Verksamhetsberättelse 2012 Vårdförbundet avdelning Dalarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012 Vårdförbundet avdelning Dalarna"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 Vårdförbundet avdelning Dalarna 1

2 Innehållsförteckning 1 Ordförande har ordet sid 3 2 Ledning och organisation sid 4 3 Medlemsutveckling sid 7 4 Uppföljning av förbundsstyrelsens mål 2011 sid 8 5 Uppföljning av strategiska fokusområden sid 10 6 Lokala mål/ övrig verksamhet sid 12 1 Ordförande har ordet Att bläddra tillbaka i almanackan är intressant. Man glömmer så lätt hur det var igår och rusar vidare på nästa uppgift. Alla har vi tjugofyra timmar per dygn och på den tiden ska hela livspusslet hanteras. Som om man ville bevisa att man egentligen har 25 timmars dygn eller mer?.. Känslan av tidsbrist märks inte minst i alla motioner som var till kongressen 2011, då väldigt många handlade om arbetstider. Jag tycker själv att det är en avgörande fråga för oss i vården jobbandes dygnets alla timmar var också den dåliga ekonomins år både internationellt och här hemma. Landstinget Dalarnas plötsligt försämrade ekonomi har hållit oss sysselsatta på många sätt och fått mig att hamna i TV minst 5 gånger. En helt ny upplevelse. Att löneförhandla med en arbetsgivare med rikskänt dålig ekonomi kräver extra krut, tveklöst... Och så var det alla dessa förändringar, vårdval i primärvården, kommunaliseringen av hemsjukvården, automationen inom laboratoriemedicin, stängning av dagkirurgin i Ludvika för att nämna några. Mitt i detta, stora pensionsavgångar och förstås inskolning av nyutexaminerade kollegor. Utan tvekan har det rört på sig. Det börjar även dyka upp nygamla idéer som att vidareutbilda sjuksköterskor till så kallade nurse practitioner. Nya titlar kräver ett nytänk i organisation. Viss friktion förutspår jag i detta. Be patient, we only have a few things to fix 2 3

3 2 Ledning och organisation Avdelning Dalarnas styrelse har under 2011 bestått av tolv ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande. Två nya ledamöter valdes in på årsmötet. I styrelsen har vi varit åtta landstingsanställda och fyra som är anställda av någon av Dalarnas kommuner. På avdelningens kansli arbetar en ombudsman och en administratör som är anställda av Vårdförbundet. Vi arbetar i geografiska ansvarsområden och ansvarar således för alla medlemsärenden som inkommer till oss inom det egna området. Vi arbetar även med en uppsökande verksamhet där vi främst söker ett tätt samarbete med de förtroendevalda på arbetsplatserna, men även ut till våra olika arbetsplatser där den enskilda medlemmen finns. Den fackliga tiden i våra styrelseuppdrag varierar mellan procent. Mora - Orsa - Älvdalen Rättvik - Leksand Ellinor Eriksson Eva Lindberg Erkers Tommy Gatu Älvdalen Orsa Falun - Borlänge - Gagnef Lars Ludvigsson Inga-Lill Sparr Marion Vaeggemose Mora Rättvik Malung Vansbro Leksand Gagnef Borlänge Falun Säter Smedjebacken - Ludvika Malung - Vansbro Ximena Fernandez-Oviedo Helena Ahlgren Ludvika Smedjebacken Hedemora Avesta Avesta - Hedemora - Säter Jenny Nyberg Mari Larsson 4 5

4 Styrelse Styrelsen har sedan årsmötet haft följande sammansättning: 3 Medlemsutveckling Ordförande: Vice ordförande: Kerstin Erlandsson Lena Bergman Antal aktiva medlemmar per medlemskategori år 2011 Ledamöter: Arbetsutskott: Helena Ahlgren Ellinor Eriksson (t.o.m. jan 2012) Ximena Fernandez-Oviedo Mari Larsson Eva Lindberg-Erkers Lars Ludvigsson Jenny Nyberg Marion Vaeggemose Tommy Gatu (t.o.m. sep. 2011) Inga-Lill Sparr (t.o.m. jun 2011) Lena Bergman Kerstin Erlandsson Mari Larsson Kongressombud: Kerstin Erlandsson ordinarie Lena Bergman ordinarie Marion Vaeggemose ordinarie Marie Larsson ordinarie Lars Ludvigsson ordinarie Jenny Nyberg suppleant Eva Lindberg-Erkers suppleant Ellinor Eriksson suppleant Ximena Fernadez-Oviedo suppleant Helena Ahlgren suppleant Revisorer: Bo Marklund ordinarie Ann-Louise Custerson ordinarie Eva Hammar suppleant Valberedning: Carina Meriläinen Helena Linnteg Anette Höijer (t.o.m. feb. 2012) Gunilla Ordéus Anna-Karin Söderqvist Medlemskategori Jan Feb Mars April Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Student Pensionär Ej anställd Anställd, ej förhandlingsbar Anställd, förhandlingsbar Totalt Antal aktiva medlemmar per medlemskategori år 2011 Medlemskategori Jan Feb Mars April Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Barnmorska Biomedicinsk analytiker Röngentsjuksköterska Sjuksköterska Chef Student Pensionär Övrig Totalt Kommentar: Under 2011 har vi ökat det totala antalet medlemmar. Vad gäller studentrekrytering är vi näst bäst i landet. Vi börjar se starten på de stora pensionsavgångarna, och den största grupp som begärt utträde är nyblivna pensionärer. Vi tappar biomedicinska analytiker och chefer. Få medlemmar går över till andra fackliga organisationer. Anställda: Sara Skoglund Administratör Agneta Johansson Ombudsman Avdelningens kansli Avdelningens kansli är beläget på Åsgatan 33 i Falun. Telefon: E-post: 6 7

5 4 Uppföljning av förbundsstyrelsens mål 2011 : Anordnandet av professionsdagar är alltid uppskattat av medlemmarna som känner sig uppdaterade och stärkta i sina professioner. Det är också ett tillfälle att träffa kollegor och för oss i styrelsen att kunna ha dialog med medlemmarna. Förbundsstyrelsens mål för 2011: Vi i Vårdförbundet stärker våra professioners identitet Vi i Vårdförbundet väcker en samhällsdebatt om värderingen av välfärdens kunskapsområden Vi i Vårdförbundet arbetar för en nolltolerans mot vårdskador Utifrån dessa mål har vi genomfört två professionsdagar. Den ena dagen riktades till medlemmar som arbetar inom geriatrik och primärvård. 80 intresserade medlemmar kom och lyssnade. Föreläsningarna handlade om äldre och läkemedel samt hemsjukvårdens utmaningar inför kommunaliseringen. Vi har vid flera tillfällen uppvaktat våra landstingspolitiker. För första gången i Vårdförbundets historia deltog vi på ett landstingsfullmäktige och förmedlade budskapet om Säker Vård och att kunskapen hos våra fyra professionerna inte används Fullt Ut. Kommentar: Om inte landstingsfullmäktige var insatt i våra professioners viktiga arbete i vården innan, så är dom det nu! Under 2011 har vi ökat vår närvaro i media, lokal TV, radio och tidningar. Vi uppvaktades särskilt ofta av media i samband med uppdagandet av landstingets dåliga ekonomi. Kommentar: I år har media haft stort intresse av att kontakta oss i sakfrågor om vården. För att jobba mot en nolltolerans mot vårdskador har vi ordnat föreläsningar av förbundsjurist Carita Fallström om patientsäkerhetslagen. Föreläsningarna riktade sig till våra förtroendevalda, samt chefer och ledare. Under 2011 har vi använt oss av interna resurser vid anordnandet av träffar för våra chefer och ledare. Ämnena har varit patientsäkerhetslagen, chefsrollen och Vårdförbundets syn på ledarskapet. Vi hade även information om kongressen samt HÖK 11. Båda tillfällena var halvdagar till skillnad från tidigare år då vi haft heldag och inhyrd föreläsare. Föreläsare var: Ingrid From, universitetsadjunkt Högskola Dalarna Ellen Heldahl, utredningssekreterare för Hemsjukvården, Socialdepartementet Kenneth Sjöström, ombudsman Vårdförbundet avdelning Kalmar : Ett sextiotal deltog i våra aktiviteter för chefer och ledare. Betydligt fler har deltagit 2011 än tidigare år. Vår andra professionsdag vände sig till barnmorskor i Dalarna, Gävleborg och Värmland dit 120 medlemmar kom. Aktiviteten anordnades tillsammans av Vårdförbundet, Högskolan Dalarna och Dalarnas Barnmorskeförening. Ämnet för dagen; graviditet, övervikt och fetma en tickande hälsobomb. Föreläsare var: Margareta Persson, lektor högskolan Dalarna. Ulla Rönnberg, dietist, Anette Öhrn, dietist, Ann Christin Cacrimanidou, läkare, KK Falun 8 9

6 5 Uppföljning av strategiska fokus områden Strategiska fokusområden kongressperioden Villkor Profession Säker vård Vi har haft för avsikt att höja den fackliga kompetensen i området, öka antalet medlemmar och förtroendevalda samt skapa kollegiala mötesplatser. Som ett led i att öka kunskapen bland våra förtroendevalda har vi haft en extra utbildningsdag för förtroendevalda i Dalarna där vi diskuterat löneprocessen/strategier med hjälp av förbundsombudsmännen, Annika Magnusson och Ulla Falk. Agneta Johansson, förbundsombudsman gav oss fördjupad kunskap i lagar och avtal samt FAS förtroendevalda deltog. På träffarna har vi diskuterat kongressmålen för Andra ämnen har varit arbetsmiljö, lönefrågor, rehabiliteringsfrågor, säker vård, arbetstidfrågor, patientsäkerhetslagen, hemsjukvården inför kommunaliseringen, aktuella frågor hos LT Dalarnas olika sparpaket, vad händer med människan i förändringsprocessen, kampanjerna Ta Rast och Fullt Ut. Externa föreläsare har bjudits in för att belysa de olika ämnena. Kommentar Det är mycket som sker i vården idag vilket gör att det är angeläget att träffas mellan professionerna. Inför alla förändringar och åtstramningar har vi uppmanat våra medlemmar att skriva avvikelser för att förbättra patientsäkerheten och jobba för en nolltolerans mot vårdskador var kongressernas år, med avtalskongress i april och val av ny förbundsstyrelse i maj. Vi hade även kongress två dagar i september där politiken formades. Engagerade, pratglada kongressombud deltog. Alla motioner hanns inte med och kommer att hanteras i januari Att dela kongressen är omdiskuterat i förbundet och har både för och nackdelar. Kongressen var även i år webbsänd. Kongressen beslöt att gå på ett sifferlöst avtal. Spännande! Utvecklande! Dumstridigt? Det återstår att se. Avtalet ska utvärderas hösten Löneöversynen i landstinget kom i gång väldigt sent på grund av arbetsgivaren. Med anledning av våra och andra fackförbunds kritik har arbetsgivaren genomfört en endagsutbildning i lön för lönesättande chefer. Trots intention om förbättring av löneprocessen finns mycket kvar att önska. Vi har jobbat hårt för att få en värderingsförändring för våra yrkesgrupper. Vårt avtal blev i år annorlunda med många detaljer i syfte att få ett gott utfall. Löneavtalet landade på 2,5 % till Vårdförbundets tillsvidare anställda medlemmar med retroaktivitet från Samt generellt nivåhöjande utfall med 500 kronor från Lägsta grundlön för Vårdförbundets medlemmar är kronor från Kommentar Årets löneöversyn inom landstinget blev en långbänk. Vi ville få så stor utdelning som möjligt och arbetsgivaren ville få räkningen så sent som möjligt, där av årets avtalskonstruktion. Det resultat vi lyckats med i år bygger på många informella möten, tyvärr ett måste för att få ett resultat. Många medlemmar hör av sig med frågor vad som händer med årets löneöversyn när hösten över går till vinter och vi inte blir klara. Under förhandling är parterna av tradition sparsamma med information, något som kan missförstås. Vi har prioriterat ett så gott resultat som möjligt mot att det har fått ta tid. I de kommuner som saknar förtroendevalda eller där de är nya i sitt uppdrag har styrelsen genomfört översynen eller varit ett stöd där det funnits behov. Utifrån löneöversynens resultat redovisas statistik som sammanställs av nationella kansliet för att sedan kunna jämföras inom länet och med resten av landet. Statistiken är ett bra hjälpmedel under löneöversynen men även för att kunna ge lönerådgivning till den enskilda medlemmen. Utfallet 2011 i kommunerna blev mellan 1,4-3,9 %. Ett sifferlöst avtal har fungerat ganska bra. Vi har svårt att få till kartläggning, analys och handlingsplan utifrån lönepolitiken i några av kommunerna. Under året som gått har vi haft 22 förtroendevalda träffar i länet. Områdesansvariga planerar och ansvarar för att förtroendevaldaträffar genomförs. Träffarna har anordnats i hel eller halvdagsform. Antalet deltagare har varierat i olika områden och områdesgränserna har ändrats i och med att områdesansvariga även bjudit in förtroendevalda från andra geografiska områden. Detta i syfte att ge chansen till ökat antal utbildningstillfällen för att stärka upp den fackliga kompetensen. Under 2011 har löneöversyn genomförts i Dalarnas 15 kommuner och därmed lika många arbetsgivare. Att förbättra löneprocessen i kommunerna har varit en stor del av arbetet samt belysa vikten av kompetens och kompetensutveckling. Kompetens och lön är viktiga faktorer då den stora organisationsförändringen att ta över hemsjukvården i kommunerna står för dörren. För att ge förtroendevalda grundförutsättningar för att kunna genomföra löneöversynen har ett antal träffar och utbildningstillfällen genomförts

7 6 Lokala mål/övrig verksamhet Avdelning Dalarnas mål för 2011: att stärka den fackliga kompetensen samt att öka antalet förtroendevalda. Vi i styrelsen ser att det är av stor vikt att det finns förtroendevalda på alla arbetsplaster. För att uppnå målet har vi oftare varit ute på arbetsplatserna för att synliggöra Vårdförbundet. Vi har ökat antalet förtroendevaldaträffar samt försökt höja kvaliteten på innehållet och genom detta stärkt den fackliga kompetensen. Styrelsens ledamöter har medverkat till att öka antalet medlemsmöten. Under 2011 har antalet förtroendevalda ökat och till vår glädje har vi haft en ökad uppslutning på våra förtroendevaldaträffar. Tillsammans med den fackliga grundutbildningen torde detta ha stärkt den fackliga kompetensen = 161 förtroendevalda = 179 förtroendevalda Under verksamhetsåret har styrelsen varit mycket engagerad i olika slags medlemsärenden. Sparbeting i både landsting och kommuner i vårt län har gjort att förtroendevalda deltagit i många möten. Även detta år ser vi en ökning av medlemmar som har haft ett behov av vårt stöd vid rehabiliteringsåtgärder och sjukskrivning. : Samarbetet med arbetsgivare och försäkringskassan fungerar i stort sett bra. Vi prioriterar att vara med i de olika mötena för att ge medlemmen stöd. Årsmötet 2011 förlades till den internationella kvinnodagen 8 mars i Folkets hus i Falun. Medlemmarna bussades in från olika orter i länet och innan årsmötet startade var det mingel i foajén. Sedvanliga årsmötesförhandlingar avrundades med middag och en bejublad föreställning av stand up komikern Lasse Karlsson, som lyckades väva in de strategiska fokusområden tagna för kongressåren i sin föreställning. Profession, villkor och säker vård. Ett briljant sätt att föra ut Vårdförbundets politik. I år deltog vi aktivt i Blodomloppet tillsammans med 7000 andra! Trängseln var total. Vårdförbundsvecka i hela Sverige! Vi hade aktivitet på två orter i länet, Borlänge och Mora med temat: Varför vara medlem i Vårdförbundet? Torbjörn Severin, ombudsman och inspiratör från västra Götaland deltog. Styrelsen passade också på att informera om aktuella händelser och medlemmarna bjöds på buffé. Kommentar: För många medlemmar är detta en uppskattad återkommande aktivitet på höstkanten. Vi får som styrelse möjlighet att träffa många medlemmar. Drygt 200 medlemmar deltog. Vi har varit på Högskolan Dalarnas inskrivningstillfällen på höst och vår, i syfte att informera om Vårdförbundet och rekrytera medlemmar. Den senaste statistiken visar att vi fortfarande är näst bästa avdelning att rekrytera studerandemedlemmar i Sverige. Under termin 5 försöker vi få träffa studenterna för att undervisa om arbetsrätt. Många läser på distans och vi har problem med att få komma till skolan när de är på plats. Vid några tillfällen har våra studerandeombudsmän från Stockholm deltagit. Styrelsen gjorde i oktober en studieresa till Bryssel. Vi besökte ENF (European Nurses Federation), Region Dalarnas Brysselkontor, LO-TCO och SACO: s Brysselkontor, Central Sweden s Brysselkontor samt EU parlamentet. Inför resan hade vi Region Dalarnas representant Magnus Hög på besök som beskrev hur man arbetar i EU parlamentet och EU kommission. Resan till Bryssel var mycket givande kompetensutveckling. Resan bidrog också till att stärka styrelsen inför vårt fortsatta styrelsearbete. Utan spaning ingen aning. Styrelsen har under 2011 deltagit i förbundets interna ledarskapsutveckling, ledarskap i idéburen organisation. Varje ledamot har gjort ett eget arbete och tränat på att framföra olika budskap inför grupp. Kommentar: Bra att reflektera över våra roller som ledare. Vi har också besökt vårt nationella kansli i Stockholm och gjort studiebesök på riksdagen, samt träffat socialutskottets ordförande. 100 medlemmar deltog på vårt årsmöte. Kommentar Det nya kittet med väska, block, pennficka och vatten flaska har varit mycket uppskattat och som grädde på moset har vi bjudit in till avslutningsmiddagar för studenterna innan de ger sig i väg ut i arbetslivet som våra blivande, uppskattade kollegor

8 Kostnadssammanställning Avdelning Dalarna 2011 Utfall Budget Avdelningen/Kansli Telefoni Kommunikation-IT Verksamhetsstöd Chefer och ledare Studenter Gemensamt Löpande granskning & revision Kommunikation/Info/Marknadsföring Styrelse och AU Omvärldsbevakning Kompetensutveckling, kurser Verksamhetsansvar Vårdpolitik Förtroendevalda Utbildning Förtroendevaldaträffar Medlemmar Vårdförbundsvecka Profession Årsmöte Vårdmiljö/Arbetsmiljö Vårdpolitik Valberedning Totalt:

9 tryckt på Cyclus returpapper VÅRDFÖRBUNDET avdelning Dalarna Åsgatan 33 Box Falun Telefon E-post: 16

SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008-2010 AVDELNING ÖREBR 1 PROFESSION Vi ska gemensamt påverka och utveckla våra yrken. Därför ska vi också vara med och påverka och utveckla utbildningarna. Utifrån

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse 2008 Vårdförbundet avdelning Dalarna 1 Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande har ordet Den skrift du läser är avdelning Dalarnas verksamhetsberättelse. Vi beskriver här vad vi har

Läs mer

Verksamhetsberättelse. 2010 Avdelning Västernorrland

Verksamhetsberättelse. 2010 Avdelning Västernorrland Verksamhetsberättelse 2010 Avdelning Västernorrland Ordförande har ordet Ännu ett år har passerat. Tiden bara rusar iväg. Vi i Västernorrland känner fortfarande av det bistra ekonomiska läget. Att budget

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 AVDELNING GOTLAND Senast ändrad 2010-09-14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009.docx liekl 1 (13) Ordförande har ordet Verksamhetsåret 2009 har varit utmanande och samtidigt utvecklande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Vårdförbundet Avdelning Skåne Senast ändrad 2010-02-09 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 1 (56) Ordförande har ordet 2009 har varit ett år där den ekonomiska krisen i

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA Årsrapport Avdelning Värmland Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 2 3. Effekt...

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Avdelning Västernorrland 2015

Avdelning Västernorrland 2015 Årsrapport Avdelning Västernorrland 2015 1 (13) Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2014-11-05 2016-01-14 Årsrapport 2015 avdelning Västernorrland Innehåll 1. Sammanfattning... 2

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 2 3. Effekt... 3 4. Goda

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Ett attraktivt yrke i utveckling Lärares och skoledares löner ökar mer andras Under året har vi fortsatt med att jobba för höjda lärarlöner. I alla sammahang har vi påtalat att

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Några rader från ordförande. Det är så roligt att jobba i en styrelse där alla är engagerade och hjälper till. Även suppleanterna är med på varje styrelsemöte och är engagerade.

Läs mer

Lärarförbundet. Arboga U10. Verksamhetsberättelse

Lärarförbundet. Arboga U10. Verksamhetsberättelse Lärarförbundet Arboga U10 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse för år 2015 Styrelsen för 2015 och andra funktioner Ordförande Helena Kindberg 2015 V. ordförande Susanne Skyllkvist 2015-2016

Läs mer

Glödlampan. hsod.se. Sörmland. I detta nummer. Ordförande har ordet. Ny mandatperiod i LRFF. Presentation Synskadades förening Sörmland.

Glödlampan. hsod.se. Sörmland. I detta nummer. Ordförande har ordet. Ny mandatperiod i LRFF. Presentation Synskadades förening Sörmland. Glödlampan December 2014 Sörmland Representanter till LRFF 2015-2018 I detta nummer Ordförande har ordet Lena Talman Solveig Fredriksson Ulf Nordström Helge Andersson Ny mandatperiod i LRFF Christer Arnrup

Läs mer

Vårdförbundet avdelning Blekinge

Vårdförbundet avdelning Blekinge Vårdförbundet avdelning Blekinge Verksamhetsberättelse 20140101-20140507 Ledning och organisation Avdelningsstyrelse Avdelningsordförande Vice ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge

Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge Styrelseuppdraget innebär: Styrelsen är avdelningens politiska och verkställande ledning och ansvarar för verksamheten mellan årsmötena och att verksamheten bedrivs

Läs mer

Regiontabeller Fysisk hälsa

Regiontabeller Fysisk hälsa 1 Bra eller mycket bra hälsa Mora Orsa Älvdalen 2004/05 68 63,2-73,0 61 56,4-65,6 64 60,8-67,6 17 570 2008 68 62,9-73,4 67 61,6-71,9 68 64,1-71,5 17 340 2010 75 69,6-80,2 63 * 57,8-68,1 69 65,6-73,0 17

Läs mer

Årsmötet öppnades den 7/9 med val av avdelningsstyrelse och valberedning via webbröstning.

Årsmötet öppnades den 7/9 med val av avdelningsstyrelse och valberedning via webbröstning. Föredragningslista Årsmötet öppnades den 7/9 med val av avdelningsstyrelse och valberedning via webbröstning. Förslag till beslut 1. Årsmötet återupptas 2. Prövning att mötet kallats i behörig - att mötet

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län?

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? Hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? 1 2 Korta fakta - Dalarnas län Sveriges Kommuner och Landsting har i

Läs mer

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012 Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns Verksamhetsinriktning för 2012 kopplat till kongressens strategier 2011 2014 Budget 2012 1 Vi väcker en genusdebatt om värderingen av välfärdens kunskapsområden Omvärldsspaning

Läs mer

FUB-Bladet Borlänge. Nr 2 hösten 2015

FUB-Bladet Borlänge. Nr 2 hösten 2015 FUB-Bladet Borlänge Nr 2 hösten 2015 FUB BORLÄNGES STYRELSE 2015 Ordförande Anette Nilsson Stickspåret 11 784 67 BORLÄNGE 0243-23 88 13; 070-588 13 76 flintanette@telia.com Vice ordförande Gunilla Wikblad

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-01-05 2015-01-09 Uppsala 1 Monhed

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-01-05 2015-01-09 Uppsala 1 Monhed Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2015-01-05 2015-01-09 Uppsala 1 Monhed Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 3 3. Effekt... 4 4. Goda exempel...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Varbergs FUB 2009

Verksamhetsberättelse för Varbergs FUB 2009 Verksamhetsberättelse för Varbergs FUB 2009 Medlemmar Möten Antalet medlemmar var vid årets slut 211 st. Styrelsemöten har hållits 11 gånger under året. Årsmötet hölls den 10 mars på FUB-gården. Styrelsen

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Kallelse 2013-12-18

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Kallelse 2013-12-18 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Kallelse 2013-12-18 KALLELSE Datum 2013-12-11 1(1) Isaac Tham kallas härmed till sammanträde onsdag den 18 december 2013 kl. 09.00 på Vintergatan, sammanträdesrum

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Förskolan Loviselund Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

Sammanställning av återrapporteringar utifrån medarbetarperspektivet

Sammanställning av återrapporteringar utifrån medarbetarperspektivet Sammanställning av återrapporteringar utifrån medarbetarperspektivet Perspektiv Arbetsområde Projekt, aktivitet m.m. Sjukhus eller vårdorganisation Medarbetarperspektivet Evenemang Friskvård /levnadsvanor

Läs mer

Socialnämnden 2009-11-11

Socialnämnden 2009-11-11 Socialnämnden 2009-11-11 283 Delgivning av protokoll...2 284 Delegationsbeslut...3 285 Rapport avseende ej verkställda beslut...4 286 Socialnämndens sammanträdesdagar 2010...5 287 Återbesättning av tjänst

Läs mer

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Hälsoveckan 2013 Syfte Mål Aktiviteter 3 Hälsoveckan 2013 fyller 10 år 4 Inledning 4 Hälsoveckans temaområden

Läs mer

Lokalt folkhälsoarbete i Mora - Verksamhetsrapport 2008

Lokalt folkhälsoarbete i Mora - Verksamhetsrapport 2008 Lokalt folkhälsoarbete i Mora - Verksamhetsrapport 2008 Sveriges folkhälsomål ledstjärnor för vårt lokala folkhälsoarbete 1 Mora Folkhälsoråd Mora Folkhälsoråd är det politiska organ där samverkan enligt

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Norrland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Norrland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Norrland Nr: 3/2013 Sammanträde: Styrelsemöte för Sektion Södra Norrland Datum: 20130517 Tid: 0830-1100 Plats: telefonkonferens Närvarande: Deltagande: Birgitta

Läs mer

1(5) (2007-12-31 2008-12-31) Hemsida http://www.brattvallsjaktskytteklubb.ac.se

1(5) (2007-12-31 2008-12-31) Hemsida http://www.brattvallsjaktskytteklubb.ac.se 1(5) (2007-12-31 2008-12-31) Hemsida http://www.brattvallsjaktskytteklubb.ac.se 2(5) DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer ordförande, sekreterare, justerare 3. Fastställande av dagordning

Läs mer

Utvecklingsarbete för palliativ vård dalarna

Utvecklingsarbete för palliativ vård dalarna Utvecklingsarbete för palliativ vård dalarna Mitt uppdrag som utbildare av utbildare i palliativ vård Dalarna - Att utbilda leg. Sjuksköterska till lokala utbildare i palliativ vård i kommunala och landstingsdrivna

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Kalendarium DALABULLEN

Kalendarium DALABULLEN DALABULLEN Nr 1 Våren 2015 www.celiaki.se/dalarna Kalendarium Fikaträffar Se sid 3 Föreläsning för anhöriga! 25 mars, se sid 4 Föreläsning för barn! 18 april, se sid 6 Barn & Ungdomsverksamhet Se sid 8

Läs mer

Svenska Spaniel och Retrieverklubben Protokoll 4 2014-03-29 Västernorrlandsavdelning Orgnr 889601-2724 58-81

Svenska Spaniel och Retrieverklubben Protokoll 4 2014-03-29 Västernorrlandsavdelning Orgnr 889601-2724 58-81 Protokoll fört vid styrelsens möte 2014-03-29 Plats: Canons lokaler, Örnsköldsvik Närvarande: Anders Flodin, Åsa Åberg, Maria Hansson, Lotta Fornås, Lena Ohlsson. Närvarande suppleant: Ulla Olsson Ej närvarande:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2008

Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2008 SeniorNet Södermalm Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2008 Styrelsen för Seniornets Södermalmsklubb får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2008. Styrelsen valdes vid årsmötet

Läs mer

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP)

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Utlåtande 2012: RI (Dnr 231-1361/2011) Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Landstinget Halvårsrapport 2008-02-16 2008-09-16 Rapporten sammanställd av: Anneli Edvinsson,

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT ÖREBRO LÄN 2012 Länsföreningen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012 Styrelsen Styrelsen har

Läs mer

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST Fackuttrycket Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST GS-medlem innehåll Innehållsförteckning Ordförande har ordet Sida 3 Hur gör jag? Sida 4 Vilken ersättning får jag? Sida 4 Medlemsutbildning

Läs mer

HANDLINGSPLAN VÅRDFÖRBUNDET AVDELNING JÖNKÖPING 2008

HANDLINGSPLAN VÅRDFÖRBUNDET AVDELNING JÖNKÖPING 2008 HANDLINGSPLAN VÅRDFÖRBUNDET AVDELNING JÖNKÖPING 2008 Vi ska utveckla oss som ett förbund. Viljeinriktning: Få alla medlemmar att känna sig betydelsefulla och som en del av helheten. Hemsidan ska vara tydlig,

Läs mer

Minnesanteckningar nätverk chefer för biståndshandläggare 17 okt 2014.

Minnesanteckningar nätverk chefer för biståndshandläggare 17 okt 2014. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-10-17 Minnesanteckningar nätverk chefer för biståndshandläggare 17 okt 2014. Närvarande: Lotta

Läs mer

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT Rapport fra n projektgruppen med sektion SKKT Deltagare Inga.Lill Sparr RKKT Kamran Nourafkan Lena Morgan Ulla-Britt Lindholm Tanja Wijkmark RKKT Under 2010 och 2011 har diskussioner om ett eventuellt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Punkt 14.2.5 Tema Vårdförbundet Kommunikation Idé/förslag/motion

Punkt 14.2.5 Tema Vårdförbundet Kommunikation Idé/förslag/motion Punkt 14.2.5 Tema Vårdförbundet Kommunikation Idé/förslag/motion Förbundsstyrelsens redovisning - Kommunikation Under hela kongressperioden har det genomförts en stor satsning på den interna och externa

Läs mer

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015 FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015 Presentation av Anna Åsbergh ord. ledamot Anna arbetar på Lärarförbundets expedition på onsdagar. Övriga dagar jobbar hon som gymnasielärare på Bessemerskolans

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer. Henrik Bokor Nilsson

Underskrifter Sekreterare Paragrafer. Henrik Bokor Nilsson TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 14 Plats och tid Socialkontoret, Torsås, kl. 18.00 21.15 Beslutande Övriga deltagande Henrik Bokor Nilsson, s, ordf. Ewy Svensson, m Sonja Johnsson Leif Karlsson

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för ökat resultat 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

AKTIVITETSKALENDER VK 10

AKTIVITETSKALENDER VK 10 AKTIVITETSKALENDER VK 10 2016 Verkställande utskottet Välkomna till aktivitetsåret 2016 för VK10. Vi vill med detta informera om vad som är på gång i kretsen för våra medlemmar och förtroendevalda i form

Läs mer

År 2008 var ett händelserikt år med fyra kongresser

År 2008 var ett händelserikt år med fyra kongresser Ordförande har ordet År 2008 var ett händelserikt år med fyra kongresser. Meningen var att den ordinarie kongress skulle vara i maj. Då var vi mitt i brinnande konflikt, så det blev endast en del av kongressen,

Läs mer

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m.

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. Sida: 1 av 12 Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2010-T) Avtalstidens längd 1 Parterna träffar ett tillsvidareavtal

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Mötesdatum Socialnämnden 2016-04-21

MÖTESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Mötesdatum Socialnämnden 2016-04-21 Plats och tid Ånge kommunkontor, rum Flataklocken kl. 08:00 ande ledamöter Birgitta Sjögren (S) (ordförande) Gun Olofsson (S) 38-41, 43-51 Magnus Lemon (S) Birgitta Liivlaid (V) 38-41, 43-51 Per-Erik Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2012-02-13 27 Au Detaljplan Sävstaholm 2:325 Tennisparken Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR VILHELMINABYGDENS SKOTERORGANISATION 15 november 2014 i Storseleby

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR VILHELMINABYGDENS SKOTERORGANISATION 15 november 2014 i Storseleby Närvarande: Vojmådalens Skoterklubb,Vilhelmina Skoterklubb, Rönnäs Intresse & Idr.förening, Kittelfjälls Skoterförening, Klimpfjälls IIF, Stornäs Skoter & Intr.förening, Latikbergs Skoterklubb, Järvsjö

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Avdelningsstyrelse 2015 Ordförande Ledamöter Lisa Assolari Stefan Burlin Elisabeth Dahl Mikael Forsberg Viktoria Hallin Camilla Hansen Malin Jonsson Jonas Larsson Jon Olovsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 2015-09-09. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 9 september 2015 kl 14.15-17.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 2015-09-09. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 9 september 2015 kl 14.15-17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 9 september 2015 kl 14.15-17.00 ande Åsa Bergkvist (S) Lars Handegard (V) Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S) 91-97

Läs mer

Reseinformation för deltagare från Dalarna (och Norberg)

Reseinformation för deltagare från Dalarna (och Norberg) Reseinformation för deltagare från Dalarna (och Norberg) Ditresa morgon/förmiddag fredag 9 november Hemresa söndag eftermiddag 11 november Du från Dalarna samt Norberg kommer att resa med Dalatrafiks bussar,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015

Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015 Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015 Inledning Under året har styrelsen utvecklat styrelsemötena och verksamhetsplanen har fått en central roll på dagordningen. Detta har gjort i att

Läs mer

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN INNEHÅLL 3 Vilka sitter i valberedningen? 4 Vad gör valberedarna? 7 Liten checklista för valberedningen 8 Världens bästa styrelse 10

Läs mer

Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14

Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14 Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14 Förslag till dagordning för årsmötet Celiakiföreningen i Uppsala län Lördagen den 6 februari 2016 på Kungsgatan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT 2015 Organisation Sektionen omfattar stadsdelarna Östermalm, Norrmalm, Kungsholmen, Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Temabo, privat

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU!

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! För huvudmän inom skolväsendet Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! Innehåll Fortbildning för alla matematiklärare 2 Läraren

Läs mer

ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND Uppdaterad 2012-02-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion

Läs mer

Protokoll 4-14 Fört vid styrelsemöte i Falun, den 20 maj 2014. Klockan 18.30-21.00. NNBF STYRELSE Närvarande

Protokoll 4-14 Fört vid styrelsemöte i Falun, den 20 maj 2014. Klockan 18.30-21.00. NNBF STYRELSE Närvarande Protokoll 4-14 Fört vid styrelsemöte i Falun, den 20 maj 2014. Klockan 18.30-21.00 NNBF STYRELSE Närvarande Frånvarande Eva Eriksson, ordförande Urban Jonsson, vice ordförande Åsa Malkusson, sekreterare

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 67-77

Allmänpolitiska utskottet 67-77 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Bernts loge, Spira Närvarande: ande: Tommy Bernevång Forsberg (KD), Per Hansson (FP), Håkan Sandgren (S) t.o.m. 68, Anders Gustafsson (M) t.o.m. 68, Per-Olov Norlander

Läs mer

SeniorNet Roslagen 802430-7160

SeniorNet Roslagen 802430-7160 Årsredovisning SeniorNet Roslagen 802430-7160 20090101-20091231 Innehåll Förvaltningsberättelse... 2 Resultaträkning... 5 Balansräkning... 6 Bilagor Statistik... 1 Börja använda datorn... 2 Revisionsberättelse...

Läs mer

Minnesanteckningar från Jämställdhetsutskottet 2013-04-24

Minnesanteckningar från Jämställdhetsutskottet 2013-04-24 Kommunstyrelsen Datum 1 (5) Kommunledningskontoret Anna Lindén, 1510 Jämställdhetsutskottet Minnesanteckningar från Jämställdhetsutskottet 2013-04-24 Närvaro: Maria Chergui (V) ordf. Lisa Friberg (S),

Läs mer

Handikapprådet PROTOKOLL 2012-11-20

Handikapprådet PROTOKOLL 2012-11-20 Handikapprådet PROTOKOLL 2012-11-20 Sid 72 Inledning... 1 73 Val av justeringsledamot... 1 74 Godkännande av dagordningen... 1 75 Föregående protokoll... 1 76 Val av ersättare till vice ordförande... 1

Läs mer

Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus

Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus KOMMUNAL LÄRARFÖRBUNDET 2009-03-18 Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus Bakgrund Samarbetet mellan Lärarförbundet och Kommunal inleddes 2003 med en gemensam skrivelse med anledning av

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VÄSTERBOTTENS LÄNS LÄKAREFÖRENING (VLF) 2015-02-20 2016-02-25

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VÄSTERBOTTENS LÄNS LÄKAREFÖRENING (VLF) 2015-02-20 2016-02-25 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VÄSTERBOTTENS LÄNS LÄKAREFÖRENING (VLF) 2015-02-20 2016-02-25 Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Anna Agrell 1:a vice ordförande Maria Thorén Örnberg

Läs mer

Välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte 2015

Välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte 2015 13 FÖRENINGSINFORMATION MARS 2015n Till alla medlemmar i Kedjan! Välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte 2015 INFORMATIONSBLAD Varmt välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte, onsdagen

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK)

Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK) Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK) Plats: Dojon, Stationsvägen 9F Tid: 20 mars 2014, kl 19.30 Klädsel: Gi för dem som vill träna efteråt, vanliga kläder för föräldrar Alla

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 för FUB Dalarna

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 för FUB Dalarna 1 Verksamhetsberättelse 2015 för 2 Verksamhetsberättelse Ordförande Lars Jalkevik Falun Vice ordförande Ann-Sofie Eriksson Borlänge Kassör Thord Öberg Borlänge (adjungerad) Sekreterare Lillemor Wass Ovansiljan

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 9 mars 2005

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 9 mars 2005 Folkhälsovetenskapligt centrum 2005-03-15 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 9 mars 2005 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Birgitta Wessman-Thyrsson (s) Britt-Marie

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

November 2013 Nummer 3-2011

November 2013 Nummer 3-2011 November 2013 Nummer 3-2011 Löneförhandlingarna avslutade Enkäter Nyhetsbrevets framtid? Lönerörelsen avslutad för den här gången Av Per Hammarqvist Sidan två Så har vi tagit igenom oss årets lönerörelse

Läs mer

Utkast Verksamhetsberättelse LYST nämnden per den 20141231

Utkast Verksamhetsberättelse LYST nämnden per den 20141231 Utkast Verksamhetsberättelse LYST nämnden per den 20141231 Inledning För ett antal år sedan startade ett nära samarbete mellan Lycksele och Storumans kommun och bland annat så har man sedan 2008 gemensam

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från ledningsgruppsmöte onsdagen den 15 januari 2014 i Växjö Närvarande: Martin Myrskog, Landstinget Kronoberg Peter Hogla, Regionförbundet Södra Småland Johan Assarsson, projektledare Peter

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 21 november 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 21 november 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-11-26 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 21 november 2007 Närvarande Alma Basic (s) Anita Jernberger (fp) Anna-Lena Sörenson

Läs mer

Infoblad. nr 4 november 2015

Infoblad. nr 4 november 2015 Infoblad nr 4 november 2015 Ordförande har ordet Nu är det så dags igen för mörka kvällar och när vi vaknar är det frost på marken. Vi plockar fram våra lyktor och stakar och tänder levande ljus. Det ger

Läs mer

Jönköpings län. In business Nätverk för kvinnliga företagare

Jönköpings län. In business Nätverk för kvinnliga företagare Jönköpings län Här ser du affärs- och innovationsutvecklings i Jönköpings län som drivs inom delprogrammet 1:1, Främja kvinnors företagande 2007 2009. Sammanställningen omfattar inrapporterade fram till

Läs mer

Tolkförmedlingen, Borlänge kommun, kl. 13:30 15.55

Tolkförmedlingen, Borlänge kommun, kl. 13:30 15.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(9) Plats och tid Tolkförmedlingen, Borlänge kommun, kl. 13:30 15.55 ande Ledamöter Per-Inge Nyberg, Landstinget Dalarna Kenneth Persson, Borlänge kom. 8-10 Christina Knutsson,

Läs mer

Beslut Minnesanteckningar från kommunchefsmöte 2012-11-07 läggs till handlingarna.

Beslut Minnesanteckningar från kommunchefsmöte 2012-11-07 läggs till handlingarna. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Minnesanteckningar kommunchefsmöte Dag onsdagen den 23 januari 2013 Tid 08.30 11.45 Plats Umeå stadshus, Kommunstyrelsens sammanträdesrum ande Övriga

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Narkolepsiföreningen Sverige NFS 802460-6967. Räkenskapsåret 2012-01- 01-2012- 12-31. för

Verksamhetsberättelse. Narkolepsiföreningen Sverige NFS 802460-6967. Räkenskapsåret 2012-01- 01-2012- 12-31. för Verksamhetsberättelse för Narkolepsiföreningen Sverige NFS 802460-6967 Räkenskapsåret 2012-01- 01-2012- 12-31 Föreningens första årsmöte Den 21 april höll föreningen sitt första årsmöte. Årsmötet beviljade

Läs mer

Framtidens medlemskap i Vårdförbundet för studenter och nyexaminerade

Framtidens medlemskap i Vårdförbundet för studenter och nyexaminerade Framtidens medlemskap i Vårdförbundet för studenter och nyexaminerade Rapport från medlemmarna i Studentpanelen: Håkan Bäckman Ida Eriksson Miriam Isaksson Mettavainio Piaa Kinnunen Jenny Lindgren Gabriel

Läs mer

OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET?

OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET? OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET? En undersökning av anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors arbetsvillkor Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 2 Metod och urval...

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR

Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4, 6 Program...5 Val av regionstyrelse...7 Val av ombud...8 Valberedningen...9

Läs mer

KOM-IN-ALL mars 2016

KOM-IN-ALL mars 2016 Mars 2016 Ordförande har ordet! Sektionen har haft sitt årsmöte och jag vill tacka alla medlemmar och förtroendevalda för deras engagemang. När Aftonbladet avslöjade Kommunals oegentligheter var vi många

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet. Att avslå första att-satsen. Att bifalla andra att-satsen. Att anse tredje att-satsen besvarad.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet. Att avslå första att-satsen. Att bifalla andra att-satsen. Att anse tredje att-satsen besvarad. Förbundsmötet 2012 Utskott nummer 8 Sekreterare: Charlie Magnusson Sida 1 Motion med förslag Motion nr 87: Motionär: Anna Nilsson, Visions Lundaavdelning att förbundet uppdrar åt centret att tillsätta

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland PROTOKOLL Nr 1/2014 Styrelsesammanträde Tid Kl 09.30 16.00 Plats Närvarande Länsförsäkringar, Karlstad Dag Rogne, ordförande Karl-Axel Ström, vice ordförande Britt

Läs mer

Information om Nya Visit Dalarna Dalarna 2016-01-21

Information om Nya Visit Dalarna Dalarna 2016-01-21 Information om Nya Visit Dalarna Dalarna 2016-01-21 Information till - Styrelserna i Visit Idre AB, Malung Sälen Turism AB, Siljan Turism AB, Visit Södra Dalarna AB, Siljan Turism Intressenter ek. för.,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning SKADOR OCH OLYCKSFALL I MORA, ORSA OCH ÄLVDALEN 212 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Att tänka på... 4 Antal skadade per 1 invånare fördelat på akutmottagningar och vårdcentraler, år -...

Läs mer

Ann-Louice Lindholm, rådgivare

Ann-Louice Lindholm, rådgivare Omställningsfondens uppdrag är att hjälpa anställda, som blir uppsagda på grund av arbetsbrist, till ett nytt jobb. Vi är även ett stöd för arbetsgivare och fackliga representanter då övertalighet uppstår.

Läs mer

Medlemsblad Nr 1 2009

Medlemsblad Nr 1 2009 Medlemsblad Nr 1 2009 2009-03-30 Vår nya ordförande... Särskilt intressanta artiklar: Foderanläggning registrera dig hos Jordbruksverket. Aktiviteter och gemenskap, utveckla dig och din häst. B-vitamin

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen för SENS - Sociala ekonomins nätverk Skaraborg avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2015. Styrelse Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot

Läs mer