevnad av läkemedelsförskrivningen? Delegering m m vid materialförsörjning? 20

21 Division Operation Nattavtalet Operationsverksamhet Operationsverksamhet Patienthotell Schemaläggning Sommarplanering Subspecialiteter Telefonabonnemang Tvättrutiner Utbildningar Avveckla nattavtal för all personal i landstinget? Öppettider mottagning och operation? Bilda en operationsplaneringsenhet? Bättre flöden Etablering av patienthotell på entreprenad? Schemalägga läkare? 1-5 semesterperioder, tidig planering? Se över subspec inom medicin (inf, lung, hemat, njur) och op? Se över telefonabonnemangen (LG7)? Följa rutiner för tvätthantering, undvika svinndebitering? Bättre samordning av vidareutbildningar? 21

22 Division Operation Utomlän/Regionsjukvård Vardagsrationalisering Verksamhet i Sandviken Väntelistor Ögonsjukvården Öronsjukvården Öronsjukvården Övernattningar Bättre samverkan och uppföljning + konsultläkare? Logistik, rutiner m m? Samordna dagkirurgi, cardiologlab, AK mott etc i Gävle? Gemensamma väntelistor för all verksamhet? Verksamhet i Gävle alt Hudiksvall, Annex Hudiksvall alt Gävle? Verksamhet i Gävle alt Hudiksvall, Annex Hudiksvall alt Gävle? Hörapparater? Inga övernattningar vid interna möten? 22

23 Division Medicin Divisionschef Christina Wassberg 23

24 Division Medicin Bedömning Bemanningsenhet Bemanningstal Bidragsgivning Bonussystem Demensvård Fakturakontroll Forskningsfonder Friskvårdsersättningen Inhyrd personal Bedömning av länsspecialist innan transport till annat län? Intern bemanningsenhet? Dra ned bemanningstalet där det ligger över 1,3 Översyn av bidrag för glutenintolerans, övriga bidrag? Bonussystem? Likvärdig vård i länet? Bättre kontroll av fakturor? Ingen överföring av resultatet på forskningsfonderna till 2009? Ta bort friskvårdsersättningen? Omfördelning/minskning av kostnader för bemanningsföretag? 24

25 Division Medicin Jourlinjer Konsultavtal Köpt vård Logistiköversyn Läkemedel Materialförsörjning Nattavtalet Schemaläggning Sommarplanering Specialistmottagningar Översyn av jourlinjer inom specialistsjukvården? Reduktion av konsultinhyrning? Linjeansvar, koordinering, uppföljning? Logistiköversyner/processförbättringar/bättre vårdhygien? Efterlevnad av läkemedelsförskrivningen? Delegering m m vid materialförsörjning? Avveckla nattavtal för all personal i landstinget? Schemalägga läkare? 1-5 semesterperioder, tidig planering? Mottagningar i Sandviken, Söderhamn, Ljusdal, Bollnäs? 25

26 Division Medicin Specialistsjukvården Subspecialiteter Telefonabonnemang Tvättrutiner Utbildningar Utomlän/Regionsjukvård Vardagsrationalisering Verksamhet i Sandviken Väntelistor Övernattningar Öppettider mottagning? Se över subspecialiteter inom medicin (inf, lung, hematologi, njur) och op? Se över telefonabonnemangen (LG7)? Följa rutiner för tvätthantering, undvika svinndebitering? Bättre samordning av vidareutbildningar? Bättre samverkan och uppföljning+ konsultläkare? Logistik, rutiner m m? Samordna dagkirurgi, cardiologlab, AK-prov etc i Gävle? Gemensamma väntelistor för all verksamhet? Inga övernattningar, vid interna möten 26

27 Division Primärvård Divisionschef Berit Fredricsson 27

28 Division Primärvård Bemanningsenhet BHV-samordnare Bidragsgivning Bonussystem Fakturakontroll Familjeläkarjourer Kvällsmottagningar Filialmott Intern bemanningsenhet? BHV-samordnare, en person i länet i stället för två? Översyn av bidrag för glutenintolerans, övriga bidrag? Bonussystem? Bättre kontroll av fakturor? Ta bort eller minska öppethållande hos vissa familjeläkarjourer? Etablera kvällsmottagningar på vissa hälsocentraler? Stäng filialmott/alternativt se över lokalerna, gemensam reception/lab & samverkan specialistsjuksköterska? Folkhälsosekreterare Folkhälsosektionen Översyn/förändring av Folkhälsosektionen? 28

29 Division Primärvård Forskningsfonder Friskvårdsersättningen Hemsjukvården Hälsocentraler Inhyrd personal Konsultavtal Konvalescentvård Logistiköversyn Ingen överföring av resultatet på forskningsfonderna till 2009? Ta bort friskvårdsersättningen? Hemsjukvården till kommunerna? Hopslagning av hälsocentraler? Omfördelning/minskning av kostnader för bemanningsföretag? Reduktion av konsultinhyrning? Se över konvalescentvården klimatvården kvar? Logistiköversyner/processförbättringar/bättre vårdhygien 29

30 Division Primärvård Läkemedel Materialförsörjning Nattavtalet Nattpatrull Patientavgifter Preventivmedel Rehab Schemaläggning Sjukvårdsrådgivningen Sjukvårdsrådgivningen Efterlevnad av läkemedelsförskrivningen? Delegering m m vid materialförsörjning? Avveckla nattavtal för all personal i landstinget? Nattpatrull (externa avtal)? Hjälpmedel, ambulans, sjukresor? Översyn av preventivmedelsavgiften? Ändrade öppettider? Schemalägga läkare? Samarbete i regionen? Outsourcing och samordning med SOS-Alarm? 30

31 Division Primärvård Sommarplanering Tvättrutiner Telefonabonnemang Utbildningar Vardagsrationalisering Övernattningar 1-5 semesterperioder, tidig planering? Följa rutiner för tvätthantering, undvika svinndebitering? Se över telefonabonnemangen (LG7)? Bättre samordning av vidareutbildningar? Logistik, rutiner m m? Inga övernattningar vid interna möten? 31

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 31 oktober 2002 152 176 Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärende 4 RS 2015-05-27 4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 27 mars 2002 39 61 Ronny Liljeholm (s), ersättare Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m) Rune Grankvist

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm

Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm www.pwc.se Revisionsrapport David Boman Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm december 2013 Revisorerna landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Moderaternas vision för NU-sjukvården

Moderaternas vision för NU-sjukvården Moderaternas vision för NU-sjukvården juni 2010 En vision för framtiden 3 Framtidens utmaningar 3 Moderaterna och NU-sjukvården 5 1. En starkt utbyggd ambulanssjukvård. 6 2. Utvecklade och bättre akutmottagningar

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 11 december 2003 98 109 Gunder Berg, sekreterare Justerat den 16 december 2003 Britt Westerlund, ordförande Justerat den 16 december 2003 Justerat den

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

Dags att investera för framtiden

Dags att investera för framtiden Stockholms läns landsting Socialdemokraternas förslag till budget 2016 och planering för 2017 och 2018 Dags att investera för framtiden Tillsammans bygger vi en stark, trygg och jämlik Stockholmsregion

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Finansplan 2013-2015

Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Förord Vår finansplan lägger grunden för att alla solidariskt ska vara med och finansiera hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken. Där ingen ska kännas mer värd

Läs mer

Landstingspolitiskt handlingsprogram Moderaterna Västmanland

Landstingspolitiskt handlingsprogram Moderaterna Västmanland Landstingspolitiskt handlingsprogram Moderaterna Västmanland Moderaterna i Landstinget Västmanland har en politik som omfattar hela länet och landstingets alla uppgifter. Vi är redo att styra landstinget

Läs mer

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Svar från Moderaterna Svar från Kristdemokraterna Svar från Centerpartiet Svar från Folkpartiet

Läs mer

Fo rstudie avseende ny gemensam byggnad fo r Ska nes universitetssjukhus

Fo rstudie avseende ny gemensam byggnad fo r Ska nes universitetssjukhus Fo rstudie avseende ny gemensam byggnad fo r Ska nes universitetssjukhus 9 april 2015 2 (28) Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Sammanfattning av tidigare utredningar om långsiktig lokalplanering

Läs mer

Landstingskatalogen 2011 Telefonnummer, adresser och tider om du behöver vård

Landstingskatalogen 2011 Telefonnummer, adresser och tider om du behöver vård Landstingskatalogen 2011 Telefonnummer, adresser och tider om du behöver vård Råd om vård på webben Innehåller blankett om val av hälsocentral Resa inget hinder för snabb operation www.lg.se 1 2 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Dialogmöte - Framtidens hälso- och sjukvård. sjukvård i Blekinge. Dialogmöte landstingssalen Wämö center

Dialogmöte - Framtidens hälso- och sjukvård. sjukvård i Blekinge. Dialogmöte landstingssalen Wämö center 1 Framtidens hälso- och sjukvård i Blekinge Dialogmöte landstingssalen Wämö center Karlskrona 2013-10-2310 23 2 Program 08.00-08.35 Välkommen! Landstingsråd Kalle Sandström 08.35-8.45 Förutsättningar för

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-05 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid onsdag 11 mars 2015 09:00 Plats Kallade Konserthuset Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve Svensson (V),

Läs mer

Bättre tillgänglighet, kapade köer och mer vård för pengarna. Privata vårdgivare gör skillnad i sjukvården

Bättre tillgänglighet, kapade köer och mer vård för pengarna. Privata vårdgivare gör skillnad i sjukvården Bättre tillgänglighet, kapade köer och mer vård för pengarna Privata vårdgivare gör skillnad i sjukvården Juni 2014 2 Innehållsförteckning Förord 5 Sammanfattning 7 Privata vårdgivare gör skillnad i svensk

Läs mer

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Revisionsrapport Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Januari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Trygghet, rättvisa och utveckling

Trygghet, rättvisa och utveckling Socialdemokraterna Trygghet, rättvisa och utveckling - högre ambitioner för landstinget Landstinget i Uppsala län, s-gruppen Box 602 751 25 Uppsala Besök: Slottsgränd T: 018-611 60 13 www.socialdemokraterna.se/uppsalalan

Läs mer

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Slutrapport Åsa Bergman Bruhn och Lena Olai, mars 2015. Reviderad maj 2015. Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Uppdraget... 3 Organisation... 3 Resurser...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Delårsresultat. Prognos Utfall 2003 Utfall 2002 Totalt T3 T2 T1 Totalt T3 T2 T1

Delårsresultat. Prognos Utfall 2003 Utfall 2002 Totalt T3 T2 T1 Totalt T3 T2 T1 Delårsrapport per augusti Resultaträkning (mkr) Utfall Utfall Årsprognos Utfall 0308 0208 Verksamhetens intäkter 770 787 1 166 1 196 Verksamhetens kostnader -3 544-3 337-5 420-5 116 Avskrivningar -140-149

Läs mer

Landstinget Gävleborg

Landstinget Gävleborg www.pwc.se Revisionsrapport Pär Månsson Helena Carlson Redovisning av intäkter från utomlänsfakturering Landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund och uppdrag... 2 2.1.

Läs mer