Befolkningens hälsa. Hälsa på gruppnivå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Befolkningens hälsa. Hälsa på gruppnivå"

Transkript

1 Människors hälsah Macrosystem Befolkningens hälsa Mesosystem Hälsa på gruppnivå Microsystem Individens hälsa

2 Varför visste vi inte om den onödiga ohälsan tidigare?

3 Först måste man förstå var man är Sedan skapa en vision om vart man önskar sig... och slutligen utveckla en strategi för hur man kommer dit

4 Hur ser visionen ut? Utifrån det kan mål och strategier/insatser planeras

5 Hur veta vad vi bäst kan göra? - strategier att möta den onödiga ohälsan Identifiera det vi gör till andra grupper med samma hälsorisker Hänsyn till att personerna har en ökad sårbarhet anpassade insatser Utbildning till personliga assistenter eller personal i boenden. Utbildningens innehåll; - kunskaper om att leva med funktionshinder, - etik och hälsofrämjande insatser, - evidens-baserade, anpassade insatser Utvärdera med interventions- och implementeringsforskning

6 Dilemman En hälsofacist skulle lätt kunna kränka den funktionshindrade - glömmer lätt personernas sårbarhet och utsatthet Ej köra över självbestämmandet, deras rätt till delaktighet och inflytande över/i sitt liv Underlåtenhet - mod att gå in i samtal med den funktionshindrade om klart ohälsosamma livsmönster Motivera inte skrämma till hälsa

7 Respektera att funktionshindrade ofta omvärderat vad är hälsa och meningen i livet (försvar, coping ) Jag har det bra. Det värsta är att jag kommer ju på, att jag säger ju så när jag kommer till doktorn också. Det ska man väl inte göra. Hur är det säger han Jättebra säger jag. Det är toppen Jag har börjat säga, bortsett från en obotlig sjukdom så mår jag jättebra.

8 Ett liv går inte att värdera utifrån, om man inte har en mycket god kännedom om det liv man ska bedöma. Meningsfullheten i en annan människas liv kan bara den det gäller avgöra.

9 Studier om innebörden av inflytande, delaktighet och självbestämmande vid personlig assistans Närmast anhörig -Familj Funktionshindrad/brukare Personliga assistenter

10 EMPOWERMENT handlar ytterst om processer av egenmakt, att själv kunna ha kontroll och kunna utöva ett inflytande över de beslut och handlingar som berör mig.

11 DISEMPOWERMENT, dvs. frånvaro av empowerment innebär en reell maktlöshet, inlärd hjälplöshet, ett främlingskap och en avsaknad av kontroll över livet (Rappaport 1981).

12 FÖRLUSTER SOM UPPLEVS SÄRSKILT SVÅRA Identiteten som normal/frisk Kontroll över framtiden Rörelsefriheten Sociala roller t.ex. i arbetslivet Vänner och sociala kontakter Oberoendet av andra Oberoendet av hjälpmedel

13 Theoretical Model of Chronic Sorrow LOSS EXPERIENCE DISPARITY CHRONIC SORROW Critical attributes Management methods TRIGGER EVENTS (Eakes, Burke & Hainsworth 1998) Internal (Coping) Ineffective Discomfort External (Interventions) Effective Increased Comfort

14 Bemötandet adderar disempowerment genom att kränka funktionshindrades värdighet.. Som du förstår har jag träffat otaliga människor som kommer och ställer frågor och gör det utifrån sitt perspektiv. Ja, man måste om det är försäkringskassan, lämna ut allt, ifrån det om du går upp på morgonen till vad man gör på toaletten och allt, allt För de räknar ut hur många minuter per dag nästan som man behöver assistans. Så det finns en gräns, man är trött på att lämna ut sitt liv

15 Nedlåtande attityder. De behandlade mig som jag var mindre vetande. Det är en, hon sitter och pratar med mig som om jag var en liten pojke. Ja, jag är ju nästan 50 år

16 Empowerment betyder att assistenterna tillskapar delaktighet för brukaren Möjliggöra ett lärande som resulterar i ett oberoende Förutsätter dialog och empowering/bekräftande möte Reference: Renblad K. Empowerment: A question about democracy and Ethics in Everyday life. Thesis. Stockholm Institute of Education Press.

17 Vad upplevs viktigt för att klara av vardagen? Personlig assistans Socialt stöd Personliga egenskaper Materiella resurser

18 Betydelsen av personlig assistans Det går inte att jämföra med hur det var tidigare, det blev som en omvänd värld. Det blev bara fördelar. Det var hemskt förut. Det är roligare när barnen kommer och hälsar på. Jag får hjälp och se till att det är som jag har haft det förut. Jag har rena kläder, jag har fått hjälp med håret, sen kan vi laga något gott att bjuda på.

19 Människors anspråk i livet Ja, jag tycker faktiskt att jag har bra livskvalitet, därför att jag har ju inte förväntat mig något annat än det som är. Jag har varit sjuk sen jag gick i skolan och jag har levt det liv som jag har fått. Jag har inte försökt att leva något annat liv. För det är då tror jag, om man strävar efter nåt som man inte kan uppnå som man blir olycklig och nedstämd.

20 Olika begrepp delvis olika perspektiv Välstånd/välfärd Livstillfredsställelse Hälsa Hälsorelaterad livskvalitet Livskvalitet Välbefinnande

21 Siri Næss N definition av begreppet livskvalitet En person har hög livskvalitet i den mån personen: Är aktiv Har gemenskap Har självkänsla Har en grundstämning av glädje

22 Inre psykologiskt tillstånd Engagemang Energi Självförverkligande Frihet Självsäkerhet Självacceptans Känsloupplevelser Trygghet Sinnesstämning

23 Mellanmänskliga relationer Parrelation Vänskapsrelation Relation till föräldrar Relation till egna barn

24 Yttre livsvillkor Boende Arbetstillfredsställelse Ekonomi

25 Livskvalitet vid stora funktionshinder Sett ur den funktionshindrade, anhöriges och personliga assistentens perspektiv

26 Kajandis skattningsinstrument Total livskvalitet Slutligen vill jag be Dig göra en skattning av Din livskvalitet i livet som helhet 5 1/2 4 1/2 3 1/2 2 1/2 1 Mycket god Mycket dålig

27 De tre gruppernas skattningar av total livskvalitet Antal Funkt.hind Anhörig Pers ass Skattningsvärde

28 Ett gott liv med stora funktionshinder Har energi till ansträngningar och mod i vardagen Bibehåller hopp Omvärderat sig själv Omvärderat vad som är viktigt i livet Omvärderat vad som är hälsa Skapat mening i den nya situationen

29 Sätt att hantera svårigheter (Internal management - Coping) Söker efter konkreta lösningar Kämpande förhållningssätt Omvärdering av vad som är viktigast i livet Upprätthållande av hopp Social jämförelse Skratt och skämt Bry sig om sig själv/vårda sig själv

30 Vi kan inte fortsätta titta ut genom fönstret och låtsas som att den onödiga ohälsan inte finns! Vi behöver pröva och utvärdera de insatser som görs men med stor etiskt medvetenhet!

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Det tar tid förstår du

Det tar tid förstår du Det tar tid förstår du Barns perspektiv på relationsskapandet Barns villkor för relationsskapandet l Var de bor l Vilka föräldrar de har l Hur familjebildningen ser ut l Hur uppväxtvillkoren ser ut l I

Läs mer

Det goda åldrandet frisk också efter 85

Det goda åldrandet frisk också efter 85 Det goda åldrandet frisk också efter 85 Berit Lundman Universitetslektor, docent i omvårdnad Efter att vi hört en hel del om olika sjukdomstillstånd som är vanliga bland äldre och hur man kan förebygga

Läs mer

BEMÖTANDE OCH PROFESSIONELL ROLL DANIEL OLOF WIEDEL 28/5 2015

BEMÖTANDE OCH PROFESSIONELL ROLL DANIEL OLOF WIEDEL 28/5 2015 BEMÖTANDE OCH PROFESSIONELL ROLL DANIEL OLOF WIEDEL 28/5 2015 BEMÖTANDE VAD INNEHÅLLER ETT BEMÖTANDE? HUR KAN MAN PRATA OM DET? VAD UTMÄRKER ETT BRA OCH ETT DÅLIGT BEMÖTANDE VAD SKA ETT BRA BEMÖTANDE LEDA

Läs mer

Individuell tentamen Muntlig examination Teorier, fallbeskrivningar och reflektioner.

Individuell tentamen Muntlig examination Teorier, fallbeskrivningar och reflektioner. Individuell tentamen Muntlig examination Teorier, fallbeskrivningar och reflektioner. Manusförfattare: Arbetsterapins kärna och yrkesmodell, 15 hp Filosofiska antaganden Enligt förbundet Sveriges arbetsförbund

Läs mer

Bipolär sjukdom - om närståendes tillvaro Föreningen Balans Stockholm 2014-11-04

Bipolär sjukdom - om närståendes tillvaro Föreningen Balans Stockholm 2014-11-04 Bipolär sjukdom - om närståendes tillvaro Föreningen Balans Stockholm 2014-11-04 Marie Rusner, Fil dr i vårdvetenskap, Forskningsledare Södra Älvsborgs Sjukhus Adjungerad universitetslektor Sahlgrenska

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra svår.

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Charlotte Roos ÄLDREASSISTENT. Om människosyn, värdegrund och bemötande. Vårdförlaget

Charlotte Roos ÄLDREASSISTENT. Om människosyn, värdegrund och bemötande. Vårdförlaget ÄLDREASSISTENT Charlotte Roos ÄLDREASSISTENT Om människosyn, värdegrund och bemötande Vårdförlaget I samma serie: Ola Polmé & Marie Hultén: Vanvård eller vård av gammal vana Charlotte Roos: Delaktighet

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Barn i familjer med knapp ekonomi. 2011-01-20 Anne Harju 1

Barn i familjer med knapp ekonomi. 2011-01-20 Anne Harju 1 Barn i familjer med knapp ekonomi 2011-01-20 Anne Harju 1 Dagens upplägg Allmänt om barnfattigdom Barnperspektiv Barns erfarenheter, upplevelser och strategier 2011-01-20 Anne Harju 2 Barnfattigdom Samhällelig

Läs mer

ATT FÅ LEVA TILLS MAN DÖR

ATT FÅ LEVA TILLS MAN DÖR ATT FÅ LEVA TILLS MAN DÖR Studiematerial kring palliativ vård och omsorg om äldre Sara Nordenhielm 1 Innehåll Förord... 6 Ordlista... 8 Om boken... 10 Tema 1. Vad är palliativ vård och omsorg?...18 Tema

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa Patrik Göransson 2012 den ofrivillige RESENÄREN Jag hade en bild av ett tåg som skenande och jag visste inte vart jag var på väg. Allt eftersom resan

Läs mer

1. Hälsa utifrån levnadsvanor, miljöperspektiv, historiska perspektiv, internationellt, sociala och kulturella aspekter

1. Hälsa utifrån levnadsvanor, miljöperspektiv, historiska perspektiv, internationellt, sociala och kulturella aspekter 1. Hälsa utifrån levnadsvanor, miljöperspektiv, historiska perspektiv, internationellt, sociala och kulturella aspekter Hälsa utifrån levnadsvanor skulle jag svara rökning, alkoholvanor och om man tex

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

ATT HUSHÅLLA MED SITT ENERGIKONTO av Bruce Campbell, PhD.

ATT HUSHÅLLA MED SITT ENERGIKONTO av Bruce Campbell, PhD. Pacing i praktiken: ATT HUSHÅLLA MED SITT ENERGIKONTO av Bruce Campbell, PhD. (Ur den amerikanska tidskriften CFIDS Chronicle, winter 2009. Översatt till svenska och publicerad på RME:s hemsida med tillstånd

Läs mer

Värdegrund. De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell.

Värdegrund. De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell. Värdegrund De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell. Livet själv och du som människa klarar dig inte utan något av dem. Alla är lika mycket värda hur olika de än är. Låt också det vara

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

IKMDOK-konferens. Droger, relationer och sociala sammanhang

IKMDOK-konferens. Droger, relationer och sociala sammanhang IKMDOK-konferens 5 november 2014 Droger, relationer och sociala sammanhang Anette Skårner socionom, docent Göteborgs universitet, institutionen för socialt arbete Anette.Skarner@socwork.gu.se Det svåra

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Kulturen och pilen. $OODKDULGpHURPKXU

Kulturen och pilen. $OODKDULGpHURPKXU Kulturen och pilen '(1.8/785(//$ %,/'(1$97(5$3, Människor 1 som kommer till terapeuter och behandlare har olika idéer om hur psyket fungerar och om hur behandling skall bedrivas. Vi kallar deras idéer

Läs mer

Friskvård för insidan

Friskvård för insidan Friskvård för insidan Lever vi för att arbeta eller arbetar vi för att leva? Jag tror att vi behöver stanna till med jämna mellanrum och ställa oss denna fråga. Mitt i det som är vanligt och vardagsnära.

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Institutionen för Individ, omvärld och lärande. Empowerment

Lärarhögskolan i Stockholm Institutionen för Individ, omvärld och lärande. Empowerment Lärarhögskolan i Stockholm Institutionen för Individ, omvärld och lärande Empowerment Hur resonerar personer med utvecklingsstörning om inflytande, bemötande, sociala relationer samt information-/ och

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer