Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår"

Transkript

1 Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E

2 Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk. Ett missbruk är en livsstil för den som har det, men att leva med, eller nära någon som missbrukar blir också en livsstil. I klubbarna får därför hela familjen stöd att hantera och bearbeta problemen tillsammans. Metoden bygger på hjälp till självhjälp genom gemenskapen, där varje deltagare kommer för sin egen skull. En familjeklubb sätter familjens samspel i fokus, kommunikationen mellan familjemedlemmarna. Man försöker hitta en väg där var och ens behov och önskemål tillgodoses. Att familjer får träffa andra med samma bakgrund, som kämpar för samma sak gör att familjerna lär av varandra. Igenkännande och inlärning sker rakt igenom alla roller och erfarenheter i klubben. Idag kan familjebegreppet omfatta många olika former av samliv. Eftersom man ansluter till klubben för sin egen skull går det lika bra att komma själv till träffarna. Man kan också välja att ta med någon ur sitt nätverk som inte tillhör den biologiska familjen, t.ex. en arbetskamrat, granne, närstående vän osv. förutsatt att personerna i fråga har nära del i varandras livssituation.

3 F A M I L J E Klubbarna bjuder på en systematisk infallsvinkel, d.v.s. att både problemen och lösningarna sätts in i en social ram där flera grupper och individer samspelar. Orsakerna ska inte bara finnas hos den som har ett allvarligt missbruk utan också i den omgivande miljön. Familjeklubbar i praktiken Varför familjeklubbar Är du berörd Barn i klubbarna Metod Utbildningsdel Historik

4 F A M I L J E Ett missbruk är inte bara ett problem för den som missbrukar, det sätter även djupa spår i missbrukarens hela familj och dess omgivning. En familjeklubb är därför ett erbjudande till alla som på något sätt har problem med missbruk. Hela familjen får stöd att hantera och bearbeta problemen tillsammans. Varför familjeklubbar? Det finns många olika behandlingar och metoder som kan erbjudas människor med missbruksproblematik. Till skillnad från dessa vänder sig familjeklubbar inte bara till den som missbrukar utan även till personer i missbrukarens närhet. En klubb är ingen terapigrupp, det förekommer ingen form av psykologiska eller psykiatriska analyser utan metoden i en klubb är hjälp till självhjälp genom gemenskapen. Familjerna får träffa andra med samma bakgrund som kämpar för samma sak vilket gör att familjerna lär av varandra när egna erfarenheter utbyts. Bara andra som med kropp och själ har upplevt hur ett missbruk kan förtrycka den inre balansen i en familj förstår vidden av den sorg, skuld och skam som finns hos de berörda personerna. Genom att låta hela familjen vara med i gruppen jobbar man på att alla familjemedlemmar ska få ett nytt och sundare förhållningsätt till varandra, utveckla ett nytt samspel och komma på rätt spår i det sociala livet. Man ansluter sig till en familjeklubb helt för sin egen skull, för att få sina egna funderingar, behov och önskemål tillgodosedda. Man kan som berörd part komma själv till klubben även om den som missbrukar väljer att själv inte delta.

5 Samtliga familjemedlemmar, anhöriga eller närstående berörs av en närståendes missbruksbeteende, därför är det viktigt att även dem får hjälp att hantera och bearbeta problemen. F A M I L J E Är du berörd? Vad gör man om den man bryr sig om håller för mycket vid sitt missbruk och att t.ex. din partners, ditt barn eller din väns missbruk tar överhand. Att delta i en familjeklubb kan vara ett sätt att återskapa balansen i det sociala livet. I klubben deltar du för din egen skull, för att du själv får ut något av det och inte för någon annans skull. Det gäller också dig som är närmast, barn eller partner till den som missbrukar. Att möta andra familjer med samma problem är en trygghet och en lättnad inte minst för barnen.

6 Familjeklubben stöttar föräldrarna till att se, identifiera och bekräfta sina barns tankar och känslor för att avlasta dem från det tunga ansvar som barn till missbrukare ofta tvingas bära. F A M I L J E Därför är barn välkomna i klubbarna Omkring barn i Sverige lever tillsammans med en förälder som har ett riskabelt alkoholbruk. Det visar en kartläggning från Folkhälsoinstitutet från Barn upplever ofta att livet i familjen är oförutsägbart, de vet inte hur det är när de kommer hem från skolan osv. Löften bryts ofta och de lär sig att man inte kan lita på någon. Att komma till en plats som alltid är trygg och förutsägbar en gång i veckan ger erfarenheter som gör det lättare att lita på folk i andra situationer och ger mod att knyta an till andra barn. Barn tar lätt på sig skulden för förälderns beteende och drickande. Det är därför viktigt för barnen att lära sig prata om detta i en trygg och bra miljö och få uppleva att man inte är ensam med sina problem. Ångesten och otryggheten känns lättare när man får dela den med andra och de lär sig att dom inte bär skulden till att mamma eller pappa dricker och att dom heller inte kan förhindra det som sker. Familjeklubben stöttar föräldrarna till att se, identifiera och bekräfta sina barns tankar och känslor för att avlasta dem från det tunga ansvar som barn till missbrukare ofta tvingas bära. Det är viktigt att barnen inte står utanför de förändringar som sker med föräldrarna. Barnen är delaktiga på sina egna villkor, dom pressas inte till att tala eller berätta något utan barnen kan leka medan dom vuxna pratar och ändå vara delaktiga genom att lyssna och observera.

7 Som deltagare i en familjeklubb ansluter du till klubbmöten 1 gång i veckan 1,5 2 timmar per gång. Man tar bl.a. upp teman som berör missbruksproblematiken och samspelet i en familj. F A M I L J E Metod Metoden bygger på hjälp till självhjälp med syftet att ge familjerna möjlighet att komma till insikt med sina problem. Att försöka öppna ögonen och få dom att inse att om det finns ett missbruksproblem i familjen så har hela familjen problem, där alla berörda är i behov av hjälp till en högre livskvalitet utan missbruk. Samvaron i en familjeklubb bygger på omsorg, tolerans och respekt för den enskilde. Man delar med sig av sina erfarenheter och lyssnar på andras. Klubben är till för att ventilera problem och försöka hitta lösningar. Man bemöts inte av pekpinnar utan endast av goda råd. En familjeklubb är ingen terapigrupp, det förekommer ingen form av psykologiska eller psykiatriska analyser. Mötena hålls en gång i veckan i vald lokal med en lugn och trygg miljö. Varje möte pågår under 1,5 till 2 timmar då beroende på om gruppen väljer att ha en rast eller fika. Man kan ansluta sig i en familjeklubb så länge man känner att man har glädje av den. Med på mötena finns alltid en s.k. servant teacher som fungerar som en handledare. Han/hon organiserar och strukturerar upp mötena och ser till att klubbens individuella regler följs samt att alla deltagande blir hörda och respekterade. Det man talar om i klubben stannar där. En familjeklubb är inte sluten. Som ny familj kan man komma in i en klubb som redan är i gång. Gruppen delas när antalet deltagare blir för stort och fortsätter som separata möten med två olika servant teachers.

8 Kursdelen ger både ökad kunskap om alkohol och om de fysiska och beteendemässiga skador som ett missbruk för med sig. Den ger även ökad själv insikt när det gäller att identifiera och beskriva sina tankar och känslor. F A M I L J E Kursdelen - metoden En viktig del av familjeklubbarnas metod är kursdelen. Den innefattar 10 lektioner där man under mötena går igenom och diskuterar kring olika teman. Avsikten med detta är följande: Få kunskap om alkoholrelaterade problem, familjefrågor och relevanta teman som tas upp för att främja klubbens arbete. Ge deltagarna ett gemensamt språk för att lättare kunna talas vid om svårigheter och krav. När deltagarna genomgått kursen blir det alltid lättare att finna ord för att beskriva sina tankar och känslor. De olika teman som tas upp i kursdelen är Klubben Man presenterar familjeklubben, handledaren och klubbens metoder. Vad är hälsa Vad lägger man i begreppet hälsa. Man talar om de olika aspekterna vid fysisk, psykisk och social hälsa och hur man ska ta till vara på sin egen hälsa. Alkohol och alkoholbruk. Hur kroppen påverkas och bryts ner vid alkoholanvändning. Missbruksproblematiken Man diskuterar bl.a. kring alkohol och drogkulturen och riskfyllda förhållningssätt kring riskbruk, bruk, missbruk och beroende.

9 Familjen Olika familjeformer och olika roller i familjen, man visar på hur ett missbruk kan förändra hela familjemönstret och beteende. Nätverket Man talar kring begreppet nätverk. Vilket nätverk finns kring familjerna, skyddsfaktorer osv. Meningen med att ändra livsstil Varför man bör ändra livsstil och hur man finner kraft till att leva med smärtfyllda funderingar, ett genomgående tema är sorg och ansvar för medlemmarna i den egna familjen och i det samhälle man lever i.

