Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011"

Transkript

1 Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet Handikappförbunden & Barnombudsmannen Tove Rinnan Oktober 2010

2 Barn har rätt att komma till tals Barn har rätt enligt art 12 i barnkonventionen att komma till tals Barn har rätt enligt art 7:3 i Funktionshinderkonventionen att komma till tals men även erbjudas stöd att kunna utöva denna rättighet

3 Syfte och målgrupper Hur barn och ungas delaktighet och självbestämmande kan stärkas? Det gäller situationer när insatser för barnet planeras och genomförs. Målgrupper: Barn och unga upp till 18 (23) år Alla funktionsnedsättningar

4

5 Resultera i: Handbok i hur vuxna kan stärka barns röster i olika sammanhang Material riktat direkt till barn och ungdomar som ska vara tillgängligt på olika medier Beskrivning av vuxnas barnperspektiv kontra till barnets perspektiv till hjälp för Handikappförbundens intressepolitiska arbete med och för barn och ungdomar

6 Lyssna på oss! Konferens den 5 6 september 2011 Plats: Essinge Konferenscenter i Stockholm Arrangörer: Handikappförbunden, Barnombudsmannen och Folke Bernadottestiftelsen

7 Våra referensgrupper Handikappföreningar Myndigheter Barnexperter Temporärt nätverk

8 Barnexpertgruppen Anlitat barn med olika funktionsnedsättningar som rådgivare och bollplank Se till att projektets material har ett barnperspektiv

9 HUR alla tre parter ska göra för att barnets delaktighet ska stärkas barnet förälder personal

10 Barnets perspektiv och barnperspektiv Vuxnas barnperspektiv den kunskap om barn som vuxna utgår ifrån när de försöker agera utifrån ett barnperspektiv. Barnets eget perspektiv vad barnet själv ser, hör, upplever och känner. Hur barnet själv ser på sin värld, sig själv och hur hon eller han är. För att kunna ta ställning till vad som är barnets bästa behövs ett tydligt medvetande om skillnaderna mellan perspektiven.

11 Vad vet vi om barns delaktighet? Kartläggning av befintlig forskning presenteras i Lyssna på mig

12 Lyssna på mig! Barn & ungdomar med funktionsnedsättningar vill vara delaktiga i möten med samhällets stödsystem En systematisk kunskapsöversikt (2009) Bygger på 40 forskningsstudier där barn kommer till tals

13 Viktiga framgångsfaktorer Personal har barnkompetens Barn får delaktighets kompetens Föräldrars stöd till barnen eget föräldrastöd Barn får begriplig information om mig och om er (verksamheten/den professionelle)

14 Flera viktiga faktorer Flexibla och lustfyllda metoder Att ge barnen tid och feedback Riktlinjer, policys och regelverk som ger stöd till organisationen

15 När är ett barn delaktigt? När barnet blir lyssnat till När barn får stöd att uttrycka sina åsikter och synpunkter När barns åsikter och synpunkter beaktas När barn involveras i beslutande processer Barn barn delar makt och ansvar över beslutfattande Harry Shier s delaktighetsmodell

16 Barn och ungas väg till delaktighet en modell (Shier, 2001) Öppningar Möjligheter Skyldigheter Nivå 5 Barn delar makt och ansvar över beslutsfattande Är du som vuxen beredd att dela inflytande och ansvar med barn? Finns det ett förfarande som möjliggör för barn och vuxna att dela inflytande och ansvar över beslut? Är det ett policykrav att barn och vuxna delar inflytande och ansvar över beslut? Nivå 4 Barn involveras i beslutsfattande processer Är du beredd att låta barn delta i dina beslutsfattande processer? Finns det ett förfarande som möjliggör för barn att delta i beslutsfattande processer? Är det ett policykrav att barn ska vara involverade i beslutsfattande processer? Nivå 3 Barns åsikter och synpunkter beaktas Är du beredd att beakta barns åsikter och synpunkter? Möjliggör den beslutsfattande processen att barns åsikter och synpunkter beaktas? Är det ett policykrav att barns åsikter och synpunkter ska vägas in i beslutsfattande? Nivå 2 Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter Är du beredd att stödja barn att utrycka sina åsikter och synpunkter? Har du tillgång till olika aktiviteter och metoder som stödjer barn att uttrycka sina åsikter och synpunkter? Är det ett policykrav att barn ska ges stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter? Nivå 1 Barn blir lyssnade till Är du beredd att lyssna på barn? Arbetar du på ett sätt som möjliggör att barn blir lyssnade till? Är det ett policykrav att barn ska bli lyssnade till?

17 Shiers modell för att definiera delaktighet i samband med barnets möten med verksamheter för utvärdering för att se vad som behöver utvecklas vidare

18 Men ska barn få bestämma? Barnets eget perspektiv och inflytande betyder inte med automatik att barnet ska bestämma. Att fatta beslut är ett steg längre fram i processen. Snarare handlar det om att barnet får möjlighet att visa hur det ser, känner, tänker och handlar, och vad barnet ser.

