Korta utbildningar i Bemötande Återhämtning Brukarinflytande Empowerment RSMH UTBILDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Korta utbildningar i Bemötande Återhämtning Brukarinflytande Empowerment RSMH UTBILDNING"

Transkript

1 Catrin Fryklund

2 Korta utbildningar i Bemötande Återhämtning Brukarinflytande Empowerment RSMH UTBILDNING

3 Bemötande våra värderingars ansikte

4 Hur viktigt är ditt bemötande i ditt arbete? Helt avgörande Helt oviktigt Hela tiden Hur ofta diskuterar ni ert bemötande? Aldrig

5 Diagnoser och funktionsnedsättningar Vad är det för skillnad mellan diagnos och funktionshinder? Ganska liknande definitioner. Olika funktioner: diagnosen styr behandling och funktionshinder styr vilket stöd man behöver. Landsting och kommun?? Samma diagnos kan ge olika funktionsnedsättningar, olika diagnoser kan ge liknande funktionsnedsättningar. Båda är relativa. De står i förhållande till vad vi uppfattar som normalt.

6 Några vanliga funktionsnedsättningar Minnes- och koncentrationssvårigheter. Svårighet med den egna kroppsuppfattningen. Svårt att få saker gjorda. Man fastnar. Det blir inte av. Svårt med abstrakt tänkande. Metaforer.

7 Några vanliga diagnoser Förstämmningssyndrom som depression och bipolärt syndrom (manodepressivitet) Ångestsyndrom som panikångest Psykossjukdomar som schizofreni Personlighetsstörningar som borderline (emotionell instabil personlighetsstörning) Neuropsykiatriska funktionshinder som ADHD/ADD, autism och Asbergers syndrom

8 Diagnoser och bemötande Viktigt att ha kunskap om diagnos En vanlig uppfattning är att en viss diagnos kräver ett visst bemötande. Istället kunskap om diagnosen ökar förståelsen för personen och därmed möjligheten till ett bättre bemötande.

9 Man är ju inte en diagnos som kommer in genom dörren Vi fokuserar gärna på diagnosen Vi är inriktade på problemet Hur har jag ett hopp om återhämtning när de personer som det går bra för försvinner samtidigt som de som fortsätter att ha ett behov finns kvar?

10 Diagnoser är en färskvara När man inte längre uppfyller diagnoskriterierna kan en ny bedömning göras och diagnosen strykas.

11 Återhämtning det är livsviktigt, det, tillsammans med DBT (dialektisk beteende terapi) är det som håller mig vid liv. Kristin, vars boendestödjare pratar med henne om återhämtning

12 Återhämtning är inte samma sak som att bli botad. Återhämtning är en process, inte en slutpunkt eller en destination. Återhämtning är en attityd, ett sätt att närma sig dagen och konfrontera utmaningarna.

13 Återhämtningsprocessen innebär att känna igen sina begränsningar, för att kunna se oändliga möjligheter. Återhämtning betyder att ha kontroll över sig själv. Återhämtning är begär, kamp och återuppvaknande. Återhämtning är en fråga om att resa sig till ett nytt liv. Återhämtning är inte en linjär process som utmärks av successiva prestationer, utan mera en serie små starter och mycket små steg framåt.

14 Återhämtningens väg kan inte tillverkas i förväg och ges ut till brukarna. Återhämtningen kan inte frammanas eller tvingas på någon. Däremot kan man skapa miljöer, där återhämtningsprocessen kan skötas om som en ömtålig och värdefull planta. Människor med psykiskt funktionshinder måste vara beredda att försöka, misslyckas och försöka igen för att kunna återhämta sig. Patricia Deegan, brukare, psykolog och forskare

15 Återhämtningsfrekvens vid schizofreni Studie Antal År Resultat Bleuler (1972). Zurich % Huber (1975). Germany % Ciompi & Muller (1976) % Tsuang (1979). Iowa % Harding (1987). Vermont % Ogawa (1987). Japan % DeSisto (1995). Maine % Harding använde ett medicinskt kriterium av återhämtning, dvs: inga nuvarande symptom, ingen medicin, arbete/studier, relaterar till familj och vänner, integrerad i samhället, inget hospitaliserat beteende. Hon åkte runt i Vermont för att samla in information. Källa: Harding (1988) Schizofrenia Bullentin, 14, 4,

16 Annorlunda uttryckt 1/3 återhämtar sig helt 1/3 återhämtar sig socialt 1/3 har fortsatt stort stödbehov

17 Återhämtning Varje persons återhämtning är unik, med många likheter Personens egna egenskaper Relationer Medicinsk och psykiatrisk behandling/rehabilitering Ekonomi, bostad Värderade roller, arbete, studier, Att återhämta sig innebär hårt arbete

18 Mål med återhämtning Att leva ett bra och meningsfullt liv

19 Ett bra bemötande förmedlar hopp Vara ett ställföreträdande hopp Arbeta som om återhämtning är en realitet

20 HUR BEHÅLLER DU HOPPET NÄR DEN DU MÖTER INTE LÄNGRE HAR NÅGOT HOPP

21 Det sägs vara farligt att ge för mycket hopp men det måste väl vara ännu farligare att ge för mycket hopplöshet Dan Fischer, psykiatrer med brukarerfarenhet

22 När man föreläser är man på samma nivå som personalen Berit, om att föreläsa på bemötandekurser

23 VIKTEN ATT BLI TAGEN PÅ ALLVAR

24 I ett bra bemötande är det två experter som möts Yrkesexpert Skolkunskap Objektiv kunskap Organisationskunskap Expert på sig själv Kunskap man levt sig till Subjektiv kunskap Brukarkunskap

25 Kunskapskällor Dominerande Mindre dominant Forskningsbaserad Medicin, socialt arbete, arbetsterapi, psykologi, vårdvetenskap Återhämtningsinriktat Arbetssätt Erfarenhetsbaserad Egen kunskap, familj och vänner, livet Objektiv Subjektiv Recovery Education Training Program. Queensland Government

26 HUR FÖRSTÅR DIN KLIENT ATT DU BETRAKTAR HENNE SOM EXPERT?

27 Mitt mål är att få träffa min doktor Folkes första mål i hans återhämtningsplan

28 AD 2002 nr 134 Att stödja brukarens inflytande Innebär att Systematiskt efterfråga brukarens vision Erbjuda stor valfrihet Stödja val oavsett vad personalen tror Arbetsallianser och inte samarbetsvillighet Det innebär inte Att försumma personen Att personal alltid är neutral

29 Ett bra bemötande är att systematiskt stödja personens inflytande över sitt liv Vi blir bra på det vi tränar på. Ju svårare en person har att välja desto mer träning och stöttning Kom ihåg de små valen

30 Evidensbaserad behandling Organisationens och personalens resurser Brukarens önskemål och behov Evidens för olika åtgärder

31 FÅR FOLKE STÖD I ATT FORMULERA SINA MÅL HOS ER? VI ARBETAR PÅ ETT SYSTEMATISKT SÄTT MED ATT STÖDJA PERSONERS INFLYTANDE ÖVER SITT LIV

32 Personalen ska vara som en vän Det kan vara Anette eller Monica Boendestödjare, handläggare på försäkringskassan, arbetskamrat på praktikplatsen Det är personen som är den viktiga, både den som bemöter och den som blir bemött

33 Ett bra bemötande innebär goda relationer Präglas av en ömsesidighet Att vara professionell innebär närhet och värme snarare än kyla och distans

34 Personalen på försäkringskassan måste ha gått på Jag hör vad du säger-kursen Ett bra bemötande är genuint. Det är en konst och ett hantverk att erbjuda ett genuint bemötande och när man arbetar efter en manualbaserad metod.

35 Hur kan de vara så fascinerande av brukarberättelserna, hör de inte sådana berättelser varje dag? Gunilla Ha en nyfiken hållning vara intresserad Lyssna Finns det tid och intresse för att lyssna till någons berättelse? Att lyssna till personens egna orsaksförklaringarna

36 Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vi schizofreni. Prio 1 Gemensam psykopedagogisk utbildning till personen och anhöriga Familjeinterventioner Integrerad psykologisk terapi- kognitiv träning IPS, individanpassat stöd till arbete Erbjuda långsiktiga bostadslösning Intensiv case management enligt ACTmodellen

37 Prioritet 10 Psykopedagogisk utbildning enbart till personen där gemensam utbildning med anhöriga är möjligt Arbetsinriktat rehabilitering enligt arbetsförberedande träningsmodeller Hjälp till bostad enligt trappstegsmodell där permanent boende är möjligt när personen kan leva upp till krav Psykodynamisk psykoterapi Stödsamtal Case management med allt för många klienter

38 VI HAR EN ORGANISATION SOM UNDERLÄTTAR GODA RELATIONER

39 När jag fick höra att det var mig hon var rädd för blev jag lugnare Självkännedom: Vad känner jag? Vilka signaler sänder jag ut? Hur agerar jag när jag känner mig rädd?

40 Det var att jag mötte en trygg blick som gjorde att jag stannade Hur skapar vi miljöer där personalen är trygg Hur stöttar ni varandra?

