2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort"

Transkript

1 Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM (HT 2014) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor (Neurologi / Oftalmologi / Oto-rhino-laryngologi / Dermatologi), 1 sida Kortsvarsdel Infektion, 1 sida Kortsvarsdel Reumatologi, 1 sida 2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort 3. Besvara samtliga frågor i svarsblanketterna - ej i frågehäftet 4. Efter provet får du behålla detta häfte med undantag av hudbilderna OBS! På flervalsfrågor skall enbart ett alternativ anges även om du upplever att flera alternativ kan vara möjliga. Skriver du fler alternativ kommer enbart ditt första alternativ att rättas. På kortsvarsfrågor där flera alternativ efterfrågas skall exakt det antal alternativ som efterfrågas anges. Skriver du fler alternativ kommer de sista inte att bedömas. Om t.ex. två alternativ efterfrågas och du skriver tre alternativ kommer enbart de två första att rättas. Lycka till! Sidan 1 av 31

2 Innehåll 1 Neurologi 3 2 Oftalmologi 9 3 Oto-rhino-laryngologi 14 4 Dermatologi 20 5 Infektion 24 6 Reumatologi 28 Sidan 2 av 31

3 1 Neurologi 1. En 48-årig kvinna inkommer akut p.g.a. förstagångs krampanfall. Hon är tidigare frisk, dock klagat [1 p] över huvudvärk som successivt tilltagit under de senaste två månaderna. Har även fått sämre minne och svårare att bearbeta information. Patienten är postiktal vid undersökning, RLS 3, ljusreagerande pupiller och symmetrisk motorik vid smärtstimulering. CT skalle med kontrast görs akut med frågeställning tumör/expansivitet. Vilket röntgenutlåtande stämmer bäst med högmalignt gliom? A. Homogent rundad kontrastuppladdande extraparenkymal förändring B. Multipla cystiska förändringar med perifer kontrastuppladdning C. Lågattenuerande multilobär förändring med ringformad kontrastuppladdning D. Lågattenuerande oregelbunden förändring utan synlig kontrastuppladdning 2. Du är underläkare på en medicinavdelning och förbereder utskrivningssamtalet för en 64-årig kvinna som [1 p] inlagts akut en vecka tidigare pga upprepade generaliserade krampanfall. Utredning påvisade uttalad hyponatremi (P-Na 105 mmol/l, referensvärden ) som orsakats av hennes blodtrycksbehandling med tiazidpreparat. Hyponatremin har substituerats långsamt och alternativt hypertoniläkemedel har satts in. Patienten har varit anfallsfri under vårdtiden och är nu helt återställd. Hur bör patienten handläggas? A. EEG innan beslut om epilepsibehandling B. Ingen epilepsibehandling, uppfyller ej kriterier för diagnos C. Insätt T Tegretol Retard R (karbamazepin ) D. Insätt T Ergenyl Retard R (valproat) 3. Som jour på medicinkliniken kontaktas du kl av sjuksköterskan från en vårdavdelning. En 25-årig [1 p] man med känd temporallobsepilesi har idag inlagts för anfallsobservation efter ett första generaliserat krampanfall, tidigare anfall har varit fokala utan generalisering. Han har det senaste året varit anfallsfri på normaldos T Tegretol Retard R (karbamazepin) 200 mg x 2. Plasma-koncentration av karbamazepin taget på akuten kl visar mycket lågt värde ( 5 µmol, ref-intervall 20-40). Patienten är vaken och återställd efter anfallet. Vilken ordination är mest adekvat i nuläget? A. Byte av epilepsiläkemedel till Ergenyl R (valproat) B. Dubblering av karbamazepindosen som fortsatt basmedicinering C. En extra T Tegretol Retard R tn, därefter oförändrad dygnsdos 200 mg x 2. D. Övergång till duo-terapi karbamazepin och valproat 4. En 70 årig man med lindrig Parkinsons sjukdom sedan 2 år har senaste halvåret sovit lite oroligare än [1 p] tidigare. Senaste 3 månaderna har det tillkommit episoder då han till synes i sovande tillstånd, plötsligt farit runt i sängen, ibland slängt sig över hustrun och en gång tom slagit till henne ordentligt. När han vid en episod försökte ta sig ur sängen föll han handlöst till marken. När han vaknar efteråt har han inget minne av själva händelsen, men minns oftast att han just haft någon våldsam dröm. Vilket tillstånd är sannolik förklaring till episoderna? A. Epilepsi med fokala anfall Sidan 3 av 31 [Neurologi]

4 Fråga 4 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 HT 2014 B. Narkolepsi med hypnagoga hallucinationer C. Restless legs syndrome D. REM-sleep behavioral disorder 5. En 35-årig tidigare frisk man kommer till akuten p.g.a. tilltagande förvirring senaste dygnet. Han klagar [1 p] över nytillkommen global huvudvärk. Patienten sitter initialt lugnt och stilla på britsen men påtalar då och då att det kommer en konstig lukt av bränt gummi. Medverkar inte adekvat vid somatisk undersökning utan blir irriterad och lätt aggressiv. Temp 38,3 C, cirkulatoriskt stabil och ej nackstel. Ej fullt orienterad till tid, rum och person. Enda fokalneurologiska fynd är en högersidig central facialispares. Vilken är den sannolikaste diagnosen? A. Frontal hjärninfarkt B. Herpesencefalit C. Hjärntumör D. Transitorisk global amnesi 6. En 62-årig tidigare frisk kvinna insjuknar i hemmet med en plötsligt påkommen svaghet. Maken tillkallar [1 p] ambulans. När du undersöker henne på akutmottagningen 2 timmar senare finner du att hon har en uttalad svaghet i höger arm och ben samt svårigheter att tala. Hon är helt vaken och verkar lite uppjagad. EKG visar förmaksflimmer med frekvens ca 110/minut. Blodtrycket är 180/105. Vilken behandling är nu viktigast att överväga? A. Inj Actilyse R (alteplas ) 0.9 mg/kg i.v. B. Inj Stesolid R (diazepam) 5 mg i.v. C. Inj Trandate R (labetalolhydroklorid), 20 mg i.v. D. T Digoxin R (digoxin) 1.5 mg p.o. 7. Du skall skriva ut en 78-årig kvinna som vårdats för en cerebral infarkt, sannolikt till följd av embolisering [1 p] från ett nyupptäckt förmaksflimmer. Hon har återhämtat sig anmärkningsvärt väl. Den måttliga svaghet hon hade i hö kroppshalva vid insjuknandet har gått tillbaka till största delen och hon kan gå utan rullator. Hon undrar om hon kan återuppta sin bilkörning. Vad bör du ge för muntligt och skriftligt besked? A. Inga hinder för bilkörning föreligger eftersom paresen ej kvarstår. B. Bilkörningsförbud föreligger p.g.a. nyinsatt behandling med Waran R (warfarin). C. Körkarens 1 månad föreligger, bedömning av läkare krävs inte innan bilkörning. D. Körkarens 3 månader föreligger, bedömning av läkare krävs innan bilkörning. 8. Elsa är 78 år och besväras sedan länge av en viss ostadighet när hon går. Hon medicinerar för diabetes [1 p] och grön starr. Idag har hon insjuknat med en plötsligt påkommen rotatorisk yrsel under frukosten. Du undersöker henne på akutmottagningen: Hon ligger på britsen och vill helst inte röra sig alls eftersom hon är så yr. Patienten är svårundersökt, börjar kräkas vid försök till mobilisering. Hjärtrytmen är regelbunden, EKG väs normalt liksom en venös blodgas och kapillärt glukos. I status noteras sidoväxlande vä-slående nystagmus, inga uppenbara neurologiska fokala bortfall. Vilken är lämpligaste nästa åtgärd? Sidan 4 av 31 [Neurologi]

5 Fråga 8 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 HT 2014 A. CT skalle B. Epleys manöver C. Remiss till ÖNH-jour D. 24-timmars Holter-EKG 9. I samband med ett tungt lyft får en 44-årig bagare en plötslig smärta i ryggslutet och faller ihop. När [1 p] du undersöker honom på akutrummet en timme senare är han fortfarande smärtpåverkad och vill helst ligga stilla. Han har en uttalad svaghet i bägge benen och känner inte nålstick upp till ljumskarna. Du misstänker ett centralt diskbråck och begär en akut MR-undersökning av ländryggen. Vilken undersökning är sedan av högsta prioritet? A. Artär-blodgas B. Bladder-scan C. Lumbalpunktion D. PEF 10. En 72-årig kvinna har bytt cigaretterna mot nikotintuggummin. Nu söker hon eftersom tuggummituggandet leder till en så uttalad trötthet i tuggmuskulaturen. Väninnorna har klagat på att hon kan låta [1 p] sluddrig mot slutet av ett långt telefonsamtal. Du genomför en klinisk neurologisk undersökning som styrker muskulär uttröttbarhet och din starka misstanke om myastenia gravis. I väntan på svar från kompletterande utredning överväger du att sätta in symtomatisk läkemedelsbehandling. Vilken strategi är lämpligast? A. Hämning av acetylkoinesteras B. Hämning av natriumkanaltransmission C. Stimulering av acetylkolinesteras D. Stimulering av natriumkanaltransmission 11. En 25-årig kvinna med tidigare depressiva besvär, ingen medikamentell behandling för närvarande, [1 p] insjuknar under loppet av ett par timmar med dimsyn för höger öga och smärtor bakom detta vid ögonrörelser. Hon söker ögonläkare som konstaterar en nedsatt synskärpa (0,3) på höger öga, ögonbotten och papillen är u.a. Status är förenligt med en opticusneurit och patienten remitteras till neurolog. Neurologisk undersökning visar en trög ljusreaktion på höger pupill, nervstatus i övrigt är normalt. Vilken undersökning ska nu beställas som första steg? A. CT skalle B. Duplex av halskärl C. MR hjärna och halsrygg D. Visual evoked potentials (VEP) 12. Frågan utgår [1 p] En tidigare frisk 20-årig man missar sista bussen hem efter en fest, han somnar på en parkbänk och sover någon timme lutad mot sin ryggsäck. När han vaknar är han svag i vänster hand och söker nästa Sidan 5 av 31 [Neurologi]

