2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort"

Transkript

1 Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM (HT 2014) Chronbach s α = 0.76 Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor (Neurologi / Oftalmologi / Oto-rhino-laryngologi / Dermatologi), 1 sida Kortsvarsdel Infektion, 1 sida Kortsvarsdel Reumatologi, 1 sida 2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort 3. Besvara samtliga frågor i svarsblanketterna - ej i frågehäftet 4. Efter provet får du behålla detta häfte med undantag av hudbilderna OBS! På flervalsfrågor skall enbart ett alternativ anges även om du upplever att flera alternativ kan vara möjliga. Skriver du fler alternativ kommer enbart ditt första alternativ att rättas. På kortsvarsfrågor där flera alternativ efterfrågas skall exakt det antal alternativ som efterfrågas anges. Skriver du fler alternativ kommer de sista inte att bedömas. Om t.ex. två alternativ efterfrågas och du skriver tre alternativ kommer enbart de två första att rättas. Lycka till! Sidan 1 av 29

2 Innehåll 1 Neurologi 3 2 Oftalmologi 9 3 Oto-rhino-laryngologi 14 4 Dermatologi 20 5 Infektion 24 6 Reumatologi 27 Sidan 2 av 29

3 1 Neurologi 1. En 48-årig kvinna inkommer akut p.g.a. förstagångs krampanfall. Hon är tidigare frisk, dock klagat [1 p] över huvudvärk som successivt tilltagit under de senaste två månaderna. Har även fått sämre minne och svårare att bearbeta information. Patienten är postiktal vid undersökning, RLS 3, ljusreagerande pupiller och symmetrisk motorik vid smärtstimulering. CT skalle med kontrast görs akut med frågeställning tumör/expansivitet. Vilket röntgenutlåtande stämmer bäst med högmalignt gliom? A. Homogent rundad kontrastuppladdande extraparenkymal förändring B. Multipla cystiska förändringar med perifer kontrastuppladdning C. Lågattenuerande multilobär förändring med ringformad kontrastuppladdning D. Lågattenuerande oregelbunden förändring utan synlig kontrastuppladdning 2. Du är underläkare på en medicinavdelning och förbereder utskrivningssamtalet för en 64-årig kvinna som [1 p] inlagts akut en vecka tidigare pga upprepade generaliserade krampanfall. Utredning påvisade uttalad hyponatremi (P-Na 105 mmol/l, referensvärden ) som orsakats av hennes blodtrycksbehandling med tiazidpreparat. Hyponatremin har substituerats långsamt och alternativt hypertoniläkemedel har satts in. Patienten har varit anfallsfri under vårdtiden och är nu helt återställd. Hur bör patienten handläggas? A. EEG innan beslut om epilepsibehandling B. Ingen epilepsibehandling, uppfyller ej kriterier för diagnos C. Insätt T Tegretol Retard R (karbamazepin ) D. Insätt T Ergenyl Retard R (valproat) 3. Som jour på medicinkliniken kontaktas du kl av sjuksköterskan från en vårdavdelning. En 25-årig [1 p] man med känd temporallobsepilesi har idag inlagts för anfallsobservation efter ett första generaliserat krampanfall, tidigare anfall har varit fokala utan generalisering. Han har det senaste året varit anfallsfri på normaldos T Tegretol Retard R (karbamazepin) 200 mg x 2. Plasma-koncentration av karbamazepin taget på akuten kl visar mycket lågt värde (< 5 µmol, ref-intervall 20-40). Patienten är vaken och återställd efter anfallet. Vilken ordination är mest adekvat i nuläget? A. Byte av epilepsiläkemedel till Ergenyl R (valproat) B. Dubblering av karbamazepindosen som fortsatt basmedicinering C. En extra T Tegretol Retard R tn, därefter oförändrad dygnsdos 200 mg x 2. D. Övergång till duo-terapi karbamazepin och valproat 4. En 70 årig man med lindrig Parkinsons sjukdom sedan 2 år har senaste halvåret sovit lite oroligare än [1 p] tidigare. Senaste 3 månaderna har det tillkommit episoder då han till synes i sovande tillstånd, plötsligt farit runt i sängen, ibland slängt sig över hustrun och en gång tom slagit till henne ordentligt. När han vid en episod försökte ta sig ur sängen föll han handlöst till marken. När han vaknar efteråt har han inget minne av själva händelsen, men minns oftast att han just haft någon våldsam dröm. Vilket tillstånd är sannolik förklaring till episoderna? A. Epilepsi med fokala anfall Sidan 3 av 29 [Neurologi]

4 Fråga 4 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 HT 2014 B. Narkolepsi med hypnagoga hallucinationer C. Restless legs syndrome D. REM-sleep behavioral disorder 5. En 35-årig tidigare frisk man kommer till akuten p.g.a. tilltagande förvirring senaste dygnet. Han klagar [1 p] över nytillkommen global huvudvärk. Patienten sitter initialt lugnt och stilla på britsen men påtalar då och då att det kommer en konstig lukt av bränt gummi. Medverkar inte adekvat vid somatisk undersökning utan blir irriterad och lätt aggressiv. Temp 38,3 C, cirkulatoriskt stabil och ej nackstel. Ej fullt orienterad till tid, rum och person. Enda fokalneurologiska fynd är en högersidig central facialispares. Vilken är den sannolikaste diagnosen? A. Frontal hjärninfarkt B. Herpesencefalit C. Hjärntumör D. Transitorisk global amnesi 6. En 62-årig tidigare frisk kvinna insjuknar i hemmet med en plötsligt påkommen svaghet. Maken tillkallar [1 p] ambulans. När du undersöker henne på akutmottagningen 2 timmar senare finner du att hon har en uttalad svaghet i höger arm och ben samt svårigheter att tala. Hon är helt vaken och verkar lite uppjagad. EKG visar förmaksflimmer med frekvens ca 110/minut. Blodtrycket är 180/105. Vilken behandling är nu viktigast att överväga? A. Inj Actilyse R (alteplas ) 0.9 mg/kg i.v. B. Inj Stesolid R (diazepam) 5 mg i.v. C. Inj Trandate R (labetalolhydroklorid), 20 mg i.v. D. T Digoxin R (digoxin) 1.5 mg p.o. 7. Du skall skriva ut en 78-årig kvinna som vårdats för en cerebral infarkt, sannolikt till följd av embolisering [1 p] från ett nyupptäckt förmaksflimmer. Hon har återhämtat sig anmärkningsvärt väl. Den måttliga svaghet hon hade i hö kroppshalva vid insjuknandet har gått tillbaka till största delen och hon kan gå utan rullator. Hon undrar om hon kan återuppta sin bilkörning. Vad bör du ge för muntligt och skriftligt besked? A. Inga hinder för bilkörning föreligger eftersom paresen ej kvarstår. B. Bilkörningsförbud föreligger p.g.a. nyinsatt behandling med Waran R (warfarin). C. Körkarens 1 månad föreligger, bedömning av läkare krävs inte innan bilkörning. D. Körkarens 3 månader föreligger, bedömning av läkare krävs innan bilkörning. 8. Elsa är 78 år och besväras sedan länge av en viss ostadighet när hon går. Hon medicinerar för diabetes [1 p] och grön starr. Idag har hon insjuknat med en plötsligt påkommen rotatorisk yrsel under frukosten. Du undersöker henne på akutmottagningen: Hon ligger på britsen och vill helst inte röra sig alls eftersom hon är så yr. Patienten är svårundersökt, börjar kräkas vid försök till mobilisering. Hjärtrytmen är regelbunden, EKG väs normalt liksom en venös blodgas och kapillärt glukos. I status noteras sidoväxlande vä-slående nystagmus, inga uppenbara neurologiska fokala bortfall. Vilken är lämpligaste nästa åtgärd? Sidan 4 av 29 [Neurologi]

5 Fråga 8 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 HT 2014 A. CT skalle B. Epleys manöver C. Remiss till ÖNH-jour D. 24-timmars Holter-EKG 9. I samband med ett tungt lyft får en 44-årig bagare en plötslig smärta i ryggslutet och faller ihop. När [1 p] du undersöker honom på akutrummet en timme senare är han fortfarande smärtpåverkad och vill helst ligga stilla. Han har en uttalad svaghet i bägge benen och känner inte nålstick upp till ljumskarna. Du misstänker ett centralt diskbråck och begär en akut MR-undersökning av ländryggen. Vilken undersökning är sedan av högsta prioritet? A. Artär-blodgas B. Bladder-scan C. Lumbalpunktion D. PEF 10. En 72-årig kvinna har bytt cigaretterna mot nikotintuggummin. Nu söker hon eftersom tuggummituggandet leder till en så uttalad trötthet i tuggmuskulaturen. Väninnorna har klagat på att hon kan låta [1 p] sluddrig mot slutet av ett långt telefonsamtal. Du genomför en klinisk neurologisk undersökning som styrker muskulär uttröttbarhet och din starka misstanke om myastenia gravis. I väntan på svar från kompletterande utredning överväger du att sätta in symtomatisk läkemedelsbehandling. Vilken strategi är lämpligast? A. Hämning av acetylkoinesteras B. Hämning av natriumkanaltransmission C. Stimulering av acetylkolinesteras D. Stimulering av natriumkanaltransmission 11. En 25-årig kvinna med tidigare depressiva besvär, ingen medikamentell behandling för närvarande, insjuknar under loppet av ett par timmar med dimsyn för höger öga och smärtor bakom detta vid ögon- [1 p] rörelser. Hon söker ögonläkare som konstaterar en nedsatt synskärpa (0,3) på höger öga, ögonbotten och papillen är u.a. Status är förenligt med en opticusneurit och patienten remitteras till neurolog. Neurologisk undersökning visar en trög ljusreaktion på höger pupill, nervstatus i övrigt är normalt. Vilken undersökning ska nu beställas som första steg? A. CT skalle B. Duplex av halskärl C. MR hjärna och halsrygg D. Visual evoked potentials (VEP) 12. Frågan utgår [1 p] En tidigare frisk 20-årig man missar sista bussen hem efter en fest, han somnar på en parkbänk och sover någon timme lutad mot sin ryggsäck. När han vaknar är han svag i vänster hand och söker nästa Sidan 5 av 29 [Neurologi]

6 Fråga 12 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 HT 2014 dag vårdcentralen. Du konstaterar att han har en dropphand och diagnostiserar en radialispares utlöst av kompression mot nerven. Patienten undrar om prognosen och Du förklarar att om det bara finns en myelinskada är prognosen god men om det skett en axonskada på nerven finns det risk för kvarstående symptom. Han vill då veta om det finns något sätt att undersöka om det finns någon axonskada. Vilket av nedanstående påståenden är korrekt? A. Elektroneurografi (ENeG) kan påvisa en axonskada direkt efter traumat B. Elektroneurografi (ENeG) kan påvisa axonskada men först tre veckor efter traumat C. Elektromyografi (EMG) kan påvisa en axonskada direkt efter traumat D. Elektromyografi (EMG) kan påvisa en axonskada tidigast tre veckor efter traumat 13. Vilket av nedanstående påståenden stämmer avseende tremor vid Parkinsons sjukdom? [1 p] A. Avsaknad av tremor utesluter diagnosen Parkinsons sjukdom B. Små mängder alkohol lindrar tremor betydligt C. Tremor förekommer främst under rörelser (aktionstremor) D. Tremor är vanligen assymmetrisk (värre i ena kroppshalvan) 14. En 37-årig man har episoder av mycket svår huvudvärk över höger sida av panna och ögat kombinerat [1 p] med Horners syndrom och ögonrodnad. Han har fått diagnosen Hortons huvudvärk och använder syrgas och Sumatriptan som behandling vid en attack. De tar dock inte bort smärtan helt och patienten vill pröva en förebyggande medicin. Vilken medicin är förstahandsmedel som profylax mot Hortons huvudvärk? A. T Ergenyl R (valproat) B. T Inderal R (propranolol) C. T Saroten R (amitriptylin) D. T Verapamil R (verapamil) 15. En 30-årig man som för ett par månader sedan genomgick en gastric-bypass på grund av övervikt inkommer akut pga tilltagande förvirring sedan ett dygn. Han har sedan operationen plågats av dagliga [1 p] kräkningar. Undersökning en kognitiv påverkan med desorientering och nedsatt korttidsminne. Neurologiska bortfall domineras av en komplex ögonmotorikstörning som domineras av bilaterala abducenspareser. Inga extremitetspareser men vid gångtest en tydlig ataktisk bredspårig gång. Du misstänker att patienten kan ha utvecklat ett bristtillstånd efter sin operation. Brist på vilket vitamin förklarar i så fall sannolikast patientens symptom? A. Vitamin A (retinol) B. Vitamin B1 (tiamin) C. Vitamin B12 (kobalamin) D. Vitamin D (kalciferol) 16. En tidigare frisk 49-årig man söker akutmottagningen kl på grund av svår ihållande huvudvärk. [1 p] Huvudvärken debuterade plötsligt för ca 12 timmar sedan och patienten har tagit smärtstillande med Sidan 6 av 29 [Neurologi]

7 Fråga 16 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 HT 2014 otillräcklig effekt. Vid undersökning finner Du inga neurologiska bortfall. Patienten är vaken och orienterad men illamående. Afebril, ej nackstel. BT 155/90. Puls 80. Vilken åtgärd är prioriterad? A. CT skalle B. MR hjärna C. Inläggning och observation D. Lumbalpunktion 17. En 41-årig tidigare frisk man drabbas av ett generaliserat krampanfall som brutits under ambulansfärd [1 p] med diazepam 10 mg i.v. På akutmottagningen vaknar patienten upp. Vid anamnesupptagning berättar patienten att han haft huvudvärk, mest uttalad på morgonen under de senaste 3 veckorna och att han också haft svårt att finna orden vid ett par tillfällen. Akut CT skalle påvisar en högersidig expansivitet med omgivande ödem och överskjutning av medellinjestrukturer åt vänster. I första hand misstänks hjärntumör. Du ordinerar kontroller av medvetandegrad samt anfallsobservation. Vilken åtgärd är nu högst prioriterad för denna patient? A. Akut EEG med frågeställning status epileptikus. B. Intubation, hyperventilation samt ordinera Mannitol-infusion. C. Iv Pro-Epanutin i enlighet med PM för status epilepticus. D. Högdos iv Betapred, 16 mg. 18. En 25-årig man har som förare av bil krockat med stillastående lastbil i knappt 50 km/h. Sårskada [1 p] frontalt pga huvudtrauma, anger amnesi för olyckan. Han har ont i huvudet och nacken, upplever konstanta domningar och pirrningar i fingrarna på båda händer. Status: respiratoriskt och cirkulatoriskt stabil. SaO2 99%. BT 125/75, puls 65. Thorax, bäcken palperas stabilt. Armar och ben inspekteras och palperas utan tecken till skador. Ömhet över spinaluskott och muskulatur i nedre delen av cervikalryggen. Neurologiskt: vaken men inte orienterad till tid och rum. I neurologiskt rutinstatus lätt nedsatt sensibilitet på de radiala fingrarna bilateralt. Vilken åtgärd ska prioriteras först? A. Bladder-scan B. CT thorax C. CT skalle och halsrygg D. Styv halskrage 19. Margaretha 78 år, frisk förutom tablettbehandlad hypertoni, har senaste månaderna en tilltagande kognitiv svikt. Hon har blivit långsammare och har även fått en försämring av minnet, är allt mer initiativlös [1 p] och gråtmild. Har fått hjälp i hemmet, klarar inte av att sköta hushållet längre. Hon klagar över viss yrsel och har ramlat vid några tillfällen. Enda fynd i neurologstatus är en nedsatt gångförmåga, patienten går med små, trippande steg. Vilken diagnos stämmer bäst med beskrivningen av Margaretha? A. Alzheimers sjukdom B. Frontallobsdemens C. Lewy body demens Sidan 7 av 29 [Neurologi]

8 Fråga 19 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 HT 2014 D. Parkinsons sjukdom med demens E. Vaskulär demens 20. Inga, 82 år och tidigare väsentligen frisk, inkommer till lasarettets akutmottagning pga konfusion och [1 p] subfebrilitet. Det framkommer att hon de senaste veckorna besvärats av urinträgningar och trötthet, har ätit och druckit dåligt de senaste dygnen. Nitur+ på sticka och urinodling visar växt av e-coli, lab-värden talar för dehydrering och CT hjärna visar lätta atrofiska förhållanden och enstaka ospecifika vitsubstansförändringar. Insättes på urinvägs-antibiotika. Under vårdtiden en kognitiv svikt med desorientering, oro nattetid med sannolika milda visuella hallucinationer. Arbetsterapeuten gör ett MMSE som visar 19 poäng av 30 möjliga. Inför utskrivning till hemmet ska du ta ställning till hur Inga ska följas upp. Vilken uppföljning bör du välja? A. Remiss till vårdcentralen för uppföljning av kognitivt status i lugnt skede. B. Remiss till minneskliniken för demensutredning C. Remiss till neurologmottagning för TIA-utredning D. Remiss till psykiatrisk klinik för bedömning av psykos Sidan 8 av 29 [Neurologi]

9 2 Oftalmologi 21. A. Glaukom [5 p] B. Våt AMD (maculadegeneration) C. Katarakt D. Ögonbottentumör E. Endokrin oftalmopati F. Myopi G. Hyperopi H. Presbyopi För vart och ett av fallen a e nedan välj den mest sannolika diagnosen ur listan A H ovan. (a) 67-årig kvinna besöker ögonklinik för ögonbottenfotografering pga nyupptäckt typ 2 diabetes. Ser inte så bra med vänster öga. I samband med fotogranskning finner man följande ögonbottenfynd. Synskärpan är 1,0 på bägge ögonen. (b) En 80-årig kvinna klagar över att det långsamt blivit svårare att läsa korsordet. Hon har svårt att läsa och läser endast 24 punkters typstorlek på LIX-tavla för närsynskärpa på bägge ögonen. Bild till fråga 21a Bild till fråga 21b Sidan 9 av 29 [Oftalmologi]

10 Fråga 21 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 HT 2014 (c) Elsa 83 år, har alltid sett bra med sina ögon, men sen en tid tillbaka upplever hon att hon blir lätt bländad i sitt högra öga. Hon ser också lite dubbla konturer med detta ögat. Hon kommer till dig och vid undersökning i spaltlampan ser du följande bild. Synskärpan är 0.2 i höger öga och 0.8 i vänster öga. Bild till fråga 21c (d) 14-årig pojke har börjat se dåligt på whiteboarden i skolan. Synskärpan är 0.2 i vardera ögat men läser 4 p på LIX-tavlan. (e) 47-årig kvinna som tidigare sett bra men som sista månaderna fått problem att läsa tidningen. Det blir suddigt. Synskärpan är 1.0 i vardera ögat men läser bara 12 p på LIX-tavlan på 40 cm avstånd. 22. A. Akut glaukom B. Akut irit C. Allergisk konjunktivit D. Herpeskeratit E. Endokrin oftalmopati F. Ektropion G. Entropion H. Pterygium I. Episklerit J. Subkonjunktival blödning K. Torrt öga [5 p] För vart och ett av fallen a e nedan välj den mest sannolika diagnosen ur listan A K ovan. (a) Pelle, 25 år, har i 3 dagar haft skav och irritation i vä öga. Ögat är också lite rött. Synskärpan är 1.0 i höger öga och 0.5 i vänster. Du färgar med fluorescein och när du tittar på ögat, ser det ut som på bilden. Bild till fråga 22a Sidan 10 av 29 [Oftalmologi]

11 Fråga 22 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 HT 2014 sv ar (b) En 33-årig kvinna blev plötsligt röd och fick uttalad klåda i bägge ögonen i samband med besök hos grannen. Synskärpan är 1.0 i bägge ögonen. Du finner status som på bilden. ut an Bild till fråga 22b Bild till fråga 22c ad ve rs io n (c) 60-årig kvinnlig lantbrukare har upptäckt en förändring i höger öga. Hon är orolig för denna. Synskärpan är 1.0 i bägge ögonen. Pu bl ic er (d) 29-årig man som efter förkylning märkt att vänster öga är lite ömt. Frisk i övrigt. Synskärpan är 1.0 i bägge ögonen. Du finner status som i bilden. Bild till fråga 22d Sidan 11 av 29 [Oftalmologi]

12 Fråga 22 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 HT 2014 (e) 75-årig man söker för att höger öga rinner och ibland är kladdigt. Just nu ingen kladdighet. Ingen värk men påtaglig skavkänsla. Synskärpan är 1.0 i bägge ögonen. Du finner status som i bilden. Bild till fråga 22e 23. A. Artärocklusion [3 p] B. Glaskroppsavlossning C. Glaskroppsblödning D. Näthinneavlossning E. Optikusneurit För vart och ett av fallen a c nedan välj den mest sannolika diagnosen ur listan A E ovan. (a) Kalle 16 år söker då han sedan några timmar ser en skugga nedåt i höger ögas synfält. För två månader sedan skadade han ögat i samband med slag av klubba vid en innebandymatch. Sökte inte vård för detta då. Synskärpan är 1.0 i bägge ögonen. (b) 45-årig kvinna med typ-i diabetes sedan ungdomen. Genomgått laserbehandling för diabetesretinopati för 3 år sedan. För 2 timmar sedan plötslig synförlust i form av tilltagande tät dimma i höger öga. Hon kan lokalisera ljus med höger öga men ej räkna fingrar. Vänster öga 1.0. Genomfallande ljus är helt mörkt i höger öga men normal röd reflex i vänster. (c) 64-årig man, tidigare frisk fick igår plötsligt en fluga i synfältet på vänster öga. Den rör sig runt men han kan inte vifta bort den och är nu orolig för ögonsjukdom. Synskärpan är 1.0 bilateralt, Genomfallande ljus förefaller ua med fin röd reflex. 24. En 69-årig kvinna med lätt huvudvärk sedan två veckor. För 4 timmar sedan plötslig synförlust på [2 p] vänster öga. Synskärpan är 1.0 på höger öga och ej perception på vänster öga. Total afferent pupilldefekt på vänster öga. I övrigt normala pupillreaktioner. Genomfallande ljus är ua bilateralt. (a) Vilket av nedanstående undersökningar är viktigast omedelbart A. B-SR B. B-trombocyter C. Hb D. CT-skalle (b) När får denna patient köra bil igen mht lagstiftning om synen blir bestående? A. Nu Sidan 12 av 29 [Oftalmologi]

13 Fråga 24 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 HT 2014 B. Om 3 månader C. om 6 månader D. aldrig årig man som en lördag under monteringsarbete slagit med hammare mot metall och det stack till i [1 p] höger öga. Han har irritationskänsla i höger öga. Han söker samma dag. Du finner måttlig blandinjicering och en liten färgtagning med fluorescein kl 4 straxt innanför limbus. Pupillen är oregelbunden och lite dragen åt kl 4. Synskärpan är 0.8 på höger öga och 1.0 på vänster. Vilken av nedanstående åtgärder är lämpligast? A. Antibiotikasalva B. Antibiotikasalva + förband C. akut remiss till ögonklinik samma dag D. remiss till ögonklinik efter helgen Sidan 13 av 29 [Oftalmologi]

14 3 Oto-rhino-laryngologi 26. Kvinna i 45-års åldern söker dig på grund av tilltagande kraftnedsättning utan känselpåverkan i vänster [1 p] ansiktshalva senaste månaden. Hon är frisk men har för ett 10-tal år sedan blivit opererad för någon sorts knuta i parotis på vänster sida. Operationen gjordes i Turkiet varför du inte har några journalanteckningar till hjälp. Vid undersökning rynkar patienten pannan sämre och drar upp mungipan sämre på vänster sida. Vilken diagnos måste du i första hand utesluta? A. Bells pares B. Herpes zooster C. Stroke D. Malignitet 27. Patient 60 år som insjuknar akut med yrsel. När du undersöker honom på öronakuten finner du vänsterslående horisontell spontannystagmus. Patienten är illamående och kräks varför det är svårt att göra [1 p] ett ordentligt neurologstatus. Impuls-testet är negativt, men svårbedömt. Han klagar över dubbelseende vilket också är svårbedömt pga kraftig nystagmus. Vilken av nedanstående handläggningar är att föredra? A. Hem med träningsschema för Epleys manöver B. Hem med steroider mot misstänkt vestibularisneurit. C. Akut remiss neurolog D. Inläggning öronklin för vidare utredning 28. Muhammed 40 år har en svår hypertoni och behandlas med ACE-hämmare. Han har också en svår [1 p] jordnötsallergi. Han har varit på Thai-restaurang med några vänner och ätit gott. Strax innan de ska betala notan och gå hem tjocknar det till i halsen. På någon minut har han svullnad upp i svalget så att han får spotta ut sin saliv. Man beställer ambulans. I status finner man ett glasigt ödem i aryregionen men fri luftväg. Saturationen är 100%. Vilken åtgärd bör i första hand ges för patientens tillstånd? A. Omedelbar intubation B. Inläggning för observation C. Iv steroider samt syrgas samt intubationsberedskap D. Adrenalin im samt intubationsberedskap Sidan 14 av 29 [Oto-rhino-laryngologi]

15 29. Margaretha 47 år arbetar som lärare och har fått [1 p] allt sämre hörsel på vänster öra. Hon har aldrig tidigare haft bekymmer med öronen. Hon känner en tilltagande ostadighetskänsla. ÖNH-status är normalt. Audiogrammet ser ut som följer: Vad blir din nästa åtgärd A. Ordinera hörapparat på det sjuka örat (arbetar som lärare och måste kunna höra bra) B. CT skalle C. MRT skalle D. Nytt audiogram om två år i ö expektans Bild till fråga 29 Sidan 15 av 29 [Oto-rhino-laryngologi]

16 30. Margaretas man har också hörselproblem. Hans [1 p] trumhinna ser ut som följer: Hur lateraliseras Weber och vad blir din preliminära diagnos? A. Åt vänster, vaxpropp B. Åt höger, sekretorisk otit C. Åt höger, kolesteatom D. Åt vänster, tympanoskleros Bild till fråga Greta, 45 år har varit hos tandläkaren och lagat ett hål i 37:an. Nästa dag börjar hon svullna upp [1 p] på samma sida, både utanpå kinden samt inuti munnen. Hon tänker att det nog har att göra med behandlingen hos tandläkaren. Besvären tilltar emellertid och hon får trismus, svårt att svälja och är svullen ända ned på halsen. Vilken diagnos kommer du att tänka på i första hand? A. Sänkningsabscess B. Angina Vincenti C. Peritonsillit D. Sialoadenit 32. En, tidigare väsentligen frisk kvinna i 60-års-åldern har fått tilltagande besvär med sveda i munhålan, [1 p] framför allt på tungan. Hon söker dig på din distriktsläkarmottagning eftersom hon inte står ut längre. I status finner du en röd irriterad munslemhinna där främst tungan ser angripen ut. Hon har tidigare provat behandling för oral candidos utan framgång. Hur vill du i första hand gå vidare? A. Ny omgång behandling för candida B. Provexcision från slemhinnan C. Anemiutredning D. Tandläkarkonsult Sidan 16 av 29 [Oto-rhino-laryngologi]

17 33. En kvinna i 50-års-åldern söker dig på grund av [1 p] successiv röstförändring. Vid förkylning kan hon ibland uppleva att hon får svårt att andas. Hon säger att hon har KOL och att det kan vara det som är orsaken. Du undersöker patienten och finner nedanstående larynxstatus. Hon luktar rök men förnekar att hon fortfarande röker. Vilken är den primära behandlingen av den här typen av tillstånd? A. Extirpation av förändringen med PAD B. Rökstopp C. En veckas Betapredkur D. Röstvila och logopedkontakt Bild till fråga Barnläkarjouren ringer sent på kvällen om en liten knappt ettårig gosse som fyra timmar tidigare svalt [1 p] ett knappbatteri. Man ser batteriet en bit ned i esofagus på röntgenöversikten. Barnet är opåverkat och har både ätit och druckit utan problem efter händelsen. Vad är bästa handläggning? A. Omedelbar skopi i narkos för att avlägsna batteriet B. Lägger in gossen med iv dropp för skopi i narkos då han fastat klart C. Rekommenderar att han får dricka rikligt och komma tillbaka fastande nästa dag för ny röntgen och eventuell skopi D. Batteriet är så litet att det kommer att passera även på ett så här litet barn. Han får komma tillbaka om han får problem, kontrollröntgen om 1 vecka. 35. Lille Gustav 1,5 år är öronbarn och nu är han sjuk igen. I höger öra har han en otit och han är ganska [1 p] ledsen. Förra gången han var på mottagningen (tre veckor tidigare) visade NPH odlingen Haemophilus influenzae med kromosomal resistens. Du tar ny NPH odling och sätter in behandling. Vilket förslag nedan är bäst? A. Amoxicillin+klavulansyra 3 ggr po dagligen i 10 dagar B. Makrolid 3 ggr po dagligen i 7 dagar C. Cefotaxim iv i väntan på odlingssvar D. Amoxicillin 3 ggr dagligen po i 10 dagar 36. En 28-årig kvinna med självskadebeteende räddas av brandkåren från sin brinnande säng, troligen har [1 p] Sidan 17 av 29 [Oto-rhino-laryngologi]

18 Fråga 36 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 HT 2014 hon rökt i sängen och orsakat en brand. Hon har brännskador på hela högerarmen och är rökskadad med förhöjt COHb. Ter sig uppskärrad och agiterad. Vilken åtgärd är viktigast i det akuta omhändertagandet på sjukhuset? A. Intubation B. Korrektion av syra-basstatus C. Vätskesubstitution D. Iv cefotaxim 37. Shawn 22 år har cyklat Downhill-mountainbike i Åre. Det slutade med en vurpa i sista åket och en ganska [1 p] blåslagen kille. En liten sårskada på hakan tejpades av en kompis som jobbar som sjuksköterska. När han kommer hem till Helsingborg ett dygn senare söker han dig på distriktsläkarmottagningen eftersom det är svårt att bita ihop. Han har blåmärken lite varstans på kroppen, till och med inne i munnen, men såret ser ut att läka snyggt. Vad bör du göra? A. Skicka honom akut till ÖNH/käkkirurg med frågeställning mandibelfraktur B. Ge honom en återbesökstid om en vecka för kontroll och rekommendera mjuk kost C. Skicka honom till sin ordinarie tandläkare för att kontrollera tänderna D. Skicka honom på CT ansiktsskelett/mandibel och sedan vidare till ÖNH/käkkirurg 38. En 4-årig pojke inremitteras till öronjouren av sin distriktsläkare. Han insjuknade för några dagar sedan [1 p] med förkylningssymptom och under gårdagen blev han röd i inre ögonvrån på höger öga. Till idag har svullnaden och rodnaden förvärrats och han kan inte öppna ögat själv men med hjälp går det att sära på ögonlocken. Han har 38.2 C feber och CRP är 68. Vilken handläggning är riktig? A. Åter hemmet, febernedsättande och baddning av ögat med ljummet vatten B. Inläggning med ögonkonsult, iv antibiotika, avsvällande näsdroppar och smärtlindring C. Akut CT orbita i narkos för att avgöra handläggningen D. Åter hem med po antibiotika och kloramfenikol ögondroppar 39. En 64-årig kraftigt överviktig kvinna med metabolt syndrom åt fläskfilé för glupskt och en bit fastnade i [1 p] distala esofagus med totalstopp som följd. Eftersom hon är både hjärt-kärlsjuk och har nackproblem valde man att försöka trycka ned köttbiten med flexibelt gastroskop med ringa framgång trots upprepade försök i sedering. Nästa morgon har hon feber och kraftigt stegrade infektionsparametrar. Flera komplikationer kan ha tillstött. Hur verifierar du bäst den mest allvarliga tänkbara komplikationen? A. Rtg pulm B. CT thorax med iv kontrast C. Rak esofagoskopi D. CT thorax med sväljningskontrast Sidan 18 av 29 [Oto-rhino-laryngologi]

19 40. Pelle, 21 år, har varit på fest och fallit från rulltrappan i Knutpunkten, 4 meter med huvudet först [1 p] rakt ned i marmorgolvet. Han inkommer som traumalarm med stel halskrage och trauma-ct:n visar lindriga intrakraniella blödningar varpå han sederas och övervakas på IVA. När han ska väckas kräks han upprepade gånger varför en ny CT skalle görs. Denna visar ingen progress av blödningarna men en tvärfraktur genom höger temporalben. Vilket annat symtom kan man anta att Pelle har pga denna fraktur? A. Anosmi B. Perifer facialispares C. Sensorineural hörselnedsättning D. Kombinerad trochlearis och abducenspares 41. Bertil, 46 år söker dig på vårdcentralen på grund av [1 p] sin kroniska nästäppa. Han har alltid varit trång i näsan men det senaste året har det blivit värre än någonsin och han måste ta Otrivinspray varje kväll för att få luft under natten. Någon annan behandling har han inte provat. I näsan ser du detta på båda sidorna, bild från vänster näsgång: Hur ska du handlägga Bertils näsproblem? A. Hem med nasala steroider fortlöpande i lägsta effektiva dos B. Halvakut remiss till öronklinik för provexcision C. Remiss till öronklinik för septumkirurgi D. Perorala steroider i fyra veckor följt av nasal steroidbehandling vid behov Bild till fråga 41 Sidan 19 av 29 [Oto-rhino-laryngologi]

20 4 Dermatologi 42. En 58-årig tidigare frisk man söker dig på hudmottagningen med persisterande, erytematösa, fjällande [1 p] utslag i ansiktet sedan ett par månader. Förslå troligaste diagnos A. Rosacea B. Kronisk diskoid lupus erytematosus C. Sarkoidos D. Perioral dermatit Färgbild borttagen här av sekretessskäl årig man söker dig på vårdcentralen pga ett lätt kliande utslag på bålen sedan en vecka tillbaka. [1 p] Vilken är den troligaste diagnosen? A. Pityriasis rosea B. Pityriasis rubra pilaris C. Pityriasis versicolor (tinea versicolor) D. Psoriasis Färgbild borttagen här av sekretessskäl årig man med atopisk anamnes söker för försämring av handeksem. När du kommer in i rummet [1 p] noterar du ett rodnat makulärt unilateralt utslag, icke fjällande, i ansiktet. Pat uppger att detta funnits där alltid. Vilken diagnos är mest sannolik? A. Atopiskt eksem i ansiktet B. Hemangiom C. Nevus flammeus Färgbild borttagen här av sekretessskäl 45. Ett barn kommer till dig på mottagningen och uppvisar den här förändringen på fingret. Mamma säger [1 p] att förändringen uppkom efter att patienten stuckit sig på något när han var ute och lekte. Funnits ca 1 v. Vilken är den troligaste diagnosen? A. Mb Bäverstedt (lymphadenosis benigna cutis) B. Pyogent granulom C. Skivepitelcancer D. Keratoacanthom Färgbild borttagen här av sekretessskäl Sidan 20 av 29 [Dermatologi]

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 2015 01 16(HT 2014) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig)

Läs mer

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan.

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. Soc: Gift, arbetar på Luftfartsverket. Tid/Nuv: Hypertoni. Opererad fyra år tidigare med mekanisk aortaklaff pga insufficiens samt thorakalt aortaaneurysm.

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker Hypofys, skelett mm! Falldiskussionsseminarium T7 VT 2010 1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker En 52-årig man kommer till dig som husläkare för uppföljning av hypertoni, de senaste åren har mer behandling

Läs mer

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Kursansvarig: Sara Nordkvist 2010-12-14 Skrivtid 300 min Totalpoäng: 83 Poängfördelning: Tentamen neurologi: Sara Nordkvist

Läs mer

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008 ID-Nr: Nummer: Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Del 1 1. En 65-årig dam söker dig på allmänläkarmottagningen då hon märkt att

Läs mer

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund TIA/hjärninfarkt Trombocythämmare, statin, blodtryckssänkare, ultraljud halskärl, karotiskirurgi,

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 1(12) Du är jour på akuten. Dit kommer Ingela Esitis 38 år som är född och uppvuxen i Estland. Hon hade reumatisk feber vid 15 års ålder och opererades med en mitralisklaffprotes vid 32 års ålder i Estland.

Läs mer

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem III Skalle Hjärna Nervsystem SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. 45 Symtom från skalle-hjärna-nervsystem efter trauma Vid trauma

Läs mer

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro Emma Löfström # Henrik Eliasson Erik Bäck Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro # Kliniken för mikrobiologi och Vårdhygien, Halmstad Tularemi Fransicella Tularensis Metod Retrospektiv studie

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-01-17 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 61 p Pediatrik, fråga 1-6, 10p. Graviditet/

Läs mer

Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke. Fallbeskrivning 1

Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke. Fallbeskrivning 1 Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke Fallbeskrivning 1 85-årig man Kontaktorsak Inkommer med remiss från kommunsköterska via kirurgakuten, smärta vänster fot. Ohållbar hemsituation. Socialt

Läs mer

a) Diagnos? b) Kompletterande provtagning? c) Behandling?

a) Diagnos? b) Kompletterande provtagning? c) Behandling? Fråga 1 Tove 18 år har varit sjuk i halsfluss några dagar. För övrigt är hon frisk. Hon gick idag till vårdcentralen och fick antibiotika i form av Kåvepenin. Trots detta har hon blivit sämre och började

Läs mer

TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I. Namn:... Uppnådd poäng:... (max: 48, godkänt 32) Med svar

TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I. Namn:... Uppnådd poäng:... (max: 48, godkänt 32) Med svar TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I Namn: Uppnådd poäng: (max: 48, godkänt 32) LYCKA TILL! Med svar BILDFRÅGOR MED ANAMNES 1) Fall 1: 72-årig kvinna som vid uppvaknandet fann att hon

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till!

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till! Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 16/8, 2013. Skrivtid: 08:00 13:00 Lärare: Christina Karlsson, fråga 1-3, 9p. Sara Nordkvist, fråga 4-9, 15p. Nils Nyhlin, fråga 10-13, 9p. Per Odencrants, fråga

Läs mer

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Diskussion kring tonsilliter Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Syfte Illustrera betydelsen av primärvårdens och infektionskliniken olika patientpopulationer Varför handläggningen

Läs mer

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos?

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos? Del 1, sid 1/2 Namn:.. 1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. 2. Du är vikarierande läkare på ögonklinik. En 29-årig

Läs mer

Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås

Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås Detta är svaren från en blandad publik av läkare, sköterskor och en del andra

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-02-22 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 71,5 p Pediatrik, fråga 1-6, 11,5p.

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe [Skriv text] rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Totalt 25poäng löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Fredrik Resman Infektionsläkare SUS Malmö Diagnostik av

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen 1 Fråga 1 (5p) Bild A och B kommer från en 67-årig kvinna, som plötsligt insjuknar då hon på natten skall besöka WC och blir liggande på golvet med en total vänster-sidig hemipares, inklusive en central

Läs mer

TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30 12.30

TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30 12.30 Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 06, SSK 05 SSK 03, SSK 04 (del 1 eller/ och del 2) TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss:

Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss: MEQ 2 Arne (Max 23 p) Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss: I släkten finns psoriasis hos fader men ingen säker artrit. Tidigare opererad för gallsten och njursten.

Läs mer

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Matstrupsbråck Matstrupsbråck Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta

Läs mer

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng HT-06 A Kirurgifrågor, 25 poäng A1 En 60-årig man, som är gallopererad för 15 år sedan, söker en eftermiddag p g a buksmärtor på akutmottagningen, där du är primärjour på kirurgen. Patienten har känt sig

Läs mer

Du ska genomföra en konsultation på akutmottagningen, och redogöra för troliga diagnoser och vidare handläggning.

Du ska genomföra en konsultation på akutmottagningen, och redogöra för troliga diagnoser och vidare handläggning. Praktiskt prov VT-2011 SP-kirurgi KIRURGI Standardpatient (SP) Instruktion till studenten Patienten söker akut för blodiga kräkningar Av journalbladet framgår: Status At blek Saturation 95% Temp 37,4 BT

Läs mer

Omtentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006

Omtentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Omtentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Kursansvarig: Sara Nordkvist 2011 08 09 Skrivtid 300 min Totalpoäng: 83 Poängfördelning: Tentamen neurologi: Ulrika

Läs mer

Endokrinologi och diabetes STUDENT

Endokrinologi och diabetes STUDENT Endokrinologi och diabetes T6 8 Fall för Klassundervisning (titta gärna på fallen före) Reviderad juli 2015 STUDENT Bilden är Sandströms originalteckning av parathyroideakörtlarna. 1. Husläkarmottagning

Läs mer

VIII ÖGON. Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner. Ögon

VIII ÖGON. Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner. Ögon VIII ÖGON Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner Ögon 141 Synpåverkan Inkluderar synnedsättning och dubbelseende Akut synnedsättning Akut: telefonkontakt med

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

TBE på kliniken. Anna Westman, spec.läkare i infektionsmedicin och bakteriologi 130312

TBE på kliniken. Anna Westman, spec.läkare i infektionsmedicin och bakteriologi 130312 TBE på kliniken Anna Westman, spec.läkare i infektionsmedicin och bakteriologi 130312 Kliniska infektioner ses april-nov, högsäsong i aug-sep. 150-200 personer sjhvårdas årligen pga TBE Män>kvinnor, medianålder

Läs mer

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga 1 Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga större besvär. Efter rutinstatus och EKG väljer du att

Läs mer

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen, Del 2 Ladokkod: VSO011 Tentamen ges för: 760916-5100 Maryam Khanjari

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen, Del 2 Ladokkod: VSO011 Tentamen ges för: 760916-5100 Maryam Khanjari Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen, Del 2 Ladokkod: VSO011 Tentamen ges för: 760916-5100 Maryam Khanjari Tentamensdatum: 121119 Tid: 09.00 13.30 Hjälpmedel: Inga

Läs mer

Endokrinologi och diabetes. T7 Fall för Klassundervisning

Endokrinologi och diabetes. T7 Fall för Klassundervisning Endokrinologi och diabetes T7 Fall för Klassundervisning Hur man handlägger en patient beror till stor del på var man befinner sig och vilka resurser som är tillgängliga. Därför börjar alla fall med var

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting

Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting INNEHÅLL Symtom 3 Orsak 3 Differentialdiagnoser 3 Frekvens 3 Läkarkontakt 3 Behandling 4 Kontroller 5 Komplikationer

Läs mer

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-63177 Fastställandedatum: 2013-04-09 Giltigt t.o.m.: 2014-04-09 Upprättare: Miriam M Nahum Fastställare: Ulf Larsson Rädda hjärna flödet, handläggning

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

Instruktion till stationsansvarig, examinator

Instruktion till stationsansvarig, examinator Instruktion till stationsansvarig, examinator Pat med rizopati C8. Förväntat diagnosförslag: Diskbråck C7-C8. Beh: Expektans, smärtbehandling med läkemedel, ev mjuk halskrage tillfälligtvis, ev sjukgymnastik.

Läs mer

Kurs: Specifik omvårdnad -kliniska studier inom medicinsk/kirurgisk och akutsjukvård, C 10 p.

Kurs: Specifik omvårdnad -kliniska studier inom medicinsk/kirurgisk och akutsjukvård, C 10 p. Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Sjuksköterskeprogrammet 120p VK-03 D, Kurs 16. Datum 05 11 04 Tid 09.00-14.00 Examinator: Anna Löfmark Kursansvarig: Dagny Melander Individuell tentamen Omvårdnadsvetenskap.

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Handledsbrott. - Patientinformation

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Handledsbrott. - Patientinformation ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Handledsbrott - Patientinformation Information till dig som fått ett handledsbrott Allmän information Handledsbrott uppkommer när man ramlar och tar emot sig med

Läs mer

Apotekets råd om. Bett och stick

Apotekets råd om. Bett och stick Apotekets råd om Bett och stick Att upptäcka att man har en fästing kan kännas minst sagt obehagligt. Men lyckligtvis är det ofta helt ofarligt. Fästingen är ett 2 4 millimeter långt spindeldjur som trivs

Läs mer

RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND. Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom:

RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND. Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom: RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom: Barnets allmäntillstånd gäller = Barnet skall orka delta i förskolans dagliga aktivitet

Läs mer

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Utbildning till sonograf Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet Vidareutbildning i medicinskt

Läs mer

Att praktiskt hantera svårläkande sår Åsa Boström Hudkliniken Södersjukhuset.

Att praktiskt hantera svårläkande sår Åsa Boström Hudkliniken Södersjukhuset. Att praktiskt hantera svårläkande sår Åsa Boström Hudkliniken Södersjukhuset. Diagnos Multidisciplinärt Konsten att ta hand om Förbandskostnad ej relevant Biobörda/Sårinfektion? Antibiotika läker ej alla

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2013. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2013. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2013 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

FALLBESKRIVNINGAR. A. Ali (f. 1936) B. Bengtsson (f. 1921) Svenska-HALT 2014

FALLBESKRIVNINGAR. A. Ali (f. 1936) B. Bengtsson (f. 1921) Svenska-HALT 2014 A. Ali (f. 1936) FALLBESKRIVNINGAR A. Ali, 78-årig kvinna. Har bott på heltid på boendet sedan 10 år tillbaka. Närvarande på boendet kl. 8 på mätdagen. Hon kan gå själv utan hjälp. Har inte varit intagen

Läs mer

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 1 Disposition Gastroesofagal reflux -bakgrund, utredning, komplikationer, behandling Dysfagi -översiktligt orsaker

Läs mer

Personnummer: Namn: Adress: Vårdinrättning: 1 Datum/tid för olyckan: År Mån Dag Kl. 3 Slog Du i huvudet? ڤ Nej ڤ Vet ej ڤ Ja, var på huvudet?

Personnummer: Namn: Adress: Vårdinrättning: 1 Datum/tid för olyckan: År Mån Dag Kl. 3 Slog Du i huvudet? ڤ Nej ڤ Vet ej ڤ Ja, var på huvudet? 2 Del 1 Omvårdnadsdel Fylls i av patienten före läkarundersökningen Datum: Personnummer: Namn: Adress: Tel: Vårdinrättning: 1 Datum/tid för olyckan: År Mån Dag Kl 2 Minns Du hela händelseförloppet? ڤ Nej

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Information till dig som ska opereras för hydrocefalus

Information till dig som ska opereras för hydrocefalus Information till dig som ska opereras för hydrocefalus Information inför förestående operation för hydrocefalus Du har nu fått diagnosen hydrocefalus och ska opereras med inläggning av en shunt. Du kommer

Läs mer

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom 2013-01-11 Information till 1177/Vårdguiden Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom Influensaaktiviteten kommer att öka de närmaste veckorna. Svininfluensa (influensa A(H1N1)pdn09

Läs mer

DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN

DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN Karolinska universitetssjukhuset 2012-05-04 Tentamensnummer: BILDER KORTSVAR MEQ SUMMA BILDFRÅGOR (MAX 25 P) Du skall ge den mest sannolika diagnosen till varje fall. Endast

Läs mer

Apotekets råd om. Ögonbesvär

Apotekets råd om. Ögonbesvär Apotekets råd om Ögonbesvär Om du ofta känner dig trött i ögonen och tycker att det skaver, svider och kliar kan det bero på att ögonen är för torra. Det kan bero på att du har brist på tårvätska, eller

Läs mer

Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand

Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand o rto p e d i s k a k l i n i k e n h ä s s l e h o l m - k r i st i a n sta d - ysta d Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand Det är viktigt att du följer dessa råd om vad du ska göra och hur

Läs mer

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Eva Rask 4p Ann Dalius 4p Nils Nyhlin 7p Torbjörn Noren 19p

Läs mer

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING Addisons sjukdom 51 MEDICIN Allergi 43 143 MEDICIN Andningsbesvär 4 104 ANDNING Andnöd 4 104 ANDNING Andningsuppehåll 104 Andningsstillestånd VP VP Anemi 48 148 MEDICIN Apné 104 Ascites 8 108 KIRURGI Barnmisshandel

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Kursansvarig: Sara Nordkvist 2012-08-25 Skrivtid 300 min Totalpoäng: 67 Poängfördelning: Tentamen neurologi: Ulrika Fernberg

Läs mer

Ortopedi: 20 poäng (MEQ 7 sid) Sid 1(7)

Ortopedi: 20 poäng (MEQ 7 sid) Sid 1(7) Ortopedi: 20 poäng (MEQ 7 sid) Sid 1(7) En 40-årig man inkommer med intensiv ländryggsmärta som tilltagit det senaste dygnet. Han skottade snö igår och har dessutom fått en kraftig snuva och känner sig

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD)

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) Din guide till Eylea används för att behandla en typ av åldersförändringar i gula fläcken, så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post:

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post: 2 Välkommen till din Eylea-guide Din läkare

Läs mer

Hälsodeklaration. Körkort Annan ID-handling Personlig kännedom. Inledande undersökning Regelbunden hälsokontroll Bedömning efter frånvaro Annan orsak:

Hälsodeklaration. Körkort Annan ID-handling Personlig kännedom. Inledande undersökning Regelbunden hälsokontroll Bedömning efter frånvaro Annan orsak: Hälsodeklaration 1 (5) Blanketten gäller enligt Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2011:61 om hälsokrav m m enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare. Hälsodeklarationen fylls i av den som

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I drygt 60 år har penicillin

Läs mer

Behandlingsriktlinjer WAD, landstinget i Jönköpings län, maj 2007. Bilaga 1

Behandlingsriktlinjer WAD, landstinget i Jönköpings län, maj 2007. Bilaga 1 Bilaga 1 Sammanfattning av sjukgymnastiska interventioner vid akutomhändertagande för patienter med whiplashrelaterade besvär. 1. Första besöket inom 10 dagar efter skadetillfället. Bilaga 2 - Kontrollera

Läs mer

Update om huvudvärk. Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar

Update om huvudvärk. Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar Update om huvudvärk Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar Huvudvärk Huvudvärk är vanligt Livstidsprevalens 90% Vanligen godartat Ibland

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Skrivningsnummer:.. Rest delexamination 1, VT 2011 2011-03-18. Klinisk medicin. MEQ-fråga 1. Totalt 19 poäng. Anvisning:

Skrivningsnummer:.. Rest delexamination 1, VT 2011 2011-03-18. Klinisk medicin. MEQ-fråga 1. Totalt 19 poäng. Anvisning: Rest delexamination 1, VT 2011 2011-03-18 Klinisk medicin MEQ-fråga 1 Totalt 19 poäng Anvisning: All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan

Läs mer

MEQ-FRÅGA ANNA. 1. Vilken/vilka diagnoser borde man misstänka? (1p)

MEQ-FRÅGA ANNA. 1. Vilken/vilka diagnoser borde man misstänka? (1p) MEQ-FRÅGA ANNA Anna är 32 år. Hon är socionom, gift sedan 1 år, inga barn. Hennes mor har ledvärk utan någon klar diagnos. Hon har haft Raynaudbesvär sedan barndomen. I övre tonåren tillkom diffusa ledbesvär.

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av röda ögon Expertgruppen för ögonsjukdomar Publicerat 2004-02-13

Riktlinjer för handläggning av röda ögon Expertgruppen för ögonsjukdomar Publicerat 2004-02-13 1 (8) Expertgruppen för ögonsjukdomar Publicerat 2004-02-13 Patienter som söker för röda ögon är vanligt förekommande. Genesen till besvären varierar och informationen nedan kan vara en hjälp att komma

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

Livsviktig information om Addisons sjukdom

Livsviktig information om Addisons sjukdom Livsviktig information om Addisons sjukdom Vår nya symbol. Om du ser denna symbol, då vet du att personen som bär den har Addisons sjukdom och kan komma att behöva Solu-Cortef I.V. och dropp med koksaltlösning.

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Karotisstenoser 30/1-13

Karotisstenoser 30/1-13 Karotisstenoser 30/1-13 Johan Sanner NR-kliniken CSK När skall vi utreda? Vilka skall vi behandla? Handläggning i praktiken Riksstrokedata 2011 Medelålder 76 år (K-d: 76 år, A: 78, T: 78) Män 73 år Kvinnor

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping Läkarprogrammet stadiii, bildtentamen 2013-02-01. Ett praktexempel för ett av våra vanligaste husdjur finns på bilden.

Hälsouniversitetet i Linköping Läkarprogrammet stadiii, bildtentamen 2013-02-01. Ett praktexempel för ett av våra vanligaste husdjur finns på bilden. Ett praktexempel för ett av våra vanligaste husdjur finns på bilden. Fråga 1 (3p) A Förutom att vissa medlemmar i ett hushåll inte tål katter, ge två exempel på infektioner som katten kan vara vektor för

Läs mer

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning)

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning) Din guide till Bayer Pharma AG, D-13342 Berlin, Germany Copyright 2012 Bayer Pharma AG www.bayerhealthcare.com Innehåll Sid Vad är Eylea?... 4 Åldersförändringar i gula fläcken... 5 Innan du får en injektion

Läs mer

Höstmöte med smittskyddet. Välkomna! 2012-10-10 Sidan 1 www.stramastockholm.se

Höstmöte med smittskyddet. Välkomna! 2012-10-10 Sidan 1 www.stramastockholm.se Höstmöte med smittskyddet Välkomna! Sidan 1 Vad är Strama Sidan 2 Förskrivare av uthämtade antibiotikarecept* i SLL 2011 Källa: Concise, Apotekens Service AB Tandvård 7% Övriga 8% Närakuter 10% Vårdcentraler

Läs mer

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Snuva, hosta, feber, ledsen, ont i halsen, ont i örat, röda och svullna ögon, huvudvärk, ont när hon

Läs mer

MEQ 1 HTI 2013 Ditt tentamensnummer

MEQ 1 HTI 2013 Ditt tentamensnummer Du vikarierar på vårdcentral i Töreboda. En 23-årig kvinna söker med en knapp veckas anamnes på miktionssveda, urinträngningar och flytning utan feber. Hon har tidigare inte haft några urinvägsbesvär och

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 2015 06 12(VT 2015) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått 4 svarsformulär (sida 1 4) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig)

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd om våra vanliga infektioner Frisk utan antibiotika Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika.

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p)

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p) MEQ- fall Johan Johan Johansson är 48 år och lantbrukare, icke rökare. Han är tidigare väsentligen frisk förutom lite reumatiskt, dvs vandrande ledvärk som smugit sig på i medelåldern och som han menar

Läs mer

Grå starr (katarakt) Information inför operation

Grå starr (katarakt) Information inför operation Grå starr (katarakt) Information inför operation Vad är grå starr? Grå starr innebär att ögats lins är grumlad och inte släpper in tillräckligt med ljus i ögat. Detta leder till synnedsättning. Till en

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

till dig som har en Överarmsfraktur

till dig som har en Överarmsfraktur till dig som har en Överarmsfraktur Överarmsfraktur Fraktur (benbrott) på överarmen. Behandlingsmetod bestäms utifrån frakturens läge och utseende. Behandlingsmetod Armen i mitella eller slynga. Axellås

Läs mer

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Datum: Namn: Personnummer: - Längd: _ Vikt: Ditt yrke/sysselsättning: Tel.nummer: Hem:_ Arbete: Mobil: Mailadress: Närmast anhörig: Relation: Tel: Mobil: Bor du

Läs mer

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt.

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt. Ont i huvudet Att få ont i huvudet är något som drabbar alla då och då. Det kan bero på massor av saker, nästan alltid helt ofarliga. Om huvudvärken kommer ofta kan det handla om spänningshuvudvärk eller

Läs mer

TIA transitorisk ischemisk attack Aspekter påp klinik, prognos och akut handläggning TIA Fokala neurologiska bortfallssymtom orsakade av cerebral ischemi som går g tillbaka helt inom 24 tim Majoriteten

Läs mer

Symtom vid akut förgiftning

Symtom vid akut förgiftning Symtom vid akut förgiftning Giftinformationscentralens erfarenheter av fenomenet SPICE. Hur vi sett en ökning av antalet frågor från sjukvård och allmänhet och fall med mer allvarliga symtom. Jenny Westerbergh

Läs mer

O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD. Till dig som brutit handleden och behandlas med gips

O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD. Till dig som brutit handleden och behandlas med gips O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD Till dig som brutit handleden och behandlas med gips Handledsfraktur Fraktur (benbrott) vid handleden är en mycket vanlig skada. Ibland

Läs mer