Psykiatrins utmaning. Kuno Morin Chefsöverläkare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Psykiatrins utmaning. Kuno Morin Chefsöverläkare"

Transkript

1 Psykiatrins utmaning Kuno Morin Chefsöverläkare

2 Förekomnst av psykisk sjukdom 25% av alla människor beräknas under livstiden drabbas av psykisk sjukdom (The World Health Report 2001, WHO, Genève, 2001) 15% av befolkningen uppskattas ha någon psykisk sjukdom eller störning (punktprevalens) (Folkhälsorapport 2001, Social-styrelsen, Stockholm 2001) Kuno Morin 2

3 Psykisk hälsa och ohälsa i ett sammanhang Psykiskt funktionshinder Psykisk sjukdom/störning Psykisk hälsa Psykisk ohälsa 20-40% 15 % Kuno Morin 3

4 Enkätundersökningen Hälsa på lika villkor 2011 Andelen som anger god psykisk hälsa i Blekinge har minskat från 54 procent 2005 till 51 procent 2011 Riksgenomsnittet ligger på 56 procent. Både män och kvinnor i Blekinge svarar för denna lägre siffra Kuno Morin 4

5 Alla är sårbara Psykisk sjukdom förekommer i alla kulturer och socialgrupper Kuno Morin 5

6 Orsaker till psykiska sjukdomar,störningar Organiska orsaker: Kroppslig bakomliggande orsak - antingen i hjärnan - eller i kroppen Psykogena orsaker Innefattar intra-psykiska, inter-personella och sociala faktorer som grund för psykiatriska symptom. Kuno Morin 6

7 Psykiska sjukdomar ökar hos äldre % Demens Depresjon Angst Psykose Alder Demens diagnostik enligt ICD9 Diagnostik av depresion, ångst och psykos hos icke-demente enligt DSM-III-R Kuno Morin I Skoog: Acta Psychiatr Scand

8 Det svenska åldrandet under förra seklet Framtiden: Andelen äldre växer mer än andra åldersgrupper beräknas var fjärde Blekingebo vara 65 år eller äldre Kuno Morin 8

9 Alla åldrar drabbas Varje timme gör två personer självmordsförsök i Sverige Var sjätte timme begår en människa självmord 1442 personer 2010 Kuno Morin 9

10 Ökad risk för suicid vid sjukdom jämfört med i befolkningen Suicidrisk suicidförsök depression personl störn schizofreni alkoholmissbruk MS cancer normalt - ca självmordsförsök varje år, - 30 procent av de som vårdats för självmordsförsök gör nytt suicidförsök - 10 % av de som vårdats för självmordsförsök begår senare självmord Kuno Morin 10

11 Självmord i Sverige 2010 per innevånare Ökade suicidtal Kuno Morin 11

12 Kuno Morin 12

13 Antal självmord per innevånare i varje län i Sverige Kuno Morin 13

14 Antal självmord per kvinnor i varje län i Sverige Kuno Morin 14

15 Antal självmord per män i varje län i Sverige Kuno Morin 15

16 Nollvisionen Ett självmord är en tragedi,1400 är ett samhällsproblem Varannan person som tar sitt liv har haft kontakt med hälsosjukvården under sista månaden av sitt liv. Antal självmord i Blekinge där patienten var känd inom psykiatrin: 2010: 6 patienter 2011: 8 patienter 2012: 4 hitills 2008 antog riksdagen propositionen "En förnyad folkhälsa" med en nollvision för självmord. Kuno Morin 16

17 Vem ansvarar för insatser? Kommun Familj, Vänner, frivilligorg Företagshälsovård Primärvård Specialistpsykiatri Behov av insatser för Lätt psykisk ohälsa Svår psykisk sjukdom/ funktionshinder Försäkringskassan, Arbetsförmedling Kuno Morin 17

18 Specialistpsykiatrins utveckling från slutna till öppna vårdformer Som mest cirka vårdplatser Kuno Morin 18

19 Utveckling 50-talet framåt - Göra livet bättre för de psykiskt sjuka med eget boende eller särskilda boende i kommunen. - Kontakt med psykiatrisk öppenvårdsmottagning och ev kommunala insatser - Samhälle för de psykiskt sjuka Bild: Gullberna sjukhus byggt med ett för sin tid ( 1957 ) modernt paviljongsystem kring ett centralttorg Kuno Morin 19

20 Mottagning med öppenvårdsteam Mellanvård med mobila team Dagvård Landstinget Kommunal dagsjukvård Sjukhus vårdplatser mindre än 4000 Egen bostad Kommun Kontaktperson Ledsagare God man/förvaltare Personligt ombud Stödperson Hemtjänst Kommunal dagsjukvård Särskilt boende med natt personal Särskilt boende utan nattpersonal Kuno Morin 20

21 Sjukhus Samhället Akutplatser Hög säkerhet Vårdavdelningar Mellanvård Dagvård Öppenvårdsteam Mobila team Egen bostad Mellan form Integrerade verksamheter Kris- och avlastningsplatser Särskilt boende med natt personal Särskilt boende utan nattpersonal Boendestöd Kuno Morin 21

22 Kuno Morin 22

23 Antal vårdade unika patienter enligt olika lagrum (en dag) % av vårdplatserna upptas av LPT-vårdade Frivillig LPT LRV LPT-effekt Kuno Morin 23 Källa: Socialstyrelsens Endagsinventeringar

24 Några skillnader mellan LPT och kommande tvångsvårdslagen -???? Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård Intagning: 3 Tvångsvård får ges endast om patienten lider av en allvarlig psykisk störning Lag (2017:???) om psykiatrisk tvångsvård Intagning:? Tvångsvård ska ges om patienten lider av allvarlig psykisk störning - oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård. Hur många fler vårdtillfällen genererar dessa förändringar I skiftet LSPV till LPT ungefär halverades tvångsvården - påtagligt behov av psykiatrisk vård, + få sin psykiska funktionsförmåga avsevärt förbättrad genom att vård kommer till stånd eller avsevärt försämrad om vård uteblir eller + utgör en fara för sitt eget liv eller andras Kuno Morin 24

25 Statistik vuxenpsykiatrin i Blekinge 2011 Besök öppenvård Totalt besök av 5558 personer,fördelat på 55% K och 45% M.Åtta nybesök varje vardag Slutenvård - 64 vårdplatser Totalt vårdagar,fördelat på 892 personer, 42% K och 58% M,medelvårdtid per person 25 vårddagar. Antal vårdtillfällen 1419 och medelvårdtiden per vtf 16 dagar. Varje dag fanns 62 personer inlagda i sluten vård Kuno Morin 25

26 Statistik barnpsykiatrin i Blekinge 2011 Besök öppenvård Totalt besök av 1864 personer, fördelat på 55% K och 45% M.Fem nybesök varje vardag Slutenvård 2 vårdplatser Totalt 209 (+59) vårdagar,fördelat på 27 personer, 41% K och 59% M,medelvårdtid per person 7,7 vårddagar. Antal vårdtillfällen 32 och medelvårdtiden per vtf 6,5 dagar. Varje dag fanns 0,8 personer inlagda i sluten vård Kuno Morin 26

27 Har vi rätt antal slutenvårdsplatser? Motverka inläggningar gör man inte på akuten utan i ett tidigare skede, vilket kräver en tillgänglig öppenvårdspsykiatri Onödiga återinläggningar förhindras genom en välgjord vårdplanering som måste följas upp Används tiden patienten är i slutenvården rätt Kuno Morin 27

28 Psykiatrins utmaningar Andel äldre ökar i framtiden vilket ger ökat vårdbehov Ökade krav och förväntningar från invånare Slutenvårdens dimensionering, tillgängligheten i öppenvården Nollvision självmord Kuno Morin 28

29 Psykiatrins utmaningar forts.. Ny tvångsvårdslagstiftning 2016 Samverkan vårdgrannar,kommun,försäkringskassan,arbetsförmedlingen, skolan kunskapsspridning handläggning psykiska sjukdomar, boende och stöd i vardagen,sysselsättning,yrkesrehabilitering Personalförsörjning Kuno Morin 29

30 Samverkan är viktigt Alla pratar om det, ingen är emot Men varför ibland så frustrerande svårt att få till det? Kuno Morin 30

31 Tack för uppmärksamheten Frågor Kuno Morin 31

Innehållet i den psykiatriska tvångsvården

Innehållet i den psykiatriska tvångsvården Innehållet i den psykiatriska tvångsvården ISBN 978-91-86301-06-4 Artikelnr 2009-126-81 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord Vården av människor som har berövats sin frihet på grund

Läs mer

Kvalitet på Dina villkor! RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan

Kvalitet på Dina villkor! RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan Kvalitet på Dina villkor RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan Dokumentets tillkomst Initiativet till detta dokument togs av RSMH:s förbundsstyrelse. Därefter har det

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Vårdprogram för suicidprevention hos vuxna

Vårdprogram för suicidprevention hos vuxna Vårdprogram för suicidprevention hos vuxna Dokumenttyp: Vårdprogram Dokumentnamn: Vårdprogram för suicidprevention hos vuxna, version 1 Utfärdande PE: Närsjukvården i Östergötland Utfärdande enheter Specialistpsykiatrin

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2010:1 Elisabeth Hassel Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund,

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Psykisk ohälsa bland unga. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

Psykisk ohälsa bland unga. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Psykisk ohälsa bland unga Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad

Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad Granskning av vård och omsorg om psykiskt störda missbrukare November 2004 Ramböll Management Kapellgränd 7 S-10265 Stockholm Sweden

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

psykiatrisk tvångsvård

psykiatrisk tvångsvård psykiatrisk tvångsvård kliniska riktlinjer för vård och behandling svensk psykiatri nr 13 svenska psykiatriska föreningen och gothia fortbildning psykiatrisk tvångsvård kliniska riktlinjer för vård och

Läs mer

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård PSYKIATRI Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg I Hälso- och sjukvårdslagen anges bland annat att

Läs mer

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos vuxna Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 18 december 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program kring olika

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01 Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Nationell psykiatrisamordnings ställningstaganden och förslag avseende tidiga insatser till barn och unga som riskerar allvarlig

Läs mer

De mest sjuka äldre. Avgränsning av gruppen

De mest sjuka äldre. Avgränsning av gruppen De mest sjuka äldre Avgränsning av gruppen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län

Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län 1 Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län Att se människan. Och att alltid hitta en lösning för var och en... INNEHÅLL SIDA Innan vi ses 4 Möt några av oss 6 Psykiatrins tio förhållningssätt 8

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

www.lio.se 65 år och äldre

www.lio.se 65 år och äldre www.lio.se 65 år och äldre Folkhälsovetenskapligt centrum Landstinget i Östergötland Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B, 581 91 Linköping www.lio.se/fhvc Grafisk form och layout: ZON Reklambyrå Tryck:

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 1 Inledning... 5 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård... 9 2.2 Förslag till lag om ändring

Läs mer

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS Slutenvård - Hallands sjukhus På väg in till sjukhus Anna och Lars - mest sjuka äldre personer På väg ut från sjukhus Öppenvård - Närsjukvård och kommunal vård

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8

Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8 Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8 Missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk sjukdom (samsjuklighet) Kapitel 5 Föreläsare professor Agneta Öjehagen

Läs mer