6 Fråga 12 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 HT 2014 dag vårdcentralen. Du konstaterar att han har en dropphand och diagnostiserar en radialispares utlöst av kompression mot nerven. Patienten undrar om prognosen och Du förklarar att om det bara finns en myelinskada är prognosen god men om det skett en axonskada på nerven finns det risk för kvarstående symptom. Han vill då veta om det finns något sätt att undersöka om det finns någon axonskada. Vilket av nedanstående påståenden är korrekt? A. Elektroneurografi (ENeG) kan påvisa en axonskada direkt efter traumat B. Elektroneurografi (ENeG) kan påvisa axonskada men först tre veckor efter traumat C. Elektromyografi (EMG) kan påvisa en axonskada direkt efter traumat D. Elektromyografi (EMG) kan påvisa en axonskada tidigast tre veckor efter traumat 13. Vilket av nedanstående påståenden stämmer avseende tremor vid Parkinsons sjukdom? [1 p] A. Avsaknad av tremor utesluter diagnosen Parkinsons sjukdom B. Små mängder alkohol lindrar tremor betydligt C. Tremor förekommer främst under rörelser (aktionstremor) D. Tremor är vanligen assymmetrisk (värre i ena kroppshalvan) 14. En 37-årig man har episoder av mycket svår huvudvärk över höger sida av panna och ögat kombinerat [1 p] med Horners syndrom och ögonrodnad. Han har fått diagnosen Hortons huvudvärk och använder syrgas och Sumatriptan som behandling vid en attack. De tar dock inte bort smärtan helt och patienten vill pröva en förebyggande medicin. Vilken medicin är förstahandsmedel som profylax mot Hortons huvudvärk? A. T Ergenyl R (valproat) B. T Inderal R (propranolol) C. T Saroten R (amitriptylin) D. T Verapamil R (verapamil) 15. En 30-årig man som för ett par månader sedan genomgick en gastric-bypass på grund av övervikt inkommer akut pga tilltagande förvirring sedan ett dygn. Han har sedan operationen plågats av dagliga [1 p] kräkningar. Undersökning en kognitiv påverkan med desorientering och nedsatt korttidsminne. Neurologiska bortfall domineras av en komplex ögonmotorikstörning som domineras av bilaterala abducenspareser. Inga extremitetspareser men vid gångtest en tydlig ataktisk bredspårig gång. Du misstänker att patienten kan ha utvecklat ett bristtillstånd efter sin operation. Brist på vilket vitamin förklarar i så fall sannolikast patientens symptom? A. Vitamin A (retinol) B. Vitamin B1 (tiamin) C. Vitamin B12 (kobalamin) D. Vitamin D (kalciferol) 16. En tidigare frisk 49-årig man söker akutmottagningen kl på grund av svår ihållande huvudvärk. [1 p] Huvudvärken debuterade plötsligt för ca 12 timmar sedan och patienten har tagit smärtstillande med Sidan 6 av 31 [Neurologi]

7 Fråga 16 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 HT 2014 otillräcklig effekt. Vid undersökning finner Du inga neurologiska bortfall. Patienten är vaken och orienterad men illamående. Afebril, ej nackstel. BT 155/90. Puls 80. Vilken åtgärd är prioriterad? A. CT skalle B. MR hjärna C. Inläggning och observation D. Lumbalpunktion 17. En 41-årig tidigare frisk man drabbas av ett generaliserat krampanfall som brutits under ambulansfärd [1 p] med diazepam 10 mg i.v. På akutmottagningen vaknar patienten upp. Vid anamnesupptagning berättar patienten att han haft huvudvärk, mest uttalad på morgonen under de senaste 3 veckorna och att han också haft svårt att finna orden vid ett par tillfällen. Akut CT skalle påvisar en högersidig expansivitet med omgivande ödem och överskjutning av medellinjestrukturer åt vänster. I första hand misstänks hjärntumör. Du ordinerar kontroller av medvetandegrad samt anfallsobservation. Vilken åtgärd är nu högst prioriterad för denna patient? A. Akut EEG med frågeställning status epileptikus. B. Intubation, hyperventilation samt ordinera Mannitol-infusion. C. Iv Pro-Epanutin i enlighet med PM för status epilepticus. D. Högdos iv Betapred, 16 mg. 18. En 25-årig man har som förare av bil krockat med stillastående lastbil i knappt 50 km/h. Sårskada [1 p] frontalt pga huvudtrauma, anger amnesi för olyckan. Han har ont i huvudet och nacken, upplever konstanta domningar och pirrningar i fingrarna på båda händer. Status: respiratoriskt och cirkulatoriskt stabil. SaO2 99%. BT 125/75, puls 65. Thorax, bäcken palperas stabilt. Armar och ben inspekteras och palperas utan tecken till skador. Ömhet över spinaluskott och muskulatur i nedre delen av cervikalryggen. Neurologiskt: vaken men inte orienterad till tid och rum. I neurologiskt rutinstatus lätt nedsatt sensibilitet på de radiala fingrarna bilateralt. Vilken åtgärd ska prioriteras först? A. Bladder-scan B. CT thorax C. CT skalle och halsrygg D. Styv halskrage 19. Margaretha 78 år, frisk förutom tablettbehandlad hypertoni, har senaste månaderna en tilltagande kognitiv svikt. Hon har blivit långsammare och har även fått en försämring av minnet, är allt mer initiativlös [1 p] och gråtmild. Har fått hjälp i hemmet, klarar inte av att sköta hushållet längre. Hon klagar över viss yrsel och har ramlat vid några tillfällen. Enda fynd i neurologstatus är en nedsatt gångförmåga, patienten går med små, trippande steg. Vilken diagnos stämmer bäst med beskrivningen av Margaretha? A. Alzheimers sjukdom B. Frontallobsdemens C. Lewy body demens Sidan 7 av 31 [Neurologi]

8 Fråga 19 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 HT 2014 D. Parkinsons sjukdom med demens E. Vaskulär demens 20. Inga, 82 år och tidigare väsentligen frisk, inkommer till lasarettets akutmottagning pga konfusion och [1 p] subfebrilitet. Det framkommer att hon de senaste veckorna besvärats av urinträgningar och trötthet, har ätit och druckit dåligt de senaste dygnen. Nitur+ på sticka och urinodling visar växt av e-coli, lab-värden talar för dehydrering och CT hjärna visar lätta atrofiska förhållanden och enstaka ospecifika vitsubstansförändringar. Insättes på urinvägs-antibiotika. Under vårdtiden en kognitiv svikt med desorientering, oro nattetid med sannolika milda visuella hallucinationer. Arbetsterapeuten gör ett MMSE som visar 19 poäng av 30 möjliga. Inför utskrivning till hemmet ska du ta ställning till hur Inga ska följas upp. Vilken uppföljning bör du välja? A. Remiss till vårdcentralen för uppföljning av kognitivt status i lugnt skede. B. Remiss till minneskliniken för demensutredning C. Remiss till neurologmottagning för TIA-utredning D. Remiss till psykiatrisk klinik för bedömning av psykos Sidan 8 av 31 [Neurologi]

9 2 Oftalmologi 21. A. Glaukom [5 p] B. Våt AMD (maculadegeneration) C. Katarakt D. Ögonbottentumör E. Endokrin oftalmopati F. Myopi G. Hyperopi H. Presbyopi För vart och ett av fallen a e nedan välj den mest sannolika diagnosen ur listan A H ovan. (a) 67-årig kvinna besöker ögonklinik för ögonbottenfotografering pga nyupptäckt typ 2 diabetes. Ser inte så bra med vänster öga. I samband med fotogranskning finner man följande ögonbottenfynd. Synskärpan är 1,0 på bägge ögonen. Svar: A Bild till fråga 21a (b) En 80-årig kvinna klagar över att det långsamt blivit svårare att läsa korsordet. Hon har svårt att läsa och läser endast 24 punkters typstorlek på LIX-tavla för närsynskärpa på bägge ögonen. Svar: B Bild till fråga 21b Sidan 9 av 31 [Oftalmologi]

10 Fråga 21 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 HT 2014 (c) Elsa 83 år, har alltid sett bra med sina ögon, men sen en tid tillbaka upplever hon att hon blir lätt bländad i sitt högra öga. Hon ser också lite dubbla konturer med detta ögat. Hon kommer till dig och vid undersökning i spaltlampan ser du följande bild. Synskärpan är 0.2 i höger öga och 0.8 i vänster öga. Svar: C Bild till fråga 21c (d) 14-årig pojke har börjat se dåligt på whiteboarden i skolan. Synskärpan är 0.2 i vardera ögat men läser 4 p på LIX-tavlan. Svar: F (e) 47-årig kvinna som tidigare sett bra men som sista månaderna fått problem att läsa tidningen. Det blir suddigt. Synskärpan är 1.0 i vardera ögat men läser bara 12 p på LIX-tavlan på 40 cm avstånd. Svar: H 22. A. Akut glaukom [5 p] B. Akut irit C. Allergisk konjunktivit D. Herpeskeratit E. Endokrin oftalmopati F. Ektropion G. Entropion H. Pterygium I. Episklerit J. Subkonjunktival blödning K. Torrt öga För vart och ett av fallen a e nedan välj den mest sannolika diagnosen ur listan A K ovan. Sidan 10 av 31 [Oftalmologi]

11 Fra ga 22 fortsa tter... Skriftligt prov LA L/LA M/LA HM71 HT 2014 (a) Pelle, 25 a r, har i 3 dagar haft skav och irritation i va o ga. O gat a r ocksa lite ro tt. Synska rpan a r 1.0 i ho ger o ga och 0.5 i va nster. Du fa rgar med fluorescein och na r du tittar pa o gat, ser det ut som pa bilden. Svar: D Bild till fra ga 22a (b) En 33-a rig kvinna blev plo tsligt ro d och fick uttalad kla da i ba gge o gonen i samband med beso k hos grannen. Synska rpan a r 1.0 i ba gge o gonen. Du finner status som pa bilden. Svar: C Bild till fra ga 22b (c) 60-a rig kvinnlig lantbrukare har uppta ckt en fo ra ndring i ho ger o ga. Hon a r orolig fo r denna. Synska rpan a r 1.0 i ba gge o gonen. Svar: H Bild till fra ga 22c Sidan 11 av 31 [Oftalmologi]

12 Fra ga 22 fortsa tter... Skriftligt prov LA L/LA M/LA HM71 HT 2014 (d) 29-a rig man som efter fo rkylning ma rkt att va nster o ga a r lite o mt. Frisk i o vrigt. Synska rpan a r 1.0 i ba gge o gonen. Du finner status som i bilden. Svar: I Bild till fra ga 22d (e) 75-a rig man so ker fo r att ho ger o ga rinner och ibland a r kladdigt. Just nu ingen kladdighet. Ingen va rk men pa taglig skavka nsla. Synska rpan a r 1.0 i ba gge o gonen. Du finner status som i bilden. Svar: G Bild till fra ga 22e 23. A. Arta rocklusion [3 p] B. Glaskroppsavlossning C. Glaskroppsblo dning D. Na thinneavlossning E. Optikusneurit Fo r vart och ett av fallen a c nedan va lj den mest sannolika diagnosen ur listan A E ovan. (a) Kalle 16 a r so ker da han sedan na gra timmar ser en skugga neda t i ho ger o gas synfa lt. Fo r tva ma nader sedan skadade han o gat i samband med slag av klubba vid en innebandymatch. So kte inte va rd fo r detta da. Synska rpan a r 1.0 i ba gge o gonen. Svar: D (b) 45-a rig kvinna med typ-i diabetes sedan ungdomen. Genomga tt laserbehandling fo r diabetesretinopati fo r 3 a r sedan. Fo r 2 timmar sedan plo tslig synfo rlust i form av tilltagande ta t dimma i ho ger o ga. Hon kan lokalisera ljus med ho ger o ga men ej ra kna fingrar. Va nster o ga 1.0. Genomfallande ljus a r helt mo rkt i ho ger o ga men normal ro d reflex i va nster. Sidan 12 av 31 [Oftalmologi]

