Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna"

Transkript

1 Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans gör vi vårt boende ännu mer trivsamt. Genom att följa trivselreglerna kan såväl alla bidra till att hålla en god gemenskap i vår förening. Förutom dessa trivselregler så finns bostadsrättslagen samt föreningens stadgar som vi som medlemmar (bostadsrättshavare) i föreningen är skyldig att känna till. Om du som bostadsrättshavare bryter mot bostadsrättslagen/våra stadgar/trivselregler trots tillsägelser, kan detta innebära att styrelsen har rätt att återkalla ditt medlemskap i föreningen. Trivselreglerna som är beslutade av styrelsen september 2012, presenteras i bokstavsordning A-Ö. ANDRAHANDSUTHYRNING Vill du hyra ut i andra hand måste du ha tillstånd från föreningens styrelse. Styrelsen kan tidsbegränsa möjligheten att hyra ut. Ansök i god tid och minst två månader innan du planerar att hyra ut, kontakta styrelsen för mer information. Ett godkännande kan lämnas av följande skäl; Dokumenterat arbete på annan ort Dokumenterade studier på annan ort Annat beaktansvärt skäl Att hyra ut lägenheten utan styrelsens tillstånd kan innebära att du förlorar din bostadsrätt enligt bostadsrättslagen. Vid andrahandsuthyrning kvarstår det juridiska ansvaret för bostadsrätten hos ägaren, ägaren ska ta ut en hyra som är skälig enligt lagen. ANSLAGSTAVLOR Var uppmärksam på den information som finns på anslagstavlorna i trapphus/soprum/tvättstugor. Anslagstavlorna är avsedda för föreningen. Annonsering från utomstående plockas ned. ANTENNER/PARABOLER Antenner/paraboler får inte sättas upp på föreningens fastigheter. BASTU Föreningen har en bastu som du som medlem i föreningen har rätt att nyttja. Bastun finns i källaren på Brändströmsgatan 15. Bokning sker genom bokningslista på dörren till bastun. Du ansvarar för städning samt att du tar med dig dina samtliga sopor efteråt.

2 BRANDSÄKERHET Möbler och annat brännbart material får inte förvaras i allmänna utrymmen, som trappuppgångar eller korridorer i källare. Lägenhetsinnehavare debiteras för den kostnaden om föreningen måste frakta bort ev föremål. Respektive medlem ansvarar för att brandvarnaren i sin lägenhet är i funktion. Mer information om brandsäkerhet finns att läsa bl a på MSB s hemsida (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). BULLER Enligt lag är vi alltid skyldiga att visa våra grannar hänsyn. Särskild hänsyn skall visas på de tider de flesta kan antas sova. Om du skall spika upp en tavla, borra upp en krok eller utföra annat som orsakar buller gör det på dagen. Normalt skall "frid råda" både inomhus och på gården mellan CYKLAR/CYKELRUMMEN Det finns begränsat med plats för cyklar i cykelställen på gården och i källaren. De cyklar som får stå i ställen är de som är brukbara och används. De cyklar som inte uppfyller detta bortforslas efter att det på brukligt sätt informerats om bortforsling. Uppkommer det kostnader vid bortforslingen debiteras de ägaren till cykeln. Det är förbjudet att förvara mopeder samt bensin och andra brandfarliga vätskor i cykelrummen. E-POST Du når styrelsen via telefon och E-post som du finner på anslagstavlorna i trapphusen. FEST Ska du ha fest hoppas vi att ni får trevligt. Men du bör tänka på att just fest och hög musik är de absolut vanligaste orsaken till klagomål. Om ni har planerat in en fest eller några andra trevligheter är det bra om ni innan festen informerar era grannar personligen och/eller via att sätta en lapp på anslagstavlan. FÖRENINGSLOKALEN Föreningen har en föreningslokal som finns på Brändströmsgatan 11. Lokalen som är utrustad med porslin för c:a 30 personer kan du som medlem hyra. För att hyra lokalen ta kontakt med lokalansvarig enligt anslag i trapphus. FÖRENINGSARBETE Denna förening är en bostadsrättsförening vars driftsform bygger på engagemang och ansvarstagande från medlemmarna. För att vi skall få ett trivsamt och kostnadseffektivt boende är det viktigt att alla medlemmar håller sig informerade om föreningens angelägenheter och gärna deltar i föreningens arbete. FÖRRÅD

3 Till din lägenhet hör vanligtvis två förråd i källaren, avgörande är bostadens storlek. Förrådet är märkt med ditt lägenhetsnummer. Du får inte använda andra medlemmars förrådsutrymmen utan deras tillstånd. Behöver du ytterligare förvaringsutrymme tar du kontakt med ansvarig för källarförråd enligt anslag i trapphus. FÖRSÄKRING Den som står för lägenheten är alltid ansvarig för det som händer i och omkring lägenheten. Om du bor i en bostadsrätt så måste du ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg, den måste du teckna själv. Föreningens fastighetsförsäkringar täcker bara skador som rör fastigheten och allmänna utrymmen. GÄSTLÄGENHETEN Föreningen har en gästlägenhet som finns i källarplanet på Engelbrektsgatan 13. Lägenheten får hyras av medlem i föreningen med syfte att hysa gäster som är på tillfälligt besök. För att hyra gästlägenheten ta kontakt med ansvarig enligt anslag i trapphus. HOBBYRUM I föreningen finns hobbyrum, som du som medlem får nyttja, kontakta någon i styrelsen för mer information. HUSDJUR Det är inte tillåtet att rasta sina husdjur på inom bostadsrättsföreningens område. KÄLLARE Ingen förvaring är tillåten utanför förråden eller gångarna och självklart ser du till att dörren stängs och går i lås. LAGAR Bostadsrättslagen är en svensk lag som innehåller regler om bostadsrättsföreningar och bostadsrätt. I bostadsrättslagen (1991:614) och lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar kan du läsa mer om vad som gäller för ditt boende. LÄGENHETSUNDERHÅLL/FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETEN Ibland vill man förnya och komplettera i sin lägenhet. I bostadsrättslagen står bl a att bostadsrättsinnehavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Vad som ska underhållas av medlemmen respektive bostadsrättsföreningen framgår av föreningens stadgar samt bostadsrättslagen. Kontakta styrelsen vid förändringar. Exempelvis får Du inte ändra befintliga ledningar för avlopp, värme etc. Större förändringar som t.ex. bärande konstruktion ska godkännas av både styrelsen och kommunen.

4 PARKERING Det är inte tillåtet att parkera på gården, dvs utanför parkeringsplatserna. Parkeringsplatser med tillhörande elstolpe eller utan elstolpe samt garage finns att hyra. Önskar du hyra plats kontaktar du Riksbyggen, som vi för närvarande köper tjänsten av. Föreningen tillämpar kösystem. Uthyrning av parkeringsplats i andra hand är inte tillåtet och om detta förekommer så upphävs parkerings-kontraktet. Dock tillåtet att stanna för av- eller ilastning när transporten är av ett sådant slag att det är nödvändigt, men då endast under en kort tid. Om en bil står 10 minuter eller längre utanför markerade rutor anses den felparkerad och riskerar böter. RÖKNING Rökning är inte tillåtet i allmänna utrymmen. Röker du på gården tar du själv hand om dina fimpar. Att kasta ut fimpar från balkongen gör du självklart inte. SOPOR I Brf Engelbrektsgårdarna källsorterar vi i olika markerade kärl (brännbara sopor, kompost, tidningar, mindre kartongen, glödlampor, smått elavfall, batterier, glasflaskor och metallförpackningar). Kartongerna skall vara vikta eller sönderskurna för att minimera platsåtgången. Större emballage samt miljöfarligt och annat brännbart material får du köra själv till återvinningscentral. Det är viktigt att Du respekterar den källsortering som finns av både miljöhänsyn och kostnadsskäl. Kostnaden för att sopor kastas i fel kärl drabbar ingen annan utom oss medlemmar. Inga sopor skall ställas osorterade i soprummen. Det är även förbjudet att placera sopor och annat lösa brännbara föremål i trapphusen. För info om sortering och stationer se Gästrike Återvinnares hemsida. STÄDNING Föreningen köper grovstädning av trappor, bastur och toalett i tvättstugor. Resterande städning får vi sköta själva. Tänk på allas trevnad genom att inte skräpa ner i allmänna utrymmen och på gården. STÄDDAG Styrelsen beslutar om föreningens gemensamma städdag varav styrelsen därefter informerar medlemmarna om dagen. SÄKERHET Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Lämna inte källardörrar olåsta. Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare som resp medlem ansvarar att den är i funktion. TVÄTTSTUGAN OCH TORKRUMMET

5 Föreningen har två tvättstugor som är belägna vid Klintbergsgatan 1 och Brändströmsgatan 19. Öppettiderna är måndag lördag och söndag Respektera tiderna och se regler som gäller på anslagstavlan i respektive tvättstuga. TV Föreningen är för närvarande ansluten till Comhem kabel-tv. UNDERHÅLLSANSVAR Underhållsansvaret framgår av bostadsrättslagen och Bostadsrättsföreningens stadgar. UTEPLATS Alla medlemmar får använda uteplatserna och de möbler som finns på gården. Ställ tillbaka möblerna om du flyttar dem. Nyttjar du föreningen grillplats så städar du och tar med dig dina sopor. YTTERDÖRRAR Se till att dörren går i lås efter dig vid in- eller utgång till huset. Detta är ett enkelt sätt att minska risken att få oinbjudna gäster. Ställ heller inte upp ytterdörren när du väntar gäster. Självklart lämnar du inte ut portkoden till okända. ÅRSMÖTE/ÅRSSTÄMMA Hålls i maj och kallelse till mötet får du senast två veckor innan. Du kan som enskild medlem påverka ditt boende bland annat genom att lämna in motioner (Förslag) för omröstning på årsmötet. Lämna din motion till styrelsen i god tid före stämman och glöm inte att skriva under med namn och lägenhetsnummer. ÖVERLÅTELSE När du säljer din bostadsrätt ska köparen godkännas av styrelsen. Ansökan om inträde respektive utträde ur föreningen ska inlämnas till styrelsen av dig/mäklaren. ÖVRIGT Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar samt bostadsrättslagen.

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Uppdaterad 2014-04-18 Sida 1 av 12 Akuta fel Vid akuta fel, exempelvis vattenläckage, avloppsstopp eller hissfel, ringer man dagtid

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 Bostadsrättsföreningen Ravalen Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 1 (10) 1. Inledning... 3 1.1 Ansvar för ordningen... 3 1.2 För vem gäller reglerna... 3 1.3 Information... 3 2. Innanför bostaden...

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna av föreningens medlemmar på extra föreningsstämma 2011-09-30.

Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna av föreningens medlemmar på extra föreningsstämma 2011-09-30. Bra att veta för dig som är medlem i Brf Kamelian 2 Uppdaterad av styrelsen 2015-01-14 Informationen finns också på vår hemsida www.kamelian2.se Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna

Läs mer

Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Brf Örebrohus 44 Org nr 716453-1084. Välkommen till. Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44

Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Brf Örebrohus 44 Org nr 716453-1084. Välkommen till. Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Välkommen till Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Vi i föreningen har nära till naturen och centrum T.ex. Buss nr. 11 som går varje halvtimme till centrum t.o.r I Ladugårdsängen finns: Bankomat Närbutik

Läs mer

Anvisningar och allmänna ordningsregler

Anvisningar och allmänna ordningsregler Anvisningar och allmänna ordningsregler För allas trivsel, tänk på följande: att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö. att när du använder lägenheten se till att bevara vad som

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Välkomstpaket Brf Grimberget

Välkomstpaket Brf Grimberget Innehållsförteckning 1 HISTORIA... 2 2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT... 2 3 MEDLEMMARNAS ANSVAR... 2 4 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 5 MEDLEMSKAP I... 3 5.1 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN... 3 5.2 FÖRENINGENS HUVUDSKÄL

Läs mer

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN Kallad Brf Nordosten Vi önskar dig välkommen till Bostadsrättsföreningen Nordosten, kallad Brf Nordosten. Fastigheterna uppfördes 1967. Föreningen bildades

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö Andrahandsuthyrning Om du vill hyra ut din lägenhet, fyll i blanketten: Ansökan om andrahandsuthyrning och lägg i föreningens brevlåda Roslagsgatan 22 i god tid före uthyrningen.

Läs mer

Välkommen till BRF Malmgården

Välkommen till BRF Malmgården Välkommen till BRF Malmgården Vi är en familjär förening med ett stort hus, 13 trappuppgångar, 281 lägenheter. Ett 10-tal butikslokaler, ett 30 -tal vinds- och källarlokaler. Föreningen har även ett underjordiskt

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006

ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006 ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

2014 reviderad 2014-03-11

2014 reviderad 2014-03-11 ABC 2014 reviderad 2014-03-11 Regler och information för medlemmarna i BRF Göteborgshus nr 13. Allmänna utrymmen På grund av brandrisk får ej material t ex möbler, lådor, skräp, cyklar etc. ställas i föreningens

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

Välkommen till Brf Tomten

Välkommen till Brf Tomten Välkommen till Brf Tomten (rev okt 2012) Organisations nr 702002-3490 Välkommen till Brf Tomten på Tomtebogatan 21, kvarteret Ugnen, Birkastan i Stockholm. Du bor nu i ett hus som byggdes mellan 1909 och

Läs mer

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y.

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y. Trivselregler för BRF Sten Sture d.y. Innehåll Trivselregler- varför det?... 3 Andrahandsuthyrning... 4 Brandsäkerhet... 4 Fastighetsskötsel... 5 Försäkring... 5 Förvaltare... 5 Garageplatser... 5 Gården...

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Innehåll Välkommen... 3 Om Torsdammen... 3 Kontaktuppgifter... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Att tänka på vid problem i din lägenhet eller fastigheten... 4

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 En handbok till Brf Oden 2 -med tillhörande trivselregler Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING...3 TRIVSELREGLER & ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LILL-JANS PLAN

VÄLKOMMEN TILL LILL-JANS PLAN VÄLKOMMEN TILL LILL-JANS PLAN Kära medlemmar, Denna folder vänder sig till nya såväl som befintliga medlemmar i Brf Lill-Jansplan 3. Att förfoga över en bostadsrätt i vår förening innebär både rättigheter

Läs mer