INTERN KONTROLL Kontrollplan 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTERN KONTROLL Kontrollplan 2002"

Transkript

1 Kontrollplan 2002 Ekonomi Interkommunala ersättningar och ersättning friskolor Leverantörsfaktura / utanordning / attest Skollagen, skolplanen, avtal, fastställda belopp Attestreglemente, gällande besluts- och behörighetsattestanter, inkomna fakturor, momsregler Att korrekt belopp utbetalas för rätt elever, att korrekt ersättning faktureras andra kommuner Attestförteckning upprättas/fastställs, Attestreglemente, rätt kontering och betalning sker, momsredovisning sker korrekt Utsedda behörighetsoch beslutsattestanter Omfattning Avvikelserapport Personal, löner och förmåner Rehabilitering Lag om arbetsgivarens rehab.ansvar Administration Postmottagning, post, fax, e-post Intern rutin för posthantering, kommunens e-post policy Rehab.utredning påbörjas i tid (enl. lagen), uppföljning av er kommunens e-post policy Rektor/enhetschef Registrering, diarium, hantering av handlingar kommunallag, sekretesslag, intern rutin aktuell lagstiftning Kontrollplan 2002hemsidan.xls (5)

2 Ekonomi Handkassor / medelshantering Hantering av personliga utlägg Upphandlingar, inköp, anlitande av konsult Attestreglemente, policy Attestreglemente, policy Lag om offentlig upphandling, nämndens delega-tionsordning, tecknade avropsavtal Att reglemente och policy Att reglemente och policy Att regelverk, att Respektive avropsavtal utnyttjas där det upphandlande är ämpligt, att korrekt beslutsunderlag finns Interkommunala ersättningar och ersättning friskolor Skollagen, skolplanen, avtal, fastställda belopp Att korrekt belopp utbetalas för rätt elever, att korrekt ersättning faktureras andra kommuner Leverantörsfaktura / utanordning / attest Avstämning av balanskonton Verksamhets- och ekonomiuppföljning Attestreglemente, gällande besluts- och behörighetsattestanter, inkomna fakturor, momsregler Lag, kommunrutin Reglemente för budgetuppföljning, anvisningar Attestförteckning upprättas/fastställs, attestreglemente, rätt kontering och betalning sker, momsredovisning sker korrekt Att avstämning görs två ggr per år och att specifikation redovisas Uppföljning görs enligt anvisning/reglemente Utsedda behörighetsoch beslutsattestanter Inventarieredovisning Intern rutin Redovisning upprättas Respektive Rektor/enhetschef Administrativ chef Årligen Komplett Förvaltningschef Kontrollplan 2002hemsidan.xls (5)

3 Personal, löner och förmåner Arvoden Kommunens förtroendemän författningssamling Korrekt registrering av löpande arvoden, utbetalning sker enligt arvodesreglerna Personalkostnader: LAS, AB 01, Sem.lag, Anställningsavtal, föräldraledighetslag mfl. ledighetsansökningar arbetsrättsliga lagar och tidrapporter, avtal. Dessutom uppföljningslistor såsom sjukförsäkran och försäkran vid vård av analyslista, löne-listor, barn, ändringuppgifter bevaknings-listor Grunduppgifter registrerade från korrekt underlag (enligt gällande regelverk). Korrekt avslutsrapportering då ledighet / anställning upphör Chefer, personalredogörare, skolassistent Extra löneägg Policy Korrekt beslutsunder-lag före utbetalning, ingen Rektor/enhetschef, skolassistent, utbetalning efter t o m-datum löneassistent Resor och bilavtal Gällande avtal och reglementen Korrekt tecknade bilavtal finns, reseavtal, reglemente och anvisningar följs, begäran om reseersättning enligt korrekt underlag Rektor/enhetschef, skolassistent, löneassistent Förmånsbeskattning RSV Regler följs Mobiltelefon i tjänsten Kommunpolicy och Korrekt tecknade avtal om Rektor/enhetschef, regleverk mobiltelfon finns, samtalslistor bifogas fakturorna, korrekt löneavdrag vid privat användning Hemdator Avtal Avstämning med konsult och sevice då innehavare av hemdator slutar eller är tjl Kontrollplan 2002hemsidan.xls (5)

4 Löneskuld Kommunpolicy Korrekt underlag för räkning skapas KoS, justering görs i lönesystemet Kontrollansvariport Omfattning Avvikelserap- Löneförskott Policy Kontroll av att lön som utbetalas i förskott är intjänad Bisysslor AB 01, LOA Inhämtning om uppgift om bisyssla, beslut ang bisyssla, sammanställning en ggn per år KLK Rektor/enhetschef Administrativ chef Årligen Komplett Förvaltningschef Utfärdande av intyg AB 01, LOA Korrekta uppgifter lämnas Rektor/enhetschef Rehabilitering Lag om arbetsgivarens rehab.ansvar Rehab.utredning påbörjas i tid (enl. lagen), uppföljning Rektor/enhetschef Jämställdhets- och mångfaldsarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Administration Ärendeberedning Postmottagning, post, fax, e-post JämL, diskriminieringslagar, kommunens JÄMÅ-plan, nämndens jämställdhets- och mångfaldsplansplan AML, ATL, arb.miljöförordningen, AFS, kommunens arbetsmiljö, lokal handlingsplan av er Aktuell lagstiftning beaktas vid rekrytering, lönesättning och personalplanering, löneanalyser genomförs Arbetsmiljöansvar enligt delegationsordningen fungerar, lokala handlingsplaner för systematiskt arbetsmiljöarbete finns Relevant beslutsunderlag finns Intern rutin för posthantering, kommunens e- kommunens e-post policy post policy Rektor/enhetschef Chefer/arbetsledare med arbetsmiljöansvar enligt nivå 1,2 och 3 Kontrollplan 2002hemsidan.xls (5)

5 Registrering, diarium, hantering av handlingar Expediering av beslut m.m kommunallag, sekretesslag, intern rutin kommunallag, sekretesslag aktuell lagstiftning Beslut meddelas berörda, verkställighet följs upp, Delegationer Delegationsordning Delegationsbeslut anmäls nämnden Assistent, Skolassistent, respektive Assistent, Respektive delegat / Rektor/enhetschef Arkivvård Dokumenthantering Arkivlag, arkivreglemente Tillämpning av gällande lagstiftning och reglemente Av nämnden fast-ställd Att hanteringsplanen han-teringsplan följs Assistent, Skolassistent Respektive Elevadministration Hantering av terminskort (SL) Skollagen, Gymnasieförordningen, SkolSFS, interna handläggningsrutiner Intern rutin för utkvittering av terminskort Korrekt betygs-hantering, korrekt statistik (tex SCB) Att utlämning / kvittens av busskort sker korrekt Respektive Rektor Löpande Stickprov Förvaltningschef Skolassistent Rektor Löpande Stickprov Förvaltningschef Avtal IT-säkerhet Behandling av personuppgifter Kommunens ITsäkerhetspolicy, lokal policy och re-gelverk för skolornas verksamhet PUL, datalag, personuppgiftsförordning Korrekt avtalstecknare enligt delegationsordning Att policy och regler följs Att lagstiftning Respektive IT-ansvarig på gymnasiet, it-samordnare förvaltningen, varje datoranvändare Respektive registerförande Personuppgiftsombu d Löpande Stickprov Förvaltningschef Kontrollplan 2002hemsidan.xls (5)

Granskningsområde Kontrollmoment Kontroll metod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning Ekonomi och administration

Granskningsområde Kontrollmoment Kontroll metod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning Ekonomi och administration INTERN KONTROLLPLAN 2015 FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND Granskningsområde Kontrollmoment Kontroll metod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning Ekonomi och administration 1. Redovisning Kontroll av

Läs mer

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Malmö stad Utbildningsnämnden Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Fastställd av Utbildningsnämnden den Utbildningsförvaltningen Besökadress: Ledebursgatan 5 Postadress Box 171 95 200

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST

REGLEMENTE FÖR ATTEST FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 23 1 (3) REGLEMENTE FÖR ATTEST Fastställt av kommunfullmäktige 2009-03-30, 24 1 Tillämpningsområde Kommunens styrelse/nämnder ska se till att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Antagna av kommunstyrelsen 2012-10-31 Dessa tillämpningsanvisningar är ett komplement till attestreglementet och skall användas

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Nr: 2013/113 Datum: 2013-05-21 Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument som visar hur verksamhetens handlingar

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige den 14 december 2005, 226 (tidigare anvisningar antagna av kommunstyrelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-10-15 LS-LED07-316 134 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer föreliggande tillämpningsanvisningar

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Beslut i styrelsen 2011-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 UTBETALNING AV MEDEL BEVILJADE AV STYRELSEN

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden ionsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Reviderad den 2015-06-03 Antagen den 2015-06-03 UAIN14/39 1 Innehållsförteckning 1 Anmälan av delegationsbeslut... 3 2 Rätt att besluta...

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

- beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor

- beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor Kf 1994-08-30, 129 Blad 1(1 ) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer

Reglemente för kontroll av verifikationer Reglemente för kontroll av verifikationer Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 219. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2006. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2009 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Fastställd av: KF 122, 2014-09-23 Revideras senast: 2016-12-31 Innehåll Riktlinje - Attestreglemente... 3 Omfattning... 3 Angränsande styrdokument... 3 Syfte...

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Dokumenthanteringsplan 1/57 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Enligt det kommunala arkivreglementet antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158, ska dokumenthanteringsplaner

Läs mer

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer Finansförvaltning Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer finansförvaltning Betalningsströmmar 3 Inbetalningar 3 Utbetalningar 3 Fakturahantering

Läs mer

KALLELSE 2014-02-27 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-02-27. Kallelse

KALLELSE 2014-02-27 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-02-27. Kallelse KALLELSE 2014-02-27 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-02-27 Kallelse KALLELSE 2014-02-27 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Grön, 2014-02-27, klockan 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

INTERNKONTROLLPLAN BUK. Hur många synpunkter har kommit in avseende ljudnivån. Har avstämning gjorts på APT arbetsmiljö.

INTERNKONTROLLPLAN BUK. Hur många synpunkter har kommit in avseende ljudnivån. Har avstämning gjorts på APT arbetsmiljö. INTERNKONTROLLPLAN BUK Kultur: Arbetsmiljölagen Vision 2020. Tillgänglighet och bemötande Rutiner gällande systematiskt säkerhetarbete är felaktiga/inaktuella förhöjd ljudnivå i bokhallen på Culturum medför

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-03-02 Kommunfullmäktige Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Anders

Läs mer