ledarskap Kvinnors 1 aug maj 2013 Projektet Kvinnors Ledarskap delfinansieras av Europeiska socialfonden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ledarskap Kvinnors 1 aug 2011-31 maj 2013 Projektet Kvinnors Ledarskap delfinansieras av Europeiska socialfonden"

Transkript

1 ledarskap Kvinnors 1 aug maj 2013 Projektet Kvinnors Ledarskap delfinansieras av Europeiska socialfonden

2 Det behövs fler kvinnor som ledare! Det finns inte lika många kvinnor som män som är chefer eller ledare. Detta gäller både i privata och offentliga verksamheter. Vårt projekt har haft som mål att skapa bättre förutsättningar för fler kvinnor att växa i sin yrkesroll, synliggöra goda förebilder och lyfta upp frågan kring ledarskap och jämställdhet hos de medverkande organisationerna. Vårt mål: Att utbilda 20 kvinnor inom modernt ledarskap och etablera ett nätverk. Stärka deltagarnas självförtroende och utökad anställningsbarhet. Två deltagare som idag är presumtiva ledare ska ha fått en arbetsledande befattning. Två deltagare som idag är ledare, ska under projekt- tiden fått nya arbetsuppgifter. 100 % av deltagarna ska ha fått bättre förutsättningar att växa i sin uppgift och bli framgångsrika. Ett nätverk för kvinnliga ledare ska etableras. Vårt syfte: Öka antal kvinnor på ledande befattningar. Synliggöra kvinnor som är ledare/chefer. Öka intresset hos yngre kvinnor för yrken och utbildning inom teknik och industrijobb. Projektet vände sig till anställda kvinnor inom privata och offentliga verksamheter. Förutom företag från Vetlanda kommun, deltog företag från Sävsjö kommun, Uppvidinge kommun och Nässjö kommun. 2 Organisation och aktiviteter Projektägare: Nuvab Projektledare: Désirée Källqvist, Nuvab Projektgruppen: Projektdeltagarna, dvs de kvinnor som medverkar i projektet och projektledaren Styrgrupp: Mikael Hahn, Ekenäs Mekaniska AB kerstin Lundqvist, Sapa Profiler AB eva Blom, Njudungsgymnsiet Lena Gustafsson, Guldkanten elisabeth Wagner, Industriforum Laszlo Palfi, Vetlanda kommun Börje Cronvall, Nuvab Styrgruppen hade som arbetsuppgift att styra projektet mot uppsatta mål och verka för att projektet kunde uppfylla sitt syfte. De har varit en viktig kugge i vårt påverkansarbete och ett bra bollplank till projektledaren. I projektet fanns också två referenspersoner: Rolf Norin, Sapa Profiler och Roger Psajd (fd. Västervik Framåt). Projektets externa utvärderare var Donker Consulting.

3 Under hela projektet har deltagarna haft tillgång till personlig coaching. Planering och genomförande Vi startade vårt arbete med att ta reda på behov och önskemål om utbildningar och aktiviteter. Det arbetet gjorde vi tillsammans med deltagarna och företagen. 1. Företagen genomförde en SWOT-analys och nulägesanalys ur ett jämställdhetsperspektiv. 2. En aktivitets och utbildningsplan togs fram. Genomförandefasen av projektet startade januari Utbildningar Under projektet har vi genomfört cirka 25 utbildningsdagar. Utbildningen genomfördes i tre steg 1. Det moderna ledarskapet med coaching som metod (grundläggande ledarskap och personlighetsanalys). 2. Personlig utveckling av mig som chef/ledare (utveckling av deltagaren som chef/ledare inom viktiga ämnesområden för att möta vardagen). 3. Att våga vara chef/ledare, hantera komplexa och svåra situationer (fördjupningsskede, leda i förändring, organisation med mera). Jag har fått en ökad självinsikt, bättre självkänsla och fler verktyg att använda i vardagen Omkring 25 utbildningsdagar har genomförts i samarbete med Codeq AB. 3

