2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort"

Transkript

1 Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM (HT 2014) Chronbach s α = 0.76 Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor (Neurologi / Oftalmologi / Oto-rhino-laryngologi / Dermatologi), 1 sida Kortsvarsdel Infektion, 1 sida Kortsvarsdel Reumatologi, 1 sida 2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort 3. Besvara samtliga frågor i svarsblanketterna - ej i frågehäftet 4. Efter provet får du behålla detta häfte med undantag av hudbilderna OBS! På flervalsfrågor skall enbart ett alternativ anges även om du upplever att flera alternativ kan vara möjliga. Skriver du fler alternativ kommer enbart ditt första alternativ att rättas. På kortsvarsfrågor där flera alternativ efterfrågas skall exakt det antal alternativ som efterfrågas anges. Skriver du fler alternativ kommer de sista inte att bedömas. Om t.ex. två alternativ efterfrågas och du skriver tre alternativ kommer enbart de två första att rättas. Lycka till! Sidan 1 av 29

2 Innehåll 1 Neurologi 3 2 Oftalmologi 9 3 Oto-rhino-laryngologi 14 4 Dermatologi 20 5 Infektion 24 6 Reumatologi 27 Sidan 2 av 29

3 1 Neurologi 1. En 48-årig kvinna inkommer akut p.g.a. förstagångs krampanfall. Hon är tidigare frisk, dock klagat [1 p] över huvudvärk som successivt tilltagit under de senaste två månaderna. Har även fått sämre minne och svårare att bearbeta information. Patienten är postiktal vid undersökning, RLS 3, ljusreagerande pupiller och symmetrisk motorik vid smärtstimulering. CT skalle med kontrast görs akut med frågeställning tumör/expansivitet. Vilket röntgenutlåtande stämmer bäst med högmalignt gliom? A. Homogent rundad kontrastuppladdande extraparenkymal förändring B. Multipla cystiska förändringar med perifer kontrastuppladdning C. Lågattenuerande multilobär förändring med ringformad kontrastuppladdning D. Lågattenuerande oregelbunden förändring utan synlig kontrastuppladdning 2. Du är underläkare på en medicinavdelning och förbereder utskrivningssamtalet för en 64-årig kvinna som [1 p] inlagts akut en vecka tidigare pga upprepade generaliserade krampanfall. Utredning påvisade uttalad hyponatremi (P-Na 105 mmol/l, referensvärden ) som orsakats av hennes blodtrycksbehandling med tiazidpreparat. Hyponatremin har substituerats långsamt och alternativt hypertoniläkemedel har satts in. Patienten har varit anfallsfri under vårdtiden och är nu helt återställd. Hur bör patienten handläggas? A. EEG innan beslut om epilepsibehandling B. Ingen epilepsibehandling, uppfyller ej kriterier för diagnos C. Insätt T Tegretol Retard R (karbamazepin ) D. Insätt T Ergenyl Retard R (valproat) 3. Som jour på medicinkliniken kontaktas du kl av sjuksköterskan från en vårdavdelning. En 25-årig [1 p] man med känd temporallobsepilesi har idag inlagts för anfallsobservation efter ett första generaliserat krampanfall, tidigare anfall har varit fokala utan generalisering. Han har det senaste året varit anfallsfri på normaldos T Tegretol Retard R (karbamazepin) 200 mg x 2. Plasma-koncentration av karbamazepin taget på akuten kl visar mycket lågt värde (< 5 µmol, ref-intervall 20-40). Patienten är vaken och återställd efter anfallet. Vilken ordination är mest adekvat i nuläget? A. Byte av epilepsiläkemedel till Ergenyl R (valproat) B. Dubblering av karbamazepindosen som fortsatt basmedicinering C. En extra T Tegretol Retard R tn, därefter oförändrad dygnsdos 200 mg x 2. D. Övergång till duo-terapi karbamazepin och valproat 4. En 70 årig man med lindrig Parkinsons sjukdom sedan 2 år har senaste halvåret sovit lite oroligare än [1 p] tidigare. Senaste 3 månaderna har det tillkommit episoder då han till synes i sovande tillstånd, plötsligt farit runt i sängen, ibland slängt sig över hustrun och en gång tom slagit till henne ordentligt. När han vid en episod försökte ta sig ur sängen föll han handlöst till marken. När han vaknar efteråt har han inget minne av själva händelsen, men minns oftast att han just haft någon våldsam dröm. Vilket tillstånd är sannolik förklaring till episoderna? A. Epilepsi med fokala anfall Sidan 3 av 29 [Neurologi]

4 Fråga 4 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 HT 2014 B. Narkolepsi med hypnagoga hallucinationer C. Restless legs syndrome D. REM-sleep behavioral disorder 5. En 35-årig tidigare frisk man kommer till akuten p.g.a. tilltagande förvirring senaste dygnet. Han klagar [1 p] över nytillkommen global huvudvärk. Patienten sitter initialt lugnt och stilla på britsen men påtalar då och då att det kommer en konstig lukt av bränt gummi. Medverkar inte adekvat vid somatisk undersökning utan blir irriterad och lätt aggressiv. Temp 38,3 C, cirkulatoriskt stabil och ej nackstel. Ej fullt orienterad till tid, rum och person. Enda fokalneurologiska fynd är en högersidig central facialispares. Vilken är den sannolikaste diagnosen? A. Frontal hjärninfarkt B. Herpesencefalit C. Hjärntumör D. Transitorisk global amnesi 6. En 62-årig tidigare frisk kvinna insjuknar i hemmet med en plötsligt påkommen svaghet. Maken tillkallar [1 p] ambulans. När du undersöker henne på akutmottagningen 2 timmar senare finner du att hon har en uttalad svaghet i höger arm och ben samt svårigheter att tala. Hon är helt vaken och verkar lite uppjagad. EKG visar förmaksflimmer med frekvens ca 110/minut. Blodtrycket är 180/105. Vilken behandling är nu viktigast att överväga? A. Inj Actilyse R (alteplas ) 0.9 mg/kg i.v. B. Inj Stesolid R (diazepam) 5 mg i.v. C. Inj Trandate R (labetalolhydroklorid), 20 mg i.v. D. T Digoxin R (digoxin) 1.5 mg p.o. 7. Du skall skriva ut en 78-årig kvinna som vårdats för en cerebral infarkt, sannolikt till följd av embolisering [1 p] från ett nyupptäckt förmaksflimmer. Hon har återhämtat sig anmärkningsvärt väl. Den måttliga svaghet hon hade i hö kroppshalva vid insjuknandet har gått tillbaka till största delen och hon kan gå utan rullator. Hon undrar om hon kan återuppta sin bilkörning. Vad bör du ge för muntligt och skriftligt besked? A. Inga hinder för bilkörning föreligger eftersom paresen ej kvarstår. B. Bilkörningsförbud föreligger p.g.a. nyinsatt behandling med Waran R (warfarin). C. Körkarens 1 månad föreligger, bedömning av läkare krävs inte innan bilkörning. D. Körkarens 3 månader föreligger, bedömning av läkare krävs innan bilkörning. 8. Elsa är 78 år och besväras sedan länge av en viss ostadighet när hon går. Hon medicinerar för diabetes [1 p] och grön starr. Idag har hon insjuknat med en plötsligt påkommen rotatorisk yrsel under frukosten. Du undersöker henne på akutmottagningen: Hon ligger på britsen och vill helst inte röra sig alls eftersom hon är så yr. Patienten är svårundersökt, börjar kräkas vid försök till mobilisering. Hjärtrytmen är regelbunden, EKG väs normalt liksom en venös blodgas och kapillärt glukos. I status noteras sidoväxlande vä-slående nystagmus, inga uppenbara neurologiska fokala bortfall. Vilken är lämpligaste nästa åtgärd? Sidan 4 av 29 [Neurologi]

5 Fråga 8 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 HT 2014 A. CT skalle B. Epleys manöver C. Remiss till ÖNH-jour D. 24-timmars Holter-EKG 9. I samband med ett tungt lyft får en 44-årig bagare en plötslig smärta i ryggslutet och faller ihop. När [1 p] du undersöker honom på akutrummet en timme senare är han fortfarande smärtpåverkad och vill helst ligga stilla. Han har en uttalad svaghet i bägge benen och känner inte nålstick upp till ljumskarna. Du misstänker ett centralt diskbråck och begär en akut MR-undersökning av ländryggen. Vilken undersökning är sedan av högsta prioritet? A. Artär-blodgas B. Bladder-scan C. Lumbalpunktion D. PEF 10. En 72-årig kvinna har bytt cigaretterna mot nikotintuggummin. Nu söker hon eftersom tuggummituggandet leder till en så uttalad trötthet i tuggmuskulaturen. Väninnorna har klagat på att hon kan låta [1 p] sluddrig mot slutet av ett långt telefonsamtal. Du genomför en klinisk neurologisk undersökning som styrker muskulär uttröttbarhet och din starka misstanke om myastenia gravis. I väntan på svar från kompletterande utredning överväger du att sätta in symtomatisk läkemedelsbehandling. Vilken strategi är lämpligast? A. Hämning av acetylkoinesteras B. Hämning av natriumkanaltransmission C. Stimulering av acetylkolinesteras D. Stimulering av natriumkanaltransmission 11. En 25-årig kvinna med tidigare depressiva besvär, ingen medikamentell behandling för närvarande, insjuknar under loppet av ett par timmar med dimsyn för höger öga och smärtor bakom detta vid ögon- [1 p] rörelser. Hon söker ögonläkare som konstaterar en nedsatt synskärpa (0,3) på höger öga, ögonbotten och papillen är u.a. Status är förenligt med en opticusneurit och patienten remitteras till neurolog. Neurologisk undersökning visar en trög ljusreaktion på höger pupill, nervstatus i övrigt är normalt. Vilken undersökning ska nu beställas som första steg? A. CT skalle B. Duplex av halskärl C. MR hjärna och halsrygg D. Visual evoked potentials (VEP) 12. Frågan utgår [1 p] En tidigare frisk 20-årig man missar sista bussen hem efter en fest, han somnar på en parkbänk och sover någon timme lutad mot sin ryggsäck. När han vaknar är han svag i vänster hand och söker nästa Sidan 5 av 29 [Neurologi]

6 Fråga 12 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 HT 2014 dag vårdcentralen. Du konstaterar att han har en dropphand och diagnostiserar en radialispares utlöst av kompression mot nerven. Patienten undrar om prognosen och Du förklarar att om det bara finns en myelinskada är prognosen god men om det skett en axonskada på nerven finns det risk för kvarstående symptom. Han vill då veta om det finns något sätt att undersöka om det finns någon axonskada. Vilket av nedanstående påståenden är korrekt? A. Elektroneurografi (ENeG) kan påvisa en axonskada direkt efter traumat B. Elektroneurografi (ENeG) kan påvisa axonskada men först tre veckor efter traumat C. Elektromyografi (EMG) kan påvisa en axonskada direkt efter traumat D. Elektromyografi (EMG) kan påvisa en axonskada tidigast tre veckor efter traumat 13. Vilket av nedanstående påståenden stämmer avseende tremor vid Parkinsons sjukdom? [1 p] A. Avsaknad av tremor utesluter diagnosen Parkinsons sjukdom B. Små mängder alkohol lindrar tremor betydligt C. Tremor förekommer främst under rörelser (aktionstremor) D. Tremor är vanligen assymmetrisk (värre i ena kroppshalvan) 14. En 37-årig man har episoder av mycket svår huvudvärk över höger sida av panna och ögat kombinerat [1 p] med Horners syndrom och ögonrodnad. Han har fått diagnosen Hortons huvudvärk och använder syrgas och Sumatriptan som behandling vid en attack. De tar dock inte bort smärtan helt och patienten vill pröva en förebyggande medicin. Vilken medicin är förstahandsmedel som profylax mot Hortons huvudvärk? A. T Ergenyl R (valproat) B. T Inderal R (propranolol) C. T Saroten R (amitriptylin) D. T Verapamil R (verapamil) 15. En 30-årig man som för ett par månader sedan genomgick en gastric-bypass på grund av övervikt inkommer akut pga tilltagande förvirring sedan ett dygn. Han har sedan operationen plågats av dagliga [1 p] kräkningar. Undersökning en kognitiv påverkan med desorientering och nedsatt korttidsminne. Neurologiska bortfall domineras av en komplex ögonmotorikstörning som domineras av bilaterala abducenspareser. Inga extremitetspareser men vid gångtest en tydlig ataktisk bredspårig gång. Du misstänker att patienten kan ha utvecklat ett bristtillstånd efter sin operation. Brist på vilket vitamin förklarar i så fall sannolikast patientens symptom? A. Vitamin A (retinol) B. Vitamin B1 (tiamin) C. Vitamin B12 (kobalamin) D. Vitamin D (kalciferol) 16. En tidigare frisk 49-årig man söker akutmottagningen kl på grund av svår ihållande huvudvärk. [1 p] Huvudvärken debuterade plötsligt för ca 12 timmar sedan och patienten har tagit smärtstillande med Sidan 6 av 29 [Neurologi]

7 Fråga 16 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 HT 2014 otillräcklig effekt. Vid undersökning finner Du inga neurologiska bortfall. Patienten är vaken och orienterad men illamående. Afebril, ej nackstel. BT 155/90. Puls 80. Vilken åtgärd är prioriterad? A. CT skalle B. MR hjärna C. Inläggning och observation D. Lumbalpunktion 17. En 41-årig tidigare frisk man drabbas av ett generaliserat krampanfall som brutits under ambulansfärd [1 p] med diazepam 10 mg i.v. På akutmottagningen vaknar patienten upp. Vid anamnesupptagning berättar patienten att han haft huvudvärk, mest uttalad på morgonen under de senaste 3 veckorna och att han också haft svårt att finna orden vid ett par tillfällen. Akut CT skalle påvisar en högersidig expansivitet med omgivande ödem och överskjutning av medellinjestrukturer åt vänster. I första hand misstänks hjärntumör. Du ordinerar kontroller av medvetandegrad samt anfallsobservation. Vilken åtgärd är nu högst prioriterad för denna patient? A. Akut EEG med frågeställning status epileptikus. B. Intubation, hyperventilation samt ordinera Mannitol-infusion. C. Iv Pro-Epanutin i enlighet med PM för status epilepticus. D. Högdos iv Betapred, 16 mg. 18. En 25-årig man har som förare av bil krockat med stillastående lastbil i knappt 50 km/h. Sårskada [1 p] frontalt pga huvudtrauma, anger amnesi för olyckan. Han har ont i huvudet och nacken, upplever konstanta domningar och pirrningar i fingrarna på båda händer. Status: respiratoriskt och cirkulatoriskt stabil. SaO2 99%. BT 125/75, puls 65. Thorax, bäcken palperas stabilt. Armar och ben inspekteras och palperas utan tecken till skador. Ömhet över spinaluskott och muskulatur i nedre delen av cervikalryggen. Neurologiskt: vaken men inte orienterad till tid och rum. I neurologiskt rutinstatus lätt nedsatt sensibilitet på de radiala fingrarna bilateralt. Vilken åtgärd ska prioriteras först? A. Bladder-scan B. CT thorax C. CT skalle och halsrygg D. Styv halskrage 19. Margaretha 78 år, frisk förutom tablettbehandlad hypertoni, har senaste månaderna en tilltagande kognitiv svikt. Hon har blivit långsammare och har även fått en försämring av minnet, är allt mer initiativlös [1 p] och gråtmild. Har fått hjälp i hemmet, klarar inte av att sköta hushållet längre. Hon klagar över viss yrsel och har ramlat vid några tillfällen. Enda fynd i neurologstatus är en nedsatt gångförmåga, patienten går med små, trippande steg. Vilken diagnos stämmer bäst med beskrivningen av Margaretha? A. Alzheimers sjukdom B. Frontallobsdemens C. Lewy body demens Sidan 7 av 29 [Neurologi]

8 Fråga 19 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 HT 2014 D. Parkinsons sjukdom med demens E. Vaskulär demens 20. Inga, 82 år och tidigare väsentligen frisk, inkommer till lasarettets akutmottagning pga konfusion och [1 p] subfebrilitet. Det framkommer att hon de senaste veckorna besvärats av urinträgningar och trötthet, har ätit och druckit dåligt de senaste dygnen. Nitur+ på sticka och urinodling visar växt av e-coli, lab-värden talar för dehydrering och CT hjärna visar lätta atrofiska förhållanden och enstaka ospecifika vitsubstansförändringar. Insättes på urinvägs-antibiotika. Under vårdtiden en kognitiv svikt med desorientering, oro nattetid med sannolika milda visuella hallucinationer. Arbetsterapeuten gör ett MMSE som visar 19 poäng av 30 möjliga. Inför utskrivning till hemmet ska du ta ställning till hur Inga ska följas upp. Vilken uppföljning bör du välja? A. Remiss till vårdcentralen för uppföljning av kognitivt status i lugnt skede. B. Remiss till minneskliniken för demensutredning C. Remiss till neurologmottagning för TIA-utredning D. Remiss till psykiatrisk klinik för bedömning av psykos Sidan 8 av 29 [Neurologi]

9 2 Oftalmologi 21. A. Glaukom [5 p] B. Våt AMD (maculadegeneration) C. Katarakt D. Ögonbottentumör E. Endokrin oftalmopati F. Myopi G. Hyperopi H. Presbyopi För vart och ett av fallen a e nedan välj den mest sannolika diagnosen ur listan A H ovan. (a) 67-årig kvinna besöker ögonklinik för ögonbottenfotografering pga nyupptäckt typ 2 diabetes. Ser inte så bra med vänster öga. I samband med fotogranskning finner man följande ögonbottenfynd. Synskärpan är 1,0 på bägge ögonen. (b) En 80-årig kvinna klagar över att det långsamt blivit svårare att läsa korsordet. Hon har svårt att läsa och läser endast 24 punkters typstorlek på LIX-tavla för närsynskärpa på bägge ögonen. Bild till fråga 21a Bild till fråga 21b Sidan 9 av 29 [Oftalmologi]

10 Fråga 21 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 HT 2014 (c) Elsa 83 år, har alltid sett bra med sina ögon, men sen en tid tillbaka upplever hon att hon blir lätt bländad i sitt högra öga. Hon ser också lite dubbla konturer med detta ögat. Hon kommer till dig och vid undersökning i spaltlampan ser du följande bild. Synskärpan är 0.2 i höger öga och 0.8 i vänster öga. Bild till fråga 21c (d) 14-årig pojke har börjat se dåligt på whiteboarden i skolan. Synskärpan är 0.2 i vardera ögat men läser 4 p på LIX-tavlan. (e) 47-årig kvinna som tidigare sett bra men som sista månaderna fått problem att läsa tidningen. Det blir suddigt. Synskärpan är 1.0 i vardera ögat men läser bara 12 p på LIX-tavlan på 40 cm avstånd. 22. A. Akut glaukom B. Akut irit C. Allergisk konjunktivit D. Herpeskeratit E. Endokrin oftalmopati F. Ektropion G. Entropion H. Pterygium I. Episklerit J. Subkonjunktival blödning K. Torrt öga [5 p] För vart och ett av fallen a e nedan välj den mest sannolika diagnosen ur listan A K ovan. (a) Pelle, 25 år, har i 3 dagar haft skav och irritation i vä öga. Ögat är också lite rött. Synskärpan är 1.0 i höger öga och 0.5 i vänster. Du färgar med fluorescein och när du tittar på ögat, ser det ut som på bilden. Bild till fråga 22a Sidan 10 av 29 [Oftalmologi]

11 Fråga 22 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 HT 2014 sv ar (b) En 33-årig kvinna blev plötsligt röd och fick uttalad klåda i bägge ögonen i samband med besök hos grannen. Synskärpan är 1.0 i bägge ögonen. Du finner status som på bilden. ut an Bild till fråga 22b Bild till fråga 22c ad ve rs io n (c) 60-årig kvinnlig lantbrukare har upptäckt en förändring i höger öga. Hon är orolig för denna. Synskärpan är 1.0 i bägge ögonen. Pu bl ic er (d) 29-årig man som efter förkylning märkt att vänster öga är lite ömt. Frisk i övrigt. Synskärpan är 1.0 i bägge ögonen. Du finner status som i bilden. Bild till fråga 22d Sidan 11 av 29 [Oftalmologi]

12 Fråga 22 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 HT 2014 (e) 75-årig man söker för att höger öga rinner och ibland är kladdigt. Just nu ingen kladdighet. Ingen värk men påtaglig skavkänsla. Synskärpan är 1.0 i bägge ögonen. Du finner status som i bilden. Bild till fråga 22e 23. A. Artärocklusion [3 p] B. Glaskroppsavlossning C. Glaskroppsblödning D. Näthinneavlossning E. Optikusneurit För vart och ett av fallen a c nedan välj den mest sannolika diagnosen ur listan A E ovan. (a) Kalle 16 år söker då han sedan några timmar ser en skugga nedåt i höger ögas synfält. För två månader sedan skadade han ögat i samband med slag av klubba vid en innebandymatch. Sökte inte vård för detta då. Synskärpan är 1.0 i bägge ögonen. (b) 45-årig kvinna med typ-i diabetes sedan ungdomen. Genomgått laserbehandling för diabetesretinopati för 3 år sedan. För 2 timmar sedan plötslig synförlust i form av tilltagande tät dimma i höger öga. Hon kan lokalisera ljus med höger öga men ej räkna fingrar. Vänster öga 1.0. Genomfallande ljus är helt mörkt i höger öga men normal röd reflex i vänster. (c) 64-årig man, tidigare frisk fick igår plötsligt en fluga i synfältet på vänster öga. Den rör sig runt men han kan inte vifta bort den och är nu orolig för ögonsjukdom. Synskärpan är 1.0 bilateralt, Genomfallande ljus förefaller ua med fin röd reflex. 24. En 69-årig kvinna med lätt huvudvärk sedan två veckor. För 4 timmar sedan plötslig synförlust på [2 p] vänster öga. Synskärpan är 1.0 på höger öga och ej perception på vänster öga. Total afferent pupilldefekt på vänster öga. I övrigt normala pupillreaktioner. Genomfallande ljus är ua bilateralt. (a) Vilket av nedanstående undersökningar är viktigast omedelbart A. B-SR B. B-trombocyter C. Hb D. CT-skalle (b) När får denna patient köra bil igen mht lagstiftning om synen blir bestående? A. Nu Sidan 12 av 29 [Oftalmologi]

