Ebola. Viral hemorragisk feber (VHF) - utvidgad version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-07-06 www.smittskyddstockholm.se. Ebola. Viral hemorragisk feber (VHF) - utvidgad version"

Transkript

1 Ebola Viral hemorragisk feber (VHF) - utvidgad version

2 Virala hemorragiska febrar Blödarfebrar orsakade av virus = virala hemorragiska febrar (VHF) Ebola, Marburg, Lassa, Krim-Kongo m.fl. Djur eller insekts-reservoarer i vissa områden Hög dödlighet Behandling saknas ofta Ett misstänkt Marburg-fall i Sverige 1990 (Linköping) Ett fall av Lassa-feber i Sverige 2011 Enstaka importfall varje år till Europa (ffa Lassa)

3 Ebolavirus finns hos djur, överförs till människor Källa: CDC

4 Pågående Ebola-utbrott i Västafrika Start i dec 2013 i Guinea Antal fall i Guinea : 1553 Liberia: 4665 fall Sierra Leone: 3896 fall Nigeria: 20 fall (nu ebola-fritt!) Senegal: 1 fall (nu ebola-fritt!) Spanien, 1 fall USA, 4 fall Mali, 1 import-fall Totalt: 10141, varav 4922 döda (WHO ) Underrapportering: x 2-4 (Övriga länder som haft ebola-utbrott: Kongo, Gabon, Uganda, Elfenbenskusten, Sydsudan)

5 Vad gör ebola-utbrottet i Västafrika speciellt? Omfattningen! Antalet fall, ökning senaste månaderna Fattiga länder, inte tidigare haft ebola, sent svar Krigsdrabbade länder med kollapsad sjukvård Spridit sig till storstäder (Conacry, Freetown, Monrovia) WHO: internationellt hot mot hälsan (PHEIC) Utrese-screening i drabbade länder UD avråder från resor till mest drabbade länderna FNs säkerhetsråd: special mission (UNMEER)

6 Finns risk för fall av ebola i Sverige? Sverige har få kontakter med de nu drabbade länderna Folkhälsomyndigheten bedömer risken att någon ebolasmittad person skulle komma till Sverige som mycket låg Hittills har endast enstaka personer (trots > insjuknade) med ebola själva rest till andra länder (Nigeria, Senegal, USA, Mali) Enstaka personer kan dock insjukna här, och vårdpersonal behöver därför vara vaksamma och förberedda Viktigast att tiden från insjuknande till diagnos minimeras Fråga alltid personer med feber om utlandsvistelse inom 21 dagar

7 Klinisk bild Ebolavirus sjukdom (EVD) Initialt: feber, huvudvärk, muskelvärk, halsont. Uttalad svaghet. Senare: Diarréer, kräkningar. Buksmärta, bröstsmärta. Ev utslag. Konjunktivit, faryngit. Efter 1 v: Blödningar (hos < 50%). Alla blöder inte! Slutstadium: Multiorgansvikt. Inkubations tid: 8-10 (2-21) dagar. Behandling: Understödjande. Etablerad specifik behandling saknas, forskning pågår. Mortalitet: 25-90% (ca 70% i detta utbrott)

8 Early and late clinical features of Ebola/ Marburg infection Early clinical features Intense tiredness, weakness, malaise Sudden onset of fever (defined as > 38.0 C axillary) Headache Myalgia (muscle pain) Arthralgia (joint pain) Hiccups Conjunctivitis Nausea and loss of appetite Throat pain and difficulty swallowing Abdominal pain (*mainly epigastric/ruq) Diarrhoea (can be bloody or nonbloody) Late Clinical Features Confusion and irritability Seizures Chest pain Diarrhoea (watery or bloody) Vomiting (watery or bloody) Skin rash Internal and/or external bleeding -oozing from puncture sites -bleeding from the gums - etc. Miscarriage in pregnant women Respiratory distress (*less commonly seen in this outbreak) Shock (septic/hypovolemic)

9 Smittvägar ebola Droppsmitta: Kräkning eller andra kroppsvätskor kan stänka någon meter och överföra smitta direkt till slemhinnor i ansiktet eller indirekt via kontaktsmitta. Kontaktsmitta: Smittan kan överföras från en person till en annan direkt eller via händer, kläder, föremål eller ytor. Blodsmitta: Smittan kan överföras via blod eller blodblandade kroppsvätskor genom stick- eller skärskada eller stänk mot slemhinna/skadad hud. Ej luftburen smitta

10 Ebola: smittsamhet Smittar genom kontakt med kroppsvätskor: blod, kräkning, avföring, urin, sädesvätska, saliv, svett -> kontakt med skadad hud eller slemhinnor Kräver direkt kontakt med personen, dennes kroppsvätskor eller saker förorenade med dessa INTE luftburet (se WHO situation assessment ) Smittar INTE under inkubationstiden (dvs innan personen fått symtom) Om enbart feber + uppegående: låg smittsamhet Smittar framför allt när någon är svårt sjuk (då högre virusnivåer); inom familjen, i vårdsituationen och vid begravning

11

12 Smittad sjukvårdspersonal Varit i nära kontakt med svårt sjuka patienter I Västafrika: otillräcklig tillgång till/ felaktig användning av skyddsutrustning. Underbemanning, långa pass, värme: ökad risk för misstag. Exponerade utanför vården vänner söker dem för privat vård. I Spanien: preliminär utredning visar att den smittade sköterskan troligen gjort misstag i samband med avklädning av skyddsutrustningen I USA: Två sjuksköterskor infekterade. Utredning pågår. Bristande rutiner. Slutsats: Bedöms bero på bristande rutiner. Inga hållpunkter för luftburen smitta eller att viruset ändrat sig. Rätt använd skyddsutrustning skyddar mot infektion!

13 När misstänka ebola? Misstänkt fall = feber ( 38 grader) + varit i länder med känd spridning inom 3 veckor från symtomdebut För närvarande: Guinea och Sierra Leone Aktuella länder kan förändras, se Kontakta omedelbart infektionsbakjouren, Karolinska, Huddinge (tel vx) Även barn handläggs via infektion (med stöd av barnjour)

14 Aktuell patient Har patienten feber ( 38 grader) de senaste 24 timmarna? Nej Har patienten varit utomlands inom 3 veckor från symtom-debut? Ja Ja Nej Ej misstanke om ebola Har patienten varit i Guinea, Liberia eller Sierra Leone Ja Aktuella länder kan ändras, se Nej Patienten uppfyller SLL-definitionen för "misstänkt ebola-fall". Vidta åtgärder enligt Handlingsplan för VHF/ebola!

15 SLL handlingsplan för VHF, virala hemorragiska febrar, t.ex. ebola

16 Anamnes Aktuella symtom: när debut? Reseanamnes: vilka länder, vilket utresedatum? Kontakt med sjuk eller avliden person? Kontakt med sjukvård? Tagit malaria-profylax?

17 Ebola handläggning SLL Infektionsbakjouren, Huddinge, beslutsfattande! Bedömer om det finns risk för ebola och fattar beslut om vidare omhändertagande Om vården kontaktas per telefon: den som tar emot samtalet ringer infektionsbakjour, ordnas därefter så att pat transporteras direkt till infektionskliniken (i ambulans) Om redan befinner sig på en vårdmottagning: se nästa bild Transport: alltid ambulans direkt till infektionskliniken ange ebola-misstanke vid beställning Infektionskliniken Karolinska, Huddinge: isolerings-rum, särskilt tränad personal

18

19 Ebolamisstanke, patienten redan på mottagningen (1) Ta in patient direkt på enskilt rum, om möjligt med egen toalett (om möjligt passera inte väntrum) Fråga efter feber senaste dygnet och utlandsresa inom 21 dagar (från symtomdebut) Rör ej patienten, håll 1.5 meters avstånd Läkare tar på skyddsutrustning innan går in i rummet Ta upp anamnes men avvakta om möjligt med kroppsundersökning Ta inga prover Begränsa antalet personer som har kontakt med patienten

20 Ebolamisstanke, patienten redan på mottagningen (2) Ta av skyddsutrustningen i rätt ordning under uppsikt av annan personal Lägg skyddsutrustning i behållare för smittförande avfall (rigibox) alt sopsäck som märks med smittförande, som sedan skjuts in på patientrummet. Patientrummet spärras i avvaktan på ebola-provsvar. Informera städpersonal så att de ej går in. Ring infektionsbakjouren, Karolinska, Huddinge ( vx) Om infektionsjouren så beslutar beställes ambulans för transport till infektion

21 Ebolamisstanke, patienten redan på mottagningen (3) Om kroppsvätska från misstänkt fall kommer på hud eller slemhinna, skölj och tvätta med tvål och vatten. Sprita. Ring därefter smittskyddsläkare för besked om fortsatt handläggning ( vx, även jourtid) Personal som haft kontakt med misstänkt fall men inte varit i kontakt med kroppsvätskor kan fortsätta jobba arbetspasset ut. Arbetsdräkt: om förorenad av kroppsvätska: lägg i smittförande avfall, in på rummet. Om ej förorenad: vanlig tvätt. Gör en lista över personal (+ ev medpatienter) som varit i kontakt med patienten. Meddela smittskyddsläkare. För ytterligare detaljer, se SLLs handlingsplan VHF/ebola.

22 Ebolamisstanke: Rengöring / Desinfektion Allmänna utrymmen: Ta på ny skyddsutrustning Vid kroppsvätskor i allmänt utrymme - spärra av del av rummet. Torka upp. Desinfektera ytor med Virkon Utförs av vårdpersonal (ej städpersonal) Patientrummet Spärra av rummet i avvaktan på provsvar Lämna utrustning, avfall, tvätt mm i rummet

23 Skyddsutrustning Skoskydd/stövlar Dubbla handskar, varav det inre paret ska vara av tjockare kvalitet med längre skaft t.ex. steril handske Vätsketät operationsrock med mudd Andningsskydd FFP 3 (alt. munskydd IIR) Täckande operationshuva Plastförkläde Visir

24

25 Avklädning viktigt med ordningen! Alltid under uppsikt av medhjälpare!

26

27

28 Smittspårning Påbörjas omgående av behandlande infektionsläkare i samråd med smittskyddsläkare. Identifierar och listar personer som haft nära kontakt med den sjuke efter symtomdebut (inklusive sjukvårds- och ambulans-personal) Bedömer risk för smitta, informerar, ta tempen 2 ggr dagligen i 3 veckor, ev. löpande kontakt. Om 38 grader eller symtom ska personen kontakta smittskyddsläkare.

29 Källor till mer information (frågor och svar)

30 Bilderna är framtagna i samarbete mellan Smittskydd Stockholm, Vårdhygien Stockholms län och Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Bilaga: misstänkt fall av Viral Hemorragisk Feber (t.ex. Ebola) på vårdcentral/akutmottagning

Bilaga: misstänkt fall av Viral Hemorragisk Feber (t.ex. Ebola) på vårdcentral/akutmottagning Bilaga: misstänkt fall av Viral Hemorragisk Feber (t.ex. Ebola) på Hitta i dokumentet Sammanfattning Riskbedömning Åtgärder vid misstanke om VHF Transport av patient Städning av rummet övriga riktlinjer

Läs mer

Ebolafeber information till resenärer. 21 oktober 2014. Version: 3. Hälsosäkerhetskommittén har godkänt dokumentet.

Ebolafeber information till resenärer. 21 oktober 2014. Version: 3. Hälsosäkerhetskommittén har godkänt dokumentet. EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR Direktoratet för folkhälsa Enheten för hälsorisker Hälsosäkerhetskommitténs sekretariat Ebolafeber information till resenärer

Läs mer

Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen

Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen Detta handlingsprogram riktar sig till all personal som arbetar inom Vimmerby kommuns äldre- och handikappomsorg. Handlingsprogrammet

Läs mer

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4 1 (32) Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3 Telefonlista... 4 Akademiska sjukhuset... 4 Vårdhygien... 4 Infektionsmottagningen... 4 Lungklinikens mottagning...

Läs mer

När barnet är sjukt. Bra tips. Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller

När barnet är sjukt. Bra tips. Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller När barnet är sjukt Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller Bra tips När barnet är sjukt Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor 6

Läs mer

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården. Blodburen smitta - en nollvision Ett informations- och utbildningsmaterial

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården. Blodburen smitta - en nollvision Ett informations- och utbildningsmaterial Stick- och skärskador samt blodexponering i vården Blodburen smitta - en nollvision Ett informations- och utbildningsmaterial INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Hur använder du detta informations- och

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan När barnet är sjukt Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleverksamheten. Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor

Läs mer

Hygienrutiner inom kommunal vård i Dalarnas län

Hygienrutiner inom kommunal vård i Dalarnas län Ägare: Vårdhygien Framtaget av (förf) Marianne Janson Annica Blomkvist Hygienrutiner inom kommunal vård i Dalarnas län Dokumentkategori: Version 2 Gäller för: Dalarnas kommuner Godkänt av Medicinskt ansvariga

Läs mer

hur gör vi när barnen blir sjuka?

hur gör vi när barnen blir sjuka? hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Denna broschyr riktar sig till föräldrar med barn i förskolan, den är tänkt som en hjälp på vägen när barnen blir sjuka. För informationen

Läs mer

Hygienrutiner på förskolan

Hygienrutiner på förskolan Hygienrutiner på förskolan Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm Tfn 08-737 39 12 Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan Rekommendationer utarbetade av Smittskydd

Läs mer

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN. SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83)

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN. SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83) SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 3 GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR ATT FÖREBYGGA

Läs mer

frågor och svar om klamydia.

frågor och svar om klamydia. 29 frågor och svar om klamydia. En informationsskrift från Socialstyrelsen och RFSU. Bakgrund Klamydiainfektion bland ungdomar och unga vuxna har ökat under de senaste åren. De flesta unga människor har

Läs mer

När Ditt barn blir sjukt!

När Ditt barn blir sjukt! När Ditt barn blir sjukt! Denna skrift är framtagen av Smittskydd Skåne i samarbete med Barnhälsovårdsenheterna i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Innehåll Till föräldrar med barn i barnomsorgen!...

Läs mer

När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp?

När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp? När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp? Råd till dig som har barn i kommunal barnomsorg Du kommer säkert många gånger att ställas inför frågan: Är mitt barn tillräckligt friskt för att vistas

Läs mer

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Innehåll: Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan 3 Frisk- och riskfaktorer för infektioner hos förskolebarn 4 Fakta om smittsamma sjukdomar

Läs mer

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande Ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Rapport Hygienlokalerstickande/skärande 2007 Miljösamverkan

Läs mer

Svenska Innebandyförbundet

Svenska Innebandyförbundet Infektion och smitta Bakgrund. De vanligaste infektionerna är förkylning från virus (virala infektioner, t.ex. influensa) och drabbar vuxna ca 2-3 ggr per år (barn 2-5). Det finns mer än 200 olika förkylningsvirus

Läs mer

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner Råd och fakta om Sexuellt överförda infektioner Folkhälsomyndigheten Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner Sjätte reviderade upplagan, andra tryckningen 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län

Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län Sektionen för klinisk mikrobiologi och vårdhygien Akademiska laboratoriet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län 2 Innehållsförteckning 1. Att hindra smittspridning...10

Läs mer

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården Stick- och skärskador samt blodexponering i vården - I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar eller särskilda analyser. Rapporten har sammanställts av Maria Carlson,

Läs mer

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt Smitta i förskolan Kunskapsöversikt ) 1 Socialstyrelsen klassificerar fr.o.m. år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten baseras på vetenskap och/eller

Läs mer

Direktiv för handläggning av personal avseende MRSA

Direktiv för handläggning av personal avseende MRSA Direktiv för handläggning av personal avseende MRSA 1 1 Direktiven finns att ladda hem från www.sll.se (Arbeta hos oss, Landstinget som arbetsgivare) samt www.smittskyddsenheten.nu Bilagor: se www.intranat.sll.se

Läs mer

Bild: Agnes Moström. Kör du med eller utan kondom?

Bild: Agnes Moström. Kör du med eller utan kondom? Bild: Agnes Moström Kör du med eller utan kondom? Fakta om klamydia Klamydia är en bakterie som smittar vid samlag i både slida och ändtarmsöppning. Petting (smeksex) och munsex kan också sprida smittan.

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om personalhygien; 1

Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om personalhygien; 1 1 Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om personalhygien; 1 (H 120) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Omfattning

Läs mer

Mål med smittskydd. Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom. Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling

Mål med smittskydd. Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom. Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling Mål med smittskydd Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling Sidan 1 Smittskyddslagen I varje landsting ska det finnas en smittskyddsläkare. 1:9 SmL

Läs mer

När ditt barn blir sjukt

När ditt barn blir sjukt När ditt barn blir sjukt 1 Innehåll Sidan Infektioner hos förskolebarn... 4 Barnets infektioner och immunförsvar... 4 Antibiotika... 4 Minska smittan i förskolan... 4 Råd vid infektioner... 5 Feber...

Läs mer

Aktuellt om MRSA-bakterien på svingårdar

Aktuellt om MRSA-bakterien på svingårdar Aktuellt om MRSA-bakterien på svingårdar Detta informationspaket innehåller bakgrundsuppgifter om meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) och dess spridning och betydelse för svinens hälsa. Dessutom

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer