AKUT BUKSMÄRTA BARN. Kristine Hagelsteen & Magnus Anderberg Barn- & Ungdomskirurgiska kliniken Lund, SUS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKUT BUKSMÄRTA BARN. Kristine Hagelsteen & Magnus Anderberg 2013-12-13 Barn- & Ungdomskirurgiska kliniken Lund, SUS"

Transkript

1 AKUT BUKSMÄRTA BARN Kristine Hagelsteen & Magnus Anderberg Barn- & Ungdomskirurgiska kliniken Lund, SUS

2 IDAG Del 1 Vad är barnkirurgi? Barnkirurgiska åkommor Del 2 Akut buksmärta hos barn Differentialdiagnostik Initial behandling Mål 1. Känna igen symptom på vissa barnkirurgiska åkommor 2. Korrekt initial handläggning 3. När skall barnkirurg kontaktas?

3 BARNS ONDA MAGAR Åldersberoende differentialdiagnoser Barnmedicinska orsaker vanliga Inläggning på vida indikationer Upprepa undersökningar

4 ANAMNES Förskolebarn ger sällan tillförlitlig anamnes Lyssna noggrant på föräldrarna Barn > 5 år kan ofta medverka. En del av samtalet med tonåringar utan föräldrarnas närvaro. Menarke, menstration och sexuell debut

5 SMÄRTA? OMGIVNING / INF NUTRITION KRÄKNING AVFÖRING MIKTION VAD VILL DU VETA? Debut? Lokalisation? Intermitt/kont? Rörelsekorrelerat (svårvärderat små barn)? Familj? Dagis/Klass? Utland? Aptit? Viktnedgång? Senaste mål/dryck? Gult, grönt, brunt. Dehydr/elektrolytrubbn Vanor svårt. Färg, form, frekvens. Blod? Tid UVI? Dysuri? Frekvens? Lukt?

6 UNDERSÖKNING Investera lite tid i att bli bekanta. Börja att bedöma barnets allmäntillstånd på avstånd genom iakttagelse; rör sig barnet i rummet? Bukandas barnet? Varma händer är viktigt! Berätta vad du skall göra, men fråga inte om lov (du får oftast nej!) Lova inget du inte kan hålla

7 BUKSTATUS TITTA LYSSNA PALPERA Leker / Ligger still? Konfiguration? Tyst buk? Klingande tarmljud? Livliga tarmljud? Mjuk? Muskelförsvar? Peritonit? Ömhet? (direkt/indirekt) Resistens? Njurloger? Bråckportar? Avledbar?

8 BUKSTATUS YTTRE GENITALIA Svullnad? Rodnad? Resistens? Ömhet? REKTALPALPATION? inte cancerdiagnostik främst förklara varför fundera på om du måste göra undersökningen Perianal retning? Prolaps? Blod? Innehåll? Sidoskillnad?

9 BESLUT Hem? Inläggning? Återbesök/ompalpation/poliklin utredning? Akut eller inte akut? Allmäntillståndet avgör

10 VITALA PARAMETRAR Varierar med åldern Puls Blodtryck Andningsfrekvens Kapillär återfyllnad? Medvetandegrad? Ålder År Vikt kg Härtfrekvens slag/min Blodtryck mmhg Andningsfrekvens andetag/min Urinproduktion ml/kg/h < 160 > 60 < 60 2, < 150 > 70 < 40 1, < 140 > 75 < 35 1, < 120 > 80 < 30 1,0 > < 100 > 90 < 30 0,5

11 För inneliggande bukobs gäller (börja redan på akuten): Smärtlindra! Påbörja uppvätskning V-sond Fasta Ktr av allmäntillstånd 1 gång/timme. Ev övervakning Temp, bukomfång och smärtskattning x 8/dygn Urinmätning. KAD och timdiures v b. Vätskebalanslista. Mät förluster; kräkningar, feber, miktion, avföring. Ompalpation var 3-4 timme i början. Ompalpera även om barnet sover!

12 För inneliggande bukobs gäller (börja redan på akuten): CRP och LPK var 4:e-6:e timme vid appendicitobs Syra-basstatus 1-2 ggr/dygn vid stora förluster t ex vid ileus, kräkningar och diarré. Barn kan snabbt bli dehydrerade. Antibiotika? Blod + urinodla först! Påbörja behandlingen så snart du har en infart. Patienter som skall opereras erhåller antibiotikat strax innan eller perioperativt.

13 DIFFERENTIALDIAGNOSER Inflammation och infektion Passagehinder/obstruktion Ischemisk smärta Stensmärta Gastrointestinal blödning Trauma Anala besvär Barnmedicinska åkommor

14 DIFFERENTIALDIAGNOSER UTIFRÅN ÅLDER Spa dbarn Uppfo dningsproblem, otit, invagination, gastroenterit och urinva gssjukdom, pylorus stenos, volvolus. Fo rskolebarn Ko rtelbuk, obstipation, appendicit, pneumoni, gastroenterit, och urinva gssjukdom. Skolbarn Appendicit, ko rtelbuk, obstipation, psykogena orsaker och gynekologiska.

15 INFLAMMATION OCH INFEKTION Appendicit - mononukleos - gastroenterit (virus, bakteriell) - terminal ileit - pyelonefrit/uvi - pneumoni - otit - meningit - sepsis - spondylit - Mb Crohn - epididymit - pankreatit - kolecystit - kolit - Hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS)

16 GENES APPENDICIT Oklar. Bakterieinvasion i mukosan. Obstruktion i lumen? Infektiöst agens? ÅLDER Sällsynt < 4 år SYMTOM extremt sällsynt < 1 år Smärtvandring. Snabbt förlopp. Diarré Ibland miktionsbesvär/illamående/kräkning. Temp normal/förhöjd. FYND Lokaliserad ömhet, t.ex över McB, ökande muskelförsvar (små barn ej brädhård) PR ev lokaliserad ömhet

17 APPENDICIT LAB ingen korrelation till CRP / VITA U-STICKA ofta utslag för röda / vita DIAGNOS KLINISK! ultraljud / CT BEH OPERATION frisk app vid op ca 5-20% ca ¼ perforerade BARN <4 ÅR % PERFORERADE

18

19 FLICKA 14 år Frisk Menarche 1 år sedan Söker VC pga 1 veckas anamnes på diffusa buksmärtor. Vid debuten- hö-sid smärtor och feber men inte sedan. Lätt illamående Status: ömmar generellt i buken, mest hö, subfebril, CRP 222 remiss barnakuten

20 FLICKA 14 år På akuten resistens hö fossa muskelförsvar temp 38.2, vita 14, CRP >200 Appendicit Abcess Ciproxin + flagyl + åb: HEM

21 FLICKA 14 år Återkommer 2 dagar senare tilltagande feber + buksmärtor STATUS: temp 39, peritonit hö fossa, CRP 195 Inläggning: byte till iv antibiotika CRP sjunkande men fortsatt matleda, obstiperad (klyx), trött palpabel resistens hö fossa u-ljud + CT

22 APPENDICITABCESS URINBLÅSA ABCESS RECTUM

23 APPENDICITABCESS SYMTOM diffusa buksmärtor feber illabefinnande BEH antibiotika dränage utfyllnad/fluktuation vid PR? ultraljudsledd punktion?

24 FLICKA 14 år Ej palpabel Douglas-abcess Ultraljudsledd punktion via rektum CRP snabbt sjunkande, klar klinisk förbättring Drändragning Hemgång 2 dagar senare med po antibiotika Operation 2 mån senare appendektomi a froid

25 PASSAGEHINDER/OBSTRUKTION Obstipation Invagination Inklämt bråck Malrotation/volovolus Adherensileus Främmande kropp Pylosrusstenos Mb Hirschsprung

26 FLICKA 2 ÅR Buksmärtor sedan 2 dagar ANAMNES STATUS Intervallsmärtor, kräkningar Uppspänd buk, diffus ömhet Differentialdiagnoser?

27 INVAGINATION

28 INVAGINATION Diagnos BÖS, UL, Colon-rtg. Behandling Rehydrering och antibiotika Colon-rtg terapeutisk till 80-90% OPERATION Reponering resektion RECIDIV 5-10% Obs 1-2 dygn efter desinvagination.

29 INVAGINATION ÅLDER 3 mån - 3 år GENES 6 % ledande punkt SYMTOM 90% smärta. Intervall. Snabb debut. Ibland kräkningar, blodiga diarréer.

30 POJKE 3 år ANAMNES Blod i avföringen senaste 4 v. Allt tröttare, ej illam/kräkningar Allt ondare i magen senaste dygnet BUKSTATUS Sammanfallen, palpationsöm hela buken, inget säkert muskelförsvar, direkt och indirekt släppömhet

31 BLOD i avföringen hos barn Obstipation-anal fissurer Polyper Meckels divertikel Invagination Födoämnesallergier Arteriovenösa missbildningar Volvulus IBD Tarmduplikatur Blödningsrubbning

32 VAD GÖR DU? Utredning Meckelscintegrafi dagtid Behandling V-sond (diagnostik, avlastning) Vätskebolus 20 ml/kg. Blodbeställning

33 MECKELS DIVERTIKEL 75% ektopisk ventrikelslemhinna, ev pankreasvävnad Ulcus, ileus, invagination, tumor, divertikulit, fistel

34 MECKELS DIVERTIKEL Rest av ductus omphaloentericus. Antimesenteriellt på ileum <100 cm från valvula Bauhini.

35 MECKELS DIVERTIKEL EPIDEMIOLOGISKT 2 % prevalens. Var 5:e symptomgivande. 50% före 1 år, 80% före 2 år. KLINIK DIAGNOS BEH Mörkt blod PR & anemi. Ev buksmärtor. Isotop us (Technetiumscint). Exstirpation

36 AKUT SCROTUM Testis torsion Epididymit Morgagnis hydatid Inklämt ljumskbråck PALPERA ALLTID TESTIKLAR VID BUKSMÄRTA!

37 LJUMSKBRÅCK Alla ljumskbråck opereras på barn Anamnes räcker. Reponera bråcket med eller utan Dormicum Inklämda bråck som ej kan reponeras opereras akut Ju yngre ju större risk för inklämning Hydrocelen är genomlysbara, opereras ej förrän förskoleårsåldern - flertalet försvinner spontant

38 LJUMSKBRÅCK / HYDROCELE

39 OBSTIPATION Lätta svåra smärtor, ibland ambulans, allmänpåverkan, ibland feber Daglig avföring eller tom ampull utesluter ej Klyx akut. Inled Movicolbeh. Kostråd. Utred med förstånd och försiktighet, uppföljn (VC eller barnläkare) Associerade sjukdomar ovanligt Mb Hirschsprung CF hypotyreos komjölksprotein/glutenintolerans analfissur/stenos

40 FIMOSIS Fimosis= tra ng, icke retraherbar fo rhud NORMALT HOS SMA BARN Mo jligt dra tillbaka fo rhuden hos 4% nyfo dda gossar Mognar successivt, oftast fullt retraherbar fo rskolea ldern 98 % blir bra på Dermovatbehandling!

41 BALANIT Orsak: Infektion? Trauma? Allergi? Incidens: ca 4% icke omskurna gossar Ålder: vanligast i fo rskolea ldern Symptom: Dysuri, blödning/hematom, urinretention Behandling: Konservativ, rengöring Ljumna bad, spola med spruta Smärtstillande Komplikation: sekundär fimosis

42 BILDDIAGNOSTISKA HJÄLPMEDEL BÖS Colon Passage Fri gas? Ileus? Obstipation? Invaginat? Malrotation? Ileus? U-ljud CT I App? Appabcess? Hydronefros/uretär? Ovarialcysta? Gallvägar, pancreas? Körtlar? Pylorus-stenos? Ascites? ndirekta tecken på malrotation? TRAUMA, tumörmisstanke,

43 ÖVRIGA BARNMEDICINSKA DIAGNOSER ATT FUNDERA PÅ VID BUKSMÄRTA Dyspepsi (ev funktionell) Gastroesofageal reflux Gynekologisk åkomma (cystruptur, extrauterin graviditet, STD) Hydronefros Psykogen smärta Matallergi som t ex komjölksallergi Intoxikation Diabetes mellitus Ketoacidos Coxit Sfärocytos Familjär medelhavsfeber Leukemi (ALL, AML)

44 FRÅGOR? Veta mer? Kompendium i barnkirurgi och barnortopedi, Frenckner, Hirsch Case studies in pediatric surgery, Moss Barnkirurgi av G Grotte, Studentlitteratur Ashcraft's Pediatric Surgery, 5th Edition, By George W. Holcomb, III, MD and J. Patrick Murphy, MD

TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING

TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING VÄLKOMMEN till en för KS, HS och DS/Sachs gemensam SKRIFTLIG TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING Onsdagen den 2 december 2009 kl 09.00 13.00 (inkl rättning/genomgång) Namn:... Max: 122 p Godkänt: 81

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov RÄTTNINGSMALL TILL AT-PROV DEN 24 FEBRUARI 2012 NÄMNDEN FÖR PROV EFTER LÄKARES ALLMÄNTJÄNSTGÖRING Universiteten i Göteborg, Linköping,

Läs mer

INFEKTIONER Riktlinjer i app Nationella mål

INFEKTIONER Riktlinjer i app Nationella mål INFEKTIONER Riktlinjer i app Terapirekommendationernas infektionskapitel för öppenvården, riktlinjer för sjukhusvården och vid kirurgisk profylax kan läsas i en app som du kan ladda ner gratis till androidtelefon,

Läs mer

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals Primör Primärvård - Öron-Näsa-Hals Innehåll Inledning 3 Akut media otit 4-5 Extern otit 6 HNS hos barn utredning av hörselnedsättning 7 Hörapparat - utprovning 8 Kronisk Otit 9 Serös media otit (SOM, otosalpingit)

Läs mer

Fall 1 Grp A. Status:

Fall 1 Grp A. Status: Fall 1 Grp A Larm kl 10:00 Anamnes via ambulansmännen som talat med dottern i lägenheten då de hämtade patienten. Ensamboende 65-årig man med viss hjälp av dotter. Tidigare viss alkoholkonsumtion enl uppgift

Läs mer

Övre gastrointestinal kirurgi

Övre gastrointestinal kirurgi Övre gastrointestinal kirurgi Kurs kirurgi, 5p ssk-prog T4 Magnus Sundbom 70A2, Kir klin, UAS 04-05-06 Struktur 1. Esofagus-ventrikelduodenum 2. Galla-lever-pancreas Symtom-diagnosbehandling benigna-maligna

Läs mer

STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11

STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11 STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11 INTRODUKTION 3 HANDLÄGGNING VID MISSTÄNKT/SÄKERSTÄLLD STI 4 REKOMMENDERAD PROVTAGNING 5 GENITALT SÅR 6 SEXUALANAMNES - LATHUND 7 SMITTSKYDDSLAGEN 8 GONORRÉ 9 KLAMYDIA

Läs mer

Downs syndrom medicinskt vårdprogram - 0-18 år. 21 mars 2013

Downs syndrom medicinskt vårdprogram - 0-18 år. 21 mars 2013 Downs syndrom medicinskt vårdprogram - 0-18 år 21 mars 2013 2:a revidering 26 augusti 2013 3:a revidering 21 februari 2014 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Historik... 4 Genetik... 4 Epidemiologi...

Läs mer

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation Gallblåsa Magsäcken Djupa gallgången med stenar Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation 1(9) Patientinformation inför gallstensoperation med titthålsteknik då

Läs mer

Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna.

Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2012 06 01(VT 2012) Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Instruktioner 1. Kontrollera

Läs mer

TRIAGEHANDBOK. Psykiska Symtom. December

TRIAGEHANDBOK. Psykiska Symtom. December TRIAGEHANDBOK Infektioner Rörelseapparaten Skalle hjärna nervsystem Hjärta och lungor Mage tarm urinvägar manliga genitalia Obstretiska och gynekologiska symtom Öron näsa mun svalg Ögon Huden Psykiska

Läs mer

hur gör vi när barnen blir sjuka?

hur gör vi när barnen blir sjuka? hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Denna broschyr riktar sig till föräldrar med barn i förskolan, den är tänkt som en hjälp på vägen när barnen blir sjuka. För informationen

Läs mer

Strama Region Skåne. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Strama Region Skåne. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Denna information är utgiven 2008-09-30 av Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning

Läs mer

STI-kompendium. för läkarstuderande. 5:e reviderade upplagan

STI-kompendium. för läkarstuderande. 5:e reviderade upplagan STI-kompendium 2009 för läkarstuderande 5:e reviderade upplagan Kompendium i STI och hiv för läkarstuderande Förord Augusti 2009 Sektionen för venereologi inom SSDV Svenska Sällskapet för Dermatologi och

Läs mer

Gallvägs- och pankreassjukdomar

Gallvägs- och pankreassjukdomar Magsäck Tarm 105 Gert Lindell, Kirurgkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund Anders Lundqvist, Vårdcentralen Näsby, Kristianstad Inledning Symtom från gallvägar och pankreas presenterar sig på många

Läs mer

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??)

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2011 06 03(VT 2011) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor

Läs mer

RDK Frågelåda 2012. Olafr Steinum Gunnar Henriksson Ralph Dahlgren

RDK Frågelåda 2012. Olafr Steinum Gunnar Henriksson Ralph Dahlgren RDK Frågelåda 2012 Olafr Steinum Gunnar Henriksson Ralph Dahlgren Fråga 1: En patient som kommer till rehab för rehabilitering efter en utläkt (kirurgiskt åtgärdad lårbensfraktur med spikar eller protes)

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta

Läs mer

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC)

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) Innehåll Primär skleroserande cholangit (PSC)... 5 Vad är PSC?... 5 Vad är orsaken till PSC?... 6 Hur vanligt är PSC?... 6 Hur diagnostiseras PSC?... 7 Vad vet vi

Läs mer

STEFAN ENGQVIST / LARS JONSSON

STEFAN ENGQVIST / LARS JONSSON STEFAN ENGQVIST / LARS JONSSON Lars Jonsson är överläkare och docent vid öron-, näs- och halskliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han har under många år arbetat med undervisning för läkare i öppenvården,

Läs mer

STI-kompendium. för läkarstuderande. 6:e reviderade upplagan

STI-kompendium. för läkarstuderande. 6:e reviderade upplagan STI-kompendium 2012 för läkarstuderande 6:e reviderade upplagan Kompendium i STI och hiv för läkarstuderande Förord Juni 2012 Sektionen för venereologi inom SSDV Svenska Sällskapet för Dermatologi och

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Anita Groth, privat ÖNH-specialist Strama Vilka är symtomen vid förkylning? Snuva Ont

Läs mer

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Utbildningsmaterial Fredrik Sjöström & Inger Öhlund Under hösten 2002 fick vi i uppdrag att utbilda en av räddningstjänstens deltidskårer i omhändertagande av patient,

Läs mer

GynObstetrik (STI) the33. Sexuellt överförda infektioner. Health Department

GynObstetrik (STI) the33. Sexuellt överförda infektioner. Health Department GynObstetrik Sexuellt överförda infektioner (STI) Health Department Innehållsförteckning 1 Introduktion.......2 Klamydia........2 Gonorré.........4 Syfilis......5 Mycoplasma genitalium.........6 Smittspridningstakt...

Läs mer

Njursvikt för allmänpediatrikern

Njursvikt för allmänpediatrikern Njursvikt för allmänpediatrikern Barndagarna, Sachsska, 2015 Tryggve Nevéus, Uppsala Akademiska Barnsjukhus Bakgrund Vad gör njuren Vad händer när det slutar fungera? Akut njursvikt Kliniska situationer

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 INFEKTIONSSJUKDOMAR 2 95B Aspirationspneumoni 2 96Borrelia 3 97B Diarré - antibiotikaassocierad 4 98B Djupa mjukdelsinfektioner 5 99B Fasciit - nekrotiserande

Läs mer

Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter

Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter Akutmedicin 27 Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter Christer Nilsson, Karlskrona Håkan Odeberg, Kompetenscentrum, Landstinget Blekinge Michael Freitag, Ellenbogens hälsocentral, Malmö Elisabet

Läs mer

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS) Information för dig med myelodysplastiskt syndrom (MDS) 1. Vad är MDS? Myelodysplastiskt syndrom (MDS) är ett samlingsnamn för en grupp tumörsjukdomar som utgår från benmärgens stamceller. Myelo betyder

Läs mer