Vårdrutin Calicivirusgastroenterit

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårdrutin Calicivirusgastroenterit"

Transkript

1 1 Vårdrutin Calicivirusgastroenterit Innehåll BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION... 1 ENSTAKA PATIENT SOM INSJUKNAR... 3 UTBROTT... 4 PERSONALADMINISTRATIV HANDLÄGGNING... 5 BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION Calicivirus ger upphov till kräkningar/diarréer med akut insjuknande. Smittdosen är c:a 10 viruspartiklar, i diarré finns partiklar/gram faeces. Inkubationstid: tim. Sjukdomsduration: några dygn. Smittsamhet: två dygn efter tillfrisknandet. Mycket smittsam då både kräkningar och avföring innehåller stora mängder virus. Smittfrihet: Ca 48 timmar efter sista kräkning/diarrée. Smittväg: fekal/oral smittväg. Smittar från stänk och droppar, t ex från kräkningar. Överförs via föremål och personalens händer. Det är dessutom inte ovanligt att calicismitta är livsmedelsburen Vid all vård/undersökning/patientkontakt och hantering av livsmedel gäller strikta basala hygienrutiner! Handtvätt med tvål och vatten och därefter handdesinfektion Handskar vid kontakt med kräkning/faeces och övrigt smutsigt arbete, därefter handtvätt och handdesinfektion. Använd engångs plastförkläde eller patientbunden skyddsrock vid kontakt med patienten eller patientens säng och vid smutsigt arbete plastförkläde kastas direkt och den patientbundna skyddsrocken byts dagligen samt vid behov. Mat Avdela gärna särskild personal till mathantering. All mat serveras på vårdrummet till patienterna. Tillaga inte mat på avdelningen. Inga bufféer vare sig till patienter eller personal. Inga textilhanddukar eller disktrasor. Städa ur kyl och frys efter utbrott.

2 Vård All utrustning som t.ex. stetoskop, blodtrycksmanschett, leksaker mm skall vara patientbunden. Tvätt Använd vanlig tvättsäck, förslut på vårdrummet. Sänd som vanlig tvätt. Droppvåt tvätt skickas i gul tvättsäck med upplösningsbar innersäck. Spill Torka upp spill av faeces, kräkningar, utsöndringar från patienten och andra föroreningar med alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid eller Virkon 3 %, samtidigt med noggrann mekanisk rengöring av ytan. Duschvagn, duschstol, våg, skötbord mm desinfekteras efter användning. Avfall Tillslut avfallspåsarna (dubbla påsar) väl inne på vårdrummet. Lägg i avfallssäck för konventionellt avfall i desinfektionsrummet. Daglig städning Noggrann mekanisk rengöring av alla tagytor och toalettrum, säng, sängbord med alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid. Övriga ytor, inventarier och golv rengörs genom noggrann mekanisk rengöring med allrengöringsmedel. Använd rumsbunden städutrustning eller desinfektera hela utrustningen efter städning. Slutstädning Tagytor (kranar, dörrhandtag, toalettstolsknopp ), övriga ytor och golv rengörs och desinfekteras med alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid eller Virkon. Noggrann mekanisk bearbetning av ytan är viktig. Kasta allt engångsmaterial som finns inne på salen, töm förråden på salen, byt toapappersrulle, kasta eller kör toalettborsten i spoldesinfektorn om det finns på salen. Medicinsk utrustning Rengör och desinfektera medicinsk utrustning. Leksaker torkas med alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid. Textila leksaker tvättas helst i 85 grader C dock minst 60 grader C. Kuddar skickas på tvätt Madrasser torkas med alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid eller Virkon 3% 2

3 3 ENSTAKA PATIENT SOM INSJUKNAR Patient på akutmottagning/akutvårdsavdelning Patienten läggs på enkelrum. Håll dörren stängd! Märk rummet med stoppskylt. Patienten bör inte lämna rummet. Kontakta medicin och/eller infektionsjouren Om möjligt bered plats på infektionsklinik annars enkelrum (helst med egen toalett). En inneliggande patient på vårdenhet Håll dörren stängd Märk rummet med stoppskylt! Avdela ett fåtal personal att sköta denna/dessa patienter. Personal som sköter gastroenteritpatienter får inte handha livsmedel. Patienten bör inte lämna rummet. Avdela 1 toalett till patienten, om inte toalett finns på rummet. Flytta inte patienten till annat rum. Om det finns medpatienter betraktas dessa som smittade. Belägg inte tomma sängplatser på detta rum. Informera patienten om handtvätt/handdesinfektion före måltid och efter toalettbesök Mat, vård, tvätt, städning, slutstädning mm se allmän information

4 4 UTBROTT Om personal eller patienter på andra rum insjuknar beslutas om intagningsstopp i samråd mellan verksamhetschef/vårdenhetschef och vårdhygien. Kohortvård Betyder att alla som varit exponerade vårdas för sig av särskild personal dag och natt. Avdelningen uppdelad i 2 grupper (kohortvård) d.v.s. - en personalgrupp sköter patienter som inte utsatts för smitta - en personalgrupp sköter patienter med gastroenteriter och de medpatienter som utsatts för smitta En hel avdelning kan också betraktas som kohort Utbrott Vid 2-3 gastroenteritfall inom samma dygn och där vårdrelaterad spridning kan misstänkas, kontakta vårdhygien. Provtagning Faecesprovtagning på några nyinsjuknade (< 2 d), bakteriologisk odling (salmonella/shigella), Clostridium difficile toxinvirus/elektronmikroskopi, 1 rör Obs! Rikligt med faeces) + remiss till mikrobiologiska laboratoriet för vidare transport till Skövde. Ange på remissen: Rotavirus?, Calicivirus? Och om epidemi föreligger. Intagningsstopp Beslutas av verksamhetschef/bakjour i samråd med vårdhygien. Kan hävas 48 timmar efter senaste symtom på avdelningen. Sätt upp skylt på avdelningens ytterdörr att besökare kontaktar avdelningspersonalen för vidare information. Informera Informera all berörd personal om hygienrutiner vid tarmsmitta. Glöm inte paramedicinsk personal och städ- och transportpersonal. Vid rond En läkare ansvarar för berörd avdelning endast en läkare besöker gastroenteritpatienter under rond undvik att gå in till patient med gastroenteritsymptom om inte nödvändigt Besökande Anhörig/besökande informeras om pågående diarréepisod. Besökande till enskild patient skall inte besöka andra patienter på avdelningen eller vårdinrättningen. Besökande uppmanas att tvätta/desinfektera händerna. Anhöriga med liknande symtom bör vänta med besök i två dagar.

5 5 Patienter/boende Lista insjuknade patienter. Kopia av listan skickas till vårdhygien när utbrottet upphört. Flytta inte patienter till annan sal. Medpatienter betraktas som smittade Håll dörren stängd. Flytta inte patienter till andra vårdavdelningar, sjukhus/institutioner. Detta gäller även medpatienter. Endast akuta undersökningar och/eller behandlingar utförs, samråd med patientansvarig läkare! Undersöknings- eller behandlingsenhet informeras. Endast akuta operationer utförs, samråd med patientansvarig läkare! Anestesi-, op-, postop- och/eller intensivvårdsavd informeras. Informera patienten om handtvätt/handdesinfektion före måltid och efter toalettbesök. Låt patienten duscha och renbädda sängen när magsjukan är över Personal Personal som arbetar på berörd avdelning skall inte gå mellan olika avdelningar/vårdenheter. Gäller även läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator. Särskild nattpersonal. Personal med symtom skickas hem och bör inte återgå till arbetet förrän två dagar efter symtomfrihet (kräver beslut av klinikledning). Insjuknad personal listas i tidsföljd, se personaladministrativ handläggning! Lokalvårdare får inte städa på någon annan vårdenhet. Bibliotekarie skall inte besöka avdelning/vårdenhet Mat, vård, tvätt, städning, slutstädning mm se allmän information PERSONALADMINISTRATIV HANDLÄGGNING För personal inom landstinget Sörmland vid förekomst av konstaterat utbrott av Calicisjuka, ledningsinfo nr

Hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland

Hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland Smittskydd/vårdhygien Juni-2010. Uppdaterad, mars-2013 Anna Lejdegård Sörmlands kommuner Hygiensjuksköterska Hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland INLEDNING... 3 SMITTSPRIDNING... 4

Läs mer

Mässling - vårdhygieniska aspekter Godkänt av: Landstingsövergripande styrgruppen för smittskydd och vårdhygien /

Mässling - vårdhygieniska aspekter Godkänt av: Landstingsövergripande styrgruppen för smittskydd och vårdhygien / Titel: Förvaltning: Verksamhet/division: Mässling - vårdhygieniska aspekter Godkänt av: Landstingsövergripande styrgruppen för smittskydd och vårdhygien / ID.nr Dokumenttyp Vårdrutin Godkänt den: 2013-03-12

Läs mer

Hygienrutiner inom kommunal vård i Dalarnas län

Hygienrutiner inom kommunal vård i Dalarnas län Ägare: Vårdhygien Framtaget av (förf) Marianne Janson Annica Blomkvist Hygienrutiner inom kommunal vård i Dalarnas län Dokumentkategori: Version 2 Gäller för: Dalarnas kommuner Godkänt av Medicinskt ansvariga

Läs mer

FÖR SÄRSKILDA BOENDEFORMER I STOCKHOLMS LÄN

FÖR SÄRSKILDA BOENDEFORMER I STOCKHOLMS LÄN Landstingsstyrelsens förvaltning FÖR SÄRSKILDA BOENDEFORMER I STOCKHOLMS LÄN Foto: Elisabet Almqvist 2010. Redaktion: Hygiensjuksköterskor Elisabet Almqvist och Anita Johansson. Detta dokument finns att

Läs mer

Sida Inledning... 2. Allmänna hygienråd... 3. Hygienråd vårdpersonal... 4. Smittvägar.. 5. Basala hygienrutiner. 6

Sida Inledning... 2. Allmänna hygienråd... 3. Hygienråd vårdpersonal... 4. Smittvägar.. 5. Basala hygienrutiner. 6 1 2 Sida Inledning.... 2 Allmänna hygienråd...... 3 Hygienråd vårdpersonal... 4 Smittvägar.. 5 Basala hygienrutiner. 6 Desinfektion och desinfektionsmedel... 7 6.1 Medicintekniska produkter (MTP)... 7

Läs mer

Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen

Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen Detta handlingsprogram riktar sig till all personal som arbetar inom Vimmerby kommuns äldre- och handikappomsorg. Handlingsprogrammet

Läs mer

INLEDNING... 3 1:1 Vårdhygienens målsättning... 3 1:2 Kompendiets syfte, målgrupp och författare... 3

INLEDNING... 3 1:1 Vårdhygienens målsättning... 3 1:2 Kompendiets syfte, målgrupp och författare... 3 2012-04-03 Sidan 1 av 29 INLEDNING... 3 1:1 Vårdhygienens målsättning... 3 1:2 Kompendiets syfte, målgrupp och författare... 3 2. ATT HINDRA SMITTSPRIDNING... 4 2:1 Basala hygienrutiner... 4 2:2 Personalhygien...

Läs mer

Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län

Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län Sektionen för klinisk mikrobiologi och vårdhygien Akademiska laboratoriet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län 2 Innehållsförteckning 1. Att hindra smittspridning...10

Läs mer

Basala hygienrutiner. Dygnet runt. Gäller all personal

Basala hygienrutiner. Dygnet runt. Gäller all personal Basala hygienrutiner Dygnet runt Gäller all personal 1 Vårdhygien Direkt Ring vid frågor och misstänkt magsjuka! 018-611 3902 Har du frågor som handlar om hygien? Då kan du själv ringa till Vårdhygiens

Läs mer

Sektionen för klinisk mikrobiologi och vårdhygien Akademiska sjukhuset Uppsala

Sektionen för klinisk mikrobiologi och vårdhygien Akademiska sjukhuset Uppsala Sektionen för klinisk mikrobiologi och vårdhygien Akademiska sjukhuset Uppsala Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län 2015 2 Innehållsförteckning 1. Att förhindra smittspridning... 11 Smittvägar...

Läs mer

Publicerat för enhet: NU gemensamt Version: 2

Publicerat för enhet: NU gemensamt Version: 2 Publicerat för enhet: NU gemensamt Version: 2 Innehållsansvarig: Aino Kempe, Hygiensköt/ass, Vårdhygien (ainke); Bert Ove Larsson, Verksamhetschef, Giltig från: 2014-10-22 Infektionsklinik läkare (beola);

Läs mer

1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN

1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN 1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN 2(7) Innehåll Allmänt... 3 Förebyggande insatser... 3 Vid insjuknande på förskolan... 3 Återgång till förskolan efter sjukdom... 3 Konkreta åtgärder

Läs mer

Vinterkräksjuka i vården. Kunskapsunderlag för att minska spridningen av norovirus

Vinterkräksjuka i vården. Kunskapsunderlag för att minska spridningen av norovirus Vinterkräksjuka i vården Kunskapsunderlag för att minska spridningen av norovirus Vinterkräksjuka i vården Kunskapsunderlag för att minska spridningen av norovirus Bindningar och jäv För Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Sjukdomspolicy förskola 2014-06-25

Sjukdomspolicy förskola 2014-06-25 Sjukdomspolicy förskola 2014-06-25 Förskolan har en sjukdomspolicy som vilar på rekommendationer från sjukvården. Då man får plats på någon av våra förskolor så förbinder man sig att följa våra regler

Läs mer

HYGIENPLAN Tingsryd Kommuns förskolor 2011-2014

HYGIENPLAN Tingsryd Kommuns förskolor 2011-2014 2012-08-03 1(9) HYGIENPLAN Tingsryd Kommuns förskolor 2011-2014 2012-08-03 2(9) Innehållsförteckning Allmänna hygienråd... 3 Infektionsutbrott... 4 Livsmedelshantering... 5 Städråd och tvättråd... 6 Blodspill...

Läs mer

Förskolans policy och rutiner för hygien, smitta och smittspridning.

Förskolans policy och rutiner för hygien, smitta och smittspridning. Förskolans policy och rutiner för hygien, smitta och smittspridning. Handtvätt för barn och personal Tvätta händerna med flytande tvål under rinnande vatten. Tvätta alla ytor på händerna så att ordentligt

Läs mer

Hygienrutiner på förskolan

Hygienrutiner på förskolan Hygienrutiner på förskolan Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm Tfn 08-737 39 12 Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan Rekommendationer utarbetade av Smittskydd

Läs mer

Så kan vi minska spridning av

Så kan vi minska spridning av Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan Rekommendationer utarbetade av Smittskydd Stockholm t kh Nedskrivna riktlinjer bör finnas för Handtvätt hos personalen. Handtvätt hos barnen.

Läs mer

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4 1 (32) Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3 Telefonlista... 4 Akademiska sjukhuset... 4 Vårdhygien... 4 Infektionsmottagningen... 4 Lungklinikens mottagning...

Läs mer

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser 2013-04-12 Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser God hygien är avgörande för att undvika smitta.

Läs mer

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och hygienrutiner Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och basala hygienrutiner Allmänt Du som arbetar i vården kan själv bära på infektioner eller smitta som kan infektera

Läs mer

Regler och rutiner vid sjukdom och maginfektion

Regler och rutiner vid sjukdom och maginfektion Regler Regler och och rutiner rutiner vid vid sjukdom sjukdom och maginfektion Uppdaterad maj 2008 Riktlinjer vid sjukdom Det är barnets behov som är avgörande för om barnet ska vara hemma. Det är barnets

Läs mer

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN. SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83)

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN. SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83) SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 3 GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR ATT FÖREBYGGA

Läs mer

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan När barnet är sjukt Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleverksamheten. Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor

Läs mer

Information om arbetskläder och omklädningsrum för studerande på Skaraborgs Sjukhus, SkaS.

Information om arbetskläder och omklädningsrum för studerande på Skaraborgs Sjukhus, SkaS. Information om arbetskläder och omklädningsrum för studerande på Skaraborgs Sjukhus, SkaS. Arbetskläder Studenter/elever får låna arbetskläder på sjukhuset. Arbetskläder byts dagligen, se bifogade PM om

Läs mer

Vård hemma vid influensa

Vård hemma vid influensa 2009-07-02 1(5) Vård hemma vid influensa De allra flesta som får influensa tillfrisknar på egen hand, utan behandling eller sjukhusvård. Men många får hjälp och omvårdnad i sina hem, av personal från kommuner

Läs mer

Guide 2014-03. Kliniskt förbättringsarbete. Hygienguide

Guide 2014-03. Kliniskt förbättringsarbete. Hygienguide Guide 2014-03 Kliniskt förbättringsarbete Hygienguide Innehåll och revideringslista Kap Titel Reviderat datum Distriktsveterinärernas Hygienguide 2011-12-15 1 Basala hygienrutiner 2011-12-15 1.1 Händer,

Läs mer

Smitta i förskolan 12.1 Antagen 2006-08-22

Smitta i förskolan 12.1 Antagen 2006-08-22 I tider med mycket förkylningar och maginfluensa vill vi med denna information beskriva lite om problem som uppstår i samband med sjukdomar på förskolan och i familjerna. Smitta går runt och samma barn,

Läs mer

Miljö och hälsa i förskolan Alsalam Förskolan Alsalams egenkontroll

Miljö och hälsa i förskolan Alsalam Förskolan Alsalams egenkontroll 1 Miljö och hälsa i förskolan Alsalam Förskolan Alsalams egenkontroll Egenkontrollen är ett ständigt pågående arbete, som ska noga planeras, genomföras, följas upp och kontinuerligt förbättras. Det ska

Läs mer