19 Vuxna lyssnar och bryr sig när: När vuxna ser mig i ögonen När vuxna antecknar vad jag säger Vuxna frågar igen när jag sagt nåt inte bara säger mm och mm Är tysta och pratar inte hela tiden då hinner jag tänka efter

20 Barn och unga vill och kan påverka sina liv Om vi ger barn föräldrar och personal rätt verktyg

21 Viktigt att det sker tidigt Barn som redan tidigt får vara delaktiga i planering och beslut kring sin vardag utvecklar sin förmåga att reflektera och argumentera och självkänslan ökar

22 Barn vill veta Få information om sin funktionsnedsättning Få information om de verksamheter de möter

23 Barn och unga förstår Barn har högre kompetens än vad vuxna tror att reflektera över sitt liv. Under förutsättning att de får begriplig information om sig själv och den verksamheten de möter

24 Barn och vuxna har olika syn på samma situation Vi tror att vi vet vad som är bäst för vårt barn Föräldrar tenderar att skatta barnens livskvalitet lägre än barnen själva barn tycker att de har det bättre än vad föräldrar tycker. Trivs med livet. Smärta upplevs däremot starkare hos barn än vad föräldrar tror.

25 Olika perspektiv Barnet tänker här och nu Förälder och personal tänker då och sen

26 Barns delaktighet i beslut leder till bättre beslut Om barn inte är delaktiga i planering är risken stor att beslutet inte stämmer med vad som viktigast för barnet. Ökar barnets motivationen att samarbeta

27 Erfarenheter från England juni 2010 Barn överraskar både föräldrar och andra vuxna olika perspektiv Kommunikationspass About me guide (personlig presentation) Key worker ett stöd för familjen UK ligger långt fram i forskning, fr allt York och Bristol Tips: +

28 Making Ourselves Heard Ett nationellt projekt som arbetar för att "ensuring disabled young people s views, wishes and feelings are heard in decisions about their own lives".

29 Top Tips for Participation! Make sure we get something out of it Give us time Prove you re listening to us Involve us from the start Involve all of us Be open and honest with us Support us to make our own decisions Make it fun!

30 About me guide Det här är jag.

31 Hej Jag heter Tove Rinnan

32 Jag bor i Stockholm

33 Jag inte tycker om När vuxna är arga på små barn Vuxna som kör bil för fort

34 Jag tycker om att sjunga

35 Det här är mitt jobb! Jag lär vuxna att lyssna på barn Jag talar om för vuxna som bestämmer hur barn vill ha det Jag berättar för vuxna när barn inte har det bra

36 Läsa vidare Min mail:

37 Att diskutera Hur gör du För att det ska bli tydligt för barnet att du lyssnar och förstår? För att barnet ska uppfatta att du tar hennes synpunkter på allvar?

38 Vad behöver du för eget stöd? Av chefen Av riktlinjer Av kollegor Annat (tid, fortbildning )

Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet

Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet från projektet Egen växtkraft Lyssna på oss! Bättre stöd när barn och ungdomar

Läs mer

Öppningar, möjligheter och skyldigheter. Vägar till delaktighet:

Öppningar, möjligheter och skyldigheter. Vägar till delaktighet: Vägar till delaktighet: Öppningar, möjligheter och skyldigheter En ny modell för att öka barns delaktighet i att fatta beslut i enlighet med artikel 12.1 i FNs konvention om barnets rättigheter Av Harry

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

Barn & ungdomar med funktionsnedsättningar vill vara delaktiga i möten med samhällets stödsystem

Barn & ungdomar med funktionsnedsättningar vill vara delaktiga i möten med samhällets stödsystem En systematisk kunskapsöversikt Högskolan i Halmstad Sektionen för hälsa och samhälle Lyssna på mig! Barn & ungdomar med funktionsnedsättningar vill vara delaktiga i möten med samhällets stödsystem Ann-Marie

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Alla barn har samma rättigheter och är lika värdefulla. Varifrån du kommer, t ex vilket kön, språk, religion och hudfärg

Läs mer

10 tips. Små förändringar ger högre betyg.

10 tips. Små förändringar ger högre betyg. 10 tips Små förändringar ger högre betyg. Ekonomiprogrammet inriktningarna ekonomi och juridik Samhällsvetenskapsprogrammet inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap Är du intresserad av företagande

Läs mer

Barns och Ungas rätt i vården

Barns och Ungas rätt i vården Barns och Ungas rätt i vården Maja Söderbäck (Red.) Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2010:3 Barns och ungas rätt i vården Maja Söderbäck Redaktör 1 Barns och Ungas rätt i vården ISBN 91-86678-04-3 Stiftelsen

Läs mer

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR HELA SKOLAN ELEVER LÄRARE VAKTMÄSTARE BoU-FÖRVALTNING YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG ELEVHÄLSA FÖRÄLDRAR REKTOR - guide till hälsofrämjande skolutveckling Ett material framtaget av Folkhälsocentrum Landstinget

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

När Barnkonventionen blir lag. Förberedande frågor till beslutsfattare

När Barnkonventionen blir lag. Förberedande frågor till beslutsfattare När Barnkonventionen blir lag Förberedande frågor till beslutsfattare Snart är Barnkonventionen lag Regeringen har gett besked om att Barnkonventionen ska bli lag i Sverige. Den här foldern är till för

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Nationellt habiliteringsprogram för att understödja övergången från barn till vuxen

Nationellt habiliteringsprogram för att understödja övergången från barn till vuxen Nationellt habiliteringsprogram för att understödja övergången från barn till vuxen Antaget 2007 Reviderat 2015 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Framgångsfaktorer i transitionsprocessen

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2014 Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Distriktssköterskors och distriktsläkares erfarenhet av barns delaktighet inom primärvård

Distriktssköterskors och distriktsläkares erfarenhet av barns delaktighet inom primärvård Distriktssköterskors och distriktsläkares erfarenhet av barns delaktighet inom primärvård Examensarbete i Vårdvetenskap Nivå: Avancerad, 15hp Program: Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska.

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer