Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16"

Transkript

1 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta så lite som möjligt. Därför har vi några enkla regler. Om dessa följs bidrar man till en bra grannsämja, och vi kan undvika onödiga kostnader. Hänsyn Vårt hus är ett väldigt lyhört sådant. Hög volym, ommöblering/renovering etc. hörs av erfarenhet ibland mellan flera våningar och trapphus. Därför är det extra viktigt att visa hänsyn mot dina grannar. Därför är det inte tillåtet att väsnas mellan klockan 22:00-07:00 samt under helg/helgdagar. När du/ni ordnar fest i bostaden var vänlig meddela dina grannar detta, t.ex. genom att i förväg ringa på hos dem eller genom ett anslag i trapphuset. Om du är tveksam om ditt ljud stör grannarna så fråga dem. Observera att detta även gäller på gården. Rökförbud råder i samtliga gemensamma utrymmen. Det är tillåtet att grilla på balkongen, dock endast med elgrill. Normal hänsyn skall även tas här och du måste se till att ventilera balkongen ordentligt, dvs. öppna fönsterna om du har inglasad balkong. Säkerhet och ansvar Det är viktigt att vi tänker på att hålla dörrar och fönster i gemensamma utrymmen stängda och låsta för att förhindra inbrott och onödig energiåtgång. Ur brandsäkerhets- och utrymningssynpunkt är det viktigt att hålla trapphusen fria från föremål. Förvara därför inte cyklar, barnvagnar eller sopor i trapphusen. Om brandmyndigheten utför kontroll kan föreningen i så fall komma att behöva betala böter. Trappuppgångar och andra gemensamma utrymmen Det är förbjudet att förvara/lämna saker i trapphuset. Därför är det viktigt att vi förvarar våra saker i de utrymmen som tillhör respektive lägenhet

2 och låter övriga utrymmen vara fria. Det underlättar dessutom för lokalvårdare och fastighetsskötare. Felanmälan av hissen ska i första hand göras till Lifras felanmälan eller styrelsetelefonen. I sista hand kontaktas Hisselektra. Endast vid en nödsituation, exempelvis att någon sitter fast i hissen ska Örestadsbevakning kontaktas. Detta eftersom det annars kan medföra stora onödiga utgifter för föreningen och er. Telefonnummer finns på entréns anslagstavla. Tvättstuga Maskinerna får endast användas på de tider som finns angivna vid respektive tvättstuga. Det är tillåtet att tvätta på någon annans tvättid om den som bokat inte påbörjat sin tvättid inom en timme eller satt upp en lapp. Lämna tvättstugan i det skick som du själv vill finna den och rengör filter i torktumlare och torkaggregat. Tänk på att maskiner för tvätt och tork absolut inte får spolas med vattenslangen. Detta kan skapa kortslutning i maskinerna och förstöra dem. Skador eller felaktigheter på maskiner eller annan utrustning skall omedelbart anmälas till Lifra:s felanmälan. Förändring av lägenheten Vid väsentliga förändringar av lägenheten samt uppsättning av parabol/markis behövs styrelsens godkännande. Planerar du större förändringar måste du skriftligt ansöka om detta. Vad som kräver styrelsens godkännande kan du läsa mer om i stadgarna eller om du kontaktar styrelsen. I anmälan behövs: * Datum, lägenhetsnummer, typ av arbete, vem som ska utföra arbetet, namnteckning samt namnförtydligande. Även ett telefonnummer där vi kan nå dig är önskvärt. Tänk på att lämna in anmälan (2 exemplar) i god tid, så behandlas frågan på nästa styrelsemöte. Är det arbete av sådan typ som kräver bygglov, måste detta även skickas in till styrelsen för godkännande. Du skall alltså först söka bygglov och sedan skicka in ett beviljat sådant till styrelsen samt information som listat ovan.

3 För allas säkerhet skall fackman ALLTID anlitas vid förändring av el- eller vatteninstallation, t.ex. vid inkoppling av disk- och tvättmaskin. Då kan vattenläckage undvikas i framtiden. Vid eventuella skador till följd av felaktig installation kan bostadsrättsinnehavaren hållas ansvarig. Eftersom det kan låta en del när man renoverar så ber vi er visa hänsyn och endast utföra högljutt arbete under vardagar mellan och ej under helgtid. Om du är osäker på om du låter så fråga hellre dina grannar. Du bör även sätta upp en lapp i trapphuset med kontaktuppgifter samt under vilken period du kommer att renovera. Parkering Parkering är endast tillåten på markerade platser. Fordon får dock uppställas vid pågående i- och urlastning, men skall då vara under uppsikt så att utryckningsfordon och sopbilar ej hindras. Hyr man garageplats i garaget eller på parkeringsdäcket får man inte ställa upp verktyg, däck eller andra saker på sin parkeringsplats. Dessa saker ska förvaras i förråd eller i utrymmen som är avsedda för detta av brandsäkerhetsskäl. Är du intresserad av att hyra en parkeringsplats så kontakta Lifra. Sophantering Föreningen har källsortering för de flesta typer av avfall och önskar att alla sorterar så mycket som möjligt. För allas trevnad är det viktigt att vi håller i ordning efter oss och inte lämnar skräp på golvet etc. Om kärlen är överfulla så ring till styrelsetelefonen. Vi har även ett grovsoprum där större saker ska slängas. Nyckel kan du hämta hos styrelserepresentanterna. Styrelsen delar ut buntar med matavfallspåsar under året, kontakta styrelsen om du behöver fler. Gården Vi är många som bor i huset och vi har olika behov av den. Ta hand om ditt eget skräp, håll rent och snyggt efter dig och släng dina fimpar i avsedda kärl. Det är tillåtet att grilla på gården men viktigt att engångsgrillar och skräp plockas bort efteråt.

4 Det är inte tillåtet att rasta husdjur på gården. Hundar och andra husdjur får endast vistas på gården om de antingen är kopplade eller under uppsikt och ligger platsade. Tänk på att även här visa hänsyn mellan Allt ljud från gården ekar väldigt tydligt och eftersom vissa har sitt sovrum mot gården är det extra viktigt att respektera dessa tider. Andrahandsuthyrning Det är OK att hyra ut sin lägenhet i andrahand, under vissa omständigheter och under en kortare period (max 1år), med styrelsens godkännande. Vi följer de lagar och regler som gäller för så väl hyresrätter och bostadsrätter. Om du funderar på att hyra ut din lägenhet i andrahand måste du ansöka hos styrelsen i god tid så att de kan fatta ett beslut i just ditt fall. Ansökningsblanketter finns på föreningens hemsida, *Blanketten ska lämnas in i två exemplar samt två exemplar av kontraktet mellan dig och den som hyr i andrahand. Och kom i håg, om du hyr ut din lägenhet i andra hand så är det fortfarande du som är ansvarig gentemot dina grannar! Du måste ha bott i huset i minst ett år innan styrelsen godkänner en andrahandsuthyrning. Uthyrning i tredje hand är inte tillåtet. Störningar Om du/ni upplever störningar från grannarna så försök först lösa det er emellan. Om du upplever det hotfullt eller redan har påpekat störningen så kontakta styrelsen. Då kan vi kontakta personen i fråga samt vid behov skicka ut en varning. Vi kommer inte att berätta vem som inkommit med klagomål. Internet Föreningen är gruppansluten till ett internetabonnemang via fiber-lan. Detta betalas via avgiften. Föreningen står på abonnemangen men varje enskilt hushåll måste registrera sig på Tele2:s hemsida för att starta

5 tjänsten. Vid försäljning/flytt ska Du/Ni själva avregistrera er, annars kan nästa boende inte registrera sig. Försäljning av lägenhet Vid försäljning utgår en avgift om pantsättning av lägenhet á 450 kr. Vi ber er även att ha god framförhållning gällande tillträdesdatum, eftersom nya medlemmar endast godkänns på ordinarie styrelsemöte, vilket hålls en gång i månaden. Glöm inte av avregistrera dig från Tele2 (se rubriken internet )