10 F A M I L J E Historik Familjeklubbar har existerat i många år. Att metoden nu nått Sverige kan vi tacka vår förre internationella IOGT president Helge Kolstad för. I Italien har metoden funnits och fungerat med succé sedan starten i Trieste Det finns över 2300 klubbar i Italien idag. Erfarenheten från dessa klubbars arbete har sedan 1998 blivit studerat av forskare och behandlare från många olika Europeiska länder, med den ambitionen att överföra metoden till hela världen. Ursprungligen härstammar begreppet Familjeklubbar från Kroatien, varifrån metodens upphovsman professor i psykiatri, Vladimir Hudolin, på flera plan utvecklade principen om socialt samspel till en behandingsmetod som ledde till stor framgång, då inte bara hos alkoholdrabbade familjer. Även på andra besläktade områden verkade Hudolins princip och den var nyskapande. Hans huvudtes var att psykiatrin inte kan begränsa sig till att studera den enskilda patienten, åtgärderna måste inkludera hela patientens livssituation.

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret.

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. Vägledning till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. DOKUMENTERA i patientens journal vad som är gjort och vad som

Läs mer

Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring.

Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring. Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring. Funktionsnedsättningen innebär bland annat begränsningar i förmågan till social kontakt och kommunikation. Ofta är autism förenat med utvecklingsstörning

Läs mer

Missbruk - en familjeangelägenhet

Missbruk - en familjeangelägenhet Missbruk - en familjeangelägenhet En kvalitativ studie av personals och anhörigas erfarenheter kring anhörigskap till missbrukare. Socionomprogrammet C-uppsats: HT 2009 Datum: 14 september 2009 Författare:

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Vad innebär det att vara koncentrerad?

Vad innebär det att vara koncentrerad? Vad innebär det att vara koncentrerad? Att koncentrera sig innebär att öppna sig för och ta in omvärlden; att med sina sinnen registrera intrycken från allt som finns omkring. Men omvärlden ger så ofantligt

Läs mer

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET Om hur IOGT-NTO:s arbete gör skillnad TEXT: LINA STAAV, JOHNNY FOGLANDER TRYCK: FRIDHOLM & PARTNERS, 2013 GRAFISK FORM: PASADENA STUDIO IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 3 I din

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Vid oro och vid misstanke

Vid oro och vid misstanke Vid oro och vid misstanke om ett barn far illa En halländsk handbok 2014 Denna handbok ersätter Handbok vid misstanke om som funnits sedan 2010. Taktisk nivå, barn unga och familj som gett uppdraget att

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Bipolär sjukdom - om närståendes tillvaro Föreningen Balans Stockholm 2014-11-04

Bipolär sjukdom - om närståendes tillvaro Föreningen Balans Stockholm 2014-11-04 Bipolär sjukdom - om närståendes tillvaro Föreningen Balans Stockholm 2014-11-04 Marie Rusner, Fil dr i vårdvetenskap, Forskningsledare Södra Älvsborgs Sjukhus Adjungerad universitetslektor Sahlgrenska

Läs mer

Barns upplevelser av instabil samhällsvård

Barns upplevelser av instabil samhällsvård Barns upplevelser av instabil samhällsvård En studie baserad på intervjuer med 12 barn i åldern 8-18 år. Om barns upplevelser av instabil samhällsvård och deras relationer till föräldrar, vårdgivare och

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet Innehåll: Välkommen som pappagruppledare! sid 3 Varför pappagrupper? sid 4 Värderingar som pappagruppmanualen utgår ifrån sid 5 Ledarrollen

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Livet som vuxen när man växt upp med föräldrar som har alkoholproblem

Livet som vuxen när man växt upp med föräldrar som har alkoholproblem Livet som vuxen när man växt upp med föräldrar som har alkoholproblem Av: Anna-Stina Hansson Görel Johansson Vt-09 Handledare: Helena Hansson Examinator: Mats Hilte ABSTRACT Authors: Anna-Stina Hansson,

Läs mer

Individer och gemensk aper

Individer och gemensk aper Individer och gemenskaper 9 Individer och gemensk aper I samhällskunskap betyder individ samma sak som människa. Vi människor lever tillsammans i olika typer av gemenskaper, till exempel familjen, föreningar,

Läs mer

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Lilian Rönnqvist Att mötas i samtal Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Text: FL Lilian Rönnqvist Illustrationer: Bosse Österberg Ombrytning: Komma Media Förbundet Hem och Skola

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

Äldres tankar kring social samvaro

Äldres tankar kring social samvaro Äldres tankar kring social samvaro Varför är det viktigt att vara social för äldre och hur kan vi som jobbar på äldreboende stötta i social samvaro? Mona Ståhlberg FoU-trainee Uppsats nr 9 April 2009 Förord

Läs mer