4 Ledamot Annica Qarlsson tog emot gruppen och berättade om sin karriär från ICA i Sollebrunn till Riksdagshuset i Stockholm. Riksdagsledamot Helena Bouveng guidade gruppen i Riksdagshuset och delade med sig av sina erfarenheter. På IKEA är arbetet med Mångfald och Hållbarhet viktigt. Företagets målgrupp ska speglas i personalen. - Att arbeta för jämställdhet måste prioriteras, menar Majken Degerman. Kan vi inte få jämlikhet mellan kvinnor och män, hur ska vi då lyckas med jämlikhet generellt? Studiebesök Som ett led i deltagarnas kompetensutveckling och för att synliggöra vårt projekt har vi haft utbyte med ett antal företag. Vi ser utbytet som en viktig ingrediens för den strategiska påverkan. Den 18 september 2012, besökte projektdeltagarna i Kvinnors ledarskap, Majken Degerman och Ulrika Conwailemark på IKEA Components AB. Den 29 januari 2013, besökte deltagarna i projektet Kvinnors ledarskap, Linda Fransson, VD på Gnosjö Automatsvarvning. Pernilla Nordh, verksamhetschef på Ljunga Park, tog bland annat upp vikten av mångfald och av att styra och kunna arbeta i fungerande team. - Hos oss arbetar alla nationaliteter och det är otroligt viktigt att man kan samarbeta och ser sig själv som en del i ett team, berättade Pernilla. På Gnosjö Automatsvarveri arbetar i dagsläget 38 personer varav 14 är kvinnor. Det innebär i procent ca 36 % kvinnor, vilket är en mycket hög siffra inom branschen. - Det är viktigt att vara en förebild, synas och samverka med skolan är otroligt viktigt för att få fler tjejer och killar att söka sig till industriprogram och teknisk utbildning, sa Linda Fransson, VD på Gnosjö Automatsvarning. Pernilla Nordh, verksamhetschef på Ljunga Park i Sävsjö. 4

5 Microsoft har tydliga riktlinjer gällande hur företaget ska arbeta för ökad jämställdhet och mångfald. Vid rekrytering finns bland annat krav på att 50% av alla sökande ska vara kvinnor. - För att få kvinnliga sökande till tjänsterna handlar det om att företagen måste vara mer handlingskraftiga och ta sig mer tid, säger HR direktör Anne-Marie Andric. Framgångsfaktorer för att få fler kvinnliga ledare Prioriterat av VD och högsta ledning Starkt HR fokus Förebilder Dialog kontakter Ökad mognad i chefskollektivet (generationsfråga) Dedikerad intern rekryterare Kvinnlig kandidatpool Tid Det nya arbetslivet en attraktiv arbetsplats 2013 blev Microsoft utnämnd till Sveriges bästa arbetsplats i undersökningen som görs av företaget Great place to work. Eva Fors, Affärs och Marknadsdirektör Microsoft, berättade om hennes väg till toppen. Anne-Marie Andric, HR direktör Microsoft, beskrev bland annat hur Microsoft arbetar med kvinnligt ledarskap. Under åren genomfördes ett ESF-projekt i samverkan mellan Sverige, Estland, Danmark och Grekland. Projektet hette Women to the top (W2top). Vi ville bland annat titta på skillnader och likheter mellan projekten. Men också lära av varandra genom utbyte av erfarenheter. Den geografiska närheten, Östersjöregionens samarbete avgjorde valet av land. Transnationellt utbyte med Estland Några av likheterna i projekten: Båda projekten vänder sig till kvinnor med ambition och verkar för ökad jämställdhet Båda projekten hade som syfte att synliggöra kvinnors ledarskap Båda projekten hade som mål att få kvinnor att växa i sin yrkesroll Några av olikheterna: Kvinnors ledarskap erbjöd kompetensutveckling genom utbildning och företagsbesök. W2top erbjöd individuella mentorprogram. Kvinnors ledarskap var inriktat på nätverkande. Kvinnors ledarskap involverade representanter från företagen. Slutsats: Ambition och ansvar måste finnas på ledningsnivå. Arbetsmodeller som kan fortsätta efter projektet bör utarbetas t ex. nätverk. Nätverk är viktigt för uppföljning och utvärdering. Att skapa delaktighet i projektet för både deltagare och företag är viktigt för projektresultat och strategisk påverkan. 5

6 Måluppfyllelse och utvärdering Vi har i projektet lärt oss mycket som vi kan använda i vårt fortsatta arbete. Vi har fått fram modeller som vi kan använda och forma efter behov och målgrupper. Arbetsmodell för modernt ledarskap Samverkansmodell med skolan Individnivå Projektets utbildningar har gett en mycket bra effekt. Uppföljning av deltagarnas självuppskattning, visar att man i genomsnitt höjt sig 29 nivåer, vilket innebär att många höjt sin kompetens mer än ett steg inom vissa områden. Exempel på områden: Ledarskap Självkännedom/självinsikt Arbetsmiljö Resultat Kommunikation Lean Production Resultat på organisationsnivå På företagsnivå har projektet ännu inte satt så stora avtryck. Vi ser dock en koppling mellan graden av engagemang för projektet och den egna deltagaren och resultatet i respektive företag/organisation. Två företag säger att de absolut kan härleda effektiva beslut och effekt på de anställda med direkt koppling till deras medverkan i projektet.! På individnivå har projektet nått sina mål. Flera deltagare har fått förändrade arbetsuppgifter som ett resultat av projektet. Ett nätverk för kvinnor i ledande funktioner startar hösten % av deltagarna känner sig stärkta i sin nuvarande yrkesroll. Alla deltagare framhåller att utbildningen har gett dem ökat självförtroende och självinsikt. Över 80 % av deltagarna upplever att den ökade kompetensen kommer arbetsplatsen till nytta.! Resultat/effekt - Arbetsgrupp och organisationsnivå Över 80 % anser att de har stor handlingsfrihet i den egna organisationen. Över 25% svarar att deras förhållande på arbetsplatsen har förändrats (mer förtroende från chef). Över 90 % känner stöd från sin chef att kunna förändra på arbetsplatsen. Jag känner att jag duger som ledare och vågar därför sträva efter att bli chef Vi har beslutat att arbeta med vår jämställdhet för att få fram kvinnliga förebilder på tekniska ledarjobb! Framgångsfaktorer: Innehållet i kompetensutvecklingsprogrammet har stämt med individernas och företagens behov. Tillämpningen av de nya kunskaperna har gjorts möjlig tack vare längden på projektet. Mixen av utbildning och tillämpning på hemmaplan har varit en förutsättning för goda resultat. Nätverk och erfarenhetsutbyte för deltagarna har varit mycket betydelsefulla. Effekterna av att synliggöra ledare som är kvinnor och att lyfta fram yrken inom industrin är svåra att utläsa i dagsläget. 6

7 Workshops och samverkansdag hölls med ca 160 tjejer från årskurs 8. Förebilder - synliggörande - nätverk Vi har velat nå ut i vårt projekt till företag och människor med påverkansmöjligheter. Genom att synliggöra kvinnliga ledare, skapa ett dynamiskt nätverk och ha samverkan med skolan, möjliggör vi förutsättningar för en strategisk påverkan. Nätverk Gruppen har varit ett bra och viktigt socialt forum för deltagarna. De har kunnat utbyta erfarenheter i en trygg miljö. Flera upplever också att de regionala kontakterna som etablerats är värdefulla. Förebilder I projektet har deltagarna själva agerat förebilder vid samverkan och workshop med skolelever. Vi har även mött många kvinnor som är starka förebilder och som delat med sig av sina erfarenheter. Synliggörande Vi har synliggjort projektet genom information till intressenter, tidningsartiklar, hemsida och informationsbroschyr. Genom möten och besök hos såväl företag som organisationer har vi synliggjort vårt projekt men också fått kompetensutveckling, ny kunskap och inspiration. Den 19 juni 2012 besökte Jönköpings läns landshövding Minoo Aktarzand deltagarna. 7

8 Deltagarna Anneli Lindh (Inwido Prod. Vetlanda AB) Sofia Vassback (AB Beslag & Metall) Ulrika Ihd (Evobus AB) Josefin Kautto (Lundbergs Pressgjuteri AB) Carina Zell (Lundbergs Pressgjuteri AB) Aida Kadic (Lernia Bemaning AB) Johanna Wilhelmsson (Vetlanda Kommun) Samira Alipoor (Ekenäs Mekaniska AB) Jonna Bramberger (Vetlanda Kommun) Therése Bomberg (Pallco AB) Micaela Kullberg (Pallco AB) Linda Kvarnstrand (Kvarnstrands Verktyg AB) Sofie Kalén ( JSC-it partner AB) Ann Danvall (MW Power AB) Sofie Lönn (Eriksson & Lönn Bygg AB) Gunnel Johansson (Ädelfors Folkhögskola) Annika Lindell (Pallco AB) Marie Lindell (Ekenässtugan Snickerier AB) Veronica Löfgren (Erikshjälpen) Åse Nystedt (Inwido Prod. Lenhovda AB) Förslag på insatser för liknande projekt i framtiden! Utifrån de slutsatser vi dragit och Arrangera en introduktionsdag med fokus på nyttan av projektet baserat på tidigare studier inom Bilda en grupp för företagsrepresentanterna för att förbättra nyttogörandet av resultatet detta område ges här några konkreta Intensifiera den interna marknadsföringen för att engagera fler på hemmaplan förslag på ytterligare insatser som Lägg till ett utbildningsmoment för att nyttogöra projektet maximalt i företagen kan göras i nya projekt. Lägg till ett mentorprogram Engagera elever på skolor på allvar Informationen i broschyren är bl a ett utdrag från den externa utvärdering som genomförts. För er som är intresserade, finns möjlighet att ladda ner hela utvärderingen från Nuvabs hemsida: nuvab.se/nuvab/projekt/kvinnorsledarskap. Ni är också välkomna att ta kontakt med oss på Nuvab hsreklam.se Näringslivsutveckling i Vetlanda AB Älggatan 2 B, Vetlanda Tel Desirée Källqvist, projektledare Nuvab.

nuvabnytt näringslivsgala Kreativa tjänsteföretag Årets vinnare SID 8 Alla kompetenser behövs SID 12 Kvinnors ledarskap SID 4 Värdefullt skrot

nuvabnytt näringslivsgala Kreativa tjänsteföretag Årets vinnare SID 8 Alla kompetenser behövs SID 12 Kvinnors ledarskap SID 4 Värdefullt skrot nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 3 2012 näringslivsgala Årets vinnare Kreativa tjänsteföretag SID 4 Värdefullt skrot SID 8 Alla kompetenser behövs SID 12 Kvinnors ledarskap

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Sammanfattning Projektet Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland har bedrivits mellan 2008-01-01 2010-12-31

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: 1. M å n g a s k ä l t i l l 6 Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: Felrekrytering kostar - rekrytering är en dyrbar investering där man

Läs mer

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014 Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid Juni 2014 S a m m a n f a t t n i n g Kulturparken Småland AB har tillsammans med Macken Ekonomisk förening och Jönköpings läns Museum genomfört kompetensutvecklingsprojektet

Läs mer

nuvabnytt LOGISTIKSATSNING Fixit mässan T-Emballages nya lagerbyggnad invigd SID 4 Större ytor för EvoBus SID 6 Kvinnors Ledarskap

nuvabnytt LOGISTIKSATSNING Fixit mässan T-Emballages nya lagerbyggnad invigd SID 4 Större ytor för EvoBus SID 6 Kvinnors Ledarskap nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 2 2012 LOGISTIKSATSNING Fixit mässan T-Emballages nya lagerbyggnad invigd SID 3 Full aktivitet på Kvarnstrands SID 4 Större ytor för EvoBus