13 Fråga 24 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 HT 2014 B. Om 3 månader C. om 6 månader D. aldrig årig man som en lördag under monteringsarbete slagit med hammare mot metall och det stack till i [1 p] höger öga. Han har irritationskänsla i höger öga. Han söker samma dag. Du finner måttlig blandinjicering och en liten färgtagning med fluorescein kl 4 straxt innanför limbus. Pupillen är oregelbunden och lite dragen åt kl 4. Synskärpan är 0.8 på höger öga och 1.0 på vänster. Vilken av nedanstående åtgärder är lämpligast? A. Antibiotikasalva B. Antibiotikasalva + förband C. akut remiss till ögonklinik samma dag D. remiss till ögonklinik efter helgen Sidan 13 av 29 [Oftalmologi]

14 3 Oto-rhino-laryngologi 26. Kvinna i 45-års åldern söker dig på grund av tilltagande kraftnedsättning utan känselpåverkan i vänster [1 p] ansiktshalva senaste månaden. Hon är frisk men har för ett 10-tal år sedan blivit opererad för någon sorts knuta i parotis på vänster sida. Operationen gjordes i Turkiet varför du inte har några journalanteckningar till hjälp. Vid undersökning rynkar patienten pannan sämre och drar upp mungipan sämre på vänster sida. Vilken diagnos måste du i första hand utesluta? A. Bells pares B. Herpes zooster C. Stroke D. Malignitet 27. Patient 60 år som insjuknar akut med yrsel. När du undersöker honom på öronakuten finner du vänsterslående horisontell spontannystagmus. Patienten är illamående och kräks varför det är svårt att göra [1 p] ett ordentligt neurologstatus. Impuls-testet är negativt, men svårbedömt. Han klagar över dubbelseende vilket också är svårbedömt pga kraftig nystagmus. Vilken av nedanstående handläggningar är att föredra? A. Hem med träningsschema för Epleys manöver B. Hem med steroider mot misstänkt vestibularisneurit. C. Akut remiss neurolog D. Inläggning öronklin för vidare utredning 28. Muhammed 40 år har en svår hypertoni och behandlas med ACE-hämmare. Han har också en svår [1 p] jordnötsallergi. Han har varit på Thai-restaurang med några vänner och ätit gott. Strax innan de ska betala notan och gå hem tjocknar det till i halsen. På någon minut har han svullnad upp i svalget så att han får spotta ut sin saliv. Man beställer ambulans. I status finner man ett glasigt ödem i aryregionen men fri luftväg. Saturationen är 100%. Vilken åtgärd bör i första hand ges för patientens tillstånd? A. Omedelbar intubation B. Inläggning för observation C. Iv steroider samt syrgas samt intubationsberedskap D. Adrenalin im samt intubationsberedskap Sidan 14 av 29 [Oto-rhino-laryngologi]

15 29. Margaretha 47 år arbetar som lärare och har fått [1 p] allt sämre hörsel på vänster öra. Hon har aldrig tidigare haft bekymmer med öronen. Hon känner en tilltagande ostadighetskänsla. ÖNH-status är normalt. Audiogrammet ser ut som följer: Vad blir din nästa åtgärd A. Ordinera hörapparat på det sjuka örat (arbetar som lärare och måste kunna höra bra) B. CT skalle C. MRT skalle D. Nytt audiogram om två år i ö expektans Bild till fråga 29 Sidan 15 av 29 [Oto-rhino-laryngologi]

16 30. Margaretas man har också hörselproblem. Hans [1 p] trumhinna ser ut som följer: Hur lateraliseras Weber och vad blir din preliminära diagnos? A. Åt vänster, vaxpropp B. Åt höger, sekretorisk otit C. Åt höger, kolesteatom D. Åt vänster, tympanoskleros Bild till fråga Greta, 45 år har varit hos tandläkaren och lagat ett hål i 37:an. Nästa dag börjar hon svullna upp [1 p] på samma sida, både utanpå kinden samt inuti munnen. Hon tänker att det nog har att göra med behandlingen hos tandläkaren. Besvären tilltar emellertid och hon får trismus, svårt att svälja och är svullen ända ned på halsen. Vilken diagnos kommer du att tänka på i första hand? A. Sänkningsabscess B. Angina Vincenti C. Peritonsillit D. Sialoadenit 32. En, tidigare väsentligen frisk kvinna i 60-års-åldern har fått tilltagande besvär med sveda i munhålan, [1 p] framför allt på tungan. Hon söker dig på din distriktsläkarmottagning eftersom hon inte står ut längre. I status finner du en röd irriterad munslemhinna där främst tungan ser angripen ut. Hon har tidigare provat behandling för oral candidos utan framgång. Hur vill du i första hand gå vidare? A. Ny omgång behandling för candida B. Provexcision från slemhinnan C. Anemiutredning D. Tandläkarkonsult Sidan 16 av 29 [Oto-rhino-laryngologi]

17 33. En kvinna i 50-års-åldern söker dig på grund av [1 p] successiv röstförändring. Vid förkylning kan hon ibland uppleva att hon får svårt att andas. Hon säger att hon har KOL och att det kan vara det som är orsaken. Du undersöker patienten och finner nedanstående larynxstatus. Hon luktar rök men förnekar att hon fortfarande röker. Vilken är den primära behandlingen av den här typen av tillstånd? A. Extirpation av förändringen med PAD B. Rökstopp C. En veckas Betapredkur D. Röstvila och logopedkontakt Bild till fråga Barnläkarjouren ringer sent på kvällen om en liten knappt ettårig gosse som fyra timmar tidigare svalt [1 p] ett knappbatteri. Man ser batteriet en bit ned i esofagus på röntgenöversikten. Barnet är opåverkat och har både ätit och druckit utan problem efter händelsen. Vad är bästa handläggning? A. Omedelbar skopi i narkos för att avlägsna batteriet B. Lägger in gossen med iv dropp för skopi i narkos då han fastat klart C. Rekommenderar att han får dricka rikligt och komma tillbaka fastande nästa dag för ny röntgen och eventuell skopi D. Batteriet är så litet att det kommer att passera även på ett så här litet barn. Han får komma tillbaka om han får problem, kontrollröntgen om 1 vecka. 35. Lille Gustav 1,5 år är öronbarn och nu är han sjuk igen. I höger öra har han en otit och han är ganska [1 p] ledsen. Förra gången han var på mottagningen (tre veckor tidigare) visade NPH odlingen Haemophilus influenzae med kromosomal resistens. Du tar ny NPH odling och sätter in behandling. Vilket förslag nedan är bäst? A. Amoxicillin+klavulansyra 3 ggr po dagligen i 10 dagar B. Makrolid 3 ggr po dagligen i 7 dagar C. Cefotaxim iv i väntan på odlingssvar D. Amoxicillin 3 ggr dagligen po i 10 dagar 36. En 28-årig kvinna med självskadebeteende räddas av brandkåren från sin brinnande säng, troligen har [1 p] Sidan 17 av 29 [Oto-rhino-laryngologi]

18 Fråga 36 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 HT 2014 hon rökt i sängen och orsakat en brand. Hon har brännskador på hela högerarmen och är rökskadad med förhöjt COHb. Ter sig uppskärrad och agiterad. Vilken åtgärd är viktigast i det akuta omhändertagandet på sjukhuset? A. Intubation B. Korrektion av syra-basstatus C. Vätskesubstitution D. Iv cefotaxim 37. Shawn 22 år har cyklat Downhill-mountainbike i Åre. Det slutade med en vurpa i sista åket och en ganska [1 p] blåslagen kille. En liten sårskada på hakan tejpades av en kompis som jobbar som sjuksköterska. När han kommer hem till Helsingborg ett dygn senare söker han dig på distriktsläkarmottagningen eftersom det är svårt att bita ihop. Han har blåmärken lite varstans på kroppen, till och med inne i munnen, men såret ser ut att läka snyggt. Vad bör du göra? A. Skicka honom akut till ÖNH/käkkirurg med frågeställning mandibelfraktur B. Ge honom en återbesökstid om en vecka för kontroll och rekommendera mjuk kost C. Skicka honom till sin ordinarie tandläkare för att kontrollera tänderna D. Skicka honom på CT ansiktsskelett/mandibel och sedan vidare till ÖNH/käkkirurg 38. En 4-årig pojke inremitteras till öronjouren av sin distriktsläkare. Han insjuknade för några dagar sedan [1 p] med förkylningssymptom och under gårdagen blev han röd i inre ögonvrån på höger öga. Till idag har svullnaden och rodnaden förvärrats och han kan inte öppna ögat själv men med hjälp går det att sära på ögonlocken. Han har 38.2 C feber och CRP är 68. Vilken handläggning är riktig? A. Åter hemmet, febernedsättande och baddning av ögat med ljummet vatten B. Inläggning med ögonkonsult, iv antibiotika, avsvällande näsdroppar och smärtlindring C. Akut CT orbita i narkos för att avgöra handläggningen D. Åter hem med po antibiotika och kloramfenikol ögondroppar 39. En 64-årig kraftigt överviktig kvinna med metabolt syndrom åt fläskfilé för glupskt och en bit fastnade i [1 p] distala esofagus med totalstopp som följd. Eftersom hon är både hjärt-kärlsjuk och har nackproblem valde man att försöka trycka ned köttbiten med flexibelt gastroskop med ringa framgång trots upprepade försök i sedering. Nästa morgon har hon feber och kraftigt stegrade infektionsparametrar. Flera komplikationer kan ha tillstött. Hur verifierar du bäst den mest allvarliga tänkbara komplikationen? A. Rtg pulm B. CT thorax med iv kontrast C. Rak esofagoskopi D. CT thorax med sväljningskontrast Sidan 18 av 29 [Oto-rhino-laryngologi]

19 40. Pelle, 21 år, har varit på fest och fallit från rulltrappan i Knutpunkten, 4 meter med huvudet först [1 p] rakt ned i marmorgolvet. Han inkommer som traumalarm med stel halskrage och trauma-ct:n visar lindriga intrakraniella blödningar varpå han sederas och övervakas på IVA. När han ska väckas kräks han upprepade gånger varför en ny CT skalle görs. Denna visar ingen progress av blödningarna men en tvärfraktur genom höger temporalben. Vilket annat symtom kan man anta att Pelle har pga denna fraktur? A. Anosmi B. Perifer facialispares C. Sensorineural hörselnedsättning D. Kombinerad trochlearis och abducenspares 41. Bertil, 46 år söker dig på vårdcentralen på grund av [1 p] sin kroniska nästäppa. Han har alltid varit trång i näsan men det senaste året har det blivit värre än någonsin och han måste ta Otrivinspray varje kväll för att få luft under natten. Någon annan behandling har han inte provat. I näsan ser du detta på båda sidorna, bild från vänster näsgång: Hur ska du handlägga Bertils näsproblem? A. Hem med nasala steroider fortlöpande i lägsta effektiva dos B. Halvakut remiss till öronklinik för provexcision C. Remiss till öronklinik för septumkirurgi D. Perorala steroider i fyra veckor följt av nasal steroidbehandling vid behov Bild till fråga 41 Sidan 19 av 29 [Oto-rhino-laryngologi]

20 4 Dermatologi 42. En 58-årig tidigare frisk man söker dig på hudmottagningen med persisterande, erytematösa, fjällande [1 p] utslag i ansiktet sedan ett par månader. Förslå troligaste diagnos A. Rosacea B. Kronisk diskoid lupus erytematosus C. Sarkoidos D. Perioral dermatit Färgbild borttagen här av sekretessskäl årig man söker dig på vårdcentralen pga ett lätt kliande utslag på bålen sedan en vecka tillbaka. [1 p] Vilken är den troligaste diagnosen? A. Pityriasis rosea B. Pityriasis rubra pilaris C. Pityriasis versicolor (tinea versicolor) D. Psoriasis Färgbild borttagen här av sekretessskäl årig man med atopisk anamnes söker för försämring av handeksem. När du kommer in i rummet [1 p] noterar du ett rodnat makulärt unilateralt utslag, icke fjällande, i ansiktet. Pat uppger att detta funnits där alltid. Vilken diagnos är mest sannolik? A. Atopiskt eksem i ansiktet B. Hemangiom C. Nevus flammeus Färgbild borttagen här av sekretessskäl 45. Ett barn kommer till dig på mottagningen och uppvisar den här förändringen på fingret. Mamma säger [1 p] att förändringen uppkom efter att patienten stuckit sig på något när han var ute och lekte. Funnits ca 1 v. Vilken är den troligaste diagnosen? A. Mb Bäverstedt (lymphadenosis benigna cutis) B. Pyogent granulom C. Skivepitelcancer D. Keratoacanthom Färgbild borttagen här av sekretessskäl Sidan 20 av 29 [Dermatologi]

Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna.

Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2012 06 01(VT 2012) Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Instruktioner 1. Kontrollera

Läs mer

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007 Specialistexamen i neurologi LUND 26-27 april 2007 Skriv tydligt, klart och koncist! NAMN: 1 1. Om ögonmotorik och neurooftalmologi: a. Vid undersökning av en 25-årig kvinna med migrän utan aura konstaterar

Läs mer

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals Primör Primärvård - Öron-Näsa-Hals Innehåll Inledning 3 Akut media otit 4-5 Extern otit 6 HNS hos barn utredning av hörselnedsättning 7 Hörapparat - utprovning 8 Kronisk Otit 9 Serös media otit (SOM, otosalpingit)

Läs mer

Skriftligt prov för termin 7 8 januari 2007, kl.08.oo 13.oo BERZELIUSSALEN OCH LINDEN

Skriftligt prov för termin 7 8 januari 2007, kl.08.oo 13.oo BERZELIUSSALEN OCH LINDEN Skriftligt prov för termin 7 8 januari 2007, kl.08.oo 13.oo BERZELIUSSALEN OCH LINDEN Provet består av 5 fall: Fall 1 6 delfrågor sid 2-8 24 p Fall 2 5 delfrågor sid 9-14 13 p Fall 3 6 delfrågor sid 15-21

Läs mer

TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING

TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING VÄLKOMMEN till en för KS, HS och DS/Sachs gemensam SKRIFTLIG TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING Onsdagen den 2 december 2009 kl 09.00 13.00 (inkl rättning/genomgång) Namn:... Max: 122 p Godkänt: 81

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta

Läs mer

TRIAGEHANDBOK. Psykiska Symtom. December

TRIAGEHANDBOK. Psykiska Symtom. December TRIAGEHANDBOK Infektioner Rörelseapparaten Skalle hjärna nervsystem Hjärta och lungor Mage tarm urinvägar manliga genitalia Obstretiska och gynekologiska symtom Öron näsa mun svalg Ögon Huden Psykiska

Läs mer

Bra givna svar på skriftliga provet i specialistexamen 2012.

Bra givna svar på skriftliga provet i specialistexamen 2012. Bra givna svar på skriftliga provet i specialistexamen 2012. Detta är autentiska, lätt redigerade svar på uppgifterna i skriftliga provet för specialistexamen i allmänmedicin oktober 2012. Varje uppgift

Läs mer

Ögonsjukdomar. Tobias Busch Ögonkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal. Inledning

Ögonsjukdomar. Tobias Busch Ögonkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal. Inledning Ändrad 2015-06-26, s 809 0ch 810. Ögon 801 Tobias Busch Ögonkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Inledning Detta kapitel ska vara en hjälp för att diagnostisera och handlägga vanliga ögonåkommor

Läs mer

Resultaten låter tala för sig själva!

Resultaten låter tala för sig själva! Detta dokument är gruppen Kolloidalt Silver 2.0:s samlade uttalanden kring de resultat användarna fått av kolloidalt silver, MSM, EMS, Silversalva, Silverlotion och Humiforte. Resultaten låter tala för

Läs mer

Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2014-11-01 2014-12-31

Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2014-11-01 2014-12-31 Handläggare: Louise Skantze PaN 2015-02-03 P 14 ANMÄLAN 2015-01-20 PaN A1501-00010-55 Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2014-11-01 2014-12-31 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över ärenden

Läs mer

SMAKEN AV VATTEN En antologi om god vård, bemötande och etik

SMAKEN AV VATTEN En antologi om god vård, bemötande och etik SMAKEN AV VATTEN En antologi om god vård, bemötande och etik Smaken av vatten En antologi om god vård, bemötande och etik Redaktör, Ulla Hanson Green Qulturum 2008 ISBN-nummer 978-91-976015-4-2 Redaktion

Läs mer

Fall 1 Grp A. Status:

Fall 1 Grp A. Status: Fall 1 Grp A Larm kl 10:00 Anamnes via ambulansmännen som talat med dottern i lägenheten då de hämtade patienten. Ensamboende 65-årig man med viss hjälp av dotter. Tidigare viss alkoholkonsumtion enl uppgift

Läs mer

Min moderkaksdokumentär

Min moderkaksdokumentär Min moderkaksdokumentär. INNEHÅLL: Inledning. Det lyckliga. Illamåendet. Lappkastet. Roligtiden. I väntan på. Upptakten. Så började det, när det skulle varit slut. Det bara fortsatte och fortsatte i en

Läs mer

Barn med katarakt Information till familjen

Barn med katarakt Information till familjen Barn med katarakt Information till familjen Innehåll Ögat och den normala synutvecklingen 3 Kongenital katarakt - Medfödd grå starr 3 Amblyopi ( lazy eye ) 4 Praktiska konsekvenser av amblyopi 4 Diagnostik

Läs mer

Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan primärvården och Akademiska sjukhuset

Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan primärvården och Akademiska sjukhuset Ögonsjukdomar Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan primärvården och Akademiska sjukhuset För Akademiska sjukhuset Överläkare Per Söderberg, verksamhetsområde ögon Reviderat av avdelningsläkare Camilla

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 INFEKTIONSSJUKDOMAR 2 95B Aspirationspneumoni 2 96Borrelia 3 97B Diarré - antibiotikaassocierad 4 98B Djupa mjukdelsinfektioner 5 99B Fasciit - nekrotiserande

Läs mer

STEFAN ENGQVIST / LARS JONSSON

STEFAN ENGQVIST / LARS JONSSON STEFAN ENGQVIST / LARS JONSSON Lars Jonsson är överläkare och docent vid öron-, näs- och halskliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han har under många år arbetat med undervisning för läkare i öppenvården,

Läs mer

Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom

Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom Anna sitt här och ta det lugnt och koppla av. Själva springer dom omkring som tokar. Vad är detta för konstigt ställe!? Jag blir så stressad och orolig

Läs mer

Skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2005.

Skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2005. Skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2005. Anvisning till skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2005 Provet består av tio kliniska situationer och en informationsuppgift.

Läs mer

HÄLSOENKÄT REDOVISNING FINSK LAPPHUND

HÄLSOENKÄT REDOVISNING FINSK LAPPHUND HÄLSOENKÄT REDOVISNING FINSK LAPPHUND Underlaget till denna redovisning Under december månad 2013 gjordes ett utskick till 3044 stycken hushåll där ägare fanns registrerade av en Finsk lapphund i Svenska

Läs mer

Rapport 2006 01. Svåra fysiska problem vid utsättning av nya antidepressiva. OBS: under arbete. En uppfordran till dialog och förslag till handling.

Rapport 2006 01. Svåra fysiska problem vid utsättning av nya antidepressiva. OBS: under arbete. En uppfordran till dialog och förslag till handling. Rapport 2006 01. OBS: under arbete Svåra fysiska problem vid utsättning av nya antidepressiva. En uppfordran till dialog och förslag till handling. Sedan lanseringen av de nya antidepressiva SSRI-preparaten

Läs mer

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin Notiser Jag vill mejla! Varför kan jag inte få mejla min vårdcentral och boka tid, eller till exempel

Läs mer

minhälsa ÖGAT allt du behöver veta NY TIDNING! Tårar behövs Vi äter med ögat Hjälp mot sommarplågor

minhälsa ÖGAT allt du behöver veta NY TIDNING! Tårar behövs Vi äter med ögat Hjälp mot sommarplågor minhälsa råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2009 A ÖGAT allt du behöver veta D A D Tårar behövs Vi äter med ögat Hjälp mot sommarplågor NY TIDNING! Från Landstinget Sörmland 1 foto björn fröberg

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

hur gör vi när barnen blir sjuka?

hur gör vi när barnen blir sjuka? hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Denna broschyr riktar sig till föräldrar med barn i förskolan, den är tänkt som en hjälp på vägen när barnen blir sjuka. För informationen

Läs mer

Ny höftled. Information till dig som ska opereras. Broschyren ska läsas före inskrivningsbesöket

Ny höftled. Information till dig som ska opereras. Broschyren ska läsas före inskrivningsbesöket Ny höftled Information till dig som ska opereras Broschyren ska läsas före inskrivningsbesöket Innehållsförteckning Viktiga datum...1 I väntan på operationen...2 Sjukhusvistelsen i korthet...3 Utskrivningskriteriet...3

Läs mer

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre Den här boken är avsedd att fungera som grundläggande information till dig som har epilepsi och till dina anhöriga, vänner och arbetskolleger. Det är viktigt att öka kunskapen om epilepsi och därmed motverka

Läs mer

nr 3 2014 STOCKHOLMS LÄN Olika barn ögon Fokus på SNUVA VIRUSEN PÅ SNUVAN Att glömma är mänskligt TID FÖR MOTION

nr 3 2014 STOCKHOLMS LÄN Olika barn ögon Fokus på SNUVA VIRUSEN PÅ SNUVAN Att glömma är mänskligt TID FÖR MOTION nr 3 2014 STOCKHOLMS LÄN Olika barn SNUVA VIRUSEN PÅ SNUVAN Att glömma är mänskligt TID FÖR MOTION ögon Fokus på Notiser Vad gör en fysioterapeut? En andra bedömning? Om du har fått besked om att du har

Läs mer