41 HUR GÖR DU NÄR DU BLIR RÄDD I ETT MÖTE MED EN BRUKARE?

42 Det bästa du har gjort är att du hjälpte mig att köpa en dammsugare Att göra det oväntade Professionalitet att veta när man kan överskrida gränser och göra något extra

43 Ett bra bemötande präglas av En uttalad tro på att återhämtning är möjlig Stöd i det egna inflytandet Goda relationer Värme och närhet Ömsesidighet Kreativitet

44 Bemötande be om ett möte

45

Återhämtning - en introduktion

Återhämtning - en introduktion Alain Topor & Klas Sundström Återhämtning - en introduktion Återhämtning. Vad är det? Hur är den möjlig? Psykiatri Södra Stockholm, SLSO FoU-enheten 1 Hoppets betydelse Att ha kontakt med psykiatrin och

Läs mer

Psykiska funktionshinder i samhället - Kan man utveckla ett rehabiliterande och återhämtningsinriktat arbetssätt? Judi Chamberlain, före detta patient

Psykiska funktionshinder i samhället - Kan man utveckla ett rehabiliterande och återhämtningsinriktat arbetssätt? Judi Chamberlain, före detta patient Liv och hälsa för personer med psykisk funktionsnedsättning 22 September 2011 Psykiska funktionshinder i samhället - Kan man utveckla ett rehabiliterande och återhämtningsinriktat arbetssätt? David Rosenberg

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Jimmie Trevett, andre vice ordförande RSMH. Det har varit många goda ord

Läs mer

Anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar En enkätundersökning av Riksförbundet Attention 2011-05-04 Undersökningen är ett led i uppföljningen av att det den 1 juli 2009 infördes

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Hur används nationella riktlinjer för psykosociala insatser med inriktning på schizofreni och schizofreniliknade tillstånd år 2012?

Hur används nationella riktlinjer för psykosociala insatser med inriktning på schizofreni och schizofreniliknade tillstånd år 2012? Hur används nationella riktlinjer för psykosociala insatser med inriktning på schizofreni och schizofreniliknade tillstånd år 2012? En sammanställning av nulägesenkät 2012 från projektet Bättre Psykosvård

Läs mer

fokus på anhöriga nr 18 sep 2010

fokus på anhöriga nr 18 sep 2010 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga nr 18 sep 2010 Stöd till anhöriga till personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning tre exempel Detta är den andra artikeln på temat stöd till anhöriga till personer

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Boendestöd. för olika målgrupper samt eventuell upphandling enligt Lag om valfrihetssystem, LOV

Boendestöd. för olika målgrupper samt eventuell upphandling enligt Lag om valfrihetssystem, LOV Boendestöd för olika målgrupper samt eventuell upphandling enligt Lag om valfrihetssystem, LOV Inger Brandell Socialförvaltningen Stöd- och utvecklingsavdelningen Maj 2011 2011-05-24 1 (52) Innehåll SAMMANFATTNING...4

Läs mer

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Instrumentvägen 10, 126 53 Hägersten Telefon: 08-772 33 60 Fax: 08-772 33 61 E-post: rsmh@rsmh.

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Instrumentvägen 10, 126 53 Hägersten Telefon: 08-772 33 60 Fax: 08-772 33 61 E-post: rsmh@rsmh. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Instrumentvägen 10, 126 53 Hägersten Telefon: 08-772 33 60 Fax: 08-772 33 61 E-post: rsmh@rsmh.se Hemsida: www.rsmh.se Att leva med utmattningssyndrom... FÖRDOMAR

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper NÅGRA PRINCIPER SOM KAN BIDRA TILL UTVECKLANDE KOMMUNIKATION

Läs mer

Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring.

Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring. Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring. Funktionsnedsättningen innebär bland annat begränsningar i förmågan till social kontakt och kommunikation. Ofta är autism förenat med utvecklingsstörning

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok Förord Innehåll 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Förord Utvecklande för brukarrörelsen Anita Rinman Vi vill att människor ska växa och komma vidare Anna-Lena

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 131210 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 Sammafattning Det dominerande inslaget i diskussionerna i den femte träffen var samverkan i olika former och på

Läs mer

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud Egen kraft egen makt En antologi om arbetet som personligt ombud ISBN 978-91-86301-63-7 Artikelnr 2009-12-16 Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, december 2009 Förord För att förbättra

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Kulturen och pilen. $OODKDULGpHURPKXU

Kulturen och pilen. $OODKDULGpHURPKXU Kulturen och pilen '(1.8/785(//$ %,/'(1$97(5$3, Människor 1 som kommer till terapeuter och behandlare har olika idéer om hur psyket fungerar och om hur behandling skall bedrivas. Vi kallar deras idéer

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn?

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Dokumentation från regional konferens i Göteborg 6 april 2011 arrangerad i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund/fou i Väst och Länsstyrelsen

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer