Vuxna med ADHD - arbetsliv Höganäsmodellen 1/12-09 Cecilia Johansson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxna med ADHD - arbetsliv Höganäsmodellen 1/12-09 Cecilia Johansson"

Transkript

1 Vuxna med ADHD - arbetsliv Höganäsmodellen 1/12-09 Cecilia Johansson

2 ADHD hos vuxna Kort om vad ADHD är Tillkommande problem Arbetsliv Bemötande

3 ADHD ett livslångt funktionshinder Förr trodde man att det växte bort Står klart att problemen kvarstår 5% av alla skolbarn Flickor är underdiagnostiserade

4 Definition Attention Deficit Hyperactivity Disorder Tre typer: 1. Huvudsakligen uppmärksamhetsproblem 2.Huvudsakligen hyperaktivitets- /impulsivitetsproblem 3. Kombination av 1 och 2

5 Undergrupper ADD DAMP = ADHD + brister i motorrikkontroll DAMP = ADHD + brister i motorrikkontroll och perception

6 Neuropsykiatriska funktionshinder -NPF Tourette syndrom, Asperger syndrom, dyslexi och tvångssyndrom tillhör också gruppen NPF Svårigheter som har sin grund i hur hjärnan arbetar och fungerar Ger sig till känna i barndomen Överlappar ofta varandra

7 Uppkomst Genetiska komponenter Riskfaktorer under graviditet och förlossning Biokemiska förklaringar; dopaminförsörjningen Nedsättning av exekutiva funktioner

8 Exekutiva funktioner Frontallobssystemet Invecklat system av kognitiva processer Hjärnans VD/ Dirigent Avsikt, planering och målinriktat beteende Många aspekter av vardagslivet kontrolleras i huvudsak av detta system

9 Psykosociala faktorer Psykosociala faktorer förklarar ej uppkomsten av ADHD Psykosociala faktorer har betydelser för hur Psykosociala faktorer har betydelser för hur stora konsekvenser funktionsnedsättningen får hur stort funktionshinder.

10 Funktionshinder Funktionsnedsättning: nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga Funktionshinder: begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen (Socialstyrelsens definition)

11 ADHD- hur mycket ett funktionshinder? Olika grader Personens resurser i övrigt Omgivningens krav Vilka hjälpmedel personen har tillgång till

12 Varför söka utredning? Ett namn Omgivningen Förståelse för sig själv Möjlighet att få (rätt) stöd Funktionshindertänkande i motsats till lat, slarvig, behöver bara tro lite mer på sig själv

13 Symptom: ouppmärksamhet Missar Svårt att hålla koncentration på något som inte är påtagligt intressant Verkar inte lyssna på tilltal Svårt att uppfatta instruktioner och genomföra dem Svårigheter att organisera arbetsuppgifter, överblicka och skapa struktur i vardagen

14 Symptom: Ouppmärksamhet Undviker sådant som kräver koncentration, uppmärksamhet och uthållighet Tappar bort saker Lättdistraherad Glömska

15 Symptom: Hyperaktivitet, impulsivitet Svårt att vara stilla Känsla av rastlöshet Svårt att utföra fritidsaktiviteter lugnt och stilla Verkar ofta vara på språng eller gå på högvarv Pratar överdrivet mycket Avbryter och inkräktar på andra

16 Andra vanliga symptom Förhalande Låg tolerans för frustration Stämningslabilitet Lågt självförtroende Svårt med relationer Stresskänslighet Ständigt söker stimuli

17 Andra vanliga symptom Sviktande arbetsprestationer Vardagsuppgifter blir inte gjorda Svårt att göra fler saker samtidigt Bristande tidsuppfattning Svårt att planera och organisera Gränslöshet Perceptionssvårigheter

18 Funktionshinder? Många människor har dessa svårigheter mer eller mindre. När svårigheterna är så stora att de påtagligt påverkar individens utveckling och förmåga att fungera i samhället utgör de ett funktionshinder.

19 Tillkommande problem Snarare regel än undantag Exempel: ångest, depression, bipolär sjukdom, personlighetsstörningar Ytterliggare neuropsykiatriskt funktionshinder Missbruk

20 Onda cirklar Upprepade misslyckanden Underprestation Överkrav Kaos Snurrar runt i systemen

21 Depression Depression, de motgångar som ADHD kan medföra kan påverka stämningsläget. Djupare depressioner, som ej kan förklaras som reaktion på livsomständigheter är vanligare förekommande hos personer med ADHD Viktigt att ADHD uppmärksammas för att personen ska bli tillräckligt hjälpt.

22 Missbruk ADHD är en riskfaktor för att utveckla beroende och missbruk av alkohol och andra droger Var 5:e alkoholmissbrukare har ADHD Självmedicinering Utredning och diagnos kan innebära ökad insikt och en väg ut ur missbruket.

23 Arbetsliv Många har svårt att få och behålla arbete Höga krav på stresstålighet, självgående, effektivitet, samarbetsförmåga, mm. Personer med ADHD kan i rätt miljö vara framgångsrika i sin yrkesutövning Saknas kunskap om ADHD i de instanser där personer med ADHD söker stöd för att komma ut i arbetslivet

24 Exempel Det går inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna öppna bilden eller så är bilden skadad. Starta om datorn och öppna sedan filen igen. Om det röda X:et fortfarande visas måste du kanske ta bort bilden och sedan infoga den igen.

25 Arbetsliv en del av livet? Handlar inte bara om själva arbetssituationen Rutiner; himmel eller helvete? Att få komma till sin rätt

26 I arbetssituationen Missar detajler Verkar inte lyssna Följer inte instruktioner Lättdistraherad Glömmer Missförstånd Konflikter Svårt att planera, organisera och prioritera Svårt att komma igång med arbetsuppgifter Svårt att avsluta

27 Ett fungerande arbetsliv Kartläggning av vilka arbetsförhållanden som passar Stöd utanför arbetet Arbetsplatsens utformning Struktur som underlättar Påminnelser Uppföljningar Självinsikt Göra det man är bra på

28 Ett fungerande arbetsliv Rutiner för feedback och reflektion Öppenhet om funktionshindret Kunskap om ADHD hos omgivningen

29 Utmaningar Uthålligheten; följa en planering och hålla motivationen uppe Skilja på arbetsliv och privatliv Tanken om det perfekta yrket Dålig självkännedom och ojämn prestationsförmåga Svårigheter att själv upptäcka och definiera sina svårigheter, bedöma vad man klarar

30 Goda förutsättningar Projektliknande arbetsuppgifter En arbetsuppgift i taget Struktur och tydlighet Ok att fråga mycket Mentor/stödperson Fyskisk och mental träning Arbetsminnesträning Få ordning på energiflödet Arbetsplatsen som en fast punkt, med möjlighet till vidareutveckling

31 Att tänka på i kontakten Handgripligt konkret stöd kan vara nödvändigt Vissuellt stöd, för förståelse av tid, få sammanhang mm. Konkretisera med exempel, metaforer, bilder mm. Klara och tydliga besked

32 Något om bemötande Vikten av kunskap, ödmjukhet Att själv kunna hålla den röda tråden, tider mm. Ta på allvar Tydlighet öppenhet Trygghetförutsägbarhet Vikten av att bli sedd som den man är, varken större eller mindre...utan att bli bedömd

33 Stöd till vuxna med ADHD Finns inget som botar Verkningsfulla metoder för att begränsa symptomen och förhindra tillkommande svårigheter Socialt stöd i kombination med medicinering Konstruktiva lösningar utifrån förutsättningarna

34 Kunskap, kunskap, kunskap Kunskap; Diagnos, information och rådgivning Egen kunskap, om ADHD och vad det betyder för mig Kunskap till omgivningen förståelse och rimliga krav, adekvat bemötande Kunskap hos dem som ska stötta och hjälpa vidare

35 Utgångspunkter och källor: Andersson, Torbjörn, Asperger, ADHD och arbete Andersson, Torbjörn, Perceptionshantering vid Asperger syndrom och autism ADHD/DAMP En uppdatering. Beckman, Vanna (red.) Adler Hanna, Adler Björn, Exekutiv funktion; Hjärnans dirigent Att delta i arbetslivet- med stöd, för personer med ADHD, Slutrapport. MISA, Attention. Beckman, Vanna, Strider under hjärnåldern: om ADHD, biologism, sociologism Ekström, Pernilla HanteraLivet: Föreläsning, utbildningar, handledning, samtal/vägledning riktade till personal samt till personer med ADHD och anhöriga. Nadeau, Kathleen G. Flickor med AD/HD Riskförbundet Attention. Faktablads samling. Så här kan man göra Vägledningsdokument ADHD hos vuxna Utarbetat av arbetsgruppen för Nationell psykiatrisamordnings projekt ADHD och autismspektrumtillstånd hos vuxna Björn Kadesjö, projektansvarig, Susanne Bejerot, med fler:www.socialstyrelsen.se/amnesord/psykiatri/nu-projektet. Länktips:

36 Andra aktörer Psykiatrin - Utredning - Medicinering - Samtalskontakt Arbetsförmedlingen - Handläggare - Hjälpmedel, mm Försäkringskassan Kommunen - Ekonomi - Boendestöd, ledsagare, mm Privata aktörer

Vad är ADHD? Definitioner

Vad är ADHD? Definitioner 2011-12-05 Vad är ADHD? Alla kan vi ibland ha svårt att sitta still, att fokusera vår uppmärksamhet och att kontrollera våra impulser, i synnerhet om vi är stressade eller trötta. För en del barn, ungdomar

Läs mer

adhd Kort om hos vuxna

adhd Kort om hos vuxna Kort om adhd hos vuxna Socialstyrelsen Läkemedelsverket Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Statens beredning för medicinsk utvärdering Folkhälsomyndigheten Kort information om adhd hos vuxna Den här

Läs mer

adhd Kort om hos barn och ungdomar

adhd Kort om hos barn och ungdomar Kort om adhd hos barn och ungdomar Socialstyrelsen Läkemedelsverket Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Statens beredning för medicinsk utvärdering Folkhälsomyndigheten Kort information till föräldrar

Läs mer

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna Regionalt vårdprogram 2010 ADHD vuxna Regionalt vårdprogram ADHD vuxna 2010 1 Regionalt vårdprogram ADHD Innehåll Bakgrund... 4 Inledning... 4 Sammanfattning... 5 Epidemiologi... 6 Diagnosen ADHD... 6

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Koncentrationssvårigheter. Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening

Koncentrationssvårigheter. Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Koncentrationssvårigheter Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Struktur 1. Koncentrationssvårigheter vad är det? 2. Olika typer av koncentrationssvårigheter 3. Typiska problem

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2010:1 Elisabeth Hassel Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund,

Läs mer

Vuxna med ADHD ur ett hjälpmedelsperspektiv

Vuxna med ADHD ur ett hjälpmedelsperspektiv Vuxna med ADHD ur ett hjälpmedelsperspektiv Att som vuxen leva med ADHD medför en rad konsekvenser. I denna skrift ger Agneta Hellström, beteendevetare, en överblick över problem och tillkortakommanden

Läs mer

Arbetsmodell för hjälpmedel

Arbetsmodell för hjälpmedel Arbetsmodell för hjälpmedel Introduktion av hjälpmedel och kognitivt stöd vid ADHD För att man ska kunna bedöma vilka insatser som ska sättas in måste man först få en helhetsbild av hur personens vardag

Läs mer

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS Att små barn har svårt att sitta still, koncentrera sig och kontrollera sina impulser är inget ovanligt. Men för de barn som har ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Läs mer

Kognitiva svårigheter vid neuropsykiatriska diagnoser ADHD

Kognitiva svårigheter vid neuropsykiatriska diagnoser ADHD Kognitiva svårigheter vid neuropsykiatriska diagnoser ADHD Marie Dalan Leg. psykolog/ leg. psykoterapeut VAD ÄR R ADHD? UPPMÄRKSAMHETSST RKSAMHETSSTÖRNING/ RNING/ KONCENTRATIONSSVÅRIGHETER RIGHETER HYPERAKTIVITET/IMPULSIVITET

Läs mer

Att delta i arbetslivetmed stöd, för personer med ADHD. Slutrapport

Att delta i arbetslivetmed stöd, för personer med ADHD. Slutrapport Att delta i arbetslivetmed stöd, för personer med ADHD Slutrapport Att delta i arbetslivet med stöd, för personer med ADHD... 3 Uppdraget... 4 Bakgrund... 4 Målgrupp... 4 Syfte... 4 Projektets olika inriktningsområden...

