Brukarinflytande& arbetsallians hur kan de skapas?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brukarinflytande& arbetsallians hur kan de skapas?"

Transkript

1 Brukarinflytande& arbetsallians hur kan de skapas? Program KUR mars 2015 Alain Topor Institutionen för Socialt Arbete. Stockholms Universitet

2 En utgångspunkt Då fick jag komma till en arbetsförmedlare. Vi började snacka om jobb, men ganska snabbt så satt jag där och beskrev vad jag upplevde. Och den personen var intresserad, lyssnade och inte bara lyssnade, utan kunde ställa frågor också. Så att när jag hade berättat någonting så var det någonting i det som jag hade berättat, som hon frågade om

3 En motsättning Många professionella är fångade idag i en motsättning mellan Huvudmännens regler, rutiner, riktlinjer och föreställningar om professionellt arbete och Brukarnas önskemål och deras egna erfarenheter som professionella

4 En grundläggande förändring Tillit Misstro Mellan centrala och lokala myndigheter Mellan ledning/beställare och vårdarbetarna/utförare Mellan professionella och brukarna

5 Misstrons verktyg Misstron mot de professionella tar sig idag uttryck i Riktlinjestyrda insatser Ökade dokumentationskrav

6 Misstron mot brukarna Det pratas en del om att etablera en allians mellan brukaren och den professionelle Men Ofta menas det en compliance, en följsamhet, där brukaren ska acceptera och följa den professionelles beslut Förhandling eller underkastelse?

7 Traditionell professionell roll Misstrons långa historia: The institutional definition of the role of the sick is based on the ideas of helplessness, technical incompetence and emotional involvement (p. 309). Parsons 1951/2012

8 Traditionell professionell roll These conditions are met by the objectivity and neutrality of the doctor and his/her scientific knowledge (p. 319) Parsons 1951/2012

9 Traditionell professionell roll The patient s attempt to seduce [the therapist] into reciprocation. The doctor/therapist can manage these attempts thanks to the values characterizing the medical profession such as universalism, functional specificity and affective neutrality. Parsons 1951/2012

10 Misstrons dynamik Även den professionelle är fångad i en motsättning mellan sina erfarenheter och erfarenhetsbaserade kunskaper och de riktlinjer och policy dokument och krav på dokumentation som antagits på en administrativ nivå

11 Den kluvna kunskapen? Socialstyrelsen (2011) Individens är den verklige experten på sina egna problem. ( ) Det är alltså viktigt att han eller hon involveras i både utredning och beslutsfattande. många patienter upplever att de inte får en chans att vara delaktiga i de beslut som tas om deras behandling.

12 Den kluvna kunskapen? Enligt Socialstyrelsen (2010) personerna tenderar att försjunka i sig själva, leva i sin egen värld och te sig inaktiva med nedsatt drivkraft och förändrat känsloliv. Andra förekommande symtom är oförmåga att fatta beslut och tankestörningar. [ ] hallucinationer och vanföreställningar.

13 Den kluvna kunskapen? The negative features of schizophrenia, the loss of will and the poverty of thought, are associated with a tragic decline in intellectual and social function Firth & Johnstone 2003

14 Den kluvna kunskapen? I psykiatrisk litteratur: De allmänna symptomen på psykos är: Störd verklighetsuppfattning, som innebär att personen ser och uppfattar verkligheten på ett helt annat sätt. Störd jaguppfattning, som innebär att personen inte alltid vet var gränserna för kroppen och tankarna går. Ingen eller liten sjukdomsinsikt, som innebär att personen inte inser att han är sjuk. Det kan vara tvärtom. Personen tycker att omgivningen är sjuk. Störd objektrelation, som innebär en störd förmåga att lita på eller knyta an till andra människor. (Andersson Högglund & Hedman Ahlström, 2000, s 112)

15 Den kluvna kunskapen? Compliance (Socialstyrelsen 2006): Att patienten följer de råd, ordinationer och rekommendationer som hon eller han får av sin behandlare anges ofta som en avgörande fråga för om behandlingen ska bli lyckosam. Till följsamhet räknas, förutom att ta sin medicin på föreskrivet sätt, även att infinna sig för återbesök m m.

16 Att arbeta evidensbaserat

17 Evidensbaserade insatser Evidensbaserade insatsers tre källor: Forskningsresultat (Nationella Riktlinjer)

18 Evidens för vad? anti-depressiv behandling Inte bara publicerade artiklar Forskare som får fram negativa resultat eller 0 resultat tenderar att inte skicka in dem. Tidskrifter som tar emot artiklar med negativa eller 0 resultat tenderar att inte publicera dem Sammanställningar av publicerade artiklar = biased Alla genomförda studier. Food and Drug administration/läkemedelsverket

19 Evidens för vad? in the litterature available to the prescribers, 94% of the anti-depressant trial appeared positive. However, in reality only 51% of the compiled trial in the FDA database were positive. Every-Palmer & Howick online

20 Evidenbaserad kunskap Antidepressiv behandling Nya antidepressiva läkemedel (SSRI) Gamla antidepressiva läkemedel Kognitiv Beteendeterapi Psykodynamisk psykoterapi Placebo

21 Evidens för vad? Forskarna kunde inte finna några statistiskt signifikanta skillnader mellan SSRI-preparatens effekt och placebo, varken vid lätta eller svåra depressioner. Endast hos de allra svåraste depressionstillstånden kunde man notera en sådan skillnad.

22 Evidens för vad? Det verkar inte finnas någon evidens till stöd för att skriva ut antidepressiva läkemedel utom till de allra mest deprimerade patienterna och om alternativa behandlingsinsatser misslyckats. (s 0266) Kirsch et al 2008

23 Evidensbaserade insatser Evidensbaserade insatsers tre källor: Forskningsresultat De professionellas erfarenheter Brukarnas erfarenheter & preferenser Utan alla tre inga evidensbaserade insatser

24 Evidensbaserat arbete kräver Tid För de professionella att reflektera över och systematisera sina erfarenheter, samt ta in nya forskningsrön För att kartlägga brukarnas erfarenheter, kunskaper och preferenser För att förhandla och utveckla hållbara kompromisser

25 Vad hjälper? En emotionellt laddad relation En hoppförmedlande plats och ram En överenskommelse om mål och medel En förklaringsmodell till problemen och sätt att hantera dem Handlingar som leder till framsteg Oberoende den professionelles yrke och teoretisk anknytning och metod

26 Metod kontra/och relation? Det är bra att ha en metod, men relationen är viktigare! Fallet IPS (Individual Placement and Support)

27 IPS Metod eller relation? Jag har mått dåligt nästan hela mitt liv, och haft dåligt självförtroende och inte klarat någonting. Så kom jag i kontakt med Erik på IPS och vi började kolla på om det går att få en praktikplats och så fick jag en praktikplats i en mataffär, och jag är där fortfarande!

28 IPS Metod eller relation? Det är mycket det jag fått hjälp av Leila men nu orkar jag inte hålla på att rabbla upp alla fina ord om henne, men att det har blivit mycket. Vi har ju fått en jätte bra relation som gör man inte tänker på att man är ett projekt, för det är så avkopplat och personligt. Hon är helt fantastisk, det är hon. Hon gör allt så lätt och simpelt, alltså, vår relation är så himla enkel.

29 IPS metod eller relation? Motiverade deltagare Utgå från deltagarens önskemål Inte skatta deltagaren Kontakt utan tidsgräns Få deltagare per coach Inga dokumentationskrav

30 Metod/organisation och relation I vilken utsträckning (vad och hur?) hjälper er organisation era arbetsförhållanden er arbetsplats utformning Er att förmedla hopp till brukarna? Er att arbeta med allians istället för compliance följsamhet? Hjälpande & hindrande faktorer

31 Hjälpande relationer och metoder

32 Hjälpande relationer Hur skapas en arbetsallians, en hjälpande relation? - Ett problematiskt svar

33 Hjälpande professionella relationer 1 Formell kompetens och ställning Accepterar/ej stigmatiserande Våga ta upp saker som man inte vågar med vänner Har makt att förmedla resurser och kontakter Besitter kunskap, har en specifik kompetens och erfarenhet Tystnadsplikt

34 Hjälpande professionella relationer 1 She understands me, but she s trained for that. She is trained to be a nurse, she s trained in psychiatry. That s how she has the kind of knowledge that an ordinary person in working life doesn t have. Topor et al, 2006

35 Hjälpande professionella möten 1. Den professionelle ska förmedla: Kindness and hopefulness (Laugharne et al. 2011) Genuine interest and understanding och vara Nice and pleasant (Borg & Kristiansen 2004)

36 Hjälpande professionella möten 2. Den professionelle skall vara: nice, friendly, kind, humane, attentive, obliging, helpful, patient, genuinely interested and genuinely involved (Denhov & Topor 2012). Och se brukaren as an ordinary human being (Tidefors & Olin 2011).

37 Hjälpande professionella relationer 2 Regelbrott Att göra mer än eller någonting helt annat än det brukaren har lärt sig kunna förvänta sig av personal.

38 En annan bild Veronika Hon är trevlig och snäll Snäll! Vad är det før professionalitet?

39 De professionellas bidrag Efter att jag hade arbetat en månad kom hon med en ros till mig. Den har jag torkat och har därhemma. Sådana små grejer Förra månaden fick jag låna 100 kronor av henne för att jag hade inga pengar till de sista dagarna på månaden. Den fick hon tillbaka idag

40 De professionellas bidrag Vardagliga handlingar I en icke vardaglig situation I en icke vardaglig relation

41 De professionellas bidrag Inte för alla En orättvisa

42 De professionellas bidrag Det allra viktigaste som min terapeut har gjort för mig är att han höll ut med mig så många år. ( ) Han utnyttjade inte de små knepen som många terapeuter använder sig av när de byter jobb att göra sig kvitt patienterna.

43 De professionellas bidrag Han tog med mig till fyra olika arbetsplatser.om han byter jobb, så fortsatte jag och var med på flyttlasset. Hela tiden markerade han att han hade tid för mig. ( ) Och det var väldigt tryggt.

44 De professionellas bidrag Utifrån den professionelles behov/lust Har sett något hos brukaren Beredd att ta en risk för det Emotionellt laddat Tycker om brukaren

45 De professionellas bidrag Då fick jag komma till en arbetsförmedlare. Vi började snacka om jobb, men ganska snabbt så satt jag där och beskrev vad jag upplevde. Och den personen var intresserad, lyssnade och inte bara lyssnade, utan kunde ställa frågor också. Så att när jag hade berättat någonting så var det någonting i det som jag hade berättat, som hon frågade om

46 De professionellas bidrag Därmed kände jag att det fanns intresse för det. Och jag såg fram emot våra träffar. Jag kunde tänka att jag får inte ta livet av mig, för att jag måste träffa henne för att vi skall fortsätta att språka. Jag kände att hon inte var likgiltig. Egentligen skulle vi prata jobb, men inte gjorde vi det.

47 De professionellas bidrag Och så fick det ta sin tid. Vi satt inte sådär snävt inbokade, jo tiden jag skulle vara där, men sedan fick det ta sin tid litegrann. Att känna det var oerhörd värdefullt. Hon fick höra mycket, men hon stod ut med att lyssna och vara intresserad och tyckte att det fanns någonting som gav henne något tillbaka.

48 De professionellas bidrag Utvald Att ha ett värde Ömsesidighet Som kompis En annan professionalitet

49 De professionellas bidrag Ömsesidighet Att ge är att uttrycka sin överlägsenhet. Att ta emot utan att ge tillbaka är att underkasta sig. Marcel Mauss

50 De professionellas bidrag Laugharne et al. (2011): helping professionals go beyond expertise (p. 7) beyond their professional responsibilities (p. 7) beyond professional duties (p. 8).

51 De professionellas bidrag Borg & Kristiansen (2004): go beyond their professional role (p. 501). stretch the boundaries of what is considered the professional role (p. 493) on the edge of what is typically considered as professional conduct (p. 499).

52 De professionellas bidrag Ware, Tugenberg & Dickey s study (2004) willingness to go out of their way to be helpful suspending briefly, the constraints of formal client practitioner roles going above and beyond the call of duty (p. 556).

53 De professionellas bidrag Topor et al. (2006) above and beyond the job description (p. 29) professionals [who] did not do what was expected of them (p. 31). Denhov & Topor (2012) willing to bend the rules (p. 6) that there is a definite, if somewhat flexible, boundary to the private domain (p. 5).

54 Återhämtning Framgångsfaktorer (Jerome Frank) En stark relation mellan den hjälpsökande och en hjälpare Meningsfullhet Ny kunskap Hopp om att kunna bli hjälpt Erfarenheter av att förändring är möjlig En emotionell laddning mellan hjälpare och hjälpsökande

55 Olika professionalitet? Som distans Som närhet Tid Given Förhandlingsbar Rum Bestämt Öppet Jag Neutralt Tydligt Relation Ensidig Ömsesidig

Omsorgskonferensen 2014

Omsorgskonferensen 2014 Omsorgskonferensen 2014 Framtida neste stopp Ålesund 2014 09 25/26 Hjälpande professionella relationer Alain Topor Universitetet i Agder alaintopor@hotmail.com Ord Tillit Misstro Kontroll Planering Den

Läs mer

Återhämtning - en introduktion

Återhämtning - en introduktion - en introduktion Återhämtning från allvarliga psykiska problem Luleå 24 april 2012 Alain Topor FoU-enheten. Psykiatri Södra Stockholm Institutionen för Socialt Arbete. Stockholms Universitet alain.topor@socarb.su.se

Läs mer

Hjälpande relationer. Mötets förutsättningar och hjälpande relationer

Hjälpande relationer. Mötets förutsättningar och hjälpande relationer Hjälpande relationer Mötets förutsättningar Stockholm 2012 12 03 Alain Topor FoU-enheten. Psykiatri Södra Stockholm Institutionen för Socialt Arbete. Stockholms Universitet alain.topor@socarb.su.se alain.topor@sll.se

Läs mer

Att arbeta evidensbaserat - en introduktion

Att arbeta evidensbaserat - en introduktion Alain Topor & Anne Denhov Att arbeta evidensbaserat - en introduktion Om erfarenhet, praktik och vetenskap Psykiatri Södra Stockholm, SLSO FoU-enheten Utgiven av FoU-enheten inom Psykiatri Södra Stockholm.

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

Återhämtning - en introduktion

Återhämtning - en introduktion Alain Topor & Klas Sundström Återhämtning - en introduktion Återhämtning. Vad är det? Hur är den möjlig? Psykiatri Södra Stockholm, SLSO FoU-enheten 1 Hoppets betydelse Att ha kontakt med psykiatrin och

Läs mer

PERSONLIGT OMBUD I KRISTIANSTAD

PERSONLIGT OMBUD I KRISTIANSTAD Lunds universitet Socialhögskolan SOL 061 VT-2001 PERSONLIGT OMBUD I KRISTIANSTAD BARFOTA - ADVOKAT FÖR PSYKISKT FUNKTIONSHINDRADES RÄTT I SAMHÄLLET Författare : Gunwor Nilsson Handledare: Staffan Blomberg

Läs mer

Kulturen och pilen. $OODKDULGpHURPKXU

Kulturen och pilen. $OODKDULGpHURPKXU Kulturen och pilen '(1.8/785(//$ %,/'(1$97(5$3, Människor 1 som kommer till terapeuter och behandlare har olika idéer om hur psyket fungerar och om hur behandling skall bedrivas. Vi kallar deras idéer

Läs mer

MENTORSGUIDE. Formula Project: 527914-LLP-1-2012-1-UK-GRUNDTVIG-GMP

MENTORSGUIDE. Formula Project: 527914-LLP-1-2012-1-UK-GRUNDTVIG-GMP MENTORSGUIDE What we do for ourselves dies with us. What we do for others and the world remains and is immortal. Grattis mentor! Du har blivit utvald till ett hedersuppdrag och har nu en unik möjlighet

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Farmaceuter och stress

Farmaceuter och stress Farmaceuter och stress Stressens påverkan på farmaceuter och deras yrkesutövning Helena Blomqvist Institutionen för farmaci, Uppsala universitet Samhällsfarmaci, VT-2011 15 Högskolepoäng Handledare: Sofia

Läs mer

RELATIONEN MELLAN PATIENT OCH SJUKSKÖTERSKA. - en nödvändighet i vårdandet. Litteraturstudier

RELATIONEN MELLAN PATIENT OCH SJUKSKÖTERSKA. - en nödvändighet i vårdandet. Litteraturstudier RELATIONEN MELLAN PATIENT OCH SJUKSKÖTERSKA - en nödvändighet i vårdandet Litteraturstudier Författare: Helfrida Axelsson & Sofia Berndtson Handledare: Ingela Berggren Enskilt arbete i omvårdnad 10 poäng,

Läs mer

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv?

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? Södertörns högskola Institutionen för lärarutbildning Examensarbete 15 hp C-uppsats Höstterminen 2010 Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? en essä om fritidspedagogens roll i samverkan

Läs mer

Av egen kraft tillsammans med andra

Av egen kraft tillsammans med andra Maria Klamas Av egen kraft tillsammans med andra Personer med psykiska funktionshinder, socialt stöd och återhämtning Nr. 2010:2 Skriftserien Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet Copyright:

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Ledarskap och Kommunikation

Ledarskap och Kommunikation Ledarskap och Kommunikation Strategiskt och kommunikativt ledarskap i en organisationskultur med unga medarbetare En fallstudie på en telemarketingavdelning Linda Nordén Sociologiska institutionen Medie-

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

Åsikter om emotionell intelligens och ledarskap vid rekrytering av förmän

Åsikter om emotionell intelligens och ledarskap vid rekrytering av förmän Åsikter om emotionell intelligens och ledarskap vid rekrytering av förmän Sebastian Oey Förnamn Efternamn Examensarbete Företagsekonomi 2015 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Identifikationsnummer:

Läs mer

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å HT 10 dec Lärosäte:UppsalaUniversitet Företagsekonomiskainstitutionen Handledare:BertilMarkgren 2011 01 05 em ber DeupplevdafördelarnamedgrupperochsidorpåFacebook 12 Enkvalitativstudieurfacebookanvändarnasperspektiv

Läs mer

- en beskrivning och analys av yrket

- en beskrivning och analys av yrket Lunds Universitet Socialhögskolan SOPA63 PERSONLIG ASSISTENT - en beskrivning och analys av yrket Författare: Johan Larsson Handledare: Anders Östnäs Lund 8 juni 2009 Abstract Author: Johan Larsson Title:

Läs mer

Familjeterapeut på BUP

Familjeterapeut på BUP Institutionen för psykologi Psykoterapeutprogrammet med Inriktning på familjeterapi 90 högskolepoäng Vt 2012 Familjeterapeut på BUP - Familjeterapeuters erfarenheter av organisationens påverkan på deras

Läs mer

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING Innehåll LÖSNINGSFOKUSERAT SYNSÄTT... 2 LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING - GRUNDTANKAR OCH INNEHÅLL -... 4 HUR SER MAN PÅ HANDLEDNING INOM DEN LÖSNINGSFOKUSERADE MODELLEN?... 4 VAD

Läs mer

ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN. Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans perspektiv FACING LIFE CLOSE TO DEATH

ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN. Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans perspektiv FACING LIFE CLOSE TO DEATH Örebro universitet Institutionen för Vårdvetenskap och Omsorg Uppsats 10p inom Omvårdnad, nivå 61-80p D-kurs vt 2004 ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans

Läs mer

MAKT, EN FÖRUTSÄTTNING FÖR HJÄLP?

MAKT, EN FÖRUTSÄTTNING FÖR HJÄLP? Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Utbildningsprogram för socionomer Vt 2009 SQ4613 Examensarbete 15 poäng MAKT, EN FÖRUTSÄTTNING FÖR HJÄLP? psykiatrihandläggares maktposition gentemot

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2008 UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN En studie om föräldrars erfarenheter och förväntningar Amina Abbes och Maria Berg Sammanfattning Arbetets

Läs mer

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Erika Forsberg & Johanna Hjerpe 2011 Vetenskaplig uppsats, 30 hp Pedagogik Pedagogik C

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Alla barn har samma rättigheter och är lika värdefulla. Varifrån du kommer, t ex vilket kön, språk, religion och hudfärg

Läs mer

Hur hantera två problem samtidigt - Psykiska och ekonomiska problem

Hur hantera två problem samtidigt - Psykiska och ekonomiska problem Hur hantera två problem samtidigt - Psykiska och ekonomiska problem Sjuk på fel sätt? Kunskapsseminarium om socialförsäkringssystemet med fokus på personer med psykisk ohälsa Måndag 11 november 2013. NSPH

Läs mer

Sjuksköterska & patient - en vårdrelation

Sjuksköterska & patient - en vårdrelation Sjuksköterska & patient - en vårdrelation FÖRFATTARE: PROGRAM: Kajsa Lundqvist Marie-Louise Lövgren Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng/ Omvårdnad Eget arbete Höstterminen 2007 OMFATTNING: HANDLEDARE:

Läs mer