Omvärlden och Biblioteket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omvärlden och Biblioteket"

Transkript

1 Omvärlden och Biblioteket Strategisk omvärldsbevakning/analys för bibliotek Tid: , Program FIKA Introduktion Nyttan med strategisk omvärldsbevakning/analys PAUS Biblioteket en stark aktör i omvärldsbevakning/analys Workshop 1: Omvärldskartan LUNCH Workshop 1 fortsätter Kreativitet och disciplin en oslagbar kombination. Strategisk omvärldsbevakning/analys från ax till limpa FIKA Marknadsföring, kommunikation, utvärdering Workshop 2: Hur går vi vidare handlingsplan! Uppsummering och utvärdering

2 Novolentia Your information. Today Omvärlden och Biblioteket Nyttan med strategisk omvärldsbevakning/analys Charlotte Håkansson Novolentia. Your Information. Today

3 INSTITUT FÖR OMVÄRLDSANALYS IDEON MEDICON VILLAGE I LUND Life Science Foresight Institute är ett forskningsinstitut som skall hjälpa företag och organisationer inom Life Science med omvärlds- och framtidsanalyser. EU strukturfondprogram. Region, Universitet/Högskola, Stad och Näringsliv. Kunskapen skall underlätta för uppdragsgivaren att ta strategiska beslut för att hamna rätt från början vad gäller allt från stora infrastruktursatsningar inom vården till produktutveckling hos det lilla bolaget. Novolentia. Your Information. Today 2

4 DEFINITION: OMVÄRLDSANALYS Omvärldsbevakning Omvärldsanalys Framtidsanalys Business Intelligence Competitive Intelligence Market Intelligence Technology Intelligence Environmental scanning/analysis Foresight activities Strategic foresight Omvärldsbevakning/analys är en process för att systematiskt bevaka och analysera faktorer i omvärlden som påverkar en organisations nuvarande och framtida utveckling och framgång. Den bildar grund for strategiska beslut. 3 Novolentia. Your Information. Today

5 VARFÖR ÖKAR BEHOVET AV OMVÄRLDSANALYS? Strukturella förändringar och ökade möjligheter Globalisering Individualisering Konkurrens Gränslöshet Komplexitet Behov av kunskap IT utveckling Hotbilder Kriser Samsyn inom sin organisation Ytterligare något att tillägga? Lundqvist, T. (2010) Omvärldsanalys till vilken nytta? Forskningsrapport 2010/2. Institutet för Framtidsstudier 4 Novolentia. Your Information. Today

6 STRUKTURERAD OMVÄRLDSANALYS - EN ÖVERLEVNADSFRÅGA Framförhållning & framtidsperspektiv & trendspaning Underlag för strategiska beslut & biblioteksplaner Kunskap om användare, konkurrenter och samarbetspartners Utifrånperspektiv Samsyn inom organisationen Svar på konkreta omvärldsfrågor Löpande koll på utvecklingen Beredskap att möta kriser, hot och förändringar Hantering av ökat informationsflöde/tidsmaximering Samlad återsökning & historisk plattform Budgetbesparingar 5 Novolentia. Your Information. Today

7 OMVÄRLDSBEVAKNING/ANALYS FÖR BIBLIOTEKETS EGEN VERKSAMHET. Hur förbättrar vi vår framförhållning? Hur säkerställer vi våra strategiska beslut är väl underbyggda? Vilka är våra konkurrenter och potentiella samarbetspartners? Hur får vi möjlighet att hålla oss i framkant inom biblioteksutveckling? Hur ska vi hävda oss i konkurrensen om resurser? Hur vet vi att vi satsar rätt i förhållande till vårt uppdrag? Novolentia. Your Information. Today 6

8 OMVÄRLDSBEVAKNING/ANALYS SOM STÖD FÖR KOMMUNENS FÖRVALTNING. Hur håller vi koll på konkurrenternas aktiviteter? Andra kommuner & förvaltningar Politiska utvecklingen och trender? Utveckling inom kommunförvaltning? Budgetstrategier? Var finns kunskapen och expertisen? Vad händer ute i kommunen? Kommuninvånarnas nöjdhet? Novolentia. Your Information. Today 7

9 OMVÄRLDSBEVAKNING/ANALYS SOM EN TJÄNST GENTEMOT BIBLIOTEKETS ANVÄNDARE/LOKALA NÄRINGSLIVET. Hur får man förbättrad framförhållning? Vad kommer att hända inom det specifika näringsområdet? Vad kommer att hända i angränsande näringsområden? Var hittar man potentiella samarbetspartners? Vad händer hos konkurrenterna? Relevant samhälls- och kommuninformation? Koll på nya utvecklingsområden? Utveckling inom innovation och entreprenörskap? 8 Novolentia. Your Information. Today

10 HUR UPPFYLLER VI VÅRA UPPDRAG? Som ett resultat av målen i övergripande regionala strategidokument, genom dialogen med representanter för folkbiblioteken samt analys av företeelser och skeenden i omvärlden har regionbiblioteket identifierat fem strategier: Med länsbibliotek, regionbibliotek och regionala bibliotek avses sådana bibliotek som på sina regionala huvudmäns uppdrag arbetar med biblioteksutveckling, kompletterande medieförsörjning och fjärrlån, omvärldsbevakning och -analys, fortbildningar av biblioteksanställda och andra regionala biblioteksuppgifter. Vastmanland/Regional-biblioteksplan/ 9 Novolentia. Your Information. Today

11 FEMKRAFTSMODELLEN Förändringar i region och landsting och i dess miljöer Samhällsbeslut med betydelse för kommuninvånarna och dess aktörer Samarbetspartners och alternativa samarbetspartners Nya utbildningsplaner, kommunplaner, regionplaner Alternativa lösningar och substitut kommunala och regionala utbildningsbehov Michael Porters femkraftsmodell Konkurrenternas förhandlingsstyrka Leverantörernas förhandlingsstyrka Lätt/svårt att ersätta - substitut Lätt för nya aktörer Konkurrens mellan befintliga aktörer 10 Novolentia. Your Information. Today

12 OMVÄRLDSFAKTORER Faktorer man känner till och kan påverka Faktorer man inte känner till men kan påverka Målinriktade undersökningar Målinriktad löpande bevakning Ospecificerad löpande bevakning Faktorer man känner till men inte kan påverka Faktorer man inte känner till och inte kan påverka 11 Novolentia. Your Information. Today

13 CASE NYCOMED Leverans till marknadsplaner varje år mer kvalitativ och tidsbesparande leveranser till affärsenheterna Konkurrensanalyser - ökad medvetenhet, bättre marknads - och affärsplaner. Större del och bättre kvalité. Viktigast i marknadsplanering: Kunskap om prissättning och om konkurrenterna Fångade in nya konkurrenter i nätet - Business Intelligence systemet Internationella marknadsavdelningen koordinerade 12 arbetsmetoder Novolentia. Your Information. Today

14 NYTTAN AV SYSTEMATISK ARBETSGÅNG Framförhållning Underlag Nya infallsvinklar Effektivare bevakning Kvalitativ analys Samsyn Återsökning Hitta blinda fläckar Bättre hantering av ökat informationsflöde 13 Novolentia. Your Information. Today

15 Omvärlden och Biblioteket BIBLIOTEKET EN STARK AKTÖR I OMVÄRLDSBEVAKNING Margareta Nelke I.C. at Once I.C. at Once 1

16 BIBLIOTEKET I OMVÄRLDEN Världen Europa Nobelpris Sverige Turism Politik Livsstilar Kommunen Lagstiftning Tekniska framsteg och innovationer Ortens näringsliv Infrastruktur Biblioteket Fritidsintressen Befolkningsstruktur Valutakurser 2

17 TILLÄMPNINGAR Stöd för bibliotekets egna verksamhet Stöd för kommunens förvaltning Tjänst till bibliotekets användare / lokala näringslivet 3

18 VARFÖR BIBLIOTEKET? Omvärldsbevakning växer i betydelse Det finns behov av systematik och organisering Det finns kompetens och verktyg på biblioteket som bör användas i processen Omvärldsbevakning är redan en del av bibliotekets aktiviteter 4

19 NÅGRA ROLLER IDAG Nyhetsförmedlare Stöd med informationsresearch Metodutvecklare och utbildare Tillhandahålla informationskällor Egen bevakning och analys 5

20 KOMPETENS OCH KUNSKAP Informationen Hur den produceras och förmedlas Hur den upphandlas, av vem och till vilket pris Hur den bearbetas, organiseras och återsöks Behoven Hur man intervjuar Hur man genomför behovsanalyser Verktygen Hur de utvärderas och väljs ut Hur de upphandlas, av vem och till vilket pris Hur de används 6

21 VERKTYG Elektroniska informationsresurser Fysiska informationsresurser Databaslösningar Omvärlds/mediabevakningstjänster 7

22 ROLLER Roll Innebär Kan/bör biblioteket ta denna roll? Styrgruppsmedlem Definiera ramarna, följa upp Ja Beställare Ge uppdrag att bevaka/analysera prioriterade bevakningsområden Aktivator/projektledare Driva och leda arbete Ja Spanare/ omvärldsbevakare Bevaka de prioriterade bevakningsområdena, spana, samla och filtrera information Omvärldsanalytiker Göra analyser/utredningar Ja men relevant ämnes kompetens kan behövas Redaktör Kommentera och publicera information Ja Ja Ja men relevant ämnes kompetens kan behövas Producent Göra nyhetsbrev, rapporter mm Ja men relevant ämnes kompetens kan behövas 8

23 NÅGRA SCENARIER Kommunförvaltningen beslutar att förbättra sin omvärldsbevakning/analys och ger biblioteket i uppgift att göra en förstudie Kommunikationsavdelningen står i begrepp att köpa in en mediabevakningstjänst biblioteket medverkar Biblioteket erbjuder omvärldsbevakning/analys som en tjänst till externa kunder 9

24 SCENARIO 1 Kommunförvaltningen beslutar att förbättra sin omvärldsbevakning/analys och ger biblioteket i uppgift att göra en förstudie. Uppgift Biblioteket Representanter från berörda avd. Klargöra syfte och förväntningar Ansvarar Kartlägga status quo Ansvarar Deltar Rita omvärldskartan Analysera och rekommendera Ansvarar. Faciliterar workshopar Tar beslut / Deltar Deltar Ansvarar Tar beslut / Kommenterar och diskuterar Rapportera, presentera Ansvarar Tar beslut / Tar del 10

25 SCENARIO 2 Kommunikationsavdelningen står i begrepp att köpa in en mediabevakningstjänst Uppgift Biblioteket Kommunikationsavd. Klargöra syfte och förväntningar Deltar Rita omvärldskartan Faciliterar workshop / deltar Ta fram kriterier för system Upphandla Hantera profilerna Välja källor Deltar Ansvar. Lägger upp profiler i samarbete med leverantören. Modifierar profilerna Ansvar.Utvärderar och prioriterar Ansvarar Ansvarar o organiserar, deltar Initierar och deltar Beställer och äger Utvärdera Deltar Initierar och utför 11

26 SCENARIO 3 Biblioteket erbjuder omvärldsbevakning/analys som en tjänst till externa kunder Uppgift Biblioteket Kunden Klargöra syfte och arbetssätt Deltar Rita omvärldskartan Faciliterar workshop / deltar Ansvarar Lägga upp bevakningen Ansvarar Deltar Ansvarar o organiserar, deltar Välja källor Ansvarar för publicerat Ansvarar för specialistnätverk Utföra bevakningen Ansvarar för publicerat Ansvarar för specialistnätverk Sammanställa Publicerad information Nätverksinformation Utvärdera Deltar Ansvarar, ger feedback 12

27 TÄNKBARA ERBJUDANDEN Initiera och leda arbetet med att införa systematisk omvärldsbevakning i organisationen, vara processägaren Ge arbetssätt, metoder och verktyg Ta rollen som aktivator/projektledare driva och leda Leda arbetet med att rita omvärldskartan Utbilda i informationsresearch och metodik 13

28 TÄNKBARA ERBJUDANDEN Erbjuda kunskap om informationskällor och plattformar Upphandla och ansvara för bevakningstjänst Upphandla information Aktivt bevaka prioriterade områden Filtrera, strukturera och sammanställa rapporter, nyhetsbrev, mm Göra resultatet tillgängligt och återsökningsbart 14

29 FRAMGÅNGSFAKTORER EXTERNA KUNDER Ha beställarens explicita stöd Känna sin beställare och dess språk Skapa en relation till beställaren: lagarbete Kunna ställa krav på beställaren Ha tydliga målgruppsanpassade erbjudanden Kartlägga och samverka med viktiga aktörer och nätverk som biblioteket bör ingå i Se till helheten från ax till limpa 15

30 FRAMGÅNGSFAKTORER EGEN VERKSAMHET Lagarbete Att arbetstid avsätts Planering och prioritering Genomtänkta former för leveranserna Beredskap för att ta hand om resultaten Se till helheten från ax till limpa Employees Eyes, Ears & Brains 16

31 Novolentia Your information. Today Omvärlden och Biblioteket Workshop 1 PEST Charlotte Håkansson Novolentia. Your Information. Today

32 WORKSHOP 1:OMVÄRLDSKARTAN Analys av Sociala, Tekniska, Ekonomiska, Ekologiska, Politiska, Lagstiftande, Etiska, Demografiska Faktorer EPISTELM PEST STEP STEEP PESTE PESTEL PESTLE LEPEST STEEPLE Novolentia. Your Information. Today STEEPLED 2

33 PEST P Politik E Ekonomi & marknad & tillväxt S Sociala förändringar & livsstil T Teknik & Vetenskap Novolentia. Your Information. Today 3

34 OMVÄRLDSKARTA PEST Faktorer Verksamhetsmål med framgångsfaktorer Faktorer Faktorer P E T Faktorer S Faktorer Faktorer Novolentia. Your Information. Today 4

35 RESULTAT & ANVÄNDNING Gemensam omvärldskarta Kartläggning av prioriterade fokusområden Identifiering av relevanta informationskällor Kontinuerlig bevakning Analysunderlag Underlag för kontinuerlig uppdatering och systematisk omvärldsanalys Engagemang av relevanta målgrupper i organisationen samsyn Synliggör de externa faktorer som främst kommer att påverka verksamheten Använd kartan för att prioritera Bevaka de prioriterade områden 5 Novolentia. Your Information. Today

36 FRÅGESTÄLLNING Vilka faktorer i vår omvärld påverkar att vi framgångsrikt uppnår våra uppdrag? Novolentia. Your Information. Today 6

37 WORKSHOP 1 1. Plocka fram ett antal faktorer utifrån PEST 2. Skriv en faktor på varje Post-it-lapp 3. Fäst på lämplig PEST bokstav på whiteboardtavlan. 4. Välj ut fem faktorer att prioritera i förhållande till frågeställningen och verksamhetsmålen och sätt ett streck på Post-it-lappen 5. Kommentarer! Novolentia. Your Information. Today 7

38 Foto: Charlotte Håkansson Workshop 1: Omvärldskartan enligt PEST modellen. Foto: Charlotte Håkansson

39 Workshop 1: Prioritering. Foto Elisabet Brynge

40 Omvärlden och Biblioteket KREATIVITET OCH DISCIPLIN EN OSLAGBAR KOMBINATION! Strategisk omvärldsbevakning/analys från ax till limpa Margareta Nelke I.C. at Once 1

41 OMVÄRLDSBEVAKNING/ ANALYS Är en process för att systematiskt bevaka och analysera faktorer i omvärlden som påverkar en organisations nuvarande och framtida utveckling och framgång. Den bildar grund för strategiska beslut. 2

42 SYSTEMATISK OMVÄRLDSBEVAKNING Är mer än ren nyhetsbevakning Innefattar också slutsatser och analys Är en kontinuerlig process Levererar information och rapporter för organisationens operativa och strategiska verksamhet 3

43 KREATIVITET & DISCIPLIN Kreativitet Spontan omvärldsbevakning Kreativ användning av källor Se oväntade samband Disciplin Systematik Kontinuitet Uthållighet 4

44 FRÅN AX TILL LIMPA Bevakningsområden identifieras & prioriteras Fokusering Information samlas in från utvalda källor Arbetet planeras Insamling Informationskällorna kartläggs Bearbetning Informationen filtreras & struktureras Materialet analyseras Analys Resultatet kommuniceras Kommunikation I.C. at Once Resultatet utvärderas ny loop? 5

45 FOKUSERING Fokusering Insamling Bearbetning Analys Kommunikation Varför? Syftet med bevakningen Vilka arbetsprocesser ska den stödja Hur? Planera arbetet Bestäm resurser och ambitionsnivå Vad? Vilka områden ska bevakas? / Rita en omvärldskarta Prioritera för att fokusera bevakningen 6

46 FOKUSERING Fokusering Insamling Bearbetning Analys Kommunikation När? Avstämningspunkter Tidpunkt för analyser Tidpunkt då resultatet ska vara framme Vem? Fördela arbetet Kompetenssäkra Avsätta arbetstid till bevakning och analys 7

47 INSAMLING Fokusering Insamling Bearbetning Analys Kommunikation Metod manuellt, bevakningssystem eller en kombination Identifiera, prioritera och välja ut källorna för de framtagna faktorerna Samla in information från de utvalda källorna Utvärdera källorna 8

48 KÄLLORNA Skriftliga Tidningar och tidskrifter Böcker och rapporter Webbplatser Mänskliga Individer Nätverk Hybrider Sociala media: Bloggar, twitter mm Fokusering Insamling Bearbetning Analys Kommunikation 9

49 BEARBETNING Fokusering Insamling Bearbetning Analys Kommunikation Välja ut och utvärdera med hänsyn till syftet och de framtagna faktorerna Strukturera Göra överskådligt Sammanställa 10

50 BEARBETNING ANALYS Fokusering Insamling Bearbetning Analys Kommunikation Ta bort irrelevant info 1 Förpacka med snygg titelsida, redigera info 2 Strukturera info, klickbara rubriker 3 Sammanfatta innehållet 4 Dra slutsatser, ge rekommendationer 5 11

51 ANALYSMETODER Fokusering Insamling Bearbetning Analys Kommunikation Metod SWOT PEST Sannolikhet och påverkansanalys Scenarioplanering Benchmark Användningsområde Analysera möjligheter och hot i omvärlden och matcha den mot egna verksamhetens styrkor och svagheter. Rita omvärldskartan och säkerställa att den blir fullständig. Bedömning av kommande omvärldsfaktorer - hur sannolikt är det att de inträffar och hur stor påverkan har de om de inträffar - för att kunna ta ställning till hur man ska förhålla sig till dem. Hjälp för att prioritera. Skapa olika scenarier baserat på kritiska drivkrafter, trender och mottrender i omvärlden. Hjälp att bedöma mer långsiktiga förändringar i omvärlden. Jämföra med andra organisationer för att få input till sin egen verksamhet. 12

52 INDIVIDEN Minnena Styr uppmärksamheten Gör oss mer benägna att uppfatta det som vi redan har erfarenhet av Gör det svårare för oss att tolka händelser som inte stämmer med våra förväntningar Närheten till handlingsmiljön Bestämmer vilka signaler vi uppfattar Bestämmer hur vi uppfattar och tolkar signaler Hamrefors: Den uppmärksamma organisationen 13

53 ORGANISATIONEN Privatspaning Organisationen är likgiltig Låg motivation Man spanar på privata saker Spaning i princip Organisationen tror att den har koll på läget Stark samsyn Man spanar på det man redan vet, har svårt att uppfatta det som avviker Anarkistisk spaning Decentraliserad organisation Ingen kontakt mellan olika avdelningar Man spanar bara på det som rör egna arbetssituationen Målinriktad spaning Organisationen vet varför och vad Organisationen ger förutsättningar, transparens samt riktlinjer Organisationen uppmuntrar och belönar Målinriktad spaning är effektivast! Hamrefors: Den uppmärksamma organisationen 14

54 F & F Fallgrop Omvärldsbevakning/analys har inget bestämt syfte Ledningen är oengagerad Bevakningsområdena är diffusa Bevakningen resulterar i enbart information, inte analyser Resultatet stämmer inte med förväntningarna eller är negativt för organisationen budbäraren skjuts Bilden av omvärlden baseras på önsketänkande Organisationen/spanarna tröttnar Bevakning/analys tar för mycket resurser Framgångsfaktor Syftet måste klargöras Ledningens explicita stöd behövs Kartlägg och prioritera områdena t.ex. i en workshop Viktigt att även analyser tas fram Tydlighet kring syftet och användningen av resultatet Involvera kritiska personer i arbetet med bevakning och analys Uthållighet och kontinuitet krävs Tydlig ambitionsnivå och leveranser 15

55 Novolentia Your information. Today Omvärlden och Biblioteket Marknadsföring, kommunikation, utvärdering Charlotte Håkansson Novolentia. Your Information. Today

56 EYE CATCHER rs.com/ I spetsen för strategisk utveckling av omvärldsanalys!!! Novolentia. Your Information. Today 2

57 MARKNADSFÖRING Varumärke Inte bara logo och webb Berättelser Sagan om verksamheten Succéhistorier Kommunicera vidare när man lyckas Kommentarer Samla och samla in användarnas Gillande Värdet och nyttan Göra detta transparent för uppdragsgivaren Novolentia. Your Information. Today 3

58 SOCIALA MEDIER MÄNSKLIGA KÄLLOR Social media a 'primary source' of intel, says FBI LinkedIn Konkurrentinformation Spindelnät/Diskussionsgrupper Indikationer/rörelser Facebook Företagsinformation Marknadsföring/VIP Trender & signaler Twitter Snabbast uppdatering/flöde 4 Novolentia. Your Information. Today

59 SYNLIGGÖR BIBLIOTEKETS ROLL Målbeskrivningar Biblioteksplaner Webb Planeringsarbeten Projektplaner Intern kommunikation Handlingsplaner Protokoll Novolentia. Your Information. Today 5

60 MÅLGRUPPERNA Målgruppsanalys (vilka är primära och sekundära målgrupper) Kartlägga även de informella beslutsfattarna (den gömda hierarkin) Regioner över gränser kulturbarriärer, organisatoriska barriärer Dela upp målgrupperna kommunikation/marknadsföring eller primära mottagare av leveranserna Kontinuerlig uppdatering av målgrupperna Novolentia. Your Information. Today 6

61 KOMMUNIKATION All kommunikation har en eller flera målgrupper Målgrupperna har olika behov Samma målgrupp kan ha olika behov vid olika tillfällen Kommunikationen ska oftast vara kort och koncis Kostnadsberäkning/analys Det viktiga är vad målgruppen uppfattar inte vad du kommunicerar! 7 Novolentia. Your Information. Today

62 HUR MAN TAR TILL SIG INFORMATION Konkret information framför abstrakt. Visa med tydliga exempel Pålitlig information. Förtroende för den som levererar. Bygga upp detta. Leverera nytta. Hänvisa till bra referenser. Mottagarens fokus Den information som uppfyller de mål man mäts på. Novolentia. Your Information. Today Tillgodose detta utan att tumma på den fullödiga analysen. 8

63 KOMMUNIKATIONSPLAN Utarbeta målbeskrivningar Syfte: Vad, hur och varför? Leverans/tid/ansvarig/resultat Mäta mot vad man ska uppnå Målgruppsanalyser Vilka är kommunikationsarenorna? Gör en tidsplan på årsbasis Kreativa workshopar i omvärldsbevakning Återkommande punkt om omvärldsanalys på ledningsmöten och personalmöten Omvärldsportal/intranät/interna nyhetskanaler Dagens eller veckans omvärldsnyheter Underlag på omvärldsperspektiv till nyckelpersoner 9 Novolentia. Your Information. Today

64 KOMMUNIKATION AV RESULTATEN Presentationsform, spridning, lagring, återsökning Hur och vilken nivå och för vilka? Bearbetning Rapportmall Sökbar databas för analysresultatet Sökbar databas för ursprungsbevakning Sökbarhet & indexering Licensfråga Novolentia. Your Information. Today 10

65 KPIS OCH ANDRA MÄTMETODER Kalla fakta Statistik Key Performance Indicator Användarundersökningar Analysera nyttan av att göra detta Vilka målgrupper? Prioritering? Samla antal framgångsfaktorer Göra dem mätbara Mät mot verksamhetens övergripande mål Novolentia. Your Information. Today 11

66 KEY PERFORMANCE INDICATOR Mäta ett fåtal indikatorer, nyckeltalen, få ett korrekt mått på effektivitet eller prestation av hela verksamheten. Specifikt Mätbart Accepterat Realistiskt Tidssatt Novolentia. Your Information. Today 12

67 PROBLEMATISERA MÄTNINGAR Vad är värdet av information? Vad är värdet av icke funnen information? Hur återknyter man till de övergripande målen? Vad är värdet av det? Övergripande organisatoriska versus individuella Jämförelse med andra avdelningar/funktioner Hur gör man det omätbara mätbart? Tid och resurser versus nyttan Novolentia. Your Information. Today 13

68 MARKNADSFÖRING IRL Tydligt i hela organisationen Biblioteksplaner, ledningsmöten, måldokument, verksamhetsberättelser, projektplaner Involvera andra funktioner samarbeta, få expertråd Konsekvent märkning i allt material som presenteras dock i enlighet med moderorganisationens branding Strålkastarljus på området t.ex.omvärldsportal och/eller Omvärldsblogg Enkelt & tydligt framhålla nyttan i målbeskrivningen Visa sambandet mellan input och outcome Enkel rapportmall sammanställ och visa värdet Novolentia. Your Information. Today Ange källor/ verifiera fakta/ citera experter 14

69 Omvärlden och Biblioteket Workshop 2: Hur går vi vidare handlingsplan! Målbeskrivning/Syfte. Vad är nyttan och syftet med er systematiska omvärldsbevakning? Roll Vilken roll ska er funktion ha? Kommunikation Hur synliggör man denna roll och hur kommunicerar man den? Resurser Vilka resurser krävs i er funktion i form av kompetens, tid och pengar? Nästa steg Lista 5 konkreta åtgärder att göra när ni kommer hem!

70 NOVOLENTIA YOUR INFORMATION. TODAY Business Intelligence Manager Corporate Intranet Project Manager Konsult Informationsspecialist Projektledare Nätverkare Extern lektor Sjuksköterska Charlotte Håkansson Novolentia Hökvägen Lund

71 Konsult Informationsspecialist Föredragshållare Margareta Nelke I.C. at Once Mårtensgatan Råå Författare 1

72 LÄSTIPS Omvärlden och Biblioteket Bohman, S. (2009) Omvärldsanalys i statliga myndigheter. Arbetsrapport 2009:12. Institutet för Framtidsstudier (tillgänglig på Internet) Choo, Chun Wei (2002). Information management for the intelligent organization : the art of scanning the environment. 3 ed. Information Today Genf, L. & Laurent, J. (2008) Omvärldsanalys i praktiken. Liber Hamrefors, S. (2002). Den uppmärksamma organisationen : från Business Intelligence till Intelligent Business. Studentlitteratur Hedin, H & Sandström, B. (2006) Företagets omvärldsradar. Studentlitteratur Lundqvist, T. (2010) Omvärldsanalys till vilken nytta? Forskningsrapport 2010/2. Institutet för Framtidsstudier (tillgänglig på Internet) Nelke, M. (2006) Bevaka din omvärld. Liber Nelke, M. (2010) Tid för framtid. Strategisk verksamhetsutveckling och planering. I.C. at Once (e-bok) Nelke, M. (2011) Strategic Business Development for Information centres and Libraries. Chandos Publishing Thoresson, A. (2011) Flöden, kvitter och statusuppdateringar en guide om omvärldsbevakning på nätet..se:s Internetguide 23 (tillgänglig på Internet) 1

Litet bibliotek i stor omvärld

Litet bibliotek i stor omvärld Litet bibliotek i stor omvärld Omvärldsbevakning arbetsredskap och resurs Bakgrund Omvärldsbevakning : ett treårigt projekt på Länsbiblioteket i Värmland 2002-2005 (Statens Kulturråd och Region Värmland)

Läs mer

ATT UTVÄRDERA FÖR ATT UTVECKLA SERVICE INOM INFORMATIONSFÖRSÖRJANDE ORGANISATIONER

ATT UTVÄRDERA FÖR ATT UTVECKLA SERVICE INOM INFORMATIONSFÖRSÖRJANDE ORGANISATIONER ATT UTVÄRDERA FÖR ATT UTVECKLA SERVICE INOM INFORMATIONSFÖRSÖRJANDE ORGANISATIONER Seminarium för kompetensfrågor. Utvärdering för verksamhetsutveckling 2011-11-09 Margareta Nelke I.C. at Once Margareta

Läs mer

KREATIVITET OCH DISCIPLIN EN OSLAGBAR KOMBINATION!

KREATIVITET OCH DISCIPLIN EN OSLAGBAR KOMBINATION! Strategisk omvärldsbevakning KREATIVITET OCH DISCIPLIN EN OSLAGBAR KOMBINATION! Strategisk omvärldsbevakning/analys från ax till limpa 2013-04-18 Margareta Nelke I.C. at Once 1 Konsult Informationsspecialist

Läs mer

Omvärldsbevakning mer än informationsleverans

Omvärldsbevakning mer än informationsleverans Omvärldsbevakning mer än informationsleverans Scanning the business environment more than information delivery Av Margareta Nelke Margareta Nelke är konsult, utredare, utbildare och coach inom informationsförsörjning,

Läs mer

Omvärldsanalys i praktiken

Omvärldsanalys i praktiken Studieplan till Omvärldsanalys i praktiken av Linda Genf och Johanna Laurent Författare: Carina Sommarström, 2013 Studieplan Omvärldsanalys i praktiken av Linda Genf och Johanna Laurent Vi möts dagligen

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

SMARTARE HANTERING AV DIN KLIENTMILJÖ till ledningen om er En ebok för dig med många datorer, telefoner eller surfplattor.

SMARTARE HANTERING AV DIN KLIENTMILJÖ till ledningen om er En ebok för dig med många datorer, telefoner eller surfplattor. EN GUIDE FRÅN NOBICON De 9 viktigaste frågorna SMARTARE HANTERING AV DIN KLIENTMILJÖ till ledningen om er En ebok för dig med många datorer, telefoner eller surfplattor. omvärldsbevakning Vill du prata

Läs mer

Workshop Kommunikationsplan

Workshop Kommunikationsplan Workshop Kommunikationsplan Kicki Stridh Workshopen Kommunikationsplan syftade till att reflektera kring Vad är en kommunikationsplan? Vad har man den till? Samt till att ge Ett par praktiska verktyg Input

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Strategier för lärande. Torbjörn Danell (analytiker på Tillväxtanalys) Datum: 20130910

Strategier för lärande. Torbjörn Danell (analytiker på Tillväxtanalys) Datum: 20130910 Strategier för lärande Torbjörn Danell (analytiker på Tillväxtanalys) Datum: 20130910 Innehållsöversikt Bakgrund Tillväxtanalys uppdrag Varför lärande är viktigt Synliggöra förutsättningarna för lärande

Läs mer

Kulturskapande Analyser i världsklass Modell och process Få med alla på tåget: förändra. https://se.linkedin.

Kulturskapande Analyser i världsklass Modell och process Få med alla på tåget: förändra. https://se.linkedin. Kulturskapande Analyser i världsklass Modell och process Få med alla på tåget: förändra par@parlager https://se.linkedin.com/in/parlager Omvärldsanaly s Största utmaningen? Värde En Omvärldsdriven Kultur

Läs mer

Omvärld & Trender - Agera istället för att Reagera

Omvärld & Trender - Agera istället för att Reagera Omvärld & Trender - Agera istället för att Reagera Motsatsen kan också vara SANN http:// farm2.static.flickr.com/ 1140/1207651850_7b7 42c5655.jpg Vilket företag? 5,5 miljarder dollar i omsättning

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Skrift ett i en serie avsedd att inspirera och ge vägledning inför förändringsoch utvecklingsarbete. Innehållet bygger

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse Projektdokumentation: - Förstudierapport Mall för förstudie - Ansökan Mall projektansökan - Projektplan - Minnesanteckningar som tillför sakuppgifter - Övrig dokumentation av tillfällig eller ringa betydelse

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp

EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp 2015 Innehållsförteckning Innehåll Bakgrund 3 Omfattning och projektplan 5 EY:s syn på stödfunktioner 10 Projektbemanning 14 Sida

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET INLÄMNINGAR SEMINARIUM 2 IEI/INDUSTRIELL EKONOMI VERSION 1.02

LINKÖPINGS UNIVERSITET INLÄMNINGAR SEMINARIUM 2 IEI/INDUSTRIELL EKONOMI VERSION 1.02 1 PESTEL Beskriver de storskaliga faktorer i företagets omvärld som har speciellt inflytande på hur företaget måste göra saker. o Politiska: Regeringens inblandning i ekonomin, exempelvis anställningslagar,

Läs mer

Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken

Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken Detta dokument beskriver kommunikationsplaneringen för Librisprojektet på Götabiblioteken. Under sep 2014 till jun 2015 pågår projektet som syftar

Läs mer

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn kunskaps tisdagar Peter Tilling 2011 Sociala medier B2B KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011 Peter Tilling konsult i SEMSEO SEMSEO hjälper SME företag hitta nya affärer Utbildar i e-handel, SEO, SEM, sociala medier Fd. rådgivare/konsult

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager 3 Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager VÅR ORGANISATION Ett unikt

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Chattar, bloggar,

Läs mer

Moment 4 Projektmetodik. Daniel Nordström

Moment 4 Projektmetodik. Daniel Nordström Moment 4 Projektmetodik Daniel Nordström Presentationens innehåll Projekt Projektmetodik Projektets olika faser Dokumentation av projektet Nätverk och nätverkande Förstudie (Affärsplan del 1) Länkar Projekt

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor!

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Kjell Rodenstedt, CMPG Workshop upplägg Introduktion 15:30-16:00 (denna lokal) Gruppövning 16:00-16:40 (Arkaden) 100 deltagare, 10 grupper,

Läs mer

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN KONTAKTPERSONER: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET RÅDGIVNING AGRI AB Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - VD Per Nilsson

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Innehåll. Förord 9. Du är en digital detektiv 22 Ta kontroll över din karriär 22. Bokens upplägg 11. Stick ut bygg ditt personliga varumärke 24

Innehåll. Förord 9. Du är en digital detektiv 22 Ta kontroll över din karriär 22. Bokens upplägg 11. Stick ut bygg ditt personliga varumärke 24 Innehåll Förord 9 Bokens upplägg 11 Du är en digital detektiv 22 Ta kontroll över din karriär 22 kapitel 1 Förstå de nya karriärtrenderna 13 Ditt arbete är inte längre en plats 13 Din arbetsbeskrivning

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

custice. fakta. presentation

custice. fakta. presentation 73% av alla Sveriges företag är helt utan CRMsystem. Ni vinner Strategiskt underlag Konkurrenters positionering Egen positionering Kunders nöjdhetsgrader Regional och lokal kontroll Konkreta trender Möjliga

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Sociala medier ur ett museiperspektiv

Sociala medier ur ett museiperspektiv Sociala medier ur ett museiperspektiv Erfarenheter från Nordiska museet Föredrag vid Institutet för Informationsteknologi, 2012-03-14 Även presenterat vid föreningen IdeK-labbets träff 2012-11-07 Kajsa

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall

Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall SAS Forum 5 oktober 2010 Dan Mansfeld Risk manager Vattenfall AB En dag på arbetet. Riskhanteringsprocessen i verkligheten Risk identification

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke?

OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke? OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke? 80% av Sveriges journalister omvärldsbevakar i sociala medier. Vikten av omvärldsbevakning Omvärldsbevakning, eller att omvärldsbevaka handlar om

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Styrning, ledning och uppföljning

Styrning, ledning och uppföljning Kommunledningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/314 Fastställd: KS 2016-11-09 Reviderad: - RIKTLINJE Styrning, ledning och uppföljning 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Målstyrning... 4 Begrepp i målstyrningen...

Läs mer

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation.

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Välfärdskonferens Vänersborg augusti 2014 Pedagog: Elisabeth Ericson, Lindfors & Co 070-797 87 20 elisabeth@lindforsco.se Kulturkapital Alla företag,

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA 2014-04-09 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-04-09 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1 PROJEKTINTERN KOMMUNIKATION 3 2.2 KOMMUNIKATION

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Upplägg 1. Varför behöver byggherrar engagera sig i utvecklingsarbete

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568

En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568 En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568 Entreprenörskap Redovisning / Bokföring BAS steg 1, 2 och 3 Marknadsplanering

Läs mer

Planeringsmodell PTS. Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se

Planeringsmodell PTS. Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se Planeringsmodell PTS Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se Planeringsmodell PTS Projekt med syfte att utveckla en planeringsmodell integrerat

Läs mer

Intern impelmentering

Intern impelmentering Intern impelmentering sid 1 Hur kliver vi vinnande in i morgondagen? Vi tror det kan vara en framkomlig väg att tänka basutbud som grundefundament och istället för att diskutera en mängd mindre produkter

Läs mer

Hej! Erik Fors-Andrée. Entreprenör som driver cruited.com. Mejl: efa@efa.nu. Blogg: www.vd-blogg.se. LinkedIn: linkedin.

Hej! Erik Fors-Andrée. Entreprenör som driver cruited.com. Mejl: efa@efa.nu. Blogg: www.vd-blogg.se. LinkedIn: linkedin. Hej! Entreprenör som driver cruited.com Mejl: efa@efa.nu Blogg: www.vd-blogg.se LinkedIn: linkedin.com/in/forsandree Sociala medier som plattform för chefskap och ledarskap Belysa, utmana tankarna och

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Med LinkedIn kan du attrahera affärer och kontakter genom att bli synlig och sökbar. Det kan revolutionera sättet du gör affärer!

Med LinkedIn kan du attrahera affärer och kontakter genom att bli synlig och sökbar. Det kan revolutionera sättet du gör affärer! Varför LinkedIn? I alla tider har kontakter gjorts framgångsrikt genom personliga referenser. Nu kan du få kontakter genom personliga referenser på internet genom LinkedIn, världens största professionella

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

B-samordningsprojektet och behovsanalysprocessen

B-samordningsprojektet och behovsanalysprocessen B-samordningsprojektet och behovsanalysprocessen 2016-01-19 Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@folkhalsomyndigheten.se Bakgrund Varför ett projekt om B-samordning Samordningen är komplicerad inom B- pga av

Läs mer

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi vill att våra kunder inom offentlig sektor

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Från Kompobib2020 till Komposten. Biblioteken som lärande organisationer Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro län Gävle 5 februari 2014

Från Kompobib2020 till Komposten. Biblioteken som lärande organisationer Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro län Gävle 5 februari 2014 Från Kompobib2020 till Komposten Biblioteken som lärande organisationer Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro län Gävle 5 februari 2014 Biblioteken som lärande organisationer 2014-02-07 1 Kompobib2020

Läs mer

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategi för Credo Stiftelsen Credos strategi utgår från Stiftelsens överordnade värdegrund, vision och målsättning. Strategin styr och fördelar Stiftelsens

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektplan med kommunikationsplan för Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektägare Genomförs i Projektets syfte Region Värmland/Kulturcentrum, Biblioteksutveckling i

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. För namn på projektet/aktiviteten. Revisionshistorik. Bilagor 20XX-XX-XX

KOMMUNIKATIONSPLAN. För namn på projektet/aktiviteten. Revisionshistorik. Bilagor 20XX-XX-XX 20XX-XX-XX KOMMUNIKATIONSPLAN För namn på projektet/aktiviteten Beställare: Kommunikationsansvarig: Mottagare: Dnr: Version nr: Revisionshistorik Datum Version nr Kommentar Reviderad av Bilagor Nr Beskrivning

Läs mer

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars Sociala medier Facebook Digg Bebo Friend feed Twitter Vimeo Spotify Reddit Del.icio.us Slideshare Buzz Xanga MySpace Youtube Linkedin Bloggar Flikr Yoono RSS StumbleUpon Reddit Mafia wars Introduktion

Läs mer

Välkommen till Kreation Reklambyrå

Välkommen till Kreation Reklambyrå Välkommen till Kreation Reklambyrå Varför planera? Marknadsföring är som att välja väg när man vill ta sig till en bestämd plats Marknadsföring är som att välja väg när man vill ta sig till en bestämd

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

KonsumentDNA.se. Consumer Genome Project. Vi kartlägger konsumentens beteenden, värderingar och aspirationer

KonsumentDNA.se. Consumer Genome Project. Vi kartlägger konsumentens beteenden, värderingar och aspirationer KonsumentDNA.se Consumer Genome Project Vi kartlägger konsumentens beteenden, värderingar och aspirationer Konsument i förändring Konsumenterna får allt mer makt och blir allt svårare att nå. Tidigare

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Strategisk kommunikationsrådgivning

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Strategisk kommunikationsrådgivning SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för Strategisk kommunikationsrådgivning Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna i länet

Läs mer

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation DynaMO-modellen TM Dynamisk varumärkeskommunikation Bygg varumärket vid varje kontakt DynaMO-modellen är en av de mest kostnadseffektiva metoderna för att uppnå en tydlig kommunikation och ett starkt varumärke.

Läs mer

Projektplan, milstolpar och organisation

Projektplan, milstolpar och organisation Projektplan, milstolpar och organisation Syftet med planering Att hantera osäkerhet ju mindre osäkerhet man kan acceptera i ett projekt, desto mer detaljplanering behövs; man måste dock vara vaksam så

Läs mer

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION HEJ HEJ! FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION VARFÖR DEN HÄR KURSEN? NU BÖRJAR VI CONTENT MARKETING CONTENT INTEGRATION SÅ VARFÖR PRATAR VI ENS OM EN CONTENT MARKETING? HÄR KOMMER

Läs mer

Datum Upprättad av Susanne Daregård Pressansvarig har ansvar för uppdateringar av informationen i denna skrift.

Datum Upprättad av Susanne Daregård Pressansvarig har ansvar för uppdateringar av informationen i denna skrift. Datum 2016 10 31 Upprättad av Susanne Daregård Pressansvarig har ansvar för uppdateringar av informationen i denna skrift. Mediestrategi Förord Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft.

Läs mer