Forum för intresse- och omvärldsbevakning 23 april Flytande arbetsliv och ständigt uppkopplad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forum för intresse- och omvärldsbevakning 23 april 2015. Flytande arbetsliv och ständigt uppkopplad"

Transkript

1 Forum för intresse- och omvärldsbevakning 23 april 2015 Flytande arbetsliv och ständigt uppkopplad

2 Program Välkomsthälsning och inledning Ulf Bengtsson, generaldirektör för Arbetsgivarverket Gränslöst arbete Gränshantering, livsbalans och hälsa Christin Mellner, Fil.dr Stockholms universitet Paus Arbetsmiljön i staten ökar stressen? Arbetsmiljöexpert Gunnar Sundqvist och utredare Matti Särngren, Arbetsgivarverket Panelsamtal Hur hanterar vi möjligheter och utmaningar med ett flexiblare arbetsliv i kombination med en ökad teknikanvändning och ökad arbetsbörda? I panelen: Ann Follin museidirektör Tekniska museet, Glenn Sundberg ställföreträdande generaldirektör Statens geotekniska institut, Staffan Larsson länsråd Länsstyrelsen i Södermanlands län, Rebecca Källskog personalchef Post- och telestyrelsen och Christin Mellner fil.dr Stockholms universitet Avslutning Ulf Bengtsson Efterföljande mingel

3 Forum för intresse- och omvärldsbevakning 23 april 2015 Flytande arbetsliv och ständigt uppkopplad

4 Gränslöst arbete Gränshantering, livsbalans och hälsa Christin Mellner, Fil.dr Stockholms universitet

5 Gränshantering, livsbalans och hälsa i gränslöst arbete Christin Mellner, Fil.dr., Forskare Avd. för Arbets- och Organisationspsykologi, Stockholms Universitet Copyright för presentationsmaterial: Christin Mellner

6 En accelererande värld Samhället förändras allt snabbare, så snabbt att till och med accelerationen accelererar (Rosa, 2014) Teknisk: teknikbaserade ökningar av tempot för transport, kommunikation och produktion Social: ökningen av själva förändringstakten är central, samtiden krymper kunskaper och erfarenheter det som gäller får allt kortare livslängd, allt mer tillhör allt snabbare dåtiden Livstempot: våra grundläggande val partner, yrke, bostadsort görs nu flera gånger under livet

7 En accelererande värld Vi som individer, organisationer och samhället i stort behöver möta och anpassa oss till ständigt förändrade krav, förutsättningar och möjligheter Utvecklingen går inte att hejda, men det finns inbromsande krafter: Frivillig: att avskärma sig helt, gå i kortare retreat; Ofrivillig: trafikstockning, utmattning/utbrändhet

8 Moderna tider Traditionella gränser mellan arbete och fritid luckras upp alltmer av globalisering, ökad konkurrens, krav på snabba reaktioner på en föränderlig marknad, och inte minst av ny, gränsöverskridande teknik vilket leder till mer flexibla former av arbetsorganisation som flextidsystem och distansarbete

9 Anytime anywhere workforce Ökad individuell frihet i att organisera sitt eget arbete i tid och rum, men även ökad arbetsintensifiering och ansvar/skyldighet vilket ställer krav på anställda att själva kunna hantera gränsen mellan arbete och privatliv och skapa en välfungerande balans dem emellan

10 På gott. Man kan anta att möjligheterna att kontrollera både sin arbets- och privata situation ökar när den yttre regleringen i arbetet avtar, t ex att själv kunna bestämma när och var man ska jobba så att det överensstämmer med både egna önskemål/preferenser och med hänsyn till sin totala livssituation

11 eller ont? Ökad flexibilitet har dock kopplats till en intensifiering av arbetskraven och mer övertid vilket gör att flexibelt arbete kan ses som ett tveeggat svärd beskrivet som flexible hours, but boundless time demands (Ellingsaeter, 2003, p. 436)

12 Så, vad innebär det för livsbalans och hälsa? Man kan anta att om individer inte förmår hantera gränsen mellan arbete och privatliv så kan deras livsbalans, sömn, återhämtning och hälsa drabbas

13 Varför då rå? Bristande gränshantering kan leda till att man arbetar inte bara anytime anywhere utan all the time everywhere Långa arbetsdagar och hög veckoarbetstid Minskad tid för vila och återhämtning Leder till förhöjd fysiologisk aktivitet (stress)=brist på nedvarvning; avgörande för återuppbyggnad av kroppens resurser/energidepåer och immunförsvar Påverkar sömn och hälsa Bristande återhämtning relaterat till hjärtkärlsjukdom, sömnproblem, nedsatt välbefinnande och reducerad arbetsprestation!

14 Tre samverkande utvecklingar Den nya ekonomin Den nya tekniken Nya organisationsformer

15 Den nya ekonomin Nya marknader globalt i spåren efter 70-talskrisen Expandera verksamhet utomlands, först i övriga västvärlden, senare även Asien, Latinamerika, Kina och Indien Mellan investerade svenska företag över 22 miljarder utomlands På mitten av 90-talet utgjorde mer än 90% av alla finansiella transaktioner spekulativ handel

16 Den nya tekniken Utveckling av information- och kommunikations teknologi (IKT): mikroelektronik, datorer, mobiltelefoner, satellitöverföring, fiberoptik Alltfler har bärbar IKT-utrustning: lap-top, Ipad och Smartphone Sverige ett av de länder där användningen av Smartphones är mest utbrett (många har mer än en): nr 3 i världen efter Singapore och Hong Kong

17 Nya organisationsformer Effektivitet Produktivitet Snabba omställningar Flexibilitet

18 Flexibilitet Flexibilitet via utbytbarhet: ökad reglering, centralisering och standardisering: oflexibelt arbete Flexibilitet via förtroende: avreglering, decentralisering, delegering, självstyre: gränslöst arbete Överföring av ansvar från organisationen till individen som alltmer får stå till svars för sitt eget arbete och sin anställningsbarhet

19 Gränslöst arbete: upp till individen att själv avgöra när, hur ofta, hur mycket och var hon ska arbeta initiera, definiera, planera och ansvara för arbetets genomförande söka, etablera och vidmakthålla de kontakter som krävs för arbetet konkurrera på arbetsmarknaden genom att göra sig attraktiv, anställningsbar, med ständiga prestationer och kompetensutveckling

20 Gränslöst arbete 2005: n=1,700 anställda (SCB) Grad av reglering/i vilken grad individen själv kan bestämma Tid: när man jobbar under dygnet; veckan; de närmaste 6 månaderna Rum: var man utför sitt arbete Genomförande: vad och hur man gör sitt arbete Samarbete: med vem/vilka man samarbetar Gränslöst arbete: låg reglering i minst 3 dimensioner (23%; tid-rum=45%)

21 Gränslöst arbete i tid och rum n=5,546

22 Flexibilitet win-win Employee friendly Company friendly Ökad livsbalans Lägre lokalkostnader Minskad trötthet Lägre resekostnader Bättre återhämtning Ökad prestation

23 Flexibilitet i tid och rum Uppskattat, främst bland småbarnsföräldrar Högre krav Arbetsintensifiering Konstant tillgänglighet Mer negativ överspridning arbete-privatliv Mer konflikt mellan arbete-privatliv Sämre livsbalans Paradox: Ju mer frihet i arbetet desto svårare att göra sig fri från arbetet!

24 Gränsteori När den yttre regleringen i arbetet avtar blir det mer upp till individen att själv reglera sitt arbetsåtagande och sin arbetsinsats Individen skapar gränser, starka eller genomträngliga, i tid och rum, i samspel med omgivningen, vilka hon försöker upprätthålla på olika sätt Förutsättningarna och möjligheterna att hantera gränslösheten skiljer sig åt beroende på individuella olikheter men också omgivningsförhållanden/livssituation

25 Clark S. Human Relations, 2000; 5, p. 747

26 Balansakt Skolledare (n=614, 41%) Präster, kyrkoherdar, diakoner (n=1,314, 54%) Medlemmar i Unionen (n=883, 25%) Alla anställda vid två enheter på ett internationellt verksamt IT/Telekom företag (n=1,035, 55%) n=3,846 (42%: män 62%; ålder 48) 5 par-intervjuer inom IT/telekom

27 Gränspreferens och gränskontroll 80% föredrar att i hög grad separera arbete och privatliv (segmenterare); 20% föredrar integrering 74% uppger hög gränskontroll Båda grupper arbetar lika ofta kontorstid och på arbetsplatsen Integrerare arbetar även mer på andra tider (vardagkvällar, helger) och på andra platser, särskilt hemifrån Integrerare har högre faktisk veckoarbetstid

28 Gränspreferens och gränskontroll Segmenterare n=2,117 Integrerare n=526 Hög gränskontroll Män Kvinnor Låg gränskontroll Procentuell fördelning

29 Vad avgör låg eller hög gränskontroll? Segmenterare Negativt Jobba vardagkvällar Jobba helger Integrerare Negativt Jobba dagtid Att vara yngre Jobba hemifrån Hög veckoarbetstid Positivt Positivt Socialt stöd Återkoppling Tydliga mål Självreglering Socialt stöd Återkoppling Tydliga mål Ansvarstydlighet Självreglering

30 Gränskontroll Individ: Självreglering (gränskompetens) Själv kunna avgöra när en arbetsuppgift är slutförd Förmåga att arbeta självständigt Själv kunna organisera sitt arbete effektivt Kunna säga nej och sätta gränser Utifrån: Socialt stöd Återkoppling Tydliga mål

31 Och det här med balans..?

32 Gränspreferens, gränskontroll och livsbalans Mkt ofta nöjd med livsbalans Låg kontroll segmentering Hög kontroll segmentering Låg kontroll integrering Hög kontroll integrering Män Kvinnor

33 Vad leder till låg livsbalans? I arbetet: Individen: Otydliga mål Lågt inflytande Hög tidspress Låg employee-friendly flexibilitet Krav på tillgänglighet Mycket IKT-arbete (kolla jobbmail i mobilen utanför arbetstid) Hög prestationsbaserad självkänsla Att föredra segmentering Många övergångar arbete privatliv Låg gränskontroll

34 Arbete i tid och rum Avtalad arbetstid: 39,5 timmar/vecka Faktisk arbetstid: 41,5 timmar/vecka (chefer 46 tim) 66% övertid senaste månaden (chefer 84%) 6% beordrad övertid 27% på eget initiativ pga tillfällig arbetstopp 41% på eget initiativ för att få ordinarie arbete gjort (chefer 66%) 14% på eget initiativ för att man gillar sitt jobb 6% har tillgänglighetspolicy/överenskommelse 26% uppger att det mycket ofta/ofta är viktigt att de är tillgängliga i arbetsfrågor på fritiden; 31% ibland

35 IKT-arbete 79% har fått en Smartphone från arbetsgivaren 39% har en privat Smartphone (34% har dubbla Smartphones) n=3,397 40% kollar ofta sina jobbmail i mobilen utanför arbetstid 31% på resor till och från jobbet 29% på kvällar, t.ex i reklampauser framför TV n 15% i stort sett det sista innan man går och lägger sig 28% på helger 16% på semestern

36 Hantera hög arbetsbelastning 75% undviker inte att jobba mer än avtalad tid 71% tar med jobb hem 25% jobbar på semestern 55% säger inte ifrån när belastningen blir för hög eller svår 53% lyfter inte problem till en högre beslutsnivå 47% begränsar inte sina uppgifter till mer än de tror att de klarar av 50% har ingen möjlighet att bli avlastade av arbetsgrupp eller ledning 66% kan inte återföra ansvar eller uppgifter till sina överordnade

37 Varför jobbar man så gränslöst? I arbetet: Hög problemlösning Hög koncentration Hög mental ansträngning Hög tidspress (belastning) Hårt styrd av tids/ resultatredovisning Lågt inflytande Oersättlig vid frånvaro Krav på tillgänglighet Individen: Mycket IKT-arbete på fritiden Hög prestationsbaserad självkänsla Låg självreglering/gränskompeten s Kompensatoriska strategier för hantering av hög arbetsbelastning Låg ansvarstydlighet Lågt socialt stöd Låg återkoppling

38 Jobbar anytime Vad händer och hur mår man? _ Hög veckoarbetstid Not switching off Sömn problem Hälsoproblem (vanligaste inom primärvården) Jobbar anywhere Kort sömnlängd Bristande återhämtning (förhöjt kortisol) Kvinna Ålder Sambo Barn

39 Gränser, IKT och switching off Låg gränskontroll segmentering Preferens för integrering Jobba vardagkvällar Not switching off IKT-arbete Låg gränskontroll integrering Hög veckoarbetstid

40 Nya arbetskrav och gränskontroll Höga förväntningar på tillgänglighet i arbetsfrågor utanför ordinarie arbetstid OCH mycket IKT-arbete via sin Smartphone på fritiden negativt för både livsbalans och möjlighet att kunna switching off Hög gränskontroll mildrar dessa negativa effekter!

41 Slutsatser Starkaste riskfaktorerna för låg livsbalans samt en mängd negativa hälsoutfall återfinns i arbetet Inverkan av riskfaktorer går via svårigheter att stänga av tankar på arbete under fritid Sömnproblem inkörsport till ohälsa Gränskontroll: socialt stöd, återkoppling, tydliga mål samt självreglering (gränskompetens) Gränskontroll avgörande för både livsbalans och switching off

42 Hålla ut.

43 eller hålla? Organisation: Kontroll i arbetet: inflytande, tydliga mål, socialt stöd, återkoppling, ömsesidig flexibilitet=arbetstid/belastning (Åter-)skapa tidsresurser för ordinarie arbete Mobil (tillgänglighets) policy för ostörd fritid?: kontroll över ledig tid Medarbetarsamtal: individuella gränspreferenser; vad främjar/hindrar gränskontroll? Individ: Minska IKT-arbete Proaktiva strategier Verktyg för gränskontr oll Gränskompetens

44 Tack för att ni lyssnade!

45 Referenser * Allvin M, Aronsson G, Hagström T, Johansson G, Lundberg U. (2011). Work without boundaries: psychological perspectives on the new working life. Oxford: Wiley-Blackwell. * Allvin M, Mellner C, Movitz F, Aronsson G. (2013). The diffusion of flexibility: Estimating the incidence of low-regulated working conditions. Nordic Journal of Work Life Studies, 3(3), * Aronsson G, Gustafsson K, Mellner C. (2011). Sickness presenteeism, sickness absenteeism and selfrated health in the Swedish working population. International Journal of Workplace Health Management, 4(3), * Baltzer M, Mellner C. (in progr.). Borders and balance: A qualitative study of boundary management and work-life balance among dual earner couples in Sweden. * Binnewies C, Sonnentag S, Mojza EJ. (2009). Feeling recovered and thinking about the good sides of one s work. Journal of Occupational Health Psychology, 14(3), * Clark, S. (2000). Work/family border theory: A new theory of work/family balance. Human Relations, 53, * Ellingsaeter, A L. (2003). The complexity of family policy reform. The case of Norway. European Societies, 5(4), * Geurts, S. & Sonnentag, S. (2006). Recovery as an explanatory mechanism in the relation between acute stress reactions and chronic health impairment. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 32(6), * Gustafsson K, Lindfors P, Aronsson G, Lundberg U. (2008). Relationships between self-rating of recovery from work and morning salivary cortisol. Journal of Occupational Health, 50(1), * Kecklund G, Dahlgren A, Åkerstedt T. (2002). Undersökning av förtroendearbetstid: Vad betyder inflytande över arbetstiden för stress, hälsa och välmående? Rapport 305, IPM och Avdelningen för Stressforskning, Karolinska Institutet. Akademitryck: Edsbruk. ISSN * Kivimäki M, Leino-Arjas P, Kaila-Kangas L, Liukkonen R, Vahtera J. et al. (2006). Is incomplete recovery from work a risk marker of cardiovascular death? Prospective evidence from industrial employees. Psychosomatic Medicine, 68, * Mellner C, Aronsson G, Kecklund G. (2014). Boundary management preferences, boundary control and work-life balance among full-time employed professionals in knowledge intensive, flexible work. * Nordic Journal of Working Life Studies, 4(4), * Mellner C. Implications of after-hours availability expectations, ICT use during leisure, and boundary control for psychological detachment. (in revision, International Journal of Workplace Health and Management). * Mellner C, Aronsson G, Kecklund G. (in progr.). Boundary management preferences, boundary control and work-life balance among full-time employed professionals. The Swedish case.

46 Referenser * Mellner C, Kecklund G, Kompier M, Sariaslan M, Aronsson G. (in progr.). Boundaryless work, psychological detachment and sleep: Does working anytime anywhere equals employees being always on? * Mellner C, Peters P, Toivanen S, Harter-Griep R. (in progr.). You ve got mail : After-hours availability expectations, connectivity behavior and boundary management and their implications for work-life balance. * Mellner C, Peters P, Toivanen S. The potential moderating role of boundary control between enacted and preferred boundary management and work-life-interference among full-time employed professionals. (in revision, Community, Work & Family). * Mellner C, Toivanen S, Keller-Celeste R. (in progr.). Boundaryless work in time and space: The role of switching off for employee sleep, recovery and health. * Peters P, Den Dulk L, Van der Lippe T. (2009). The effects of time-spatial flexibility on employees work-life balance: the Dutch case. Community, Work & Family, 12, * Peters P, Poutsma E, Van der Heijden BIJM, Bakker AB, De Bruijn, T. (2014). Enjoying New Ways to Work: An HRM-Process Approach to Study Flow. Human Resource Management, 53, * Rosa H. (2014). Acceleration, modernitet och identitet. Tre essäer. Daidalos AB. * Sonnentag S, Kuttler I, Fritz C. (2010). Job stressors, emotional exhaustion, and need for recovery: A multisource study on the benefits of psychological detachment. Journal of Vocational Behavior, 76, * Taris T, Beckers D. Verhoeven L, Geurts S, Kompier M, van der Linden. (2006). Recovery opportunities, work-home interference, and well-being among managers. European Journal of Work and Organizational Psychology, 15, * Van Echtelt P, Glebbeek A, Wielers R, Lindenberg S. (2007) The puzzle of unpaid overtime: Can the time greediness of post-fordist work be explained? In Van der Lippe T, Peters P. (Eds.), Competing claims in work and family life, Edward Elgar, Cheltenham and Northampton, MA, pp

47 Forum för intresse- och omvärldsbevakning 23 april 2015 Flytande arbetsliv och ständigt uppkopplad

48 Arbetsmiljön i staten ökar stressen? Gunnar Sundqvist, Arbetsmiljöexpert och Matti Särngren, utredare Arbetsgivarverket

49 Krav och kontrollmodellen Karasek & Theorell, 1990

50 KASAM i arbetsmiljön Källa: Bearbetad utifrån Hanson, Hälsopromotion i arbetslivet, 2004 och Antonovsky Hälsans mysterium,1991

51 Kontroll och hanterbarhet Kan för det mesta bestämma när olika arbetsuppgifter ska göras Är med och beslutar om uppläggning av det egna arbetet Får besked om vad som ska göras i första hand

52 Andel som för det mesta kan bestämma när olika arbetsuppgifter ska göras , procent

53 Andel som är med och beslutar om uppläggningen av det egna arbetet , procent

54 Andel som får besked om vad som i första hand ska göras , procent

55 Krav Upplever att de har alldeles för mycket att göra

56 Andel som upplever att de har alldeles för mycket att göra , procent

57 Meningsfullhet Har ett meningsfullt arbete

58 Andel som har ett meningsfullt arbete , procent

59 Begriplighet Har för svåra arbetsuppgifter

60 Andel som har för svåra arbetsuppgifter , procent

61 Socialt stöd Får råd och hjälp om arbetsuppgifterna är svåra

62 Andel som får råd och hjälp om arbetsuppgifterna är svåra , procent

63 Slutsatser Förhållandevis små upplevda förändringar sedan 1991 av faktorer som påverkar arbetslivsrelaterad stress! Den psykiska ohälsan är ett samhällsproblem som måste tas på allvar! Psykiska problemens andel som orsak till sjukskrivningar har ökat. Psykiska folkhälsan har försämrats - speciellt för kvinnor ned i åldrarna.

64 Forum för intresse- och omvärldsbevakning 23 april 2015 Flytande arbetsliv och ständigt uppkopplad

65 Panelsamtal Hur hanterar vi möjligheter och utmaningar med ett flexiblare arbetsliv i kombination med en ökad teknikanvändning och ökad arbetsbörda? I panelen: Ann Follin museidirektör, Tekniska museet, Glenn Sundberg ställföreträdande generaldirektör, Statens geotekniska institut, Staffan Larsson länsråd, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Rebecca Källskog personalchef, Post- och telestyrelsen och Christin Mellner fil.dr, Stockholms universitet.

66 Forum för intresse- och omvärldsbevakning 23 april 2015 Flytande arbetsliv och ständigt uppkopplad

67 Telefon: Besöksadress: Sveavägen 44, Stockholm E-post: Tack för idag!

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Innehållsförteckning Inledning...5 Det moderna

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation 1 Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Förord.................................................................................................................................................

Läs mer

Egenkontroll som friskfaktor och riskfaktor. Det gränslösa arbetet i Västeuropa och Sverige

Egenkontroll som friskfaktor och riskfaktor. Det gränslösa arbetet i Västeuropa och Sverige ARTIKEL Anne Grönlund Egenkontroll som friskfaktor och riskfaktor. Det gränslösa arbetet i Västeuropa och Sverige Kontroll eller inflytande över det egna arbetet har länge betraktats som avgörande när

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

En grupp småbarnsmammors upplevelse av balans mellan arbetsliv och hemarbete

En grupp småbarnsmammors upplevelse av balans mellan arbetsliv och hemarbete En grupp småbarnsmammors upplevelse av balans mellan arbetsliv och hemarbete Sara Cirino Ljungström Handledare: Birgitta Hellström PSYKOLOGI III: VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING (15 HP) 2007 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer

Chefskap, Hälsa, Effektivitet, Förutsättningar i Offentlig Sektor

Chefskap, Hälsa, Effektivitet, Förutsättningar i Offentlig Sektor ISM-RAPPPORT 13 Chefskap, Hälsa, Effektivitet, Förutsättningar i Offentlig Sektor Teknisk rapport från CHEFiOS projektet, Göteborgs universitet Johanna Stengård 1 Annika Härenstam 4 Gunnar Ahlborg jr 5

Läs mer

Undersökning av förtroendearbetstid: Vad betyder inflytande över arbetstiden för stress, hälsa och välmående?

Undersökning av förtroendearbetstid: Vad betyder inflytande över arbetstiden för stress, hälsa och välmående? Nr 305 2002 Undersökning av förtroendearbetstid: Vad betyder inflytande över arbetstiden för stress, hälsa och välmående? Göran Kecklund Anna Dahlgren Torbjörn Åkerstedt Undersökning av förtroendearbetstid:

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Det är lite ge och ta

Det är lite ge och ta Sofia Bergkvist Det är lite ge och ta En kvalitativ studie om Work-Life Balance och utförandet av privata angelägenheter på arbetstid It's a little give and take A Study on Work-Life Balance and the conduct

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Organisatoriska orsaker till stressproblematik

Organisatoriska orsaker till stressproblematik Organisatoriska orsaker till stressproblematik Stressinterventionsprojekt vid en teamorganiserad produktutvecklingsavdelning i ett globalt verkstadsindustriföretag Författare: Emelie Lander, KTH Christine

Läs mer

Rapport från konferensen RUM FÖR ARBETE

Rapport från konferensen RUM FÖR ARBETE Rapport från konferensen RUM FÖR ARBETE Arbetets museum 17 18 november 2010 Innehåll Förord... 2 Föredrag Framtidens kontorsarbetsplatser, finns de?... 3 Susanna Toivanen Abstracts Tema Det fysiska rummet...

Läs mer

Farmaceuter och stress

Farmaceuter och stress Farmaceuter och stress Stressens påverkan på farmaceuter och deras yrkesutövning Helena Blomqvist Institutionen för farmaci, Uppsala universitet Samhällsfarmaci, VT-2011 15 Högskolepoäng Handledare: Sofia

Läs mer

Arbetsmiljö i förändring och utveckling

Arbetsmiljö i förändring och utveckling Arbetsmiljö i förändring och utveckling Text Gunnar Sundqvist 1 Innehåll Arbetsmiljö i förändring och utveckling... 2 Förord - syfte... 2 Förord ett arbetsliv i förändring... 2 Del 1 Historisk utveckling

Läs mer

Kan faktorerna KASAM, flow samt prestationsbehov predicera arbetstillfredsställelse?

Kan faktorerna KASAM, flow samt prestationsbehov predicera arbetstillfredsställelse? Mälardalens högskola Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Kan faktorerna KASAM, flow samt prestationsbehov predicera arbetstillfredsställelse? Ulrika Gabriel C-uppsats i psykologi, VT 2007

Läs mer

KOMPETENSHÄFTE 2 Stresshanteringens ABC

KOMPETENSHÄFTE 2 Stresshanteringens ABC Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE 2 Stresshanteringens ABC Det här häftet sammanfattar grundläggande fakta om stress och de åtgärder

Läs mer

Wise Happiness 2014. En undersökning om vad som driver lycka. Linda Frej, Wise IT

Wise Happiness 2014. En undersökning om vad som driver lycka. Linda Frej, Wise IT Wise Happiness 2014 En undersökning om vad som driver lycka Linda Frej, Wise IT Vad driver lycka? Pensionärer, män och danskar drar rent statistiskt vinstlotten i årets undersökning. Men det är viktigt

Läs mer

Visioner om IKT i arbetslivet

Visioner om IKT i arbetslivet Torbjörn Lundqvist Visioner om IKT i arbetslivet Från distansarbete till arbete när som helst och var som helst? Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier 2010:14 ISSN: 1652-120X ISBN: 978-91-85619-75-7

Läs mer

Skuld, ensamhet och bristande tillit

Skuld, ensamhet och bristande tillit Skuld, ensamhet och bristande tillit Tre mönster av relationen mellan arbetsvillkor och psykisk ohälsa Kort rapport PART-projektet Rapport från Yrkesmedicinska enheten 2001:4 Per Wiklund, psykolog Rapport

Läs mer

Författare Emma Larsson Handledare Örjan Sundin

Författare Emma Larsson Handledare Örjan Sundin Relationen mellan krav, kontroll, socialt stöd, belöning och arbetsrelaterad stress - Utifrån den privatanställda vårdpersonalens perspektiv Författare Emma Larsson Handledare Örjan Sundin Mittuniversitetet

Läs mer

Hur skapas bra arbetsförhållanden? En studie av strategier hos chefer och anställda

Hur skapas bra arbetsförhållanden? En studie av strategier hos chefer och anställda Hur skapas bra arbetsförhållanden? En studie av strategier hos chefer och anställda Kerstin Waldenström och Annika Härenstam Rapport från Arbets- och miljömedicin 2006:5 Centrum för folkhälsa Hur skapas

Läs mer

Flexibilitet ett exempel från forskning om flexibla organisationer och dess konsekvenser för arbetsmiljön

Flexibilitet ett exempel från forskning om flexibla organisationer och dess konsekvenser för arbetsmiljön ARTIKEL Birgitta Eriksson Flexibilitet ett exempel från forskning om flexibla organisationer och ds konsekvenser för arbetsmiljön Flexibilitet är, sägs i den här artikeln, ett begrepp som används i många

Läs mer

Arbetstider, hälsa och säkerhet en uppdatering av aktuell forskning

Arbetstider, hälsa och säkerhet en uppdatering av aktuell forskning Stressforskningsinstitutet Stressforskningsrapport nr 322 Arbetstider, hälsa och säkerhet en uppdatering av aktuell forskning Göran Kecklund, Michael Ingre och Torbjörn Åkerstedt Stockholm 2010 Arbetstider,

Läs mer

Den utbredda flexibiliteten: Ett försök att beräkna förekomsten av lågreglerade arbetsvillkor

Den utbredda flexibiliteten: Ett försök att beräkna förekomsten av lågreglerade arbetsvillkor ARTIKEL Michael Allvin, Christin Mellner, Fredrik Movitz och Gunnar Aronsson Den utbredda flexibiliteten: Ett försök att beräkna förekomsten av lågreglerade arbetsvillkor Nästan 30 år efter det att begreppet

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Ann Bergman och Lars Ivarsson. En utmaning för handeln som arbetsplats

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Ann Bergman och Lars Ivarsson. En utmaning för handeln som arbetsplats Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap Ann Bergman och Lars Ivarsson Tillgänglighet för arbetsgivare, familj och kund En utmaning för handeln som arbetsplats Karlstad University Studies

Läs mer

Polisens Arbetsmiljö 2013. Delrapport 2 (3) Psykosociala aspekter

Polisens Arbetsmiljö 2013. Delrapport 2 (3) Psykosociala aspekter Polisens Arbetsmiljö 2013 Delrapport 2 (3) Psykosociala aspekter Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 SYFTE... 5 METODBESKRIVNING... 6 STATISTISK ANALYS... 7 RESULTAT... 8 ALLMÄN INFORMATION...

Läs mer

Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag

Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag Lena Birgersdotter Lisa Schmidt Annika Karlsson B 1505 Stockholm, december 2002 Organisation/Organization IVL Svenska Miljöinstitutet AB IVL Swedish

Läs mer