13 Fråga 23 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 HT 2014 Svar: C (c) 64-årig man, tidigare frisk fick igår plötsligt en fluga i synfältet på vänster öga. Den rör sig runt men han kan inte vifta bort den och är nu orolig för ögonsjukdom. Synskärpan är 1.0 bilateralt, Genomfallande ljus förefaller ua med fin röd reflex. Svar: B 24. En 69-årig kvinna med lätt huvudvärk sedan två veckor. För 4 timmar sedan plötslig synförlust på vänster [2 p] öga. Synskärpan är 1.0 på höger öga och ej perception på vänster öga. Total afferent pupilldefekt på vänster öga. I övrigt normala pupillreaktioner. Genomfallande ljus är ua bilateralt. (a) Vilket av nedanstående undersökningar är viktigast omedelbart A. B-SR B. B-trombocyter C. Hb D. CT-skalle (b) När får denna patient köra bil igen mht lagstiftning om synen blir bestående? A. Nu B. Om 3 månader C. om 6 månader D. aldrig årig man som en lördag under monteringsarbete slagit med hammare mot metall och det stack till i [1 p] höger öga. Han har irritationskänsla i höger öga. Han söker samma dag. Du finner måttlig blandinjicering och en liten färgtagning med fluorescein kl 4 straxt innanför limbus. Pupillen är oregelbunden och lite dragen åt kl 4. Synskärpan är 0.8 på höger öga och 1.0 på vänster. Vilken av nedanstående åtgärder är lämpligast? A. Antibiotikasalva B. Antibiotikasalva + förband C. akut remiss till ögonklinik samma dag D. remiss till ögonklinik efter helgen Sidan 13 av 31 [Oftalmologi]

14 3 Oto-rhino-laryngologi 26. Kvinna i 45-års åldern söker dig på grund av tilltagande kraftnedsättning utan känselpåverkan i vänster [1 p] ansiktshalva senaste månaden. Hon är frisk men har för ett 10-tal år sedan blivit opererad för någon sorts knuta i parotis på vänster sida. Operationen gjordes i Turkiet varför du inte har några journalanteckningar till hjälp. Vid undersökning rynkar patienten pannan sämre och drar upp mungipan sämre på vänster sida. Vilken diagnos måste du i första hand utesluta? A. Bells pares B. Herpes zooster C. Stroke D. Malignitet 27. Patient 60 år som insjuknar akut med yrsel. När du undersöker honom på öronakuten finner du vänsterslående horisontell spontannystagmus. Patienten är illamående och kräks varför det är svårt att göra ett ordentligt neurologstatus. Impuls-testet är negativt, men svårbedömt. Han klagar över dubbelseende vilket också är svårbedömt pga kraftig nystagmus. [1 p] Vilken av nedanstående handläggningar är att föredra? A. Hem med träningsschema för Epleys manöver B. Hem med steroider mot misstänkt vestibularisneurit. C. Akut remiss neurolog D. Inläggning öronklin för vidare utredning 28. Muhammed 40 år har en svår hypertoni och behandlas med ACE-hämmare. Han har också en svår [1 p] jordnötsallergi. Han har varit på Thai-restaurang med några vänner och ätit gott. Strax innan de ska betala notan och gå hem tjocknar det till i halsen. På någon minut har han svullnad upp i svalget så att han får spotta ut sin saliv. Man beställer ambulans. I status finner man ett glasigt ödem i aryregionen men fri luftväg. Saturationen är 100%. Vilken åtgärd bör i första hand ges för patientens tillstånd? A. Omedelbar intubation B. Inläggning för observation C. Iv steroider samt syrgas samt intubationsberedskap D. Adrenalin im samt intubationsberedskap Sidan 14 av 31 [Oto-rhino-laryngologi]

15 29. Margaretha 47 år arbetar som lärare och har fått [1 p] allt sämre hörsel på vänster öra. Hon har aldrig tidigare haft bekymmer med öronen. Hon känner en tilltagande ostadighetskänsla. ÖNH-status är normalt. Audiogrammet ser ut som följer: Vad blir din nästa åtgärd A. Ordinera hörapparat på det sjuka örat (arbetar som lärare och måste kunna höra bra) B. CT skalle C. MRT skalle D. Nytt audiogram om två år i ö expektans Bild till fråga 29 Sidan 15 av 31 [Oto-rhino-laryngologi]

16 30. Margaretas man har också hörselproblem. Hans [1 p] trumhinna ser ut som följer: Hur lateraliseras Weber och vad blir din preliminära diagnos? A. Åt vänster, vaxpropp B. Åt höger, sekretorisk otit C. Åt höger, kolesteatom D. Åt vänster, tympanoskleros Bild till fråga Greta, 45 år har varit hos tandläkaren och lagat ett hål i 37:an. Nästa dag börjar hon svullna upp [1 p] på samma sida, både utanpå kinden samt inuti munnen. Hon tänker att det nog har att göra med behandlingen hos tandläkaren. Besvären tilltar emellertid och hon får trismus, svårt att svälja och är svullen ända ned på halsen. Vilken diagnos kommer du att tänka på i första hand? A. Sänkningsabscess B. Angina Vincenti C. Peritonsillit D. Sialoadenit 32. En, tidigare väsentligen frisk kvinna i 60-års-åldern har fått tilltagande besvär med sveda i munhålan, [1 p] framför allt på tungan. Hon söker dig på din distriktsläkarmottagning eftersom hon inte står ut längre. I status finner du en röd irriterad munslemhinna där främst tungan ser angripen ut. Hon har tidigare provat behandling för oral candidos utan framgång. Hur vill du i första hand gå vidare? A. Ny omgång behandling för candida B. Provexcision från slemhinnan C. Anemiutredning D. Tandläkarkonsult Sidan 16 av 31 [Oto-rhino-laryngologi]

17 33. En kvinna i 50-års-åldern söker dig på grund av [1 p] successiv röstförändring. Vid förkylning kan hon ibland uppleva att hon får svårt att andas. Hon säger att hon har KOL och att det kan vara det som är orsaken. Du undersöker patienten och finner nedanstående larynxstatus. Hon luktar rök men förnekar att hon fortfarande röker. Vilken är den primära behandlingen av den här typen av tillstånd? A. Extirpation av förändringen med PAD B. Rökstopp C. En veckas Betapredkur D. Röstvila och logopedkontakt Bild till fråga Barnläkarjouren ringer sent på kvällen om en liten knappt ettårig gosse som fyra timmar tidigare svalt [1 p] ett knappbatteri. Man ser batteriet en bit ned i esofagus på röntgenöversikten. Barnet är opåverkat och har både ätit och druckit utan problem efter händelsen. Vad är bästa handläggning? A. Omedelbar skopi i narkos för att avlägsna batteriet B. Lägger in gossen med iv dropp för skopi i narkos då han fastat klart C. Rekommenderar att han får dricka rikligt och komma tillbaka fastande nästa dag för ny röntgen och eventuell skopi D. Batteriet är så litet att det kommer att passera även på ett så här litet barn. Han får komma tillbaka om han får problem, kontrollröntgen om 1 vecka. 35. Lille Gustav 1,5 år är öronbarn och nu är han sjuk igen. I höger öra har han en otit och han är ganska [1 p] ledsen. Förra gången han var på mottagningen (tre veckor tidigare) visade NPH odlingen Haemophilus influenzae med kromosomal resistens. Du tar ny NPH odling och sätter in behandling. Vilket förslag nedan är bäst? A. Amoxicillin+klavulansyra 3 ggr po dagligen i 10 dagar B. Makrolid 3 ggr po dagligen i 7 dagar C. Cefotaxim iv i väntan på odlingssvar D. Amoxicillin 3 ggr dagligen po i 10 dagar 36. En 28-årig kvinna med självskadebeteende räddas av brandkåren från sin brinnande säng, troligen har [1 p] Sidan 17 av 31 [Oto-rhino-laryngologi]

18 Fråga 36 fortsätter... Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 HT 2014 hon rökt i sängen och orsakat en brand. Hon har brännskador på hela högerarmen och är rökskadad med förhöjt COHb. Ter sig uppskärrad och agiterad. Vilken åtgärd är viktigast i det akuta omhändertagandet på sjukhuset? A. Intubation B. Korrektion av syra-basstatus C. Vätskesubstitution D. Iv cefotaxim 37. Shawn 22 år har cyklat Downhill-mountainbike i Åre. Det slutade med en vurpa i sista åket och en ganska [1 p] blåslagen kille. En liten sårskada på hakan tejpades av en kompis som jobbar som sjuksköterska. När han kommer hem till Helsingborg ett dygn senare söker han dig på distriktsläkarmottagningen eftersom det är svårt att bita ihop. Han har blåmärken lite varstans på kroppen, till och med inne i munnen, men såret ser ut att läka snyggt. Vad bör du göra? A. Skicka honom akut till ÖNH/käkkirurg med frågeställning mandibelfraktur B. Ge honom en återbesökstid om en vecka för kontroll och rekommendera mjuk kost C. Skicka honom till sin ordinarie tandläkare för att kontrollera tänderna D. Skicka honom på CT ansiktsskelett/mandibel och sedan vidare till ÖNH/käkkirurg 38. En 4-årig pojke inremitteras till öronjouren av sin distriktsläkare. Han insjuknade för några dagar sedan [1 p] med förkylningssymptom och under gårdagen blev han röd i inre ögonvrån på höger öga. Till idag har svullnaden och rodnaden förvärrats och han kan inte öppna ögat själv men med hjälp går det att sära på ögonlocken. Han har 38.2 C feber och CRP är 68. Vilken handläggning är riktig? A. Åter hemmet, febernedsättande och baddning av ögat med ljummet vatten B. Inläggning med ögonkonsult, iv antibiotika, avsvällande näsdroppar och smärtlindring C. Akut CT orbita i narkos för att avgöra handläggningen D. Åter hem med po antibiotika och kloramfenikol ögondroppar 39. En 64-årig kraftigt överviktig kvinna med metabolt syndrom åt fläskfilé för glupskt och en bit fastnade i [1 p] distala esofagus med totalstopp som följd. Eftersom hon är både hjärt-kärlsjuk och har nackproblem valde man att försöka trycka ned köttbiten med flexibelt gastroskop med ringa framgång trots upprepade försök i sedering. Nästa morgon har hon feber och kraftigt stegrade infektionsparametrar. Flera komplikationer kan ha tillstött. Hur verifierar du bäst den mest allvarliga tänkbara komplikationen? A. Rtg pulm B. CT thorax med iv kontrast C. Rak esofagoskopi D. CT thorax med sväljningskontrast Sidan 18 av 31 [Oto-rhino-laryngologi]

19 40. Pelle, 21 år, har varit på fest och fallit från rulltrappan i Knutpunkten, 4 meter med huvudet först [1 p] rakt ned i marmorgolvet. Han inkommer som traumalarm med stel halskrage och trauma-ct:n visar lindriga intrakraniella blödningar varpå han sederas och övervakas på IVA. När han ska väckas kräks han upprepade gånger varför en ny CT skalle görs. Denna visar ingen progress av blödningarna men en tvärfraktur genom höger temporalben. Vilket annat symtom kan man anta att Pelle har pga denna fraktur? A. Anosmi B. Perifer facialispares C. Sensorineural hörselnedsättning D. Kombinerad trochlearis och abducenspares 41. Bertil, 46 år söker dig på vårdcentralen på grund [1 p] av sin kroniska nästäppa. Han har alltid varit trång i näsan men det senaste året har det blivit värre än någonsin och han måste ta Otrivinspray varje kväll för att få luft under natten. Någon annan behandling har han inte provat. I näsan ser du detta på båda sidorna, bild från vänster näsgång: Hur ska du handlägga Bertils näsproblem? A. Hem med nasala steroider fortlöpande i lägsta effektiva dos B. Halvakut remiss till öronklinik för provexcision C. Remiss till öronklinik för septumkirurgi D. Perorala steroider i fyra veckor följt av nasal steroidbehandling vid behov Bild till fråga 41 Sidan 19 av 31 [Oto-rhino-laryngologi]

20 4 Dermatologi 42. En 58-årig tidigare frisk man söker dig på hudmottagningen med persisterande, erytematösa, fjällande [1 p] utslag i ansiktet sedan ett par månader. Förslå troligaste diagnos A. Rosacea B. Kronisk diskoid lupus erytematosus C. Sarkoidos D. Perioral dermatit Färgbild borttagen här av sekretessskäl årig man söker dig på vårdcentralen pga ett lätt kliande utslag på bålen sedan en vecka tillbaka. [1 p] Vilken är den troligaste diagnosen? A. Pityriasis rosea B. Pityriasis rubra pilaris C. Pityriasis versicolor (tinea versicolor) D. Psoriasis Färgbild borttagen här av sekretessskäl årig man med atopisk anamnes söker för försämring av handeksem. När du kommer in i rummet [1 p] noterar du ett rodnat makulärt unilateralt utslag, icke fjällande, i ansiktet. Pat uppger att detta funnits där alltid. Vilken diagnos är mest sannolik? A. Atopiskt eksem i ansiktet B. Hemangiom C. Nevus flammeus Färgbild borttagen här av sekretessskäl 45. Ett barn kommer till dig på mottagningen och uppvisar den här förändringen på fingret. Mamma säger [1 p] att förändringen uppkom efter att patienten stuckit sig på något när han var ute och lekte. Funnits ca 1 v. Vilken är den troligaste diagnosen? A. Mb Bäverstedt (lymphadenosis benigna cutis) B. Pyogent granulom C. Skivepitelcancer D. Keratoacanthom Färgbild borttagen här av sekretessskäl Sidan 20 av 31 [Dermatologi]

21 årig kvinna söker med letargiska symtom och viktnedgång sedan 2 månader. Allmän undersökning på [1 p] vårdcentralen har inte visat någonting och monospot var negativ. Patienten ombedes komma åter efter semestern för uppföljning och mer provtagning. Då hon kommer har hon under semestern på Kos fått det här utslaget. Vilken diagnos är mest sannolik? A. Perioral dermatit B. SLE C. Rosacea Färgbild borttagen här av sekretessskäl 47. Litet barn som söker med utslag sedan 3 veckor. Debuterade i samband med virusinfektion. Utslagen [1 p] kliar och pat har svårt att sova. Utslagen fluktuerar, någon dag ser man flest på benen någon dag på bålen. Vilken diagnos är mest sannolik? A. Erythema multiforme B. Urtikaria C. Varicella D. Atopiskt eksem Färgbild borttagen här av sekretessskäl 48. Du är vikarierande läkare på hudkliniken. En 75-årig kvinna söker med denna förändring på kinden [1 p] till.hon har haft den väldigt länge men tycker att den ändrat karaktär. Vad åtgärd är mest adekvat? A. Informera om ABCDE-kriterierna och solskydd samt att patienten ska höra av sig om förändringen ändrar sig ytterligare. B. Ta en stansbiopsi från kanten av det mörkare området C. Frysbehandling och curettering Färgbild borttagen här av sekretessskäl årig patient som söker för utslag i ena handen. Arbetar som kallskänka. Har haft utslaget under [1 p] längre tid. Det kan ibland vara betydligt lugnare men kommer tillbaka. Utslaget har ibland pustler som smärtar. Vilken är diagnos är mest sannolik? A. Ichtyosis vulgaris B. Erytema multiforme C. Pustulosis palmoplantaris Färgbild borttagen här av sekretessskäl Sidan 21 av 31 [Dermatologi]

22 50. Patient som sökt för en vecka sedan för bröstsmärta. Initial inspektion av hudkostym över thorax u.a. [1 p] Normala andningsljud och normalt EKG. Patienten återkommer en vecka senare med det här utslaget. Vilken diagnos är mest sannolik? A. Erytema multiforme B. Herpes zoster C. Pemphigus vulgaris D. Impetigo Färgbild borttagen här av sekretessskäl årig frisk kvinna förutom mångårigt handeksem. Ingen atopisk anamnes. Behandlas av dig med grupp [1 p] III steroid för handeksemet. Som ung haft acne. Nu söker patienten med ett utslag i ansiktet som successivt progredierat under de senaste veckorna. Vilken diagnos är mest sannolik? A. Acne tarda B. Perioral dermatit C. Rosacea Färgbild borttagen här av sekretessskäl årig man söker dig på vårdcentralen med 14 dagars anamnes på utslag som debuterat efter streptocock [1 p] tonsillit. Vilken diagnos är mest sannolik? A. Guttat psoriasis B. Pityriasis rosea C. Urtikaria D. Lichen ruber planus Färgbild borttagen här av sekretessskäl årigt barn som söker på vårcentralen med två veckors anamnes på utslag. Du noterar omväxlande [1 p] lesioner med blåsor och lesioner som är på väg att läka. Patienten har problem med klåda men mår för övrigt bra. Vilken diagnos är mest sannolik? A. Erythema multiforme B. Tine corporis C. Varicella Färgbild borttagen här av sekretessskäl Sidan 22 av 31 [Dermatologi]

23 54. En äldre man med känd demens söker på vårdcentralen med en, som han själv säger, nytillkommen [1 p] förändring på näsryggen. Vilken är den troligaste diagnosen? A. Pyogent granulom B. Keratoakantom C. Basaliom D. Lentigo maligna Färgbild borttagen här av sekretessskäl årig kvinna med välreglerad diabetes typ II går på Vårdcentralens sjuksköterskemottagningen pga ett [1 p] bensår. Du tillkallas eftersom kvinnans dotter vill diskutera varför såret inte läker. I journalen noterar du att såret funnits där i 6 månader och varierat lite i storlek, nu är det hälften så stort som det var från början. Det är fotograferat en gång i månaden och omlagt med iodosorb R och coban linda R. Någon annan undersökning tycks inte ha blivit gjort. Du ordinerar två undersökningar som bör utföras snarast eftersom diagnosen är oklar. Vilka undersökningar ska prioriteras? A. En biopsi för att utesluta skiveptielcancer samt odling av misstänkt sårinfektion. B. Mätning av patientens temperatur och CRP p.g.a. misstänkt erysipelas. C. Ankelindex och undersökning med doppler av patientens vener för att särskilja mellan arteriellt och venöst bensår. Färgbild borttagen här av sekretessskäl Sidan 23 av 31 [Dermatologi]

24 5 Infektion 56. Vilken/vilka av följande patienter ska antibiotikabehandlas? Ingen av dem har feber men de har måttliga [1 p] diarrébesvär. A. 55-årig man med diabetes och campylobakter i faeces B. 20 årig man med Salmonella typhimurium i faeces C. Patient med Giardia lamblia i faecesprov Svar: Rätt svar: c 1p 57. Patient med lymfom som har behandlats aggressivt med cellgifter och steroider som påverkar T-cellsberoende [1 p] antikroppsbildning. Har sedan 2 veckors tid besvärats av andfåddhet och torrhosta. Vid undersökning finner du en saturation på 90%. Rtg pulm visar bilaterala interstitiella infiltrat. Vilket agens misstänker du i första hand? Svar: Rätt svar: Pneumocystis jirovecii (carinii) (1p) 58. En 4-årig pojke kommer med sin mamma till dig i juli då pojken sedan 2 veckor tillbaka har fått en [1 p] blåröd svullnad i vänster öronsnibb. Han mår bra, är pigg, ingen feber. CRP=2.0. Vilken är den troligaste diagnosen? Svar: Rätt svar: Borrelia/lymfocytom (1 p) 59. Vilken grampositiv tarmbakterie täcker du inte med cefalosporiner? [1 p] Svar: Rätt svar: Enterokocker (1 p) 60. Stina 32 år söker pga feber, torrhosta och huvudvärk sedan 3 dagar tillbaka. Hennes sambo har liknande [1 p] symptom liksom en av hennes arbetskamrater. Rtg pulm visar ett infiltrat basalt på höger sida. Vilket antibiotikum ordinerar du samt motivera? Svar: Rätt svar: Mykoplasma pneumoniae. Erytromycin eller doxycyklin (1 p för bägge rätt) Sidan 24 av 31 [Infektion]

25 61. Mikael 23 år har rest runt i sydostasien i 2 månader. Insjuknar när han kommer hem med feber, ont i [1 p] kroppen och huvudvärk. Vid undersökning hittar du ett makulopapulöst utslag på bålen. Malariautstryk och snabbtest är negativa. CRP=10, LPK, 5.3, ASAT=2.3, ALAT=3.1, Bilirubin=12, ALP=1.2. Vilken infektion misstänker du? Svar: Rätt svar: Denguefeber (1 p) 62. Nämn fyra antibiotika som du ofta kan använda till en patient med MRSA infektion. [1 p] Svar: Rätt svar: Linezolid, Zinforo (ceftarolin), vancomycin/teichoplanin, klindamycin, rifampicin, fusidinsyra 1p 63. Lisa 6 år har blivit biten i armen av grannens katt då hon iklätt katten hatt och byxor! Efter ca 24 [1 p] timmar har hon utvecklat en decimeterstor rodnad och svullnad kring bettet. Vilken antibiotikum ska du ordinera samt motivera svaret Svar: Rätt svar: P. multocida. Amoxicillin/amoxiclav eller PcV (1p för bägge rätt) 64. Tolka följande hepatitserologi avseende aktuell eller genomgången sjukdom och/eller genomförd vaccination mot HAV, HBV, HCV: HBsAg neg, anti-hbcag pos, anti-hbs pos, Anti-HCV neg, Anti-HAV IgG [1 p] pos, Anti-HAV IgM neg. Svar: Rätt svar: Genomgången hepatit B, genomgången hepatit A el vaccinerad, har ej och har ej haft hepatit C (1 p för allt rätt) 65. En 65-årig kvinna, sportigt aktiv, tidigare frisk, inkommer till akuten pga våldsam smärta i höger lår, [1 p] som kommit inom senaste dygnet. När Du undersöker patienten tycker Du att hon ser allmänt påverkad ut. Feber 39.6 C. I status finner du ingenting förutom en handflatestor svag rodnad mitt på höger lår, som utseendemässigt inte står i proportion till patientens smärta. BT uppmätts till 90/60. CRP=260. LPK=17.6, Hb=135. Vilken diagnos måste Du utesluta? Svar: Rätt svar: Nekrotiserande fasciit. (1p ) 66. Gudrun 58 år inkommer till akutmottagningen pga allmänpåverkan. Temp 39,4 C, andningsfrekvens 25, [1 p] SO2 88%. Pga ITP är Gudrun splenectomerad för 24 år sedan. Sidan 25 av 31 [Infektion]

26 För vilka tre agens är Gudrun pga sin operation extra känslig, och vad har dessa gemensamt? Svar: Rätt svar: Kapselförsedda bakterier, Meningo-och pneumokocker, H.influensae. 1p 67. Axel 3 år har insjuknat med feber, utslag som började i hårbotten och utvecklats till blåsor vilka nu även [1 p] finns i munnen och gör att Axel tagits till vårdcentralen. Axel har inget emot att vänta i det fullsatta väntrummet en god stund innan han blir undersökt. Den infektionsdiagnos Du misstänker att Axel har gör att han inte bör sitta i väntrummet. Vilken är orsaken till detta? Svar: Rätt svar: Luftburen smitta med hög smittsamhet (Varicella) 1p 68. Berit 43 år ska börja arbeta på ett behandlingshem. Berit har en vag aning om att ha fått vaccination [1 p] mot hepatit B, men är inte alls säker. Med hjälp av vilket test kan Du avgöra huruvida Berit vaccinerats mot hepatit B? Svar: Rätt svar: anti-hbs 1p 69. Två dagar efter hemkomst från Indien söker Alexander 20 år på akutmottagningen då han känner sig [1 p] riktigt sjuk. Nu har han frossa, hög feber och utslag på bålen. I status: AT: Trött, varm (38,9 C), ej nackstyv. Hud: ca 1-2 cm stora blekrosa makulae på bål och överarmar samt lår. Cor: frekvens 65/min, inga biljud. Pulm: med rent andningsljud. Buk: mjuk. Malariasnabbtest utfört akut vilket är negativt. Du misstänker tyfoidfeber. Vilken mikroorganism orsakas denna av? Svar: Rätt svar: Salmonella typhi. 1p 70. Irene är gravid i v 25. Det är mitten av november. Irene ringer Vårdcentralen och undrar om det är [1 p] rekommendabelt att hon tar influensavaccin, hon har aldrig vad hon själv vet haft influensa men hennes sambo har sagt att hon bör vaccinera sig, det har han gjort eftersom han reser mycket i hela Europa i sitt arbete. Vad svarar Du som primärvårdsläkare angående vaccinering med kort motivering. Svar: Rätt svar: Vaccineras, ökad risk för svår sjukdom hos gravida. 1p Sidan 26 av 31 [Infektion]

27 71. Du har fått in en patient med frossa, feber och diffus värk i huvud och kropp som nyligen varit på resa [1 p] i södra Afrika. Snabbtest mot malaria slår positivt för Pl. Falciparum. Varför finns det anledning att trots detta svar göra mikroskopering av blodutstryk? Svar: Rätt svar: Grad av parasitemi viktig att bestämma och kunna följa. 1p 72. Axel har fått diarrébesvär i samband med antibiotikabehandling och diagnosen clostridieinfektion har [1 p] ställts och Axel har fått Flagyl via vårdcentralen i 2 omgångar, blir bättre under behandling men sedan återkommer besvären. Söker nu pga ihållande vattentunna illaluktande diarréer där C. difficile toxin påvisas. Vilken antibiotikabehandling är nu att rekommendera? Svar: Rätt svar: Vancocin kapslar. 1p 73. Tove som varit i Barcelona på kurs insjuknade sista dagen där nere med feber och ont i halsen. Söker [1 p] nu på vårdcentralen på dag 3 med snarast tilltagande symptom. Streptokocksnabbtest utfaller positivt. Vilket antibiotikum är lämpligt att förskriva till Tove som inte har några allergier? Svar: Rätt svar: Fenoximetylpenicillin (Kåvepenin). 1p 74. Kerstin 69 år kommer till vårdcentralen för förstagångsbesök i början av november efter att ha flyttat [1 p] hem från några års boende i Spanien. Kerstin medicinerar för KOL, har många års cigarettrökning i bagaget. Du finner inget anmärkningsvärt i status förutom ronchi bilateralt vid lungauskultation. Du erbjuder profylax mot infektioner enligt svenska rekommendationer. Vari består rekommenderad profylax? Svar: Rätt svar: Vaccination mot influensa och pneumokocker. 1p 75. Familjen Sjögren har nyligen fått tillökning med en liten flicka, nu 7 veckor gammal. Storasyster går på [1 p] dagis men är nu hemma pga lite feber och hosta som inte vill ge sig. Flera andra barn på dagis har varit sjuka och hemma ovanligt länge. Pappa Sjögren hostar också ganska irriterande. Vilket agens/sjukdom med denna sjukhistoria är extra viktig att diagnosticera i detta läge och varför? Svar: Rätt svar: Pertussis/kikhosta risk för apné vid sjd hos spädbarn. 1p Sidan 27 av 31 [Infektion]

28 6 Reumatologi 76. En 75-årig kvinna med polymyalgia reumatika sedan ca 1 år tillbaka behandlas för detta med Prednisolon [1 p] 7,5 mg dagligen. Hon söker nu akut pga nytillkomna smärtor i bröstryggen. Inget uppenbart trauma. Smärtorna kom när hon böjde sig framåt för att dammsuga under bordet. Fråga: Vilken är den troligaste orsaken till patientens nytillkomna smärtor? Svar: Svar: Kotkompression (1p) 77. En 25-årig tidigare frisk manlig lundastudent insjuknar under loppet av 4-5 dygn med uttalad värk och [1 p] belastningssmärta i ett knä och en fotled som också svullnar upp. Han har inga påtagliga allmänsymtom, men vid inkomsten till akutmottagningen på femte dygnet efter besvärens debut klagar han också över utslag i fotsulorna samt att tredje tån på höger fot svullnat upp som en liten korv och gör ont. När du penetrerar anamnesen framkommer att han under veckan före debuten av ledsymtom haft lite sveda vid vattenkastning, men att dessa besvär nu helt gått över. Fråga: Vilken diagnos misstänker du i första hand? Svar: Svar: Reaktiv artrit (1p) 78. Patienten är en 70-årig överviktig man. Han har en tablettbehandlad typ 2 diabetes mellitus, hypertoni [1 p] och hyperlipidemi. Han har under de senaste 5 åren haft 3 hjärtinfarkter och har härefter även haft en hjärtsvikt med en EF på 25% och njurinsufficiens med kreatinin 135 µmol/l. Patienten söker dig på vårdcentralen då han senaste dygnet fått fruktansvärt ont i höger stortå och framfot. Vid inspektion är han uttalat palpöm över stortåns grundled som även är rejält rodnad och värmeökad. Inga sår kan ses. Hans temp är 37.3 C och CRP 74 mg/l. Du misstänker gikt. Fråga: Ange två lämpliga behandlingsalternativ för det förmodade giktanfallet hos denna patient. Svar: Svar: Lokal kortisoninjektion, peroral kortisonkur, kolchicin per os (1p, 0 p om man som ett alternativ anger NSAID) 79. En 28-årig kvinna söker pga svullet och rodnat vänster underben. Flebografi bekräftar att hon har en [1 p] djup ventrombos. Patienten blir mycket ledsen när hon ska behandlas med Waran för hon och maken vill gärna ha barn. Patienten väntar på utredning via gynekologiska kliniken eftersom hon har haft 3 tidiga missfall. Vid undersökningen noterar du att patienten har ett fisknätsliknanden mönster på benen som du känner igen som livedo retikularis. Fråga: Vilken reumatologisk diagnos skulle kunna förklara patientens sjukdomsbild? Sidan 28 av 31 [Reumatologi]

29 Svar: Svar: Antifosfolipidantikroppssyndrom/kardiolipinantikroppssyndrom (1p) 80. En 75-årig kvinna söker dig på vårdcentralen pga värk i ett flertal leder i kroppen inklusive armbågar [1 p] och handleder samt ett flertal små leder i handområdet. I ledstatus noterar du aktiva synoviter i båda handlederna, vä armbåge och MCP II bilateralt. Du misstänker reumatoid artrit. Fråga: Vilket serologiskt test beställer du i första hand för att styrka din misstanke? Svar: Svar: Anti-CCP (1p) 81. En 45-årig man har de senaste månaderna sökt upprepade gånger på vårdcentralen där du arbetar med [1 p] en terapiresistent nästäppa och snuva som förvärrats trots två antibiotikakurer. Han söker nu ånyo med samma symtom men anger dessutom nytillkommen hörselnedsättning på höger öra samt produktiv hosta. Hb 122 g/l, CRP 95 mg/l. Fråga: Vilken systemsjukdom misstänker du i första hand kan ligga bakom patientens symtom? Svar: Svar: Granulomatos med polyangiit (Wegeners granulomatos) (1p) 82. Patienten är en 58 år gammal man med tablettbehandlad hypertoni-tar nu Salures (ett tiaziddiuretikum) [1 p] samt alkoholöverkonsumtiom i perioder. Han söker nu akut pga svullnad och värk i en fotled. Vid undersökningen noterar du att patienten är etyldoftande, har temperatur 38,5 C och har en kraftig rodnad och svullnad i vä fotled. CRP är 80 mg/l. Fråga: Vilket tillstånd måste du misstänka i första hand? Svar: Svar: Septisk artrit (1p) 83. Patienten är en 67-årig kvinna, utan tidigare besvär från rörelseapparaten. Hon söker dig på vårdcentralen [1 p] på grund av värk i höger knä. Fråga: Rangordna nedanstående tillstånd utifrån hur vanliga förklaringar de är till ovanstående situation. Börja med det vanligaste. A=Gikt, B=Reumatoid artrit, C=Artros, D=SLE Svar: Svar: C, A, B, D (1p, helt rätt ordningsföljd krävs) 84. Patienten är en 60-årig kvinna med flera års anamnes på ökad köldkänslighet i händer och fötter, och [1 p] svullnadskänsla i händer. Hon söker nu pga halsbränna efter måltid. Vid klinisk undersökning noterar Sidan 29 av 31 [Reumatologi]

30 du lätt förtjockad hud i fingrarna samt små ärr längst ut på flera av fingertopparna. Rutinlaboratorieproverna är alla normala. Fråga: Vilken bakomliggande sjukdom bör du misstänka i första hand? Svar: Svar: Systemisk skleros (sklerodermi) (1p) 85. En 60-årig kvinna söker på vårdcentralen pga värk och svullnad i höger knäled. CRP är 10 mg/l. Du [1 p] misstänker artros och vill stärka din misstanke genom att röntga knälederna. Vid både artrit och artros kan ledbrosket vara reducerat vilket ses på röntgen som minskad ledspringa. Fråga: Ange två röntgenfynd som är typiska för artros. Svar: Svar: Benpålagringar (osteofyter), subkondral skleros (1p) 86. En 28-årig kvinna söker på grund av uttalad trötthet och värk i lederna. Hon berättar också att hon [1 p] besväras av irritation i ögonen och ofta är torr i munnen. Vid undersökning av hjärta, lungor och leder finner du inget anmärkningsvärt. Fråga: Vilken reumatologisk diagnos bör du misstänka i första hand? Svar: Svar: (Primärt) Sjögrens syndrom (1p) 87. En 82-årig kvinna söker dig på vårdcentralen med ca 3 veckors anamnes på trötthet, morgonstelhet och [1 p] värk och rörelsesmärta i skuldrorna. SR är 80 mm, Hb 105 g/l. Du misstänker polymyalgia reumatika och inleder behandling med Prednisolon 20 mg dagligen. Efter drygt en vecka har patienten oförändrade besvär, du höjer dosen till 30 mg dagligen, men patienten förbättras inte och SR är 65 mm efter ytterligare en vecka. Fråga: Vilken är den mest sannolika orsaken till att patienten inte svarar som förväntat på behandlingen? Svar: Svar: Diagnosen är fel (1p) 88. En 64-årig man söker dig på vårdcentralen. Han har varit på ortopedakuten 3 veckor tidigare med [1 p] kraftigt svullna stortår på båda sidor. Ortopeden hade punkterad ena leden och sedan sagt att patienten hade giktkristaller i ledvätskan. Eftersom han får svullna tår 5-6 gånger om året undrar patienten om man kan göra något förebyggande. Patienten har normalt serum-kreatinin, plasma-urat är 520 µmol/l (referensområde µmol/l.) Fråga: Vilken medicin är förstahandsalternativ som profylax mot nya giktanfall hos denna patient? Sidan 30 av 31 [Reumatologi]

31 Svar: Svar: Allopurinol (1p) 89. En 25-årig man med ulcerös kolit sedan cirka 2 år tillbaka söker pga tilltagande rygg- och nackvärk under [1 p] natten. Morgonstelhet som varar ett par timmar varje dag. Successiv tillkomst av värk och svullnad i hö knä. Han berättar även att han sista året haft två episoder med ögoninflammation. Fråga: De symtom som patienten anger karakteriserar en grupp av sjukdomstillstånd. Vilken grupp åsyftas? Svar: Svar: Spondylartriter (1p) Sidan 31 av 31

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 2015 01 16(HT 2014) Chronbach s α = 0.76 Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta

Läs mer

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2 Reumatologi 2 Patientfall nr 1: 34-årig kvinna Patientfall nr 2: 82-årig kvinna Patientfall nr 3: 47-årig kvinna Patientfall nr 4: 69-årig kvinna Patientfall nr 5: 61-årig kvinna Patientfall nr 6: 30-årig

Läs mer

Ledstatus Klinisk diagnostik. Christina Stranger 2013

Ledstatus Klinisk diagnostik. Christina Stranger 2013 Ledstatus Klinisk diagnostik Christina Stranger 2013 Behöver alla kunna ledstatus? Måste man göra ledstatus på alla patienter? Man måste göra ledstatus n Om pat har minst en svullen eller öm led och/eller

Läs mer

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare.

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. SEMINARIUM SVK HT 2014/VT2015 Fall- medvetslöshet 1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. Dottern talade med patienten tidigare på dagen. Hon lät då förvirrad,

Läs mer

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng Delexamination 2 Klinisk medicin Ht2011 MEQ1 20 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? Prio sökorsak/ess? Process? Kommentarer:

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? Prio sökorsak/ess? Process? Kommentarer: PATIENTFALL Fall 1 Tidigare frisk 22-årig kvinna. I bankomatkön vid SEB på Linnégatan känt hur det svartnat för ögonen. Känt ett svagt illamående och ramlat ihop varpå hon blivit kortvarigt medvetslös.

Läs mer

Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT

Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT 1. Husläkarmottagning Akutmottagning Yr och ont i magen 37-årig man inkommer akut efter ett par dagars tilltagande trötthet, illamående och feber.

Läs mer

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker Hypofys, skelett mm! Falldiskussionsseminarium T7 VT 2010 1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker En 52-årig man kommer till dig som husläkare för uppföljning av hypertoni, de senaste åren har mer behandling

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008 ID-Nr: Nummer: Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Del 1 1. En 65-årig dam söker dig på allmänläkarmottagningen då hon märkt att

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT

Delexamen 4 Infektion FACIT MEQ-fråga 1 Sida 1 (7) (Totalt 19 poäng) Natten är på väg att övergå idag i mitten av februari och du är medicinjour på Norrtälje sjukhus när en 66-årig man dyker upp. Han berättar att han för 3 dagar

Läs mer

Diskussionsfall Reumatologi

Diskussionsfall Reumatologi Diskussionsfall Reumatologi 2009 08 31 Fallbeskrivning A. Man född 1962 46-årig VD för annonsbyrå kommer till reumatologmottagningen 2008 07 22 på remiss från husläkaren. I sjukhistorien finns en del gastrit-ulcusbesvär

Läs mer

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund TIA/hjärninfarkt Trombocythämmare, statin, blodtryckssänkare, ultraljud halskärl, karotiskirurgi,

Läs mer

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan.

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. Soc: Gift, arbetar på Luftfartsverket. Tid/Nuv: Hypertoni. Opererad fyra år tidigare med mekanisk aortaklaff pga insufficiens samt thorakalt aortaaneurysm.

Läs mer

Delexamen 4 Infektion Facit MEQ-fråga Sida 1 (7)

Delexamen 4 Infektion Facit MEQ-fråga Sida 1 (7) MEQ-fråga Sida 1 (7) MEQ Till akuten kommer en 55-årig man med känd etylöverkonsumtion och hypertoni. Han inkommer med ambulans med ett dygns anamnes på feber, frysningar, huvudvärk och nackvärk. Han är

Läs mer

Skrivtid: Nummer:...

Skrivtid: Nummer:... 1 Skrivning 3, HT 2010 2010-11-04 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 2 1. Du träffar under AT på Mariefreds vårdcentral Lukas, 18 år som söker pga ändtarmsbesvär. Han har sin mamma med sig som

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin 131015 ht13 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida.

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Kursansvarig: Sara Nordkvist 2010-12-14 Skrivtid 300 min Totalpoäng: 83 Poängfördelning: Tentamen neurologi: Sara Nordkvist

Läs mer

1. Vad har hon drabbats av och hur ställer du diagnosen? 2p. Herpes zoster ophtalmicus (herpes zoster/bältros godkänt) (1p). Klinisk diagnos (1p)

1. Vad har hon drabbats av och hur ställer du diagnosen? 2p. Herpes zoster ophtalmicus (herpes zoster/bältros godkänt) (1p). Klinisk diagnos (1p) MEQ-fråga 2 Nr Sida 1 (6) En 56-årig kvinna med hypertoni och steroidbehandlad PMR söker akutmottagningen med två dygns anamnes på sjukdomskänsla och lätt feber. Det senaste dygnet tillkomst av ett smärtande

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT s

Delexamen 4 Infektion FACIT s MEQ-fråga 2 Sida 1 (7) En 71-årig man inkommer med ambulans. Han har haft snuva, slemhosta och huvudvärk i två dagar. Känt sig varm. I morse påtagligt sämre med frysningar, trötthet, mycket hosta och en

Läs mer

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1 Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21 Klinisk Medicin 21 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5

Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5 Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5 Fall 1 Den prickiga läraren En 30-årig tidigare väsentligen frisk tvåbarnsmor hade under några månaders tid noterat att hon fått blåmärken av

Läs mer

MEQ fråga Nr..

MEQ fråga Nr.. 1 (6) En kall oktobermorgon tjänstgör du som primärjour på Medicinakuten. Du går in till Elisabeth 45 år som söker på grund av huvudvärk. Elisabeth arbetar som förskolelärare och lider av övervikt, men

Läs mer

Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt15/ht15 3 mars 2015 KORTSVARSFRÅGOR

Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt15/ht15 3 mars 2015 KORTSVARSFRÅGOR Delex 1 Klin med SöS 2015 03 03 1(8) Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt15/ht15 3 mars 2015 Examinationen består av en MEQ-fråga om 20 poäng samt 14 kortsvarsfrågor om 40 poäng. KORTSVARSFRÅGOR

Läs mer

INFEKTION FALL 1:INF. Lab: CRP 350, vita 22, trombocyter 380, kreatinin 200, Hb 150, ASAT 0,98, ALAT 0,90.

INFEKTION FALL 1:INF. Lab: CRP 350, vita 22, trombocyter 380, kreatinin 200, Hb 150, ASAT 0,98, ALAT 0,90. 66-årig man (Erik) söker på akuten med följande symtom; 3 dagars hög feber, pendlat mellan 39-40 grader successivt tilltagande produktiv hosta (rödbrunaktiga upphostningar) och andfåddhet vid djupa andetag

Läs mer

Patientfall 1. Inkommer då han hittats av sitt barnbarn sittandes på en stol, dåligt kontaktbar. Har kräkt ned sina kläder.