Läs mer

nuvabnytt UF-MÄSSA I VETLANDA Öppet hus på företag SID 6 Vindkraftsparken tar form SID 12 En heldag med Nuvab SID 3 Fullt hus på Kvinnors ledarskap

nuvabnytt UF-MÄSSA I VETLANDA Öppet hus på företag SID 6 Vindkraftsparken tar form SID 12 En heldag med Nuvab SID 3 Fullt hus på Kvinnors ledarskap nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 6 2012 Öppet hus på företag UF-MÄSSA I VETLANDA Denna gång i Sapa Arena SID 3 Fullt hus på Kvinnors ledarskap SID 6 Vindkraftsparken tar

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn Hållbart arbete Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND/PROJEKTIDÉ IF Metall Stockholms län har genomfört

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

ramtid Tele2 Axel Johnson SAAB VOLVO Positiva förebilder IKEA Goda exempel Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten

ramtid Tele2 Axel Johnson SAAB VOLVO Positiva förebilder IKEA Goda exempel Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten Möt fem av Sveriges ledande företag och läs om deras arbete för ökad jämställdhet och mångfald Tele2 VOLVO Axel Johnson Samtal Svenskt Näringsliv ramtid Goda

Läs mer

excellens i mångfald Vad stoppar dig från att ta in kompetensen? Mångfald är avgörande för hela landets välstånd Mångfald är motsatsen till enfald

excellens i mångfald Vad stoppar dig från att ta in kompetensen? Mångfald är avgörande för hela landets välstånd Mångfald är motsatsen till enfald excellens i mångfald Ett projekt för ökad mångfald på arbetsmarknaden i Öresundsregionen Mångfald är motsatsen till enfald Möt våra kulturagenter Vilken brytning har högst status? Ses brytning som ytterligare

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Balanserad tillväxt om lönsamma chefsvillkor och människovärdigt liv

Balanserad tillväxt om lönsamma chefsvillkor och människovärdigt liv Balanserad tillväxt om lönsamma chefsvillkor och människovärdigt liv Rapport av christina franzén jenny lantz balanserad tillväxt om lönsamma chefsvillkor och människovärdigt liv rapport 00/01 näringslivets

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Delrapport 3 ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Läs mer

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Länsstyrelsen Västernorrland Monica Westberg, projektledare Innehåll Inledning /Bakgrund:... 3 Syfte... 3 Projektmål... 3 1 Effektmål - Deltagande

Läs mer

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår Svenska ESF-Rådet Svenska ESF-rådet SJU år tre fonder två europeiska temaår sju år, tre fonder och två temaår 3 Sju år, tre fonder och två temaår 4 Tre perspektiv på Europeiska socialfonden 6 Europeiska

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

nuvabnytt NÄRINGSLIVS GALAN Nya mål i sikte för Ekenäshus SID 6-7 Näringslivsgalan SID 12 Djurkliniken satsar SID 3 Kvillsfors Fönster

nuvabnytt NÄRINGSLIVS GALAN Nya mål i sikte för Ekenäshus SID 6-7 Näringslivsgalan SID 12 Djurkliniken satsar SID 3 Kvillsfors Fönster nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 2 2011 NÄRINGSLIVS GALAN Årets pristagare Nya mål i sikte för Ekenäshus SID 3 Kvillsfors Fönster SID 6-7 Näringslivsgalan SID 12 Djurkliniken

Läs mer

Kulturutveckling, kompetensutveckling och kompetensstyrning i Perstorps kommun

Kulturutveckling, kompetensutveckling och kompetensstyrning i Perstorps kommun Kulturutveckling, kompetensutveckling och kompetensstyrning i Perstorps kommun En utvärdering av ett ESF-projekt Mikael Jonasson Haverdal Consulting AB 20131231 1 1 SAMMANFATTNING I EU:s direktiv om utvärdering

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM 013-014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM VD har ordet Utbildning är en av nycklarna till att öka prestationer och resultat. Jag har jobbat med kompetensutveckling och

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer