Ebola utbrottet i Västafrika och arbetet i Landstinget Gävleborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ebola utbrottet i Västafrika och arbetet i Landstinget Gävleborg"

Transkript

1 Ebola utbrottet i Västafrika och arbetet i Landstinget Gävleborg Signar Mäkitalo Smittskyddsläkare

2 Innehåll Uppgifter för oss i LG Bild 3-5 Allmänt virala hemorrhagiska febrar ebola Bild 6-8 Ebola virus och infektionsprocessen Bild 9-10 Symtom, smitta och smittvägar Bild Skyddsutrustning/skyddskläder Bild Epidemiologi om utbrottet i Västafrika (och Kongo) Bild Smittspårning är viktig Bild 31 Svensk beredskap Bild 32 Länkar Bild

3 Uppgiften för oss i LG Upptäcka misstänkta fall Läs och följ handläggning misstänkt ebola på rubriken Ebola Rätt anamnes med frågeformulär Ring infektionsbakjour Remittera internt till infektion Ambulans Ta prov isolera i avvaktan på prov timmar Vårda oklara fall Undvika att smitta patienter och personal Smittspåra Remittera till Högriskisoleringsenheten i Linköping 3

4 Upptäckt av misstänkta fall i LG Undvika smitta i LG Korrekt anamnes vid första kontakt vid telefonkontakt 1177 och alla rådgivning Korrekt hänvisning av patienten Undvika smitta patient och personal Rum med sluss och egen ingång? Hur sker initial kontakt med patient? Kan inventarier punktdesinfekteras? Samverka med Vårdhygien Skyddskläder Öva på- och avklädning Städning 4

5 Smittspårning Påbörjas omgående (kortaste inkubationstid: 2 dagar) Identifierar och listar personer som haft nära (< 1 meter) kontakt med den sjuke efter symtomdebut Bedömer risk för smitta, informerar, ta tempen 2 ggr dagligen i 3 veckor, ev löpande kontakt. Om feber eller andra symtom kontakta specificerad person. Exponerad person med hög risk: om möjligt isolering under inkubationstiden (max 21 dagar) 5

6 Virala hemorragiska febrar Blödarfebrar orsakade av virus = virala hemorragiska febrar (VHF) Ebola, Marburg, Lassa, Krim-Kongo m.fl. Djur eller insektsreservoirer i vissa områden Hög dödlighet Behandling saknas ofta (finns viss behandling för Lassa och Kongo-Krim) Ett misstänkt Marburg-fall i Sverige 1990 (Linköping) Enstaka importfall varje år till Europa (ffa Lassa) 6

7 Virala hemorragiska febrar Källa: Folkhälsomyndigheten 7

8 Ebolavirus finns hos djur, överförs till människor 8 Källa: CDC

9 Vad är Ebola RNA virus i familjen Filoviridae. Fem varianter Ebola Zaire sprids i Västafrika Marburg virus hör till samma familj Ebola finns hos en typ av fladdermus flyghund Kan smitta apor och andra djur Människa smittas vid hantering av kött från vilda djur apor och skogsantilop ex. Människor insjuknar och smittar varandra Ebola infekterar människa via slemhinna, hudskador eller via injektion 9

10 Infektionsprocessen Infekterar: monocyter, makrofager, dentritiska celler, endotelceller, fibroblaster, hepatocyter, binjurebarkceller och epitelceller Den infekterade cellen producerar virus och dör Smitta vid direkt kontakt och indirekt kontakt med kroppsvätskor efter symtom debut. Ökande smittsamhet vid ökande sjukdomssymtom. Inkubationstiden är 2-21 dagar oftast Inflammatoriska processer orsakar sjukdomssymtom Inflammationen leder till: Skador i kärl med bland annat läckage, blödning, trombos Dysfunktion i lever, njurar, hjärta, hjärna, lungor. 10

11 Ebola symtom Inflammatoriska processer bidrar till symtom Debutsymtom ((2) 4-10 (21) dagar) Plötsligt påkommen feber, men 13 % har ingen feber frossa, muskelvärk, halsont, svaghet Därefter (någon 5 dagar) olika kombinationer av Diarré, illamående, kräkningar, bröstsmärtor, andnöd, förvirring, huvudvärk, cirka 20 % får blödningar (spontana blåmärken, blödningar i huden, blödningar från kroppsöppningar och ögon), spontan abort. Kritiskt efter 6-16 dagar med dödsfall Multiorgansvikt De som insjuknar snabbt kan dö inom 6 dagar. Överlevande kan vara smittsamma sexuellt cirka 3 månader 11

12 Studie från Västafrika NEJM Moal Data från 3343 säkra och 667 sannolika fall från Guinea, Liberia, Sierra Leone och Nigeria fram till september Inkubationstid (2-21 d) 11,4 d Feber 87 % Svaghet/trötthet 76 % Kräkning 68 % Aptitlöshet 65 % Diarré 66 % Huvudvärk 53 % Buksmärta 44 % Riskfaktorer för död Hög ålder (>45 år) Symtom som hemorrhagi, blödningar från olika lokaler, diarré, konjunktivit, andningssvårighet, sväljningssvårighet, konfusion eller desorientering och koma. Mortalitet hos alla % Mortalitet på sjukhus 64 % Hemorragiska symtom 1-6 % Oförklarlig blödning 18 % 12

13 Ebola smittsamhet Smittar inte under inkubationstiden Lägre grad av smittsamhet Om inga kroppsvätskor sprids ex. feber och inga andra symtom Hög smittsamhet Vid svår sjukdom med kräkning, diarré och blödning Inom familjen, i vårdsituation och vid begravning Smittar vid direkt kontakt med slemhinnor, skadad hud och vid injektion Kontakt med kroppsvätskor som exempelvis blod, kräkning, avföring, urin, sädesvätska Smittar också vid indirekt kontakt med kroppsvätskor indirekt = avföring på säng, handtag med mera Inte luftburet men smittar via droppar som ex. kan uppstå vid hosta och sugning ur trachea 13

14 Smittvägar ebola Kontaktsmitta: Smittan kan överföras från en person till en annan direkt eller via händer, kläder, föremål eller ytor. Blodsmitta: Smittan kan överföras via blod eller blodblandade kroppsvätskor genom stick- eller skärskada eller stänk mot slemhinna/skadad hud. Droppsmitta: Kräkning eller andra kroppsvätskor kan stänka någon meter och överföra smitta direkt till slemhinnor i ansiktet eller indirekt via kontaktsmitta Ej luftburen smitta 14

15 Droppsmitta jmf med luftburen smitta 15 Källa:

16 Ebola virus disease (EVD) sammanfattning med lab Klinisk bild: feber, huvudvärk, muskelvärk. Uttalad svaghet. Diarréer, kräkningar. Buksmärta, ont i bröstet. Ev utslag. Konjunktivit, faryngit. Blödningar (hos ca 20%). Lab: leukopeni, tpk , förhöjda transaminaser (ASAT>ALAT)+amylas, DIC-bild Inkubations tid: 4-10 (2-21) dagar. Smittvägar: direkt kontakt med blod, kroppsvätskor, vävnad, organ från levande eller död Ebola infekterad person eller djur (+ via oskyddat sex upp till 3 månader). Indirekt kontakt via föremål förorenade med kroppsvätskor. Behandling: Etablerad specifik behandling saknas. Understödjande: vätska, vasopressorer, elektrolyter, blod/trombocyter, syrgas, smärtbeh, nutrition, beh av sekundära bakteriella infektioner, stöd av sviktande organfunktioner. Forskning pågår. Mortalitet: 60-90% (ca 70% i detta utbrott) 16

17 Skyddsutrustning vårdande personal vid ebola Vätsketät operationsrock med mudd Förkläde Andningsskydd FFP 3 Visir (eller skyddsglasögon) Dubbla handskar, varav det inre paret ska vara av tjockare kvalitet med längre skaft t.ex. steril handske Täckande operationshuva Skoskydd eller stövlar 17

18 Ordning påklädning Arbetskläder Bussarong, byxor, strumpor med högt skaft Sterila handskar Vätsketät operationsrock Andningsskydd FFP3 (ska sluta tätt kring näsa och mun) Täckande operationshuva (ska hänga fritt utanpå operationsrocken) Visir Skyddshandskar, handskragen ska vara utanpå rockens ärmmudd Skoskydd eller stövlar Plastförkläde 18

19 Ordning avklädning Ta av plastförkläde och lägg I avfallskärl (inne på rummet) Ta av yttre paret handskar och lägg i avfallsbehållare, behåll det inre paret på (lämna därefter rummet) Ta av visiret och lägg i avfallskärl (i yttre slussen) Ta av huvan och lägg I avfallskärl Lossa skyddsrockens snörning, dra av den så att den hamnar ut och in, lägg i avfallskärl Ta av skoskydd eller stövlar, lägg I avfallskärl Ta av inre handskpar och lägg i avfallskärl Desinfektera händerna Ta av andningsskydd och lägg i avfallskärl Ny handdesinfektion 19

20 Start av utbrottet i december 2013 I Guinea Baize S et al. N Engl J Med DOI: /NEJMoa

21 Faktorer som kan ha bidragit till omfattande spridning av sjukdom som sprids via kontaktsmitta Drabbat länder som inte tidigare haft ebolaspridning Relativt lång inkubationstid Spridning till stora städer (Conakry, Freetown, Monrovia) Nära kontakt med sjuka Stora familjer släkten träffas Ritualer vid begravning Krigsdrabbade länder med kollapsad sjukvård Få sjukvårdsplatser där sjuka kan isoleras Sjukvårdare har ej skyddsutrustning 21

22 Speciella faktorer med detta utbrott WHO: internationellt hot mot hälsan (PHEIC) Utrese-screening i drabbade länder UD avråder från resor till drabbade länder 22

23 Pågående Ebola-utbrott i Västafrika med omfattande spridning Land och antal fall Guinea 2134 Liberia 7168 Sierra Leone 6599 Antal dödsfall i Ebola Totalt

24 Övriga länder med samma Ebolastam WHO Länder antal fall Nigeria kontakter negativa Senegal 1 Ingen spridning Mali kontakter Spanien 1 83 kontakter negativa USA Smittspårning pågår Antal dödsfall Totalt antal fall dödsfall 24

25 En annan variant av Ebola i Demokratiska Republiken Kongo WHO slut 21 november 66 fall och 49 döda Senast diagnosticerade fallet isolerades 4 oktober 1121 kontakter negativa för Ebola symtom inom 21 dagar 25

26 Västafrika mitten november

27 Guinea med huvudstad Conakry 27

28 Liberia och staden Montserrado 28

29 Sierra Leone och huvudstad Freetown 29

30 Medicinska evakueringar fram till 10 oktober

31 Smittspårning är viktig! Nigeria begränsad spridning från en flygresenär 40 årig man Planerad resa med flyg 20 juli från Liberia till Nigeria via Lomé, Togo och Ghana. Symtom vid ombordstigning, försämrades, fick hjälpas av planet vid slutdestinationen Lagos. Avled 25:e juli. 59 kontakter identifierades initialt (15 airport staff, 44 hospital staff) 15 insjuknade, ffa sjukvårdspersonal (11) En kontakt avvek till Port Harcourt, smittade läkare (med >200 kontakter, 4 sjuka hittills) 31

32 Svensk beredskap Ska kunna hämta smittade från Afrika Högriskisoleringsenheten i Linköping 2 IVA platser och eget laboratorium 3 vårdplatser om IVA verksamhet inte behövs Ytterligare några landsting arbetar med att ta fram platser Folkhälsomyndigheten analyserar prov Socialstyrelsen kontaktpunkt 32

33 Ebola guidelines Socialstyrelsens rekommendation för handläggning av misstänkta fall av ebola (senast uppdaterad ) Smittskydd Gävleborg Management of Hazard group 4 VHFs ACDP, Public Health England. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/354640/v HF_guidance_document_updated_links.pdf CDC (amerikanska smittskyddsmyndigheten) 33

34 Källor till utbrotts-information

Bilaga: misstänkt fall av Viral Hemorragisk Feber (t.ex. Ebola) på vårdcentral/akutmottagning

Bilaga: misstänkt fall av Viral Hemorragisk Feber (t.ex. Ebola) på vårdcentral/akutmottagning Bilaga: misstänkt fall av Viral Hemorragisk Feber (t.ex. Ebola) på Hitta i dokumentet Sammanfattning Riskbedömning Åtgärder vid misstanke om VHF Transport av patient Städning av rummet övriga riktlinjer

Läs mer

Ebolafeber information till resenärer. 21 oktober 2014. Version: 3. Hälsosäkerhetskommittén har godkänt dokumentet.

Ebolafeber information till resenärer. 21 oktober 2014. Version: 3. Hälsosäkerhetskommittén har godkänt dokumentet. EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR Direktoratet för folkhälsa Enheten för hälsorisker Hälsosäkerhetskommitténs sekretariat Ebolafeber information till resenärer

Läs mer

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4 1 (32) Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3 Telefonlista... 4 Akademiska sjukhuset... 4 Vårdhygien... 4 Infektionsmottagningen... 4 Lungklinikens mottagning...

Läs mer

Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen

Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen Detta handlingsprogram riktar sig till all personal som arbetar inom Vimmerby kommuns äldre- och handikappomsorg. Handlingsprogrammet

Läs mer

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN. SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83)

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN. SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83) SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 3 GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR ATT FÖREBYGGA

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp?

När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp? När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp? Råd till dig som har barn i kommunal barnomsorg Du kommer säkert många gånger att ställas inför frågan: Är mitt barn tillräckligt friskt för att vistas

Läs mer

Svenska Innebandyförbundet

Svenska Innebandyförbundet Infektion och smitta Bakgrund. De vanligaste infektionerna är förkylning från virus (virala infektioner, t.ex. influensa) och drabbar vuxna ca 2-3 ggr per år (barn 2-5). Det finns mer än 200 olika förkylningsvirus

Läs mer

hur gör vi när barnen blir sjuka?

hur gör vi när barnen blir sjuka? hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Denna broschyr riktar sig till föräldrar med barn i förskolan, den är tänkt som en hjälp på vägen när barnen blir sjuka. För informationen

Läs mer

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården. Blodburen smitta - en nollvision Ett informations- och utbildningsmaterial

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården. Blodburen smitta - en nollvision Ett informations- och utbildningsmaterial Stick- och skärskador samt blodexponering i vården Blodburen smitta - en nollvision Ett informations- och utbildningsmaterial INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Hur använder du detta informations- och

Läs mer

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Innehåll: Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan 3 Frisk- och riskfaktorer för infektioner hos förskolebarn 4 Fakta om smittsamma sjukdomar

Läs mer

Hygienrutiner inom kommunal vård i Dalarnas län

Hygienrutiner inom kommunal vård i Dalarnas län Ägare: Vårdhygien Framtaget av (förf) Marianne Janson Annica Blomkvist Hygienrutiner inom kommunal vård i Dalarnas län Dokumentkategori: Version 2 Gäller för: Dalarnas kommuner Godkänt av Medicinskt ansvariga

Läs mer

När barnet är sjukt. Bra tips. Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller

När barnet är sjukt. Bra tips. Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller När barnet är sjukt Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller Bra tips När barnet är sjukt Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor 6

Läs mer

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan När barnet är sjukt Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleverksamheten. Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:12. BIOLOGISKA ÄMNEN (Ändringar införda t.o.m. 2000.12.15)

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:12. BIOLOGISKA ÄMNEN (Ändringar införda t.o.m. 2000.12.15) ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:12 BIOLOGISKA ÄMNEN (Ändringar införda t.o.m. 2000.12.15) 1997:12 2 BIOLOGISKA ÄMNEN Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om biologiska ämnen samt allmänna

Läs mer

Aktuellt om MRSA-bakterien på svingårdar

Aktuellt om MRSA-bakterien på svingårdar Aktuellt om MRSA-bakterien på svingårdar Detta informationspaket innehåller bakgrundsuppgifter om meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) och dess spridning och betydelse för svinens hälsa. Dessutom

Läs mer

Hygienrutiner på förskolan

Hygienrutiner på förskolan Hygienrutiner på förskolan Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm Tfn 08-737 39 12 Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan Rekommendationer utarbetade av Smittskydd

Läs mer

Information om arbetskläder och omklädningsrum för studerande på Skaraborgs Sjukhus, SkaS.

Information om arbetskläder och omklädningsrum för studerande på Skaraborgs Sjukhus, SkaS. Information om arbetskläder och omklädningsrum för studerande på Skaraborgs Sjukhus, SkaS. Arbetskläder Studenter/elever får låna arbetskläder på sjukhuset. Arbetskläder byts dagligen, se bifogade PM om

Läs mer

frågor och svar om klamydia.

frågor och svar om klamydia. 29 frågor och svar om klamydia. En informationsskrift från Socialstyrelsen och RFSU. Bakgrund Klamydiainfektion bland ungdomar och unga vuxna har ökat under de senaste åren. De flesta unga människor har

Läs mer

Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län

Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län Sektionen för klinisk mikrobiologi och vårdhygien Akademiska laboratoriet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län 2 Innehållsförteckning 1. Att hindra smittspridning...10

Läs mer

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner Råd och fakta om Sexuellt överförda infektioner Folkhälsomyndigheten Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner Sjätte reviderade upplagan, andra tryckningen 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

Infektioner och idrott - några synpunkter på infektioner i samband med fysisk aktivitet

Infektioner och idrott - några synpunkter på infektioner i samband med fysisk aktivitet Infektioner och idrott - några synpunkter på infektioner i samband med fysisk aktivitet Doc Bo Berglund Div för Medicin, Karolinska Sjukhuset, 171 76 Stockholm. Kort bakgrund Riskerna för skadliga effekter

Läs mer

När Ditt barn blir sjukt!

När Ditt barn blir sjukt! När Ditt barn blir sjukt! Denna skrift är framtagen av Smittskydd Skåne i samarbete med Barnhälsovårdsenheterna i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Innehåll Till föräldrar med barn i barnomsorgen!...

Läs mer

Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar i sydöstra sjukvårdsregionen

Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar i sydöstra sjukvårdsregionen Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar i sydöstra sjukvårdsregionen Våren 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014 01 - Första versionen 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Hygien i förskolan. Upplägg av presentation

Hygien i förskolan. Upplägg av presentation Hygien i förskolan Annkristin Axén Områdesansvarig skolor & förskolor Miljöförvaltningen i Stockholm stad 2009-05-27 Upplägg av presentation Riktad tillsyn i Stockholm Smitta i förskolan Smittvägar Hygien

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4

Innehåll. Förord 3. Inledning 4 Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Akut myeloisk leukemi 5 Blodkroppar och deras funktioner Hur uppstår leukemi Möjliga riskfaktorer Diagnos/Vanliga symtom 2 Symptom 9 Så ställs diagnosen AML 3 Behandling

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om personalhygien; 1

Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om personalhygien; 1 1 Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om personalhygien; 1 (H 120) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Omfattning

Läs mer

Genteknikens utveckling 2014

Genteknikens utveckling 2014 Copyright illustrationer Gunilla Elam. Copyright logotyp Gentekniknämnden. Gentekniknämnden, Karolinska Institutet Science Park, Fogdevreten 2A, 171 65 Solna Informationsskrift publicerad i elektronisk

Läs mer