Läs mer

Kort om ADHD hos barn och vuxna. En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt

Kort om ADHD hos barn och vuxna. En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt Kort om ADHD hos barn och vuxna En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten

Läs mer

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Björn Kadesjö, ö.l. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, Socialstyrelsen, Stockholm

Läs mer

Pedagogiskt arbete för barn med koncentrationssvårigheter

Pedagogiskt arbete för barn med koncentrationssvårigheter GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för pedagogik och didaktik Specialpedagogiska programmet GÖTEBORG UNIVERSITY Department of Education Pedagogiskt arbete för barn med koncentrationssvårigheter Examensarbete

Läs mer

Neuropsykiatriska diagnoser Kristina Darfeldt leg.psykolog, specialist i klinisk psykologi kristina.darfeldt@brackediakoni.se Telefon: 031-502690

Neuropsykiatriska diagnoser Kristina Darfeldt leg.psykolog, specialist i klinisk psykologi kristina.darfeldt@brackediakoni.se Telefon: 031-502690 Neuropsykiatriska diagnoser Kristina Darfeldt leg.psykolog, specialist i klinisk psykologi kristina.darfeldt@brackediakoni.se Telefon: 031-502690 Disposition Neuropsykiatriska diagnoser Orsaker förekomst

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB Faktagranskat av dr Pär Svanborg, Sr Medical Advisor, Neuroscience Eli Lilly Sweden AB, mars 2010 Innehåll 1. Kortfakta om ADHD... 3 2. Orsaker

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med ADHD Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Övergripande information om stödinsatser

Läs mer

Att samarbeta kring barn och ungdomar med ADHD

Att samarbeta kring barn och ungdomar med ADHD Att samarbeta kring barn och ungdomar med ADHD Agneta Hellström Sinus AB www.sinus.se 121122 Agneta Hellström 1 Om samarbete 121122 Agneta Hellström 2 Varför behöver vi samarbeta kring barn med ADHD? Barn

Läs mer

Välkommen till Utbildning i NPF och ett lösningsfokuserat förhållningssätt

Välkommen till Utbildning i NPF och ett lösningsfokuserat förhållningssätt Välkommen till Utbildning i NPF och ett lösningsfokuserat förhållningssätt Jönköping 18 november Föreläsare: Marie Adolfsson och Johan Bysell www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 12.00 Neuropsykiatriska

Läs mer

Rebin klättrar som Spindelmannen. Tema: ADHD

Rebin klättrar som Spindelmannen. Tema: ADHD En tidning från Handikapp & Habilitering Nr 4. 2007 Rebin klättrar som Spindelmannen Tema: ADHD Ansvarig utgivare har ordet: Fördomar skapar funktionshinder Innehåll Som en liten virvelvind 3-5 Vi kan

Läs mer

Lärandemiljöer för barn med ADHD Hur belyses detta inom forskning och i stödmaterial för pedagoger?

Lärandemiljöer för barn med ADHD Hur belyses detta inom forskning och i stödmaterial för pedagoger? Lärandemiljöer för barn med ADHD Hur belyses detta inom forskning och i stödmaterial för pedagoger? Anna Litsen och Linda Persson LAU370 Handledare: Sofia Persson Examinator: Rapportnummer: Abstract Examensarbete

Läs mer

Kvinnor med ADHD - en studie av bloggar kring upplevelser av att få diagnosen

Kvinnor med ADHD - en studie av bloggar kring upplevelser av att få diagnosen Kvinnor med ADHD - en studie av bloggar kring upplevelser av att få diagnosen Av Katharina Andersson LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan Kandidatuppsats ht 2012 Handledare: Yvonne Johansson Examinator: Anders

Läs mer

ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet - ADD

ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet - ADD ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet - ADD ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är en samlingsbeteckning för olika former av uppmärksamhetssvårigheter. Det som ofta associeras till

Läs mer

Talet om en likvärdig skola med hänsyn till lärares anpassning av undervisningen till barn med ADHD

Talet om en likvärdig skola med hänsyn till lärares anpassning av undervisningen till barn med ADHD LÄRARPROGRAMMET Talet om en likvärdig skola med hänsyn till lärares anpassning av undervisningen till barn med ADHD Björn Svensson Examensarbete 15 hp Grundnivå Höstterminen 2014 Handledare: Lars-Olof

Läs mer

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE 2 Utbildning för ungdomar och unga vuxna med ADHD Inledning Denna bok har skapats för att ge fördjupad information till ungdomar

Läs mer

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Specialistarbete inom pedagogisk psykologi TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Oktober 2012 Marie Hilding Handledare Birgitta

Läs mer

Ökade livschanser för barn med ADHD

Ökade livschanser för barn med ADHD Ökade livschanser för barn med ADHD Förebyggande insatser ur ett familjeperspektiv Projektbeskrivning Marie Erlandsson Ek 1 Innehåll Inledning... 3 ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder... 4

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer