KLYVTEGLETS SÖDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KLYVTEGLETS SÖDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING"

Transkript

1 KLYVTEGLETS SÖDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HUSPÄRM Plats för foto Klyvteglets Södra sida 1 /

2 1:1 SAMFÄLLIGHETEN 1:4 TELEFONNUMMER 1 1:2 STYRELSEN 1:5 GRANNSAMVERKAN 1:3 ARBETSGRUPPER 2:1 FELANMÄLAN 2 2:2 AKTIVITETER 2:3 UTLÅNING 3:1 SOPHANTERING 3:4 UTOMHUSBELYSNING 3 3:2 KOMPOSTERING 3:5 VATTEN 3:3 TRÄDGÅRD 3:6 VÄRME 4:1 TVÄTTSTUGAN 4:4 SNÖRÖJNING 4 4:2 VENTILATION 4:5 HUSDJUR 4:3 COM HEM 4:6 HEMSIDA 5:1 PARKERINGSPLATSER 5 5:2 MOTORVÄRMARE 5:3 FORDONSREGLER 6 6:1 NÄR DU FLYTTAR 7 Klyvteglets Södra sida 2 /

3 KLYVTEGLETS SÖDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Varsågod! Här får Du en pärm, en Huspärm, som skall finnas i varje hus. Denna pärm innehåller information om vår. HUSPÄRM REGLER EKONOMI TILL SIST Pärmen tillhör huset och skall vid ägarbyte överlämnas till den nya innehavaren. Denna pärm kommer att uppdateras vid behov. Uppdaterat blad sätts in under aktuell flik och det gamla slängs. Är Du osäker på om bladen i pärmen är aktuella, så tag kontakt med den ansvarige. Se 1:4 Huspärm. Det som låter så tråkigt, eller hur? Men det är trots allt nödvändigt att sådana finns, så vi alla vet vad vi har att rätta oss efter. Skapar vi en god grannsämja och respekterar varandra, kommer det förhoppningsvis att bli en bra samfällighet att bo i. Samfälligheten sköts med den avgift som vi betalar varje kvartal. Om vi alla tillsammans är måna om att sköta och vara rädda om allt det som ingår i vår förening, så kan vi hålla nere våra kostnader. Studera innehållet och fundera på om det är något som vi har glömt att ta med. Har Du frågor eller undrar om någonting i föreningen, så är Du naturligtvis välkommen att ta kontakt med oss i styrelsen. Se 1:2 Ledamöter, Ersättare. Med vänlig hälsning Klyvteglets Södra sida 3 /

4 Styrelsen SAMFÄLLIGHETEN 1:1 Klyvteglets Södra är en ekonomisk förening som skall följa lagen om förvaltning av samfälligheter. SAMFÄLLIGHETEN förvaltar gemensamma anläggningar innehållande grönytor, kommunikationsytor, parkeringsplatser, va-ledningar, värme- och varmvattensystem, ytterbelysning, centralantennanläggning, tvättstuga, abonnentcentral m.m. berörande Klyvteglets Södra enligt anläggningsbeslut (dnr OK ). MEDLEM i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet enligt ovanstående stycke (samfälligheten). Några av fastigheterna (för tillfället 19st) ägs av Opalen Småhus AB som är medlem i samfälligheten. FÖRENINGSSTÄMMA se 2:2 Aktiviteter. STYRELSEN se 1:2 Styrelsen. AVGIFTER tas ut för att täcka kostnader för värme, vatten, renhållning och dylikt. Avgiften betalas kvartalsvis i förskott. Efter respittid på 10 dagar kan fördröjningsavgift utdebiteras. BILKÖRNING se 5:3 Fordonsregler. HUSDJUR får inte rastas på samfällighetens allmänna område eller i omedelbar anslutning till denna. För övrigt gäller ordningsstadgan för Göteborgs kommun. ANSVAR har föreningen för följande: P-PLATSER UTOMHUSBELYSNING DAGVATTENLEDNING se 5:1 - Parkeringsplatser. se 3:4 - Utomhusbelysning. se 3:5 - Vatten. Klyvteglets Södra sida 4 /

5 RÖRLEDNINGAR se 3:5 - Vatten. TVÄTTSTUGA se 4:1 - Tvättstugan. ANTENNANLÄGGNING se 4:3 - Kabel-tv. UNDERCENTRAL vid Växelmyntsgatan 47. GÅNGAR, GRÖNYTOR. FÖRSÄKRING finns för föreningens gemensamma anläggningar. ANSLAGSTAVLA för diverse information rörande samfälligheten finns i tvättstugan. ANTAL HUS är 76 stycken varav 8 stycken 5:or. P-PLATSER se 5:1 Parkeringsplatser. FELANMÄLAN se 2:1 - Felanmälan. Om vi alla tillsammans är rädda om samfällighetens saker innebär detta att kostnaderna kan hållas nere. Samfällighetsavgiften beror på hur vi handskas med kostnaderna. Klyvteglets Södra sida 5 /

6 STYRELSEN 1:2 Styrelsen är tillsatt av föreningsstämman för att sköta området och samfällighetens gemensamma anläggningar enligt föreningsstämmans beslut samt de stadgar som gäller för en. Styrelsen skall bestå av: 5 st. ledamöter, 3 från fastighetsägarna, 1 från hyresgästerna och 1 från Opalen Småhus Väst AB 3 st. ersättare, 1 från respektive grupp. Mandattiden för ledamot är 2 år och för ersättare 1 år. Föreningsstämman väljer ordförande, ledamöter samt ersättare. I övrigt konstituerar sig styrelsen sig själv. Nedanstående personer är valda på föreningsstämman LEDAMÖTER Ordförande Reidar Staaf 45 D Kassör Sven Bjerén 31 A Sekreterare Elisabeth Karlsson 47 C Ledamot Marita Kristiansson 27 D hyresgäst Ledamot Roger Westerberg Opalen ERSÄTTARE Ersättare Peter Liss 47 B Ersättare vakant hyresgäst Ersättare Bibbi Hanäs Opalen REVISORER Viviann Bengtsson 43 E Per-Acke Jacobsson ARM-revisor REVISORSERSÄTTARE Synnöve Monsén 53 B VALBEREDNINGEN Maria Staaf 45 D Liselotte Fransson 45 A Klyvteglets Södra sida 6 /

7 ARBETSGRUPPER 1:3 För att hålla nere utgifterna inom samfälligheten har det bildats ett antal arbetsgrupper. Är Du intresserad av delta i någon eller några arbetsgrupper, kontakta gärna arbetsgruppernas kontaktperson, se 1:4 Arbetsgrupper, eller styrelsen. Arbetsinsatsen är ideell och ersättning utgår inte. De personer som ingår i arbetsgrupp är skyldiga att fullfölja sina åtaganden, eller meddela arbetsgruppernas kontaktperson om intresse inte längre finns. Här nedan är en lista på vad arbetsgrupperna uträttar inom samfälligheten. TVÄTTSTUGAN Kontrollerar om något är trasigt eller defekt och om möjligt åtgärdar problemet. Rensar brunnarna bakom tvättmaskinerna. GRÄSKLIPPNING Klipper småytorna inom området med motorgräsklippare. Klipper övriga ytor inom området med åkgräsklippare. SNÖRÖJNING Sköts av entreprenör (p-platser och gångvägar men inte baksidan mot Ruddalen). SLYRÖJNING Rensar buskar och sly samt eventuell trädfällning inom området på städdagarna. LEKPLATSEN Ansvarar för skötsel och eventuella nya attraktioner. ESTETISKA RÅDET Ansvarar för omvårdnad inom samfällighetens skötselområde. Klyvteglets Södra sida 7 /

8 TELEFONNUMMER 1:4 Här är en telefonlista på kontaktpersoner inom/utom samfälligheten som besvarar eventuella frågor eller synpunkter. Listan är upplagd i alfabetisk ordning. SAMFÄLLIGHETEN ARBETSGRUPP, TVÄTTSTUGAN Reidar Staaf 45 D ARBETSGRUPPER, ÖVRIGA Sven Bjerén 31 A COM HEM Sven Bjerén 31 A ESTETISKA RÅDET Linda Neeman 27 B HUSPÄRM Elisabeth Karlsson 47 C HYRESGÄSTFRÅGOR Bibbi Hanäs Opalen HEMSIDA Salomon Helperin 29 A LEKPLATSEN Berit Bergklint 45 E MOTORVÄRMARE Sven Bjerén 31 A PARKERINGSPLATSER Sven Bjerén 31 A UTLÅNING Sven Bjerén 31 A UTOMHUSBELYSNING Reidar Staaf 45 D VATTENAVSTÄNGNING Dan Janflod 49 C ÖVRIGT SNÖRÖJNING och SANDNING Reidar Staaf 45 D Sven Bjerén 31 A Klyvteglets Södra sida 8 /

9 GRANNSAMVERKAN 1:5 VARFÖR HUR För att höja medvetenheten och fördjupa samverkan mellan grannarna. Dessutom att med enkla medel hjälpas åt att förhindra brott. Genom att exempelvis dokumentera Ert hem. - Öppna skåp, dra ut lådor - fotografera eller videofilma. - Skriv en inventarielista, notera tillverknings- / serienummer och sakernas värde. Hos polisen och vissa försäkringsbolag kan Du kostnadsfritt låna en märkbox under begränsad tid. Polisen har svårt att söka samt placera gods som ej är märkt. Polisen får i vissa fall svårt att binda tjuven vid brottet. Vara allmänt vaksam, notera bilnummer eller signalement. Störa eventuell verksamhet genom att öppna ett fönster, gå ut till bilen eller fråga personen hur mycket klockan är. Informera grannar om Ni reser bort mer än en vecka. Be dessa hålla uppsikt. VEM Det heter att tillfället gör tjuven, ofta stämmer detta in. Det finns tre typer av gärningsmän som förekommer mer frekvent. - Missbrukaren för snabba pengar - Medellöse för snabba pengar, ej missbruk - Yrkestjuven för beställningsjobb VAD Gärningsmannen väljer saker som är lätta att avyttra. Det kan vara stereo, datautrustning, CD-skivor, valuta och checkar. Även viss fritidsutrustning. Klyvteglets Södra sida 9 /

10 FELANMÄLAN 2:1 Vid fel på samfällighetens gemensamma anläggningar, antingen det är brådskande eller inte, så försök själv att minimera problemet, om möjligt. Om inte detta går kan Du kontakta någon i rutan nedan för hjälp. HUSÄGARE Måste avgränsa om felet ligger inom eget ansvarsområde eller samfällighetens. Vid osäkerhet kontakta någon i rutan nedan för hjälp. HYRESGÄSTER Ringer Opalen fastighetsförvaltning om det inte berör samfällighetens gemensamma anläggningar. Vid osäkerhet kontakta någon i rutan nedan för hjälp. KONTAKTA NÅGON AV DESSA VID FEL Styrelsen Opalen. se 1:2 Ledamöter, Ersättare se 1:4 Hyresgästfrågor Klyvteglets Södra sida 10 /

11 AKTIVITETER 2:2 Inom en har vi några gemensamma aktiviteter. FÖRENINGSSTÄMMAN Hålls årligen i slutet av mars månad. HUSKÖPARE har en röst per hus. HYRESGÄSTER har ej rösträtt, men yttranderätt. HÖSTMÖTE Där tar vi upp synpunkter och förslag som skall bearbetas av styrelsen till nästa föreningsstämma. Om styrelsen önskar beslut i någon fråga kan höstmötet bli utlyst som extra föreningsstämma. Hålls under oktober eller november månad. STÄDDAGAR Har vi gemensamt 2 gånger per år, vår och höst. Städningen utförs på våra gemensamma ytor, inte i den egna trädgården. Det kan utföras vid ett annat tillfälle. Alla måste hjälpa till för att hålla kostnaderna nere. Om du/ni inte kan närvara debiteras 200:- per hushåll. CONTAINER En container placeras ut vid förrådet, vid 31E, under veckoslutet i samband med städdagarna. Klyvteglets Södra sida 11 /

12 UTLÅNING 2:3 Viss utrustning som är inköpt för att användas inom samfälligheten, kan även lånas eller hyras ut beroende på vad det är. UTLÅNING Diverse trädgårdsredskap kan utlånas vid behov, kostnadsfritt. Går något redskap sönder under utlåningstiden så blir låntagaren ersättningsskyldig. Se 1:4 Utlåning. UTHYRNING För närvarande finns det inga saker som föreningen tillhandahåller för uthyrning. Klyvteglets Södra sida 12 /

13 SOPHANTERING 3:1 Inom området finns det två stycken moluckstationer, vid Vxg. 31 och 51. Samfälligheten har tecknat avtal med Kretsloppskontoret att vi skall sortera avfallet i två olika behållare, molucker. En stor för hushållsavfall och en mindre för komposterbart avfall. Samfälligheten tillhandahåller speciella påsar för det komposterbara avfallet. De finns att hämta på städdagarna. Tar de slut under mellantiden kontakta styrelsen. Syftet med sortering är att dels uppnå de mål som samhället satt upp, men också att hålla våra kostnader nere för avfallshanteringen. Observera att vi drabbas av dryga extrakostnader om det ligger fel avfall i molucken för komposterbart avfall! AVFALLET SORTERAS ENLIGT 1. KOMPOSTERBART AVFALL Förenklat kan man säga att det som kommer från naturen är komposterbart, men det finns naturligtvis undantag. Se 3:2 Komposterbart. HUSHÅLLSAVFALL Allt det som inte är komposterbart Se även punkt 3, Återvinningsplats Se 3:2 Ej komposterbart. Dock ej batterier, kemikalier mm, detta skall till en miljöstation eller återvinningscentral. ÅTERVINNINGSPLATS Det finns tre stycken återvinningsplatser i närheten av vårt område. Där läggs tidningar, papper, plast, glas och plåt. Allt enligt de anvisningar som finns där. Dock inte batterier, kemikalier mm, detta skall till en miljöstation eller återvinningscentral. Alla hus i området som inte har kort till Renovas återvinningscentraler får åka dit och kvittera ut ett kort. Medtag legitimation Där kan du lämna det som inte passar in på punkterna 1 till 3. Att sortera sina sopor är en liten insats men ett stort bevis på solidaritet. MOLUCKER Tömning ingår i samfällighetsavgiften/hyran. Biologiskt avfall töms varje vecka och övrigt var fjortonde dag. Klyvteglets Södra sida 13 /

14 KOMPOSTERING 3:2 Inom området finns det två stycken moluckstationer, vid Vxg. 31 och 51. Avfallet som är komposterbart skall läggas i den lilla molucken, i en komposterbar påse. Är Du osäker på vad som är komposterbart eller inte, se lathunden här nedan KOMPOSTERBART ICKE KOMPOSTERBART Alla slags matrester Cigarettfimpar Frukt och grönsaksrester Blöjor Äggskal Bindor Bröd Kattsand Kaffesump och tesump Textil Kaffefilter Innehållet i dammsugarpåsar Blött hushållspapper Snittblommor Krukväxter och blomjord Se till att inte föremål av plast eller något miljöfarligt avfall hamnar bland det komposterbara avfallet. Om det vid tömning visar sig att det finns en platspåse bland det komposterbara avfallet blir konsekvensen att tömning inte sker. Vi tvingas då beställa extra tömning som icke komposterbart med onödiga kostnader som följd! Klyvteglets Södra sida 14 /

15 TRÄDGÅRD 3:3 Detta ingår i husets trädgård. Skötseln ansvarar husinnehavaren för. INNANFÖR STAKETET Grannens yttervägg tillhör grannen och är dennes ansvar. Detta innebär att man inte kan göra någonting på denna vägg utan grannens tillåtelse! T.ex. extraförråd får inte förankras eller ligga an mot grannens vägg UTANFÖR STAKETET Rabatten utanför det egna staketet, fram till grannens yttervägg. Detta gäller bägge sidor om entrén. Ytan utanför entrén och grinden, fram till rabatternas kantsten ingår i huset. Skötsel och ansvar ligger på husinnehavaren Detta gäller även snöröjningen. AVFALL Tyvärr så har samfälligheten ingen anläggning för trädgårdsavfall, utan var och en får själva ombesörja att avfallet kommer iväg. Sedan lång tid finns två inofficiella komposter, en nere vid tennisbanan nedanför lekplatsen och en vid sidan av tennishallen. Dessa är dock inget som samfälligheten ansvarar för. Två gånger per år, i samband med städdagarna, finns en container utställd inom området, vid redskapsboden mittemot 31E. Klyvteglets Södra sida 15 /

16 UTOMHUSBELYSNING 3:4 Samfälligheten sköter följande utomhusbelysning. ENTRÉBELYSNING Belysningen utanför entrédörrarna ingår i samfällighetsavgiften. Lampbyten utföres av samfälligheten. Se 1:4 Utomhusbelysning. Vissa hus har monterad egen utomhusbelysning, denna ingår ej i samfälligheten. BELYSNING VID PARKERING Belysningen vid parkeringen ingår i samfällighetsavgiften. Lampbyten utföres av samfälligheten. Se 1:4 Utomhusbelysning. UTOMHUSBELYSNING I EGEN TRÄDGÅRD Skötsel och driftkostnader ombesörjes av husinnehavaren. Klyvteglets Södra sida 16 /

17 VATTEN 3:5 Vattenförbrukningen, både varm- och kallvatten, betalas via samfällighetsavgiften FÖRBRUKNING RÖRLEDNINGAR Samfälligheten ansvarar för Om vi alla tillsammans tänker på att använda vattnet med förnuft, så kan vi även påverka vår förbrukningskostnad DAGVATTENLEDNING Utanför fastighet i mark upp till anslutning av stuprör. VÄRME, KALL- och VARMVATTENLEDNING I kulvert under hus fram till rörgravens utsida till respektive fastighet. Husinnehavaren ansvarar för övriga rörledningar inom egen fastighet ANSLUTNINGAR Det är inte tillåtet att koppla disk-/tvättmaskin på vattenutkastaren, kranen, och använda både kallt och varmt vatten samtidigt. Kallvattnet trycker tillbaka varmvattnet i rörledningarna. I så fall kan problem med varmvattnet uppstå för hela huslängan. AVSTÄNGNING Kall- och varmvatten samt värmen kan stängas av separat. Varje huslänga kan stängas av var för sig i följande hus , 27-29, 31-33, 35-37, 39-41, 43-45, samt inklusive tvättstugan. För att få stänga av vattnet eller värmen måste den meddela detta skriftligen till alla berörda hus. AKUT Vid akut felavhjälpning så kanske vi inte hinner eller kan meddela alla om avstängning av vattnet. Klyvteglets Södra sida 17 /

18 VÄRME 3:6 I värmen ingår både varmvatten och uppvärmning av husen. Kostnaden betalas via samfällighetsavgiften. Värmen kommer via fjärrvärmenätet. FÖRBRUKNING Om vi alla tillsammans tänker på att använda varmvatten samt värme med förnuft, så kan vi även påverka vår förbrukningskostnad Värmekostnaden är för närvarande cirka 60 procent av samfällighetens totala utgifter AVSTÄNGNING 1. VÄRME Värmen regleras via en termostat inom området Vid cirka +20 grader C avtar värmen i elementen Se 3:5 Avstängning. 2. VARMVATTEN Se 3:5 Avstängning. JUSTERING AKUT Innan Ni börjar justera värmen på elementen, tänk på att 1. Justering med vredet från 0 5 är OK 2. Skall Ni justera mera skall Ni tänka på att då kan även hela huslängans totala inställning förändras Tänk på att motionera termostaterna på elementen så att inte justeringen kärvar. Vid akut felavhjälpning så kanske vi inte hinner eller kan meddela alla om avstängning av värmen Ibland kan vissa hus uppleva att varmvattnet tar lång tid innan det blir varmt. Detta beror på en miss i konstruktionen, det finns bara varmvattencirkulation (VVC) installerad för den gemensamma matningen i huslängan, ej för varje hus. Klyvteglets Södra sida 18 /

19 TVÄTTSTUGAN 4:1 Tvättstugan kan användas alla veckodagar och har 3 tvättpass per dag. TVÄTTID Bokad tvättiden kan utnyttjas när som helst under tvättpasset. Om bokad tid EJ utnyttjas, var vänlig tag bort låset så att någon annan kan utnyttja tvättpasset. ANVÄNDNING Använd maskinerna som om de vore dina egna. Följ bruksanvisningarna för maskinerna för att undvika problem. FELANMÄLAN Är någonting ur funktion i tvättstugan skall detta anmälas i första hand till den månadsansvarige, se lista på anslagstavlan. Sätt inta bara en lapp med trasig, maskinerna lagar sig inte själva. STÄDNING Det är var och ens skyldighet att tillse att tvättstugan lämnas i sådant skick att den som kommer efter inte måste börja med att städa. Klyvteglets Södra sida 19 /

20 VENTILATION 4:2 I husen finns det tre olika typer av ventilation, enligt nedan. Vissa av dessa saker finns inte i husen Nedanstående är installerat från början. Saknas något av detta kan det bero på utbyte eller ombyggnad. SKÖTSELINSTRUKTION FÖR VENTILATIONSSYSTEM Gäller husen Se bifogad beskrivning av NCC 3 blad Se bifogad planskiss 1 blad SPISFLÄKT - BOSCH FSF 817 Se bifogad bruksanvisning bilaga 2 2 blad Ägs och underhålls av husinnehavaren, se anm FRÅNLUFTSYSTEM MED TAKFLÄKT - CVD-400 Se bifogad bruksanvisning bilaga 3 1 blad Ägs och underhålls av husinnehavaren, se anm BADRUMSFLÄKT PAX 100K Se bifogad bruksanvisning bilaga 4 1 blad Ägs och underhålls av husinnehavaren, se anm. 1. Alla anvisningar finns sist under detta uppslag. Anm. 1. Hyresgäster vänder sig till hyresvärden, se 1:4 Hyresgästfrågor Klyvteglets Södra sida 20 /

21 COM HEM (TV/telefoni/bredband) 4:3 Samfälligheten är anslutet till ComHems kabel-tv-nät, basutbudet. Avgiften ingår i samfällighetsavgiften. ComHem ansvarar för tv-bild och radio fram till vårt teknikhus. Därifrån äger samfälligheten anläggningen fram till och med antennuttaget i respektive hus. TV-KANALER Eftersom utbudet för TV-kanalerna förändras hela tiden, kan vi inte presentera en aktuell lista på TV-kanaler. RADIOKANALER Gå in på ComHems egen informationskanal, där finns aktuellt utbud. Eftersom utbudet för radiokanaler förändras hela tiden, kan vi inte presentera en aktuell lista på radiokanaler. Gå in på ComHems egen informationskanal, där finns aktuellt utbud. PROBLEM Om Du lossar antennuttaget, kan det påverka hela huslängan. Vid problem, kontrollera först detta: 1. Har de andra i huslängan dålig bild? 2. Har Du en riktig antennkabel? Behöver Du hjälp var vänlig kontakta ansvarig. Se 1:4 ComHem. Under 2006 har föreningen uppgraderat antennanläggningen. TELEFONI Det innebär att alla husen, vilket är valfritt, kan beställa telefoni från ComHem. Intresserade får själva kontakta ComHem. Det är inget som föreningen ansvarar för. BREDBAND Det innebär att alla husen, vilket är valfritt, kan beställa bredband till sin dator från ComHem. Intresserade får själva kontakta ComHem. Det är inget som föreningen ansvarar för. Klyvteglets Södra sida 21 /

22 SNÖRÖJNING 4:4 Snöröjning inom samfälligheten sköts av: Samfälligheten Husinnehavaren Anlitad entreprenör Vinterhållningsperioden sträcker sig från 1 december till 31 mars. Sandupptagning sker när vinterperioden är över. SAMFÄLLIGHETEN Ansvarar för gången bakom husen, men då den inte går att röja maskinellt vill inte entreprenören påta sig detta, utan vi har beslutat att den inte snöröjs. Vid problem, kontakta se 1:4 Snöröjning och sandning. HUSINNEHAVAREN Ansvarar för området fram till kantstenen på båda sidor trappan. Gäller även sandupptagning. ENTREPRENAD Ansvarar för alla gångar samt parkeringen, dock ej parkeringsrutorna. Gäller även sandupptagning. FLIS Två stycken behållare med flis finns inom området. Gången mellan tvättstugan och 51 D. Vid redskapsboden, mitt emot 31E. Behållarna är låsta under icke vinterperiod. Klyvteglets Södra sida 22 /

23 HUSDJUR 4:5 Tänk på att det finns lagar och förordningar hur husdjur, speciellt hund och katt, skall hållas inom tättbebyggt område Det är förbjudet att låta hundar och katter vistas lösa inom området. Hund och katt skall hållas under kontroll. Vilket innebär att dessa prompt skall komma på inkallning. Annars gäller koppeltvång. Tänk på hund måste hållas kopplad under vissa tider av året. Om dessa gör sina behov inom samfällighetens område, måste detta genast tagas om hand. Djurägaren ansvarar för att djuren ej beträder privat egendom, annans trädgård. Djurägaren kan bli ekonomiskt ansvarig för uppkomna skador. För övrigt så gäller Lag om tillsyn över hund och katt (1943:459). Klyvteglets Södra sida 23 /

24 HEMSIDA 4:6 Samfällighetsföreningen har startat en hemsida. Den är fortfarande under uppbyggnad och informationen där kommer att utökas. Här finns det information om samfälligheten och en kortfattad sammanställning från styrelsemöten och föreningsmöten. Dessutom finns det information om kommande möten och aktiviteter. HUR HITTAR JAG DEN? för att se protokoll och vissa andra handlingar användarnamn: klyv lösenord: tegel55 Klyvteglets Södra sida 24 /

25 PARKERING 5:1 Det finns 81 stycken parkeringsplatser inom samfälligheten. En parkeringsplats ingår i samfällighetsavgiften. ANVÄNDNING Parkeringsplatsen är endast avsedd för parkering av fordon. Det är ur miljöhänseende inte tillåtet att tvätta bilen eller utnyttja platsen som verkstad. Det är tillåtet att byta däck. Motorvärmaruttagen får endast användas till avsett ändamål. Observera att motorvärmaravgift inte ingår i samfällighetsavgiften utan utgår enligt särskild taxa. Användning skall meddelas kassören! EXTRA PARKERINGSPLATS Föreningen har 5st p-platser för uthyrning DUBBELPARKERING Parkering bakom bilarna är ENDAST tillåtet om bilgrannarna givit sin tillåtelse Dubbelparkering är endast för korttidsparkering, längst över natten. Det är med andra ord förbjudet att ha permanent dubbelparkering. Årsmötet 2006 beslutade att en bot på 300 kronor kommer att tagas ut om man permanent dubbelparkerar. RENHÅLLNING Varje innehavare ansvarar själv för ordningen på sin parkeringsplats. Renhållningen inom parkeringsområdet sköts av samfälligheten, det vill säga oss alla tillsammans. Snöröjningen inom parkeringsområdet sköts av entreprenör som vi träffat avtal med och gäller ej själva parkeringsplatsen. Om det vid snöröjningstillfället finns dubbelparkerade bilar har entreprenören meddelat att detta ses som hinder och hela det parkeringsområdet inte blir röjt! Klyvteglets Södra sida 25 /

26 MOTORVÄRMARE 5:2 Det finns uttag för anslutning av motorvärmare till varje parkeringsplats. UTTAG Varje stolpe har: o 2 uttag o 6 ampere per uttag o 1 gemensam jordfelsbrytare. ANVÄNDNING Uttagen får endast användas för avsett ändamål. Jordad kabel för utomhusbruk måste användas Max per uttag är 1400 watt per uttag, annars löser säkringen ut. FUNKTION NYCKEL KOSTNAD AVSTÄNGDA Vid inställning av tiduret, vrid vredet medurs det antal timmar som är kvar tills bilen skall vara varm. Din värmare är inkopplad de tre sista timmarna. Vill Du av någon anledning minska eller öka tiden, möter detta inga hinder. o Medurs vridning medför att tiden förlängs. o Moturs vridning medför att tiden kortas av. Lådans lock skall alltid vara låst. Lämna aldrig inkopplad kabel hängande på lådan. Nyckel utkvitteras hos kontaktpersonen Se 1:4 - Motorvärmare. En uppsättning är 2 stycken nycklar. Årsavgiften storlek beslutas på föreningsstämman. Årsavgiften debiteras i förskott den 1 oktober. Kostnaden är inte för användandet, utan för nyckelinnehavet. Motorvärmarna är avstängda mellan 1 maj 30 september Tänk på att Du sliter mindre på bilen när den är varm. Ur miljösynpunkt är det önskvärt att så många som möjligt använder denna möjlighet och inte tomgångskör för att få en varm bil. Klyvteglets Södra sida 26 /

27 FORDONSREGLER 5:3 Dessa regler gäller alla typer av motorfordon. TRAFIK Körning inom området är generellt förbjudet. Undantaget är transport till och från huset. Fordonet får ej parkeras längre än nödvändigt. Tänk på att Ni kör på de gåendes villkor. TVÄTT Motorfordon får under inga omständigheter tvättas inom samfällighetens område. Våra dagvattenbrunnar klarar ej av tvättmedel. Dessutom är det förbjudet enligt kommunens stadgar. REPARATIONER Mindre reparationer kan utföras på egen parkeringsplats om det EJ är skadligt för miljön. Motorvärmaruttagen får ENDAST ANVÄNDAS för avsett ändamål. Klyvteglets Södra sida 27 /

28 NÄR DU FLYTTAR 6:1 När du flyttar ifrån huset, är det några saker att tänka på. KÖPARE Du bör informera styrelsen att du tänker flytta ifrån huset. Återlämna eventuella nycklar som tillhör föreningen, såsom nycklar till motorvärmare, redskapsbod och dylikt. Glöm inte att ha, nedanstående, tillgängligt för dem som flyttar in... Nycklar till tvättstugan. Huspärmen HYRESGÄSTER Hyresvärden informerar styrelsen att du tänker flytta ifrån huset. Återlämna eventuella nycklar som tillhör föreningen, såsom nycklar till motorvärmare, redskapsbod och dylikt. Glöm inte att ha, nedanstående, tillgängligt för dem som flyttar in. Nycklar till tvättstugan. Huspärmen Föreningen önskar dig lycka till oavsett var någonstans du flyttar. Klyvteglets Södra sida 28 /

29 KLYVTEGLETS SÖDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING UPPDATERING AV HUSPÄRMEN Till er som märker att uppgifterna i huspärmen inte är korrekta. Var vänlig och meddela nedanstående så att eventuella felaktigheter blir rättade. Med vänlig hälsning Elisabeth Karlsson 47 C tel huspärmsansvarig HUSPÄRMEN HAR FÅTT FÖLJANDE ÄNDRINGAR Flik nr. Ny revidering :1 Register 5 / :2 Styrelsen 5 / :4 Telefonnummer 5 / :6 Informationskanal, tv 1/ :2 - Styrelsen :4 - Telefonnummer :3 COM HEM :6 Hemsida Sid.1 Plats för foto istället för Här skall ett färgfoto sättas in. Kortet tas en solig dag. Färgkortet delas ut när det är framkallat och kopierat.? Klyvteglets Södra sida 29 /

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Runslingan Välkommen och hoppas att du ska trivas här på Runslingan. Runslingan byggdes år 1974 och innehåller 197 hushåll. Detta är ett litet häfte för att veta hur vi gör för att få det

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

runslingans samfällighetsförening, torslanda

runslingans samfällighetsförening, torslanda Välkommen till Runslingan! Information till nyinflyttade Hjärtligt välkommen! Vi hoppas att du ska trivas här på Runslingan. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Plats: Hyresgästföreningens lokal, Fredrikas Gård 1. 1 Mötets öppnande Sven Bjerèn öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Plats: Hyresgästföreningens lokal, Fredrikas Gård 1. 1 Mötets öppnande Sven Bjerèn öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1(9) Föreningsstämma Tid: 2015-03-24 Plats: Hyresgästföreningens lokal, Fredrikas Gård 1 Protokoll 1 Mötets öppnande Sven Bjerèn öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Ordförande Sven Bjerèn valdes

Läs mer

Välkommen till Månstenen

Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen 2007-09-13 Styrelsen Välkommen till Månstenen Syfte Samfällighetsföreningen Månstenen välkomnar Er till vårt område och hoppas att Ni kommer att trivas i vår förening.

Läs mer

NORRA BRATTHAMMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FRÅN STYRELSEN 2005

NORRA BRATTHAMMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FRÅN STYRELSEN 2005 NORRA BRATTHAMMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FRÅN STYRELSEN 2005 Inledning Detta när en omarbetad utgåva som kompletterar den ursprungliga pärm som bifogades fastigheten vid nyförsäljningen, Syftet

Läs mer

Välkommen till Liegatan

Välkommen till Liegatan Välkommen till Liegatan - - - - - Hej och välkommen till ditt nya boende på Liegatan! Vi vill i denna mapp ge dig en kort presentation av samfälligheten samt lite information som kan vara bra att känna

Läs mer

Välkommen till Månstenen

Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen 2011-09-20 Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen hälsar välkommen till vårt område och hoppas att du kommer att trivas i vår förening. Den här informationen

Läs mer

Välkommen till. Samfälligheten Silvermossans Villaförening

Välkommen till. Samfälligheten Silvermossans Villaförening Välkommen till Samfälligheten Silvermossans Regler Rättigheter & Skyldigheter för medlemmar. 2016.04.08. Silvermossan Silvermossan är en samfällighetsförening som består av 63 hushåll. Området byggdes

Läs mer

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN Information om Murgrönan Samfällighetsförening i Västerås Organisationsnummer 716412-3205 De 107 fastigheterna

Läs mer

uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening

uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening Allmän information Sjöfruns samfällighet består av radhus och fristående hus på Sjöfruvägen Tomtebo, Umeå. Här finns 76 hushåll. Gemensamma

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

Att bo i Brf Ställets Bygata

Att bo i Brf Ställets Bygata Hej och varmt välkommen till! Med denna broschyr vill styrelsen hälsa dig välkommen till vår förening och samtidigt passa på att lämna lite information om ditt nya boende. Informationen är svar på frågor

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Bostäder. Vår förvaltare är Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17

Läs mer

Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet

Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet På vår hemsida hittar du mer information. www.kvarnberget.nu 1 Området Kvarnberget I Kvarnbergets samfällighet ingår 122 fastigheter och består av fristående hus,

Läs mer

Välkommen till Orgelns Samfällighet

Välkommen till Orgelns Samfällighet Välkommen till Orgelns Samfällighet Med hjälp av detta informationsblad ska vi försöka ge er en inblick i och känsla för vad det innebär att bo i vårt område. Vad är en Samfällighet? En samfällighetsförening

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer

Information brf Slagverket blad 1

Information brf Slagverket blad 1 Information brf Slagverket blad 1 Till dig som är nyinflyttad i Slagverket! Välkommen till Axel Swartlings gata och HSB:s bostadsrättsförening Slagverket i Norrköping. Vi hoppas att Du kommer att trivas

Läs mer

LindhagaBladet Sep 2009

LindhagaBladet Sep 2009 LindhagaBladet Sep 2009 Ordförande Kaj Lautinen Axgatan 131 27 09 62 V ordförande Tommy Södervall Axgatan 77 87 77 71 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 87 14 43 Sekreterare Viktoria Edvardsson Axgatan

Läs mer

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan 2 Varmt välkommen till bostadsrättföreningen Stenhällan i Vallentuna. Vi hoppas Ni kommer att trivas med Er lägenhet och med Era

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5 Kära medlem, Att bo i bostadsrätt innebär många fördelar. Du har stor frihet att själv utforma ditt boende och många ser det som ett bra sätt att investera i sitt boende. Boendeformen innebär också att

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Information. för medlemmar i. samfällighetsföreningen Degen

Information. för medlemmar i. samfällighetsföreningen Degen Information för medlemmar i samfällighetsföreningen Degen Uppdaterad år 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 1 Dengens samfällinghetförening s. 2 Försäkring s. 3 Värme och el i garagen s.

Läs mer

Breddens Samfällighetsförening

Breddens Samfällighetsförening Breddens Samfällighetsförening Oktober 2014 Breddens Samfällighetsförening Breddens Samfällighetsförening (Org.nr 716416-9547) består av 64 fastigheter (Grimsta 150:5-150:69) på Lövmovägen 58-121. Föreningen

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

Radhusområdet Fjällhöjden.

Radhusområdet Fjällhöjden. 1 Radhusområdet Fjällhöjden. Fjällhöjdens samfällighetsförening, Org. Nr. 716417-056, så heter vårt radhusområde som består av 84 fastigheter fördelade på 11 längor. Bifogat finner du en karta över vårt

Läs mer

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt ordningsregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta

Läs mer

Breddens Samfällighetsförening

Breddens Samfällighetsförening Breddens Samfällighetsförening December 2016 Breddens Samfällighetsförening Breddens Samfällighetsförening (Org.nr 716416-9547) består av 64 fastigheter (Grimsta 150:5-150:68) på Lövmovägen 58-121. Föreningen

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 208 2015-06-18 Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Trevlig midsommar! SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2014-2015 STYRELSE

Läs mer

Vill du veta mer om vad som gäller ditt boende i en bostadsrätt, exempelvis underhåll, ombyggnationer etc., kontaktar du styrelsen med dina frågor.

Vill du veta mer om vad som gäller ditt boende i en bostadsrätt, exempelvis underhåll, ombyggnationer etc., kontaktar du styrelsen med dina frågor. Antaget vid möte 2012-05-15 Välkommen till Brf Grisselmaren 1! Som medlem i Brf Grisselmaren 1 är du tillsammans med andra medlemmar delägare i fastigheten. I vår förening utgår vi ifrån en enkel punkt

Läs mer

Information samfällighetsföreningen Månen II Styrelsen 2013-09-05. Månen II 1 (12)

Information samfällighetsföreningen Månen II Styrelsen 2013-09-05. Månen II 1 (12) Information samfällighetsföreningen Månen II Månen II 1 (12) Innehållsförteckning 1 Välkommen till samfälligheten Månen II... 3 2 Vad är en samfällighet?... 4 2.1 Författning... 4 3 Generellt om Månen

Läs mer

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan UPPSLAGSBOK - Brf Yxan Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta och i föreningens stadgar finns mer att läsa. Vi i Styrelsen 2011/2012 är Ordförande Daniel Carlsson Uppg. 15, 070-675

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 204. Trevlig Sommar 2014-06-19. www.spikverket.se

Spikverksbladet. Nr 204. Trevlig Sommar 2014-06-19. www.spikverket.se Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 204 2014-06-19 Trevlig Sommar SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2013-2014 STYRELSE Ordförande Joakim Widell Spikverksgatan 266 021-18 90 82 joakim.widell@spikverket.se

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Välkommen till Snöbräckan

Välkommen till Snöbräckan Välkommen till Snöbräckan På följande sidor finner du allmän information om hur området fungerar, bl.a. med tvättstuga & hobbylokal, vårstädning, höstplockdag och lite annat smått & gott som kan vara bra

Läs mer

Välkommen till vår bostadsrättsförening som heter Hultavång

Välkommen till vår bostadsrättsförening som heter Hultavång Välkommen till vår bostadsrättsförening som heter Hultavång Vår förening består av 3 huskroppar vilka vi gemensamt äger och förvaltar genom en styrelse, som föreningen väljer på vår stämma vilken infaller

Läs mer

BÄCKVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Faktabank

BÄCKVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Faktabank BÄCKVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Faktabank DEN 1 MARS 2015 Innehållsförteckning Vem räknas som medlem? Försäljning av fastighet Samfällighetens utgifter och intäkter Styrelse Föreningsstämma Samfälligheten

Läs mer

BRF Tuvehus 2 2014-03-28. BRF Tuvehus 2. Boendeinformation Utgåva 2014-03-28

BRF Tuvehus 2 2014-03-28. BRF Tuvehus 2. Boendeinformation Utgåva 2014-03-28 BRF Tuvehus 2 2014-03-28 BRF Tuvehus 2 Boendeinformation Utgåva 2014-03-28 Här får du råd och tips kring ditt boende samt information om de regler som gäller inom vår förening. Se även separata ordningsregler.

Läs mer

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol NKI 2012 Nöjd kund-index 5100 FS Nol Innehåll NKI 2012 Serviceindex Ta kunden på allvar Trygghet Rent & snyggt Hjälp när det behövs Produktindex Lägenheten Allmänna utrymmen Utemiljön Profil Attraktivitet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Stölder. Håll gärna ögonen öppna och meddela styrelsen om ni ser eller hör något. Städ- och fixardagen. Tvättstugorna. Soprummen

Stölder. Håll gärna ögonen öppna och meddela styrelsen om ni ser eller hör något. Städ- och fixardagen. Tvättstugorna. Soprummen Ekegårdsbladet September 2015 www.ekegarden.nu, styrelsen@ekegarden.se Detta blad kan även fås via e-post Gå in på vår hemsida www.ekegarden.se och följ instruktionerna. Nu nalkas höstens friska luft och

Läs mer

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen.

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen. Från A till Ö i vår förening Andrahandsupplåtelse Om du vill hyra ut din lägenhet (så kallad andrahandsupplåtelse) måste du ha tillstånd av styrelsen. Lämna in din ansökan i god tid. Otillåten andrahandsuthyrning

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01 VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP Nu har du blivit medlem i en kooperativ bostadsrättsförening. Det är något alldeles speciellt med en bostadsrätt i HSB. Tillsammans

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Information till nyinflyttade i småhusområdet Segelkobben

Information till nyinflyttade i småhusområdet Segelkobben Information till nyinflyttade i småhusområdet Segelkobben Småhusområdet Segelkobben, med gatuadresserna Norra Läget, Södra Läget och Nedergården består av 196 småhus. Inom Segelkobben finns det 3 olika

Läs mer

Sörlyckans Samfällighetsförening. Information till samtliga medlemmar Juni 2013

Sörlyckans Samfällighetsförening. Information till samtliga medlemmar Juni 2013 Sörlyckans Samfällighetsförening Information till samtliga medlemmar Juni 2013 En förening, två anläggningar Du som bor på Sörlyckan äger din egen fastighet. Men du har också ett obligatoriskt medlemskap

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Välkommen till samfälligheten Harpunen!

Välkommen till samfälligheten Harpunen! Välkommen till samfälligheten Harpunen! Information till boende i Samfällighetsföreningen Harpunen. Nyinflyttade ombeds skicka ett e- postmeddelande till info@harpunen.se för ytterligare information och

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva

Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva TILL HSB:s Bostadsrättsförening ÖRBY SLOTT Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva Det är att äga hus och utemiljö tillsammans, att hjälpas åt att vårda den gemensamma egendomen. Att känna gemenskap,

Läs mer

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HELSINGBORG Organisationsnummer 716406-6610 STADGAR FÖR BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (antagna på ordinarie stämma den 30 mars 2008) Följer SFL 1 FIRMA Föreningens

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2013-02-14 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Odens samfällighetsförening 2013

Odens samfällighetsförening 2013 2013 2013-06-05 Innehåll Välkommen till Ås och Odens väg!... 3 Odens samfällighetsförening... 4 Valhalls samfällighet... 5 Förråd/garage... 5 Motor och kupévärmare... 5 Elsäkerhet... 6 Värme och frysbox

Läs mer

Samfällighetsföreningen fisktärnan

Samfällighetsföreningen fisktärnan Samfällighetsföreningen fisktärnan Introduktion Detta är ett dokument som innehåller information om vår förening och ger en vägledning över vad ni som medlemmar bör känna till. Historik Fisktärnans samfällighetsförening

Läs mer

Östra Mölla Samfällighetsförening. Allmän information - Trivselregler - Ordningsregler

Östra Mölla Samfällighetsförening. Allmän information - Trivselregler - Ordningsregler Östra Mölla Samfällighetsförening Allmän information - Trivselregler - Ordningsregler Innehåll 1. Allmän information 2. Trivselregler / ordningsregler 3. Vanliga frågor 1. Allmän information Allmänt Östra

Läs mer

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor ORDNINGSREGLER utgåva B, 2008-11-17 Brf Halltorp på Öland Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Dalen. i Järfälla. Trivselregler. Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6)

Bostadsrättsföreningen. Dalen. i Järfälla. Trivselregler. Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6) Bostadsrättsföreningen Dalen i Järfälla Trivselregler Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6) Innehåll 1. Kort om Dalen... 2 2. Andrahandsuthyrning... 3 3. Balkong... 3 4. Biltrafik... 3 5. Städdagar... 3 6.

Läs mer

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING Allmänt Medlemskapet i vår samfällighetsförening följer med ägandet av ditt hus i området. Det är således obligatoriskt av vara medlem. Vi förvaltar själva den samfällda

Läs mer

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Datum: 2015-12-23 Allmänt I bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2 vill vi att alla skall trivas och finna sig till

Läs mer

Styrelsen informerar Ordinarie föreningsstämma

Styrelsen informerar Ordinarie föreningsstämma Styrelsen informerar Ordinarie föreningsstämma 2015-04-28 Härmed kallas medlemmarna i Klevbergets Samfällighet nr 1 och 2 till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 28 april 2015 kl 19.30 Församlingsgården.

Läs mer

Välkommen till Hedemoravägens samfällighetsförening i Sollentuna! Till nya ägare av fastighet på Hedemoravägen

Välkommen till Hedemoravägens samfällighetsförening i Sollentuna! Till nya ägare av fastighet på Hedemoravägen Till nya ägare av fastighet på Hedemoravägen Välkommen till Hedemoravägens! Du har köpt en fastighet på Hedemoravägen och blir därigenom medlem i Hedemoravägens samfällighetsförening. I denna folder får

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

Trivselregler Brf Leoparden 5

Trivselregler Brf Leoparden 5 Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt trivselregler. Dessa regler gäller inte bara dig som hyresgäst/bostadsrättshavare utan

Läs mer

LindhagaBladet Extra Maj 2014

LindhagaBladet Extra Maj 2014 LindhagaBladet Extra Maj 2014 Ordförande Kaj Lautiainen Axgatan 131 27 09 62 V ordförande Leif Ahlberg Rågkornsgatan 126 87 5058 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 87 14 43 Sekreterare Stefan Runevik

Läs mer

Brf Millestolpe i Kungälv

Brf Millestolpe i Kungälv Boende i Millestolpe Att bo i en bostadsrätt I detta kompendium ges en kort information om vad som gäller för vår förening, om dess regler och rutiner av rent allmänt slag och om synpunkter på hur vi tillsammans

Läs mer

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I

Läs mer

Uppdaterad 2014-02-11. Din guide till Brf. Björken

Uppdaterad 2014-02-11. Din guide till Brf. Björken Uppdaterad 2014-02-11 Din guide till Brf. Björken Till dig som är ny medlem i Brf. Björken Styrelsen önskar dig varmt välkommen som ny medlem i Brf. Björken! Genom denna skrift hoppas vi att du snabbare

Läs mer

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 Information till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några riktlinjer för att vi alla skall trivas tillsammans i vår förening. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Samfälligheten Bangården Information och ordningsregler

Samfälligheten Bangården Information och ordningsregler Samfälligheten Bangården Information och ordningsregler 1/5 Inledning Målsättningen med denna skrift är att informera om Samfälligheten Bangården. Den redovisar samtidigt vilka regler som gäller för medlemmarna

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

Ormsta Södra Samfällighet Vallentuna 2011

Ormsta Södra Samfällighet Vallentuna 2011 Till Dig som är medlem i Ormsta Södra Samfällighetsförening Ormsta Södra Samfällighetsförening (OSS) bildades den 21 juli 1980 och består av 81 fastigheter. De första husen var inflyttningsklara under

Läs mer

Vi önskar att du läser detta brev och medföljande sidor. De innehåller viktig information till dig som fastighetsägare och medlem i vår förening.

Vi önskar att du läser detta brev och medföljande sidor. De innehåller viktig information till dig som fastighetsägare och medlem i vår förening. Hej! Vi önskar att du läser detta brev och medföljande sidor. De innehåller viktig information till dig som fastighetsägare och medlem i vår förening. Fjällhöjdens Samfällighetsförening 84 fastigheters

Läs mer

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013 Innehåll - Inledning - Bredband-TV - Ekonomi - Kvartersgård - Trafik, miljö och allmänna ytor - Bilkörning i området - Grannsamverkan - Höstens arbetsdag Höstmörkret smyger sig på! Sommaren var riktigt

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY.

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. Huvudregel Hyresgäster och Bostadsrättsinnehavare med familjer, gäster och inneboende skall leva och vara på ett sådant sätt att ingen störs eller

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIDINGSJÖ 3

VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIDINGSJÖ 3 2013 i november VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIDINGSJÖ 3 Vår förening bildades 1978 och den består av 84 lägenheter som samtliga är bostadsrätter. Att bo i bostadsrätt. Att köpa en bostadsrätt

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Brf Vindsslottet Januari 2008

Brf Vindsslottet Januari 2008 Nyhetsbrev januari 2008 Hänglås garage De hänglås som ni har idag till garageburarna måste lämnas tillbaka till Sollentuna hem enligt tidigare information från Sollentunahem. Du kan kvittera ut ett nytt

Läs mer

Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd!

Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd! Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd! OBS! Tillhör Brf-pärmen ETT TRYCK SOM DETTA KAN FORT BLI INAKTUELLT! AKTUELLA NAMN OCH TFN FINNS ALLTID

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 2012-03-25 Bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 bildades 2002 i samband med att de fem bostadshusen som byggts av Asplunds fastigheter i Örebro

Läs mer

Brf Fältspaten 2 Varberg

Brf Fältspaten 2 Varberg Brf Fältspaten 2 Varberg Välkommen till Brf Fältspaten 2! Välkommen som medlem till Bostadsrättsföreningen Fältspaten 2 i Varberg. Vi hoppas att du ska trivas i din nya bostad och i vår förening. I detta

Läs mer

INFORMATION ODALMANNENS SAMFÄLLIGHET

INFORMATION ODALMANNENS SAMFÄLLIGHET INFORMATION ODALMANNENS SAMFÄLLIGHET VÄLKOMMEN! Denna information är till för dig som bor i samfälligheten eller för dig som funderar på att flytta hit och vill veta mer om hur det fungerar att bo i Odalmannens

Läs mer

Välkommen till Brf Thingvellir (2016-01-14)

Välkommen till Brf Thingvellir (2016-01-14) Välkommen till Brf Thingvellir (2016-01-14) Vi hoppas att ni ska trivas både med bostaden och i området. Här är lite information om föreningen som kan vara bra att känna till. Antal hushåll Det finns 57

Läs mer

Informationsblad. BRF Johannesfred 4

Informationsblad. BRF Johannesfred 4 1 (6) Informationsblad BRF Johannesfred 4 2 (6) Historik Initiativet till bildandet av bostadsrättsföreningen togs 1982, föreningen konstituerades 1982 och i december 1983 förvärvades huset av dåvarande

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

Välkommen till Bullandö Seglarby

Välkommen till Bullandö Seglarby Välkommen till Bullandö Seglarby Detta är ditt exemplar av Trivselhandboken. Den skapades av Seglarbyns rotelgrupp våren/sommaren 2004, och har sedan dess uppdaterats och redigerats några gånger. Du kan

Läs mer

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas.

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas. 1 Föreningens webbplats http://www.gbghus45.se Hej! Hoppas ni alla har njutit av den fina sommaren. Nu ser vi fram emot en fin höst. Tillsammans med Riksbyggen är ambitionen alltid att göra vårt bästa

Läs mer

Minneslista. Gemensamma angelägenheter Kvarterssamfälligheten Hamborg-Lybäck 2015-09-23

Minneslista. Gemensamma angelägenheter Kvarterssamfälligheten Hamborg-Lybäck 2015-09-23 Minneslista Gemensamma angelägenheter Kvarterssamfälligheten Hamborg-Lybäck 2015-09-23 Innehåll Minneslista 1 Om att bo i en samfällighet... 2 Anläggningsbeslut... 2 Anslagstavlor... 2 Avgift... 2 Bankgiro...

Läs mer

Välkommen till en schystare värd

Välkommen till en schystare värd Välkommen till en schystare värd Föllinge 2 Vi hoppas du ska trivas hos oss! Vi hoppas du ska trivas som hyresgäst hos oss. Om du har frågor eller funderingar som rör lägenheten, fastigheten eller utemiljön

Läs mer

Brf Älvsjöbadet nr 4 Uppdaterad 2002-05-02 Första Sidan

Brf Älvsjöbadet nr 4 Uppdaterad 2002-05-02 Första Sidan Brf Älvsjöbadet nr 4 Uppdaterad 2002-05-02 Första Sidan Inledning Följande sidor innehåller det som bedömts intressant att behålla från huspärmen. Observera att informationen mestadels är föråldrad och

Läs mer

1. OM ALLMÄN AKTSAMHET

1. OM ALLMÄN AKTSAMHET Brf BoKlok Färsna hage Ordningsregler 2013-07-03 Ordningsregler Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen den 2 juni 2013 att gälla tills styrelsen fattar nya beslut. Utöver dessa ordningsregler

Läs mer