A.1 Falldefinition enl SMI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A.1 Falldefinition enl SMI"

Transkript

1 1 (5) Titel Handlingsplan för omhändertagande av patient med misstänkt eller sannolik SARS (severe acute respiratory syndrome) Dokumenttyp Datum Lokal handlingsplan Utfärdare Kommentar Ann-Christine Midtvedt senast uppdaterad SARS: Severe acute respiratory syndrome Innehåll A. Allmän information om SARS A.1 Falldefinition enl SMI B. Hygienrutiner B.1 Patienten B.1.1 Jourmottagning/akutmottagning B.1.2 Ambulanstransport B.1.3 Sjukhusvård B.2 Personal B.3 Besökare B.4 Städning B.4.1 Smittrening av ytor (punktdesinfektion) B.4.2 Daglig städning B.4.3 Slutstädning B.5 Smittrening av föremål B.6 Tvätthantering B.7 Avfall C. Rapportering D. Provtagning D.1 Aktuell provtagning D.1.1 Identifiering av SARS-agens D.1.2 Övriga prover D.2 Förpackning, märkning och transport av prover A. Allmän information om SARS SARS orsakas av ett nytt, alternativt ett tidigare okänt, coronavirus. Smittan sker främst via direktkontakt eller droppsmitta från luftvägssekret, men troligen också via feces. Luftburen smitta är mindre sannolik. Verksamhetschefer och avdelningschefer uppmanas att kontinuerligt hålla sig uppdaterade via SMIs hemsida,

2 2 (5) A.1 Falldefinition enl SMI Angående definition av misstänkt resp. sannolikt fall av SARS hänvisas till SMIs falldefinition från : Misstänkt fall 1. En person som efter 1 november 2002 insjuknar med hög feber (>38 o C) OCH hosta eller andningspåverkan OCH en eller fler av följande: nära kontakt* under de 10 dagarna före symptomdebut med en person som är ett misstänkt eller sannolikt fall av SARS vistelse under de 10 dagarna före symptomdebut i område med lokal smittspridning. En person med en oförklarad akut luftvägssjukdom som lett till döden efter 1 november 2002, men där ingen obduktion utfördes OCH en eller fler av följande: nära kontakt* under de 10 dagarna före symptomdebut med en person som är ett misstänkt eller sannolikt fall av SARS vistelse under de 10 dagarna före symptomdebut i område med lokal smittspridning. En person med en oförklarad akut luftvägssjukdom som lett till döden efter 1 november 2002, men där ingen obduktion utfördes *Nära kontakt: att ha vårdat, bott med eller haft direkt kontakt med luftvägssekret eller kroppsvätskor från ett misstänkt eller sannolikt fall av SARS Sannolikt fall 1. Ett misstänkt fall med röntgenologiska tecken som överensstämmer med lunginflammation eller "respiratory distress syndrome" (RDS). 2. Ett misstänkt fall med fynd vid obduktion som överensstämmer med den patologiska bilden vid "respiratory distress syndrome" utan någon identifierbar etiologi. B. Hygienrutiner WHO har kommit ut med rekommendationer angående hygienrutiner vid omhändertagande av patient med misstänkt eller konstaterad SARS. Den lokala handlingsplanen nedan utgår från dessa rekommendationer.

3 3 (5) B.1 Patienten B.1.1 Jourmottagning/ akutmottagning Patient med misstänkt SARS ska inte sitta i väntrum på jourmottagning/ akutmottagning. Befinner sig patienten redan på jourmottagning, placeras patienten i eget rum, intill undersökning och eventuell transport till klinik/akutmottagning enligt nedan. Dagtid hänvisas patienten direkt till infektionsjour/barnjour. Under jourtid, hänvisas patienten till barnjour (barn< 18 år) eller akutmottagningen på NÄL resp Uddevalla sjukhus för en primär bedömning. Infektionsbakjour kontaktas före inläggning på infektionsklinik eller IVA. B.1.2 Ambulanstransport Vid planerad ambulanstransport ska fönstret mellan kabin och patient vara stängt. Ambulansen städas enligt lokal rutin för smittsam patient. Se också B.2. B.1.3 Sjukhusvård Patienten skall vårdas på infektionskliniken/barnavdelningen (<18 år). Vid behov för respiratorvård, kan det bli aktuellt med vård på IVA. Patienten ska isoleras på rum enligt följande lista med sjunkande preferens: Isoleringsrum med ventilerad sluss Enkelrum med förrum Enkelrum med toalett och stängd dörr Gör om möjligt lungröntgen, EKG etc. inne på vårdrummet Om patienten skall till annan enhet (röntgen, klin. fys. etc.) skall mottagande enhet informeras om diagnos och gällande rutiner. Undvik långa väntetider. Vårdavdelningen tillhandahåller P-3 klassat andningsskydd (3M) till berörd personal på mottagande serviceenhet. Patienten skall bära minst P-2 klassat andningsskydd (3M) om han/hon lämnar sitt rum. Personal ansvarar för att skyddet appliceras korrekt. B.2 Personal Begränsa antalet personer runt patienten. Använd personlig skyddsutrustning: P-3 klassat andningsskydd (3M). Följ given instruktion som medföljer skyddet. Handskar användes vid all kontakt med patient eller vid kontakt med sekret, blod, feces eller urin från patienten. Desinfektera händerna när handskarna tagits av. Vid synlig smuts, användes tvål och vatten före desinfektion. Patientbunden vätskeavvisande skyddsrock med lång ärm och mudd (osteril plastad engångs operationsrock) vid behov förstärkt med plastförkläde visir eller glasögon med sidoskydd vid risk för stänk. Tvättbara skodon

4 4 (5) B.3 Besökare Minimera antalet besökare till patienten. Besökare skall använda personlig skyddsutrustning enligt B.2. Både patient och besökare skall informeras om gällande rutiner. På rumsdörren ska anslag/information finnas som uppmanar besökare att kontakta sjuksköterska på avdelningen innan man går in i rummet. B.4 Städning B.4.1 Smittrening av ytor (punktdesinfektion) Punktdesinfektion av ytor och föremål utföres med Ytdesinfetion Plus (DAX) Vid större spill används Virkon 1 % (1 dospaket/liter vatten). B.4.2 Daglig städning Daglig städning utföres med vatten och rengöringsmedel, av avdelningspersonal med skyddsutrustning enligt B.2. B.4.3 Slutstädning Avdelningens personal, skyddsutrustad enligt B.2, tar hand om, desinfekterar och rengör all utrustning och allt material som använts vid vård och behandling av patienten. Horisontella ytor, handtag och kranar i patientens rumsenhet desinfekteras med ett Ytdesinfetion Plus (DAX). Golvet torkas med 1 % Virkon. B.5 Smittrening av föremål Smittrena omedelbart i spol- eller diskdesinfektor. Gods som ej tål värme smittrenas i Wavicide Scandicide 2 %. B.6 Tvätthantering All tvätt läggs i upplösbar plastsäck och därefter i gul plastsäck som förslutes väl. Skriv avsändare med tuschpenna på gula säcken. Säckar rekvireras från TVA (Tvätteriet i Alingsås) B.7 Avfall Läggs i plastpåse som knyts ihop och slängs bland vanliga sopor.

5 5 (5) C. Rapportering Varje misstänkt och sannolikt fall av SARS anmäls direkt vid inläggning på sjukhus till smittskyddsenheten NU-sjukvården: Kan nås via NU-sjukvårdens växel eller direkt: Bitr Smittskyddsläkare Eva Lindhusen-Lindhe Smittskyddssköterska Margareta Olsson Smittskyddssköterska Gill Johansson Smittskyddsenheten rapporterar vidare till SMI med avidentifierade patientuppgifter. Vårdhygien skall, närmast påföljande vardag, informeras om alla fall av misstänkt eller sannolik SARS som inlägges. Överläkare Ann-Christine Midtvedt Hygiensjuksköterska Elsy Wiksten Hygiensjuksköterska Anna-Karin Olsson D. Provtagning D.1 Aktuell provtagning D.1.1 Identifiering av SARS-agens rekommenderas från SMI att följande prover tas för identifiering av SARSagens: nasopharynx aspirat, ev bronchiallavage, ev ögonsekret, ev urin. Serum, samt EDTA-blod Tag kontakt med SMI för provtagningsanvisningar. SMI, Tel vardagar , helger/jour telefon Ovannämnda prover sändes till SMI, virus avdelningen, Solna. D.1.2 Övriga prover Prover för övrig mikrobiologisk rutindiagnostik, sänds som vanligt till bakteriologisk laboratorium Uddevalla sjukhus. Märk remissen misstänkt SARS. Ring helst till laboratoriet före provet skickas. D.2 Förpackning, märkning och transport av prover Prov från patient med misstänkt/sannolik SARS klassas till gruppen Diagnostiska prov, UN 3373 och förpackas och transporteras/postas som andra bakteriologiska prov. SMI önskar dock att prover för diagnostik av SARS-agens transporteras kylda. Se också: Regler för transport av patientprov med misstanke om SAL /SARS (SMI) Packa provet rätt (SMI) Rutiner för hantering av prov från patienter med befarad SAL/SARS (arbetsmiljöverket) Finns på SMIs hemsida

Publicerat för enhet: NU gemensamt Version: 2

Publicerat för enhet: NU gemensamt Version: 2 Publicerat för enhet: NU gemensamt Version: 2 Innehållsansvarig: Aino Kempe, Hygiensköt/ass, Vårdhygien (ainke); Bert Ove Larsson, Verksamhetschef, Giltig från: 2014-10-22 Infektionsklinik läkare (beola);

Läs mer

Mässling - vårdhygieniska aspekter Godkänt av: Landstingsövergripande styrgruppen för smittskydd och vårdhygien /

Mässling - vårdhygieniska aspekter Godkänt av: Landstingsövergripande styrgruppen för smittskydd och vårdhygien / Titel: Förvaltning: Verksamhet/division: Mässling - vårdhygieniska aspekter Godkänt av: Landstingsövergripande styrgruppen för smittskydd och vårdhygien / ID.nr Dokumenttyp Vårdrutin Godkänt den: 2013-03-12

Läs mer

Vårdrutin Calicivirusgastroenterit

Vårdrutin Calicivirusgastroenterit 1 Vårdrutin Calicivirusgastroenterit Innehåll BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION... 1 ENSTAKA PATIENT SOM INSJUKNAR... 3 UTBROTT... 4 PERSONALADMINISTRATIV HANDLÄGGNING... 5 BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

Rutiner för vård av brukare med MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) inom kommunal vård och omsorg.

Rutiner för vård av brukare med MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) inom kommunal vård och omsorg. Rutiner för vård av brukare med MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) inom kommunal vård och omsorg. Utfärdare: Anders Johansson, hygienläkare i samarbete med kommunala MASfunktionen Fastställande

Läs mer

Handlingsprogram för meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) i öppen- och slutenvård samt särskilda boenden för äldre i Stockholms län

Handlingsprogram för meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) i öppen- och slutenvård samt särskilda boenden för äldre i Stockholms län Handlingsprogram för meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) i öppen- och slutenvård samt särskilda boenden för äldre i Stockholms län Detta handlingsprogram är framtaget av Smittskydd Stockholm,

Läs mer

Bilaga: misstänkt fall av Viral Hemorragisk Feber (t.ex. Ebola) på vårdcentral/akutmottagning

Bilaga: misstänkt fall av Viral Hemorragisk Feber (t.ex. Ebola) på vårdcentral/akutmottagning Bilaga: misstänkt fall av Viral Hemorragisk Feber (t.ex. Ebola) på Hitta i dokumentet Sammanfattning Riskbedömning Åtgärder vid misstanke om VHF Transport av patient Städning av rummet övriga riktlinjer

Läs mer

Vård hemma vid influensa

Vård hemma vid influensa 2009-07-02 1(5) Vård hemma vid influensa De allra flesta som får influensa tillfrisknar på egen hand, utan behandling eller sjukhusvård. Men många får hjälp och omvårdnad i sina hem, av personal från kommuner

Läs mer

Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg i NU-Sjukvårdens upptagningsområde

Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg i NU-Sjukvårdens upptagningsområde Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg i NU-Sjukvårdens upptagningsområde 1. Inledning... 3 2. Smitta och smittvägar... 5 3. Basala hygienrutiner... 6 4. Personalhygien... 7 5. Olika grader

Läs mer

2015-07-06 www.smittskyddstockholm.se. Ebola. Viral hemorragisk feber (VHF) - utvidgad version

2015-07-06 www.smittskyddstockholm.se. Ebola. Viral hemorragisk feber (VHF) - utvidgad version Ebola Viral hemorragisk feber (VHF) - utvidgad version Virala hemorragiska febrar Blödarfebrar orsakade av virus = virala hemorragiska febrar (VHF) Ebola, Marburg, Lassa, Krim-Kongo m.fl. Djur eller insekts-reservoarer

Läs mer

Hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland

Hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland Smittskydd/vårdhygien Juni-2010. Uppdaterad, mars-2013 Anna Lejdegård Sörmlands kommuner Hygiensjuksköterska Hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland INLEDNING... 3 SMITTSPRIDNING... 4

Läs mer

INLEDNING... 3 1:1 Vårdhygienens målsättning... 3 1:2 Kompendiets syfte, målgrupp och författare... 3

INLEDNING... 3 1:1 Vårdhygienens målsättning... 3 1:2 Kompendiets syfte, målgrupp och författare... 3 2012-04-03 Sidan 1 av 29 INLEDNING... 3 1:1 Vårdhygienens målsättning... 3 1:2 Kompendiets syfte, målgrupp och författare... 3 2. ATT HINDRA SMITTSPRIDNING... 4 2:1 Basala hygienrutiner... 4 2:2 Personalhygien...

Läs mer

Hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland

Hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland Smittskydd/vårdhygien Uppdaterad januari 2015 Anna Lejdegård Sörmlands kommuner Karolina Spångberg Hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland INLEDNING... 3 SMITTSPRIDNING... 4 Smittvägar...

Läs mer

Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen

Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen Detta handlingsprogram riktar sig till all personal som arbetar inom Vimmerby kommuns äldre- och handikappomsorg. Handlingsprogrammet

Läs mer

FÖR SÄRSKILDA BOENDEFORMER I STOCKHOLMS LÄN

FÖR SÄRSKILDA BOENDEFORMER I STOCKHOLMS LÄN Landstingsstyrelsens förvaltning FÖR SÄRSKILDA BOENDEFORMER I STOCKHOLMS LÄN Foto: Elisabet Almqvist 2010. Redaktion: Hygiensjuksköterskor Elisabet Almqvist och Anita Johansson. Detta dokument finns att

Läs mer

Hygienrutiner inom kommunal vård i Dalarnas län

Hygienrutiner inom kommunal vård i Dalarnas län Ägare: Vårdhygien Framtaget av (förf) Marianne Janson Annica Blomkvist Hygienrutiner inom kommunal vård i Dalarnas län Dokumentkategori: Version 2 Gäller för: Dalarnas kommuner Godkänt av Medicinskt ansvariga

Läs mer

Antagen i socialnämnden 2008-08-12 97. Riktlinje för vårdhygien

Antagen i socialnämnden 2008-08-12 97. Riktlinje för vårdhygien Antagen i socialnämnden 97 Riktlinje för vårdhygien Dokumentet utgår från Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2007:19 Basal hygien inom hälso- och sjukvård m.m och Socialstyrelsens rapport Att förebygga

Läs mer

Guide 2014-03. Kliniskt förbättringsarbete. Hygienguide

Guide 2014-03. Kliniskt förbättringsarbete. Hygienguide Guide 2014-03 Kliniskt förbättringsarbete Hygienguide Innehåll och revideringslista Kap Titel Reviderat datum Distriktsveterinärernas Hygienguide 2011-12-15 1 Basala hygienrutiner 2011-12-15 1.1 Händer,

Läs mer

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4 1 (32) Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3 Telefonlista... 4 Akademiska sjukhuset... 4 Vårdhygien... 4 Infektionsmottagningen... 4 Lungklinikens mottagning...

Läs mer

Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län

Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län Sektionen för klinisk mikrobiologi och vårdhygien Akademiska laboratoriet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län 2 Innehållsförteckning 1. Att hindra smittspridning...10

Läs mer

Sida Inledning... 2. Allmänna hygienråd... 3. Hygienråd vårdpersonal... 4. Smittvägar.. 5. Basala hygienrutiner. 6

Sida Inledning... 2. Allmänna hygienråd... 3. Hygienråd vårdpersonal... 4. Smittvägar.. 5. Basala hygienrutiner. 6 1 2 Sida Inledning.... 2 Allmänna hygienråd...... 3 Hygienråd vårdpersonal... 4 Smittvägar.. 5 Basala hygienrutiner. 6 Desinfektion och desinfektionsmedel... 7 6.1 Medicintekniska produkter (MTP)... 7

Läs mer

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN. SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83)

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN. SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83) SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 3 GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR ATT FÖREBYGGA

Läs mer

Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län

Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län Sektionen för klinisk mikrobiologi och vårdhygien Akademiska laboratoriet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län 2 Innehållsförteckning 1. Att hindra smittspridning...10

Läs mer

Information om arbetskläder och omklädningsrum för studerande på Skaraborgs Sjukhus, SkaS.

Information om arbetskläder och omklädningsrum för studerande på Skaraborgs Sjukhus, SkaS. Information om arbetskläder och omklädningsrum för studerande på Skaraborgs Sjukhus, SkaS. Arbetskläder Studenter/elever får låna arbetskläder på sjukhuset. Arbetskläder byts dagligen, se bifogade PM om

Läs mer

Vinterkräksjuka i vården. Kunskapsunderlag för att minska spridningen av norovirus

Vinterkräksjuka i vården. Kunskapsunderlag för att minska spridningen av norovirus Vinterkräksjuka i vården Kunskapsunderlag för att minska spridningen av norovirus Vinterkräksjuka i vården Kunskapsunderlag för att minska spridningen av norovirus Bindningar och jäv För Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Riktlinjer för vårdhygien inom kommunernas hälso- och sjukvård i Norrbotten

Riktlinjer för vårdhygien inom kommunernas hälso- och sjukvård i Norrbotten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-09-03 40/47 28 Riktlinjer för vårdhygien inom kommunernas hälso- och sjukvård i Norrbotten All vård och omsorg som bedrivs i kommunerna

Läs mer

HYGIENPOLICY FÖR TANDVÅRDSHÖGSKOLAN MALMÖ

HYGIENPOLICY FÖR TANDVÅRDSHÖGSKOLAN MALMÖ HYGIENPOLICY FÖR TANDVÅRDSHÖGSKOLAN MALMÖ Reviderad 2005 av Ingegärd Lundgren Svensson, hygientandsköterska INNEHÅLL 1.Renrutiner - sterila produkter - höggradigt rena produkter - rena produkters 2. Arbetsrutiner

Läs mer

Sjukdomspolicy förskola 2014-06-25

Sjukdomspolicy förskola 2014-06-25 Sjukdomspolicy förskola 2014-06-25 Förskolan har en sjukdomspolicy som vilar på rekommendationer från sjukvården. Då man får plats på någon av våra förskolor så förbinder man sig att följa våra regler

Läs mer

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Skellefteå 2012-02-03 Lena Skedebrant Smittskyddssköterska Västerbottens läns landsting lena.skedebrant@vll.se Exempel på medicinska

Läs mer

Basala hygienrutiner. Dygnet runt. Gäller all personal

Basala hygienrutiner. Dygnet runt. Gäller all personal Basala hygienrutiner Dygnet runt Gäller all personal 1 Vårdhygien Direkt Ring vid frågor och misstänkt magsjuka! 018-611 3902 Har du frågor som handlar om hygien? Då kan du själv ringa till Vårdhygiens

Läs mer