Bilaga: misstänkt fall av Viral Hemorragisk Feber (t.ex. Ebola) på vårdcentral/akutmottagning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga: misstänkt fall av Viral Hemorragisk Feber (t.ex. Ebola) på vårdcentral/akutmottagning"

Transkript

1 Bilaga: misstänkt fall av Viral Hemorragisk Feber (t.ex. Ebola) på Hitta i dokumentet Sammanfattning Riskbedömning Åtgärder vid misstanke om VHF Transport av patient Städning av rummet övriga riktlinjer Instruktion för på- och avklädning Avklädning sker på följande sätt tillsammans med observatör/ medhjälpare som skall bära skyddsförkläde och handskar Uppdaterat från föregående version Sammanfattning VHF-smitta sker mellan människor genom direkt eller indirekt kontakt med kroppsvätskor såsom blod, kräkning, saliv, avföring och urin samt aerosol vid exempelvis sugning av luftvägar. Personal som vårdar eller har kontakt med patient med misstänkt VHF skall följa nedanstående riktlinjer och använda rekommenderad skyddsutrustning. Riskbedömning VHF bör övervägas hos alla patienter med: Oklar feber inom tre veckor efter vistelse i område med aktuell förekomst av VHF. Aktuella länder i Västafrika är Guinea, Liberia, Sierra Leone och Mali (enstaka fall). Smittspridning i Nigeria och Senegal, där ett fåtal fall förekommit, har upphört. Ett separat, begränsat utbrott pågår i Demokratiska republiken Kongo men landet förväntas förklaras ebolafritt inom kort. Risken för spridning till angränsande/andra länder bör has i åtanke vid riskvärdering. För uppdaterad utbrottsinformation, se nedanstående länk: Viss risk för VHF föreligger hos en patient som inom tre veckor efter hemkomst från riskområde utvecklar feber ( 38,6 C) och där en eller flera av nedanstående faktorer föreligger: - haft kontakt med vilda djur - arbetat inom eller besökt sjukvården i riskområde - arbete på laboratorium där ebola hanteras - vistats i distrikt/provins med pågående mycket utbredd spridning av ebola För hög risk krävs förutom feber att en eller flera av nedanstående faktorer föreligger: - oförklarliga blödningsmanifestationer (inte enbart blodig diarré) - vistats i hushåll tillsammans med misstänkt/konstaterat ebolasmittad - deltagit i vård av misstänkt/konstaterat ebolasmittad - varit i kontakt med kroppsvätskor eller vävnad från misstänkt/konstaterat ebolasmittad - tidigare klassats som viss risk och utvecklat organsvikt och/eller blödningar. Sida 1 av 6

2 För uppdaterad utbrottsinformation, se nedanstående länk: Åtgärder vid misstanke om VHF - Oavsett var patienten befinner sig tas omedelbar kontakt med infektionsbakjour via sjukhusväxel. Om infektionsbakjour bedömer att risk för VHF föreligger förflyttas patienten snarast till ett enskilt rum. - I avvaktan på transport till infektionsklinik stannar patienten i rummet och får inte vistas i eller passera väntrum. Transport till Infektionsavdelningen sker enligt punkt Transport av patient. - En personal klär på sig skyddsutrustningen för eventuellt behov av kontakt och omvårdnad. En observatör klär på sig skyddsförkläde och handskar och tar med sig en sax för att kunna vara behjälplig att klippa upp operationsmössan vid avklädning, en stol (som placeras utanför rummet) och en avfallskartong innehållande plastsäck/ alternativt gul plastlåda för avsett för riskavfall skall också finnas tillgänglig vid avklädningen - Under hela tiden när personalen med skyddsutrustningen är inne i patientrummet står/sittter observatören utanför vid dörren. På så sätt kan den vårdande personalen kommunicera till personalen utanför rummet. Observatören ska inte öppna dörren i onödan men får göra det när behovet finns. - Personalen inne i vårdrummet skall vara kvar i vårdrummet under hela patientens vistelse. - Transportvägar inom vårdbyggnaden skall säkras med personal som ser till att korridorer och eventuell hiss hålls fria från andra personer när transporten sker. - Personalen med skyddsutrustning och observatören förblir påklädda tills patienten har transporterats bort. Båda stannar kvar i respektive utanför vårdrummet. - Avklädning sker efter att patienten har lämnat enheten. Transport av patient Ambulanstransport - Ambulanstransport organiseras i samråd med infektionsbakjour. - Ambulanspersonalen ansvarar för säker förflyttning av patienten. Städning av rummet Eventuellt spill av blod eller annan kroppsvätska torkas upp med alkoholbaserat ytdesinfektion eller Virkon 1%. Vid stort spill skall det föregås av upptorkning av absorberande material. Efter vårdtiden skall rummet förseglas i väntan på patientens analyssvar. Ingen utrustning får lämna rummet. När patientens diagnos är fastställd kommer beslut om hur rummet skall rengöras/desinfekteras, i samråd med vårdhygien. övriga riktlinjer - All personal och eventuellt andra personer som haft kontakt med patienten med risk för VHF skall dokumenteras med namn, telefonnummer samt arbetsplats för att kunna nås om det blir aktuellt. Sida 2 av 6

3 Varje vårdcentral kommer att förses med utrustning för 2 personer för att kunna omhänderta patient där det förekommer misstanke om Ebolainfektion Följande utrustning finns i varje kit Sterila handskar, storlek 6,5 Långärmad, vätsketät operationsrock Andningsskydd FFP3, observera utgångsdatum! Operationshuva Engångsvisir Skyddshandskar (lämpligtvis av nitril, storlek M, handskkragen skall vara ovanpå operationsrocken) Engångsstövlar av plast Plastförkläde Sida 3 av 6

4 Instruktion för på- och avklädning Påklädning sker tillsammans med observatör Skyddsklädsel, utöver arbetsdräkt och strumpor, tas på i följande ordning: Inled med att desinfektera händerna 1. Sterila handskar 2. Långärmad vätsketät operationsrock 3. Andningsskydd FFP 3. Viktigt att det sluter tätt kring näsa och mun. Se instruktion 4. Enkel operationshuva. Ska hänga fritt utanpå operationsrocken. 5. Visir- engångs 6. Skyddshandskar, lämpligtvis av nitril. Handskkragen skall vara ovanpå rockärmen 7. Engångsstövlar av plast 8. Plastförkläde Sida 4 av 6

5 Avklädning sker på följande sätt tillsammans med observatör/ medhjälpare som skall bära skyddsförkläde och handskar Observatören hämtar avfallskartong för riskavfall/alternativt gul plastlåda. Observatören öppnar rummet, desinfektera det inre handtaget med vanligt ytdesinfektionsmedel, placerar avfallsbehållaren i rummet nära utgången och stolen nära tröskeln utanför rummet. Observatören håller sig under hela avklädningsprocessen utanför rummet (tröskeln är gränsen). Inne i rummet 1. Plastförkläde tas av. 2. Yttre paret handskar tas av (behåll de sterila handskarna på!). 3. Ta av visiret genom att luta huvudet lätt framåt och ta av det från baksidan av huvudet, kasta visiret! 4. Ta av operationshuvan utan att den vidrör ansiktet! Detta är ett riskmoment och är svårt att utföra utan hjälp. Medhjälpare bör klippa upp resårbandet enligt bild. Dra isär doket och böj dig därefter framåt och dra mössan över huvudet! Kasta mössan! 5 Lossa operationsrockens snörning i sidan försiktigt utan att vidröra arbetsdräkten! Ta tag i framsidan av rocken och slit av den så att bandet i ryggen går av! 6 Ta av rocken så att den, även ärmarna, hamnar ut och in, rulla ihop den utan att kontaminera dig och kasta den! 7 Sätt Dig på stolen som är placerad nära tröskeln utanför rummet! Engångsstövlarna tas av och kastas i samband med att man sätter de rena fötterna på golvet utanför rummet! 8 Ta av de sterila handskarna och kasta i avfallsbehållaren som står inne i rummet! Desinfektera händerna under sekunder, låt torka! 9 Ta av andningsskyddet från baksidan av huvudet! Börja med att lyfta det nedersta och sedan översta bandet över huvudet! Böj lätt fram så faller det av. Kasta skyddet i avfallsbehållaren som står inne i rummet! 10 Ny handdesinfektion i rikligt med handsprit i sekunder, låt torka! Sida 5 av 6

6 All utrustning inklusive tvätt och avfall m.m. lämnas kvar på vårdrummet. Rummet stängs och förseglas med tape i väntan på vidare instruktioner från vårdhygien. Uppdaterat från föregående version Här kan man skriva en kort information om de viktigaste uppdateringarna. Sida 6 av 6

Ebolafeber information till resenärer. 21 oktober 2014. Version: 3. Hälsosäkerhetskommittén har godkänt dokumentet.

Ebolafeber information till resenärer. 21 oktober 2014. Version: 3. Hälsosäkerhetskommittén har godkänt dokumentet. EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR Direktoratet för folkhälsa Enheten för hälsorisker Hälsosäkerhetskommitténs sekretariat Ebolafeber information till resenärer

Läs mer

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN. SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83)

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN. SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83) SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 3 GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR ATT FÖREBYGGA

Läs mer

Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen

Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen Detta handlingsprogram riktar sig till all personal som arbetar inom Vimmerby kommuns äldre- och handikappomsorg. Handlingsprogrammet

Läs mer

Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län

Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län Sektionen för klinisk mikrobiologi och vårdhygien Akademiska laboratoriet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län 2 Innehållsförteckning 1. Att hindra smittspridning...10

Läs mer

Aktuellt om MRSA-bakterien på svingårdar

Aktuellt om MRSA-bakterien på svingårdar Aktuellt om MRSA-bakterien på svingårdar Detta informationspaket innehåller bakgrundsuppgifter om meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) och dess spridning och betydelse för svinens hälsa. Dessutom

Läs mer

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje När den ena handen vet vad den andra gör Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje 1 Innehåll Riktlinjer för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård...

Läs mer

Maria Larsson. statsråd socialdepartementet

Maria Larsson. statsråd socialdepartementet Förord Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom kommunal vård och omsorg, liksom i övrig hälsooch sjukvård. Kontakterna mellan de olika vårdformerna är tät och risken för smittspridning är stor.

Läs mer

God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. Möjligheter till förbättringsarbete

God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. Möjligheter till förbättringsarbete God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård Möjligheter till förbättringsarbete Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Redovisningar

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laboratoriearbete med kemikalier samt allmänna

Läs mer

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan När barnet är sjukt Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleverksamheten. Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor

Läs mer

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC INSTRUKTION Sid: 1 (7) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 3 2015-04-27 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 2 2014-12-02 Beslutande

Läs mer

Varför kan det ta så lång tid på röntgen?

Varför kan det ta så lång tid på röntgen? Varför kan det ta så lång tid på röntgen? Röntgenremissens gång Röntgenremissens gång En del patienter tycker att väntetiden kan bli lång vid röntgenavdelningen. Vi vill därför förklara vad som händer

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Visitas branschriktlinjer för restauranger

Visitas branschriktlinjer för restauranger Visitas branschriktlinjer för restauranger En beskrivning av hur livsmedelslagstiftningens krav på restaurang kan uppfyllas Grafisk design: Katarina Viberg www.expedition46.se Innehåll VISITAS BRANSCHRIKTLINJER

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

I skuggan av ett krig Kazor

I skuggan av ett krig Kazor Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism I skuggan av ett krig Kazor Sammanfattning I skuggan av ett krig Kazor är ett spel där eleverna delas in i två grupper som gestaltar folken, nordlänningar och sydlänningar.

Läs mer

Information till Dig som ska få en höftledsprotes. Den friska höftleden

Information till Dig som ska få en höftledsprotes. Den friska höftleden Länskliniken Ortopedi Ansvarig: Lars Lundmark. öl Godkänd: Anders Sundelin, Länschef ortopedi Datum : 090601 Information till Dig som ska få en höftledsprotes Den friska höftleden Höftleden består av en

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Omvårdnad och rehabilitering av patienter med stroke i C län

Omvårdnad och rehabilitering av patienter med stroke i C län Omvårdnad och rehabilitering av patienter med stroke i C län Ett vårdprogram utarbetat av specialister vid akut- och rehabdivisionen och neurodivisionen vid Akademiska sjukhuset och vid medicinskt centrum,

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp?

När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp? När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp? Råd till dig som har barn i kommunal barnomsorg Du kommer säkert många gånger att ställas inför frågan: Är mitt barn tillräckligt friskt för att vistas

Läs mer

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla.

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Innehållet är i huvudsak uppdelat i två delar. En första del behandlar läkarens

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Till Dig som skall få en höftledsprotes

Till Dig som skall få en höftledsprotes Till Dig som skall få en höftledsprotes Innehållsförteckning INFÖR OPERATIONEN Förundersökning.. 4 Hjälpmedel - Förskrivningshjälpmedel.. 5 - Egenvårdsprodukter. 5 - Var kan jag låna/köpa hjälpmedel?..

Läs mer

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården. Blodburen smitta - en nollvision Ett informations- och utbildningsmaterial

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården. Blodburen smitta - en nollvision Ett informations- och utbildningsmaterial Stick- och skärskador samt blodexponering i vården Blodburen smitta - en nollvision Ett informations- och utbildningsmaterial INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Hur använder du detta informations- och

Läs mer

Hygienrutiner på förskolan

Hygienrutiner på förskolan Hygienrutiner på förskolan Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm Tfn 08-737 39 12 Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan Rekommendationer utarbetade av Smittskydd

Läs mer

SKYDDSÅTGÄRDER I DEN INTERMEDIÄRA FASEN AV EN NÖDSITUATION MED STRÅLRISK

SKYDDSÅTGÄRDER I DEN INTERMEDIÄRA FASEN AV EN NÖDSITUATION MED STRÅLRISK SKYDDSÅTGÄRDER I DEN INTERMEDIÄRA FASEN AV EN NÖDSITUATION MED STRÅLRISK 1 Allmänt 5 2 Begrepp och definitioner 5 3 Strålskyddskriterier för skyddsåtgärder i den intermediära fasen 8 3.1 Allmänna faktorer

Läs mer