Alla dessa. b o k. s t ä. v e r SLSO. om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alla dessa. b o k. s t ä. v e r SLSO. om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra"

Transkript

1 SLSO PP ss yy kk ii aa tt rr ii nn SS öö dd rr aa SLSO P ss yy kk ii aa tt rr ii n n S öö dd rr aa Alla dessa b o k s t ä v e r om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra

2 I tidningarna och TV förekommer det i perioder en mängd artiklar och inslag kring diagnoser av bokstavskaraktär..adhd..damp..autism. bokstavsbarn och bokstavsvuxna. Ibland beskrivs det som att nästan alla som sitter på fängelser eller missbrukar egentligen lider av någon av dessa neurologiska skador som ligger till grund för dessa diagnoser. På ena sidan finns det dem som hävdar att allt detta bara är ett sätt att legitimera den sociala nedrustningen som pågått under 90-talet. Den andra sidan hävdar att människor plågats och förnedrats, drivits till missbruk etc. för att deras handikapp inte tagits på allvar. Den senare gruppen ser diagnostiseringen som ett sätt att bryta denna onda spiral. layout/illustration: So I fo Produktion: R L P Oktober 2005

3 Alla dessa bokstäver När det gäller förekomsten av dessa neurologiska tillstånd och dess behandling finns minst sagt olika uppfattningar om hur vanliga de är och hur de ska behandlas. När det gäller förekomsten bland befolkningen är dock de flesta överens om följande siffror: Autism och autismliknande tillstånd 0,1-0,4 %, ADHD 3-5 % samt mental retardation (begåvningshandikapp) 0,5-1%. En viss underdiagnosticering har tidigare varit aktuell framför allt när det gäller vuxna. Ett skäl till detta är att man inte har förstått grundproblematiken och enbart sett konsekvenserna i form av t ex ångest, depression och förvirringskänslor. Tillstånd som psykiatrin har erfarenhet av och vana att behandla. Det förefaller också rimligt att vissa av de som använder centralstimulerande droger, och har en relaterad kriminalitet till sitt drogmissbruk, i grunden kan ha dessa svårigheter.

4 Initiativet till en utredning Initiativet till en utredning kan komma från olika håll. En del personer kontaktar sin psykiatriska öppenvårdsmottagning på grund av en misstanke om att de kan ha en neurologisk störning. Exempelvis kan ett barn ha fått en neuropsykiatrisk diagnos och föräldern har känt igen symptomen och vill nu genomgå en utredning för egen del. Remisser kommer även från vårdgrannar, t ex primärvården och socialtjänsten. Utredningarna görs också genom initiativ från personal på de psykiatriska öppenvårdmottagningarna eller den psykiatriska heldygnsvården. Då gäller det i regel patienter som vårdats för annan psykiatrisk diagnos, t ex schizofreni eller personlighetsstörning och där man har märkt att patienten inte har blivit hjälpt av sedvanlig psykiatrisk behandling. Personalen kan även ha observerat att patienten har andra grundläggande funktionshinder som t ex koordinationssvårigheter, ett stereotypt rörelsemönster eller har svårt för sociala kontakter och att förstå andra personers agerande.

5

6 Vem utför utredningen? Inom Psykiatrin Södra finns en grupp av psykologer som genomför utredningar utifrån frågeställningar som rör neuropsykiatriska störningar. Hur går utredningen till? Den psykolog som ska utföra utredningen träffar patienten för inledande bedömningssamtal. Dessa samtal är viktiga för att psykologen ska kunna bilda sig en uppfattning om patientens symtom och behov av utredning. Därefter följer själva testningsförfarandet som tar mellan 4-6 gånger att genomföra. En viktig del av utredningen består i att intervjua en nära anhörig, i regel modern, för att få information om graviditetens och förlossningen förlopp. Neuropsykiatriska handikapp har ofta sin orsak i komplikationer under graviditet eller förlossning. Hela utredningen, bestående av intervjuer och testning resulterar i att diagnosen kan säkerställas, uteslutas eller anses osäker. Inom vår psykiatriska verksamhet genomfördes under år 2004 cirka 60 utredningar och nästan lika många väntade på utredning.

7 Vad händer sedan? Efter slutförd utredning är det viktigt att informera patienten och även dennes anhöriga om vilka rättigheter som patienten har i och med att diagnosen är ställd. Patienten kan omfattas av LSS lagen (Lagen om stöd och service) och tillhöra personkrets 1. Enligt denna lag har patienten rätt till stöd och hjälp vad gäller t ex utformandet av ett särskilt boende och boendestöd, hjälp till lämplig utbildning och/eller arbete/sysselsättning. Patienten informeras också om olika patientföreningar/intresseföreningar där patienten har möjlighet att träffa andra personer med liknande svårigheter. En del patienter, och anhöriga, har också fortsatt behov av stöd och hjälp från psykiatrin i form av stödsamtal eller medicinering.

8 En fallbeskrivning Anna, 45 år Anna aktualiserades för en utredning angående ADHD på eget initiativ. Hon hade då en lång erfarenhet av psykiatrin och hade bland annat fått behandling för svåra sömnproblem. Under utredningens gång framkom att Anna under uppväxten haft stora svårigheter med samordning av sina kroppsrörelser och kunde till exempel lätt tappa saker. Anna överskattade ofta sin egen förmåga, var djärv, våghalsig och företagsam vilket gjorde att honofta försatte sig i riskfyllda situationer och skadade sig.

9 Anna hade också koncentrationssvårigheter och svårt att rikta sin uppmärksamhet, vilket resulterade i en ganska kaotisk tillvaro. Anna har vid flera tillfällen tappat bort och förlagt nycklar, ID-kort, bank- och betalkort, vilket ytterligare komplicerat hennes liv. Anna blev gravid för cirka fem år sedan. De sociala myndigheterna misstog Annas udda beteende för ett typiskt missbruksbeteende, barnet omhändertogs vid ett års ålder och kom till en fosterfamilj. Anna har sedan dess fört en lång och ansträngande kamp för att återfå vårdnaden om sitt barn. Det var viktigt för Anna att man skulle förstå hennes beteende och personlighet som uttryck för ett neuropsykologiskt handikapp och inte som ett missbruksbeteende. Anna fick diagnosen ADHD. Efter avslutad utredning påbörjade Anna ett samarbete med socialtjänsten med målet att på sikt helt återfå vårdnaden om sitt barn. Hon har fått information om vilka rättigheter hon har enligt LSS-lagen. Hon har gått med i föreningen Attention, som är en intresseförening för personer med ADHD. Där får hon fortsatt stöd och hjälp kring olika frågor som är relaterade till hennes handikapp och möjlighet att träffa andra med liknande problem. Anna får också hjälp med adekvat medicinering via sin psykiatriska mottagning.

10 Hit kan du vända dig: Psykiatrin Södra Jour- och öppenvårdsmottagningarna Jour och öppenvårdsmottagningarna är öppna vardagar från klockan till klockan Mottagningarna kan nås på olika telefonnummer, beroende på var inom vårt område du bor: Södermalm Gamla Stan: , Farsta Skarpnäck: , Årsta Vantör: Centrala jouren: Kvällar, nätter och helger kan den som behöver akut hjälp och bor inom vårt upptagningsområde kontakta Psykiatrin Södras Centrala jour:

11 Organisationer och intresseföreningar Asperger Center Hjalmar Cederströms gata 3 Box Stockholm Tel Fax Riksförbundet Attention Svärdlångsvägen Årsta Tel Fax e-post: Riksföreningen för autism Bondegatan 1 D Stockholm Tel Fax

12 Psykiatrin Södra har ansvaret för att erbjuda vård till människor med psykiska problem som är bosatta inom Maria-Gamla stans, Katarina-Sofias, Enskede-Årstas, Vantörs, Skarpnäcks och Farstas stadsdelar. Utgångspunkten för våra insatser är att se människan i sitt sammanhang. Medicinska, sociala och psykologiska perspektiv förenas i vårt arbetssätt. Helhetssyn - att se människan både som kropp och själ och i ett socialt sammanhang är en viktig ledstjärna för vårt arbete.två andra ledstjärnor är: Tillgängligheten - du skall kunna nå kvalificerad personal utan dröjsmål. Kontinuitet - du skall inte behöva remitteras mellan olika instanser när du väl etablerat en kontakt med vår personal. Samtidigt utvecklar vi specialkompetens på en rad områden för att kunna erbjuda insatser av bästa kvalitet. Denna informationsbroschyr är sammanställd av det neuropsykiatriska teamet inom Psykiatrin Södra. Psykiatrin Södra

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

adhd Kort om hos vuxna

adhd Kort om hos vuxna Kort om adhd hos vuxna Socialstyrelsen Läkemedelsverket Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Statens beredning för medicinsk utvärdering Folkhälsomyndigheten Kort information om adhd hos vuxna Den här

Läs mer

Anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar En enkätundersökning av Riksförbundet Attention 2011-05-04 Undersökningen är ett led i uppföljningen av att det den 1 juli 2009 infördes

Läs mer

Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring.

Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring. Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring. Funktionsnedsättningen innebär bland annat begränsningar i förmågan till social kontakt och kommunikation. Ofta är autism förenat med utvecklingsstörning

Läs mer

Äldre med psykiska funktionshinder;

Äldre med psykiska funktionshinder; Äldre med psykiska funktionshinder; en kartläggning Delrapport 3 Intervjuer med äldre som har insatser från stadens äldreomsorg, med företrädare för brukarorganisationer samt med personal inom staden och

Läs mer

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser En gemensam rapport från fem Länsstyrelser Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation antogs 1995 den s.k. psykiatrireformen. Denna reform syftar till att förbättra livsvillkoren

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP?

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Kvalitativ analys av barnkontakter från 2006 INNEHÅLL Sammanfattning. 3 Inledning 4 Metod 4 Resultat. 5 Må dåligt och vara utsatt.. 5 Rädsla för att föräldrarna

Läs mer

En fördjupad rapport från verksamhetsåret 2012. Brukarstödcentrum. HSO Göteborg

En fördjupad rapport från verksamhetsåret 2012. Brukarstödcentrum. HSO Göteborg En fördjupad rapport från verksamhetsåret 2012 Brukarstödcentrum HSO Göteborg Besöksadress: Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg Postadress: Brukarstödcentrum, HSO Göteborg, Box 120 53, 402 41

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende lokal instruktion 2012-08-06 Mikael Gubi, processledare (red.).

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2010:1 Elisabeth Hassel Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund,

Läs mer

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism EXAMENSARBETE Hösten 2009 Lärarutbildningen Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism Författare Sandra Carlsson Sandra

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

adhd Kort om hos barn och ungdomar

adhd Kort om hos barn och ungdomar Kort om adhd hos barn och ungdomar Socialstyrelsen Läkemedelsverket Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Statens beredning för medicinsk utvärdering Folkhälsomyndigheten Kort information till föräldrar

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Rapport brukarstyrd brukarrevision

Rapport brukarstyrd brukarrevision Rapport brukarstyrd brukarrevision PIVA Varberg 2012 den 26 november 2012 Skriven av: Jan Nyman och Therese Lind Innehåll SAMMANFATTNING... 2 FÖRBEREDELSE... 3 SYFTET... 4 PROJEKTLEDNING... 4 REVISORER...

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Socialtjänstens insatser till vuxna personer med förvärvade hjärnskador

Socialtjänstens insatser till vuxna personer med förvärvade hjärnskador AKUTVÅRD REHABILITERING VAD HÄNDER SEDAN? Socialtjänstens insatser till vuxna personer med förvärvade hjärnskador 2002:29 AKUTVÅRD REHABILITERING VAD HÄNDER SEDAN? Socialtjänstens insatser till vuxna personer

Läs mer

Ekonomi i gungning 2014-03-26

Ekonomi i gungning 2014-03-26 Ekonomi i gungning en undersökning om hur svårigheter med ekonomin hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar leder till stress och oro samt behovet av stöd. 2014-03-26 Denna rapport är

Läs mer

Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD

Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD - 1 - Välkommen till nummer 2 INNEHÅLL Presentation... sid 3 Hyperaktivitetsstörningar...... sid 4-5 Dr Sandras syn......

Läs mer

Handläggning av LSS-ärenden för personer med utländsk bakgrund. - några reflektioner och råd till dig som handläggare -

Handläggning av LSS-ärenden för personer med utländsk bakgrund. - några reflektioner och råd till dig som handläggare - Handläggning av LSS-ärenden för personer med utländsk bakgrund - några reflektioner och råd till dig som handläggare - Annika Lindstrand April 2005 Innehåll 1.Inledning 1 Bakgrund 1 Syfte och mål 2 Rapportens

Läs mer

Ett tryggt Sverige för alla

Ett tryggt Sverige för alla Ett tryggt Sverige för alla - Sverigedemokratisk Ungdoms socialpolitik Sverige är i flera avseenden ett unikt och fantastiskt land med många goda förutsättningar. Trots det blir psykisk ohälsa allt vanligare,

Läs mer

Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen

Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen Attention i Stockholms län Wennerbergsgatan 1 112 58 Stockholm Telefon: 08-447 60 20 Musketörerna i Rågsved Stövargatan 75 124 61

Läs mer

Om du mår psykiskt dåligt

Om du mår psykiskt dåligt Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Hjälp Exempel på områden som beskrivs är: Landstingets öppenvård Kommunens sysselsättningsverksamhet fritid, rehabilitering, socialt stöd och föreningar

Läs mer

Därför Barnahus. så stärker vi rättigheterna för barn som utsatts för våld och övergrepp

Därför Barnahus. så stärker vi rättigheterna för barn som utsatts för våld och övergrepp Därför Barnahus så stärker vi rättigheterna för barn som utsatts för våld och övergrepp Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och

Läs mer

Är piller lösningen?

Är piller lösningen? Är piller lösningen? - En studie om ADHD-medicineringens möjligheter och hinder för personer med både en ADHD-diagnos och ett beroende av alkohol eller narkotika. Av: Camilla Lindblom, Caroline Paulsson

Läs mer