Patientfall 1. Inkommer då han hittats av sitt barnbarn sittandes på en stol, dåligt kontaktbar. Har kräkt ned sina kläder. Man född 1926. Ensamboende änkeman. Ingen hemtjänst. Waran pga förmaksflimmer. Hypertoni. Methotrexat pga RA. Prostatacancer med Casodexbehandling och GnRh analog. Lindrig angina pectoris. Läkemedel: Casodex

Läs mer

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 1(12) Du är jour på akuten. Dit kommer Ingela Esitis 38 år som är född och uppvuxen i Estland. Hon hade reumatisk feber vid 15 års ålder och opererades med en mitralisklaffprotes vid 32 års ålder i Estland.

Läs mer

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? GRÖN Prio sökorsak/ess? GRÖN Process? GRÖN. Kommentarer:

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? GRÖN Prio sökorsak/ess? GRÖN Process? GRÖN. Kommentarer: PATIENTFALL Fall 1 Tidigare frisk 22-årig kvinna. I bankomatkön vid SEB på Linnégatan känt hur det svartnat för ögonen. Känt ett svagt illamående och ramlat ihop varpå hon blivit kortvarigt medvetslös.

Läs mer

Kortsvarsfrågor Nr. Sida 1 av 8

Kortsvarsfrågor Nr. Sida 1 av 8 Kortsvarsfrågor Nr. Sida 1 av 8 1. Vilket är förstahandsvalet av empirisk antibiotikabehandling hos följande patienter: 1a. Samhällsförvärvad pneumoni med CRB 0 PcV 1b. Samhällsförvärvad pneumoni med CRB

Läs mer

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2 Integrerande MEQ 2 DX2 2014-04-23 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 6 sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

Delexamination 1 MEQ

Delexamination 1 MEQ Delexamination 1 2017-02-28 MEQ 22 poäng Danderyds sjukhus Karolinska Solna All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den på golvet. Därefter rättvändes

Läs mer

vid Enheten för Öron-, Näs- och Halssjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Den 30 mars 2007

vid Enheten för Öron-, Näs- och Halssjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Den 30 mars 2007 Tentamen i Oto-Rhino-Laryngologi 1 vid Enheten för Öron-, Näs- och Halssjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Den 30 mars 2007 Bengt, Babak, Anna, Nanna och alla andra vid kliniken tackar

Läs mer

MEQ-fråga Sida 1 (av 5)

MEQ-fråga Sida 1 (av 5) MEQ-fråga 2016-10-07 Sida 1 (av 5) 20-årig man med diabetes typ I, insulinbehandlad. Inkommer med feber sedan tre dagar, 39-40 grader och ont i höger ljumske. Smärtorna i höger ljumske är måttliga utan

Läs mer

Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014

Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014 Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014 STUDENT Fall 1. Akutmottagning Yr och ont i magen 37-årig man inkommer akut efter ett par dagars tilltagande trötthet, illamående och feber.

Läs mer

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1 Delexamination 3 VT 2012 Klinisk Medicin 22 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro Emma Löfström # Henrik Eliasson Erik Bäck Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro # Kliniken för mikrobiologi och Vårdhygien, Halmstad Tularemi Fransicella Tularensis Metod Retrospektiv studie

Läs mer

Ögonkliniken och primärvårdens vårdöverenskommelser Gäller för: Region Kronoberg

Ögonkliniken och primärvårdens vårdöverenskommelser Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Vårdöverenskommelser Giltig fr.o.m: 2017-06-01 Faktaägare: Joakim Färdow, överläkare, ögonkliniken Fastställd av: Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör

Läs mer

Sifferkod:.. Eva, som har lätt för att uttrycka sig, berättar:

Sifferkod:.. Eva, som har lätt för att uttrycka sig, berättar: Eva som är 55 år, kommer i början av september till dig på Vårdcentralen i Täby. Eva är gift och jobbar deltid med ekonomi i makens företag. Hon har barn och barnbarn. Eva har hypertoni och medicinerar

Läs mer

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Integrerad MEQ fråga 2 DX2. Totalt 17 poäng. Anvisning:

Integrerad MEQ fråga 2 DX2. Totalt 17 poäng. Anvisning: Integrerad MEQ fråga 2 DX2 Totalt 17 poäng Tentamensnummer: Anvisning: Frågan är uppdelad på sju sidor (inkl detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig

Läs mer

Kortsvarsfrågor (5)

Kortsvarsfrågor (5) Kortsvarsfrågor 16-11-25 1 (5) 1. 45 årig kvinna söker infektionsakuten efter att ha blivit biten av sin katt i höger hand. I status ses lätt rodnad och svullnad i anslutning till betten över handryggen.

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem III Skalle Hjärna Nervsystem SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. 45 Symtom från skalle-hjärna-nervsystem efter trauma Vid trauma

Läs mer

Delexamination 2 Kortsvarsfrågor 2011-11-21 Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.00 Skrivningsnummer:.. Lycka till!

Delexamination 2 Kortsvarsfrågor 2011-11-21 Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.00 Skrivningsnummer:.. Lycka till! Delexamination 2 Kortsvarsfrågor 2011-11-21 Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.00 Skrivningsnummer:.. Lycka till! 1 (A) Hur kan man klassificera astma? Nämn ett karakteristika alternativt

Läs mer

Reumatologiska kliniken. Karolinska Universitetssjukhuset. Diagnostiskt prov 2013. MEQ- fråga 1 Eva. Maximal poäng 19

Reumatologiska kliniken. Karolinska Universitetssjukhuset. Diagnostiskt prov 2013. MEQ- fråga 1 Eva. Maximal poäng 19 Reumatologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Diagnostiskt prov 2013 MEQ- fråga 1 Eva Maximal poäng 19 Till nybesök på reumatologmottagningen kommer en 58- årig kvinna på remiss från vårdcentralen

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2

Delexamination 3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 Skrivningsnummer: Delexamination 3 Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat

Läs mer

Delexamination 3 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2

Delexamination 3 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2 Delexamination 3 VT 2012 Klinisk Medicin 19 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Information till studenterna utanför dörren OSCE II vt

Information till studenterna utanför dörren OSCE II vt Information till studenterna utanför dörren OSCE II vt 2013-130529 Station 1 Du är på akuten En 48 årig man, tidigare helt frisk, har vandrat i fjällen med nya kängor och fått skavsår. Söker pga frysningar

Läs mer

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Diskussion kring tonsilliter Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Syfte Illustrera betydelsen av primärvårdens och infektionskliniken olika patientpopulationer Varför handläggningen

Läs mer

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2 Delexamination 3 VT 2013 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Delexamination Klinisk Medicin. MEQ 21 poäng

Delexamination Klinisk Medicin. MEQ 21 poäng Delexamination 2 2015-11-24 Klinisk Medicin MEQ 21 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 20100226 09.00 11.30 FACIT

DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 20100226 09.00 11.30 FACIT DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 20100226 09.00 11.30 FACIT NR: Skrivningen består av 8 sidor med 39 kortsvarsfrågor. Skriv tydligt, kort och koncist och

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till!

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till! Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 16/8, 2013. Skrivtid: 08:00 13:00 Lärare: Christina Karlsson, fråga 1-3, 9p. Sara Nordkvist, fråga 4-9, 15p. Nils Nyhlin, fråga 10-13, 9p. Per Odencrants, fråga

Läs mer

Delexamination poäng

Delexamination poäng Delexamination 2 Kortsvarsfrågor 2015-04-21 40 poäng Om det står nämn två alternativ, så rättar vi bara de två första alternativen. Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.30 Skrivningsnummer:..

Läs mer

Tentamen: Ögonavsnittet T9 VT1, 2001. 1/26 PERSONNUMMER: Tentamen VT1 2001. Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen. Instruktioner

Tentamen: Ögonavsnittet T9 VT1, 2001. 1/26 PERSONNUMMER: Tentamen VT1 2001. Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen. Instruktioner Tentamen: Ögonavsnittet T9 VT1, 2001. 1/26 Tentamen VT1 2001 Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen Instruktioner Denna del består av 4 patientfall. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta att tillföras

Läs mer

TENTAMEN T9 VT1 2003 MEQ-del Ögon 13/3 2003

TENTAMEN T9 VT1 2003 MEQ-del Ögon 13/3 2003 ID: 1/19 TENTAMEN T9 VT1 2003 MEQ-del Ögon 13/3 2003 I varje MEQ-fall kommer sjukdomsbild och fakta att tillföras successivt med nya delfrågor. Besvarat ark läggs när det är klart upp-och-ner på golvet

Läs mer

hittills inhämtade anamnesen

hittills inhämtade anamnesen Du jobbar som AT-läkare på vårdcentralen i Vivalla när Ferenc, 55 år, kommer till dig på öppna mottagningen. Han söker för återkommande smärtor i vänster fot, på stortåns ovansida och fotsulan, sedan cirka

Läs mer

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos?

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos? Del 1, sid 1/2 Namn:.. 1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. 2. Du är vikarierande läkare på ögonklinik. En 29-årig

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk medicin Ht2011 MEQ. 20 poäng

Delexamination 1. Klinisk medicin Ht2011 MEQ. 20 poäng Delexamination 1 Klinisk medicin Ht2011 MEQ 20 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis.

Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis. Station 1 Vilostation Station 2 Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis. Patienten har KAD och har efter ett

Läs mer

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2009-03-02 VT-I. Sid 1/2. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2009-03-02 VT-I. Sid 1/2. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2009-03-02 VT-I. Sid 1/2 Nummer: Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Vänligen svara kortfattat! Lycka till! Del 1 1. Lisa 30 år, tidigare frisk. Söker

Läs mer

NEUROPEDIATRIK - FALL SEMINARIUM

NEUROPEDIATRIK - FALL SEMINARIUM NEUROPEDIATRIK - FALL SEMINARIUM 4 oktober 2013 Marie Lindefeldt Läs igenom och svara på frågorna till de fem fallen innan seminariet. Vi diskuterar sedan igenom fallen tillsammans. Välkomna! Fall 1 En

Läs mer

5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning

5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning 5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning 2016-08-17 5:1 Ester är 25 år och spelar fotboll på elitnivå. I dagens cupfinal fastnade hon med dobbarna i gräset och vred till hö knä. Hon inkommer 30 min senare

Läs mer

Tentamensskrivning 2004-10-26 Pediatrik Del I - MEQ-frågor

Tentamensskrivning 2004-10-26 Pediatrik Del I - MEQ-frågor Tentamensskrivning 2004-10-26 Pediatrik Del I - MEQ-frågor. När skrivningen börjar tar Du det första (översta bladet) och vänder det rätt.. Fyll i Din kod högst upp.. Besvara frågan och lägg bladet i kuvertet.

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-01-17 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 61 p Pediatrik, fråga 1-6, 10p. Graviditet/

Läs mer

Bröstsmärteseminarium SVK HT 2015/VT2016

Bröstsmärteseminarium SVK HT 2015/VT2016 Bröstsmärteseminarium SVK HT 2015/VT2016 Fall 1. 61-årig man inremitterad till akuten från VC p g a bröstsmärta. Anamnes: Typ 1 diabetes mellitus, beh med insulinpump. Hypertoni. Pågående utredning p g

Läs mer

5. ORTOPEDI max 14 poäng Skrivning VT 2016

5. ORTOPEDI max 14 poäng Skrivning VT 2016 5. ORTOPEDI max 14 poäng Skrivning VT 2016 5:1 Du börjar ditt pass på akuten. Din avgående kollega har misstänkt septisk artrit hos en medelålders kvinna, odlat och tagit följande prover som nu är klara:

Läs mer

L. Larsson, en 81-årig man som varit på boendet de senaste två åren.

L. Larsson, en 81-årig man som varit på boendet de senaste två åren. 2 FALLÖVNINGAR L. Larsson (f. 1933) L. Larsson, en 81-årig man som varit på boendet de senaste två åren. Han använder rullstol och behöver syrgas på natten för emfysem, för vilken han även regelbundet

Läs mer

Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke. Fallbeskrivning 1

Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke. Fallbeskrivning 1 Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke Fallbeskrivning 1 85-årig man Kontaktorsak Inkommer med remiss från kommunsköterska via kirurgakuten, smärta vänster fot. Ohållbar hemsituation. Socialt

Läs mer

VIRUS OCH BAKTERIE SEMINARIE

VIRUS OCH BAKTERIE SEMINARIE VIRUS OCH BAKTERIE SEMINARIE I varje seminariegrupp indelar ni er två och två och ser till att fallen är uppdelade i era smågrupper. Alla skall ha förberett alla case men Ni leder ert/era case och berättar

Läs mer

MEQ 4 (17 poäng) 4:1 Vilken akut undersökning (ej blodprov) beställer du för att bekräfta detta? Svar: KOD:...

MEQ 4 (17 poäng) 4:1 Vilken akut undersökning (ej blodprov) beställer du för att bekräfta detta? Svar: KOD:... MEQ 4 (17 poäng) En 45-årig lantbrukare söker på din vårdcentral på grund av ökad andnöd Han berättar att han i samband med förkylningar kunnat känna så sedan flera år tillbaka, men nu känner han det också

Läs mer

Datakonsult, söker akut på vårdcentral pga halsont sedan 2 dygn. Känt sig varm, men ej kollat tempen.

Datakonsult, söker akut på vårdcentral pga halsont sedan 2 dygn. Känt sig varm, men ej kollat tempen. Station 1 Din uppgift är att tolka ett EKG och svara på frågor på det formulär som finns inne på stationen. Station 2 Datakonsult, söker akut på vårdcentral pga halsont sedan 2 dygn. Känt sig varm, men

Läs mer

5. ORTOPEDI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011)

5. ORTOPEDI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011) 5. ORTOPEDI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011) 5:1 På akutmottagningen söker Dan, en tidigare frisk 28 årig lärare med ländryggssmärta sedan tre veckor. För ett dygn sedan lyfte han en TVapparat och fick då

Läs mer

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2 Integrerande MEQ 1-fråga DX2 2014-04-21 Totalt 21 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 5 sidor (Exklusive detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

1. Varför ska man börja med en högre dos betalaktamantibiotika än normalt vid septisk

1. Varför ska man börja med en högre dos betalaktamantibiotika än normalt vid septisk 1 (6) 1. Varför ska man börja med en högre dos betalaktamantibiotika än normalt vid septisk chock? 1p Ökad distributionsvolym 2. Varför är TEE den undersökning som bör utföras vid misstanke om endokardit

Läs mer

MEQ 1 Sida 1. 1 a) Vad kan innefattas i begreppet kardiella inkompensationstecken i status? Ange tre

MEQ 1 Sida 1. 1 a) Vad kan innefattas i begreppet kardiella inkompensationstecken i status? Ange tre September 2007 MEQ1 MEQ 1 Sida 1 En 63-årig kvinna söker på VC pga tryck i bröstet vid ansträngning sedan ungefär 6 månader tillbaka. I vanliga fall brukar hon gå rejäla promenader dagligen med sina två

Läs mer

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Fredrik Resman Infektionsläkare SUS Malmö Diagnostik av

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping Läkarprogrammet stadiii bildtentamen 2011 12 19

Hälsouniversitetet i Linköping Läkarprogrammet stadiii bildtentamen 2011 12 19 Bilden visar en globalt spridd orsak till hudsjukdom samt konsekvensen den kan ha i en äldre (alternativt en malnutrierad eller immunosupprimerad) person. Fråga 1 (4p) 1(12) A. Vad är det som avbildas

Läs mer

ALK-dagar hösten 2015. Praktiska tips från oss!

ALK-dagar hösten 2015. Praktiska tips från oss! ALK-dagar hösten 2015 Praktiska tips från oss! Infektioner hörselgång/ytteröra Extern otit Erysipelas Otit Mastoidit Extern otit Vi suger rent. Om svullnad så tamponeras med Alsolsprit eller Diproderm.

Läs mer

DX Klinisk Medicin. 25 poäng MEQ

DX Klinisk Medicin. 25 poäng MEQ DX3 2016-04-07 Klinisk Medicin 25 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

Pneumoni på vårdcentral

Pneumoni på vårdcentral Pneumoni på vårdcentral Vad är rekommenderad behandlingstid vid 1. 7 dagar Rätt pneumoni: 1. 10 dagar 2. 14 dagar När rekommenderas lungrtg som uppföljning vid pneumoni? 1. Alltid (för att kontrollera

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe [Skriv text] rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Totalt 25poäng löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

Läs mer

Sebastian! ! En bra dag på jourcentralen...! - En kort resa genom den internmedicinska symptomatologin!

Sebastian! ! En bra dag på jourcentralen...! - En kort resa genom den internmedicinska symptomatologin! En bra dag på jourcentralen...! - En kort resa genom den internmedicinska symptomatologin! Sebastian! Man född -48. Kända gallstensbesvär. Behandlas med Simvastatin pga hyperlipidemi. I övrigt frisk. Igår

Läs mer

Integrerande. MEQ-fråga. Delexamination 2. Klinisk medicin poäng

Integrerande. MEQ-fråga. Delexamination 2. Klinisk medicin poäng Integrerande MEQ-fråga Delexamination 2 Klinisk medicin 2016-04-19 22 poäng Obs! Om vi frågar om t ex 2 åtgärder skriv då bara 2 åtgärder. Skriver du fler rättas endast de 2 första. Anvisning: Frågan är

Läs mer

Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC

Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC Pneumoni - Tonsillit - Sinuit - Otit Vilka bör antibiotikabehandlas? Vilka kan avstå från behandling? Vilka antibiotika bör användas? Tecken allvarlig infektion:

Läs mer

MEQ fråga p. Tentamen i Klinisk Medicin vt Anvisning:

MEQ fråga p. Tentamen i Klinisk Medicin vt Anvisning: Sida: 0 MEQ fråga 1 10 p Tentamen i Klinisk Medicin vt 2011 Anvisning: Frågan är uppdelad på 4 sidor samt detta försättsblad. Poäng anges vid varje delfråga. Börja besvara frågorna från sidan 1. Du får

Läs mer

Delexamination3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2

Delexamination3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 Skrivningsnummer: Delexamination3 Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat

Läs mer

Delexamination 3. Kortsvarsfrågor poäng. Danderyds sjukhus Karolinska Solna. Skrivtid: Skrivningsnummer:.. Lycka till!

Delexamination 3. Kortsvarsfrågor poäng. Danderyds sjukhus Karolinska Solna. Skrivtid: Skrivningsnummer:.. Lycka till! Delexamination 3 Kortsvarsfrågor 2014-04-10 40 poäng Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.30 Skrivningsnummer:.. Lycka till! 1 Du jobbar ST-Läkare på Norrtälje sjukhus. Till din mottagning

Läs mer

Läs anvisningarna innan Du börjar

Läs anvisningarna innan Du börjar 1/7 Integrerad MEQ-fråga 1 DX5 111116 Maxpoäng 23 Läs anvisningarna innan Du börjar Frågan är uppdelad så att nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information finns tillgänglig

Läs mer

Feber på vuxenakuten. Jesper Ericsson Överläkare Infektionskliniken DS

Feber på vuxenakuten. Jesper Ericsson Överläkare Infektionskliniken DS Feber på vuxenakuten Jesper Ericsson Överläkare Infektionskliniken DS feber Första skriftliga referensen 600 år f kr hos Sumererna. Hippokrates förklarar feber som ett överskott av gul galla. Wunderlich

Läs mer

a) Diagnos? b) Kompletterande provtagning? c) Behandling?

a) Diagnos? b) Kompletterande provtagning? c) Behandling? Fråga 1 Tove 18 år har varit sjuk i halsfluss några dagar. För övrigt är hon frisk. Hon gick idag till vårdcentralen och fick antibiotika i form av Kåvepenin. Trots detta har hon blivit sämre och började

Läs mer

Tentamensskrivning Pediatrik. Del I - MEQ-frågor

Tentamensskrivning Pediatrik. Del I - MEQ-frågor Tentamensskrivning 2007-10-23 Pediatrik Del I - MEQ-frågor! När skrivningen börjar tar Du det första (översta bladet) och vänder det rätt.! Fyll i Din kod högst upp.! Besvara frågan och lägg bladet i kuvertet.

Läs mer

TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30 12.30

TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30 12.30 Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 06, SSK 05 SSK 03, SSK 04 (del 1 eller/ och del 2) TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30

Läs mer

Delexamen 4 Infektion MEQ-fråga 1 Nr Sida 1 (6)

Delexamen 4 Infektion MEQ-fråga 1 Nr Sida 1 (6) MEQ-fråga 1 Nr Sida 1 (6) 56-årig rökande, kvinna söker på vårdcentralen i Fruängen. Hon är känd där på grund av ett alkoholmissbruk som hon dock sedan 6 månader är fri från. Hon har hemhorrojdbesvär,

Läs mer

Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 120113 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 120113 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 4 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 06, SSK 05 SSK 03, SSK 04 (del 1 eller/och del 2) Namn: (Ifylles av student) : (Ifylles av student)

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT

Delexamen 4 Infektion FACIT MEQ-fråga 1 Sida 1 (5) 62-årig man söker pga feber och frossa. Han är tidigare frisk, rökare sedan länge. Dricker alkohol vid festligare Söker med hög feber och frossa sedan tre dagar tillbaka. Lite lätt

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin. 11 augusti poäng MEQ 2

Delexamination 3. Klinisk Medicin. 11 augusti poäng MEQ 2 Delexamination 3 Klinisk Medicin 11 augusti 2013 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer